Page 27

№ № 222 222 (81) (81)

ОФІЦІЙНО 27

13 вересня 2012 року 37 (686)

10.2. Подавати пропозиції до проектів відповідних бюджетів з питань, що належать до його компетенції. 10.3. Утворювати спеціалізовані формування. 10.4. Укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями, в тому числі іноземними, а також з волонтерами, про проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань. 10.5. Залучати спеціалістів підприємств, установ та організацій за погодженням з їхніми керівниками для розгляду питань, що належать до компетенції Центру. 10.6. Одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції. 10.7. Проводити аналіз, експертизу та здійснювати нагляд , контроль за виконанням соціальних програм і проектів, умовами життєдіяльності, моральним, психологічним і фізичним станом сімей, дітей та молоді, вживати заходів щодо забезпечення захисту їхніх прав, свобод і законних інтересів. 10.8. Порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства з питань проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю. 10.9. Здійснювати захист прав та інтересів осіб, посередництво у представництві інтересів сімей, дітей і молоді. 11. Соціальні послуги, що надаються Центром, є державними та здійснюються на безоплатній основі. 12. Директора Центру призначає на посаду та звільняє з посади голова обласної держадміністрації за погодженням з Міністерством соціальної політики України. Заступника директора Центру призначає на посаду та звільняє з посади голова обласної державної адміністрації за поданням директора Центру. 13. Директор Центру: 13.1. Керує діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, законність ухвалених ним рішень. 13.2. Визначає ступінь відповідальності його працівників. 13.3. Затверджує структуру та штатний розпис Центру в межах граничної чисельності працівників і фонду оплати праці. 13.4 Затверджує положення про структурні підрозділи Центру та посадові інструкції його працівників. 13.5. Видає у межах своєї компетенції накази організаційнорозпорядчого характеру, організовує та контролює їх виконання. 13.6. Розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису. 13.7. Утворює в Центрі конкурсні та атестаційні комісії, організовує підвищення кваліфікації працівників, проводить атестацію державних службовців. 13.8. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру. 13.9. Застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру. 13.10. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. 14. Положення про Центр затверджує голова обласної держадміністрації за погодженням з Міністерством соціальної політики . 15. Для підвищення ефективності діяльності Центру та підготовки рекомендацій з питань поліпшення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю при Центрі можуть утворюватися консультаційні та методичні ради, які провадять діяльність на громадських засадах. 16. Орган виконавчої влади та орган місцевого самоврядування забезпечує Центр приміщенням, засобами зв’язку, меблями, оргтехнікою та транспортними засобами. 17. Діяльність Центру фінансується за кошти, передбачені в місцевому бюджеті за відповідним кодом бюджетної класифікації видатків, та інших джерел. 18. Умови оплати праці працівників Центру затверджуються Міністерством соціальної політики України за погодженням з Міністерством фінансів України. 19. Штатна чисельність і фонд оплати праці працівників Центру затверджує обласна держадміністрація відповідно до структури та штатів, які визначаються Міністерством соціальної політики України за погодженням з Міністерством фінансів України. 20. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного герба України, штампи та бланки зі своїм найменуванням і символікою. РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від «31» серпня 2012 року №579/0/5-12 м. Львів Про розподіл субвенції з обласного бюджету На виконання рішення обласної ради від 28 лютого 2012 року №387 «Про внесення змін до рішення Львівської обласної ради від 24.05.2011 р. №170 «Про затвердження Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку на 2011-2015 роки» і протоколу від 5 липня 2012 року №3 засідання Конкурсної ради з реалізації Програми проведення обласного конкурсу місцевого розвитку на 2011-2015 роки, а також відповідно до п. 14 рішення обласної ради від 5 січня 2012 року №360 «Про обласний бюджет Львівської області на 2012 рік»: 1. Затвердити розподіл субвенції з обласного бюджету на фінансування Програми проведення обласного конкурсу мікропроектів місцевого розвитку на 2011-2015 роки між місцевими бюджетами області згідно з додатком. 2. Головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації (О. Демків) внести зміни в показники обласного бюджету на 2012 рік. 3. Районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування забезпечити цільове використання коштів субвенції з обласного бюджету. 4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Б.М. Матолича. Голова М.Д. КОСТЮК

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від «31» серпня 2012 року №580/0/5-12 м. Львів Про нагородження За вагомий особистий внесок у розвиток машинобудівельної галузі регіону та з нагоди 10-річчя діяльності ТзОВ «ЛЕОНІ Ваерінг Системс УА ГмбХ» на Україні: Оголосити подяку голови облдержадміністрації: ҐАЙЛЛІНҐЕРУ Вернеру Йоганну

генеральному директорові Товариства з обмеженою відповідальністю «Леоні Ваерінг Системс УА ГмбХ»

