Page 1

НОВИНИ № 28 (102) 11 липня 2013 р. ЧЕТВЕР

стор. 2

інформаційний

тижневик

КІРОВОГРАДЩИНИ

Соціологія

Рівень місцевого патріотизму зростає

стор. 3

стор.9

Неймовірно, але факт!

Олександрійського суддю посадили

Рекомендована ціна 50 коп.

www.novosti.kr.ua

обласний

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

МИ ЗНАЄМО ЄМО ТТЯ ОБЛАСТІ ВСЕ! ПРО ЖИТТЯ

Ніхто не забутий

Сповідь колишнього бійця штрафроти Тема номера

Центральний регіон-2015: Голованівську – тверда «четвірка» Геннадій Рибченков, «УЦ», спеціально для Новин Кіровоградщини

Ñâ³é ñåãìåíò ïðîãðàìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ʳðîâîãðàäùèíè «Öåíòðàëüíèé ðåã³îí-2015» çàõèñòèëà Ãîëîâàí³âùèíà. Ïðî òå, ÿê³ çäîáóòêè òà ïðîáëåìè ìຠðàéîí, ÷èòàéòå íà 4 ñòîð³íö³. У номер!

Є гроші на модернізацію кіровоградського водоканалу Ñâ³òîâèé áàíê ìຠíàì³ð âèä³ëèòè 600 ìëí äîëàð³â íà ðåàë³çàö³þ ïðîåêò³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ìîäåðí³çàö³þ òà ï³äâèùåííÿ åíåðãîåôåêòèâíîñò³ öåíòðàë³çîâàíîãî òåïëîïîñòà÷àííÿ, âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ. Про це стало відомо під час зустрічі віце-прем’єр-міністра Олександра Вілкула з керівництвом Світового банку у спра-

вах України, Білорусі та Молдови. Перший проект – із підвищення енергоефективності централізованого теплопос-

тачання. У ньому планується участь 10 комунальних підприємств таких міст: Вінниця, Донецьк, Івано-Франківськ, Кам’янецьПодільський, Хмельницький, Кривий Ріг, Миколаїв, Харків, Дніпропетровськ, Херсон. Другий – проект розвитку міської інфраструктури. Він спрямований на модернізацію систем водопостачання та водовідведення у містах Коломия, Житомир, Краматорськ, Донецьк, Кіровоград, Тернопіль, Харків та Київ. Проект передбачає протягом 2015-2020 років проведення модернізації вищевказаних комунальних підприємств.

Світловодському заводу чистих металів знайшли нового інвестора Íà Ñâ³òëîâîäñüêèé çàâîäó ÷èñòèõ ìåòàë³â ìîæå ïðèéòè íîâèé ³íâåñòîð. Про це під час засідання Ради старійшин повідомив голова ОДА Андрій Ніколаєнко. – Ми знайшли нового інвестора для

Світловодського заводу чистих металів, який у колишньому СРСР був флагманом з виробництва напівпровідникових матері-

00037

алів. І ми не допустимо подальшої руйнації цього унікального підприємства, яке, на моє переконання, має стати одним з кращих в області, – наголосив Андрій Ніколаєнко.

стор.12

Гаряча лінія

Лікар-мертвокіст Події тижня У СВІТЛОВОДСЬКУ ЗНОВУ ВІДБУДЕТЬСЯ РИБНИЙ ЯРМАРОК

Рибний ярмарок відбудеться до Дня рибалки на міському ринку «Світанок» у Світловодську 14 липня. Початок ярмарку – о 9:00. Нагадаємо, вперше рибний ярмарок у Світловодську відбувся минулого року 8 липня. НА КІРОВОГРАДЩИНІ ПОБІЛЬШАЛО МІЛЬЙОНЕРІВ

Цього року на Кіровоградщині задекларували свої доходи 20 мільйонерів – це на 8 мільйонерів більше, ніж за минулорічну кампанію декларування. Про це повідомили у прес-службі ГУ Міндоходів в області. Найчастіше мільйонні доходи, що декларувалися громадянами за 2012 рік, отримувалися із операцій з інвестиційними активами, від продажу рухомого та нерухомого майна. Сукупно такі громадяни повинні сплатити до бюджету податку з доходів фізичних осіб біля 800 тис. грн. граничним терміном до 1 серпня. Загалом до територіальних органів Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області подали декларації про свої доходи за минулий рік майже 30,5 тисяч громадян. Загальна сума задекларованих доходів склала 459,3 млн грн., з яких до сплати належить біля 27 млн грн. податку. ПОСЛУГАМИ «ХЮНДАЇВ» СКОРИСТАЛИСЯ 365 ОЛЕКСАНДРІЙЦІВ

Пасажирами швидкісних потягів класу «Інтерсіті+» за період з 15 червня по 2 липня на залізничній станції Олександрія стали 365 жителів районного центру. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Зокрема, поїздом №166/165 Київ-Дніпропетровськ із Києва до Олександрії перевезено 180 пасажирів. Тим самим потягом з Олександрії до Дніпропетровська перевезли 11. Поїздом №168/167 Київ-Запоріжжя із Києва до Олександрії доправили 160 пасажирів, тим самим складом з Олександрії до Запоріжжя перевезли 14. В «Укрзалізниці» повідомляють, що з 27 липня по 15 вересня швидкісні потяги класу «Інтерсіті+» №165/166 Дніпропетровськ-Київ та №167/168 Запоріжжя-Київ будуть зупинятися на залізничній станції Олександрія і у зворотному напрямку. Як відомо, на прохання влади Олександрії та області з 15 червня по 15 вересня на залізничній станції Олександрія зупиняються швидкісні потяги класу «Інтерсіті+» №166/165 Київ-Дніпропетровськ, №168/167 Київ-Запоріжжя. КІРОВОГРАДСЬКІ «ФРОНТОВИКИ» РОЗПУСТИЛИСЯ

Інтерв’ю

Віталій Грушевський: «Для мене є інтереси людей. Захищати ці інтереси – моя робота» Ірина Назаренко, спеціально для Новин Кіровоградщини

Íàðîäíèé äåïóòàò ³òàë³é Ãðóøåâñüêèé çàðåºñòðóâàâ çàêîíîïðîåêò, ñïðÿìîâàíèé íà çàõèñò ñåëÿí. Детальніше – на 4 сторінці.

Фракція «Фронту Змін» в Кіровоградській міськраді саморозпустилася. Про це перед сесійним засіданням, що відбулося минулого тижня, оголосив керівник фракції Олександр Горбунов. Він повідомив про саморозпуск фракції та створення нової депутатської групи «Спільний дім». Очолив групу Олександр Горбунов. До її складу увійшли Сергій Табалов, Олексій Олійник, Юрій Гребенчук, Надія Воленшчак, Віктор Ксеніч та Микола Гамальчук. Нагадаємо, 14 травня з’їзд політичної партії «Фронт Змін» одностайно ухвалив рішення про об’єднання з ВО «Батьківщина» шляхом ліквідації та вступу членів «Фронту Змін» до ВО «Батьківщина». ПРОТОПОПІВСЬКІ НІМЦІ ПЕКТИМУТЬ УНІКАЛЬНИЙ ХЛІБ

Підприємство «Неємія» із с. Протопопівка Олександрійського району невдовзі розпочне випікати хліб для хворих на цукровий діабет. Про це повідомила Олександрійська РДА. У липні 2009 року «Неємія» отримало патент на корисний хліб «Крафма». «Неємію» створила родина з Німеччини Ахім та Габріела Дьобрихи, які багато років живуть у Протопопівці.


www.novosti.kr.ua

Соцопитування

Рівень місцевого патріотизму зростає За даними Центрально-української соціологічної лабораторії В облдержадміністрації представили результати соціологічного опитування «Стан громадської думки Кіровоградської області». Спочатку – необхідна офіційна інформація. Опитування проведене з 6 по 21 червня 2013 року. Участь у ньому взяли 600 респондентів (постійних мешканців Кіровоградської області). Опитування проводилось у 29 населених пунктах 11 районів області, що географічно репрезентують західні, східні та центральні регіони Кіровоградщини. Метод: індивідуальне стандартизоване інтерв’ю за місцем проживання з використанням карток із варіантами відповідей на запитання. Тип вибірки: квотна, репрезентативна для дорослого населення області (віком від 18 до 75 років) за статтю, віком і типом населеного пункту. Стандартна похибка вибірки складає +/-4,3%. Тепер – про результати. Керівник Центрально-української соціологічної лабораторії Едуард Клюєнко резюмував, що кардинальних змін порівняно з результатами І кварталу поточного року не відбулося. Як і тоді, людей найбільше турбують низькі заробітні плати, високі ціни і безробіття, а також стан доріг і якість житлово-комунальних послуг. Серед першочергових завдань влади респонденти виділили ремонт доріг, далі – створення робочих місць і підвищення зарплат та пенсій. Крім того, опитані вважають, що слід навести порядок в органах місцевої влади. Трохи менше опитаних відповіли, що владі слід зайнятися благоустроєм вулиць, покращенням медичного та комунального обслуговування. Дещо знизився відсоток фактів давання хабара, але в цілому, за словами Клюєнка, ситуація з хабарництвом лишається незмінною. Зважаючи на відповіді респондентів, найчастіше їм доводиться давати хабарі в лікарнях та освітніх закладах. Найменше людей хвилюють робота влади, соціальний захист населення (що свідчить про певні позитивні тенденції в реалізації обласною владою соціальних ініціатив Президента України) та розвиток виробництва в області. Що стосується конкретної оцінки діяльності влади, то Едуард Клюєнко відзначив, що людей, які не знають про діяльність голови ОДА Андрія Ніколаєнка, стало менше, цей показник зменшився з 75% до 54%. Разом з тим, збільшилася частка людей, які позитивно оцінюють роботу очільника області: з 15% до 27,1%. Ставлення жителів області до діяльності голови обласної ради практично не змінилося, можна лише відзначити незначне зростання як тих, хто оцінює його роботу негативно, так і тих, хто – позитивно. Негативна оцінка діяльності міського голови Кіровограда зросла, а позитивна трохи зменшилась. Стабільно позитивно оцінюють жителі області ключові регіональні проекти і їх реалізацію, зокрема програму «Центральний регіон-2015» і «Гарячу лінію» голови облдержадміністрації. Також практично незмінною є поінформованість мешканців Кіровоградщини про ці проекти. Варто задуматись над результатами опитування керівникам правоохоронних та судових органів. Недовіру міліції, судам і прокуратурі висловили понад 50% респондентів. Цілком довіряють правоохоронним структурам лише близько 4% опитаних, переважно довіряють трохи менше 20%. І чи не найцікавіше. Окремо Едуард Клюєнко виділив показову складову проведеного соціологічного опитування, що мало на меті визначити рівень місцевого патріотизму. На запитання, чи хотіли б виїхати з області, «так» відповіли 35% опитаних. На перший погляд, цифра – чимала. Але все пізнається у порівнянні. Лише кілька років тому на аналогічне запитання ствердно відповідали 70% респондентів. Істотне зменшення охочих залишити область голова облдержадміністрації Андрій Ніколаєнко вважає хорошим результатом і оцінкою від населення роботи обласної влади.

2

НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

№ 28 (102) 11 липня 2013 року

Соціум

Тимчасово, але на перспективу

Михайло Ярошенко, Новини Кіровоградщини Фото прес-служби ОДА

Ãîëîâà îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ Àíäð³é ͳêîëàºíêî íåçàäîâîëåíèé òèì, ÿê îáëàñíèé öåíòð ñîö³àëüíèõ ñëóæá äëÿ ñ³ì’¿, ä³òåé ³ ìîëîä³ ðîçâèâຠìåðåæó ñîö³àëüíîãî æèòëà äëÿ ä³òåé-ñèð³ò òà ä³òåé, ïîçáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ, ÿê³ îïèíèëèñÿ ó ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ. ² íå ëèøå ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè â öüîìó íàïðÿìêó, à é ï³äõîäàìè ³ ìåòîäàìè.

Претензії голови ОДА на адресу директора центру Сергія Давидяка прозвучали під час понеділкової апаратної наради в адміністрації. Останній свою доповідь присвятив здебільшого статистиці минулих років та планам на нинішній та наступні. Сергій Валентинович, звичайно ж, її «заспів» присвятив тому, що завдання національного рівня в області виконується, відповідно до соціальних ініціатив Віктора Януковича. При чому наголосив, що органи влади області розуміють важливість питання та «вживають заходів для їх створення». Крім того, перша частина звіту стосувалася роботи вже функціонуючих закладів подібного типу, причому не лише для дітей. Скажімо, попри цілком конкретно визначену тему питання порядку денного наради чомусь чи не половина озвученого ним тексту стосувалася тих, котрі практично не мають жодного відношення до «квітів життя». Так, із трьох закладів такого типу (тимчасового перебування), що знаходяться в системі координації обласного центру служб для сім’ї, дітей та молоді, лише один – суто дитячий. Один із закладів – Кіровоградський обласний соціальний центр матері та дитини, що розташований у селищі Новому під Кіровоградом. Незважаючи на те, що в його назві є слово «дитина», орієнтується він усе-таки на самотніх матерів, які з дітьми на руках опинилися в непростих життєвих умовах (на 7-9 місяці вагітності та жінок із дітьми до 18 місяців). Відкрився для своїх клієнток він рік тому. За час від відкриття цей центр прийняв 25 осіб. Розрахований він на 10 матерів із дітьми (центр має 10 житлових кімнат, ігрову кімнату, кімнату для купання дітей, колясочну, медичну кімнату, їдальню, туалетні та душові кімнати, пральню, гостьову тощо; укомплектований манежами, постільною білизною, іграшками та необхідними меблями; має облаштовану прилеглу територію з дитячим майданчиком та місцем для прогулянок і відпочинку). Контингент різний. Як за долею, так і за віком – від 14 до 40 років. Із найважливіших досягнень, що доводять потрібність центру, – семеро жінок із його допомогою знайшли або повернули собі житло, двоє відновили й оформили документи, чотирнадцятьох навчили доглядати за дитиною, восьмеро налагодили зв’язки з сім’єю. Другим об’єктом, про який згадав Сергій

Давидяк, є Кіровоградський обласний центр соціальної та психологічної допомоги, створений 2005 року (вул. Короленка, Кіровоград, розрахований на цілодобове перебування 12 осіб строком до 90 діб). Побутові умови в ньому – все необхідне для життя. Торік через нього пройшли 183 особи. У І півріччі цього року – 122. В результаті проведеної роботи 22 особи «адаптовано в соціум», 13 відновили втрачені соціальні зв’язки, 10 налагодили стосунки з родичами, 26 організовано медичне обстеження, 25 отримали допомогу з догляду та лікування, 26 отримали допомогу одягом, взуттям та продуктами харчування, у 24 сформовано нові соціальні зв’язки, 16 влаштовано на роботу або навчання, 14 оформлено чи відновлено документи. Цей заклад, зауважив директор центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, часто стає притулком для колишніх ув’язнених. – Це дуже серйозний контингент, залишений напризволяще, – зазначив посадовець. – Перебування в центрі допомагає їм соціалізуватися. Тобто отримати документи, роботу, що дає їм шанс «зачепитися» за нормальне життя. Але гордістю області є Кіровоградський міський соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 2004 року область стала експериментальним майданчиком для апробації моделі соціального гуртожитку для таких дітей. Планова потужність закладу становить 20 осіб. Максимальний термін перебування клієнтів у закладі – до досягнення клієнтами 23 років, але не більше 3 років. Головне завдання персоналу закладу і відповідних служб – соціалізація, тобто нормального входження дітей-сиріт, ізольованих інтернатами та іншими умовами, в суспільство. Тому, перш за все, турбуються тут про влаштування на роботу чи на навчання. По-друге, про те, щоб поставити їх на квартирний облік, і потретє – навчити життєвим навичкам так званих нормальних дітей-ровесників. Упродовж 2012 року в гуртожитку мешкало 25 сиріт. Загалом його послугами з 2006 року скористалися 76 дітей. За час функціонування гуртожитку його колишні мешканці пройшли школу армії, створили сім’ї, стали випускниками вишів. Чимало з них регулярно гостюють у ньому. Тому директор ОЦСССДМ не боїться називати такий заклад словом «сім’я». А вона буде розширюватися. Адже дру-

Обличчям до людей

Темпи відкриття адмінцентрів мають пришвидшитись Ãîëîâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Àíäð³é ͳêîëàºíêî íàãîëîñèâ, ùî â óñ³õ ðàéîííèõ öåíòðàõ ìàþòü çàïðàöþâàòè öåíòðè íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã (ÖÍÀÏ), äî òîãî æ çàäîâãî äî 1 ëèñòîïàäà, òåðì³íó, ùî âñòàíîâëåíèé öåíòðàëüíèìè îðãàíàìè âëàäè. Ніколаєнко подякував Кіровоградському району, який не зволікав у цьому питанні й

уже має свій ЦНАП. Завдання іншим територіям від голови облдержадміністрації – роз-

га черга будівництва (другого корпусу) кіровоградського соціального гуртожитку може завершитися цього року. Його завершення можливе за фінансування з держбюджету. Загальна вартість робіт становить 1,8 млн грн., вкладено вже 1,08 млн, готовність – 90%, повідомив Сергій Давидяк. Кабмін на завершення цих робіт виділив кошти, що надійдуть у серпні. Сергій Давидяк запевнив, що робота зі створення мережі продовжується, тим більше що обласна рада недавно затвердила обласну «Програму забезпечення соціальним та впорядкованим житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб із їх числа на період до 2015 року». Можливість створити гуртожитки мають ще 13 територій. Найближче до втілення – на кількох. В Онуфріївському районі, розповів Давидяк, під соцгуртожиток виділили приміщення колишньої лікарні. Підготовлено необхідну документацію, вартість запланованих робіт становить більше 2 млн грн. Підготували документацію на свій гуртожиток і у Світловодську. А от в Олександрійському районі, хоч і визначилися, що приміщення школи у Березівці має стати таким об’єктом, але не підготували навіть проектно-кошторисну документацію. За попередніми оцінками, вартість облаштування приміщення становитиме 4,2 млн грн. Однак ці цифри керівників облдержадміністрації зовсім не порадували. Перший заступник голови ОДА Віктор Серпокрилов зауважив, що за такі суми цілком очевидно вигідніше придбати сиротам власне, а не тимчасове, житло на вторинному ринку. Більше критики завдав Андрій Ніколаєнко. У тому числі через дорожнечу реконструкції будівель під гуртожитки. – Аналізу, який ви б могли дати як чиновник, який стільки пропрацював у цій сфері, я не побачив, – сказав він. – Те, що ви озвучили – добре, але це лише те, що зроблено. А де причини, чинники? Це ті речі, які б у вашій доповіді мали зняти питання, що прозвучали після неї. А що стосується вартості ремонту в 4,2 мільйона, то наведу приклад. У Новоархангельській районній лікарні за ремонт хірургічного відділення нарахували 1,5 мільйона. Знаєте, за скільки його зробили без бюджетних коштів? В ідеальному стані, я сам перевірив, – за 180 тисяч гривень. Із обладнанням — 220! Це я щодо ефективності використання бюджетних грошей і так далі. Не прозвучало в доповіді й про вирішення проблеми, яку можна оформити фразою «створили гуртожиток, заселили, а що далі робити його жителям?». Адже більшість потенційних молодих людей, щоб торувати шлях у доросле життя, мусять знайти нормальну роботу. Сергій Давидяк, щоправда, кілька разів згадав, що є попередні домовленості про працевлаштування, але «попередність» зовсім не влаштовує керівництво області. Має бути конкретна угода про конкретні робочі місця, вважає очільник Кіровоградщини. У продовження теми після наради перший заступник голови ОДА Віктор Серпокрилов відвідав кіровоградський соціальний гуртожиток (на знімку), де поспілкувався з нинішніми кількома його жителями. ДОВІДКА. Наприкінці 2012 року на обліку в службі у справах дітей облдержадміністрації перебувало 3392 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. З них житло на праві власності мали 219 дітей, на праві користування – 852, не мали житла – 2321.

планувати відкриття цих центрів вже до жовтня поточного року. – Ми маємо виконувати завдання по центрах надання адміністративних послуг так, як того вимагає Президент: щоб людина, прийшовши певного дня у певне місце, отримала всі необхідні відповіді, – наголосив Андрій Ніколаєнко. Згадав голова ОДА і про виїзне засідання наглядової ради регіонального фонду підтримки підприємництва, що відбулось на базі швейного підприємства «Мрія». Регіональний фонд підтримки підприємництва – це справді дієвий інструмент у підтримці малого і середнього бізнесу, що доводить приклад «Мрії».


№ 28 (102) 11 липня 2013 року

www.novosti.kr.ua

НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ Новини звідусіль

Неймовірно, але факт!

Олександрійського суддю посадили на шість років Ñóääþ Îëåêñàíäð³éñüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó ʳðîâîãðàäùèíè âèçíàíî âèííèì ó ñêîºíí³ íèçêè çëî÷èí³â òà çàñóäæåíî äî 6 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³. Про це Новинам Кіровоградщини повідомили в прес-службі прокуратури області. Вказана кримінальна справа за рішенням Верховного суду України задля об’єктивності розгляду була направлена до Кременчуцького районного суду Полтавської області. На даний час вказаним судом колишнього працівника суду визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 2 ст. 375 (постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або поста-

Стане прохолодніше

В Україну йдуть сильні дощі Óêðà¿íñüêèé ã³äðîìåòåîðîëîã³÷íèé öåíòð ïðîãíîçóº çëèâîâ³ äîù³ 1213 ëèïíÿ ïî âñ³é òåðèòî𳿠Óêðà¿íè. Про це на брифінгу повідомив директор Гідрометцентру Микола Кульбіда. – Ми очікуємо, що протягом 8-10 липня в Україні буде дуже мало опадів, лише окремі короткочасні дощі очікуються на Західній і Східній Україні, – сказав він. – З 11 липня буде посилення активності атмосферних процесів. З 11 липня в західних областях, а також протягом 12 -13 липня на більшій частині території України очікуються інтенсивні зливи. Також очікуються град і шквальний вітер. Кульбіда зазначив, що в цей період найнижча температура буде в західних областях – 21- 26 градусів, найвища – на півдні та сході – 30-35 градусів, на решті території України – 28-33 градуси.

нови) КК України та засуджено до 6 років реального позбавлення волі. До набуття вироком своєї законної сили йому залишений запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Кримінальну справу порушено навесні минулого року. Як повідомлялося раніше, суддя без відповідного позову, не проводячи обов’язкових судових засідань, визнав дійсним фіктивний до-

говір про придбання нерухомості на користь третіх осіб.

