Page 1

З добром до людей НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ

До 75-рiччя Кiровоградської області

ЛАУРЕАТИ Обласної журналістської премії

Кiровоградська обласна рада м.Кіровоград 2014


Лауреати обласної журналістської премії

До 75-рiччя Кiровоградської області

Книга розповідає про справжніх майстрів пера, фото- та відеокамери, кореспондентів і ведучих радіо, які у 2004 – 2013 роках стали лауреатами обласної журналістської премії. Упорядники книги висловлюють щиру вдячність голові Кіровоградської обласної організації Національної спілки журналістів України Юрію Сердюченку, генеральному директору Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії Вадиму Мурованому та головному редактору тижневика «Україна-Центр» Юхиму Мармеру за неоціненну допомогу в підготовці видання.

© Studio 7, 2013


Шановний читачу!

Книга, яку ви відкрили, є однією з серії, присвяченої лауреатам премій, заснованих Кіровоградською обласною радою. Нагодою для створення даної серії стала вагома подія – відзначення поважної ювілейної дати – 75-ї річниці утворення Кіровоградської області. Упродовж 15 років (із 1993-го по 2008-й) засновано вісім обласних премій у різних сферах: історико-краєзнавчій, агропромисловій, культурно-мистецькій, освітянській, літературній, журналістській, образотворчій, архітектурно-геральдичній та декоративно-прикладній. Із заснуванням премії незрівнянно більше активізувалася робота у цих галузях людської діяльності на теренах області, а широкому колу громадськості стали відомими імена людей, повсякденна праця і творчість яких усебічно розкривають неповторність нашого краю та непересічне значення його історичної місії — народжувати талановитих і працьовитих особистостей, утверджувати духовне багатство. Тож сердечно дякую нашим лауреатам за їхню подвижницьку працю, всім тим, хто долучився до створення книг цієї серії. Щиро сподіваюся, що для вас, дорогий читачу, ця книга буде цікавою та корисною. Існує думка, що неможливо написати твір, який задовольнив би всіх читачів, та є впевненість: слово, що йде від серця, проникає в серце. І люди, які стали героями цієї книги, і люди, які її створили, прагнули саме цього: проникнути в серце і спонукати читача бути патріотом, любити рідний край, бути творцем його сьогодення і майбутнього.

Зі щирою повагою, голова Кіровоградської обласної ради

Микола Ковальчук


Зміст Вступне слово голови Кіровоградської ради М. М. Ковальчука .............................. 3 ПОЛОЖЕННЯ про обласну журналістську премію .................................................. 6

Лауреати премії 2004 року

Журналістика

Віктор Іванович Крупський .......................................................................................... 10

Телерадіожурналістика

Володимир Петрович Шурапов ................................................................................. 11

Фотожурналістика

Валерій Петрович Лебедик ........................................................................................ 13

Лауреати премії 2005 року

Журналістика

Михайло Дмитрович Федоров ................................................................................... 16

Телерадіожурналістика

Ангеліна Михайлівна Несен ...................................................................................... 18

Фотожурналістика

Ігор Миколайович Демчук ......................................................................................... 20

Лауреати премії 2006 року

Журналістика

Броніслав Петрович Куманський .............................................................................. 24

Телерадіожурналістика

Марія Василівна Лебідь ............................................................................................ 26

Фотожурналістика

Володимир Якович Решетніков ................................................................................ 27

Лауреати премії 2007 року

Журналістика

Геннадій Анатолійович Рибченков ............................................................................ 30

Телерадіожурналістика

Руслан Валерійович Гаврилов ................................................................................. 31

Фотожурналістика

Віктор Степанович Земнорій .................................................................................... 32

Лауреати премії 2008 року

Журналістика

Анатолій Петрович Юрченко .................................................................................... 36

Телерадіожурналістика

Федір Максимович Гончар ........................................................................................ 37

Фотожурналістика

Ігор Іванович Філіпенко ............................................................................................. 38

До 75-рiччя Кiровоградської області

| 2014


Лауреати премії 2009 року

Журналістика

Володимир Васильович Бєлінський .......................................................................... 42

Телерадіожурналістика

Олена Валеріївна Шворак .......................................................................................... 44

Фотожурналістика

Петро Петрович Мельник ........................................................................................... 45

Лауреати премії 2010 року

Журналістика

Валерій Павлович М’ятович ...................................................................................... 48

Телерадіожурналістика

Олег Дмитрович Неділя ............................................................................................ 49

Фотожурналістика

Іван Миколайович Корзун ......................................................................................... 51

Лауреати премії 2011 року

Журналістика

Олена Миколаївна Нікітіна ........................................................................................ 54

Телерадіожурналістика

Андрій Ростиславович Богданович .......................................................................... 55

Фотожурналістика

Віталій Олександрович Москалик ............................................................................ 56

Лауреати премії 2012 року

Журналістика

Оксана Василівна Гуцалюк (Рибченкова) ............................................................... 60

Телерадіожурналістика

Дмитро Олексійович Кобець .................................................................................... 61

Фотожурналістика

Олег Олександрович Шрамко .................................................................................. 62

Лауреати премії 2013 року

Журналістика

Галина Володимирівна Шевченко ............................................................................ 66

Телерадіожурналістика

Анастасія Володимирівна Мусатенко ...................................................................... 67

Фотожурналістика

Павло Іванович Волошин ......................................................................................... 68

Лауреати обласної журналістської премії

|

5


заснованЕ рішенням обласної ради від 6 червня 2003 року № 180, зі змінами, відповідно до рішень обласної ради від 24 жовтня 2008 року № 574; від 18 грудня 2009 року № 827; від 17 лютого 2012 року № 277

Положення про обласну журналістську премію 1. Обласна журналістська премія (далі – Премія) засновується обласною радою. 2. Премія є творчою відзнакою, якою нагороджуються журналісти, фотожурналісти області за високохудожні твори у різних жанрах журналістики, спрямовані на утвердження гуманістичних ідеалів, збагачення історичної спадщини народу, державотворення, розвиток економічного, соціального та культурного життя регіону й опубліковані в періодичних виданнях або передані по телебаченню і радіо, що здобули широке громадське визнання. 3. Премія встановлюється у трьох номінаціях: • журналістика; • телерадіожурналістика; • фотожурналістика. 4. На здобуття Премії щорічно висуваються твори, у різних жанрах журналістики і публіцистики, опубліковані у газетах, журналах або передані по телебаченню і радіо. 5. Висувати твори на здобуття Премії мають право: • первинні журналістські організації області; • колегії газет і журналів, редакції телебачення і радіомовлення, а також трудові колективи, окремі журналісти; • громадські організації. 6. Премія є персональною. 7. Премією нагороджуються, як правило, журналісти, які народилися, проживають або тривалий час працювали на території області. Премія присуджується авторові один раз за життя. Премія може присуджуватись посмертно. 8. Забезпечення дотримання вимог щодо висунення творів на здобуття Премії, їх конкурсний відбір та присудження Премії здійснює журі обласної журналістської премії (далі - журі), що є колегіальним органом.

