Page 22

22 ВИБОРИ-2012

13 вересня 2012 року 37 (686)

на правах реклами

Передвиборна програма кандидата в народні депутати України в 115-му одномандатному виборчому окрузі Гринчука Романа Зіновійовича Кандидуючи до найвищого законодавчого органу, працюватиму над такими законодавчими ініціативами у різних царинах суспільства. Мета — справедлива Україна, якою пишатиметься кожен громадянин. Україна — національна, демократична, заможна європейська держава. 1. Запровадження демократичних устоїв: відновлення конституційного ладу, встановлення справедливості, викорінення корупції; надання громадянам права на відкликання депутатів і чиновників, імпічменту президента;

виборність місцевих суддів, запровадження суду присяжних. 2. Захист незалежності та недоторканність кордонів України: скасування окупаційних «харківських угод» і виведення російського флоту та ФСБ з України; створення професійної національної армії; захоронення антидержавних та сепаратистських об’єднань, кримінальна відповідальність за такі дії; завершення підписання угоди про асоціацію з ЄС, продовження європейської інтеграції, співпраця з НАТО. 3. Збереження національного обличчя України та відновлення історичної справедливості: скасування Закону «Про мови в Україні»; підтримання україномовного книговидання, кіно, музики, преси,

радіо і телебачення за рахунок податкових пільг; розвиток шкіл з українською мовою навчання у зрусифікованих областях; визнання на державному рівні борців за волю України та гарантії прав репресованих осіб; повне відкриття архівів комуністичних каральних органів; заборона комуністичної партії як спадкоємиці тоталітарного режиму; засудження злочинів проти українського народу за прикладом Нюрнберзького трибуналу. 4. Посилення соціального захисту: збільшення соціальних виплат, відповідно до реального зростання цін; встановлення розміру мінімальних зарплат та пенсій на рівні фактичного прожиткового мінімуму;

скасування пенсійної реформи, яка призвела до збільшення віку виходу на пенсію, особливо жінок; припинення практики примусових «відпусток за свій рахунок»; виконання гарантій держави перед працівниками бюджетної сфери; зниження єдиного соціального внеску до 20%, що виведе зарплати з тіні. 5. Відродження села: захист інтересів власних паїв; надання податкових пільг невеликим переробним підприємствам у сільській місцевості; підтримка фермерів та сільського кооперативного руху; продовження мораторію на продаж с/г земель; фінансування на належному рівні сільських шкіл, дитсадків, лікарень, клубів. 6.Відродженнядуховності,реформування освіти та об’єднання нації:

заборона приватизації духовних святинь окремими конфесіями; відновлення незалежного оцінювання, як єдиного механізму зарахування до ВНЗ. 7. Встановити справедливі пенсії: ухвалення закону з єдиним принципом нарахування пенсій на основі трудового стажу, розміру здійснених відрахувань; припинення призначення пільгових пенсій; перехід до накопичувальної персональної системи нарахування пенсій, після виведення фонду оплати праці із тіні. 8. Підтримка розвитку підприємництва, встановлення справедливих податків: скорочення кількості податків та максимального спрощення податкової системи; спрощення процедури започаткування бізнесу.

9. Передача влади і грошей місцевим громадам: фінансова самостійність місцевих бюджетів: більшість податків мають залишатися на місцях, а не перерозподілятися через державних бюджет. 10. Перерозподіл бюджетних ресурсів на потреби людей, а не чиновників: скорочення витрат на утримання органів влади; скасування усіх пільг чиновникам вищого рівня; запровадження прозорої системи державних закупівель. 11. Захист здоров’я громадян: розвиток інфраструктури спорту та фізичної культури; матеріальне забезпечення медичних працівників; перехід до страхової медицини, включення страхового внеску до єдиного соціального внеску.

спроможний до депутатської роботи, а й достойний її. Моїм основним завданням є забезпечити благополучне життя українцям, протидіяти зубожінню та сприяти розвитку нашої держави. Опираючись на свій глибокий життєвий досвід, необхідні знання та моральні якості, я та моя команда зробимо все можливе, аби в майбутньому ви не сумнівалися у правдивості виконання гучних, на перший погляд, обіцянок.

За роки довгої, двадцятирічної служби в правоохоронних органах зрозумів, що найбільше зусиль варто прикласти для того, щоб викорінити корупцію, очистити від недобросовісних працівників, давши зрозуміти людям, що їх недовірі більше немає місця і правоохоронні органи працюють для їх захисту та безпеки. Також одним з головним завдань визначаю скасувати право обирати суддів на

пожиттєвий термін, забезпечити чесність та справедливість суду, який діятиме від імені народу й України. У виборчому окрузі першочерговим завданням вважаю: реформувати міліцію, судову систему; переглянути закон щодо засад державної мовної політики; рішуче боротися із заборгованістю та несвоєчасною виплатою заробітної плати;

зміцнити матеріальну базу шкіл та дошкільних закладів, факультету безкоштовної довишівської підготовки, відкрити комп’ютерні класи; сприяти розбудові дитячих та спортивно-розважальних майданчиків для культурного дозвілля наших дітей; відремонтувати дороги та тротуари, а також привести до належного вигляду прибудинкові ділянки;

впровадити гарантоване безкоштовне медичне обслуговування, розвивати страхову медицину; відремонтувати дитячі садочки, а також збільшити їх кількість. Усі питання вирішуватиму, виходячи з головного — інтересів громадян. Упевнений: разом ми зможемо досягти реальних результатів в оздоровленні економіки округу та підвищенні добробуту людей.

