Page 1

110

r

vuotta/å

Turun suomenkielinen työväenopisto Opinto-ohjelma 2018–2019 Åbo svenska arbetarinstitut – Arbis Studieprogram hösten 2018 sid 76

Courses for Foreigners page 67

www.turuntyovaenopisto.fi www.aboarbis.fi


Opinto-ohjelma 2018–2019

2

Rehtorin tervehdys ...................................................................... 3 Yhteystiedot ................................................................................... 4 Ilmoittautuminen ......................................................................... 4 Ilmoittautumisen peruminen .................................................. 4 Kurssien alkaminen ..................................................................... 5 Opetuskerran peruutus ............................................................. 5 Maksut ............................................................................................. 5 Vakuutukset ................................................................................... 5 Osallistumistodistus .................................................................... 5 Kestävä kehitys ............................................................................. 5 Turun työväenopiston opiskelijat ry ..................................... 5 Toimipaikat ..................................................................................... 5 Luennot ja tapahtumat .............................................. 6 Historia ...................................................................... 10 Filosofia ..................................................................... 10 Taloustiede ................................................................. 10 Opetus, kasvatus ja psykologia ............................... 10 Kielet .......................................................................... 11 Päivystys opetusviikkoina .................................................... 11 Arabia .......................................................................................... 11 Bulgaria ....................................................................................... 11 Englanti ........................................................................................11 Espanja ........................................................................................ 16 Italia ............................................................................................. 19 Japani .......................................................................................... 21 Katalaani .................................................................................... 21 Kiina ............................................................................................. 21 Kreikka ........................................................................................ 21 Kroatia ......................................................................................... 21 Latina ........................................................................................... 21 Portugali ..................................................................................... 22 Puola ............................................................................................ 22 Ranska ......................................................................................... 23 Ruotsi ........................................................................................... 25 Ruotsi – Swedish for Foreigners .................................. 25, 92 Saksa ............................................................................................ 26 Suomi – Finnish for Foreigners .....................................27, 69 Thai-kieli ..................................................................................... 27 Tšekki ........................................................................................... 27 Turkki ........................................................................................... 27 Unkari .......................................................................................... 27 Venäjä .......................................................................................... 28 Viittomakieli............................................................................... 29 Viro ............................................................................................... 29 Käden taidot .............................................................. 30 Ompelu ....................................................................................... 30 Perinteiset käsityötekniikat ................................................. 32 Pitsinnypläys ............................................................................. 33 Korujen valmistus ................................................................... 33 Joulukäsitöitä ja -askartelua ............................................... 34

Käden taitojen eri tekniikoita ja askartelua ................... 35 Tekninen työ ............................................................................. 36 Huonekalujen verhoilu ja entisöinti ................................. 37 Sisustaminen ............................................................ 38 Parveke ja puutarha ................................................. 38 Kierrätys .................................................................... 38 Kauneudenhoito ...................................................... 38 Sanataide ja kirjallisuus ........................................... 39 Musiikki ..................................................................... 40 Kuvataide .................................................................. 44 Piirustus ...................................................................................... 44 Maalaus ...................................................................................... 46 Ikonimaalaus ............................................................................ 48 Taidegrafiikka ........................................................................... 48 3D-grafiikka ........................................................................ 48, 54 Digikuvaus ................................................................................. 49 Kuvanveisto ............................................................................... 50 Keramiikka ................................................................................. 50 Yhteisötaide .............................................................................. 51 Tietotekniikka ........................................................... 52 Tietotekniikan perusteet ...................................................... 52 Kuvankäsittely, editointi ja taitto ....................................... 53 Tietotekniikkaa senioreille ................................................... 53 Ohjelmointi ............................................................................... 54 3D-grafiikka ........................................................................ 48, 54 Matematiikka • Fysiikka • Tähtitiede ........................ 55 Draama ...................................................................... 55 Tanssi ......................................................................... 56 Liikunta ...................................................................... 58 Jooga ......................................................................... 62 Yleisurheilu .............................................................. 63 Terveys ja hyvinvointi ............................................... 64 Merenkulku ............................................................... 64 Opetus erityistukea tarvitseville ............................. 65 LUUPPI • Monikulttuurinen opetus Courses for Foreigners ............................................. 67 Suomi – Finnish for Foreigners ........................................... 69 Svenska – Swedish for Foreigners ..................................... 92

ARBIS – Åbo svenska arbetarinstitut se sid 76 Julkaisija: Turun suomenkielinen työväenopisto • Taitto: Mika Tammenkoski Painopaikka: AS Spin Press • Painos: 12 000 kpl Kansikuva: Mika Tammenkoski • Kannen mosaiikkiveistos: Meri Helle


Opinto-ohjelma 2018–2019

110 vuotta kansansivistystyötä Paljon on virrannut vettä Aurajoessa noista päivistä jolloin Turun työväenopistot perustettiin: Turun suomenkielinen työväenopisto ja Åbo svenska arbetarinstitut aloittivat toimintansa vuonna 1908. Turun suomenkielisen työväenopiston ensimmäinen rehtori Väinö Juusela astui virkaansa 1.2.1908. Juuselan tärkein tehtävä oli konkretisoida seuraavat tavoitteet: Sivistyneistön eli opista ja sivistyksestä osallisiksi päässeiden tuli vapaaehtoisesti ja korvauksetta jakaa tietoa koulua käymättömille. Kansan itsetunnon vaaliminen merkitsi myös omakielisen sivistyksen kehittämistä. Katsottiin yleisesti, että sivistys on Suomen pelastus. Aluksi rahvaan valistamisesta käytettiin nimitystä vapaa ja vapaaehtoinen sivistystyö. Työväenopiston oppilaista oli suurin osa ruumiillisen työn tekijöitä, joille ”tiedon valoa” annettiin lukutupien ja luentojen muodossa. Ennen opiston perustamista, jo vuonna 1899 hyväksyttiin Suomen työväenyhdistysten edustajain­ kokouksessa erityinen mietintö joka sisälsi ehdotuksen: Kaikissa kaupungeissa, kauppaloissa, tehdaspaikoissa ja sellaisissa kylissä, joissa työväkeä on vähintään 100 henkeä, tulee olla työväenopisto. Maamme itsenäisyyden alkuvuosina termi valistus vaihtui sivistykseksi. Valistuksella tarkoitettiin tuolloin ihmisen tiedollista ja älyllistä kehittämistä, kun taas sivistys korosti myös ihmisen kokonaispersoonallisuuden kehittämistä. Tämä sivistyksen etu katsottiin kuuluvaksi kaikille kansalaisille yhteiskuntaluokasta ja asemasta riippumatta. Lokakuussa vuonna 1907 kaupunginvaltuusto hyväksyi ohjesäännön jossa opiston tulee olla sivistyslaitos kaupungin täysikasvuisille eli kansakouluikää vanhemmalle väestölle, varsinkin työväestölle. Työväenopiston tulee luennoilla, keskusteluilla ja sikäli kuin tarkoituksenmukaiseksi osoittautuu, myös varsinaisella opetuksella pyrkiä laajentamaan ja syventämään kaupungin väestön yleistä kansalaissivistystä. Opetuksen tuli olla myös sitoutumatonta eli poliittista tai uskonnollista aatetta ei suvaittu, kuten ei tänä päivänäkään. Suomen itsenäistymisen ajoilta lähtien opistot ovat tarjonneet kaupunkilaisille opetusta ja sivistystä, ollen näin vahvasti mukana turkulaisten elämässä. Opistot ovat samalla vastanneet muuttuneen yhteiskunnan tarpeisiin opetustarjonnallaan.

Olemme valmistaneet jälleen monipuolisen ja runsaan kurssitarjonnan tulevalle lukuvuodella, toivotan teidät kaikki tervetulleiksi opiskelemaan ja juhlimaan kanssamme 110-vuotiasta opistoa!

Kuva: Mika Tammenkoski

Näillä periaatteilla ja näillä tehtävillä jatkamme toimintaamme edelleen. Yli sadan vuoden saatossa ei yksikään tavoite ole himmennyt eikä yksikään päämäärä haalistunut. Työmme jatkuu vuosien kokemuksella, entistä laajempana ja entistä rikkaampana.

Sanna Orusmaa rehtori

3


Opinto-ohjelma 2018–2019

TURUN SUOMENKIELINEN TYÖVÄENOPISTO

Turun suomenkielinen työväenopisto on Turun kaupungin omistama vapaan sivistystyön oppilaitos. Opistotalo, Kaskenkatu 5, 20700 Turku Puh. (02) 262 9811 Sähköposti: tyovaenopisto@turku.fi Internet: www.turuntyovaenopisto.fi Facebook: www.facebook.com/turuntyovaenopisto Twitter: www.twitter.com/turuntyovis

REHTORI

Sanna Orusmaa 044 907 4732, sanna.orusmaa@turku.fi

OPETTAJAT

Päivystys 13.8.–14.12.2018 ja 7.1.–25.4.2019 Anna-Liisa Heinonen, KteO, tiimivastaava (käden taidot, erityistukea tarvitsevien opetus) 044 907 4729, anna-liisa.heinonen@turku.fi Tero Kuusela, luentovastaava ja tiimivastaava (tietotekniikka, liikunta, jooga, merenkulku) 040 827 9777, tero.kuusela@turku.fi Susanna Törnström, FM, tiimivastaava, (arabia, bulgaria, espanja, italia, japani, katalaani, kiina, kreikka, kroatia, latina, portugali, puola, ranska, ruotsi, saksa, thai-kieli, tšekki, turkki, unkari, venäjä, viittomakieli, viro) 044 907 4730, susanna.tornstrom@turku.fi Miia Kukkola, FM (englanti) 040 183 4451, miia.kukkola@turku.fi Outi Eronen, TaM (maalaus) 044 907 4728, outi.eronen@turku.fi Sinikka Mäki-Lertola, TaM (grafiikka, keramiikka, kuvanveisto, piirustus, valokuvaus) 044 907 4731, sinikka.maki-lertola@turku.fi

MUU HENKILÖKUNTA

Elena Levantovskaja, FM, KV-koulutussuunnittelija (monikulttuurinen opetus, suomi) 050 308 8865, elena.levantovskaja@turku.fi Mika Tammenkoski, media-assistentti, 044 907 2038, mika.tammenkoski@turku.fi

TOIMISTO

Seija Aho, opistosihteeri, (02) 262 9801, seija.aho@turku.fi Tuovi Haaponiemi, opistosihteeri, (palkat, tilavaraukset) (02) 262 9810, tuovi.haaponiemi@turku.fi Lotta Ylitalo, opistosihteeri (02) 262 9803, lotta.ylitalo@turku.fi Iltavahtimestarit, opistotalo Opistotalo klo 15–21, p. 050 432 3674 / p. 040 139 3061 Luostarivuoren lyseon lukio klo 16–20, p. 044 907 4401

4

Toimiston aukioloajat 6.–30.8.2018 ma–to klo 10–15 3.9.–5.12.2018 ma–to klo 10–18 10.–13.12.2018 ma–to klo 10–15 7.1.–14.2.2019 ma–to klo 10–18 18.–24.2.2019 suljettu 25.2.–17.4.2019 ma–to klo 10–18 23.–29.4.2019 ma–to klo 10–15 30.4.2019 suljettu 2.5.–13.6.2019 ma–to klo 10–15

ILMOITTAUTUMINEN

• Netissä www.turuntyovaenopisto.fi > Kurssit > • Toimistoon toimiston aukioloaikoina Kaskenkatu 5, p. (02) 262 9811 • Sähköpostitse ei voi ilmoittautua. • Ilmoittautuessasi sitoudut kurssimaksun maksamiseen. Kurssilta pois jääminen ei ole peruutus. • Lue ilmoittautumisohjeet huolellisesti. • Saat ilmoittautumisestasi automaattivahvistuksen sähköpostiisi. • Ilmoittautuessasi näet saatko kurssi- vai varapaikan. • Varasijalle kannattaa ilmoittautua, jos paikka vapautuu, siitä ilmoitetaan opiskelijalle tekstiviestillä. • Kevään kurssi-ilmoittautuminen alkaa 20.11.2018 klo 13:00.

ILMOITTAUTUMISEN PERUMINEN

Jos ilmoittautumista ei ole peruttu ennen kurssin alkamista, on kurssimaksu maksettava kokonaisuudessaan. Ilmoittautumisen voi perua maksutta viimeistään 10 vrk ennen kurssin alkamista. Jos kurssin alkuun on alle 10 vrk, peruutusmaksu on 15 €. Perua voit: • Netissä omalla ilmoittautumisnumerolla: www.turuntyovaenopisto.fi > Kurssit > Ilmoittautuminen > Omat tiedot. Nettiperuutuksesta saat vahvistuksen sähköpostiisi. Ellet saa peruutuksesta vahvistusta, tarkista onko peruutus onnistunut. Nettiperuutuksen epäonnistuminen ei ole peruste laskun mitätöimiselle. • Sähköpostilla tyovaenopisto@turku.fi, saat vahvistus­ vastauksen sähköpostiisi. • Toimistoon Kurssi-ilmoittautumisen peruutus -lomakkeella Kurssilta pois jääminen ja/tai kurssimaksun maksamatta jättäminen ei ole peruutus! Kurssimaksut laskutetaan läsnäolosta riippumatta. Laskuja ei hyvitetä. Maksamatta jäänyt kurssimaksu siirtyy perintään.


Huom! Yhden oppitunnin pituus on 45 min. Huom! Opetusta ei ole talvilomalla 18.–24.2.2019, kiirastorstaina 18.4.2019 eikä vappuaattona 30.4.2019.

OPETUSKERRAN PERUUTUS

Oppitunnin peruuntumisesta tiedotetaan opiskelijalle teksti­ viestillä tai sähköpostilla.­Ylioppilaskirjoitukset a­iheuttavat syksyllä ja keväällä l­iikuntasalivuorojen peruutuksia. Tämä on huomioitu valmiiksi kurssisuunnittelussa.

MAKSUT

Kunnan Taitoa Oy laskuttaa kurssimaksut. Laskut maksetaan pankkiin tai Turun kaupungin kassatoimintojen palvelukeskukseen (Puolalankatu 5). Kurssi­maksu palautetaan vain mikäli kurssi ei ala. Materiaalimaksu on erikseen ilmoitettu kurssin hinnan yhteydessä. Oppikirjat, yhteishankinnat ym. opiskelija kustantaa itse. Maksamattomat kurssimaksut estävät osallistumasta uusille kursseille. Omakustannekurssien ( OKK ) kurssimaksu ei sisällä valtion tukea. Luentokortti (40 €) oikeuttaa osallistumaan luentosarjoihin. Luentokortti ostetaan toimistosta ja se on voimassa koko lukuvuoden. Luentoihin voi osallistua myös kertamaksulla (8 €). Opetushallituksen opintoseteliavustuksia on kohdennettu suomen kielen, erityistä tukea tarvitsevien ja senioreille suunnattujen kurssien maksuihin.

KESTÄVÄ KEHITYS

Opinto-ohjelma 2018–2019

KURSSIEN ALKAMINEN

Kurssi toteutuu, mikäli sen opiskelijaminimi on täyttynyt ilmoittautumisajan päättyessä. Kurssin alkamisesta ei ilmoiteta erikseen. Mikäli kurssista toteutuu vähemmän kuin 2/3, voidaan osa kurssimaksusta palauttaa.

Laissa vapaasta sivistystyöstä sanotaan vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena olevan edistää mm. kestävän kehityksen toteutumista. Turun kaupungin strategisissa arvoissa kestävä kehitys on tärkeässä roolissa tulevaisuuden sukupolvien elämän mahdollisuuksien turvaajana. Turun sivistys­ toimen strategisen sopimuksen arvot ohjaavat toiminnanperiaatteita, joissa keskeisenä arvona on vastuullisuus eli sosiaalinen, kulttuurinen, ekologinen ja taloudellinen kestävyys. Jos haluat osallistua toimenpide-ehdotuksin, käytännön teoin tai olla hengessä mukana Turun suomenkielisen työväenopiston kestävän kehityksen työssä, ota yhteyttä ekotukihenkilö Outi Eroseen: outi.eronen@turku.fi tai puh. 044 907 4728.

TURUN TYÖVÄENOPISTON OPISKELIJAT ry.

Turun työväenopiston opiskelijat ry. on rekisteröity opistolais­ yhdistys, johon jokainen opistoon kirjoittautunut voi liittyä ilman erillistä jäsenmaksua. Lisätiedot: Pirjo Haapala (puheen­ johtaja) p. 044 565 1167 tai phkirjasto@gmail.com.

TOIMIPAIKAT

Opistotalo, Kaskenkatu 5 ABC nuorisotoiminnan tila, Orminkuja 3 Luostarivuoren lyseon lukio, Luostarinkatu 13 Paattisten koulu, Toffinkuja 2 Paavo Nurmen stadion, Paavo Nurmen puistotie 9 Pompo, KTO:n tilat, Littoistenjärventie 308 Puolalan koulu, Puutarhakatu 5 Puolalanmäen lukio, Torninkatu 4 Puropellon koulu, Sepänkatu 11 Rieskalähteen koulu, Jöllintie 3 Taidegraafikkojen työhuone, Alfa-Barker, Raunistulantie 25 Turun ammatti-instituutti, Peltola, Hamppukatu 2 Toivolankadun toimintakeskus, Toivolankatu 12 Varissuon koulu, Kuopuksenpolku 1 Vähä-Heikkilän koulu, Myllymäentie 42

VAKUUTUKSET

Työväenopiston opiskelijoiden on itse huolehdittava vakuutusturvastaan opinto­ryhmissä.

OSALLISTUMISTODISTUS

Osallistumistodistuksen saa opiston toimistosta pyydettäessä. Todistus maksaa 5 €/kurssi. Opisto pidättää itsellään oikeuden opetusohjelman muutoksiin.

5


Luennot ja tapahtumat

Luennot Luennot ja ja tapahtumat tapahtumat 29903 Ikääntyvien akatemia

29901 Baltian maat 100 vuotta

Opistotalo, luentosali • Luentokortti 40 € tai kertamaksu 8 € Teemana tulevaisuuden Turku

Opistotalo, Usko Puustinen -sali • Luentokortti 40 € tai kertamaksu 8 €. Yhteistyössä Turun Pietari-seura ry:n – S:t Petersburg-föreningen i Åbo rf:n kanssa.

1. Turku 2029 -kaupunkistrategia ke 19.9. klo 13.00–14.30 Pekka Sundman, kaupunkikehitysryhmän johtaja

1. Liettuan historiaa – yleiskatsaus ma 10.9. klo 17.30–19.00 Hannu Niemi, professori

2. Keskustavisio 2050 ke 26.9. klo 13.00–14.30 Timo Hintsanen, kaupunkisuunnittelujohtaja

2. Suomen ja Liettuan välisiä kulttuuri- ja tiedeyhteyksiä ma 24.9. klo 17.30–19.00 Hannu Niemi, professori

3. Elämyskeskus ke 3.10. klo 13.00–14.30 Mika Rajala, arkkitehti, projektipäällikkö

3. Viron poliittinen historia pähkinänkuoressa ma 8.10. klo 17.30–19.00 Heikki Rausmaa, FT

4. Matkakeskus ke 10.10. klo 13.00–14.30 Mika Rajala, arkkitehti, projektipäällikkö

4. Kulttuurimatkailijan Viro ma 22.10. klo 17.30–19.00 Tapio Mäkeläinen, tietokirjailija

5. Historian museo ja muuttuva museomaailma ke 17.10. klo 13.00–14.30 Joanna Kurth, hankepäällikkö

5. Latvia ennen ja nyt ma 5.11. klo 17.30–19.00 Mirja Hovila, FM

6. Tiedepuisto ke 24.10. klo 13.00–14.30 Riitta Birkstedt, projektipäällikkö

6. Katse Suomessa, sydän Latviassa – Janis ja Elli Rozentalsin elämä ma 19.11. klo 17.30–19.00 Jenni Kallionsivu, FM

10310 Viron nuorten kohtaloita 2. maailmansodan vuosina

Luentokortin voi ostaa toimistosta 6.8.2018 alkaen. Kortin hinta on 40 €.

6

Kuva: Wikipedia, “Soppakanuuna”

Opistotalo, luentosali • Luentokortti 40 € tai kertamaksu 8 € to 20.9. klo 18.00–19.30 Luennoitsijana Harri Raitis, kirjailija Harri Raitis on kirjoittanut kolme romaania Viron tapahtumista vuosina 1939–1945. ”Isänmaan ottopoika” kertoo nuoriso­ joukon vastarinnasta ensimmäisen neuvostomiehityksen aikaan. ”Vapauden haave” kertoo nuorukaisista, jotka tulivat Suomeen taistellakseen demokraattisen maan armeijassa ja ”Kaukana kajastaa päivä” päättyy metsäveljien epätoivoiseen taisteluun miehittäjiä vastaan.


Luennot ja tapahtumat

Luennot ja tapahtumat 29907 Viipuri ei unohdu

Opistotalo, luentosali • Luentokortti 40 € tai kertamaksu 8 € Yhteistyössä Turun Torkkelin Kilta ry:n kanssa. Luentoisäntänä näyttelijä Tapio Kouki. 1. Linnoituksesta historialliseksi muistomerkiksi – Viipurin vanhakaupunki 1856–1939 ti 25.9. klo 17.00–18.30 Petri Neuvonen, arkkitehti 2. Karjalan muistomerkit eivät unohdu ti 2.10. klo 17.00–18.30 Maria Lähteenmäki, professori

Kuva: Wikipedia, A. Savin.

3. Kadonneet kulttuurit muistoissamme ti 9.10. klo 17.00–18.30 Imbi Paju, kirjailija ja elokuvaohjaaja

29909 Kahden Korean niemimaa

Opistotalo, luentosali • Luentokortti 40 € tai kertamaksu 8 € Luennoitsijana Antti Leppänen, VTT. 1. Korean vapautus, jakautuminen sekä kuuma ja kylmä sota ma 15.10. klo 17.30–19.00 Korea vapautui Japanin vallasta toisen maailmansodan päättyessä, mutta päätyi jaetuksi Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton miehitysvyöhykkeiksi ja kahdeksi eri valtioksi, mikä johti Korean sotaan ja sen jälkeiseen kahden Korean vastakkain­ asetteluun. Yksinvalta säilyi Pohjois-Koreassa, mutta EteläKoreassa ponnisteltiin kohti demokratiaa.

2. Korean jatkuva jako, kaksi maata ja kansaa? ma 29.10. klo 17.30–19.00 Kylmän sodan päättymisen jälkeen odotukset Koreoiden jakautumisen lieventymisestä tai jopa yhdistymisestä ovat osoittautuneet turhiksi. Pohjois-Korea on turvallisuuden nimissä käyttänyt suuret määrät voimavarojaan asevarusteluun, ja Etelä-Korea on noussut teollisuuden ja viennin voimalla vauraiden maiden joukkoon. Yhdistymisen aatetta pidetään yllä molemmissa Koreoissa, mutta yhdistymisen todellinen kannatus on Etelä-Koreassa heikkoa.

Kuva: Antti Leppänen. Etelä-Korea vuonna 1999 laman jälkeen: kaksi naapuruston naista pitämiensä liikkeiden edustalla.

7


Luennot ja tapahtumat

Luennot ja tapahtumat

Kuva: Heidi Amedeo.

29911 Matkalla maailmalla

Opistotalo, luentosali • Luentokortti 40 € tai kertamaksu 8 € 1. Etelä-Afrikka – ”The Big Five”-safari. Yhteiskunta myllerryksessä ti 16.10. klo 17.00–18.30 Sinikka Kukko, FM 2. Sisilian salaisuudet ti 23.10. klo 17.00–18.30 Heidi Amedeo, FM 3. Penangin saari – Pohjois-Malesian helmi ti 30.10. klo 17.00–18.30 Jukka Palm, HuK 4. Cádiz – Euroopan vanhin kaupunki? ti 6.11. klo 17.00–18.30 Raija Säkkinen, FM

8

29913 What is the Middle East?

Opistotalo, 520 auditorio • Lecture card 40 € or lecture fee of 8 € Thu 18.10. at 17.30–19.00 Lectured in English by Omar Sabah Mahmood, BA A look at the historical development of the Middle East from the late 19th century to today, also considering the cultural aspects and internal dynamics of the region.

29918 Arabialainen eepos

Opistotalo, 520 auditorio • Luentokortti 40 € tai kertamaksu 8 € to 25.10. klo 17.30–19.00 Luennoitsijana Nasir Merched, FM Maailman vanhin eepos on muinaisen Mesopotamian Gilgamesh-runoelma. Mikä yhdistää Gilgameshia ja Kalevalaa? Millaisia yhtymäkohtia on eepoksen kuvaaman muinaisajan ja nykypäivän välillä?


Luennot ja tapahtumat

Luennot ja tapahtumat 29920 Pimeät luennot

Opistotalo, luentosali • Luentokortti 40 € tai kertamaksu 8 € Luennoitsijana Riku Kauhanen, FM, tutkija 1. Sota: Sodankäynnin historian suuria muutoksia kivikaudelta meidän päiviimme to 25.10. klo 18.00–19.30 2. Väkivalta: Väkivallan historiaa ja kulttuuria to 1.11. klo 18.00–19.30 3. Tuho: Vandalismi ja fyysisten muistin paikkojen tuhoaminen to 8.11. klo 18.00–19.30 4. Pahuus: Pahuustutkimus ja pahan käsitteet to 15.11. klo 18.00–19.30

Kuva: Ami Koiranen.

20310 Romaani ja teema

5. Kuolema: Hautoja, hautajaisia ja näkökulmia kuolemakäsityksiin to 22.11. klo 18.00–19.30

Opistotalo, luentosali • Luentokortti 40 € tai kertamaksu 8 € to 27.9. klo 18.00–19.30 Luennoitsijana Iida Rauma, kirjailija Mistä teemat tulevat ja miten niiden pohjalta syntyy romaani? Iida Rauma puhuu romaaniensa teemoista ja siitä, mitä ne merkitsevät hänelle.

29935 Katalonian myrskyinen historia

99905 TST:n luentosarja

Opistotalo, luentosali • Luentokortti 40 € tai kertamaksu 8 €. Luennoitsijana Raija Säkkinen, FM 1. Katalonia: muotoutuminen ja historia Katalonian historian varhaiset vaiheet ke 7.11. klo 17.30–19.00 2. Katalonian nykypäivä 1900- ja 2000-luvun tapahtumat Kataloniassa ke 14.11. klo 17.30–19.00

29924 Venäjän taide ja kulttuuri, osa 1/2

Opistotalo, luentosali • Luentokortti 40 € tai kertamaksu 8 €. ke 31.10. klo 17.30–19.00 Luennoitsijana Elena Levantovskaja, FM Venäjän historiaa vuosina 800–1400, päävaiheina Novgorodin tasavalta, Kiovan Venäjä, Kultainen orda-kausi ja Moskovan Venäjä. Luennossa käytetään Venäläisen museon virtuaaliosaston kuvamateriaaleja.

Opistotalo, luentosali • Vapaa pääsy! to 4.10.–8.11. klo 13.00–15.00 Yhteistyössä Turun seudun TST ry:n kanssa. Ks. luennot työväenopiston internetsivuilta.

Suuri sieninäyttely

Opistotalo, ala-aula • Vapaa pääsy! su 9.9. klo 12–18 Näyttely järjestetään yhteistyössä Turun Sieniseura ry:n kanssa. Esillä on ajankohdan sienisadon lisäksi sieni- ja kasvivärjättyjä lankoja ja villoja, laaja sienikirjanäyttely jne.

Opistomessut

Opistotalo, ala-aula • Vapaa pääsy! ti 20.11.2018 klo 13–21 Opiston ala-aula täyttyy messuosastoista, joissa opettajat antavat opintoneuvontaa, esittelevät uusia kursseja ja syksyn aikana tehtyjä töitä. Tule antamaan palautetta ja kurssitoiveita tulevalle vuodelle. Kevään 2019 kurssi-ilmoittautumiset alkavat. Tapahtumasta ilmoitetaan tarkemmin opiston nettisivuilla.

9


10301 ARKEOLOGIAA HARRASTAJILLE (68 €) ma 18–19.30 • 10.9.–10.12.2018 ja 14.1.–15.4.2019 Opistotalo, 520 auditorio • Ninni Närväinen • 10–20 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Tervetuloa harrastamaan arkeologiaa monipuolisesti! Teemme omakustanteisia retkiä lähiseudun arkeologisiin kohteisiin. Sopii sekä aloitteleville että kokeneille arkeologian harrastajille. Ei opetusta 24.9., 1.10. eikä 4.3. WWW

Opetus, kasvatus ja psykologia 15101 MINDFULNESSIN PERUSTEET (29 €) to 18–19.30 • 6.9.–1.11.2018 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 3 • Hanna-Leena Seppinen • 12–20 opisk. • 18 t Ilmoittautuminen 29.5.–29.8.2018 Tutustu tietoisuustaitoihin (mindfulness), joita harjoittamalla vahvistat monipuolisesti hyvinvointiasi sekä vähennät stressiä ja murehtimista.

Filosofia

Kuva: Unsplash.com • Lesly Juarez

Historia • Filosofia • Taloustiede • Opetus, kasvatus ja psykologia

Historia

10401 MAAPALLON ETIIKKAA ETSIMÄSSÄ (43 €) ti 17.30–19.15 • 11.9.–27.11.2018 Verkkokurssi • Tuomas Tiainen • 12–20 opisk. • 30 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Miten kristillinen etiikka eroaa esim. islamilaisesta etiikasta? Tutustumme etiikan suuriin kulttuurisiin perinteisiin, ja pohdimme miltä maapallon yhteinen etiikka voisi näyttää.

Taloustiede 39915 PIKETTYN PÄÄOMA (35 €) ke 18.45–20.15 • 12.9.–28.11.2018 Opistotalo, 520 auditorio • Tuomas Tiainen • 12–20 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Thomas Pikettyn suurteos Pääoma 2000-luvulla on nykyisen taloustieteen klassikko. Tutustumme Pikettyn keskeiseen aineistoon ja argumentteihin sekä pohdimme teoksen laajempaa yhteiskunnallista merkitystä. Ei edellytä ennakkotietoja.

15104 POSITIIVINEN PSYKOLOGIA (35 €) ma 18–20.15 • 8.10.–26.11.2018 Verkkokurssi • Mia Kuusisto • 12–30 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–30.9.2018 Tutustu positiiviseen psykologiaan! Samalla perehdyt tehtävien avulla omiin vahvuuksiisi ja voimavaroihisi sekä niiden edistämiseen. Verkkokurssi. WWW 15106 PARHAAT AJANHALLINTASOVELLUKSET (16 €) la 9.3.2019 klo 10–15 KEVÄT 15107 MIKSI JÄNNITÄN? (26 €) pe 1.2.2019 klo 17–20.30 ja la 2.2. klo 10–16

KEVÄT

15109 LÖYTÖRETKI LUOVUUTEEN (25 €) ti 18–19.30 • 4.9.–23.10.2018 Verkkokurssi • Jenny Puputti • 12–15 opisk. • 17 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Onko taiteilijaidentiteettisi hukassa? Verkkokurssi tarjoaa työkaluja luovan identiteetin löytämiseen, olitpa harrastaja, opiskelija tai luovalla alalla työskentelevä. Kurssilla tehdään luovuutta avaavia harjoituksia, luodaan ajatus­karttoja, kuvakollaaseja ja valmistetaan muotopäiväkirja. Näiden työkalujen avulla kartoitat omaa visuaalista suuntautumistasi ja voit hyödyntää tuloksia luovassa työssä tai harrastuksissa. WWW

10

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen


1029907 BULGARIAN KIELI- JA KULTTUURIPAJA (21 €) pe 28.9. klo 17–20.15 ja la 29.9. klo 11–14.15 Opistotalo, lk 606 • Zhenya Narendra • 12–30 opisk. • 8 t Ilmoittautuminen 29.5.–10.9.2018 Intensiivisukellus bulgarian kieleen ja kulttuuriin. Tutustutaan kansanmusiikkiin, ruokakulttuuriin ja ruokiin sekä opetellaan matkustukseen liittyviä perusfraaseja. Opettajan materiaali. Taitotaso A1.

Päivystys opetusviikkoina Miia Kukkola, FM (englanti), p. 040 183 4451 Elena Levantovskaja, FM (suomi), p. 050 308 8865 Susanna Törnström, FM, tiimivastaava, (muut kielet), p. 044 907 4730 sähköposti: etunimi.sukunimi@turku.fi Kielten linkkejä verkossa: edu.fi/etalukioetusivu www.solki.jyu.fi/kielistakiinni/ (kielistä ja kielten oppimisesta) Ohjeita kielten opiskelijoille ja taitotasot: http://info.edu.turku.fi/tyovaenopisto/index.php/325

Arabia 1029901 ARABIAN SYYSALKEET 1 (35 €) ke 18.45–20.15 • 12.9.–28.11.2018 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 2 • Mohammad Badawieh • 12–30 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Alkeiskurssi arabian kielestä ja Arabimaiden kulttuurista kiinnostuneille. Opitaan tervehdykset, kohteliaisuuksia, tavallisimpia fraaseja ja perusrakenteita. Tutustutaan myös arabiankielisiin maihin. Oppikirja: Faruk Abu-Chacra, Arabiaa: kielioppia ja harjoituksia (kustantaja Gaudeamus). Taito­taso A1. 1029903 ARABIAN SYYSALKEIDEN JATKO (35 €) ke 18.45–20.15 • 16.1.–10.4.2019 KEVÄT 1029905 ARABIAN HELPPO KESKUSTELU (29 €) ke 16.45–18.15 • 12.9.–14.11.2018 Opistotalo, lk 309 • Nasir Merched • 12–22 opisk. • 20 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Arabiaa hieman opiskelleille. Keskustellaan arkipäivän asioista sanavarastoa laajentaen ja kielioppia harjoitellen. Opettajan materiaali. Taitotaso A1–A2.

Englanti 1020470 ENGLANNIN KIELIKAHVILA (0 €) ma 11.15–12.15 • 10.9.–26.11.2018 Opistotalo, yläaula Opiskelijoiden oma, vapaamuotoinen ja omatoiminen kielikahvila. Tehdään yhdessä läksyjä, harjoitellaan puhumista, vaihdetaan matkakokemuksia yms.

Kielet • Arabia • Bulgaria • Englanti

Bulgaria

Kielet

1020401 ENGLANNIN ALKEET 1 (68 €) ma 16.45–18.15 • 10.9.–26.11.2018 ja 7.1.–1.4.2019 Opistotalo, lk 312 • Leena Kasurinen • 12–30 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Suullista kielitaitoa painottava alkeiskurssi vasta-alkajille. Opitaan englantia arkielämää ja matkailua varten. Oppikirja: Destinations 1. Taitotaso A1. 1020403 ENGLISH IN ENGLISH – ENGLANNIN ALKEITA ENGLANNIKSI (35 €) ma 18.30–20 • 10.9.–26.11.2018 Opistotalo, lk 615 • Mildred Reid • 12–30 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Kielikylpyalkeet englantiin! Opitaan tervehtimään ja kertomaan itsestä, perheestä ja ystävistä. Tunnilla kuulet vain englantia, joten kurssi sopii vasta-alkajille, jotka haluavat aloittaa englannin opinnot tehokkaasti natiiviopettajan kanssa! Oppikirja: New Headway Beginner (ISBN: 978-0-19477104-7). Taitotaso A1. 1020404 ENGLISH IN ENGLISH – ENGLANNIN ALKEIDEN JATKO (35 €) ma 18.30–20 • 14.1.–8.4.2019 KEVÄT

29916 ARABIALAINEN KULTTUURI (22 €) ma 17.30–19 • 17.9.–5.11.2018 Ks. sivu 73. OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen

11


Englanti

1020406 ENGLANTI 2 A (68 €) ti 16.45–18.15 • 11.9.–27.11.2018 ja 8.1.–2.4.2019 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 2 • Minnamarie Nurmi • 12–30 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Noin vuoden englantia työväenopistossa lukeneille. Jatketaan alkeiden parissa ja opitaan englantia arkielämää ja matkailua varten. Oppikirja: Destinations 2. Taitotaso A1. 1020408 ENGLANTIA SENIOREILLE 2 B (74 €) to 15–16.30 • 6.9.–29.11.2018 ja 10.1.–11.4.2019 Opistotalo, lk 615 • Miia Kukkola • 12–30 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–29.8.2018 Käytännönläheinen ja rauhallisesti etenevä alkeiskurssi noin vuoden englantia työväenopistossa lukeneille. Oppikirja: Steps into English 1 kpl:sta 7. Taitotaso A1. 1020410 ENGLANNIN KIELIOPIN SYYSKERTAUS – ALKEISTASO (16 €) ma 27.8. ja ke 29.8. 16.45–20 Opistotalo, lk 615 • Miia Kukkola • 12–30 opisk. • 8 t Ilmoittautuminen 29.5.–19.8.2018 Palautetaan mieleen englannin alkeiskursseilla opittuja rakenteita, mm. artikkelit, yksikkö ja monikko, yleis- ja kestopreesens ja yleisimperfekti. Kurssimateriaali toimitetaan sähköisesti ennen kurssin alkua. Taitotaso A1–A2. 1020414 ENGLANTIA SENIOREILLE 3 A (68 €) ke 10.30–12 • 12.9.–28.11.2018 ja 9.1.–3.4.2019 Opistotalo, lk 615 • Annamari Heinonen • 12–30 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Noin kolme vuotta englantia työväenopistossa lukeneille tai alkeiden perustiedot omaaville. Käytännönläheisellä ja rauhallisesti etenevällä kurssilla opitaan kieltä arkielämästä, harrastuksista, ostoksilla käymisestä ja asumisesta kertovien tekstien ja mukavien tehtävien parissa. Oppikirja: Steps into English 3. Taitotaso A2. 1020416 ENGLANTI 3 B (68 €) ke 16.45–18.15 • 12.9.–28.11.2018 ja 9.1.–3.4.2019 Opistotalo, lk 312 • Minnamarie Nurmi • 12–30 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Noin kaksi vuotta englantia työväenopistossa lukeneille tai vastaavat tiedot omaaville. Opitaan lisää käytännön englantia matkustelua ja arkielämää varten. Oppikirja: Destinations 3. Taitotaso A2.

12

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

1020418 ENGLANTI 4 (68 €) ma 12.15–13.45 • 10.9.–26.11.2018 ja 7.1.–1.4.2019 Opistotalo, lk 615 • Minnamarie Nurmi • 12–30 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Noin kolme vuotta englantia työväenopistossa lukeneille tai vastaavat tiedot omaaville. Jatketaan matkaa kohti arkielämän kielitaitoa! Laajennetaan sanavarastoa, tutustutaan uusiin rakenteisiin ja kehitetään erityisesti suullista osaamista. Oppikirja: Destinations 3 kpl:sta 7. Keväällä Destinations 4. Taitotaso A2. 1020420 ENGLANTI 5 (68 €) ke 18.30–20 • 12.9.–28.11.2018 ja 9.1.–3.4.2019 Opistotalo, lk 312 • Minnamarie Nurmi • 12–30 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Kolme–neljä vuotta englantia työväenopistossa lukeneille tai ruostuneiden koulutietojen virkistäjille. Opitaan lisää englantia sekä arki- että matkailutilanteisiin. Oppikirja: Destinations 4 kpl:sta 4. Taitotaso A2. 1020422 PUHUTAAN HELPPOA ENGLANTIA! A (74 €) ma 14.30–16 • 3.9.–26.11.2018 ja 7.1.–8.4.2019 Opistotalo, lk 615 • Miia Kukkola • 12–25 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Helppoa ja monipuolista suullista harjoittelua sekä sanaston kertausta ja kartuttamista arkielämän aiheiden parissa. Työväenopiston peruskurssien jälkeen tai käyttöä vaille jääneen kouluenglannin aktivointiin. Oppikirja: Catching up. Taitotaso A2–B1. 1020423 PUHUTAAN HELPPOA ENGLANTIA! B (74 €) ke 18.30–20 • 5.9.–28.11.2018 ja 9.1.–10.4.2019 Opistotalo, lk 615 • Miia Kukkola • 12–25 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.8.2018 Kuten Puhutaan helppoa englantia! A. 1020425 ENGLANTIA AAMUVIRKUILLE (68 €) ti 9.30–11 • 11.9.–27.11.2018 ja 8.1.–2.4.2019 Opistotalo, lk 615 • Annamari Heinonen • 12–30 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Neljä–viisi vuotta englantia työväenopistossa lukeneille tai koulutietojen kertaajille. Rauhallisesti etenevällä ja käytännön­ läheisellä kurssilla kieltä opitaan mukavia harjoituksia tekemällä ja puhumaan kannustaen. Laajen­ netaan sana­ varastoa ja kerrataan perusrakenteita joka­päiväiseen elämään liittyvien aiheiden avulla. Oppikirja Stepping Stones 1 kpl:sta 5. Taitotaso A2–B1.

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen


1020429 ENGLANTIA MATKALLE VERKOSSA (23 €) ti 17.30–19 • 15.1.–12.3.2019 KEVÄT

1020431 AFTERNOON ENGLISH (74 €) ti 15–16.30 • 4.9.–27.11.2018 ja 8.1.–9.4.2019 Opistotalo, lk 615 • Miia Kukkola • 12–30 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Sanaston kartuttamista ja helppoja keskusteluharjoituksia lyhyiden kertomusten ja tekstien parissa. Myös kuuntelua ja kielioppiharjoitusta tekstien pohjalta. Noin viisi vuotta englantia työväenopistossa lukeneille tai vastaavat tiedot omaaville. Opettajan materiaali. Taitotaso A2–B1.

Englanti

1020427 ENGLISH AT NOON (68 €) ti 11.15–12.45 • 11.9.–27.11.2018 ja 8.1.–2.4.2019 Opistotalo, lk 615 • Annamari Heinonen • 12–30 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Kouluenglannin aktivointiin tai opistossa neljä–viisi vuotta englantia lukeneille. Kerrataan englannin perusrakenteita ja keskitytään sanaston, puheen ja kuullunymmärtämisen kohentamiseen monipuolisin harjoituksin. Oppikirja: New Headway Pre-Intermediate Student’s Book A, Fourth Edition (ISBN 978-0-19-476956-3). Taitotaso A2–B1.

1020433 NOVELLEJA KESKIVIIKKOILTAPÄIVÄÄN (29 €) ke 12.30–14 • 12.9.–14.11.2018 Opistotalo, lk 615 • Minnamarie Nurmi • 12–30 opisk. • 20 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Luetaan ajatuksia herättäviä tarinoita sekä kerrataan ja opitaan lisää englannin arkikieltä monipuolisten puheharjoitusten ja sanastotehtävien parissa. Opettajan materiaali. Taitotaso A2–B1.

Kuva: Susanna Törnström

13


Englanti

1020435 KUUNNELLAAN ENGLANTIA (16 €) to 13.15–14.45 • 13.9.–11.10.2018 Opistotalo, lk 314 kielistudio • Miia Kukkola • 12–15 opisk. • 10 t Ilmoittautuminen 29.5.–5.9.2018 Englannin kuullunymmärtämisharjoituksia kielistudiossa. Neljä−viisi vuotta englantia työväenopistossa lukeneille tai vastaavat tiedot omaaville. Opettajan materiaali. Taitotaso A2–B1. 1020437 KOHENNETAAN ENGLANNIN ÄÄNTÄMISTÄ (16 €) to 13.15–14.45 • 18.10.–15.11.2018 Opistotalo, lk 314 kielistudio • Miia Kukkola • 12–14 opisk. • 10 t Ilmoittautuminen 29.5.–8.10.2018 Harjoitellaan kielistudiossa englannin äänteitä, sanapainoa, sanojen sitomista ja intonaatiota. Neljä−viisi vuotta englantia työväenopistossa lukeneille tai vastaavat tiedot omaaville. Opettajan materiaali. Taitotaso A2–B1.

Kuva: Unsplash.com • Bruno Martins

1020439 ENGLANNIN SANASTON JA PUHEEN KEVÄTKOHENNUS (23 €) to 18.30–20 • 17.1.–14.3.2019 KEVÄT

14

1020441 EVERYDAY ENGLISH – ENGLANNIN SYYSKOHENNUS (37 €) ti 16.45–18.15 • 4.9.–27.11.2018 Opistotalo, lk 615 • Miia Kukkola • 12–30 opisk. • 26 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Syksyn kestävällä kurssilla harjoitellaan erityisesti suullista ilmaisua, aiheina mm. ruoka, ostostilanteet ja hyvinvointi. Kerrataan myös englannin peruskielioppia ja harjoitellaan kuullunymmärtämistä. Neljä−viisi vuotta englantia työväenopistossa lukeneille tai vastaavat tiedot omaaville. Oppikirja: Stepping Stones 1 kpl:sta 6. Taitotaso B1. 1020443 ENGLISH ON THE GO! (37 €) ma 16.45–18.15 • 3.9.–26.11.2018 Opistotalo, lk 615 • Miia Kukkola • 12–25 opisk. • 26 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Käytännönläheisiä keskusteluharjoituksia, sanastoa ja fraaseja erityisesti matkailijan tarpeisiin. Sopii englannin perusteet hallitseville, jotka kaipaavat lisää varmuutta puhumiseen. Oppikirja: Catching Up (valikoiden). Taitotaso B1. 1020445 ENGLANNIN VERKKOKURSSI (23 €) ma 18–19.30 • 24.9.–19.11.2018 Leni Huuhtanen • 12–15 opisk. • 16 t Ilmoittautuminen 29.5.–10.9.2018 Ensimmäinen opetuskerta lähi­opetusta ja opastusta opisto­ talon kielistudiossa 314, 3. krs. Kerrataan kieli­ oppia ja erilaisia kielenkäyttötilanteita, mukana kulttuuriakin. Viikoittaiset tehtävät julkaistaan kurssin kotisivuilla ja saat niistä henkilökohtaista palautetta. Peruskielitaidon omaaville. Sähköinen kurssimateriaali. Tarvitset tietokoneen perus­ käyttötaidot, nettiyhteyden ja kuulokkeet/kaiuttimet kuunteluharjoituksia varten. Taitotaso B1.


1020449 ENGLISH FOREVER! (74 €) ti 13.15–14.45 • 4.9.–27.11.2018 ja 8.1.–9.4.2019 Opistotalo, lk 615 • Miia Kukkola • 12–30 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Englantia jo useamman vuoden harrastaneille. Harjoitellaan puhetta ja kuullunymmärtämistä, syvennetään rakenteiden hallintaa ja päivitetään sanastoa ajantasalle. Oppikirja: Stepping Stones 2 kpl:sta 6. Taitotaso B1–B2. 1020451 UPDATE YOUR ENGLISH! (37 €) ti 16.45–18.15 • 8.1.–9.4.2019 KEVÄT 1020453 REFRESHING ENGLISH (74 €) ke 16.45–18.15 • 5.9.–28.11.2018 ja 9.1.–10.4.2019 Opistotalo, lk 615 • Miia Kukkola • 12–30 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.8.2018 Englantia jo useamman vuoden harrastaneille. Harjoitellaan puhetta ja kuullunymmärtämistä, syvennetään rakenteiden hallintaa ja päivitetään sanastoa ajan tasalle. Oppikirja: Stepping Stones 2 kpl:sta 6. Taitotaso B1–B2. 1020455 SYKSYN TALK SHOP SENIOREILLE (35 €) to 13–14.30 • 6.9.–29.11.2018 Opistotalo, lk 615 • Teija Sandholm-Frigo • 12–25 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–29.8.2018 Keskusteluverryttelyä englannin perusteet hallitseville, jotka kaipaavat lisäharjoitusta ja varmuutta puhumiseen. Aiheina arkielämä ja matkailu. Opettajan materiaali. Taitotaso B1–B2. 1020456 KEVÄÄN TALK SHOP SENIOREILLE (35 €) to 13–14.30 • 17.1.–11.4.2019 KEVÄT

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

1020458 ENGLISH FOR SPORTS FANS (29 €) to 18.45–20.15 • 13.9.–15.11.2018 Opistotalo, lk 615 • Patrick Gallagher • 12–25 opisk. • 20 t Ilmoittautuminen 29.5.–5.9.2018 A group discussion course for sports fans. Each week we will have a sports theme and brush up on vocabulary and idioms to prepare us for discussions on a variety of sports like hockey, football, and Formula One. Part of the course will be devoted to great moments in sports, and we will also look at sports trivia. For intermediate/advanced students. Opettajan materiaali. Taitotaso B1–C1.

Englanti

1020447 ENGLANNIN KIELIOPIN SYYSKERTAUS – KESKITASO (16 €) ti 28.8. ja to 30.8. klo 16.45–20 Opistotalo, lk 615 • Miia Kukkola • 12–30 opisk. • 8 t Ilmoittautuminen 29.5.–20.8.2018 Palautetaan mieleen englannin kieliopin kiemuraisimpia rakenteita, mm. konditionaali, infinitiivi/-ing ja sanajärjestys. Kurssimateriaali toimitetaan sähköisesti ennen kurssin alkua. Taitotaso B1–B2.

1020460 LET’S TALK ABOUT CURRENT AFFAIRS! (37 €) ma 16.45–18.15 • 7.1.–8.4.2019 KEVÄT 1020462 MOVING FORWARD WITH ENGLISH (74 €) to 16.45–18.15 • 6.9.–29.11.2018 ja 10.1.–11.4.2019 Opistotalo, lk 615 • Miia Kukkola • 12–30 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–29.8.2018 Lisähaastetta englannin opiskeluun lukioenglannin tai vastaavat tiedot omaaville. Aktivoidaan puhevalmiutta, harjoitellaan kuullunymmärtämistä ja syvennetään rakenteiden hallintaa monipuolisten harjoitusten parissa. Oppikirja: New Headway Upper-Intermediate Student’s Book B, Fourth Edition (ISBN: 978-0-19-471330-6). Taitotaso B2. 1020464 MONDAY MORNING DISCUSSION (29 €) ma 10.30–12 • 10.9.–12.11.2018 Opistotalo, lk 615 • Patrick Gallagher • 12–25 opisk. • 20 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Students work on developing their English conversation skills and increasing their English language vocabulary. During the course students will have the opportunity to take part in class discussions on a variety of real world topics. For advanced students. Opettajan materiaali. Taitotaso B2–C1. 1020465 MONDAY MORNING DISCUSSION (29 €) ma 10.30–12 • 14.1.–25.3.2019 KEVÄT 1020467 ENGLISH CONVERSATION WITH MATT (29 €) ti 18.30–20 • 11.9.–13.11.2018 Opistotalo, lk 615 • Matthew Savage • 12–25 opisk. • 20 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 This course concentrates on further developing conversational skills where students can expect a challenging and dynamic learning experience. Topics deal with some of the many colloquial, geographical and historical mysteries of English. For advanced students. Opettajan materiaali. Taitotaso B2–C1.

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen

15


Espanja

Espanja 1020801 ESPANJAN MATKA-ALKEITA (16 €) pe 1.2.2019 klo 16.45–20 ja la 2.2.2019 klo 10–15

KEVÄT

1020803 ESPANJAA MATKALLE VERKKOKURSSI (32 €) ma 18.30–20 • 17.9.–26.11.2018 Susanna Törnström • 12–15 opisk. • 22 t Ilmoittautuminen 29.5.–9.9.2018 Espanjan alkeiskurssi verkossa opettajan ohjauksella. Ensimmäinen kerta lähiopetusta ja opastusta kurssin käyttöön opistotalon kielistudiossa 314, 3. krs. Opitaan kielen perusteita ja harjoitellaan kielenkäyttötilanteita sekä tutustutaan espanjankieliseen maailmaan. Sähköinen kurssimateriaali. Taitotaso A1. 1020805 ESPANJAN ALKEET 1 A (68 €) ma 18.30–20 • 3.9.–26.11.2018 ja 7.1.–1.4.2019 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 18 • Jaana Kanninen • 12–30 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Alkeiskurssi erityisesti matkailijan tarpeisiin. Keskitytään arjen viestintätilanteisiin ja matkailun aihepiireihin sekä harjoitetaan monipuolisesti kielen käyttöä. Oppikirja: Buenas Migas 1. Ei opetusta 15.10. Taitotaso A1. 1020806 ESPANJAN SYYSALKEET 1 B (35 €) ma 18.30–20 • 3.9.–26.11.2018 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 13 • Annatuulia Aho • 12–30 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Kuten Espanjan alkeet 1 A. 1020808 ESPANJAN SYYSALKEET 1 C (35 €) ti 18.30–20 • 4.9.–27.11.2018 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 1 • Annatuulia Aho • 12–30 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.9.2018 Kuten Espanjan alkeet 1 A. 1020810 ESPANJAN ILTAPÄIVÄSYYSALKEET 1 D (37 €) to 15–16.30 • 6.9.–29.11.2018 Opistotalo, lk 606 • Susanna Törnström • 12–30 opisk. • 26 t Ilmoittautuminen 29.5.–29.8.2018 Kuten Espanjan alkeet 1 A. 1020812 ESPANJAN ALKEET 1 E (68 €) to 16.45–18.15 • 13.9.–29.11.2018 ja 10.1.–4.4.2019 Opistotalo, lk 606 • Viivi Salonen • 12–30 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–5.9.2018 Kuten Espanjan alkeet 1 A.