До 75-рiччя Кiровоградської області

| 2014


9. Персональний склад журі затверджується обласною радою на період скликання. Головою журі є голова обласної ради. Зміни до складу журі вносяться за розпорядженням голови обласної ради, але не більше 2 осіб на рік. Засідання журі веде голова журі або його заступник. Засідання журі є правомочним за умови присутності на засіданні двох третин від його загального складу. Рішення журі приймається простою більшістю голосів. Свої обов’язки члени журі виконують на громадських засадах. 10. Журі щороку до 1 березня оголошує конкурс на висунення творів на здобуття Премії. Висунення триває два місяці. До 15 травня журі шляхом таємного голосування визначає переможців. У разі відсутності гідного Премії твору Премія не присуджується. Твір, який набрав більше половини голосів членів журі, визнається переможцем. Рішення журі разом із протоколом голосування подається голові обласної ради для затвердження. До 20 травня голова обласної ради видає розпорядження про затвердження рішення журі про присудження Премії . 11. Щорічно, 6 червня, у День журналіста, авторові твору-переможця присвоюється звання «Лауреат обласної журналістської премії», вручаються диплом установленого зразка, нагрудний знак лауреата Премії. Лауреатам також вручаються почесна відзнака обласної ради і обласної державної адміністрації – скульптура «Степовий орел» – та грошова частина Премії. Премію вручає голова обласної ради – голова журі Премії. 12. Грошова частина Премії встановлюється у розмірі 3529 грн.50коп. у кожній номінації та виплачується за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на фінансування галузі «Культура». Зміни у порядку присудження премії Положення про обласну журналістську премію затверджене рішенням обласної ради від 6 червня 2003 року №180. Зміна розміру грошової частини премії Відповідно до пункту 12 Положення про обласну журналістську премію, затвердженого рішенням обласної ради від 06 червня 2003 року №180, грошова частина премії встановлювалась у розмірі 1150 гривень у кожній із номінацій. 24 жовтня 2008 року обласна рада збільшила розмір грошової частини премії до 3529 грн. 50 коп.

Лауреати обласної журналістської премії

|

7


Лауреати премії 2004 року

Скульптура “Степовий орел” Нагрудний знак “Лауреат обласної премії”


Журналістика

Віктор Іванович

Крупський

Народився 23 червня 1969 року в Кіровограді. 1993 року закінчив Кіровоградський державний педагогічний інститут (нині університет) імені Володимира Винниченка, вчитель української мови та літератури. Трудова діяльність: • 1993 – 2005 – редакція газети Кіровоградської облради та облдержадміністрації «Народне слово»; • 2005 – 2008 – редакція газети «Страна советов»; • з 2008 року й до сьогодні – КП «Редакція вісника Кіровоградської міської ради “Вечірня газета”». 2004 року Віктор Крупський став лауреатом обласної журналістської премії в номінації «Журналістика». За низку публікацій Віктора Крупського в «Стране советов» йому в 2007 році присуджено перше місце в регіональному конкурсі на краще журналістське розслідування, який проводився в рамках проекту «Гідна Україна» за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку та корпорації «Виклики тисячоліття».

До 75-рiччя Кiровоградської області

| 2014


Телерадіожурналістика

Володимир Петрович

Шурапов

Народився 3 жовтня 1928 року в місті Зінов’євськ (тепер Кіровоград). Журналіст, прозаїк, поет, перекладач, театрознавець. Друкуватися почав ще 1945 року. Служив у десантних військах. Працював у дивізійній газеті (1950 – 1953). Закінчив Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова (1962). Протягом навчання друкувався в пресі, писав сценарії на телебачення. По закінченні вишу працював у Кіровограді в районній газеті «Зоря комунізму», кореспондентом «Кіровоградської правди», облрадіо, старшим редактором телебачення (1962 – 1974). З 1993-го – керівник літературно-драматургічної частини Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М. Л. Кропивницького. За тривалий цикл передач у радіожурналі «Криниця» про історію виникнення першого національного українського професійного театру та про плеяду особистостей золотого сузір’я корифеїв став Лауреатом обласної журналістської премії в номінації «Телерадіожурналістика» (2004). Член національної спілки журналістів України (2003). Сфера захоплення – історія рідного краю в роки Великої Вітчизняної війни (1941 – 1945), історія театру Марка Кропивницького та його послідовників, видатні постаті Приінгулля. Друкується в газетах «Кіровоградська правда». «Народне слово», «Вечірня газета» та інших. Чимало журналістських досліджень оприлюднилися в 27 книгах: «Ніч над Інгулом» (1993), «Гавроші із Балашівки» (1995), «Театр Марка Кропивницького: минуле і сучасне» (2001), «Театру Марка Кропивницького – 120» (2002), «Про що мовчить сцена» (2002), «Єлисаветградський Сусанін» (2003, у співавторстві з Р. Турбай), «Синьйор Монтеккі» (2003), «Мельпомени рік благословенний, або Знак долі»

Лауреати обласної журналістської премії

|

11


(2004), «Низький уклін тобі, солдате…» (2005, у співавторстві з Р. Турбай), «Марко Кропивницький та його спадкоємці» (2010), «130 років театру Марка Кропивницького» (2012), «Відверта розмова» (2012). Володимир Шурапов – лауреат премії імені Володимира Ястребова в галузі краєзнавства за альбом «Театр Марка Кропивницького: минуле і сучасне» (2002), має диплом і премію Національної спілки театральних діячів України в галузі театрознавства і театральної критики (2008), лауреат премії імені Володимира Винниченка газети «Народне слово» (2008), лауреат обласної літературної премії імені Євгена Маланюка у номінації «Літературознавство та публіцистика» за історичний нарис «Марко Кропивницький та його спадкоємці» (2010), нагороджений Почесною грамотою Міністерства культури і туризму України за вагомий особистий внесок у створення духовних цінностей та високу професійну майстерність (2007), Почесною грамотою НСТД України за вагомий внесок у популяризацію українського театрального мистецтва (2010).

До 75-рiччя Кiровоградської області

| 2014


Фотожурналістика

Валерій Петрович

Лебедик

Народився 7 червня 1953 року в селі Тишківка Добровеличківського район Кіровоградської області в сім’ї колгоспників. 1970 року закінчив Тишківську середню школу №2. Працював фотокореспондентом добровеличківської районної газети «Сільське життя», новоукраїнської районки «Радянське село». 1971 року призваний до лав Радянської армії, служив на флоті. Після демобілізації, з 1974 по 1995 рік, працював на кіровоградському заводі «Друкмаш», у 1995 – 1999 роках – фотокореспондентом кіровоградської районної газети «Зоря». З 1 грудня 1999 року працює фотокореспондентом обласної газети «Кіровоградська правда». Десятки разів нагороджувався почесними грамотами різних рівнів, у 2009-му отримав диплом Секретаріату Національної спілки журналістів України, почесну відзнаку обласної ради та обласної державної адміністрації – скульптуру «Степовий орел». 2013 року нагороджений грамотою обласної ради «за багаторічну сумлінну працю, спрямовану на розвиток обласного інформаційного простору, висвітлення актуальних проблем Кіровоградщини, високий професіоналізм та з нагоди 95-річчя заснування газети “Кіровоградська правда”».

