Page 1

~1~

MR. SUPAT DEDSING <Jim> 5404600021


~2~

With so much personality.

พูดมากเสียบุคลิก


~3~

ABOUT Work <> 50 Vocabular <> Animation <> Web 1.0 2.0 <> Info Graphic <> CD Cover <> Story Board <> Said thatâ&#x20AC;Ś


~4~

50 Vocabular LOG IN เป็นการเข้าสู่ระบบการใช้งานเชื่อมต่อโปรแกรมหรือเว็ปเพจ ต่างๆ LOG OUT หยุดการเชื่อมต่อหรือการติดต่อ SOCIAL NETWORK หมายถึง สังคมออนไลน์ที่จะช่วยให้คุณหา เพื่อนบนโลกอินเทอร์เน็ตได้ง่ายๆ เราสามารถที่จะสร้างพื้นที่ส่วนตัว ขึ้นมาและได้ทําความรู้จักกับเพือนหรือคนอื่นๆและยังสามารถแนะนํา ตัวเองได้เช่น Facebook Hi 5 Twitter QR CODE ก็คือรหัสชนิดหนึ่ง หรือที่กันว่าQuick Response (การ ตอบสนองที่รวดเร็ว) E BOOK คือ หนังสือในรูปแบบของสื่อดิจิตอล โดยเราสามารถโหลด จากเว็ปต่างๆเข้ามาในคอมพิวเตอร์เพื่อ อ่าน โดยที่เราไม่ต้องอ่าน หนังสือแบบเป็นเล่ม


~5~

E LEARNING คือ การเรียนการสอนโดยผ่านสื่อ อิเล็คทรอนิกส์ เช่น การเรียนการสอนแบบ E SERVICE คือ การบริการทางอิเล็กทรอนิคย์ หรือการใช้ internet เป็นส่วนเกี่ยวข้องเช่น การใช้ทางสายการบิน ใช้ในการจองตั๋ว E MAIL คือ เป็นไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคย์ หรือการเขียนจดหมายส่ง หรือรับข้อความผ่านทางเครือข่ายเชื่อมโยงระบบอิเล็คทรอนิคย์ E COMMERCE คือการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยส่งข้อมูลด้วยสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางเครือข่ายเช่นInternetถ้าผู้ใช้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ คู่สายโทรศัพท์โมเดมและเป็นสมาชิกของบริการอินเตอร์เน็ตก็สามารถ ทําการค้าผ่านระบบเครือข่ายได้ E BANKING คือ การทําธุระกรรมต่าง ๆ ที่ต้องทําที่ธนาคาร เช่นโอน เงิน ตรวจสอบยอด เป็นต้น ส่วน E-Banking หรือ ธนาคาร อิเล็คทรอนิกส์ คือ การให้บริการทําธุระกรรมทางการเงินต่างๆ ผ่าน อุปกรณ์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ อินเตอร์เนต


~6~

E GISคือ ระบบเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูล เชิงพื้นที่ และเชื่อมโยงและผสมผสานข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่และ ข้อมูลเชิงบรรยาย ที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล สามารถดัดแปลงแก้ไขและ วิเคราะห์ และแสดงผลการวิเคราะห์ และการนําเสนอข้อมูล เพื่อให้เห็น มิติและความสัมพันธ์ด้านพื้นที่ของข้อมูล ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดความ เข้าใจปัญหา และประกอบการตัดสินใจในการปัญหาเกี่ยวกับการวาง แผนการใช้ทรัพยากรเชิงพื้นที่ STOPMOTIONป็นแอนิเมชันที่อะนิเมะเตอร์ต้องสร้างส่วน ประกอบ ต่างๆของภาพขึ้นด้วยวิธีอื่น นอกเหนือจากการวาดบนแผ่นกระดาษ หรือแผ่นเซล และยังต้องยอมเมื่อยมือ ขยับรูปร่างท่าทางของ ส่วนประกอบเหล่านั้นทีละนิดๆ แล้วใช้กล้องถ่ายไว้ทีละเฟรมๆ HIPER TAKE เป็นการจัดการหน่วยสารสนเทศในการติดต่อที่ผู้ใช้ เลือกสําหรับสร้างโดยมีลักษณะเช่นเดียวกับการเชื่อม (Link ) หรือ hypertext link CHECK IN คือการบอกพิกัด สถานที่ต่างๆ เพื่อในรู้ว่าเราอยู่ที่ไหน ตําแหน่งไหน