16

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

1020813 ESPANJAN SYYSALKEET 1 F (35 €) to 18.30–20 • 13.9.–29.11.2018 Opistotalo, lk 606 • Viivi Salonen • 12–30 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–5.9.2018 Kuten Espanjan alkeet 1 A. 1020816 ESPANJAN ALKEIDEN TEHOKERTAUS (16 €) ma 27.8. klo 16.45–20 Opistotalo, lk 614 • Susanna Törnström • 12–30 opisk. • 4 t Ilmoittautuminen 29.5.–19.8.2018 Kerrataan ja vahvistetaan espanjan alkeiskurssien keskeisimpiä asioita. Käydään läpi adjektiiveja, substantiiveja, verbi­taivutusta ja helpohkoja kielenkäyttötilanteita. Opettajan materiaali (toimitetaan sähköisesti ennen kurssin alkua). Taitotaso A1. 1020819 ESPANJAA MATKALLE 2 A (74 €) ma 14.15–15.45 • 3.9.–26.11.2018 ja 7.1.–8.4.2019 Opistotalo, lk 606 • Susanna Törnström • 12–30 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Espanjan peruskurssi noin vuoden opiskelleille erityisesti matkailijan tarpeisiin. Keskitytään arjen viestintätilanteisiin ja matkailun aihepiireihin sekä harjoitetaan monipuolisesti kielen käyttöä. Oppikirja: Buenas Migas 1 kpl:sta 8. Keväällä Buenas Migas 2. Taitotaso A1. 1020820 ESPANJAA MATKALLE 2 B (68 €) ma 16.45–18.15 • 10.9.–26.11.2018 ja 7.1.–1.4.2019 Opistotalo, lk 614 • Minna Malmi • 12–30 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Espanjan peruskurssi erityisesti matkailijan tarpeisiin. Keskitytään arjen viestintätilanteisiin ja matkailun aihepiireihin sekä harjoitetaan monipuolisesti kielen käyttöä. Oppikirja: Buenas Migas 1 kpl:sta 8. Keväällä Buenas Migas 2. Taitotaso A1. 1020821 ESPANJAN ILTAPÄIVÄT 2 (74 €) ma 12.30–14 • 3.9.–26.11.2018 ja 7.1.–8.4.2019 Opistotalo, lk 606 • Susanna Törnström • 12–30 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Espanjan peruskurssi noin kaksi vuotta opiskelleille erityisesti matkailijan tarpeisiin. Keskitytään arjen viestintätilanteisiin ja matkailun aihepiireihin sekä harjoitetaan monipuolisesti kielen käyttöä. Oppikirja: Buenas Migas 2. Taitotaso A1. 1020823 ESPANJA 2 (68 €) ti 18.30–20 • 4.9.–27.11.2018 ja 8.1.–9.4.2019 Opistotalo, lk 614 • Jaana Kanninen • 12–30 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Noin vuoden opiskelleille. Jatketaan kielen perusrakenteiden opiskelua keskittyen arjen tilanteisiin kuten ravintolassa ja kaupassa käymiseen sekä asumiseen. Aikamuodoista opitaan perfekti. Jatketaan oppikirjaa ¿Qué tal? 1 kpl:sta 8, kielioppi ja harjoitukset + tekstit ja sanasto. Ei opetusta 25.9. Taitotaso A1.

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen


1020827 ESPANJA 3 A (68 €) ma 18.30–20 • 10.9.–26.11.2018 ja 7.1.–1.4.2019 Opistotalo, lk 614 • Minna Malmi • 12–30 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Noin kaksi vuotta espanjaa lukeneille tai vastaavat tiedot omaaville. Syvennetään kielen rakenteiden tuntemusta ja kehitetään suullista ilmaisua sanavarastoa laajentaen. Keskitytään erityisesti menneisiin aikamuotoihin. Oppikirja: ¿Qué tal? 1 kpl:sta 14, keväällä ¿Qué tal? 2, kielioppi ja harjoitukset + tekstit ja sanasto. Taitotaso A1. 1020828 ESPANJA 3 B (74 €) ti 16.45–18.15 • 4.9.–27.11.2018 ja 8.1.–9.4.2019 Opistotalo, lk 614 • Susanna Törnström • 12–30 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Noin kaksi vuotta espanjaa lukeneille tai vastaavat tiedot omaaville. Syvennetään kielen rakenteiden tuntemusta ja kehitetään suullista ilmaisua sanavarastoa laajentaen. Keskitytään erityisesti menneisiin aikamuotoihin. Oppikirja: ¿Qué tal? 1 kpl:sta 14, keväällä ¿Qué tal? 2. Taitotaso A1–A2.

1020830 MATKAILUSANASTOA ESPANJAKSI (25 €) la–su 27.–28.10. klo 10–14.15 Opistotalo, lk 307 • Jaana Kanninen • 12–28 opisk. • 10 t Ilmoittautuminen 29.5.–8.10.2018 Tervetuloa opiskelemaan matkailuun liittyvää sanastoa ja asiointitilanteita intensiivisesti. Aihepiireinä mm. eri kulku­ välineillä matkustus, majoittuminen, nähtävyydet ja aktiviteetit sekä kahvilassa, ravintolassa, apteekissa ja lääkärissä asiointi. Opettajan materiaali. Taitotaso A1–A2.

Espanja

1020825 ESPANJAN PERUSKERTAUS (16 €) ti 28.8. klo 16.45–20 Opistotalo, lk 614 • Susanna Törnström • 12–30 opisk. • 4 t Ilmoittautuminen 29.5.–20.8.2018 Kerrataan ja vahvistetaan kahden ensimmäisen espanjan kurssin opittuja asioita, mm. preesens, perfekti, refleksiiviverbit ja objektipronominit. Opettajan materiaali (toimitetaan sähköisesti ennen kurssin alkua). Taitotaso A1.

1020832 RUOKA- JA JUOMASANASTOA ESPANJAKSI (16 €) la–su 9.–10.3.2019 klo 10–14.15 KEVÄT 1020834 ¿CÓMO FUE? (16 €) ke 29.8. klo 16.45–20 Opistotalo, lk 614 • Susanna Törnström • 12–30 opisk. • 4 t Ilmoittautuminen 29.5.–21.8.2018 Kertaamme menneitä aikamuotoja ja niiden käyttöä erilaisia harjoituksia tehden ja kielioppisääntöjä kerraten. Noin kolme vuotta opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. Opettajan materiaali (toimitetaan sähköisesti ennen kurssin alkua). Taitotaso A2–B1. 1020836 ESPANJA 4 (68 €) ti 16.45–18.15 • 4.9.–27.11.2018 ja 8.1.–2.4.2019 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 1 • Annatuulia Aho • 12–30 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Noin kolme vuotta espanjaa lukeneille tai vastaavat tiedot omaaville. Kehitetään kielitaitoa sanavarastoa laajentaen ja suullista ilmaisua parantaen sekä harjoitellaan erityisesti subjunktiivin muotoja. Oppikirja: ¿Qué tal? 2 kpl:sta 4. Taito­ taso A2.

Kuva: Unsplash.com • Daniel Norris

17


Espanja

1020840 ¿QUÉ TAL TODO? (74 €) ke 16.45–18.15 • 5.9.–28.11.2018 ja 9.1.–10.4.2019 Opistotalo, lk 614 • Susanna Törnström • 12–30 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.8.2018 Noin neljä vuotta espanjaa opiskelleille tai vastaavat tiedot omaaville. Harjoitetaan suullista ilmaisua ja laajennetaan sanavarastoa sekä syvennetään kielen rakenteiden hallintaa mm. konditionaalin ja subjunktiivin imperfektin parissa. Oppikirja: ¿Qué tal? 2 kpl:sta 10. Taitotaso A2.

1020848 KERTAA JA KOHENNA ESPANJAA (74 €) ke 18.30–20 • 5.9.–28.11.2018 ja 9.1.–10.4.2019 Opistotalo, lk 614 • Susanna Törnström • 12–30 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.8.2018 Espanjan peruskurssit käyneille tai vastaavat tiedot omaaville. Kerrataan espanjan kielen rakenteita, kohennetaan keskustelu­ taitoja ja laajennetaan sanavarastoa. Oppikirja: Español dos. Taitotaso A2–B1. 1020850 VIRKISTÄ JA VAHVISTA ESPANJAA (74 €) ti 15–16.30 • 4.9.–27.11.2018 ja 8.1.–9.4.2019 Opistotalo, lk 614 • Susanna Törnström • 12–30 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Espanjan peruskurssit käyneille tai vastaavat tiedot omaaville. Kerrataan espanjan kielen rakenteita, kohennetaan keskustelu­ taitoja ja laajennetaan sanavarastoa. Oppikirja: Español dos. Taitotaso A2–B1.

1020842 ESPANJAN PREPOSITIOKERTAUS (16 €) pe 28.9. klo 16.45–20 Opistotalo, lk 307 • Jaana Kanninen • 12–28 opisk. • 4 t Ilmoittautuminen 29.5.–10.9.2018 Tervetuloa kertaamaan espanjan prepositioita intensiivisesti. Opettajan materiaali (toimitetaan sähköisesti ennen kurssin alkua). Taitotaso A2–B1. 1020844 ¿QUÉ TAL EL SUBJUNTIVO? (16 €) to 30.8. klo 16.45–20 Opistotalo, lk 614 • Susanna Törnström • 12–30 opisk. • 4 t Ilmoittautuminen 29.5.–22.8.2018 Noin neljä vuotta opiskelleille. Kerrataan ja harjoitellaan subjunktiivin muodostusta ja käyttöä. Opettajan materiaali (toimitetaan sähköisesti ennen kurssin alkua). Taitotaso A2–B1.

1020852 AIRES DE FIESTA LATINA (32 €) ma 16.45–18.15 • 10.9.–26.11.2018 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 13 • Annatuulia Aho • 12–30 opisk. • 22 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Espanjan peruskurssit käyneille. Syvennetään kielen ja kulttuurin tuntemusta, kohennetaan keskustelutaitoja sekä tutustutaan Latinalaiseen Amerikkaan kirjallisuuden ja erilaisten harjoitusten avulla. Kerrataan myös kielioppia. Oppikirja: Aires de fiesta latina (ISBN: 9788484434276). Taitotaso A2–B1.

1020846 ESPANJAN AAMUT – KERTAA JA KOHENNA (74 €) ma 10.30–12 • 3.9.–26.11.2018 ja 7.1.–8.4.2019 Opistotalo, lk 606 • Susanna Törnström • 12–30 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Peruskurssit käyneille tai vastaavat tiedot omaaville. Kerrataan espanjan kielen rakenteita, kohennetaan keskustelutaitoja ja laajennetaan sanavarastoa. Oppikirja: Español dos kpl:sta 4. Taitotaso A2–B1.

Kuva: Unsplash.com • Maarten Van Den Heuvel

18

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

1020854 ¡EUREKA! (23 €) ke 17.45–19.15 • 26.9.–14.11.2018 Opistotalo, lk 604 • Carmen Gijón Salguero • 12–14 opisk. • 16 t Ilmoittautuminen 29.5.–10.9.2018 ¡Heureka! es un curso de conversación para los estudiantes de español avanzado. Flashes sobre la gramática, lectura de textos, conversación sobre temas que nos diviertan y nos apasionen; también temas relacionados con España (cultura, conflictos, gastronomía, curiosidades, noticias de última hora... ¡y mucho más!). Opettajan materiaali. Taitotaso B1–B2. 1020855 ¿HABLAMOS? (23 €) ke 17.45–19.15 • 16.1.–13.3.2019

KEVÄT

1020857 COMPRENDE Y COMPARTE (71 €) to 16.45–18.15 • 13.9.–29.11.2018 ja 10.1.–11.4.2019 Opistotalo, lk 614 • Susanna Törnström • 12–30 opisk. • 50 t Ilmoittautuminen 29.5.–5.9.2018 Dirigido a personas con un nivel avanzado en español. Leemos artículos actuales y textos variados para entender mejor tanto el mundo hispanohablante como la lengua española y compartimos puntos de vista conversando y haciendo ejercicios. Opettajan materiaali. Taitotaso B2–C1.

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen


1020901 ITALIAN ALKEET 1 A (68 €) ti 16.45–18.15 • 11.9.–27.11.2018 ja 8.1.–2.4.2019 Opistotalo, lk 312 • Annika Vuorenmaa • 12–30 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Suullista kielitaitoa painottava alkeiskurssi vasta-alkajille. Opitaan kielen perusrakenteita ja käyttämään kieltä rohkeasti. Tutustutaan italialaiseen elämään ja kulttuuriin matkailun ja arkielämän tilanteiden avulla. Oppikirja: Si parte! 1. Taitotaso A1. 1020903 ITALIAN ALKEET 1 B (68 €) to 16.45–18.15 • 13.9.–29.11.2018 ja 10.1.–4.4.2019 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 25 • Marika Tuohimetsä • 12–30 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–5.9.2018 Kuten Italian alkeet 1 A. 1020905 ITALIAN ALKEIDEN KERTAUS (16 €) ke 5.9. klo 16.45–20 Opistotalo, lk 307 • Marika Tuohimetsä • 12–28 opisk. • 4 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.8.2018 Kerrataan alkeiskurssin sanastoa ja kielioppia kirjallisten harjoitusten ja kuullunymmärtämistehtävien avulla. Opettajan materiaali (toimitetaan sähköisesti ennen kurssin alkua) sekä Bella vista 1 kpl:t 0–5. Taitotaso A1. 1020907 ITALIA 2 A (68 €) ke 18.45–20.15 • 12.9.–28.11.2018 ja 9.1.–3.4.2019 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 5 • Jaana Pooters • 12–30 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Noin vuoden lukeneille. Kurssilla syvennetään jo opittua ja harjoitellaan monipuolisesti kielioppia ja sanastoa. Pääpaino on suullisessa kielitaidossa. Oppikirja: Bella vista 1 kpl:sta 7. Taitotaso A1. 1020909 ITALIA 2 B (68 €) to 15–16.30 • 13.9.–29.11.2018 ja 10.1.–4.4.2019 Opistotalo, lk 307 • Marika Tuohimetsä • 12–28 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Noin vuoden opiskelleille. Jatketaan kielen perusrakenteiden opiskelua sanavarastoa kartuttamalla ja suullista ilmaisua harjoittelemalla. Tutustutaan myös Italiaan ja italialaisiin. Oppikirja: Bella vista 1 kpl:sta 6. Taitotaso A1.

1020911 MUSICA PER FAVORE (16 €) la 27.10. klo 12–15 Opistotalo, lk 606 • Annika Vuorenmaa • 12–30 opisk. • 4 t Ilmoittautuminen 29.5.–8.10.2018 Tutustumme italialaiseen musiikkiin klassikoista aina vähemmän tunnettuihin kappaleisiin ja artisteihin. Kuuntelemme musiikkia, syvennymme lyriikkoihin ja ammennamme niistä ainesta italian oppimiseen. Musiikin avulla sanastot ja rakenteet jäävät tehokkaasti mieleen! Kaikille italiaa opiskelleille. Opettajan materiaali. Taitotaso A1. 1020913 ITALIA 3 A (68 €) ti 16.45–18.15 • 11.9.–27.11.2018 ja 8.1.–2.4.2019 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 23 • Marika Tuohimetsä • 12–30 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Noin kaksi vuotta italiaa lukeneille. Syvennetään kielitaitoa opiskelemalla lisää kielen perusrakenteita, laajennetaan sanavarastoa ja harjoitellaan suullista ilmaisua. Oppikirja: Bella vista 1 kpl:sta 11 ja Bella vista 2. Taitotaso A2. 1020915 ITALIA 3 B (68 €) to 18.30–20 • 13.9.–29.11.2018 ja 10.1.–4.4.2019 Opistotalo, lk 307 • Jaana Pooters • 12–28 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Noin kaksi vuotta italiaa lukeneille. Syvennetään kielitaitoa opiskelemalla lisää kielen perusrakenteita sanavarastoa laajentamalla ja suullista ilmaisua harjoittelemalla. Oppikirja: Bella vista 1 kpl:sta 11 ja Bella vista 2. Taitotaso A2. 1020917 ITALIA 4 (68 €) ti 18.30–20 • 11.9.–27.11.2018 ja 8.1.–2.4.2019 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 23 • Marika Tuohimetsä • 12–30 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Noin kolme vuotta italiaa lukeneille. Opitaan lisää kielen perusrakenteita, keskitytään erityisesti menneisiin aika­ muotoihin. Laajennetaan sanavarastoa ja harjoitellaan paljon suullista ilmaisua. Oppikirja: Bella vista 2 kpl:sta 2. Taitotaso A2. 1020919 PASSATO PROSSIMO E IMPERFETTO (16 €) to 6.9. klo 16.45–20 Opistotalo, lk 307 • Marika Tuohimetsä • 12–28 opisk. • 4 t Ilmoittautuminen 29.5.–29.8.2018 Una serata dedicata al passato prossimo, all’imperfetto e alla differenza tra i due tempi. Opettajan materiaali (toimitetaan sähköisesti ennen kurssin alkua). Taitotaso A2. 1020921 GIRO D’ITALIA (22 €) la–su 9.–10.3.2018 klo 11–14.15

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

Italia

Italia

KEVÄT

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen

19


Italia

1020923 L´ITALIANO PER LA CUCINA (35 €) ke 18.30–20 • 12.9.–28.11.2018 Opistotalo, lk 310 • Marika Tuohimetsä • 12–30 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Questo corso di lingua e cucina italiana propone storie originali e semplici da leggere, ciascuna dedicata a una tipica ricetta italiana. Oppikirja: L’italiano per la cucina, kustantaja ALMA Edizioni (ISBN: 9788861825536). Taitotaso A2–B1. 1020925 BACI DA VENEZIA (35 €) ti 18.30–20 • 11.9.–27.11.2018 Opistotalo, lk 312 • Annika Vuorenmaa • 12–30 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Sukellamme kiehtovaan Veneziaan tarinakirjan tekstien sekä erilaisten kieli- ja kulttuurikuriositeettien avulla. Samalla kartutamme aktiivista sanavarastoa monipuolisin puhe­ harjoituksin ajankohtaisia aiheita unohtamatta. Benvenuti a imparare leggendo! Oppikirja: Baci da Venezia, kustantaja Black Cat Cideb (ISBN: 9788853013453). Taitotaso B1.

Kuva: Marika Tuohimetsä

1020927 BELLA VISTA (68 €) ke 16.45–18.15 • 12.9.–28.11.2018 ja 9.1.–3.4.2019 Opistotalo, lk 310 • Marika Tuohimetsä • 12–30 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Jatketaan matkaa italian kielen kiehtovassa maailmassa. Vahvistetaan kielen osaamista sanavarastoa kartuttamalla ja runsaalla suullisen ilmaisun harjoittelulla. Oppikirja: Bella vista 2 kpl:sta 8. Taitotaso B1.

20

1020929 MILANO E DINTORNI (35 €) ti 18.30–20 • 15.1.–9.4.2019 KEVÄT 1020931 PARLIAMO ITALIANO INSIEME! (29 €) ti 17–18.30 • 25.9.–27.11.2018 Opistotalo, lk 604 • Martina Cinatti • 12–14 opisk. • 20 t Ilmoittautuminen 29.5.–10.9.2018 Nel corso rafforziamo l’abilità di parlare, ampliamo il vocabolario e impariamo a parlare con più facilità con l’aiuto dell’insegnante madrelingua italiana. Approfondiamo la conoscenza della cultura italiana. Durante la prima lezione gli studenti possono suggerire degli argomenti da trattare. Opettajan materiaali. Taitotaso B1–B2. 1020933 ALLA PROSSIMA VOLTA (68 €) ma 16.45–18.15 • 10.9.–26.11.2018 ja 7.1.–1.4.2019 Opistotalo, lk 606 • Marika Tuohimetsä • 12–30 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Italiaan ja Italian kulttuuriin tutustumista monipuolisen ja modernin oppikirjan parissa. Harjoitellaan italian kielen luetunymmärtämistä ja kuullunymmärtämistä sekä parannetaan suullista ilmaisua. Arrivederci alla prossima lezione! Oppikirja: Arrivederci! 3 kappaleesta 6. Taitotaso B2. 1020935 SAPORE D´ITALIA (68 €) ma 18.30–20 • 10.9.–26.11.2018 ja 7.1.–1.4.2019 Opistotalo, lk 606 • Marika Tuohimetsä • 12–30 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Approfondiamo le conoscenze sulla cultura italiana attraverso testi autentici e attività piacevoli e coinvolgenti. Faremo anche esercizi di ascolto. Oppikirja: Zurula, Mariella: Sapore d´Italia (ISBN: 978-960-7706-12-6). Taitotaso B2.


Kiina

1029909 JAPANIN SYYSALKEET (35 €) to 17–18.30 • 13.9.–29.11.2018 Opistotalo, lk 310 • Haruka Ono • 12–30 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–5.9.2018 Rauhassa etenevä alkeiskurssi. Ensin tutustutaan kirjoitus­ järjestelmään, hiragana- ja katakanamerkkeihin. Helpon kieliopin lisäksi harjoitellaan arkipäivän fraaseja. Opetus­kielenä suomi. Oppikirja: Michi – tie japanin kieleen. Taitotaso A1.

1029918 KIINAN ALKEITA MATKAILIJOILLE (32 €) to 17.30–19 • 13.9.–22.11.2018 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 1 • Wen Li Zhu • 12–30 opisk. • 22 t Ilmoittautuminen 29.5.–5.9.2018 Vasta-alkajille. Tutustutaan kiinan kielen ääntämiseen sekä opetellaan matkailutilanteiden perussanastoa ja helppoja perusfraaseja. Opettajan materiaali. Taitotaso A1.

1029911 JAPANIN SYYSALKEIDEN JATKO (35 €) to 17–18.30 • 10.1.–4.4.2019 KEVÄT

1029920 KIINAN ALKEIDEN JATKO (32 €) to 17.30–19 • 17.1.–4.4.2019 KEVÄT

1029913 JAPANI 2 (68 €) ti 18.30–20 • 11.9.–27.11.2018 ja 8.1.–2.4.2019 Opistotalo, lk 310 • Haruka Ono • 12–30 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Japania vähintään vuoden opiskelleille. Vahvistetaan aikaisemmin opittuja taitoja ja opitaan lisää erilaisia lauserakenteita. Edetään rauhallisesti. Oppikirja: Michi – tie japanin kieleen kpl:sta 11 ja Michi 2. Taitotaso A1. 1029914 JAPANI 4 (68 €) to 18.35–20.05 • 13.9.–29.11.2018 ja 10.1.–4.4.2019 Opistotalo, lk 310 • Haruka Ono • 12–30 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–5.9.2018 Japania noin kolme vuotta opiskelleille ja niille, jotka ovat käyneet Japani 3 -kurssin. Opimme kertomaan asioista ja keskustelemaan sekä syvennämme kielioppia. Oppikirja: Japanin kielen alkeet 2 kpl:sta 9. Taitotaso A1–A2.

Katalaani 1029916 KAIKUJA KATALONIASTA (26 €) ke 17–18.30 • 19.9.–14.11.2018 Opistotalo, lk 308 • Jaume Llorens Serrano • 12–22 opisk. • 18 t Ilmoittautuminen 29.5.–10.9.2018 Käytännönläheinen kurssi katalaanin kieleen ja Katalonian kulttuuriin. Harjoittelemme perusfraaseja ja tutustumme alueen tapoihin ja traditioihin. Opetuskielinä englanti ja espanja. Opettajan materiaali. Taitotaso A1.

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

Kreikka 1029922 MATKALLA MUINAISKREIKKAAN (21 €) ti 18.45–20.15 • 11.9.–23.10.2018 Opistotalo, lk 604 • Veli-Matti Rissanen • 12–14 opisk. • 14 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Opitaan kirjoittamaan ja lukemaan klassista kreikkaa, tutustutaan kielen perusasioihin sekä antiikin Kreikan kulttuuriperintöön. Opettajan materiaali. Taitotaso A1.

Japani • Katalaani • Kiina • Kreikka • Kroatia • Latina

Japani

Kroatia 1029924 KROATIAN KUTSU (32 €) to 18.30–20 • 20.9.–29.11.2018 Opistotalo, lk 309 • Eleonora Kramaric • 12–22 opisk. • 22 t Ilmoittautuminen 29.5.–10.9.2018 Kroatian kielen alkeita matkailijoiden tarpeisiin. Opetellaan tervehdyksiä, numeroita ja esittäytymään sekä asioimaan kahvilassa ja ravintolassa, selviytymään ostoksilla ja julkisessa liikenteessä. Tutustutaan myös Kroatian kulttuuriin ja tapoihin. Opettajan materiaali. Taitotaso A1.

Latina 1029926 LATINAN PERUSTEET (35 €) ke 18.45–20.15 • 12.9.–28.11.2018 Opistotalo, lk 308 • Veli-Matti Rissanen • 12–22 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Perehdytään latinan kielen perusteisiin ja tutustutaan antiikin kulttuuriperintöön. Sopii sekä vasta- että valealkajille. Oppikirja: Clavis Latina. Taitotaso A1.

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen

21


Portugali • Puola

Portugali 1029928 PORTUGALIN ALKEET MATKAILIJOILLE (68 €) to 18.30–20 • 6.9.–29.11.2018 ja 10.1.–4.4.2019 Opistotalo, lk 614 • Maria Kontu • 12–30 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–29.8.2018 Portugalin portugalin alkeiskurssi upouudella kirjalla. Painopiste on jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa sekä oikean ääntämyksen harjoittelussa. Sopii erityisesti Portugalin matkailijoille. Oppikirja: Descobertas 1. Taitotaso A1. 1029930 PORTUGALIN JATKOKURSSI (65 €) ma 16.45–18.15 • 10.9.–26.11.2018 ja 7.1.–1.4.2019 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 25 • Maria Kontu • 12–30 opisk. • 46 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Kaksi vuotta työväenopistossa opiskelleille. Jatketaan kielen perusrakenteiden opiskelua keskittyen arjen tilanteisiin. Uutena asiana mennyt muoto preteriti. Oppikirja: Tudo bem 1 kpl:sta 14. Huom! 22.10. ei opetusta. Taitotaso A1.

Puola 1029932 PUOLAN SYYSALKEET (35 €) ke 18.30–20 • 12.9.–28.11.2018 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 1 • Anna Mrowicka • 12–30 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Suunnitteletko matkaa Gdanskiin? Opiskelemme tärkeät sanat ja sanonnat sekä tervehdykset ja hyvästelyt. Harjoittelemme kertomaan mm. perheestä, ammateista, kansalaisuudesta ja kielitaidosta. Oppikirja: Mäkäläinen, Heidi: Po prostu 1. Taitotaso A1. 1029933 PUOLAN SYYSALKEIDEN JATKO (35 €) ke 18.30–20 • 9.1.–3.4.2019 KEVÄT

Kuva: Susanna Törnström

1029934 PUOLA 2 (35 €) ti 18.45–20.15 • 11.9.–27.11.2018 Opistotalo, lk 309 • Anna Mrowicka • 12–22 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Puolan kielen jatkokurssi noin vuoden opiskelleille. Kerrytetään sanastoa sekä harjoitellaan kielioppia ja uusia rakenteita. Opiskelemme olla-verbin menneen aika­muodon ja futuurin. Puhumme mm. nähtävyyksistä, matkusta­misesta, asunnon vuokraamisesta ja säästä. Oppikirja: Mäkäläinen, Heidi: Po prostu 1 kpl:sta 9. Taitotaso A1–A2.

22

1029935 PUOLA 2 – JATKO (35 €) ti 18.45–20.15 • 8.1.–2.4.2019 KEVÄT

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen


1020651 RANSKAN KIELIKAHVILA (0 €) ti 13.15–14.15 • 11.9.–27.11.2018 Opistotalo, ala-aula Opiskelijoiden oma, vapaamuotoinen ja omatoiminen kielikahvila. Tehdään yhdessä läksyjä, harjoitellaan puhumista, vaihdetaan matkakokemuksia yms. 1020601 RANSKAN ALKEET 1 A (68 €) ke 16.45–18.15 • 12.9.–28.11.2018 ja 9.1.–3.4.2019 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 5 • Jaana Pooters • 12–30 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Suullista kielitaitoa painottava kurssi vasta-alkajille. Opitaan helppoja kielen perusrakenteita sekä matkalla ja arkielämän tilanteissa tarvittavia fraaseja. Tutustutaan myös ranskalaiseen elämään ja kulttuuriin. Oppikirja: C’est parfait! 1. Taitotaso A1.

1020613 PARDON? RANSKAN ÄÄNTÄMISEN PERUSTEET (16 €) ti 4.9. klo 17–19.30 Opistotalo, lk 307 • Jaana Pooters • 12–28 opisk. • 3 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Peugeot, Veuve Clicquot, Yves Saint Laurent... Hmm, miten se nyt oikein äännettiinkään? Tule mukaan kertaamaan ranskan ääntämisen perusteita! Osa ääntämisharjoituksista tehdään kielistudiossa. Opettajan materiaali. Taitotaso A1–A2. 1020616 RANSKA 2 (68 €) ma 18.30–20 • 10.9.–26.11.2018 ja 7.1.–1.4.2019 Opistotalo, lk 307 • Jaana Pooters • 12–28 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Noin vuoden lukeneille. Syvennetään jo opittua ja harjoitellaan monipuolisesti arjessa tarvittavia sanoja ja rakenteita. Pääpaino on suullisessa kielitaidossa. Oppikirja: C’est parfait! 1 kpl:sta 5, texte 2. Taitotaso A1.

1020603 RANSKAN SYYSALKEET 1 B (35 €) ke 18.30–20 • 12.9.–28.11.2018 Opistotalo, lk 307 • Hanna Nevala • 12–28 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Vasta-alkajille. Keskitytään ääntämisen, perusrakenteiden ja puhumisen harjoitteluun. Tutustutaan myös ranskalaiseen elämään. Oppikirja: C’est parfait! 1. Taitotaso A1.

1020618 RANSKA 3 (35 €) ti 18.30–20 • 11.9.–27.11.2018 Opistotalo, lk 308 • Hanna Nevala • 12–22 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Noin kaksi vuotta opistossa lukeneille tai kouluranskan virkistämiseen. Kerrataan ja syvennetään kielioppia aivan alkeista lähtien. Kartutetaan perusrakenteiden tuntemusta, sanavarastoa ja kehitetään puhevalmiutta. Oppikirja: Parfait! 2 – Ranskaa aikuisille kpl:sta 4. Taitotaso A2.

1020606 REISSURANSKAA (32 €) ti 16.45–18.15 • 18.9.–27.11.2018 Opistotalo, lk 308 • Teija Sandholm-Frigo • 12–22 opisk. • 22 t Ilmoittautuminen 29.5.–10.9.2018 Opi ja kertaa reissussa tarvittavaa sanastoa ja ilmaisuja ravintolatilauksesta vaateostosten tekemiseen. Tule mukaan Tour de Francelle tutustumaan Ranskan eri maakuntiin Pariisia unohtamatta! Taitotaso A1.

1020620 KERTAA JA AKTIVOI RANSKAA (68 €) ti 18.30–20 • 11.9.–27.11.2018 ja 8.1.–2.4.2019 Opistotalo, lk 307 • Jaana Pooters • 12–28 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Ranskaa muutaman vuoden lukeneille. Virkistetään ja vahvistetaan kielitaitoa suullisilla ja kirjallisilla harjoituksilla. Tutustutaan erityisesti subjunktiivin muodostukseen ja käyttöön. Oppikirja: Escalier 3 kpl:sta 7. Taitotaso A2.

1020609 COD OU COI? (16 €) ke 5.9. klo 16.45–20 Opistotalo, lk 606 • Hanna Nevala • 12–30 opisk. • 4 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.8.2018 Harjoitellaan keskeisiä kielioppiasioita. Keskitytään erilaisiin pronomineihin. Harjoitellaan myös sanastoa ja rakenteita. Opettajan materiaali (toimitetaan sähköisesti ennen kurssin alkua). Taitotaso A1.

1020622 JE ME LANCE! (29 €) to 16.45–18.15 • 20.9.–29.11.2018 Opistotalo, lk 308 • Magalie Jamain • 12–22 opisk. • 20 t Ilmoittautuminen 29.5.–10.9.2018 Tästä se lähtee! Ranskan selviytymiskurssi matkalle tai muuten vaan. Muutaman vuoden ranskaa lukeneille. Puhutaan ja harjoitellaan selviytymään erilaisissa tilanteissa niin arjessa kuin vapaalla sekä tutustutaan Ranskan kulttuuriin. Bienvenue! Opettajan materiaali. Taitotaso A2.

1020611 RANSKAN ALKEIDEN TEHOKERTAUS (16 €) ma 3.9. klo 16.45–20 Opistotalo, lk 307 • Jaana Pooters • 12–28 opisk. • 4 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Tule mukaan kertaamaan ja aktivoimaan alkeiskurssin oppimäärää monipuolisilla suullisilla ja kirjallisilla harjoituksilla. Opettajan materiaali (toimitetaan etukäteen sähköisesti) ja C’est parfait! 1 -kirjan kappaleet 0–4. Taitotaso A1–A2.

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

Ranska

Ranska

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen

23


Ranska

1020624 RANSKAN KERTAUSTA VERKOSSA (23 €) 20.9.–15.11.2018 Leni Huuhtanen • 12–15 opisk. • 16 t Ilmoittautuminen 29.5.–10.9.2018 Opiskele ranskaa verkossa aikaan tai paikkaan sitoutumatta opettajan ohjauksella. Kertaamme kielen keskeisiä rakenteita (mm. pronomineja ja aikamuotoja) sekä arjen perussanastoa ja tilanteita. Opettajan materiaali. Taitotaso A2. 1020626 RANSKA 4 (68 €) to 16.45–18.15 • 13.9.–29.11.2018 ja 10.1.–4.4.2019 Opistotalo, lk 307 • Hanna Nevala • 12–28 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–5.9.2018 Työväenopistossa kolme vuotta lukeneille tai vastaavat tiedot omaaville. Kartutetaan perusrakenteiden tuntemusta, sana­ varastoa ja kehitetään puhevalmiutta. Oppikirja: Parfait! 3. Taitotaso B1. 1020628 APRÈS-MIDI FRANÇAIS (68 €) ti 14.30–16 • 11.9.–27.11.2018 ja 8.1.–2.4.2019 Opistotalo, lk 307 • Jaana Pooters • 12–28 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Peruskielitaidon omaaville tai sitä kertaaville. Vahvistetaan kielitaitoa, laajennetaan sanavarastoa ja aktivoidaan puhetta monipuolisilla suullisilla ja kirjallisilla harjoituksilla. Oppikirja: Le français par les textes B1–B2 (FLE-PUG) kpl:sta 3 (ISBN 9782-7061-2588-1). Taitotaso B1. 1020630 UN PEU DE TOUT (35 €) ke 16.45–18.15 • 12.9.–28.11.2018 Opistotalo, lk 307 • Hanna Nevala • 12–28 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Peruskurssit käyneille. Kerrataan ja vahvistetaan kieliopin perusteita. Tutustutaan ajankohtaisiin asioihin lehtiartikkelien kautta. Vahvistetaan suullista ilmaisua. Opettajan materiaali ja oppikirja: Parfait 3:n minikielioppi tai muu kielioppikirja. Taitotaso B1. 1020632 SUJUVAA RANSKAA (68 €) ma 16.45–18.15 • 10.9.–26.11.2018 ja 7.1.–1.4.2019 Opistotalo, lk 307 • Jaana Pooters • 12–28 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Ranskaa useamman vuoden harrastaneille. Vahvistetaan erityisesti suullista kielitaitoa, kerrataan hankalimpia raken­ teita sekä kartutetaan sanastoa monipuolisilla harjoituksilla. Oppikirja: Le français par les textes B1–B2 (ISBN 978-2-70612588-1) kpl:sta 27. Taitotaso B1–B2. 1020634 FRANÇAIS PRATIQUE (35 €) ti 16.45–18.15 • 11.9.–27.11.2018 Opistotalo, lk 307 • Jaana Pooters • 12–28 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Ranskaa useamman vuoden harrastaneille. Vahvistetaan erityisesti suullista kielitaitoa, kerrataan hankalimpia raken­

24

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

teita sekä kartutetaan sanastoa monipuolisilla harjoituksilla. Oppikirja: Le français par les textes B1–B2 (ISBN 978-2-70612588-1) kpl:sta 27. Taitotaso B1–B2. 1020635 FRANÇAIS PRATIQUE (35 €) ti 16.45–18.15 • 15.1.–9.4.2019 KEVÄT 1020637 MATINÉE FRANÇAISE (68 €) ma 10.30–12 • 10.9.–26.11.2018 ja 7.1.–1.4.2019 Opistotalo, lk 307 • Jaana Pooters • 12–28 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Travail dur, discussion active et amusante sur des sujets variés, sur tout ce qui nous entoure et nous passionne. Une grande diversité d’exercices oraux et écrits pour enrichir votre vocabulaire et perfectionner votre niveau de langue française. Pour les étudiants assez avancés. Taitotaso B2. 1020639 COURS DE CONVERSATION (29 €) to 18.30–20 • 20.9.–29.11.2018 Opistotalo, lk 308 • Magalie Jamain • 12–22 opisk. • 20 t Ilmoittautuminen 29.5.–10.9.2018 Discussions sur des thèmes variés dans une ambiance décontractée et conviviale. Le matériel (articles, vidéos, jeux, chansons) est fourni par le professeur. Pour les étudiants avancés ou assez avancés. Opettajan materiaali. Taitotaso B2–C1. 1020643 RUOKAMATKA RANSKAAN – PROVENCE (44 €) to 27.9. klo 17–20.45 Luostarivuoren lyseon lukio, luokka 33 & 34 kotitalous • Teija Sandholm-Frigo • 12–16 opisk. • 5 t Ilmoittautuminen 29.5.–10.9.2018 Lähde makumatkalle Provenceen! Tutustumme alueen ruokakulttuuriin, historiaan ja perinteisiin sekä valmistamme kullekin alueelle tyypillisen aterian ranskalaisen chef’n johdolla. Tutustumme myös teemaan liittyvään sanastoon. Ruokatarvikemaksu sisältyy kurssin hintaan. Taitotaso A1. 1020645 RUOKAMATKA RANSKAAN – BRETAGNE (44 €) to 25.10. klo 17–20.45 Luostarivuoren lyseon lukio, luokka 33 & 34 kotitalous • Teija Sandholm-Frigo • 12–16 opisk. • 5 t Ilmoittautuminen 29.5.–8.10.2018 Lähde makumatkalle Bretagneen! Tutustumme alueen ruokakulttuuriin, historiaan ja perinteisiin sekä valmistamme alueelle tyypillisen aterian ranskalaisen chef’n johdolla. Tutustumme myös teemaan liittyvään sanastoon. Ruoka­ tarvikemaksu sisältyy kurssin hintaan. Taitotaso A1. 1020647 RUOKAMATKA RANSKAAN – ALSACE (44 €) to 7.2.2019 klo 17–20.45 KEVÄT 1020649 RUOKAMATKA RANSKAAN – BORDEAUX (44 €) to 14.3.2018 klo 17–20.45 KEVÄT

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen


1020301 RUOTSIN ALKEIDEN PIKAKERTAUS (16 €) ti 4.9. klo 16.45–20 Opistotalo, lk 312 • Matti Rautalin • 12–30 opisk. • 4 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Pikakerrataan ruotsin kieliopista alkeiskursseilla opittua, mm. kysymyssanat ja kysymyslauseet, ajan ilmaukset, det- ja man-rakenteet sekä är- ja har-verbit. Kurssimateriaali toimitetaan sähköisesti ennen kurssin alkua. Taitotaso A1. 1020303 RUOTSIA RIPEÄSTI VALEALKAJILLE (35 €) ti 16.45–18.15 • 11.9.–27.11.2018 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 6 • Suvi Mäntynen • 12–30 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Kaiken unohtaneille ruotsin kertausta alusta asti. Harjoitellaan ruotsin käyttämistä arkipäivän tilanteissa ja kerrataan perus­ rakenteita sekä sanastoa, teemoina mm. itsestä ja perheestä kertominen, lähiympäristö ja matkustaminen. Aktivoidaan suullista kielitaitoa ja rohkaistutaan puhumaan rennossa ilmapiirissä! Oppikirja: Häng med! 1. Taitotaso A1–A2. 1020305 RUOTSIN ALKEIDEN JATKO (35 €) ti 16.45–18.15 • 15.1.–9.4.2019 KEVÄT 1020307 HÄNG MED – RUOTSIN PERUSTEET (68 €) to 18.30–20 • 13.9.–29.11.2018 ja 10.1.–4.4.2019 Opistotalo, lk 312 • Matti Rautalin • 12–30 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–5.9.2018 Opitaan arkipäivän sanastoa ja rakenteita uunituoreen oppi­kirjan parissa ja harjoitellaan puhumista tavallisimmissa viestintätilanteissa. Noin kolme vuotta ruotsia työväenopistossa lukeneille tai ruostuneen kouluruotsin aktivoimiseen. Oppikirja: Häng med! 2. Taitotaso A2–B1.

1020313 PUHEHARJOITUKSIA RUOTSIKSI (23 €) to 16.45–18.15 • 13.9.–1.11.2018 Opistotalo, lk 312 • Matti Rautalin • 12–25 opisk. • 16 t Ilmoittautuminen 29.5.–5.9.2018 Haluatko vahvistaa suullista kielitaitoa mukavassa ympäristössä? Helppoa keskustelua pienryhmissä arkisista asioista ja ajankohtaisista uutisista. Harjoitellaan myös sanastoa ja kuullunymmärtämistä. Rohkeasti mukaan matalan kynnyksen kurssille! Ruotsin perusteet omaaville. Opettajan materiaali. Taitotaso B1. 1020315 UPPDATERA DIN SVENSKA FÖR ARBETSLIVET (35 €) ke 18.30–20 • 12.9.–28.11.2018 Opistotalo, lk 309 • Matti Rautalin • 12–22 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Ruotsin perusteet omaaville. Aktivoidaan ja päivitetään ruotsin sanastoa ja rakenteita työelämän eri tilanteisiin. Harjoitellaan sekä suullista että kirjallista ilmaisua. Oppikirja: Reflex – Uppdatera din svenska, vuoden 2011 tai uudempi painos. Taitotaso B1–B2. 1020317 SVENSKA KLUBBEN (29 €) ma 18.45–20.15 • 10.9.–12.11.2018 Opistotalo, lk 309 • Matti Rautalin • 12–22 opisk. • 20 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Passar för alla som förstår svenska mycket bra, men vill lära sig att prata och läsa mer. Trevliga pratstunder om varierande ämnen. Vi läser olika texter på svenska och diskuterar både dem och mycket annat. Kom med och aktivera dina muntliga kunskaper. Oppimateriaali: Kan diskuteras då kursen börjar. Taitotaso B2–C1. 1020319 SVENSKA KLUBBEN (29 €) ma 18.45–20.15 • 14.1.–25.3.2019 KEVÄT

Swedish for Foreigners See page 92 • www.aboarbis.fi

Kuva: Susanna Törnström

1020309 VÅRDSVENSKA – TERVEYSALAN RUOTSIA (29 €) ti 18.30–20 • 18.9.–20.11.2018 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 6 • Suvi Mäntynen • 12–30 opisk. • 20 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Terveydenhoitoalan ammattilaisille tai alaa opiskeleville. Opitaan terveysalan sanastoa ja rohkaistutaan puhumaan ruotsia. Hoitoalan tilanteiden lisäksi harjoitellaan yksinkertaista arkikommunikaatiota, helppoa jutustelua ja kuullun­ ymmärtämistä. Oppikirja: Livets puls – svenska för närvårdare. Taitotaso A2–B1.

1020311 RUOTSIN KIELIOPIN PIKAKERTAUS (16 €) ma ja ke 16.45–20 • 3.–5.9.2018 Opistotalo, lk 310 • Heli Tasala • 12–30 opisk. • 8 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Peruskielitaidon omaaville tehokas ruotsin kieliopin pika­ kertaus. Kerrataan mm. pronominit, substantiivit, verbit, adjektiivit, prepositiot ja sanajärjestykset. Kurssimateriaali toimitetaan sähköisesti ennen kurssin alkua. Taitotaso A2–B2.

Ruotsi • Swedish for Foreigners

Ruotsi

25


Saksa

Kuva: Unsplash.com • Rachel Davis

Saksa 1020521 SAKSAN KIELIKAHVILA (0 €) ke 12–13 • 12.9.–28.11.2018 Opistotalo, yläaula Opiskelijoiden oma, vapaamuotoinen ja omatoiminen kielikahvila. Tehdään yhdessä läksyjä, harjoitellaan puhumista, vaihdetaan matkakokemuksia yms. 1020501 SAKSAN ALKEET (68 €) ma 18.30–20 • 10.9.–26.11.2018 ja 7.1.–1.4.2019 Opistotalo, lk 310 • Hanna Nevala • 12–30 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Ripeästi etenevä kurssi vasta-alkajille tai kaiken unohtaneille. Keskitytään ääntämisen, perusrakenteiden ja puhumisen harjoitteluun. Oppikirja: Hallo! 1. Taitotaso A1. 1020503 SAKSAN ALKEIDEN PIKAKERTAUS (16 €) to 6.9. klo 16.45–20 Opistotalo, lk 312 • Hanna Nevala • 12–30 opisk. • 4 t Ilmoittautuminen 29.5.–29.8.2018 Kerrataan alkeiskurssilla opittua. Harjoitellaan keskeisiä kieli­ oppiasioita kuten akkusatiivia ja datiivia. Vahvistetaan prepositio-osaamista ja kerrataan myös perussanastoa. Kurssi­materiaali toimitetaan sähköisesti ennen kurssin alkua. Taitotaso A1. 1020505 DEUTSCH MACHT SPAß! – SAKSAN PERUSTEITA (35 €) ti 16.45–18.15 • 11.9.–27.11.2018 Opistotalo, lk 310 • Hanna Nevala • 12–30 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Yksi tai kaksi vuotta saksaa työväenopistossa lukeneille tai vastaavat tiedot omaaville. Keskitytään perusrakenteiden harjoitteluun ja tehdään paljon puheharjoituksia. Aihe­alueet painottuvat tilanteisiin, joihin matkailija saksankielisissä maissa törmää. Kurssi sopii myös unohtuneen kielitaidon virkistämiseen! Oppikirja: Hallo! 2 kpl:sta 4. Taitotaso A1–A2.

1020510 SAKSAN KIELIOPPIKIMARA (16 €) ti 4.9. ja to 6.9. klo 16.45–20 Opistotalo, lk 310 • Heli Tasala • 12–30 opisk. • 8 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Peruskielitaidon omaaville tehokas saksan kieliopin pika­ kertaus. Kerrataan mm. substantiivien sijamuodot, verbit, prepositiot ja adjektiivin taivutus. Kurssimateriaali toimitetaan sähköisesti ennen kurssin alkua. Taitotaso A2–B2. 1020512 EIN SCHRITT WEITER! (35 €) ma 16.45–18.15 • 10.9.–26.11.2018 Opistotalo, lk 310 • Hanna Nevala • 12–30 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Saksan peruskurssit työväenopistossa lukeneille tai vastaavat tiedot omaaville. Vahvistetaan kielen osaamista monipuolisin harjoituksin. Harjoitellaan erityisesti suullista ilmaisua, kartutetaan sanavarastoa ja kerrataan myös kielioppia. Oppikirja: Schritte 5 (Hueber), ISBN 3-19-201808-9. Taitotaso B1. 1020514 EIN SCHRITT WEITER! (35 €) ma 16.45–18.15 • 14.1.–8.4.2019 KEVÄT

1020506 DEUTSCH MACHT SPAß! – SAKSAN PERUSTEITA (35 €) ti 16.45–18.15 • 15.1.–9.4.2019 KEVÄT

1020516 PUHEHARJOITUKSIA SAKSAKSI (23 €) ma 18.30–20 • 10.9.–5.11.2018 Opistotalo, lk 312 • Heli Tasala • 12–25 opisk. • 16 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Peruskielitaidon omaaville. Helppoa keskustelua pienryhmissä arkisista asioista ja ajankohtaisista uutisista. Harjoitellaan myös sanastoa ja kuullunymmärtämistä. Rohkeasti mukaan matalan kynnyksen kurssille! Opettajan materiaali. Taitotaso B1.

1020508 SAKSA 4 (68 €) to 16.45–18.15 • 6.9.–29.11.2018 ja 10.1.–4.4.2019 Opistotalo, lk 309 • Annatuulia Aho • 12–22 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–29.8.2018 Noin kolme vuotta saksaa työväenopistossa lukeneille tai vastaavat tiedot omaaville. Opitaan lisää saksan perusrakenteita ja tehdään paljon puheharjoituksia. Oppikirja: Hallo! 2 kpl:sta 10, keväällä Hallo! 3. Taitotaso A2.

1020518 DEUTSCHKLUB (29 €) ke 13.15–14.45 • 12.9.–14.11.2018 Opistotalo, lk 606 • Oliver Dahlmann • 12–25 opisk. • 20 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Diskussionskurs für Personen mit guten Deutschkenntnissen. Wir lesen gemeinsam aktuelle Texte aus und über deutschsprachige Länder/n und diskutieren den Inhalt. Hyvän peruskielitaidon omaaville. Opettajan materiaali. Taitotaso B2. 1020519 DEUTSCHKLUB (29 €) ke 13.15–14.45 • 16.1.–27.3.2019

26

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

KEVÄT

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen


Katso sivu 69 / See page 69.

Thai-kieli 1029937 THAI-KIELEN ALKEITA MATKAILIJOILLE (29 €) ma 17–18.30 • 10.9.–12.11.2018 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 5 • Ingporn Chitthum • 12–30 opisk. • 20 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Thai-kielen alkeita ja Thaimaan kulttuuria matkailijoille. Opettajan materiaali. Taitotaso A1.

Tšekki 1029939 TŠEKIN KIELEN ALKEITA MATKAILIJOILLE (32 €) ti 16.45–18.15 • 11.9.–20.11.2018 Opistotalo, lk 309 • Nina Faconová • 12–22 opisk. • 22 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Ahoj! Kiinnostaako tšekki? Haluatko oppia uutta tai kehittää tšekin kielen taitojasi? Kurssilla käymme läpi hyödyllisiä fraaseja ja harjoittelemme keskustelua. Opettajan materiaali. Taitotaso A1.

Turkki 1029941 TURKIN SYYSALKEET (35 €) ma 17–18.30 • 10.9.–26.11.2018 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 23 • Hatice Kütük • 12–30 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Vasta-alkajille. Opetellaan kielen perusrakenteita ja sanastoa. Opitaan asioimaan hotellissa, käymään ostoksilla jne. Tutustutaan samalla turkkilaiseen kulttuuriin ja tapoihin. Oppikirja: Heinrich Bremer: Opi turkkia 1. Taitotaso A1. 1029943 TURKIN JATKOKURSSI (35 €) ma 18.35–20.05 • 10.9.–26.11.2018 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 23 • Hatice Kütük • 12–30 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Alkeiskurssin käyneille tai vastaavat tiedot omaaville. Jatketaan kielen perusrakenteiden opiskelua. Lisäksi aktivoidaan ja kartutetaan sanavarastoa sekä harjoitellaan luetun ja kuullun ymmärtämistä. Tutustutaan samalla turkkilaiseen kulttuuriin ja tapoihin. Oppikirja: Heinrich Bremer: Opi turkkia 2 + opettajan materiaali. Taitotaso A1.

Unkari 1029945 UNKARIN ALKEITA MATKAILIJOILLE (29 €) ti 17–18.30 • 22.1.–2.4.2019 KEVÄT

Suomi – Finnish for Foreigners • Thai-kieli • Tšekki • Turkki • Unkari

Suomi – Finnish for Foreigners

Kuva: Unsplash.com • Jaromir Kavan

27


Venäjä Ruotsi

Venäjä 1020701 VENÄJÄN SYYSALKEET 1 A (35 €) ti 18.30–20 • 11.9.–27.11.2018 Opistotalo, lk 606 • Carina Kristola-Backlund • 12–30 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Vasta-alkajille. Opetellaan aakkoset, ääntämistä sekä kielen perusrakenteita ja sanastoa. Tutustutaan venäläiseen kulttuuriin ja tapoihin. Oppikirja: Pora! 1. Taitotaso A1. 1020703 VENÄJÄN ALKEET 1 B (68 €) ke 16.45–18.15 • 12.9.–5.12.2018 ja 16.1.–10.4.2019 Opistotalo, lk 606 • Laura Tikkanen • 12–30 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.12.2018 Kuten Venäjän syysalkeet 1 A. 1020706 VENÄJÄ 2 (68 €) ke 17.15–18.45 • 12.9.–28.11.2018 ja 9.1.–3.4.2019 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 23 • Carina Kristola-Backlund • 12–30 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Jatketaan venäjän kielen alkeiden opiskelua ja venäläiseen kulttuuriin tutustumista. Oppikirja: Pora! 1 kpl:sta 7. Taitotaso A1.

Kuva: Unsplash.com • Alina Grubnyak

1020708 VENÄJÄN KIELIOPIN KERTAUS (16 €) to 6.9. klo 16.45–20 Opistotalo, lk 606 • Carina Kristola-Backlund • 12–30 opisk. • 4 t Ilmoittautuminen 29.5.–29.8.2018 Kertaamme substantiivin suvun tunnistamista ja omistus­ pronominien sekä adjektiivien taivutusta. Myös substantiivin sijoista kertaamme prepositionaalin ja akkusatiivin. Opettajan materiaali (toimitetaan sähköisesti ennen kurssin alkua). Taitotaso A1.

28

1020710 VENÄJÄÄ AAMUVIRKUILLE (57 €) pe 8.15–9.45 • 7.9.–16.11.2018 ja 18.1.–29.3.2019 Opistotalo, lk 606 • Laura Tikkanen • 12–30 opisk. • 40 t Ilmoittautuminen 29.5.–30.8.2018 Rentoa tutustumista venäläiseen tapakulttuuriin, venäjän kielen sanastoon ja kielioppiin. Mukaan voi tulla minkä tahansa alkeiskurssin pohjalta. Opettajan materiaali. Taitotaso A1–A2.

