Page 1

MUNARI

A R I A


Presenta/Introduces:


4

5

TAVOLO TABLE LAMP REEF pag.13/15

REEF pag.16

DUNE pag.73

OPEN MING pag.86

REEF pag.11

REEF pag.12

LUNAR pag.63

LUNAR pag.64

FEEL pag.39

DAMASCO pag.28

DEEP pag.90

CALYPSO pag.92

HOLY pag.40

TRACCIA pag.94

NATURE pag.48

HAMY pag.44

COLONNADE pag.98

GUNNEL pag.100

GLOBE pag.57

RAINDROP pag.58/59

CRONO pag.60

LINEAR pag.70

CA’DORO pag.104

SOSPENSIONE SUSPENSION REEF pag.14

REEF pag.18

OSLO pag.68

REEF pag.19

DUNE pag.73

APPLIQUE WALL LIGHT REEF pag.18

REEF pag.20

MONGOLIA pag.26

NATURE pag.48

CRONO pag.61

ARGO pag.22

CRESPA pag.76

LUNAR pag.66

MONGOLIA pag.25

GIASONE pag.78

FEEL pag.33

FEEL pag.34

ARES pag.81

DUNE pag.74

FEEL pag.35

HAMY pag.42 ATLAS ROSES pag.50 ATLAS pag.52

ERRATIC pag.84

GIASONE pag.79

ARES pag.82

ERRATIC pag.85

PIANTANA FLOOR LAMP DAMASCO pag.29

HAMY pag.45

NATURE pag.47

MOON pag.54

MING pag.88

TRACCIA pag.96

CHEVRON pag.102

LAUR pag.112

PIANTANA FLOOR LAMP DAMASCO pag.31

FEEL pag.38/39

HAMY pag.45

GLOBE pag.56/57

RAINDROP pag.58/59

CA’DORO pag.105

JIRO pag.106

MADAME e MONSIEUR pag.108

SHAPE pag.110


6

STYLNOVE CERAMICHE DAL 1967 Stylnove Ceramiche è un’azienda italiana che opera nella produzione e distribuzione di complementi d’arredo ed illuminazione per interni dal 1967. Forte dell’esperienza quarantennale maturata dalla tradizione, Stylnove coniuga alle potenzialità espressive della ceramica la propria ÒdgkgÒYYra]f\Yd]2YjegfaY\a^gje]]\][gjYragfa$^mfragfYdal]imYdalkladakla[Y\mj]ngd]$Yll]fragf]Yahjg[]kka\ahjg\mragf]]\gj_YfarrYragf] del lavoro, qualità del prodotto e del servizio, rispetto dell’ambiente e dei lavoratori in tutti i processi di lavorazione.

7

Klqdfgn] knadmhhY d] hjghja] a\]] af kaf]j_aY [gf []flja kladakla[a Y^^]jeYla ]\ ]e]j_]fla \]d hYfgjYeY alYdaYfg ]\ afl]jfYragfYd]$ []j[Yf\g jakhgkl]Yd\a^mgja\]dd]l]f\]fr]\aZj]n]h]jag\g$hgl]f\g[gflYj]kmgdlj]-&(((e]ljaimY\jYla\aklYZadae]fla&Addg_gKlqdfgn];]jYea[`] è esclusivo, depositato in ambito nazionale ed internazionale.

STYLNOVE CERAMICHE FROM 1967 Klqdfgn];]jYea[`]akYZjYf\fYe]kqfgfaegmkg^AlYdaYfafl]jagj\]ka_fkh][aYdar]\afda_`laf_Yf\afl]jagj\][gjYlagf^mjfalmj]kkaf[])1./& >g[mk]\ gf eYfm^Y[lmjaf_ \aklaf[lan] dmpmjagmk imYdalq da_`_laf_ ]d]e]flk$ km[` Yk dYehk$ Óggj dYehk$ \]ka_f da_`laf_ ]d]e]flk$ Klqdfgn] ;]jYea[`]Z]da]n]kafogjcaf_afkqf]j_qoal`]klYZdak`]\Yf\]e]j_af_\]ka_f]jk$Zgl`AlYdaYfYf\^gj]a_f&Mfaim]\aklaf[lan][gdd][lagfkYj] ka_f]\ZqKlqdfgn]\]ka_f]jk$]ph]jae]flaf_f]ogmlklYf\af_[j]Ylaagfkafda_`laf_Yf\[]jYea[k^mjfalmj]\][gjYlaf_&Klqdfgn];]jYea[`]ak [geeall]\lgeYfm^Y[lmjaf_affgnYlan]da_`laf_[gf[]hlkoal`l`]l`]`a_`]klimYdalqg^ogjcYf\eYl]jaYdk&Oal`Ygd\Yjlakla[eYfm^Y[lmjaf_ ]ph]ja]f[]$Klqdfgn]hjg\m[lagfak]p][ml]\Zq]p[]dd]flYjlakYfYdeYkl]jkmkaf_gfdqlghimYdalqeYl]jaYdkYf\kmh]jagjÒfak`af_&L`]Klqdfgn] Ceramiche logo is a national and international registered trademark.