Лауреати обласної журналістської премії

|

13


Лауреати премії 2005 року

Скульптура “Степовий орел” Нагрудний знак “Лауреат обласної премії”


Журналістика

Михайло Дмитрович

Федоров

Народився 19 липня 1955 року в селі Іванівка, Долинського району Кіровоградської області. Трудову діяльність починав у 1972 році художнім керівником Іванівського сільського будинку культури. У журналістику прийшов у 1976-му, після служби в армії. Працював кореспондентом Долинської районної газети «Шляхом Ілліча», кореспондентоморганізатором Долинського районного радіомовлення, завідуючим відділом, інструктором Долинського райкому партії, заступником директора бази матеріального забезпечення, заступником редактора райгазети. Навчався заочно у Київському університеті імені Т. Г. Шевченка на факультеті журналістики. Закінчив у 1985 році. З квітня 2004 року – приватний підприємець, заснував і видає приватний громадсько-політичний тижневик «Провінція». Улюблена тема – село і його люди, проблеми. Завів і постійно підтримує такі рубрики, як «Картинки з сільської глибинки», «Село моє, мов на долоні», «Віддалена точка району», «Як живеш, село?» Популярними у читачів газети є написані ним «Оповідки Петра Чередника» тощо. Газета має чимало позаштатних кореспондентів, дописувачів, знаходить і дає «зелену дорогу» новим творчим особистостям. Саме на сторінках «Провінції» вперше публікувалися нині відомі в районі поетеси Наталія Колісник, Лариса Івасєва, Наталія Гузнак-Стоян, казкарка Зоя Петрикович, Володимир Герасименко, котрі вже мають свої збірки. «Провінція» постійно підтримує зв’язок із відомою у районі й області поетесою Тамарою Журбою, яка нині проживає в Аргентині, – друкує її нові вірші, інтерв’ю з нею. Редакція незалежної газети – своєрідний центр зв’язку з громадськістю району. Сюди люди йдуть із своїми проблемами, бідами, котрі невеликий творчий колектив старається вирішувати або особистим втручанням, або винесенням злободенних тем на сторінки видання. Журналісти «Провінції», а їх троє, тісно співпрацюють із міською, селищною та сільськими радами, всіма державними структурами, які є на території району. Редакція газети «Провінція» й управління Пенсійного фонду у Долинському районі – сусіди через дорогу. На перших порах, коли читачі, рекламодавці розшукували «Провінцію», то знавці відповідали: «Там, навпроти управління Пенсійного фонду». Тепер, коли інколи запитують: «А де знайти пенсійне управління?», то їм підказують: «Так через дорогу ж від “Провінції”»… Для Михайла Федорова журналістика – це життя. За його висловом, «творчість – це той самий наркотик. Не зустрівся якийсь день-другий із людиною, не написав

До 75-рiччя Кiровоградської області

| 2014


публікацію для газети – і відчуваєш себе некомфортно, незручно, рука сама тягнеться до блокнота, ручки, фотоапарата…»

Лауреати обласної журналістської премії

|

17


Телерадіожурналістика

Ангеліна Михайлівна

Несен

Народилася 19 грудня 1966 року в Кіровограді. Закінчила Київський інститут культури ім. О. Є. Корнійчука. У журналістиці – з 1996 року. Починала працювати в ТРК ТТV. Спочатку вела свої власні літературно-музичні програми на радіо, а згодом уже паралельно працювала на телебаченні. За час роботи в телекомпанії була автором і ведучою власних проектів «Від щирого серця», «Інтерв’ю на площі», «Візаві», «Монастирі і храми». З 2004 року – старший викладач кафедри журналістики Кіровоградського інституту розвитку людини. У 2005 році стала лауреатом обласної журналістської премії у номінації «Тележурналістика». У цьому ж році документальний фільм про фортецю святої Єлизавети «Візитна картка степової Еллади» (Ангеліна Несен – співавтор і режисер-постановник) відзначений дипломом і спеціальним призом компанії «Ді-Рекс» на всеукраїнському телефестивалі «Відкрий Україну!» Вісім років працювала власним кореспондентом телеканалів «5 канал» та «Україна». Нині – власкор телеканалу «Тоніс» у Кіровоградській області.

До 75-рiччя Кiровоградської області

| 2014


Лауреати обласної журналістської премії

|

19


Фотожурналістика

Ігор Миколайович

Демчук

Народився 4 липня 1962 року в місті Броди Львівської області. 1984 року закінчив факультет журналістики Львівського державного університет ім. І. Франка. 1984 – 1995 – фотокореспондент ТАРС – РАТАУ, Укрінформу в Кіровоградській області. З 1995 року й до сьогодні – фотокор, спеціальний кореспондент обласної газети «Народне слово». Нагороджений грамотами Кіровоградської обласної ради та обласної державної адміністрації, спільною грамотою облдержадміністрації та облради, має подяки та дипломи від різних обласних структур. Лауреат премії ім. В.К. Винниченка газети «Народне слово» . Член Національної спілки журналістів України, Національної спілки фотохудожників України. У 2010 році нагороджений Золотою медаллю української журналістики (посвідчення №730). Активний учасник різноманітних фотовиставок. У 2005 році став лауреатом обласної журналістської премії у галузі «Фотожурналістика».

До 75-рiччя Кiровоградської області

| 2014


Лауреати обласної журналістської премії

|

21


Лауреати премії 2006 року

Скульптура “Степовий орел” Нагрудний знак “Лауреат обласної премії”


Журналістика

Броніслав Петрович

Куманський

Народився 3 квітня 1937 року в селищі Олександрівка Кіровоградської області. 1972 року закінчив Ленінградський ордена Трудового Червоного прапора інститут живопису, скульптури і архітектури ім. І. Рєпіна, факультет теорії й історії мистецтв, спеціальність – мистецтвознавець. Друкуватися почав під час служби в армії (газета Київського військового округу «Ленинское знамя»). У професійній журналістиці – з 1969 року: власкор, завідуючий відділом кіровоградської обласної молодіжної газети «Молодий комунар» (1969 – 1974), редактор кіровоградської районної газети «Зоря комунізму» (1974 – 1980), завідуючий відділом, відповідальний секретар обласної газети «Кіровоградська правда» (1980 – 1990), перший заступник головного редактора, завідуючий відділом газети кіровоградської обласної ради та облдержадміністрації «Народне слово» (1990 – 2009), співробітництво з місцевими виданнями (2009 – по цей день). Сфера інтересів – політика, культура і мистецтво. Відзнаки: друге місце в республіканському конкурсі на кращу постановку

До 75-рiччя Кiровоградської області

| 2014


пропаганди книги (1981), Почесний диплом Спілки журналістів України (1987), лауреат року журналу «Соціалістична культура» (1987), Заслужений журналіст України (1988), премія газети «Народне слово» імені Володимира Винниченка (1993), Почесна грамота обласної держадміністрації та обласної ради «За багаторічну плідну працю, значний особистий внесок у розвиток журналістики області та висвітлення актуальних проблем розбудови Української державності» (1997), обласна журналістська премія – за публікації останніх років (2006), Золота медаль української журналістики (2009). Друкувався в газетах «Советская культура», «Культура і життя», «Правда Украины», «Демократична Україна», місцевих виданнях, журналах «Україна», «Перець», «Соціалістична культура», «Журналіст України». Надрукував дві книги публіцистики («Повертаючись до надрукованого», «Думки вроздріб»), книгу про кіровоградських художників («Десята муза Кіровоградщини»), підготував до друку книгу про духовну еліту області «У сузір’ї Степової Еллади».

Лауреати обласної журналістської премії

|

25


Телерадіожурналістика

Марія Василівна

Лебідь

Народилася 17 квітня 1955 року в селі Преображенка Ширяєвського району Одеської області. 1979 року закінчила Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова. Трудова діяльність 09.1972 – 08.1973 – вчитель молодших класів Шабельницької середньої школи Миколаївського району Одеської обл. 08.1973 – 08.1976 – старша піонервожата, вчитель Саханської середньої школи Ширяєвського району Одеської області. 08.1976 – 06.1979 – студентка ІІІ – V курсів Одеського державного університету ім. І. І. Мечникова. 06.1979 – 04.1980 – кореспондент-організатор Ульяновського районного радіомовлення Кіровоградської обл. 05.1980 – 02.2011 – кореспондент, редактор, старший редактор, коментатор, заступника головного редактора Кіровоградської облдержтелерадіокомпанії. 02.2011 – т.ч. – директор творчого об’єднання радіо «Скіфія-Центр» Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії. Має такі нагороди і почесні звання: • почесні грамоти Держкомтелерадіо України (2000, 2002, 2006); • диплом Секретаріату Спілки журналістів України, грамота Кіровоградської ОДА (2001); • грамоти Кіровоградської обласної ради (2001,2002) • Грамота Верховної Ради України, Почесна грамота Національної спілки журналістів України (2008); • Заслужений журналіст України (2009); • відзнака виконавчого комітету Кіровоградської міськради «За заслуги» І ступеня (2010). 2006 року стала лауреатом обласної журналістської премії в номінації «Телерадіожурналістика».

