Page 1

V. évfolyam 3. szám 2014. április

orvos költöztetés

szépségápolás szórakozás


Tartalom

4 Szerkesztô ajánlja 6 Jön a húsvét 8 Hírek Magyarországró l 12 Érdekesség – Nagypéntek 16 Utazások Londonból Utazás a Transzszibériai Expresszen 18 Szimbolika 20 DIY rovat 24 Gasztro percek 30 Vendégünk volt Varga Lívia 40 Brit hétköznapok 42 Itt a tavasz - Kertészke djünk! 44 Tékasztorik 50 Zenei hírek 56 Sport 64 Programajánló 65 Beenfo

l Olivia  r  Korrektor: Keind l Olivia, vezetô: Tóth Gábo lie J. Moon, Keind ti sa sze Ro r, vé te Mû Pé  gy da Na lin a, Me tin os isz ad Kr ab ch Sz m, : Ko Szerkesztô nkre voltak: ot.hu), 6:3.co ncikonyha.blogsp ztésében segítségü os, Huszágh Anett (a , A magazin szerkes u) Viktória, Kiricsi Ák ó g.h ab blo Sz i, fe .ca Tim r rik to rzá sz -Ve ka me (te De ia r ór ia, Bihari Vikt Márkus Gábo Lengyel Szilv s Krisztina, Deák a, Faltusz Viktória, .uk nna, Paládi-Kovác Számadó Juliann sa uz Zs on im info@hatharom.co s-S , Füstö magazin • e-mail: 6:3 : ok bo Kovács Judit, Nomi ce Fa • arom.co.uk tharom.co.uk 99, magazin@hath 99 • web: www.ha , Tel.: +44776 917 80 Tel.: +44776 917 80 ein ég a ôs an et nt rh Fo a elé a kiadó Nyomda: Ide Hirdetésfelvétel: jog fenntartva! • Bureau – minden el ingyenesen. ian jut ar ng oz óh Hu as ó: olv ad Ki bb mint 10.000 tö a nt vo ha zin A 6:3 maga címen o@hatharom.co.uk Megrendelhetô: inf


MAGYAR FOGORVOS LONDONBAN 8F Gilbert Place (British Museum) LONDON WC1A2JD www.magyar-fogorvos-londonban.co.uk

ISMERD MEG FOGÁSZATUNKAT! A Forest & Ray - Magyar Fogorvos Londonban 2007 óta működik London belvárosában, az első londoni fogászati rendelő, amely kifejezetten az itt élő 70-80 ezer fős magyar lakosság szolgálatára alakult.

+ 44 (0) 20 3199 0173 info@frdentist.co.uk

Kövess minket a Facebook-on! facebook.com/ londonifogorvos

Orvosaink megfelelnek mind a magyar, mind az angliai szakmai elvárásoknak, hiszen mindkét ország fogorvosi kamarájában regisztráltak. Mindemellett közismert tény, hogy a magyar fogorvosképzés nemzetközi színvonalú, ami garancia a kifogástalan munkára. Rendelőn Rendelőnk London központjában, a British Múzeum szomszédságában található, közel a Holborn megállóhoz. Hozzánk szinte bármikor jöhetsz, a hét minden napján napi 10 órát nyitva tartunk, esti időpontokban is.

al!

Engedmény kupon bármilyen kezelésre

KUPON

• Az akció új páciensekre vonatkozik. • Egyéb akcióval nem összevonható. • Előzetes időpontfoglalás kötelező.

up

n on

e

zz

Cs

e ak

! 0 £1

k la


Szerkesztô ajánlja ármennyire is hihetetlen, a rövid, de annál esôsebb tél után végre végérvényesen is beköszöntött a tavasz. A változás szele nem csak a friss magazint, de vele együtt sok újdonságot is hozott magával. Ahogy a rügyek kipattannak a fákon, úgy kelt életre az Egyesült Királyság legnagyobb átfogó, egységes, magyar céges szaknévsora és hirdetési oldala, a Beenfo.com, ahol mindent megtalálsz egy helyen, online és nyomtatott verzióban is. Az Egyesült Királyság területén a 6:3 Magazin közel 4 évvel ezelôtti megjelenése óta is egyre növekvô számban élnek magyarok, és határozott igény mutatkozik részükrôl, hogy szociális és gazdasági közösséget alkossanak. Felismerve ezt az igényt, egy olyan honlap elkészítését tûztük ki célul, mely egyedülállóan ötvözi a szaknévsor/cégkatalógus megjelenítését és az apróhirdetési oldalak elônyeit. 4

A félévente 25 000 nyomtatott példányban megjelenô kiadványt közel 1000 terjesztési ponton érhetik el, praktikus A/5 méretben. A Beenfo kiadványban a szaknévsor mellett számos hasznos tanács is megtalálható az Egyesült Királyságba indulók számára, de több oldal programajánló is színesíti a tartalmat.

Már lehetôség van a regisztrálásra, a különbözô hirdetési csomagok megrendelésére ebben az egyedülálló szaknévsor kiadványban. Lapozd fel online felületünket, keress cím vagy tevékenység szerint, és problémáid pillanatok alatt megoldódnak. Forgasd kedvedre! Regisztrálj idôben, hogy ne maradj le az Egyesült Királyság leghatékonyabb felületérôl. Híreinkrôl bôvebben: www.hatharom.co.uk


o f n e e B Miért érdemes

a

i? n t e d ir h n a b r o s v é n k sza

áció és kön� mert gyors a regisztr ár ak d se té de hir s ne  mert ingye nyû a hirdetésfeladás et rh elé is ez rh be gszaem több ezer akár kincsvadász, aki me gy Lé to rlá ko d se té a saMagánjellegû hirde badulna ereklyéitôl vagy g, me ik en zások nélkül jel ját vállalkozásod ura, ma vagy ezáltal széles körben gánszemélyként érhetsz el minden felcéges felhasználóként használót. azonnal feladhatod hirdetéseid. az nk  mert oldalu Egyesült Királyság  mert térképen hamagyar leg jobb tározhatod meg hirdeés apróhirdetési tésed helyét záala szaknévsor old Integrált helymeghatáro r ségével A Beenfo szaknévso si szolgáltatásunk segít s�kla a zelben élô egyedülállóan ötvözi detésed elsôsorban a kö hir p rké té és k ala old si ik meg. szikus apróhirdeté felhasználók listáján jelen . ját ció nk fu en nd mi ô es alapú cégker

www.beenfo.com | info@beenfo.com | +44 20 71938159


ket!

e Kellemes húsvéti ünnep

A

húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe. A Biblia szerint Jézus Krisztus – pénteki keresztre feszítése után – a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Kereszthalálával nem szabadította meg a világot a szenvedéstôl, de megváltotta minden ember bûnét, feltámadásával gyôzelmet aratott a halál felett. A nyugati kereszténység húsvétja mindig március 22. és április 25. közé esik (beleértve a határokat is). A következô nap, húsvéthétfô a legtöbb keresztény hagyományú államban hivatalos ünnep. A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek a mozgó ünnepek közé tartoznak, azaz nem esnek a Julián naptár szerinti év ugyanazon napjára minden évben. A Nap mozgása mellett a Hold mozgásától is függ a dátum, némileg a héber naptárhoz hasonló módon. A húsvét helyes idôpontja gyakran vita tárgya volt. Az elsô niceai zsinat 325-ben határozott úgy, hogy az egyház tagjai a húsvétot ugyanazon a vasárnapon ünnepeljék, éspedig legyen a keresztény húsvét idôpontja a tavaszi napéjegyenlôség utáni elsô holdtöltét követô vasárnap. Sajnos ennek meghatározására nem jelöltek ki módszert, így például az alexandriai pátriárka és a római pápa alá tartozó egyházrész másképpen számította a húsvét idôpontját. Késôbb, a 6. században alkotta meg Dionysius Exiguus azt az eljárást, amely azóta is az alapját képezi a húsvét idôpontjának kiszámításához. Amen�nyiben csillagászati értelemben vesszük a „tavaszi napéjegyenlôséget követô elsô holdtölte utáni vasárnap” formulát, természetesen nem feltétlenül kapjuk meg a húsvétot. A katolikus egyház 1581-ben kánonban rögzítette azt a számítási módot, amely meghatározza ennek naptári helyét. Mostanra az ortodox egyházakon kívül minden keresztény egyház ehhez az eljáráshoz tartja magát. Az ortodox egyházak dátumszámítási módszere maradt a Gergely-féle naptárreform elôtti Julián-eljárás. A szíriai Aleppóban ülésezett 1997-ben az Egyházak Világtanácsa. Azon javasolták, hogy a hagyományos, képletekre és táblázatokra alapuló számítás helyett csillagászati megfigyelések alapján határozzák meg a keresztény húsvét idôpontját, ezzel megszüntethetô lenne a keleti és nyugati egyház közötti eltérés is, hiszen a megfigyelés (illetve a közvetlen csillagászati meghatározás) mindegyik egyházrész számára objektív módon rögzítené az ünnepnap dá-

6

tumát. A reformjavaslat szerint a bevezetés 2001ben lett volna, de lényegében egyik tag sem fogadta el még. A valláson kívül a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet március vagy április hónapban tartanak. A húsvétnak megfeleltethetôen a zsidó vallási ünnep (pészah) az egyiptomi fogságból való szabadulás ünnepe volt. A húsvét a pészahhal ritkán esik egybe, mivel a Hold járása szerinti naptár és a két változó ünnep számításától függ. A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlôség idején tartott termékenységi ünnepekkel is, amelynek elemei a feltámadás, az újjászületés. A keresztény egyház szertartásaiban a hosszú ünnepi idôszak átfogja a kora tavasz és a nyár elejei hónapokat. Az elôkészületi idô a nagyböjt, amely Jézus negyvennapos böjtjének emlékére, önmegtartóztatására tanít. Ezt kisebb-nagyobb ünnepek követik, s a húsvéti ünnepkör a pünkösddel zárul. A húsvéttól a pünkösd utáni szombatig tartó idôszakot húsvéti idônek is hívják. A nagyhét a nagyböjt utolsó hete, virágvasárnaptól nagyszombatig tart. Napjai a nagyhétfô, nagykedd, nagyszerda és a húsvéti szent háromnap. Húsvét napjától a fehérvasárnapot megelôzô szombatig tartó napokat húsvét hetének nevezik. A ciklus a karácsonyi ünnepi szakasz párja, de jóval régebbi annál. Latin neve: Septuagesima – hetvened, mert hetven napig tart. Virágvasárnap a húsvétvasárnap elôtti vasárnap, nagyböjt utolsó vasárnapja. Jézus bevonulása Jeruzsálembe, ahol a nép ünnepelte. Ilyenkor hagyományosan barkát szentelnek, s körmenetben vonulnak be a templomba. Húsvét az azt megelôzô idôszak, Jézus sivatagi böjtjének emlékére tartott negyvennapos nagyböjt lezárulását jelzi. A katolikus kereszténységben böjtnek nevezett, valójában „húshagyó” táplálkozási idôszak után ezen a napon szabad elôször húst enni. (Erre utal a magyar húsvét szó is: a hús magunkhoz vételének elsô napja.) A böjt utolsó hetének neve: nagyhét, a húsvét utáni hét húsvét hete, egyes magyar vidékeken „fehérhét” – fehérvasárnapig tart. Az angol Easter a német Ostern szóval együtt keresendô. Ôse egy germán istennô, Ostara a tavasz keleti (v.ö. angol East, német Ost) úrnôje, ünnepe a tavaszi napéjegyenlôség idején volt. A magyar szó: húsvét, az azt megelôzô idôszak, a negyvennapos böjt lezárulását jelzi. Deme-Verzár Tímea Híreinkrôl bôvebben: www.hatharom.co.uk


Folyamatosan�bővülő árukészlettel, az�év�minden�napján szeretettel�várunk�benneteket. Kínálatunkból:�-füstölt�hentes�áruk -hurka,�kolbász -felvágottak -tejtermékek -konzervek,készételek -fűszerek -édességek,�bonbonok

660 High road North Finchley N12 0NL

www.magyarizek.co.uk facebook.com/magyar-izek facebook.com/Hungarian-Flavors-ltd


Hírek Magyarországról

Repülj!

De kivel?

A

z MTI értesülései alapján 2014. március 20-tól a Ryanair légitársaság téli menetrendjében sûríti londoni és dublini járatait. Budapestrôl London Stansedre kettô helyett három, Dublinba pedig heti hét indulás lesz a mostani öt helyett. Reméljük, ez a változás tovább csökkenti a Budapest-London viszonylat jegyárait, csütörtöktôl már lehet is foglalni. A diszkont légitársaság (népszerû nevén fapados légitársaság) az olyan légitársaságnak a megjelölése, amely a 20. század vége óta a légitársaságok közötti nemzetközi árversenyben az átlagosnál olcsóbb járataival vesz részt. Az alacsonyabb ár rendszerint alacsonyabb kényelmi szolgáltatással jár.

8

A nagyobb légitársaságokénál általában alacsonyabb díjszabású utasjegy nemzetközileg meghatározott, korlátozott szolgáltatásokkal párosul. Az alacsony költségû üzemeltetést csak rövid és közepes távolságú repültetések esetén lehet biztosítani, noha a 2006–2007-es években történtek hosszabb távú repültetési kísérletek is. Díjszabásilag a diszkont légitársaságok a szolgáltatásmentes regionális légiszállító társaságok és a különbözô utasosztályú, teljeskörû kiszolgálást biztosító légitársaságok között helyezkednek el. A fapados légitársaságok jelentôs része nem tagja az árakat is szabályozó IATÁ-nak. Fapados légitársaságok még a Wizzair, EasyJet vagy a Germanwings. Wikipedia Híreinkrôl bôvebben: www.hatharom.co.uk


FOREST & RAY TAVASZI FÁRADTSÁG – KÜZDJÜK LE! Annak ellenére, hogy egyre többet süt a nap, és érezni lehet a tavasz illatát, valahogy levertnek érezzük magunkat. Ennek oka pedig nem más, mint a tavaszi fáradtság. Minden évben meg kell küzdenünk vele, több, kevesebb sikerrel. De mi okozza, és mit tudunk tenni ellene? A következőkben ennek igyekszünk utánajárni.

VÁLTOZÓ HORMONOK

KÜZDJÜK LE A TAVASZI FÁRADTSÁGOT!

A fáradtság leginkább a hormonháztartásunkban lezajló változásoknak tudható be, ezen belül is a melatonin (”alváshormon”), és a szerotonin (“boldogsághormon”) szezonális ingadozásának. Télen szerveztünkben fokozódik a melatonin termelés, ami megnövekedett alvásigényhez vezet. A tavasz közeledtével azonban egyre hosszabbak a nappalok és többet süt a nap, így csökkenni kezd a termelődése, ez pedig átmeneti zavart okoz a bioritmusunkban. A fény fokozza a szerotoninképződést, ebből azonban nem sok jut télen. Ennek a hormonnak a hiánya pedig depressziót, kedvtelenséget okoz.

A levertség egyik legjobb ellenszere a sok mozgás. Sétáljunk, biciklizzünk, fussunk a szabadban. A mozgás ugyanis az izomzat, a csontok, és a keringés erősítése mellett a stresszválaszban résztvevő anyagok (noradrenalin, szerotonin) termelését is stimulálja. Emellet endorfint szabadít fel, így csökkennek a depresszív tünetek. Változtassun Változtassunk táplálkozási szokásainkon. Ahelyett, hogy naponta háromszor jól belakunk, inkább együnk napi ötször, kevesebbet, így egyenletesebb lesz szervezetünk energiaellátása. Fogyasszunk temérdek zöldséget és gyümölcsöt, és az átlagnál több tejterméket. Így gyorsan pótolni tudjuk a télen elveszett vitaminokat, nyomelemeket, ásványi sókat. Reggelente vegyünk frissítő váltózuhanyt. Előszö Először langyos vízzel kezdjük, majd fokozatosan hűtsük

TÉLI ÉTREND A hideg időben általában több zsíros és kalóriadús ételt fogyasztunk. Ennek következtében előbb-utóbb vitamin- és ásványi só hiány alakul ki szervezetünkben. Ez szintén hozzájárul a levertséghez és a folyamatos ásítozáshoz. Szerencsére tehetünk ellene!

le. Ezt ismételjük egymás után háromszor úgy, hogy hideg vízzel fejezzük be. Jobban hat, mint a reggeli kávé.