І таке буває…

П’яний таксист віз крадія м’яса Ïðàö³âíèêè ÄÀ² ʳðîâîãðàäà âèêðèëè ó ñêîºíí³ êðàä³æêè ïàñàæèðà òàêñ³, à âîä³ÿ öüîãî òàêñ³ – ó ï’ÿíîìó âîä³íí³. На одній із вулиць обласного центру інспектори дорожньо-патрульної служби зупинили таксі під керуванням 48-річного місцевого жителя, який перевозив пасажира. Водій перебував у стані алкогольного сп’яніння, відповідно, за фактом порушення працівники ДАІ склали адміністративний протокол. Правоохоронці повідомили чоловіку про необхідність вилучення транспортного засобу, згідно з чинним законодавством, та поміщення його на спеціальний майданчик. Водій викликав на місце інше таксі, аби в нього перекласти пакети з м’ясною продукцією, які перевозив клієнт. Така кількість вантажу викликала підозри у інспекторів ДПС. Як з’ясувалося, інтуїція не підвела правоохоронців. Адже від чергового міського відділу міліції вони дізналися, що саме цієї ночі в магазин одного з місцевих виробників м’ясної

продукції проникли невідомі та викрали вироби загальною вагою близько 50 кілограмів. Працівники затримали підозрюваного, доставили його до Кіровоградського міськвідділу та передали слідчо-оперативній групі для подальшого з’ясування обставин події. Викрадені продукти харчування правоохоронці вилучили та повернули власнику. Попередньо встановлено, що 31-річний кіровоградець раніше деякий час працював на підприємстві, але був звільнений. Згодом, коли чоловіку знадобилися гроші, він уночі пробрався в магазин і викрав м’ясні вироби, які хотів продати. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України, якою передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Слідство триває.

Просто «герой»

Знам’янчанин кинувся з сокирою на наряд міліції Çàâäÿêè â÷àñíîìó ïîâ³äîìëåííþ íåáàéäóæî¿ çíàì’ÿí÷àíêè ïðî ïîä³þ ïðàâîîõîðîíö³ çàâàäèëè çàõìåë³ëîìó ÷îëîâ³êó íàêî¿òè ëèõà: çà ê³ëüêà õâèëèí âîíè âòèõîìèðèëè äåáîøèðà, ÿêèé â³â ñåáå àãðåñèâíî, ïîãðîæóþ÷è îòî÷óþ÷èì êóõîííèì ïðèëàääÿì. Після повідомлення жінки до Знам’янського міського відділу міліції наряд патрульної служби, що перебував найближче до місця події, швидко прибув до подвір’я будинку. Побачивши міліціонерів, 27-річний чоловік почав вести себе ще агресивніше та, не реагуючи на вимоги правоохоронців припинити свої дії, накинувся на них із ножицями і кухонною сокиркою. Враховуючи серйозність ситуації, працівники міліції миттєво прийняли рішення про застосування спеціальних засобів та затримали зловмисника. П’яний хуліган не бажав відповідати за скоєне, тож, опинившись у патрульному автомобілі, навіть у кай-

данках продовжував чинити опір і ногами вибив скло у транспортному засобі. Та все одно чоловіка доставили до міського відділу міліції. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене з застосуванням холодної зброї чи іншого предмета, пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України. Підозрюваному загрожує ув’язнення на строк від трьох до семи років. Наразі слідство триває. Раніше зловмисник вже відбував покарання у місцях позбавлення волі за скоєння грабежу.

Бої без правил

Голованівські правоохоронці побилися з росіянами Ó ñåðåäèí³ ìèíóëîãî òèæíÿ îáëàñòü ñêîëèõíóëà çâ³ñòêà ïðî «ìàéæå ì³æíàðîäíèé êîíôë³êò» – áóö³ìòî â Ãîëîâàí³âñüêîìó ðàéîí³ ï’ÿí³ ì³ë³ö³îíåðè çàñòîñóâàëè ñèëó äî ñ³ìåéíî¿ ïàðè ç Ðîñ³¿. Âðàõîâóþ÷è âñ³ì â³äîì³ ïî䳿 ó Âðà䳿âö³ Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³ (íàãàäàºìî, òàì ëþäè øòóðìóâàëè â³ää³ëîê ì³ë³ö³¿, âèìàãàþ÷è ïîêàðàòè ì³ë³ö³ÿíò³â, ùî ç´âàëòóâàëè é æîðñòîêî ïîáèëè ì³ñöåâó ìåøêàíêó), âèïàäîê ïðîñòî íå ì³ã íå ñòàòè ðåçîíàíñíèì. Прокуратура Кіровоградщини повідомила про відкриття кримінального провадження. Згодом стало відомо, що подружжя іноземців подало клопотання, щоб правоохоронців не позбавляли волі, тому що інцидент стався з провини обох сторін. Учасники конфлікту знайомі між собою.

Того вечора вони зустрілися і пішли разом відпочивати. Міліціонери знаходилися поза виконанням службових обов’язків. Під час посиденьок між ними виникла сварка, яка переросла у бійку. Наряд міліції, який викликали на місце пригоди, затримав колег. – Головне – ніхто нікого не покривав, – заявив із цього приводу голова ОДА Ан-

дрій Ніколаєнко. – Міліція спрацювала професійно й оперативно. І те, що Президент після резонансного випадку у Врадіївці дав доручення керівникам силових структур негайно розібратися по кожній подібній ситуації в державі за участю правоохоронців, – це чіткий сигнал, що на такі випадки влада повинна реагувати миттєво. Звичайно, остаточну відповідь на запитання, що сталося в Розкішному і хто винен, дасть слідство. Але, схоже, перетворити звичайний побутовий конфлікт (такі, на жаль, трапляються щодня) на політичний уже нікому не вдасться.

Олександрійський район. У с.Косівка на березі р. Березівка разом із товаришами відпочивав 30-річний місцевий житель. Чоловік стрибнув із дамби у воду, проте з’явився на поверхні води з закривавленою головою. Товариші дістали тіло на берег. Загиблий зіткнувся у воді з перешкодою та отримав травми, несумісні з життям. Онуфріївський район. 7 липня в смт Онуфріївка на місцевому ставку загинув 51-річний чоловік. Обставини та причини смерті встановлюють фахівці. Того ж дня в селищі внаслідок необережного поводження на воді у ставку потонув 43-річний чоловік. Новгородківський район. У с. Велика Чечеліївка під час робіт у колодязі загинув 37-річний місцевий житель. Чоловік разом із напарником допомагав відкачати воду з 16-метрової криниці в одному з приватних домоволодінь. При цьому застосовували бензомотопомпу. Під час відкачування води робітники помітили задимлення та спустилися у колодязь, щоб усунути несправність. Першим вибрався на поверхню напарник загиблого – чоловіку стало зле. А 37-річний робітник почав втрачати свідомість та не встиг піднятися. Він отруївся вуглекислим газом, який накопичився у колодязі під час роботи мотопомпи. Кіровоград. Правоохоронці затримали 16-річного кіровоградця за підозрою у скоєнні нападу на таксиста. За попередніми даними, 57-річний водій таксі чекав на виклики, припаркувавши автомобіль на одній із вулиць. Двері його авто були не замкнені. Несподівано до таксі сів незнайомець і попросив відвезти його до товариша. По дорозі у зловмисника виник задум забрати кошти таксиста. Хлопець вийняв ніж і почав наносити водію удари в руки та ноги, в результаті чого потерпілий втратив керування. Після нападу пасажир вискочив із автомобіля та втік. Водій таксі зателефонував своєму знайомому, який викликав «швидку». Новоукраїнка. Пожежа дивану та домашніх речей сталася в житловому будинку 8 липня. Під час пожежі 27-річна мати врятувала двох дітей: 5-річну дівчинку та 2-річного хлопчика, яких із отруєнням чадним газом в легкому та середньому ступені госпіталізовано до ЦРЛ. Орієнтовна причина пожежі – коротке замикання електромережі. Кіровоградський район. Причетного до скандалу соціального педагога Шостаківської спеціальної школи-інтернату звільнено. Його звільнили також у зв’язку з порушеннями, виявленими під час інспекції Уповноваженого Президента з прав дитини Юрія Павленка та голови Кіровоградської облдержадміністрації Андрія Ніколаєнка. Олександрія. На території одного з підприємств хтось вкинув 6 маленьких цуценят у вуличний туалет, що не експлуатується. Очевидно, таким чином від тваринок вирішили позбавитися. Цуцики скавчали, допоки їх почули і викликали рятувальників. МНСники вилучили собачат з ями і забили двері туалету. Олександрійський район. Міліція затримала раніше судимого 42-річного місцевого жителя, який під час сварки та спільного вживання спиртних напоїв зарізав ножем 44-річного односельчанина. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Кіровоград. На перехресті вулиць Жовтневої революції та Соціалістичної 43-річний водій мопеда «Мустанг» вихав на перехрестя на зустрічну смугу на жовтий сигнал світлофора, а в цей час водій авто «Рено Меган» повертав ліворуч. В результаті сталося зіткнення. Мопедиста з переламом правої гомілки та подряпинами обличчя доставили до обласної лікарні. Гайворонський район. До міліції надійшло повідомлення 19-річної жительки одного із населених пунктів району про крадіжку майна. Попередньо встановлено, що 22-річний колишній співмешканець потерпілої розбив віконне скло, проник до її нежилого будинку, звідки викрав модем та 50 гривень. За це йому «світить» від 3 до 6 років за ґратами. При підготовці матеріалів використані дані прес-служб органів влади, власна інформація. Більше новин – на www.novosti.kr.ua.

3


www.novosti.kr.ua

№ 28 (102) 11 липня 2013 року

НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

Тема номера

Центральний регіон-2015: Голованівську – тверда «четвірка» Геннадій Рибченков, «УЦ», спеціально для Новин Кіровоградщини Фото Олени Карпенко

(Закінчення. Початок на 1 сторінці) Вісімнадцятим за рахунком регіоном області, який захищав свій місцевий сегмент програми розвитку Кіровоградщини «Центральний регіон-2015», став Голованівський район. Як водиться, перед тим, як сісти у залі засідань та заслухати й обговорити доповіді, кіровоградська команда на чолі з керівником області Андрієм Ніколаєнком відвідала кілька об’єктів у районі. Їх було незвично багато – сім, зазвичай показують три-чотири. Відчувалося, що очільник райдержадміністрації Олександр Яровий хоче показати якнайбільше і міг би ще багато куди гостей запросити. Голованівщині дійсно є що показувати позитивного, порівняно з іншими. Забігаючи наперед, скажу: район заробив, за словами Андрія Ніколаєнка, тверду «четвірку». Не буває району без недоліків, тому п’ятірку ніхто не заробить – про це говориться вже давно. Але, за умовами захисту програми «ЦР2015», колегія облдержадміністрації ставить лише «задовільно» – «незадовільно». Звісно, Голованівщина отримала «задовільно», хоча реально заслуговує на якусь більшу відзнаку, ніж більшість інших регіонів. Виокремимо чотири позиції, за якими район працює на тверду «четвірку» (а може, й на «п’ятірку»). 1. Голованівський район займає перше місце за кількістю дитячих майданчиків у країні. Так, це не обмовка! Не тільки в області лідирує, а й у масштабах України випередив усіх! У районі – 24 сільські ради. Кожна вже має на своїй те-

риторії сучасний, гарний дитячий майданчик вищого, не «сільського» рівня. На сьогодні майданчиків уже 26, Андрій Ніколаєнко відкрив двадцять шостий у селі Розділ. Це було останнє велике село, що має окрему власну сільраду, де не було майданчика. Тепер процес пішов далі, до менших сіл. Велика дяка за це фонду «Відродження покоління» народного депутата Віталія Грушевського, Побузькому феронікелевому комбінату та багатьом іншим, хто долучився до цієї благородної справи. 2. Голованівський район стабільно кілька років поспіль займає перші місця в області за багатьма іншими показниками. За обсягами промислового виробництва він ділить перше місце з Новомиргородським, у якому працює гірничо-збагачувальний комбінат «Велта». За рівнем інвестицій в економіку району у минулому році Голованівськ був першим. Податки у бюджети усіх рівнів район також сплачує найкраще. На загал, близько за десятьма порівняльними показниками розвитку територій у Голованівського району – перші-другі місця. 3. Здається, останнім часом таке могло відбутися лише тут. Молодому хірургу, що тільки-но прийшла працювати до центральної районної лікарні, надали житло, ключі від квартири їй вручили просто на засіданні колегії. У селі Молдовка капітально відремонтовано приміщення амбулаторії, тепер це – сучасне, тепле, затишне місце, куди кожен може прийти за допомогою. Андрій Ніколаєнко та Віталій Грушевський подарували додаткове обладнання для амбулато-

рії. А сільрада за підтримки районної адміністрації надала житло для майбутнього лікаря. 4. У районі винайшли спосіб вирішення транспортної проблеми, а саме сполучення віддалених сіл між собою та районним центром. Молдовська селищна рада отримала у подарунок великий автобус, який курсуватиме між трьома селами, що входять до складу сільради, та возитиме людей до Голованівська. У сільраді прийнятий на роботу у штат водій, звідси він і отримуватиме зарплатню. Голова району Олександр Яровий довго намагався знайти спільну мову з різними перевізниками, аби віддалені села не були відокремлені від життя. Але ті багато що хотіли мати (компенсацію за перевезення пільгових категорій тощо), проте мало чого пропонували за розумні гроші. Тоді у Голованівську й вирішили зовсім відмовитися від посередника – перевізника. Район дає гроші сільраді на пільговиків, інші купують квитки, які коштують вдвічі дешевше тих, що пропонували перевізники, – і система запрацювала! Андрій Ніколаєнко зобов’язав усі інші райони області ретельно вивчити цей досвід і почати запроваджувати у себе. І не сказати, що район працює у тепличних умовах. Є низка проблем у агарному секторі. Наприклад, така: найбільший землекористувач району, потужна корпорація «Кернел», не бере майже ніякої участі у житті району, допомоги з її боку не видно. Окрім цього, в районі – найнижче поголів’я великої рогатої худоби серед усіх регіонів області, взагалі обсяги виробництва сільгосппродукції та інші «аграрні» показники тут дуже посередні. Про це говорив у заключному слові на засіданні колегії в Голованівську Андрій Ніколаєнко:

– Голованівщині, з одного боку, пощастило, що є потужна промислова складова, я маю на увазі Побузький феронікелевий комбінат, гарні традиції, історично добре економічне підґрунтя для роботи району. З другого боку, порівняно з іншими територіями, Голованівщина є доволі слабкою в аграрному плані. Не в плані якості земель, а в плані її розподілу між господарюючими суб’єктами. Фактично сьогодні більше ніж 60 відсотками земель порядкують усього два підприємства. Це створює певні складнощі в роботі адміністрації та забезпеченні соціальної допомоги на території. Я закликав би адміністрацію і власників земель до діалогу. Бо виконання програми «Центральний регіон-2015» – це не забаганка Ярового, Ларіна чи Ніколаєнка. Вона створена для людей за побажаннями людей. Нам важливо, щоб у її реалізації нам підставляв плече бізнес. Влада самотужки не може вирішити усі проблеми громади. Я нещодавно мав зустріч із Радою старійшин області, на ній колишній губернатор Громовий (Михайло Громовий, голова Кіровоградської ОДА з 22.09.1996 по 02.10.1998. – Ред.) казав про надзвичайну складність сьогоднішньої співпраці з сучасними аграріями: «Раніше колгоспи прислухалися, м`яко кажучи, до думки влади

Інтерв’ю

Віталій Грушевський: «Для мене є інтереси людей. Захищати ці інтереси – моя робота» Ірина Назаренко, спеціально для Новин Кіровоградщини

(Закінчення. Початок на 1 сторінці) Народний депутат України Віталій Грушевський зареєстрував у Верховній Раді законопроект, котрий захищає інтереси мільйонів людей, селян, власників земельних паїв. Мета – поставити надійний заслін рейдерським схемам захоплення землі. Новинам Кіровоградщини вдалося поспілкуватися з Віталієм Грушевським стосовно цього законопроекту та взагалі роботи у Верховній Раді. – Віталію Анатолійовичу, розкажіть, будь ласка, детальніше про законопроект. – Внесений мною законопроект – це пряме виконання моєї передвиборчої програми і втілення волі та бажань селян. На зустрічах із людьми часто чув, що хтось там відбирає землю, без згоди власників земельних паїв передає їх у суборенду або ж землю купують фермерські господарства, з якими люди напряму уклали угоди оренди. На зустрічах люди говорять: «Продають нас, як худобу, а ми навіть не знаємо кому!» Я створив команду фахівців – юристів, експертів, – котрі досконально вивчили проблему. На жаль, ситуація підтвердилась. Деякі недобросовісні компанії приходять до голови сільгосппідприєм-

4

ства і починають тиснути на нього, щоб той продав підприємство, і таким чином отримують договори оренди паїв. Потім такі компанії зливаються, об’єднуються, змінюють структуру, власників, і в результаті слідів своєї землі люди знайти вже не можуть. Це і є головна проблема – люди довіряли паї одному, тому, кого знали, щодня бачили в селі, хто допомагав школі чи клубу, а тепер їхніми паями користуються інші люди, яких вони в очі не бачили. Підтримую селян у тому, що це – чистої води спекуляція і шахрайство. Така схема була зумовлена недосконалістю законодавства, чим такі недобросовісні компанії і користувалися. – У чому ж конкретно полягає ваша ініціатива? – Перш за все, хочу сказати, що цей законопроект – лише перший крок. Він передбачає наступні кардинальні зміни до закону про оренду землі. Власник земельного паю буде поінформований про власників підприємства, котре орендує у нього його пай. У разі зміни цих власників або перерозподілу їхніх часток у підприємстві власник земельного паю отримає письмове повідомлення і матиме вибір: або продовжити чинну угоду, або розірвати і скласти нову на нових умовах, або

укласти угоду з іншим орендарем. І для цього не потрібно буде йти до суду, треба просто зареєструвати розірвання договору оренди земельної ділянки у районному відділенні державної реєстраційної служби. Передача підприємствоморендарем землі в суборенду, тобто комусь іншому, стане неможливою без письмової згоди власника земельного паю на таку дію. – Які реальні переваги для селян у разі прийняття такого законопроекту? – Очевидні й дуже прості. Головна перевага – власник земельного паю завжди знатиме, хто конкретно користується його земельною ділянкою. Це захищає як самого селянина, так і добросовісного орендаря землі, котрому довірили люди. Люди завжди знатимуть, де їхня земля. Важливим також є те, що сільські громади зможуть висувати колективні умови тим, хто претендуватиме на оренду їхньої землі, а це – створення робочих місць, турбота про школу, ФАП чи амбулаторію, автобусне сполучення, Будинок культури і про все те, що турбує селян. Це об’єднає громаду зміцнить її, зблизить людей. Це поверне громаді ту силу, яку вона насправді має. Це також створить конкуренцію серед орендарів землі, тому що довіру селян отримає та компанія, яка запропонує не тільки ви-

сокі рівні оплати за користування паєм, а ще й програму розвитку села, його соціальної сфери та інфраструктури. Враховуючи, що такими покупцями сільгосппідприємств є в основному великі компанії, такий закон може їм не сподобатися. Вони звикли отримувати те, що хочуть. Поганих звичок треба позбавлятися! Треба поважати реального і єдиного власника земельних паїв – селян. А щодо «не сподобатися», то скажу, що дії таких компаній не подобаються селянам і народу України. А це різні речі, масштаб різний. – Як ви оцінюєте перспективи голосування та прийняття висунутого вами законопроекту? – Я вніс законопроект, бо мені доручили це зробити мої виборці, бо це проблема не тільки одного округу, області чи району – України в цілому. Впевнений, що цей закон буде прийнятий якнайшвидше і першочергово. Знаєте, всі депутати багато говорять про інтереси людей, але дуже легко говорити про гідне майбутнє України і відродження села і при цьому нічого конкретно не робити. Голосування за цей проект стане лакмусовим папірцем для кожного народного депутата, тобто виявить, хто є хто і як насправді вболіває за людей, за село, за Україну. Існування і розвиток

та шли назустріч. Сьогодні ж багато керівників і власників не чують, не розуміють ініціатив та пропозицій, в першу чергу соціальних. Їм цікаві тільки гроші. Раніше був серйозний вплив керівника району на господарства, сьогодні нікого нічого не турбує». Стосовно деяких господарств Голованівського району – то це яскравий приклад, як не має бути! Але однозначно треба шукати точки дотику. А ще у Голованівську вперше було промовлено таке словосполучення, як «актуалізація Центрального регіону-2015». Олександр Яровий та його колеги звернулися до голови ОДА з такою ініціативою. Суть ось у чому. Програма «ЦР-2015» почала розроблятися три роки тому. З того часу багато що змінилося: деякі норми фінансування та розподілу коштів між бюджетами, інші нюанси ведення господарської діяльності, але не лише це. Реально вже багато чого зроблено, у Голованівську і наперед навіть. Треба рухатись далі. Наприклад, віднедавна місцева влада може вкладати кошти у ремонт доріг, а цього багато населених пунктів потребують чи не найбільше. Тому має сенс коригувати «ЦР-2015» у бік подальшого розвитку. – І так буде, – резюмував Андрій Ніколаєнко. села є гарантією існування й розвитку української держави. Саме українське село хранить, дбайливо береже і розвиває традиції наших предків, нашу культуру, духовність і взагалі ідентифікує нас як українську націю. – Досить резонансний законопроект. Це така тактика? – Для мене немає різниці – «більш резонансний», «менш резонансний». Для мене є інтереси людей. Захищати ці інтереси – моя робота. Кількість законів – не самоціль. Головне – якість. Оце і є моя тактика – робота над системними законами на благо людей. Хочу також сказати, що я вніс ще один законопроект, який передбачає систему, коли більшість податків залишатимуться там, де підприємство реально працює. Тому податки потрібно сплачувати за місцем створення продукту, а не там, де просто лежать реєстраційні папери. Тоді місцеве самоврядування підніметься з колін і матиме власний ресурс на вирішення тих питань і завдань, які хвилюють місцеві громади. – Непростий шлях ви обрали. Не стомлюєтесь? – Знаєте, що додає сил? Підтримка людей. Вдячний за довіру і пишаюся нею. У літні місяці є свята – День Конституції, День незалежності. Це великі й знакові свята нашої держави. І, користуючись нагодою, всіх щиро з ними вітаю, але хочу сказати, що незалежність і Конституція – це не просто вихідні у червні й серпні, це щоденна робота з наповнення цих дат реальними справами. Ось цим і займаюсь. Щастя вашим читачам, здоров’я, гордості за нашу землю, за Україну!


НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

№ 28 (102) 11 липня 2013 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

15 липня ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 09.00 09.40 10.05 10.35

ϳäñóìêè òèæíÿ Áåç öåíçóðè Ãîëîâíèé àðãóìåíò Ïðåì’ºðà. Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðîâî! 11.45 ijëîâèé ñâ³ò 12.00 Ò/ñ «Ä³òè á³ëî¿ áîãèí³», 1-2 ñ. 13.50 «Ñåêðåòè óñï³õó» ç Í.Ãîðîäåíñüêîþ 14.20 Õàé ùàñòèòü 14.40 Ïðàâî íà çàõèñò 15.00 Òåìíèé ñèëóåò 15.10 ³êíî â Àìåðèêó 15.30 Æèòòÿ íà ð³âíèõ 15.45 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 16.00 Õ/ô «Ñìåðòü ï³ä â³òðèëîì» 18.20 Íîâèíè 18.40 ijëîâèé ñâ³ò 18.55 Àãðî-News 19.10 ѳëüðàäà 19.25 Îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ 19.55 Äîðîñë³ ³ãðè 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.20 ijëîâèé ñâ³ò 21.30 Êðèâå äçåðêàëî 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³ 23.00, 01.00 ϳäñóìêè 23.20 Õ/ô «×àêëóíêà», 1 ñ. 00.15 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 01.20 Íîâèíè 01.40 Ïðî ãîëîâíå 02.05 ijëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü 02.25 Íå â³ð õóäîìó êóõàðþ 02.50 Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðîâî! 03.50 ßê öå? 04.15 Ðîÿëü â êóùàõ 04.45 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 04.50 Õ³ò-ïàðàä 05.35 ϳäñóìêè äíÿ

07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì 09.10, 12.20 Ò/ñ «Ñêðèíüêà Ïàíäîðè» 13.20 Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì» 14.10 Ñóäîâ³ ñïðàâè 15.45 «Æäè ìåíÿ» 18.00 Õ/ô «Ãðîìàäÿíêà íà÷àëüíèöÿ» (2) 20.00 Ïîäðîáèö³ 20.30 Ò/ñ «Ð³äê³ñíà ãðóïà êðîâ³» 22.40 Ò/ñ «Øàïîâàëîâ»

ICTV 05.15 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 05.25 Ñâ³òàíîê 06.30, 07.40 ijëîâ³ ôàêòè 06.40 Ò/ñ «Òàêñ³» 07.05 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.45 Ôàêòè òèæíÿ 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 09.15 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. ϳäñóìêè 10.10 Õ/ô «Ïîë³öåéñüêà àêàäåì³ÿ-6. Áëîêàäà ì³ñòà» 12.00, 13.00, 21.55 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 12.45 Ôàêòè. Äåíü 14.50, 20.05 Ò/ñ «Ñàìîòí³é âîâê» 16.45 Õ/ô «Ñîëäàòè óäà÷³» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 23.00 Õ/ô «Äí³ ðóéíóâàíü» (2) 01.05 Õ/ô «Òÿæê³ ãðîø³» (2) 02.45 Õ/ô «Âòîðãíåííÿ ïðèáóëüö³â» (2) 04.10 Ò/ñ «Ðóá³êîí»

19.00 19.15 19.45 20.45 21.00 21.45 22.00 22.15 22.30

Äåíü çà äíåì Òåìà äíÿ Òîê-øîó «ÌÈ!» Çàñèíàéêà Ò/ñ «Äèÿâîë ³ç Îðë³» Ä/ñ «Ãðà äîë³» Äåíü çà äíåì Òåìà äíÿ Õ/ô «Âèçâîëåííÿ», 4 ñ.

ÑÒÁ 05.30 ×óæ³ ïîìèëêè. Ìàòåðèíñüêà ëþáîâ 06.15, 15.55 «Âñå áóäå äîáðå!» 08.00, 18.20 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê 09.35 dzðêîâå æèòòÿ. Ñëüîçè êëîóíà 10.35 dzðêîâå æèòòÿ. Íåäîëþáëåí³ ä³òè 11.40 Õ/ô «Îñ³íí³é âàëüñ» 13.50 Ì’ÿñî. ²ñòîð³ÿ âñåðîñ³éñüêîãî îáìàíó 18.00, 22.00 ³êíà-Íîâèíè 19.55 Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè 21.00 ̳ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-4 ç Ïàâëîì Êîñò³öèíèì 22.25 dzðêîâå æèòòÿ. Çàöüêîâàí³ áàòüêàìè 23.20 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 01.25 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 02.15 Õ/ô «Ãîðîáèíîâèé âàëüñ»

ÍÒÍ + TTV

04.15, 09.00 Õ/ô «Çàã³í îñîáëèâîãî ïðèçíà÷åííÿ» 05.25 Õ/ô «Ãó-ã໠ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 07.40 Àãåíòè âïëèâó ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 08.30 Ïðàâäà æèòòÿ 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë 15.20 Ò/ñ «Ë³êàð» 06.30 Ðàíêîâèé êîìïàñ 19.00 Ïîäàòêè áåç òàºìíèöü ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 19.20 Àêöåíòè äíÿ àíàëîãîâà ìåðåæà 1+1 19.40 Ñïîðòòàéì 07.00 Ðàíêîâà êàâà. Äàéäæåñò 20.00 Ïàïàðàö³ 06.10, 08.05 Õ/ô «Ìàòè é ìà÷óõà» 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 20.20 Íåôîðìàò 07.05, 19.30, 01.25 ÒÑÍ 10.00 Ïîãëÿä. Ïîâòîð 20.40 Ìàëÿòêî 07.40 Åêîíîì³÷í³ ïî䳿 10.35 Õ/ô «Âèçâîëåííÿ», 3 ñ. 21.00 Àêöåíòè äíÿ 08.00 Îñîáèñòèé ðàõóíîê 12.10 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â 21.20 Ìóçèêà íà TTV 10.05, 17.10 Ò/ñ «Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ 12.30 Ìóëüòô³ëüì 21.30 Ò/ñ «Ò³ëî ÿê äîêàç» äîäîìó» 12.45 Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð 22.30 Ò/ñ «CSI. Íüþ-Éîðê-7» 12.05 Çí³ì³òü öå íåãàéíî 13.00 Ä/ñ «Ãðà äîë³» 13.10 Íå áðåøè ìåí³-4 ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 23.30 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò-4» 14.10 Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè 13.15 Õ/ô äëÿ ä³òåé «Âîæäü ³ííºòó - 00.30 Ò/ñ «Äåêñòåð» 01.40 Ñâ³äîê 15.15 Ò/ñ «Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷» çîëîòî Àïà÷åé» 02.10 Ðå÷îâèé äîêàç 20.15 Ò/ñ «Ñêë³ôîñîâñüêèé» 14.55 «Ä³ëîâèé ðèòì». ×åðêàñüêà 02.35 Àãåíòè âïëèâó 22.15 Ãðîø³ ÎÄÒÐÊ 03.20 Ñâ³äîê 23.25, 02.10 Õ/ô «Áîðäæ³à» (3) 15.20 Âåëèê³ âèêîíàâö³. Ôðåíê 03.50 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè 00.25, 05.15 Õ/ô «Êåäð ïðîñòðîìëþº ѳíàòðà ñï³âຠ³ç ñâî¿ìè 04.40 Ïðàâäà æèòòÿ íåáî» (2) äðóçÿìè 02.55, 03.30, 04.05, 04.40 Ìàøà ³ 16.10 Ìóëüòô³ëüì ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË ìîäåë³ 16.20 Õ/ô «Ðó¿íè ñòð³ëÿþòü», 1 ñ. 05.15, 06.00 Teen Time ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà ²ÍÒÅÐ 05.20 Ò/ñ «Âïåðåä - äî óñï³õó» àíàëîãîâà ìåðåæ³ 06.05 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 05.25 Ò/ñ «Äîðîãà â ïîðîæíå÷ó» 17.30 Ìóëüòô³ëüì 06.50, 07.40 Ò/ñ «ßê ñêàçàâ Äæèì» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 17.40 Ìîÿ óëþáëåíà ðîáîòà 07.30, 19.00 Ðåïîðòåð Íîâèíè 17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê»

16 липня ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

Понеділок

09.00 Õ/ô «Àôåðèñòè Ä³ê ³ Äæåéí ðîçâàæàþòüñÿ» 11.00 Õ/ô «Çàâæäè êàæè «Òàê» 13.10, 14.15 Kids Time 13.15 Ì/ñ «Àëàää³í» 14.45 Ò/ñ «Äðóç³» 15.45 Ò/ñ «Êàäåòñòâî» 16.45 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 19.20 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 21.00 Ðåâ³çîð-2 23.10 Ò/ñ «Çàêðèòà øêîëà» 01.15 Ò/ñ «Êóï³äîí» 02.05 Ò/ñ «Äðóæíà ñ³ìåéêà» 02.55 ×åìï³îí ÷åìï³îí³â 03.10 Ìàðêî Êðîïèâíèöüêèé 03.55 Ìîÿ àäðåñà - Ñîëîâêè 04.15 Çîðÿ âå÷³ðíÿ 04.35 Àõ íå ãîâîð³òü ìåí³ ïðî ëþáîâ...

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.10 Ò/ñ «Ìàìî, ÿ ê³ëåðà ëþáëþ» 07.00, 17.00, 19.00, 03.20 Ïî䳿 07.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 09.10, 13.10, 17.20, 21.35 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00 Õ/ô «Â³ääàëåí³ íàñë³äêè» 12.10, 04.15 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ» 19.20, 03.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 20.00 Ò/ñ «Á³ãòè» 22.30 Õ/ô «Öàð ñêîðï³îí³â» 00.20 Õ/ô «Ïîäîðîæ ïðèìàðè» (2) 02.00 Ò/ñ «Óñï³õ» 05.05 Ñð³áíèé àïåëüñèí

ÒÅÒ 06.00 06.30 07.00 07.30 07.55 08.25 09.00 10.00 11.50 13.50 14.50 17.10 18.00 19.00 20.00 21.15 21.25 22.25 23.00 23.35 00.35 02.50

ªðàëàø Òåëåïóçèêè Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà Ì/ñ «Äàøà-äîñë³äíèöÿ» Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì Ì/ô «×³ï ³ Äåéë - áóðóíäó÷êèðÿò³âíè÷êè» Ò/ñ «Ðàíåòêè» Ò/ñ «Âñ³ æ³íêè - â³äüìè» Ò/ñ «Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè» Ò/ñ «Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ» Áîãèíÿ øîï³íãó Ó ÒÅÒà ïàðà Ìîäó íàðîäó Ò/ñ «Êðåì» Êîðîëåâà áàëó-3 ³òàëüêà Âåëèêà ð³çíèöÿ Ó ÒÅÒà â ²íòåðíåò³ Äóðíºâ+1 Ò/ñ «Ñåêñ ³ ì³ñòî» Ò/ñ «Õîäÿ÷³ ìåðö³-3» Äî ñâ³òàíêó

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

00.35 Õ/ô «Êàðàòåëü. Òåðèòîð³ÿ â³éíè» 19.55 Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè 03.00 Ä/ô «Ëþäñòâî. Íàøà ³ñòîð³ÿ» 21.00 ̳ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-4 ç Ïàâëîì Êîñò³öèíèì ICTV 22.25 dzðêîâå æèòòÿ. Ïðîêëÿò³ 05.00 Ôàêòè íàãîðîäàìè 05.30 Ñâ³òàíîê 23.25 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 06.35, 07.40 ijëîâ³ ôàêòè 00.30 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 06.45 Ò/ñ «Òàêñ³» 01.25 Õ/ô «Ëþáîâ ³ ñòðàõè Ìà𳿻 07.05 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» ÍÒÍ + TTV 07.45 Ïðîâîêàòîð 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 05.05 Õ/ô «Äóìà ïðî Êîâïàêà» 09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 08.30 Àêöåíòè äíÿ 10.10, 16.30 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ 09.00 Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè ë³õòàð³â» 10.00 Äî ñóäó 12.45 Ôàêòè. Äåíü 11.50 Ðå÷îâèé äîêàç 13.00, 21.55 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà 12.30 Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó ïåðåâ³ðêà» 13.00 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ 14.40, 20.05 Ò/ñ «Ñàìîòí³é âîâê» ë³õòàð³â-12» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 14.50 Ò/ñ «Øåðèô» 23.05 Õ/ô «Âòå÷à ×àðë³ Ðàéòà» (2) 16.45 Ñâ³äîê 00.55 Ñòîï-10 17.00 Ò/ñ «Øåðèô» 01.55 Õ/ô «Äí³ ðóéíóâàíü» (2) 19.00 Òåëåë³êàðíÿ 03.35 Ò/ñ «Ðóá³êîí» 19.20 Àêöåíòè äíÿ 19.40 Òî÷êà çîðó ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 20.00 TTV ³ òè ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 20.10 Ãîòóºìî ç TTV 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë 20.30 Ìàëÿòêî 06.30 Ìóçèêà 21.00 Àêöåíòè äíÿ ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 21.20 Ìóçèêà íà TTV àíàëîãîâà ìåðåæ³ 21.30 Ò/ñ «Ò³ëî ÿê äîêàç» 07.00 Äåíü çà äíåì. Ðàíîê 22.30 Ò/ñ «CSI. Íüþ-Éîðê-7» 07.15 Ðàíêîâà êàâà. Äàéäæåñò 23.30 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò-4» 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 00.30 Ò/ñ «Äåêñòåð» 10.00 Ñòîëèö³ ñâ³òó 01.25 Ñâ³äîê 10.30 Õ/ô «Âèçâîëåííÿ», 4 ñ. 1+1 01.55 Ðå÷îâèé äîêàç 11.45 «Îáëè÷÷ÿ ñóñï³ëüñòâà». ÄÒÐÊ 03.10 Àãåíòè âïëèâó 06.00 Ãðîø³ «Êðèâèé ð³ã» 03.55 Ñâ³äîê 06.50 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 12.00 Òîê-øîó «ÌÈ!» 04.25 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè 06.55, 19.30, 02.10 ÒÑÍ 13.00 Ä/ñ «Ãðà äîë³» 05.20 Ïðàâäà æèòòÿ 07.40 Åêîíîì³÷í³ ïî䳿 ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 08.00 Îñîáèñòèé ðàõóíîê 13.15 Õ/ô «Âîæäü ³ííºòó - ëþëüêà 08.05 Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. ijì çà ìèðó» 05.15, 06.00 Teen Time òèæäåíü-3 14.40 Âåëèê³ âèêîíàâö³. Äþê 05.20 Ò/ñ «Âïåðåä - äî óñï³õó» 09.05 Õ/ô «Òðîõè íå ïðè ñîá³» Åëë³íãòîí. Êðàù³ ñâ³íãè 06.05 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 15.30 Õ/ô «Ðó¿íè ñòð³ëÿþòü», 2-3 ñ. 10.15, 17.15 Ò/ñ «Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ 06.50, 07.40 Ò/ñ «ßê ñêàçàâ Äæèì» Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà äîäîìó» 07.30, 19.00 Ðåïîðòåð àíàëîãîâà ìåðåæ³ 12.15 Çí³ì³òü öå íåãàéíî 09.00 Õ/ô «Åéñ Âåíòóðà» 17.30 Ìóëüòô³ëüì 13.20 Íå áðåøè ìåí³-4 10.50 Õ/ô «Åéñ Âåíòóðà 17.40 Ìîÿ óëþáëåíà ðîáîòà 14.25 Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè Ïîêëèê ïðèðîäè» 17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 15.30 Ò/ñ «Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷» 12.40, 16.50, 21.00 Ò/ñ 19.00 Äåíü çà äíåì 20.15 Ò/ñ «Ñêë³ôîñîâñüêèé» «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 19.15 Òåìà äíÿ 22.25 ̳íÿþ æ³íêó-5 13.15, 14.25 Kids Time 19.45 Òîê-øîó «ÌÈ!» 00.05, 02.55 Õ/ô «Áîðäæ³à-2» (3) 13.20 Ì/ñ «Àëàää³í» 20.45 Çàñèíàéêà 01.10, 05.00 Õ/ô «Êåäð ïðîñòðîìëþº 14.50 Ò/ñ «Äðóç³» 21.00 Ò/ñ «Äèÿâîë ³ç Îðë³» íåáî» (2) 15.50 Ò/ñ «Êàäåòñòâî» 21.45 Ä/ñ «Ãðà äîë³» 03.50, 04.25 Ìàøà ³ ìîäåë³ 19.20 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 22.00 Äåíü çà äíåì ²ÍÒÅÐ 22.05 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 22.15 Òåìà äíÿ 23.05 Ò/ñ «Çàêðèòà 05.25 Õ/ô «Ãðîìàäÿíêà íà÷àëüíèöÿ» 22.30 Õ/ô « Âèçâîëåííÿ», 5 ñ. øêîëà» 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 ÑÒÁ 01.15 Ò/ñ «Êóï³äîí» Íîâèíè 02.05 Ò/ñ «Äðóæíà 05.40 ×óæ³ ïîìèëêè. ijàãíîç: ëþáîâ 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ðàíîê ç ñ³ìåéêà» ²ÍÒÅÐîì 06.20, 15.55 Âñå áóäå äîáðå! 02.50, 03.55 Çîíà íî÷³ 09.10, 20.30 Ò/ñ «Ð³äê³ñíà ãðóïà êðîâ³» 08.05, 18.20 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî 02.55 Òá ïðî ÒÁ 11.20, 12.20, 03.45 Ä/ñ «Ñë³äñòâî ç³ðîê 03.25 ×åðâîíà Çåìëÿ âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì» 09.40 dzðêîâå æèòòÿ. Çàöüêîâàí³ (Terra Vermelha) 13.30 Ñóäîâ³ ñïðàâè áàòüêàìè 04.00 Ìîÿ àäðåñà 15.05 ѳìåéíèé ñóä 10.20 dzðêîâå æèòòÿ. Âèæèòè ï³ñëÿ Ñîëîâêè 16.00 Äàâàé îäðóæèìîñÿ! ñìåðò³ 04.20 Âîëÿ â³äõîäèòü ³ç 17.05, 04.45 Ò/ñ «Ãðîìàäÿíêà 11.20 Õ/ô «Òàðèô íà êîõàííÿ» áîÿìè íà÷àëüíèöÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 13.10 Ö³íè. ²ñòîð³ÿ âñåðîñ³éñüêîãî 04.35 Âåëèêèé çëàì 20.00, 02.30 Ïîäðîáèö³ îáìàíó 04.55 Òàê í³õòî íå ëþáèâ 22.40 Ò/ñ «Øàïîâàëîâ» 18.00, 22.00 ³êíà-Íîâèíè 09.05 ϳäñóìêè äíÿ 09.35 Øåô-êóõàð êðà¿íè 10.40 Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðîâî! 11.50 ijëîâèé ñâ³ò 11.55 Ò/ñ «Ä³òè á³ëî¿ áîãèí³» 13.35 Êðîê äî ç³ðîê 14.20 Õ/ô «Çàòîêà ùàñòÿ» 15.45 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 15.50 Ïîãîäà 16.00 Õ/ô «Ïðî ÷åðâîíó øàïî÷êó» 18.20 Íîâèíè 18.40 ijëîâèé ñâ³ò 19.00 Ïðî ãîëîâíå 19.35 Êðèâå äçåðêàëî 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.20 ijëîâèé ñâ³ò 21.35 Êðèâå äçåðêàëî 22.50 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà 23.00, 01.00 ϳäñóìêè 23.20 Õ/ô «×àêëóíêà», 2 ñ. 00.15 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 01.20 Íîâèíè 01.40 Ïðî ãîëîâíå 02.05 Æèòòÿ íà ð³âíèõ 02.20 «Ñåêðåòè óñï³õó» ç Í.Ãîðîäåíñüêîþ 02.50 Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðîâî! 03.50 Òîê-øîó «Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ» 04.45 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 04.50 Õ³ò-ïàðàä 05.35 ϳäñóìêè äíÿ

www.novosti.kr.ua

Вівторок ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.10 Ò/ñ «Ìàìî, ÿ ê³ëåðà ëþáëþ» 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïî䳿 07.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 09.10, 12.50, 17.20, 21.35 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00, 20.00 Ò/ñ «Á³ãòè» 11.50, 04.15 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.25 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ» 19.20, 03.50 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 23.15 Ò/ñ «Ãëóõàð. Ïðîäîâæåííÿ» 02.10 Õ/ô «Öàð ñêîðï³îí³â « 05.05 Ñð³áíèé àïåëüñèí

ÒÅÒ 06.00 06.30 07.00 07.30 07.55 08.25

ªðàëàø Òåëåïóçèêè Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà Ì/ñ «Äàøà-äîñë³äíèöÿ» Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì Ì/ô «×³ï ³ Äåéë - áóðóíäó÷êèðÿò³âíè÷êè» 09.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè» 10.00 Ò/ñ «Âñ³ æ³íêè - â³äüìè» 11.50 Ò/ñ «Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè» 13.50 Ò/ñ «Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ» 14.50 Áîãèíÿ øîï³íãó 17.10 Ó ÒÅÒà ïàðà 18.00 Ìîäó íàðîäó 19.00 Ò/ñ «Êðåì» 20.00 Äàéîø ìîëîäüîæ! 21.00, 22.25 ÒÅÒ-²íòåðíåò 21.25 Á³éö³âñüêèé êëóá 23.00 Øï³ë³â³ë³ 23.35 Ò/ñ «Ñåêñ ³ ì³ñòî» 00.35 Ò/ñ «Õîäÿ÷³ ìåðö³-3» 01.25 Õ/ô «Áëîíäèíêàìè íå íàðîäæóþòüñÿ» (2) 02.55 Äî ñâ³òàíêó

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 15 липня •

160 років тому народився (Житомир) Володимир Галактіонович Короленко (1853-1921), письменник, публіцист, громадський діяч. Навчався у Петербурзькому технологічному інституті (1871-1874) та Петровській землеробській лісовій академії у Москві (1878), Гірничому інституті (18771879). За відмову присягнути цареві Олександру ІІІ 1881 року висланий на три роки до Якутії. З 1896 до 1918 – один із керівників журналу «Русское богатство». З 1900 жив у Полтаві. Бував у Єлисаветграді, написав фейлетон «Господа Елисаветградские земцы» (журнал «Русское богатство», 1901, №6). Одним із провідних короленкознавців вважається уродженець Єлисаветграда П. І. Негретов. У Кіровограді є вулиця В. Короленка. • 95 років тому народився (с. Чемерпіль Гайворонського району) Михайло Митрофанович Кобильчак (1918-2004), партійний діяч. Учасник ВВв. Закінчив Вищу партійну школу при ЦК КПРС (1961), Українську сільськогосподарську академію (1967). З квітня 1967 до лютого 1982 – перший секретар Кіровоградського обкому КПУ. Сприяв покращенню економічного потенціалу області. Нагороджений трьома орденами Леніна, трьома орденами Трудового Червоного Прапора, двома орденами Червоної Зірки та медалями. Герой Соціалістичної Праці (1973). Похований на Байковому кладовищі в Києві. • 90 років тому народився (с. Піщаний Брід Добровеличківського району) Іван Андрійович Красюк (1923-2007), хімік. Після 10 класу закінчив короткотермінові курси з підготовки вчителів молодших класів. До початку війни працював вихователем у дитячому будинку, учителем початкової школи. Учасник ВВВ з 1943. У 1951 закінчив Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут. З 1951 по 1964 працював на Салаватськомунафтохімкомбінаті. З 1964 – директор Куйбишевського азотнотукового заводу, з 1974 – генеральний директор ПО «Куйбишевазот». Заслужений хімік Російської Федерації. Почесний громадянин м. Тольяті. Іменини (за православним календарем): Арсеній, Фотій і Ювеналій.