~7~

COPYRIGHT คือลิขสิทธิ์ของผลงานที่ห้ามดัดแปลงเช่น ซีดี ดีวีดี ภาพยนตร์ COPYLEFT คือสัญญาอนุญาติที่ยอมสละสิทธิบางอย่างที่ได้รับการ คุ้มครองออกเผยแพร่ ได้บางส่วน DIGITAL NATIVE คือเป็นคนรุ่นใหม่ที่เกิดในเทคโนโลยีดิจิตอลถุ กใช้อย่างกว้างขวางอย่างเช่น วัยเริ่มทํางาน นักศึกษา นักเรียน ที่มี ความคุ้นเคยในการใช้ในโลกออนไลน์สังเกตได้จากการพกโทรสัพท์ มือถือไปด้วยทุกที่และสร้างบุคคลิกของตนเอง GOOGLE MAPSคือบริการของgoogleที่ให้บริการเทคโนโลยีด้าน แผนที่ประสิทธิภาพสูงใช้งานง่ายและข้อมูลของธุรกิจในท้องถิ่น อย่างเช่น กานรับจากสัยญาณดาวเทียม เช่น การจราจร-ภาพถ่าย-สภาพ อากาศ-ภูมิประเทศ GOOGLE TRANSLATE คือเป็นที่บริการแปลภาษาออนไลน์ฟรี ได้ ทุกภาษา


~8~

GOOGLE EARTH คือ เป็นโปรแกรมภาพถ่ายทางอากาศ แผนที่ ผัง เมือง Friend Reguest พอเราเข้าหน้าเฟสบุ๊คเสร็จเรากดไปที่มุมซ้ายมือแล้ว คลิกตรงไอคอลรูปคนดูว่าใครแอดมาบ้างแล้วกดรับเพื่อนได้เลย Notification การแจ้งเตือนไอคอลจะอยู่ใกล้ๆกับคําขอร้องเป็นเพื่อนจะ มีไอคอลเป็นรูปโลกคลิกดูเพื่อดูความเคลื่อนไหวเฟสบุ๊คของเราว่ามี อะไรบ้าง update status การแชร์ข้อความใหม่บนเฟสบุ๊คให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เช่น เราทําอะไรที่ไหนอย่างไร sort ข้อความการโพสหน้าวอ มีข่าวเด่น คือ การโพสขิคนที่เรา้ข้สไปดู บ่อยๆ ส่วนข่าวล่าสุด คือ ข้อความที่โพสตามวันและเวลา LIKE ถูกใจเป็นสิ่งที่เพื่อนหรือบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อนมากดถูกใจตาม ข้อความโพสวีดีโอรูปภาพหรืออื่นๆ Account Setting ตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ มีไว้เพื่อตั้งค่าข้อมูลของ"Facebook"


~9~

อย่างเช่น สถานะความโสด หรือไว้ตั้งค่าวันเกิด และอื่นๆ ตามข้อมูล ของเรา privacy setting ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว คือ ผู้ใช้สามารถกําหนดความ เป็นส่วนตัวได้มากขึ้น เพิ่มความปลอดภัย ลดปัญหาการโพส แท็กรูป ข้อความจากผู้ใช้งานคนอื่นแบบมั่วๆ mutual friend มีเพื่อนร่วมกัน คือ การมีเพื่อนร่วมกันบน Facebook จะ บอกจํานวนของเพื่อนที่เรามี ว่ามีจํานวนเท่าไร Change cover เปลี่ยนภาพหน้าปก คือ เราสามารถเปลี่ยนภาพหน้าปก ข้างบนเพื่อความสวยงามของfbของเรา Activity redent กิจกรรมล่าสุด เราสามารถเห็นเพื่อนของเราว่าเพื่อน เราทําอะไรบ้างในแต่ละวัน HOME หน้าแรก คือ เมื่อเรากดเข้าไปที่หน้าแรกภายในfb มันก็จะขึ้น หน้าหลักของเราและเราสามารถเห็นเพื่อนๆทุกคน ว่าทําไรอะไรบ้าง close friend เพื่อนสนิทค คือเพื่อนที่เราต้องการติดตามข่าวสารมาก ที่สุดสามารถตั้งให้แจ้งเตือนหรือไม่แจ้งเตือนก็ได้ครับ