До 75-рiччя Кiровоградської області

| 2014


Фотожурналістика

Володимир Якович

Решетніков

Народився 12 серпня 1958 року в селі Калинівка Кіровоградського району. 1977 року закінчив професійно-технічне училище в Кіровограді та здобув спеціальність фотографа. Свою трудову діяльність почав у Кіровоградському районному побуткомбінаті, де працював за фахом. Потім працював техніком, учбовим майстром Кіровоградського інституту сільськогосподарського машинобудування, техніком-лаборантом комбінату «Кіровоградтяжбуд». З квітня 1983 року – в журналістиці. Був фотокором газет «Зоря комунізму», «Народне слово», «Кіровоградська правда» та «Україна-Центр». З 2010 року й до сьогодні працює телеоператором Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії. 2006 року став лауреатом обласної журналістської премії в номінації «Фотожурналістика».

Лауреати обласної журналістської премії

|

27


Лауреати премії 2007 року

Скульптура “Степовий орел” Нагрудний знак “Лауреат обласної премії”


Журналістика

Геннадій Анатолійович

Рибченков

Народився 10 вересня 1971 року в місті Лейпциг, Німеччина. 1990 року закінчив Кіровоградський машинобудівний технікум за спеціальністю «Технолог із обробки металів різанням». Трудова діяльність: • 1995 – телекомпанія «ТВ-Центр», Кіровоград, редактор; • 1996 – 2000 – газета «Україна-Центр», Кіровоград, кореспондент; • 05.2000 – 09.2000 – Харківська обласна державна телерадіокомпанія, редактор; • 09.2000 – 04.2002 – газета «Україна і світ сьогодні», керівник харківського бюро газети; • 05.2002 – 02.2003 – телевізійно-продюсерське агентство «Мелорама», Київ, редактор програми; • 04.2003 – теперішній час – газета «Україна-Центр», заступник головного редактора, кореспондент, оглядач. Геннадій Рибченков – журналіст із аналітичними здібностями, гострим пером, яскравою індивідуальністю. Глибоке знання справи дозволяє йому впливати на хід суспільно-політичного, економічного та культурного життя громади. Його життєва позиція, яку він демонструє у своїх публікаціях, не залишає байдужими читачів. Високий професіоналізм дозволив Геннадію Рибченкову стати неперевершеним майстром своєї справи. 2007 року він став лауреатом обласної журналістської премії в номінації «Журналістика».

До 75-рiччя Кiровоградської області

| 2014


Телерадіожурналістика

Руслан Валерійович

Гаврилов

Народився 10 грудня 1976 року в Олександрії Кіровоградської області. Закінчив Олександрійський педагогічний коледж, а потім – Кіровоградський педуніверситет ім. В. К. Винниченка. Магістр початкового навчання. Після трьох років роботи в школі знайшов своє покликання у журналістиці. Починав кореспондентом у міських газетах «Шахтарська правда» та «Олександрійські відомості». Згодом одержав запрошення телеканалу «КТМ» (Олександрія), де на посаді журналіста пропрацював десять років (2002 – 2012). Зараз – шеф-редактор всеукраїнської правозахисної газети «Взаимопомощь», веде свій блог «Моя Александрия». Шлях у журналістику виявився вірним – на все життя. Статті й сюжети Руслана Гаврилова – цікаві, аргументовані. Крім обласної журналістської премії, має багато грамот та подяк від міської влади, лауреат міського журналістського конкурсу за 2005 рік, відзначений Почесною грамотою Кіровоградської обласної спілки журналістів у 2012 році. Працюючи на телебаченні, створив цикл передач під загальною назвою «Доля» про життя простих людей. Ще одна програма тих років – «Жити до самої смерті» – розповідала про долю ВІЛінфікованого олександрійця. Ці передачі були направлені на здобуття обласної журналістської премії й високо оцінені комісією з її призначення. Скільки імен пройшло через журналістський блокнот Гаврилова, не рахував ніхто. В його поле зору потрапляють різні люди: політики, пенсіонери, гірники, робітники заводів, трудівники села, безхатченки. І він не просто пише за принципом: «народився – вчився – одружився», а завжди намагається розкрити якості героя, витягнути на поверхню те, про що болить душа людини, знайти вдалу родзинку, акцент, які зроблять матеріал самобутнім і цікавим. Руслан Гаврилов захоплюється читанням, музикою, грає на гітарі. Виховав доньку, яка вже стала на шлях самостійного життя. Має сина-школяра. Любить проводити час у сімейному колі.

Лауреати обласної журналістської премії

|

31


Фотожурналістика

Віктор Степанович

Земнорій Народився 1 січня 1939 року в селі Могильне Гайворонського району на Кіровоградщині. Після закінчення середньої школи працював кілька років електриком на Сальківському цукровому заводі. Весь вільний від роботи час віддавав фотосправі. Фотографував рідних, друзів, знайомих, колег. Послав кілька фотознімків до районної газети. Вони сподобалися тодішньому редактору, були опубліковані. А незабаром його запросили на роботу в редакцію. Працював у газеті «Ленінець» укрупненого під час хрущовської адмінреформи Ульяновського району. Там швидко помітили не тільки професійні задатки молодого фотокора, а й неабиякі його організаторські здібності й запросили на посаду інструктора райкому Компартії України. Перед ним відкривалася широка перспектива кар’єрного зростання. Але любов до фотосправи перемогла, і в 1965 році після відновлення Гайворонського району він перейшов до редакції районної газети «Вогні комунізму» на посаду фотокореспондента. І з того часу місця роботи не міняв. Заочно закінчив Гайворонський машинобудівний технікум, а згодом – Білоцерківський сільськогосподарський інститут, одержав диплом вченогоагронома. Але з фотокамерою не розлучався. З кожним роком його фотознімки, репортажі ставали професійнішими, змістовнішими. Фотознімки Віктора Степановича стали постійно публікуватися в обласних і республіканських газетах, навіть у зарубіжних виданнях. Він став активним учасником обласних і республіканських фотовиставок, неодноразово відзначався призами. Його прийняли до Національної спілки журналістів України. Він став одним із засновників Спілки фотохудожників України. Плідними роками журналістської творчості колективу редакції газети «Вогні комунізму», яка з 1 січня 1991 року стала називатися «Гайворонські вісті», були 70 – 80 роки минулого століття. Фотознімки В. С. Земнорія були окрасою кожного номера. Саме в ті роки він став переможцем обласної журналістської премії імені Юрія Яновського. Кращі його фотознімки увійшли до багатьох книг. У 2006 році він став лауреатом обласної журналістської премії. Випустив у світ близько 50 фотолистівок пам‘ятних місць населених пунктів Гайворонського та навколишніх районів Кіровоградської й сусідніх областей. Цікавими були зроблені ним фотокалендарі з символікою і краєвидами району та міста Гайворона. Багато років поспіль фойє районного будинку культури прикрашали його фотовиставки.

До 75-рiччя Кiровоградської області

| 2014


Знімки В. С. Земнорія стали яскравими атрибутами сучасного видання енциклопедії України (Гайворонський район), краєзнавчих книг «Кіровоградщина» Б. Кузика і В. Білошапки, «Гайворонщина – перлина Подільського краю», «Місто над Бугом-рікою», «Край Прибузький» О. Павличука, «Камінь і люди» В. Янголенка та інших. Це стало можливим завдяки тому, що за роки роботи Віктор Степанович зібрав величезний фотоархів. У ньому – справжній 46-річний фотолітопис історії краю, його прекрасних людей.

