Page 143

BJÖRN BLOMQVIST bjorn@outdoor.se

Sunnanåträffen i Mellerud, Vänern 1985-2015 är Sveriges äldsta trollingtävling och firade 30 år dagarna 16-18 oktober 2015. Årets Sunnanåträff (den 31:a i ordningen) lockade 85 båtlag att deltaga. Av tre planerade tävlingsdagar genomfördes alla. Visserligen sinkades starten två mornar av dimbankar samt att hög sjö fiskedag ett, fick tävlingsledningen att beordra landstigning i förtid.

139


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.