Page 1

υπάρχει άλλος δρόµος

ΑΝΑΤΡΟΠΗ ο πλούτος σ’ αυτούς που τον παράγουν ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Οι περιφερειακές και δηµοτικές εκλογές του Μαΐου θα γίνουν εν µέσω

θριαµβολογίας για το πρωτογενές πλεόνασµα και την ελληνική προεδρία στην ΕΕ, που καµία σχέση δεν έχουν µε την πραγµατικότητα που βιώνουν οι χιλιάδες απολυµένων, ανέργων, αστέγων και πεινασµένων αυτής της χώρας. Σε µια περίοδο έντασης της επίθεσης κυβέρνησης κεφαλαίου, ΕΕ, ∆ΝΤ που συνθλίβει τα όποια εργατικά δικαιώµατα έχουν αποµείνει δηµιουργώντας συνθήκες «εργασιακού µεσαίωνα», που διαλύει τις δηµόσιες παροχές παιδείας, υγείας, πρόνοιας και υποδοµών, ιδιωτικοποιεί – εµπορευµατοποιεί τα δηµόσια κοινωνικά αγαθά (ενέργεια, νερό, επικοινωνία), συντρίβει τα εργασιακά και δηµοκρατικά δικαιώµατα, εντείνει τη φορο-ληστεία των λαϊκών στρωµάτων και προωθεί την ιδιωτικοποίηση-ξεπούληµα του δηµόσιου πλούτου. Η επίθεση αυτή συνοδεύεται από ένταση της κρατικής καταστολής, της βίας, και του αυταρχισµού. Αυτή η πολιτική τροφοδοτεί και στηρίζει την άνοδο των ρατσιστικών-φασιστικών ιδεών και την εγκληµατική δράση των ταγµάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής.

Στα 5 χρόνια που η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς µνηµονίων δόθηκαν

πραγµατικά ηρωικές µάχες σε µια πορεία παρατεταµένου παλλαϊκού ξεσηκωµού. Από τις πλατείες των αγανακτισµένων στις απεργίες διαρκείας των αποφασισµένων. Από τα τοπικά κινήµατα στις Σκουριές και την Κερατέα µέχρι τις λαϊκές συνελεύσεις στις γειτονιές. Την λαϊκή άρνηση πληρωµών των χαρατσιών µέχρι τα εγχειρήµατα κοινωνικής αλληλεγγύης (κοινωνικά µαθήµατα, κοινωνικά ιατρεία, δίχτυα χωρίς µεσάζοντες). Από τις εργατικές αντιστάσεις, την

ΕΞΟ∆ΟΣ ΑΠΟ ΕΥΡΩ-ΕΕ

ΕΡΤ µέχρι τους διοικητικούς των Πανεπιστηµίων και από τη Χαλυβουργίακαι το ΜΕΤΡΟ µέχρι τους καθηγητές και τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονοµικών. Φαίνεται ότι αυτός ο λαός µπορεί να στέκεται όρθιος να αντέχει συλλογικά να αγωνίζεται βάζοντας εµπόδιο κατ’αρχήν στην επιβολή νέων µέτρων που ζητάει η τρόικα, αποσταθεροποιώντας την κυβέρνηση, οικοδοµώντας εναλλακτικό δρόµο για τον ίδιο και την κοινωνία. Κινήµατα που προσέκρουσαν στην αδιαλλαξία της κυβέρνησης αντιµετώπισαν την ωµή καταστολή του κράτους και του παρακράτους µάτωσαν µε στόχο να εµπεδωθεί η κυρίαρχη πολιτική να καµθεί το ηθικό να καλλιεργηθεί η ηττοπάθεια και απόγνωση. Μα δεν τα κατάφεραν γιατί όσο είµαστε αντιµέτωποι µε την βίαιη πραγµατικότητα ο αγώνας είναι µονόδροµος. Γιατί η πολιτική κρίση βαθαίνει, η αποστοίχιση κόσµου από τα κυρίαρχα κόµµατα εξουσίας διευρύνεται, και αυξάνει ο ευρω-σκεπτικισµός. Γιατί γνωρίζουν και οι ίδιοι τον κίνδυνο νέων µη ελεγχόµενων εξεγερσιακών καταστάσεων. Επίσης αυτά τα 5 χρόνια φάνηκαν και τα όρια της επίσηµης αριστεράς να προβάλλει εναλλακτικό σχέδιο που θα απαντήσει στις ανάγκες του λαού. Ο µεν ΣΥΡΙΖΑ ενσωµατώνεται στο σύστηµα προβάροντας το κυβερνητικό του κουστούµι το δε ΚΚΕ είναι εχθρικό σε κάθε κινητοποίηση που δεν ελέγχει. Σηµαντικό ρόλο έπαιξε το αντιφασιστικό κίνηµα όπου ιδιαίτερα µετά την δολοφονία του Παύλου Φύσσα ανάγκασε την κυβέρνηση να αναδιπλωθεί από την λογική ‘ τσακίζουµε όποιον ακουµπάει την Χρυσή Αυγή’ να παραδεχτεί εν µέρει την εγκληµατική δράση της οργάνωσης προφυλακίζοντας ορισµένα µέλη της ηγεσίας της συνεχίζοντας όµως µε την πολιτική της να τροφοδοτεί ουσιαστικά το φασιστικό φαινόµενο.