1020712 VENÄJÄN KAUNOKIRJOITUS (22 €) la–su 27.–28.10. klo 10–13.30 Opistotalo, lk 312 • Laura Tikkanen • 12–30 opisk. • 8 t Ilmoittautuminen 29.5.–8.10.2018 Opitaan lukemaan ja kirjoittamaan venäjän kaunokirjoitusta, joka on yleistä niin yksityisessä kirjeenvaihdossa kuin viranomaisasioinnissakin. Myös matkaillessa kyrillisen käsialan lukutaidosta saattaa olla hyötyä. Opettajan materiaali. Taitotaso A1–A2. 1020714 VPERJOD! (68 €) ti 16.45–18.15 • 11.9.–4.12.2018 ja 15.1.–9.4.2019 Opistotalo, lk 606 • Laura Tikkanen • 12–30 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Venäjän kielen perusteet opiskelleille. Aktivoidaan puhumisen ja kuullun ymmärtämisen taitoja sekä vahvistetaan sanastoa ja kulttuurin tuntemusta. Otetaan kieli käyttöön! Oppikirja: Mäkäläinen, Heidi: Konechno – venäjän suullisen viestinnän kurssi. Taitotaso A1–A2. 1020716 VENÄJÄ 3 (68 €) ke 18.50–20.20 • 12.9.–28.11.2018 ja 9.1.–3.4.2019 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 23 • Carina Kristola-Backlund • 12–30 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Jatketaan venäjän kielen alkeiden opiskelua ja sukelletaan syvemmin venäläiseen kulttuuriin. Oppikirja: Pora! 2 kpl:sta 4. Taitotaso A2. 1020718 PORA POVTARJAT’ (35 €) ke 18.30–20 • 12.9.–5.12.2018 Opistotalo, lk 606 • Laura Tikkanen • 12–30 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Venäjän kieliopin kertauskurssi. Opettajan materiaali. Rinnalle sopii mikä tahansa kielioppikirja, esim. Nekrasova: Venäjän peruskielioppi. Taitotaso A2–B1. 29923 VENÄJÄN KULTTUURI KAUTTA AIKOJEN: VENÄJÄN HOPEAKAUSI (34 €) ma 10.30–12 • 10.9.–26.11.2018 Ks. sivu 73.


Viro Kuva: Wikipedia, Jazz Davis “American Sign Language Symbols”.

1029948 TUKIVIITTOMIEN ALKEET 1 (35 €) ma 18.45–20.15 • 3.9.–19.11.2018 Opistotalo, lk 308 • Ilona Spiliotopoulos • 12–22 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Tarkoitettu kommunikaation tueksi tukiviittomia käyttävän henkilön lähipiirille sekä työssään viittomia tarvitseville. Opettajan materiaali. 1029950 TUKIVIITTOMIEN JATKO (35 €) ma 18.45–20.15 • 7.1.–1.4.2019 KEVÄT 1029952 VIITTOMAKIELEN SYYSALKEET 1 (35 €) ma 17–18.30 • 3.9.–19.11.2018 Opistotalo, lk 308 • Ilona Spiliotopoulos • 12–22 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Opetellaan viittomakielen alkeet kommunikointia varten ja saadaan kuurotietoisuutta. Opettajan materiaali. 1029954 VIITTOMAKIELEN SYYSALKEIDEN JATKO (35 €) ma 17–18.30 • 7.1.–1.4.2019 KEVÄT

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

1029956 VIRON ALKEET (68 €) ma 18.30–20 • 10.9.–26.11.2018 ja 14.1.–8.4.2019 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 24 • Irina Kollo • 12–30 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Johdatusta viron kielen alkeisiin. Sopii myös niille, joka haluavat päivittää kielitaitoaan. Opiskellaan perusrakenteita ja keskeistä arkipäivän sanastoa sekä harjoitellaan suullista ilmaisua. Tutustutaan myös virolaiseen kulttuuriin ja matkakohteisiin. Oppikirja: Meie keelesild. Taitotaso A1.

Viittomakieli • Viro

Viittomakieli

1029958 VIRO 2 (68 €) ke 18.30–20 • 12.9.–28.11.2018 ja 16.1.–10.4.2019 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 24 • Irina Kollo • 12–30 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Jatketaan perehtymistä viron kielen rakenteisiin ja sanastoon. Tutustutaan myös virolaiseen kulttuuriin ja tapakulttuuriin sekä saadaan tietoa kiinnostavista matkailukohteista. Oppimisalustana Moodle. Oppikirja: Meie keelesild. Taitotaso A1. 1029960 VIRON JA SUOMEN YHTEINEN ERILAINEN TAIVAL (35 €) ma 16.45–18.15 • 10.9.–26.11.2018 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 24 • Irina Kollo • 12–30 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Sinulle, joka olet opiskellut viron kieltä ja hallitset perus­ sanastoa ja rakenteita, mutta tarvitset itseluottamusta kommunikointiin tai haluat päivittää kielitaitoasi. Pureudumme virolaiseen yhteiskuntaan, politiikkaan, historiaan, kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Opettajan materiaali. Taito­taso A2–B1. 1029961 EESTI KEELE SÕBRAD (29 €) ma 17–18.30 • 10.9.–12.11.2018 Opistotalo, lk 309 • Katri Iltanen • 12–22 opisk. • 20 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Vestluskursus 4–5 aastat eesti keelt öppinutele. Räägime eesti majandus-, kulttuurielust. Tutvume kaunite paikadega. Suvendamae sönavara. Loeme ajaleheartikleid. Opettajan materiaali. Taitotaso B2. 1029962 EESTI KEELE SÕBRAD (29 €) ma 17–18.30 • 14.1.–25.3.2019 KEVÄT

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen

29


Käden taidot • Ompelu

Käden taidot Ompelu 201001 OMMELLAAN HELPPOJA ARKIVAATTEITA (47 €) ti 16.30–18.45 • 18.9.–27.11.2018 Opistotalo, lk 315 • Maija-Ilona Suominen • 12–16 opisk. • 33 t Ilmoittautuminen 29.5.–10.9.2018 Valmistetaan kurssilaisten omien toiveiden mukaisia yksinkertaisia tunikoja, mekkoja ja trikoovaatteita käsin tai koneella ommellen. Ensimmäisellä kerralla suunnitellaan. WWW 201002 OMMELLAAN HELPPOJA ARKIVAATTEITA (47 €) ti 16.30–18.45 • 8.1.–26.3.2019 KEVÄT 201004 INNOSTU OMPELUSTA A (110 €) ma 14–16.15 • 3.9.–26.11.2018 ja 7.1.–8.4.2019 Opistotalo, lk 315 • Henna Lindqvist • 12–16 opisk. • 78 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Sukella ompelun ihmeelliseen ja monipuoliseen maailmaan! Opitaan perusasioita ompelusta, kaavoista, materiaaleista ja työvälineistä. Ommellaan helppoja töitä oman tarpeen mukaan. Aloittelijoille. WWW 201006 INNOSTU OMPELUSTA B (110 €) ma 16.30–18.45 • 3.9.–26.11.2018 ja 7.1.–8.4.2019 Opistotalo, lk 315 • Henna Lindqvist • 12–16 opisk. • 78 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Kuten Innostu ompelusta A. 201008 VAATTEITA MONEEN MENOON (110 €) ma 11.15–13.30 • 3.9.–26.11.2018 ja 7.1.–8.4.2019 Opistotalo, lk 315 • Henna Lindqvist • 12–18 opisk. • 78 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Tule ompelemaan kauniita ja laadukkaita vaatteita kaikkiin tilanteisiin! Opitaan ja kerrataan ompelun perusasioita ja ompelukoneiden monipuolista hyödyntämistä. Ompelun perusteet osaaville. WWW

201010 TYYLIKÄSTÄ ITSE TIKATEN (110 €) ti 10–12.15 • 4.9.–27.11.2018 ja 8.1.–9.4.2019 Opistotalo, lk 315 • Henna Lindqvist • 12–16 opisk. • 78 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Tule suunnittelemaan ja ompelemaan uusia suosikkivaatteita! Voit myös korjata ja uudistaa vanhoja suosikkejasi. Kerrataan ja opitaan uutta ompelusta, kaavoista, materiaaleista sekä ompelukoneiden ja saumurin käytöstä. Ompelun perusteet osaaville. WWW 201012 VAATEKAAPIN VALIOT (110 €) ti 12.45–15 • 4.9.–27.11.2018 ja 8.1.–9.4.2019 Opistotalo, lk 315 • Henna Lindqvist • 12–16 opisk. • 78 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Ommellaan kauniita ja laadukkaita vaatteita joka tilanteeseen omien mittojen mukaan. Syvennetään tietoja ja taitoja materiaalien valinnasta, kaavojen muokkaamisesta, sovittamisesta sekä ompelukoneiden ja saumurin hyödyntämisestä. Ompelun perusteet osaaville. WWW 201014 SUORAA JA SIKSAKKIA (110 €) to 15.30–17.45 • 6.9.–29.11.2018 ja 10.1.–11.4.2019 Opistotalo, lk 315 • Henna Lindqvist • 12–18 opisk. • 78 t Ilmoittautuminen 29.5.–29.8.2018 Ompeleminen on hauskaa! Opetellaan yhdessä ompelun niksejä: muokkaamaan valmiskaavoja, valitsemaan materiaaleja ja hyödyntämään ompelukoneiden mahdollisuuksia. Voit ommella omaan tahtiisi mitä haluat. Ompelun perusteet osaaville. WWW 201016 SURAUTA SUOSIKKIVAATE KESÄKSI! (30 €) ti 10–15 • 16.–23.4.2019 KEVÄT 201018 VAATTEITA OMALLA TYYLILLÄ (110 €) to 18–20.15 • 6.9.–29.11.2018 ja 10.1.–11.4.2019 Opistotalo, lk 315 • Henna Lindqvist • 10–18 opisk. • 78 t Ilmoittautuminen 29.5.–29.8.2018 Laajennetaan tietotaitoa vaateompelusta ja ommellaan persoonallisia vaatteita omien mittojen mukaan valmiskaavoja muokaten. Syvennetään tietoja materiaaleista, kaavojen muokkaamisesta, sovituksesta ja ompelusta. Opitaan hyödyntämään työvälineitä monipuolisesti. Edistyneille. WWW 201020 FANTASIA-ASU – LAPSI JA VANHEMPI YHDESSÄ (41 €) pe 8.3.2019 klo 17–20.15, la–su 9.–10.3.2019 klo 10–16 KEVÄT

30

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen


201026 TILKKUTYÖN JATKOKURSSI (110 €) ke 18.30–20.45 • 5.9.–28.11.2018 ja 9.1.–10.4.2019 Opistotalo, lk 315 • Liisa Rinne • 10–15 opisk. • 78 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.8.2018 Opitaan lisää harjoitusblokkien avulla ja jatketaan kesken­ eräisiä töitä. Syyskaudella kokeillaan kierrätettyjä villakankaita ja Grazy-tekniikan variaatioita. WWW

Ompelu

201022 OMMELLAAN TILKUISTA – ALKEET 1 (56 €) ma 19–21.15 • 3.9.–26.11.2018 Opistotalo, lk 315 • Liisa Rinne • 12 opisk. • 39 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Tutustutaan tilkkuompelun nikseihin pienin askelin. Opetellaan ompelukoneen käyttöä ja harjoitustilkuilla helppoja tekniikoita monipuolisesti. Ommellaan harjoitus­ blokeista pieniä pussukoita, laukkuja tai tyynyjä. Hyödynnetään kierrätysmateriaaleja. Kurssi sopii kaikille. WWW 201024 OMMELLAAN TILKUISTA – ALKEET 2 (56 €) ma 19–21.15 • 7.1.–8.4.2019 KEVÄT

Kuva: Unsplash.com • Dinh Pham

31


Perinteiset käsityötekniikat

Perinteiset käsityötekniikat 201032 KÄDENTAITOJEN KAHVILA (0 €) ke 13–15.15 • 19.9.–28.11.2018 ja 9.1.–3.4.2019 Opistotalo, ala-aula Hyväntekeväisyyteen liittyvä kädentaitojen opintoryhmä. Voit ilmoittautua kurssille tai tulla hetken mielijohteesta. 201033 KÄSITYÖPAJA (102 €) ke 10–12.15 • 12.9.–28.11.2018 ja 9.1.–3.4.2019 Opistotalo, lk 203 • Riitta Reponen • 12–24 opisk. • 72 t Aktiivisten taitajien ryhmä! Syyslukukauden teemana on haarukkavirkkaus. Kevätlukukaudella kokeillaan ketju­ virkkausta. Tehdään myös keskeneräisiä töitä valmiiksi. 201035 KANSALLISPUKUJEN VALMISTUS (68 €) ke 16.30–19.30 • 12.9.–28.11.2018 Opistotalo, lk 203 • Anna-Liisa Heinonen • 12–15 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Valmistetaan suomalaisia kansallispukuja perinteisin työ­ tavoin. Tutustutaan suomalaiseen 1700-luvun lopun ja 1800-luvun alun juhlapukeutumiskulttuuriin. Valmistetaan uusia pukuja, tehdään keskeneräiset valmiiksi, vanhaa pukua voi myös korjata ja täydentää. Materiaalihankinnat tehdään yhdessä opettajan kanssa. WWW 201036 KANSALLISPUKUJEN VALMISTUS (68 €) ke 16.30–19.30 • 16.1.–10.4.2019 KEVÄT 201042 KAUNISTA KORJAUSTA KÄSIN OMMELLEN (35 €) ti 13.30–15.45 • 4.9.–30.10.2018 Opistotalo, lk 203 • Siru Hyväri • 12–15 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Revityt farkut poissa muodista, lempineuleessa reikä tai perintötekstiilit hiutuneet harsonohuiksi? Korjaa ne kauniiksi ja trendikkään yksilöllisiksi tai kierrätä kokonaan uudeksi. Ota mukaan ainakin yksi korjattava tekstiili, muistiinpanovälineet ja sakset. WWW

201045 RENTOUTTAVAA KIRJONTAA – JATKOKURSSI (56 €) ke 16–18.15 • 9.1.–10.4.2019 KEVÄT 201047 LANKATEKNIIKAT (102 €) ke 18–20.15 • 5.9.–28.11.2018 ja 9.1.–3.4.2019 Paattisten koulu • Siru Hyväri • 12–15 opisk. • 72 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.8.2018 Neulotaan, virkataan ja harjoitellaan erikoisempia lanka­ tekniikoita oman kiinnostuksen mukaan. Omat langat mukaan. Sopii niin aloittelijoille kuin kokeneemmillekin. WWW 201049 HUOVUTUS (102 €) to 18–20.15 • 6.9.–29.11.2018 ja 10.1.–4.4.2019 Paattisten koulu • Siru Hyväri • 12–15 opisk. • 72 t Ilmoittautuminen 29.5.–29.8.2018 Opit työskentelemään villan kanssa ja toteuttamaan itse suunnittelemiasi tuotteita monipuolisin tekniikoin. Arvioitu materiaalimaksu 30 € maksetaan opettajalle. Ota mukaan vanha pyyhe ja muovipullo. Sopii kaikille. WWW 201051 VIRKATAAN JA NEULOTAAN (110 €) ti 16.30–18.45 • 11.9.–4.12.2018 ja 8.1.–9.4.2019 Opistotalo, lk 203 • Anna Alaranta • 12–18 opisk. • 78 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Neulomme asusteisiin tai sisustukseen erilaisia pintoja: palmikoita, kirjoneuletta, tikapuutekniikkaa ja briossia. Opettelemme virkkaamaan haarukkapitsiä ja kirjovirkkauksella esim. Korsnäsin paidan. 201053 NAHKATYÖPAJA (35 €) ti 19–21.15 • 18.9.–6.11.2018 Opistotalo, lk 315 • Maija-Ilona Suominen • 12–16 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–10.9.2018 Valmistetaan pieniä nahkatöitä, kuten laukkuja ja asusteita käyttäen sekä uutta että kierrätettyä nahkaa. Tutustutaan materiaaleihin, työkaluihin sekä nahankäytön historiaan. Materiaalia saa ostaa myös opettajalta. Työvälinemaksun 3 € opettaja kerää ensimmäisellä kerralla. Ota mukaan mahdolliset omat välineesi sekä kynä, paperia ja sakset.

Kuva: Unsplash.com • Karly Santiago

32

201044 RENTOUTTAVAA KIRJONTAA (56 €) ke 16–18.15 • 5.9.–28.11.2018 Opistotalo, lk 315 • Liisa Rinne • 12–15 opisk. • 39 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.8.2018 Tutustutaan japanilaisiin Boro- ja Sashiko- tikkaus- ja kirjonta­ tekniikoihin. Opiskellaan perusteet, toimivat materiaalit ja kuviot. Yhdessä ideoidaan esim. kukkaro, laukku, huivi tai koristetyyny. Huomioidaan kierrätysmateriaalien käyttö. Sopii uusille käsityön kokeilijoille tai jatkokurssiksi tilkkutyön ja kirjonnan harrastajille. Ensimmäisellä kerralla ohjeet materiaaleihin ja työvälineisiin.

201054 NAHKATYÖPAJA (35 €) ti 19–21.15 • 8.1.–5.3.2019 KEVÄT

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen


201058 SPIRAALIKORISTEIDEN VALMISTUS (65 €) pe 26.10. klo 18–20.15, la–su 27.–28.10. klo 10–16 Opistotalo, lk 203 • Jana Ratas • 16–18 opisk. • 17 t Ilmoittautuminen 29.5.–10.10.2018 Perehdytään rautakauden lopulla Suomessa ja Baltiassa vaatteissa käytettyihin pronssispiraaleista koottuihin koristeisiin ja niiden valmistustekniikoihin. OKK WWW

Pitsinnypläys 201063 PITSINNYPLÄYS A (110 €) ma 9.30–11.45 • 3.9.–26.11.2018 ja 7.1.–8.4.2019 Opistotalo, lk 203 • Merja Heikkilä • 10–16 opisk. • 78 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Opetellaan perusasioita harjoituspitsejä nypläämällä, toteutetaan yhdessä valittuja malleja. Syvennetään taitoja uusilla pitsityyleillä ja -tekniikoilla tutustuen mm. ranskalaisiin malleihin silkkilankoja käyttäen. 201064 PITSINNYPLÄYS B (110 €) to 16.30–18.45 • 6.9.–29.11.2018 ja 10.1.–11.4.2019 Opistotalo, lk 203 • Merja Heikkilä • 10–16 opisk. • 78 t Ilmoittautuminen 29.5.–29.8.2018 Kuten Pitsinnypläys A. 201065 PITSINNYPLÄYS C (110 €) ti 17–19.15 • 4.9.–27.11.2018 ja 8.1.–9.4.2019 Paattisten koulu • Merja Heikkilä • 10–16 opisk. • 78 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Kuten Pitsinnypläys A.

Korujen valmistus 201069 HOPEATYÖN ALKEET (40 €) ma 17–20 • 10.9.–3.12.2018 Vähä-Heikkilän koulu • Karoliina Sulavuori • 12 opisk. • 28 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Tehdään lenkeistä ketjuja, hopealevystä riipuksia ja vanhoista lusikoista koruja. Ota mahdolliset omat työvälineet ja materiaalit mukaan. Työvälinemaksu 5 €, maksetaan opettajalle. 201071 HOPEATYÖN ALKEET (40 €) ma 17–20 • 14.1.–8.4.2019 KEVÄT 201073 KULTASEPÄNTEKNIIKAT: KORU VALSSILLA KUVIOIDEN (40 €) ke 17.15–20.15 • 22.8.–3.10.2018 Vähä-Heikkilän koulu • Sanna Kananoja • 10–12 opisk. • 28 t Ilmoittautuminen 29.5.–14.8.2018 Valmistetaan hopealevystä koru omien suunnitelmien pohjalta. Mahdollisuus prässätä valssilla hopean pintaan esim. puunlehden kuviot, kankaan struktuuri tai vaikka höyhen. Aikaisempaa kokemusta jalometallien työstämisestä ei tarvita. Materiaalit saa ostaa opettajalta. Työvälinemaksu 5 € maksetaan opettajalle.

Pitsinnypläys • Korujen valmistus

201056 LAUTANAUHOJA LATVIASTA (31 €) pe 28.9. klo 18–20.15 ja la 29.9. klo 10–16 Opistotalo, lk 203 • Maikki Karisto • 12–16 opisk. • 10 t Ilmoittautuminen 29.5.–10.9.2018 Opitaan kutomaan myöhäisrautakaudelta ja keskiajalta peräisin olevia latvialaisia 2-lankatekniikalla valmistettuja nauhoja. WWW

201074 KULTASEPÄNTEKNIIKAT: KIVENISTUTUS (40 €) ke 17.15–20.15 • 10.10.–21.11.2018 Vähä-Heikkilän koulu • Sanna Kananoja • 10–12 opisk. • 28 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.10.2018 Valmistetaan kultasepäntekniikoin koru, johon kehysistutuksella istutetaan pyöröhiottu kivi. Materiaaleina käytetään hopeaa ja puolijalokiviä, joita saa ostaa opettajalta. Aikaisempi kokemus hopeantyöstöstä on eduksi, mutta ei välttämätöntä. Työvälinemaksu 5 € maksetaan opettajalle. 201075 KULTASEPÄNTEKNIIKAT: HELPOT HOPEAKORUT (21 €) ke 17.15–20.15 • 28.11.–12.12.2018 Vähä-Heikkilän koulu • Sanna Kananoja • 10–12 opisk. • 12 t Ilmoittautuminen 29.5.–8.11.2018 Valmistamme kultasepäntekniikoin hopealevystä kauniita koruja helpoin menetelmin esim. joululahjoiksi. Kuvioimme koruja valssaten (esim. pitsikuvioita), vasaroiden ja leimaten. Aikaisempaa kokemusta jalometallien työstämisestä ei tarvita. Materiaalit saa ostaa opettajalta. Työvälinemaksu 3 €. 201077 KORU KULTASEPÄNTEKNIIKOIN: EMALOINTI (40 €) ke 17.15–20.15 • 9.1.–27.2.2019 KEVÄT 201078 KORU KULTASEPÄNTEKNIIKOIN: VASAROINTI (40 €) ke 17.15–20.15 • 6.3.–17.4.2019 KEVÄT 201079 KORU KULTASEPÄNTEKNIIKOIN – JATKO (40 €) ke 17.15–20.15 • 24.4.–12.6.2019 KEVÄT

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen

33


Joulukäsitöitä ja -askartelua

Kuva: Jaana Pakarinen

Joulukäsitöitä ja -askartelua 201092 JOULUKORISTEET KÄSIN OMMELLEN (22 €) ma 18–20.15 • 12.11.–10.12.2018 Opistotalo, lk 206 • Siru Hyväri • 12–16 opisk. • 15 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.11.2018 Ompelemme ihastuttavia joulukoristeita erilaisten aihioiden päälle mm. spirelli-, temari- ja snúra-tekniikoita soveltaen. Ota omat sakset mukaan. Tarvitset myös ohuita kirjonta-, ompelu- ja efektilankoja. Materiaalimaksu alk. 5 € kattaa perustarvikkeet ja -aihiot. WWW 201093 JOULUKORTTEJA JA JOULUASKARTELUA (22 €) ti 19–21.15 • 13.11.–11.12.2018 Opistotalo, lk 203 • Jaana Pakarinen • 12–16 opisk. • 15 t Ilmoittautuminen 29.5.–5.11.2018 Tehdään joulukortteja leimaillen ja paperiaskartelutekniikoin. Leimasimet yhteiskäytössä. Paljon ideoita ja ohjeita myös jouluaskarteluihin ja pieniin itsetehtyihin lahjoihin, joista voi toteuttaa mieleisimmät. Ensimmäiselle kerralle mukaan sakset, liimaa ja korttipohjia. Muita materiaaleja voi ostaa opettajalta.

34

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

201094 MEHILÄISVAHAKYNTTILÄT (16 €) ti 11.12. klo 18–20.15 Opistotalo, lk 315 • Minna Karvinen • 12–18 opisk. • 3 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.12.2018 Tehdään kotimaisesta mehiläisvahasta maaöljyttömiä kynttilöitä, joita voi polttaa myös allergiaperheissä. Valetaan kynttilöitä erilaisiin silikonimuotteihin ja tehdään pitkiä kynttilöitä mehiläisvahalevystä rullaamalla. Pakataan ja etiketöidään kynttilät valmiiksi lahjoiksi. Voidaan valaa myös ekologisia uuden vuoden tinoja mehiläisvahasta. WWW 201095 JOULUKERAMIIKKAA – INTEGROITU RYHMÄ (53 €) ma 16.30–18.45 • 5.–26.11.2018 Opistotalo, lk 205 • Pipa Hytinkoski • 12 opisk. • 12 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.10.2018 Valmistetaan keramiikkaa joulumielen kera. Muovaillaan hahmoja, rakennellaan kynttilälyhtyjä ja koristeita. Erilaiset savilaadut, lasitteet, lasinsulatus ja oksidipatinointi tulevat tutuiksi. Myös erityistukea tarvitseville opiskelijoille. Perus­ materiaalimaksu 5 € sisältyy kurssimaksuun. OKK

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen


201097 PAPERIFILIGRAANEJA PÄÄSIÄISEEN (21 €) ma 18–20.15 • 18.3.–8.4.2019 KEVÄT 201100 KALENTERIASKARTELUA JA SKRÄPPÄYSTÄ (39 €) ma 19–21.15 • 3.9.–29.10.2018 Opistotalo, lk 203 • Jaana Pakarinen • 12–16 opisk. • 27 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Valmistetaan oma kalenteri, joka sidotaan kierresidonta­ laitteella tai renkailla. Kalenteria koristellaan skräpäten ja leimaillen. Kalenterin sijaan voi myös skräpätä omaa valokuva-albumiaan tai tehdä onnittelukortteja. Leimasimet ja paperileikkurit ovat yhteiskäytössä. Ota lisäksi mukaan sakset, liimaa ja paperia. Tarvikkeita voi ostaa myös opettajalta. 201102 LASITYÖPAJA (113 €) ti 12–15 • 18.9.–20.11.2018 ja 15.1.–26.3.2019 Opistotalo, lk 206 • Kirsi-Marja Lakanen • 10–12 opisk. • 80 t Ilmoittautuminen 29.5.–10.9.2018 Perehdytään tiffany-, lyijylasi-, mosaiikki- ja lasinsulatus­ tekniikoihin valmistamalla itselle mieluisia töitä: koruja, tasotöitä, lamppuja jne. Sopii sekä vasta-alkajille että lasitöitä tehneille. Sulatustöistä peritään polttomaksu työn koon mukaan. Työvälinemaksu 10 € maksetaan opettajalle. 201106 NAHKALAUKKU VANHAA KIERRÄTTÄEN (49 €) pe 28.9. ja 26.10. klo 18–20.15 sekä la–su 27.–28.10. klo 10–16 Opistotalo, lk 315 • Berit Bragge • 12–16 opisk. • 20 t Ilmoittautuminen 29.5.–10.9.2018 Nahka on kaunista, kestävää ja paranee vanhetessaan. Ompele persoonallinen laukku vanhoja nahkavaatteita hyödyntäen. Saat ideoita ja ohjausta valmiiden taskujen, vetoketjujen ja muiden yksityiskohtien hyödyntämiseen ja työstämiseen. Ota mukaan omia materiaaleja tai voit ostaa niitä myös opettajalta. WWW

201108 KAHVIPUSSIEN UUSI ELÄMÄ (29 €) ma 18–20.30 • 5.11.–10.12.2018 Opistotalo, lk 203 • Anja Lindqvist • 10–16 opisk. • 20 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.10.2018 Kahvipussitöitä vasta-alkajille ja kokeneemmille tekijöille. Tutustumme ruutupunontaan, hakaketjutekniikkaan sekä erilaisiin taittotekniikoihin. Voit ottaa mukaan omia kahvi­ pusseja. Opettajan materiaaleillakin pääset alkuun. 201110 NOSTALGISET HATTURASIAT (44 €) pe klo 18–20.15, la–su klo 10–16 • 1.2.–10.3.2019

KEVÄT

201112 KEPPIHEPAT KEVÄTLAITUMILLE (31 €) pe 1.2.2019 klo 18–20.15 ja la 2.2.2019 klo 10–16

KEVÄT

201114 KAHVIPUSSITÖITÄ (29 €) to 18–20.30 • 28.2.–4.4.2019 KEVÄT 201083 PAINOKANGASKUOSIN SUUNNITTELU (35 €) ma 17–20 • 3.9.–8.10.2018 Opistotalo, lk 526 (atk) • Elina Sillanpää • 12–15 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Opitaan suunnittelemaan sisustus- ja vaatetuskankaiden kuoseja. Photoshop-ohjelmalla muokataan omia piirustuksia, maalauksia ja valokuvia erilaisiksi kuosiraporteiksi. Saat tietoa digitaalisen tekstiilitulostuksen palveluista ja oman kankaan painattamisesta. Tarkoitettu kaikille sisustuksesta ja muodista kiinnostuneille. Ei vaadi Photoshop-osaamista, tietotekniset perusvalmiudet riittävät.

Käden taitojen eri tekniikoita ja askartelua

Käden taitojen eri tekniikoita ja askartelua

201084 PAINOKANGASKUOSIN SUUNNITTELU – JATKOKURSSI (23 €) ti 17–20 • 8.–29.1.2019 KEVÄT 201085 SUUNNITTELE PRINTTIKUOSI JA OMPELE LASTENVAATTEET (57 €) ma ja ti klo 17–20 • 25.2.–14.5.2019 KEVÄT 201086 KANGASPRINTIN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS (364 €) to 17–21 • 14.2.–9.5.2019 KEVÄT OKK

Kuva: Berit Bragge

35


Tekninen työ

Tekninen työ 201120 TEKNISENTYÖN VERSTAS (68 €) ke 17.30–20.30 • 12.9.–5.12.2018 Puropellon koulu • Tomi Helomaa • 12–16 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Puutöitä ja kädentaitoja niin aloitteleville kuin kokeneemmille tekijöille. Voit valmistaa, korjata, entisöidä tai tuunata erilaisia puuesineitä oman kiinnostuksesi mukaan. Myös pienimuotoinen metallin työstäminen on mahdollista. Kurssin alussa käydään läpi työvälineiden ja koneiden turvallinen käyttö. 17.10. ei opetusta. 201121 TEKNISENTYÖN VERSTAS (68 €) ke 17.30–20.30 • 9.1.–3.4.2019 KEVÄT

Kuva: Unsplash.com • Milan Popovic

201123 PUUTYÖKURSSI (135 €) ma 17.30–20.30 • 10.9.–26.11.2018 ja 7.1.–1.4.2019 Rieskalähteen koulu • Harri Bläuer • 12–18 opisk. • 96 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Aktiivisille ja perusteet hallitseville nikkareille. Mahdollisuus myös jigien yms. tekemiseen CNC-jyrsintä käyttäen.

36

201125 PERINNEPUUTYÖT (135 €) ke 17.30–20.30 • 12.9.–28.11.2018 ja 9.1.–3.4.2019 Rieskalähteen koulu • Eskil Rinne • 12–20 opisk. • 96 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Sopii aloittelijoille ja aiemmin harrastaneille. Tehdään töitä omien tarpeiden mukaan opettajan opastuksella. Mahdollisuus saada ohjausta myös uurnan ja arkun valmistukseen. 201127 PUUTÖITÄ NAISILLE (135 €) ti 17.30–20.30 • 4.9.–20.11.2018 ja 8.1.–2.4.2019 Rieskalähteen koulu • Antti Kontula • 12–20 opisk. • 96 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Aloittelijoille ja edistyneemmillekin. Alussa tehdään muutama yhteinen työ, joiden aikana opitaan koneiden turvallinen käyttö ja tarkoituksenmukaiset menetelmät. Edistyneemmät voivat ottaa jo alussa mukaan omat työsuunnitelmansa. 201129 PUUTYÖT 1 (130 €) ke 17–20 • 12.9.–28.11.2018 ja 9.1.–3.4.2019 Turun ammatti-instituutti, Peltola • Henri Haukilahti • 12–20 opisk. • 92 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Kaikille puu- ja entisöintitöistä kiinnostuneille, jotka osaavat käyttää perustyökoneita turvallisesti opettajan ohjauksessa. Työt valitaan vapaasti omien tarpeiden mukaan. Oppilaitoksessa on moderni ja monipuolinen ammattikäyttöön tarkoitettu konekanta, mm. viilutuslaitteet, maalaamo, CNC-jyrsin ja -pora, useampia sahoja, sorveja, höyliä, poria, ala-/yläjyrsimiä, hiomakoneita sekä hyvät käsityövälineet. 17.10. ei opetusta.


201133 PUUPAJA (135 €) to 14.15–17.15 • 13.9.–29.11.2018 ja 10.1.–4.4.2019 Vähä-Heikkilän koulu • Matti Vainio • 10–12 opisk. • 96 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Korjataan vanhaa ja valmistetaan uutta. Tehdään puusta käyttö- ja koriste-esineitä. Opitaan puun muotoilu. Käytettävissä on puuntyöstöön tarvittava laitteisto. 201135 PUUTÖITÄ PERUSTAIDOT OMAAVILLE (135 €) ti 17–20 • 4.9.–20.11.2018 ja 8.1.–2.4.2019 Vähä-Heikkilän koulu • Juha Lahtinen • 12–16 opisk. • 96 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Tehdään omien suunnitelmien mukaisia puutöitä ajanmukaisissa tiloissa. Perehdytetään ammattikäyttöön tarkoitettujen koneiden ja laitteiden turvalliseen käyttöön.

Huonekalujen verhoilu ja entisöinti 201141 VERHOILUN ALKEET (63 €) ke 17–20 • 12.9.–28.11.2018 Turun ammatti-instituutti, Peltola • Alina Kurki • 12 opisk. • 44 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Opetellaan verhoilun alkeita yksinkertaisten töiden kautta. Työksi sopii yksinkertainen tuoli tai nojatuoli. Materiaalit hankitaan itse opettajan ohjeiden mukaisesti. Mukaan voi ottaa omia työkaluja. 18.10. ei opetusta. 201143 VERHOILUN ALKEET (68 €) ke 17–20 • 9.1.–3.4.2019 KEVÄT

Huonekalujen verhoilu ja entisöinti

201131 PUUTYÖT 2 (130 €) to 17–20 • 13.9.–29.11.2018 ja 10.1.–4.4.2019 Turun ammatti-instituutti, Peltola • Henri Haukilahti • 12–20 opisk. • 92 t Ilmoittautuminen 29.5.–5.9.2018 Puutyön perustaidot omaaville ja puusepän perustyökoneiden työturvallisen käytön hallitseville. Työt valitaan vapaasti omien tarpeiden mukaan. Oppilaitoksessa on moderni ja monipuolinen ammattikäyttöön tarkoitettu konekanta, mm. viilutuslaitteet, maalaamo, CNC-jyrsin ja -pora, useampia sahoja, sorveja, höyliä, poria, ala-/yläjyrsimiä, hiomakoneita sekä hyvät käsityövälineet. 18.10. ei opetusta.

201145 HUONEKALUJEN VERHOILU JA ENTISÖINTI PERUSTAIDOT OSAAVILLE (130 €) to 17–20 • 13.9.–29.11.2018 ja 10.1.–4.4.2019 Turun ammatti-instituutti, Peltola • Saija Mäkinen • 12–17 opisk. • 92 t Ilmoittautuminen 29.5.–5.9.2018 Korjaa ja verhoile vanhat huonekalusi. Voit myös opetella erilaisia pintakäsittelytekniikoita tai tehdä uuden kalusteen, jonka verhoilet ja pintakäsittelet. Huom. koululla ei ole ompelukoneita. 18.10. ei opetusta.

201138 VIULUNRAKENNUSKURSSI (135 €) to 17.30–20.30 • 6.9.–29.11.2018 ja 10.1.–4.4.2019 Vähä-Heikkilän koulu • Tapio Vainisto • 12–16 opisk. • 96 t Ilmoittautuminen 29.5.–29.8.2018 Vasta-alkajille ja aiemmin viuluja rakentaneille. Esitellään rakentamisen eri vaiheet ja valmistetaan omat profiilimallit ja muotti, jonka ympärille tehdään kehä, pohja, kansi ja kaula. Lopuksi soitin pintakäsitellään ja varustellaan soittokuntoon. Materiaalien alkukustannus n. 200 €, lisäksi lakat ja varusteosat n. 200 €. Etusija on niillä kevään 2018 viulunrakennuskurssilaisilla, joiden viulu on jäänyt kesken. 27.9. ei opetusta. Kuva: Unsplash.com • Karly Santiago

59901 ELEKTRONISEN ÄÄNEN PERUSTEET JA KÄYTÄNTÖ (135 €) ke 17.30–20.30 • 12.9.–28.11.2018 ja 9.1.–3.4.2019 Rieskalähteen koulu • Olli Suorlahti • 12–15 opisk. • 96 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Sähköisistä instrumenteista ja äänisynteesistä kiinnos­ tuneille. Keskitytään elektroniikan rakentamiseen piirilevyjen syövyttämisestä valmiin laitteen testaamiseen. Kurssilla tehtävät laitteet ovat yksinkertaistettuja Eurorackjärjestelmään sopivia moduuleita, mutta halutessaan voi keskittyä omiin projekteihin. Tärkeä osa kurssia on vapaamuotoinen keskustelu aiheen ympärillä. Toisinaan opettaja alustaa keskustelua lyhyen luennon muodossa. Aloittelijoille ja edistyneemmille. WWW OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen

37


Sisustaminen • Parveke ja puutarha • Kierrätys • Kauneudenhoito

Sisustaminen 50101 FENGSHUIN PERUSTEET (29 €) ti 17.15–18.45 • 2.10.–20.11.2018 Opistotalo, 520 auditorio • Virpi Karjalainen • 12–25 opisk. • 16 t Ilmoittautuminen 29.5.–25.9.2018 Opi uusia tapoja tarkastella ympäristöäsi ja elämääsi fengshuin eli energiasisustamisen kautta! Käydään läpi fengshuin keskeisiä käsitteitä. WWW

Parveke ja puutarha 60201 PARVEKE- JA TERASSIVILJELY (16 €) ke 27.3.2019 klo 17–19.15 KEVÄT 65101 MEHILÄISIÄ TAKAPIHALLE? (16 €) to 14.3.2019 klo 17.30–19.45 KEVÄT

Kierrätys

50102 FENGSHUIN JATKOKURSSI (25 €) ti 17.15–18.45 • 22.1.–5.3.2019 KEVÄT

60501 LAJITTELE, KIERRÄTÄ, HYÖDYNNÄ – VAIKUTA (16 €) to 17.30–19 • 27.9.–11.10.2018 Opistotalo, 520 auditorio • Kristiina Suojakari • 12–54 opisk. • 6 t Ilmoittautuminen 29.5.–10.9.2018 Perehdy jätteiden lajitteluun, kierrättämiseen ja hyödyntämiseen! Mitä lajittelemillesi jätteille tapahtuu? Miten itse kukin vaikutamme yhteiseen ympäristöömme? WWW

Kauneudenhoito

Kuva: Unsplash.com • Ethan Weil

71001 VILLIÄ LUONNONKOSMETIIKKAA KASVOILLE (16 €) ti 4.12. klo 18–20.15 Opistotalo, lk 315 • Minna Karvinen • 12–18 opisk. • 3 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.11.2018 Valmistetaan luonnonkosmetiikkatuotteita kasvoille. Mahdollisuus tehdä kuorintavoidetta, kasvovettä, kasvonaamiota ja ihovoidetta. Opetellaan valmistamaan hoitosarja, jossa käytetään luonnollisia materiaaleja kuten yrttejä, hunajaa, karitevoita, savea ja aitoja eteerisiä öljyjä. WWW

38

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen


20301 TÄSTÄ KIRJASTA HALUAISIN KESKUSTELLA (37 €) to 18.15–19.45 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11. ja 22.11.2018 17.1., 31.1., 14.2., 28.2.,14.3., 28.3. ja 11.4. 2019 Opistotalo, lk 604 • Jasmine Westerlund • 12–15 opisk. • 26 t Ilmoittautuminen 29.5.–5.9.2018 Lukupiirissä luetaan elämäkertoja ja näihin jollain tavalla liittyviä kaunokirjallisia teoksia. Keskustellaan teosten ansioista ja ongelmista, niiden herättämistä ajatuksista sekä analysoidaan ja tulkitaan teoksia yhdessä. 20303 ELÄMÄ TARINOIKSI (57 €) ke 17.15–20.15 19.9., 3.10., 17.10., 31.10. ja 14.11.2018 23.1., 6.2., 6.3., 20.3. ja 3.4.2019 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 25 • Veera Lehtola • 12–15 opisk. • 40 t Ilmoittautuminen 29.5.–10.9.2018 Omaelämäkerralliseen kirjoittamiseen keskittyvällä kurssilla tehdään kirjoitusharjoituksia muistojen inspiroimana. Pohditaan erityisesti minä- ja sinäkuvia. Harjoitellaan myös kaunokirjallisia tyylikeinoja sekä annetaan ja saadaan palautetta. Kurssi sopii kaikille omaelämäkerrallisesta kirjoittamisesta kiinnostuneille.

Sanataide ja kirjallisuus

Sanataide ja kirjallisuus

20305 LYHYTPROOSA (68 €) ke 18.15–21.15 12.9., 26.9.,10.10., 24.10., 7.11. ja 21.11.2018 16.1., 30.1., 13.2., 27.2, 13.3. ja 27.3.2019 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 25 • Jasmine Westerlund • 12–15 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Tutustutaan proosan peruskäsitteisiin, kirjoitetaan lyhyitä fiktiivisiä tekstejä sekä annetaan ja saadaan palautetta. Sopii niin aloitteleville kuin kokeneemmillekin kirjoittajille. 20307 RUNON KIRJOITTAMISEN ALKEET (46 €) ti 18.15–21.15 9.10., 23.10., 6.11. ja 20.11.2018 15.1., 29.1., 12.2. ja 26.2.2019 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 12 • Daniil Kozlov • 12–14 opisk. • 32 t Ilmoittautuminen 29.5.–1.10.2018 Runojen kirjoittamisesta ja lukemisesta kiinnostuneille, sekä vasta-alkajille että kokeneemmille, teksteihinsä virikkeitä etsiville kirjoittajille. Kirjoitusharjoitusten kautta tutustutaan lyriikan peruskäsitteisiin, etsitään omaa ääntä, harjoitellaan omien tekstien työstämistä palautteen pohjalta. 20309 SANAHANA-TYÖPAJA (26 €) la 29.9. klo 10–16 Opistotalo, lk 604 • Meri Lindeman • 12–15 opisk. • 6 t Ilmoittautuminen 29.5.–10.9.2018 Ahdistaako tyhjä paperi tai onko kirjoittaminen jäänyt kokonaan pidemmäksi aikaa? Ideat loppu tai yksin pakertaminen kyllästyttää? Pyhitä yksi lauantai uusille ideoille, verbaali­verryttelyille ja inspiraation esiin houkuttelemiselle. Teemme monipuolisia luovan kirjoittamisen harjoituksia yhteisöllisesti. Mukaan kirjoitusvälineet. 20311 SANAHANA-TYÖPAJA (26 €) la 2.2.2019 klo 10–16 KEVÄT

Kuva: Unsplash.com • Susan Yin

39


Musiikki

Musiikki 20501 AUDIOTEKNIIKKA (91 €) ti 17.30–20.30 • 18.9.–6.11.2018 ja 15.1.–12.3.2019 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 25 • Joona Lukala • 15–32 opisk. • 64 t Ilmoittautuminen 29.5.–10.9.2018 Käydään läpi teoriaa ja käytäntöä, musiikin tuottamista, äänittämistä, miksaamista, masterointia ja studiotyöskentelyä. Sopii sekä laitteistoa hankkiville että edistyneemmille käyttäjille ja musiikin ammattilaisille. Tutustutaan musiikin tuottamisessa käytettäviin työkaluihin, tietokoneohjelmiin ja menetelmiin. Teemme myös studiovierailuja. Syyskausi on teoriapainotteinen ja kevät käytännön työskentelyä. 20503 MUSIIKIN JA NUOTINLUVUN ABC (50 €) la 27.10. klo 10–15 ja su 28.10. klo 10.30–15.30 Opistotalo, lk 614 • Arkadi Ostrovski • 12–30 opisk. • 12 t Ilmoittautuminen 29.5.–8.10.2018 Musiikin historiasta, tyyleistä, peruskäsitteistöstä, säännöistä ja merkinnöistä kiinnostuneille. Opitaan ymmärtämään musiikkia eri näkökulmista sekä musiikkitietoutta. OKK 20504 MUSIIKIN TEORIAN JA SÄVELTAPAILUN WORKSHOP (50 €) pe 1.2.2019 klo 16.15–21.15 ja la 2.2.2019 klo 10–15

20509 KITARASÄESTYKSEN ALKEET (68 €) ke 17.45–19.15 • 12.9.–28.11.2018 ja 9.1.–3.4.2019 Opistotalo, lk 602 • Risto Ala-Kaila • 12–16 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Harjoitellaan suomipopissa ja -rockissa käytettyjen otevaihtojen komppaamista ja näppäilysäestyksiä perusteista alkaen. Oma kitara mukaan! 20511 KITARANSOITON ALKEET (68 €) to 19.45–21.15 • 13.9.–29.11.2018 ja 10.1.–4.4.2019 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 32 • Ilkka Rantamäki • 12–16 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Tutustutaan soittimen ominaisuuksiin ja opetellaan sen virittäminen. Aloitetaan helpoilla kolmisoinnuilla säestämisestä ja edetään improvisoinnin alkeisiin eri tyyleillä kuten pop, rock, heavy-rock, jazz, country ja funk, oman kiinnostuksen mukaan. Tutustutaan myös tabulatuuriin ja tarvittaessa hieman nuotinlukuun. Oma kitara mukaan! Tarvittaessa opettaja opastaa soittimen hankinnassa.

KEVÄT

20507 HARMONIKANSOITTO (93 €) to 17.30–19.45 • 13.9.–29.11.2018 ja 24.1.–11.4.2019 Puropellon koulu • Toni Perttula • 10–16 opisk. • 66 t Ilmoittautuminen 29.5.–5.9.2018 Mahdollisuus yksilöopetukseen ryhmässä sekä yhteissoittoon 2–3 hengen ryhmissä. Ohjelmistovalinnoissa otetaan oppilaiden mieltymykset huomioon. Ota mukaan oma soitin, joko viisirivinen näppäinharmonikka tai pianoharmonikka. Mahdollisuus myös alkeistason opetukseen kaksirivisellä haitarilla. 18.10. ei opetusta. Kuva: Unsplash.com • Oana Maria Sofronia

40

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen


20517 KITARAKERHO (68 €) ke 19.30–21 • 12.9.–28.11.2018 ja 9.1.–3.4.2019 Opistotalo, lk 602 • Risto Ala-Kaila • 12–16 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Tehdään kitarasovituksia suosikkikappaleista kurssilaisten toiveiden mukaan sekä perehdytään niiden säestämiseen ja tulkintaan. Syntyvien sovitusten vaikeusastetta on mahdollista mukauttaa niin valealkajille kuin jo kauemmin harrastaneille. Kurssilla opitaan myös siirtämään kappaleita tarvittaessa omalle laulukorkeudelle. 20519 ROCK-KITARAT (68 €) ti 16.15–17.45 • 11.9.–27.11.2018 ja 8.1.–2.4.2019 Puolalanmäen lukio • Ilkka Rantamäki • 10–16 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Soittamisen alkeet hallitseville. Kehitetään soittotaitoa soittamalla yhdessä rock-, heavy- ja blueskappaleita kurssi­ laisten tason ja toiveiden mukaan. Ohjelmistossa on klassikko­ biisejä ja riffejä. Tutustutaan tabulatuureihin ja tarvittaessa nuotin­ lukuun. Kurssilla voi tutustua myös fingerstyle-­jazzstandardeihin. Oma kitara mukaan! 20521 SÄHKÖBASSON ALKEET (68 €) ti 18–19.30 • 11.9.–27.11.2018 ja 8.1.–2.4.2019 Puolalanmäen lukio • Ilkka Rantamäki • 12–16 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Opetellaan soittamaan sähköbassoa eri kevyen musiikin tyyleillä kuten rock, blues, country, funk ja pop. Tutustutaan myös duuri-, molli- ja pentatonisiin asteikkoihin sekä nuotinja tabulatuurin lukuun. Tarkastelemme basson roolia myös bändissä.

20525 PIANONSOITON ALKEET AIKUISILLE (102 €) ti 16.30–18.45 • 11.9.–27.11.2018 ja 8.1.–2.4.2019 Opistotalo, lk 602 • Arkadi Ostrovski • 12 opisk. • 72 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Yksilöllistä pianonsoiton opetusta vasta-alkajille. Kiinnitetään huomiota käsien asentoon, soittotekniikkaan, soittomukavuuteen ja musikaalisuuteen. 20527 PIANONSOITON JATKO AIKUISILLE (102 €) ti 14–16.15 • 4.9.–20.11.2018 ja 8.1.–2.4.2019 Opistotalo, lk 602 • Arkadi Ostrovski • 12 opisk. • 72 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Työväenopistossa alkeiskurssin käyneille tai vastaavat taidot omaaville, myös valealkajille. Yksilöllistä pianonsoiton jatko-opetusta, jossa kiinnitetään huomiota soittotekniikkaan ja tulkintaan sekä musikaalisuuden ja soittovarmuuden kehittämiseen. 20529 VAPAA SÄESTYS JA IMPROVISOINTI PIANOLLA (68 €) to 19.45–21.15 • 13.9.–29.11.2018 ja 10.1.–4.4.2019 Opistotalo, lk 602 • Arkadi Ostrovski • 10–12 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–5.9.2018 Opitaan pianosäestyksen ja improvisoinnin sävelkulkuja ja perusteita käytännönläheisesti sointumerkkejä, kirjoitettuja nuotteja ja omaa mielikuvitusta käyttäen. Laajennetaan musiikkityylien tuntemusta. Oppikirjasta sovitaan kurssin alkaessa, lisäksi opettajan materiaali. 20531 SÄESTYS-WORKSHOP (60 €) pe 28.9. klo 16.15–21.15 ja la 29.9. klo 10–15 Opistotalo, lk 602 • Arkadi Ostrovski • 10–12 opisk. • 12 t Ilmoittautuminen 29.5.–10.9.2018 Opitaan säestämään sointumerkeistä ja nuoteista. Opiskellaan säestämisen teoriaa ja kehitetään komppausvalmiuksia. Opetus- ja harjoitussoittimena on piano, mutta voit ottaa mukaan oman kitaran tai muun soittimen. OKK 20533 SÄESTÄMME LASTENLAULUJA (50 €) la 9.2.2019 klo 10–15 ja su 10.2.2019 klo 10.30–15.30

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

Musiikki

20515 KITARAN SOINTUOTTEET HALTUUN (53 €) pe 26.10. klo 17–20, la–su 27.–28.10. klo 11–14.30 Opistotalo, lk 602 • Risto Ala-Kaila • 12–18 opisk. • 12 t Ilmoittautuminen 29.5.–8.10.2018 Ymmärtämällä soinnun ja asteikkojen rakenteet opit muodostamaan sointuotteita kitaran otelaudalla ja muistamaan niiden lukuisat käännökset paremmin. Käydään läpi duuri- ja mollikolmisointuja eri sävellajeissa ja laajennetaan niitä neli- ja viissointuihin. Oma kitara mukaan! OKK

Kuva: Unsplash.com • Valerie Mariya

20513 KLASSISEN KITARANSOITON ALKEET (68 €) to 16.15–17.45 • 13.9.–29.11.2018 ja 10.1.–4.4.2019 Opistotalo, lk 602 • Ilkka Rantamäki • 12–16 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Klassisen kitaran alkeiskurssi, jossa lähdetään liikkeelle kitaran virittämisestä ja oikeasta soittoasennosta. Soitetaan helppoja klassisia etydejä hitaasti edeten huomioiden oikean ja vasemman käden oikea hallinta. Tutustutaan nuotinlukuun etydien ja sormiharjoitusten kautta.

KEVÄT

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen

41


Musiikki

20535 UKULELEN ALKEET (35 €) ke 16.45–18.15 • 12.9.–28.11.2018 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 32 • Ilkka Rantamäki • 12–16 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Opetellaan säestämään ukulelella helppoja lauluja kurssilaisten taso huomioiden. Oma soitin mukaan! 20537 UKULELEN ALKEET (35 €) ke 16.30–18 • 16.1.–10.4.2019 KEVÄT 20539 TYÖVIS-UKULELEORKESTERI (64 €) ke 18.15–20.30 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11. ja 5.12.2018 16.1., 30.1., 13.2., 13.3., 27.3., 10.4. ja 24.4.2019 Opistotalo, Usko Puustinen -sali • Ilkka Rantamäki • 12–30 opisk. • 45 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Soitetaan pop-, rock- ja jazzmusiikkia laaja-alaisesti. Orkesterissa pärjää, jos hallitsee soinnut, mutta edisty­ neempien soittajien on mahdollista kokeilla myös solistisia tehtäviä ja improvisointia. Orkesterin tavoitteena on myös esiintyä. 20541 FOLK-ORKESTERI (64 €) ke 18.15–20.30 5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11. ja 12.12.2018 9.1., 23.1., 6.2., 6.3., 20.3., 3.4. ja 17.4.2019 Opistotalo, Usko Puustinen -sali • Marjaana Puurtinen • 12–40 opisk. • 45 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.8.2018 Harjoitellaan ja valmistellaan ohjelmisto tanssittavista kappaleista 1800-luvulta tähän päivään. Yhdessä soittaen tutustutaan kansan- ja paritanssilajeihin, kokeillaan komppaustyylejä ja haetaan meininkiä melodiasoittimiin. Ei soitinrajoituksia, ei ryppyjä otsassa! Nuotinlukutaito on eduksi, mutta korvakuulosoittajatkin pysyvät menossa mukana. 20543 FOLK-KLUBI (91 €) ma 15–17 • 17.9.–3.12.2018 ja 14.1.–8.4.2019 Opistotalo, lk 602 • Risto Ala-Kaila • 10–16 opisk. • 64 t Ilmoittautuminen 29.5.–9.9.2018 Kokeilunhaluisille aikuisille suunnattu laulu- ja soitinvalmennus jatkaa Seniorifolkkareiden edellisellä kaudella luotua katsausta folkhenkiseen maailmanmusiikkiin kartoittamalla mitä genrestä on meillä kotimaassa saatu irti.