A teljes cikk elolvasásához olvasd be a QR-kódot okostelefonoddal.

8F Gilbert Place (British Museum) LONDON WC1A2JD

+ 44 (0) 20 3199 0173

www.magyar-fogorvos-londonban.co.uk


Hírek Magyarországról

Külföldön dolgozó magyaroknak szóló rémhír terjed az interneten Majd ezek után a megmaradt összegbôl aljas szemét módon kezelési költség gyanánt megint levonnak egy összeget, ami természetesen nem kis összeg! Azért írtam ezt ki, mert biztosan nem én vagyok az egyetlen, akivel ezt elkövették! Bárki, akinek hiányzik pénz az átutalt összegbôl, nyugodtan reklamáljon az itteni banknál, és rövid idôn belül visszakapja a pénzét!”

Hogyan történik egy nemzetközi utalás:

A

rémhír, amely sokakhoz eljutott, arról szól, hogy ha külföldrôl hazautalsz pénzt, akkor a hazai pénzintézetekhez nem érkezik meg az egész összeg. Írója ismeretlen, valószínûleg Angliából küld pénzt magyarországi bankba. Mi az igazság? Lássunk a rémhírbôl egy részletet, majd a pénzügyi tényeket. Egyesült Királyságban dolgozó magyarok, reméljük, ezzel a kis plusz információval is segíthetünk nektek!

Nézzünk a rémhírbôl egy részletet:

„FIGYELEM KÜLFÖLDÖN DOLGOZÓ MAGYAROK! Helló mindenkinek! Szeretnék egy új csalási módot megosztani veletek pénzátutalással kapcsolatban! Több éve küldözgetek haza angol fontot, amit otthon devizaszámláról szintén fontban vesznek ki! Az utóbbi idôben azt vettem észre, hogy a küldött összeg hiányosan érkezik meg, vagy levonás történt az összegbôl! Bementem reklamálni az itteni bankomhoz, hogy hova tûnik a pénzem és miért? Hosszas utánajárás után kiderült, hogy az általam küldött összeget a bank középárfolyamon átváltja forintra és utána visszaváltják ismét fontra, majd eladási áron kiadják az otthoni fél részére, a különbözetet pedig minden tájékoztatás vagy értesítés nélkül pofátlanul zsebre vágják!

10

Kiválasztjuk, hogy melyik bankszámlánkról szeretnénk nemzetközi utalást kezdeményezni. Ekkor meg kell adnunk, hogy a számla devizanemével egyezô devizában – a rémhírben font szerepel - szeretnénk továbbutalni az összeget, vagy a bankunk váltsa át például euróra, és úgy utalja tovább. Ha továbbra is ragaszkodunk a fonthoz, akkor a bankunk elutalja az általunk megadott számlára. Ennek több költsége is lehet: kezdetben a saját bankunk által terhelt díjtétel, illetve az úgynevezett levelezô banki költség. Ez utóbbi akkor merül fel, amikor a saját bankunk nem áll közvetlen kapcsolatban azzal a pénzintézettel, akihez utaljuk a fontjainkat. Ilyenkor egy harmadik bankon keresztülfolyik az összeg, ezt a bankot hívják levelezô banknak. Ezért a szolgáltatásért felszámolhat egy bizonyos díjat. A saját bankunk által terhelt díjat mindenképp elôre tudjuk, ez a bankunk felelôsségi körébe tartozik. A levelezô banki költséget elôre nem biztos, hogy ismerjük, és a legtöbb esetben bankunknak erre nincs is ráhatása. Ezeken a díjakon felül sok bank a deviza jóváírásért is pénzt kér, nem beszélve a készpénzfelvétel díjáról. Tehát legritkább esetben tud valaki ugyanannyi pénzt készpénzben felvenni, mint amennyit mi elutaltunk! Híreinkrôl bôvebben: www.hatharom.co.uk


Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden régi és új ügyfelünknek.


Érdekesség

N

agypéntek a katolikus hívôk számára a legszomorúbb, legdrámaibb nap az évben. Húsvét elôtti pénteken emlékezünk Jézus Krisztus halálára. Mikor is halt meg Jézus? Egy lehetséges idôpont Kr. u. 33. április 3. Mások úgy gondolták, hogy Jézus egy áprilisi péntek este halt meg, amikor a Dél Keresztje csillagképe látható volt az égbolt alján Jeruzsálemtôl délre. Az utolsó vacsora egyértelmûen a zsidó húsvéti bárány elfogyasztását jelentette (az egyiptomi kivonulás emlékezetére), amit a zsidók az év elsô hónapjának 14. napján, csütörtök este (a zsidó napok naplementétôl naplementéig tartanak) azaz a zsidó Nisan hónap 15-én tartották. A másnapi keresztre feszítés így még mindig Nisan 15-én, de már pénteken történt. Ha azonban elfogadjuk azt, hogy Tiberius uralkodását sokan Augustus császár halála elôtti hatalmával kezdik (Kr. u. 11.), akkor Keresztelô Szent János munkásságának kezdetét Kr. u. 26-ra lehet tenni, ami Jézus halálának legvalószínûbb idôpontját Kr. u. 30. április 7-ére teszi. Tény, hogy a zsidók idôszámításukat a Nap és a Hold járására alapozták, dátumaikat holdfázisokban fejezték ki, és a mai naptárakat csak a Kr. u. 5. században kezdték el számításokra alapozni. A korábbi dátumokat, és hogy azok a hét melyik napjára estek, pontosan meghatározni csaknem lehetetlen. Nagypéntek estéjén megint összegyûlnek a hívôk a templomban. Jézus történetének azt a szakaszát elevenítik föl, amikor az utolsó vacsora után elfogták, kihallgatták, elítélték, kivégezték, meghalt, majd eltemették. Ezen a napon nincs „szentmise”, csak szertartás. Egyes templomok ilyenkor napközben is nyitva vannak, folyamatos imalehetôséget biztosítva. Sok helyen szerveznek úgynevezett keresztúti ájtatosságot. A templomok oszlopain vagy falán látható tizennégy kép, amely elmeséli Jézus halálának történetét, kezdve attól, hogy Jézust halálra ítéli Pilátus, római helytartó, egészen odáig, hogy Jézus testét sírba helyezik. A keresztúti ájtatosság egy olyan imádkozási mód, amikor egymás után minden képhez odamennek, az imát vezetô (pap) elmondja, mi történik a képen, majd közösen énekelnek-imádkoznak az emberek. Ezzel bele tudnak helyezkedni a történésbe, elgondolkodni a jelentésén, közelebb kerülni lélekben Istenhez. A keresztút hatodik állomása „Veronika kendôje”: miközben Jézus a keresztet cipelte, egy asszony kendôt nyújtott neki, hogy le tudja törölni az arcát. Miután a kendôt visszaadta, azon csodálatos módon „lefényképezôdve” ott volt az arcképe. A nagypénteki szertartás kezdetén a temp-

12

lom „feldúlt” állapotban van és kopár: nincsenek díszek az oltárokon, terítô sem - vagy felhajtott szélekkel. Az a szekrény, ahol az oltári szentséget ôrizni szokták - ezt egy kis piros lámpa szokta jelezni manapság - üres. Jézus úgymond nincs a szokott helyén. Az elmúlt napi áldozás - ostyaosztás - maradékát ôrzô kelyhet a templom egyik félreesô oltárán tartják, ahova elôzô este a mise végén vitték. A pap és a szertartás segítôi piros ruhában és néma csendben bevonulnak és az oltár elôtt leborulnak, a pap általában arccal a földre fekszik, a hívôk letérdelnek, és pár percig mindenki magában imádkozik. Ezek után felolvasnak néhány részletet a Bibliából, amely Jézus szenvedését elôre megjövendölte, illetve utólag elmagyarázza. Majd következik Jézus szenvedéstörténetének felolvasása János evangéliumából. Sok helyen ezt nem olvassák, hanem szereposztással eléneklik. Ez a passió. Ezek után szokott következni egy rövid papi beszéd az ünnep jelentésérôl. Pár ima után - melyben, több részletben gyakorlatilag az egész világért imádkoznak a hívôk, a nem vallásosokat is beleértve - következik a kereszthódolat. Ünnepélyes menetben, énekkel kísérve behozzák a keresztet, majd minden hívô egymás után sorban térdet hajt elôtte. Közben különbözô énekek hangzanak el. Általában ez a leghosszabb része a szertartásnak, nagyobb templomokban még jó szervezés mellett is eltarthat egy órán át. A kereszthódolat végén áldozás van: akárcsak a normál misén, ekkor is kapnak ostyát a hívek, de kizárólag a tegnapi maradékból. Ez azért fontos, mert a normál mise során történik meg az úgynevezett átváltoztatás: amikor a „sima” ostyából Jézus teste lesz. Ez az átváltoztatás kimarad a nagypénteki szertartásból. Az áldozás után a maradék ostyát megint nem a szokásos helyre viszik, hanem egy mellékoltárra. Ezzel a hivatalos szertartásnak vége. Magyarországon szokás, hogy jelképesen berendeznek egy sírt, ahol úgymond Jézus fekszik. Itt imádkozhatnak, virraszthatnak a hívek a szertartás után. Ezen a napon szigorú böjtöt kell tartani. Csupán háromszor lehet étkezni, egyszer jóllakni. Hús fogyasztása tilos. A böjt alól természetesen felmentést kapnak a gyerekek, a betegek, a terhesek és a fizikai munkát végzôk - akik nem tudnák étel nélkül ellátni a feladatukat. A hívôk ezen a napon próbálnak minél nagyobb csendet tartani, befelé fordulni. Például nem hallgatnak zenét, rádiót, nem ülnek net mellé. Sok háztartásban ilyenkor fordul célegyenesbe a nagytakarítás. Deme-Verzár Tímea Híreinkrôl bôvebben: www.hatharom.co.uk


epe Pészach–elkerülés ünn

A

pészach idén április 14-22-ig tart, Izraelben 7, mindenhol máshol 8 napig, amelynek oka a zsidó és a Gergelynaptár közti különbség. Csak annyiban hasonlítható a keresztény húsvéthoz, hogy hasonló idôszakra esik, így a tavasz ünnepe is egyben, mással azonban nem hozható párhuzamba. Az elkerülés ünnepének fordítjuk, mivel a tízparancsolatból az utolsót, az elsôszülöttek halálát a zsidóknak nem kellett elszenvedniük. Pészach elsô napja az Egyiptomból való kivonulásra, az utolsó pedig a tengeren való átkelésre emlékeztet. A csapás után a fáraó engedélyezte a rabszolgaként élô

14

zsidóknak, hogy elhagyják az országot. Mivel ez nagy sietséggel zajlott, ebbôl ered, hogy a kovásztalan kenyér – pászka - ünnepe is ez, mivel az egyiptomi fogságból menekülô zsidóságnak nem volt ideje, módja megkeleszteni a tésztát, így ez volt fô eledelük. A pászka, eredeti nevén macesz, a szegények eledele, az ünnep alatt kizárólag ez fogyasztható kenyér gyanánt. Ehhez kapcsolódik, hogy a vallásos zsidók az ünnepet megelôzô idôszakra teszik a tavaszi nagytakarítást, hogy kidobjanak minden, az év során megmaradt lisztes ételt. Az egyik legfontosabb elem a széder este, ez pészach elsô napjának zárása, ilyenkor az egyiptomi kivonulás történetét és egyéb bibliai történeteket is mesélnek, és jelképes ételeket fogyasztanak. Az elôkészületek már egy hónappal pészach elôtt, purim (farsang) idején megkezdôdnek. Igazi családi ünnep, ugyanakkor a nagy zsinagógák is szerveznek közös széder estéket, amit – pont emiatt - nem feltétlenül rabbinak kell vezetnie. A gyerekeknek különbözô játékokat szerveznek, például elrejtett maceszt kell megtalálniuk. A vacsora nem nevezhetô lakomának, szigorúan szabályozott az ételek fajtája és elfogyasztásuk menete is. Ami egy széder tálon megtalálható: egy darab sült csirkehús (nyak vagy szárny, amit nem fogyasztanak el!), tojás, keserûfû (pl. torma), alma, körte, dió, fahéj és bor keveréke, valamilyen zöldség, három darab pászka és bor.

Híreinkrôl bôvebben: www.hatharom.co.uk


HuMuSz magyar pocak-baba-mama klub !

Sok szeretettel várunk minden kedves kisgyermekes anyukát minden szerdán 9.30-11.30 között magyar játszóházunkban.

!

Cím: Golders Green Parish Church West Heath Drive NW11 7QG

! ! ! ! ! !

Még több infó Facebookon vagy hívd Timit a 078 3510 0764-es számon.


nhol

b minde Mindenhol jó, de leg job

Utazások Londonból

Utazás a Transzszibériai Expresszen

A

moszkvai pályaudvaron - Mennyi szabadsága van éven- adva, a helyi idô viszont egy kellemes vodkával te? – kérdezem a vonat folyosóján ettôl eltér. Elôfordul, kívánunk magunknak jó álldogáló orosz katonától. – Négy hogy szikrázó napsütésszerencsét. Ekkor gon- hét – feleli – de ebbôl csak két re ébredünk éjjel 2-kor. dolok csak bele, hová készülünk. hetet töltök otthon. – És a másik A nagyobb állomá7000 kilométer vonaton! Sok idô kettô? – Az utazás. Egy hét a Csen- sokon le lehet szállni nénincs a töprengésre, hiszen mint des-óceántól Moszkváig és egy hány percre, ami remek tudjuk, „a vonat nem vár”. Megszó- hét vissza. Van, akinek életforma, alkalom arra, hogy lal a kalauz sípja, és kezdetét veszi van, akinek egy nagy kaland – a peronon álldogáló árusoktól beszerezzük a kontinenseket átszelô utazás. ez a Transzszibériai Expressz. az aznapi betevô falaNégyágyas fülkénkben mindig jó hangulat uralkodik. Az általános iskolában szer- tot. Fejkendôs nénikék árulják a frissen sütött kazett gyengécske orosz tudásunkat kombináljuk né- lácsot és kenyeret, zöldséget és gyümölcsöt. Kapmi mutogatással és rajzolással. Az activity hatásos, ható minden, amire egy utazás alatt szükség lehet: kenyér, virsli, vodka, cigaretta és apró Lejól megértjük egymást a folyamatosan csenin-szobrocskák. rélôdô útitársakkal. A kép meglehetôsen színes: orosz katonákkal, holland önkéntesekkel Egyik nap felfeés mongol csempészekkel ismerkedünk. dezôútra indulunk a teAz európai szakaszon fejlett települések remkocsiba. Ez a másik követik egymást, az Urál hegység után azonkategória a négyágyas ban megváltozik a táj. Az már Szibéria a jafülkén kívül. Negyven ember egy légtérben, a vából. Fenyô- és nyírfaerdôk, apró faházak különbözô ételek ilés szebb napokat látott Zsigulik suhannak el lata keveredik a lábaz ablak elôtt. Mintha szaggal, van, aki pár évtizedet visszahorkol, van, aki kiamentünk volna az idôben. bál, néhol ketrecekben tyúkok káricálA vonat nak. Van hangulata, nyolc idôzónán halad keaz biztos, de azért boldogok vagyunk, resztül. A fejtöhogy nem ezt várést az okozza, lasztottuk. hogy az érkezések és inHa egyhuzamban tennénk meg a teljes utat, egy hétbe telne. Mi mégis dulások idôúgy döntünk, hogy több városban is p o n t j a leszállunk, eltöltünk néhány namoszkvai pot és megismerkedünk a helyiidô szerint van ekkel, hiszen nem az a lényeg, meghogy az ember milyen messzire jut, hanem az, hogy mennyi élménnyel tér haza. Folyt. köv.

