Page 1

ÂยÔิ¹น´ดÕีµตŒŒÍอ¹นÃรÑัºบ¹นÑั¡กÅล§ง·ท∙Øุ¹น·ท∙Øุ¡ก·ท∙‹‹Òา¹น àเ¢ขŒŒÒาÃร‹‹ÇวÁม¡กÔิ¨จ¡กÃรÃรÁม¾พÔิàเÈศÉษ

ÃรÇวÁม¾พÅล ¤ค¹นÃรÇวÂยËหØุŒŒ¹น วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 เวลา 9.30-15.30 น ณ โรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน พระราม 9 ภัทรธร ช่อวิชิต หาหุ้นจากงบการเงิน

เพิ่มศักดิ์ มีกุศล หุ้นพลิกฟื้น Turnaround

ชยุต จึงภักดี Fibonacci Trading รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย สบทบทุนเพื่อการกุศล

อ.เพิ่มสิน เลิศรัฐการ บรรณาธิการบริหารคนรวยหุ้น

09.30–10.30 ลงทะเบียน/รับเอกสาร/รับประทานอาหารว่าง 10.30–10.35 กล่าวเปิดงานโดย อ.เพิ่มสิน เลิศรัฐการ บรรณาธิการบริหาร คนรวยหุ้น 10.35–11.45 สรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทย ปี 2556 และแนวโน้มปี 2557 11.45–13.00 ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน บุฟเฟ่ต์นานาชาติ 13.00–15.00 เสวนา หุ้นสร้างเศรษฐี ปี 2557 หุ้นพลิกฟื้น ที่น่าจับตามอง โดย เพิ่มศักดิ์ มีกุศล ผู้เชี่ยวชาญด้านหุ้นพลิกฟื้น หุ้นงบการเงินเยี่ยม ปันผลยอด โดย ภัทรธร ช่อวิชิต ผู้เชี่ยวชาญ หาหุ้นจากงบการเงิน หุ้นเทคนิคสวย พร้อมวิ่ง โดย ชยุต จึงภักดี ผู้เชี่ยวชาญด้าน Fibonacci Trading เปิดเผยรายชื่อหุ้นสร้างเศรษฐี ปี 2557 โดย อ.เพิ่มสิน เลิศรัฐการ บรรณาธิการบริหารคนรวยหุ้น 15.00–15.30 ถาม/ตอบ รับประทานอาหารว่าง

ËหØุŒŒ¹นÊสÃรŒŒÒา§งàเÈศÃรÉษ°ฐÕี

??? ฟรี!!! เสื้อหุ้นสร้างเศรษฐี พร้อมรายชื่อหุ้นที่ตัวเสื้อ

การลงทุนมีความเสี่ยง โปรดตัดสินใจด้วยตนเอง ก่อนลงทุน เงินของท่าน ต้องบริหารจัดการเอง รายชื่อหุ้น ที่แนะนำเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผู้บรรยายเท่านั้น มิได้เป็นการรับประกันถึงผลตอบแทนแต่อย่างใด


H,1650 , May 2013

SET Month Fibo@38.2 , 1165 Fibo@61.8 , 862

L,380 ,Nov 2008

!2


SET

H,1494 , Sep

Week

L,1260 , Aug

Fibo@61.8 , 1348

!3


High,1494

SET Day Fibo@61.8 , 1348 Resistance 1404.14

Low, 1260

ไม่หลุด 1345

โอกาสปรับขึ้น

ทดสอบเส้น 55 ที่ 1404

!4


PPP Weekly

H,10.10 , Mar 2013

PE 12.04 PBV 2.45 EPS 0.33 BVPS 1.97 PPP ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัด จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ที่ เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียและระบบ สำรองน้ำ ผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้างและ อุตสาหกรรมเพื่อจัดจำหน่ายให้ผู้ บริโภคทั่วไปและผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมภายในประเทศ และมี บริษัท พรีเมียร์ โฮม แอพพลายแอนซ์ จำกัด (PHA, บริษัทย่อย) เป็นผู้จัด จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีคุณสมบัติ ประหยัดพลังงานซึ่งมุ่งเน้นการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ประเภทตู้แช่เย็น ตู้แช่แข็ง รวมไปถึง บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด (IGC, บริษัทย่อย) ในการดำเนินธุรกิจ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