20545 BLUES BAND (68 €) to 18–19.30 • 13.9.–29.11.2018 ja 10.1.–4.4.2019 Opistotalo, lk 602 • Ilkka Rantamäki • 10–15 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–5.9.2018 Soitetaan blues- ja soulmusiikin helppoja sekä vähän haastavampia klassikkobiisejä eri tyyleillä. Myös suomenkielistä biisimateriaalia. Mukaan voivat tulla kaikentasoiset bändisoitinten soittajat – myös aloittelijat. Bändiin ovat myös laulajat tervetulleita! 20547 ROCK BAND (68 €) ti 19.45–21.15 • 11.9.–27.11.2018 ja 8.1.–2.4.2019 Puolalanmäen lukio • Ilkka Rantamäki • 10–15 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Soitetaan rockmusiikin helppoja sekä vähän haastavampiakin klassikkobiisejä eri tyyleillä. Myös suomenkielistä biisimateriaalia. Mukaan voivat tulla kaikentasoiset bändisoitinten soittajat – myös aloittelijat. Bändiin ovat myös laulajat tervetulleita! 20552 JUURIMUSIIKIN JÄLJILLÄ (68 €) ma 17.15–18.45 • 17.9.–3.12.2018 ja 14.1.–8.4.2019 Opistotalo, lk 602 • Risto Ala-Kaila • 10–16 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–9.9.2018 Soitetaan ja lauletaan blues-, kantri- ja folk-lähtöistä musiikkia unplugged. Kitaran lisäksi voi tuoda genreen taipuvia instrumentteja kuten huuliharppuja ja akustisia näppäily-, jousi- tai rytmisoittimia. 20554 BAND PLAYING FOR BEGINNERS AND ADVANCED STUDENTS (55 €) ma 19–21.15 • 10.9.–3.12.2018 See page 73. 20555 BAND PLAYING FOR BEGINNERS AND ADVANCED STUDENTS (55 €) ma 19–21.15 • 21.1.–29.4.2019 KEVÄT 20557 VIIHDEORKESTERI (102 €) ti 19–21.15 • 11.9.–27.11.2018 ja 8.1.–2.4.2019 Opistotalo, Usko Puustinen -sali • Arkadi Ostrovski • 12–50 opisk. • 72 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Kotimaista ja ulkomaista populaari- ja klassista musiikkia kevytklassisina sovituksina nuotinlukutaitoisille jousisoitinten, huilujen, klarinetin, oboen, käyrätorven, perkussio-/lyömäsoittimien sekä keyboardien ja pianon soittajille. Harjoitellaan ja valmistellaan uusia konserttiohjelmistoja. 20559 OSALLISTAVA LAULUILMAISU (68 €) ti 17–18.30 • 11.9.–27.11.2018 ja 15.1.–2.4.2019 Opistotalo, Usko Puustinen -sali • Risto Ala-Kaila • 10 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Harjaannutetaan laulusolistisia esiintymisvalmiuksia luoden ilmiöpohjaisesti tulkintoja, juontoja sekä visuaalista ilmettä osallistavin menetelmin.

42

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen


20564 ITÄMAISTA KURKKULAULUA (27 €) pe. 28.9. klo 18–20.15, la 29.9. ja 27.10. klo 10–11.30 Opistotalo, 520 auditorio • Mohammadamin Allahmoradi • 12–30 opisk. • 7 t Ilmoittautuminen 29.5.–10.9.2018 Tutustutaan itämaisen kurkkulaulun perusteisiin ja harjoi­ tellaan itse laulamaan kurkkulaulua. Tutustutaan myös kurkkulaulun historiaan ja erilaisiin laulutekniikoihin. Oma vesipullo mukaan. WWW 20566 LAULURYHMÄ (63 €) ma 19.10–20.40 • 10.9.–19.11.2018 ja 14.1.–8.4.2019 Opistotalo, Usko Puustinen -sali • Katri Iltanen • 12–30 opisk. • 46 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Nuotinlukutaitoisille naislaulajille. Lauluja Suomesta ja maailmalta, lauluja opereteista, musikaaleista ja elokuvista sekä eri kansojen lauluja.

20567 YHTEISLAULU (68 €) ke 10.30–12 • 12.9.–28.11.2018 ja 16.1.–10.4.2019 Opistotalo, Usko Puustinen -sali • Katri Iltanen • 10–30 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Yhteislaulua mies- ja naislaulajille. Lauletaan Kultaisesta Laulukirjasta ikivihreitä ja opettajan nuoteista uusia hittejä. Huom! 18.10. ei ole opetusta.

Musiikki

20562 LAULAMATTOMAT (29 €) ma 17–18.30 • 24.9.–26.11.2018 Paattisten koulu • Alina Sudenlehti • 12–30 opisk. • 20 t Ilmoittautuminen 29.5.–10.9.2018 Matalan kynnyksen kuoro, jossa sävelkorvan sijaan vaaditaan halua heittäytyä. Laulu kuuluu kaikille!

20569 JAZZ CHOIR (55 €) ma 16.30–18.45 • 10.9.–3.12.2018 See page 73. 20570 JAZZ CHOIR (55 €) ma 16.30–18.45 • 21.1.–29.4.2019

KEVÄT

20572 LÄHTEELLÄ-KUORO (68 €) ti 19–20.30 • 11.9.–27.11.2018 ja 8.1.–2.4.2019 Opistotalo, lk 602 • Risto Ala-Kaila • 10–35 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Alkuun harjoitetaan kuorosäveltapailua ja -äänenmuodostusta ennen ohjelmistoon siirtymistä. Syyskaudella harjoitetaan Piae Cantiones- ja Tiernapoika-lauluja joulutervehdyksiä varten ja keväällä etsitään uusia kuoropaseerauskohteita Turun kansallisessa kaupunkipuistossa ja Aurajokilaakson kulttuurihistoriallisilla nähtävyyksillä. WWW 20574 KAUNIITA JOULULAULUJA (16 €) ma 18.30–20 • 26.11.–10.12.2018 Opistotalo, Usko Puustinen -sali • Katri Iltanen • 10–30 opisk. • 6 t Ilmoittautuminen 29.5.–8.11.2018 Lauletaan rakkaimpia joululauluja sekä Suomesta että maailmalta. Tule nauttimaan joululauluista ja yhdessä laulamisesta! Sopii kaikille laulutaitoisille.

Kuva: Unsplash.com • Kane Reinholdtsen

43


Kuvataide • Piirustus

Kuvataide 206001 LAPSI JA AIKUINEN -KUVATAIDEKURSSI (21 €) ti 18–19.30 • 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11. ja 4.12. Paattisten koulu • Minna Vainio-Järvinen • 12–16 opisk. • 14 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Tutustutaan satujen, eläinhahmojen ja eri teemojen kautta savityö- ja maalaustekniikoihin. Harjoitellaan väriopin ja sommittelun alkeita. Huom! Sekä lapsi että aikuinen ilmoittautuvat. Alaikäisen ilmoittautumiseen tarvitaan huoltajan laskutustiedot henkilötunnuksineen. Perusmateriaalimaksu 8 € maksetaan opettajalle. 206002 LAPSI JA AIKUINEN -KUVATAIDEKURSSI (21 €) ti 18–19.30 • 29.1., 12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4. ja 23.4. KEVÄT 206004 KUVAFOORUM (22 €) ti 16.30–18.45 • 16.10., 30.10., 6.11., 20.11. ja 4.12. Opistotalo, lk 206 • Okko Pöyliö • 10–20 opisk. • 15 t Ilmoittautuminen 29.5.–8.10.2018 Pidempään kuvataidetta harrastaneille. Kahdesti kuussa käymme läpi aikaisemmilla kerroilla annettuja tehtäviä palautekeskustelun muodossa. Keskustellaan ja analysoidaan teoksia. Työskentely tapahtuu kotona. Tekniikka vapaa. WWW 206005 KUVAFOORUM (30 €) ti 16.30–18.45 • 15.1.–9.4.2019 KEVÄT

Piirustus 206008 PIIRUSTUKSEN ALKEET A (135 €) ti 10.45–13 • 11.9.–4.12.2018 ja 8.1.–9.4.2019 Opistotalo, lk 205 • Sinikka Mäki-Lertola • 12–15 opisk. • 78 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Tutustutaan piirtäjän välineistöön: lyijykynä, hiili, tussi, liitu sekä vesiliukoinen värikynä. Keskitytään harjoituksin kunkin välineen teknisiin ominaisuuksiin, ihmisen anatomiaan sekä kuva-sommitteluun. Yksi kerta toteutetaan omakustanteisena näyttelykäyntinä. Paperimaksu 12 € sisältyy kurssimaksuun. 206009 PIIRUSTUKSEN ALKEET B (132 €) to 16.30–18.45 • 6.9.–29.11.2018 ja 10.1.–11.4.2019 Opistotalo, lk 204 • Outi Eronen • 12–19 opisk. • 78 t Ilmoittautuminen 29.5.–29.8.2018 Opit käyttämään erilaisia piirustusvälineitä sekä hallitsemaan piirustustekniikoita ja sommittelutaitoa. Paperimaksu 12 € sisältyy kurssimaksuun.

44

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

206011 PIIRUSTUKSEN JATKOKURSSI (138 €) ma 11.30–13.45 • 10.9.–3.12.2018 ja 7.1.–8.4.2019 Opistotalo, lk 205 • Sinikka Mäki-Lertola • 10–15 opisk. • 78 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Syvennetään alkeiskurssilla opittua. Kehitetään omaa persoonallista otetta, tutkitaan ihmisen mittasuhteita ja liikettä sekä keskitytään kuvailmaisun eri keinoihin. Sommittelu­ harjoituksia. Paperimaksu 12 € sisältyy kurssimaksuun. 206013 ELÄVÄ MALLI (174 €) to 19–21.15 • 6.9.–29.11.2018 ja 10.1.–11.4.2019 Opistotalo, lk 204 • Merja Ylitalo • 12–18 opisk. • 78 t Ilmoittautuminen 29.5.–29.8.2018 Tutustutaan mallin anatomiaan, kehon plastisuuteen, sommitteluun, liikkeeseen sekä tilan ja muodon ymmärtämiseen elävää mallia piirtäen. Myös croquis-piirustusta. Kurssimaksu sisältää 12 € paperimaksun. 206014 MILJÖÖ JA ELÄVÄ MALLI (153 €) ke 16.30–18.45 • 5.9.–28.11.2018 ja 9.1.–10.4.2019 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 10 • Merja Ylitalo • 12–14 opisk. • 92 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.8.2018 Piirretään kaupunkimiljöötä, interiööriä, ihmisiä ja eläimiä eri puolilla Turkua mm. jokirannassa, museoissa, kahviloissa ja Tuomiokirkossa. Tehdään perspektiiviharjoituksia ja mallin anatomian tutkimista. Kerran kuussa piirretään elävää mallia. Huom! Erikseen yhdessä sovittava vierailu 7 tuntia. 206016 CROQUIS-PIIRUSTUS (61 €) ma 17.15–18.45 • 3.9.–26.11.2018 Opistotalo, lk 204 • Jorma Hyttinen • 10–19 opisk. • 26 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Tehdään intuitiiviseen hahmottamiseen perustuvaa nopeaa mallipiirustusta elävästä mallista. Tämä kehittää piirustus­ taitoa, havaintokykyä ja pelkistämisen ymmärtämistä. Piirustusvälineiksi sopivat mm. lyijykynä, akvarellit, nestemäinen tussi, värikynät yms. Kokeile laajasti erilaisia välineitä löytääksesi itseäsi eniten miellyttävät vaihtoehdot. Opettajalta saa tarvittaessa käyttöönsä erilaisia tarvikkeita ja materiaaleja, joten omia välineitä ei tarvita välttämättä lainkaan. Paperimaksu 6 € sisältyy kurssin hintaan. 206017 CROQUIS-PIIRUSTUS (61 €) ma 17.15–18.45 • 7.1.–8.4.2019 KEVÄT

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen


Piirustus Kuva: Dreamstime.com

206018 SARJAKUVA (93 €) to 19–21.15 • 13.9.–22.11.2018 ja 10.1.–28.3.2019 Opistotalo, lk 206 • Janne Aakko • 12–14 opisk. • 66 t Ilmoittautuminen 29.5.–5.9.2018 Piirretään ja ideoidaan omia sarjakuvia. Sopii aloitteleville ja pidemmälle ehtineille sarjakuvan tekijöille. Syksyllä perehdytään oman sarjakuvahahmon kehittämiseen ja ideoiden kypsyttelyyn, unohtamatta sarjakuvan olemusta. Keväällä syvennetään taitoja ja piirretään yhteinen sarjakuvalehti sekä tutustutaan blogin tekemiseen.

206020 SARJAKUVAN VOIMA – JATKO (47 €) ti 19–21.15 • 15.1.–2.4.2019 KEVÄT 206022 TAITEEN ELEMENTIT (39 €) pe 1.2.2019 klo 18–20.15 ja la 2.2.2019 klo 11–15.45

KEVÄT

206024 KOKEELLINEN PIIRUSTUS JA KOLLAASI (76 €) pe 8.3.2019 klo 18–20.15, la–su 9.–10.3. klo 11–15.45 KEVÄT

206019 SARJAKUVAN VOIMA (35 €) ti 19–21.15 • 16.10.–4.12.2018 Opistotalo, lk 311 • Okko Pöyliö • 10–18 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–8.10.2018 Tutustutaan laaja-alaisesti sarjakuvan työvaiheisiin ja sarja­ kuvallisen kerronnan keinoihin omaa ilmaisua painottaen. Sopii sekä aloittelijoille että edistyneemmille.

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen

45


Maalaus

Maalaus 206030 KLASSISET ÖLJYVÄRIMAALAUSTEKNIIKAT (37 €) ti 19.45–21.15 • 4.9.–27.11.2018 Opistotalo, lk 204 • Outi Eronen • 10–18 opisk. • 26 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Käydään läpi maalausnesteet, -tekniikat ja sivellin­työskentely. Materiaalit ja välineet tulee hankkia itse. Lisätietoja: outi.eronen@turku.fi. 206032 AKRYYLIMAALAUKSEN ERIKOISTEKNIIKAT (37 €) ti 19.45–21.15 • 8.1.–9.4.2019 KEVÄT 206034 AKRYYLI- JA ÖLJYMAALAUKSEN ALKEET (120 €) ke 16.30–18.45 • 5.9.–28.11.2018 ja 9.1.–10.4.2019 Opistotalo, lk 204 • Outi Eronen • 12–19 opisk. • 78 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.8.2018 Opit maalauksen perustekniikat, värioppia ja sommittelua sekä näiden soveltamista omista lähtökohdistasi käsin. WWW 206036 AKRYYLI- JA ÖLJYVÄRIMAALAUKSEN JATKOKURSSI A (196 €) ma 10.15–14.30 • 3.9.–26.11.2018 ja 7.1.–8.4.2019 Opistotalo, lk 204 • Outi Eronen • 10–19 opisk. • 130 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Maalauksen perusteisiin tutustuneille opetusta henkilö­ kohtaisen oppimissuunnitelman mukaisesti. Syvennetään maalausteknisiä valmiuksia ja hiotaan omaa ilmaisua. 206037 AKRYYLI- JA ÖLJYVÄRIMAALAUKSEN JATKOKURSSI B (158 €) ti 16–19.15 • 4.9.–27.11.2018 ja 8.1.–9.4.2019 Opistotalo, lk 204 • Outi Eronen • 10–19 opisk. • 104 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Kuten Akryyli- ja öljyvärimaalauksen jatkokurssi A. 206040 AAMUAKVARELLI (113 €) ma 9–11.15 • 3.9.–26.11.2018 ja 7.1.–1.4.2019 Opistotalo, lk 205 • Eija Ruoho • 12–18 opisk. • 75 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Akvarellimaalauksen perusteet. Tekniikkaan ja erilaisiin työ­ tapoihin tutustutaan helppojen havaintoharjoitusten avulla. Aiheina asetelmat, kasvit, maisemat, henkilökuvat ja eläinaiheet. 206042 AKVARELLIMAALAUSKURSSI (110 €) ti 16.30–18.45 • 4.9.–27.11.2018 ja 8.1.–9.4.2019 Opistotalo, lk 311 • Eija Ruoho • 12–18 opisk. • 78 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Tutustumme akvarellimaalauksen erilaisiin tekniikoihin sekä sovellamme sen teknisiä mahdollisuuksia persoonallisen kuvailmaisun kehittämiseen. Sopii myös harrastustaan aloitteleville. Kurssista ja materiaalihankinnoista saa lisätietoa ensimmäisellä kurssikerralla.

46

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

206044 AKVARELLIN PIKAKURSSI (47 €) to 16.30–18.45 • 6.9.–15.11.2018 Opistotalo, lk 205 • Jorma Hyttinen • 10–19 opisk. • 33 t Ilmoittautuminen 29.5.–29.8.2018 Käydään läpi kaikki vesivärimaalauksen perustekniikat, tekotavat ja menetelmät. Erilaisia aiheita ja harjoituksia. Mahdollisuus myös kokeilla tussin ja pastellin yhdistämistä akvarelliin. Sopii myös aloittelijoille. 206045 AKVARELLIN PIKAKURSSI (47 €) to 16.30–18.45 • 10.1.–28.3.2019 KEVÄT 206047 AKVARELLIMAALAUKSEN JATKOKURSSI (118 €) ti 13.30–15.45 • 4.9.–27.11.2018 ja 8.1.–9.4.2019 Opistotalo, lk 311 • Eija Ruoho • 10–18 opisk. • 78 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Syventävä akvarellin jatkokurssi niille, jotka haluavat laajentaa akvarellitietämystään ja joiden tavoitteena on taiteesta oppiminen. Monimuotoista työskentelyä yhteisesti valittaviin teemoihin ja aiheisiin pohjautuen. Opetuksellisena pää­ määränä on kehittää opiskelijan omaa persoonallista ilmaisutapaa, luovuutta ja lahjakkuutta. 206052 MAALAUS VESILIUKOISIN ÖLJYVÄREIN – JATKO (64 €) ke 17–19.15 • 12.9.–14.11.2018 ja 9.1.–6.2.2019 Vähä-Heikkilän koulu • Nanna Jalkanen • 12–20 opisk. • 45 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Maalauksen alkeet osaaville. Opitaan ja syvennetään maalaustekniikkaa. Tutustutaan taidehistoriaan ja nykytaiteeseen. Näyttelyvierailu su 27.1.2019. Huom! 17.10.2018 ei ole opetusta. WWW 206054 RENNOSTI VAPAALLE SYKSYYN (43 €) ma, ti, ke ja to klo 10–16 sekä pe 10–14 • 27.–31.8.2018 Opistotalo, lk 204 • Outi Eronen • 10–19 opisk. • 30 t Ilmoittautuminen 29.5.–19.8.2018 Aloita syksy ihanalla viikolla rennosti maalaten! Voit käyttää haluamiasi tekniikoita ja saada ohjausta niissä. Voit tehdä omia tai valinnaisesti annettuja aiheita. Sopii niin vasta-alkajille kuin jo pitkään maalausta harrastaneille. Lisätietoja: outi.eronen@ turku.fi. Huom! Materiaalit ja välineet eivät sisälly kurssimaksuun. 206056 SEKATEKNIIKKAMAALAUS (110 €) ti 19–21.15 • 4.9.–27.11.2018 ja 8.1.–9.4.2019 Opistotalo, lk 205 • Jorma Hyttinen • 10–19 opisk. • 78 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Käytetään erilaisia materiaaleja ja tekniikoita monipuolisesti pyrkien rikkaampaan ja ilmeikkäämpään ilmaisuun kuin vain yhtä tekniikkaa käyttäen. Teokset voidaan toteuttaa perinteisten pohjien lisäksi mille tahansa materiaalille. Opettajalta saa käyttöönsä erilaisia tarvikkeita ja materiaaleja, jolloin osallistuja tarvitsee vain yhdet omat perusvälineet ja värit. Sopii hyvin myös piirtäjille.

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen


206059 KESKIVIIKKOMAALAUS (110 €) ke 9–11.15 • 5.9.–28.11.2018 ja 9.1.–10.4.2019 Opistotalo, lk 204 • Jorma Hyttinen • 12–19 opisk. • 78 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.8.2018 Itsenäistä työskentelyä opettajan ohjauksessa vapaavalintaisella tekniikalla. Pyrkimyksenä oman ilmaisun löytäminen ja kehittäminen. Omien aiheiden ja lähtökohtien lisäksi kaikille yhteisiä teemoja ja aihepiirejä. 206061 MAALAUKSEN MAHDOLLISUUDET (123 €) ke 19–21.15 • 5.9.–28.11.2018 ja 9.1.–10.4.2019 Opistotalo, lk 204 • Merja Ylitalo • 12–18 opisk. • 78 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.8.2018 Tutustutaan erilaisiin maalaustekniikoihin ja materiaaleihin. Jokainen toteuttaa maalauksensa oman kiinnostuksensa mukaan haluamillaan välineillä ja tekniikoilla. Tavoitteena oman ilmaisun löytäminen ja kehittäminen. 206063 MAALAUSTA HAVAINNOSTA (133 €) ti 16.30–18.45 • 4.9.–27.11.2018 ja 8.1.–9.4.2019 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 10 • Merja Ylitalo • 12–14 opisk. • 78 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Maalataan sekä luokkatilassa että esim. jokirannassa, museoissa, teatterissa ja Tuomiokirkossa. Luokkatilan ulkopuolella välineinä tussi, pastellit, vesi- tai guassivärit. Elävä malli kerran kuussa. Sopii myös vasta-alkajille.

206065 VÄRI, VALO JA VARJO MAALAUKSESSA (51 €) ke 12–14.15 • 5.9.–21.11.2018 Opistotalo, lk 204 • Jorma Hyttinen • 10–19 opisk. • 36 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.8.2018 Näiden maalauksen perustekijöiden lisäksi perehdytään muodon kuvaamiseen, perspektiiviin, tilavaikutelmaan ja värien sekoittamiseen. Aluksi maalataan harjoitustehtäviä erilaisia esineitä ja asioita malleina käyttäen. Kurssin edetessä siirrytään yleisimpiin aiheisiin kuten maisemaan. Vapaavalintainen tekniikka. Sopii myös piirtäjille ja aloittelijoille.

Maalaus

206058 TIISTAIMAALAUS (110 €) ti 10–12.15 • 4.9.–27.11.2018 ja 8.1.–9.4.2019 Opistotalo, lk 204 • Jorma Hyttinen • 12–19 opisk. • 78 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Itsenäistä työskentelyä opettajan ohjauksessa vapaavalintaisella tekniikalla pyrkimyksenä oman ilmaisun löytäminen ja kehittäminen. Omien aiheiden ja lähtökohtien lisäksi kaikille yhteisiä teemoja ja aihepiirejä.

206066 VÄRI, VALO JA VARJO MAALAUKSESSA (51 €) ke 12–14.15 • 9.1.–3.4.2019 KEVÄT 206068 MAALAUSMARATON (31 €) la–su 27.–28.10. klo 10–16 Opistotalo, lk 204 • Jorma Hyttinen • 10–19 opisk. • 14 t Ilmoittautuminen 29.5.–8.10.2018 Tilaisuus keskittyneeseen ja tiiviiseen työskentelyyn vapaavalintaisella tekniikalla. Omien aiheiden lisäksi tutustutaan erilaisiin tekniikoihin ja tekotapoihin. Opettajalta saa kokeiltavaksi lisätarvikkeita ja välineitä. Myytävänä myös akvarelli- ja piirustuspapereita. Sopii kaikille maalauksesta kiinnostuneille sekä myös piirtäjille. 206069 MAALAUSMARATON (31 €) la–su 9.–10.3.2019 klo 10–16 KEVÄT 206071 MUSIIKKIMAALAUSTA JA TROPIIKIN TUNNELMAA (31 €) la–su 9.–10.3.2019 klo 10–16 KEVÄT 206073 VÄRIKÄS VIIKONLOPPU (37 €) pe 26.10. klo 18–20.15, la–su 27.–28.10. klo 11–15.45 Opistotalo, lk 311 • Panu Thusberg • 12–15 opisk. • 15 t Ilmoittautuminen 29.5.–8.10.2018 Tutustutaan abstraktin taiteen suuntauksiin ja toteutetaan omia teoksia esimerkkiteosten tai omien suunnitelmien pohjalta. Käsitellään taiteen elementtejä, väriteoriaa ja maalaustekniikkaa. Välineinä mm. akryyli- ja öljyvärit. 206075 MAALAUKSEN KESÄKURSSI (78 €) ma, ti, ke, to ja pe klo 10–17 • 9.–14.6.2019 KEVÄT

206049 EXPERIMENTAL WATERCOLOURS – KOKEELLISTA AKVARELLIA (42 €) Ks. sivu 73. 29923 VENÄJÄN KULTTUURI KAUTTA AIKOJEN: VENÄJÄN HOPEAKAUSI (34 €) Ks. sivu 73.

Kuva: Mika Tammenkoski

206077 MAALAUSTEN VIIMEISTELY (16 €) ti 16–21.15 • 16.4.–7.5.2019 KEVÄT

47


Ikonimaalaus • Taidegrafiikka • 3D-grafiikka

Ikonimaalaus

3D-grafiikka

206080 IKONIMAALAUS A (93 €) ma 13.45–16 • 10.9.–19.11.2018 ja 7.1.–25.3.2019 Opistotalo, lk 311 • Mari Zabyshnyi • 12–19 opisk. • 66 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Tule syventämään taitojasi ikonimaalauksessa. Myös aloittelijat ovat tervetulleita. Materiaalia voi ostaa taidetarvike­liikkeestä tai opettajalta. 206081 IKONIMAALAUS B (93 €) ma 16.30–18.45 • 10.9.–19.11.2018 ja 7.1.–25.3.2019 Opistotalo, lk 311 • Mari Zabyshnyi • 12–19 opisk. • 66 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Kuten Ikonimaalaus A.

206087 BLENDER 3D PERUSTEET (51 €) ti 2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 6.11. ja 20.11. klo 17–21, etäjaksot 30.10. ja 13.11. klo 17–19.15 Opistotalo, lk 526 (atk) • Mailis Saralehto • 12–15 opisk. • 36 t Ilmoittautuminen 29.5.–24.9.2018 Opitaan 3D-grafiikan perusteita Blender-ohjelmalla. Opetellaan ohjelman käyttöliittymää ja 3D-grafiikan teoriaa harjoitustehtävien avulla. Luodaan tietokoneella kuvia oman mielenkiinnon mukaan valokuvia ja muuta kuvamateriaalia apuna käyttäen. Aiheet voivat olla esim. interiöörejä, asetelmia, ihmis-, eläin- tai mielikuvitushahmoja, taikka voit luoda 3D-kuvan itsellesi tärkeästä rakennuksesta. Tutustutaan animointiin. Monimuoto-opetusta. 206088 BLENDER 3D PERUSTEET (51 €) ti 17–21 • 5.2.–2.4.2019 KEVÄT

Taidegrafiikka 206084 PUUPIIRROS (123 €) ma 17.30–20.30 • 3.9.–5.11.2018 ja 7.1.–18.3.2019 Opistotalo, lk 206 • Panu Thusberg • 10–15 opisk. • 80 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Tutustutaan puupiirroksen menetelmiin, laatan leikkaamiseen, ja vedostamiseen myös useammalla laatalla. Sopii myös vastaalkajille. Perusmateriaalimaksu 10 € sisältyy kurssimaksuun. 206085 LITOGRAFIA (214 €) ti 17.30–20.30 • 18.9.–20.11.2018 Taidegraafikkojen työhuone, Alfa-Barker • Katri Ikävalko • 10–12 opisk. • 40 t Ilmoittautuminen 29.5.–10.9.2018 Aloittelijoille ja jatkaville. Litografia eli kivipiirros on ainutlaatuinen grafiikantekniikka, jossa kuva piirretään tai maalataan kivilaatan pintaan. Tekniikka mahdollistaa monet ilmaisukeinot herkästä viivapiirroksesta mehevään liitujälkeen tai maalauksellisiin laveerauksiin. Materiaali- ja tarvikemaksu 25 € maksetaan opettajalle ensimmäisellä kerralla. OKK

KEVÄT

Kuva: Annika Dahlsten

206086 LITOGRAFIA (214 €) ti 17.30–20.30 • 15.1.–26.3.2019

48

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen


206089 DIGIVALOKUVAUKSEN PERUSTEET (50 €) to 16.30–18.45 • 13.9.–8.11.2018 Opistotalo, lk 311 • Jouni Kuru • 10–15 opisk. • 35 t Ilmoittautuminen 29.5.–5.9.2018 Opetellaan kameran käyttöä, sommittelun perusteita, valaisua ja valottamista sekä kuvallista kerrontaa. Yhdessä kuvaamisen ja keskustelun kautta käydään läpi aihepiirejä ja tekniikkaa sekä sitä miten kehitytään kuvaajana. Sopii juuri kameran käteensä saaneille sekä muistia verestäville. Voit osallistua myös kamerakännykällä.

206099 KONSEPTUAALINEN VALOKUVA (21 €) to 15.11. klo 19–20.30, lk 311 to 22.11. klo 19–21.15, lk 311 ti 27.11. klo 16.30–20.30, lk 526 to 29.11. klo 19–21.15, lk 311 Opistotalo, lk 311 • Jouni Kuru • 10–15 opisk. • 13 t Ilmoittautuminen 29.5.–7.11.2018 Edistyneemmille kuvaajille, jotka haluavat vertaistukea ja uutta inspiraatiota kuvaukseen. Kuvataan yhdessä, käsitellään kuvia ja käydään yhteinen kritiikki. Tavoitteina kehittää jokaisen taitoja valokuvaajina, suunnittelua, konseptointia ja analysointikykyä. Yhdessä tekeminen ja ajatusten jakaminen ovat etusijalla.

206091 DIGIVALOKUVAUKSEN JATKOKURSSI (51 €) to 16.30–18.45 • 17.1.–4.4.2019 KEVÄT

206101 MUOTO- JA STUDIOKUVAUS (51 €) to 19–21.15 • 24.1.–14.3.2019 KEVÄT

Digikuvaus

Digikuvaus

206093 LUONTOKUVAUKSEN PERUSTEET (35 €) 2.10. ja 13.11. klo 17.30–19 sekä 16.10. ja 30.10. klo 19–20.30. Opistotalo, lk 206 • Jukka Palm • 10–15 opisk. • 8 t Ilmoittautuminen 29.5.–24.9.2018 Opitaan käyttämään kameran asetuksia. Tutustutaan maisema-, makro- ja kojukuvaukseen sekä kuvausvälineistöön ja sommittelun perusteisiin. Ei ennakkovaatimuksia. OKK WWW 206095 KONTRASTIKAS MUSTAVALKOKUVAUS (21 €) to 13.9. ja 20.9. klo 19–21.15, lk 311 ti 25.9. klo 16.30–20.30, lk 526 to 4.10. klo 19–21.15, lk 311 Opistotalo, lk 311 • Jouni Kuru • 10–15 opisk. • 14 t Ilmoittautuminen 29.5.–5.9.2018 Edistyneemmille kuvaajille, jotka haluavat vertaistukea ja uutta inspiraatiota kuvaukseen. Tavoitteina on kehittää jokaisen taitoja valokuvaajana, suunnitelu-, konseptointija analysointikykyä. Yhdessä tekeminen ja ajatusten jakaminen ovat etusijalla.

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

Kuva: Unsplash.com • Imani Clovis

206097 MALLIKUVAUS (24 €) to 18.10. klo 19–20.30, lk 311 to 25.10. klo 19–21.15, lk 311 ti 30.10. klo 16.30–20.30, lk 526 to 8.11. klo 19–21.15, lk 311 Opistotalo, lk 311 • Jouni Kuru • 10–15 opisk. • 13 t Ilmoittautuminen 29.5.–8.10.2018 Edistyneemmille kuvaajille, jotka haluavat vertaistukea ja uutta inspiraatiota kuvaukseen. Kuvataan yhdessä, käsitellään kuvia ja käydään yhteinen kritiikki. Tavoitteina on kehittää jokaisen taitoja valokuvaajana sekä suunnitelu-, konseptointija analysointikykyä. Yhdessä tekeminen ja ajatusten jakaminen ovat etusijalla.

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen

49


Kuvanveisto • Keramiikka

Kuvanveisto

Keramiikka

206105 UURNA PAPERISAVESTA (68 €) ma–ti–ke–to 27.–30.8. klo 10–16 ja pe 31.8. klo 10–14 Opistotalo, lk 205 • Sinikka Mäki-Lertola • 10–15 opisk. • 30 t Ilmoittautuminen 29.5.–19.8.2018 Valmistetaan maatuva uurna paperisavesta, jossa yhdistyvät saven plastinen kauneus, lujuus sekä ympäristöystävällisyys. Paperisavi on kestävää polttamattakin. Uurnan pinta käsitellään mehiläisvahalla. Tulokseksi saadaan yksilöllinen uurna. Materiaalimaksu 25 € sisältyy kurssimaksuun. 206107 KUVANVEISTO (181 €) ke 17.30–20.30 • 19.9.–28.11.2018 ja 16.1.–3.4.2019 Opistotalo, lk 205 • Sinikka Mäki-Lertola • 10–15 opisk. • 88 t Ilmoittautuminen 29.5.–11.9.2018 Sekä aloittelijoille että aiemmin harrastaneille. Tutustutaan saven muovailun perusteisiin sekä kuvanveiston eri tekniikoihin: paperimassaan, papier macheen, poltettuun saveen, paperisaveen, kipsin mahdollisuuksiin sekä betonirakennustekniikkaan Materiaalimaksu 45 € sisältyy kurssimaksuun. 206109 KUVANVEISTOPAJA (205 €) to 11–15 • 13.9.–22.11.2018 ja 10.1.–28.3.2019 Opistotalo, lk 205 • Sinikka Mäki-Lertola • 10–15 opisk. • 110 t Ilmoittautuminen 29.5.–5.9.2018 Edistyneemmille, kuvanveistoa vähintään kaksi vuotta harrastaneille. Mahdollisuus suunnitella veistoksia omien ideoiden pohjalta ja toteuttaa ne opettajan ohjaamana. Opiskelija voi keskittyä siihen tekniikkaan, joka tuntuu sopivimmalta: paperimassaan, papier macheen, poltettuun saveen, paperisaveen, kipsi- ja betonivaluun, betonirakennustekniikkaan sekä mosaiikkiin. Perusmateriaalimaksu 50 € sisältyy kurssimaksuun. 206111 PERJANTAIVEISTÄJÄT (190 €) pe 11–14 • 21.9.–30.11.2018 ja 18.1.–5.4.2019 Opistotalo, lk 205 • Sinikka Mäki-Lertola • 10–15 opisk. • 88 t Ilmoittautuminen 29.5.–13.9.2018 Muovaillaan savea, opetellaan pinnan jännittämistä sekä positiivisen ja negatiivisen muodon rakentamista lisäämisja poistamismenetelmällä. Tekniikkoina myös paperimassa ja papier mache. Sopii aloittelijoille sekä ennenkin veistäneille. Materiaalimaksu 45 € sisältyy kurssimaksuun. 206113 VEISTOKSEN PATINOINTI (54 €) ma, ti, ke ja to 6.–9.5.2019 klo 10–15 KEVÄT

201149 KERAMIIKAN ALKEET (140 €) ma 14–16.15 • 3.9.–12.11.2018 ja 7.1.–25.3.2019 Opistotalo, lk 205 • Pipa Hytinkoski • 12–18 opisk. • 63 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Keramiikkaharrastusta aloitteleville tai päivittäville. Vain mielikuvitus on rajana kun keramiikkaa syntyy opiskelijoiden omien ideoiden pohjalta opettajan kanssa yhdessä suunnitellen. Perustekniikoiden lisäksi tutustutaan erilaisiin savilaatuihin, pinnankäsittely- ja koristelumenetelmiin. Huom! 1.10. ei opetusta. Materiaalimaksu 45 € sekä polttomaksu 6 € sisältyvät kurssimaksuun. 201150 KERAMIIKAN JATKOKURSSI (140 €) ti 16.30–18.45 • 4.9.–13.11.2018 ja 8.1.–26.3.2019 Opistotalo, lk 205 • Pipa Hytinkoski • 10–18 opisk. • 63 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Keramiikan valmistuksen perustaidot hallitseville. Valmistetaan yksi isompi työ pienempien töiden lisäksi kivi­ tavarasavesta käsinrakentaen, erilaisia menetelmiä luovasti yhdistellen. Perustekniikoiden lisäksi tutustutaan myös keramiikan valmistuksen erikoistekniikoihin. Huom! 2.10. ei opetusta. Materiaalimaksu 45 € sekä polttomaksu 6 € sisältyvät kurssimaksuun. 201152 HORSEHAIR-RAKUPOLTTO (83 €) ma 16.30–20.30 • 3.–24.9.2018 Opistotalo, lk 205 • Pipa Hytinkoski • 12–18 opisk. • 12 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Kuuman keramiikkaesineen pintaan saadaan aikaan upeita kuvioita hevosten jouhien avulla. Saviesineet koristellaan värjätyillä savilietteillä ja kiillotetaan. Lasitteita ei käytetä. Materiaalimaksu 5 € sisältyy kurssimaksuun. 201153 RELIEFI RUT BRYKIN TAPAAN (81 €) ma 16.30–18.45 • 17.9.–29.10.2018 Opistotalo, lk 205 • Pipa Hytinkoski • 12 opisk. • 17 t Ilmoittautuminen 29.5.–9.9.2018 Rut Bryk kehitti laattatekniikan, jossa kuva-aiheet ensin piirretään muottina toimiville kipsilevyille. Valmistetaan keramiikkalaattoja/-reliefi Brykin kehittämää tekniikkaa soveltaen. Lasitteet on valittu myös teemaan sopiviksi. Materiaalimaksu 15 € sisältyy kurssimaksuun. 201155 EGYPTIN PASTA – INTEGROITU RYHMÄ (42 €) ma 16.30–18.45 • 7.1.–21.1.2019 KEVÄT 201156 KEVÄTKERAMIIKKAA – INTEGROITU RYHMÄ (90 €) ma 16.30–18.45 • 28.1.–25.3.2019 KEVÄT 201157 HORSEHAIR-RAKUPOLTTO (83 €) ma 16.30–20.30 • 11.3.–8.4.2019 KEVÄT

50

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen


206118 SMARTNOTES (124 €) ke 12–15 • 5.9.–14.11.2018 ja 9.1.–27.3.2019 Pompo, KTO:n tilat • Eija Ruoho • 6–7 opisk. • 88 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.8.2018 Yhteisötaidekurssi innostaa ja integroi erityisryhmissä ja opiston muissa kuvataideryhmissä opiskelevia henkilöitä vuorovaikutteiseen työskentelyyn. Yhteisenä yhdistävänä tekijänä on taide ja taiteen kautta syntynyt vuoropuhelu. Pedagogisesti kiinnitetään huomiota ryhmän sisäiseen dynamiikkaan ja me-hengen syntymiseen. Taideaktiviteettien lisäksi työskentelyssä kannustetaan luovaan ajatteluun, omaan ilmaisuun ja tutustutaan mosaiikkitekniikan moni­ muotoisuuteen sekä sen historiaan. Kehitetään hahmotus-, havainnointi- ­ja arviointikykyä. Kurssi sisältää ryhmäytymistä, parityöskentelyä, lähiopetusta ja verstastyöskentelyä. Lisä­ tietoja: eijaruoho@gmail.com

206119 ARTNOTES (124 €) ke 12–15 • 12.9.–21.11.2018 ja 16.1.–3.4.2019 Pompo, KTO:n tilat • Sinikka Mäki-Lertola • 10–12 opisk. • 88 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Taidekurssi innostaa ja integroi erityisryhmissä ja opiston muissa kuvataideryhmissä opiskelevia henkilöitä vuoro­ vaikutteiseen työskentelyyn yhteisötaiteen parissa. Yhteisenä yhdistävänä tekijänä on taide ja taiteen kautta syntynyt vuoropuhelu. Kurssi kehittää luovaa ajattelua ja vahvistaa kunkin opiskelijan omaa ilmaisua. Tutustutaan mosaiikki­ tekniikan monimuotoisuuteen sekä sen historiaan. Kehitetään hahmotus-, havainnointi- ­ja arviointikykyä pari- ja ryhmätyöskentelynä. Kurssiin sisältyy lähiopetusta ja verstastyöskentelyä.

Yhteisötaide

Yhteisötaide

Kuva: Mika Tammenkoski

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen

51


Tietotekniikka Tietotekniikan perusteet 4029905 TEHOKAS TEKSTINKÄSITTELY (29 €) ke 17–20.15 • 5.9.–3.10.2018 Opistotalo, lk 526 (atk) • Eija Lahti • 10–15 opisk. • 20 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.8.2018 Tavoitteena on sujuva, monipuolinen ja tehokas tekstin­ käsittely. Aiheina mm. erilaiset muotoilut, kuvien lisääminen, ylä- ja alatunnisteet sekä osoitetarrat.

4029915 TIETOTURVAKATSAUS (16 €) ti 2.10. klo 13–16.15 Opistotalo, 520 auditorio • Eija Lahti • 10–20 opisk. • 4 t Ilmoittautuminen 29.5.–24.9.2018 Kuinka suojaat tietokoneesi? Tule päivittämään tietosi tai oppimaan täysin uutta! Kuva: Mika Tammenkoski

Tietotekniikka • Tietotekniikan perusteet

4029913 VALOKUVAT WINDOWS-KONEELLE (21 €) ti 13–16.15 • 23.10.–6.11.2018 Opistotalo, 520 auditorio • Eija Lahti • 10–15 opisk. • 12 t Ilmoittautuminen 29.5.–8.10.2018 Siirretään kuvat kamerasta tai puhelimesta omalle tietokoneelle. Järjestellään kuvat kansioihin ja opitaan muokkaamaan niitä Windows 10 Valokuvat -ohjelmaa käyttäen. Mukaan oma tietokone ja virtajohto sekä laite, jossa valokuvat ovat.

4029907 EXCELIN PERUSTEET (29 €) ke 17–20.15 • 10.10.–7.11.2018 Opistotalo, lk 526 (atk) • Eija Lahti • 10–15 opisk. • 20 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.10.2018 Perehdy taulukkolaskennan perustoimintoihin sekä taulukon ja grafiikan hallintaan. Aiheina mm. peruslaskukaavat, erilaiset kaaviot sekä sisällön suojaus. 4029908 EXCELIN PERUSTEET (29 €) ke 17–20.15 • 16.1.–13.2.2019 KEVÄT 4029909 ENEMMÄN IRTI EXCELISTÄ (30 €) ke 17–19.15 • 27.2.–10.4.2019 KEVÄT 4029911 POWERPOINT (21 €) ke 17–20.15 • 14.11.–28.11.2018 Opistotalo, lk 526 (atk) • Eija Lahti • 10–15 opisk. • 12 t Ilmoittautuminen 29.5.–6.11.2018 Opi tekemään PowerPoint-esityksiä helposti ja nopeasti. Aiheina mm. suunnittelumallit ja valmiit dian rakennepohjat, kuvan lisääminen ja esityksen ajastaminen.

52

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

4029918 MOBIILILAITTEET TUTUKSI (16 €) to 6.9. klo 12–15.15 Opistotalo, 520 auditorio • Tero Kuusela • 12–54 opisk. • 4 t Ilmoittautuminen 29.5.–29.8.2018 Tutustu älypuhelimiin, tabletteihin ja muihin nykyajan vimpaimiin! Mitä eri laitteilla voi tehdä ja mistä olisi sinulle hyötyä? Hyvä pohja Android- ja iPad-kursseille. 4029919 MOBIILILAITTEET TUTUKSI (16 €) to 17.1.2019 klo 12–15.15 KEVÄT 4029921 ANDROID-LAITTEIDEN KÄYTTÖ (21 €) to 12–13.30 • 20.9.–25.10.2018 Opistotalo, 520 auditorio • Tero Kuusela • 12–54 opisk. • 12 t Ilmoittautuminen 29.5.–9.9.2018 Opi käyttämään Android-älypuhelintasi tai -tablettiasi sujuvammin! Mitä laitteen omistajana on hyvä huomioida? Miten saat laitteestasi enemmän irti? Oma laite mukaan. 4029922 ANDROID-LAITTEIDEN KÄYTTÖ (21 €) to 12–13.30 • 31.1.–14.3.2019 KEVÄT 4029923 IPAD HALTUUN! (16 €) to 12–13.30 • 1.11.–29.11.2018 Opistotalo, 520 auditorio • Tero Kuusela • 12–54 opisk. • 10 t Ilmoittautuminen 29.5.–24.10.2018 Opi käyttämään iPadia ja iPhonea sujuvammin! Mitä laitteen omistajan on hyvä huomioida? Miten saat laitteestasi enemmän irti? Oma laite mukaan.

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen


Tietotekniikkaa senioreille

4029930 PHOTOSHOP CS5 (FI) (35 €) ma 17–20.15 • 22.10.–26.11.2018 Opistotalo, lk 526 (atk) • Sini Sorvari • 10–15 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–8.10.2018 Tutustu kuvankäsittelyyn! Parannellaan ja muokataan kuvia julkaisukelpoisiksi esim. www-sivuille, tulostukseen tai kirjapainoon. Muistitikku mukaan! 4029931 PHOTOSHOP CS5 (FI) (35 €) ma 17–20.15 • 7.1.–11.2.2019 KEVÄT 4029933 INDESIGN PERUSKURSSI (33 €) to 27.9.–18.10. klo 17–20.15. sekä la 29.9. klo 10–16 Opistotalo, lk 526 (atk) • Mikko Suomalainen • 10–15 opisk. • 23 t Ilmoittautuminen 29.5.–9.9.2018 Tutustut InDesign-ohjelman käyttöperiaatteisiin ja käyttömahdollisuuksiin. Opit perustekniikat, joita tarvitaan tuotettaessa mm. paperilehteä tai yksinkertaista digitaalista julkaisua.

4029940 TIETOKONEEN KÄYTÖN ALKEET (29 € ma 13.15–16.30 • 25.2.–25.3.2019 KEVÄT

20 €)

4029942 OMA WINDOWS 10 – TASO 1 (35 € 20 €) ma 13.15–16.30 • 10.9.–15.10.2018 Opistotalo, 520 auditorio • Eija Lahti • 10–20 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Opi käyttämään tietokonettasi helposti ja tehokkaasti. Muokkaamme aloitusvalikkoa ja asetuksia. Katsomme kuinka asiakirjat ja kuvat löytyvät helposti omalta koneelta. Ota oma tietokone ja virtajohto mukaan. 4029943 OMA WINDOWS 10 – TASO 2 (35 € 20 €) ma 13.15–16.30 • 22.10.–26.11.2018 Opistotalo, 520 auditorio • Eija Lahti • 10–15 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–8.10.2018 Tavoitteena on saada varmuutta oman tietokoneen käyttöön. Tutustut lähemmin mm. resurssienhallintaan, jolloin kansioiden ja tiedostojen hallinta tulevat tutuiksi. Ota oma tietokone ja virtajohto mukaan.

WWW

4029934 INDESIGN PERUSKURSSI (38 €) to 17–20.15 ja la 10–16 • 10.1.–2.2.2019 KEVÄT 4029936 VIDEOEDITOINNIN PERUSTEET (29 €) to 17–20.15 • 25.10.–22.11.2018 Opistotalo, lk 526 (atk) • Okko Pöyliö • 10–15 opisk. • 20 t Ilmoittautuminen 29.5.–8.10.2018 Opi muokkaamaan videoita näyttäväksi kokonaisuudeksi ilmaisella Resolve-ohjelmalla. Hyödynnä mm. videon leikkausta, kuvakerrontaa, ääniä ja efektejä.

4029944 OMA WINDOWS 10 – TASO 2 (35 € ti 13.15–16.30 • 15.1.–26.2.2019 KEVÄT

20 €)

4029947 TIETOKONEEN KÄYTTÖ – TASO 2 (35 € 20 €) to 13.15–16.30 • 6.9.–11.10.2018 Opistotalo, lk 526 (atk) • Eija Lahti • 10–15 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–29.8.2018 Saat varmuutta tietokoneen käyttöön. Aiheina mm. tallentaminen, muistitikun käyttö, turvallinen asiointi Internetissä sekä resurssienhallinta. 4029948 TIETOKONEEN KÄYTTÖ – TASO 2 (35 € to 13.15–16.30 • 17.1.–28.2.2019 KEVÄT

Kuvankäsittely, editointi ja taitto • Tietotekniikkaa senioreille

Kuvankäsittely, editointi ja taitto

20 €)

4029949 TIETOKONEEN KÄYTTÖ – TASO 3 (35 € 20 €) to 13.15–16.30 • 18.10.–22.11.2018 Opistotalo, lk 526 (atk) • Eija Lahti • 10–15 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–8.10.2018 Kertaamme aiemmin opittua ja saamme lisää varmuutta tietokoneen käyttöön. Aiheina mm. sähköpostin liitetiedostot ja niiden tallentaminen. 4029945 OMA WINDOWS 10 – TASO 3 (35 € ti 13.15–16.30 • 5.3.–9.4.2019 KEVÄT 4029950 TIETOKONEEN KÄYTTÖ – TASO 3 (35 € ke 13.15–16.30 • 13.3.–17.4.2019 KEVÄT

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

KEVÄT

20 €) 20 €)

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen

53


Ohjelmointi • 3D-grafiikka

4029953 TIEDOSTOT JÄRJESTYKSEEN! (21 €) ti 13–16.15 • 13.–27.11.2018 Opistotalo, 520 auditorio • Eija Lahti • 10–15 opisk. • 12 t Ilmoittautuminen 29.5.–5.11.2018 Ovatko kuvasi ja tiedostosi hukassa? Opi tekemään kansioita ja laittamaan kuvat ja tiedostosi järjestykseen. Kopioiminen, siirtäminen, poistaminen jne. tulevat tutuksi. Ota oma Windows-kone mukaan virtajohtoineen.

4029964 TIETOKONEEN KÄYTÖN YKSITYISOPETUS D (59 €) ti 16.10. klo 14–15.30 Opistotalo, lk 526 (atk) • Eija Lahti • 1 opisk. • 2 t Ilmoittautuminen 29.5.–8.10.2018 Kuten Tietokoneen käytön yksityisopetus A.

4029954 TIEDOSTOT JÄRJESTYKSEEN! (21 €) ma 13–16.15 • 1.–15.4.2019 KEVÄT

4029971 TIETOKONEEN KÄYTÖN YKSITYISOPETUS B (59 €) ma 11.2.2019 klo 14–15 KEVÄT

4029956 GOOGLEN PALVELUT (21 €) ti 13–16.15 • 11.–25.9.2018 Opistotalo, lk 526 (atk) • Eija Lahti • 10–15 opisk. • 12 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Opi käyttämään Googlen yleisimpiä ilmaisohjelmia kuten Google-Drive -pilvipalvelu ja valokuvien jakaminen. Edellytetään Windows-perusteiden hallintaa.

4029972 TIETOKONEEN KÄYTÖN YKSITYISOPETUS C (59 €) ke 27.2.2019 klo 14–15 KEVÄT

4029957 GOOGLEN PALVELUT (21 €) to 13–16.15 • 7.–21.3.2019 KEVÄT 4029959 FACEBOOKIN PERUSTEET (26 €) ma 13.15–15.30 • 29.10.–3.12.2018 Opistotalo, lk 526 (atk) • Anna-Maria Sulkakoski • 10–15 opisk. • 18 t Ilmoittautuminen 29.5.–8.10.2018 Tutustu Facebookin peruskäyttöön. Opit kuvien ja tekstien lisäämisen, tutustut ryhmiin, jaat julkaisuja ja viestittelet Messengerin avulla. Tarvitset olemassa olevan Facebookprofiilin. 4029961 TIETOKONEEN KÄYTÖN YKSITYISOPETUS A (59 €) ti 9.10. klo 12–13.30 Opistotalo, lk 526 (atk) • Eija Lahti • 1 opisk. • 2 t Ilmoittautuminen 29.5.–1.10.2018 Tietokoneen käytön opetusta yhdelle opiskelijalle. Sisältö toiveiden mukaan, esim. sähköpostin käyttö, ilmaisohjelmien lataaminen ja asentaminen jne. Oma kannettava tietokone (Windows) ja virtajohto mukaan. 4029962 TIETOKONEEN KÄYTÖN YKSITYISOPETUS B (59 €) ti 9.10. klo 14–15.30 Opistotalo, lk 526 (atk) • Eija Lahti • 1 opisk. • 2 t Ilmoittautuminen 29.5.–1.10.2018 Kuten Tietokoneen käytön yksityisopetus A. 4029963 TIETOKONEEN KÄYTÖN YKSITYISOPETUS C (59 €) ti 16.10. klo 12–13.30 Opistotalo, lk 526 (atk) • Eija Lahti • 1 opisk. • 2 t Ilmoittautuminen 29.5.–8.10.2018 Kuten Tietokoneen käytön yksityisopetus A.

54

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

4029970 TIETOKONEEN KÄYTÖN YKSITYISOPETUS A (59 €) ma 4.2.2019 klo 14–15 KEVÄT

4029973 TIETOKONEEN KÄYTÖN YKSITYISOPETUS D (59 €) ke 6.3.2019 klo 14–15 KEVÄT

Ohjelmointi 4029976 OHJELMOINNIN ALKEET (43 €) ma 17–19.15 • 3.9.–26.11.2018 Verkkokurssi • Tero Kuusela • 12–30 opisk. • 30 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Tutustu ohjelmoinnin maailmaan helppoa Scratch-työkalua käyttäen. Sopii erinomaisesti ummikoille! Verkkokurssi. WWW 4029977 PYTHON-OHJELMOINNIN PERUSTEET (56 €) ma 17–19.15 • 14.1.–15.4.2019 KEVÄT 4029978 PELISUUNNITTELU JA -OHJELMOINTI (56 €) ma 17–19.15 • 14.1.–15.4.2019 KEVÄT

3D-grafiikka 206087 BLENDER 3D PERUSTEET (51 €) ti 2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 6.11. ja 20.11. klo 17–21, etäjaksot 30.10. ja 13.11. klo 17–19.15 Opistotalo, lk 526 (atk) • Mailis Saralehto • 12–15 opisk. • 36 t Ilmoittautuminen 29.5.–24.9.2018 Opitaan 3D-grafiikan perusteita Blender-ohjelmalla. Opetellaan ohjelman käyttöliittymää ja 3D-grafiikan teoriaa harjoitustehtävien avulla. Luodaan tietokoneella kuvia oman mielenkiinnon mukaan valokuvia ja muuta kuvamateriaalia apuna käyttäen. Aiheet voivat olla esim. interiöörejä, asetelmia, ihmis-, eläin- tai mielikuvitushahmoja, taikka voit luoda 3D-kuvan itsellesi tärkeästä rakennuksesta. Tutustutaan animointiin. Monimuoto-opetusta. 206088 BLENDER 3D PERUSTEET (51 €) ti 17–21 • 5.2.–2.4.2019 KEVÄT

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen


20460 IMPRO! TERVETULOA TYHJÄN PÄÄLLE (63 €) to 18–19.30 • 13.9.–22.11.2018 ja 10.1.–28.3.2019 Opistotalo, Usko Puustinen -sali • Oskari Ellilä • 12–16 opisk. • 44 t Ilmoittautuminen 29.5.–5.9.2018 Teatteri-improvisaation peruskurssi. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Syyskaudella käydään läpi monipuolinen valikoima hauskoja improvisaatioharjoitteita. Kevätkaudella siirrytään haastavampiin tekniikoihin.