16

Híreinkrôl bôvebben: www.hatharom.co.uk


Első féléves kiadványunk lapzártája

2014. április 21.

Ha kimaradsz, lemaradsz!

Az angliai szaknévsor

A Beenfo szaknévsor elsôként megvalósuló, átfogó, egységes, magyar céges szaknévsor és hirdetési oldal az Egyesült Királyságban, ahol minden hasznos információ megtalálható egy helyen, online és nyomtatott verzióban egyaránt.

Weboldal - www.beenfo.com

Weboldalunkra regisztrálhatnak cégek és magánszemélyek egyaránt, így apróhirdetésüket feladhatják vagy szaknévsorunkban cégüket, tevékenységüket promotálhatják. A Beenfo szaknévsor ezáltal nyújt egyedülálló szolgáltatást: a klasszikus apróhirdetési felület és térkép alapú cégkeresô egyazon rendszerben megtalálható. Beenfo Szaknévsor: A regisztrált cégek a díjcsomagjuknak megfelelôen tudják profiljukat testre szabni és tetszés szerint bármikor változtatni, friss információkat és fotókat feltölteni. Beenfo Apróhirdetés: Minden felhasználó korlátlanul és ingyenesen böngészhet mind a magánszemélyek, mind a cégek által feladott apróhirdetések között, illetve feladhatja hirdetését. Garantált, hogy hirdetésed célt ér, mivel weboldalunk beépített térkép alapú keresési rendszerrel rendelkezik, így elsôként jelenhetsz meg potenciális vevôid találati listján.

Nyomtatott kiadvány - Beenfo szaknévsor

Most minden online elôfizetô cég bekerül a nyomtatott kiadványunkba is, ahol rugalmas konstrukcióink széles tárháza segít a különbözô hirdetési felületeket testre szabni. Díjcsomagtól függetlenül, minden elôfizetônk automatikusan megjelenik a betûrendes útmutatóban nevének, post code-jának és telefonszámának megjelenítésével, illetve a tematikus céglistában is, ahol hirdetésük kiemelésére már több lehetôségük és nagyobb felületük nyílik. Pontos díjszabásunkról weboldalunkon tájékozódhatsz: www.beenfo.com

www.beenfo.com | info@beenfo.com | +44 20 71938159


Szimbolika , egyúttal Krisztus vérét ban is tottak. Nem csak megvédelmez húsvéti bárány Jézust jelképezi. A Bibliá észetes festékanyagokat amen- is jelképezi. Eredetileg term bárány szimbolizálta Krisztust. Az ótest hez, késôbb kialakultak zésé színe ok tojás a k áldoz- használta ett név vagy üzenet tumi zsidók egyéves, hibátlan bárányt lehet g szöve élfát, az írásos tojások is. A tájanként, országontak, majd vérével megjelölték az ajtóf ák mint nált hasz tésre díszí A is. A húsvéti bárány így a Halál Angyala elkerülte házaikat. ató azzal, hogy ként változóak. hozh ba solat kapc az embeúgy n éppe p jelké mint Jézus Jeruzsálembe való bevonulásakor mint azzal a máig ttek a Megváltó teríte at ágak a bárányok tavasszal jönnek a világra, os lomb és jukat ruhá s Krisztus áldoza- rek közismert vallási tétellel, miszerint Jézu k emlékére barkát szentelnek riség megvál- elé az útra, ma enne embe az ált zthal keres halt w.) De a barkavint nyké ti bárá a templomokban. (Angolul pussy willo bárányának. a böjti idôszak, ér t vége yan tásáért. Ezért nevezik ôt a mai napig Isten Ahog pez. jelké is megmagya- rág mást az újjászületô en egyb ét A húsvéti nyúl szimbolikája nehezen húsv A tél is. olikában Krisztus úgy ér véget a barka bolyhos virágaiA pe. rázható. Ugyan a bizánci állatszimb ünne az is tnek észe term rával, a germán jele volt, de valószínûbb, hogy Osta yerôt tulajdonítottak régen. Ha szerint ugyanis nak különleges gyóg da mon A ban. solat kapc áll l nôve isten dobták, megóvta a házat a bajokistennô megha- a családi tûzhelybe a nyúl eredetileg madár volt, akire az g elmulasztotta a torokfájást. pedi ként yszer gyóg változtatta. Az is tól, ragudott, és ezért négylábú állattá búza jelentését. A húsvéti féa rik Kevesen isme sán került a húskapc értés félre egy hogy at, rdulh elôfo zöld búzahajtásokba helyezett pibb gyerek úgy szekben található, véti ünnepkör jelképei közé. Ma a legtö feltámadott Jézust. A búzaszem a pezi jelké ajándékot, amit ros tojás tudja, hogy a „nyuszi hozza” a húsvéti formáját ahhoz, hogy a hajtás kizölbokrok tövében feláldozza addigi – ahol csak mód van rá – a szabadban, ugyan nem nagy, de a csírájában te Mére n. esse dülh kis fészekben, koelkészített, madárfészekhez hasonló pezheti a bennünk lévô csírát is. jelké ez , dékhozó nyúl kép- lévô erô igen aján éti húsv A el. étvasárnap znek helye ban sárká Közel egy évezredes szokás, hogy húsv l együtt német tányért kötnek, egy ôbe kend zete a polgárosult élet egyéb szokásaiva r fehé hívôk a elén múlt század óta. regg földrôl honosodott meg hazánkban a tojást, kalácsot és tormát helyezt kutatók sem melyre sonkát, fôtt néme a zatot yará mag gítô kielé etére Ered ztével a pap megszenteli a csomaakszanak: esze- nek. A mise vége tudnak adni. Egyszerû tévedésre gyan az ünnepi asztalnál minden csatérve haza lhuhn nevének got, majd tet a templomot járt ételbôl. rint a tojáshozó császármadár, a Hase szele , mint a húsvéti ládtag kap egy kis rdul, hogy hártyavékony elôfo lerövidülése volna a nyúl jelentésû Hase ál dokn csalá b eseb Nép gondolandó az is, i, és az igazán hagyovágn nyuszi karrierjének elindítója. De meg t tojás a kell észet ébredése szeletekre a fáradságot, hogy lják hogy e szaporaságáról híres állat a term nem sajná is megjelenhetett. mánytisztelôk djék a részét. elkül is idején termékenységi szimbólumként nak dtag csalá llevô ltalánosabb a távo e-Verzár Tímea A húsvétnak Európa-szerte talán legá Dem törte fel feltájelképe a húsvéti tojás. Krisztus úgy az ôdött madár madáskor a sziklasírt, miként a kifejl hasonlat. A tojás ôt fogva tartó tojás héját – szól a épszerûbb szín – piros színe – amely napjainkig a legn a termékenytojás A pezi. jelké t Krisztus kiömlött véré jelképe. Nem ség, a teremtés, az újjászületés legôsibb fogalmakkal a kel ezek is ban Ázsiá de n, csak Európába tésmíterem nép ti észe term hozzák kapcsolatba. Sok rákban nem kultú s egye , tojás a pel szere ban toszá a halottak csak az istenek születtek tojásból, de jelképezve. mellé is temették, a lélek újjászületését bóluma is. A kereszténységben a feltámadás szim ban is sírok nôi kori avar Díszített tojásokat már nt már az találtak a régészek, de feljegyzések szeri bb az egyipôsi Babilonban is festettek tojást. Késô tavasszal. velük tték szíte tomi templomokat is feldí k feladalányo és nyok asszo az ig mind s festé A tojás n a piros abba yakr legg nél zésé színe ta volt. A tojások erôt tulajdoníszínt használták, mivel ennek mágikus

A

18


Kreatív ötletek

DIY-Handmade szappan köszönôajándéknak

C

sekély ráfordítással és kreatív ötletekkel remek köszönôajándékokat lehet készíteni. Így van ezzel a kis szappannal is, amit ha szép, személyre szabott csomagolásba helyezünk, megszemélyesedik vele mondanivalónk.

Az ajándék elkészítéséhez a következôkre lesz szükséged: – Olló – vagy ragasztó – Jó minôségû anyag, mely harmonizál esküvôd színeivel és az ehhez illô matricák – Szalag – Handmade szappan

20

Az esküvôi köszönôajándék nagyszerû módja annak, hogy az esküvôn megjelenteknek, rendezôknek köszönetet mondj azért, hogy segítettek megszervezni, végigélni életetek egyik legszebb napját. Egyik népszerû változata az esküvôi ajándékoknak kézmûves szappanok ajándékozása. Elôször is szabd le méretre a szappant. Ha te készíted a szappant is, figyelj arra, hogy idôben kezd el gyártani, nehogy ne legyen megfelelô az állaga. Ha meg van a méretre vágott szappan, csomagold be óvatosan a papírba. Ez körülbelül olyan jó móka, mintha ajándékot csomagolnál. Adni pedig mindenki szeret. Ha befejezted a szappan csomagolását, zárd le a két oldalán, majd tekerd körbe a speciális szalaggal vagy használd a ragasztót. Erre a részre kell felhelyezni majd a matricát. A szalag tekintetében nem kell túlzásba esni: elegendô egy kulturált kinézetû egyszerû darab. Ragaszd fel a matricát a szalagra. Használhatsz elôre nyomtatott darabot egyszerû felirattal, de akár választhatod a háromdimenziós változatot is. A lényeg a választott papír és matricák színében és minôségében rejlik, illetve azok rendszerében. Ha még inkább szeretnél spórolni, ne csomagold be a szappant, hanem használj egy kis mûanyag borítást és arra tedd a szalagot és a matricát. Nem csak az illata jó, de ez egy olyan tárgy, amit nem fognak csak egyszerûen félretenni. http://www.soapdelinews.com/2011/06/ handmade-soap-wedding-favor-tutorial.html Híreinkrôl bôvebben: www.hatharom.co.uk


Egy vezető londoni biztonsági cég felvételt hirdet biztonsági őr pozícióba. A jelentkezéshez alapfokú angol nyelvismeret és jó kommunikációs készség szükséges. Kiváló munkafeltételeket és a biztonsági őr engedély megszerzéséhez segítséget nyújtunk.

www.webik.co.uk/cv


Divat gy férfiszem számára kevés szebb látvány van, mint amikor a hölgyek hosszú lábaikon ringanak az utcán. Itt a tavasz is, ami megtetézi még a látványt a szebbnél-szebb, színesebbnél-színesebb harisnyák kavalkádjával. Napjainkban a harisnya viselése fôként esztétikai szempontból fontos, és általában a szoknyák viseléséhez kötött. Nem volt ez mindig így, hiszen a ma harisnyának nevezett ruhadarab elôdje ôsi eredetû, mely a kezdetek kezdetén a férfiak kedvelt ruhadarabja is volt. Az elsô szôtt szövetbôl készített darabot 1590-ben készítették el, anyagát tekintve pedig pamut, vászon, gyapjú vagy selyem anyagúak voltak. A nôk harisnyaviselése fôleg az 1920-as évektôl kapott nagyobb hangsúlyt, amikor már a hölgyek is bátrabban mutatták meg lábaikat. Ezek a darabok fôleg selyembôl, majd késôbb mûselyembôl készültek, majd 1940-ben a híres nylon is a piacra került. A harisnya viseletét a ’40-es évektôl felkapta a színház és filmmûvészet. Ekkor már a különféle film- és színházi produkciókban a táncos lányok ebben a ruhadarabban emelgették lábaikat. Napjainkra a harisnya viselete nagyon népszerû lett, hiszen a technikai fejlôdésnek köszönhetôen bármilyen anyagból, korlátlan minta- és színös�szeállításban készítenek. Harisnyát hordhatunk télen és nyáron is, hiszen léteznek már vastagabb anyagból készült darabok is. A harisnyanadrág mellett egyre népszerûbbek a harisnyatartós-combfixes változatok, illetve a leggingsek is. A bôrbarát anyagok csökkentik a gombák és baktériumok szaporodását, tisztább és egészségesebb érzetet adva. Egy pillantás a combra, mely esztétikus és szexuálisan vonzó látvány, elôfutár lehet egy csodálatos éjszakához. Fekete harisnya, fehér combok, és a férfi kész arra, hogy a lábaid elôtt heverjen.

22

Híreinkrôl bôvebben: www.hatharom.co.uk


892/a uXbrIDGe roaD, Hayes, ub4 0rr lonDon

tel.: 020 8561 1344 Mob.: 075 3404 2442 www.MajorMotorcycles.co.uk

1. javítás:

2. szállítás:

Általános, motori- Felvétel, kiszállítás kus, mechanikus, (Finchley és Hayes sérült/balesetes. vonzáskörzetében ingyenes).

3. alkatrész:

4. átalakítás:

5. karbantartás:

Eredeti, utángyár- Lehetőségek tárhá- Általános/időszatott, használt (Hon- za végtelen: stunt, kos szervíz, ápolás, da, Yamaha, Suzu- race, stb. biztonságtechniki, Kawasaki, BMW, kai ellenőrzés, vizsVespa, Piaggio, Mogáztatás M.O.T.) to Guzzi, Aprilia, Gilera, KTM).


Gasztro percek Répaleves ❶ 1 nagy hagyma ❷ 4 nagy répa ❸ delikát ❹ bors ❺ kakukkfû ❻ sonka a tetejére A hagymát felkockázzuk, kicsi olajon megpirítjuk. Felkarikáz-

zuk a répát, beleszórjuk, felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje. Adunk hozzá delikátot, pici borsot és kakukkfüvet, majd puhára fôzzük. Leturmixoljuk, adunk hozzá annyi vizet, hogy megfelelô legyen az állaga. Sajttal és pirított sonkával tálaljuk.

Snidlinges tojáskrémmel töltött csirkemell ❹ 1 dl tej ❺ 1 tk. mustár ❻ 1 csokor snidling ❼ só, fehérbors ❽ 3 ek. olaj

❶ 60 dkg csirkemell ❷ 7 tojás ❸ 1 ek. liszt

A tojásokat keményre fôzzük, kettévágjuk, majd egy tálba kiszedjük a sárgájukat, a fehérjét félretesszük a salátához. Egy lábasban 3 ek. olajat melegítünk, hozzáadjuk a lisztet,

kicsit megpirítjuk, majd hozzáöntjük a tejet és besûrítjük. Hozzáadjuk a tojássárgájához, teszünk hozzá apróra vágott snidlinget, mustárt, sózzuk, borsozzuk és a felszúrt csirkemellekbe töltjük, a végeket fogpiszkálóval lezárjuk és kirántjuk. Franciasalátával tálaljuk. Franciasaláta: ancikonyha.blogspot.hu/ 2013/03/francia-salata.html

Fonott kalács ❶ 1 kg sima liszt ❷ 8 dkg cukor ❸ 10 dkg vaj vagy margarin ❹ 9 dl tej ❺ 3 dkg élesztô ❻ 1 kávéskanál só Az élesztôvel, 1dl langyos tejjel és 3 ek. liszttel kovászt készítünk, és langyos helyre tesszük. A cukrot, sót a langyos tejben felold-

24

juk. A lisztet a kovásszal és a tejjel 20 percig dagasztjuk. A vége felé az olvasztott vajat is beledolgozzuk. A tésztát langyos helyen egy órát kelesztjük, majd vajjal megkenve formázzuk, a tetejét megkenjük tojással, alacsony hôfokon megsütjük. Én szoktam tenni pici vizet a sütô aljába, szebben feljön. ancikonyha.blogspot.hu Híreinkrôl bôvebben: www.hatharom.co.uk


Kellemes húsvéti ünnepet kívánunk minden kedves vásárlónknak!