Σαρωτικές είναι και οι αλλαγές τα τελευταία πέντε χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση στην κατεύθυνση της κατάργησης των κοινωνικών παροχών, της ενίσχυσης του κεφαλαίου ντόπιου και ξένου, της ιδιωτικοποίησης κερδοφόρων τοµέων και κοινωνικών υπηρεσιών, της εκποίηση δηµόσιας περιουσίας και φυσικού πλούτου της ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων.

Σηµαντική τοµή αποτέλεσε ο Καλλικράτης που είναι θεσµικό εργαλείο της επίθεσης απέναντι στους εργαζόµενους και τα λαϊκά στρώµατα µέσω της

µεταφοράς µεγάλου αριθµού αρµοδιοτήτων από το κεντρικό σε ένα επίσης αντιδηµοκρατικό θεσµό όπως ο δήµος ή η περιφέρεια µε επιδίωξη την υποβάθµιση, ιδιωτικοποίηση, ανταποδοτικότητα, µε παράλληλη τεράστια µείωση της χρηµατοδότησης των ΟΤΑ και της εφαρµογής κοµβικών στοιχείων της συνολικότερης µνηµονιακής πολιτικής τοπικά. Στα τρία χρόνια εφαρµογής του Καλλικράτη µειώθηκαν πάνω από 60% οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) και -πρακτικά- εκµηδενίστηκε το Πρόγραµµα ∆ηµόσιων Επενδύσεων.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Η µε τις οδηγίες και τις αποφάσεις τηςεπιβάλλει καθηµερινά τις πολιτικές σε όφελος του κεφαλαίου

Ε

µπλέκεται σε µια σειρά από τοµείς λειτουργίας και συγκρότησης των ΟΤΑ (κοινωνικές υπηρεσίες, εργασιακές σχέσεις, έργα, ξεπούληµα δηµοσίου πλούτου, διάλυση αγροτικής παραγωγής, αλλαγή παραγωγικού µοντέλου µε σκοπό το απόλυτο προσανατολισµό το κέρδος κ.α ). Γίνεται βαθύτερα αντιλαϊκός ο προσανατολισµός του ΕΣΠΑ, πιο στοχευµένος στην εξυπηρέτηση των επιχειρηµατικών συµφερόντων και των ιδιωτικοποιήσεων και διαµορφώνεται κατεύθυνση πλήρους υποταγής κάθε «αναπτυξιακού» σχεδιασµού στο Μνηµόνιο, στο «∆ηµοσιονοµικό Σύµφωνο» της ΕΕ και στην αντιδραστική νέα στρατηγική της ΕΕ «Ευρώπη 2020». Χαρακτηριστικά το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 δεν προσανατολίζεται πλέον σε υποδοµές, αλλά καθορίζει ότι «έµφαση θα δοθεί στην καινοτοµία, την έρευνα και την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας».Η σύνδεση µε ΕΕ γίνεται πιο άµεση και ασφυκτική µε την επιτήρηση και υψηλή εποπτεία των Ράϊχενµπαχ και Φούχτελ.