L,4.34 ,Aug 2013

!5

หุ้นพลิกฟื้น น่าสนใจ โดย คุณเพิ่มศักดิ์


H,39.25 , Nov 2013

SMPC 240-min

PE 8.54 PBV 2.36 EPS 2.15 BVPS 10.13

L,23.00 , Nov 2013

ผลิตถังแก๊สปิโตรเลียมเหลวสำหรับ บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)

***เพิ่งกลับเข้ามาซื้อขายเดือน Nov

หลังจากฟื้นฟูกิจการ***

!6

หุ้นพลิกฟื้น น่าสนใจ โดย คุณเพิ่มศักดิ์


H,51.50 , May 2013

WAVE Weekly L,28.00 ,Nov 2013 PE N/A PBV 2.94 EPS -1.44 BVPS 14.25 ผลิตและจัดจำหน่ายรายการทาง โทรทัศน์ เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์และจัด จำหน่ายละครไทยของสถานีโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 3 ให้บริการเช่าช่วงพื้นที่ ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าปิ่น เกล้าและเซ็นทรัลพลาซ่ารัชดา-พระราม 3 ตามอายุของสิทธิการเช่าที่บริษัทถือ ครอง และให้บริการจัดแสดงคอนเสิร์ต และโชว์ (ไอเวฟ)

!7

หุ้นพลิกฟื้น น่าสนใจ โดย คุณเพิ่มศักดิ์


H,1.45 , Feb 2013

NUSA Weekly

PE N/A PBV 0.76 EPS -0.01 BVPS 1.01

L,0.67 ,Sep 2013

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ให้เช่า โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1. ธุรกิจขาย ที่ดินเปล่าและบ้านพร้อมที่ดิน 2. ธุรกิจ ขายและให้เช่าพื้นที่ในส่วนของพลาซ่า ทางด้านสุขภาพ 3. ธุรกิจรับจ้าง ก่อสร้าง 4. คอนโดมิเนียม

!8

หุ้นพลิกฟื้น น่าสนใจ โดย คุณเพิ่มศักดิ์


H,6.50 , May 2013

FNS Weekly

PE 19.71 PBV 0.50 EPS 0.03 BVPS 6.05

L,2.78 , Aug 2013

ให้บริการด้านการเงินรูปแบบต่าง ๆ แก่สถาบันการเงินและบริษัทต่าง ๆ รวมไปถึงลูกค้ารายย่อย โดยผ่าน บริษัทในเครือในประเทศไทย และ สำนักงานตัวแทนต่างประเทศ รูปแบบ ในการให้บริการด้านการเงินนี้ ได้แก่ วาณิชธนกิจ การจัดการทรัพย์สินเพื่อ ความมั่งคั่ง การเป็นที่ปรึกษาทางการ เงินและการลงทุน การบริหารจัดการ กองทุน และการลงทุนแบบเฉพาะ เจาะจง นอกจากนี้ ยังสามารถให้ บริการด้านนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และให้เช่าคลังสินค้าผ่านบริษัทร่วม

!9

หุ้นพลิกฟื้น น่าสนใจ โดย คุณเพิ่มศักดิ์


H,2.38 , Mar 2013

AKR Weekly

PE 12.25 PBV 3.37 EPS 0.02 BVPS 0.48

L, 1.00 , Dec 2013

ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าและบริการซ่อม บำรุงรักษา รับออกแบบติดตั้งรวมทั้ง ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย

!10

หุ้นงบการเงินเยี่ยม ปันผลยอด โดย คุณภัทรธร


H, 11.30 , Jan 2012

GFPT Weekly

PE 10.92 PBV 1.81 EPS 0.83 BVPS 5.48

L, 7.00 , Nov 2012

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจการเกษตร ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจอาหาร สัตว์ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่ปู่ย่าพันธุ์ ธุรกิจฟาร์มเลี้ยงไก่พ่อแม่พันธุ์ ธุรกิจ ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ ธุรกิจชำแหละและ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ โดย ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัท ได้แก่ อาหารสัตว์บก อาหารสัตว์น้ำ และ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ รวมถึง เนื้อไก่สด อาหารแปรรูปจากเนื้อไก่ และ อาหาร ปรุงสุกพร้อมรับประทาน จำหน่ายทั้ง ในประเทศและต่างประเทศ