Tavaszi zsongás Táncoló növény tojásban – Itt a tavasz, a virágok kinyílnak, és mi is körbevesszük magunkat szebbnél szebb és érdekesebb növénnyel, és ismerôseinknek is örömmel ajándékozunk nyíló virágot, zöld növényt. Kiváló ajándék lehet felnôttnek, gyermeknek ez a táncoló növény, amelynek eredeti neve: Codariocalyx motorius, más néven telegráf növény. Ha elég napfény éri, a levelei fel-le mozognak, mintha táncolna. Kisebb érintésekre, rezgésekre is gyakran reagál. Tedd napfényre, kapcsold be a kedvenc zenédet, és indulhat is a szabad szemmel nagyon jól látható tánc! Ami pedig egy kis ráadás így húsvét tájékán, hogy aranyos kis tojásban vásárolható meg, amely cserépként funkcionál. Mágikus Sakura – A virágoknál és a tavasznál maradva, nem hiányozhat lakásunkból ez a csodálatos Mágikus Sakura fa, amelyre ha szert teszel, „élôben” láthatod, ahogy a japán cseresznyefa virágzik. Japánban nemzeti ünnep lett a cseresznyefa virágzásának ideje, amikor is a japánok összegyûlnek a fák alatt (Hanami), iszogatnak és nézik a gyönyörû rózsaszín virágokat. Ha neked is van egy Mágikus Sakura fád, csak annyit kell tenned, hogy a papírból készült faszerkezetet széthajtod, hogy stabilan megálljon, majd icipici mágikus vizet csepegtetsz hozzá, és néhány órán belül Japánban érezheted magad. A mini fa 13,5 cm és körülbelül egy hónapig virágzik. Tiszta Japán, lehet, hogy a sushit is megkívánod. Tengerparti zuhanyfüggöny – Igaz, még nincs itt a nyár, de ilyenkor tavasszal sokan hangolódnak rá, elôre megtervezik a nyaralást. Ha te is arról álmodozol, mikor süttetheted már a hasadat a tengerparton, de tudod, hogy még olyan messze van, szerezz be egy tengerparti zuhanyfüggönyt. Pózoljatok pároddal a függöny mögött, legyetek ti a homokos tengerpart sztárjai, a hullámok kigyúrt macsói és telt idomú macái. Fûtést fel és lazítsatok, mókázzatok, míg tényleg eljön az a bizonyos nyaralás.

26

Híreinkrôl bôvebben: www.hatharom.co.uk


RÁZD MAGAD FORMÁBA

I

tt a tavasz, újraéled a természet, virágba borulnak a fák és lekerülnek a kabátok, vastag pulóverek. Sokan ilyenkor döbbennek rá, hogy náluk is „ös�szementek a mosásban” a tavaly még kedvenc ruhadarabok. Újabbnál újabb, tuti és még annál is tutibb fogyási tippek, receptek és trükkök keringenek kézrôl-kézre, vagy az újkor nagy vívmányát kihasználva különbözô közösségi oldalakon. Melyik a legjobb? Hogyan válaszd ki magadnak a legmegfelelôbbet? Néhány dolgot elöljáróban. Az, hogy a szomszédasszonyod, a barátnôd, vagy az anyósod valamelyik módszerrel lefogyott 3 hét alatt például 7 kg-ot, az nem jelenti azt, hogy neked is ugyanannyi idô alatt ugyanúgy sikerül. Ahány ember, annyiféle fogyás. Mire figyelj oda a választásnál? Találj valami motivációt, ami megkönnyíti, hogy elérd a kitûzött célt. Pl. nyaralásra, amit július közepére tervezel, ledobsz 10 kg-ot. Írd fel, tedd ki a hûtô ajtajára! Vágjatok bele többen egyszerre, mert a versenyszellem abban segít, hogy akkor is kitarts, amikor egyébként feladnád. Például család együtt, párok együtt, barátok együtt, esetleg jelentkezz be egy fogyóprogram versenybe. Mint minden, a fogyás is

a fejben dôl el. Ha folyton azt mondod, hogy még a víztôl is hízol, vagy ha csak elmész a hûtôszekrény elôtt, már azzal megnehezíted a dolgod. Ehelyett mondd inkább azt, hogy könnyen leadom a fölösleges 3 kg zsírt a hasamról. Egyébként elárulom, hogy nem a kg a fontos, hanem a zsír, ami a testben van, és mérhetô is egyszerû testzsírmérô készülékekkel. Illetve fontos tudni, hogy az izom 1,6-szor nehezebb a zsírnál. Mértem már nagyon soványnak tûnô, nagyon zsíros embert, mert az ún. zsigeri zsír nagyon magas volt a szervezetében, és fordítva is. Ilyenkor meglepetten mondják: „Mitôl? Nem is eszek zsírosan!” A legtöbben a rendszertelen étkezéstôl, a kalóriadús, ám tápanyagszegény gyorsételektôl és a gyakorlatilag mozgásmentes életmódtól híznak, valamint a tápanyaghiányt jelzô állandó nasiktól. Érdemes olyan fogyási programot választani, amihez komplett tanácsadás is tartozik, mégpedig olyan személytôl, aki számodra hiteles. Aki segít az életmódodnak, elvárásaidnak, ízlésednek megfelelô program ös�szeállításában, és nyomon követi a változásokat is, közben megerôsíti a motivációdat, biztat. Olyan programot keress, ahol az elért eredmény akár egy életen át megtartható. Olyat, ami energiával és tápanyagokkal feltölt, miközben kalóriában szegény, így olyat, ami egészséget ad. Sokan a fogyásnál csak a kalóriát csökkentik. Ezzel együtt csökken az értékes tápanyagok bevitele is. Az eredmény sajnos így csak átmeneti, mert a szervezet készlete kiürül, és amint a fogyás befejezôdik,

Híreinkrôl bôvebben: www.hatharom.co.uk

újra elkezd raktározni. Felkészül a „szûkebb napokra”. Ilyenkor megereszkedik, ráncosodik a bôr, hullik a haj, töredezik a köröm, fáradékon�nyá válik a szervezet. Egyél napi 4-5 alkalommal, mindenképpen reggelizz! Igyál tiszta vizet 25 testsúlykilogrammonként 1 litert, fokozatosan kezdj el mozogni. Figyelj a fehérjebeviteledre, mert egyébként zsír helyett elsôsorban izomból fogsz fogyni, ami azért veszélyes, mert pl. a szívünk is izomból van ahogy sok más belsô szervünk is. Rázd magad formába például a Herbalife személyre és életmódra szabott programjaival. Miért jó? Kevés kalóriával megfelelô táplálékbevitel történik. A szervezet feltöltôdik, megfiatalodik, miközben a fölösleges zsír onnan megy le, ahol szükséges. Éhezés nélkül érheted el és tarthatod meg a kívánt testalkatot, akár úgy, hogy naponta megeheted kedvenc ételeidet is. Gyermekeknek is van megoldás. Mozogni, sportolni pedig mindenképpen érdemes! Aki nem hiszi, járjon utána. Jelentkezz be most tavaszi akciónk keretében egy állapotfelmérésre, és egy kóstolóval egybekötött személyes tanácsadásra, vagy a pénzdíjas „Kihívás a kilóknak” címû fogyási versenyünkre, ahol bármilyen módszerrel fogyhatsz a csoport erejével és szakember támogatásával. „5 HÉT ALATT 5 KG ZSÍRT FOGYTAM, MIKÖZBEN A BIOLÓGIAI KOROM 5 ÉVET FIATALODOTT” Kondor Gábor a London Angels kézilabdacsapat alapítója és vezetôedzôje. További információért, idôpontért hívd a 078 49 051 573 számon Böcskey Csillát.

27


Az életünkrôl szólva...

Rosalie J. Moon

Változások és rugalmasság

A

gyakran, néha rejtetten, titkoltan bennünk lévô feszültség egyik forrása az, hogy állandóságra törekszünk életünk során, miközben annak lételeme a változás. A megállapodás, megnyugvás természetes igénye az embernek. Arra törekszik, amikor befejezett bármilyen iskolát, társkapcsolatokat alakított ki, munkahelyet, kedvelt állást, hobbit, elfoglaltságot talált magának és sorolhatnám mindazt, amitôl teljesebbnek érzi az életét; arra vágyik, hogy amit elért, amin dolgozik éppen, életének állandó része maradjon. Rögzíteni, biztosítani akarja az ember a jelen eseményeit azért is, hogy a majdan létrejövôket, a jövôjét biztonságban tudja. A valóság azonban az, hogy bennünk és az általunk létrehozott vagy elfogadott dolgokkal kapcsolatban is folyamatos a változás. Olyankor merülhet fel az a kérdés: „Miért kell ennek éppen így történnie? Pont most kell e váratlan dolognak felbukkannia, amikor egy kis nyugalmam lehetne?”

28

Az Életet élve, egyéni fejlôdésünk eltérô útjain a legkülönbözôbb kihívások kerülnek elénk. A körülmények, a helyzetek, a személyek, kapcsolatok, vagy az események váratlan, szokatlan fordulatai, amelyek néha elsô látásra vagy hallásra fenyegetônek, megoldhatatlannak is tûnhetnek. Új munkahelyet, új párt, másik lakást, addig nem használt tárgyi eszközöket vagy tudást, módszereket kell alkalmazni ahhoz, hogy megoldásra leljünk. Mit tehetünk azokban a helyzetekben? Hogyan lássuk, fogadjuk az olyankor felmerült, sokszor bizony nehéz, emberpróbáló idôszakokat? Reakcióink megszámlálhatatlanok. Az elutasítástól kezdve, a dühöngésen át vezethet az út odáig, hogy elfogadóbakká válunk a kialakult helyzetekkel. Lehet, hogy egy olyan kihívás, kockáztatás elôtt állunk, amely meghökkentett bennünket. Az okok elemzése, a tények elfogadása, a kialakult

„A valóság azonban az, hogy bennünk és az általunk létrehozott vagy elfogadott dolgokkal kapcsolatban is folyamatos a változás” élethelyzettel való együttmûködés, a rugalmasság az, ami a legtöbb esetben segítség lehet. Minél többször gyakoroljuk, annál hamarabb rájöhetünk arra az életigazságra, hogy rajtunk áll, akarjuk-e újabb erôpróbának, fejlôdési lehetôségnek, szellemi kihívásnak, a kreativitásunkat elôhívó jelnek, belsô késztetéseink megnyilvánítása útjának tekinteni a ránk váró feladatokat. Tanulási lehetôségeink végtelen lehetôsége tárul fel elôttünk azon alkalmak során, szellemünk pedig rugalmasan alkalmazkodik, segít bennünket a lehetô legjobban megoldani a felmerült kérdéseket. www.rosaliejackiemoon.hu Híreinkrôl bôvebben: www.hatharom.co.uk


Érdekesség

, az l rô nk gü sé yi él em sz a k di ko ul ár n ba ló Va cicás hogy milyen háziállatot tartunk?

E

gy, a közelmúltban végzett tanulmány szerint azok az emberek, akik kutyát tartanak, nagyobb valószínûséggel végeznek olyan munkákat, ahol másokról kell gondoskodniuk vagy különösen jó empatikus képességekre van szükség. Ezzel szemben a cicatulajdonosok gyakran választanak olyan hivatást, ahol önkifejezésre van lehetôség, mint például képzômûvészeti tevékenység, zene, írás vagy színmûvészet.

Érdemes elgondolkozni azon, hogy vajon milyen személyiségtípusba is tartozunk, hiszen ennek segítségével megérthetjük a motivációinkat, felfedezhetjük, hogy mi irányítja a viselkedésünket, s ez mind önmagunkra, mind kapcsolatainkra jó hatással lehet. Az interneten számos személyiségteszt elérhetô, komolyak és csupán szórakozásra szántak egyaránt, a komolyabbak közül érdemes kipróbálni a www.personabubble.com oldal személyiségtesztjét. Paládi-Kovács Krisztina

kutyás

29


London Specialista Ember, világpolgár, magyar. Hónapról hónapra találkozhat vele a kedves olvasó. A sorozatba olyan embereket hívunk meg, akik bárhol éljenek, mindig keresik az újat, mindenkor segítôkészek és pozitívan látják a dolgokat.

L

ondon Aid Specialist. Ez lehet a névjegye is Varga Líviának. Ha nem tudnám, azt hinném, a 20-as éveiben jár, és egy kicsit komoly lány… Ehhez képest arról beszélgetünk, hogy 18 éves szakmai múltja van cégvezetésben és -fejlesztésben, valamint egyéb céges folyamatokban itt Londonban és korábban Magyarországon. A boldog mama interjú közben elszaladt visszaaltatni kicsinyét… Miért vagy itt? – kérdeztem. Egy évre jöttem angolt tanulni a nyüzsgô üzleti életbôl. A 24 órás szolgálat mellett már nem volt idôm magamra, a munka nem adott elég kihívást. Volt éjjel, amikor a kézitáskámmal munkából hazaérve leültem a kanapéra, nyomban ülve elaludtam, és amikor ébredtem, azt sem tudtam hol vagyok, reggel van-e vagy este. Gondoltam, mire lezuhanyozom, kiderül, hogy este van, és az ágyba megyek, vagy reggel és akkor dolgozni… Hogy hívják ezt a „ragasztót”, ami itt tart? Szabadságnak hívom. Megtalált a rengeteg lehetôség, megtanulhattam, hogyan kell itt élni, új kultúra fogadott, kihívásokkal találkoztam. Napi 8 óra tanulás után, hétvégenként jártam az országot, találtam érdekes kis utcákat, mély történeteket; a saját felfedezéseim érdekelnek… Aztán fél év nyelvtanulás után elvállaltam egy önkéntes munkát egy ingatlanok gondozásával, fenntartásával foglalkozó cégnél, hogy lássam, mi zajlik itt a cégekben. Az önkéntes munka vállalása soha nem jár együtt alkalmazással, nekem a harmadik napon szerzôdést tettek az asztalomra. Három évig dolgoztam velük. Igaz, egészségügyi szakembernek készültem, de aztán informatikus közgazdász lettem, és ez a tudás, no meg a tapasztalat nagyon jól jött az angol cégnek. A munkám elég sok szabadidôt adott ahhoz, hogy valami új, kreatív dolgot csináljak. Elkezdtem építeni egy információs portált az ideérkezô magyaroknak, és tisztán láttam, hogy az angoltudás megszerzése és