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 16 липня

День бухгалтера України. 65 років тому народився (Кіровоград) Олександр Дмитрович Саінсус, організатор промислового виробництва, громадський діяч, Кіровоградський міський голова. У 1973 році закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування за фахом інженер-механік. З 1967 працював на заводі «Червона Зірка». Пройшов шлях від робітника до керівника підприємства. З 1995 – голова правління, генеральний директор ВАТ «Червона Зірка», з 2008 очолює Спостережну раду. Нагороджений орденом «За заслуги» III ст. (2004), почесним знаком «Честь і слава Кіровоградщини». Заслужений працівник промисловості України (1999). Почесний громадянин м. Кіровограда (2008). У 2010 р. обраний міським головою Кіровограда. • 37 років тому народився (Новоукраїнка) Олександр Анатолійович Рацул, голова Кіровської районної у м. Кіровограді ради. 1993 року закінчив навчання в ЗОШ №22 Кіровограда, того ж року вступив на історичний факультет КДПУ ім. В.Винниченка, який закінчив 1998 року з відзнакою та рекомендацією до навчання в аспірантурі. З 1997 року працював на посаді вчителя історії у державній гімназії № 9. 2000 року став лауреатом міського конкурсу «Вчитель року». З 2000 по 2003 роки навчався в аспірантурі Харківського національного педагогічного університету імені Григорія Сковороди на кафедрі педагогіки. З 2003 року працює викладачем в КДПУ ім. В.Винниченка на кафедрі педагогіки початкової освіти та соціальної педагогіки. 2005 року захистив дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук. З 2007 року по теперішній час – доцент кафедри педагогіки початкової освіти та соціальної педагогіки КДПУ ім. В.Винниченка. З 2000 по 2004 рр. – шеф-редактор кіровоградських суспільно-політичних газет «Фаворит», «Фаворит-інформ» та спортивної газети «Фаворит-спорт». З 2002 року – засновник Кіровоградського обласного благодійного фонду «Майбутнє за молоддю». З 2004 по 2010 рр. – шеф-редактор кіровоградського суспільно-політичного тижневика «Народна газета». З 2010 року – член Національної спілки журналістів України, засновник молодіжного вісника «Перша газета прогресивної молоді «Майбутнє за молоддю» .

Іменини (за православним календарем): Олександр, Анатолій, Арсеній, Аскліпіодот, Василь, Георгій, Гарасим, Голіндуха, Демид, Євлампій, Еразм, Іакинф, Іван, Іродіон, Костянтин, Лонгин, Марко, Михайло, Мокій, Никодим, Никін, Тихін, Пилип і Фома.

5


НОВИНИ

www.novosti.kr.ua

Середа

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 17 липня 165 років тому народився (с. Скулина на Волині) Опанас Іванович Михалевич (1848-1925 у Єлисаветграді), лікар, громадський діяч. Навчався в семінарії, гімназії. Закінчив медичний факультет Київського університету. Після заслання за участь у Старій Київській Громаді з 1878 жив і працював у Єлисаветграді. Організував тут народницький гурток Громади для місцевої української молоді. Після арешту та заслання повернувся в Єлисаветград (1892). Один із засновників Єлисаветградської громадської бібліотеки (1897). Теплі спогади про нього писали члени гуртка Є. Чикаленко, С. Русова, О. Шелухін та інші. Розлогий нарис про Михалевича для журналу «Україна» підготувала єлисаветградка Н. А. Бракер (передрук у газеті «Єлисавет», 1992, № 5). 105 років тому народився (с. Вікнине Гайворонського району) Іван Тарасович Сокур (1908-1994), зоолог. У 1937 році закінчив Харківський університет. Після захисту кандидатської дисертації (1941) працював завідувачем кафедри зоології і директором учительського Інституту в м. Луцьку на Волині. Учасник ВВв. З 1946 – старший науковий співробітник Інституту зоології АН УРСР, у 1948-1954 очолював зоологічний музей Інституту. З 1965 по 1975 – завідувач відділу експериментальної, а згодом популяційної екології наземних хребетних Інституту зоології АН УРСР. Наукові праці присвячені фауністиці, зоогеографії, екології тварин. Докторська дисертація «Ссавці фауни України», професор. Розробив метод боротьби зі шкідниками за допомогою аміачної води. Підготував 15 кандидатів наук.

Іменини (за православним календарем): Олександр, Анатолій, Арсеній, Аскліпіодот, Василь, Георгій (Єгор, Юрій), Гарасим, Голіндуха, Демид, Євлампій, Еразм, Іакинф, Іван (Іоанн), Іодион, Костянтин, Лонгин, Марко, Михайло, Мокій, Нікодим, Никін, Тихін, Пилип і Фома.

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 18 липня •

День народження відзначає Анатолій Миколайович Юнак, голова Онуфріївської районної ради. Народився 18.07.1957 року в с.Білоцерківка Куйбишевського району Запорізької області. Закінчив Запорізький машинобудівний інститут (1979), за фахом – інженермеханік. Член Партії регіонів. Голова Онуфріївської райради з 2010 року. • 65 років тому народився (Кіровоград) Олександр Леонідович Бєсєдін, інформаціолог. У 1966 закінчив математичний клас 58-ї СШ м. Тули; у 1972 – факультет «Системи автоматичного управління» Тульського політехнічного інституту. Доктор економічних наук. Науковий співробітник та один з викладачів факультету «Інститут менеджменту і маркетингу» Академії народного господарства при Уряді РФ. Лауреат Міжнародного конкурсу «Еліта інформаціологів світу». Автор 8 монографій і науково-методичних посібників. • 44 роки тому народилася (с. Кам’янка Софіївського району Дніпропетровської області) Ірина Петрівна Бондаренко, заступник голови Долинської районної державної адміністрації. У 1991 році закінчила Криворізький державний педагогічний інститут, за спеціальністю географія і біологія. Трудову діяльність розпочала у серпні 1991 року, працюючи вчителем географії та білогії Федоро-Шулічинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Долинського району Кіровоградської області. З 1994 – 2000 роки - вихователь дошкільного навчального закладу № 5 в м. Долинська. У 2000 – 2004 роках працювала заступником директора з навчально-виховної роботи районного Будинку дитячої творчості, директор Центру дитячої та юнацької творчості Долинського району в м. Долинська. З грудня 2004 року – по грудень 2011 року обіймала посаду начальника відділу кадрової роботи апарату Долинської райдержадміністрації. 30 грудня 2011 року призначена на посаду заступника голови Долинської районної державної адміністрації.

Іменини (за православним календарем): Ганна, Панас, Варвара, Василь, Єлизавета (Єлисавета), Купріян, Кирило, Лампад, Лукія, Сергій (Сергий) і Степан (Стефан).

6

№ 28 (102) 11 липня 2013 року

КІРОВОГРАДЩИНИ

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 09.05 09.40 10.15 10.30 11.30 11.45 13.25 14.05 15.35 15.45 17.00 18.20 18.40 19.10

ϳäñóìêè äíÿ Ñâ³òëî Ïîãîäà Ò/ñ «Ä³òè á³ëî¿ áîãèí³» ijëîâèé ñâ³ò Ò/ñ «Ä³òè á³ëî¿ áîãèí³» Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ Õ/ô «Êî÷³âíèé ôðîíò» ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð Õ/ô «Çàïîðîæåöü çà Äóíàºì» Õ/ô «Øóêàé â³òðó» Íîâèíè ijëîâèé ñâ³ò Áåíåô³ñ Ì.Ïîïëàâñüêîãî ó Ìîñêâ³ 20.50 Ìåãàëîò 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.20 ijëîâèé ñâ³ò 21.35 Êðèâå äçåðêàëî 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî 23.00, 01.00 ϳäñóìêè 23.15 Ïîãîäà 23.20 Õ/ô «×àêëóíêà», 3 ñ. 00.15 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 01.20 Íîâèíè 01.40 Ïðî ãîëîâíå 02.05 ÒåëåÀêàäåì³ÿ. Äàéäæåñò. Êðàùå çà ð³ê 02.20 Æèòòÿ íà ð³âíèõ 02.35 Àó䳺íö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À äî ß 02.55 Ñâ³òëî 03.15 ßê Âàøå çäîðîâ’ÿ? 04.05 Êíèãà.ua 04.25 ѳëüðàäà 04.45 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 04.50 Õ³ò-ïàðàä 05.35 ϳäñóìêè äíÿ

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 Íîâèíè 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì 09.10, 20.30 Ò/ñ «Ð³äê³ñíà ãðóïà êðîâ³» 11.20, 12.20, 03.30 Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì» 13.30 Ñóäîâ³ ñïðàâè 15.05 ѳìåéíèé ñóä 16.00 Äàâàé îäðóæèìîñÿ! 20.00 Ïîäðîáèö³ 22.40 Ò/ñ «Øàïîâàëîâ» 00.35 Õ/ô «Êàï³òàí Àìåðèêà. Ïåðøèé ìåñíèê» 02.45 Ä/ô «Ëþäñòâî. Íàøà ³ñòîð³ÿ»

ICTV 04.45 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 04.55 Ôàêòè 05.25 Ñâ³òàíîê 06.30, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 06.40 Ò/ñ «Òàêñ³» 07.05 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.40 Íåñåêðåòí³ ôàéëè 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.10, 16.45 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â» 12.45 Ôàêòè. Äåíü 13.00, 21.55 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 14.50, 20.05 Ò/ñ «Ñàìîòí³é âîâê» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 23.05 Õ/ô «Ôîòîâèòðèìêà» (2) 00.55 Êðèì³íàëüíèé îáëîì 01.45 Õ/ô «Âòå÷à ×àðë³ Ðàéòà» (2) 03.20 Ò/ñ «Ðóá³êîí»

19.00 19.15 19.45 20.45 21.00 21.45 22.00 22.15 22.30

Äåíü çà äíåì Òåìà äíÿ Òîê-øîó «ÌÈ!» Çàñèíàéêà Ò/ñ «Äèÿâîë ³ç Îðë³» Ä/ñ «Ãðà äîë³» Äåíü çà äíåì Òåìà äíÿ Õ/ô «Âèçâîëåííÿ», 6 ñ.

ÑÒÁ 05.55 ×óæ³ ïîìèëêè. Óäàð ³ç ìèíóëîãî 06.40, 15.55 Âñå áóäå äîáðå! 08.25, 18.20 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê 09.55 dzðêîâå æèòòÿ. Ïðîêëÿò³ íàãîðîäàìè 10.55 dzðêîâå æèòòÿ. Îñîáëèâî íåáåçïå÷í³ êóìèðè 11.55 Õ/ô «Ïðèëåòèòü ðàïòîì ÷àð³âíèê» 13.55 Êðàñà. ²ñòîð³ÿ âñåðîñ³éñüêîãî îáìàíó 18.00, 22.00 ³êíà-Íîâèíè 20.00 Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè 21.00 ̳ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-4 ç Ïàâëîì Êîñò³öèíèì 22.25 dzðêîâå æèòòÿ. Ïîêàðàí³ çà ðîëü 23.25 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 00.25 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 01.20 Õ/ô «Àëüîø÷èíå êîõàííÿ»

ÍÒÍ + TTV

05.45 Õ/ô «Äóìà ïðî Êîâïàêà» 08.30 Àêöåíòè äíÿ 09.00 Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè 10.00 Äî ñóäó 11.50 Ðå÷îâèé äîêàç ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 12.30 Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 13.00 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ 1+1 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë ë³õòàð³â-12» 06.00 ̳íÿþ æ³íêó-5 06.30 Ìóçèêà 14.50 Ò/ñ «Øåðèô» 06.50 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 16.45 Ñâ³äîê 06.55, 19.30, 01.40 ÒÑÍ àíàëîãîâà ìåðåæ³ 17.00 Ò/ñ «Øåðèô» 07.40 Åêîíîì³÷í³ ïî䳿 07.00 Äåíü çà äíåì. Ðàíîê 19.00 Òâîð÷èìè òðîïàìè 08.00 Îñîáèñòèé ðàõóíîê 07.15 Ðàíêîâà êàâà. Äàéäæåñò 19.20 Àêöåíòè äíÿ 08.05 Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. ijì çà 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 19.40 Êàðò-áëàíø òèæäåíü-3 10.00 Íàîäèíö³ ç óñ³ìà 20.00 Ïðî íàøå æèòòÿ 09.05 Õ/ô «Òðîõè íå ïðè ñîá³» 20.40 Ìàëÿòêî 10.30 Õ/ô «Âèçâîëåííÿ», 5 ñ. 10.15 Ò/ñ «Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó» 12.00 Òîê-øîó «ÌÈ!» 21.00 Àêöåíòè äíÿ 12.15 Çí³ì³òü öå íåãàéíî 21.20 Ìóçèêà íà TTV 13.00 Ä/ñ «Ãðà äîë³» 13.20, 04.20 Íå áðåøè ìåí³-4 ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 21.30 Ò/ñ «Ò³ëî ÿê óëèêà-2» 14.25 Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè 22.30 Ò/ñ «CSI. Íüþ-Éîðê-7» 13.15 Õ/ô «Âîæäü ³ííºòó - ñë³ä 15.30 Ò/ñ «Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷» 23.30 Ò/ñ «Ìåíòàëèñò-4» ãîëîâîð³ç³â» 17.15 Ò/ñ «Cèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó» 14.45 «Åíåðãîìàí³ÿ». Îäåñüêà ÎÄÒÐÊ 00.30 Ò/ñ «Äåêñòåð» 20.15 Ò/ñ «Ñêë³ôîñîâñüêèé» 01.30 Ñâ³äîê 15.15 Ìóëüòèïë³êàö³éí³ ô³ëüìè 22.30 Ìîÿ õàòà ñêðàþ 02.00 Ðå÷îâèé äîêàç 15.30 «Ðîçìîâà áåç íîòàö³é». 23.35, 02.25 Õ/ô «Áîðäæ³à-2» (3) 02.50 Àãåíòè âïëèâó ×åðí³ã³âñüêà ÎÄÒÐÊ 00.40, 05.10 Õ/ô «Êåäð ïðîñòðîìëþº 04.20 Ñâ³äîê 16.00 Õ/ô «Ðó¿íè ñòð³ëÿþòü», 4 ñ. íåáî» (2) 04.50 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 03.10, 03.45 Ìàøà ³ ìîäåë³ 05.15 Ïðàâäà æèòòÿ àíàëîãîâà ìåðåæ³ ²ÍÒÅÐ ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 17.30 Ìóëüòô³ëüì 05.30, 17.05, 04.45 Ò/ñ «Ãðîìàäÿíêà 17.40 Ìîÿ óëþáëåíà ðîáîòà 05.15, 06.05 Teen Time íà÷àëüíèöÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 05.20 Ò/ñ «Âïåðåä - äî óñï³õó»

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

1+1 06.00 Ìîÿ õàòà ñêðàþ 06.50 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 06.55, 19.30, 01.50 ÒÑÍ 07.40 Åêîíîì³÷í³ ïî䳿 08.00 Îñîáèñòèé ðàõóíîê 08.05 Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. ijì çà òèæäåíü-3 09.05 Õ/ô «Òðîõè íå ïðè ñîá³» 10.15, 17.10 Ò/ñ «Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ äîäîìó» 12.05 Çí³ì³òü öå íåãàéíî 13.10 Íå áðåøè ìåí³-4 14.15 Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè 15.20 Ò/ñ «Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷» 20.15 Ò/ñ «Ñêë³ôîñîâñüêèé» 22.30 Íà íîæàõ 23.40, 02.35 Õ/ô «Áîðäæ³à-2» (3) 00.50, 04.40 Õ/ô «Êåäð ïðîñòðîìëþº íåáî» (2) 03.30, 04.05 Ìàøà ³ ìîäåë³

²ÍÒÅÐ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.10 Ò/ñ «Ìàìî, ÿ ê³ëåðà ëþáëþ» 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïî䳿 07.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 09.10, 12.50, 17.20, 21.35 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00, 20.00 Ò/ñ «Á³ãòè» 11.50, 04.25 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.25 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ» 19.20, 03.50 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 23.15 Ò/ñ «Ãëóõàð. Ïðîäîâæåííÿ» 02.10 Ò/ñ «Óñï³õ» 02.50 Ò/ñ «Óñï³õ-2» 05.15 Ñð³áíèé àïåëüñèí

ÒÅÒ 06.00 06.30 07.00 07.30 07.55 08.25

ªðàëàø Òåëåïóçèêè Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà Ì/ñ «Äàøà-äîñë³äíèöÿ» Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì Ì/ô «×³ï ³ Äåéë - áóðóíäó÷êèðÿò³âíè÷êè» 09.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè» 10.00 Ò/ñ «Âñ³ æ³íêè - â³äüìè» 11.50 Ò/ñ «Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè» 13.50 Ò/ñ «Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ» 14.50 Áîãèíÿ øîï³íãó 17.10 Ó ÒÅÒà ïàðà 18.00 Ìîäó íàðîäó 19.00 Ò/ñ «Êðåì» 20.00 Äàéîø ìîëîäüîæ! 21.00, 22.25 ÒÅÒ-²íòåðíåò 21.25 Á³éö³âñüêèé êëóá 23.00 Øï³ë³â³ë³ 23.35 Ò/ñ «Ñåêñ ³ ì³ñòî» 00.35 Ò/ñ «Õîäÿ÷³ ìåðö³-3» 01.25 Õ/ô «Áðóäíèé íåã³äíèê Øåéì» (2) 03.05 Äî ñâ³òàíêó

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Четверг 09.05 ϳäñóìêè äíÿ 09.35 Ïîãîäà 09.35 Àó䳺íö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À äî ß 10.05 Êíèãà.ua 10.30 Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðîâî! 11.40 ijëîâèé ñâ³ò 11.45 Ïîãîäà 11.50 Ò/ñ «Ä³òè á³ëî¿ áîãèí³» 14.20 Õ/ô «Øóêàé â³òðó» 15.40 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 15.50 Õ/ô «Ìàøåíüêà» 17.05 Õ/ô «Ïîâ³òðÿíèé â³çíèê» 18.20 Íîâèíè 18.40 ijëîâèé ñâ³ò 19.00 Îñòàííº ïîïåðåäæåííÿ 19.20 Êðèâå äçåðêàëî 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.20 ijëîâèé ñâ³ò 21.35 Êðèâå äçåðêàëî 22.45 Ïîãîäà 22.50 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà 23.00, 01.00 ϳäñóìêè 23.20 Õ/ô «×àêëóíêà», 4 ñ. 00.15 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 01.20 Íîâèíè 01.40 Ïðî ãîëîâíå 02.05 «Ñåêðåòè óñï³õó» ç Í.Ãîðîäåíñüêîþ 02.35 Ñâ³òëî 02.55 Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðîâî! 03.55 ̳æíàðîäíèé äèòÿ÷èé äæàçîâèé ôåñòèâàëü «ÎÊåøê³í äæàç» 04.45 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 04.50 Õ³ò-ïàðàä 05.35 ϳäñóìêè äíÿ

17 липня 06.10 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 06.50, 07.40 Ò/ñ «ßê ñêàçàâ Äæèì» 07.30, 19.00 Ðåïîðòåð 09.00 Ò/ñ «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 11.00, 16.55, 21.00 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 13.25, 14.30 Kids Time 13.30 Ì/ñ «Àëàää³í» 14.55 Ò/ñ «Äðóç³» 15.55 Ò/ñ «Êàäåòñòâî» 19.20 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 22.05 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 23.10 Ò/ñ «Çàêðèòà øêîëà» 01.15 Ò/ñ «Êóï³äîí» 02.10 Ò/ñ «Äðóæíà ñ³ìåéêà» 02.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 03.05 Çàãóáëåíèé ðàé 03.55 Çèìà íà䳿 04.25 ²âàí Ôðàíêî

ICTV 05.00 Ôàêòè 05.30 Ñâ³òàíîê 06.35, 07.45 ijëîâ³ ôàêòè 06.45 Ò/ñ «Òàêñ³» 07.05 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.50 Ïðîâîêàòîð 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.10, 16.45 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â» 12.45 Ôàêòè. Äåíü 13.00, 21.55 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 14.50, 20.05 Ò/ñ «Ñàìîòí³é âîâê» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 23.05 Õ/ô «²íêàñàòîð» (2) 00.50 Íåñåêðåòí³ ôàéëè 01.50 Õ/ô «Ôîòîâèòðèìêà» (2) 03.20 Ò/ñ «Ðóá³êîí»

18.00, 22.00 ³êíà-Íîâèíè 19.55 Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè 20.55 ̳ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-4 ç Ïàâëîì Êîñò³öèíèì 22.25 dzðêîâå æèòòÿ. Êîõàííÿ áåç øòàìïó 23.25 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â 00.25 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 01.25 Õ/ô «Ùîâå÷îðà îá 11»

ÍÒÍ + TTV 06.05 08.30 09.00 10.00 11.50 12.30 13.00

Õ/ô «Âèã³äíèé êîíòðàêò» Àêöåíòè äíÿ Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè Äî ñóäó Ðå÷îâèé äîêàç Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â-12» Ò/ñ «Øåðèô» Ñâ³äîê Ò/ñ «Øåðèô» Êóëüòóðíà ñêàðáíè÷êà Àêöåíòè äíÿ ³ä ïåðøî¿ îñîáèíè Ñïîðòòàéì Ïîäàòêè áåç òàºìíèöü Ìàëÿòêî Àêöåíòè äíÿ Ìóçèêà íà TTV Ò/ñ «Ò³ëî ÿê óëèêà-2» Ò/ñ «CSI. Íüþ-Éîðê-7» Ò/ñ «Ìåíòàëèñò-4» Ò/ñ «Äåêñòåð» Ñâ³äîê Ðå÷îâèé äîêàç Àãåíòè âïëèâó Ñâ³äîê Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè Ïðàâäà æèòòÿ

14.50 16.45 ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 17.00 ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 19.00 19.20 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë 19.40 06.30 Ìóçèêà 20.00 ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 20.20 àíàëîãîâà ìåðåæ³ 20.40 07.00 Äåíü çà äíåì. Ðàíîê 21.00 07.15 Ðàíêîâà êàâà. Äàéäæåñò 21.20 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 21.30 10.00 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â 22.30 10.30 Õ/ô « Âèçâîëåííÿ», 6 ñ. 23.30 12.00 Òîê-øîó «ÌÈ!» 00.30 13.00 Ä/ñ «Ãðà äîë³» ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 01.35 02.05 13.15 Õ/ô «Âîæäü ³ííºòó òà éîãî 03.00 äðóã Âîãíÿíà Ðóêà» 04.35 14.45 Ìóëüòô³ëüì 05.05 15.00 Âåëèê³ âèêîíàâö³. Á³òëç 05.40 15.20 «Ôàáðèêà ³äåé». Õàðê³âñüêà ÎÄÒÐÊ ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 15.45 «Ïîâ³ð ó ñåáå». Äîíåöüêà 05.20, 06.10 Teen Time ÎÄÒÐÊ 05.25 Ò/ñ «Âïåðåä - äî óñï³õó» 16.15 Õ/ô «Ðó¿íè ñòð³ëÿþòü», 5 ñ. 06.15 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 06.55, 07.40 Ò/ñ «ßê ñêàçàâ Äæèì» àíàëîãîâà ìåðåæ³ 07.30, 19.00 Ðåïîðòåð 17.30 Ìóëüòô³ëüì 09.00 Ò/ñ «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 17.40 Ìîÿ óëþáëåíà ðîáîòà 11.10, 16.50, 21.00 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ 17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» äî÷êè» 19.00 Äåíü çà äíåì 13.25, 14.35 Kids Time 19.15 Òåìà äíÿ 13.30 Ì/ñ «Àëàää³í» 19.45 Òîê-øîó «ÌÈ!» 14.50 Ò/ñ «Äðóç³» 20.45 Çàñèíàéêà 21.00 Ò/ñ «Äèÿâîë ³ç Îðë³» 21.45 Ïðîñòî òóðèñòè 22.00 Äåíü çà äíåì 22.15 Òåìà äíÿ 22.30 Õ/ô «Ïåðåìîãà», 1 ñ.

