ไม่มีหัวใจ ไร้สมอง

ไม่มีหัวใจ ไร้สมอง

Chom Bung, Thailand