30

az önbizalom hiánya az, ahol segíteni tudok. Meglátásom és tapasztalatom szerint ez a két fô akadálya van a boldogulásnak. Nyelviskolát tartasz fent, tanácsadó szolgálatod van, nagyon aktívan keresed a lehetôségeket, most már csak ezzel foglalkozol? A „hobbi gyerek”, a honlap felnôtt, bár folyamatosan bôvítjük. Ezenkívül nem csak a magunk által összeállított angol tananyagokat fejlesztjük aszerint, hogy mire van itt szükség, de az itteni vizsgarendszernek is megfelelnek. Emellett többek között folyamatosan bôvülô rövid, szakmai átképzéseket, hivatalos fordítási szolgáltatást is talál, aki a honlapot felkeresi. Folyamatosan tanulsz… most mit? Fôiskolán üzletvezetést, és a harmadik évet az egyetemen a szakosodással fejezem be. Még nem tudom, mire szakosodjak, hisz az üzleti élet minden aspektusa érdekel. A célom az, hogy egy itt megszerzett diplomát az összes eddig felhalmozott tapasztalatommal együtt eredményesen tudjak majd használni a jövôben. Mindeközben folyamatosan dolgozom a hazai buszos cégemmel is, amit ugyan nem én alapítottam, de velem futott fel a mai nemzetközi színvonalára. Honnan van ennyi energiád? Belsô késztetés, eredendô kíváncsiság, jönnek a megérzések. Szeretem az új lehetôségeket meglátni, körüljárni, és ha valami motoszkál a fejemben, annak azonnal elvégzem a piackutatását is, hogy van-e realitása, aztán kiépíteni azt igazi gyönyörûség, és a sikerélmények további energiát adnak. Mikor pihensz? Amikor pihenek, akkor is jár az agyam és születnek újabb ötletek és vágyak, igazi lelki kielégülés lenne, ha ezek megvalósulnának. Szóval pörgök, nyitott szemmel járok és jobbára meglátom, hogy mibôl lesz valami… Milyen vágyaid vannak? Hazamennél? Mennék én, de a végén mindig arra jutok, hogy ami otthon van, az megvár, de ha itt mindent feladnék, már nem kezdeném újból az elejérôl. Így azt tervezem, hogy mire a kisfiam befejezi a magyar óvodát és 4 évesen iskolába megy, olyan egzisztenciával fogok rendelkezni, amely lehetôvé teszi, hogy a legjobb lehetôségeket teremtsem meg a magunk számára. Számadó Julianna Híreinkrôl bôvebben: www.hatharom.co.uk


Belsô utakon

Szabó Viktória

Bárcsak a föld nyelne el

A

következô sorokban a szégyenrôl, a szégyen érzésérôl lesz szó. A szégyen a saját alkalmatlanságunkra vonatkozó irracionális megsemmisülés-érzés. Megszégyeníteni azt az embert lehet, aki úgy érzi, valamiben nem elég jó. A szégyent a teljes személyünkkel kapcsolatban érezzük. Éppen ezért fontos információt hordoz saját magunkról. A szégyent a legtöbb esetben mélyen gyökerezô, régi érzésekkel kapcsolatos események váltják ki. A legrosszabb benne, hogy nem tudjuk megosztani másokkal, pont azért, mert szégyenkezünk miatta, ehelyett úgy érezzük, bárcsak megsemmisülnénk, bárcsak a föld nyelne el minket. Gyerekkorunkban alapozódik meg, hogy mi az, ami iránt megélünk szégyent. Ha a külsônket kritizálták, a hangunkat, az írásunkat, az érzékenységünket, a ragaszkodásunkat, a teljesítményünket, akkor az ezekkel kapcsolatos megjegyzésekre különösen ki leszünk élezôdve, ezek beleégtek a lelkünkbe. Amikor olyan helyzetnek vagyunk kitéve, amelyekben aktivizálódnak azok az emlékek, amelyek a szégyenünkkel vannak kapcsolatban, akkor újra átéljük az érzést. A szégyenérzet annak az érzésével járhat együtt, hogy nem vagyok normális, hogy nem va-

gyok szerethetô, belsô megsemmisüléssel jár, és ezekkel az érzésekkel szembeni tehetetlenséget is magában hordoz. Tehetetlenségre kárhoz és nem arra ösztönöz, hogy próbálkozzunk, ne adjuk fel. Sok családban és iskolában nevelési eszközként használják a megszégyenítést, de épp azért rossz módszer, mert a megfelelô keresése helyett a rossz kerülésére ösztönöz, és örökös szorongást okoz. Ha megszégyenítenek, hogy rossz vagyok matekból, szorongással fogok tanulni, ahelyett, hogy élvezetbôl tenném. A túlélésen leszek, és ahogy alkalmam adódik, rossz szájízzel otthagyom az egészet. Ami segíthet, ha elfogadóbbak vagyunk magunkkal. Ha szégyent érzünk, akkor ahelyett, hogy próbálnánk elmenekülni tôle, nézzünk vele szembe. Mirôl mesél a szégyenünk? A szégyennek érdemes a gyökeréig menni. Máris elôrébb vagyunk, ha az önértékelésünket, önbecsülésünket célozzuk meg helyreállítani. Ha tudjuk, hogy tökéletesnek lenni nem csak lehetetlen, de nem is kívánatos, és bármi is történik, mindig van tovább. Ha tudjuk, hogy a szégyen nem a teljes énünkre vonatkozik, hanem egy kis részünkre, akkor máris könnyebb szembenézni vele. Ha van kérdésed, az info@szabovikoria.eu címre írhatsz Viktóriának.

helyzetnek „Amikor olyan amelyekben , e v é it k k n u y vag k az emléo z a k a n d ló á aktiviz yenünkkel g é z s a k e ly e kek, am latban, akkor o s c p a k k a n n va z érzést.” a k ü lj té á a jr ú

32

Híreinkrôl bôvebben: www.hatharom.co.uk


Hogyan indítsunk vállalkozást Angliában?

Griff

Consulting

Sokunkban felmerül a kérdés, hogy hogyan lépjünk előre Angliában. Többnyire alkalmazottként dolgozunk, nem mindig könnyű egyik napról a másikra váltani, és új vállalkozásba kezdeni. Milyen lehetőségeink vannak? Milyen kötelezettségekkel jár az egyéni vállalkozás? Regisztrálni kell az angol adóhivatalnál, majd április 6-tól következő év április 5-ig tartó adóév végét követően el kell készíteni a vállalkozói adóbevallást, a Tax Return-t. Nem kell, hogy havonta könyveltess, a legtöbb könyvelőirodában a saját kimutatásaid alapján el tudják készíteni az adóbevallásodat, így ennek mindössze egy egyszeri költsége lesz.

Szólnom kell a munkahelyemen, hogy egyéni vállalkozó lettem? Nem szükséges. A vállalkozás nem befolyásolja az alkalmazotti munkaviszonyt. Inkább fordítva. Az adóbevallás készítésekor be kell számolni a teljes bevételedbe az alkalmazotti bevételedet is, ha volt.

Milyen adóterhei vannak egy vállalkozónak? • heti fix összegű £2,75 úgynevezett Class II-es National Insurance-t kell saját magunk után fizetni • nyereség után fizetendő NI: £7.956 feletti nyereség felett 9% (Pl. évi £12.000 nyereség esetén £364) • évi £10.000 nyereség felett az adó az efeletti összeg 20%-a (Pl. évi £12.000 nyereség esetén £400)

Milyen költségek elszámolhatóak? Ez tevékenységtől függ, így lehet például anyagbeszerzés, utazási költségek. Gyakori költség a vállalkozás érdekében bonyolított telefonhívások költsége, hirdetések, biztosítások díja is.

Gyorsan és egyszerűen elindíthatod egyéni vállalkozásodat. Személyes megjelenés nem szükséges hozzá, és a regisztráció díja mindössze £25. Vedd fel velünk a kapcsolatot még ma: Griff Consulting Ltd info@griffconsulting.co.uk www.griffconsulting.co.uk Telefon: 01273 787099 és 079012 79641


0,65

£

1,10

£

2 for £

2

2 for £

3

Paprika StoLonrdeon s

n es, N4 1AG Londo n La n e re G , e d ra 50 Grand Pa el.: 0203-645-9092 T rikastore.co.uk E-mail: info@pap

1,25

£

2

£


Zwack Fütyülos pálinka

Varga borok

£6 Pannonhalmi pálinka

15

£

20

£

0-áig tart, 2 l ő t é 1 1 is il r Akciónk áp erejéig. t le z s é k a e v t ille

1,10

£

Sörök 1,10

£

1,10

1,10

£

£

l omástól a 29-es bussza áll tró me rk Pa y ur sb Fin a Üzletünk megközelíhető tól 2 perc gyalog) (Mattison road megálló lé fe Wood Green


MONEY-ció

36

bornmillionaire. wordpress.com

Minden persely túlfolyó rendszerként mûködik. Azaz, amint a vészhelyzeti persely tele van - az én esetemben ez 1000£-ot jelent -, a megtakarítások a következô hónapban már a havi tartalék perselybe folynak be, majd a harmadik perselybe. A harmadik persely után még bármennyi perselyt képezhetünk céljainknak és álmainknak megfelelôen. Hogyan kezdjük el megvalósítani az itt leírtakat? Határozzuk meg a vészhelyzeti persely nagyságát. Mindennek a kiindulópontja a jelenlegi anyagi helyzeted. Írd le, hogyan állsz most. Meg kell határoznod az átlag havi kiadásaidat. Nézd át az utolsó egy év számláit, és határozd meg, hogy mennyit költesz átlagosan egy hónapban. Figyelem, a havi kiadások minden számlád és kötelezô fizetési kiadásaid összességet jelentik! Amint meghatároztad az átlag kiadásodat, célozz meg egy havi tartalékképzést. Ha elérted, ne hagyd abba, folytasd tovább. Ha megvan a hat hónapos tartalék, kezdd el a jövôd biztonságát építeni. Ez az a persely, amelyet akár befektetéseidre, nyugdíjképzésedre, vagy bármi más, számodra fontos célra akarsz elkülöníteni. Ezeket a perselyeket csak a meghatározott célra használhatod fel. Tudd, hogy mire és mekkora perselyeket hozol létre. Megfigyeltem azt is, hogy az emberek amint meglátják, hogy a számlájukon az egyenleg elér egy szintet, költeni kezdenek. Kedves Hölgyeim! Tisztelt Uraim! A legtöbben felesleges túlzásokba esnek. Fontos, hogy ráébredj, mi az a szint, ami elindít a helytelen irányba. Tartsd ez alatt a szint alatt a mindennap használatos bankszámlád egyenlegét. Fogyasztói társadalomban élünk, ezért törekedned kell arra, hogy kiadásaid mindig kisebbek legyenek bevételeidnél. Bevételeidbôl különíts el pénzt, tartalékot, és vagyont építs. Ez az egyetlen út, amellyel megteremtheted a biztonságot magad és családod részére. www.facebook.com

B

Megtakarítás, tartalékképzés

elegondoltál-e már abba, hogy életed során mennyi pénzt kerestél eddig összesen? Kortól függôen több millió forintról beszélhetünk, itt Londonban is. Belenéztél-e már mélyen a zsebedbe? A meg­keresett pénzbôl jelenleg mennyi áll rendelkezésedre? A kérdésre adott válaszoknál már óriási különbségek vannak, amelyek meghatároznak minket. Sokan eljöttek Magyarországról, legtöbben a pénz miatt. Ezért a megtakarítás témája különösen fontos, mivel költeni mindenki tud. Megtakarítani azonban jóval kevesebben. „A legelégedettebb ember az, aki egyszerre tud költekezni és takarékoskodni, hiszen így kettôs az öröme.” Samuel Johnson Megmutatok nektek egy rendszert, amivel kiválóan lehet gyarapodni, hónapról hónapra. A rendszert perselyképzésnek hívom. A perselyképzés abból indul ki, hogy pénzügyi jólétünkhöz legalább három különbözô féle perselyre van szükség. Az emberek több mint felének legalább egy, de sokaknak egyetlen perselyük sincs. Így minden egyes nap pengeélen táncolnak. Az elsô és legfontosabb a vészhelyzeti persely, amely a váratlanul történô események megoldásához szükséges tartalék pénzmennyiség. A vészhelyzeti persely követelménye az azonnali elérhetôség, a legtöbb esetben például egy bankkártyán. A második perselyben mindennapi átlagos életünk fenntartásához szükséges három-hat havi tartalék pénzösszeg lapul. Természetesen ennek meghatározásához ki kell számolnunk az átlagos havi kiadásainkat. Amint ezt meghatároztuk, meg tudjuk állapítani a második persely minimális méretét. A perselynek mindig hozzáférhetônek kell lennie. Ha ez megvan, bármi is történik, három-hat hónapod van arra, hogy áthidald a problémát. Ez az igazi biztonsági tartalék. A harmadik persely létrehozásához csak akkor érdemes hozzáfogni, ha az elsô kettô persely tele van. A harmadik persely a jövô biztonságát képviseli. Ide kerül minden egyéb megtakarításunk, amibôl jövôbeli vagyonunkat képezzük.

Híreinkrôl bôvebben: www.hatharom.co.uk


Tavaszi testébresztô

Kettlebell – az edzés, ami a teljes testet átmozgatja A YouTube-on ezernél is több gyakorlat található! Ha ügyesen kombinálod, 20 perc alatt nagyon hatékony edzést hozhatsz össze. Néhány alapgyakorlat:

1. Swing

Á Á

lljunk csípôszélesnél kicsit nagyobb terpeszbe, fogjuk meg két kezünkkel a kettlebellt. Kezünket lógassuk magunk elôtt. Hajlítsuk térdünket miközben a kettlebellt hátra lendítjük a lábunk között, majd egyenesítsük ki lábunkat, csípônket toljuk elôre, a kezeket pedig lendítsük magunk elé vállmagasságig. Ismételjük minimum 1 percig megállás nélkül.

2. The Core F

eküdjünk a hátunkra, vegyük a kettlebellt az egyik kezünkbe, majd emeljük a plafon felé, innen álljunk fel a kezünket végig egyenesen tartva. Lassan feküdjünk vissza a hátunkra. A kezünk végig maradjon egyenes! Váltsunk kezet. Ismételjünk minimum 10 x mindkét kezünkkel.

3. Figure 8

lljunk csípôszélesnél kicsit nagyobb terpeszbe, dôljünk elôre egyenes háttal, kezünkben a kettlebellel rajzoljunk 8-ast a lábaink körül. Jobb kezünket indítsuk el hátra, majd vegyük át másik kezünkbe a kettlebellt, folytatva a 8-as rajzolását hozzuk elôre a bal kézben. A lábunk végig legyen hajlítva, érezzük, hogy dolgozik a lábizom! Ismételjük minimum 1 percig megállás nélkül.

4. Ice skater

Á

lljunk csípôszéles terpeszbe, kezünkben tartsuk a kettlebellt mellmagasságban. Jobb lábunkkal hátulról keresztezve a bal lábat guggoljunk le, próbáljuk jobb térdünkkel érinteni a talajt. Váltott lábbal végezzük ezt a gyakorlatot. Ismételjünk minimum 10 x mindkét lábunkkal.

Kovács Judit - Pole Fitness & Aerial Instructor Superwoman Pole Dancing School www.superwomanpoledance.co.uk 07429435727

Nôk számára az ideális kettlebell 5 kg, férfiaknak pedig a 10 kg-os kettlebell ajánlott. Fontos, hogy a gyakorlatok elôtt végezzünk teljes testet átmozgató bemelegítést, a gyakorlatok után pedig mindig nyújtsuk meg az izmainkat.