ÑÒÁ

05.20 ×óæ³ ïîìèëêè. Ñâÿòà ïðàâäà 05.30, 17.05, 04.45 Ò/ñ «Ãðîìàäÿíêà 06.05, 15.55 Âñå áóäå íà÷àëüíèöÿ. Ïðîäîâæåííÿ» äîáðå! 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 07.50, 18.20 Íåéìîâ³ðíà Íîâèíè ïðàâäà ïðî ç³ðîê 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ðàíîê ç 09.10 dzðêîâå æèòòÿ. ²ÍÒÅÐîì Ïîêàðàí³ çà ðîëü 09.10, 20.30 Ò/ñ «Ð³äê³ñíà ãðóïà êðîâ³» 10.10 dzðêîâå æèòòÿ. Ó 11.20, 12.20, 03.15 Ä/ñ «Ñë³äñòâî øëþá³ ç³ çâ³ðîì âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì» 11.15 Õ/ô «×îëîâ³ê 13.30 Ñóäîâ³ ñïðàâè äëÿ æèòòÿ, àáî 15.05 ѳìåéíèé ñóä Íà øëþá íå 16.00 Äàâàé îäðóæèìîñÿ! ïðåòåíäóþ» 20.00 Ïîäðîáèö³ 13.40 ˳êè. ²ñòîð³ÿ 22.40 Ò/ñ «²ëþç³ÿ ïîëþâàííÿ» âñåðîñ³éñüêîãî 02.30 Ä/ô «Ëþäñòâî. Íàøà ³ñòîð³ÿ» îáìàíó

18 липня 15.50 Ò/ñ «Êàäåòñòâî» 19.20 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 22.05 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 23.10 Ò/ñ «Çàêðèòà øêîëà» 01.15 Ò/ñ «Êóï³äîí» 02.10 Ò/ñ «Äðóæíà ñ³ìåéêà» 02.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 03.05 dzðêà Âàâ³ëîâà 03.50 Ñåìåðåíêè 04.45, 05.15 Çîíà íî÷³ Êóëüòóðà 04.50 Ñóìíèé Ï’ºðî

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.10 Ò/ñ «Ìàìî, ÿ ê³ëåðà ëþáëþ» 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïî䳿 07.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 09.10, 12.50, 17.20, 21.35 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00, 20.00 Ò/ñ «Á³ãòè» 11.50, 04.25 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.25 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ» 19.20, 03.50 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 23.15 Ò/ñ «Ãëóõàð. Ïðîäîâæåííÿ» 02.10 Ò/ñ «Óñï³õ-2» 05.15 Ñð³áíèé àïåëüñèí

ÒÅÒ 06.00 06.30 07.00 07.30 07.55 08.25

ªðàëàø Òåëåïóçèêè Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà Ì/ñ «Äàøà-äîñë³äíèöÿ» Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì Ì/ô «×³ï ³ Äåéë - áóðóíäó÷êèðÿò³âíè÷êè» 09.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè» 10.00 Ò/ñ «Âñ³ æ³íêè - â³äüìè» 11.50 Ò/ñ «Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè» 13.50 Ò/ñ «Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ» 14.50 Áîãèíÿ øîï³íãó 17.10 Ó ÒÅÒà ïàðà 18.00 Ìîäó íàðîäó 19.00 Ò/ñ «Êðåì» 20.00 Äàéîø ìîëîäüîæ! 21.00, 22.25 ÒÅÒ-²íòåðíåò 21.25 Á³éö³âñüêèé êëóá 23.00 Ò/ñ «Ñåêñ ³ ì³ñòî» 00.00 Ò/ñ «Õîäÿ÷³ ìåðö³-3» 00.50 Õ/ô «Òå, ùî òè ðîáèø» 02.30 Äî ñâ³òàíêó


НОВИНИ

№ 28 (102) 11 липня 2013 року

КІРОВОГРАДЩИНИ

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

19 липня ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 09.05 ϳäñóìêè äíÿ 09.35 Òîê-øîó «Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ» 10.35 Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðîâî! 11.45 ijëîâèé ñâ³ò 11.55 Ò/ñ «Ä³òè á³ëî¿ áîãèí³» 13.40 Õ/ô «Òðè ïëþñ äâà» 15.05 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 15.15 Õ/ô «Âèíèùóâà÷³» 16.50 Õ/ô «Õëîïåöü ³ç íàøîãî ì³ñòà» 18.20 Íîâèíè 18.40 ijëîâèé ñâ³ò 19.00 Ïðî ãîëîâíå 19.30 «Íàäâå÷³ð’ÿ» ç Ò. Ùåðáàòþê 20.30 Êðèâå äçåðêàëî 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.20 ijëîâèé ñâ³ò 21.35 Ôîëüê-music 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³ 23.00, 00.00 ϳäñóìêè 23.20 Õ/ô «×àêëóíêà», 5 ñ. 00.15 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 00.50 Êëóá ãóìîðó 01.20 Íîâèíè 01.40 Ïðî ãîëîâíå 02.05 Òîê-øîó «Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ» 02.55 Íåõàé Âàì áóäå êîëüîðîâî! 03.55 Ä/ô «Ïðèìàðè ñòàðîâèííî¿ ñàäèáè» 04.30 Äîêè áàòüêè ñïëÿòü. Ìóëüòô³ëüì 04.45 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 04.50 Õ³ò-ïàðàä 05.35 ϳäñóìêè äíÿ

www.novosti.kr.ua

07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì 09.10 Ò/ñ «Ð³äê³ñíà ãðóïà êðîâ³» 11.20, 12.20 Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì» 13.30 Ñóäîâ³ ñïðàâè 15.05 ѳìåéíèé ñóä 16.00 Äàâàé îäðóæèìîñÿ! 20.00 Ïîäðîáèö³ 22.30 Ò/ñ «Ìåðåæåâà çàãðîçà»

ICTV 04.50 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 05.00 Ôàêòè 05.30 Ñâ³òàíîê 06.30, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 06.40 Ò/ñ «Òàêñ³» 07.05 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.40 Ñòîï-10 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 09.15, 19.20 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.10, 16.35 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â» 12.45 Ôàêòè. Äåíü 13.00, 21.55 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 14.40, 20.05 Ò/ñ «Ñàìîòí³é âîâê» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 23.05 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³ 00.05 Õ/ô «Ðåâàíø» (2) 02.00 Õ/ô «²íêàñàòîð» (2) 03.25 Ò/ñ «Ðóá³êîí»

19.45 20.15 20.45 21.00 21.45 22.00 22.15 22.30

Àãðàðíèé ðåã³îí Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè Çàñèíàéêà Ò/ñ «Äèÿâîë ³ç Îðë³» Ïðîñòî òóðèñòè Äåíü çà äíåì Òåìà äíÿ Õ/ô «Ïåðåìîãà», 2 ñ.

ÑÒÁ 05.55 ×óæ³ ïîìèëêè. Çãàäàòè âñå 06.40, 02.35 Õ/ô «Áóäüòå ìî¿ì ÷îëîâ³êîì...» 08.15, 18.20 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê 09.55 Õ/ô «×åðãîâèé ÿíãîë-2» 18.00, 22.00 Âiêíà-Íîâèíè 19.55 Ìîÿ ïðàâäà. Ìèõàéëî Ñâºò³í. Ñì³õ êð³çü ñëüîçè 20.55 Ìîÿ ïðàâäà. Âàäèì Äåì÷îã. Ùîäåííèê çàáóòî¿ äèòèíè 22.25 dzðêîâå æèòòÿ. ijòè, çíèùåí³ òàëàíòîì 23.25 dzðêîâå æèòòÿ. Çàêëÿò³ ïîäðóãè 00.25 Õ/ô «×îëîâ³ê äëÿ æèòòÿ, àáî Íà øëþá íå ïðåòåíäóþ»

ÍÒÍ + TTV

06.05 Õ/ô «Âèã³äíèé êîíòðàêò» 08.30 Àêöåíòè äíÿ 09.00 Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè 10.00 Äî ñóäó 11.50 Ðå÷îâèé äîêàç ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 12.30 Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 13.00 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ 1+1 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë ë³õòàð³â-12» 06.00 Íà íîæàõ 06.30 Ìóçèêà 14.50 Ò/ñ «Øåðèô-2» ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 06.55, 19.30, 02.40 ÒÑÍ 16.45 Ñâ³äîê àíàëîãîâà ìåðåæ³ 07.40 Åêîíîì³÷í³ ïî䳿 17.00 Ò/ñ «Øåðèô-2» 07.00 Äåíü çà äíåì. Ðàíîê 08.00 Îñîáèñòèé ðàõóíîê 19.00 Òî÷êà çîðó 07.15 Ðàíêîâà êàâà. Äàéäæåñò 08.05 Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. ijì çà 19.20 Àêöåíòè äíÿ 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» òèæäåíü-3 19.40 ³äâåðòî 10.00 Íàøå çäîðîâ’ÿ 09.05 Õ/ô «Òðîõè íå ïðè ñîá³» 20.20 Òåëåë³êàðíÿ 10.30 Õ/ô «Ïåðåìîãà», 1 ñ. 10.15, 17.15 Ò/ñ «Ñèëà. Ïîâåðíåííÿ 20.40 Ìàëÿòêî 12.00 Òîê-øîó «ÌÈ!» äîäîìó» 21.00 Àêöåíòè äíÿ 13.00 Ä/ñ «Ãðà äîë³» 12.15 Çí³ì³òü öå íåãàéíî 21.20, 01.10 Õ/ô «Ñòîìëåí³ ñîíöåì-2. ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 13.20 Íå áðåøè ìåí³-4 Ïåðåäñòîÿííÿ» 13.15 Õ/ô «Âîæäü ³ííºòó òà 14.25 Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè 23.15 Õ/ô «07-é ì³íÿº êóðñ» ïîëóêðîâêà» 15.30 Ò/ñ «Òèñÿ÷à ³ îäíà í³÷» 04.05 Ñâ³äîê 14.45 «Óäîñâ³òà». ³ííèöüêà ÎÄÒÐÊ 20.15 Âå÷³ðí³é Êè¿â-2013 04.35 Àãåíòè âïëèâó 15.15 Âåëèê³ âèêîíàâö³. 22.05 Õ/ô «Ëþäèíà åïîõè 05.20 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè Êàë³ôîðí³éñüêèé ðîê ³äðîäæåííÿ» (2) 15.55 Ä/ô «Ïðèñòðàñòü ë³òàòè. Ëåîí³ä 05.50 Ïðàâäà æèòòÿ 01.00 Õ/ô «Ðàéñüêèé ïðîåêò» (2) Áèêîâ» 03.25 Õ/ô «Òàíöþþòü óñ³» ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 16.20 Õ/ô «Ðó¿íè ñòð³ëÿþòü», 6 ñ. 05.00 Ðåìîíò+ 05.15 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà ²ÍÒÅÐ 05.20, 06.10 Teen Time àíàëîãîâà ìåðåæ³ 05.25 Ò/ñ «Âïåðåä - äî óñï³õó» 17.30 Ìóëüòô³ëüì 05.30, 17.05, 20.30, 02.20 Ò/ñ 06.15 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 17.40 Ìîÿ óëþáëåíà ðîáîòà «Ãðîìàäÿíêà íà÷àëüíèöÿ. 06.55, 07.40 Ò/ñ «ßê ñêàçàâ Äæèì» 17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» Ïðîäîâæåííÿ» 07.30, 19.00 Ðåïîðòåð 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00 19.00 Äåíü çà äíåì 07.35, 19.15, 01.15 Ïîãîäà 19.15 Òåìà äíÿ Íîâèíè

П’ятниця 09.00 Ò/ñ «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 11.10, 16.50, 21.00 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 13.25, 14.35 Kids Time 13.30 Ì/ñ «Àëàää³í» 14.50 Ò/ñ «Äðóç³» 15.50 Ò/ñ «Êàäåòñòâî» 19.20 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 22.05 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 23.10 Ò/ñ «Çàêðèòà øêîëà» 01.20 Ò/ñ «Êóï³äîí» 02.10 Ò/ñ «Äðóæíà ñ³ìåéêà» 03.00, 03.45 Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé 04.20 Ëåãåíäàðíå ïàð³ 04.30 ßíãîë - Äåìîí 04.45 Ñîëîìîí ³ Ãîäåëå

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.10 Ò/ñ «Ìàìî, ÿ ê³ëåðà ëþáëþ» 07.00, 17.00, 19.00, 03.20 Ïî䳿 07.10 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 09.10, 12.50, 17.20, 21.00 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00 Ò/ñ «Á³ãòè» 11.50, 05.05 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.25, 02.40 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Êðèòè÷íà òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ» 19.20, 03.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 23.20 Ò/ñ «Îõîðîíåöü-4» (2) 06.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí

ÒÅÒ 06.00 06.30 07.00 07.30 07.55 08.25

ªðàëàø Òåëåïóçèêè Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà Ì/ñ «Äàøà-äîñë³äíèöÿ» Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì Ì/ô «×³ï ³ Äåéë - áóðóíäó÷êèðÿò³âíè÷êè» 09.00 Ò/ñ «Ðàíåòêè» 10.00 Ò/ñ «Âñ³ æ³íêè - â³äüìè» 11.50 Ò/ñ «Òà, ùî ãîâîðèòü ç ïðèâèäàìè» 13.50 Ò/ñ «Áåâåðë³ Ã³ëç 90210. Íîâå ïîêîë³ííÿ» 14.50 Áîãèíÿ øîï³íãó 17.10 Äîñâ³äîñ 17.35 ³òàëüêà 17.50 4 âåñ³ëëÿ 19.00 Ò/ñ «Êðåì» 20.00 Äàéîø ìîëîäüîæ! 21.00, 22.25 ÒÅÒ-²íòåðíåò 21.25 Á³éö³âñüêèé êëóá 23.00 Ò/ñ «Ñåêñ ³ ì³ñòî» 00.00 Õ/ô «Äæèïåðñ êðèïåðñ-2» (3) 01.50 Õ/ô «9,5 ïîáà÷åíü» (2) 03.10 Äî ñâ³òàíêó

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 19 липня •

49 років тому народився Олексій Іванович Чушкін, голова Голованівської районної ради. Народився у с. Пушкове Голованівського району. В 1989 році закінчив Ленінградський санітарно-гігієнічний медичний інститут по спеціальності санітарія, гігієна та епідеміологія, отримав кваліфікацію лікар-гігієніст-епідеміолог, профпатолог. Після закінчення навчання з 1989 року по 2007 рік працював у Голованівській районній санітарно-епідеміологічної станції на посаді лікаря з комунальної гігієни. Депутат Голованівської районної ради шостого скликання. Одружений. Голова Голованівської районної ради. • День народження відзначають Новолутківський сільський голова Добровеличківського району Анатолій Володимирович Волошин і Помічнянський сільський голова Новоукраїнського району Микола Михайлович Павленко.

Òàêîæ öüîãî äíÿ íàðîäèëèñÿ:

1940 – Віктор Васильович Носов, український радянський футболіст і тренер; 1947 – Браян Мей, британський рокмузикант, гітарист гурту Queen, автор хіту The Show Must Go On; 1957 – Віталій Гайдук, український підприємець, політичний діяч, співзасновник корпорації «Індустріальний союз Донбасу», один із найбагатших українців; 1971 – Віталій Кличко, український боксер і політик; 1976 – Олександр Радченко, український футболіст.

Іменини (за православним календарем): Авакум, Авдифакс, Александріон, Анатолій, Онисим, Антон (Антоній), Апам, Аполоній, Аранос (Оріон), Архип (Архипп), Астерій, Валентин, Василь, Віктор, Гліб, Дион, Диодор, Єпимах, Веремій (Ермій), Інокентій, Ісавр, Ісидор (Сидір), Капик, Кирин, Коинт, Кутоній, Лука (Лук’ян), Лукія, Марина, Марфа (Марта), Неас, Паппіан, Перегрін, Рикс, Руф, Руфин, Сатур, Серин, Сисой, Уляна (Іуліанія), Федір (Феодор), Фелікс і Філімон.

Шукаємо родину!

Кошенята-дівчинки, вік - 3 місяці. Привчені до лотку, не вибагливі, шукають господаря. Телефонуйте: (050) 871-58-16.

Чарівне кошеня шукає дім. Вік - 1,5 місяця, дівчинка. Телефонуйте: (099) 472-74-21.

Цуценя-хлопчик, вік - 1 місяць, виросте середнього розміру. Телефонуйте: (066) 819-36-33 (Оксана)

Метиси ротвейлера шукають добрих господарів! Всі - дівчатка. Телефонуйте: (099) 943-88-48.

Культура

У відділі Кіровоградського обласного художнього музею - картинній галереї Петра Оссовського «Світ і Вітчизна» - розгорнуто експозицію до Міжнародного дня Дніпра. У першу суботу липня відзначають Міжнародний день Дніпра - однієї з найбільш спокійних і величних рівнинних річок, яка займає третє місце в Європі за довжиною і площею басейну (після Волги і Дунаю). До Міжнародного дня Дніпра в експозиції представлено роботу Миколи Петровича Глущенка (1901-1977) «Ранковий Дніпро» (1961) із фондового зібрання музею. Фото надане адміністрацією обласного художнього музею.

У кіровоградській галереї «Єлисаветград» триває виставка кращих фотографій журналу National Geographic. У експозиції представлені 50 кращих світлин, створених за 125 років існування видання. Виставка триватиме до 28 липня. На знімку: власник галереї Микола Цуканов та головний редактор «National Geographic Україна» Ольга Вальчишен.

Фото Олени Карпенко, Новини Кіровоградщини.

7


www.novosti.kr.ua

Субота

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 20 липня •

Міжнародний день шахів. Назва гри походить з персидського: шах мат – володар помер. Батьківщиною шахів є Індія. Там у V столітті з’явилася попередниця шахів гра чатуранга. На Русі шахи з’явилися приблизно в IX-X ст. Шахи – це настільна гра на 64-клітинній дошці, на якій розташовуються 32 фігури (по 16 фігур білого і чорного кольору). Грають 2 партнера. Мета гри полягає в тому, щоб поставити мат королю супротивника. Майже в кожному місті є шаховий клуб (іноді їх декілька), у якому збираються шанувальники цього виду спорту. У Міжнародний день шахів у цих клубах проводяться турніри, розважальні заходи.

Öüîãî äíÿ íàðîäèëèñÿ:

1304 – Франческо Петрарка, італійський поет, один із засновників гуманізму (його називають «батьком гуманізму»); 1847 – Болеслав Прус, польський письменник; 1870 – Олексій Павлович Ганський, астроном, ініціатор створення Сімеїзької обсерваторії; 1888 – Абрахам Зельман Ваксман, біохімік, лауреат Нобелівської премії з фізіології й медицині 1952 року «за відкриття стрептоміцину, першого антибіотика, ефективного при лікуванні туберкульозу»; 1913 – Ольга Нилівна Мак, українська письменниця; 1919 – Едмунд Гіларі, перший підкорювач Евересту; 1924 – Тетяна Ліознова, російський кінорежисер; 1938 – Наталі Вуд (Наталія Захаренко), американська кіноакторка; 1941 – Людмила Чурсіна, російська актриса; 1947 – Карлос Сантана, мексиканський гітарист, перкусист, композитор; 1968 – Юлія Мостова, українська журналістка; 1975 – Олена Ноздрань, українська бадмінтоністка. Іменини (за православним календарем):

Акакій, Олександр, Астион, Васса, Герман, Евангел, Євдокія, Євстафій, Євфросинія, Епиктет, Ісихій, Киріакія, Лук’ян (Лукиан), Маркеллина, Никін, Павло, Папій, Перегрін, Полікарп, Помпей, Саторнин, Сергій (Сергий) і Фома.