COLLEZIONE MUNARI 104 L]jjY$9jaY$9[imY$>mg[g&F]ddYljY\aragf]$im]klakgfgaimYlljg]d]e]fla\]ddYNalY&ImYlljg]d]e]fla^mkaafmfËmfa[Y^gjeY$dY[]jYea[Y fYk[]\Ydk]_j]lg\]ddYdgjgmfagf]$gh]jYlY\YmfeY]kljg[`]È^Ynan]j]ÉdYl]jjYk][gf\gmfhjg[]kkg[j]YlangYfla[`akkaeg[`]kah]j\] nella preistoria.

COLLEZIONE MUNARI 104 L]jjY$9jaY$9[imY$>mg[g&:qljY\alagf$l`]k]Yj]l`]^gmj^mf\Ye]flYd]d]e]flkg^da^]&>gmj]d]e]flkl`YlZd]f\aflgYkaf_d]]flalq2[]jYea[k$ o`a[`akZgjf^jgeZjaf_af_]Yjl`lgda^]Yf\k`Yh]\Zql`]`Yf\g^YeYkl]j&L`]Yf[a]flYjlg^[]jYea[kakY[j]Ylan]hjg[]kk\Ylaf_ZY[c to prehistorical times.


8

9


11

10

linea

Reef

8122 SM

designer: Lorenzo Zanovello Òfalmj]'Òfak`]k2 *Lafl]Mfal]Dm[a\]'Glossy Solid Colors$,>g_da]E]lYdda[`]'E]lYdD]Y^, ->g_da]E]lYdda[`]:jmfal]'E]lYdD]Y^:mjfak`]\

sospensione rettangolare rectangular suspension *p=*/ /(p+(p`&)1[e


12

13

8120 SM

8121 SM

0)*,O

0)*-O

sospensione conica grande conic big suspension

sospensione conica piccola conic small suspension

lampada da tavolo piccola small table lamp

lampada da tavolo big table lamp

)p=*/

)p=*/

)p=*/

)p=*/

¶+(p`&,([e

¶*.p`&+([e

¶+(p`&*-[e

¶,*p`&+-[e


14

15

0)*-O lampada da tavolo grande big table lamp )p=*/ Âś,*p`&+-[e 0)*.O sospensione conica liscia conic smooth suspension )p=*/ Âś+*p`&,-[e


16

17

0(.-O

0(..O

lampada da tavolo grande big table lamp

lampada da tavolo grande big table lamp

)p=*/

)p=*/

Âś,(p`&*0[e

+(p+(p`&-([e

0(./O lampada da tavolo piccola small table lamp )p=*/ *-p*-p`&++[e


18

19

0)*0O Yhhdaim]%hdY^gfa]jYjglgf\Y round wall light-ceiling )p=*/ ¶,(p`&)0[e 0)*/O

0)*0O

Yhhdaim]%hdY^gfa]jYgnYd]_jYf\] oval wall light-ceiling

Yhhdaim]%hdY^gfa]jYjglgf\Y round wall light-ceiling

*p=*/

)p=*/

0(p)0p`&+-[e

¶,(p`&)0[e


20

21

ÒfalmjY'Òfak`]k: SM

daf]YJ==>

8123 SM applique wall light )p=*/ *(p`&.([e

ÒfalmjY'Òfak`]k: GM


23

22

linea

Argo

0).(OE

designer: Lorenzo Zanovello Òfalmj]'Òfak`]k2 )Lafl]Mfal]'Solid Colors$+:a[gdgja'Two Colors$,>g_da]E]lYdda[`]'E]lYdD]Y^%L]plmj],  ->g_da]E]lYdda[`]:jmfal]'E]lYdD]Y^:mjfak`]\