38

Híreinkrôl bôvebben: www.hatharom.co.uk


1. Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni nyitány 2. Antonín Leopold Dvořák: h-moll Csellóverseny

Szólista: Újházy Gyöngyi Szünet

3. Bedřich Smetana: Moldva 4. Liszt Ferenc: Hungária

Karmester:

www.lhso.co.uk, info@lhso.co.uk www.facebook.com/lhso.co.uk

Időpont: 2014. május 25. (vasárnap), 19:30 Helyszín: St John’s Church Waterloo, Waterloo Road, London, SE1 8TY

Ed Farmer

Jegyek kaphatók elővételben a weboldalunkon (www.lhso.co.uk) és a helyszínen. Elővételben: Felnőtt £12 Kedvezményes: £10 Helyszínen: Felnőtt £15 Kedvezményes: £12

TWR


Brit hétköznapok

A

nglia… Konvencionális terefere az idôjárásról… Csipkés kesztyût viselô lady kalapos gentleman társaságában kortyolgatja az ötórai teát a Victoria állomás közelében… És ohhh, attól félek, sietnem kell, mister, hiszen a vonat pontosan érkezik, mint mindig - talán még él ez a kép a köztudatban a konzervativizmusáról híres Angliáról. Tekintettel a nagyszámú, mindenféle nemzetiségû bevándorlóra, akik az Egyesült Királyság népességének túlnyomó többségét képezik, az angol hagyomány mára már a meglehetôsen elvont fogalmak közé tartozik. Angliában nincsenek is hétköznapok! A kisvárosokban talán még érezni a különbséget a hétköznap és hivatalos ünnepnapok között, de igazából ez a sziget egy folyamatosan lüktetô, kavargó emberáradat. A hét bármely napján óriási forgalom van kis- és nagyvárosban egyaránt. A vonatállomások reggel nyolc és tíz, valamint délután három és öt óra között hemzsegnek a munkába, majd hazafelé igyekvô irodásoktól és kisiskolásoktól. Az iskolák és irodák ugyan megkövetelik a hagyományos öltözködést, de ezenkívül már nemigen látni angol divat szerint öltözködô ladyket meg gentlemanusokat. Kora reggel estélyi, télen nyári, nyáron téli, stílustól meg életkortól teljesen függetlenül összeválogatott göncök egyidôben, egy személyen: körülbelül ez a hétköznapi viselet. Nem ritka az sem, hogy némely korosodó hölgy nyolcvanas évekbeli színpadi szerelésben szaladgál kora délben, csak a sarki boltba. Ja és ha friss a pedikûr, akkor nem

40

átallanak csikorgó hidegben szandált ölteni, csakhogy megvillanjon két bíborvörösre fázott lábujj. A vendéglôk és kocsmák mindennap egyformán forgalmasak, hiszen az angol jelszó: enjoy! Nagyon ritka sport az otthonfôzés, inkább iskolából, hivatalból hazafelé beugrik a család vacsorázni valahova, legmenôbbek az olasz és az ázsiai éttermek. Ez érthetô, ha belegondolunk, hogy a középkori francia udvarban móka tárgyát képezte az angol konyha és ez azóta sem változott sokat. Viszont a fejlettebb gazdasági helyzetnek köszönhetôen itt megtalálható mindenbôl a legjobb. Ráadásul viszonylag mindenki számára hozzáférhetô, így természetes, hogy az angol cseperedô lánykákat nem igazán kergetik a konyhába, hanem inkább arra nevelik, hogy társaságban elôkelôen viselkedjenek, és ha kell, akár órákig is képesek legyenek kommunikálni. Arra nagyon vigyáznak, hogy sose bocsátkozzanak nagyobb lelki mélységeket érintô témákba, viszont a kommunikációs készségük mûvészi. Imádják az elôkelô mozdulatokat, meg kell szokni a tornázva beszélgetôk látványát, mindkét nemben. Rajonganak a pletykákért, talán emiatt védik a saját image-üket annyira. Az angol hidegvér az arról szól, hogy szó szerint egyet sem látni nyafogni vagy panaszkodni. Az felérne azzal, hogy fehérnemû nélküli hátsót mutassanak a világnak. Viszont dicsekedni imádnak, és egyáltalán nem szégyen sikítani az elragadtatástól. Oh, my God! Az alkoholos italok élvezete is vezet a listán, napszaktól és naptól függetlenül. Munka közben megengedett egy pohár bor vagy sör elfogyasztása az ebédszünetben, és a forgalmisok is tolerálják a csekélyke százalékot. Nem is fognak csôdbe menni az angol pubok, az tuti. Nomi Híreinkrôl bôvebben: www.hatharom.co.uk


Az akciรณ รกprilis 30-รกig tart!


l Kertészkedés gyerekke

I

tt a tavasz, nyílnak a virágok, ilyenkor a kevésbé tapasztaltak is kön�nyebben kedvet kaphatnak egy kis kertészkedéshez. Hát még akkor, ha a csemeténk megállás nélkül rágja a fülünket, hogy ha az oviban ültettek borsót, akkor mi is ültessünk itthon! Remek ötlet, a kosz és maszat garantált. Mégis megéri a fáradtságot, hiszen a gyerkôcök nemcsak az ültetést imádják, hanem élôben tanulmányozhatják, hogyan fejlôdik a növény (környezetlecke kipipálva), s nagyobb valószínûséggel fognak zöldséget, gyümölcsöt enni. A közelmúltban végzett tanulmány szerint azok a gyerekek, akik maguk nevelnek fogyasztásra alkalmas növényeket, sokkal több zöldséget és gyümölcsöt esznek, mint nem kertészkedô társaik. Fontos, hogy olyan növényt válas�szunk, amit egyszerû gondozni, s amit a gyerek szeret is: például koktélparadicsom, bébirépa, saláta, eper vagy áfonya. Kertre sincs feltétlenül szükség, ezek a növények az erkélyen, virágládában is termelhetôek. A salátafélék, a retek és a cékla ültethetôk magról, míg a paradicsomot és epret érdemes palántaként beszerezni. Ha csak a tavasz vége felé jut idônk a kertészkedésre, a magról nevelhetô zöldségek esetében is célszerû rögtön a palántát ültetni. S ha már érik a paradicsom s mellette a friss bazsalikom, máris készülhet a friss házi pizza, amit majdnem minden gyerek kedvel. Jó kertészkedést és jó étvágyat! Paládi-Kovács Krisztina

42

Híreinkrôl bôvebben: www.hatharom.co.uk


Téka-sztorik

H

elyszín: Batthyány tér, aluljáró, Panírozott Hörcsög trafik (illetve nem trafik, mert már nincs cigi, szóval „butik”, ahogy a Szakáll úr hívja, az eladó). Reggel 8 óra, támasztjuk a pultot, Fater, Csabika meg én. Szakáll úr vakarja a hatalmas belét meg a kopasz fejét, méltatlankodik az embereken, meg hogy a csövesek jönnek, meg hogy szarazélet, és mióta nem lehet cigit árulni, mégszarabb. Szóval állunk és nagyon korán van. Fater böngészi a tippmix újságot, hogy milyen meccsekre fogadjon, Csabika egyik lábáról a másikra áll, mert hugyoznia kell, munkába igyekvô emberek áradata sodorja önmagát, aztán megérkezik Frici bácsi. - Na jó reggelt az ifjúságnak, mi a nagy harci bré van gyerekek? - Üdv Frici bá, ki fog nyerni hétvégén? Mondjon valami tuti tippet. - Nem tudom édes fiam… Szakáll Úr, egy feketét lesszíves meg egy kaparósat… Nyerôt, ha kérhetem… hogyhogy milyen jegyût??? Oroszlán vagyok, hát ne nézzen rám úgy, mint egy verébre! 78 év elszelelt, de dagad az erô, az izom… a f…, az is édes fiam, az is dagad! - nevet 12 fogú szájával. - Na legyen egy sör is Szakáll úr, nyissa ki nekem, hadd szisszenjen bele ebbe az álmos reggelbe! - Aztán mi van magával Frici bá? Egészsége hogy szolgál? - Lementem a körzetihez… kösz a kávét Szakáll úr… 3 pötyit is kérek bele, de ne számolja fel, jó lesz ingyen is… esküszöm, ha nem kávéznék, leállna a komplett bélmûködésem, szóval… lementem a dokihoz, hogy nézze meg, hogy vagyok. Méri a nyomásomat, nézeget, azt mondja: Magának az egyik szeme üveg? Hát mondom igen, már vagy 50 éve. Kérdezi: És jól lát? Ó, hát mondom, remekül, az üvegszem azért is jó, mert közelre és távolra is látok, ne vicceljen! Olyan vagyok, mint a sas! Csipás! Hahaha! Az egyik szemem sír, a másik üveg, hahaha! De nem nevetett a doki, fiatal gyerek, nincs 40, nem érti a viccet… szóval nézeget, felírja a gyógyszereimet, magas vérnyomás, szív, koleszterin, ízület, jaj, az én koromban tudod… na, lényeg a lényeg… - CSABIKA BAZMEG A KURVA KÁVÉDAT, HOGY

44

RÁÖNTÖTTEM AZ ÚJSÁGRA, TE KOTORÉK!!!! - És én tehetek róla????! - MI AZ ANYÁD PI**ÁJÁÉRT TESZED IDE?????????? - Hát, mert ilyen kicsi a hely! - Hogyrohadnálmeg! A gatyám is olyan lett… tiszta olyan, mintha bebrunyáltam volna… - Várjál, letörlöm! - NE TAPERÁJJÁL MÁR A TAKNYOS ZSEBKENDÔDDEL TE BUZIGYEREK!!! - Én csak… Na bocsánat, hol tartott Frici bá? - Hát, hogy az orvosdoktor ottan taperál meg minden, aztán egyszer csak bejön a Marika, a nôvér. - Marika még ott van? - Persze… ú, de hideg ez a sör… Szakáll úr, maga mit csinál ezzel? Hûti? Minek? Meg akar betegíteni? Ne csóválja a fejét, adjon egy szál cigarettát!… MIAZHOGY LESZOKOTT? Úgy szívta, hogy a Lánchidat újra lehetett volna építeni a dekkekbôl!… Leszokik… agyam eldobom, mik vannak… szóval bejött a Marika… - Hány éves már az a strapa kanca? - 50 lehet. - Mellei megvannak még? - Miazhogy? Ringatóznak, mint két tollpárna! Na, lényeget mondom, idefigyelj… Fradi-Dunaújváros… - Jégkorong Frici bá, jégkorongban is Fradi! - A lófaszt, fiam, elpicsázzák ôket, mint a szar. Liverkúzent játsszuk meg hendikeppel szopóra. Na? - Frici bá, ma már nem ihat többet! Na mondja, mi volt a Marikával. - Hát odajött, megtapogatott, hogyvagyunk, hogyvagyunk, én meg… hát nem tehetek róla… belemarkoltam a fenekibe. - NEMMONDJA KOMOLYAN! Összesz@rom magam! Hallottad, Csabika? - Hallottam, csak nem merek röhögni, mert bebrunyálok! - És mi volt Frici bá? Mit szólt a Marika? - Olyan maflást kaptam, hogy kiesett a szemem és begurult a doki íróasztala alá… mit röhög Szakáll úr? Mondom, kiesett… ne röhögjenek már! - Hát ez kééééész! És bemászott az asztal alá Frici bá? Folytatás a www.tekasztorik.cafeblog.hu-n. Bihari Viktória - tekasztorik.cafeblog.hu Híreinkrôl bôvebben: www.hatharom.co.uk


Marci Taxi +447926586539 Heathrow: 25-tôl Luton: 30-tól

Londonon belül, környékén és repterekre egyaránt transzfereket, fuvarokat és kisebb költöztetéseket vállalok éjjel-nappal kedvezô áron.

Stansted: 35-tôl Gatwick: 45-tôl

Egész napos kirándulások Londonban és Anglia területén!


Társadalom

A

legújabb nyugat-európai trendek szerint önkéntes munka vállalása remek lehetôség arra, hogy a végzett munka feljavítsa egy pályakezdô önéletrajzát. A briteknél egész program indult annak segítésére, hogy a diákok, akik idáig órákat töltöttek videojáték nyomogatásával, végre felfedezhessék a közösséghez való tartozás és a segítségnyújtás örömét. A National Young Volunteers Service segítségével a 16-25 év közötti brit fiatalok szabadidejüket önkéntes munka végzésével tölthetik el, mellyel ez a lét természetes része lesz minden – a programban részt vevô - fiatal életének. Egy friss felmérés szerint, körülbelül a munkaadók felénél is elônyt élvezhet az, aki bármilyen önkéntes munkát végzett, motiváltabb volt, mint lustálkodó társai. De mi a helyzet Magyarországon? Rászorulók a tévében, hurrikán vagy éppen iszap pusztította települések, hajléktalanok az utcán. Elszorul az ember szíve, ha a gyorsan pergô képsorokat mutatják, tele fájdalommal, emberi tragédiákkal. Mit tud tenni azonban az átlagember, hogy segítsen a bajban lévôk helyzetén? Unottan a telefon után nyúl, beírja a már unalomig ismert kódokat, vagy feláll a kényelmes karos�székbôl, és tesz is valamit embertársaiért? Miért vállaljon valaki mégis önkéntes munkát ezekben az idôkben? Túl sok az ideje és unatkozik? Túl sok a pénze? Nincsenek barátai? Ismerkedni akar? Nem elégszik meg azzal, hogy elutalja a pénzt egy kiválasztott szervezetnek? Tudni szeretné, mi történik a pénzével? A válasz: önkéntesség! Miért jut eszébe valakinek, hogy a mai anyagias világban szabadidejét mások segítésére, tanítására, a kultúra terjesztésére, vagy éppen a rászorulók szociális helyzetének jobbítására fordítsa? Ez a munka napjainkban már nem arról szól, hogy valaki unatkozó úriasszonyként nem tudja mivel eltölteni az idejét, jótékonykodik és szórja a pénzt. Magyarországon az önkéntes mozgalom még csak szárnyát bontogatja. Vannak már lehetôségek, vannak programok, de ez a fajta foglalkoztatási módszer még gyerekcipôben jár. De mi is az önkéntes munka tulajdonképpen? „Olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy külföldön a közös jó érdekében

46

személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül.” Az önkéntes munka szerzôdéskötéssel kezdôdik, hiszen ezt a munkát is jogi alapokra kell helyezni. A 2005. június 27-én elfogadott önkéntes törvény rendezte a fogalmakat, adható juttatásokat, elszámolható költségeket, a segítôk jogait és kötelességeit. Egyes intézményeknél, egyesülteteknél elôfordulhat, hogy juttatásként az intézmény profiljába vágó könyvet, belépôjegyet kap a munkát végzô, de alapvetôen ez ingyenes munkavégzés. Egyre több lehetôséget lehet már találni az interneten, különbözô gyûjtôoldalakon. Ha valaki jól beszél valamilyen idegen nyelvet, tolmácsolhat szakkonferenciákon, dolgozhat múzeumban, LONDONsegítve, hogy a külföldi turistáknak jobb véleménye legyen a magyar emberekrôl, jó emléTEL.: 077 2838 0537 kekkel távozzanak tôlünk. JSZASZ@BTINTERNET.COM Fontos dolog, hogy az önkéntes munka nemcsak a társadalom és a rászorulók számára hasznos és fontos, hanem a segítônek is emberi tartást ad!