ЛАМАННУ Уве

членові правління ДАкціонерного товариства «Леоні» Голова М.Д. КОСТЮК

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від «31» серпня 2012 року №581/0/5-12 м. Львів Про відзначення у 2012 році Міжнародного дня громадян похилого віку та Дня ветерана У зв’язку з відзначенням 1 жовтня Міжнародного дня громадян похилого віку та Дня ветерана, встановленого Указом Президента України від 24 вересня 2004 року №1135, на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 26 липня 2012 року №30615/1/1-12, а також з метою посилення уваги суспільства до потреб старшого покоління, забезпечення належного соціального захисту ветеранів і громадян похилого віку: 1. Затвердити План заходів з відзначення у 2012 році Міжнародного дня громадян похилого віку та Дня ветерана у Львівській області (надалі — заходи), що додається. 2. Головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення розробити відповідні заходи та подати інформацію про їх виконання головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації до 5 жовтня 2012 року. 3. В. о. начальника головного управління з питань внутрішньої політики, преси та інформації облдержадміністрації (Романів І.Ф.), в. о. начальника головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації (Середа О.М.), начальникові Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області (Другов О.О.) подати інформацію про виконання заходів головному управлінню соціального захисту населення облдержадміністрації до 5 жовтня 2012 року. 4. Головному управлінню соціального захисту населення облдержадміністрації (Мартиняк В.В.) узагальнену інформацію подати в Міністерство соціальної політики України до 15 жовтня 2012 року. 5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації О.В. Рудницького.

4.3. Визначення пріоритетних напрямів реалізації державної економічної політики в області. 5. Колегія має право: 5.1. Запрошувати на свої засідання представників інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності. 5.2. Одержувати необхідну інформацію та документи в межах своєї компетенції від органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності. 6. Колегія здійснює свою роботу за планами, розробленими на півріччя і затвердженими Колегією. 7. Основною формою роботи Колегії є її засідання, які проводяться згідно з планом не рідше ніж один раз у квартал. Засідання Колегії є правомірним, якщо на ньому присутні не менш ніж половина її членів. Рішення Колегії втілюють у життя наказами начальника головного управління економіки та промислової політики облдержадміністрації. 8. Рішення Колегії є обов’язковими для розгляду та реагування органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності. 9. Голова Колегії та її члени працюють на громадських засадах. 10. Організаційне, матеріально-технічне й інше забезпечення діяльності Колегії здійснює головне управління економіки та промислової політики облдержадміністрації. Додаток до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31серпня 2012 р. №528/0/5-12 СКЛАД колегії головного управління економіки та промислової політики oбласної державної адміністрації

Голова М.Д. КОСТЮК

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від «31» серпня 2012 року №581/0/5-12 м. Львів Про відзначення у 2012 році Міжнародного дня громадян похилого віку та Дня ветерана У зв’язку з відзначенням 1 жовтня Міжнародного дня громадян похилого віку та Дня ветерана, встановленого Указом Президента України від 24 вересня 2004 року №1135, на виконання доручення Прем’єр-міністра України від 26 липня 2012 року №30615/1/1-12, а також з метою посилення уваги суспільства до потреб старшого покоління, забезпечення належного соціального захисту ветеранів і громадян похилого віку: 1. Затвердити План заходів з відзначення у 2012 році Міжнародного дня громадян похилого віку та Дня ветерана у Львівській області (надалі — заходи), що додається. 2. Головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення розробити відповідні заходи та подати інформацію про їх виконання головному управлінню праці та соціального захисту населення облдержадміністрації до 5 жовтня 2012 року. 3. В. о. начальника головного управління з питань внутрішньої політики, преси та інформації облдержадміністрації (Романів І.Ф.), в. о. начальника головного управління охорони здоров’я облдержадміністрації (Середа О.М.), начальникові Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області (Другов О.О.) подати інформацію про виконання заходів головному управлінню соціального захисту населення облдержадміністрації до 5 жовтня 2012 року. 4. Головному управлінню соціального захисту населення облдержадміністрації (Мартиняк В.В.) узагальнену інформацію подати в Міністерство соціальної політики України до 15 жовтня 2012 року. 5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації О.В. Рудницького. Голова М.Д. КОСТЮК

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від «31» серпня 2012 року №582/0/5-12 м. Львів Про колегію головного управління економіки та промислової політики обласної державної адміністрації Відповідно до статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту 9 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 року №1666 «Про затвердження Типового положення про Головне управління економіки обласної, Київської міської державної адміністрації та управління економіки Севастопольської міської державної адміністрації»: 1. Утворити колегію головного управління економіки та промислової політики обласної державної адміністрації та затвердити її склад згідно з додатком. 2. Затвердити Положення про колегію головного управління економіки та промислової політики обласної державної адміністрації, що додається. 3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Б. Матолича. Голова М.Д. КОСТЮК