40101 MATEMATIIKAN IHMEELLINEN MAAILMA (37 €) ma 18.30–20 • 10.9.–3.12.2018 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 25 • Liubov Berezina • 12–32 opisk. • 26 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Keskustellaan, kokeillaan, katsellaan. Faktoja, tarinoita, temppuja, pulmatehtäviä. Ei vaadi matematiikan osaamista, vain halua ihmetellä, oivaltaa ja soveltaa.

20462 IMPRO! JATKOKURSSI (63 €) to 19.45–21.15 • 13.9.–22.11.2018 ja 17.1.–4.4.2019 Opistotalo, Usko Puustinen -sali • Oskari Ellilä • 10–16 opisk. • 44 t Ilmoittautuminen 29.5.–5.9.2018 Teatteri-improvisaatiota aiemmin harrastaneille. 20464 IMPRO! TYHJÄN PÄÄN TYÖPAJAVIIKONLOPPU (54 €) la–su 27.–28.10. klo 10–15.45 Opistotalo, Usko Puustinen -sali • Oskari Ellilä • 12–16 opisk. • 13 t Ilmoittautuminen 29.5.–10.10.2018 Heittäytymistä, naurua ja tiivistä ryhmähenkeä. OKK

Matematiikka • Fysiikka • Tähtitiede • Draama

Draama

Matematiikka • Fysiikka • Tähtitiede

20466 IMPRO! TYHJÄN PÄÄN TYÖPAJAVIIKONLOPPU (54 €) la–su 9.–10.3.2019 klo 10–15.45 KEVÄT Kuva: Liubov Berezina

45101 FYSIIKAN PERUSTEITA (43 €) ke 17–19.15 • 5.9.–7.11.2018 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 21 • Hanna Närvänen • 12–30 opisk. • 30 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.8.2018 Opi mm. mekaniikkaa, olomuotojen fysiikkaa, äänioppia sekä fysiikan – ja muidenkin luonnontieteiden – tutkimusmenetelmiä.

20468 MASKEERAUKSEN PERUSTEET (39 €) ti 19–21.15 • 4.9.–30.10.2018 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 10 • Katariina Kannisto • 12 opisk. • 27 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Opetellaan maskeerauksen perusteita, esim. tehostemaskeeraus (arvet, palovammat, vanhennus), bodypainting (kädet ja kasvot), perusmeikki ja meikkipohja. Käydään läpi maskeerausaineita ja -välineitä sekä maskeerausten poistoja. Voit myös esittää toiveita erilaisten hahmojen tai tekniikoiden opiskelusta. Materiaalimaksu 20 € maksetaan opettajalle.

45103 TÄHTITAIVAS TUTUKSI (29 €) ma 18–19.30 • 7.1.–18.3.2019 KEVÄT

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen

55


Tanssi

20401 AIKUISBALETIN ALKEET A (62 €) ma 16.30–17.30 • 8.10.–10.12.2018 ja 7.1.–15.4.2019 Luostarivuoren lyseon lukio, liikuntasali • Janina Takkinen • 20–35 opisk. • 28 t Ilmoittautuminen 29.5.–30.9.2018 Ei vaadi aiempaa tanssikokemusta. Sopii niille, jotka pitävät rauhallisesta etenemistahdista. Käydään läpi klassisen baletin liikemateriaali sekä työstetään vartalon oikeaa asentoa. Hyvän ryhdin löytäminen, kehonhuolto ja tanssillisuus ovat tärkeitä. Harjoituksissa jokainen etenee oman kuntonsa mukaan. Ota mukaan rennot liikuntaan sopivat vaatteet sekä sukat tai pehmeät balettitossut. 11.–25.3.2019 ei opetusta. OKK 20402 AIKUISBALETIN ALKEET B (62 €) ma 17.40–18.40 • 8.10.–10.12.2018 ja 7.1.–15.4.2019 Luostarivuoren lyseon lukio, liikuntasali • Janina Takkinen • 20–35 opisk. • 28 t Ilmoittautuminen 29.5.–30.9.2018 Kuten Aikuisbaletin alkeet A. 20407 AIKUISBALETIN JATKO (62 €) ma 18.45–19.45 • 8.10.–10.12.2018 ja 7.1.–15.4.2019 Luostarivuoren lyseon lukio, liikuntasali • Janina Takkinen • 12–35 opisk. • 28 t Ilmoittautuminen 29.5.–30.9.2018 Sopii vuoden työväenopistossa tanssineille tai muuten alkeet osaaville. Käydään läpi klassisen baletin liikemateriaalia, työstetään vartalon oikeaa asentoa, käsien ja jalkojen asentoja, koordinaatiota sekä liikkeiden musikaalisuutta. Kehonhuolto, lihaskunnon ylläpitäminen ja tanssillisuus ovat tärkeitä. Mukaan rennot liikuntaan sopivat vaatteet sekä sukat tai pehmeät balettitossut. OKK 11.–25.3.2019 ei opetusta.

Kuva: Mika Tammenkoski

Tanssi

20410 FLAMENCO, YLEMPI PERUSTASO (125 €) ke 16.15–17.15 • 5.9.–28.11.2018 ja 16.1.–17.4.2019 Opistotalo, lk 613 • Piia Kuivalainen • 12–16 opisk. • 33 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.8.2018 Noin kolme vuotta tanssineille. Tekniikkaa, välinetekniikkaa ja koreografiaa. Varusteina flamencokengät, naisilla flamencohame ja miehillä treenihousut. Ei opetusta 17.10. OKK 20413 HIP HOP -TANSSIN PERUSTEET (74 €) ma 18–19.30 • 10.9.–3.12.2018 ja 7.1.–8.4.2019 Opistotalo, lk 613 • Eugeny Kostyukov • 12–20 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Hip hop -tanssi on vahvasti sidoksissa hip hop -musiikkiin. Tutustutaan lajille tyypilliseen tekniikkaan, erilaisiin askel­ kuvioihin sekä kehon liikkuvuutta lisääviin harjoitteisiin. Tehdään yksinkertaista ja menevää koreografiaa. Aikaisempaa liikuntaharrastusta ei edellytetä, avoin mieli ja kiinnostus riittävät. Ota mukaan joustavat vaatteet, tasapohjaiset sisä­ kengät ja juomapullo. 20416 HIP HOP -TANSSIN ALKEISJATKO (74 €) ma 19.45–21.15 • 10.9.–3.12.2018 ja 7.1.–8.4.2019 Opistotalo, lk 613 • Eugeny Kostyukov • 12–20 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Hip hop -tanssia puoli vuotta tai vuoden harrastaneille, sopii hyvin Hip hop -tanssin perusteet -kurssin käyneille. Tanssi on vahvasti sidoksissa hip hop -musiikkiin. Opetellaan lajille tyypillistä tekniikkaa, erilaisia askelkuviota sekä kehon liikkuvuutta lisääviä harjoitteita. Tehdään menevää koreo­grafiaa. Ota mukaan joustavat vaatteet, tasapohjaiset sisäkengät ja juomapullo. 20420 ITÄMAISEN TANSSIN ALKEET (91 €) ke 19.15–20.15 • 5.9.–5.12.2018 ja 9.1.–17.4.2019 Opistotalo, lk 613 • Ilona Carlsson-Suvanto • 18–20 opisk. • 37 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.8.2018 Lajin perusaskelikkoja sekä oman kehon hallintaa taatusti aurinkoisessa ja vauhdikkaassa ilmapiirissä! Tutustutaan arabimusiikin perusrytmeihin, eri tanssityyleihin sekä liikekieleen. Sopiii lyhyen aikaa tanssineille sekä myös uusille harrastajille. OKK

56

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen


20426 JAZZTANSSIN PERUSTEET (101 €) to 19.45–21.15 • 4.10.–29.11.2018 ja 17.1.–7.3.2019 Luostarivuoren lyseon lukio, liikuntasali • Rianna Rintamäki • 14–35 opisk. • 32 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.9.2018 Tutustutaan jazztanssin tekniikkaan, harjoitellaan pieniä koreografioita ja kokeillaan luovan tanssin harjoitteita sekä jazzin eri tyylisuuntia, ja heittäydytään energiseen liikkeeseen. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita. OKK 20429 TUTUSTU TANHUUN (36 €) pe 28.9. klo 18–21 ja la 29.9. klo 10–13 Opistotalo, Usko Puustinen -sali • Satu Helmi • 12–40 opisk. • 8 t Ilmoittautuminen 29.5.–10.9.2018 Tutustutaan suomalaiseen kansantanssiin tanssien. Aloitetaan helpoista pienistä piiritansseista edeten kohti pidempiä katrilleja. Tutuksi tulevat kansantanssien askeleet, kuviot ja pieni pala historiaa. Mukaasi tarvitset vesipullon, tanssikengät tai tossut ja keveät vaatteet. OKK 20430 TUTUSTU TANHUUN (36 €) pe 1.2.2019 klo 18–21 ja la 2.2.2019 klo 10–13

KEVÄT

20432 KANSANTANSSI (86 €) ke 19.30–21 • 3.10.–5.12.2018 ja 9.1.–10.4.2019 Luostarivuoren lyseon lukio, liikuntasali • Satu Helmi • 12–40 opisk. • 40 t Ilmoittautuminen 29.5.–25.9.2018 Kansantanssin perusaskeleet osaaville tai uudelleen aloitteleville tanssijoille. Ryhmässä ei aloiteta alkeista, mutta pienellä kokemuksella pääsee mukaan. Ohjelmisto koostuu sekä koreografioista että perinteisistä suomalaisista kansan­ tansseista. Ryhmään otetaan miehiä ja naisia. Yo-kirjoitusten aikana 12.–28.3. ei ole opetusta. 20435 KUUBAMANIAN ALKEET (54 €) to 16.30–18 • 4.10.–29.11.2018 ja 10.1.–11.4.2019 Luostarivuoren lyseon lukio, liikuntasali • Julia Torres-Huhtala • 12–35 opisk. • 38 t Ilmoittautuminen 29.05.–26.9.2018 Tutustutaan sambaan, congaan, salsaan, cha-chaan jne. Tarkoitettu kaikenikäisille miehille ja naisille. Aiempaa tanssikokemusta ei tarvita. Mukaan tanssikengät, pieni pyyhe ja vesipullo. Huom! Peruutukset kevään yo-kirjoitusten aikana 12.–28.3.2019 on huomioitu kurssin kestossa.

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

20439 KUUBAMANIA 2 (54 €) to 18.05–19.35 • 4.10.–29.11.2018 ja 10.1.–11.4.2019 Luostarivuoren lyseon lukio, liikuntasali • Julia Torres-Huhtala • 12–35 opisk. • 38 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.9.2018 Harjoitellaan folklore-tanssin helppoja osioita sekä mm. mambon ja salsan perusliikkeitä. Lisäksi treenataan aivan uusia koreografioita. Huom! Peruutukset kevään yo-kirjoitusten aikana 12.–28.3.2019 huomioitu kurssin kestossa.

Tanssi

20423 ITÄMAISEN TANSSIN KESKITASO (86 €) ke 20.15–21.15 • 5.9.–28.11.2018 ja 9.1.–10.4.2019 Opistotalo, lk 613 • Ilona Carlsson-Suvanto • 18–20 opisk. • 34 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.8.2018 Liikutaan paljon, syvennetään tekniikkaa, tanssin liikekieltä sekä tuntemusta taatusti kannustavassa ilmapiirissä. Sopii perustekniikan osaaville, jotka haluavat edistyä lajissa. OKK

20442 NYKYTANSSIN PERUSTEET (101 €) ke 16–17.30 • 3.10.–28.11.2018 ja 16.1.–6.3.2019 Luostarivuoren lyseon lukio, liikuntasali • Rianna Rintamäki • 14–35 opisk. • 32 t Ilmoittautuminen 29.5.–25.9.2018 Tutustutaan nykytanssin tekniikkaan, harjoitellaan pieniä koreografioita ja luovan tanssin harjoitteita. Tutkitaan paino­ voiman vaikutusta tanssiin, lähestytään liikettä eri tavoin ja etsitään omaa tapaa liikkua. Aiempaa kokemusta ei tarvita. OKK 20446 ARGENTIINALAINEN TANGO – INTENSIIVIALKEET (36 €) pe 28.9. klo 18–21 ja la 29.9. klo 11–14 Opistotalo, lk 613 • Eeva-Mari Salminen • 12–20 opisk. • 8 t Ilmoittautuminen 29.5.–10.9.2018 Tutustutaan argentiinalaiseen tangoon ja sen kulttuuriin, opetellaan parityöskentelyä, peruskuvioita (mm. kävely eli caminata, salida, ocho eteen ja taakse) sekä opetellaan liikkumaan parin kanssa musiikin mukaan argentiinalaisen tangon erityispiirteet huomioiden. Aikaisempaa tanssikokemusta ei tarvita. Voit ilmoittautua parin kanssa tai yksin. Kurssille pyritään ottamaan tasamäärä miehiä ja naisia, tunneilla toimii parinvaihto. OKK 20448 ARGENTIINALAINEN TANGO – ALKEIS-JATKO (36 €) pe 26.10. klo 18–21 ja la 27.10. klo 11–14 Opistotalo, lk 613 • Eeva-Mari Salminen • 12–20 opisk. • 8 t Ilmoittautuminen 29.5.–8.10.2018 Argentiinalaisen tangon alkeiskurssin käyneille tai puolesta vuodesta vuoteen tangoa tanssineille. Kerrataan alkeiskurssin materiaalia ja opitaan uutta, mm. ocho cortado ja yksinkertaiset käännökset, giro. Tutustutaan myös milongaetikettiin ja miten tanssia milongassa. Voit ilmoittautua parin kanssa tai yksin. Kurssille pyritään ottamaan tasamäärä miehiä ja naisia, tunneilla toimii parinvaihto. Matalat tai korolliset tanssi-/treenikengät mukaan. Harjoitella voi myös sukillaan. OKK

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen

57


Liikunta

75209 CORE (50 €) ti ja to 15.30–16.30 • 11.9.–13.12.2018 Ks. sivu 74.

Liikunta Opistotalo, Kaskenkatu 5 75201 AAMUHERÄTTELY KEHOLLE A (50 €) ma 9.15–10.15 • 3.9.–3.12.2018 ja 14.1.–8.4.2019 Opistotalo, lk 613 • Pekka J. Lehtinen • 12–16 opisk. • 34 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Kehonhallintaa, tasapainoa, lihaskuntoa sekä venyttelyä. 75202 KOKO KEHON TREENI A (50 €) ma 10.30–11.30 • 3.9.–3.12.2018 ja 14.1.–8.4.2019 Opistotalo, lk 613 • Pekka J. Lehtinen • 12–16 opisk. • 34 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Tasapainoa, kehonhallintaa, lihaskuntoa sekä venyttelyä vaihdellen apuvälineitä: käsipainot, kepit, pallot, yms. 75203 PILATES FOR LIFE (50 €) ma 13.30–14.30 ja ke 11.45–12.45 • 10.9.–10.12.2018 Ks. sivu 74. 75205 LIIKETTÄ FASKIAAN A (50 €) ma 16.45–17.45 • 3.9.–26.11.2018 ja 14.1.–15.4.2019 Opistotalo, lk 613 • Riikka Backman • 12–20 opisk. • 34 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 FasciaMethod on kaikille soveltuvaa kokonaisvaltaista kehonhuoltoa. Paranna suorituskykyäsi ja edistä hyvinvointiasi! Ota mukaan jumppamatto, opettajalla on kaikille pallot. 75207 AAMUPÄIVÄN AVAUS KEHOLLE A (74 €) ti 10–11.30 • 4.9.–4.12.2018 ja 15.1.–9.4.2019 Opistotalo, lk 613 • Pekka J. Lehtinen • 12–16 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Kehonhallintaa, tasapainoa, lihaskuntoa sekä lopussa n. 30 minuuttia venyttelyä. 75208 PILATES A (53 €) ti 14.15–15.15 • 11.9.–11.12.2018 ja 8.1.–16.4.2019 Opistotalo, lk 613 • Olga Kutergina • 12–20 opisk. • 37 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Pilatestekniikasta ja muista kehonhallintamenetelmistä (jooga ja taiji) kiinnostuneille. Perustason ryhmä, ei edellytä aiempaa kokemusta. Oma jumppamatto mukaan.

58

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

75211 KEHOLLA KUNTOON (50 €) ti 15.45–16.45 • 4.9.–27.11.2018 ja 15.1.–16.4.2019 Opistotalo/Arbis, lk 507 • Pasi Heininen • 12–20 opisk. • 34 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Kehonhuoltoa ja kokonaisvaltaista harjoittelua hyödyntämällä vastuksena omaa kehoa. Sopii kaikille omaan tasoon sovittaen. WWW 75212 DEEP BODYWORK (50 €) ti 16.45–17.15, to 16.45–17.15 • 11.9.–13.12.2018 Ks. sivu 74. 75214 KUNTONYRKKEILY NAISILLE (50 €) ti 18–19, to 18–19 • 11.9.–13.12.2018 Ks. sivu 74. 75216 LIIKETTÄ FASKIAAN B (50 €) ke 8.45–9.45 • 5.9.–28.11.2018 ja 16.1.–17.4.2019 Opistotalo/Arbis, lk 507 • Riikka Backman • 12–25 opisk. • 34 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.8.2018 FasciaMethod on kaikille soveltuvaa kokonaisvaltaista kehonhuoltoa. Paranna suorituskykyäsi ja edistä hyvinvointiasi. Mukaasi tarvitset jumppamaton, opettajalla on kaikille pallot. 75217 AAMUHERÄTTELY KEHOLLE B (50 €) ke 9.15–10.15 • 5.9.–5.12.2018 ja 16.1.–10.4.2019 Opistotalo, lk 613 • Pekka J. Lehtinen • 12–16 opisk. • 34 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.8.2018 Kehonhallintaa, tasapainoa, lihaskuntoa sekä venyttelyä. Hyödynnetään apuvälineinä mm. keppejä, palloja ja käsipainoja. 75218 KOKO KEHON TREENI B (50 €) ke 10.30–11.30 • 5.9.–5.12.2018 ja 16.1.–10.4.2019 Opistotalo, lk 613 • Pekka J. Lehtinen • 12–16 opisk. • 34 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.8.2018 Monipuolista kuntojumppaa koko keholle vaihdellen apu­ välineitä: käsipainot, kepit, kuminauhat, pilatesrullat jne. 75224 KUNTOJUMPPA (36 €) ke 14–14.45 • 5.9.–5.12.2018 ja 9.1.–10.4.2019 Opistotalo, lk 613 • Marita Kraama • 12–20 opisk. • 25 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.8.2018 Alkulämmittelyt, peruslihaskuntoliikkeet ja venyttelyt. Kohotamme sykettä tekemällä helppoja askelsarjoja ja voimaharjoitteita. Ei opetusta 17.10. ja 28.11.

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen


75227 ÄIJIEN AAMUJUMPPA (71 €) to 9–10.30 • 6.9.–29.11.2018 ja 17.1.–11.4.2019 Opistotalo, lk 613 • Pekka J. Lehtinen • 12–16 opisk. • 50 t Ilmoittautuminen 29.5.–29.8.2018 Kehonhallintaa, tasapainoa, lihaskuntoa sekä lopussa n. 30 minuuttia venyttelyä. Apuvälineinä mm. käsipainot ja kepit. 75228 PILATES B (50 €) to 14.15–15.15 • 13.9.–13.12.2018 ja 10.1.–11.4.2019 Opistotalo, lk 613 • Olga Kutergina • 12–20 opisk. • 33 t Ilmoittautuminen 29.5.–5.9.2018 Pilatestekniikasta ja muista kehonhallintamenetelmistä (jooga ja taiji) kiinnostuneille. Perustason ryhmä, ei edellytä aikaisempaa kokemusta. Oma jumppamatto mukaan. 75229 NIA (37 €) pe 9–9.45 • 7.9.–30.11.2018 ja 11.1.–12.4.2019 Opistotalo, lk 613 • Mia Kuusisto • 12–20 opisk. • 26 t Ilmoittautuminen 29.5.–30.8.2018 Nia-tanssi on ihastuttava fuusiolaji, joka ammentaa vaikutteita tanssi- ja kamppailulajeista sekä rentoutustekniikoista. Oma jumppamatto mukaan. WWW

75230 AAMUPÄIVÄN AVAUS KEHOLLE B (74 €) pe 10–11.30 • 7.9.–7.12.2018 ja 18.1.–12.4.2019 Opistotalo/Arbis, lk 507 • Pekka J. Lehtinen • 12–20 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–30.8.2018 Kehonhallintaa, tasapainoa, lihaskuntoa sekä lopussa n. 30 minuuttia venyttelyä.

Liikunta

75226 ASAHI A (36 €) ke 15–15.45 • 5.9.–5.12.2018 ja 9.1.–10.4.2019 Opistotalo, lk 613 • Marita Kraama • 12–20 opisk. • 25 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.8.2018 Terveysliikuntaa, jossa pehmeät, mutta tehokkaat liikkeet rentouttavat, virkistävät ja parantavat tasapainoa. Sopii kaikenikäisille. Ei opetusta 19.10. eikä 28.11.

75231 LAVIS® C (50 €) pe 11.45–12.45 • 7.9.–7.12.2018 ja 11.1.–12.4.2019 Opistotalo/Arbis, lk 507 • Marita Kraama • 12–25 opisk. • 34 t Ilmoittautuminen 29.5.–30.8.2018 Lavis-lavatanssijumppa® on hauska ja helppo liikuntamuoto, joka perustuu lavatanssiaskeleiden ja jumpan välimuotoon. Ei opetusta 19.10. 75232 TUOLIJUMPPA (37 €) pe 13–13.45 • 7.9.–7.12.2018 ja 11.1.–12.4.2019 Opistotalo, Usko Puustinen -sali • Marita Kraama • 12–30 opisk. • 26 t Ilmoittautuminen 29.5.–30.8.2018 Kevyttä jumppaa tuolilla istuen ja/tai nojaten. Parannetaan liikkuvuutta, lihaskuntoa, tasapainoa ja koordinaatiota. Ei opetusta 19.10.

Kuva: Unsplash.com • Geert Pieters

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen

59


Liikunta

Luostarivuoren lyseon lukio, liikuntasali Luostarinkatu 13

Paattisten koulu, liikuntasali Toffinkuja 2

75234 ZUMBA® GOLD (50 €) ma 20–21 • 3.9.–10.12.2018 ja 7.1.–13.5.2019 Mia Kuusisto • 12–40 opisk. • 34 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Zumba® on tanssiliikunnan kestosuosikki, joka sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille aikuisille eikä sisällä vaikeita askelsarjoja tai hyppyjä, mutta on silti tehokas. Ei opetusta 17.9.–1.10.2018 eikä 11.–25.3.2019. WWW

75242 KUNTOJUMPPA SENIOREILLE (43 €) ma 16.30–17.15 • 3.9.–3.12.2018 ja 7.1.–6.5.2019 Linda Spets • 12–80 opisk. • 30 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Perusjumppa +55-vuotiaille: alkulämmittely, lihaskunto-osuus ja venyttely lihastasapainon säilyttämistä painottaen. Oma alusta mukaan!

75236 KEHONHUOLTOJUMPPA A (36 €) ti 16.45–17.30 • 4.9.–4.12.2018 ja 8.1.–7.5.2019 Linda Spets • 12–60 opisk. • 25 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Iloista lämmittelyä helppojen askelsarjojen tahdittamana, monipuolista lihaskuntoharjoittelua ja loppuvenyttelyt. Mukaan oma alusta. Ei opetusta 18.–25.9.18 eikä 12.–26.3.19. 75237 LAVIS® A (36 €) ti 17.45–18.30 • 4.9.–4.12.2018 ja 8.1.–7.5.2019 Linda Spets • 12–60 opisk. • 25 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Hauska ja helppo lavatanssijumppa, jossa tanssitaan ilman paria mm. humppaa, jenkkaa ja rockia. Juomapullo ja pyyhe mukaan! Ei opetusta 18.–25.9.2018 eikä 12.–26.3.2019. 75238 KESKIVARTALO KUNTOON B (36 €) ti 18.45–19.30 • 4.9.–4.12.2018 ja 8.1.–7.5.2019 Linda Spets • 12–60 opisk. • 25 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Rauhallinen keskivartalon lihaksia vahvistava tunti. Lyhyt alkulämmittely, keskivartalon hallinta- ja vahvistusliikkeitä sekä venyttelyä. Oma alusta mukaan. 75240 ÄIJÄJUMPPA (37 €) ke 17.40–18.25 • 5.9.–5.12.2018 ja 16.1.–10.4.2019 Pekka J. Lehtinen • 12–28 opisk. • 26 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.8.2018 Monipuolista ja vaihtelevaa liikuntaa kaikenkuntoisille miehille. Tunnit pidetään yo-kirjoitusten aikana, 19.–26.9.2018 sekä 13.–27.3.2019, Opistotalossa tai Paavo Nurmen stadionilla. 75241 REISI–VATSA–PEPPU-JUMPPA (37 €) ke 18.35–19.20 • 5.9.–5.12.2018 ja 16.1.–10.4.2019 Pekka J. Lehtinen • 12–40 opisk. • 26 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.8.2018 Reisi-, vatsa- ja pakaralihasten kiinteytystä. Jumppa-alusta ja vesipullo mukaan. Tunnit pidetään yo-kirjoitusten aikana, 19.– 26.9.2018 sekä 13.–27.3.2019, Opistotalossa tai Paavo Nurmen stadionilla.

60

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

75243 KESKIVARTALO KUNTOON A (43 €) ma 17.30–18.15 • 3.9.–3.12.2018 ja 7.1.–6.5.2019 Linda Spets • 12–80 opisk. • 30 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Rauhallinen keskivartalon lihaksia vahvistava tunti: lyhyt alkulämmittely, keskivartalon hallinta- ja vahvistusliikkeitä sekä venyttelyä. Oma alusta mukaan! 75244 INTERVALLI-TREENI (43 €) ma 18.30–19.15 • 3.9.–3.12.2018 ja 7.1.–6.5.2019 Linda Spets • 12–80 opisk. • 30 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Tehokasta koko vartaloa muokkaavaa treeniä intervallityyppisesti. 75246 ASAHI B (37 €) ke 15.30–16.15 • 5.9.–28.11.2018 ja 9.1.–17.4.2019 Minna Vainio-Järvinen • 12–80 opisk. • 26 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.8.2018 Itämaisen ja länsimaisen terveysliikunnan parhaita perinteitä yhdistävää terveysliikuntaa. Pehmeät ja rauhalliset liikkeet tehdään oman hengityksen tahdissa. Ei opetusta 17.10. WWW 75248 KEHONHUOLTOJUMPPA B (42 €) to 17–17.45 • 6.9.–29.11.2018 ja 10.1.–9.5.2019 Linda Spets • 12–80 opisk. • 29 t Ilmoittautuminen 29.5.–29.8.2018 Iloista lämmittelyä helppojen askelsarjojen tahdittamana, monipuolista lihaskuntoharjoittelua ja loppuvenyttelyt. Mukaan oma alusta. 75249 LAVIS® B (42 €) to 17.50–18.35 • 6.9.–29.11.2018 ja 10.1.–9.5.2019 Linda Spets • 12–80 opisk. • 29 t Ilmoittautuminen 29.5.–29.8.2018 Hauska ja helppo lavatanssijumppa, jossa tanssitaan ilman paria mm. humppaa, jenkkaa ja rockia. Juomapullo ja pyyhe mukaan! 75250 KAHVAKUULA (55 €) to 18.45–19.45 • 6.9.–29.11.2018 ja 10.1.–9.5.2019 Linda Spets • 12–80 opisk. • 38 t Ilmoittautuminen 29.5.–29.8.2018 Tehokasta kestävyys- ja voimaharjoittelua kahvakuulalla. Sopii niin aloittelijoille kuin kokeneemmillekin. Oma kahvakuula mukaan. KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen


ABC nuorisotoiminnan tila Orminkuja 3

75252 TREENIMIX (50 €) ma 16–17 • 3.9.–26.11.2018 ja 7.1.–8.4.2019 Mia Kuusisto • 12–60 opisk. • 34 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Innostava ja monipuolinen kuntoliikunta kaikenikäisille ja -kuntoisille. Oma jumppamatto mukaan. WWW

75255 GLIDING PLATE (20 €) ke 18.30–19.15 • 12.9.–12.12.2018 Olga Kutergina • 10–20 opisk. • 14 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.10.2018 Kiinteytetään keskivartaloa, selkää ja reisiä liuttaen käsiä ja jalkoja lattialla paperilautasia apuna käyttäen. Tutut perus­ harjoitukset tehdään uudella tavalla. Treenataan useaa lihasryhmää kerrallaan, kehitetään tasapainoa ja kestävyyttä. Laji sopii myös selkäranka-, nivel- ja verisuonivaivoista kärsiville.

75254 ZUMBA® (50 €) ma 17–18 • 3.9.–26.11.2018 ja 7.1.–8.4.2019 Mia Kuusisto • 12–60 opisk. • 34 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Hauska ja helppo Zumba on tanssiliikunnan kestosuosikki, joka sopii kaikenikäisille ja -kuntoisille aikuisille. WWW

Liikunta

Varissuon koulu, liikuntasali Kuopuksenpolku 1

75256 PILATES C (26 €) ke 19.30–20.30 • 12.9.–12.12.2018 ja 9.1.–17.4.2019 Olga Kutergina • 12–25 opisk. • 37 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Pilatestekniikasta sekä muista kehonhallintamenetelmistä (jooga ja taiji) kiinnostuneille. Perustason ryhmä, ei edellytä aikaisempaa kokemusta. Oma jumppamatto mukaan.

Kuva: Unsplash.com • Dylan Nolte

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen

61


Jooga

Jooga 75259 ASTANGAJOOGAN ALKEET (79 €) ti 19.30–21 • 4.9.–27.11.2018 ja 8.1.–9.4.2019 Opistotalo, lk 613 • Saku Krappala • 12–16 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Harjoitellaan astangajoogan ensimmäistä sarjaa hieman lyhennettynä ja tehdään kehomeditaatiota. Fyysisesti hathajoogaa vaativampi. Oma alusta mukaan! 75261 AAMUJOOGA (79 €) ke 8.15–9.45 • 5.9.–5.12.2018 ja 9.1.–10.4.2019 Opistotalo, Usko Puustinen -sali • Marjut Nyholm • 12–30 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.8.2018 Herätä kehosi lempeästi aamujoogalla. Kehoa kuunnellen edetään voimakkaampiin asanoihin ennen loppurentoutusta. Sopii erinomaisesti vasta-alkajille ja senioreille. Ei opetusta 17.10. WWW 75262 HATHA FLOW -AAMUJOOGA (79 €) pe 9–10.30 • 7.9.–30.11.2018 ja 11.1.–12.4.2019 Opistotalo, Usko Puustinen -sali • Sarita Viitamäki • 12–30 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–30.8.2018 Lempeä, kehon ja mielen energiaan virtaavuutta tuova joogaharjoitus. Hengityksen tahdissa tehdyt liikkeet ja harjoituksen kokonaisuus lisäävät kehon liikkuvuutta ja vapautta. Tehdään myös äänimaljarentoutuksia. Oma alusta ja viltti mukaan! 75263 HATHAJOOGA 1 A (79 €) ti 14–15.30 • 4.9.–27.11.2018 ja 8.1.–9.4.2019 Opistotalo/Arbis, lk 507 • Merja Ylitalo • 12–25 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Harjoituksilla lisätään kehon liikkuvuutta, elinvoimaisuutta, tasapainon hallintaa ja kykyä rentoutua. Opetus perustuu Suomen Joogaliiton opettamaan joogaan. Oma alusta mukaan! 75264 HATHAJOOGA 1 B (79 €) ke 14.30–16 • 5.9.–28.11.2018 ja 9.1.–10.4.2019 Opistotalo/Arbis, lk 507 • Merja Ylitalo • 12–25 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.8.2018 Kuten Hathajooga 1 A.

62

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

75265 HATHAJOOGA 1 C (79 €) to 14.30–16 • 6.9.–29.11.2018 ja 10.1.–11.4.2019 Opistotalo/Arbis, lk 507 • Merja Ylitalo • 12–25 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–29.8.2018 Kuten Hathajooga 1 A. 75266 HATHAJOOGA 1 D (79 €) to 16.15–17.45 • 6.9.–29.11.2018 ja 10.1.–11.4.2019 Opistotalo, Usko Puustinen -sali • Merja Ylitalo • 12–30 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–29.8.2018 Kuten Hathajooga 1 A. 75268 HATHAJOOGA 2 A (79 €) ma 10–11.30 • 3.9.–26.11.2018 ja 7.1.–8.4.2019 Opistotalo/Arbis, lk 507 • Aila Heinonen • 12–25 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Harjoituksilla lisätään kehon liikkuvuutta, elinvoimaisuutta, tasapainon hallintaa ja kykyä rentoutua. Opetus perustuu Suomen Joogaliiton opettamaan joogaan. Oma alusta mukaan! 75269 HATHAJOOGA 2 B (79 €) ma 11.45–13.15 • 3.9.–26.11.2018 ja 7.1.–8.4.2019 Opistotalo, Usko Puustinen -sali • Aila Heinonen • 12–30 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Kuten Hathajooga 2 A. 75270 HATHAJOOGA 2 C (79 €) ke 14.45–16.15 • 5.9.–28.11.2018 ja 9.1.–10.4.2019 Opistotalo, Usko Puustinen -sali • Aila Heinonen • 12–30 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.8.2018 Kuten Hathajooga 2 A. 75271 HATHAJOOGA 2 D (79 €) ke 16.30–18 • 5.9.–28.11.2018 ja 9.1.–10.4.2019 Opistotalo, Usko Puustinen -sali • Aila Heinonen • 12–25 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.8.2018 Kuten Hathajooga 2 A. 75273 KUNDALIINIJOOGA (79 €) pe 13–14.30 • 7.9.–7.12.2018 ja 11.1.–12.4.2019 Opistotalo/Arbis, lk 507 • Marianne Mäntymäki • 12–25 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–30.8.2018 Alku- ja loppumantrat, lämmittelyharjoitukset, harjoitus­sarja, rentoutus ja meditaatio. Lisää notkeutta, lihaskestävyyttä ja hyvinvointia. Oma alusta mukaan. Huom! Ei opetusta 12.10.2018. WWW

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen


75276 YINJOOGA B (79 €) ke 17.30–19 • 5.9.–5.12.2018 ja 9.1.–10.4.2019 Opistotalo, lk 613 • Marjut Nyholm • 12–16 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.8.2018 Yinjooga on syvävenytyksiin ja rentoutumiseen keskittyvä joogamuoto, joka palauttaa kehon ja mielen voimavaroja. Ei opetusta 17.10. WWW 75277 YINJOOGA C (79 €) pe 11–12.30 • 7.9.–30.11.2018 ja 11.1.–12.4.2019 Opistotalo, Usko Puustinen -sali • Sarita Viitamäki • 12–30 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–30.8.2018 Rentouttaa kehoa ja mieltä, sekä palauttaa ja ylläpitää liikkuvuutta. Harjoitus rauhoittaa ja kannustaa pysähtymään. Tehdään myös äänimaljarentoutuksia. Oma alusta ja viltti mukaan! 75278 YINJOOGA JA ÄÄNIMALJARENTOUTUS (39 €) ke 11.30–12.45 • 5.9.–28.11.2018 Opistotalo/Arbis, lk 507 • Jonna Nykänen • 12–25 opisk. • 21 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.8.2018 Yinjooga on hidastempoinen sekä syvästi rauhoittava ja hoitava joogaharjoitus. Tunnilla saat yinjoogaharjoituksesi höysteeksi äänimaljojen hoitavan vaikutuksen. WWW

Kuva: Unsplash.com • Bruno Nascimento

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

75279 SENIORIJOOGA 1 (79 €) to 10.15–11.45 • 6.9.–29.11.2018 ja 10.1.–11.4.2019 Opistotalo, Usko Puustinen -sali • Maisa Suominen • 12–30 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–29.8.2018 Perustuu Suomen Joogaliiton joogaan. Harjoitus on rauhallinen, lempeä ja kaikille sopiva.Lisää kehon ja mielen tasapainoa, keskittymiskykyä, kehon liikkuvuutta ja kykyä rentoutua. Ota mukaan joustava asu ja liukumaton alusta.

Yleisurheilu

75275 YINJOOGA A (79 €) ma 13.30–15 • 3.9.–26.11.2018 ja 7.1.–8.4.2019 Opistotalo, Usko Puustinen -sali • Marianne Mäntymäki • 12–30 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Yinjooga on kaikille sopiva rentouttava laji. Pitkäkestoisilla venytyksillä pyritään vaikuttamaan syvälle sidekudoksiin ja nivelsiteisiin. Oma viltti ja alusta mukaan.

75280 SENIORIJOOGA 2 (79 €) ti 10.30–12 • 4.9.–27.11.2018 ja 8.1.–9.4.2019 Opistotalo, Usko Puustinen -sali • Kerstin Lamppu • 12–30 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Aiemmin joogaa harrastaneille. Tehdään harjoituksia, jotka lisäävät kehon liikkuvuutta. Opetus perustuu hathajoogaan. Oma alusta mukaan! 75281 JOOGAA KUNTOUTUJILLE JA LIIKUNTARAJOITTEISILLE (79 €) ti 12.15–13.45 • 4.9.–27.11.2018 ja 8.1.–9.4.2019 Opistotalo/Arbis, lk 507 • Sarita Viitamäki • 12–16 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Etsitään liikkuvuutta ja tasapainoa. Keskitytään kehon ja mielen yhteyden löytämiseen. Hengitys-, rentoutumis- ja asanaharjoituksia. Tehdään myös äänimaljarentoutuksia. Oma alusta ja viltti mukaan! 75282 MONIKULTTUURINEN JOOGA – YOGA (36 €) to 12.30–14 • 6.9.–29.11.2018 Ks. sivu 74.

Yleisurheilu 75290 YLEISURHEILUA AIKUISILLE (37 €) ti 17.30–19.19 • 4.9.–27.11.2018 Paavo Nurmen stadion • Marika Salmi • 12–20 opisk. • 26 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Tutustu eri yleisurheilulajeihin ja opettele lajitekniikoita. Kohota kuntoasi juoksu- ja lihaskuntoharjoitteilla. Arviolta marraskuun alusta alkaen tunnit pidetään Kupittaan urheiluhallissa klo 19–20.30. Hallin sisäänpääsy: kertamaksu 5 €, 10 kerran kortti 40 €.

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen

63


Terveys ja hyvinvointi • Merenkulku

Terveys ja hyvinvointi 75286 RENTOUTUSVENYTTELY (23 €) ke 13–14 • 12.9.–28.11.2018 Opistotalo/Arbis, lk 507 • Maria Kontu • 12–25 opisk. • 16 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Rentoutumisharjoitteita kuten shindo-venyttelyliikkeitä, jotka tasapainottavat ja avaavat kehoa rauhoittaen siten mieltä. Sopii kaikille perusterveille. Mukaan mukavat vaatteet, alusta, peitto ja vesipullo. 75287 RENTOUTUSVENYTTELY (25 €) ke 13–14 • 9.1.–10.4.2019 KEVÄT 79901 MINDFUL BODY (37 €) pe 10–10.45 • 7.9.–30.11.2018 ja 11.1.–12.4.2019 Opistotalo, lk 613 • Mia Kuusisto • 12–20 opisk. • 26 t Ilmoittautuminen 29.5.–30.8.2018 Opi tulkitsemaan oman kehosi viestejä sekä tunnistamaan kireyksiä, kiputiloja ja heikkouksia. Rentouttaa kehoa ja mieltä. Oma jumppamatto mukaan. WWW 79902 TANSSIMEDITAATIO (37 €) to 19.15–20.45 • 6.9.–29.11.2018 Opistotalo, lk 613 • Svetlana Egutkina • 12–15 opisk. • 26 t Ilmoittautuminen 29.5.–30.8.2018 Erilaisia hengitystekniikoita, tanssia, hyppyjä, juoksemista, ääniharjoituksia ja rentoutumista. Tavoitteena vapautua peloista ja stressistä sekä lisätä energiaa ja hyvää oloa. Sopii kaikille. 79903 TANSSIMEDITAATIO (37 €) to 19.15–20.45 • 10.1.–11.4.2019 KEVÄT

Merenkulku 50901 SAARISTOLAIVURIKURSSI A (65 €) ma 17.30–19.45 • 10.9.–3.12.2018 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 19 • Matti Eskelinen • 12–40 opisk. • 39 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Suomen Navigaatioliiton saaristolaivuritutkintoon valmistava peruskurssi. Opitaan mm. merimerkit, merikartan lukeminen, kompassin käyttö ja merenkulun säännöt. 14.12. on mahdollisuus suorittaa saaristolaivuritutkinto. Erillinen tutkintomaksu. Oppimateriaalin hinta yhteishankintana on n. 80 € ja se tilataan ensimmäisellä kokoontumiskerralla.

64

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

50902 SAARISTOLAIVURIKURSSI A (65 €) ma 17.30–19.45 • 7.1.–8.4.2019 KEVÄT 50903 SAARISTOLAIVURIKURSSI B (65 €) ti 17.30–19.45 • 11.9.–4.12.2018 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 19 • Matti Eskelinen • 12–40 opisk. • 39 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Kuten Saaristolaivurikurssi A. 50904 SAARISTOLAIVURIKURSSI B (65 €) ti 17.30–19.45 • 8.1.–9.4.2019 KEVÄT 50905 SAARISTOLAIVURIKURSSI C (65 €) ti 10–12.15 • 11.9.–4.12.2018 Opistotalo, lk 606 • Matti Eskelinen • 12–25 opisk. • 39 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Kuten Saaristolaivurikurssi A. 50907 RANNIKKOLAIVURIKURSSI (65 €) to 17.30–20 • 13.9.–29.11.2018 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 18 • Heikki Suokivi • 10–30 opisk. • 40 t Ilmoittautuminen 29.5.–5.9.2018 Suomen Navigaatioliiton rannikkolaivuritutkintoon valmistava kurssi. Syvennetään saaristolaivurikurssilla opittuja tietoja. Opitaan lisäksi mm. sorron ja virtausten hallinta, laite­ navigoinnin perusteet sekä sään omakohtainen havainnointitaito. 14.12. on mahdollisuus suorittaa rannikkolaivuritutkinto, joka hyväksytään osasuorituksena anottaessa kansainvälistä huviveneenkuljettajan pätevyyskirjaa. Erillinen tutkintomaksu. 50908 RANNIKKOLAIVURIKURSSI (65 €) to 17.30–20 • 10.1.–4.4.2019 KEVÄT 50910 AVOMERILAIVURIKURSSI (109 €) ti 17.30–19.45 • 11.9.–27.11.2018 ja 8.1.–2.4.2019 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 18 • Heikki Suokivi • 10–30 opisk. • 72 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Suomen Navigaatioliiton avomerilaivuritutkintoon valmis­ tava kurssi. Saaristo- ja rannikkolaivurikursseilla omaksuttujen taitojen lisäksi opiskellaan tähtitieteellinen merenkulkuoppi. 12.4.2019 on mahdollisuus suorittaa avomerilaivuritutkinto. Erillinen tutkintomaksu. 50915 MERI-VHF/DSC (21 €) ti ja to 17.30–19.45 • 16.4.–2.5.2019

KEVÄT

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen


20549 HYVÄN MIELEN BÄNDI (32 € 20 €) to 14.30–16 • 13.9.–22.11.2018 Opistotalo, lk 602 • Ilkka Rantamäki • 5–8 opisk. • 22 t Ilmoittautuminen 21.8. alkaen: www.turuntyovaenopisto.fi tai puh. 044 907 4729. Kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille. Soitetaan yhdessä tuttuja kappaleita bändisoittimilla. Aiemmasta soittokokemuksesta on etua, mutta se ei ole välttämätöntä. 20550 HYVÄN MIELEN BÄNDI (32 € to 14.30–16 • 17.1.–4.4.2019 KEVÄT

20 €)

206122 ZEBRA (130 € 105 €) ma 14.45–17 • 3.9.–5.11.2018 ja 7.1.–18.3.2019 Opistotalo, lk 204 • Panu Thusberg • 6–9 opisk. • 60 t Ilmoittautuminen 21.8. alkaen: www.turuntyovaenopisto.fi tai p. 044 907 4729. Kokeellisen maalauksen ja piirustuksen kurssi erityistukea tarvitseville. Kurssimaksu sisältää 45 €:n materiaalimaksun. 206123 KERAMIIKKAGEBARDIT (121 € 96 €) ke 8.30–10.45 • 5.9.–14.11.2018 ja 9.1.–20.3.2019 Opistotalo, lk 205 • Pipa Hytinkoski • 7–9 opisk. • 60 t Ilmoittautuminen 21.8. alkaen: www.turuntyovaenopisto.fi tai puh. 044 907 4729. Erityistä tukea tarvitseville. Tutustutaan saveen materiaalina ja sen mahdollisuuksiin. Tutuksi tulevat myös erilaiset pinnanvalmistustekniikat, oksidipatinoiti ja lasinsulatus. Valmistetaan pienten töiden lisäksi myös yksi suurempi työ. Opetuksen tavoitteena on opisklijan oman taiteellisen ilmaisun ja oma-aloitteellisuuden tukeminen. Kurssimaksu sisältää 30 €:n materiaalimaksun. 3.10. ei opetusta.

Kuva: Mika Tammenkoski

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

206125 ERKKAJOOGAA SAVESTA MUOVATEN (206 €) ke 11–13.15 • 16.1.–27.3.2019 KEVÄT 206126 TAIDEKARHUT (158 € 133 €) to 9–11.15 • 6.9.–8.11.2018 ja 10.1.–21.3.2019 Pompo, KTO:n tilat • Eija Ruoho • 7–9 opisk. • 60 t Ilmoittautuminen 21.8. alkaen: www.turuntyovaenopisto.fi tai p. 044 907 4729. Maalataan ja piirretään omien sekä yhdessä sovittujen aiheiden pohjalta havainnoiden ja omaa ilmaisua sekä siihen sopivaa tekniikkaa etsien. Lisäksi tutustutaan taidehistorian ja nykytaiteen eri ilmenemismuotoihin kirjallisuuden, havaintomateriaalin sekä näyttelykäyntien pohjalta. Kurssimaksu sisältää 50 €:n materiaalimaksun.

Opetus erityistukea tarvitseville

Opetus erityistukea tarvitseville

206124 ERKKAJOOGAA SAVESTA MUOVATEN (206 €) ke 11–13.15 • 5.9.–14.11.2018 Opistotalo, lk 205 • Pipa Hytinkoski • 7–9 opisk. • 30 t Ilmoittautuminen 21.8. alkaen: www.turuntyovaenopisto.fi tai puh. 044 907 4729. Erityistä tukea tarvitseville. Tällä kurssilla savikin joogaa! Tutkitaan erilaisia asentoja ja hengitystä erkkajooga­ harjoitusten avulla. Kurssilla syntyneet savityöt poltetaan ja lasitetaan keramiikaksi. Kurssimaksu sisältää 15 €:n materiaalimaksun. 3.10. ei opetusta.

206127 TAIDE TUTUKSI (81 € 55 €) to 13.15–15.30 • 6.9.–29.11.2018 Opistotalo, lk 204 • Outi Eronen • 10–12 opisk. • 39 t Ilmoittautuminen 21.8. alkaen: www.turuntyovaenopisto.fi tai puh. 044 907 4729. Piirustuksen ja maalauksen perusteiden kokemuksellista oppimista. Teoriaosuudessa tutustutaan kuvataiteen historiaan ja nykyisyyteen. Kurssimaksu sisältää 25 €:n materiaalimaksun. Kurssiin sisältyy yksi näyttelyvierailu. 206128 TAIDE TUTUKSI (81 € 55 €) to 13.15–15.30 • 10.1.–11.4.2019 KEVÄT 206129 TAIDEPUUMAT (327 €) to 13–15.15 • 6.9.–8.11.2018 Pompo, KTO:n tilat • Eija Ruoho • 7–9 opisk. • 30 t Ilmoittautuminen 21.8. alkaen: www.turuntyovaenopisto.fi tai puh. 044 907 4729. Maalataan ja piirretään omien sekä yhdessä sovittujen aiheiden pohjalta havainnoiden ja omaa ilmaisua sekä siihen sopivaa tekniikkaa etsien. Lisäksi tutustutaan taidehistorian ja nykytaiteen eri ilmenemismuotoihin kirjallisuuden, havaintomateriaalin sekä näyttelykäyntien pohjalta. Kurssimaksu sisältää 25 €:n materiaalimaksun. OKK 206130 TAIDEPUUMAT (327 €) to 13–15.15 • 10.1.–21.3.2019 KEVÄT

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen

65


Opetus erityistukea tarvitseville

Kuva: Mika Tammenkoski

206131 TAIDETIIKERIT A (163 € 138 €) ke 8.15–10.30 • 12.9.–14.11.2018 ja 9.1.–20.3.2019 Opistotalo, lk 206 • Liisa Rinne • 7–9 opisk. • 60 t Ilmoittautuminen 21.8. alkaen: www.turuntyovaenopisto.fi tai p. 044 907 4729. Kehitysvammaisille. Lähtökohtana on luova ateljeehenkinen oppimisympäristö, jossa opiskelija etsii omaa kuvamaailmaansa ja siihen parhaiten soveltuvaa tekniikkaa. Kartoitetaan opiskelijoiden tarpeita ja pohditaan mitä heille kyetään opetuksellisesti tarjoamaan. Yhdessä sovittujen aiheiden pohjalta toteutamme mm. erilaisia tekstiili- ja kierrätysmateriaaleista tehtyjä teoksia. Keskeistä on havainnointi ja oman ilmaisun löytäminen. Kurssimaksu sisältää 55 €:n materiaalimaksun. 206132 TAIDETIIKERIT B (163 € 138 €) ke 10.45–13 • 12.9.–14.11.2018 ja 9.1.–20.3.2019 Opistotalo, lk 206 • Liisa Rinne • 7–9 opisk. • 60 t Ilmoittautuminen 21.8. alkaen: www.turuntyovaenopisto.fi tai p. 044 907 4729. Kuten Taidetiikerit A. 206133 NUORTEN TAIDETYÖPAJA (140 € 115 €) ti 16–18.15 • 11.9.–13.11.2018 ja 8.1.–19.3.2019 Pompo, KTO:n tilat • Janne Aakko • 7–9 opisk. • 60 t Ilmoittautuminen 21.8. alkaen: www.turuntyovaenopisto.fi tai puh. 044 907 4729. Erityistukea tarvitseville nuorille, joita kiinnostaa taidetoiminta. Tarkoituksena on herättää opiskelijan mielenkiinto taiteeseen ja tehdä taiteesta luonteva osa elämää. Piirretään eri välineillä omia ja yhdessä sovittuja aiheita. Keskeistä on ilmaisuvoimaisen taiteen kehittäminen ja tarinallisuuden hyödyntäminen taiteen voimavarana. Kurssimaksu sisältää 55 €:n materiaalimaksun. 201104 KÄDENTAITOJA KUNTOUTUJILLE (85 € 60 €) ke 11.45–14 • 19.9.–21.11.2018 ja 9.1.–20.3.2019 Opistotalo, lk 315 • Anna Alaranta • 8–16 opisk. • 60 t Ilmoittautuminen 21.8. alkaen: www.turuntyovaenopisto.fi tai puh. 044 907 4729. Mielenterveyskuntoutujille. Opetellaan erilaisia tekstiilitekniikoita neule, virkkaus, kirjonta ja ompelu, ja sovelletaan niitä omiin ideoihin ja tarpeisiin. Ohjelma suunnitellaan yhdessä osallistujien toiveiden mukaan.