Híreinkrôl bôvebben: www.hatharom.co.uk


Zenei hírek

Beat ünnep

az

V

50 éves Illés zenekarral

aló igaz, az Illés volt a legnépszerûbb. Mondták is, a magyar Beatles. A népszerûséget nem firtatom, vitathatatlan, a hetvenes évek elejéig, aztán jöttek a nyár új rablói. A világ már csak ilyen. A Beatlest már igen. A jelenség hasonló volt, a gyökerek talán azonosak, mégis ez az összehasonlítás sántít. Valami csúnyát sugall. Epigonizmust vagy ilyesmit. Úgy gondolom, kettôjük esetében inkább párhuzamról beszélhetünk, azonos kor, hasonló igények, némileg hasonló formanyelv, mégis az Illés és a Beatles összekeverhetetlen. Kérdezzük csak meg akármelyik hallgatót, rajongókról nem is beszélve. Akárhogyan is, az ötvenéves Illés újra közönség elé lép. Azon már érdemes elgondolkodni, ez valóban ünnep-e? Ha hihetünk Novák Péternek,

a Beatünnep rendezôjének – és miért ne tennénk – bár a rendezvény Szörényi Levente, Szörényi Szabolcs és Bródy János „köré szervezôdik”, jelen lesznek tehetséges fiatalok, illetve a hazai progresszív zenei irányzatok képviselôi. Így igen, félre a gyertyát, poharat, ez már ünnepnek hangzik. Tudjuk jól, hogy, mint Rosta Mária, az Illés-év producere szerint „Hagyományos értelemben vett Illés-koncert nem lesz többé, hiszen Pásztory Zoltán dobos 2005-ben, Illés Lajos billentyûs pedig 2007-ben elhunyt. A decemberi Beatünnep egy nagyon modern, 21. századi koncert lesz, a fellépôk pontos névsorát a szerzôdések aláírása után hozzuk nyilvánosságra”. Egy kérdésre közölte: meg fogják hívni Koncz Zsuzsát is a koncertre, de hogy fellép-e, nem tudni. Reméljük ott lesz. Meg gyertya és pohár is. 2014. december 28. Papp László Budapest Sportaréna Deák Márkus Gábor

Angela Gheorghiu és Carlos Acosta a jövô évi operaházi Faust bál sztárvendége

A

ngela Gheorghiu világhírû román szoprán és Carlos Acosta, a londoni Királyi Balett kubai származású táncmûvésze lesz az Operaház jövô évi jótékonysági estélye, a Faust bál két sztárvendége - jelentette be Ókovács Szilveszter, az Operaház fôigazgatója kedden Budapesten, sajtótájékoztatón. Mint mondta, a következô operaházi bálra 2015. február 14-én kerül sor, és a Faust-évad kapcsán a Faust bál címet viseli majd. A bál díszvendégei ezúttal mûvészek és neves magyar tudósok lesznek - tette hozzá. Az idén március 1-jén megrendezett Ezüst Rózsa Bál eredményeit összegezve elmondta: a fellépôkkel együtt több mint 1200-an vettek részt a jótékonysági eseményen, amelyen az Országos Mentôszolgálat javára, egy új mentôautóra gyûjtöttek. Mint mondta, a bált 25 támogató összesen több mint 200 millió forint értékû szolgáltatással és termékkel szponzorálta. Angela Gheorghiu meghívása kapcsán Ókovács Szilveszter hangsúlyozta: a román operaénekesnô elôször érkezik Magyarországra. A világhírû szoprán 1990-es debütálása óta olyan neves helyszíneken lépett már

50

fel, mint a New York-i Metropolitan, a londoni Királyi Operaház, a Bécsi Állami Operaház és a milánói Scala. Carlos Acosta 1998 óta állandó tagja, 2003 óta vezetô vendégmûvésze a londoni Királyi Balettnek; utóbbi címe szabadabb nemzetközi karriert tesz számára lehetôvé. A jövô évi Faust bálra külföldön dolgozó világhírû magyar tudósokat is igyekeznek majd hazacsábítani, és természetesen itthon dolgozó kollégáikra is számítanak - hangsúlyozta. Az idén elkezdett gyûjtést jövôre is folytatni fogják az Országos Mentôszolgálat javára, ennek részeként árverésre bocsátják az egyik vezetô szponzor által felajánlott, 7700 euró értékû gyémántgyûrût - húzta alá, hozzátéve, hogy a legmagasabb ajánlatot tevô licitáló négyszemélyes páholyt nyer a jövô évi Faust bálon. Ókovács Szilveszter reményét fejezte ki, hogy az idén teljesen megújult operabál valóban a „báli szezon koronája” lehet. Az operabálokat hagyományosan a hamvazószerda elôtti utolsó szombaton, a báli szezon végén rendezik meg, így volt idén is, és jövôre is így lesz - magyarázta. Forrás: MTI Híreinkrôl bôvebben: www.hatharom.co.uk


      á é ö   ü 

 ó         á

    é ü   

óééő őé

éűéé 

ó     é é á    

 ü áá  é éűé    “

ő á              ő  é ü     ú

íó öü áó ” í é  á á   ó   úá   öü …  ő á  é  éé  é   óáó áóí      ó  ő őöáóí óáé éú áó           

ő    é ő á  ó  öő  á é  éó é é  é á  ó    ííá    úíá    ééé   á  á í  é  ü  í  ó é ű   öé    





á áíóé





áüé  é”éá é“á

          

éá



é 





é

áóéá áóüá áéüé éé   áóáéü éűéá    éü

    

áá   ő

 

   éíáééééí á á é

 



   

    


Nagyon-nagyon régen, a dinoszauruszok idejében az ôsemberek már ünnepelték a húsvétot... Az ôslányok a tojásokat krétával és festékkel színezték, virágokkal és mindenféle mintákkal díszítették. A fiúk szép verset mondtak, meglocsolták ôket, és ezért jutalmul hímes tojást kaptak. Az ôslányok, Noni és Dada felkerekedtek, hogy tojást keressenek. Nagyon sok dinó volt az erdôben, ezért sok volt a tojás is.

Találtak is egy nagy halom tojást egy páfrány alatt. Kiválasztottak egy pompás, formás tojást. - Jaj, nem bírom el! - kiáltotta a Noni nevû ôslány. - Áhhhh... Öhhhh... - a Dada nevû ôslány is megpróbálta felemelni, de nem ment.


A dinótojások hatalmasak és iszonyú nehezek voltak! Hogyan visszük haza? - tanakodtak egymással. - Építsünk talicskát!

Húzós talicskát! A talicskát botokból és lapulevélbôl tákolták össze, liánnal kötözték meg, és lassan csúsztatták, taszigálták végig az erdôn a barlangjuk felé vezetô ösvényen. Ahogy húzták a hatalmas tojást, az egyszer csak legurult, és nekiütôdött egy kônek... Reccs! A tojás szétrepedt, és...

Noni és Dada nagyon megijedtek! Egy pici dinó nézett vissza rájuk. Aztán mégis megörültek. A kis állatot Dinónak nevezték el, aki ezentúl velük élt, és kedves háziállat vált belôle. Innen ered az az ôsember szokás, hogy húsvétra hímes tojást festenek, és egy kis dinó ajándékot is hoz a gyerekeknek.


Technológia

E

lôfordult már veled, hogy úgy érezted, telefonod okosabb, mint te? Semmi gond! Nem benned van a hiba, csak a technika szállt el olyan mértékben, hogy halandó ember már követni sem tudja. Itt van például az okostelefonok csapdája: A smartphone, vagy okostelefon, egy olyan a mobiltelefon, amely technikailag

csak 1993-ben kerültek ki a piacra. Az elsô „okostelefont” az Ericssonnak köszönhetjük. Az okostelefonok által használt operációs rendszerek, mint az Android, Bada, BlackBurry, iOS, Windows más-más alkalmazásokat képesek kezelni és más platformot jelentenek. Az Android egy nyílt for-

Be smart!

Hogyan legyél okosabb? sokkal fejlettebb, mint a régi típusú mobiltelefonok. A korai mobiltelefonok – bár elég jól lehetett használni ôket, funkciójuknak megfelelôen- sokkal alacsonyabb szinten voltak technikailag, mint az okostelefonok. Webböngészés, WiFi, különféle alkalmazások, érintôképernyôs felület, mind a fejlettebb technológia újításai közé tartoznak. A legnépszerûbb okostelefonok a Google Android és az Apple iOS mobil operációs rendszerekkel mûködnek. A telefont és számítógépeket elôször a múlt század ’70-es éveiben kombinálták, de

54

ráskódú platform, mely tartalmazza a Google saját fejlesztésû alkalmazásait, mint például a Maps, a Calendar és a Gmail, valamint egy teljes HTML böngészôt. 2010 végére az Android lett a legkelendôbb okostelefon platform. A másik legnépszerûbb rendszer az iOS: 2007-ben mutatta be az Apple Inc. az iPhone-t, amely már multi-touch kezelôfelülettel rendelkezett. 2010 februárjában, a Microsoft kihozta a Windows Phone 7-et, és a Microsoft SkyDrive, az Office, az Xbox és a Bing, valamint a nem Microsoft-szolgáltatások, mint például a Facebook, a Twitter és a Google alkalmazásokkal. Ez a szoftver platform fut a legtöbb Nokia okostelefonon. Híreinkrôl bôvebben: www.hatharom.co.uk


Sport–tenisz

Megtörik a nagy négyes uralma?

Andy Murray

A

2014-es tenisz-szezonban a nagy négyes mindegyike belenézett már egy váratlan vereségbe. Vajon megtörik Rafael Nadal, Novak Djokovics, Roger Federer és Andy Murray uralma? Megtörik a nagy négyes uralma a férfi teniszezôknél? Vannak jelek, amik erre utalnak, de ami biztos, hogy egyre nehezebb dolga lesz a Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovics, Andy Murray világklasszis kvartettnek, ha újra a világ elôtt szeretnének járni. Ha valaki esetleg nem lenne tisztában azzal, hogy ez a négy játékos milyen szinten uralta az elmúlt évek teniszét, akkor íme, néhány adat: Az idei Australian Open elôtti 35 Grand Slam-viadalból 34-et (!) a nagy négyes valamelyik tagja nyerte meg, egyedül 2009-ben az argentin Juan Martín Del Potro tudott a nagyágyúk levesébe beleköpni. A Masters-tornák tekintetében is hasonló volt a dominanciájuk, a 2010-es monte-carlói viadal óta 35bôl 33 trófea valamelyikük kezében landolt. Az állóvizet a GS-rekorder Roger Federer kavarta fel azzal, hogy a tavalyi szezonban pocsékul szerepelt, és

Roger Federer

2003 júniusa után ismét a legjobb négyen kívül találta magát a világranglistán. Ezzel gyakorlatilag azt érte el, hogy egy major tornán az egyik negyedben nem ô lesz a legmagasabban rangsorolt játékos, így már az elôdöntô elôtt találkozhat a nagy riválisai egyikével. Federer kezd visszatérni korábbi formájához, viszont Andy Murray a hátmûtéte óta nem találja azt a bizonyos fonalat, és a svájcihoz hasonlóan kicsúszott a top négybôl. A tavalyi wimbledoni bajnok brit klasszis jelenleg csak a hatodik hely környékén mozgolódik a ranglistán, amire legutóbb 2008 augusztusában volt példa.  Ami a világranglistát illeti, a trónon csücsülô Rafael Nadal és az ôt üldözô Novak Djokovics érinthetetlennek tûnik, ugyanis a két ikon elônye a mezônnyel

56

szemben több mint 5000 ezer pont. A világelsô spanyol tavaly szenzációs formában tért vissza, viszont a US Open sikere óta messze nem tûnik sebezhetetlennek. Jó, persze sérülésekkel is bajlódik, de ahogy közeleg a 30 felé, ebbôl a kisebb-nagyobb problémákból csak egyre több lesz. A hatszoros GS-bajnok szerb játékosnál sincs minden rendben, hiszen 2006 óta elôször fordult elô vele, hogy úgy kezdett egy szezont, hogy februárig nem nyert tornát. Sokáig azért nem kellett várnia, hiszen Indian Wellsben összejött neki a siker, viszont azt nem lehet mondani, hogy átgázolt volna a mezônyön.  Idén több váratlan vereségbe is beleszaladtak már a nagyágyúk, és várhatóan ezeknek a száma csak egyre nôni fog. Az ausztrál nyílt teniszbajnokságon Stanislas Wawrinka tört borsot Djokovics és Nadal orra alá, míg a szezon elsô 1000-es versenyén Indian Wellsben Alekszandr Dolgopolov és Milos Raonic lepte meg a Nadal-Murray kettôst, de említhetném Lleyton Hewitt sikerét is Federer ellen. Az ukrán nyilatkozta azt, hogy a játékosok kezdik elhinni, hogy meg lehet verni a nagy négyes tagjait, ami a legfontosabb, hiszen az elmúlt években számtalan olyan meccs volt, amikor a hátrébb rangsorolt játékosok úgy mentek fel a pályára, hogy már elôre elkönyvelték a vereséget. Egyelôre viszont nehéz elképzelni azt, hogy óriási változás lesz, ugyanis a mögöttük lévô krém nincs most a legjobb passzban. A 25 éves argentin Del Stanislas Wawrinka

Híreinkrôl bôvebben: www.hatharom.co.uk


Potro reális eséllyel pályázhatna akár a világelsôségre is, viszont hiába a tavalyi parádés szezonja, idén újabb sérülések jöttek elô nála, ami miatt nem sok maradandót alkotott eddig 2014-ben. Wawrinka az, aki még játéktudásban és mentálisan is egyre inkább felér a legjobbak szintjére, de nagy kérdés, hogy mennyire tud kiegyensúlyozott maradni. Ô már azon a szinten van, hogy egy-egy rangos tornán felveszi a versenyt Djokovicsékkal, viszont ahhoz, hogy egy lapon emlegessük velük, nem elég csak villogni. Ha a ranglistán lejjebb nézelôdünk, akkor egyértelmûen a 16. helyen álló bolgár Grigor Dimitrov az egyik

gura, emlékezhetünk, hogy 2008-ban parádés tenis�szel jutott be a melbourne-i fináléba, viszont a kellô elszántság, komolyság mindig hiányzott nála. Lehet, hogy ô is megmarad a másodhegedûs szerepében, aki egy-egy major viadalra összekapja magát, de egy teljes szezonon át nem tudja tartani a lépést Nadalékkal. Jo-Wilfried Tsonga

Grigor Dimitrov

legnagyobb potenciállal bíró játékos, aki idén szenzációs formában ütöget, viszont még várat magára egy major tornán való berobbanás, az idei Australian Open negyeddöntôje például már igen biztató volt. Akire én személy szerint még kíváncsi leszek, az a horvát Marin Cilic, aki húszas évei elején az egyik legnagyobb ígéret volt, de a Grand Slameken mégsem jöttek számára az eredmények. A doppingolás miatti eltiltása után a wimbledoni bajnok Goran Ivaniseviccsel kezdett el dolgozni, és egyelôre úgy tûnik, hogy ez bevált neki, hiszen idén két tornagyôzelemnél jár, továbbá az ATP mezônyébôl 2014-ben eddig ô nyerte a legtöbb meccset, szám szerint 20-at. Még mindig csak 25 éves, így ha mentálisan fejlôdik, akkor még nagy eredményeket érhet el, hiszen az adottságai kiválóak.  A spanyol David Ferrer, a cseh Tomás Berdych és a két francia, Jo-Wilfried Tsonga és Richard Gasquet is évek óta a tenisz krémjéhez tartoznak, viszont én már nem hiszek bennük. Az ibériai fantasztikusan szerepelt az elmúlt két szezonban, ô tökéletesen kihasználta azt, hogy Nadal sérült volt, illetve Federer szenvedett, de tudásban ôt soha nem lehetett egy lapon említeni a nagy négyes tagjaival. Berdych és Gasquet keze mindig is megvolt ahhoz, hogy akár Grand Slamet nyerjenek, de fejben soha nem voltak elég erôsek ehhez, így megmaradtak „csak” egy jó játékosnak, akik bármikor képesek elkapni a legnagyobbakat, de hosszú távon nem tudják velük felvenni a versenyt, és azt gondolom, ez a késôbbiekben is így lesz. Tsonga egy érdekes fiHíreinkrôl bôvebben: www.hatharom.co.uk