ШМИГАЛЬ Денис Анатолійович

начальник головного управління економіки та промислової політики обласної державної адміністрації, голова Колегії

ПОЛЬОВИЙ Микола Олександрович

заступник начальника головного управління економіки та промислової політики обласної державної адміністрації — начальник управління підприємництва, тарифно-цінової політики та з питань власності, перший заступник голови Колегії

ГОЛУБ В’ячеслав Адамович

заступник начальника головного управління економіки облдержадміністрації — начальник управління стратегічного розвитку, соціально-економічних програм та моніторингу, заступник голови Колегії

ДАНИЛІВ Галина Іванівна

начальник відділу стратегічного розвитку, соціально-економічних програм та регіональної політики управління стратегічного розвитку, соціально-економічних програм та моніторингу головного управління економіки та промислової політики обласної державної адміністрації, відповідальний секретар Колегії Члени Колегії:

БОНДАРЕНКО Андрій Євгенович

начальник управління економічного аналізу і прогнозування Львівської обласної ради (за згодою)

БУДЗАН Михайло Миколайович

заступник голови Об’єднання профспілок Львівщини (за згодою)

ВЕЛИЧКО Микола Степанович

начальник управління промислової політики та інновацій головного управління економіки та промислової політики обласної державної адміністрації

ВОЗНЮК Микола Андрійович

директор Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) (за згодою)

ДЕМКІВ Олег Іванович

начальник головного фінансового управління обласної державної адміністрації

ДОЛІНСЬКА Лілія Валеріївна

голова ради Територіального відділення Всеукраїнської громадської організації Асоціації платників податків України у Львівській області (за згодою)

ЗИМОВІНА Світлана Іванівна

в. о. начальника Головного управління статистики у Львівській області (за згодою)

КАХНОВЕЦЬ Олег Іванович

начальник управління економіки капітального будівництва та енергоощадності головного управління економіки та промислової політики обласної державної адміністрації

КНЯЗЕВИЧ Микола Михайлович

перший заступник голови Державної податкової служби України у Львівській області (за згодою)

КРАВЦІВ Василь Степанович

директор Інституту регіональних досліджень НАН України (за згодою)

КУЛИНИЧ Ірина Вікторівна

директор департаменту економічної політики Львівської міської ради (за згодою)

МАТКОВСЬКИЙ Семен Олексійович

радник голови Державної служби статистики України (за згодою)

НОС Іван Петрович

заступник начальника головного фінансового управління обласної державної адміністрації

ПЕЛИХОВСЬКИЙ Ярослав Володимирович

заступник начальника головного управління економіки та промислової політики обласної державної адміністрації — начальник управління торгівлі, послуг та розвитку споживчих ринків

ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 31серпня 2012 р. №528/0/5-12 ПОЛОЖЕННЯ про колегію головного управління економіки та промислової політики обласної державної адміністрації 1. Колегія головного управління економіки та промислової політики обласної державної адміністрації (надалі — Колегія) створюється як дорадчий орган з питань реалізації державної економічної політики, сприяння комплексному соціально-економічному розвиткові області, вдосконаленню розміщення продуктивних сил, проведення державної політики в галузі ціноутворення. 2. Колегія утворюється у складі начальника головного управління економіки та промислової політики, заступників начальника головного управління за посадою, а також інших працівників головного управління. До складу Колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, начальники управлінь та відділів економіки райдержадміністрацій, економічних служб виконкомів міських рад міст обласного значення, керівники банківських та підприємницьких структур, громадських організацій, науковці та вчені. Персональний склад Колегії затверджує голова обласної державної адміністрації за поданням начальника головного управління економіки та промислової політики. Головою Колегії є начальник головного управління економіки та промислової політики облдержадміністрації. 3. Колегія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, декретами, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями Львівської обласної ради, а також цим Положенням. 4. Основними завданнями Колегії є: 4.1. Сприяння головному управлінню економіки та промислової політики облдержадміністрації у реалізації державної економічної політики. 4.2. Розгляд питань щодо розробки коротко-, середньо- та довготермінових проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області, перебіг їх реалізації, розвитку окремих галузей, адміністративних одиниць, стану та тенденцій соціально-економічного розвитку території, пропозицій з питань ефективного використання фінансових, кредитних, валютних ресурсів, що утворюються на території області, соціального захисту населення, поглиблення економічної реформи, розвитку сфери торгівлі та побутових послуг, промислового розвитку тощо.

Заступник голови — керівник апарату І.С. ГРУНИК

Lvivska_gazeta_N37_for_issuu  

Lvivska_gazeta_N37_for_issuu

Lvivska_gazeta_N37_for_issuu  

Lvivska_gazeta_N37_for_issuu

Advertisement