66

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

20313 KIRJOITTAJAPIIRI (68 € 50 €) ti 18–19.30 • 4.9.–13.11.2018 ja 8.1.–9.4.2019 Toivolankadun toimintakeskus • Mirja Lahnaviiki • 7–10 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 16.8. alkaen klo 10–15, p. 040 738 6847 Kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville. Kehitetään sanavarastoa, tutustutaan kirjallisuuteen ja kirjoitetaan erilaisia tekstejä oikeakielisyys huomioiden. Lukutaito välttämätön. 1020201 LUKI-OPINTOPIIRI (68 € 50 €) ti 16.15–17.45 • 4.9.–13.11.2018 ja 8.1.–9.4.2019 Toivolankadun toimintakeskus • Mirja Lahnaviiki • 7–10 opisk. • 48 t Ilmoittautuminen 16.8. klo 10–15, p. 040 738 6847 Kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville. Vahvistetaan luku- ja kirjoitustaitoja. Edetään yksilölliset tarpeet huomioiden. Tavoitteena oppia tunnistamaan ja hahmottamaan tuttuja sanoja, jopa oppia lukemaan ja/tai kirjoittamaan. 39901 ELÄMÄN TAIDOT A (71 € 50 €) ma 16.15–17.45 • 3.9.–19.11.2018 ja 7.1.–8.4.2019 Opistotalo, lk 604 • Mirja Lahnaviiki • 8–13 opisk. • 50 t Ilmoittautuminen 16.8. alkaen klo 10–15, p. 040 738 6847 Kehitysvammaisille ja erityistä tukea tarvitseville. Teemoina mm. terveys, ihmissuhteet, yhteiskunnalliset asiat ja tiedon käsittely. 39902 ELÄMÄN TAIDOT B (71 € 50 €) ma 18–19.30 • 3.9.–19.11.2018 ja 7.1.–8.4.2019 Opistotalo, lk 604 • Mirja Lahnaviiki • 8–13 opisk. • 50 t Ilmoittautuminen 16.8. alkaen klo 10–15, p. 040 738 6847. Kuten Elämän taidot A. 39903 ELÄMÄN TAIDOT C (71 € 50 €) to 9.15–10.45 • 6.9.–22.11.2018 ja 10.1.–11.4.2019 Toivolankadun toimintakeskus • Mirja Lahnaviiki • 8–13 opisk. • 50 t Ilmoittautuminen 16.8. alkaen klo 10–15, p. 040 738 6847. Kuten Elämän taidot A. 39905 JUTTU-TUPA (89 € 60 €) ma 9–11.30 • 17.9.–19.11.2018 ja 7.1.–25.3.2019 Opistotalo, lk 206 • Johanna Sommarberg • 7–10 opisk. • 63 t Ilmoittautuminen 21.8. alkaen: www.turuntyovaenopisto.fi tai puh. 044 907 4729. Afaattisille henkilöille tarkoitettu kurssi, jonka tavoite on edistää osallisuutta sekä tarjota mahdollisuus keskusteluun ja kommunikoinnin sekä vuorovaikutustaitojen harjoittamiseen turvallisessa ryhmässä. Kommunikaatiota treenataan teemakeskustelujen, pelien, kulttuurin ja musiikin avulla.

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen


ASIAKASPALVELU p. 02 262 9811 • tyovaenopisto@turku.fi • Kaskenkatu 5, ­ 2. kerros, toimisto • ma–to klo 10–12 ja 13–15 OPINTO-OHJAUS Elena Levantovskaja • p. 050 308 8865 • elena.levantovskaja@ turku.fi • Kaskenkatu 5, 2. kerros, 217 • ti ja to klo 10–12 ILMOITTAUTUMINEN Kursseille ilmoittautudutaan osoitteessa www.turuntyovaenopisto.fi ellei toisin mainittu. Kursseille on asetettu vähimmäisopiskelijamäärä, joka vaaditaan opetuksen aloittamiseen. Jos ilmoittautujia ei ole riittävästi, kurssi ei ala. Kurssilta pois jääminen ja/tai kurssimaksun maksamatta jättäminen ei ole peruutus! Kurssimaksut laskutetaan läsnäolosta riippumatta. Laskuja ei hyvitetä. Maksamatta jäänyt kurssimaksu siirtyy perintään. Ilmoittautumisen voi perua ilmaiseksi viimeistään 10 vrk ennen kurssin alkamista. Jos kurssi alkuun on alle 10 vrk, peruutusmaksu on 15 €. Jos ilmoittautumista ei ole peruttu ennen kurssin alkamista, on kurssimaksu maksettava kokonaisuudessaan. MAKSUT Kunnan Taitoa Oy laskuttaa kurssimaksut. Laskut maksetaan pankkiin tai Turun kaupungin kassatoimintojen palvelukeskukseen (Puolalankatu 5). Kurssimaksu palautetaan vain mikäli kurssia ei ala. Tarkemmat tiedot ks. sivu 5. VAKUUTUKSET Opiskelijoiden on itse huolehdittava vakuutusturvastaan opintoryhmissä mahdollisesti sattuvien vahinkojen varalta. OPETUSKERRAN PERUUTUS Jos oppitunti joudutaan peruuttamaan, ilmoitus peruuntumisesta lähetetään ­ensisijaisesti tekstiviestinä tai se löytyy opetuspisteestä, luokkahuoneen ovesta. OSALLISTUMISTODISTUS Säännöllisesti osallistunut opiskelija saa pyynnöstä osallistumistodistuksen kurssin päätyttyä. Todistus maksaa 5 €/kurssi. STUDENT SERVICE tel: 02 262 9811 • tyovaenopisto@turku.fi • Kaskenkatu 5, 2nd floor, Office • Mon–Thu 10–12 and 13–15 STUDENT COUNSELLING tel: 050 308 8865 • elena.levantovskaja@turku.fi • Kaskenkatu 5, 2nd floor, 217: neuvotteluhuone • Tue and Thu 10–12 ENROLMENT – in the Internet: www.turuntyovaenopisto.fi > kurssit > or in the office – Note! Finnish for beginners: enrolment starts 14.8.2018 at 10.00 in the office! – Without the Finnish ID you can’t enroll online – You can’t enroll by email. – When enrolling you agree to be invoiced. Absence is not a OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

THE COURSE FEES – Kunnan Taitoa Oy/Ltd. sends the invoice to the address given by the student, and they also supervise the payments. You can pay the invoice either in the bank or in the Cash Services Centre of the City of Turku, Puolalankatu 5. The invoices are valid for recovery proceedings. – Students buy their own course books and materials. If the course fee contains material, it is mentioned in the course description. INSURANCES The Adult Education Centres of Turku do not provide insurance coverage for their students. The students have to take care of their own insurance coverage in case of accidents in the study groups.

LUUPPI • Monikulttuurinen opetus

LUUPPI Monikulttuurinen opetus

cancellation! – Read the enrolment instructions carefully. – When enrolled you’ll receive an email confirmation. – The course will start, if you haven’t received a notification about cancellation of the course. – We don’t send invitations for courses. You have to check the starting time by yourself!

CANCELLING THE ENROLMENT – The fees are invoiced regardless of the students’ attendance. – You can cancel the enrolment online with your registration number and the course number: https://www.opistopalvelut. fi/turku/check_registrations.php?l=en Of succesfull cancellation you will receive an email confirmation. – You can also cancel your enrolmet by email, letter or filling in the form in the office. – The cancellation is free until 10 days before the course starts. – Student, who cancels his/her enrolment less than 10 days before the course starts, pays the fee of 15 €. – If you don’t cancel the enrolment before the course starts, you will pay the whole fee. – A notification to the teacher, not attending to the course or unpaid invoice are not considered to be cancellations. CANCELLATION OF A LESSON – We send a text message, if a lesson has to be cancelled. PARTICIPATION CERTIFICATE – After the course has finished, students can order certificate in the office. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ Тел. 02 262 9811 ∙ tyovaenopisto@turku.fi ∙ адрес Каскенкату 5, (Kaskenkatu 5), 2-й этаж, офис работает с понедельника по четверг с 13 до 15 часов КОНСУЛЬТАЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ Елена Левантовская, тел. 050 308 8865, elena.levantovskaja@turku.fi Приёмные часы по вторникам и четвергам с 10 до 12. Neuvotteluhuone, 217, 2-й этаж. Консультация на финском, русском (родном) и английском языках. РЕГИСТРАЦИЯ НА КУРСЫ – В сети Интернет: www.turuntyovaenopisto.fi> kurssit> или в офисе – Внимание! Финский для начинающих: регистрация начи-

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen

67


LUUPPI • Monikulttuurinen opetus

нается 14.8.2018 в 10.00 в офисе! – Без финского ID Вы не можете зарегистрироваться на курс в режиме онлайн – Заявки на регистрацию по электронной почте не принимаются. – При регистрации Вы даёте своё согласие оплатить счёт. Неявка на курс не является причиной аннулирования счёта. – Внимательно прочитайте инструкцию по регистрации. – После успешной регистрации Вы получите подтверждение по электронной почте. – Если вы не получили уведомление об отмене курса, это значит, что курс состоится. – Мы не рассылаем приглашения на курсы. Вам необходимо проверить время начала курса самостоятельно! СТОИМОСТЬ КУРСА – Kunnan Taitoa Oy / Ltd. посылает счёт-фактуру по адресу, указанному студентом, а также контролирует платежи. Вы можете оплатить счёт либо в банке, либо в Центре кассового обслуживания города Турку, Puolalankatu 5. Оплата за курс возвращается, если курс не состоится. – Студенты сами покупают книги и материалы для курса. Если оплата за курс включает оплату материалов , об этом упоминается в описании курса.

ОТМЕНА РЕГИСТРАЦИИ – Оплата за курс начисляется независимо от посещаемости студентом курса. – Вы можете отменить регистрацию онлайн, указав регистрационный номер и номер курса: https://www. opistopalvelut.fi/turku/check_registrations.php?l=fi Об отмене регистрации вы получите подтверждение по электронной почте. – Вы также можете отменить регистрацию по электронной почте, письмом или заполнив бланк в офисе. – Отмена курса производится бесплатно не позже чем за 10 дней до начала курса. – Студент, который отменяет регистрацию менее чем за 10 дней до начала курса, вносит оплату в размере 15 евро. – Если Вы не отмените регистрацию до начала курса, с Вас будет взиматься полная оплата курса. – Уведомление студентом преподавателя, неявка на курс или неоплата счёта не считаются поводом для отмены регистрации. ОТМЕНА ЗАНЯТИЯ – Если занятие отменяется, студенты оповещаются об этом посредством SMS. СЕРТИФИКАТ ОБ УЧАСТИИ В КУРСЕ – После того, как курс закончен, студент может заказать в офисе сертификат об участии в курсе. Стоимость сертификата 5 € за один курс. СТРАХОВАНИЕ Учащиеся сами заботятся о своём страховании на случай непредвиденных обстоятельств при обучении в группах.

68

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen


1020203 SUOMEA SUOMEKSI 1 (A1.1) (73 € 50 €) ti ja to 16.45–18.15 • 4.9.–29.11.2018 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 13 • Vilhelmiina Valonen • 12–20 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen opiston toimistoon, Kaskenkatu 5, 2. krs, alkaen tiistaina 14.8.2018 klo 10. Opitaan puhumaan, kirjoittamaan ja ymmärtämään suomea erilaisten harjoitusten avulla. Opetuskieli on suomi. Oppikirja: Suomen mestari 1, kpl:t 1–4. Taitotaso A1. 1020204 FINNISH FOR BEGINNERS A (A1.1) (73 € 50 €) Mon and Wed 17–18.30 • 3.9.–28.11.2018 Opistotalo, room 607 • Jaana Niemi • 12–20 students • 52 lessons Enrolment starts on the 14th of August 2018 at 10 am, Kaskenkatu 5, 2nd floor. You learn to read, write, speak and understand basic Finnish in order to cope with everyday situations. The language of instruction is Finnish, aid language is English. Course book: Suomen mestari 1. Skill level A1.1. 1020205 FINNISH FOR BEGINNERS A (A1.1) (73 € Tue and Thu 18.30–20 • 8.1.–11.4.2019 KEVÄT

50 €)

1020206 FINNISH FOR BEGINNERS B (A1.1) (73 € 50 €) Mon 14.30–16 and Thu 15.15–16.45 • 3.9.–29.11.2018 Opistotalo, room 604 • Milla Lastusaari • 12–26 students • 52 lessons Enrolment starts on the 14th of August 2018 at 10 am, Kaskenkatu 5, 2nd floor. See Finnish for Beginners A. 1020207 FINNISH FOR BEGINNERS B (A1.1) (73 € Mon and Wed 17–18.30 • 7.1.–10.4.2019 KEVÄT

50 €)

1020208 FINNISH FOR BEGINNERS C (A1.1) (71 € 50 €) Mon and Thu 18–20.15 • 8.10.–3.12.2018 Luostarivuoren lyseon lukio, room 12 • Meri Lindeman • 12–30 students • 51 lessons Enrolment starts on the 14th of August 2018 at 10 am, Kaskenkatu 5, 2nd floor. See Finnish for Beginners A. 1020209 FINNISH FOR BEGINNERS C (A1.1) (71 € Mon and Thu 18–20.15 • 25.2.–29.4.2019 KEVÄT

50 €)

1020211 FINNISH FOR BEGINNERS INTENSIVELY 1 (A1.1) (76 € 50 €) Tue, Thu 12.45–15 and Fri 9.45–12 • 8.1.–15.2.2019 KEVÄT

LUUPPI • Finnish for Foreigners

Finnish for Foreigners – Suomea ulkomaalaisille

1020210 FINNISH FOR BEGINNERS INTENSIVELY 1 (A1.1) (76 € 50 €) Mon, Wed 12.45–15 and Fri 12.30–14.45 • 3.9.–12.10.2018 Opistotalo, room 607 • Noora Rantanen • 12–20 students • 54 lessons Enrolment starts on the 14th of August 2018 at 10 am, Kaskenkatu 5, 2nd floor. Beginners’ course at a rapid pace. We study vocabulary and grammar and do oral and comprehension exercises. The language of instruction is Finnish, aid language is English. Course book: Suomen mestari 1, chapters 1–5. Skill level A1.1.

1020212 SUOMEN ALKEISJA JATKOKURSSI VENÄJÄNKIELISILLE 1 (A1.1–A2.1) (73 €) ma 17–18.30, ke 17–18.30 • 10.9.–5.12.2018 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 2 • Marina Kolomainen • 10–30 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 1020213 SUOMEN ALKEISJA JATKOKURSSI VENÄJÄNKIELISILLE 2 (A1.1–A2.1) (73 €) ma 17–18.30, ke 17–18.30 • 7.1.–10.4.2019 KEVÄT 1020214 SUOMEN PERUSKURSSI VIRONKIELISILLE 1 (A1–A2) (70 €) ti ja to 18.45–20.15 • 4.9.–4.12.2018 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 24 • Marika Mägi • 10–30 opisk. • 50 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Opitaan selviytymään suomeksi arjen tilanteista suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla. Luetaan tekstejä, kehitetään kuullun ymmärtämistä ja kirjoittamista, opitaan lisää sanastoa ja kielioppia. Opetuskielet viro ja suomi. Oppikirja: Suomen mestari 1. Taitotaso A1–A2. Tiedustelut ja ilmoittautuminen p. +358 400 588 725. Tere tulemast kõik, kes soovivad alustada soome keele õpinguid ja ka need, kel on juba mõningad teadmised ja oskused olemas, kuid soovivad oma keeleoskust süvendada. Kursus õpetab kasutama keelt argipäevases suhtluses – tööl, õpingutes, ametiasutustes, kodus, vabal ajal jm. Õpitakse grammatikat ning kirjutama tekste, tehakse harjutusi, paaris- ja rühmatöid. Täiendatakse sõnavara ja väljendusoskust. Harjutatakse hääldamist, kõnelemist, kuulamist ja loetakse erinevaid tekste. Tutvutakse Soome ajaloo, kultuuri ja traditsioonidega. Õpetamisel lähtutakse õpilaste tasemest ja soovidest. Õppematerjal: Suomen mestari 1 + õpetaja materjal. Tase A1–A2. Õpetuskeel eesti ja soome. Info ja registreerimine telefonil +358 400 588 725. 1020216 SUOMEN JATKOKURSSI VIRONKIELISILLE 2 (A1–A2) (76 €) ti ja to 18.45–20.15 • 8.1.–16.4.2019 KEVÄT

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen

69


LUUPPI • Finnish for Foreigners

1020217 SUOMEA SUOMEKSI 2 (A1.2) (73 €) ti ja to 16.45–18.15 • 8.1.–11.4.2019 KEVÄT

1020225 SUOMEN JATKOKURSSI 1 (A2.1) (73 €) ti ja to 18.45–20.15 • 8.1.–11.4.2019 KEVÄT

1020218 FINNISH FOR BEGINNERS A – CONTINUATION (A1.2) (73 €) Tue and Thu 17–18.30 • 4.9.–29.11.2018 Luostarivuoren lyseon lukio, room 5 • Karoliina Salo • 10–30 students • 52 lessons Enrolment 29.5.–27.8.2018 www.turuntyovaenopisto.fi Continuation course for Finnish for Beginners. We will continue to learn more about Finnish language. The language of instruction is Finnish, aid language is English. Course book: Suomen mestari 1, chapters 5–9. Skill level A1.2.

1020228 SUOMEN JATKOKURSSI 2 (A2.1) (73 €) ti ja to 18.45–20.15 • 4.9.–29.11.2018 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 2 • Karoliina Salo • 10–20 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Laajennetaan sekä arkielämässä että virallisissa yhteyksissä tarvittavan sanaston sekä erikoissanaston tuntemusta ja tutustutaan eri tekstilajeihin. Harjoitellaan myös puhekieltä. Oppikirja: Suomen mestari 2, kpl:t 5–8. Taitotaso A2.1.

1020219 FINNISH FOR BEGINNERS B – CONTINUATION (A1.2) (73 €) Tue and Thu 18.30–20 • 4.9.–29.11.2018 Luostarivuoren lyseon lukio, room 13 • Vilhelmiina Valonen • 10–30 students • 52 lessons Enrolment 29.5.–27.8.2018 www.turuntyovaenopisto.fi See Finnish for Beginners A – Continuation (A1.2) 1020220 FINNISH FOR BEGINNERS A – CONTINUATION (A1.2) (73 €) Mon and Wed 17–18.30 • 7.1.–10.4.2019

KEVÄT

1020221 FINNISH FOR BEGINNERS B – CONTINUATION (A1.2) (73 €) Mon 14.30–16 and Thu 15.15–16.45 • 7.1.–11.4.2019

KEVÄT

1020223 FINNISH FOR BEGINNERS INTENSIVELY 2 (A1.2) (76 €) Tue, Thu 12.45–15 and Fri 9.45–12 • 26.2.–5.4.2019 KEVÄT 1020224 SUOMEN JATKOKURSSI 1 (A2.1) (73 €) ma ja ke 18.45–20.15 • 3.9.–28.11.2018 Opistotalo, lk 607 • Jaana Niemi • 10–20 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Jatkamme suomen kielen opiskelua aihepiireinämme mm. terveys, koulutus, työ ja juhlapäivät. Opimme myös käyttämään verbien aikamuotoja. Oppikirja: Suomen mestari 2, kpl:t 1–4. Taitotaso A2.1.

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

1020230 SUOMEN INTENSIIVINEN JATKOKURSSI 1 (A2.1) (76 €) ti, to 12.45–15 ja pe 9.45–12 • 4.9.–12.10.2018 Opistotalo, lk 607 • Noora Rantanen • 10–20 opisk. • 54 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Jatkoa Finnish for Beginners Intensively 2 -kurssille. Laajennetaan sanavarastoa ja ilmaisumahdollisuuksia sekä opetellaan lisää kelioppia nopeassa tahdissa. Oppikirja: Suomen mestari 2, kpl:t 1–4. Taitotaso A2.1. 1020231 SUOMEN INTENSIIVINEN JATKOKURSSI 1 (A2.1) (76 €) ma, ke 12.45–15 ja pe 12.30–14.45 • 7.1.–15.2.2019 KEVÄT

1020222 FINNISH FOR BEGINNERS INTENSIVELY 2 (A1.2) (76 €) Mon, Wed 12.45–15 and Fri 12.30–14.45 • 15.10.–23.11.2018 Opistotalo, room 607 • Noora Rantanen • 10–20 students • 54 lessons Enrolment 5.9.–7.10.2018 www.turuntyovaenopisto.fi Continuation course for Finnish for Beginners Intensively 1. We listen, read and speak Finnish and study more vocabulary and grammar at a rapid pace. The language of instruction is Finnish, aid language is English. Course book: Suomen mestari 1, chapters 5–9. Skill level A1.2.

70

1020229 SUOMEN JATKOKURSSI 2 (A2.1) (73 €) ma ja ke 18.45–20.15 • 7.1.–10.4.2019 KEVÄT

= Ks. lisätiedot netissä!

1020232 SUOMEN INTENSIIVINEN JATKOKURSSI 2 (A2.1) (76 €) ti, to 12.45–15 ja pe 9.45–12 • 16.10.–23.11.2018 Opistotalo, lk 607 • Noora Rantanen • 10–20 opisk. • 54 t Ilmoittautuminen 29.5.–8.10.2018 Jatkoa Suomen intensiivinen jatkokurssi 1:lle. Laajennetaan edelleen sanavarastoa ja ilmaisumahdollisuuksia sekä opetellaan lisää kielioppia nopeassa tahdissa. Oppikirja: Suomen mestari 2, kpl:t 5–8. Taitotaso A2.1. 1020233 SUOMEN INTENSIIVINEN JATKOKURSSI 2 (A2.1) (76 €) ma, ke 12.45–15 ja pe 12.30–14.45 • 25.2.–5.4.2019 KEVÄT 1020234 SUOMEN JATKOKURSSI 3 (A2.2) (73 €) ti ja to 17–18.30 • 4.9.–29.11.2018 Opistotalo, lk 607 • Jaana Niemi • 10–20 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Opitaan lisää kielen perusrakenteita, kielioppia, sanastoa sekä puhekieltä. Oppikirja: Suomen mestari 3, kpl:t 1–4. Taitotaso A2.2. 1020235 SUOMEN JATKOKURSSI 3 (A2.2) (73 €) ma ja ke 18.45–20.15 • 7.1.–10.4.2019 KEVÄT

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen


1020242 SUOMEN KESKUSTELUKURSSI 1 (A2–B1) (34 €) ma 17.15–18.45 • 10.9.–26.11.2018 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 6 • Noora Rantanen • 10–20 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Puhutaan suomea. Keskustellaan eri teemoista, harjoitellaan reagointia ja tehdään muita suullisia harjoituksia. Sisältö tarkennetaan opiskelijoiden toiveiden mukaan. Opettajan materiaali. Taitotaso A2–B1.

1020237 SUOMEN JATKOKURSSI 4 (A2.2) (73 €) ti ja to 17–18.30 • 8.1.–11.4.2019 KEVÄT

1020243 SUOMEN KESKUSTELUKURSSI 2 (A2–B1) (34 €) ma 17.15–18.45 • 14.1.–8.4.2019 KEVÄT

1020238 PUHUN SUOMEA (A2) (25 €) ke 15–16.30 • 3.10.–28.11.2018 Opistotalo, lk 606 • Milla Lastusaari • 12–26 opisk. • 18 t Ilmoittautuminen 29.5.–25.9.2018 Harjoitellaan puhumista arjessa ja asiointitilanteissa. Opetellaan erityisesti puhekielen (slangi)sanastoa. Opettajan materiaali. Taitotaso A2.

1020244 SUOMEN KIELIOPIN KERTAUS (A2–B1) (34 €) pe 10–11.30 • 14.9.–7.12.2018 Opistotalo, lk 606 • Laura Tikkanen • 10–20 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Kerrataan suomen kielioppia. Oppikirja: Suomen kielioppia ulkomaalaisille ja opettajan harjoitusmateriaali. Taitotaso A2–B1.

1020239 PUHUN SUOMEA (A2) (25 €) ke 15–16.30 • 27.2.–24.4.2019 KEVÄT

LUUPPI • Finnish for Foreigners

1020236 SUOMEN JATKOKURSSI 4 (A2.2) (73 €) ma ja ke 18.45–20.15 • 3.9.–28.11.2018 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 3 • Karoliina Salo • 10–20 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.8.2018 Laajennetaan sekä arkielämässä että virallisissa yhteyksissä tarvittavan sanaston sekä erikoissanaston tuntemusta ja tutustutaan eri tekstilajeihin. Harjoitellaan myös puhekieltä. Oppikirja: Suomen mestari 3, kpl:t 5–8. Taitotaso A2.2.

1020245 SUOMEN KIELIOPIN KERTAUS (A2–B1) (31 €) pe 10–11.30 • 18.1.–5.4.2019 KEVÄT

1020240 KIRJOITAN SUOMEKSI (A2) (15 €) pe 12–13.30 • 7.9., 21.9., 5.10., 26.10. ja 9.11. Opistotalo, lk 606 • Laura Tikkanen • 10–15 opisk. • 10 t Ilmoittautuminen 29.5.–30.8.2018 Harjoitellaan arjessa ja asiointitilanteissa tarvittavaa suomen kielen kirjoittamisen taitoa. Opettajan materiaali. Taitotaso A2. 1020241 KIRJOITAN SUOMEKSI (A2) (15 €) pe 12–13.30 • 1.2.–5.4.2019 KEVÄT

Kuva: Mika Tammenkoski

71


LUUPPI • Finnish for Foreigners • Swedish for Foreigners

1020246 TYÖELÄMÄN SUOMEA (A2–B) (36 €) ti 18.45–20.15 • 4.9.–27.11.2018 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 3 • Kaisa Nurminen • 10–20 opisk. • 26 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Tavoitteena on kehittää suullista ja kirjallista kielitaitoa sekä laajentaa ja monipuolistaa sanavarastoa ottaen huomioon sekä työelämän että arjen tarpeet. Aihealueita: 1. työ ja työelämä 2. yleismaailmalliset ilmiöt 3. ajankohtaiset uutistapahtumat 4. arkielämän tilanteet 5. tilanteeseen sopiva viestintä. Opettajan materiaali. Taitotaso A2–B. 1020247 TYÖELÄMÄN SUOMEA (A2–B) (36 €) ti 18.45–20.15 • 8.1.–9.4.2019 KEVÄT 1020248 SUOMEA TOIMINNALLISESTI (A2–B) (36 €) ke 17–18.30 • 5.9.–28.11.2018 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 3 • Melina Keltti • 10–20 opisk. • 26 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.8.2018 Harjoitellaan suomen kieltä toiminnallisesti. Tavoitteena on saavuttaa arkitilateissa tarvittava kielitaito hyväntuulisessa, turvallisessa ja rohkaisevassa ilmapiirissä, jossa opiskelijat saavat iloa ja varmuutta ilmaisuun ja suomen kielen käyttöön. Samalla vuorovaikutustaidot kohenevat, sanavarasto rikastuu ja kielen rakenteita oppii kuin huomaamatta. Taitotaso A2–B. 1020249 SUOMEA TOIMINNALLISESTI (A2–B) (36 €) ke 17–18.30 • 9.1.–10.4.2019 KEVÄT 1020250 LUEMME SANOMALEHTIÄ (A2–B) (36 €) ke 19.15–20.45 • 5.9.–28.11.2018 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 12 • Melina Keltti • 10–20 opisk. • 26 t Ilmoittautuminen 29.5.–28.8.2018 Luetaan kiinnostavia juttuja sanomalehdistä ja käsitellään niitä ryhmän toivomusten mukaisesti keskustellen, kirjoittaen ja/ tai eläytyen. Tavoitteena on aktivoida suomen kielen käyttöä sanomalehtien avulla. Opettajan materiaali, mutta myös opiskelijat voivat tuoda tekstejä. Taitotaso A2–B2. 1020251 LUEMME SANOMALEHTIÄ (A2–B) (36 €) ke 19.15–20.45 • 9.1.–10.4.2019 KEVÄT

1020253 SUOMEA EDISTYNEILLE 2 (B1) (73 €) ti ja to 18.45–20.15 • 8.1.–11.4.2019 KEVÄT 1020254 SUOMEA KIELITUTKINTOON A (B1–B2) (29 €) ti ja to 16.30–18 • 4.10.–8.11.2018 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 21 • Jenny Kuusikorpi • 10–20 opisk. • 22 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.9.2018 Valmentaa 10.11.2018 järjestettävään keskitason YKI-testiin. Harjoitellaan testin tehtävätyyppejä ja hiotaan suomen kielen taitoa. Opettajan materiaali. Taitotaso B1–B2. Huom! Testi ei kuulu kurssiin, vaan opiskelija ilmoittautuu siihen itse erikseen. 1020255 SUOMEA KIELITUTKINTOON A (B1–B2) (31 €) ti ja to 16.30–18 • 26.2.–2.4.2019 KEVÄT 1020256 SUOMEA KIELITUTKINTOON B (B1–B2) (31 €) ti ja to 18.15–19.45 • 4.10.–8.11.2018 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 21 • Jenny Kuusikorpi • 10–20 opisk. • 22 t Ilmoittautuminen 29.5.–26.9.2018 Kuten Suomea kielitutkintoon A. 1020257 SUOMEA KIELITUTKINTOON B (B1–B2) (31 €) ti ja to 18.15–19.45 • 26.2.–2.4.2019 KEVÄT 1020258 SUOMI TOISENA KIELENÄ -LUKUPIIRI (B2–C1) (34 €) ti 17–18.30 • 11.9.–27.11.2018 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 3 • Milla Lastusaari • 10–30 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Luetaan lyhyitä suomenkielisiä proosatekstejä ja keskustellaan niistä hyvässä seurassa. Osallistujat voivat ehdottaa tekstejä. Opettajan materiaali. Taitotaso B2–C1. 1020259 SUOMI TOISENA KIELENÄ -LUKUPIIRI (B2–C1) (34 €) ti 17–18.30 • 8.1.–2.4.2019 KEVÄT

Swedish for Foreigners See page 92 • www.aboarbis.fi

1020252 SUOMEA EDISTYNEILLE 1 (B1) (73 €) ti ja to 18.45–20.15 • 4.9.–29.11.2018 Opistotalo, lk 607 • Jaana Niemi • 10–20 opisk. • 52 t Ilmoittautuminen 29.5.–27.8.2018 Opiskelemme erilaisia kielenkäyttötilanteita, puhekieltä sekä verbien infinitiivien ja partisiippien käyttöä. Oppikirja: Suomen mestari 4, kpl:t 1–4. Taitotaso B1.

72

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen


20554 BAND PLAYING FOR BEGINNERS AND ADVANCED STUDENTS (55 €) ma 19–21.15 • 10.9.–3.12.2018 Opistotalo, lk 602 • Artem Zenev • 10–15 opisk. • 39 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Basic knowledge of playing in a band. Participants need the basic playing skill of an instrument. Perusopetusta bändisoitosta kiinnostuneille soittotaitoisille. Обучение основам игры в эстрадном ансамбле. Участие в курсе предполагает минимальное владение каким-либо инструментом. 20555 BAND PLAYING FOR BEGINNERS AND ADVANCED STUDENTS (55 €) ma 19–21.15 • 21.1.–29.4.2019 KEVÄT 20569 JAZZ CHOIR (55 €) ma 16.30–18.45 • 10.9.–3.12.2018 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 32 • Svetlana Zeneva • 12–22 opisk. • 39 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 For both beginners and advanced students. The program consists of traditional jazz song standards and contemporary compositions. Sekä aloittelijoille että edistyneille. Ohjelmisto koostuu perinteisistä jazz-standardeista ja moderneista sävellyksistä. Джаз-хор для начинающих и для продолжающих. В программу курса входят обработки классических джазовых стандартов и современные композиции. 20570 JAZZ CHOIR (55 €) ma 16.30–18.45 • 21.1.–29.4.2019

KEVÄT

Kuvataide 206049 EXPERIMENTAL WATERCOLOURS – KOKEELLISTA AKVARELLIA (42 €) ke 18–20.15 • 19.9.–21.11.2018 Opistotalo, lk 206 • Caroline Ward-Raatikainen • 12–30 opisk. • 30 t Ilmoittautuminen 29.5.–5.9.2018 Combine traditional watercolors with new imaginative techniques! For example, salt and wax are used for setting up landscapes or Christmas cards. Suitable for students of all levels and ages. Students need their own basic colors, papers, and brushes. Tutorial languages are English and Finnish. Yhdistä perinteistä akvarellia uusien mielikuvituksellisten tekniikoiden kanssa! Käytetään esimerkiksi suolaa ja vahaa asetelmien, maisemien tai joulukorttien tekemisessä. Soveltuu kaikentasoisille ja -ikäisille tekijöille. Tarvitset omat perusvärit, paperit ja siveltimet. Opetuskielinä ovat englanti ja suomi.

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

206050 EXPERIMENTAL WATERCOLOURS – KOKEELLISTA AKVARELLIA (42 €) ke 18–20.15 • 9.1.–20.3.2019 KEVÄT

Kulttuuri 29916 ARABIALAINEN KULTTUURI (22 €) ma 17.30–19 • 17.9.–5.11.2018 Luostarivuoren lyseon lukio, lk 10 • Nasir Merched • 12–30 opisk. • 16 t Ilmoittautuminen 29.5.–9.9.2018 Käsitellään arabialaiseen kulttuuriin liittyviä teemoja, puhutaan taiteesta, musiikista ja kirjalisuudesta sekä ruokaja tapakulttuurista. 29917 ARABIALAINEN KULTTUURI (22 €) ma 17.30–19 • 14.1.–11.3.2019 KEVÄT

LUUPPI • Musiikki • Kuvataide • Kulttuuri

Musiikki

29923 VENÄJÄN KULTTUURI KAUTTA AIKOJEN: VENÄJÄN HOPEAKAUSI (34 €) ma 10.30–12 • 10.9.–26.11.2018 Opistotalo, auditorio 520 • Elena Levantovskaja • 12–30 opisk. • 24 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Venäläisen museon virtuaaliosaston keskustelukurssi Venäjän kulttuurista, jossa erikoisteemana on 1800–1900-lukujen vaihde eli Venäjän hopeakausi. Käydään läpi aiheeseen liittyviä taideteoksia sekä muita kirjallisia ja audiovisuaalisia materiaaleja. Osallistuminen edellyttää venäjän kielen perusteiden hallintaa. Apukielinä suomi ja englanti. Taitotaso A2 alkaen Курс виртуального филиала Русского музея. Основная тема – переломный момент на стыке XIX–XX веков, так называемый Серебряный век русской культуры. Беседы о русской культуре на основе художественных, музыкальных и литературных произведений. Для участия в курсе приглашаются как изучающие русский язык, так и русскоговорящие. Основной язык преподавания – русский, вспомогательные языки – финский и английский. 29925 VENÄJÄN KULTTUURI KAUTTA AIKOJEN: 1900-LUKU (34 €) ma 10.30–12 • 14.1.–8.4.2019 KEVÄT

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen

73


LUUPPI • Jooga • Kuntoliikunta

Jooga 75282 MONIKULTTUURINEN JOOGA – YOGA (36 €) to 12.30–14 • 6.9.–29.11.2018 Opistotalo, Usko Puustinen -sali • Saku Krappala • 10–16 opisk. • 26 t Ilmoittautuminen 29.5.–29.8.2018 Joogaa ja meditaatiota. Tehdään harjoituksia, jotka lisäävät kehon liikkuvuutta ja elinvoimaisuutta. Harjoitukset parantavat kykyä rentoutua ja keskittyä. Opetuskieli suomi, apukieli englanti. Oma joogamatto mukaan. Yoga and meditation. We do exercises that increase body mobility and vitality, and also improve the ability to relax and focus. The language of instruction is Finnish, aid language is English. Bring your own yogamat. 75283 MONIKULTTUURINEN JOOGA – YOGA (36 €) to 12.30–14 • 10.1.–11.4.2019 KEVÄT

75255 GLIDING PLATE (20 €) ke 18.30–19.15 • 12.9.–12.12.2018 ABC nuorisotoiminnan tila • Olga Kutergina • 10–20 opisk. • 14 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.10.2018 Kiinteytetään keskivartaloa, selkää ja reisiä liuttaen käsiä ja jalkoja lattialla paperilautasia apuna käyttäen. Tutut perus­ harjoitukset tehdään uudella tavalla. Treenataan useaa lihasryhmää kerrallaan, kehitetään tasapainoa ja kestävyyttä. Laji sopii myös selkäranka-, nivel- ja verisuonivaivoista kärsiville. 75256 PILATES C (26 €) ke 19.30–20.30 • 12.9.–12.12.2018 ja 9.1.–17.4.2019 ABC nuorisotoiminnan tila • Olga Kutergina • 12–25 opisk. • 37 t Ilmoittautuminen 29.5.–4.9.2018 Pilatestekniikasta sekä muista kehonhallintamenetelmistä (jooga ja taiji) kiinnostuneille. Perustason ryhmä, ei edellytä aikaisempaa kokemusta. Oma jumppamatto mukaan. 75258 GLIDING PLATE (20 €) ke 18.30–19.15 • 9.1.–17.4.2019

Kuntoliikunta 75203 PILATES FOR LIFE (50 €) ma 13.30–14.30 ja ke 11.45–12.45 • 10.9.–10.12.2018 Opistotalo, lk 613 • Olga Kutergina • 10–20 opisk. • 36 t Ilmoittautuminen 29.5.–2.9.2018 Tehdään pilatesliikkeistä monipuolisempia lisävälineillä kuten pilatesrenkaalla, jumppapallolla ja kuminauhalla. Oma jumppamatto mukaan. Pilates for life is a great conditioning program for the entire body. We use different exercise equipment such as resistance rings and bands as well as gym balls. Bring your own gym mat. Разнообразные пилатес-упражнения, использование различных спортивных приспособлений (кольцо, большие и малые спортивные мячи, резиновая лента). 75204 PILATES FOR LIFE (50 €) ma 13.30–14.30 ja ke 11.45–12.45 • 7.1.–17.4.2019

KEVÄT

KEVÄT

75209 CORE (50 €) ti ja to 15.30–16.30 • 11.9.–13.12.2018 Opistotalo, lk 613 • Olga Kutergina • 10–20 opisk. • 36 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Vahvistaa keskikehon lihaksia, muokkaa lihaskorsettia. Tavoitteena on keskivartalon lihastasapaino ja hyvä ryhti. Tunnin rytmi ja tempo vaihtelevat. 75210 CORE (50 €) ti ja to 15.30–16.30 • 8.1.–16.4.2019

75212 DEEP BODYWORK (50 €) ti 16.45–17.15, to 16.45–17.15 • 11.9.–13.12.2018 Opistotalo, lk 613 • Olga Kutergina • 10–20 opisk. • 36 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Perusvoimaharjoitus, jossa keskitymme tiettyihin lihasryhmiin. Treeni myös huoltaa kehoa. Voit valita itsellesi sopivat painot. 75213 DEEP BODYWORK (50 €) ti ja to 16.45–17.15 • 8.1.–16.4.2019

Kuva: Unsplash.com • Geert Pieters

74

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

KEVÄT

KEVÄT

75214 KUNTONYRKKEILY NAISILLE (50 €) ti 18–19, to 18–19 • 11.9.–13.12.2018 Opistotalo, lk 613 • Olga Kutergina • 10–20 opisk. • 36 t Ilmoittautuminen 29.5.–3.9.2018 Lievitä stressiä ja tyrmää vastustajan sijaan kaloreita! Kuntonyrkkeily on erinomainen laji niska–hartiaseudun vaivoista kärsiville. Tarvitset treeneihin omat nyrkkeilyhanskat. Tuntiin sisältyy myös lihaskunto-osuus. Aiempaa kokemusta ei vaadita. 75215 KUNTONYRKKEILY NAISILLE (50 €) ti 18–19, to 18–19 • 8.1.–16.4.2019 KEVÄT

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen


Opetus järjestetään Turun suomenkielisen työväenopiston ja Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ulkomaalaistoimiston KOTO-toiminnan yhteistyönä. Työväenopiston opettajien johdolla tapahtuvan opetuksen lisäksi KOTO-toiminta järjestää opiston tiloissa kotouttavia toiminnallisia ryhmiä, joiden ohjauksesta vastaavat kotouttamisohjaajat myös opetuskauden ulkopuolisina aikoina. Mukana suomen kielen kurssi­ ryhmissä ovat vapaaehtoiset opettajat Turun Akateemiset Naiset ry:stä. Lasten hoidosta vastaavat kotiäitien alle kolmevuotiaiden lasten osalta varhaiskasvatuksen lastenhoitajat. Kohderyhmänä ovat kotouttamislain piirissä olevat asiakkaat eli henkilöt, jotka ovat asuneet Suomessa alle kolme vuotta. Luku- ja kirjoitustaidottomien kohdalla aika on viisi vuotta ja lisäksi kotihoidon tuella kotona olevat. Pakolaisperheiden osalta sosiaali- ja terveyspalvelut ovat Ulkomaalaistoimistossa, os. Rauhankatu 14 b C, muilla peruspalveluissa.

Lukujärjestys, syksy 2018 KOTOUTTAVAA RYHMÄTOIMINTAA KOTIÄIDEILLE: VASTAANOTTORYHMÄ ma ja pe klo 9–12.30 • 13.8.–10.12.2018 Opistotalo, lk 604 LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON OPETUS KOTIÄIDEILLE ti, ke ja to klo 9–12.30 • 13.8.–14.12.2018 Opistotalo, lk 604 • Sanna Läylönen SUOMEA LUKUTAITOISILLE KOTIÄIDEILLE A ma ja ke klo 9–12.30 • 13.8.–12.12.2018 Opistotalo, lk 607 • Marina Kolomainen

Kotouttamisohjaajat Natalia Savtchenko, p. 040 583 0213 Lailuma Hazrat, p. 044 907 2799 Izeta Ramic, p. 050 396 7159

SUOMEA LUKUTAITOISILLE KOTIÄIDEILLE B ti ja to klo 9–12.30 • 14.8.–13.12.2018 Opistotalo, lk 607 • Marina Kolomainen

Ilmoittautuminen ja opinto-ohjaus Tiistaisin ja torstaisin klo 10–12

LUUPPI • Kotouttavaa koulutusta ja toimintaa maahanmuuttajanaisille

Kuva: Unsplash.com • Katsiaryna Endruszkiewicz

Kotouttavaa koulutusta ja toimintaa maahanmuuttajanaisille

MONIKULTTUURINEN KÄSITYÖ to klo 12.45–15.00 • 6.9.–29.11.2018 ja 10.1.–11.4.2019 Opistotalo, lk 315 • Liisa Rinne

Elena Levantovskaja elena.levantovskaja@turku.fi p. 050 308 8865 Kaskenkatu 5, 2. kerros, huone 217

KOTOUTTAVAA RYHMÄTOIMINTAA KOTIÄIDEILLE: ATK pe klo 13–14.30 • 17.8.–7.12.2018 Opistotalo, lk 526 KOTOUTTAVAA RYHMÄTOIMINTAA KOTIÄIDEILLE: KÄDENTAITOJEN RYHMÄ ke 13–15.30 • 15.8.–28.11.2018 Opistotalo, lk 604 TANSSILIIKUNTAA MAAHANMUUTTAJANAISILLE ke 13–13.45 • 5.9.–21.11.2018 Opistotalo, lk 614 • Marita Kraama

OKK

= Omakustannekurssi

WWW

= Ks. lisätiedot netissä!

KEVÄT

= Kevätkurssi – ilmoittautuminen 20.11.2018 alkaen

75


Arbis – Åbo svenska arbetarinstitut Arbis

ARBIS

110 år

Åbo svenska arbetarinstitut

110-ÅRINGEN FORTSÄTTER ATT VÄXA ............................ 77

Språk ......................................................................................... 88

EVERYONE IS WELCOME TO STUDY AT ARBIS ................ 77

Teckenspråk .................................................................... 88

Anmälningstider och kursstarter .................................... 78

Engelska ........................................................................... 88

Avgifter ..................................................................................... 78

Franska .............................................................................. 89

Annullering och avbrytande av kurs ............................. 78

Grekiska ............................................................................ 89

Övrigt ........................................................................................ 79

Italienska .......................................................................... 89

Dataskyddsbeskrivning ...................................................... 79

Latin ................................................................................... 90

Open Badges ................................................................... 79/92

Ryska .................................................................................. 90

Kontaktuppgifter .................................................................. 79

Spanska ............................................................................ 90

Föreläsningar • Specialevenemang ................................ 80

Tyska .................................................................................. 91

Historia • Släktforskning .................................................... 82

Svenska • Swedish ......................................................... 92

Juridik ....................................................................................... 82

Finska • Finnish ........................................................ 69/92

Ekonomi ................................................................................... 82

Psykologi • Mänskliga relationer ..................................... 93

Samhälle • Politik .................................................................. 83

Bildkonst • Måleri .................................................................. 94

Kultur • Film • Teater ............................................................. 84

Keramik • Emaljering ........................................................... 95

Mat • Dryck .............................................................................. 85

Textilslöjd • Hobby ............................................................... 96

Natur • Djur • Trädgård ........................................................ 87

Möbel • Slöjd .......................................................................... 98

Navigation • Astronomi ...................................................... 87

Musik ......................................................................................... 99

Data • Fotografering ............................................................ 88

Sång ......................................................................................... 100 Dans ........................................................................................ 101 Qigong • Nia.......................................................................... 102

Foto: Sixten Westerby

Capoeira • Karate ................................................................ 103

76

Crossnature • Löpning ...................................................... 104 Gymnastik ............................................................................. 104 Yoga ........................................................................................ 105 Arbis 110 år – verksamhetsställen 1908–2018 ......... 107


Arbis fortsätter sitt jubelår 2018. Det är 110 år sedan såväl det svenska som det finska arbetarinstitutet inledde sin verksamhet. Det firar vi med en gemensam konsertfest 20.11. Men Arbis ska vara lite av en fest varje dag. Det talar också statistiken om för hela 650 000 personer deltar årligen i de kurser landets 181 institut ordnar. Arbis i Åbo håller sig väl framme. Antalet kursdeltagare har fortsatt att stiga från år till år. Under de senaste fem åren har vi ökat med närmare 100 %. Det som också är rätt unikt för oss är att vi intresserar olika åldersgrupper rätt jämnt. Arbis är ett stort samarbetsprojekt. Eftersom vi i stort har vuxna studerande betyder det att var och en av oss som går på Arbis med sin livserfarenhet bidrar till att skapa den intressanta helhet Arbis blir. I kombination med vår kunniga lärarkår borgar det för att vi kan erbjuda en inspirerande och högklassig utbildning.

Arbis – Åbo svenska arbetarinstitut

110-ÅRINGEN FORTSÄTTER ATT VÄXA

Vi hoppas att det studieprogram du håller i din hand inspirerar dig till många festliga stunder tillsammans med oss i höst. Vi har igen strävat efter att bygga upp en helhet där vi beaktar våra studerandes olika möjligheter. Vi bjuder följaktligen på längre och kortare kurser på både dag- och kvällstid varvat med föreläsningar och veckoslutskurser. Vi vill också framhålla att Arbis är öppet för alla oberoende av modersmål och hemort. Så – vilken kurs eller föreläsning ska du gå på i höst? Sixten Westerby rektor

EVERYONE IS WELCOME TO STUDY AT ARBIS If you do not speak Swedish or do not have a Finnish social security number, you can register for courses by visiting the registrar’s office at Kaskisgatan 5, 5th floor. Enrolment starts on 15.8.2018 at 18.00. If you have questions, you can call us daytime at 044 907 4737. We offer several Swedish language courses for foreigners. Otherwise the courses are taught in Swedish. If you want to learn Swedish in connection with another subject, you are welcome to participate in courses in yoga, handicrafts, art, music or other subjects offered by Arbis. For more information, please check out our website at www.aboarbis.fi. We at Arbis hope that you will join us and acquire new knowledge, explore traditions and enjoy new experiences! Sixten Westerby principal

facebook.com/aboarbis

77


Arbis

Åbo svenska arbetarinstitut upprätthålls av Åbo stad och har verkat sedan 1908. Alla kurser och föreläsningar är öppna för alla oavsett hemkommun och modersmål. Vissa kurser är också öppna för barn. I Arbishuset verkar också Åbo stads finskspråkiga arbetarinstitut – Turun suomenkielinen työväenopisto samt delar av S:t Olofsskolan, Sirkkalabackens skola och Luostarivuoren koulu.

ANMÄLNINGSTIDER OCH KURSSTARTER Nätanmälningstiden på www.aboarbis.fi till höstens kurser börjar onsdag 15.8.2018 kl. 18.00. Anmälningstiden till de flesta kurser går ut ca en vecka före aktuell kursstart. I vissa fall kan man anmäla sig också efter att anmälningstiden gått ut om det finns plats på kursen. Också till föreläsningarna ska man anmäla sig via nätet. Om det finns plats kan man anmäla sig till föreläsningar även vid dörren till ett förhöjt pris. Kurser som inte lockat tillräckligt med deltagare då anmälningstiden gått ut inhiberas och de anmälda meddelas. Snabbast anmäler man sig via www.aboarbis.fi där kurs­ programmet kontinuerligt uppdateras. För den som inte använder dator går det att anmäla sig personligen på Arbis, Kaskisgatan 5 fr.o.m. samma tid som ovan. Då du anmält dig via nätet får du omgående en bekräftelse till den e-postadress du uppgett. Något annat bevis behöver och får du inte för att komma till kursen/föreläsningen. Arbis meddelar inte separat om kursstart. Om du inte ryms med på kursen får du en reservplats. Arbis meddelar dig om du senare får en ordinarie plats. De flesta av höstens kurser och föreläsningar börjar v. 36 eller 37. Arbis håller inget höstlov. Ingen undervisning ges 5.12 och 6.12. Anmälningstiden till kurserna och föreläsningarna våren 2019 börjar tisdag 11.12.2018 kl. 18.00 via www.aboarbis.fi samt på Arbis kansli.

Anmäl dig via www.aboarbis.fi till höstens kurser fr.o.m onsdag 15.8.2018 kl. 18.00.

78

AVGIFTER Alla kursavgifter, även för föreläsningar, faktureras. Du får under höstens lopp en räkning hem per post. Alla studieplatser vid Arbis är individuella; det går inte att överföra en studieplats till en annan person. Om du inte har annullerat din anmälning inom bestämd tid (se nedan) har du förbundit dig att betala kursavgiften och eventuella produktavgifter. Obetald kursavgift går till indrivning. Kursavgiften återbetalas inte. Med sjukintyg som utvisar förhinder att delta i den aktuella kursen kan rektor besluta om avvikande avgift. Enstaka kursgånger som faller bort t.ex. om läraren insjuknar eller vid lagstadgade utrymningsövningar ersätts inte. Avgift för kursintyg 10 €. Om du vill ha dina kunskaper bedömda, diskutera frågan med din lärare i början av kursen. Vissa kurser har av olika orsaker nedsatt kursavgift vilket anges vid respektive kurs.

ANNULLERING OCH AVBRYTANDE AV KURS Eventuell annullering kan du göra kostnadsfritt senast en vecka före kursen/föreläsningen börjar. Annulleringen görs elektroniskt via Arbis kurswebbplats under fliken ”Egna uppgifter” om du anmält dig via nätet, annars genom att kontakta Arbis. Om du inte har annullerat din anmälning inom bestämd tid har du förbundit dig att betala kursavgiften och eventuell produktavgift. Obetald kursavgift går till indrivning. Om du avbryter kursen efter att kursen startat meddela: arbis@ turku.fi eller tel. 044 907 4737. Kursavgiften återbetalas inte. Lärarna tar inte emot kursanmälningar, eventuella annulleringar eller meddelanden om avbrytande av kurs. Anmälningar eller meddelanden om annulleringar som görs enbart till läraren är inte giltiga. Om kursen av någon orsak inte börjar får de anmälda meddelande per sms, mejl eller telefon. I allmänhet avgörs om en kurs startar senast en vecka före planerat startdatum. Arbis förbehåller sig rätten att göra förändringar i studieprogrammet.

www.aboarbis.fi


KONTAKTUPPGIFTER

Undervisningsspråket är svenska om inte annat uppges.

Adress: Åbo svenska arbetarinstitut, “Arbis”, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo

Arbis är ett vuxeninstitut. Arbis kurser/föreläsningar är avsedda för vuxna om inte annat anges. Konsultera Arbis kansli om du vill ta med ett barn på någon kurs. Arbis försäkrar inte sina studerande för olycksfall eller skada under kurs. Studerandena står själva för kostnaderna för eventuellt studiematerial inklusive individuella gymnastik- och yoga­ mattor m.m. Nivån på de flesta språkkurserna följer den europeiska referensramen och beskrivs på Arbis webbplats under rubriken ”Om oss/allmänna frågor”. En lektion är i regel 45 min. Är kursen längre än 90 min per gång är en paus på 15 min inplanerad. Under heldagskurser är den inplanerade paustiden minst 60 min. Läraren bestämmer tillsammans med de studerande när pauserna hålls. Förutom i institutshuset på Kaskisgatan 5 hålls kurser även i bl.a. S:t Olofsskolan vid Klostergatan 11, Luostarivuori skola vid Klostergatan 13, Åsalen i samma byggnad som Katedralskolan vid Östra Strandgatan 2 och i Gillesgården vid Auragatan 1. Utrymmena för kursen nämns vid kursbeskrivningen.

Arbis

ÖVRIGT

E-post: arbis@turku.fi För senaste nytt: www.aboarbis.fi eller www.facebook.com/aboarbis Följ oss även på Instagram: @aboarbis Tel: 044 907 4737. Det går även att skicka sms till numret. Sixten Westerby, rektor 02-262 9896 • sixten.westerby@turku.fi Henrik Forsblom, planerare på deltid 040 847 4672 • henrik.forsblom@turku.fi Kai Alajoki, planerare på deltid 02-262 9895 • kai.alajoki@turku.fi Anja Lindqvist, textillärare på deltid anja.lindqvist@turku.fi Vaktmästare (mån.–tors. kl. 10–21.45 och fre. kl. 9–15) 050 432 3674 eller 040 139 3061

I institutshuset finns hiss och på andra våningen en handikappanpassad toalett. Duschutrymmen i källarvåningen. På entréplan Café Dominic.

DATASKYDDSBESKRIVNING

Rektor Sixten Westerby

Arbis dataskyddsbeskrivning finns på Åbo stads sida https://rekisteri.turku.fi

Foto: Markku Koivumäki, Kamera-Boden

OPEN BADGES Open Badges utfärdas för vissa kurser på Arbis. En Open Badge är ett digitalt kurs­ intyg som synliggör kunskap och färdigheter. Studerande har möjlighet att ansöka om Open Badges för kursen Swedish A1.2 och Praktisk svenska A2.2. På lång sikt är målet att institutet beviljar Open Badges i allt fler kurser. Läs mera om Open Badges på institutets webbplats www.aboarbis.fi.

facebook.com/aboarbis

Textillärare Anja Lindqvist, Planerare Henrik Forsblom, Planerare Kai Alajoki Foto: Sixten Westerby

79


Föreläsningar • Specialevenemang

Föreläsningar • Specialevenemang tis. 18.9 kl.18.00–19.30 • Tom Kankkonen 320285 TOM KANKKONEN: TURKIET – LANDET SOM VÄNDE EUROPA RYGGEN (8 €) Se sid 83.

tis. 25.9 kl. 19.00–20.30 • Fredrik Nygård 320286 ETT LIV PÅ LÅNAD TID – OM SPELMISSBRUK OCH DESS KONSEKVENSER (8 €) Se sid 83.

tis. 2.10 kl. 19.00–20.30 • Siv Sandberg 320287 VÅRD- OCH LANDSKAPSREFORMEN I ETT NÖTSKAL (0 €) Se sid 83.

ons. 10.10 kl. 18.00–19.30 • Eva Costiander-Huldén 320288 BESÖK ÅBOS VÄRLDSMINNE – PROFESSOR JOHAN GADOLINS SAMLINGAR (8 €) Se sid 82.

tors. 11.10 kl. 18.00–20.00 • Cristina Andersson 320289 ARTIFICIELL INTELLIGENS OCH ROBOTIK (0 €) Se sid 83.

tis. 16.10 kl. 18.45–20.15 • Lena Huldén 810313 KAN VI ÄTA INSEKTER? (8 €) Se sid 85.

tis. 23.10 kl. 19.00–20.30 • Kurt Långkvist 320114 FÖR GAMMAL FÖR ATT ARBETA? Om åldersdiskriminering i arbetslivet (8 €) Se sid 82.