Фундаментальні цінності: 1. Люди — вільні, освічені, працелюбні, здорові і щасливі, такі, які відчувають особисту відповідальність за долю людства і планети. 2. Праця — високопродуктивна, спрямована на виробництво якісних і необхідних товарів і послуг. 3. Довкілля — повітря, вода, земля, корисні копалини, інші природні ресурси, надані всьому людству, тому повинні бути винятковою власністю територіальної общини й раціонально використовуватися, відповідно до її колективного рішення. 4. Життєдіяльність людей — гармонійне і збалансоване, відповідно до законів природи, спільне існування общин з довкіллям. 5. Сенс життя людини — розвиток індивідуальних творчих, інтелектуальних, фізичних здібностей людини в процесі спільної праці з іншими людьми з метою еволюції, поліпшення місця існування для своїх нащадків і майбутніх поколінь. Україна в майбутньому — екологічно чиста країна, діяльність влади якої спрямована на створення необхідних умов для вільного всебічного розвитку українського народу і формування нової культури. Місія: Створити інноваційну, гармонійну з природою, модель суспільства ІІІ тисячоліття і поширити позитивний досвід в інші країни світу через українську діаспору.

Мета: На базі інноваційного суспільства побудувати в Україні раціональну державу, корисну для народу, сусідніх країн і людства в цілому. Головні завдання: I. Організаційні: 1. Залучити до спільної роботи широкі верстви українського народу й насамперед молодь, оскільки їй жити і працювати в новій державі. 2. Забезпечити державну підтримку заходів, пов’язаних з проектуванням і підготовкою до будівництва екополісу «ІРІЙ-наДніпровських порогах», уздовж русла Дніпра між Дніпропетровськом і Запоріжжям. II. У сфері екології: 1. Розробити стандарти й критерії екокультури, концепцію раціонального розвитку України, відповідно до правил і законів фізичної економії. (Екокультура — система взаємин людей між собою і з довкіллям, відповідно до принципів гармонії і раціонального використання природних ресурсів). 2. Забезпечити умови для створення універсальних агроекологічних районів й екопоселень в Україні та за кордоном за участю діаспори. 3. Розробити і впровадити Національну програму переробки та утилізації відходів життєдіяльності людей. 4. Організувати систему заходів для населення з популяризації здорового способу життя та охорони життєвого простору.

III. У сфері соціального розвитку: 1. Запровадити в освітній процес просвітницькі програми, що розкривають індивідуальні здібності особистості. 2. Створити школу молодих учених з метою підвищення якості науки і її віддачі для розвитку держави. 3. Розгорнути широку кампанію руралізації — мотивування переселення жителів міст у сільську місцевість. 4. Створити школу інноваційної архітектури і ландшафтного дизайну для проектування сучасних будівель, споруд та інфраструктури в сільській місцевості. IV. У сфері економіки: 1. Створити систему виробництва й реалізації екологічно чистої продукції методами природного землеробства — органічним, біодинамічним, енерго-інформаційним. 2. Створити підприємства для виробництва устаткування, машин, механізмів, запчастин, необхідних для Природного землеробства. 3. Створити ремонтно-будівельну індустрію для модернізації та розвитку аграрного сектору з урахуванням особливостей технологій природного землеробства. 4. Створити мережу науково-дослідних інститутів (НДІ), конструкторських бюро (КБ), лабораторій, дослідно-експериментальних підприємств для розробки, випробувань і постачання на ринок

нової техніки та інтелектуальних технологій. 5. Розвинути культурні, оздоровчі, туристичні комплекси й рекреаційні зони в районах формування екопоселень. V. У сфері міжнародних відносин: 1. Створити Національну програму сприяння розвитку української діаспори. 2. Надати допомогу діаспорі зі створення екопоселень і закупівлі в Україні насіння, його районування, виробництво та продаж посівних матеріалів у своїх країнах. 3. Організувати міжнародні торговельні мережі з постачання екологічно чистих продуктів від українських виробників. 4. Створити освітні центри з поширення передового досвіду і стандартів екокультури в інші країни світу. Умови, які створені для реалізації цієї програми: 1. Приблизно 25% світових запасів чорноземів перебувають в Україні. 2. Працелюбний народ, історія якого понад 5 тис. років, починаючи з Аратти і Трипілля, пов’язана з аграрною справою. 3. Високий рівень освіти нації. 4. Широко розгалужена мережа діаспори у всьому світі, особливо в країнах — основних виробниках зернових культур — Канаді, США, Бразилії, Аргентині, Австралії, Росії, Казахстані.