Ανυπόταχτη Κρήτη | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Παρέµβαση

1


Τώρα έχουν βγει όλοι οι υποψήφιοι-εκλεκτοί του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆ προεκλογικά τη στιγµή που όλο το προηγούµενο διάστηµα όχι µόνο ευθυγραµµίστηκαν πλήρως µε τις εντολές του µνηµονίου, της κυβέρνησης της Τρόικας αλλά πρωτοστάτησαν σε τοπικό επίπεδο στην εφαρµογή τους, (απολύσεις – διαθεσιµότητες στους ΟΤΑ, κλείσιµο – συγχωνεύσεις υπηρεσιών, φοροµπηξίας, αύξηση τελών) να µας παρουσιάσουν το νέο τους αναπτυξιακό πρόγραµµα για την Κρήτη.

Να µας πείσουν ότι η Κρήτη µπορεί να

εκµεταλλευτεί το νερό τις θάλασσες, τον ήλιο , τα εύφορα εδάφη που διαθέτει και να έχει αύξηση της επιχειρηµατικότητας, νέες θέσεις εργασίας, άνθηση του τουρισµού και του αγροτικού τοµέα, να καταστεί το εµπορικό και ενεργειακό κέντρο της Μεσογείου. Να µας δελεάσουν µε τα αναπτυξιακά έργα.

Μα δεν µας πείθουν γιατί έχουµε µάτια και

βλέπουµε ότι η φετινή αύξηση της τουριστικής δραστηριότητας κατά 3% για την οποία καυχιόταν η κ. Κεφαλογιάννη σηµαδεύτηκε από µαζικές απολύσεις στο χώρο της εστίασης, περικοπή των αποδοχών των εργαζοµένων στο χώρο του τουρισµού, καθυστέρηση και άρνηση πληρωµής των δεδουλευµένων τους, µείωση του επιδόµατος ανεργίας τη χειµερινή περίοδο, κλείσιµο των τουριστικών µονάδων µικρής κλίµακας. Γιατί οι µεγαλοξενοδόχοι παρά την αύξηση των κερδών τους εκµεταλλεύονται την «κρίση» και χρησιµοποιούν τους εργαζόµενους µε του χειρότερου όρους.

Π

ολλά µαγαζιά βάζουν λουκέτο ακόµα και στο κέντρο των πόλεων και δίπλα τους εµπορεύονται οι σύγχρονοι µαυραγορίτες αγοράς χρυσού τον πόνο των ανθρώπων. Επιχειρήσεις (π.χ. Αριάδνη, Ανακύκλωση) κλείνουν και οι εργαζόµενοι προστίθενται στου άνεργους µαζί µε τους χιλιάδες απολυµένους απ’τον τουρισµό ή το κλείσιµο βιοτεχνιών κυρίως στο Ηράκλειο. Οι κοινωνικές υποδοµές διαλύονται φτάνοντας στο σηµείο να δροµολογούν το κλείσιµο του µοναδικού νοσοκοµείου στην Ιεράπετρα µε τα οξυµένα προβλήµατα υγείας των κατοίκων/µεγαλύτερο

ποσοστό καρκινοπαθών πανευρωπαϊκά. Η Κρήτη παρουσιάζει τα υψηλότερα ποσοστά υπερχρεωµένων νοικοκυριών και αυτοκτονιών.

Ο πληθυσµός του νησιού που απασχολείται σε

σηµαντικό βαθµό µε τη γη µειώνεται δραστικά καθώς ωθείται στην αναγκαστική εγκατάλειψη (αναντιστοιχία κόστους-εσόδων παραγωγής), τα χωριά µας ερηµώνουν, και τα χωράφια µένουν χέρσα. Οι αγρότες καταντούν έρµαια των µεσαζόντων που παίρνουν τα προϊόντα τους κοψοχρονιά, ενώ ο καταναλωτής τα βρίσκει πανάκριβα και δυσκολεύεται να τα αγοράσει (π.χ. το λάδι έχει 2-2,5 ευρώ για παραγωγό, ο καταναλωτής το βρίσκει 6). Το µεγαλύτερο µέρος των παραγωγών του νησιού παίρνει κατά µέσο όρο 3.000 – 5.000 ευρώ επιδότησης, ως επίδοµα συντήρησης για την παραγωγή φτηνών προϊόντων που θα λυµαίνονται οι µεσάζοντες, ενώ τα πολλά πακέτα τα παίρνουν αυτοί που δηλώνουν και έχουν πολλά στρέµµατα.