ÒfalmjY'Òfak`]k: GM

sospensione suspension *p=*/ 0(p+0p`&)-[e


25

24

linea

Mongolia

\]ka_f]j2>jYf[gRYfgn]ddg Òfalmj]'Òfak`]k2 )Lafl]Mfal]'Solid Colors$*Lafl]Mfal]Dm[a\]'Glossy Solid Colors$+:a[gdgja'Two Colors,  ,>g_da]E]lYdda[`]'E]lYdD]Y^%L]plmj]$->g_da]E]lYdda[`]:jmfal]'E]lYdD]Y^:mjfak`]\,  .<][gjYragfa'<][gjYlagfk$0E]lYddaFgZada'<]dmp]

8150 NG

8151 NG

sospensione grande big suspension

sospensione piccola small suspension

)p=*/

)p=*/

++p`&,1[e

*-p`&+0[e


26

linea MONGOLIA

27

0)-*OE; applique wall light )p=*/ *-p`&+0[e

ÒfalmjY'Òfak`]k2OE?%OEK%OE;


29

28

linea

Damasco

\]ka_f]j2KYZjafYEYllgk Òfalmj]'Òfak`]k2 )Lafl]Mfal]'Solid Colors$*Lafl]Mfal]Dm[a\]'Glossy Solid Colors$+:a[gdgja'Two Colors, ,>g_da]E]lYdda[`]'E]lYdD]Y^%L]plmj]$->g_da]E]lYdda[`]:jmfal]'E]lYdD]Y^:mjfak`]\$.<][gjYragfa'<][gjYlagfk

/)).N9O(/

/)).9O(/

/))-9O(/

lampada da tavolo table lamp

lampada da terra ÓggjdYeh

lampada da terra grande Za_ÓggjdYeh

)p=*/

)p=*/

)p=*/

+-p`&))([e

,-p`&).-[e

,-p`&)0*[e


30

linea DAMASCO

31

/))/9O

/))19O

/))09O

vaso da terra ÓggjnYk]

vaso da terra ÓggjnYk]

vaso vase

+-p`&))-[e

+-p`&)(([e

+*p`&.([e


33

32

linea

Feel

0)+*O gfdq_dgkkq! sospensione conica stretta conic tightened suspension

designer: Lorenzo Zanovello

)p=*/

Òfalmj]'Òfak`]k2)Lafl]Mfal] kgdgdm[a\]!'Solid Colors gfdq_dgkkq!

¶).p`&,,[e


34

35

0)+)O gfdq_dgkkq!

0)+(DD gfdq_dgkkq!

sospensione campana bell suspension

sospensione conica piccola conic smooth suspension

)p=*/

)p=*/

,-p`&**[e

Âś*.p`&*/[e


36

37

0)+)N gfdq_dgkkq!

0)+)>P gfdq_dgkkq!

sospensione campana bell suspension

sospensione campana bell suspension

)p=*/

)p=*/

,-p`&**[e

,-p`&**[e


38

daf]Y>==D

39

8074 N 0(/+O ciotola rotonda grande bowl round ¶,.p`&**[e

lampada da tavolo table lamp

8072 N

8071 N

)p=*/

vassoio rotondo piccolo centerpieces round

vassoio rotondo grande centerpieces round

¶*(p`&+.[e

¶,(p`&1[e

¶-(p`&)([e


40

41

Holy

designer: Lorenzo Zanovello Ă&#x2019;falmj]'Ă&#x2019;fak`]k2)Lafl]Mfal]'Solid Colors, +:a[gdgja'Two Colors, ,>g_da]E]lYdda[`]'E]lYdD]Y^%L]plmj]$ ->g_da]E]lYdda[`]:jmfal]'E]lYdD]Y^:mjfak`]\

7212 NG

7212 NS

lampada da tavolo table lamp

lampada da tavolo table lamp

)p=*/

)p=*/

+0p`&,-[e

+0p`&,-[e


43

42

linea

Hamy

7205 GM lampada da terra ÓggjdYeh )p=*/ *-p`&)/([e Òfalmj]'Òfak`]k2+Log;gdgjk$,E]lYdD]Y^%L]plmj]$ -E]lYdD]Y^:mjfak`]\$.<][gjYlagfk

7218 G vassoio centerpieces -(p`&/[e

designer: Lorenzo Zanovello 7204 G

7200 G

7210 G

lampada da tavolo table lamp

lampada da tavolo piccola small table lamp

lampada da tavolo media medium table lamp

)p=*/

)p=*/

)p=*/

*.p`&.-[e

**p`&+([e

*,p`&-([e

Òfalmj]'Òfak`]k2 )Lafl]Mfal]'Solid Colors$+:a[gdgja'Two Colors, ,>g_da]E]lYdda[`]'E]lYdD]Y^%L]plmj], ->g_da]E]lYdda[`]:jmfal]'E]lYdD]Y^:mjfak`]\, .<][gjYragfa'<][gjYlagfk$0E]lYddaFgZada'<]dmp]