5. Зручне географічне розташування України в центрі Європи. 6. Сприятливі кліматичні, геофізичні та геологічні умови в даній частині земної кулі. 7. Дефіцит продовольства на світових ринках. Очікувані результати від впровадження програми в життя суспільства: 1. Екологічне очищення території України — чисте повітря, вода, довкілля; забезпечення населення екологічно чистими продуктами і товарами; пропаганда здорового способу життя і захисту довкілля — істотно поліпшать якість життя людей і розвиток інтелектуального потенціалу нації. 2. Будуть створені необхідні умови для розбудови нової економічної моделі держави, яка базується на виробництві та торгівлі на світових ринках інноваційними ідеями, винаходами, новітніми технологіями. 3. Український народ консолідується навколо своєї місії та мети, відчує свою значущість і корисність. Це підніме дух нації в Україні та діаспорі. 4. Якісно зміниться на краще імідж держави. 5. Україна посяде гідне місце серед прогресивних країн світу. Перший заступник голови партії Всеукраїнське об’єднання «Громада» Філяк Ю.В.

на правах реклами

Передвиборна програма кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі №115 Задорожного Івана Івановича Представляючи свій округ у Верховній Раді України, моєю метою є довести виборцеві, наскільки дієвим та настирним, порівняно з іншими депутатами, я буду, довести, що я не лише

на правах реклами

Затверджена Х з’їздом політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Громада», постанова №3 від 4 серпня 2012 року Передвиборна програма політичної партії Всеукраїнське об’єднання «Громада» Український народ — усе населення держави Україна, а також українці за національністю, які проживають в інших країнах (діаспора) і бажають брати участь у культурному, духовному і економічному розвитку України. Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Громада» — це високоорганізована політична сила ліво-центристського спрямування, яка виступає продовжувачем найкращих традицій українських громад і є спадкоємницею соціалдемократичного руху в Україні, провідниками якого були Т. Шевченко, Леся Українка, І. Франко, М. Драгоманов, М. Грушевський. Партія ВО «Громада» планує побудувати в Україні міцну демократичну державу з розвинутим громадянським суспільством, донести до кожної української родини, кожного нашого співвітчизника, як в Україні, так і за її межами, що основою державної політики має стати Стратегія національного розвитку, яка забезпечить нашій країні гідне місце у світовому розподілі праці.

реклама

Підприємствам Львова терміново потрібні на роботу працівники за такими професіями (спеціальностями): Підсобний робітник, з/п від 3000 грн., графік роботи змінний, робота в Рясне-1. Обліковець деталей, з/п від 3000 грн., графік роботи змінний, робота в Рясне-1. Кухар, з/п від 80 грн. на день, графік роботи

змінний, робота в піцерії в районі вул. Пекарської. Бармен, з/п від 80 грн. у день, графік роботи змінний, робота в піцерії в районі вул. Пекарської. Офіціант, з/п від 80 грн. на день, графік роботи змінний, робота в піцерії в районі вул. Пекарської. Продавець-касир, з/п від 1200 грн., графік роботи змінний, поповнення мобільних

телефонів. Продавець непродовольчих товарів, з/п від 1200 грн., графік роботи 10.0019.00, досвід роботи, реалізація дитячого взуття. Докладнішу інформацію можна отримати у Львівському міському центрі зайнятості за адресою: м. Львів, вул. Княгині Ольги, 122 або за телефонами: 26392-07, 245-79-92, 245-79-86, 245-79-90.

Управління Національного банку України у Львівській області оголошує конкурс на заміщення вакантної посади: завідувача сектору експлуатації програмних комплексів відділу інформаційних технологій центру інформатизації. Кваліфікаційні вимоги: стаж роботи за професією головного або провідного фахівця в галузі комп’ютерних та інформаційних технологій не менш ніж 4 роки, повна вища освіта (магістр, спеціаліст) відповідного напряму підготовки.

Додаткові вимоги: практичний досвід у супроводженні й експлуатації програмних комплексів обліку персоналу та нарахування заробітної плати, автоматизації банківських операцій і систем ERP. Для участі в конкурсі надають такі документи: особова картка (форма П-2ДС), автобіографія, декларація про майно, доходи, витрати і зобовʼязання фінансового характеру за минулий рік, копія документів про освіту, копія трудової книжки, заява. Документи приймають у місячний термін

із моменту розміщення оголошення. Після проведення конкурсу здійснюють спеціальну перевірку наданих відомостей переможця конкурсу, передбачену статтею 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». Докладну інформацію про умови конкурсу, оплату праці й основні функціональні обовʼязки надає відділ персоналу управління Національного банку України у Львівській області. Адреса м. Львів, вул. Коперника, 4; телефон для довідок: 2972276

Lvivska_gazeta_N37_for_issuu  

Lvivska_gazeta_N37_for_issuu

Lvivska_gazeta_N37_for_issuu  

Lvivska_gazeta_N37_for_issuu

Advertisement