Σ’ένα νησί µε µεγάλες δυνατότητες παραγωγής

εισάγουµε λεµόνια Αργεντινής, πατάτες Αιγύπτου κ.α. (χώρες µε χαµηλά µεροκάµατα) που οδηγούν στην υποτίµηση - διάλυση εγχώριας παραγωγής. Το κλείσιµο της ΑΤΕ, ο αναγκαστικός δανεισµός για καλλιεργητικά έξοδα θα οδηγήσει πολλούς κυρίως µικροαγρότες να χάσουν την περιουσία τους που βρίσκεται υποθηκευµένη. Τα πρόσφατα µέτρα για χαράτσια στα αγροτεµάχια και το νέο φορολογικό θα σηµαίνει τον πλήρη αφανισµό των µικροκαλλιεργητών και την συγκεντροποίηση της γης σε λίγους τσιφλικάδες – επιχειρηµατίες.

Η νέα µπίζνα µε τις ανανεώσιµες πηγές θα

σηµαίνει καταστροφή τεράστιων εκτάσεων καλλιέργειας και βοσκής µε τραγικές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων. Παραδοσιακά επαγγέλµατα όπως βοσκοί, αγρότες θα θιγούν ανεπανόρθωτα καθώς θα τους αρπάξουν τα παραγωγικά τους µέσα (περιουσίες) τους. Εκτάσεις καλλιεργήσιµες χαρακτηρίζονται ως δασικές και δεσµεύονται χωρίς καν αποζηµίωση για την εξυπηρέτηση του νέου εθνικού συµφέροντος. Θα µετατρέψουν το νησί σε µπαταρία 6.000ΜW παραγωγής και εξαγωγής ενέργειας που θα εκµεταλλεύονται ντόπια και ξένα συµφέροντα τη στιγµή που πολλοί κάτοικοι στερούνται της δυνατότητας ηλεκτροδότησης και θέρµανσης (αδυναµία πληρωµής ακριβού ρεύµατος και πετρελαίου). Η πρόσφατη εµπειρία µε τα φωτοβολταικά όπου εν µία νυκτί όσοι είχαν ένα χωράφι βρέθηκαν όµηροι των τραπεζών χωρίς να µπορούν να αποπληρώσουν το δάνειό τους επειδή επιβλήθηκε µείωση της αγοράς του ρεύµατος από την ∆ΕΗ αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει δρόµος εύκολου πλουτισµού όπως έταζαν αλλά αντίθετα σχέδιο καταλήστευσης των µικρών αγροτών.

Τ

ο νησί χρησιµοποιείται ως ορµητήριο των ιµπεριαλιστών που χρησιµοποιούν τις βάσεις του θανάτου στη Σούδα για τα πολεµικά τους σχέδια. Τώρα µάλιστα σκοπεύουν να ρίξουν τα χηµικά της Συρίας που παρήγαγαν οι ΗΠΑ στη Μεσόγειο κοντά στην Κρήτη µε ολέθριες συνέπειες για τη ζωή και το µέλλον των κατοίκων.

Για εµάς η ανάπτυξη δεν ορίζεται από τους δείκτες του χρηµατιστηρίου και τα κέρδη των αγορών αλλά

αποτυπώνεται στην κοινωνική ευηµερία στην δυνατότητα του λαού να ζει και να εργάζεται µε αξιοπρέπεια να έχει ελεύθερη πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά, υγεία, εκπαίδευση κ.α.

Μπορούν οι αγρότες µας να ζουν µε αξιοπρέπεια απ΄ τη δουλειά τους στο χωράφι εξασφαλίζοντας το εισόδηµα τους απ’ τα προϊόντα που παράγουν µε

ασφάλειας σε ρήξη µε τους µεσάζοντες και τα καρτέλ τροφίµων. Μπορούµε να καλλιεργούµε µε βιολογικές φυσικές πρακτικές και µειωµένο κόστος παραγωγ συνθήκες εργασίας και ασφαλή προϊόντα για το λαό. Να πετύχουµε διατροφική επάρκεια και αυτάρκεια σε ρήξη µε τις καταναλωτικές συνήθειες του γρήγορου

Μπορούµε να έχουµε τουρισµό µε βάση τα συµφέροντα των χιλιάδων εργαζοµένων που απασχολεί αυτός ο κλάδος για να ζουν αξιοπρεπώς και µε σεβασµό οµορφιά του νησιού. ∆ιακοπές για τη νεολαία, τους εργαζόµενους , τους συνταξιούχους.