~ 10 ~

add a description คือ เพิ่มคําบรรยายให้กับภาพที่เราโพสว่าเราต้องการ สื่อสารอะไร ADD LOCATION เป็นการบงบอกเพื่อนของเราที่อยู่ในเฟสให้รู้ว่า อยู่สถาที่ใด COMMENT เป็นการแสดงความคิดเห็นของเราตามสถานะของเพื่อน หรือรูปของเพื่อน Create event การสร้างกิจกรรมในFacebookซึ่งตําแหน่งจะอยู่ด้านบน ขวาเราสามารถ ใส่ชื่อกิจกรรม รายละเอียด สถานที่ เวลาเริ่ม เวลา สิ้นสุดงาน และที่สําคัญเราสามารถเชิญชวนแขกเข้าร่วมงานหรือกิจกรรมนั้นๆ See All เราจะพบ"ดูทั้งหมด SeeAll" ได้ในหลายจุดที่มีพื้นที่จํากัดใน การแสดงเช่นแท็บแสดง"การขอร้องเป็นเพื่อน Preview ความหมาย เป็นการจําลองภาพ ให้เห็นก่อนที่จะออกสู่ สาธารณะ add Group ความหมาย คือการสร้างกลุ่ม เป็นมาณว่า เราสร้างกลุ่มให้


~ 11 ~

เพื่อน ได้คุยกันอย่างส่วนตัว โดยมี 3 ประเภท 1.กลุ่มเปิด คือ ทุดคน สามารถมองเห็นกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม และสิ่งที่สมาชิกโพสได้ 2.กลุ่มปิด ทุกคนสามารถดูกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่สามารถ เห็นโพสได้ 3.กลุ่มลับ เฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่สามารถมองเห็นกลุ่ม สมาชิกกลุ่มและส่งที่สมาชิกโพส Hight-Light คือการทําให้เกิดจุดเด่นหรือจุดสนใจในโปรไฟล์ของเรา เองจําเป็นต้องใช้ FaceBook Timeline จึงจะสามารถตั่งค่าHight-Light ได้ Subscribtion คือการ ดูของมูลข่าวสาร ของบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อนเราก็จะ สามารถเห็นขอมูลข่าวสารของบุคคลนั่นๆได้ ‎junk ขยะ ขยะที่อยู่ใน mail ที่เราสามารถเรียกกลับมาได้ ถ้าลบต้องลบ 2ครั้ง ทั้งmailและถังขยะในmail chat สนทนา เป็นบล็อกที่สามารถเขียนโต้ตอบกัน ทั้ง ลับ-หรือเปิดเผย message คือการรับส่งข้อความระหว่างเรากับเพื่อน สามารถสร้างเป็น กลุ่มได้


~ 12 ~

re-tweet คือเป็นการอ้างอิงข้อความtweetของบุคคลอื่นเพื่อไม่ให้ สาระสําคัญขาดหายไป จึงต้องเก็บข้อความเก่าไว้ด้วย โดยข้อความที่จะ ส่งต่อจะสามารถส่งไปถึงเพื่อนๆอีกมากมาย ทั้งของเราเองและเพื่อน ของผู้รับด้วย ‎Tweetple คือ บุคคลที่ใช้บริการทวิตเตอร์ Direct message คือการรับส่งข้อความส่วนตัวถึงผู้ใช้ทวิตเตอร์คนอื่น ด้วย direct message แต่มีเงื่อนไขว่าผู้ใช้คนนั้นจะต้องมา follow เรา ก่อน Following คือ คน หรือ account Twitter ของคนอื่น ซึ่งอาจจะเป็นคน รู้จักของคุณ หรือเป็นใครก็ได้ในโลกใบนี้ที่คุณสนใจอยากติดตาม ซึ่ง ไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องรู้จักกับคนเหล่านี้เป็นการส่วนตัว คุณติดตามได้ ทั้ง เพื่อน, คนในสังคม, ดารา, บริษัท, เว็บไซต์ ใครก็ได้ ที่เล่น Twitter ขอแค่คุณรู้ว่า account Twitter ของเขาคืออะไร Follower แสดงจํานวนบุคคลที่ติดตามข้อความในบล็อกทวิตเตอร์ของ เรา คือ ความหมายที่ตรงกันข้ามกับ Following ซึ่งหมายถึง คนอื่น หรือ account Twitter อื่นที่มาติดตามคุณ