Лауреати обласної журналістської премії

|

33


Лауреати премії 2008 року

Скульптура “Степовий орел” Нагрудний знак “Лауреат обласної премії”


Журналістика

Анатолій Петрович

Юрченко

Народився 23 липня 1947 року в місті Воркута (Росія) у родині гірничого інженера і учительки. Школу закінчив із золотою медаллю. Першу вищу освіту одержав у Пермі (1970) – Пермське вище командно-інженерне училище Ракетних військ стратегічного призначення (5 років навчання, інженер, диплом загальносоюзного зразка, спеціальність – системи автоматичного керування літальних апаратів). За другою професією – журналіст (Кіровоградський УМЛ, 1980). 1970 – 1994 – служба у РВСН на інженерних посадах: інженер-конструктор, головний конструктор низки комплексів, остання посада – головний технолог кіровоградського заводу РВСН (АРЗ). Співробітничав із газетами й журналами, починаючи зі старших класів школи. В 1974 році дебютував із гумористичними оповіданнями в «Крокодилі», «Літературній газеті» (Москва) та програмах всесоюзної радіостанції «Маяк». Друкувався в журналах «Перець», «Україна», «Вітчизна» та інших. З 1978 року активно співробітничав із газетами «Кіровоградська правда», «Молодий комунар», пізніше – «Народне слово» тощо. На штатній журналістській роботі – з 1 вересня 1994 року, працював у газеті «Украина-Центр» (власний кореспондент, оглядач, заступник головного редактора). Член НСЖУ з 1996 року. Нині – голова Правління Кіровоградської обласної організації Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України» (з 2011 року). Нагороджений орденом «За службу Батьківщині в Збройних Силах» (за конструкторські розробки, 1985), ювілейними медалями СРСР і України та медалями за вислугу років (1968 – 2006), Золотою медаль української журналістики (2009), відзнаками міжнародних літературних конкурсів. Сфера захоплення – сатира, гумор. Також займається драматургією: комедії «Комета без расписания” (1996, нова редакція – 2013), «Оксюморон» (2012), «Игра в куклы по-взрослому» (2013), одноактна драма «Большая Вера» (2012).

До 75-рiччя Кiровоградської області

| 2014


Телерадіожурналістика

Федір Максимович

Гончар

Народився 1 травня 1948 року в Кіровограді. Закінчив Кіровоградський технікум сільськогосподарського машинобудування за спеціальністю «Технік-технолог». 30 років відпрацював у Кіровоградській обласній державній телерадіокомпанії – на посадах телеоператора, спеціального кореспондента, відповідального секретаря, а з 2004-го – на посаді головного редактора творчо-виробничого об’єднання «Громадське мовлення», згодом – головного редактора інформаційного мовлення телебачення. На посаді головного редактора організував мобільну, оперативну роботу творчого колективу, плідну роботу по підвищенню якості мовлення, безумовному виконанню державного замовлення з виробництва і розповсюдження програм. Був умілим наставником молодих журналістів. За його участі започаткована програма «Пам’ять», матеріали якої зосереджувались на розвитку національної свідомості, духовному відродженні української нації. Федір Гончар налагодив співпрацю з обміну відеоматеріалами, які зацікавлять не лише телеглядачів області, а й нашої країни чи зарубіжжя з Національною телекомпанією України, заснованим у той час телерадіоорганізаціями України телеканалом «Перший громадський» та телерадіокомпанією «Всесвітня служба “Українське телебачення і радіомовлення”», програми якої транслюються через супутник у багатьох країнах світу. Серед його нагород – відзнака Держкомтелерадіо України «За заслуги в розвитку інформаційної сфери» ІІІ ступеня (2006), Почесна грамота Кіровоградської ОДА та обласної ради (2007), Почесна грамота Верховної Ради України (2010). 2008 року став лауреатом обласної журналістської премії.

Лауреати обласної журналістської премії

|

37


Фотожурналістика

Ігор Іванович

Філіпенко

Народився 24 серпня 1966 року в Кіровограді. Закінчив із відзнакою КТУ-1 у 1985 році за спеціальністю «Обслуговування радіотелевізійної техніки». Ліквідатор аварії наслідків на Чорнобильській АЕС, був там у перші часи трагедії. Трудова діяльність: • 2004 – 2006 – заступник головного редактора обласного тижневика «Кіровоград Вечірній»; • 2006 – 2007 – начальник відділу реклами обласного тижневика «Погляд»; • 2007 – 2009 – редактор обласного тижневика «100-й округ»; • із 2006-го – позаштатний фотокореспондент всеукраїнської агенції «УКРІНФОРМ»; • із 2009-го – головний редактор Інтернет-виданя «FotoInform». Нагороджений Почесною грамотою обласної державної адміністрації і обласної ради, Почесною грамотою обласної ради; Подякою Верховної Ради України та Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; Почесним знаком Секретаріату Національної спілки журналістів України; почесною нагородою «За заслуги» II ст. Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету. Ігор Філіпенко – старанний та охочий до праці журналіст, фотокореспондент і редактор. Його статті, а їх за час роботи у ЗМІ він написав близько 2 тисяч, й фото друкуються в багатьох обласних та всеукраїнських виданнях. У 1999 році публікація Ігоря Філіпенка у всеукраїнському виданні «Интересная газета» зайняла перше місце у конкурсі авторів, за що автор був відзначений редакцією. 2008 року Ігор Філіпенко став лауреатом обласної журналістської премії в номінації «Фотожурналістика».

До 75-рiччя Кiровоградської області

| 2014


Лауреати обласної журналістської премії

|

39


Лауреати премії 2009 року

Скульптура “Степовий орел” Нагрудний знак “Лауреат обласної премії”


Журналістика

Володимир Васильович

Бєлінський

Народився 11 жовтня 1952 року в селі Березівка Маловисківського району Кіровоградської області в сім’ї педагогів. У 1973 році закінчив українське відділення філологічного факультету Кіровоградського державного педагогічного інституту ім. О. С. Пушкіна і одержав спеціальність учителя української мови та літератури. 1988 року закінчив відділення журналістики Київської вищої партійної школи. Трудову діяльність розпочав із посади вчителя української мови і літератури Злинської середньої школи №2 Маловисківського району. З 1974 року – в журналістиці. Працював кореспондентом, завідуючим відділом редакції Новгородківської районної газети «Маяк комунізму». З 1976 по 2013 рік – в редакції обласної газети «Кіровоградська правда»: кореспондент, завідуючий більшістю відділів, заступник головного редактора, з 2002-го – головний редактор видання. З лютого по грудень 2010 року працював у редакції обласної газети «Народне слово» – заступником головного редактора, виконуючим обов’язки головного редактора. У лютому 2013 року вийшов на заслужений відпочинок. За успіхи в журналістській діяльності одержав низку відзнак: у 1993 році – диплом лауреата премії Кіровоградської міської ради народних депутатів, у 1996-му та 2001-му – почесні грамоти обласної державної адміністрації, у

До 75-рiччя Кiровоградської області

| 2014


2008-му – Почесний знак НСЖУ. У лютому 1998 року В. В. Бєлінському за заслуги в розвитку української журналістики, високий професіоналізм присвоєно звання «Заслужений журналіст». Лауреатом обласної журналістської премії став за серію публікацій у газеті «Кіровоградська правда» з проблем соціально-економічного розвитку області, зокрема, відродження на Кіровоградщині авіаційної галузі. Оскільки з 39 років журналістської творчості 37 років віддав роботі в «Кіровоградській правді», більшість статей, кореспонденцій, інтерв’ю, репортажів Володимира Васильовича були надруковані саме в ній. Серед найвідоміших публікацій В. В. Бєлінського – статті з проблем економіки, екології, політики, культури, спорту, на морально-етичні теми. За часів існування Радянського Союзу активно друкувався у центральній газеті країни – «Правді». Після виходу на заслужений відпочинок продовжує публікуватися в обласних ЗМІ. Захоплення – спорт, поезія, історична література.