Μπορούµε να έχουµε δηµόσιες κοινωνικές υπηρεσίες που θα παρέχουν δηµόσια κοινωνικά αγαθά προς όλο το λαό, επανδρωµένες µε επαρκές µόνιµο αµείβεται αξιοπρεπώς για τις υπηρεσίες του θα παράγει κοινωνικό έργο και θα είναι αρνητικό σε πρακτικές εξαγοράς.

2

Ανυπόταχτη Κρήτη


Με το

Αντικαπιταλιστικό Πρόγραµµα Πάλης για την ανατροπή της επίθεσης κυβέρνησης-ΕΕ-∆ΝΤ-κεφαλαίου

Με βάση τις δυνατότητες της εποχής µας, εποχή όπου παράγεται τεράστιος πλούτος αλλά τον νέµεται µια µειοψηφία καταθέτουµε ένα πρόγραµµα

πάλης που απαντά στις καθηµερινές αγωνίες του νεολαίου, εργαζόµενου, αγρότη, µικροµεσαίου. Προµετωπίδα αυτού του προγράµµατος πάλης είναι η ανατροπή της πολιτικής κεφαλαίου-ΕΕ-∆ΝΤ στους ΟΤΑ και την κοινωνία, και της κυβέρνησης του µαύρου µετώπου, που την εφαρµόζει. Η πάλη για να ανοίξει ο δρόµος για την άµεση βελτίωση της ζωής του λαού, για τα κοινωνικά, εργασιακά, οικονοµικά, πολιτικά του δικαιώµατα, ενάντια στην βάρβαρη λιτότητα, την επιχειρηµατικοποίηση - ανταποδοτικότητα και την υποταγή στο κεφάλαιο τοπικό ή «εθνικό», την αντιδραστικοποίηση του πολιτικού συστήµατος, την ΕΕ, στα πλαίσια του ευρύτερου αγώνα για την αντικαπιταλιστική ανατροπή της επίθεσης.

Κατάργηση κάθε τοπικής φορολογίας για τη λαϊκή κατοικία

παλεύουµε για:

Όχι στις κατασχέσεις µισθών χρηµατοδότησης των ΚΑΠ που έχουν περικοπεί, καµιά νέα αρµοδιότητα χωρίς τους αντίστοιχους πόρους. των δήµων από το κράτος. Άµεση απόδοση από το κράτος στους ΟΤΑ των χρωστούµενων πόρων (φόροι που έχουν καταβάλει οι εργαζόµενοι), να σταµατήσει το µπαλάκι για το θέµα των εσόδων ανάµεσα σε κεντρικό κράτος και δήµο για να υποβαθµίζονται και οι διαλύονται οι κοινωνικές παροχές.

Η στέγαση είναι δικαίωµα όλων!

Κοινωνικές υπηρεσίες, υγεία και µόρφωση για όλους!

Όχι στην πολλαπλή φορολόγηση της. Καµιά κατάσχεση κατοικίας όσων έχουν πάρει δάνειο και έχουν χάσει τη δουλειά τους, είναι απλήρωτοι ή τους έχουν µειώσει µισθό και σύνταξη. Κανένας πλειστηριασµός για χρέη σε δηµόσιο, τράπεζες. Κανένα λαϊκό σπίτι στα χέρια κράτους, τραπεζών. ∆ιαγραφή χρεών προς κράτος και τράπεζες των µακροχρόνια ανέργων, χαµηλοσυνταξιούχων και φτωχοποιηµένων στρωµάτων. Μείωση των δανείων των λαϊκών νοικοκυριών ανάλογη µε τη µείωση του εισοδήµατος και τη µείωση της τιµής της κατοικίας. Απαλλαγή τους από το δάνειο, όταν έχει εξοφληθεί ήδη το κεφάλαιο. Επιδότηση του ενοικίου για όλους τους άνεργους και φτωχούς που δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία. Ενέργεια – νερό – µεταφορές – θέρµανση - επικοινωνίες δεν είναι εµπορεύµατα, είναι κοινωνικά αγαθά που πρέπει να είναι δωρεάν για όλο το λαό. Κανένα σπίτι χωρίς ρεύµα, νερό, τηλέφωνο. Μέριµνα για τη στέγαση όλων των αστέγων. Ξενώνες για όλους τους φοιτητές, τους αστέγους, πρόσφυγες και µετανάστες µέσω χρήσης δηµόσιων κτιρίων. Κανένας άστεγος στο δρόµο. Απαλλοτρίωση κενών και αχρησιµοποίητων κατοικιών, και κλειστών ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων µε στόχο την άµεση στέγαση των άστεγων. Αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας και των κληροδοτηµάτων.