~ 13 ~

Animation

Click


~ 14 ~

Web 1.0 2.0 Web 1.0 เป็นเว็บสมัยดั้งเดิม เป็นเว็บที่อยู่ในสมัยยุคแรกที่ internet กําลังดัง เพราะไอ้เจ้า "web1.0" ตัวนี้นี่แหละที่ทําให้โลกของ internet ได้รับความนิยม มากขึ้น เพราะ "web1.0" เป็นเว็บไซต์ที่นําเสนอข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ด้าน ต่างๆ ที่เราอยากรู้ ซึ่งจะส่งเนื้อหาต่างๆ ขึ้นหน้าจอคอมพิวเตอร์เพียงเดียวเพื่อ นําเสนอผู้ที่มาเข้าชม พูดได้ง่ายๆ "web1.0" ก็คือเว็บไซต์ต่างๆ ที่เราเปิดเพื่อ เป็นการสืบค้นหาข้อมูลในการทํางานนั่นเอง ในทฤษฎีของการสื่อสารถือว่า เป็นการสื่อสารทางเดียว (one-way communication) เพราะไม่มีการตอบรับ จากผู้ที่ได้รับข้อมูล


~ 15 ~

Web 2.0 เป็นคําที่ถูกนิยามขึ้นโดยบริษัทที่ทําเกี่ยวกับ Media ของอเมริกาที่มี ชื่อว่า "O'Reilly Media" ในปีค.ศ.2004 ซึ่ง "web2.0" นี้เป็นชื่อที่ใช้เรียกรวมๆ เกี่ยวกับการใช้งาน "internet" ที่มีการก้าวเข้ามาสู่ยุคที่ 2 ที่มีพื้นฐานการ ให้บริการเป็นหลัก และมีรูปแบบการใช้งาน "internet" ที่เปลี่ยนไปหรือกล่าว ได้ว่าเป็นสังคม "network" ที่ผู้ใช้ "internet" มีส่วนรวมในการสร้างมันขึ้นมา ซึ่งเป็นการสะท้อนความต้องภายในของผู้ใช้อย่างชัดเจน


~ 16 ~

Info Graphic

จากการสํารวจนักศึกษา 100 คนพบว่า การใช้มือถือในห้องเรียนระหว่างนั่ง เรียน ระบุได้ดังนี้

1.ฟังเพลง 80%

2.เล่นเกมส์ 27%

3. Social Network 19%

4.วีดีโอ 9.01%

5.คิดเลข 5.5%

6.คุยโทรศัพท์ 5.5%

7.หาข้อมุล 3.6%


~ 17 ~

CD Cover


~ 18 ~

ภาพภาพ

บรรยายภาพ ภาพภายในห้องเรียนขณะนั่ง เรียนกันอยู่มีนักศึกษาที่ตั้งใจเรียน และไม่ตั้งใจเรียน

มีนักศึกษาคนหนึ่งหยิบโทรศัพท์ ขึ้นมาโทรและนั่งเล่นนเกมส์โดยไม่ สนใจในการเรียน

เพื่อนข้างๆหวังดีเลยหันไปตักเตือน นักศึกษาคนนั้นว่า เวลาเรียนอยู่ไม่ ควรใช้โทรศัพท์หรือมานั่งเล่นเกมส์ เดียวจะเรียนไม่รู้เรื่อง

บรรยายเสียง


~ 19 ~

Said thatâ&#x20AC;Ś Thank You Teacher.

สุภัท 5404600021  

สุภัท 5404600021

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you