!11

หุ้นงบการเงินเยี่ยม ปันผลยอด โดย คุณภัทรธร


H,1.96 , Jan 2013

GRAND Weekly

PE N/A PBV 1.35 EPS -0.07 BVPS 0.82

L, 0.99 , Aug 2013

ธุรกิจโรงแรม ให้เช่าสถานประกอบการ ศูนย์การค้า และการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์

!12

หุ้นงบการเงินเยี่ยม ปันผลยอด โดย คุณภัทรธร


H, 4.06 , Jun 2013

TPOLY Weekly

PE N/A PBV 1.68 EPS 0.07 BVPS 1.49

L, 1.94 , Sep 2013

รับเหมาก่อสร้าง ครอบคลุมถึงงาน วิศวกรรมโยธา และงานติดตั้งงาน ระบบวิศวกรรมต่างๆ ซึ่งลูกค้าของ บริษัท ประกอบด้วย ลูกค้าภาคเอกชน และลูกค้าภาครัฐ โดยลูกค้าภาค เอกชนมี ทั้งลูกค้าโดยตรง และผู้รับ เหมาก่อสร้างหลัก (Main contractor)

!13

หุ้นงบการเงินเยี่ยม ปันผลยอด โดย คุณภัทรธร


H, 6.35 , Feb 2013

PJW Weekly

PE 11.51 PBV 2.18 EPS 0.22 BVPS 1.63

L, 3.34, Dec 2013

ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ประเภทขวดและฝา ได้แก่ น้ำมันหล่อ ลื่น นมและนมเปรี้ยว สินค้าอุปโภคและ บริโภค สารเคมีสำหรับการเกษตร เป็นต้น และชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับ ยานยนต์ ที่มีคุณภาพตามรูปแบบความ ต้องการใช้งานของลูกค้า ซึ่งเป็น ผลิตภัณฑ์ที่มีตราสินค้า (Brand) เป็นที่ รู้จักในแต่ละอุตสาหกรรมและผู้บริโภค โดยทั่วไป

!14

หุ้นงบการเงินเยี่ยม ปันผลยอด โดย คุณภัทรธร


AUCT Daily

H, 2.60 , Oct 2013

PE 25.00 PBV 3.08 EPS 0.08 BVPS 0.64

L, 1.96, Dec 2013

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการเป็น คนกลางในการจัดการประมูลทรัพย์สิน รวมทั้งให้บริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการประมูลโดยทรัพย์สินที่บริษัท จัดการประมูล มี 3 ประเภทคือ 1) รถยนต์ มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 71-73 ของรายได้รวม 2) รถจักรยานยนต์ มี สัดส่วนรายได้ร้อยละ 13-15 ของราย ได้รวมและ 3) ทรัพย์สินประเภทอื่นมี สัดส่วนรายได้ต่ำกว่าร้อยละ 1 ของราย ได้รวม

!15

หุ้นเทคนิคสวย พร้อมวิ่ง โดย คุณชยุต


H, 2.28 , Sep 2013

BSM Daily

PE 12.26 PBV 1.95 EPS 0.12 BVPS 0.87

L, 1.45, Nov 2013

ขายวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ในการก่อสร้างและ ตกแต่งภายใน

!16

หุ้นเทคนิคสวย พร้อมวิ่ง โดย คุณชยุต


H, 2.48 , Oct 2013

ECF Daily L, 1.99, Oct 2013 PE 24.37 PBV 3.11 EPS 0.07 BVPS 0.65 บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์จากไม้ปาร์ติเคิลบอร์ดและ ไม้ยางพารา กระดาษปิดผิว ไม้ ยางพาราแปรรูปอบแห้ง เพื่อใช้เป็น วัตถุดิบในการผลิตเฟอร์นิเจอร์ การจัด จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพาราที่ บริษัทเป็นผู้ผลิต และเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ที่สั่งซื้อจากทั้งในประเทศและต่าง ประเทศ และให้บริการตัดแผ่นปิดขอบ ไม้ (พีวีซี) เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการ ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด

!17

หุ้นเทคนิคสวย พร้อมวิ่ง โดย คุณชยุต


H, 8.2 , Mar 2013

NBC Weekly

PE 44.20 PBV 1.51 EPS 0.15 BVPS 2.72

L, 2.44, Aug 2013

ผลิตรายการโทรทัศน์ รายการวิทยุ และให้บริการข่าวสาร โฆษณาผ่านสื่อ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อรูปแบบใหม่