Πλήρεις, αξιοπρεπείς και δωρεάν κοινωνικές υπηρεσίες πρόνοιας µε αύξηση και όχι περικοπή των δαπανών για την πρόνοια. Βρεφικοί και παιδικοί σταθµοί σε κάθε γειτονιά που να καλύπτουν όλα τα παιδιά.

Νέες θέσεις εργασίας Αυξηση του προγράµµατος των δηµοσίων δαπανών για δηµιουργία θέσεων εργασίας µε αξιοπρεπή εργασιακά δικαιώµατα – συνθήκες, ασφάλιση, µισθός, κ.α - στην βάση των κοινωνικών αναγκών ενάντια στην πολιτική της τεράστιας ανεργίας, της εξαθλίωσης.

Να µην κλείσει καµιά µονάδα πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και κανένα νοσοκοµείο. Αναβάθµιση των υπηρεσιών που παρέχονται σήµερα στα παραρτήµατα του ΕΟΠΠΥ και Κέντρων Υγείας. Να ενισχυθεί το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, να εξοπλιστούν µε όλα τα απαραίτητα τεχνικά µέσα Σύγχρονα σχολικά κτίρια και υποδοµές. Να συντηρούνται τα σχολικά κτίρια και να καλύπτονται από το κράτος όλα τα έξοδα λειτουργίας και θέρµανσης των σχολείων. Να ανοίξουν σχολεία, πρωτοβάθµιες δοµές υγείας και κοινωνικές υπηρεσίες, ανταποκρινόµενες στην πληθυσµιακή ιδιοµορφία του νησιού καλύπτοντας και τις πιο δυσπρόσιτες περιοχές.

Ελεύθεροι δηµόσιοι χώροι - Όχι στην εµπορική εκµετάλλευση Να αποτραπούν χωροταξικές ρυθµίσεις που θέλουν πόλεις-τέρατα για τα συµφέροντα του κεφαλαίου. Αύξηση των δαπανών για υποδοµές και νέους ελεύθερους δηµόσιους χώρους. Να µειωθεί ο συντελεστής δόµησης και το ανώτατο επιτρεπόµενο ύψος των οικοδοµών. ∆ιασφάλιση ελεύθερων χώρων και σχεδιασµός της λειτουργίας της πόλης για να εξυπηρετούνται οι κάτοικοι και οι ανάγκες συλλογικής συνεύρεσης και επικοινωνίας τους. ∆ιατήρηση του ιστορικού-πολιτιστικού χαρακτήρα των περιοχών. Να σταµατήσουν τα έργα βιτρίνας που εξυπηρετούν σχέσεις µε το ιδιωτικό κεφάλαιο. Να µην προχωρούν αναπλάσεις µε γνώµονα την εµπορική εκµετάλλευση των χώρων. Έργα υποδοµών για αποχέτευση, απορροή οµβρίων, αντιπληµµυρική προστασία. Σε όλα τα δηµόσια έργα να υπάρχει εργατικός και λαϊκός έλεγχος.

∆ηµόσιες, ποιοτικές, δωρεάν συγκοινωνίες µε τακτικά, πυκνά δροµολόγια

ε κατώτατες εγγυηµένες τιµές γής, για να έχουµε ασφαλές υ και έτοιµου φαγητού.

∆ωρεάν µετακίνηση σε άνεργους, φτωχούς, συνταξιούχους και µαθητές-σπουδαστές. Ενίσχυση των δηµόσιων ΜΜΜ και των εναλλακτικών τρόπων µετακίνησης (ποδήλατο) για να αποτραπεί η αλόγιστη χρήση του Ι.Χ.. Ολοκλήρωση των οδικών αξόνων χωρίς χαριστικές συµβάσεις σε ιδιώτες ή διόδια. Η µετακίνηση είναι δικαίωµα.