45

44

linea

Nature

0).-O? lampada da terra ÓggjdYeh )p=*/

designer: Lorenzo Zanovello Òfalmj]'Òfak`]k: 1 Lafl]Mfal]'Solid Colors, 3 :a[gdgja'Two Colors, 4 >g_da]E]lYdda[`]'E]lYdD]Y^%L]plmj], 5 >g_da]E]lYdda[`]:jmfal]'E]lYdD]Y^:mjfak`]\, 6 <][gjYragfa'<][gjYlagfk, 8 E]lYddaFgZada'<]dmp]

-0p*0p`&)+([e Òfalmj]'Òfak`]k: 1 Lafl]Mfal]'Solid Colors, 3 Bicolori/Two Colors, 4 Foglie Metalliche/E]lYdD]Y^%L]plmj], 5 Foglie Metalliche Brunite/E]lYdD]Y^:mjfak`]\, 6 Decorazioni/Decorations


46

daf]YF9LMJ=

47

0).)O?

0)..O?

0)./O?

applique wall lamp

lampada da tavolo grande big table lamp

lampada da tavolo piccola small table lamp

)p=*/

)p=*/

)p=*/

*.p`&-([e

,*p*(p`&.*[e

+)p),p`&++[e

Ă&#x2019;falmjY'Ă&#x2019;fak`]k: BRSM


49

48

linea

Hamy

ÒfalmjY'Òfak`]k: NG

designer: Lorenzo Zanovello Òfalmj]'Òfak`]k2 )Lafl]Mfal]'Solid Colors$+:a[gdgja'Two Colors$,>g_da]E]lYdda[`]'E]lYdD]Y^%L]plmj], ->g_da]E]lYdda[`]:jmfal]'E]lYdD]Y^:mjfak`]\$.<][gjYragfa'<][gjYlagfk

0).*OEK sospensione suspension )p=*/ )0p`&,*[e


50

linea

51

Atlas Roses

0)/)OE? sospensione con rose interne suspension with inside roses )p=*/ ¶-*p`&+0[e 0)/)OEJ

\]ka_f]j2>jYf[gRYfgn]ddg Òfalmj]'Òfak`]k2)Lafl]Mfal]'Solid Colors$+:a[gdgja'Two Colors$,>g_da]E]lYdda[`]'E]lYdD]Y^%L]plmj],  ->g_da]E]lYdda[`]:jmfal]'E]lYdD]Y^:mjfak`]\

sospensione con rose interne suspension with inside roses )p=*/ ¶-*p`&+0[e


53

52

linea

Atlas

ÒfalmjY'Òfak`]k: NS

8170 AGM sospensione suspension )p=*/ ¶-*p`&+0[e

\]ka_f]j2>jYf[gRYfgn]ddg Òfalmj]'Òfak`]k2 )Lafl]Mfal]'Solid Colors$+:a[gdgja'Two Colors$,>g_da]E]lYdda[`]'E]lYdD]Y^%L]plmj],  ->g_da]E]lYdda[`]:jmfal]'E]lYdD]Y^:mjfak`]\$.<][gjYragfa'<][gjYlagfk

8170 NG sospensione suspension )p=*/ ¶-*p`&+0[e


55

54

Moon

linea MOON

linea

\]ka_f]j2EmfYja)(,DYZ Òfalmj]'Òfak`]k2)Lafl]Mfal]'Solid Colors$*Lafl]Mfal]Dm[a\]'Glossy Solid Colors, ,>g_da]E]lYdda[`]'E]lYdD]Y^%L]plmj]$->g_da]E]lYdda[`]:jmfal]'E]lYdD]Y^:mjfak`]\, .<][gjYragfa'<][gjYlagfk

8044 SM 05 lampada da terra ÓggjdYeh )p=*/ ¶/(p`&)--[e


57

56

linea

7130 GR 01 lampada da tavolo grande big table lamp )p=*/ ¶++p`&/([e

Globe

7131 GR 01 lampada da tavolo piccola small table lamp )p=*/ ¶**p`&--[e

8038 GR ciotola bowl ¶,(p`&)-[e 8039 GR vaso da tavolo

table vase ¶*-p`&**[e

\]ka_f]j2EmfYja)(,DYZ Òfalmj]'Òfak`]k2 )Lafl]Mfal]'Solid Colors$*Lafl]Mfal]Dm[a\]'Glossy Solid Colors,  ,>g_da]E]lYdda[`]'E]lYdD]Y^%L]plmj]$-E]lYdD]Y^:mjfak`]\$.<][gjYragfa'<][gjYlagfk,  0E]lYddaFgZada'<]dmp]


