Page 1

Основи захисту Вітчизни. Плакат № 5

Снайперсь а винтів а СГД 7,62 винтів а СГД є зброєю стрільця-снайпера і призначена для знищення омандно о с лад і снайперів воро а, обсл и йо о во невих засобів, ведення во ню по малорозмірних, віддалених і замас ованих цілях

Основні частини і механізми На рив а ців ової с ринь и із зворотним механізмом

Компле т винтів и Оптичний мірни Ба нет-ніж Ремінь С м а для ма азинів Приладдя (шомпол, протирач а, йоржи , вибивач, пенал, оливниця, обіймиці і перехідни )

Надложе

Що а при лада

Газова

амера

Штовхач з пр жиною

Зам ова рама

Замо

Ців а з ців овою с ринь ою, від ритим мірни ом і при ладом

Основні бойові властивості

Газовий поршень

Калібр, мм 7,62 Ва а,

Запобіжни

із ба нетом-ножем без ба нета-ножа Почат ова швид ість лі, м/се : Мірни ова далина, м: з оптичним мірни ом з від ритим мірни ом Далина прямо о постріл , м: по оловній цілі по р дній цілі по р хомій цілі Міст ість ма азин , набоїв

4,56 4,3 830

Газова тр б а з ре лятором

Підцівни

Розбивносп с овий механізм

1300 1200 350 430 640 10

Оптичний мірни

Ма азин

Ба нет-ніж з чохлом

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

© Рудюк С.П. (авторська розробка). © ВКФ ТС ЗС України, 2005 (комп’ютерна підготовка) Віддруковано на КП МОУ КВКФ. Наклад 1 000 прим. Зам. С$471, 2005 р.

Основи захисту Вітчизни. Плакат № 6

Р чний протитан овий ранатомет РПГ-7В 40 мм ранатомет РПГ-7В, призначений для раження броньованих цілей, во невих точо і техні и воро а Компле т ранатомета Запасні частини: розбивач, пружина розбивача, опорна вісяниця, ніпель. Інструменти: люч-ви рут а, вибивач, пристрій для с ладання і розбирання розбивно-спус ово о механізму. Приладдя (шомпол, стебло з шайбою, ремінь з 2-ма чохлами, плечовий ремінь, торбина для перенесення 2-х ранат, торбина для перенесення 3-х ранат).

Основні частини і еханізми

Ців а

У сл жбовом стані (зібраний)

Основні бойові властивості Калібр, мм Бронепробивність, мм Ва а, Далина прямо о постріл по цілі висотою 2м, раната ПГ-7В, м Мірни ова далина, м Швид острільність, постр./хв.

40 до 300 6,3 330 до 500 4-6 Розбивносп с овий механізм

Та ти о-технічні хара теристи и оптично о мірни а ПГО-7В Збільшення, ратність Поле зор , рад Ва а,

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Постріл ПГ-7В

Механізм розбивача

Оптичний мірни ПГО-7В

У польоті

2,7 13 0,5

© Рудюк С.П. (авторська розробка). © ВКФ ТС ЗС України, 2005 (комп’ютерна підготовка) Віддруковано на КП МОУ КВКФ. Наклад 1 000 прим. Зам. С$471, 2005 р.

5 6  
5 6  
Advertisement