Лауреати обласної журналістської премії

|

43


Телерадіожурналістика

Олена Валеріївна

Шворак

Народилася 4 січня 1978 року у Вінниці в родині військового. На Кіровоградщину родина переїхала у 1987 році. Тут у 2003-му закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет і здобула освіту вчителя історії та народознавства. Але за спеціальністю не працювала жодного дня, адже ще до і під час навчання у виші спробувала себе у якості ді-джея на радіо «Новий день» – 101,9 FM. Згодом стала автором і ведучою щотижневої інформаційно-аналітичної програми «Среда обитания». Водночас друкувалася в обласній щотижневій газеті «21-й канал». Провідним кореспондентом цього видання Олена була до 2008 року. У червні 2008-го отримала запрошення від ТРК «Студія 1+1» та очолила кіровоградський корпункт цього провідного українського телеканалу. На посаді кореспондента працює й нині. Загалом у журналістиці – 16 років. За цей час отримала безліч відзнак, грамот та почесних грамот від Кіровоградської обласної та Кіровоградської міської рад. У 2012 році нагороджена відзнакою Кіровоградської міської ради та її виконавчого комітету «За заслуги» ІІ ступеню. Лауреатом обласної журналістської премії стала за серію репортажів про визначні місця Кіровоградщини. Зокрема, після сюжету про урочище Монастирище, у заповідник почалося справжнє паломництво туристів із усієї України. За час роботи тележурналістом зняла півтори тисячі сюжетів про події, які сталися на Кіровоградщині, Черкащині, Дніпропетровщині та Полтавщині. За кожним із репортажів – людські долі. Багатьом героям сюжетів вдалося домогтися справедливості лише завдяки втручанню журналіста.

До 75-рiччя Кiровоградської області

| 2014


Фотожурналістика

Петро Петрович

Мельник

Народився 27 серпня 1964 року в селі Великі Трояни Ульяновського району Кіровоградської області. Закінчив Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О. С.Пушкіна, вчитель фізики і математики; Національну академію державного управління при Президентові України, магістр державного управління. З 1986 по 1990 рік працював вчителем фізики і математики, організатором позакласної та позашкільної роботи Кубряцької середньої школи Веселинівського району Миколаївської області; З 1990 по 2003 рік – на посадах кореспондента, заввідділом, відповідального секретаря та редактора Новоукраїнської районної газети «Радянське село» (згодом – «Новоукраїнські новини»). У цей же час випало керувати відділом по зв’язках із громадськими організаціями, політичними партіями та ЗМІ Новоукраїнської райдержадміністрації, працювати головою районної спілки підприємців, радником голови Державного комітету з питань розвитку підприємництва. З 2003 по 2005 рік працював заступником начальника управління преси та інформації Кіровоградської облдержадміністрації. 2005 – 2006 – головний спеціаліст апарату Національного інформаційного агентства «Укрінформ» Кабінету міністрів України, керівник Кіровоградського регіонального прес-центру, шеф-редактор обласної газети «Кіровоградська правда». З 2006 року – власний кореспондент газети Верховної Ради «Голос України». Член Національної спілки журналістів України (НСЖУ), заступник голови – відповідальний секретар обласної спілки журналістів. Нагороджений грамотою обласної ради і обласної державної адміністрації (1999), Почесною грамотою обласної ради і обласної державної адміністрації (2004), Почесною грамотою і Почесним знаком НСЖУ (2004), Грамотою Верховної Ради України (2009), Золотою медаллю української журналістики, міжнародним орденом «Георгий Победоносец» (2012). 2009 року став лауреатом обласної журналістської премії.

Лауреати обласної журналістської премії

|

45


Лауреати премії 2010 року

Скульптура “Степовий орел” Нагрудний знак “Лауреат обласної премії”


Журналістика

Валерій Павлович

М’ятович

Народився 15 лютого 1952 року в селі Кальниболота Новоархангельського району Кіровоградської області 1975 року закінчив юридичний факультет Одеського державного університету імені І. І. Мечникова за спеціальністю «Правознавство», 1985-го – Вищу партійну школу при ЦК Компартії України (політолог). Трудову діяльність розпочав у 1975 році завідувачем відділом редакції Комінтернівської районної газети «Слава хлібороба» (Одеська область). З 1980 року – редактор Любашівської районної газети «Хлібороб» (Одеська область), з 1884-го – кіровоградської районної газети «Зоря комунізму». У 1986 – 1990 роках очолював відділ сільського господарства обласної газети «Кіровоградська правда». З жовтня 1990 року – виконувач обов’язків головного редактора, а з січня 1991го – головний редактор заснованої обласною радою газети «Народне слово». Заслужений журналіст України (1997), лауреат обласної журналістської премії (2010). Працюючи головним редактором, не обмежувався управлінськими функціями, багато публікувався. Порушував питання корупції у правоохоронних органах, збереження автентичності хутора Надія, реставрації приміщення обласного музичнодраматичного театру імені М. Л. Кропивницького. Захищав інтереси простих громадян, допомагав утвердженню демократії на теренах області. Окремі публікації набували широкого розголосу. Був засновником загальноукраїнського журналу «Хобі», газет «Нова газета», «Наш бізнес», «Здоров’я без ліків». Захоплення – література, живопис, спів, спорт.

До 75-рiччя Кiровоградської області

| 2014


Телерадіожурналістика

Олег Дмитрович

Неділя

Народився 24 червня 1954 року в селі Заставне Іваничівського району Волинської області. У 1980 році здобув вищу освіту на факультеті журналістики Львівського державного університету імені Івана Франка. Під час служби у Збройних Силах СРСР працював позаштатним військовим кореспондентом окружної військової газети «Захисник Батьківщини». Брав участь у військових операціях, де став інвалідом війни і був звільнений за станом здоров’я в запас. Працював кореспондентом редакції обласних новин на Волинському обласному радіо, а також позаштатним кореспондентом «Українського радіо». Крім того – редактором радіомовлення на Луцькому шовковому комбінаті, кореспондентом чернігівської обласної газети «Деснянська правда», первомайської міськрайонної газети «Прибузький комунар». 30 років сумлінно відпрацював журналістом у Світловодську при місцевій газеті «Наддніпрянська зоря», а потім – відповідальним редактором світловодського міського радіомовлення при редакції новин Кіровоградської ОДТРК.

Лауреати обласної журналістської премії

|

49


З січня 2003 року за рішенням сесії Світловодської міської ради призначений на посаду директора редакції міського радіомовлення міської ради, а у вересні 2011 року пішов у відставку за станом здоров’я як інвалід війни ІІ групи. Загальний журналістський стаж – майже 35 років. Член Національної спілки журналістів України з 1985 року. За виконання військового обов’язку нагороджений медалями «За бездоганну службу в Збройних Силах СРСР», «За військові заслуги», «Захиснику Вітчизни». Має і журналістські нагороди – Золоту медаль української журналістики, два почесні нагрудні знаки Секретаріату Національної спілки журналістів України, нагрудний знак облдержадміністрації та облради «З добром до людей», лауреат обласної журналістської премії в номінації «Телерадіожурналістика», два почесні знаки Світловодської міської ради «За заслуги перед Світловодщиною» 2 та 3 ступенів тощо. За вагомий внесок у розвиток української радіожурналістики, активну громадянську позицію та пропаганду ідей відродження промислового комплексу Світловодська нагороджений почесними дипломами та грамотами Національної спілки журналістів України, грамотами Національного радіо України, Кіровоградської обласної телерадіокомпанії, дипломом та листом-подякою облдержадміністрації і облради, почесними грамотами виконавчого комітету Світловодської міської ради.

