Magasin Mitt Fiske #3 2013  
Magasin Mitt Fiske #3 2013  

Vi fiskar röding med guide på Vättern, far till Jämtland med Kolbeck/Tjörnmark, skriver om Ismos +10-gös som fick knäna att spela maracas, s...