Page 3

Запровадження в навчальних закладах та закладах позашкільної роботи дитячо юнацької військово–патріотичної гри «Сокіл» як форми військовопатріотичного виховання, спортивно–масової та оборонномасової роботи, розробка та затверд ження положення про зазначену гру та програму її реалізації, а також створення місцевих штабів з керівництва військовопатріотичною грою «Сокіл» передбачено п. 21 Національної програми відродження та розвитку Українського козацтва на 2002–2005 роки, схваленої Указом Президента України від 15 листопада 2001 року № 1092/2001. Положення про дитячо–юнацьку військово–спортивну патріотичну гру «Сокіл» («Джура») (далі — гра «Джура») Українського козацтва затверджене Наказом Міністра освіти і науки України від 25 грудня 2003 р. № 855. Гра «Джура» впровад жується в навчальних закладах та закладах позашкільної роботи як форма національно–духовного і військово–патріотичного виховання, оборонно–масової та спортивно–оздоровчої роботи в позаурочний час.

3

Vporyad  
Vporyad  
Advertisement