ό στο περιβάλλον και τη φυσική

Πολιτισµός και αθλητισµός είναι κοινωνικά δικαιώµατα

ο δηµόσιο προσωπικό που θα

Πρέπει να παρέχονται δωρεάν. Ενίσχυση του δηµιουργικού και ερασιτεχνικού χαρακτήρα τους. ∆ηµιουργία χώρων πολιτισµού σε κάθε περιοχή για υποδοχή εκθέσεων, συναυλιών, εκδηλώσεων, φιλοξενίας δραστηριοτήτων των µαζικών φορέων της περιοχής. Προβολή και στήριξη της ερασιτεχνικής πολιτιστικής δηµιουργίας. Ελεύθερη είσοδο στις αθλητικές εγκαταστάσεις. ∆ηµιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων όπου δεν υπάρχουν.

Αντικαπιταλιστική Αριστερή Παρέµβαση

3


Προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών Απαιτούµε οι πόλεις και τα χωριά που ζούµε που ζούµε να είναι καθαρά. Να µην περάσουν οι περιφερειακοί σχεδιασµοί για διαχείριση των απορριµµάτων µε δηµιουργία µεγάλων ιδιωτικών µονάδων και αναπαραγωγή του αίσχους των χωµατερών. Όχι στην καύση των απορριµµάτων. Είµαστε αντίθετοι στην εισβολή ιδιωτικών επιχειρηµατικών συµφερόντων στον τοµέα της καθαριότητας (της συντήρησης διαχείρισης των απορριµµάτων, της συλλογής τους –ανακύκλωσης). Χρειάζεται ένας συνολικά διαφορετικός επανασχεδιασµός και αντίληψη για τη συλλογή, τη διαχείριση και τη διάθεση – απόθεση των απορριµµάτων, που θα ξεκινάει από το να µην παράγεται και απορρίπτεται τόσο πλαστικό, την κατανάλωση, τη συσκευασία. ∆ιαλογή στην πηγή, ανακύκλωση, κοµποστοποίηση, επαναχρησιµοποίηση. Προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών. Όχι µετακύλιση στους κατοίκους του κόστους κατασκευής των έργων. Να λειτουργήσουν σωστά, να επεκταθούν και να βελτιωθούν τα προγράµµατα ανακύκλωσης, ώστε να γίνουν εύχρηστα για τους κατοίκους και αποτελεσµατικά µε κριτήριο την προστασία του περιβάλλοντος. Οι χώροι απόρριψης απόβλητων και απορριµµάτων να οριοθετούνται και να λειτουργούν µε όρους και κανόνες προστασίας της ζωής των κατοίκων και προστασίας του περιβάλλοντος. Ανθρώπινες και ενιαίες συνθήκες εργασίας εργαζοµένων σε αποκοµιδή και διαχείριση σκουπιδιών.

Υπεράσπιση των δικαιωµάτων των προσφύγων, µεταναστών, µειονοτήτων Πλήρη εργασιακά, πολιτικά και δηµοκρατικά δικαιώµατα, ανεξάρτητα από φυλή, θρησκεία, χρώµα, φύλο και σεξουαλική προτίµηση. ∆ικαίωµα ιθαγένειας για τα παιδιά των µεταναστών. Κατάργηση των στρατοπέδων συγκέντρωσης, κάθε φράχτη στα σύνορα, εκδίωξη της FRONTEX. Όχι στις ρατσιστικές επιχειρήσεις σκούπας µε τη συνεργασία δήµων και περιφερειών, στις κρατικές και παρακρατικές ρατσιστικές επιθέσεις κατά µεταναστών. Νοµιµοποίηση των µεταναστών. Πολιτικό άσυλο στους πρόσφυγες – θύµατα του ιµπεριαλισµού, των πολέµων, των δικτατοριών και των καταστροφών.

Να φράξουµε το δρόµο στη φασιστική απειλή Αποκάλυψη του ρόλου όλων των φασιστικών οµάδων και της Χ.Α. ως συστηµική δύναµη, της εγκληµατικής δράσης τους, των διαπλοκών τους µε το κεφάλαιο, της στήριξης τους από το πολιτικό σύστηµα και της ύπαρξης θυλάκων τους στους κατασταλτικούς µηχανισµούς. Απόκρουση της ρατσιστικής, ξενοφοβικής, εθνικιστικής προπαγάνδας τους. Αποµόνωση της παρουσίας τους. Με µαζικούς αγώνες αντιπαρατασσόµαστε µε τη φασιστική απειλή και µε λαϊκή δράση προστατεύουµε και περιφρουρούµε όσους απειλούνται από τις φασιστικές επιθέσεις. Με τη δράση και την παρουσία µας συρρικνώνουµε την απήχησή τους και µε µαχητική λαϊκή συσπείρωση οργανώνουµε την απόκρουση της εµφάνισής τους.