59

58

linea

Raindrop

7113 SR vaso da terra ÓggjnYk] ¶+-p`&1-[e

7110 SR 03 lampada da terra ÓggjdYeh )p=*/ ¶,(p`&)/+[e

\]ka_f]j2EmfYja)(,DYZ Òfalmj]'Òfak`]k2 )Lafl]Mfal]'Solid Colors$*Lafl]Mfal]Dm[a\]'Glossy Solid Colors$,>g_da]E]lYdda[`]'E]lYdD]Y^%L]plmj],  ->g_da]E]lYdda[`]:jmfal]'E]lYdD]Y^:mjfak`]\$.<][gjYragfa'<][gjYlagfk

7114 SR vaso da terra ÓggjnYk] ¶+-p`&-*[e

7111 SR 03 lampada da terra ÓggjdYeh )p=*/ ¶,(p`&),.[e

7112 SR vaso da terra ÓggjnYk] ¶+-p`&)**[e


61

60

linea

Crono

8195 GNR lampada da tavolo table lamp )p=*/ +(p))$-p`&.([e

designer: Lorenzo Zanovello Òfalmj]'Òfak`]k2 )Lafl]Mfal]'Solid Colors$+:a[gdgja'Two Colors$,>g_da]E]lYdda[`]'E]lYdD]Y^%L]plmj],  ->g_da]E]lYdda[`]:jmfal]'E]lYdD]Y^:mjfak`]\$.<][gjYragfa'<][gjYlagfk

0)1-OE

8194 CC

8195 CC

lampada da tavolo table lamp

applique wall light

lampada da tavolo table lamp

)p=*/

)p=*/

)p=*/

+(p))$-p`&.([e

+(p))$-p`&.([e

+(p))$-p`&.([e


63

62

linea

Lunar

8141 CM

\]ka_f]j2EmfYja)(,DYZ Òfalmj]'Òfak`]k2 )Lafl]Mfal]'Solid Colors$+:a[gdgja'Two Colors$,>g_da]E]lYdda[`]'E]lYdD]Y^%L]plmj],  ->g_da]E]lYdda[`]:jmfal]'E]lYdD]Y^:mjfak`]\$.<][gjYragfa'<][gjYlagfk

sospensione alta tall suspension )p=*/ ,(p*,p`&.([e


64

65

0),(O?%0),(O;%0),(OK sospensione larga wide suspension *p=*/ /+p-*p`&+0[e


66

daf]YDMF9J

67

8142 GM applique wall light )p=*/ ,(p*,p`&.([e

ÒfalmjY'Òfak`]k: GM - CM - SM


68

69

linea

Oslo

0*)*LOE

0*)(LOE

0*))LOE

sospensione media medium suspension )p=*/

sospensione alta tall suspension )p=*/

sospensione larga wide suspension )p=*/

+(p`&*,[e

*,p`&+*[e

,,p`&*.[e

designer: Gino Carollo

ÒfalmjY'Òfak`]k2LOE%:MOE%?LOE

Òfalmj]'Òfak`]k2 )Lafl]Mfal]'Solid Colors$*Lafl]Mfal]Dm[a\]'Glossy Solid Colors$+:a[gdgja'Two Colors,  ,>g_da]E]lYdda[`]'E]lYdD]Y^%L]plmj]$->g_da]E]lYdda[`]:jmfal]'E]lYdD]Y^:mjfak`]\,  .<][gjYragfa'<][gjYlagfk$0E]lYddaFgZada'<]dmp]


71

70

linea

Linear

ÒfalmjY'Òfak`]k2OEK

designer: Lorenzo Zanovello Òfalmj]'Òfak`]k2 )Lafl]Mfal]'Solid Colors$+:a[gdgja'Two Colors$,>g_da]E]lYdda[`]'E]lYdD]Y^%L]plmj],  ->g_da]E]lYdda[`]:jmfal]'E]lYdD]Y^:mjfak`]\$.<][gjYragfa'<][gjYlagfk$0E]lYddaFgZada'<]dmp]