!18

หุ้นเทคนิคสวย พร้อมวิ่ง โดย คุณชยุต


H, 4.90 , Mar 2013

SVI Monthly L, 2.88, Aug 2013 PE 10.41 PBV 2.63 EPS 0.28 BVPS 1.47 ให้บริการแบบครบวงจรในการ ประกอบผลิตภัณฑ์ประเภทวงจรไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป ให้แก่ลูกค้าที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ และลูกค้าที่เป็นผู้รับจ้าง ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยมุ่งเน้นการ ผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำเร็จรูป (Turnkey Box-Build) และการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปประเภทงานระบบ (System-Build)

!19

หุ้นเทคนิคสวย พร้อมวิ่ง โดย คุณชยุต


H, 18.00 , May 2012

AS Weekly

PE 15.71 PBV 2.36 EPS 0.34 BVPS 3.88

L, 8.70, Sep 2013

ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ (Online Entertainment Service) โดย มุ่งเน้นการให้บริการเกมออนไลน์ ใน ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และในภูมิภาคเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้

!20

หุ้นสร้างเศรษฐี โดย คุณเพิ่มสิน


H, 252 , Apr 2013

BIGC Weekly L, 171, Jun 2013 PE 24.62 PBV 4.45 EPS 5.26 BVPS 41.67 บิ๊กซีและบริษัทย่อยเป็นบริษัทชั้นนำใน ธุรกิจค้าปลีกด้านอาหารสมัยใหม่ของ ประเทศไทย ความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ของการบริการเกิดจากธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีกและธุรกิจการ ให้เช่าและบริการพื้นที่ หรือที่เราเรียก ว่า "Dual retail-property model" รูป แบบธุรกิจที่ผสมผสานระหว่างธุรกิจค้า ปลีกและธุรกิจให้เช่าและบริการสถานที่

!21

หุ้นสร้างเศรษฐี โดย คุณเพิ่มสิน


H, 79.25 , May 2013

BLA Weekly

L, 53.50, Aug 2013

PE 18.78 PBV 3.59 EPS 2.87 BVPS 18.13 ธุรกิจประกันชีวิต 2 ประเภทหลัก คือ การประกันชีวิตสามัญและประกันชีวิต กลุ่ม โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และบริษัท นิปปอนไลฟ์ อินชัว รันส์ ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้ง ในประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และ พันธมิตรทางธุรกิจ

!22

หุ้นสร้างเศรษฐี โดย คุณเพิ่มสิน


H, 3.02 , Oct 2012

BOL Weekly

PE 15.48 PBV 4.84 EPS 0.06 BVPS 0.33

L, 1.19, Oct 2013

ให้บริการข้อมูลธุรกิจต่างๆ ทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ ได้แก่ ให้บริการข้อมูล นิติบุคคล ข้อมูลข่าวธุรกิจ และข้อมูล ธุรกิจอื่นๆ ตลอดจนการให้คำปรึกษา ทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการออกแบบและ พัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบจัดการ องค์ความรู้ ระบบคลังข้อมูล ซอฟต์แวร์ แอพลิเคชั่น การให้บริการวิเคราะห์ ทางการเงิน การบริหารความเสี่ยง ธุรกิจ และโอกาสทางการตลาด ตลอด จนธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการด้าน การบริหาร จัดการฐานข้อมูลครบวงจร

!23

หุ้นสร้างเศรษฐี โดย คุณเพิ่มสิน


H, 43.25 , Oct 2013

CENTEL Weekly L, 26.00, Jul 2013 PE 26.56 PBV 4.89 EPS 0.76 BVPS 7.15 แบ่งเป็น 2 ธุรกิจ คือ 1. ธุรกิจโรงแรม ในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้ แบรนด์ของตนเอง เซ็นทารา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท เซ็นทรา และแบรนด์ภาย ใต้เครือ แอคคอร์ และธุรกิจรับจ้าง บริหารโรงแรมภายใต้สัญญาบริหาร โรงแรม 2. ธุรกิจอาหารจานด่วนใน ประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ของตนเอง คือ เดอะ เทอเรส และ ริว และแฟรนด์ ไชส์ คือ มิสเตอร์โดนัท อาร์ตี้ แอนด์ เค.เอฟ.ซี เปปเปอร์ลันช์ โคล สโตน และ ชาบูตง มีสาขากระจายอยู่ทั่ว ประเทศ

