Page 1

Πάτρα, 30-8-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 64η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΔΡΑ: ΠΑΤΡΑ

Αρ. Πρωτ. 30 Εγκ. 5 Προς: τις/τους Νηπιαγωγούς Δ/νσης, 1ου και 5ου Γραφείου Π.Ε. Ν.Αχαΐας

ΚΟΙΝ.:1. ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ/νση Προσωπικού Ταχ. Δ/νση: Πατρέως 53 Π.Ε. Τμήμα Α΄ Αθήνα Τ.Κ.26221 2. ΥΠ.Ε.Π.Θ. Δ/νση Σπουδών Π.Ε. Πληρ.: Ζαχαρούλα Βοϊνέσκου 3. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τηλέφωνο: 2610 338875 4. Περιφερειακό Δ/ντή Π. και Δ. Fax: 2610 338875 Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας 5. Δ/ντή Π.Ε. Ν.Αχαΐας 6. Προϊσταμένους των 1ου και 5ου Γραφείων Ν.Αχαϊας

Θέμα 1ο : “Χαιρετισμός” Αγαπητές/οί συνάδελφοι, βρισκόμαστε στο ξεκίνημα νέας σχολικής χρονιάς, η οποία είναι κρίσιμη και για όλους δύσκολη. Τα παιδιά που θα φοιτήσουν στα Νηπιαγωγεία μας δεν είναι ανάγκη να τα βαρύνει η όλη αυτή κατάσταση, αλλά ούτε και οι οικογένειες πρέπει να νιώσουν τη φοίτηση των παιδιών τους στο Νηπιαγωγείο ως ένα επιπλέον βάρος. Η προσπάθειά μας αυτή τη χρονιά θα επικεντρωθεί στο να δημιουργήσουμε με άχρηστα υλικά.


Ιδιαίτερα αυτήν την εποχή το σχολείο είναι δίπλα στην οικογένεια, την οποία στηρίζει, και ζητώντας την συνεργασία των γονέων και όλων των φορέων θα δημιουργήσει και θα βοηθήσει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Βαδίζοντας προς αυτήν την κατεύθυνση θα ανταλλάξουμε ιδέες μεταξύ μας και θα συνεισφέρουμε στην καλύτερη και εποικοδομητικότερη συνεργασία μας προς το συμφέρον των μαθητών μας.

Θέμα 2ο : “Προγραμματισμός Σεμιναρίου με τις/τους νηπιαγωγούς της 64 ης Περιφέρειας” Κατόπιν εγκρίσεως του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ. Ελλάδας, στις 7 και 8 Σεπτεμβρίου 2010, θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο των Νηπιαγωγών, των δημοσίων και ιδιωτικών Νηπιαγωγείων, της 64ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής στην αίθουσα σεμιναρίων του ΕΛΚΕΠΑ (Ακτή Δμαίων και Υψηλάντου 1) με θέμα: «Δημιουργικότητα και άχρηστα υλικά». Την Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2010, θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο οι Νηπιαγωγοί της Διεύθυνσης και του 1ου Γραφείου Π.Ε. και Την Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010, οι νηπιαγωγοί του 5ου Γραφείου Π.Ε. (Δημόσια και Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία). Η παρακολούθηση του σεμιναρίου είναι υποχρεωτική για όλες/ους τις/τους νηπιαγωγούς. Παρακαλείστε, δε, να βρίσκεστε στο χώρο αυτό στις 9.00 π.μ. ακριβώς. Η λήξη του σεμιναρίου θα γίνει στις 12.30. Θέμα 3ο : “Επικοινωνία με τη Σχολική Σύμβουλο 64ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής” Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι:

Τηλέφωνο γραφείου: 2610 338875 Κινητό τηλέφωνο: 6979167143

Fax: 2610 338875


Η Σχολική Σύμβουλος θα βρίσκεται στο γραφείο κάθε Δευτέρα από 10.00-13.30. Θέμα 4ο : “Συμπλήρωση εντύπου” Σας στέλνουμε, συνημμένα, πίνακα για τη συμπλήρωση των ατομικών στοιχείων των νηπιαγωγών του Σχολείου σας και παρακαλούμε να επιστραφεί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Αν υπάρξει οποιαδήποτε αλλαγή κατά τη διάρκεια της χρονιάς, παρακαλούνται

οι

Προϊστάμενες

να

μας

ενημερώνουν

εγγράφως,

συμπληρώνοντας τον πίνακα μόνο με τα νέα στοιχεία .

Θέμα 5ο : “Υποβολή προγραμμάτων” Οι Προϊστάμενες των Νηπιαγωγείων παρακαλούνται να υποβάλλουν το Πρόγραμμα του σχολείου τους σε τρία αντίγραφα, για θεώρηση άμεσα. Θέμα 6ο : “Αποστολή πρακτικού” Παρακαλούμε να μας αποστείλετε φωτοαντίγραφο του πρακτικού του προγραμματισμού εργασίας του σχολικού έτους 2010-2011. Στο

πρακτικό

αναγράφονται οπωσδήποτε τα θέματα των σχεδίων εργασίας και των καινοτόμων δράσεων που θα υλοποιηθούν σε κάθε τμήμα. Επίσης, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν και οι δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετέχουν οι γονείς ή άλλοι εξωτερικοί συνεργάτες. Θέμα 7ο : “Εκδήλωση του Καραμανδανείου Νοσοκομείου” Το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών για να ευχαριστήσει τα Νηπιαγωγεία για την προσφορά ομαδικών εικαστικών έργων προς το Νοσοκομείο, μας καλεί σε εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει στις 9-92010. Για την ώρα θα ενημερωθείτε ηλεκτρονικά. Η Σχολική Σύμβουλος της 64ης Περιφέρειας Προσχ. Αγωγής

Ζαχαρούλα Βοϊνέσκου

Του περιεχομένου της εγκυκλίου παρακαλούνται να λάβουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι εκπαιδευτικοί


Σχολικό έτος 2010-2011 Σχολείο: Τηλέφωνο και φαξ:

Δ/νση: email: ΠΙΝΑΚΑΣ Στοιχείων Προσωπικού του Νηπιαγωγείου Τμήμα

Α/ Α

Ονοματεπώνυμο

Κλασικό Αριθμός νηπίων

ΟλοήμεροΑριθμός νηπίων

Υπηρεσιακή κατάσταση Αναπ Από Διδακτ Έτη Οργ. ληρώ σπα υπηρ. θέση ορικό τρια/ ση της

1 2 3 4 5 6

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

εγκύκλιος 5-2010  
εγκύκλιος 5-2010