80

www.aboarbis.fi


Föreläsningar • Specialevenemang

lör. 27.10 kl. 13.00–15.45 • Erik Lundén 420112 VAR ENERGISMART – SPARA HUNDRALAPPAR (13 €) Se sid 82.

tis. 30.10 kl. 19.00–20.30 • Liisa Suopanki 320377 DET DU BÖR VETA OM ÄTSTÖRNINGAR (8 €) Se sid 93.

mån. 5.11 kl. 18.00–19.30 • Mikael Sjövall 320290 MIKAEL SJÖVALL: DEN SVENSKA MINORITETEN I ESTLAND (8 €) Se sid 84.

fre. 9.11 kl. 18.00–20.00 110232 AFTONKONSERT I SVENSKA VECKAN (0 €) Se sid 99.

tis. 13.11 kl. 18.00–19.30 • Christian Andersson 340182 VÄLJ RÄTT INTERNETANSLUTNING (8 €) Se sid 88.

tis. 20.11 kl. 18.00–20.00 110233 ARBIS OCH TYÖVÄENOPISTOS 110-ÅRS KONSERTFEST (0 €) Se sid 84.

110 år

tis. 4.12 kl. 18.00–19.30 • Andrea Södergård 320115 HUMANITÄR RÄTT – VAD ÄR DET? (8 €) Se sid 82.

facebook.com/aboarbis

81


Historia • Släktforskning • Juridik • Ekonomi

Historia • Släktforskning 130190 SLÄKTFORSKNING (26 €) ons. 26.9–21.11 kl. 17.45–19.15 4 vån. Rum 423 Kaskisgatan 5 • Veli Pekka Toropainen Anmälning 15.8 (kl. 18) – 18.9 För såväl nya som avancerade utövare av släktforskning. Vi bekantar oss med gamla dokument såsom kyrkböcker, domböcker och skattelängder. Vi lär oss tolka och läsa material ur en släktforskares perspektiv. Veli Pekka Toropainen är FD i finsk historia, tidigare ordförande för Åbonejdens släktforskare och har släktforskat i över 30 år. 320288 BESÖK ÅBOS VÄRLDSMINNE – PROFESSOR JOHAN GADOLINS SAMLINGAR, föreläsn. ons. 10.10 kl. 18.00–19.30 (8 €) BOKTORNET, ÅBO AKADEMIS HUVUDBIBLIOTEK Domkyrko­ torget 2 • Eva Costiander-Huldén Anmälning 15.8 (kl. 18) – 9.10 Åbo Akademis bibliotek förvaltar den så kal�lade Gadolinska samlingen med ca 3 400 band, en samling som av Unesco nyligen upptagits i det nationella världsminnesprogrammet. Under föreläsningen på Akademins huvudbibliotek (Boktornet) redogör servicechefen FM Eva Costiander-Huldén för den unika Åboforskaren Johan Gadolins (1760–1852) mångsidiga liv. Han var professor i kemi vid Kungliga Akademien i Åbo, anlade fruktträdgården Surutoin och var aktiv i Finska hushållningssällskapet. Vi får exempel på hur Gadolin byggde upp sitt bibliotek, och hur bokhandlare, bokbindare och boktryckare samverkade under slutet av 1700-talet och i början av 1800-talet och hur det kom sig att samlingarna finns bevarade än i dag trots Åbo brand. Föreläsningsavgift för förhandsanmälda 8 €. Anmälning vid dörren 12 €.

Juridik 320114 FÖR GAMMAL FÖR ATT ARBETA? Om åldersdiskriminering i arbetslivet, föreläsn. tis. 23.10 kl. 19.00–20.30 (8 €) Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen Kaskisg. 5 • Kurt Långkvist Anmälning 15.8 (kl. 18) – 22.10 (kl. 14) En arbetsgivare får inte diskriminera en anställd, arbets­ sökande, praktikant eller inhyrd personal utgående från åldern. Men det finns undantag där det är tillåtet att särbehandla p.g.a. ålder. Föreläsningens mål är att ge en inblick i lagstiftningen och vilka rättigheter var och en har. Förhöjd föreläsnings­avgift vid dörren för icke förhandsanmälda. PL Kurt Långkvist är undervisningsplanerare och lärare i rättsvetenskap vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi/Öppna universitetet.

82

320115 HUMANITÄR RÄTT – VAD ÄR DET? Föreläsn. tis. 4.12 kl.18.00–19.30 (8 €) Gatuplan, rum 109. Föreläsningssalen Kaskisg. 5 • Andrea Södergård Anmälning 15.8 (kl. 18) – 3.12 Den internationella humanitära rätten strävar efter att reglera effekterna av väpnade konflikter. Den internationella humanitära rätten bygger på Genèvekonventionerna, som ger Röda Korset ett särskilt mandat att skydda civila, krigsfångar och sårade soldater. Föreläsningen ”Humanitär rätt” ger en kort introduktion till den humanitära rätten och Röda Korsets speciella roll i väpnade konflikter. Föreläsaren Andrea Södergård är PM i folkrätt och utbildare i humanitär rätt inom Röda Korset. Föreläsningen hålls i samarbete mellan Åbo svenska arbetarinstitut och Röda Korsets Åbolandsdistrikt.

Ekonomi 320284 ATT FÖRSTÅ EU – baskunskap inför EU-valet 2019 (37 €) ons. 5.9–28.11 kl. 19.30–21.00 4 vån. Rum 423 Kaskisgatan 5 • Christer Lindholm Anmälning 15.8 (kl. 18) – 28.8 Borde EU utvecklas till en förbundsstat? Eller borde de enskilda medlemsländerna få mer att säga till om? Hur ser eurons framtid ut? Och vad borde EU göra för att bemöta den allt starkare nationalismen i många medlemsländer? Kursen ger svar på de här och många andra liknande frågor. Du får en överblick av den europeiska integrationens historia, nuläge och framtidsutsikter med fokus på EU:s framtida utmaningar. Christer K. Lindholm är ED i nationalekonomi, ekonomikolumnist och vetenskapsförfattare. 420112 VAR ENERGISMART – SPARA HUNDRALAPPAR, en oktoberlördag 27.10 (13 €) lör. 27.10 kl. 13.00–15.45 4 vån. Rum 422 Kaskisgatan 5 • Erik Lundén Anmälning 15.8 (kl. 18) – 18.10 Hitta det bästa sättet att generera värme, el och ventilation på ett miljövänligt sätt! Kom på endagskursen som tar upp olika energiformer och hur man kan göra för att spara på miljön och få mer över i plånboken. Vi kommer även att kort diskutera priserna på olika alternativ. Erik Lundén skrev 1989 sin avhandling ”Sol är allt du behöver”. Han har drivit ett eget företag med alternativ energi som specialitet. 320286 ETT LIV PÅ LÅNAD TID – OM SPELMISSBRUK OCH DESS KONSEKVENSER, föreläsn. tis. 25.9 kl.19.00–20.30 (8 €) Se sid 83.

www.aboarbis.fi


Samhälle • Politik 320285 TOM KANKKONEN: TURKIET – LANDET SOM VÄNDE EUROPA RYGGEN, föreläsn. tis. 18.9 kl.18.00–19.30 (8 €) Gatuplan, rum 109. Föreläsningssalen Kaskisg. 5 • Tom Kankkonen Anmälning 15.8 (kl. 18) – 17.9 Yle-journalisten Tom Kankkonen går igenom Turkiets utveckling från en lovande EU-medlemskandidat till ett land på väg mot diktatur. Kampen står bland annat mellan islamister och västligt inriktade. Den olösta kurdfrågan är ett annat sår. Tom Kankkonen är journalist vid Yles finska nyhetsredaktion. Han har följt med Turkiet sedan början av 1990-talet och bodde i landet 1994–2001. Han har efter det gjort flera reportageresor till Turkiet och publicerat en faktabok 2005 (Turkki – Eurooppaa ja Aasiaa). 2016 belönades han med Bonniers stora journalistpris för sin bevakning av Syrien, Irak och Turkiet. Föreläsningsavgift för förhandsanmälda 8 €. Anmälning vid dörren 12 €.

Foto: Tom Kankkonen

320286 ETT LIV PÅ LÅNAD TID – OM SPELMISSBRUK OCH DESS KONSEKVENSER, föreläsn. tis. 25.9 kl.19.00–20.30 (8 €) Gatuplan, rum 109. Föreläsningssalen Kaskisg. 5 • Fredrik Nygård Anmälning 15.8 (kl. 18) – 24.9 Fredrik Nygård (41) har levt ett liv med grovt spelmissbruk. Han har lurat till sig 2,5 milj. euro av kreditinstitut, företag och ett 500-tal privatpersoner. Han har pendlat mellan femstjärniga lyxhotell och ett liv på gatan och svävat mellan ångest och självmordsförsök. I dag reser Vasabon Nygård runt i Norden och berättar om hur ett spelmissbruk kan förstöra en människas liv. Han vill att vi ska upptäcka missbruk i tid så att ingen annan ska behöva sjunka lika djupt i det mest tillgängliga missbrukar­ träsket. Antalet spelande kvinnor i den övre medelåldern växer oroväckande mycket, men åldersgruppen 13–20 år är fortfarande den största riskgruppen. Därför erbjuder Katedralskolan sina elever att gratis delta i föreläsningen om de anmäler sig inom utsatt via skolans kansli. Föreläsningsavgift för andra förhandsanmälda är 8 €. Anmälning vid dörren 12 €.

Samhälle • Politik

320287 VÅRD- OCH LANDSKAPSREFORMEN I ETT NÖTSKAL, avgiftsfri föreläsn. tis. 2.10 kl. 19.00–20.30 (0 €) Gatuplan, rum 109. Föreläsningssalen Kaskisg. 5 • Siv Sandberg Anmälning 15.8 (kl. 18) – 1.10 Vad är det egentligen som avgörs i landskaps­ valet? Vilka uppgifter ska landskapen sköta efter reformen? Parallellt med landskaps­ reformen genomförs också en vårdreform, men vad innebär reformen i praktiken? I samband med föreläsningen finns det möjlighet till diskussion. PL Siv Sandberg är forskare och projektchef vid Åbo Akademi med kommuner, reformer och lokalt beslutsfattande som specialområden. Föreläsningen är avgiftsfri men förutsätter förhandsanmälan. 320289 ARTIFICIELL INTELLIGENS OCH ROBOTIK – avgiftsfri föreläsn. tors. 11.10 kl. 18.00–20.00 (0 €) Gatuplan, rum 109. Föreläsningssalen Kaskisgatan 5 • Cristina Andersson Anmälning 15.8 (kl. 18) – 10.10 Digitaliseringen förändrar vårt liv och vårt samhälle i allt snabbare takt. Men det är bara början! Robotiken är följande steg i utvecklingen. Vilken är då människans framtida roll? Under föreläsningen målar vetenskapsförfattaren och konsulten Cristina Andersson upp våra framtidsbilder. Hon var med om att arrangera Finlands första robotvecka 2014 och har jobbat med skogs-, metall- och livsmedelsindustrin för att skapa framtidens segrare. Hennes böcker The Winning Helix kom ut 2006 och Boho Business 2012. Tack vare samarbetet med Kvinnliga akademiker i Åboland r.f. uppbärs ingen föreläsningsavgift men alla måste anmäla sig till Arbis helst i förväg via nätet eller senast vid dörren innan föreläsningen börjar. För mer information Kvinnliga Akademiker i Åboland r.f http://www.kvakaboland.com/ 320284 ATT FÖRSTÅ EU – baskunskap inför EU-valet 2019 (37 €) Se sid 82. 320288 BESÖK ÅBOS VÄRLDSMINNE – PROFESSOR JOHAN GADOLINS SAMLINGAR, föreläsn. ons. 10.10 kl.18.00–19.30 (8 €) Se sid 82.

facebook.com/aboarbis

83


Kultur • Film • Teater

Kultur • Film • Teater 320290 MIKAEL SJÖVALL: DEN SVENSKA MINORITETEN I ESTLAND, föreläsn. mån. 5.11 kl. 18.00–19.30 (8 €) Gatuplan, rum 109. Föreläsningssalen Kaskisgatan 5 • Mikael Sjövall Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.11 Inom ramen för Arbis specialprogram under Svenska veckan berättar journalisten och författaren Mikael Sjövall om den svenska minoriteten i Estland. Föreläsningen utlovar bl.a. en bildkavalkad med fotografier samt ljudklipp ur den dialektala repertoaren i de estniska svenskbygderna. Sjövall bjuder även på brottstycken ur sin prisbelönta reportagebok ”På strövtåg i Aiboland” som gestaltar det som återstår av den svenska kulturen och det svenska språket i Estland. Boken finns till försäljning mot kontanter. Föreläsningsavgift för förhandsanmälda 8 €. Anmälning vid dörren 12 €. 130294 FINLANDSSVENSK LITTERATUR, varannan torsdag (23 €) tors. 13.9–22.11 kl. 18.30–20.45 5 vån. Rum 505 Kaskisgatan 5 • Annika Willberg Anmälning 15.8 (kl. 18) – 5.9 Läs och diskutera modern finlandssvensk litteratur med förankring i olika finlandssvenska regioner! Vi läser fem romaner från 2000-talet och träffas varannan vecka för att diskutera och analysera ett av verken. Vi behandlar också grundläggande litteraturanalys, och lär oss om t.ex. tematik och berättartekniker. Läslistan innefattar: Onda boken av Kaj Korkea-Aho, Du eller aldrig av Malin Kivelä, Is av Ulla-Lena Lundberg, Minkriket av Karin Erlandsson samt Maskrosgudens barn av Sabine Forsblom. Läraren kontaktar deltagarna efter att anmälningstiden gått ut och informerar om i vilken ordning böckerna ska läsas. Deltagarna skaffar själv böckerna. Kursledaren Annika Willberg är magisterstuderande i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi.

84

130295 KREATIVT SKRIVANDE, novemberveckoslutet 17–18.11 (25 €) lör. 17.11 kl. 9.00–15.00 och sön. 18.11 kl. 9.00–14.00 ÅSALEN Östra Strandgatan 2 • Mia Franck Anmälning 15.8 (kl. 18) – 8.11 En kurs i kreativt skrivande är att från infall och idéer skriva både med allvar och lek. Under två dagar ägnar vi oss åt en resa i berättandet. Vi funderar på dramaturgi, gestaltning, dialog, miljö, tid och allt som formar en berättelse. Det viktigaste man har med sig är sin nyfikenhet. Inga förkunskaper krävs. Ta med papper, penna och eventuellt dator. En timme lunch båda dagarna. FD Mia Franck är författare och skrivkursledare. Läs hennes roman Bombträdgården eller trilogin Martrådar, Maraminne och Marlek eller lyssna på henne i podcasten Fantastisk podd eller läs hennes blogg Skrifva eller hennes kolumner i ÅU.

130297 BRIDGE, fortsättningskurs (56 €) tis. 4.9–11.12 kl. 18.00–21.15 5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Kati Sandström Anmälning 15.8 (kl. 18) – 27.8 Bridge är världens mest populära kortspel och en social och billig hobby. Ett spel för alla från skolelever till pensionärer. Under kursen lär du dig spelteknik, försvarsspel och nya konventioner i huvudsak genom att spela och diskutera. Kursen lämpar sig för både spelare på grundnivå och mera erfarna spelare. Kursmaterialet delas ut av läraren. TkL Kati Sandström är internationell tävlingsledare i bridge och har spelat i ca 25 år. Ej 18.9; 2.10; 23.10; 6.11 och 20.11. 130296 FILMANALYS, varannan torsdag (27 €) tors. 6.9–29.11 kl. 18.30–20.45 4 vån. Rum 422 Kaskisgatan 5 • Krister Lindberg Anmälning 15.8 (kl. 18) – 29.8 På kursen analyserar vi filmer vi sett på bio. Varannan gång diskuteras månadens film och varannan filmteori såsom bildstilar, konsten att läsa bilder, filmberättelsens byggstenar och olika former av filmdramaturgi. Biobiljetterna ingår ej i kurs­ avgiften. Träffar varannan vecka: 6.9; 20.9; 4.10; 18.10; 1.11; 15.11 och 29.11. Krister Lindberg är filmare och filmkritiker. Han har studerat filmvetenskap i Stockholm samt konst och litteratur vid Åbo Akademi. 130298 BARNTEATERGRUPP, för åk 1–2 (28 €) tors. 13.9–13.12 kl. 14.00–15.15 GILLESGÅRDEN, innergården Auragatan 1 • Linda Åkerlund Anmälning 15.8 (kl. 18) – 5.9 Teatergruppen för åk 1–2 gör teater på alla tänkbara sätt med leken som utgångspunkt. Vi gör i samarbete roliga och spännande fantasi-, kropps- och improvisationsövningar. Arbis barnteatergrupp fungerar i samarbete med Åbolands teaterskola www.åts.fi och kan samtidigt fungera som inspirationskälla för de barn som från åk 3 vill påbörja studier vid själva teaterskolan. Ej 18.10 och 6.12.2018. Arbis försäkrar inte sina deltagare. Linda Åkerlund är utbildad dramainstruktör och jobbar som teaterlärare vid Åbolands Teaterskola sedan 2009. 110233 ARBIS OCH TYÖVÄENOPISTOS 110-ÅRS KONSERTFEST, avhämta din avgiftsfria biljett (0 €) tis. 20.11 kl. 18.00–20.00 2 vån. Festsalen Kaskisgatan 5. Åbo stads båda arbetarinstitut inledde sin verksamhet för 110 år sedan. Arbis gav sin första undervisning 3.2.1918 och Työ v ä e n o p i s t o 17.2.2018. De 110 åren firar vi tillsammans med en konsertfest. För inträde till festen krävs en i förväg utlöst biljett. Biljetten är gratis men antalet är begränsat. Mer information om när man kan avhämta en avgiftsfri biljett ges senare under hösten via Arbis informationskanaler.

110 år

120558 CULTURA ITALIANA – RES TILL ITALIEN, kortkurs på italienska och engelska (15 €) Se sid 89.

www.aboarbis.fi


810313 KAN VI ÄTA INSEKTER?, föreläsn. tis. 16.10 kl. 18.45–20.15 (8 €) tis. 16.10 kl. 18.45–20.15 Gatuplan, rum 109. Föreläsningssalen Kaskisgatan 5 • Lena Huldén Anmälning 15.8 (kl. 18) – 15.10 Insekter smakar gott! Det anser Lena Huldén, entomolog och docent i tillämpad zoologi vid Institutionen för skogsveten­ skaper vid Helsingfors universitet. På hennes föreläsning lär vi oss mer om vilken roll insekter kan komma att spela i framtidens matproduktion. Hon berättar också om hur man själv kan föda upp insekter och använda dem i matlagningen. Även några smakprov utlovas! Det finns möjlighet till frågor och diskussion i samband med föreläsningen. Föreläsningsavgift för förhandsanmälda 8 €. Anmälning vid dörren 12 €. 810310 SUSHI – JAPANS GÅVA TILL FINLÄNDARNA, en septemberkväll 18.9 (10 €) tis. 18.9 kl. 17.30–21.15 S:T OLOFSSKOLAN, undervisningsköket Klosterg. 11 • Paul Reuter Anmälning 15.8 (kl. 18) – 10.9 Vårens favoritkurs kommer i repris! Här lär du dig grunderna i hur man gör sushi. Vad är Nigirisushi och Makisushi, hur kokar man ett gott och lagom klibbigt ris som är grunden till all sushi? Dessa frågor ska du få svar på under ledning av mat- och dryckes­ fantasten Paul Reuter. Kursen hålls en tisdagskväll. Materialkostnaden på 8–10 €/deltagare betalas kontant till kursledaren. Träff vid S:t Olofsskolans huvudingång. Kom i tid – ytterdörren går i lås!

810314 PIZZA FÖR ALLA!, en novemberkväll 7.11 (10 €) ons. 7.11 kl. 17.30–20.30 S:T OLOFSSKOLAN, undervisningsköket Klostergatan 11 • Paola Fraboni Anmälning 15.8 (kl. 18) – 30.10 Pizza Margherita fick sitt namn efter en drottning, frutti di mare påminner om havet, smakerna i quattro stagioni påminner om årstiderna. Visste du att man kan sätta potatis och korv på pizzan, men att det inte finns en bolognesepizza? Kom och baka flera olika pizzor och smaka dig fram till din favorit! Ta med dig ett förkläde samt någon burk för att ta hem av det vi bakat i. Materialkostnaden på 12–15 € betalas kontant till läraren. Träff vid S:t Olofsskolans huvuddörr. Kom i tid – ytterdörren går i lås! PM, FM Paola Fraboni har lett matlagnings­ kurser under flera års tid. 810315 MAT MED PROTEINER FRÅN VÄXTRIKET, en novemberkväll 22.11 (10 €) tors. 22.11 kl. 17.30–21.15 S:T OLOFSSKOLAN, undervisningsköket Klostergatan 11 • Paul Reuter Anmälning 15.8 (kl. 18) – 14.11 Lär dig göra smaskiga maträtter med proteiner från växtriket! Under handledning av mat- och dryckesfantasten Paul Reuter tillreder vi rätter med både ”köttersättningar”, bönor och linser. Materialkostnaden på 8–10 €/deltagare betalas kontant till kursledaren. Träff vid S:t Olofsskolans huvudingång. Kom i tid – ytterdörren går i lås.

facebook.com/aboarbis

Foto: Unsplash.com • Bady Qb

810311 SMÅRÄTTER OCH PLOCKMAT, en oktoberkväll 3.10 (10 €) ons. 3.10 kl. 17.30–21.15 S:T OLOFSSKOLAN, undervisningsköket Klosterg. 11 • Paul Reuter Anmälning 15.8 (kl. 18) – 25.9 Tapas, Meze, Antipasto, Zakuska och vårt smörgåsbord – vad finns det för likheter och skillnader mellan dessa klassiker? På denna kurs blandar vi friskt ihop de olika köken men använder till största delen inhemska råvaror. Läraren Paul Reuter är kock och mat- och dryckesfantast. Materialkostnaden på 8–10 €/ deltagare betalas kontant till läraren. Träff vid S:t Olofsskolans huvudingång. Kom i tid – ytterdörren går i lås.

Mat • Dryck

Mat • Dryck

810312 BAKA BRÖD! Två oktoberkvällar 10–11.10 (15 €) ons. och tors. 10–11.10 kl. 18.00–21.00 S:T OLOFSSKOLAN, undervisningsköket Klosterg. 11 • Paul Reuter Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.10 Lär dig grunderna i att baka med surdeg och jästdegar med långa jästider. Eller lär dig göra bröd snabbare jästa med jäst eller bakpulver. Det blir både grova, mörkare bröd och lätta ljusa. Kursen ordnas två kvällar efter varandra under ledning av mat- och dryckesfantasten Paul Reuter. Materialkostnaden på 8–10 €/deltagare betalas kontant till kursledaren. Träff vid S:t Olofsskolans huvudingång. Kom i tid – ytterdörren går i lås.

85


Mat • Dryck

810317 VINKULTUR, grundkurs (26 €) ons. 12.9–12.12 kl. 18.00–21.00 5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Ralf Nyman Anmälning 15.8 (kl. 18) – 4.9 Lär dig grunderna i vinkultur! Vi går igenom 1) grundsmaker, 2) vita druvor, 3) röda druvor, 4) mousserande viner och champagne samt 5) starka viner såsom sherry, madeira och portvin. Inga förkunskaper krävs. Varukostnader på 70 € tillkommer. Betalas senast 5.9. Närmare information ges direkt till de anmälda. Annullering senast 4.9. Vid senare annullering faktureras även varuavgiften. Ta med sex vinglas, ej i plast. Kursträffar: 12.9, 3.10, 24.10, 14.11 och 12.12. Minimiålder för deltagande 18 år. Ralf Nyman är långvarig medlem i vinföreningen Munskänkarna i Finland. 810318 VINKULTUR, fortsättningskurs (26 €) ons. 5.9–28.11 kl. 18.00–21.00 5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Ralf Nyman Anmälning 15.8 (kl. 18) – 28.8 Italiens olika vinområden, röda och vita viner. Kursen kräver avlagd grundkurs i vinkunskap eller motsvarande kunskaper. Varukostnader på 75 € tillkommer. Betalas senast 29.8. Närmare information ges direkt till de anmälda. Annullering senast 28.8. Vid senare annullering faktureras även varu­ avgiften. Ta med sex vinglas, ej i plast. Kursträffar: 5.9, 26.9, 10.10, 7.11 och 28.11. Minimiålder för deltagande 18 år. Ralf Nyman är långvarig medlem i vinföreningen Munskänkarna i Finland.

86

Foto: Unsplash.com • Janko Ferlic

810316 HUR KOMBINERA MAT OCH DRYCK? En introduktionskväll 15.11 (8 €) tors. 15.11 kl. 17.00–19.45 5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 Ella Grüssner Cromwell-Morgan Anmälning 15.8 (kl. 18) – 7.11 Ett gott vin tillsammans med en god maträtt behöver inte automatiskt resultera i en god helhet. Det är förbluffande lätt att begå gastronomiska mord – alldeles av misstag. Dryckerna har sin funktion om de placeras i rätt sammanhang. Kursen ger dig nycklarna till den innersta njutningen. Vi provar två vita och två röda viner tillsammans med en smakassiett och utför flera spännande smakexperiment – både smärtsamma och utsökta. Produktavgiften 10 € betalas kontant till föreläsaren. Ta med dig fyra vinglas och en vattenflaska. Minimiålder för deltagande 18 år. Kursen leds av Ella Grüssner Cromwell-Morgan AIWS, CSE, sommelier och kock. En flitigt anlitad smakkonsult och vinföreläsare, även känd som dryckesexpert i YLEs livsstilsprogram Strömsö.

810319 EN OKTOBERKVÄLL I CHAMPAGNE – området, historien och drycken, en introduktion 31.10 (8 €) ons. 31.10 kl. 18.00–20.30 5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Martin Nordell Anmälning 15.8 (kl. 18) – 23.10 Under kvällen fördjupar vi oss i både området och drycken Champagne. Målsättningen är att deltagarna efter denna kväll ska kunna det mest väsentliga om både drycken och landskapet. Ta med dig två glas, helst inte i plast. En produktavgift på 10 €/kväll betalas kontant till läraren. Minimiålder för deltagande 18 år. Innehållet i denna kurs är detsamma som i november. Kursen leds av ED, sommelieren Martin Nordell som är den första i Finland (och nr 35 i världen) som avlagt Master Level Certificate in Champagne. 810320 EN NOVEMBERKVÄLL I CHAMPAGNE – området, historien och drycken, en introduktion 21.11 (8 €) ons. 21.11 kl. 18.00–20.30 5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Martin Nordell Anmälning 15.8 (kl. 18) – 13.11 Samma innehåll och villkor som i föregående kurs 810319 EN OKTOBERKVÄLL I CHAMPAGNE.

www.aboarbis.fi


Natur • Djur • Trädgård 999994 HÖSTENS FÅGELLIV, tre kvällsvandringar sept. – okt. (15 €) ons. 19.9–3.10 kl. 18.00–20.30 KURSPLATSEN MEDDELAS SENARE • Hans Hästbacka Anmälning 15.8 (kl. 18) – 11.9 Fågelvandring med fågelguiden och bildkonstnären Hans G. Hästbacka. Vi rör oss till fots ca 2,5 h/kväll. Beroende på fågelbeståndet kan rutten variera mellan Kurala, Runsala, Katrinedal, Rauvola, Friskala och Littois träsk. Vi artbestämmer fåglar, lyssnar på läten samt lär oss mera om våra fåglars utbredning, levnadsvanor och höstflyttning. Klä dig i lämpliga ytterkläder och skodon, ta med handkikare och fågelbok, gärna också ”fika” samt ett sittunderlag. Fågelvandringarna sker onsdagarna 19.9, 26.9 och 3.10 . Första kvällen 19.9 samlas vi kl. 18 i Kurala. Exakt plats meddelas kursdeltagarna. Lämpar sig inte för personer med funktionsnedsättning. 999995 VÅRA FÅGLAR ETT HELT KALENDERÅR – träff en gång per månad sept. 2018 –aug. 2019 (28 €) sön. 12.9–2.12 kl. 9.00–11.00 KURSPLATSEN MEDDELAS SENARE • Hans Hästbacka Anmälning 15.8 (kl. 18) – 4.9 En unik kurshelhet där vi under ett helt kalenderår följer med fågellivet månad för månad. Kursen sker som vandringar 2 h en söndagsförmiddag per månad under september t.o.m. december. Hela kursen börjar med en kort teoridel onsdag 12.9 kl. 18.00–19.15 i Arbishuset. Höstens vandringar sker 16.9, 7.10, 4.11 och 2.12 i Friskalaområdet. Under våren och sommaren 2019 fortsätter kursen på motsvarande sätt från januari t.o.m. augusti. Och då är kalenderåret fullt! Till vårens del anmäler man sig separat fr.o.m. 11.12. Vårens kursdel har en egen kursavgift. Vi artbestämmer fåglar, lyssnar på läten samt lär oss mera om våra fåglars utbredning, levnadsvanor och flyttning. Klä dig i lämpliga ytterkläder och skodon. Ta med handkikare och fågelbok samt gärna ett sittunderlag. Lämpar sig inte för personer med funktionsnedsättning. Lärare är fågelguiden Hans G. Hästbacka. 602115 SKÖT DINA VÄXTER PÅ VINTERN, tre septemberkvällar (15 €) ons. 5–19.9 kl. 17.45–19.15 4 vån. Rum 423 Kaskisgatan 5 • Elina Huhtala Anmälning 15.8 (kl. 18) – 28.8 Hur övervintrar man ute- och krukväxter? Finns det något man kan odla inne när det är kallt och mörkt ute? En kurs om de möjligheter man har med växter när allt där ute ännu sover. Elina Huhtala är trädgårdsmästare och har specialiserat sig på växtproduktion.

999997 STUDERA STJÄRNHIMLEN I OKTOBER, kortkurs två ggr med bl.a. kvällsvandring (15 €) Se sid 87. 810313 KAN VI ÄTA INSEKTER?, föreläsn. tis. 16.10 kl. 18.45–20.15 (8 €) Se sid 85. 420112 VAR ENERGISMART – SPARA HUNDRALAPPAR, en oktoberlördag 27.10 (13 €) Se sid 82.

Navigation • Astronomi

Natur • Djur • Trädgård • Navigation • Astronomi

830203 CROSSNATURE – träna ute i naturen (25 €) Se sid 104.

510257 BLI SKÄRGÅRDSSKEPPARE (51 €) tis. 18.9–4.12 kl. 18.00–20.30 4 vån. Rum 404 Kaskisgatan 5 • Björn Friberg Anmälning 15.8 (kl. 18) – 10.9 Navigatorer och annan teknisk utrustning är bra så länge de fungerar. Lita inte enbart på dem – lär dig navigera själv i skärgården och tillämpa nationella och internationella sjövägsregler. Kursen är för nybörjare och andra som vill förbättra sina kunskaper i navigation. Följer Finlands Navigationsförbunds kursprogram. Studiematerialet på ca 80 € kan köpas kontant av läraren. Består av boken Skärgårdsnavigation, övningssjökort och bestick. Kursen kan avslutas med Finlands navigationsförbunds skärgårdsskepparexamen fredag kväll 14.12.2018. Avgiften och tentamenstiden för examensprovet ingår inte i Arbiskursen. Finns intresse erbjuder Arbis en kurs i kustnavigation våren 2019. Björn Friberg är av Finlands Navigationsförbund auktoriserad lärare och båtbesiktningsman. 999997 STUDERA STJÄRNHIMLEN I OKTOBER, kortkurs två ggr med bl.a. kvällsvandring (15 €) tis. 2–9.10 kl. 18.30–19.15 5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Johan Lindén Anmälning 15.8 (kl. 18) – 24.9 Vad händer på stjärnhimlen i oktober? Ta en titt på natthimlen och dess under. Kursen består av en förberedande föreläsning och en kvällsvandring. Föreläsningen hålls tis. 2.10 kl. 18.30–19.15 i Arbis utrymmen. Datumet för kvällsvandringen är beroende av vädret. Vi siktar på 9.10 eller 16.10. Inför kvällsvandringen samlas vi kl. 20.30 på överenskommen plats. Efter vandringen finns det möjlighet att samlas på t.ex. ett café för att diskutera vad vi sett och observerat. TkD Johan Lindén är docent vid ÅA och långvarig medlem i föreningen för astronomi Ursa.

facebook.com/aboarbis

87


Data • Fotografering • Teckenspråk • Engelska

Data • Fotografering 340180 FOTOGRAFERA – mer än automatinställning (34 €) tis. 11.9–27.11 kl. 18.00–19.30 4 vån. Rum 403. Dataklassen Kaskisgatan 5 • Aras Jarjis Anmälning 15.8 (kl. 18) – 3.9 Lär dig din kameras funktioner och utvecklas som fotograf. Den digitala systemkameran möjliggör mycket mer än bara ”auto”-bilder. Vi lär oss fotografera bl.a. naturen, staden, torg, sport och porträtt i studiomiljö. Kursen tar också upp hur du hanterar dina bilder på datorn och olika redigeringsalternativ med olika program. Ta med din egen kamera och din bärbara dator. Datorer finns också att låna på Arbis. Delar av kursen fungerar som praktiska workshoppar. FM Aras Jarjis har varit videofotograf och tecknare på HBL samt AD och journalist. Han har examen i grafik, fotografering och måleri från Accademia di Belle Arti Vannucci Perugia, Italien.

Foto: Unsplash.com • Bruno Martins

340181 ANVÄND DIN SURFPLATTA, ipad-kortkurs för seniorer (15 €) tors. 27.9–18.10 kl. 17.30–19.00 4 vån. Rum 403. Dataklassen Kaskisgatan 5 • Christian Andersson Anmälning 15.8 (kl. 18) – 19.9 Har du en surfplatta och en hög obesvarade frågor om hur du ska och kan använda den? Ta med ”paddan” och kom på kurs! Vi går i lugn takt igenom olika användningsmöjligheter – alla funderingar är välkomna. Christian Andersson är diplomingenjör i datateknik och har sedan 2012 hållit kurser i datorhantering.

88

340182 VÄLJ RÄTT INTERNETANSLUTNING – föreläsn. tis. 13.11 kl. 18.00–19.30 (8 €) Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen Kaskisg. 5 • Christian Andersson Anmälning 15.8 (kl. 18) – 11.11 Funderar du på vilken internetanslutning du ska välja till ditt hem, din stuga eller arbetsplats? Vilken kapacitet ska man välja och vilka enheter klarar de olika anslutningarna av? Vilka är föroch nackdelarna? Under föreläsningen går diplomingenjören i datateknik Christian Andersson genom olika typer av anslutningar d.v.s. fasta och trådlösa. I samband med föreläsningen finns det också möjlighet till diskussion. Föreläsningsavgift för förhandsanmälda 8 €. Anmälning vid dörren 12 €. 320289 ARTIFICIELL INTELLIGENS OCH ROBOTIK – avgiftsfri föreläsn. tors. 11.10 kl. 18.00–20.00 Se sid 83.

Språk Teckenspråk 120200 GRUNDERNA I TECKENSPRÅK , oktoberveckoslutet 27–28.10 (25 €) lör. och sön 27–28.10 kl. 10.00–15.30 4 vån. Rum 423 Kaskisgatan 5 • Lena Wenman Anmälning 15.8 (kl. 18) – 18.10 En grundkurs i finlandssvenskt teckenspråk. För dig som är nybörjare, men även för dig som redan kan en del stödtecken. Kursen tar kort upp vissa skillnader mellan finskt och finlandssvenskt teckenspråk. Fokus under kursen ligger på teckenspråk i vardagliga situationer. Kursen omfattar: teckenspråkets struktur, handalfabetet, räkneord, grundordförråd, cirka 150 tecken, kommunikationsövningar, förståelseövningar, dövkännedom samt dövkultur. Lena Wenman, socionom YH, är utbildad tecken­ språksinstruktör och har undervisat i teckenspråk sedan 1997.

Engelska 120382 ENGLISH CONVERSATION B2, daytime (37 €) tors. 6.9–29.11 kl. 11.00–12.30 5 vån. Rum 506 Kaskisg. 5 • Leigh Ann Lindholm, Priscilla Purssila Anmälning 15.8 (kl. 18) – 29.8 Intermediate level and above. The course offers the opportunity to develop speaking skills in a supportive setting. The choice of topics covered is flexible and mainly taken from current events and the participants’ own interests. Course aims are: increased confidence and ease in speaking; improved vocabulary and pronunciation; awareness of communication cultures. Leigh Ann Lindholm är certifierad för att undervisa engelska för icke engelskspråkiga. Priscilla Purssila vikarierar i slutet av terminen. Båda har engelska som modersmål.


Italienska

120472 FRANSKA A2.2 PARLONS ENSEMBLE, startnivå ca 200 h tidigare studier (34 €) tors. 6.9–29.11 kl. 17.45–19.15 5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Kaarina Valtanen Anmälning 15.8 (kl. 18) – 29.8 Älskar du franska språket?Vill du öva dig att prata om vardagslivet, nyheter, känslor och händelser? Ska du resa till länder där man pratar franska? Det vardagliga livets höjdpunkter diskuteras, men också resor och hobbyer samt intressen och nyheter som berör oss. Egna teman är också välkomna. Kom med och njut av att tala franska med oss. Startnivå ca 2,5 år vid Arbis. Ej 15.11. HuK Kaarina Valtanen har undervisat franska, engelska och finska sedan 1987.

Foto: Wikipedia, Julien Haler

Grekiska 120504 KALIMERA! NYGREKISKA FÖR NYBÖRJARE A1 (34 €) tors. 6.9–29.11 kl. 19.30–21.00 5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Loukia Lindholm Anmälning 15.8 (kl. 18) – 29.8 En kurs för dig som vill lära dig grunderna i det moderna grekiska språket. Vi lär oss det grekiska alfabetet, vanliga ord och enkla fraser som rör konkreta vardagssituationer. Vi koncentrerar oss på muntlig kommunikation med tonvikt på vardagliga situationer, resor, shopping och restaurangbesök. Ingen kursbok, läraren förser dig med material. Kursen kräver inga förkunskaper. Ej 15.11. FM Loukia Lindholm arbetar som timlärare vid ÅA och har grekiska som modersmål.

Jobba hos oss! Har du specialkunskap i något ämne som du gärna vill lära ut? Kontakta oss och berätta om hurdana kurser du kunde leda! e-post: arbis@turku.fi tel.: 044 907 4737

120556 ITALIENSKA A1, för nybörjare (37 €) mån. 10.9–3.12 kl. 17.15–18.45 4 vån. Rum 423 Kaskisgatan 5 • Stefania Federico Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.9 En kurs för dig som vill inleda dina studier i italienska med en erfaren lärare som har språket som sitt modersmål. Lär dig grundläggande grammatik och typiska ord och uttryck för att komma igång med kommunikationen. Kursen lämpar sig för studerande som snabbt vill lära sig att uttrycka sig på italienska och tar också upp italiensk kultur och vardag. Läraren förser dig med eget material, tillgängligt på svenska. Undervisningen sker främst på italienska och engelska, med inslag av svenska eller finska vid behov. FM Stefania Federico har undervisat i italienska och italiensk kultur bl.a. på Åbo Akademi.

Franska • Grekiska • Italienska

Franska

120557 PARLIAMO!, lätt konversation på italienska A2 (37 €) mån. 10.9–3.12 kl. 19.00–20.30 4 vån. Rum 423 Kaskisgatan 5 • Stefania Federico Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.9 För dig som önskar utöka dina grundkunskaper i och utveckla din kommunikationsförmåga på italienska. Kursen ger dig ett urval ord och uttryck som förbättrar den vardagliga kommunikationen. Vi koncentrerar oss på det talade ordet och att förbättra vår muntliga kommunikation. Deltagarna kan välja olika ämnen och diskutera dem med hjälp av läraren. Alla ämnesområden kopplas till och belyser det italienska språket och den italienska kulturen. Läraren förser dig med material, tillgängligt på svenska. Undervisningen sker däremot främst på italienska och engelska men med inslag av svenska eller finska vid behov. FM Stefania Federico har undervisat i italienska och italiensk kultur bl.a. på Åbo Akademi och är född och uppvuxen i Italien. 120558 CULTURA ITALIANA – RES TILL ITALIEN, kortkurs på italienska och engelska (15 €) tors. 27.9–25.10 kl. 17.45–19.15 4 vån. Rum 422 Kaskisgatan 5 • Stefania Federico Anmälning 15.8 (kl. 18) – 19.9 Vi lär oss om den italienska kulturen med inriktning på resandet. Tips om de olika resmålen och de möjligheter de ger, detta under ledning av Stefania Federico. Hon är född och uppvuxen i Italien och har rest mycket i sitt hemland. Kursen går varannan vecka. Undervisningen sker främst på engelska och italienska, med inslag av svenska eller finska vid behov. Läraren förser dig med kursmaterial. FM Stefania Federico har undervisat i italienska och italiensk kultur bl.a. på Åbo Akademi.

facebook.com/aboarbis

89


Latin • Ryska • Spanska

Latin

Spanska

120664 LATIN – FÖRBÄTTRA DIN ALLMÄNBILDNING A1, för nybörjare (34 €) tis. 11.9–4.12 kl. 19.30–21.00 4 vån. Rum 422 Kaskisgatan 5 • Joonas Vanhala Anmälning 15.8 (kl. 18) – 3.9 Förbättra din allmänbildning med latin! Deltagarna lär sig grunden i latinsk grammatik och att översätta texter från latin till svenska. Vi bekantar oss även med latinets historia och livet i antikens Rom. Inga tidigare studier i latin förutsätts. Kursbok: Oxford Latin Course Part 1. Ej 23.10. TM, HuK Joonas Vanhala är behörig latinlärare och undervisar vid Arbis och Åbo Akademi. 120665 LATINSKA TEXTER B1.2 (34 €) tis. 11.9–4.12 kl. 17.45–19.15 4 vån. Rum 422 Kaskisgatan 5 • Joonas Vanhala Anmälning 15.8 (kl. 18) – 3.9 På kursen behandlas genuina latinska texter. Syftet är att både språkligt och innehållsmässigt förstå, översätta och analysera latinsk prosa och poesi från antiken. Minst 2–3 års tidigare studier i latin krävs. Kursböcker: latinsk ordbok t.ex. Nordstedts latinsk-svenska ordbok och förslagsvis Erik Tidners Latinsk grammatik. Läraren kompletterar med eget kursmaterial. Ej 23.10. TM, HuK Joonas Vanhala är behörig latinlärare och undervisar vid Arbis och Åbo Akademi.

Ryska 120763 GRUNDER I RYSKA – lär dig läsa kyrilliska bokstäver och låneord, septemberveckoslutet 28–29.9 (23 €) fre. 28.9 kl. 17.45–21.00 och lör. 29.9 kl. 12.45–16.00 4 vån. Rum 422 Kaskisgatan 5 • Carina Kristola-Backlund Anmälning 15.8 (kl. 18) – 20.9 Lär dig det kyrilliska alfabetet och bekanta dig med de vanligaste orden i ryskan. Att kunna stava gatunamn och texter på skyltar är redan en stor fördel och det finns förvånansvärt många besläktade ord och lånord i ryskan som man kan känna igen, t.ex. restoran-restaurang, stol-stol, stal-stål, tort-tårta, mebel-möbel och många fler. Behövligt kursmaterial fås av läraren. FM Carina Kristola-Backlund är behörig och erfaren rysklärare.

Kom med kursförslag! Saknar du något i Arbis kursutbud? Konstakta oss med dina förslag! e-post: arbis@turku.fi tel.: 044 907 4737

90

120884 SPANSKA A1, för nybörjare (37 €) ons. 5.9–28.11 kl. 19.30–21.00 4 vån. Rum 422 Kaskisgatan 5 • Georgina González-Norrgård Anmälning 15.8 (kl. 18) – 28.8 Målsättningen är att kunna berätta om sig själv, ge personlig information, berätta om sitt arbete eller studier, familj och hemland. Du lär dig också att klara av enkla situationer på spanska t.ex. att beställa på ett café samt att förstå och skriva enkla texter med vardagsinnehåll och att förstå talad spanska i lugnt tempo. Kursbok: Caminando 1, ca 50 €. Georgina González-Norrgård har spanska som modersmål och har undervisat på Arbis sedan 2002. 120885 SPANSKA A1.2, startnivå ca 125 h tidigare studier (37 €) ons. 5.9–28.11 kl. 17.45–19.15 4 vån. Rum 422 Kaskisgatan 5 • Georgina González-Norrgård Anmälning 15.8 (kl. 18) – 28.8 Vi repeterar grammatik och vokabulär från grundkursen. Kursbok: Caminando 2 (4:e upplagan), ca 50 €. Målsättningen är att lära sig kunna berätta om sig själv, sina fritidsintressen och hur man bor. Dessutom lär man sig att klara av enkla vardagssituationer på spanska t.ex. att handla i en klädaffär. Kursen ger också färdighet i att förstå och skriva enkla texter med vardagsinnehåll samt att förstå talad spanska i lugnt tempo. Fortsättning på vårens kurs A1.2. Georgina González-Norrgård har spanska som modersmål och har undervisat på Arbis sedan 2002. 120886 SPANSKA B1.2, startnivå ca 350 h tidigare studier (34 €) mån. 10.9–26.11 kl. 19.30–21.00 4 vån. Rum 422 Kaskisgatan 5 • Georgina González-Norrgård Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.9 Målsättningen är att utöka kursdeltagarnas vokabulär och utveckla de muntliga och skriftliga färdigheterna i spanska samt hörförståelsen. Vi repeterar grammatik och vokabulär från tidigare kurser och övar oss i att diskutera olika teman på spanska. Förkunskaper ca 350 h, 5,5–6 år på Arbis. Lärarens eget material. Georgina González-Norrgård har spanska som modersmål och har undervisat på Arbis sedan 2002. 120887 SPANSK KONVERSATION B2/C1 (34 €) mån. 10.9–26.11 kl. 17.45–19.15 5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Georgina González-Norrgård Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.9 Ven a practicar con nosotros tu español! Durante el curso hablamos sobre diferentes temas, aprendemos nuevas palabras y repasamos la gramática. Kursen är avsedd för deltagare som har en god grund i spanska. Kursmaterialet fås av läraren. Georgina González-Norrgård har spanska som modersmål och har undervisat på Arbis från 2002.

www.aboarbis.fi


121074 TYSK KONVERSATION B2/C1, eftermiddagskurs (37 €) tis. 11.9–4.12 kl. 17.00–18.30 4 vån. Rum 405 Kaskisgatan 5 • Oliver Dahlmann Anmälning 15.8 (kl. 18) – 3.9 Kursen är avsedd för dig som vill utveckla dina muntliga färdigheter i tyska. Materialet består främst av aktuella texter ur tyska tidningar och internet men också radio. Deltagarnas önskemål påverkar ämnesvalet. Vid behov kan även grammatikaliska frågor tas upp. Oliver Dahlmann har tyska som modersmål och har bott i över 20 år i Åbo. Han jobbar även som auktoriserad translator.

121075 TYSK KONVERSATION B2/C1, kvällskurs (37 €) ons. 5.9–28.11 kl. 19.30–21.00 4 vån. Rum 404 Kaskisgatan 5 • Elisabeth Glatz Anmälning 15.8 (kl. 18) – 28.8 Vi diskuterar kring teman vi tycker är intressanta, om livet i allmänhet och aktuella händelser samt utvidgar ständigt ordförrådet. Vi funderar på skillnaderna mellan olika dialekter och sociolekter, språknyanser och kulturella dimensioner som kan hänga ihop med språkanvändningen. Fokus ligger på muntlig kommunikation och vardagskommunikation. Undervisningsspråket är tyska, vid behov också svenska. Ingen kursbok, men en ordbok eller elektronisk översättare kan vara bra att ha. Elisabeth Glatz har tyska som modersmål och lång erfarenhet som lärare inom både tyska (Arbis, Novia) och interkulturell kommunikation (ÅA).

Tyska

Tyska

Foto: Unsplash.com • Roman Kraft

91


Svenska • Swedish • Finska • Finnish

Svenska • Swedish 1202010 SWEDISH A1, for beginners – daytime (68 € 25 €) Mon and Thu 13.9–3.12 at 12.45–14.15 5th floor, room 506. Kaskisgatan 5 • Nicke Packalén Enrolment 15.8 (18:00) – 5.9 Two days/week, Mondays and Thursdays. Learn the basics in Swedish, one of the two official languages in Finland. Course book: Mål 1, Lärobok, 4th edition, 2012: about 50 €. Nicke Packalén has a Master’s degree in Swedish and is a qualified language teacher. 1202011 SWEDISH A1, for beginners – evening (68 € 25 €) Mon and Thu 13.9–3.12 at 17.45–19.15 4th floor, room 404. Kaskisgatan 5 • Nicke Packalén Enrolment 15.8 (18:00) – 5.9 Two days/week, Mondays and Thursdays. Learn the basics in Swedish, one of the two official languages in Finland. Course book: Mål 1, Lärobok, 4th edition, 2012: about 50 €. Nicke Packalén has a Master´s degree in Swedish and is a qualified language teacher. 1202012 SWEDISH A1.2, startlevel from 50h (70 € 25 €) Tue and Thu 6.9–29.11 at 17.45–19.15 4th floor, room 423. Kaskisgatan 5 • Sara Pollesello Enrolment 15.8 (18:00) – 29.8 Two days/week, Tuesdays and Thursdays. Starting level 50 h means that the student can read, understand and produce short texts about familiar topics (family, home country, weather, hobbies etc.) and take part in simple everyday conversations. Course book: ”Mål 1”, 4th edition: about 50 €. It is possible to apply for the badge “Swedish A1” after completion of this course. The badge is a digital certificate in the Open Badge system. Sara Pollesello has a bachelor’s degree in comparative literature and is a qualified Swedish teacher.

OPEN BADGES Open Badges is a digital course certificate that makes visible the knowledge and proficiency gained on courses. Students have the possibility to apply for an Open Badge in the course Swedish A1.2 and Praktisk svenska A2.2. The long term

goal is to grant Open Badges in more and more courses. Read more about Open Badges at www.aboarbis.fi

1202013 SWEDISH A2.1, startlevel from 100h (70 € 25 €) Tue and Thu 6.9–29.11 at 19.30–21.00 4th floor, room 423. Kaskisgatan 5 • Sara Pollesello Enrolment 15.8 (18:00) – 29.8 Two days/week, Tuesdays and Thursdays. The student has completed some courses in Swedish, knows the basic grammar and vocabulary and wants to improve his/her skills. The student can communicate in everyday situations and produce simple texts about familiar topics. Course book: ”Mål 2”, 4th edition, about 50 €. Sara Pollesello has a bachelor’s degree in comparative literature and is a qualified Swedish teacher. 1202014 PRACTICAL SWEDISH – PRAKTISK SVENSKA A2.2, startnivå från 150 h (37 €) mån 10.9–3.12 kl. 19.30–21.00 4 vån. Rum 404. Kaskisgatan 5 • Kim Lindroos Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.9 Welcome to practice your Swedish! Teaching languages: Swedish and English. Praktisk svenska är en kurs för dig som har gått grund- och fortsättningskurser, men ännu inte riktigt vågar tala svenska. Vi repeterar grundläggande strukturer i språket, men kommer också att prata mycket under kursen. Kursbok: Mål 2, fjärde upplagan. Det är möjligt att ansöka om märket ”Svenska A2” efter avklarad kurs. Märket är ett digitalt certifikat via Open Bagde-systemet. FM Kim Lindroos är utbildad lärare i svenska. 1202015 SVENSK KONVERSATION B1, kvällskurs (37 €) mån. 10.9–3.12 at 17.45–19.15 4 vån. Rum 422 Kaskisgatan 5 • Kim Lindroos Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.9 Håll din svenska levande! En konversationskurs för dig som kan en del men ytterligare vill förbättra dina kunskaper i svenska. Vi läser t.ex. tidningsartiklar och diskuterar. FM Kim Lindroos är utbildad lärare i svenska. 1202016 SVENSK KONVERSATION B2, eftermiddagskurs (37 €) mån. 15.00–16.30 • 10.9–3.12 5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Nicke Packalén Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.9 Håll din svenska levande! En konversationskurs för dig som kan en del men ytterligare vill förbättra dina kunskaper i svenska. Vi läser t.ex. tidningsartiklar och diskuterar. FM Nicke Packalén är behörig lärare i svenska och engelska. 320290 MIKAEL SJÖVALL: DEN SVENSKA MINORITETEN I ESTLAND, föreläsn. mån. 5.11 kl. 18.00–19.30 (8 €) Se sid 84.

Finska • Finnish Se sid 69 • See page 69 • www.turuntyovaenopisto.fi

92

www.aboarbis.fi


320377 DETTA DU BÖR VETA OM ÄTSTÖRNINGAR, föreläsn. tis. 30.10 kl.19.00–20.30 (8 €) Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen Kaskisgatan 5 Liisa Suopanki Anmälning 15.8 (kl. 18) – 29.10 (kl. 14) Vad är en ätstörning och vad är det inte? Det gäller att känna till fakta för att kunna hjälpa dem som drabbas. Det handlar om en allvarlig sjukdom som kan drabba vem som helst. Liisa Suopanki är vice ord­ förande för föreningen Ätstörningsfamiljer i Sydvästra Finland r.f. Hon har personlig erfarenhet av att hjälpa drabbade , både ungdomar och på arbetsplatser. Suopanki leder också specialgrupper för att stöda anhöriga.