До 75-рiччя Кiровоградської області

| 2014


Фотожурналістика

Іван Миколайович

Корзун

Народився 7 липня 1951 року в селі Кричильське Сарненського району на Рівненщині. Трудову біографію почав 40 років тому. Журналістську – в 1972 році – з посади фотокореспондента Новгородківської районної газети. Далі була робота в обласних газетах «Кіровоградська правда» і «Народне слово», «Вісті Рівненщини», віснику Кіровоградської міської ради «Вечірня газета». З 2005-го року і дотепер Іван Миколайович працює фотокореспондентом у Кіровоградській телерадіовидавничій компанії «Новий день», постійно друкуючи свої роботи в газетах «21-й канал» та «Сільське життя плюс». Протягом творчої біографії Іван Миколайович створив фотолітопис історії Кіровоградщини, побував із журналістськими завданнями в усіх містах і більшості сіл області. Його роботи були представлені на багатьох обласних фотовиставках, неодноразово використовувались у буклетах, рекламних, довідкових і ювілейних виданнях, що представляли Кіровоградщину в Україні та за її межами. Він двічі був переможцем щорічних всеукраїнських виставок художньодокументальної фотографії, неодноразово ставав призером обласних фотовиставок. Нагороджений багатьма грамотами, Золотою медаллю української журналістики.

Лауреати обласної журналістської премії

|

51


Лауреати премії 2011 року

Скульптура “Степовий орел” Нагрудний знак “Лауреат обласної премії”


Журналістика

Олена Миколаївна

Нікітіна

Народилася 15 лютого 1966 року в селищі Новодонецьке Добропільського району Донецької області. 1991 року закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О. С. Пушкіна за фахом «Учитель російської мови і літератури». Трудова діяльність: СШ №20, Кіровоградський райагропостач, КП «Інкоторгсервіс», інформаційні агентства «Контекстмедіа» та «Комівояжер», Кіровоградська обласна організація Народної партії. Нині – провідний оглядач тижневика «Україна-Центр». Нагороджена Почесною грамотою Кіровоградської міської ради та виконавчого комітету, дипломом федерації профспілок Кіровоградської області, Почесною грамотою Верховної Ради України.

Статті Олени Нікітіної неодноразово викликали широкий резонанс у суспільнополітичному житті регіону, залишили помітний слід у кіровоградській журналістиці. Вона – відомий в області кореспондент із яскраво вираженим журналістським талантом. Високі моральні якості та професіоналізм висунули Олену Нікітіну в лідери місцевого журналістського середовища, вона користується заслуженим авторитетом не лише в редакції «УЦ», а й серед колег із інших ЗМІ. З думкою провідного оглядача Нікітіної рахуються представники влади, до неї прислуховуються місцеві політики, її ім’я знають десятки тисяч читачів. Присудження Олені Нікітіній обласної журналістської премії у номінації «Журналістика» стало оцінкою її вкладу в загальну справу, якій покликані служити працівники мас-медіа.

До 75-рiччя Кiровоградської області

| 2014


Телерадіожурналістика

Андрій Ростиславович

Богданович

Народився 20 вересня 1975 року в Кіровограді. 1998 року закінчив Кіровоградський державний педагогічний інститут імені Володимира Винниченка. Трудова діяльність: • 09.1993 – 06.1998 – студент Кіровоградського державного педагогічного інституту імені Володимира Винниченка; • 09.2002 – 06.2006 – представник інформаційного центру СП «Український мобільний зв’язок», Київ; • 07.2006 – 05.2007 – редактор ТОВ «Укргеймекспорт», Київ; • 05.2007 – 09.2008 – ведучий групи ведучих ТОВ «Національні інформаційні системи», Київ; • 11.2010 – 08.2011 – головний продюсер із питань виробництва інформаційно-публіцистичних та розважальних програм і рекламних проектів обласної державної телерадіокомпанії, Кіровоград; • з 08.2011 і до сьогодні – перший заступник генерального директора Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії. Як редактор, ведучий та сценарист працював на багатьох провідних телеканалів України: шоу «Хто крайній?» («Інтер»), інформаційна програма «Один день» (К1), скетч-шоу «Українці афігенні» та «Шури-мури» (ICTV), кулінарне шоу «Булки» (М1), «Насправді-шоу», «Очам не вірю», серіал «Недоторкані» (ТРК «Україна»), телепремія «Телезірка», «ГПУ – говорить і показує Україна», «Велика різниця по-українськи» (канал «1+1»). Зіграв декілька ролей у кінофільмах та серіалах «Між першою та другою», «На білому катері», «Єфросинія», «Потяг милосердя». 2011 року став лауреатом обласної премії в номінації «Телерадіожурналістика», 2012 року отрима Подяку Прем’єр-міністра України.

Лауреати обласної журналістської премії

|

55


Фотожурналістика

Віталій Олександрович

Москалик

Народився 2 листопада 1981 року в місті Бобринець Кіровоградської області. У 1996 – 2000 роках навчався у Бобринецькому сільськогосподарському технікумі, у 2000 – 2003 був студентом Миколаївського аграрного університету, де здобув професію агронома. Працював викладачем агрономічних дисциплін Бобринецького сільськогосподарського технікуму. З 1 жовтня 2003 року прийнятий на роботу в Бобринецьке РВО «Новий день» на посаду фотокореспондента, на якій працює до сьогодні. 2006 року нагороджений дипломом управління культури і туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації за участь у Х відкритій фотовиставці «Погляд – 2006». У 2009 році нагороджений грамотою Бобринецької райдержадміністрації, у 2010-му – Кіровоградської обласної державної адміністрації. У 2011 році став лауреатом обласної журналістської премії у номінації «Фотожурналістика». Друкується в газетах «Честь хлібороба», «Народне слово», «Кіровоградська правда».

До 75-рiччя Кiровоградської області

| 2014


Лауреати обласної журналістської премії

|

57


Лауреати премії 2012 року

Скульптура “Степовий орел” Нагрудний знак “Лауреат обласної премії”


Журналістика

Оксана Василівна

Гуцалюк (Рибченкова) Народилася 12 травня 1977 року в місті Новоукраїнка Кіровоградської області. 1999 року закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (вчитель російської мови та літератури, української мови та літератури, зарубіжної літератури). Трудова діяльність: • вересень 1999 – грудень 1999 – вчитель української мови та літератури, зарубіжної літератури ЗОШ №10 (Кіровоград); • з лютого 2000 і до сьогодні – журналіст, провідний оглядач, заступник головного редактора газети «Україна-Центр». Людські та професіональні чесноти Оксани Гуцалюк закріпили за нею репутацію одного з лідерів місцевої журналістики та високий авторитет серед колег із «України-Центр» та інших ЗМІ. Нагороджена грамотами органів державної влади та місцевого самоврядування за високий професіоналізм і вагомий особистий внесок у розвиток інформаційного простору області. За висвітлення соціальних ініціатив обласної державної адміністрації та обласної ради 2012 року стала лауреатом обласної журналістської премії.