День металурга. Металург – одна з найбільш гарячих професій в сучасній промисловості. Саме сталеварам людство зобов’язане безліччю прогресивних досягнень в області не тільки економіки, а й в багатій культурній спадщині. Металургійний комплекс об’єднав в собі всі кращі традиції кооперації та взаємодії різних трудових колективів. • 115 років тому народився (м. Старобєльськ Луганської області) Георгій Еріхович Лангемак(1898-1938), військовий інженер, конструктор (винахідник «Катюші»). У 1907-1916 Георгій навчався у Єлисаветградській гімназії.Закінчив Військово-технічну академію ім. Ф. Е. Дзержинського (1928). Працював керівником сектору зі створення реактивних снарядів Ленінградської газодинамічної лабораторії, згодом Реактивного науководослідного інституту (1928-1937). Після арешту С. П. Корольова – головний інженер РНДІ. У 1935 у співавторстві з В.П. Глушком написав книгу «Ракети, їхня конструкція та застосування». Репресований і розстріляний. Герой Соціалістичної Праці (посмертно). • 80 років тому народився (с. Грінь Диминичського району Калузької області) Олег Миколайович Осмоловський (1933-2006), літературознавець. Закінчив Московський обласний педагогічний інститут та аспірантуру при Орловському педагогічному інституті. У КДПІ ім. О. С. Пушкіна працював з 1965 по 1977. Ерудит, інтелектуал, блискучий лектор. Кандидат філологічних наук (1966), доцент (1970). Спеціалізувався на дослідженні творчості Ф.М.Достоєвського. Уже працюючи у Кишинівському університеті (19761991), захистив докторську дисертацію. На її основі підготував монографію «Художественная система Ф.М.Достоевского и ее воздействие на современную ему литературу», перекладену на декілька мов. З 1992 і до кінця життя – професор Орловського державного університету. Автор монографії «Достоевский и руський психологический роман ХIХ в.» (1999).

Іменини (за православним календарем): Авда, Олександр, Анастасій, Антіох, Дмитро (Димитрій), Миридат, Нікострат, Потенціана, Прокіп (Прокопій), Сава, Федір (Феодор), Теодозія й Феофіл. При підготовці інформаційних матеріалів про ювілеї, пам’ятні дати тощо, розміщених у програмі телепередач, редакція Новин Кіровоградщини користувалася «Історичним календарем Кіровоградщини» Володимира Боська та іншими загальнодоступними джерелами.

8

21.45 Õ/ô «Ñ³ñ³. Ïðåêðàñíà ³ìïåðàòðèöÿ» (2) 01.45 Õ/ô «Êóëüîâà áëèñêàâêà» 03.50 Õ/ô «Ðàéñüêèé ïðîåêò» (2)

06.00 ϳäñóìêè 06.20 Ô³ëüì-êîíöåðò «Ã.Õàçàíîâ. Ï’ÿòü ãðàíåé óñï³õó» 07.55 Ïðèñâÿòè ñåáå ôóòáîëó! 08.15 Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê 08.25 Ïàíÿíêà òà êóë³íàð 09.05 Æèòòÿ íà ð³âíèõ 09.25 Ïðàâîñëàâíèé â³ñíèê 10.00 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í? 10.25 Õ/ô «Ìîëîäà ãâàðä³ÿ» 13.25 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè. Ïàì’ÿò³ Áîãäàíà Ñòóïêè 14.25  ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà 15.35 Çîëîòèé ãóñàê 16.05 Êðèâå äçåðêàëî 18.15 Ïîãîäà 18.30 ×åìï³îíàò ñâ³òó ç âîäíèõ âèä³â ñïîðòó. Ñòðèáêè ó âîäó 19.40 Êîíöåðòíà ïðîãðàìà «Ìåëîä³ÿ äâîõ ñåðäåöü» 20.40 Ñëîâî ðåã³îíàì 20.50 Ìåãàëîò 20.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.20 Áåç öåíçóðè 21.50 Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ 22.05 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî 23.10 Ô³ëüì-êîíöåðò «Ã.Õàçàíîâ. Ï’ÿòü ãðàíåé óñï³õó» 00.40 Äîê. ô³ëüì «Ì.Ïîïëàâñüêèé: Ïðèðå÷åíèé íà ëþáîâ» 01.20 ϳäñóìêè äíÿ 01.40 Õ³ò-ïàðàä «Íàö³îíàëüíà äâàäöÿòêà» 02.55 Õòî â äîì³ õàçÿ¿í? 03.15 Àó䳺íö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À äî ß 03.35 Êíèãà.ua 03.55 Äîêè áàòüêè ñïëÿòü 04.20 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 04.25 Õ³ò-ïàðàä 05.10 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè. Ïàì’ÿò³ Áîãäàíà Ñòóïêè

²ÍÒÅÐ 05.40 09.30 10.00 11.00

Ò/ñ «Ìåðåæåâà çàãðîçà» Âñå äëÿ ìàìè ˳òíÿ êóõíÿ Õ/ô «²âàí Âàñèëüîâè÷ çì³íþº ïðîôåñ³þ» 13.00 Ò/ñ «Ñ³ìåéíèé äåòåêòèâ» 13.55, 02.30 Õ/ô «Ïîíà¿õàëè òóò» 17.55, 20.30 Ò/ñ «Äèâàí äëÿ ñàìîòíüîãî ÷îëîâ³êà» 20.00 Ïîäðîáèö³ 22.35 Ò/ñ «Ñìåðòåëüíèé òàíåöü»

ICTV 05.10 05.40 06.45 07.15 08.50 10.00 10.40 11.35 12.05 12.45 13.55 14.55

1+1

18.55

20.50 21.00 21.45 22.55 23.00 23.30 23.35 23.55 01.20 02.00 02.25 03.15 03.45 04.00 04.15 04.20 05.05

Ñâ³ò ïðàâîñëàâ’ÿ Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó Ïàíÿíêà ³ êóë³íàð Òîê-øîó «Äðóæèíà» Øåô-êóõàð êðà¿íè Îêîëèöÿ Ïîäîðîæóé ñâ³òîì ç Þ.Àêóí³íîþ Êðîê äî ç³ðîê Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè ßê Âàøå çäîðîâ’ÿ? Áëèæ÷å äî íàðîäó ßê öå? Ðîÿëü â êóùàõ Çîëîòèé ãóñàê Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ Íå â³ð õóäîìó êóõàðþ  ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà ijëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü ×åìï³îíàò ñâ³òó ç âîäíèõ âèä³â ñïîðòó. Ñòðèáêè ó âîäó Ôóòáîë. ×åìï³îíàò Óêðà¿íè. Ïðåì’ºð-ë³ãà. «Ñåâàñòîïîëü» (Ñåâàñòîïîëü) - «Øàõòàð» (Äîíåöüê) Ãîëîâíèé àðãóìåíò ϳäñóìêè òèæíÿ Ñâ³òîâèé ðåêîðä óêðà¿íñüêî¿ ï³ñí³ Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà Åðà á³çíåñó. ϳäñóìêè Ïîãîäà Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê Òîê-øîó «Äðóæèí໠ϳäñóìêè òèæíÿ Îêîëèöÿ ßê Âàøå çäîðîâ’ÿ? Áëèæ÷å äî íàðîäó Øêîëà þíîãî ñóïåðàãåíòà Äîêè áàòüêè ñïëÿòü. Ìóëüòô³ëüì Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé Õ³ò-ïàðàä «Íàäâå÷³ð’ÿ» ç Ò. Ùåðáàòþê

1+1 06.00 Õ/ô «Êóëüîâà áëèñêàâêà» 07.50, 10.00 Ìóëüòô³ëüì 08.10 Ðåìîíò + 09.00 Ëîòî-Çàáàâà 11.00 Íåä³ëÿ ç Êâàðòàëîì 12.00 Ñìàêóºìî 12.45, 13.50, 15.00, 16.05, 17.25 Ò/ñ «Áåç ñë³äó» 18.30, 20.00 Õ/ô «Ïîùàñòèòü ó êîõàíí³» 19.30 ÒÑÍ: òèæäåíü 23.10 Ñâ³òñüêå æèòòÿ 00.15 Áàãàò³ òåæ ïëà÷óòü 01.15 Õ/ô «Êîíôåò³» (2) 02.50 Õ/ô «Ñ³ñ³. Ïðåêðàñíà ³ìïåðàòðèöÿ»

ÑÒÁ

20 липня 20.20 20.40 21.00 21.40 22.00 22.40 23.00 23.30 01.15 02.45 03.40 04.55 05.20

³ä ïåðøî¿ îñîáèíè Àëÿøêà ³ ìîðäàøêè Ó ðîçð³ç³ òèæíÿ Íåôîðìàò Ïðî íàøå æèòòÿ Ñïîðòòàéì Ïàðê àâòîìîá³ëüíîãî ïåð³îäó Ò/ñ «Êðèì³íàë³ñòè. Ìèñëèòè ÿê çëî÷èíåöü» Ò/ñ «Çàêîí ³ ïîðÿäîê» Ðå÷îâèé äîêàç Àãåíòè âïëèâó Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè Ïðàâäà æèòòÿ

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 05.00 Õ/ô «Íåñê³í÷åííà ³ñòîð³ÿ» 06.25 Àôåðèñòè 08.05, 10.00 Ðåâ³çîð-2 12.20 Õòî çâåðõó? 22.00 Õòî çâåðõó?-2 23.50 Õ/ô «Ëîòåðåéíèé êâèòîê» (2) 01.55 Ò/ñ «Äðóæíà ñ³ìåéêà» 03.35 ²âàí Ìàçåïà 04.35 Îáîæíþâàíà 05.00 Ö³íà ïîâåðíåííÿ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00, 07.10, 04.50 Ò/ñ «Á³ãëü» 07.00, 19.00, 03.00 Ïî䳿 07.50, 09.00 Ò/ñ «²íòåðíè» 10.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê. Ðàííÿ ñëàâà 11.00 Ò/ñ «Ìîÿ äðóãà ïîëîâèíêà» 15.00, 19.20 Ò/ñ «Âàðåíüêà. ² â ãîð³, ³ â ðàäîñò³» 21.15 Õ/ô «Ñïðàâæíº êîõàííÿ» 23.15 Òðàíñëÿö³ÿ öåðåìîí³¿ íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæö³â Îäåñüêîãî ê³íîôåñòèâàëþ 00.15, 03.20 Ò/ñ «Ìàìî, ÿ ê³ëåðà ëþáëþ»

ÒÅÒ 06.00 07.10 08.00 08.35 09.00 09.40 10.40 11.00 13.00 15.45 17.00 19.00 21.10 22.00 23.00 01.00 02.20

ªðàëàø Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà Òåëåïóçèêè Áàéäèê³âêà Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì Ì/ñ «Ë³ëî ³ Ñò³÷» Ì/ñ «Ñì³øàðèêè. ϳí-êîä» Õ/ô «Ïðèâèä çà ðîáîòîþ» Ò/ñ «Âñ³ æ³íêè - â³äüìè» Êîðîëåâà áàëó-3 Õ/ô «Ä.Î.À.» Õ/ô «Ìèñëèâö³ çà ïðèâèäàìè» Â³òàëüêà ÒÅÒ-²íòåðíåò Ò/ñ «Õîäÿ÷³ ìåðö³-3» Õ/ô «Ä³òè êóêóðóäçè-4. Æíèâà» (3) Äî ñâ³òàíêó

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.05 06.35 07.05 07.35 09.05 09.55 10.35 11.00 12.00 13.00 13.50 14.25 14.50 15.20 15.45 16.30 16.55 17.50 18.30

Ôàêòè Ñâ³òàíîê Êîçèðíå æèòòÿ Õ/ô «Ä³òè øïèãóí³â-3» dzðêà YouTube Äà÷à Êâàðòèðíå ïèòàííÿ Çà êåðìîì Ðîç³ãðàø Çàìî÷åí³ Âåñåë³ ³ñòî𳿠Õ/ô «Ïîë³öåéñüêà àêàäåì³ÿ-7: ̳ñ³ÿ ó Ìîñêâ³» Õ/ô «Ãðîìîá³é» Ôàêòè. Âå÷³ð Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè. ϳäñóìêè Õ/ô «Êë³òêà» Õ/ô «Êë³òêà-2» (2) Õ/ô «Ñóäíèé äåíü» (2) Õ/ô «Ðåâàíø» (2) Õ/ô «Ö³íà óñï³õó» (2)

12.00 Âñ³ íà îäíîãî 12.30 Ó íàðîäíîìó ñòèë³ 13.00 Õ/ô «Â³ðíà Ðóêà - äðóã ³íä³àíö³â» 14.30 Ìîâà æåñò³â ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 14.45 «Ëþáîâ îñòàííüîþ í³êîëè íå áóâàº...». Âå÷³ð ïàì’ÿò³ Ì.Ìîçãîâîãî 16.30 Âñåóêðà¿íñüêèé êîíêóðñ «Êðà¿íà òàëàíò³â» Äîíåöüê 17.00 «Çåëåíèé áóì». ×åðí³âåöüêà ÎÄÒÐÊ 17.25 Ïðîñòî òóðèñòè 17.40 Ìóëüòô³ëüìè ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà àíàëîãîâà ìåðåæ³ 18.00 ʳðîâîãðàäñüêà ô³ëàðìîí³ÿ ïðåäñòàâëÿº... 18.30 Ê-Àâòî 19.00 Ä/ô «Ñåðæ Ëèôàð ç Êèºâà» 19.30 Âàñèëü Ñóõîìëèíñüêèé – ä³òÿì 19.35 Ìóëüòô³ëüì 19.45 ˳í³ÿ çàõèñòó 20.15 Ñïîðòëåíä 20.45 Çàñèíàéêà 21.00 Ãóìîðèñòè÷íà ïðîãðàìà «Íàâêîëî ñì³õó» 22.05 Õ/ô «Êðóòà Äæîðäæ³ÿ» (2)

05.05 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî» 06.10, 01.10 Õ/ô «Ñàìîòí³ì íàäàºòüñÿ 16.35 ãóðòîæèòîê» 18.45 07.40 Êàðàîêå íà Ìàéäàí³ 19.10 08.40 ¯ìî âäîìà 19.55 09.50, 02.40 Õ/ô «Íå ìîæå áóòè!» 22.05 11.50 Õ/ô «Ñïîðòëîòî-82» 23.50 13.50 dzðêîâå æèòòÿ. ijòè, çíèùåí³ 01.55 òàëàíòîì 03.25 14.55 dzðêîâå æèòòÿ. Çàêëÿò³ ïîäðóãè ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 15.55 Ìîÿ ïðàâäà. Ìèõàéëî Ñâºò³í. ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà Ñì³õ êð³çü ñëüîçè 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë 16.55 Ìîÿ ïðàâäà. Âàäèì Äåì÷îã. 06.00 Ìóçèêà Ùîäåííèê çàáóòî¿ äèòèíè 06.30 «Óäîñâ³òà». ³ííèöüêà ÎÄÒÐÊ 18.00 Õ/ô «Ðîçóìíèöÿ, êðàñóíÿ» 07.00 «Åíåðãîìàí³ÿ». Îäåñüêà ÎÄÒÐÊ 22.25 Õ/ô «Æ³íî÷à ³íòó¿ö³ÿ» 07.30 «Ä³ëîâèé ðèòì». ×åðêàñüêà ÍÒÍ + TTV ÎÄÒÐÊ Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 06.15 Õ/ô «Îñîáèñòà çáðîÿ» àíàëîãîâà ìåðåæ³ 07.45 Ò/ñ «Àâàíòþðèñòêà» 08.00 Îçèðíèñü 11.30 Àêöåíòè äíÿ 08.30 Àãðàðíèé ðåã³îí 12.00 Ãîëîâíèé ñâ³äîê 09.00 Ìóëüòô³ëüìè 13.00 Âèïàäêîâèé ñâ³äîê 09.30 Ñëóæó Óêðà¿í³» 13.30 Õ/ô «07-é ì³íÿº êóðñ» 10.00 ß – Âàøà äèòèíà» 15.10 Ò/ñ «Êðóò³ ïîâîðîòè» 10.15 Íàðîäíà ñëóæáà ïîðÿòóíêó 19.00 Òâîð÷èìè òðîïàìè 101 19.20 Êóëüòóðíà ñêàðáíè÷êà 10.30 Ñèëüí³ äóõîì 19.40 Òî÷êà çîðó 11.00 12 áàë³â 20.00 Ïàïàðàö³

06.00 Õ/ô «Òàíöþþòü óñ³» 07.15, 19.30 ÒÑÍ 08.00 Ñâ³òñüêå æèòòÿ 09.00 Õòî òàì? 10.00 Ì/ô «Åíãð³ áåðäñ» 10.05 Õ/ô «Ãîðáàíü ç Íîòð-Äàìó-2» 11.20 Ñâ³ò íàâèâîð³ò-2. ²íä³ÿ 12.25 Õ/ô «Ä³ëîâà æ³íêà» 14.55 سñòü êàäð³â 16.30 Âå÷³ðí³é Êè¿â-2013 18.30 Ðîçñì³øè êîì³êà-3 20.00 Îïåðàö³ÿ êðàñà 2

Неділя

№ 28 (102) 11 липня 2013 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 21 липня

НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

²ÍÒÅÐ 05.30 Ò/ñ «Ñìåðòåëüíèé òàíåöü» 09.25 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî 10.00 Îðåë ³ Ðåøêà 11.00 Øàëåíå âåñ³ëëÿ 12.00, 03.05 Ò/ñ «Ñ³ìåéíèé äåòåêòèâ» 13.50 Ò/ñ «Äèâàí äëÿ ñàìîòíüîãî ÷îëîâ³êà» 17.55, 20.25 Ò/ñ «Ìàìà áóäå ïðîòè» 20.00, 02.00 Ïîäðîáèö³ 22.30 Ò/ñ «Ì³é ëàñêàâèé ³ í³æíèé ìåíò» 02.25 Ä/ô «Ëþäñòâî. Íàøà ³ñòîð³ÿ»

ICTV 05.55 06.20 07.20 08.25 08.45 09.25 09.50 10.30 11.00 11.30 12.25 14.15 16.35 18.45 19.30 20.55 23.05 01.15 02.05 03.30

Ôàêòè Ñâ³òàíîê Êâàðòèðíå ïèòàííÿ Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè Äà÷à Îñíîâíèé ³íñòèíêò Ðîç³ãðàø Ëåãê³ ãðîø³ Êîçèðíå æèòòÿ Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³ Íàâ÷³òü íàñ æèòè! Õ/ô «Ãðîìîá³é» Õ/ô «Êë³òêà» Ôàêòè òèæíÿ Çàìî÷åí³ Õ/ô «Åï³äåì³ÿ ñòðàõó» Õ/ô «Ñóäíèé äåíü» (2) Ò/ñ «Òàêñ³» Õ/ô «Êë³òêà-2» (2) Õ/ô «Ä³òè øïèãóí³â-3»

13.15 14.05 14.15 14.45 15.10 17.30 17.45

18.00 18.30 19.00 19.45 20.00 20.15 20.45 21.00 21.30 22.00 22.30

12 áàë³â Ìóëüòô³ëüì Ñïîðòëåíä ˳í³ÿ çàõèñòó ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà Â.ªô³ìîâ «Óñ³ ìè ïðàãíåìî ëþáîâ³» Ïðîñòî òóðèñòè Ñòóäåíòñüêèé êâèòîê ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà àíàëîãîâà ìåðåæ³ Ñèëüí³ äóõîì Âñ³ íà îäíîãî Äîêóìåíòàëüíèé ô³ëüì «Ïàðèçüêà îä³ññåÿ» Ä/ñ «Ãðà äîë³» ß - Âàøà äèòèíà Ãëàñ Ïðàâîñëàâíèé Çàñèíàéêà Íàîäèíö³ ç óñ³ìà Ä/ô «Ñåðã³é Áîíäàð÷óê. Áàòüê³âùèíà» Ïîáðåõåíüêè. Æèòîìèðñüêà ÎÄÒÐÊ Õ/ô «Áàíçàé»

ÑÒÁ

05.35 Ì/ô «Êðîêîäèë Ãåíà è ×åáóðàøêà» 06.40, 01.55 Õ/ô «Á³ëå ñîíöå ïóñòåë³» 08.10 ¯ìî âäîìà 09.35 Êàðàîêå íà Ìàéäàí³ 10.35 Õ/ô «Ðîçóìíèöÿ, êðàñóíÿ» 15.00 ̳ñòè÷í³ ³ñòîð³¿-4 ç Ïàâëîì Êîñò³öèíèì 19.00 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 20.00 Õ/ô «Íåðîçóìíà ç³ðê໠ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 22.00 Õ/ô «Äî÷êà» 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë 00.00 Õ/ô «Ñïîðòëîòî-82» 06.00 Ìóçèêà ÍÒÍ + TTV 06.30 «Ðîçìîâà áåç íîòàö³é». 06.10 Õ/ô «²íñïåêòîð êàðíîãî ×åðí³ã³âñüêà ÎÄÒÐÊ ðîçøóêó» 07.00 «Ïîâ³ð ó ñåáå». Äîíåöüêà 07.45 Ò/ñ «Àâàíòþðèñòêà» ÎÄÒÐÊ 11.30 Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó 07.30 «Ôàáðèêà ³äåé». Õàðê³âñüêà 12.00 Àãåíòè âïëèâó ÎÄÒÐÊ Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 12.55 Õ/ô «Ïîâîäèð» àíàëîãîâà ìåðåæ³ 14.55 Ò/ñ «Òàºìíèö³ ñë³äñòâà-2» 08.00 Ðàíêîâèé êîìïàñ 19.00 Ãîòóºìî ç TTV 08.30 Ó íàðîäíîìó ñòèë³ 19.20 TTV ³ òè 09.00 Ê-Àâòî 19.30 Ñâ³òëî ïðàâîñëàâ’ÿ 09.30 Ãëàñ Ïðàâîñëàâíèé 20.00 Ïðî íàøå æèòòÿ 10.00 Íàøå çäîðîâ’ÿ 20.40 Àëÿøêà ³ ìîðäàøêè 10.30 Îçèðíèñü 21.00 Ó ðîçð³ç³ òèæíÿ 11.00 Ìóëüòô³ëüìè 21.40 Êóëüòóðíà ñêàðáíè÷êà 11.45 Ìîâà æåñò³â 12.00 Âñåóêðà¿íñüêèé êîíêóðñ «Êðà¿íà 22.00 Òâîð÷èìè òðîïàìè 22.20 ³äâåðòî òàëàíò³â» Äîíåöüê 23.00 Ò/ñ «Êðèì³íàë³ñòè. Ìèñëèòè ÿê 12.30 Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð çëî÷èíåöü» 12.45 Íàðîäíà ñëóæáà ïîðÿòóíêó – 00.45 Õ/ô «600 êã çîëîòà» (2) 101 02.25 Ðå÷îâèé äîêàç 13.00 Âàñèëü Ñóõîìëèíñüêèé – ä³òÿì