!24

หุ้นสร้างเศรษฐี โดย คุณเพิ่มสิน


H, 12.60 , Mar 2013

CFRESH Weekly

PE N/A PBV 2.40 EPS -0.55 BVPS 2.80

L, 6.40, Sep 2013

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็ง โดยมีการส่งออกสินค้าหลักส่วนใหญ่ ภายใต้แบรนด์ของตัวเอง ได้แก่ Seafresh, Sea AngelI, Phoenix ,Thai Chia, Go-Go และ ผลิตภายใต้แบรนด์ของลูกค้า

!25

หุ้นสร้างเศรษฐี โดย คุณเพิ่มสิน


H, 1.92 , Apr 2013

CGD Weekly

PE N/A PBV 1.99 EPS -0.01 BVPS 0.64

L, 0.69, Jul 2013

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการอิลี เม้นท์ ศรีนครินทร์ และโครงการแลนด์ มาร์ค วอเตอร์ฟร้อนท์ รวมทั้งการถือ หุ้นในบริษัทอื่น ได้แก่ บริษัท เอ-โฮสต์ จำกัด

!26

หุ้นสร้างเศรษฐี โดย คุณเพิ่มสิน


H, 2.75 , Mar 2013

CI Weekly L, 1.52, Jun 2013 PE 3.51 PBV 0.93 EPS 0.48 BVPS 1.95 พัฒนาอสงั หาริมทรัพย์เพือ 2 ขาย ธุรกิจ ให ้เชา่ อาคารสํานักงานและศูนย์การค ้า ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจรับบริหาร โครงการอสงั หาริมทรัพย์

!27

หุ้นสร้างเศรษฐี โดย คุณเพิ่มสิน


CIMBT

H, 2.96 , Oct 2012

Weekly

PE 37.64 PBV 1.97 EPS 0.05 BVPS 1.01

L, 1.58, Aug 2012

ธุรกิจธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ มี สาขาอยู่ทั่วภูมิภาคในประเทศไทย และ เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มซีไอเอ็มบี สถาบัน การเงินที่มีชื่อเสียงของประเทศ มาเลเซีย

!28

หุ้นสร้างเศรษฐี โดย คุณเพิ่มสิน


H, 2.76 , May 2013

CNS Weekly

PE 8.66 PBV 0.67 EPS 0.28 BVPS 2.49

L, 1.46, Aug 2013

ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมีธุรกิจ หลัก ได้แก่ ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลัก ทรัพย์ ธุรกิจเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญา ซื้อขายล่วงหน้า ธุรกิจการเป็นที่ปรึกษา ทางการเงิน ธุรกิจการจัดจำหน่ายหลัก ทรัพย์ ธุรกิจการยืมและให้ยืมหลัก ทรัพย์ ธุรกิจการเป็นตัวแทนสนับสนุน การขาย และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

!29

หุ้นสร้างเศรษฐี โดย คุณเพิ่มสิน


H, 52.00 , Feb 2013

CPALL Weekly

L, 32.00, Aug 2013

PE 33.12 PBV 14.06 EPS 0.95 BVPS 2.95 ดำเนินธุรกิจร้านสะดวกซื้อภายใต้ เครื่องหมายการค้า 7-Eleven และให้ สิทธิแก่ผู้ค้าปลีกรายอื่นในการดำเนิน ธุรกิจในประเทศไทย และลงทุนใน ธุรกิจสนับสนุนธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ เช่น ผลิตและจำหน่ายอาหารแช่แข็ง และเบเกอรี่ ตัวแทนรับชำระเงินค่า สินค้าและบริการ เป็นต้น