0**(OEK

0**(OE

0**(OEK

lampada da tavolo table lamp )p=*/

lampada da tavolo table lamp )p=*/

lampada da tavolo table lamp )p=*/

*(p)0P`&,1[e

*(p)0P`&,1[e

*(p)0P`&,1[e


72

8110 SMP

73

sospensione / suspension *p=*/ .-p*(p`&,.[e 8112 SMP lampada da tavolo / table lamp )p=*/ .-p*(p`&-.[e

linea

Dune

designer: Lorenzo Zanovello Òfalmj]'Òfak`]k2 )Lafl]Mfal]'Solid Colors$+:a[gdgja'Two Colors$,>g_da]E]lYdda[`]'E]lYdD]Y^%L]plmj],  ->g_da]E]lYdda[`]:jmfal]'E]lYdD]Y^:mjfak`]\


74

75

ÒfalmjY'Òfak`]k: GMP

daf]Y<MF=

8111 SMP applique wall light )p=*/ .-p*(p`&,*[e

ÒfalmjY'Òfak`]k: NG


77

76

linea

Crespa

\]ka_f]j2EmfYja)(,DYZ

Òfalmj]'Òfak`]k: VS - NS - ORS

Òfalmj]'Òfak`]k2 )Lafl]Mfal]'Solid Colors$*Lafl]Mfal]Dm[a\]'Glossy Solid Colors$+:a[gdgja'Two Colors, ,>g_da]E]lYdda[`]'E]lYdD]Y^%L]plmj]$->g_da]E]lYdda[`]:jmfal]'E]lYdD]Y^:mjfak`]\$0E]lYddaFgZada'<]dmp]

8196 VS

8197 VS

sospensione piccola small suspension

sospensione grande suspension big

)p=*/

)p=*/

¶)/p`&*+[e

¶*)p`&+)[e


78

linea

79

Giasone

0),-OE sospensione suspension )p=*/ ¶+,p`&+)[e

0),.OE applique wall light

designer: Lorenzo Zanovello

)p=*/

Òfalmj]'Òfak`]k2OE

+,p)-p`&+)[e


81

80

linea

Ares

0)((OE?

designer: Lorenzo Zanovello Òfalmj]'Òfak`]k2 )Lafl]Mfal]'Solid Colors$+:a[gdgja'Two Colors$,>g_da]E]lYdda[`]'E]lYdD]Y^%L]plmj],  ->g_da]E]lYdda[`]:jmfal]'E]lYdD]Y^:mjfak`]\

sospensione suspension )p=*/ )/p)/p`&+.[e


82

daf]Y9J=K

83

0)()OE? applique wall light )p=*/ *+p`&+.[e


85

84

linea

Erratic

8155 NG sospensione suspension *p=*/ *-p))p`&-([e 8156 NG

designer: Lorenzo Zanovello Òfalmj]'Òfak`]k2 )Lafl]Mfal]'Solid Colors$+:a[gdgja'Two Colors$,>g_da]E]lYdda[`]'E]lYdD]Y^%L]plmj],  ->g_da]E]lYdda[`]:jmfal]'E]lYdD]Y^:mjfak`]\

applique wall light )p=*/ *-p))p`&-([e


86

linea

87

Open Ming

Òfalmj]'Òfak`]k: LLRFGM

8200 SM

designer: Lorenzo Zanovello Òfalmj]'Òfak`]k2 )Lafl]Mfal]'Solid Colors$+:a[gdgja'Two Colors$,>g_da]E]lYdda[`]'E]lYdD]Y^%L]plmj],  ->g_da]E]lYdda[`]:jmfal]'E]lYdD]Y^:mjfak`]\$.<][gjYragfa'<][gjYlagfk

Òfalmj]'Òfak`]k2OJJ

lampada da tavolo table lamp )p=*/ ¶,*p`&,*[e


Ming

89

88

linea

8035 PL 05 lampada da tavolo table lamp )p=*/ ¶-(p`&)(([e

\]ka_f]j2EmfYja)(,dYZ Òfalmj]'Òfak`]k2 )Lafl]Mfal]'Solid Colors$+:a[gdgja'Two Colors$,>g_da]E]lYdda[`]'E]lYdD]Y^%L]plmj],  ->g_da]E]lYdda[`]:jmfal]'E]lYdD]Y^:mjfak`]\$.<][gjYragfa'<][gjYlagfk$0E]lYddaFgZada'<]dmp]


90

linea

91

Deep

\]ka_f]j2EmfYja)(,DYZ Òfalmj]'Òfak`]k2 )Lafl]Mfal]'Solid Colors$*Lafl]Mfal]Dm[a\]'Glossy Solid Colors$,>g_da]E]lYdda[`]'E]lYdD]Y^%L]plmj],  ->g_da]E]lYdda[`]:jmfal]'E]lYdD]Y^:mjfak`]\$.<][gjYragfa'<][gjYlagfk$0E]lYddaFgZada'<]dmp]