21 липня 03.40 Àãåíòè âïëèâó 05.10 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè 05.30 Ïðàâäà æèòòÿ

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 05.20 Õ/ô «Òàì, äå æèâóòü ÷óäîâèñüêà» 06.50 Àôåðèñòè 07.45 Öåðêâà Õðèñòîâà 08.00 Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³ 09.35 Õòî çâåðõó?-2 11.30 Ïåäàí-Ïðèòóëà-Øîó 13.30 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 16.00 Õ/ô «Áóíòàðêà» 18.00 Õ/ô «Ïîìñòà ïóõíàñòèõ» 19.50 Õ/ô «Îñòàíí³é áîéñêàóò» (2) 22.00 Õ/ô «Êîðîëü âå÷³ðîê» (2) 00.00 Õ/ô «Çàãóáëåíå ìàéáóòíº» 01.50 Õ/ô «Ìàïïåòè ç êîñìîñó» 03.10, 04.15 Çîíà íî÷³ 03.10 Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé 04.15 Áëàãîñëîâëÿþ ³ ìîëþñÿ 04.45 Óðÿòîâàíèé ëþáîâ’þ 05.05 Íåâãàìîâíèé Ïàíòåëåéìîí

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.15, 06.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí 06.45, 19.00, 03.25 Ïî䳿 07.10 Õ/ô «Ñïðàâæíº êîõàííÿ» 09.00 Ëàñêàâî ïðîñèìî. Íàòàøà Êîðîëåâà ç ìàìîþ 10.00 Ãåðî¿ åêðàí³â. Ñëóæáîâèé ðîìàí 11.00 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ» 15.00, 19.20 Ò/ñ «Âàðåíüêà. ² â ãîð³, ³ â ðàäîñò³» 21.00, 22.00 Ò/ñ «²íòåðíè» 23.00 Comedy Woman 00.00 Comedy Club 01.00 Õ/ô «Îé, ìàìî÷êè» 02.40, 03.45 Ò/ñ «Îõîðîíåöü-4» (2)

ÒÅÒ 06.00 ªðàëàø 07.10 Ìàëÿòà-òâ³éíÿòà 08.00 Òåëåïóçèêè 08.35 Áàéäèê³âêà 09.00 Ìóëüòèê ç Ëóíò³êîì 09.40 Ì/ñ «Ë³ëî ³ Ñò³÷» 11.00 Ì/ô «Ñåðäèò³ ïòàøêè» 11.20 Õ/ô «²ãîðü» 12.45 Ò/ñ «Âñ³ æ³íêè - â³äüìè» 14.35 ÁàðÄàê-3 15.35 Õ/ô «Ìèñëèâö³ çà ïðèâèäàìè» 17.45, 20.15 4 âåñ³ëëÿ 19.00 Êîðîëåâà áàëó-3 21.40 ³òàëüêà 22.30 ÒÅÒ-²íòåðíåò 23.00 Ò/ñ «Õîäÿ÷³ ìåðö³-3» 01.00 Õ/ô «Ä³òè êóêóðóäçè-5. Ïîëÿ ñòðàõó» (3) 02.20 Äî ñâ³òàíêó


№ 28 (102) 11 липня 2013 року Ніхто не забутий

НОВИНИ Кіровоградщини

Тех, кого на войне не взяла война, - на мушку берут года…

Анатолій Саржевський, спеціально для Новин Кіровоградщини. Фото автора

Ще тоді, коли мій колишній співрозмовник навчався у Кіровоградській семирічній школі № 8 імені О. Герцена, майбутнє малювалося йому ясним, як небо весняне в погожий день: живи чесно, користуйся правом на навчання, відпочинок, працю, і життя твоє буде прекрасним. Здавалося, що й майбутня війна буде зовсім не страшною вже тому, що червоні війська битимуть ворога на чужій території малою кров’ю, могутнім ударом, а чатові пильнуватимуть недоторканість державних кордонів. У довоєнному дитинстві учасника бойових дій Віктора Григоровича Піскунова, нагородженого орденами Великої Вітчизняної війни І ступеня, «За мужність» та 18 медалями, найбільшими делікатесами були ситро або липка карамель, а найомріянішою вдяганкою - пошитий на виріст місцевим кравцем простий піджачок. А от вчитися, творити щось власноруч усі підлітки прагнули надзвичайно. Панувала жага знань, до яких тягнулися, як жовтоголовий соняшник до сонця у зеніті. - Серед шкільних предметів я віддавав перевагу урокам фізкультури. Успішно виступав на міських змаганнях із легкої атлетики, - пригадував ветеран. - А ще ми любили гратися «у війну» з саморобними дерев’яними автоматами та пістолетами, під час якої кожен волів воювати лише на боці «червоних», атакувати, переслідувати й перемагати супротивника. У тих «боях» я ніколи не займав керівних посад, а плентався десь у гурті босоногих, із облупленими носами рядових бійців, хоч нишком і мріяв про командирську славу. За два роки до початку війни завершив навчання у фабрично-заводській школі і з новеньким документом про здобуту робітничу професію був направлений за всесоюзним цільовим розподілом до столиці Азербайджану. Працював токарем на одному з бакинських заводів, де й дізнався про початок Великої Вітчизняної. На фронт пішов добровольцем після неодноразових звернень до військкомату та навчання у полковій школі сержантів. - Пам’ятаєте той бій, за який отримали першу бойову нагороду? - Такі події не забуваються. Як можна забути запеклі переможні бої у липні 1943 року на Курській дузі, непереборне прагнення зламати, як нам здавалося, останній наступ ворога? Досвідчені фронтовики у складній обстановці виявляли здатність до оцінювання допустимих меж ризику. Тому й прислухалися молоді бійці до їхніх слушних порад: дивися і вчися, зберігай спокій і витримку - тоді ти будеш сильнішим від ворога. Ми повинні були обезкровити противника в оборонному етапі Курської битви, а потім відкинути його на попередні рубежі й завершити корінний перелом у ході війни та закріпити за собою стратегічну ініціативу. У свою чергу, гітлерівське командування планувало одночасно прорвати нашу оборону з двох протилежних боків Курського виступу і зустрічними ударами знищити радянські війська. Однак не сталося так, як ними гадалося…. - Яка команда була найпоширенішою на фронті? - Загальновійськова: «Вогонь!» - голосом, телефоном, ракетою, помахом руки, по рації. Вона бігла по десятках дротів, повторювалася у полках, дивізіонах та батареях, а вже за нею готувалися удари артилерії та авіації на напрямках можливого руху танків та живої сили противника. У ніч на 5 липня 1943 року команда «Вогонь!» сповістила про початок п’ятдесятиденної битви під Курськом, учасників якої маршал бронетанкових військ Ротмістров називав героями. Це була правда. Пригадується оте пекло в районі залізничної станції Прохоровка, у якому навіть танки з обох боків, здавалося, ставали дибки. А що вже про живих людей можна казати, коли смерть чатувала їх на кожному кроці? На той час я служив у 7-й гвардійській армії Шумилова, якою спільно з іншими військови-

ми частинами 8 січня 1944 року був визволений Кіровоград, а ім’ям цього генерала названо одну з вулиць мого рідного міста. Я бачив його на фронті - широкоплечого, середнього зросту огрядного чоловіка з вольовим обличчям, років під п’ятдесят. Він був значною полководницькою фігурою, бо раніш командував 64-ю армією, яка після перемоги в Сталінграді та взяття у полон генералфельдмаршала Паулюса, отримала назву 7-ї гвардійської. 12 липня ми перейшли у контрнаступ, а вже 23 липня було ліквідовано липневий німецький наступ з районів на південь від Орла і на північ від Бєлгорода в бік Курська, про що йшла мова у поздоровному наказі Верхов­ного Головнокомандувача. Одним словом, отримані у школі знання з географії радянські воїни закріплювали на практиці, звільняючи від фашистської нечисті зруйновані війною населені пункти. Для себе усвідомив істину: на фронті не треба боятися смерті, яка за день по кілька разів в очі заглядала. Був у нашому взводі червоноармієць, який весь час повторював: «Мені страшно. Постійно думаю про те, що мене вб’ють». От його й вбили… - Як склалося ваше життя після війни життя колишнього фронтовика? - Колишніх фронтовиків не буває, допоки вони живуть. У словнику прочитав, що до них належать особи, які воюють або воювали в діючій армії на фронті. Тому незрозуміло, чому слово « фронтовик» йде в забуття, майже не використовується в газетних матеріалах, віднесене до категорії учасників бойових дій, яка об’єднала осіб, що брали участь у виконанні бойових завдань не лише у воєнний, а й у мирний час, починаючи від бійців УПА і закінчуючи воїнами-інтернаціоналістами. А що буде з піснею «Фронтовики, наденьте ордена!», яку виконують зі сцени до Дня Перемоги? Переконаний, що це слово не повинне залишатися лише у спогадах. Про себе. До мирної праці повернувся у вересні 1944 року після важкої контузії в голову, наслідки якої й зараз даються взнаки. Про повернення на фронт мови вже не було при всьому бажанні. Працював охоронником на кіровоградських підприємствах, начальником службового собаківництва на заводі «Червона зірка», слюсарем у артілях інвалідів «Надомник» та «Металіст». Вийшов на пенсію у 1987 році. Тривалий час займався громадською діяльністю. Виступав на сцені у першому складі відомого танцювального колективу «Ятрань». Брав участь у ветеранському русі. Був бажаним гостем у навчальних закладах та молодіжних трудових колективах. Навіть гадки не мав, що колись мої натреновані ноги, якими витанцьовував на сцені, стануть ніби чавунними… Вже не кажу про порушену координацію рухів, втрачений після невдалої операції зір… П’ять років тому поховав кохану дружину Шуру, з якою 51 рік прожив у злагоді. Дітей у нас не було, проте не залишився наодинці зі старістю. Вдячний за допомогу родичам,

сусідам, дбайливій та уважній до мене Наталочці Котляр - соціальній працівниці територіального центру соціального обслуговування Ленінського району міста, співробітникам обласного відділення Українського товариства сліпих, де мене добре знають як активіста цієї громадської організації. Під час розмови запитав у Віктора Григоровича про те, чи знали на фронті про наказ наркому оборони СРСР №227 від 28 липня 1942 року, згідно з яким відбулося формування у межах армії від 10 до 15 штрафних рот у складі 150 -200 осіб. Він відповів не відразу, зважуючи кожне слово, немовби побоюючись за негативні наслідки наданої мені інформації - Звісно, нам зачитували цей наказ із приміткою зверху «Без публікації» та головним закликом: «Ні кроку назад!» Ним передбачалося використання за вироком суду на найбільш відповідальних ділянках фронту осіб, винних у скоєнні злочинів, у тому числі карних, та за відмову від зброї за релігійними мотивами, порушників дисципліни з метою спокутування власної провини перед Батьківщиною кров’ю та ціною життя. Скажу більше. За вирішенням поставлених завдань до штрафних частин найближчими були окремі штурмові стрілецькі батальйони, а загороджувальні загони призначалися для надання допомоги командирам із використанням зброї у забезпеченні міцної дисципліни серед військовослужбовців, серед яких було чимало панікерів та боягузів. Нікому в житті не розповідав про те, що за несправедливим вироком військового трибуналу я теж перебував у штрафній роті, згадка про які заборонялася до недавнього часу. Ніколи не вважав себе винним у нічному вбивстві офіцера, який у нетверезому стані, не називаючи себе, намагався проникнути на військовий об’єкт, який мені було доручено охороняти. Совість перед собою та вбитим чиста, бо у всьому дотримувався порядку застосування зброї чатовим, відповідно до обов’язків, зазначених у Статуті гарнізонної та вартової служби Збройних Сил і в табелі постів. Однак військові прокурори мене не слухали. Тож був засуджений до десяти тюремних років із відстрочкою виконання вироку до закінчення війни. Вже іншим вироком суду був направлений до перебування на передових ділянках фронту в армійській штрафній роті терміном на три місяці. Три рази довелося врукопашну йти на ворога. Від покарання з відновленням у попередній посаді та військового звання був звільнений достроково вже через два місяці після оголошення вироку в зв’язку з представленням до нагородження медаллю «За відвагу» - «візитної картки» воїна-визволителя. Пригадую справедливе обурення фронтовика фальсифікацією подій Великої Вітчизняної війни у сучасній літературі на воєнну тематику та ЗМІ. Зокрема, ствердженням хибної думки про те, що штрафникам начебто заборонялося йти в бій із криками: «За Сталіна!», «Ура!», «За Родину!» У штрафних частинах про цю заборону мова взагалі не велася, бо ті вигуки були символами епохи. Останній раз зустрічався з уже дуже хворим господарем скромної невеликої двокімнатної оселі в центрі міста напередодні Дня Перемоги. Привітавши зі святом, повідомив Віктора Григоровича про підготовку до друку публікації про життєві бурі, які прошуміли над його сивою головою, а до того запитав про найпотаємнішу думку. - Хочеться, дуже хочеться дожити до 70-річчя Великої Перемоги та 90-ї річниці від дня народження, - почув у відповідь. - Лише два роки залишилося до мого подвійного свята. Я почекаю… Потому міцно потис мені руку, рвучко, побатьківськи, пригорнув мене до грудей. Він так завжди робив, коли ми прощалися. Як виявилося пізніше, цього разу - назавжди… …Поховали солдата Великої Вітчизняної війни, який «свой добрый век прожил, как люди - и для людей», останнього дня травня - його улюбленого місяця, що приніс людству вікопомну історичну Перемогу над фашизмом…

www.novosti.kr.ua Історія

Штрафні батальйони За матеріалами мережі Інтернет

12 липня 1941 року керівництво Радянського Союзу прийняло рішення про відправку на фронт 577 тисяч в’язнів виправних таборів, котрі мали б воювати у штрафних батальйонах. Через рік, 28 липня 1942-го, Йосип Сталін підписав наказ № 227, відомий під назвою «Ні кроку назад!», яким заборонявся будь-який відступ та запроваджувалася персональна відповідальність командирів, політпрацівників і бійців перед військовими трибуналами за невиконання. Штрафні підрозділи спрямовувалися на найважчі ділянки фронтів. Зрозуміло, при цьому були неминучі великі людські втрати. У штрафні частини відправляли дезертирів, порушників військової дисципліни і колишніх в’язнів радянських таборів, а також кримінальних елементів, які виявляли бажання «кров’ю змити провину перед державою». За тих чи інших обставин у складі цих формувань опинялася і значна кількість цивільних осіб. За роки Великої Вітчизняної війни через штрафні підрозділи Червоної Армії пройшли, за деякими даними, 427 910 чоловік. - Ці підрозділи були вигідні командуванню. З одного боку, їхнє існування давало змогу хоча б якось підтримувати дисципліну. А з іншого - з допомогою штрафників і за рахунок «дешевої» солдатської сили можна було перевірити правильність прийнятого рішення, - стверджував колишній командир взводу 322-ї окремої штрафної роти Михайло Ключко. - Наприклад, перед командиром ставилося завдання захопити той чи інший рубіж. Як дізнатися, які сили сконцентрував там противник? Тож віддавався наказ командирові штрафроти: взводом або двома, а іноді й ротою провести вночі розвідку боєм. Матиме рота втрати чи ні - це нікого не хвилювало… Безумство штрафників викликало шок у німців. «Великі щільні маси людей прямували пліч-о-пліч мінними полями, які ми щойно виставили, - писав у листі додому один німецький солдат. - Люди в цивільному та бійці штрафбатів рухалися вперед, як автомати. Щілини в їхніх рядах з’являлися лише тоді, коли кого-небудь убивало або ранило вибухом міни. Здавалося, ці люди не відчувають ані страху, ані вагань». Особовий склад штрафбатів і штрафрот ділився на змінний і постійний склади. Змінний - безпосередньо штрафники, які перебували в підрозділі тимчасово до відбуття строку покарання, переведення у звичайну частину за виявлену особисту мужність або через поранення. Постійним складом були командири підрозділів від взводу і вище, які призначалися з числа кадрових офіцерів, політпрацівники, штабні працівники (зв’язківці, писарі) і медичний персонал. Крім Червоної Армії, штрафні підрозділи були і в Німеччині. Там ще в 1936 році створили дисциплінарні частини - так звані «спеціальні підрозділи». Туди надсилалися солдати, які відбули термін позбавлення волі, а також ті, кому військовий обов’язок через ті чи інші причини міняли на «місце служби, що заміняє військову». Після початку Другої світової війни, у 1940 році, були створені «польові особливі підрозділи», які повинні були розміщуватися в «зонах безпосередньої небезпеки». Крім сухопутних військ, аналогічні структури були сформовані в авіації і на флоті. В штрафні підрозділи вермахту переводили на необмежений термін. У грудні 1940 року були утворені «виправні частини 500» - «п’ятисоті батальйони» (500-й, 540-й, 550-й, 560-й, 561-й). Після нападу Німеччини на СРСР ці частини активно використовувались на Східному фронті. Ще одним різновидом німецьких штрафних частин стали створені 1 жовтня 1942 року «формування солдатів другого класу» - 999-і батальйони, призначені для « політичних». Нарешті, існували польові штрафні підрозділи, які комплектувалися безпосередньо в зоні бойових дій з числа військовослужбовців, які вчинили злочини і проступки.

9


НОВИНИ Кіровоградщини

www.novosti.kr.ua Календар

№ 28 (102) 11 липня 2013 року

Новий сезон нові очікування

2013-2014

Пауза між чемпіонатами України в першій лізі була недовгою. Цієї неділі ми знову будемо вболівати за наші команди. Саме час навести календар першої частини 23-го чемпіонату України в першій лізі, де виступатимуть одразу три представники Кіровоградщини. 14.07.2013 14.07.2013 14.07.2013 14.07.2013 14.07.2013 14.07.2013 14.07.2013 14.07.2013 20.07.2013 20.07.2013 20.07.2013 20.07.2013 20.07.2013 20.07.2013 20.07.2013 20.07.2013 27.07.2013 27.07.2013 27.07.2013 27.07.2013 27.07.2013 27.07.2013 27.07.2013 27.07.2013 03.08.2013 03.08.2013 03.08.2013 03.08.2013 03.08.2013 03.08.2013 03.08.2013 03.08.2013 10.08.2013 10.08.2013 10.08.2013 10.08.2013 10.08.2013 10.08.2013 10.08.2013 10.08.2013 18.08.2013 18.08.2013 18.08.2013 18.08.2013 18.08.2013 18.08.2013 18.08.2013 18.08.2013 24.08.2013 24.08.2013 24.08.2013 24.08.2013 24.08.2013 24.08.2013 24.08.2013 24.08.2013 31.08.2013 31.08.2013 31.08.2013 31.08.2013 31.08.2013 31.08.2013 31.08.2013 31.08.2013 07.09.2013 07.09.2013 07.09.2013 07.09.2013 07.09.2013 07.09.2013 07.09.2013 07.09.2013 14.09.2013 14.09.2013 14.09.2013 14.09.2013 14.09.2013 14.09.2013 14.09.2013 14.09.2013

10

ФК Полтава Олімпік (Донецьк) ФК Суми Сталь (Алчевськ) Буковина (Чернівці) Десна (Чернігів) ПФК Олександрія Зірка (Кіровоград) Полтава Нафтовик-Укрнафта Динамо-2 Авангард Титан Геліос Украгроком Нива Т Олімпік Суми Сталь Буковина Десна Олександрія Зірка Миколаїв Полтава Олімпік Динамо-2 Авангард Титан Геліос Украгроком Нива Т Суми Сталь Буковина Десна Олександрія Зірка Миколаїв Нафтовик-Укрнафта Полтава Олімпік Суми Авангард Титан Геліос Украгроком Нива Т Сталь Буковина Десна Олександрія Зірка Миколаїв Нафтовик-Укрнафта Динамо-2 Полтава Олімпік Суми Сталь Титан Геліос Украгроком Нива Т Буковина Десна Олександрія Зірка Миколаїв Нафтовик-Укрнафта Динамо-2 Авангард Полтава Олімпік Суми Сталь Буковина Геліос Украгроком Нива Т

-

Нива (Тернопіль) Украгроком (Головківка) Геліос (Харків) Титан (Армянськ) Авангард (Краматорськ) Динамо-2 (Київ) Нафтовик-Укрнафта (Охтирка) МФК Миколаїв Олімпік Зірка Олександрія Десна Буковина Сталь Суми Миколаїв Нива Т Полтава Украгроком Геліос Титан Авангард Динамо-2 Нафтовик-Укрнафта Сталь Суми Миколаїв Зірка Олександрія Десна Буковина Нафтовик-Укрнафта Нива Т Олімпік Полтава Украгроком Геліос Титан Авангард Динамо-2 Десна Буковина Сталь Нафтовик-Укрнафта Миколаїв Зірка Олександрія Динамо-2 Нива Т Суми Олімпік Полтава Украгроком Геліос Титан Авангард Зірка Олександрія Десна Буковина Динамо-2 Нафтовик-Укрнафта Миколаїв Авангард Нива Т Сталь Суми Олімпік Полтава Украгроком Геліос Титан Нафтовик-Укрнафта Миколаїв Зірка Олександрія Десна Авангард Динамо-2 Титан

21.09.2013 21.09.2013 21.09.2013 21.09.2013 21.09.2013 21.09.2013 21.09.2013 21.09.2013 29.09.2013 29.09.2013 29.09.2013 29.09.2013 29.09.2013 29.09.2013 29.09.2013 29.09.2013 05.10.2013 05.10.2013 05.10.2013 05.10.2013 05.10.2013 05.10.2013 05.10.2013 05.10.2013 12.10.2013 12.10.2013 12.10.2013 12.10.2013 12.10.2013 12.10.2013 12.10.2013 12.10.2013 19.10.2013 19.10.2013 19.10.2013 19.10.2013 19.10.2013 19.10.2013 19.10.2013 19.10.2013 26.10.2013 26.10.2013 26.10.2013 26.10.2013 26.10.2013 26.10.2013 26.10.2013 26.10.2013 03.11.2013 03.11.2013 03.11.2013 03.11.2013 03.11.2013 03.11.2013 03.11.2013 03.11.2013 09.11.2013 09.11.2013 09.11.2013 09.11.2013 09.11.2013 09.11.2013 09.11.2013 09.11.2013 16.11.2013 16.11.2013 16.11.2013 16.11.2013 16.11.2013 16.11.2013 16.11.2013 16.11.2013 23.11.2013 23.11.2013 23.11.2013 23.11.2013 23.11.2013 23.11.2013 23.11.2013 23.11.2013