До 75-рiччя Кiровоградської області

| 2014


Телерадіожурналістика

Дмитро Олексійович

Кобець

Народився 26 лютого 1974 року в Кіровограді. 1997 року закінчив Кіровоградський державний педагогічний інститут імені Володимира Винниченка. Трудова діяльність • 09.1989 – 06.1992 – навчання у Кіровоградському вищому професійному училищі № 4; • 06.1992 – 08.1992 – фрезерувальник заводу «Червона зірка»; • 07.1992 – 06.1997 – студент Кіровоградського державного педагогічного інституту імені В. К. Винниченка; • 07.1996 – 09.1998 – сторож Кіровоградського поштамту; • 09.1998 – 10.2000 – журналіст телеканалу TTV; • 12.2000 – 01.2001 – спеціальний кореспондент Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії; • з 01.2001 і до сьогодні – кореспондент Національної телекомпанії України.

Ведучий ток-шоу «Ми» на каналі «Кіровоград». Належний рівень фахової майстерності Дмитра Кобця, вміння будувати дискусію в студії робить рейтинг ток-шоу «Ми» одним із найвищих серед передач обласного телебачення. 2012 року Дмитро Кобець став лауреатом обласної журналістської премії.

Лауреати обласної журналістської премії

|

61


Фотожурналістика

Олег Олександрович

Шрамко

Народився 5 листопада 1966 року. 10 років працює у віснику Кіровоградської міської ради «Вечірня газета». За багаторічну сумлінну працю 2012 року нагороджений обласною журналістською премією в номінації «Фотожурналістика».

До 75-рiччя Кiровоградської області

| 2014


Лауреати обласної журналістської премії

|

63


Лауреати премії 2013 року

Скульптура “Степовий орел” Нагрудний знак “Лауреат обласної премії”


Журналістика

Галина Володимирівна

Шевченко

Народилася 28 грудня 1963 року в селі Цвітне Олександрівського району Кіровоградської області. У дитинстві мріяла про професію перекладача іноземних мов, у юнацькі роки – про професію архітектора, а, закінчивши середню школу з золотою медаллю, обрала… журналістику. Здобула вищу освіту на факультеті журналістики Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Трудову діяльність розпочала кореспондентом Олександрівської районної газети «Вперед». Працювала завідуючою відділом листів і масової роботи, відповідальним секретарем. Із 2002 року займає посаду заступника головного редактора редакційно-видавничого об’єднання «Олександрівщина». У 2004 році пройшла стажування за спеціальністю «Журналістика» у Сполучених Штатах Америки. Друкується не лише у районній газеті «Вперед», а й в обласній газеті «Кіровоградська правда», всеукраїнських – «Голос України» та «Урядовий кур’єр». Має власну сторінку в Інтернет-виданні незалежних журналістів «ХайВей» (http://h. ua/profile/19770) і вважає, що завдяки саме можливості друкувати свої статті в Інтернеті, часто одержує пропозиції закордонних відряджень. Готувала статті з Батумі, Вільнюса, Стамбула, Кракова, Праги, Брюсселю, Дрездена, Парижа…

До 75-рiччя Кiровоградської області

| 2014


У 2009 році одержала нагороду Європейського Союзу за статтю в Інтернетвиданні «Хайвей» «Чим хворієш, Цвітненська лікарне?» Ця стаття зайняла перше місце серед Інтернет-публікацій. У 2011 році в конкурсі матеріалів на тему журналістської етики, який проводила ОБСЄ, її стаття «Університети» після… університету» зайняла друге місце. У 2012 році вона зі своєю статтею «Три ріки маленького моря» у номінації «Підприємництво майбутнього» стала лауреатом Національного журналістського конкурсу «Честь професії». У 2013 році за цикл публікацій у районній газеті «Вперед» під рубриками «Як живеш, сільська громадо?», «Наші за кордоном», «Забуті куточки» нагороджена обласною журналістською премією в номінації «Журналістика». Пише статті на різну тематику. Але, на її погляд, найбільше вдаються інтерв’ю з відомими і цікавими людьми. Вела розмови з прославленими російськими акторами Валерієм Золотухіним, В’ячеславом Тихоновим, Іваром Калниньшом, Юрієм Батуріним… До своїх матеріалів сама робить фото. Мріє досконало оволодіти фотосправою. Впевнена, що найкращі її статті ще не написані.

Телерадіожурналістика

Анастасія Володимирівна

Мусатенко Народилася 9 вересня 1983 року в Запоріжжі. 2005 року закінчила Кіровоградський державний педагогічний інститут імені Володимира Винниченка. Трудова діяльність: • 09.2000 – 06.2005 – студентка Кіровоградського державного педагогічного інституту імені Володимира Винниченка; • 08.2004 – 09.2007 – журналіст телеканалу «Стимул»; • з 01.2008 і до сьогодні – редактор, ведуча програми творчого об’єднання новин «День за днем» Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії. Головні теми програм «День за днем» – громадсько-політичні, економічні та

Лауреати обласної журналістської премії

|

67


культурні події у Кіровограді та області, які є важливими та актуальними для громади, викликають резонанс у суспільстві. Анастасія Мусатенко має великий ресурс журналістських прийомів, аби отримати компетентну відповідь, змусити учасника програми бути лаконічним, відвертим, цікавим для широкої аудиторії. Вона також продовжує працювати як журналіст – забезпечує висвітлення найбільш актуальних питань соціально-економічного розвитку регіону, інформує громадськість про реалізацію важливих обласних проектів і програм: «Центральний регіон – 2015», рішення сесій обласної ради. Її професіоналізм оцінено журі XVІІ всеукраїнського фестивалю телевізійних і радіопрограм «Калинові острови», яке визнало Анастасію Мусатенко кращою ведучою інформаційної програми серед усіх обласних державних телерадіокомпаній України. 2013 року Анастасія Мусатенко стала лауреатом обласної журналістської премії в номінації «Телерадіожурналістика».

Фотожурналістика

Павло Іванович

Волошин

Народився 20 листопада 1960 року в Єревані. 1983 року закінчив КІСМ (нині КДТУ) за фахом «Інженер-технолог». Нині працює керівником комп’ютерного відділу тижневика «Україна-Центр». Здобув звання лауреата обласної журналістської премії у номінації «Фотожурналістика» за 2013 рік за багаторічну роботу в жанрі репортажного фото. Світлини Павла Волошина не просто ілюструють публікації, вони створюють настрій газети, роблять обличчя «УЦ» індивідуальним. Фотовернісажи на шпальтах тижневика у виконанні Волошина – це свято для читачів. На них – політики і прості громадяни, дорослі та діти, красуні та генії. Всі його моделі на фотографічних роботах – неповторні, яскраві, реалістичні. Гостре бачення багатогранності буття, почуття гумору, вміння бути у потрібному місці у потрібний час у поєднанні з майстерністю дозволили Павлу Волошину зайняти гідне місце у когорті фотокорів області.

До 75-рiччя Кiровоградської області

| 2014


Лауреати обласної журналістської премії

|

69


Лауреати обласної журналістської премії

Редагування, дизайн та комп’ютерна верстка: Студія7.

Тел.: (0522) 27-63-47; www.studio7-kr.com

До 75-рiччя Кiровоградської області

| 2014


Премії Кіровоградської обласної ради

1. Краєзнавча премія імені Володимира Ястребова. 2. Літературна премія імені Євгена Маланюка. 3. Премія у галузі архітектури, геральдики та вексилології і декоративно-прикладного мистецтва імені Якова Паученка. 4. Педагогічна премія імені Василя Сухомлинського. 5. Журналістська премія. 6. Премія імені Олександра Гіталова. 7. Премія у сфері образотворчого мистецтва та мистецтвознавства імені Олександра Осмьоркіна. 8. Премія у галузі культури «Духовний скарб Кіровоградщини». Лауреати обласної журналістської премії

|

71


Лауреати обласної журналістської премії  

Лауреати обласної журналістської премії (версія для друку)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you