320286 ETT LIV PÅ LÅNAD TID – OM SPELMISSBRUK OCH DESS KONSEKVENSER, föreläsn. tis. 25.9 kl.19.00–20.30 (8 €) Se sid 83. 320114 FÖR GAMMAL FÖR ATT ARBETA? Om åldersdiskriminering i arbetslivet, föreläsn. tis. 23.10 kl. 19.00–20.30 (8 €) Se sid 82.

Foto: Unsplash.com • Vladimir Kudinov

830405 SLAPPNA AV MED TIBETANSKA KLANGSKÅLAR, en septemberkväll 28.9 (13 €) fre. 28.9 kl. 19.45–20.45 5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Emilia Nylund Anmälning 15.8 (kl. 18) – 20.9 Vi fördjupar oss i ljudet av klangskålarna medan vi låter stress och spänningar smälta bort. För passet behöver du ett liggunderlag och bekväma kläder. Emilia Nylund är hälsovårdare med studier i reflexologisk zonterapi och har ägnat sig åt avslappning med tibetanska klangskålar sedan början av 2018. För personer som samma kväll deltar i både ”Slappna av med tibetanska klangskålar” och ”Kortkurs i Nia: välmående för nacke, axlar och rygg” (830404) är kurs­avgiften för de båda kortkurserna sammanlagt 15 €. Anmäl dig i så fall separat till de båda kurserna. Rabatten räknas ut på Arbis kansli. Vill du bara gå på tibetanska klangskålar är avgiften den normala 13 €.

Psykologi • Mänskliga relationer

Psykologi • Mänskliga relationer

320378 PRATKVARNEN, för personer med afasi (52 € 30 €) tis. 18.9–20.11 kl. 13.30–16.15 5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Petra Wahteristo Anmälning 15.8 (kl. 18) – 10.9 För personer i olika åldrar med afasi. Målsättningen är att främja delaktighet, förebygga marginalisering samt ge möjlighet till diskussion och kommunikation i en trygg och strukturerad grupp. Kursen består av diskussioner, spel och övningar som samtidigt kan fungera som inkörsport till annan verksamhet inom Arbis. I programmet ingår en kaffepaus i caféet på första våningen. Det är möjligt att delta i kursen med personlig assistent. Hiss till klassrummet på femte våningen, tillgänglig toalett på andra våningen. Klassrummets dörr är 80 cm bred. Anmälningar tas också emot på 044 907 4737. Kursen arrangeras i samarbete med Hjärnförbundet r.f. FM Petra Wahteristo har studerat logopedi.

93


Bildkonst • Måleri

Bildkonst • Måleri 110410 URBAN SKETCHING – skissa din resebok (49 €) mån. 10.9–3.12 kl. 19.00–21.15 3 vån. Rum 311 Kaskisgatan 5 • Victoria Yaroshik Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.9 Passar alla som vill skissa, teckna eller måla landskap, arkitektur och städer. Lär dig skissa en personlig ”minnesbok” t.ex. medan du reser. En skissbok väcker de fina reseminnena till liv – något du kan dela med dig av till dina vänner. Genom att skissa ner sina tankar kan man koppla av och förbättra sin skicklighet. Du kan använda ink-pennor, akvarellpennor eller kol. Victoria Yaroshik är utbildad konstnär. Se www.justart.info 110411 FÄRGNAVIGATION – en väg till rätta färger (17 €) ons. 12.9–28.11 kl. 17.00–17.45 3 vån. Rum 311 Kaskisgatan 5 • Victoria Yaroshik Anmälning 15.8 (kl. 18) – 4.9 Vill du en gång för alla lösa problemet med val av färger i målandet och i vardagen? Gör din målning mer färgbalanserad och tilltalande för ögat! Ta med dig dina egna akvarelleller gouachefärger och akvarellpapper. Du kan även måla med akvarellpennor. Victoria Yaroshik är utbildad konstnär. Se www.justart.info

110414 OLJEMÅLNING, kvällstid (50 €) mån. 17.9–3.12 kl. 19.00–21.15 2 vån. Rum 204 Kaskisgatan 5 • André Peterdi Anmälning 15.8 (kl. 18) – 9.9 Vi bekantar oss bl.a. med den klassiska ”lager-på-lager-tekniken” och ”alla-prima-tekniken”. Undervisningen består av personlig handledning och ”steg-för-steg-metoder”. Kursdeltagarna får i regel själva välja sina motiv – stilleben, landskap, människor o.s.v. Målning efter levande modell ingår som ett element. Den avgiftsfria kursen ”Oljemålning, avgiftsfri nybörjarintroduktion 10.9 ” nr 110413 är obligatorisk för nybörjare. Den anmäler du dig separat till. André Peterdi är konstmålare och utexaminerad bildkonstnär och har undervisat på Arbis sedan 2005. 110415 BILDKONST, för personer med funktionsnedsättning (38 €) fre. 14.9–16.11 kl. 9.00–11.15 5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Erika Adamsson Anmälning 15.8 (kl. 18) – 6.9 Kursen ordnas delvis i samarbete med Kårkulla samkommun. Kursen är öppen också för andra personer med funktionsnedsättning. Alla kan fördjupa sina konstnärliga intryck och får individuell handledning. Anmäl dig via nätet eller kontakta Arbis senast 6.9 på 044 907 4737 om du är intresserad. Materialkostnader 30–50 €/pers. Erika Adamsson är utbildad bildkonstnär. Se även www.erika-adamsson.com

Foto: Unsplash.com • Denise Johnson

110412 AKVARELLSTUDIO (68 €) ons. 12.9–28.11 kl. 18.00–21.15 3 vån. Rum 311 Kaskisgatan 5 • Victoria Yaroshik Anmälning 15.8 (kl. 18) – 4.9 Vi målar personliga bilder i olika tekniker med valfria teman. Vi förbättrar vår kreativitet och lär oss släppa loss och att vara spontana och njuta av målningsprocessen med akvareller. För att lyckas på kursen bör du tidigare ha bekantat dig med grundteknikerna i akvarell. Ta med dig dina egna akvarell­färger och akvarellpapper. Victoria Yaroshik är utbildad konstnär. Se www.justart.info

110413 OLJEMÅLNING, avgiftsfri nybörjarintroduktion 10.9 (0 €) mån. 10.9 kl. 19.00–20.30 2 vån. Rum 204 Kaskisgatan 5 • André Peterdi Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.9 Obligatorisk för nybörjare inför kursen ”Oljemålning, kvällstid” nr 110414. Vi går genom bl.a. olika materialmöjligheter. Ingen kursavgift. Kom ihåg att anmäla dig också till den egentliga kursen nr 110414.

94

www.aboarbis.fi


110417 PRÖVA PÅ KERAMIK, en septemberkväll 6.9 (8 €) tors. 6.9 kl. 18.00–21.00 ÅSALEN Östra Strandgatan 2 • Araz Jarjis Anmälning 15.8 (kl. 18) – 29.8 Ta chansen och testa en kväll om keramik är något för dig! Kom själv, med ditt kompisgäng eller med några arbetskamrater. Under tre timmar skapar du det som faller på och fyra veckor senare är dina alster glaserade och färdiga att avhämtas. Materialavgiften på några euro betalas kontant till läraren. Kursen hålls i Åsalen, Östra strandgatan 2. Ingång via den lilla järnporten vid gatan. FM Aras Jarjis har examen i keramik, grafik, fotografering och måleri från Accademia di Belle Arti Vannucci Perugia, Italien. 110418 KERAMIK FÖR VUXNA OCH BARN (40 €) tors. 13.9–29.11 kl. 16.45–18.45 ÅSALEN Östra Strandgatan 2 • Araz Jarjis Anmälning 15.8 (kl. 18) – 5.9 Ta chansen och gör något kreativt tillsammans. Pröva på de olika grundteknikerna såsom kavling, tumning, ringling och glasering av de färdiga föremålen. Dreja skålar och tekoppar eller forma skulpturer eller tillverka kakel. Vi utgår från den nivå ni är på oberoende av om ni tidigare har jobbat med lera eller inte. Barn i åldern 7–12 år får delta endast i sällskap av en vuxen. Båda anmäler sig separat och betalar deltagar­avgiften. Barn från 13 år uppåt kan delta ensamma. Kursen är inte avsedd för barn under 7 år. En materialavgift på ca 30 € betalas kontant till läraren. För barn 7–12 år är materialavgiften 15 €. Kursen hålls i Åsalen, Östra strandgatan 2. Ingång via den lilla järnporten vid gatan. FM Aras Jarjis har examen i keramik, grafik, fotografering och måleri från Accademia di Belle Arti Vannucci Perugia, Italien.

Keramik • Emaljering

Keramik • Emaljering

110419 KERAMIK, grund- och fortsättningskurs (40 €) tors. 13.9–29.11 kl. 19.00–21.00 ÅSALEN Östra Strandgatan 2 • Araz Jarjis Anmälning 15.8 (kl. 18) – 7.9 Arbeta med lera och forma dina egna skålar, krukor eller muggar. Inspiration för skapandet och förståelsen för hantverket hämtar vi ur olika tidsperioder med hjälp av kursledaren och de andra deltagarna. Kursen passar både dig som inte har sysslat med keramik förr och dig som redan har en viss erfarenhet. Du utvecklas på din egen nivå och i egen takt under ledning av vår erfarna kursledare. En materialavgift på ca 30 € betalas kontant till läraren. Kursen hålls i Åsalen, Östra strandgatan 2. Ingång via den lilla järnporten vid gatan. FM Aras Jarjis har examen i keramik, grafik, fotografering och måleri från Accademia di Belle Arti Vannucci Perugia, Italien. 110416 EMALJERING, septemberveckoslutet 28–29.9 (23 €) fre. 28.9 kl. 18.00–20.30 och lör. 29.9 kl. 11.00–15.45 S:T OLOFSSKOLAN, slöjdsalen Klostergatan 11 • Idun Hellström Anmälning 15.8 (kl. 18) – 20.9 Emaljera med plast. Metoden bygger på emaljering där ett pulver strös på en plåtbit som värms upp så pulvret smälter. Med plastpulvret går emaljeringen lätt att genomföra och man kan enkelt göra dekorativa smycken, nyckelringar och små skyltar och tavlor. Ingen förhandskunskap behövs! Verktygskostnaden 5 € och materialet 5–10 € betalas kontant till läraren. Lunchpaus 60 min på lördag. Idun Hellström är formgivare YH.

Foto: Unsplash.com • Alex Jones

95


Textilslöjd • Hobby

Textilslöjd • Hobby 110600 NALLAR I ANTIK STIL, dagtid sept.–okt. (31 €) mån. 10.9–29.10 kl. 14.00–17.00 ÅSALEN Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.9 Sy en värdefull nalle till dig själv eller släktens minsting! Antik­nallarna sys för hand av mohair eller viskos och fylls med träspån. Materialkostnad 20–80 €/nalle. HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare. 110605 TEXTILHOBBY, dagtid sept.–okt. (38 €) ons. 5.9–31.10 kl. 10.30–13.00 5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Anja Lindqvist Anmälning 15.8 (kl. 18) – 28.8 Sy en rya, sticka sockor, knyt ett tofsdjur, brodera en kudde, virka en boll, kroka en väska ... Möjligheterna är många! Du påverkar själv vad som tas upp under kursen. HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare. 110601 MARTHADOCKOR I TRADITIONELL STIL, dagtid okt.–dec. (31 €) mån. 22.10–10.12 kl. 14.00–17.00 ÅSALEN Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist Anmälning 15.8 (kl. 18) – 14.10 Vi gör kopior av traditionella Marthadockor. Vi slipar och målar massahuvuden, syr tygkroppar och fyller dem med sågspån. Materialkostnad 20–80 €/docka. HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

110606 BRODERI, dagtid nov.–dec. (26 €) ons. 7.11–12.12 kl. 10.30–13.00 5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Anja Lindqvist Anmälning 15.8 (kl. 18) – 30.10 Brodera t.ex. inför julen dukar, adventskalender eller julkort. Du påverkar själv vad som tas upp under kursen. HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare. 110603 VÄVNING, kvällskurs (72 €) mån. och tis. 4.9–11.12 kl. 17.45–20.45 ÅSALEN Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist Anmälning 15.8 (kl. 18) – 27.8 Väv både grövre och tunnare vävar – dukar, mattor, disktrasor m.m. Vi sätter upp och väver i gemensamma vävar. Information om materialkostnader i början av kursen. Kursen pågår tisdagar 4.9–11.12 och måndagar 10–24.9, men för att vävandet ska framskrida bör deltagarna väva också under andra tider. Arbis arrangerar vid behov tillgång till vävsalen. Nybörjare har företräde. Deltagare på denna kurs har företräde till vårens kurs 2019 vilket betyder att större arbeten inte behöver bli klara under hösten. HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare. 110610 KLÄDSÖMNAD ÄR ROLIGT, kvällskurs (56 €) ons. 12.9–28.11 kl. 18.00–20.45 S:T OLOFSSKOLAN, textilsalen Klostergatan 11 • Berit Bragge Anmälning 15.8 (kl. 18) – 4.9 Kom på en praktisk kurs och sy kläder för barn eller vuxna enligt egna behov och önskemål. Du lär dig om måttagning, mönster, tillskärning, sömnad och maskiner. Vi använder symaskinen och overlocksmaskinen mångsidigt och går igenom olika sömnadstekniska tips och knep som underlättar sömnadsarbetet. Ta med eget material och sömnadstillbehör. Passar såväl nybörjare som längre hunna. Träff vid S:t Olofsskolans huvudingång. Kom i tid för ytterdörren går i lås! HeL, formgivaren Berit Bragge har många års erfarenhet som beklädnadslärare.

Foto: Kai Alajoki

110604 STICKNING, fem oktoberkvällar (26 €) mån. 1–29.10 kl. 18.00–21.00 ÅSALEN Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist Anmälning 15.8 (kl. 18) – 23.9 Lär dig grunderna eller sticka någonting annorlunda! Sticka t.ex. lovikkavantar, sockor i magic loop, spetsstickad duk, pläd i dominostickning ... Du påverkar själv vad som tas upp under kursen. HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

96

www.aboarbis.fi


Textilslöjd • Hobby Foto: Unsplash.com • Patricia Serna

110602 LAPPTEKNIK MED RUNDA FORMER, septemberveckoslutet 14–15.9 (23 €) fre. 14.9 kl. 17.30–20.30 och lör. 15.9 kl. 10.00–15.00 ÅSALEN Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist Anmälning 15.8 (kl. 18) – 6.9 Vi lär oss fälla in cirkelrunda figurer, sy drinkarens väg m.m. Ta gärna med egen symaskin, så har du lättare att senare fortsätta på ditt arbete. HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare. 110607 KRANSAR AV NATURMATERIAL, en novemberlördag 24.11 (14 €) lör. 24.11 kl. 11.00–16.30 ÅSALEN Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist Anmälning 15.8 (kl. 18) – 15.11 Gör kransar av olika naturmaterial – granris, enris, tallkvistar m.m. Om du inte har eget material kan du mot kontanter köpa av kursledaren. Tag med handskar för materialet kan kännas stickigt! HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

110608 LJUSSTÖPNING, en novembersöndag 25.11 (14 €) sön. 25.11 kl. 10.00–15.30 ÅSALEN Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist Anmälning 15.8 (kl. 18) – 15.11 Att stöpa ljus betyder att man doppar veken i ljusmassan så många gånger att ljuset blir tillräckligt grovt. HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare. 110609 HEMSLÖJD PÅ HEMMET, eftermiddagskurs (40 €) tis. 11.9–11.12 kl. 14.45–16.15 SERVICEHUSET HEMMET Observatoriegatan 2 • Anja Lindqvist Anmälning 15.8 (kl. 18) – 4.9 Kursen ordnas i samarbete med Servicehuset Hemmet och är främst avsedd för dess pensionärer, men öppen också för andra intresserade som i så fall ska anmäla sig separat. Kontakta Arbis på 044 907 4737 senast 4.9 om du är intresserad. Ingen nätanmälning. HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

facebook.com/aboarbis

97


Möbel • Slöjd

Möbel • Slöjd 110611 TRÄSLÖJD OCH SNICKERI, avgiftsfri nybörjarintroduktion 10.9 (0 €) mån. 10.9 kl. 18.00–21.00 S:T OLOFSSKOLAN, slöjdsalen Klostergatan 11 • Henrik Malmström Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.9 Avgiftsfri obligatorisk introduktionskurs för nybörjare inför kurserna ”Träslöjd, eftermiddags- respektive kvällskurs” nr 110612 resp. 110613 eller ”Snickeri och metallslöjd” nr 110614. På kursen ges anvisningar i säker maskinanvändning och råd för materialanskaffning. Introduktionen är riktad till både nybörjare och andra kursdeltagare som inte tidigare har slöjdat i S:t Olofsskolans slöjdsal på motsvarande kurser. Glöm inte att anmäla dig också till någon av de egentliga kurserna! 110612 TRÄSLÖJD, eftermiddagskurs (56 €) mån. 17.9–3.12 kl. 15.30–18.15 S:T OLOFSSKOLAN, slöjdsalen Klostergatan 11 • Henrik Malmström Anmälning 15.8 (kl. 18) – 9.9 Träslöjd och snickeri för såväl nybörjare som längre hunna. Förverkliga dina egna projekt under handledning och med rätt apparatur. Kursdeltagarna står själva för materialanskaffning. Råd ges av läraren. Begränsat lagerutrymme. För både nybörjare och sådana som ej tidigare slöjdat i S:t Olofsskolans slöjdsal är den avgiftsfria engångskursen ”Träslöjd och snickeri, nybörjarintroduktion” nr 110611 obligatorisk. Anmäl dig i så fall separat till den. Henrik Malmström har över tio års erfarenhet av undervisning i träslöjd.

Foto: Unsplash.com • Andrew Ruiz

110613 TRÄSLÖJD, kvällstid (56 €) mån. 17.9–3.12 kl. 18.30–21.15 S:T OLOFSSKOLAN, slöjdsalen Klostergatan 11 • Henrik Malmström Anmälning 15.8 (kl. 18) – 9.9 Samma innehåll och villkor som i föregående kurs 110612 TRÄSLÖJD, eftermiddagskurs

98

110614 SNICKERI OCH METALLSLÖJD, kvällstid (73 €) tis. 11.9–4.12 kl. 17.30–20.45 S:T OLOFSSKOLAN, slöjdsalen Klostergatan 11 • Kent Engström Anmälning 15.8 (kl. 18) – 3.9 Snickeri och metallslöjd för såväl nybörjare som längre hunna. I metall endast mindre smidesarbeten. Begränsat förvaringsutrymme. För nybörjare och andra som ej tidigare slöjdat i S:t Olofsskolans slöjdsal är den avgiftsfria engångskursen ”Träslöjd och snickeri, nybörjarintroduktion” nr 110611 obligatorisk. Anmäl dig i så fall separat till den. Kent Engström är behörig slöjdlärare med lång erfarenhet av undervisning i arbetarinstitut, grundskola och högskola. 110615 MÖBELTAPETSERING, kvällstid (73 €) tors. 6.9–29.11 kl. 17.30–20.45 S:T OLOFSSKOLAN, slöjdsalen Klostergatan 11 • Anne Palin Anmälning 15.8 (kl. 18) – 29.8 Lär dig klä om gamla möbler och tillverka ny stoppning. Varje kursdeltagare förser sig med det material som behövs till det egna arbetet. Du kan kontakta kursledaren på 0400 530 272 eller palin.anne@gmail.com för tips och råd för material­ anskaffning. Material ingår inte i kursavgiften. Den som får plats på denna kurs har företräde till motsvarande kurs våren 2019. Företräde till höstens ges däremot till studerande som inte deltagit i motsvarande möbeltapetseringskurs under föregående läsår 2017–2018. Men också om du gått kursen under det förra läsåret lönar det sig att anmäla sig med tanke på eventuella lediga restplatser. Arbis meddelar vem som antagits. Anne Palin har mångårig erfarenhet av textil- och inredningsbranschen, är utbildad möbeltapetserare och gesäll. 110616 MÖBELTAPETSERING, oktoberveckoslutet 26–28.10 (36 €) fre. 26.10 kl. 17.00–21.00, lör. och sön. 27–28.10 kl. 10.00–16.00 S:T OLOFSSKOLAN, slöjdsalen Klostergatan 11 • Anne Palin Anmälning 15.8 (kl. 18) – 18.10 Lär dig klä om gamla möbler och tillverka ny stoppning. Företräde till denna veckoslutskurs ges till studerande som inte har plats på Arbis kvällskurs i möbeltapetsering nr 110615. Men även om du har plats på kvällskursen kan det löna sig att anmäla sig. Arbis meddelar dem som får plats på denna veckoslutskurs efter att anmälningstiden gått ut. Du kan kontakta kursledaren angående materialanskaffning 0400 530 272 eller palin.anne@gmail.com. Under både lör. och sön. håller vi lunchpaus 60 min. Anne Palin har mångårig erfarenhet av textil- och inredningsbranschen, är utbildad möbeltapetserare och gesäll.


110220 MUSIK FRÅN MEDELTIDEN OCH RENÄSSANSEN, fyra tisdagskvällar (15 €) tis. 11.9–2.10 kl. 19.15–20.15 4 vån. Rum 412. Musikklassen Kaskisgatan 5 • Anneliina Koskinen Anmälning 15.8 (kl. 18) – 3.9 Vill du lära dig mera om tidig musik? Tycker du redan om medeltida eller renässansmusik? Vad är magin bakom dess klang? Varför känns den så lugnande ibland? Slottsmusikern Anneliina Koskinen berättar om tidig musik och dess hemligheter, sjunger och spelar och inbjuder dig att sjunga med. Det blir föreläsningar med klingande exempel. MuM Anneliina Koskinen är utexaminerad från den solistiska avdelningen vid Sibelius-Akademin. Se även www.anneliinakoskinen.com 110222 BLÅSMUSIK I ENSEMBLE (43 €) ons. 12.9–12.12 kl. 18.00–20.00 GILLESGÅRDEN, innergården Auragatan 1 • Mikko Lagerspetz Anmälning 15.8 (kl. 18) – 4.9 Kursen består av orkesterövningar under ledning av dirigenten Mikko Lagerspetz. Ingen enskild instrumentundervisning ges, men även nybörjare är välkomna att få övning i ensemble­spel. Uppmärksamhet fästs vid speluppträdanden, renhet, exakthet, frasering och nyanser. Under höstterminen övas konsertoch dansmusik samt inför julen årstidsmässig repertoar. När vi uppträder kallar vi oss Blåslaget. Ej 5.12. Blåslaget uppträder bl.a. på Arbis Aftonskonsert i Svenska veckan 9.11. Mikko Lagerspetz har studerat musikvetenskap, komposition och valthornsspel samt dirigerat olika blåsorkestrar sedan 1984 och Blåslaget sedan 2008.

Musik

Musik

Kursen ordnas i samarbete med Servicehuset Hemmet men är öppen också för andra t.ex. anhöriga som då ska anmäla sig separat till kursen. Kontakta Arbis 044 907 4737 senast 30.8.2018. Ingen nätanmälning. Ej 14.9, 28.9, 26.10, 16.11, 7.12. MuM Marianne Maans är utexaminerad från SibeliusAkademin. 110232 AFTONKONSERT I SVENSKA VECKAN, fre. 9.11 kl. 18.00–20.00, avgiftsfri, ingen förhandsanmälan 2 vån. Festsalen Kaskisgatan 5. Arbis sång- och musikkursers gemensamma, traditionella Aftonkonsert i Svenska veckan. Konserten ingår i Arbis specialprogram under Svenska veckan. Fritt inträde. Ingen förhandsanmälan. 110233 ARBIS OCH TYÖVÄENOPISTOS 110-ÅRS KONSERTFEST 20.11 kl.18.00 , avhämta din avgiftsfria biljett i förväg. Se sid 84. 110221 FIOLSPEL, individuell undervisning (78 €) mån. 10.9–5.11 kl. 16.15–21.15 4 vån. Rum 405 Kaskisgatan 5 • Marianne Maans Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.9 Fiolspel med folkmusikinriktning för olika åldrar. Du kan vara nybörjare eller ha spelat tidigare. Vi både tränar teknik och spelar folkmusiklåtar. Du bör ha med dig eget instrument. Det är även möjligt att delta med stråkharpa som instrument. 45 min/deltagare under åtta måndagar. Ej 22.10. Läraren kontaktar var och en före kursstart och kommer överens om de enskilda klockslagen och datumen. MuM Marianne Maans är en mångsidig musiker som uppträder både solo och i ensembler. Hennes special­ område är den finlandssvenska folkmusiken.

110230 MUSIKSTUND PÅ ROSENHEMMET (15 €) fre. 7.9–14.12 kl. 14.00–14.45 SERVICEHUSET HEMMET Observatoriegatan 2 • Marianne Maans Anmälning 15.8 (kl. 18) – 30.8 Musikstund för seniorer. Vi sjunger allsånger och visor från olika tider samt lyssnar till musik. Inga förkunskaper krävs.

facebook.com/aboarbis

Foto: Unsplash.com • Jordan Mixson

110229 MUSIKSTUND PÅ ANNAHEMMET (15 €) fre. 7.9–14.12 kl. 15.00–15.45 SERVICEHUSET HEMMET Observatoriegatan 2 • Marianne Maans Anmälning 15.8 (kl. 18) – 30.8 Musikstund för seniorer med allsång, musiklyssning och diskussion i anknytning till musiken. Inga förkunskaper krävs. Kursen ordnas i samarbete med Servicehuset Hemmet men är öppen också för andra t.ex. anhöriga som då ska anmäla sig separat till kursen. Kontakta Arbis 044 907 4737 senast 30.8.2018. Ingen nätanmälning. Ej 14.9, 28.9, 26.10, 16.11, 7.12. MuM Marianne Maans är utexaminerad från SibeliusAkademin.

99


Sång

Sång 110223 FOLKSÅNG, septemberveckoslutet 28–29.9 (23 €) fre. 28.9 kl. 18.30–21.00 och lör. 29.9 kl. 10.00–16.00 4 vån. Rum 412. Musikklassen Kaskisgatan 5 • Marianne Maans Anmälning 15.8 (kl. 18) – 20.9 En kurs för dig som tycker om att sjunga på egen hand eller med andra i t.ex. kör. Vi jobbar med finlandssvenska traditionsvisor, en- och flerstämmigt i både kortare småvisor och längre medeltidsballader. Du får lära dig en repertoar ur den traditionella finlandssvenska folksången och om den folkliga sångens stilmedel. Genom gehörsinlärning införlivas det folkmusikaliska uttrycket, svängen och rytmbearbetningen naturligt i sången. På lördag 1 h lunchpaus. MuM Marianne Maans är en mångsidig musiker som uppträder både solo och i ensembler. Hennes specialområde är den finlandssvenska folkmusiken. 110224 PROJEKTKÖREN MIAÅ – män i arbetsför ålder (43 €) tors. 6.9–29.11 kl. 19.30–21.15 4 vån. Rum 412. Musikklassen Kaskisgatan 5 • Sam Fröjdö Anmälning 15.8 (kl. 18) – 29.8 Är du bekant med sång och musik – körsångare, rocksångare eller bandmusiker? Suktar du efter musikaliska utmaningar? Känner du att det är hög tid för manskörssång? MiAÅ riktar sig till vuxna män i arbetsför ålder för vilka musikutövande i grupp inte är främmande. Vi ser gärna att du tar dig an musik av varierande slag, att du med nöje söker dig bortom gränserna för den traditionella manskörsrepertoaren. Det finns möjlighet till uppsjungning i rum 405 från kl. 19.00, d.v.s. 30 min före kursstart. Sam Fröjdö är musiker, dirigent och har ett förflutet som lärare i musik. 110225 KÖR FÖR ALLA – CANTRALLA (37 €) tis. 4.9–27.11 kl. 17.30–19.00 4 vån. Rum 412. Musikklassen Kaskisgatan 5 • Ros-Mari Djupsund, Andreas Nordström Anmälning 15.8 (kl. 18) – 27.8 Inga förkunskaper krävs. Vi sjunger efter egen förmåga och kallar oss ”Cantralla”. Uppsjungnings- och sångövningar med både bekanta och nya sånger, mest på svenska. Kursledaren Ros-Mari Djupsund doktorerar i musikvetenskap. Kontakta henne på 040 768 9980 om du har frågor. Fr.o.m. 16.10 leds kursen av Andreas Nordström. Han är musiker och studerar till sånglärare vid Åbo yrkeshögskola.

110226 KÖREN UPPTEMPO – något för alla (34 €) tors. 13.9–29.11 kl. 17.45–19.15 4 vån. Rum 412. Musikklassen Kaskisgatan 5 • Jasmine Nedergård Anmälning 15.8 (kl. 18) – 5.9 Upptempo är för dig som är intresserad av internationella sånger och musikstilar. Vi prövar på att sjunga allt från jazz, blues och country till rock och pop, mest på engelska. Kören har ingen åldersbegränsning eller musikaliska krav, men det underlättar om man har ett musiköra. Vi sjunger mest enstämmigt. Njut av samvaron och av att sjunga tillsammans. Jasmine Nedergård har jobbat som kantor och varit första vice dirigent i Florakören. Kontakta henne gärna på 050 560 5655 om du har frågor. 110227 SOLOSÅNG, för herrar (66 €) mån. 17.9–10.12 kl. 16.15–21.15 4 vån. Rum 412. Musikklassen Kaskisgatan 5 • Anneliina Koskinen Anmälning 15.8 (kl. 18) – 9.9 Är du nybörjare eller vill annars utveckla din röst? Du får individuell handledning och stöd i att hitta en fri andning och en naturlig tonbildning. Du lär dig grunderna i röstfysiologi, frasering och tolkning samt övar för att motarbeta rampfebern. Repertoaren väljer du fritt, allt från klassiskt till rytmmusik. Ta gärna med text och noter. De som inte deltagit i kursen på våren har företräde till höstens kurs, men även vårens deltagare välkomnas i mån av plats. Så anmäl dig! Arbis meddelar dem som får plats efter anmälningstidens slut. 45 min/deltagare under sex måndagar 17.9, 1.10, 15.10, 12.11, 26.11, 10.12. Läraren kontaktar sedan var och en före kursstart och kommer överens om de enskilda klockslagen och datumen. MuM Anneliina Koskinen är utexaminerad från den solistiska avdelningen vid Sibelius-Akademin. Se även www.anneliinakoskinen.com 110228 SOLOSÅNG, för damer (66 €) mån. 10.9–3.12 kl. 16.15–21.15 4 vån. Rum 412. Musikklassen Kaskisgatan 5 • Anneliina Koskinen Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.9 45 min/deltagare under sex måndagar 10.9, 24.9, 8.10, 22.10, 19.11, 3.12. Kursinnehåll och lärare samma som i kursen ovan 110227 SOLOSÅNG, för herrar. 110232 AFTONKONSERT I SVENSKA VECKAN, fre. 9.11 kl. 18.00–20.00, avgiftsfri, ingen förhandsanmälan 2 vån. Festsalen Kaskisgatan 5. Arbis sång- och musikkursers gemensamma, traditionella Aftonkonsert i Svenska veckan. Konserten ingår i Arbis special­ program under Svenska veckan. Fritt inträde. Ingen förhandsanmälan. 110233 ARBIS OCH TYÖVÄENOPISTOS 110-ÅRS KONSERTFEST 20.11 kl.18.00, avhämta din avgiftsfria biljett i förväg. Se sid 84.

100

www.aboarbis.fi


820526 DANSA BLUESFOXTROT, kortkurs 4 ggr på senhösten (15 €) mån. 19.11–10.12 kl. 18.15–19.30 LUOSTARIVUORI SKOLA, festsalen. ingång via parken Klostergatan 13 • Marjut Koch och Christer Jansén Anmälning 15.8 (kl. 18) – 11.11 Bluesfoxtroten ger snabbt ett professionellt intryck, men är i själva verket ganska lätt att öva in. Redan då du lärt dig ett par grundsteg kan du dansa ett helt musikstycke. Vi bygger upp vår dans helt från grunden och avancerar i lugn takt. Mot slutet av kursen drar vi oss inte för att även pröva på mera avancerade turer. Klä dig bekvämt med lätta skor utan hög klack. Kursen hålls fyra gånger i Luostarivuori skolas festsal 19.11– 10.12.2018. Anmäl dig gärna parvis eller kom solo om du är beredd att dansa i båda rollerna d.v.s. förning och följning. Instruktörerna Christer Jansén och Marjut Koch har lett danskurser under 15 år. De har även dansat ballroom och är aktiva utövare av argentinsk tango. Jansén är utbildad dansinstruktör via SUSEL ry.

Dans

Dans

820527 FRÅN DANSENS FUNDAMENT TILL UTTRYCK OCH BERÄTTELSE, oktoberveckoslutet 26–27.10 (23 €) fre. 26.10 kl. 18.00–21.00 och lör. 27.10 kl. 13.00–16.00 5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisg. 5 • Susanne Montag-Wärnå Anmälning 15.8 (kl. 18) – 18.10 Via rörelse och dans hittar vi en del av vår egen unika rörelserepertoar. Genom både ledd improvisation och klara övningar lär vi oss att förstå kroppens rörelsemönster och komposition. Undervisningen utgår från danspionjären Rudolf von Labans teorier och metoder, som används i nästan alla professionella dansstudior världen runt. Klä dig bekvämt för det blir både svettigt och lugnt! Minimiålder för deltagande 14 år. Danspedagogen och performanceartisten Susanne Montag-Wärnå är född och utbildad i Tyskland. De senaste 15 åren har hon jobbat i Finland bl.a. på Musikinstitutet Arkipelag och Åbo yrkeshögskola. 830406 CAPOEIRA – dansliknande afrobrasiliansk kampsport för kvinnor och män (37 €) 5.9–28.11 Se sid 103. KURSER I NIA Se sid 102.

Foto: Unsplash.com • Mitchell Orr

facebook.com/aboarbis

101


Qigong • Nia

Qigong • Nia 830400 QIGONG – EN VÄG TILL BÄTTRE HÄLSA, grundkurs för kvinnor och män (25 €) ons. 5.9–28.11 kl. 18.00–19.00 5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Thea Mantsinen Anmälning 15.8 (kl. 18) – 28.8 Kursen är avsedd för helt nybörjare och passar alla oavsett ålder och kön. Qigong är en mångtusenårig träningsmetod från Kina för en väg till bättre hälsa och ökat välbefinnande. Rörelserna är enkla men kraftfulla. Med qigong får du mer energi, förbättrar din hälsa samt förebygger sjukdomar. Den är stressreducerande och allmänt stärkande för kropp och sinne. Tekniken kräver varken träningskläder eller utrustning. FM Thea Mantsinen har lång erfarenhet av att leda qigong. 830401 QIGONG – EN VÄG TILL BÄTTRE HÄLSA, fortsättningskurs för kvinnor och män (25 €) ons. 5.9–28.11 kl. 16.45–17.45 5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Thea Mantsinen Anmälning 15.8 (kl. 18) – 28.8 Kursen är avsedd för dem som har grundkunskaper mot­ svarande ett år på Arbis och passar alla oavsett ålder och kön. Qigong är en mångtusenårig träningsmetod från Kina för en väg till bättre hälsa och ökat välbefinnande. Rörelserna är enkla men kraftfulla. Med qigong får du mer energi, förbättrar din hälsa samt förebygger sjukdomar. Den är stress­ reducerande och allmänt stärkande för kropp och sinne. Tekniken kräver varken träningskläder eller utrustning. FM Thea Mantsinen har lång erfarenhet av att leda qigong.

102

830404 KORTKURS I NIA™: VÄLMÅENDE FÖR NACKE, AXLAR OCH RYGG, en fredagskväll 28.9 (13 €) fre. 28.9 kl. 17.30–19.30 5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Minna Aalto Anmälning 15.8 (kl. 18) – 20.9 Sitter du mycket vid datorn? Sätter sig stressen i nacken och axlarna? Kortkursens tyngdpunkt ligger på Nians hand- och armtekniker. Vi går igenom rörelserna enskilt och väver sedan in dem i en enklare, dansant koreografihelhet. Kom i kläder du känner dig bekväm och/eller vacker i och vid behov kan svettas i. Liggunderlag och något långärmat för avrundande avslappning kan vara skönt. Ingen paus under kursen. FM Minna Aalto, är licensierad Nia™ och Nia 5 stages-instruktör med över 10 års lärarerfarenhet. Läs mer på www.dakinia.fi. För personer som samma kväll deltar i både ”Kortkurs i Nia: välmående för nacke, axlar och rygg” och ”Slappna av med tibetanska klangskålar” (830405) är kursavgiften för båda kurserna 15 €. Anmäl dig separat till båda kurserna. Rabatten räknas ut på Arbis kansli. Vill du bara gå på kortkursen i NIA är avgiften den normala 13 €.

www.aboarbis.fi

Foto: Unsplash.com • William Farlow

830402 NIA™ – TRÄNING FÖR KROPP OCH SJÄL, för kvinnor och män (31 €) tors. 6.9–29.11 kl. 16.45–18.00 5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Minna Aalto Anmälning 15.8 (kl. 18) – 29.8 Nia™är en lättsam gruppträningsform med element av dans, kampsport och mindfulness. Att vi rör oss barfota gör träningen skonsam för lederna, att vi lyssnar till musiken vi rör oss till stimulerar bl.a. koordinationsförmågan, rytm­sinnet och själen. Du är välkommen oavsett erfarenhet – det går alltid att lära sig något nytt! Kom i kläder du känner dig bekväm i och/eller kan svettas i, barfota eller i tunna gympatossor. Liggunderlag och långärmat kan vara skönt för avslappningen. FM Minna Aalto, licensierad Nia™ och Nia 5 stages-instruktör, undervisar med över 10 års erfarenhet. Läs mer på www.dakinia.fi.

830403 FÖRMIDDAGSNIA – TRÄNING FÖR KROPP OCH SJÄL, för kvinnor och män (31 €) ons. 5.9–28.11 kl. 10.00–11.15 5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Minna Aalto Anmälning 15.8 (kl. 18) – 28.8 Förgyll din dag med ett Nia-pass före lunch! Nia™ kombinerar svettgympa med dansglädje, mental träning och återhämtning. Att vi rör oss barfota gör träningen skonsam för lederna, att vi lyssnar till musiken vi rör oss till stimulerar bl.a. koordinationsförmågan, rytmsinnet och själen. Du är välkommen oavsett erfarenhet! Kom i kläder du känner dig bekväm i och/ eller kan svettas i – helst barfota annars med tunna gympa­ tossor. Liggunderlag och långärmat kan vara skönt för avslappningen. FM Minna Aalto, licensierad Nia™ och Nia 5 stages-instruktör, undervisar med över 10 års erfarenhet. Läs mer på www.dakinia.fi.


Capoeira • Karate Foto: Unsplash.com • Jason Briscoe

Capoeira • Karate 830406 CAPOEIRA – dansliknande afrobrasiliansk kampsport för kvinnor och män (37 €) ons. 5.9–28.11 kl. 19.45–21.15 • 5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Ronnie Snellman Anmälning 15.8 (kl. 18) – 28.8 Dansliknande afrobrasiliansk kampsport där man inte slåss, utan iakttar och följer sin motspelare i takt till rytmisk musik. Utvecklar rörlighet och flexibilitet. Inlärning av grundrörelser bl.a. att hjula på capoeiravis. Klä dig i lätta kläder, T-tröja och inneskor för gymnastikbruk eller delta barfota. Barn från 9 år uppåt är välkomna med i sällskap av en vuxen. Alla anmäler sig separat. Ronnie Snellman har lett träningar i Capoeira för både barn och vuxna sedan 2006.

830407 KARATE-DO SHOTOKAI, grundkurs (37 €) mån. 10.9–3.12 kl. 19.45–21.15 LUOSTARIVUORI SKOLA, festsalen ingång via parken Klosterg. 13 • Timo Harju, Irja-Marie Solin och Eva Hertzberg Anmälning 15.8 (kl. 18) – 9.9 Vill du förbättra din kondition, träffa nya människor och bekanta dig med en intressant och rolig kampkonst? Kom med och lär dig karate! Kursen ger en översikt av KDS-karate: grundläggande ställningar, sparkar, slag, rörelse, timing, avstånd och hur du kan använda hela kroppen effektivt. Inom KDS tävlar vi inte. I stället övar vi i växlande par och bygger upp varandras kunskaper. Tidigare erfarenhet behövs inte. Ta med dig bekväma träningskläder och en vattenflaska. Vi tränar alltid barfota. Kursen ordnas i samarbete med Abo Karate-Do Shotokai r.f. och leds av Timo Harju (timo@synestesia.net eller tel. 044 317 7826), Irja-Marie Solin och Eva Hertzberg.

facebook.com/aboarbis

103


830203 CROSSNATURE – träna ute i naturen (25 €) sön. 9.9–21.10 kl. 11.30–13.00 KURSPLATSEN MEDDELAS SENARE • Petra Mannström Anmälning 15.8 (kl. 18) – 30.8 CrossNature® är en träningsform med inspiration från olika sporter bl.a. boxning (parträning), fotboll, styrketräning och löpning. En enkel och funktionell träning som du lätt kan utöva ute i naturen. CrossNature® går ut på att röra sig genom naturen och utnyttja det som finns för att träna både styrka och kondition. När vi tränar i grupp använder vi även varandra som motvikter i olika parövningar. Vår ”kurslokal” är området kring Katrinedal. Exakt plats meddelas de anmälda. Klä dig i löparskor och lämpliga kläder och ta med ett liggunderlag. Du får rosiga kinder och ett svettigt men kul träningspass! Nivå: medeltung. 830204 SPRING TILLSAMMANS – det är roligare så (25 €) tis. 11.9–4.12 kl. 19.00–20.00 KURSPLATSEN MEDDELAS SENARE • Måns Vikström Anmälning 15.8 (kl. 18) – 3.9 Håll springet i benen med löparskolan på Arbis! Avsikten är att utgående från den egna nivån utvecklas som löpare och få prova på olika former av träningspass såsom backintervaller och löpskolning. Kursen riktar sig till såväl nybörjare som längre hunna – målet med kursen är framför allt att löpa och ha roligt tillsammans. Vi träffas alltid vid ingången till Arbishuset och satsar på att hitta glädjen i att träna på ett hållbart och roligt sätt. Måns Vikström är en f.d. tävlingslöpare som motionslöper vid sidan av sina studier i medicin.

104

Gymnastik

Foto: Unsplash.com • Jenny Hill

Crossnature • Löpning • Gymnastik

Crossnature • Löpning

830205 INSPIRERANDE KVÄLLSGYMPA, för män och kvinnor (19 €) mån. 10.9–12.11 kl. 18.15–19.15 LUOSTARIVUORI SKOLA, festsalen. ingång via parken Klostergatan 13 • Alexander Gyllenberg Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.9 Vi prövar på olika motionsformer för både uthålligheten och förstärkandet av muskulaturen. De tio gympatimmarna är alla olika men ändå med utrymme för att repetera det som gruppen tycker bäst om. Vi prövar också på olika lagsporter och individuella motionsformer som lämpar sig för inomhusträning. Alexander Gyllenberg har undervisat i fysisk fostran bl.a. som anställd vid Nylands brigad och som timlärare vid Arbis. 830207 CIRKELTRÄNING – träna hela kroppen på 60 min, för kvinnor och män (25 €) tis. 11.9–4.12 kl. 8.45–9.45 5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Valtteri Koski Anmälning 15.8 (kl. 18) – 3.9 Vill du få hela kroppen tränad på 60 min? Vi jobbar vid olika stationer med hjälp av olika redskap såsom käppar, hantlar, hopprep m.m. Målet är att stärka kroppen från topp till tå med fokus på att förbättra vår hållning. Vi börjar passet med en ordentlig uppvärmning och avslutar med lätt stretching och töjning. Träningen går att anpassa enligt den egna orken och konditionen och ger förhoppningsvis inspiration till att träna också hemma. Passar såväl nybörjare som mer erfarna. Ta gärna med en vattenflaska. EK Valtteri Koski är aktiv idrottsutövare med mångårig erfarenhet av olika grenar. 830206 HÄLSOFRÄMJANDE GYMNASTIK, morgonkurs för herrar (25 €) mån. 10.9–3.12 kl. 8.45–9.45 5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Valtteri Koski Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.9 En mångsidig träning för hela kroppen. Vi fokuserar på de viktiga djupa musklerna. Dessutom jobbar vi med rörligheten genom stretching och töjning. Målsättningen är att må bra och att hålla kroppen i balans och i gott skick. Kursen lämpar sig speciellt bra för dig som t.ex. har ett stillasittande jobb eller annars är rätt stationär. Ta gärna med en vattenflaska. EK Valtteri Koski är aktiv idrottsutövare med mångårig erfarenhet av olika grenar.

www.aboarbis.fi


830210 STRETCHING OCH MUSKELFÖRSTÄRKNING, morgonkurs för damer (25 €) tors. 6.9–29.11 kl. 8.45–9.45 5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Malin Lindholm Anmälning 15.8 (kl. 18) – 29.8 Mångsidig träning för hela kroppen. Uppvärmning, muskelförstärkning, rörlighet och stretching. Vi jobbar främst med den egna kroppen med målsättning att må bra och hålla kroppen i balans och gott skick. Ta gärna med en yogamatta. PK Malin Lindholm är aktiv idrottsutövare med mångårig erfarenhet av olika grenar. 830209 STRETCHING OCH KÄPPGYMNASTIK, dagskurs för damer (25 €) tors. 6.9–29.11 kl. 11.15–12.15 5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Malin Lindholm Anmälning 15.8 (kl. 18) – 29.8 Uppvärmning med käpp samt avslappningsövningar. Ta gärna med en yogamatta eller filt. PK Malin Lindholm är aktiv idrottsutövare med mångårig erfarenhet av olika grenar.

Yoga 830405 SLAPPNA AV MED TIBETANSKA KLANGSKÅLAR, en septemberkväll 28.9 (13 €) Se sid 93.

Gymnastik • Yoga

830208 MOTIONSGYMNASTIK OCH MUSKELFÖRSTÄRKNING, förmiddagskurs för herrar (25 €) tors. 6.9–29.11 kl. 10.00–11.00 5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Malin Lindholm Anmälning 15.8 (kl. 18) – 29.8 Har du problem med ryggen och nacken? Traditionell motionsgymnastik med tyngdpunkten lagd på att stärka mag- och ryggmuskulaturen. Ta gärna med en yogamatta eller filt. PK Malin Lindholm är aktiv idrottsutövare med mångårig erfarenhet av olika grenar.

830369 HATHA-YOGA, nybörjar- och fortsättningsnivå för kvinnor och män (28 €) mån. 17.9–19.11 kl. 16.45–18.15 5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Ann-Mari Backman Anmälning 15.8 (kl. 18) – 9.9 För nybörjare och för dig som har yogat tidigare. I hatha­yogan strävar vi efter att skapa balans. Kroppens flexibilitet och smidighet blir bättre. Avslappning och meditation ingår i passet. Var och en utför övningarna enligt egen förmåga. Ta med dig bekväma kläder, eget liggunderlag, en filt och ett öppet sinne. Inga förkunskaper krävs. Ann-Mari Backman är hathayogalärare och mediyogainstruktör. 830391 HATHA-YOGA, fortsättningsoch fördjupningsnivå för kvinnor, dagtid (37 €) mån. 10.9–3.12 kl. 11.45–13.15 5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Kerstin Lamppu Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.9 För kvinnor som har grundkunskaper i hathayoga. Ta med en egen yogamatta. Kerstin Lamppu är utbildad till yogaledare i Saarijärvi.

facebook.com/aboarbis

Foto: Lauri Tiikasalo

830392 MEDIYOGA, nybörjarnivå för kvinnor och män (24 €) mån. 17.9–19.11 kl. 18.30–19.45 5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisg. 5 • Ann-Mari Backman Anmälning 15.8 (kl. 18) – 9.9 Den medicinska yogan är utvecklad från kundalinyogan. Forskningsresultat visar på förbättrade resultat både fysiskt och mentalt för dem som utövar mediyoga regelbundet. Mediyogan utgår från våra chakran. Rörelserna och andningsteknikerna öppnar upp energisystemet i kroppen och skapar balans. Övningarna sker mest liggande och sittande på antingen din yogamatta eller på en stol. De enkla och kraft­fulla yogapassen kombineras med djupverkande meditation för en djup, direkt och energimässig balans på alla plan d.v.s. fysiskt, mentalt och emotionellt. Tag med mjuka kläder, en yogamatta och en filt i t.ex. fleece. Gärna en kudde eller en kloss att sitta på. Ann-Mari Backman är hathayogalärare och mediyogainstruktör.

105


Yoga

830395 ASHTANGA-YOGA III, ettans serie fördjupad nivå för kvinnor och män (37 €) tis. 11.9–4.12 kl. 19.45–21.15 5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo Anmälning 15.8 (kl. 18) – 3.9 Kursen riktar sig till dig som har god kännedom om ashtanga­ yoga. Du behöver inte kunna hela ettans serie, men du bör någorlunda behärska övningen fram till navasana (båten, halva ettan). Kursen är krävande och förutsätter aktivt deltagande. FM Sofia Pelo har undervisat i yoga sedan 2006.

Foto: Lauri Tiikasalo

830393 ASHTANGA-YOGA I, nybörjarnivå för kvinnor och män (25 €) tis. 11.9–4.12 kl. 17.00–18.00 5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo Anmälning 15.8 (kl. 18) – 3.9 Ashtangayoga enligt Shri K. Pattabhi Jois tradition är en fysiskt utmanande och dynamisk form av yoga där andningen utgör grunden. Du lär dig grunderna i ashtangayoga: andningsteknik, muskellås, solhälsningarna, stående och sittande ställningar samt en del av den avslutande lugnande sekvensen. Studietakten är intensiv och förutsätter aktivt deltagande. Utövat regelbundet tränar du upp styrka, balans, flexibilitet och koncentration. FM Sofia Pelo har undervisat i yoga sedan 2006. 830394 ASHTANGA-YOGA II, fortsättningsnivå för kvinnor och män (31 €) tors. 6.9–29.11 kl. 20.00–21.15 5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo Anmälning 15.8 (kl. 18) – 29.8 För dig som någorlunda behärskar grunderna i ashtangayoga. På kursen fördjupar vi övningarna och fokuserar främst på de yogaställningar som utgör den första halvan av ettans serie. FM Sofia Pelo har undervisat i yoga sedan 2006.

106

830396 VINYASA FLOW-YOGA I, easy flow, nybörjar- och fortsättningsnivå för kvinnor och män (31 €) mån. 10.9–3.12 kl. 20.00–21.15 5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo Anmälning 15.8 (kl. 18) – 2.9 Vinyasa flow-yoga är en mångsidig och dynamisk yogaövning där ställningarna sammanlänkas till rörelsesekvenser som utförs i takt med andningen. På easy flow-kursen jobbar vi med solhälsningar och grundläggande yogaställningar. Varje kursgång avslutas med djupavslappning. Allt du behöver är en någorlunda god grundkondition, en yogamatta och ett öppet sinne. FM Sofia Pelo har undervisat i yoga sedan 2006. 830397 VINYASA FLOW-YOGA II, fortsättnings- och fördjupad nivå för kvinnor och män (37 €) tors. 6.9–29.11 kl. 18.15–19.45 5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo Anmälning 15.8 (kl. 18) – 29.8 Kursen riktar sig till dig som har ett eller flera års erfarenhet av regelbunden yogaövning av den fysiskt utmanande sorten. Vi utforskar lätta armbalanser, fördjupar oss i vridningar, utmanar balanssinnet och jobbar vidare med bakåtböjningar. Allt med glimten i ögat. FM Sofia Pelo har undervisat i yoga sedan 2006. 830398 YIN-YOGA för kvinnor och män (31 €) tis. 11.9–4.12 kl. 18.15–19.30 5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo Anmälning 15.8 (kl. 18) – 3.9 Yinyoga är en lugn och meditativ form av yoga, som effektivt stimulerar och töjer muskler och bindvävnad. Yogaställningarna görs sittande eller liggande. Ta med ett mjukt underlag t.ex. en yogamatta och en filt. FM Sofia Pelo har undervisat i yoga sedan 2006.

www.aboarbis.fi

Tag med en egen yogamatta och/eller filt till yogakurserna.


Slottsg. 25 • 1908–1915 Foto: Åbo landskapsmuseum / August Schuffert

Klosterg. 16 •1915–1916 Foto: Åbo landskapsmuseum / Jubileumsskrift 1908–2008

Trägårdsg. 5 •1916–1918 Foto: Åbo landskapsmuseum / Jubileumsskrift 1908–2008

Universitetsg 17 • 1918–1937 Foto: Åbo landskapsmuseum / Rusko Reuna

Henriksg. 9 • 1940–1950 Foto: Åbo landskapsmuseum / C. J. Gardberg

Köpmansg. 2 • 1951–1959 Foto: Åbo landskapsmuseum / C. J. Gardberg

Aurag. 1 B • 1960–2007 Foto: Åbo svenska arbetarinstituts jubileumsskrift 1908–2008

Kaskisg. 5 • 2008– Foto: Turun suomenkielinen työväenopisto / Mika Tammenkoski

Arbis 110 år – verksamhetsställen 1908–2018

Arbis 110 år – verksamhetsställen 1908–2018

107


Café Dominic 3.9.–5.12.2018

MA-TO • MÅN.-TORS.

9.30–19.30

Kaskenkatu 5 • Kaskisgatan 5 Lounaslista • Lunchmeny

www.turuntyovaenopisto.fi

Opinto ohjelma 2018–2019  

Turun suomenkielisen työväenopiston opinto-ohjelma 2018–2019

Opinto ohjelma 2018–2019  

Turun suomenkielisen työväenopiston opinto-ohjelma 2018–2019

Advertisement