8075 PL 02

8076 PL 02

lampada da tavolo grande big table lamp

lampada da tavolo piccola small table lamp

)p=*/

)p=*/

d,(p`&)(-[e

d+(p`&/*[e


93

92

Calypso

8097 RPL 09

\]ka_f]j2EmfYja)(,DYZ

lampada da tavolo table lamp

Òfalmj]'Òfak`]k2 )Lafl]Mfal]'Solid Colors$*Lafl]Mfal]Dm[a\]'Glossy Solid Colors$+:a[gdgja'Two Colors, ,>g_da]E]lYdda[`]'E]lYdD]Y^%L]plmj]$->g_da]E]lYdda[`]:jmfal]'E]lYdD]Y^:mjfak`]\, .<][gjYragfa'<][gjYlagfk$/:a[gdgj][gfE]lYddaFgZada'Log;gdgjk<]dmp]$0E]lYddaFgZada'<]dmp]

)p=*/ ¶,(p`&1([e


95

94

linea

Traccia

8191 BR 11

designer: Lorenzo Zanovello Òfalmj]'Òfak`]k2 )Lafl]Mfal]'Solid Colors$*Lafl]Mfal]Dm[a\]'Glossy Solid Colors, ,>g_da]E]lYdda[`]'E]lYdD]Y^%L]plmj],  ->g_da]E]lYdda[`]:jmfal]'E]lYdD]Y^:mjfak`]\$0E]lYddaFgZada'<]dmp]

lampada da tavolo table lamp )p=*/ -(p*(p`&0([e


96

97

linea TRACCIA

0)1*OE)) lampada da terra ÓggjdYeh )p=*/ /(p*1p`&).([e

ÒfalmjY'Òfak`]k: G


98

linea

99

Colonnade

8077 NPL 04

8078 NPL 04

lampada da tavolo grande big table lamp

lampada da tavolo piccola small table lamp

)p=*/

)p=*/

¶+-p`&0*[e

¶*-p`&.*[e

\]ka_f]j2EmfYja)(,DYZ

8078 GG 06

8077 GG 06

Òfalmj]'Òfak`]k2 )Lafl]Mfal]'Solid Colors$*Lafl]Mfal]Dm[a\]'Glossy Solid Colors$+:a[gdgja'Two Colors, ,>g_da]E]lYdda[`]'E]lYdD]Y^%L]plmj]$->g_da]E]lYdda[`]:jmfal]'E]lYdD]Y^:mjfak`]\, .<][gjYragfa'<][gjYlagfk$/:a[gdgj][gfE]lYddaFgZada'Log;gdgjk<]dmp]$0E]lYddaFgZada'<]dmp]

lampada da tavolo piccola small table lamp

lampada da tavolo grande big table lamp

)p=*/

)p=*/

¶*-p`&.*[e

¶+-p`&0*[e


100

101

Gunnel

\]ka_f]j2EmfYja)(,DYZ Òfalmj]'Òfak`]k2 )Lafl]Mfal]'Solid Colors$*Lafl]Mfal]Dm[a\]'Glossy Solid Colors$,>g_da]E]lYdda[`]'E]lYdD]Y^%L]plmj], ->g_da]E]lYdda[`]:jmfal]'E]lYdD]Y^:mjfak`]\$.<][gjYragfa'<][gjYlagfk$0E]lYddaFgZada'<]dmp]

8098 G 04 lampada da tavolo table lamp )p=*/ ¶,(p`&00[e


102

103

Chevron

8070 PL 05 lampada da terra ÓggjdYeh )p=*/ ¶-(p`&)1-[e

\]ka_f]j2EmfYja)(,DYZ Òfalmj]'Òfak`]k2 )Lafl]Mfal]'Solid Colors$*Lafl]Mfal]Dm[a\]'Glossy Solid Colors$,>g_da]E]lYdda[`]'E]lYdD]Y^%L]plmj], ->g_da]E]lYdda[`]:jmfal]'E]lYdD]Y^:mjfak`]\$0E]lYddaFgZada'<]dmp]


105

104

linea

Ca’Doro

/()*O?()

/()+O?()

lampada da terra grande Za_ÓggjdYeh

lampada da tavolo table lamp

)p=*/

)p=*/

.(p`&)+-[e

5(p`&)(-[e

designer: Gianni Zanovello Òfalmj]'Òfak`]k2 )Lafl]Mfal]'Solid Colors$*Lafl]Mfal]Dm[a\]'Glossy Solid Colors$+:a[gdgja'Two Colors, ,>g_da]E]lYdda[`]'E]lYdD]Y^%L]plmj]$->g_da]E]lYdda[`]:jmfal]'E]lYdD]Y^:mjfak`]\$.<][gjYragfa'<][gjYlagfk

/()(O?

