Page 1

 

                                                                               


              

                                                                                       


                                                               

                                                             


                                         

                    

                  

        y or t eendomi ออกแบบGr ร ดกา คิ แนว ร ดยกา นโ า ง ง ดพลั หยั ะ ปร ร กา ง ถึ ง นึ คำ ยง พี เ แสง ห้ อใ ่ พื เ ง กลา ง ดตร ์ ดคอร ปิ เ า ไฟฟ้ ช้ ใ ร ดกา ง ณะ ร ธา นสา ว นส่ พอใ น ยใ ดภา ปิ เ อง ดช่ ปิ เ นและ ั ว ง ตอนกลา ่ มที ต็ เ บลมได้ ั อร ่ พื เ อง ห้

                             

                   

              

                         

                    

                   


                     แสง ง ่ ปร นแดดแบบโ กั แผง ช้ ใ ว ตั ่ สู า ข้ เ ่ อนที ้ มร า อลดคว ่ พื เ ตก า ง ดเ กิ เ ห้ ทำใ ร คา อา ะ หว ง นจั ป็ เ ว นผิ ้ ทบบนพื ะ กร น า ปด้ ู บร จกั สนใ า มน่ า ดคว กิ เ

                   

             

              

          

              


                                     

                 

                 

                           

an pl oor oundFl Gr

an pl oor dFl 3r

an pl oor 2ndFl

an RoofPl

ง จกลา ณใ ว เ ิ บร ่ onอยู i at oc eL t Si น า อบด้ ร ออกได้ า ข้ เ ง ทา มี ง ตจึ สิ ง ั ร ม. ดหม ดหมว กจั ถู ร หา นอา า ้ ร และ า นค้ า ้ ร ร นกา กใ ดว มสะ า อคว ่ พื ซนเ นโ ป็ เ ่ อยู ห้ ใ ่ ู ่ ี ท น ้ ื พ ี ม ง ั ย ร า ก ง ร ค โ น ใ ย ภา นและ า ง ช้ ใ ช้ อใ ่ พื เ กษา กศึ บนั ั หร มสำ ร จกร บกิ ั ร อง ร ม ร จกร กิ ทำ อนและ กผ่ พั


                         

              

      

                       

                      

                      

         

                   

ย นสมั ทั ่ ที ร คา อา ง ปทร ู ร ช้ ออกแบบใ ร กา กษา กศึ บนั สมกั ะ หมา เ ห้ อใ ่ พื ยเ า ่ ยบง ี ร เ และ จของ ลใ นดา บั ง อนแร หมื นเ ป็ เ ยและ นสมั ทั ่ ที กมา อ อ ์ ค ร ร ส ง า ้ ร ส ง ั ล พ ด ิ บ เ ะ ร ะ จ ่ ี ท หม่ นใ ่ ุ คนร คม ง บสั กั ดี ่ ที กร คลา นบุ ป็ ตเ บโ ติ เ จะ ่ อที ่ พื เ จ ใ มิ คภู ภา ง า ยอย่ ลั มหา ว ้ ั กร จบออกจา และ


                                     

                    

                   

       

                   

ย นอา ่ ยกลิ ว มไปด้ ต็ นเ ้ นั หม่ ใ ยง ชี ดเ ั หว ง จั นแห ป็ เ ่ ที ์ สตร ศา มิ ดภู จุ มี มและ ร ฒนธร ั ว ของ ง ้ ตั คนมา ้ ผู มี ห้ ใ ทำ ง ยจึ กมา มา ยว ่ ที เ อง ท่ ง ล่ e c i f รOf กา ง คร โ ยว ่ ที เ อง ท่ มา กและ า กร ร ต บโ ติ เ ร บกา ั ร อง อร ่ พื นเ ้ ดขึ กิ เ ง ngจึ di l bui คน ้ ผู มี จะ ง ่ ดซึ ั หว ง นจั ยใ จภา ษฐกิ ศร ของเ บ กอบกั ะ ยปร กมา มา ร จกา กิ นทำ ทุ ลง มา า ข้ เ t as ec บบPr ะ นร ใ ง า ้ อสร ก่ ร กา ลยี นโ ทคโ เ ช้ ใ ว ็ ร เ ได้ ง า ้ อสร ก่ ร กา ลา ว ยลดเ ว ถช่ ร มา สา ง ่ ซึ ม ดิ บบเ ะ ร า ่ กว

      

                  

              

              

               


                         

นตอน ้ นขั ใ ช้ ใ มา t as ec บบpr ะ ร นำ ร กา ง คร โ ง ทา อ อื เ ห้ อใ ่ พื ออกแบบเ ร อกา ผลต่ ง ส่ ง จึ ง า ้ อสร ก่ ร กา ร กา ช้ dใ gi นแบบRi ป็ เ ง จึ ร คา อา กษณะ ยลั นว อำ ง า ่ ว ่ ดที กิ เ ห้ ใ ยมทำ ่ หลี เ ่ สี ง ปทร ู ร นของ ่ ลดหลั นที ้ พื ลมและ , แสง อง ่ ื ร นเ ใ ยชน์ โ ะ นปร ป็ เ ่ ที นแต่ นใ า กง พนั อนของ กผ่ มพั มุ มี ร กา ง คร นโ า ง ช้ ใ อน ดื นเ ิ ง เ ษย์ มนุ ตของ ิ ว พชี ณภา อคู ่ พื นเ ้ ชั ละ ยว ดี เ ง า อย่ ยง พี เ ์ แอร อง นห้ ใ ่ จอยู เ จำ ได้ ไม่ ่ ที

          

                   

          


                                                     

                 

                     

an pl oor oundFl Gr

an pl oor 2ndFl

an pl oor dFl 3r


                         

         อง มื มเ ร ฒนธร ั ว

มมอญ ร ฒนธร ั ว

      

        

ของ ว แยกตั ร ดกา กิ เ ห้ ใ ทำ ำ น้ แม่ นของ า ดผ่ ตั ร กา “ ่ ที ๆ ง นบา ส้ อนเ หมื นเ ป็ เ ง จึ ำ น้ ด”แม่ ็ กร เ ะ กา เ “ ม า บคว องกั มื มชนเ ชุ ง า ่ หว ะ มร ร ฒนธร ั นว ้ กั ง แบ่ ด ็ กร กเ นปา มชนมอญใ ชุ ของ กษณ์ อกลั นเ ป็ เ มชน มของชุ ร ฒนธร ั ว ห้ ใ ทำ ่ ที อดี นข้ ป็ เ ง ่ ซึ ม า กคว ถู ไม่ ณ์ ษ ก ั ล ก อ นเ ป็ เ ง แร ง มแข็ า คว มอญมี ย” ญหา นจนสู นกิ กลื อง มื มชนเ นชุ ป็ เ


                                               

      

                    

                     

                   


             

                    

                   


           

                                                   

                                              

                                         

             


                    

                                                   

                                           

                                           

             

Chonlathee_Portfolio  

About me, Universuty Project & My experience. Mr. Chonlathee Dusitpattanapinan