Nekünk nézôknek csak jó, hogy jelenleg a nagy négyesbôl ketten is hátrébb állnak a ranglistán, hiszen így a Grand Slameken és a Masterseken is már az elôdöntôk elôtt összefuthatnak. Nagy kérdés persze, hogy ez meddig marad így, hiszen a 32 éves Federer is új erôre kapott, és abban is biztosak lehetünk, hogy Murray sem fog mindig ennyire szenvedni. Mindenesetre a hátrébb rangsorolt játékosok érzik a vér szagát, tehetségben sincs hiány, ráadásul egyre inkább kezd elterjedni, hogy teniszlegendák segítik a játékosokat, és itt most nem csupán Stefan Edbergre vagy éppen Ivan Lendlre gondolok, hanem például Ivan Ljubicire, aki Raonic útját egyengeti, vagy éppen Michael Changre, aki a japán Kei Nishikorit segíti, de a fentebb említett Ivanisevic-Cilic párost is említhetném. Azt gondolom, hogy egy változatosabb, sokkal kiszámíthatatlanabb szezon vár ránk, amely sok játékosnak áttörést hozhat majd, hiszen amíg nem foglalja el újra az elsô négy pozíciót a ranglistán Nadal, Djokovics, Fe-

Kei Nishikori

derer és Murray, addig mindig lesz egy olyan negyed, ahonnan egy kisebb névnek lesz lehetôsége minimum egy elôdöntôt játszani. Hatharom.com

57


Sport–futball

N

oha Francesco Totti többször visszautasította már a szövetségi kapitány hívását, Cesare Prandelli nem akar „leszállni” róla. Az olasz kapitány legutóbb ôs�szel jelentette ki teljesen határozottan, hogy Francesco Totti végleg lemondott a válogatott szereplésrôl, ennek ellenére újdonság van az ügyben. „Elképesztôen örülök, hogy egy nagy bajnok, az egyik legnagyszerûbb aktív játékos nyitva hagyta egy edzô számára a lehetôséget, hogy számoljon vele. Számomra ez egy nagyon komolyan megfontolandó dolog” - nyilatkozta egy rádiónak Prandelli. Az nagy kérdés, hogy a Roma mit szólna Totti vb-szerepléséhez, hiszen a csatár-irányító ebben a szezonban már többször is megsérült. 38 éves lesz ôsszel, bár legjobb napjain még mindig meccseket dönt el, érezhetôen nem fiatalodik ô sem. Ezért sem lépett pályára a válogatottban 2006, a Squadra Azzurra világbajnoki aranyérme óta. Prandelli a hírek szerint Antonio Cassano reaktiválását is fontolgatja, ami sokat elárul az olasz foci állapotáról és az olasz edzôk felfogásáról is. Andrea Pirlo remeklése a legmagasabb szinten is kisebb csoda, az meg aztán végképp az lenne, ha három matuzsálem vezetné valami nagy eredményre a válogatottat. Az Azúrkékek kemény csoportba kerültek a világbajnokságon, Uruguay, Anglia és Costa Rica ellenében kellene továbbjutniuk. A fogadóirodák szerint képesek lehetnek erre, de szoros versenyre számítanak. Hatharom.com

58

Öregfiúk válogatottjával vág neki Olaszország a vb-nek?

Híreinkrôl bôvebben: www.hatharom.co.uk


“Promoting Hungarian Cultural Excellence in the UK 2012” award winner organisation

N Y Í LT NA P M a g yar Tano da és Ját s zó h áz GUILDFORD,SURREY Á P R I L I S 2 6 . S Z O M B AT 10.00-13.30

HAGYOMÁNYŐRZŐ FOGLALKOZÁSOK 0-18 éveseknek és felnőtteknek hetente JÁTSZÓHÁZ KÖNYVTÁR MAGYAR KÁVÉZÓ info@hcaguildford.org.uk www.hcaguildford.org.uk ww.magyartanodaguildford.org.uk 01483 808 643 /07843 054 940


ipusztítós

mberk Filmvilág: Világvégés-e Falling Skies -

Éghasadás E

gy nagy kedvencem, és már várom a következô évadot, a negyediket, amely a nyár folyamán kerül adásba. A sorozat meglepô fordulattal indul: ufók támadták meg a földet, és természetesen - a film szerint legalábbis - az amerikaiak harcolnak ellenük Bostonban és környékén. Arról nincs hír, hogy a földgolyó más területén van-e harc, de az USA-ban biztosan. A harc egyik fô karaktere a régi „vészhelyzetes doki”, aki most mint töritanár fog fegyvert, hogy megmentse a világot, vagy legalábbis a II. ezredet, mindenre van valami történelmi példája, és retorikából biztosan jól vizsgázott. Az idegenekrôl apránként derül ki, hogy ki és mifélék, honnan jönnek, és milyen fajták. Nagy undorító nyúlós csúszómászóktól kezdve a kis férgeken át a hightech robotokig sokféle van belôlük. Lassan aztán megtudjuk, ki kivel van, kiben lehet bízni és kiben nem. Aztán még a fordítottja is igaz lehet. Most már csak arra vagyok kíváncsi, vajon a következô évad miben tud újat mutatni, ugyanis a harmadik évad végére eléggé lekerítették a történetet. Reméljük, nem okoznak csalódást.

Terra Nova -

N

agyon bejött nekem ez a sorozat, de sajnos egyetlen évad készült el belôle - eddig és nagyon úgy tûnik, senki nem akarja megvenni a folytatáshoz a jogokat. Kár.

62

Battlestar Galactica -

Csillagközi romboló Ô szintén bevallom, nem volt türelmem végignézni a sorozat eddig megjelent összes évadát, ugyanis annyira lelassult az évadok folyamán, hogy már csak azért rágja át magát rajtuk az ember, mert kíváncsi a végére, ami egyre kevésbé tûnik valószínûnek, hogy eljön. Az emberiséget most a saját robotjaik, a Cyclonok támadják meg, akiknek végül nem sikerül mindenkit elpusztítatni, csak szépen lassan beépülnek az emberek közé. Nem tudjuk, kik is pontosan a beépültek, még ôk sem tudják, míg nem „aktiválják” ôket. Az elsô, akirôl kiderül egy szôke bombázó, piros ruhában, tökéletes testtel (így már nem is bánjuk annyira, hogy támadnak a robotok. Vajon kik a többiek? És elérik-e céljukat az emberek és a Cyclonok? Talán, ha eljutunk az utolsó évadig, minden kiderül.

Egy családról szól, akiken keresztül kiderül, a Föld már nem élhetô többé, ezért egy idôutazás segítségével visszamennek a dinók világába, ahol friss a levegô, sok a zöld, és tipikus demokratikus kolóniában élnek, együtt mûvelnek földet, együtt élnek tökéletes otthonaikban, süt a nap és mindenki ragyog a boldogságtól. Majd szép lassan kiderül, hogy trutyi van a palacsintában. Nem minden rózsaszín ezen a 85 milliárd évvel ezelôtti Földön (sem). Az embereket nagyobb létszámú csapatokban küldik át az idôala­ gúton, és persze vannak, akik egyenlôbbek az egyenlôk között, és többet tudnak, mint az átlagos földi halandók. A titkok lassan derülnek ki, és már várnánk a következô évadot, amikor rá kell döbbennünk, nem lesz több évad. Azért ezt az egyet is érdemes megnézni, mert érdekes az ötlet. Tényleg, mi lenne, ha nem átlagos lovak, kutyák, macskák, madarak és más kis élôlények vennének körül bennünket, hanem dinók. A kisfiúk úsznának a boldogságtól!

Az új világ

Híreinkrôl bôvebben: www.hatharom.co.uk


6:3

Programajánló

2014. március 30. 10:00-18:00 Hellinger-féle CSALÁDÁLLÍTÁS személyre szabott Holisztikus Coaching feloldással Londoni Szellemi Kulturális Központ London, United Kingdom NW9 6NB London 2014. március 26. 15:00-17:00 A szorongások, félelmek, konfliktusok és negatív érzelmek kezelése Londoni Szellemi Kulturális Központ London, United Kingdom 2014. március 30-án vasárnap este fél 7-kor Magyar nyelvû húsvéti szentmise St Peter’s RC Church 9 Carmondean Centre Edinburgh Livingston EH54 8PT Magyar Találkozó a húsvét jegyében 2014. április 13-án vasárnap 15.30-tól St. Thomas Church Edinburgh 75-79 Glasgow Road, EH12 8LJ Adományt terembérleti díjra szívesen fogadnak és várnak a szervezôk. Infó: edinburghimagyarok@citromail.hu Manchester, Hétfônként St. Augustin Church könyvtárterme Pingpong. Péntekenként St. Augustin Church étkezôje: Made in Hungária - Moziklub. Válogatás a magyar filmtörténet legjobbjaiból. Szombatonként St. Augustin Church étkezôje és könyvtárterme Manchesteri Magyar Klub találkozója. 2014. április 12. A Manchesteri Magyar Iskola ünnepélyes megnyitója és elsô alkalma virágvasárnap és a húsvéti népszokások jegyében Április 6. vasárnap, 13.0014.00 Königsblue - Gazdag Tímea (szoprán) és Dasol Lee (zongora) délutáni koncertje Programban: Schumann-dalok és nosztalgikus magyar dalok.  Belépés ingyenes. 

64

Szent István Ház, 62 Little Ealing Lane, London, W5 4EA Infó: 07858399572, e-mail: szentistvanhazbookings@gmail.com  Április 12. szombat, 18.00 Irodalmi Est - a 'Költészet Napja' alkalmából. Beszélgetés költészetrôl egy pohár tea és jó társaság mellett.  Mindenki hozza el kedvenc irodalmi mûvét, amit szívesen megosztana az egybegyûltekkel. Belépés ingyenes.  Szent István Ház, 62 Little Ealing Lane, London, W5 4EA Infó: 07858399572, e-mail:  szentistvanhazbookings@gmail.com  Április 20. vasárnap, 15.00 Húsvétvasárnap - Ünnepi szentmise és orgonaavató koncert Az ünneplés keretében fellép a Szent István Kórus, Kaposi Gergely vezényletével. A mise után ételszentelés is lesz, mindenki hozza a kosárkáját a húsvéti finomságokkal.  Szent István Ház, 62 Little Ealing Lane, London, W5 4EA Infó: 07858399572 Április 21, húsvéthétfô, 18.0024.00 Húsvéti Locsoló Bál Lányok süteménnyel és piros tojással, fiúk locsolóval készüljenek. Élô zene éjfélig. Vendégelôadók: Lotus Paradox zenekar, illetve DJ Dalton.  Bôvebb infó: www.facebook.com/ events/842782069082229/  Mobil: 07858399572 Április 25, péntek, 19.00 Filmklub. Belépés ingyenes.  Szent István Ház, 62 Little Ealing Lane, London, W5 4EA Infó: 07858399572, e-mail:  szentistvanhazbookings@gmail.com  Április 27. vasárnap, 15.00 Mentés Másként Trió - népzenei mûsora (koncert, népdalok, táncoltatás). A trió koncertjein a moldvai magyarság muzsikája játssza a fôszerepet. Emellett azonban al-

földi tamburás, gyimesi, bukovinai, dunántúli és felvidéki táncdallamok, historikus énekek, énekelt versek is felcsendülnek. Belépés ingyenes.  Szent István Ház, 62 Little Ealing Lane, London, W5 4EA Infó: 07858399572, e-mail:  szentistvanhazbookings@gmail.com  Május 3. szombat, 18.00 Filmklub - 'Európa Napja' alkalmából   Belépés ingyenes.  Szent István Ház, 62 Little Ealing Lane, London, W5 4EA Infó: 07858399572, e-mail:  szentistvanhazbookings@gmail.com Kéthetente vasárnap 13:00-15:00 Cserkészfoglalkozás gyerekeknek Angliai Magyar Cserkészek London, Szent István Ház https://www.facebook.com/angliai. magyarcserkeszek?fref=ts Minden hónap 2. és 4. szombatján 16:00-17:00 Magyar Iskola és Klub Woking www.magyarklubwoking.org.uk/ cserkeszet MAGYAR VERSÜNNEP: vers-és prózamondó délután gyerekeknek a MAOSZ szervezésében. Idôpont és helyszín késôbb. 2014. április 19. 20 órától 2014. május 3. 20 órától Birminghami Magyar Találkozó a The Hungarian Association szervezésében Birmingham, Broadway Casino https://www.facebook.com/ groups/363737953732649/ 2014. április 26., május 10. (Anyák napi ünnepség) és május 24. (kirándulással egybekötött tanítás) Magyar Iskolai tanórák Magyar Iskola és Klub Woking www.magyarklubwoking.org.uk

Híreinkrôl bôvebben: www.hatharom.co.uk


Bömböl a gyermeked, pedig a munka már vár? Lerobbant az autód pedig az az egyetlen munkaeszközöd? Kimennél a reptérre, de nincs aki elvigyen? Elérhető áron keresnél megbízható fodrászt vagy műkörmöst? És most jön a legrosszabb… eldugult a lefolyó, de fogalmad sincs, hogy kit hívj?

www.beenfo.com „Otthon” biztosan kézbe vetted már néhányszor az Aranyoldalakat és Szaknévsort vagy ütötted be a Googleba, hogy „vízvezeték-szerelő Budapest”. Miért ne tehetnéd ezt meg gyorsan és könnyedén, csak most egy másik nagyváros nevét pötyögve a keresőbe?

www.beenfo.com | info@beenfo.com | +44 20 71938159


Moziajánló tavaszra Calvary (Kálvária)

Á

prilis 11-én lesz látható a londoni mozikban a Calvary címû film, amelynek rendezôjét, John Michael McDonagh-ot a Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon is elismerték. Ez a brit-ír tragikomédia egy jó humorú papról szól (Brendan Gleeson), aki az egyik neki gyónótól megtudja, hogy valaki azt tervezi, egy hét múlva megöli ôt. Vajon hogyan birkózik meg ezzel az atya egy igen különös faluban? Milyen lépéseket tesz, hogy megtalálja a gyilkost, vagy éppen hogyan készül fel a legrosszabbra? Szereplôk: Brendan Gleeson, Chris O’Dowd, Kelly Reilly, Aidan Gillen, Dylan Moran, Domhnall Gleeson, Marie-Josee Croze

Khumba

S

zintén április 11-én kerül a mozikba ez az animációs családi film, amelynek fôszereplôje Khumba, egy félig csíkos kölyökzebra, akit babonás családja hibáztat a területüket sújtó szárazság miatt. A kis zebra kiközösítve érzi magát, és úgy dönt, útra kel, hogy megszerezze hiányzó csíkjait annál a vízgyûjtônél, ahol a legenda szerint az elsô zebra csíkossá vált. Ahhoz, hogy elérjen a célhoz, át kell küzdenie magát a kegyetlen Phango leopárd vadászterületén. Útja során csatlakozik hozzá egy pimasz gnú és egy ripacs strucc, és együtt folytatják a kalandot. A sok-sok állattal való találkozás ráébreszti Khumbát, hogy a különbözôség oly-

kor az állat erôssége is lehet. A mese az elfogadás jelentôségét hangsúlyozza. Szereplôk(szinkron): Jake T. Austin, Steve Buscemi, Laurence Fishburne, AnnaSophia Robb, Liam Neeson, Catherine Tate

After the night (Az éjszaka után)

2

014. április 25-én mutatják be Londonban ezt a portugál produkciót. Akció és reakció, így jellemezhetjük a Lisszabon nyomornegyedeiben játszódó izgalmas éjszakai kalandot. Sombra, a fôszereplô egy magányos számkivetett, akinek vissza kell fizetnie a helyi banda vezetôjének pénzt, és emiatt rákényszerül, hogy fegyveres rablásra adja a fejét, ami azonban kudarcba fullad. A film követi a szerencsétlen ember és kis kedvence, a Dragon névre hallgató iguana éjszakáját és az azt követô korán reggelét, míg Sombra le nem vonja saját következtetéseit a történésekbôl. Szereplôk: Pedro Ferreira, Joao Veiga, Nelson da Cruz, Duarte Rodrigues, Paulo Ribeiro, Francisco Mota, Ruben Dias

66

Híreinkrôl bôvebben: www.hatharom.co.uk


6:3 Magazin Április  
6:3 Magazin Április  
Advertisement