Десна Олександрія Зірка Миколаїв Нафтовик-Укрнафта Динамо-2 Авангард Титан Полтава Олімпік Суми Сталь Буковина Десна Украгроком Нива Т Олександрія Зірка Миколаїв Нафтовик-Укрнафта Динамо-2 Авангард Титан Геліос Полтава Олімпік Суми Сталь Буковина Десна Олександрія Нива Т Зірка Миколаїв Нафтовик-Укрнафта Динамо-2 Авангард Титан Геліос Украгроком Миколаїв Нафтовик-Укрнафта Динамо-2 Авангард Титан Геліос Украгроком Нива Т Олімпік Суми Сталь Буковина Десна Олександрія Зірка Миколаїв Полтава Нафтовик-Укрнафта Динамо-2 Авангард Титан Геліос Украгроком Нива Т Суми Сталь Буковина Десна Олександрія Зірка Миколаїв Нафтовик-Укрнафта Полтава Олімпік Динамо-2 Авангард Титан Геліос Украгроком Нива Т

-

Нива Т Буковина Сталь Суми Олімпік Полтава Украгроком Геліос Авангард Динамо-2 Нафтовик-Укрнафта Миколаїв Зірка Олександрія Титан Геліос Нива Т Десна Буковина Сталь Суми Олімпік Полтава Украгроком Геліос Титан Авангард Динамо-2 Нафтовик-Укрнафта Миколаїв Зірка Украгроком Нива Т Олександрія Десна Буковина Сталь Суми Олімпік Полтава Зірка Олександрія Десна Буковина Сталь Суми Олімпік Полтава Полтава Украгроком Геліос Титан Авангард Динамо-2 Нафтовик-Укрнафта Нива Т Суми Миколаїв Зірка Олександрія Десна Буковина Сталь Олімпік Олімпік Полтава Украгроком Геліос Титан Авангард Динамо-2 Нива Т Буковина Сталь Нафтовик-Укрнафта Миколаїв Зірка Олександрія Десна Суми


НОВИНИ Кіровоградщини

№ 28 (102) 11 липня 2013 року Смачного

www.novosti.kr.ua

Затишна оселя

Кабачкова ікра на зиму

Смачна і корисна кабачкова ікра на зиму являє собою овочеву суміш. Завдяки різному складу й кількості овочів можна отримати і різний смак ікри. Крім самих кабачків, до цієї страви з успіхом можна додавати інші сезонні овочі та фрукти: баклажани, помідори, моркву, болгарський перець, зелень, яблука, сливи тощо. Від цього смаковий букет тільки збагатиться. На відміну від закуски, яка свіжоприготовленою подається на стіл, кабачкова ікра на зиму вимагає обов’язкової добавки оцту. Цей консервант вбереже вашу консервацію від вибуху. Сподіваємося, що кабачкова ікра на зиму, рецепт якої ми пропонуємо сьогодні, вам сподобається і посяде гідне місце у ваших зимових запасах. Вам знадобиться: 2 кг кабачків, 0,5 кг моркви, 0,5 кг болгарського перцю, 3-4 цибулини, 2 ст. л. томатної пасти, 1 ст. л. цукру, 1 склянка олії, 2 ст. л. оцту, 1 ч. л. чорного меленого перцю, 2 ст. л. солі. Всі овочі ретельно промийте, почистіть і поріжте на невеликі шматочки. Молоді кабачки можна не очищати від шкірки й насіння. Цибулю дрібно поріжте. Моркву, кабачки і перець пропустіть через м’ясорубку. У широкій каструлі з товстими стінками спасеруйте подрібнену цибулю. Перекладіть до неї овочеву суміш і на великому вогні доведіть до кипіння, постійно помішуючи, щоб не підгоріла. Потім залийте олією і варіть на повільному вогні, періодично помішуючи, приблизно 1 годину. Посоліть, поперчіть, додайте цукор, томат, подрібнений часник, добре перемішайте і продовжуйте варити ще 15-20 хвилин. Після цього налийте оцет, перемішайте, наповніть ікрою стерилізовані банки і закатайте. Переверніть банки догори дном, укутайте рушником або ковдрою і залиште до повного охолодження. Домашня кабачкова ікра на зиму згодиться і як самостійна страва з хлібом, і як додаток до різних гарнірів.

Алкоголь у спеку: у чому небезпека? ти, коли, скажімо, час сховатися в тінь або почати пити воду замість алкоголю. Крім того, влітку люди часто залучаються до різних активностей на свіжому повітрі, таких, як плавання, катання на банані і т.п. І це все дуже небезпечно - алкоголь порушує рівновагу, уповільнює рефлекси, змінює баланс і координацію, впливає на дихання людини й ковтальні рефлекси, які необхідні для безпечного плавання.

Висновок:

- подумайте, перш ніж пити: якщо ви збираєтеся проявляти активність, безпечніше буде утриматися; - перебуваючи на воді, суворо дотримуйтесь техніки безпеки і правил пляжу; - не забувайте закусувати: їжа допомагає уповільнити дію алкоголю. Важливо відзначити, що солодкі напої, такі як кола і сік, у поєднанні з алкоголем можуть призвести до гіпоглікемії (різке зниження рівня цукру в крові); - пийте воду! Експерти стверджують, що потрібно випивати 2 л води щодня, щоб залишатися здоровими й тримати тіло в тонусі.

Призначення

Спочатку розберіться, навіщо вам потрібен кондиціонер, адже в цьому пристрої буває чимало функцій. Це може бути тільки охолодження, охолодження плюс зігрівання йочищення повітря. Побутові кондиціонери поділяють на мобільні, віконні, спліт-системи. Для їх встановлення обов’язкова наявність системи припливно-витяжної вентиляції. Мобільні та віконні кондиціонери іноді шумлять, що може потривожити вночі або вранці, але добре справляються зі своєю роботою. Спліт-системи - це найпопулярніший вид кондиціонерів, який складається з двох блоків - зовнішнього і внутрішнього. Також існують мультиспліт-системи, до складу яких входить більше одного внутрішнього блоку. Такі пристрої підходять для великих приміщень.

Потужність

Один з найважливіших моментів, який визначає справність і якість роботи кондиціонера. Прораховується залежно від площі кімнати, квартири або будинку, кількості техніки, яка виділяє тепло, теплоізоляції та кількості осіб, які проживають на території житла.

Продуктивність і шум

Для кондиціонера дуже важливо, скільки кубів повітря він буде пропускати - чим вище показник, тим ефективніше робота. Але не варто гнатися за найбільшими цифрами вони потрібні тільки в тому випадку, якщо кондиціонер працюватиме цілодобово. Що стосується шуму, то до межі в 34 дБ роботу пристрою ви навряд чи будете чути.

Фільтрація повітря

Дуже важливо, щоб у кондиціонері було кілька фільтрів, а пиловий, який є в кожному пристрої, можна було витягти й помити само-

стійно - саме там збирається максимальна кількість пилу. Для алергіків та родин, у яких є діти або літні люди, дуже корисним буде антибактеріальний фільтр, який затримує й руйнує мікроби і віруси. А от кондиціонери з іонізаторами кисню варто використовувати тільки в тих приміщеннях, які дійсно складно провітрити.

Інвертованість кондиціонера

Існують інвертовані та неінвертовані кондиціонери. Різниця між ними полягає в тому, що інвертовані пристрої економлять електроенергію, підтримують рівну роботу, плавне нагрівання та охолодження, підтримують мікроклімат. Неінвертовані кондиціонери коштують дешевше, тому що цих функцій не мають.

Режими

Усі спліт-системи обладнані кількома автоматичними режимами, і чим їх більше - тим вища вартість кондиціонера. Вибирати наявність певних функцій варто виходячи з власних потреб. Серед корисних режимів слід виділити такі: самоочищення, самодіагностика, клімат-контроль, вітер і режим сну.

Монтаж

Кондиціонер не можна ставити над ліжком, щоб уникнути застуди. Блоки повинні бути легкодоступні у разі ремонту.

Дизайн

З кожним роком виробники пропонують все більше різноманітних дизайнів кондиціонерів, які підійдуть під будь-який інтер’єр. Тому не зупиняйтеся на нудних чорному чи білому кольорах - придивіться до яскравішого варіанту!

Виробник

Оскільки в середньому кондиціонер працює від 7 років, перевагу варто віддати перевіреним на ринку виробникам.

Кімнатні рослини

Безпечна відпустка

Правила поведінки з дітьми на воді Швидше за все, ви вже давно виїжджаєте на природу, до водойм всією родиною, можливо, навіть практикуєте цю прекрасну традицію кожні вихідні. Крім того, у розпалі періоду відпусток, і ваші діти вже з нетерпінням чекають, коли вже вони зможуть хлюпатися в морі. Дуже важливо дотримуватися правил техніки безпеки з дітьми на воді, навіть якщо багато з них здаються нудними й такими, що обмежують дитину. На жаль, у літній час утоплення є основною причиною смерті дітей до 14 років. Дитина може потонути за пару хвилин навіть на мілководді! Тому не слід ризикувати. У той же час, розумна і безпечна поведінка зробить відпочинок і плавання цікавим та незабутнім! Яких же правил потрібно дотримуватися, перебуваючи з дитиною біля водойми? 1. Плавати потрібно у спеціально відведених місцях. 2. Перевірте воду самі, перш ніж дозволяти дитині в неї заходити (температура, течія, глибина та мілководдя і т.п.). 3. На морі уважно слухайте вказівки рятувальників (вони часто попереджають про такі можливі проблеми, як холодна течія або сильні хвилі). 4. Перевірте безпеку спуску і заходу у воду (камені, глибина, мул, течія).

Влітку кондиціонер - річ якщо не незамінна, то досить необхідна. Він охолодить простір в оселі краще за будь-який вентилятор, тому якщо ви не дуже добре переживаєте спеку - задумайтеся, можливо, саме зараз прийшов час обрати кондиціонер. Ми ж даємо 10 простих, корисних і зрозумілих порад, які допоможуть розібратися, на чому ж зупинитися.

Тип

Наше здоров’я

Лікарі попереджають: якщо ви збираєтеся пропустити стаканчик-другий на пікніку з друзями або на пляжній вечірці, подумайте ще раз. Вживання алкоголю в спекотну погоду може призвести до зневоднення і збільшує ймовірність нещасних випадків. Головна небезпека пияцтва у спеку - ризик теплового удару у зв’язку із зневодненням організму, яке викликає алкоголь. Він діє як сечогінне, іншими словами, наше тіло виводить рідину не через піт (як прояв терморегуляції), а через сечу. Терморегуляція не відбувається, і це може призвести до перегріву. Небезпека в тому, що ми, будучи «під градусом», можемо пропустити ознаки зневоднення або прийняти їх за прояви сп’яніння. Головний біль і запаморочення, слабкість, сухість у роті, нудота - і все це не про п’яні «вертольоти», а саме про зневоднення! Споживання алкоголю також може впливати на центральну нервову систему, викликаючи у нас зайву тягу «до пригод». Зокрема, ми не можемо тверезо міркува-

Як вибрати кондиціонер

Грошове дерево - користь і багатство

Грошове дерево, яке ще називається красула або товстянка, з’явившись у вашому будинку, допоможе залучити гроші у ваше життя. Симпатичне грошове дерево з округлими товстими листочками, схожими на зелені монетки, є одним із талісманів фен-шуй. Згідно зі східним ученням, грошове дерево здатне накопичувати позитивну енергію, яка, у свою чергу, благотворно впливає на фінансові справи. Придбавши такий талісман, ви можете самі перевірити та переконатися в правдивості цих спостережень.

Як придбати

Щоб грошове дерево працювало найбільш ефективно, його потрібно виростити самостійно. Подароване або куплене доросле деревце також працюватиме, але тільки в півсили. Ця рослина досить невередлива, не потребує особливого догляду, тому її не складно виростити зі звичайного паростка красули або навіть із листочка. 5. Не дозволяйте дитині плавати самій. 6. Коли дитина у воді (навіть у супроводі дорослого), ні на хвилину не спускайте з неї очей! 7. Для маленької дитини (1-2 роки) на морі можна надути дитячий басейн, поки вона не звикне до великої води. 8. Якщо дитина грається у воді, вона повинна бути в рятувальному жилеті (у продажі є багато спеціальних дитячих моделей) або в нарукавниках. 9. Не дозволяйте дитині перебувати у воді довше, ніж півгодини: - якщо температура води нижча 24 градусів, це може призвести до переохолодження; - на воді легко згоріти.

Правила догляду

Посадіть грошове дерево в невеликий за розмірами горщик будь-якого кольору. Ґрунт має на третину складатися з піску, мати гарний дренаж, щоб не застоювалася вода. Грошове дерево не любить рясного поливу. У веснянолітній період красулу слід поливати два рази на тиждень, а восени і взимку - досить одного разу. Щоб крона рослини залишалася гарною, а листя не ставало дрібним, в літній період раз на місяць підгодовуйте грошове дерево рідкими добривами для зелених рослин. Грошове дерево потрібно пересаджувати, коли горщик стане зовсім маленьким. Краще

це робити навесні.

Де розмістити

Згідно з ученням фен-шуй, грошове дерево слід розмістити в південно-східній частині будинку, оскільки саме тут знаходиться сектор багатства. Грошове дерево любить багато світла, тому добре почуватиметься на підвіконні. Щоб рослина не була однобокою, періодично повертайте горщик іншою стороною до світла. Щоб грошове дерево почало працювати і залучати у ваш будинок багатство, його потрібно активувати. Виберіть один зі зручних для вас способів: • закопайте в горщик рослини монету найбільшої вартості; • підкладіть під горщик три монетки будь-якого номіналу; • коли грошове дерево підросте, на зміцнілі гілочки повісьте три китайські монети. Щоб грошове дерево мало більше енергії, прив’яжіть на його стовбур червону стрічку або покладіть на ґрунт у горщику купюру зеленого кольору.

Користь для здоров’я

За твердженням медиків, грошове дерево виробляє біологічно активні речовини, які покращують середовище проживання, що позитивно впливає на організм людини. Очищаючи повітря, грошове дерево сприяє зниженню фізичної та психологічної втоми. Також воно має антивірусну активність, завдяки чому сприяє профілактиці респіраторних захворювань. Таким чином, навіть якщо ви не відчуєте помітного зростання свого добробуту, посадивши грошове дерево, ви хоч трохи допоможете оздоровитися своєму організму.

Підготувала Ольга Березіна, спеціально для Новин Кіровоградщини

11


НОВИНИ

www.novosti.kr.ua

№ 28 (102) 11 липня 2013 року

Кіровоградщини

Гаряча лінія

лікармертвокіст

Василь Назаренко, спеціально для Новин Кіровоградщини

Останні кілька тижнів сфера охорони здоров’я Кіровоградщини резонує негативом. Не пригадується, коли за неповний місяць в області сталося б три смертельні випадки, безпосередньо чи опосередковано до яких мають відношення лікарі. Смерть немовляти, юної пацієнтки жіночої консультації та колишнього ув’язненого туберкульозника (про них Новини Кіровоградщини писали в попередніх числах) викликали чималий резонанс і, як подейкують у владних коридорах, - очікувані кадрові висновки. Страшно подумати, що такі випадки є лише дещицею того, що подекуди відбувається і трапляється в лікувальних закладах. Можна також припустити, що менш серйозні прорахунки і халатність медиків ще більш поширені й менш відомі. Нехай вони призводять не до смерті, але пацієнту від того не легше. Як ось, наприклад, Олександру Миколайовичу з Кіровограда, якому не пощастило на Трійцю. І не тільки в тому нефарт,

довідКА. Станом на 9 липня 2013 року від початку роботи обласного контактного центру - «Гарячої лінії» позитивно вирішено 82% проблем, порушених у зверненнях. Загалом станом на цю дату їх надійшло 60 203.

що пошкодив ногу на свято, а й у тому, що трапився йому в травмпункті черговий лікар К. не в гуморі (очевидно - реакція на чергування на велике церковне свято). Ось як про цей випадок розповіла оператору обласного контактного центру - «Гарячої лінії» дружина Олександра Олена. 23 червня приблизно о 22:00 у травмпункті, що в 4-й міській лікарні Кіровограда, черговий лікар К. оглянув чоловіка заявниці. Зробив це халатно, рентгенівського знімку навіть (за кошти заявниці!) зробити не захотів. Натомість порадив звернутися до поліклініки в робочому порядку і, увага, «не морочити йому голову». Між тим, наступного дня поліклініка також не працювала, адже понеділок був вихідним через Трійцю. Тому Олександр отримав медичну допомогу тільки 25 червня. І, як виявилося, причиною болю в нозі була не початкова стадія артрозу, як говорив лікар-травматолог К., а тріщини в кістці пальця на нозі. І, зрозуміло, потрібно було не маззю «Живокіст» мастити, як радив К., а відразу накласти гіпс на кінцівку. Жінка настійливо просила розібратися в ситуації та вжити відповідних заходів до недбайливого лікаря.

Номер телефону лінії - 0 800 500 238. Дзвінки зі стаціонарних телефонів - безкоштовні, з мобільних - згідно з тарифами оператора. Номер ICQ - 629149355. «Гаряча лінія» у Skype - garyacha_liniya. Також у заявників є можливість зв’язатися із операторами функцією зворотнього дзвінка. Вона стане в нагоді тим, хто не зміг додзвонитися з першого разу. Для цього вам варто зайти на сторінку «Лінії», що знаходиться на сайті Кіровоградської облдержадміністрації (http://kr-admin.gov.ua) та ввести номер свого телефону у відповідне поле. Із ним наразі розбираються міське та обласне управління охорони здоров’я. Офіційних висновків поки що немає. Але увага до випадку на обласному рівні свідчить, що медику К. буде непереливки. - Хай такий лікар сидить вдома або йде торгувати на базар, якщо він не вміє лікувати людей, - сказав голова ОДА Андрій Ніколаєнко на апаратній нараді в адміністрації з цього приводу та згаданих вище резонансних випадків. - Я втомився повторювати. Більше такого не буде. Наступного разу заслухаємо результати обдзвонювання «Гарячої лінії» медзакладів - і попрощаємося з кількома головними лікарями райлікарень.

Очільник області, говорячи про обдзвонювання, мав на увазі, що контактний центр у рамках уже традиційного «Таємного заявника» нещодавно провів обдзвонювання лікарняних закладів області. Його результати розглянуть на одній із наступних нарад в облдержадміністрації. *** Цього тижня, 12 липня, Кіровоградський обласний контактний центр - «Гаряча лінія» голови облдержадміністрації відзначатиме 3 роки. Колектив Новин Кіровоградщини приєднується до численних привітань і зичить його працівникам всіляких гараздів, особливо - витримки та вдячних заявників.

Фотофакти

У кіровоградському дендропарку відбувся відкритий регіональний турнір з історичного середньовічного бою, організований кіровоградським клубом історичних реконструкцій, що входить в альянс клубів історичних реконструкцій «Самарканд». Участь у змаганнях узяли лицарі з Кіровограда, Кривого Рогу, Одеси та Дніпропетровська. Вони билися в точних копіях історичних обладунків та застосовували не заточене озброєння. Перше місце в боях здобув дніпропетровець Артем Береговий, на другому - мешканець Кіровограда Ігор Омельянчук, третім став ще один представник Дніпропетровська - Олег Бурлака.

Свято Івана Купала в Олександрії відбулося на пляжі Розвага в ніч із 6 на 7 липня. До місця відпочинку в район Перемоги з’їхалися близько трьох тисяч городян. Організаторами заходу виступили громадська організація «Нова Хвиля», міське управління культури, БК «Світлопільський», радіо «Маяк». На свято також прибула козацька «чайка» (організація «Козацький звичай»). Інформація та фото - Руслан Гаврилов, Олександрія

Фото Олени Карпенко, Новини Кіровоградщини

Культура

Кіровоградська бібліотека імені бойченка відкрила читальню просто неба

З 9 липня для всіх кіровоградців та гостей міста розпочала свою роботу літня читальна зала просто неба. Якщо вам немає де сховатися від липневої спеки під час прогулянки центральними вулицями нашого міста, є бажання почитати на свіжому повітрі, дізнатися про історію та познайомитися з архітектурними особливостями вулиці Дворцової - тоді ідеальним відпочинком стане нова бібліотечна послуга «Літня читальна зала». До вашої уваги - новинки літератури з усіх галузей знань, періодика та ЗМІ. Літня читальна зала розміщена на центральній вулиці міста – Дворцовій (біля приміщення Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва ім. О.М. Бойченка). Час роботи: понеділок – четвер з 10:00 до 14:00. За докладною інформацією звертайтеся до обласної бібліотеки для юнацтва ім. О.М. Бойченка. Адреса: Кіровоград, вул. декабристів 6\15. Тел. (0522) 22-66-01. Сайт: http://www.lib. kr.ua. бібліотека працює щодня з 09:00 до 18:00, вихідний – субота. обласний інформаційний тижневик

«Новини Кіровоградщини» № 28 (102), 11 липня 2013 року

12

Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації КГ № 553/130Р від 29 квітня 2011 року, видане Головним управлінням юстиції у Кіровоградській області. Газета виходить щочетверга з 4 серпня 2011 року. Тираж 41230 примірників.

Передплатний індекс: 00037

Засновник - ТОВ «Мобі-Експрес» Видавець - ТОВ «Редакція газети «Україна-Центр» Номер надруковано у друкарні «СТПРЕС» (Кривий Ріг, вул. Окружна, 12, тел.: (056) 404 35 88). Свідоцтво про реєстрацію Держкомтелерадіо України ДК №2794 від 19.03.2007.

Замовлення № 740.

Контакти: Кіровоград, вул. орджонікідзе, 7 (бізнес-центр «Ельворті»), офіс 301. тел.: (0522) 35-40-74 (редактор); 35-40-68, 35-40-69, 35-40-73 (рекламний відділ); Інтернет: www.novosti.kr.ua; переписка з читачами: 25002, Кіровоград, вул. орджонікідзе, 7, офіс 301.; електронна пошта: info@novosti.kr.ua

Редактор - андрій лисенко. Думки авторів публікацій не завжди збігаються з позицією редакції газети. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен тощо несуть автори публікацій. Надіслані на редакційну пошту матеріали не рецензуються і не повертаються.

Матеріали, позначені РЕКЛАМА, публікуються на правах реклами. Відповідальність за зміст реклами несе рекламодавець. При використанні матеріалів газети посилання обов’язкове. При використанні матеріалів у мережі Інтернет обов’язкове активне гіперпосилання на www.novosti.kr.ua

Новини Кіровоградщини №28 (102)  

Номер тижневика Новини Кіровоградщини від 11 липня 2013 року.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you