!30

หุ้นสร้างเศรษฐี โดย คุณเพิ่มสิน


H, 4.60 , Jan 2013

CPI Weekly

PE N/A PBV 0.84 EPS -0.03 BVPS 2.78

L, 2.00, Jun 2013

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน ปาล์มประเภทต่างๆ อาทิ น้ำมันปาล์ม ดิบ น้ำมันเมล็ดในปาล์ม น้ำมันปาล์ม บริสุทธิ์ น้ำมันเมล็ดในปาล์มบริสุทธิ์ น้ำมันปาล์มโอเลอิน เพื่อการนำไปใช้ ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆ มากมาย และน้ำมันปาล์มโอเลอินผ่านกรรมวีธี บรรจุขวด ปี๊บ และถุง ตรา ลีลา ที่ได้ คุณภาพและมาตรฐานสากล สำหรับใช้ ในตลาดผู้บริโภคทั่วไป รวมทั้งยังมี ผลิตภัณฑ์พลอยได้อื่นๆ อาทิ ไขปาล์ม บริสุทธิ์ กรดไขมันปาล์ม และกากเมล็ด ในปาล์ม สำหรับใช้ในอุตสาหกรรม อาหารสัตว์อีกด้วย

!31

หุ้นสร้างเศรษฐี โดย คุณเพิ่มสิน


H, 1.55 , Mar 2013

CYBER Weekly

L, 0.90, Aug 2013

PE N/A PBV 1.52 EPS -0.05 BVPS 0.59

พัฒนาและจำหน่ายโปรแกรมเกมส์

!32

หุ้นสร้างเศรษฐี โดย คุณเพิ่มสิน


H, 66.50 , Jun 2012

DCC Weekly

PE 15.45 PBV 7.50 EPS 2.55 BVPS 6.73

L, 40.25, Nov 2012

ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิคทั้งปู พื้นและบุผนัง โดยรับซื้อสินค้าทั้งหมด ที่ผลิตจากบริษัทย่อย รวมทั้งสั่งซื้อ สุขภัณฑ์ บัวกาบกล้วยและกาวยาแนว มาจัดจำหน่ายผ่านบริษัทย่อย และทำ ตลาดขายปลีกเองในรูป ตลาดนัด กระเบื้องไดนาสตี้ - ไทล์ท้อป

!33

หุ้นสร้างเศรษฐี โดย คุณเพิ่มสิน


H, 51.00 , Sep 2013

DELTA Weekly L, 33.00, Jun 2013

PE 11.60 PBV 2.50 EPS 3.46 BVPS 19.13 ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการ จัดการระบบกำลังไฟฟ้า (Power management solutions) รวมถึงชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางประเภท ได้แก่ พัดลมระบายความร้อน (Cooling Fan) อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์ (EMI) และโซลินอยด์ มีฐานการผลิตอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่ว โลก ได้แก่ ยุโรป ตะวันออกกลาง อเมริกาใต้ และเอเชีย

!34

หุ้นสร้างเศรษฐี โดย คุณเพิ่มสิน


H, 2.70 , Apr 2013

FANCY Weekly

PE 68.74 PBV 0.65 EPS 0.07 BVPS 2.75

L, 1.59, Jun 2013

ผลิตและจําหน่ายเฟอร์นเิ จอร์ไม ้และ แปรรูปไม ้ยางพารา

!35

หุ้นสร้างเศรษฐี โดย คุณเพิ่มสิน


H, 1.46 , Mar 2013

GENCO Weekly

PE 23.13 PBV 0.68 EPS 0.02 BVPS 1.20

L, 0.68, Aug 2013

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจใน การให้บริการจัดการบำบัดและกำจัด กากอุตสาหกรรมจากกิจการ อุตสาหกรรมต่าง ๆ

!36

หุ้นสร้างเศรษฐี โดย คุณเพิ่มสิน


H, 0.21 , Mar 2012

GJS Weekly

PE N/A PBV 0.45 EPS -0.01 BVPS 0.13

L, 0.05, Aug 2013

ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อน และผลิตภัณฑ์ ต่อเนื่อง ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นสาย ผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ 1. เหล็กแผ่นรีด ร้อนชนิดม้วน 2. เหล็กแผ่นรีดร้อนปรับ สภาพผิวชนิดม้วน 3. เหล็กแผ่นรีดร้อน ล้างผิวและเคลือบน้ำมัน