Για να µπορέσει να υλοποιηθεί µια τέτοια πολιτική προς όφελος του λαού, για να µπορούµε να ζούµε αξιοπρεπώς απαιτείται:

κατάργηση του Καλλικράτη άρνηση πληρωµής του χρέους & διαγραφή του µονοµερής κατάργηση των µνηµονίων, του µεσοπρόθεσµου και των νόµων τους για το τοπικό κράτος και συνολικά κατάργηση των δανειακών συµβάσεων Έξω η τρόικα και κάθε κηδεµόνας! εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήµατος και των επιχειρήσεων στρατηγικής σηµασίας χωρίς αποζηµίωση εργατικός και κοινωνικός έλεγχος στην παραγωγή και σε όλη την κοινωνία Έξοδος από ευρώ-ΕΕ Για να µπορέσει να γίνει σχεδιασµός µε βάση τις κοινωνικές ανάγκες και όχι µε βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για εργαζόµενους µε µόνιµη και σταθερή εργασία και αξιοπρεπή αµοιβή απαιτείται η άρνηση υπακοής στις δεσµεύσεις πολιτικών και οικονοµικών κατευθύνσεων που επιβάλλει η ΕΕ. Αυτό σε µια περίοδο που η ΕΕ ολοκληρώνεται σε θεσµικό επίπεδο, που αποκτά πιο αντιδραστική δοµή, που διαµορφώνει ασφυκτικά πλαίσια για τα µέλη της (πχ. ισοσκελισµένοι προϋπολογισµοί, απόφαση από 1/1/2014 όταν µία χώρα της ΕΕ δεν επιτυγχάνει τους στόχους της στο πλαίσιο της ενιαίας οικονοµικής διακυβέρνησης, ή παραβιάζει συστηµατικά τις οικονοµικές συστάσεις της Κοµισιόν να γίνεται αναστολή στην καταβολή κοινοτικών επιδοτήσεων) καταρρίπτει οποιαδήποτε αυταπάτη για τυχόν φιλολαϊκά µέτρα εντός της ΕΕ και καθιστά αναγκαία την απειθαρχία, ρήξη, σύγκρουση µε τις πολιτικές της EE στο πλαίσια του συνολικού αγώνα για αποδέσµευση από το ευρώ και την ΕΕ.

Αυτό το πρόγραµµα θέλουµε να εµπλουτίσουµε, να επεξεργαστούµε µε τον Γνωρίζοντας ότι οι πραγµατικές µάχες δεν κερδίζονται εντός του κόσµο της εργασίας καταστώντας τους µάχιµους στόχους πάλης. Με αυτό το πρόγραµµα κατεβαίνουµε στις περιφερειακές εκλογές ξέροντας ότι η αριστερή πολιτική κρίνεται κυρίως απ’ τις ριζοσπαστικές πρακτικές που αναπτύσσει, απ’ τις απαντήσεις που δίνει στα υλικά προβλήµατα των πληττόµενων στρωµάτων.

περιφερειακού συµβουλίου σε διαδικασίες αντιδηµοκρατικές και αποστειρωµένες απ‘ τη λαϊκή βούληση αλλά µε την οικοδόµηση αντιστάσεων και λαϊκών αντιθεσµών άµεσης δηµοκρατίας που θα µπλοκάρουν αντιδραστικές αποφάσεις, που θα µπορέσουν τελικά να πάρουν στα χέρια τους την υπόθεση του άλλου δρόµου που οι ίδιοι θα χαράσσουν .

Γι’ αυτό και οι περιφερειακοί σύµβουλοι που θα εκλέξουµε θα υπηρετούν στη πρώτη γραµµή του αγώνα θα εκφράζουν τα συµφέροντα του λαού και θα τα επιβάλλουν µε όρους κινήµατος. Θα είναι αιρετοί και ανακλητοί οικοδοµώντας µια νέα κουλτούρα εργατικής δηµοκρατίας.

4

υποψήφιος περιφερειάρχης Γιάννης Κυριακάκης anypotaxti-kriti.blogspot.gr

Διακήρυξη Ανυπότακτης Κρήτης  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you