!37

หุ้นสร้างเศรษฐี โดย คุณเพิ่มสิน


H, 1.96 , Jan 2013

GRAND Weekly

PE N/A PBV 1.35 EPS -0.07 BVPS 0.82

L, 0.99, Aug 2013

ธุรกิจโรงแรม ให้เช่าสถานประกอบการ ศูนย์การค้า และการพัฒนา อสังหาริมทรัพย์

!38

หุ้นสร้างเศรษฐี โดย คุณเพิ่มสิน


H, 0.54 , Mar 2012

GSTEL Weekly

PE N/A PBV 0.4 EPS -0.03 BVPS 0.27 L, 0.10, Dec 2013

ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด ม้วน และเหล็กแผ่นหนา (slab) เพื่อนำ ไปใช้เป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรมต่อ เนื่องต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก แผ่นรีดเย็น เหล็กชุบสังกะสี ท่อเหล็ก เหล็กรูปพรรณที่ใช้ในการก่อสร้าง ภาชนะบรรจุน้ำมันหรือก๊าซหุงต้ม ชิ้น ส่วนรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และ เฟอร์นิเจอร์เหล็ก เป็นต้น

!39

หุ้นสร้างเศรษฐี โดย คุณเพิ่มสิน


H, 4.94 , Mar 2013

HEMRAJ Weekly

PE 10.55 PBV 2.49 EPS 0.21 BVPS 1.22

L, 2.72, Aug 2013

พัฒนานิคมอุตสาหกรรม พร้อมระบบ สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความ สะดวก แถบชลบุรี ระยอง และสระบุรี และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประเภท โรงงานสำเร็จรูปเพื่อเช่าและขาย สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม

!40

หุ้นสร้างเศรษฐี โดย คุณเพิ่มสิน


H, 12.00 , Feb 2013

IT Weekly

PE N/A PBV 1.02 EPS -0.02 BVPS 2.97 L, 2.80,Aug 2013

ประกอบธุรกิจค้าปลีก (Superstore) เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงสินค้าที่เกี่ยวข้องทางด้านไอที แบบครบวงจร (One Stop Shopping IT Products) ภายใต้ชื่อทางการค้าว่า ไอที ซิตี้ ซึ่งเป็นร้านค้าปลีกในรูปแบบ ไอที ซูเปอร์สโตร์

!41

หุ้นสร้างเศรษฐี โดย คุณเพิ่มสิน


H, 9.48 , Mar 2013

ITD Weekly

PE 28.34 PBV 2.19 EPS 0.11 BVPS 2.27

L, 3.79, Jul 2013

เป็นบริษัทก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้าง ครบวงจร ที่มีความชำนาญในงาน ก่อสร้างทุกประเภท มีความพร้อมที่จะ สร้างโครงการขนาดใหญ่ หรือใช้ เทคนิคขั้นสูง และขยายธุรกิจรับเหมา ก่อสร้างไปต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย

!42

หุ้นสร้างเศรษฐี โดย คุณเพิ่มสิน


H, 20.17 , Feb 2012

LANNA Weekly

PE 10.76 PBV 1.57 EPS 0.84 BVPS 7.57

L, 10.30, Aug 2013

ผลิตและจำหน่ายถ่านหินทั้งในประเทศ และต่างประเทศ แบ่งเป็น 1. ธุรกิจ ถ่านหินในประเทศ : นำเข้าถ่านหินจาก เหมืองร่วมทุนและจากแหล่งอื่นใน ประเทศอินโดนีเซียมาจำหน่าย 2. ธุรกิจถ่านหินในต่างประเทศ : เข้าไป ร่วมลงทุนทำเหมืองถ่านหินในประเทศ อินโดนีเซีย โดยนำเข้าถ่านหินจาก เหมืองร่วมทุนมาจำหน่ายให้กับลูกค้า ในประเทศและส่งไปจำหน่ายยัง ประเทศอื่น ในแถบภูมิภาคเอเชีย

!43

หุ้นสร้างเศรษฐี โดย คุณเพิ่มสิน


H, 2.26 , Mar 2012

LVT Weekly

PE N/A PBV 1.57 EPS -0.02 BVPS 0.72

L, 1.12, Nov 2013

ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกล โดยการออกแบบ พัฒนา และปรับปรุง ประสิทธิภาพของเครื่องจักรและ อุปกรณ์ สำหรับอุตสาหกรรมซีเมนต์ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกัน นอกจากนี้บริษัทได้ก้าวสู่การออกแบบ โรงงานปูนซีเมนต์อย่างครบวงจร (Complete Cement plants)

!44

หุ้นสร้างเศรษฐี โดย คุณเพิ่มสิน

Presentation of 14-12-2013  

Hand out for Activity

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you