/())O?

vaso da terra ÓggjnYk]

vaso vase

,-p`&1([e

++p`&.0[e


106

107

Jirò

430 PL vaso da tavolo table vase +*p`&-*[e

designer: Lorenzo Zanovello Òfalmj]'Òfak`]k2 )Lafl]Mfal]'Solid Colors$*Lafl]Mfal]Dm[a\]'Glossy Solid Colors$,>g_da]E]lYdda[`]'E]lYdD]Y^%L]plmj], ->g_da]E]lYdda[`]:jmfal]'E]lYdD]Y^:mjfak`]\$0E]lYddaFgZada'<]dmp]


108

109

Madame e Monsieur

designer: Lorenzo Zanovello

401 G

402 G

Òfalmj]'Òfak`]k2)Lafl]Mfal]'Solid Colors$*Lafl]Mfal]Dm[a\]'Glossy Solid Colors$,>g_da]E]lYdda[`]'E]lYdD]Y^%L]plmj], ->g_da]E]lYdda[`]:jmfal]'E]lYdD]Y^:mjfak`]\$0E]lYddaFgZada'<]dmp]

vaso vase

vaso vase

+.p`&,0[e

,,p`&,)[e


110

111

linea

\]ka_f]j2>jYf[gRYfgn]ddg 8069 TR

8068 TR

vaso da terra-tavolo Óggj%lYZd]nYk]

vaso da terra ÓggjnYk]

+*p`&-*[e

+*p`&)(*[e

Òfalmj]'Òfak`]k2)Lafl]Mfal]'Solid Colors$+:a[gdgja'Two Colors, ,>g_da]E]lYdda[`]'E]lYdD]Y^%L]plmj], ->g_da]E]lYdda[`]:jmfal]'E]lYdD]Y^:mjfak`]\, .<][gjYragfa'<][gjYlagfk

Shape


112

113

Laur

\]ka_f]j2EmfYja)(,DYZ

8054 AGM

Òfalmj]'Òfak`]k2)Lafl]Mfal]'Solid Colors$+:a[gdgja'Two Colors$,>g_da]E]lYdda[`]'E]lYdD]Y^%L]plmj], ->g_da]E]lYdda[`]:jmfal]'E]lYdD]Y^:mjfak`]\$.<][gjYragfa'<][gjYlagfk

vaso da terra ÓggjnYk] /(p`&*)([e


115

114

Finiture/Finishes

categoria 1

categoria 2

Finiture/Finishes

bianco opaco white

nero opaco black

NM mat

bianco lucido high gloss white

BU

burro opaco mat butter

SA

sabbia opaca mat sand

W

WRR ruled

N

nero lucido shining black

categoria 4

WM mat

petrolio opaco mat oil

V

verde opaco mat green

GT

grigio agata opaco mat grey

OR

arancione opaco mat orange

GB

sabbia scura opaca grigio beige mat dark sand

T

testa di moro brown

LL

lilla satinato mat lilla

FX

^mpaYghY[g eYl^mpaY

R

rosso opaco mat red

^gf\g_jafrYlgja_Ylg materic white

GM

gjg^g_daYeYl]ja[g eYl]ja[_gd\d]Y^

cemento

CNR concrete

SM

jYe]^g_daYeYl]ja[g eYl]ja[[ghh]jd]Y^ burnished

Yj_]flg^g_daYeYl]ja[g eYl]ja[kadn]jd]Y^

CM

Yj_]flg^g_daYeYl]ja[g[gf anticatura / materic silver d]Y^Zmjfak`]\

CMP anticatura

categoria 5

PT

gjg ^g_daY eYl]ja[g [gf / materic gold d]Y^Zmjfak`]\

GMP anticatura

SMP

jYe] ^g_daY eYl]ja[g [gf / materic copper d]Y^Zmjfak`]\


116

117

Finiture/Finishes

CATEGORIA 3

categoria 7

Finiture/Finishes

NC

f]jg[gf^g_daYgjgeYl]ja[g ZdY[cYf\eYl]ja[_gd\d]Y^

NS

f]jg [gf ^g_daY Yj_]flg materico / black with eYl]ja[kadn]jd]Y^

ZaYf[g ghY[g [gf gjg ^g_daY / mat white and _gd\d]Y^

WMS

bianco opaco con argento ^g_daY eYl]ja[g ' mat white Yf\kadn]jd]Y^

WS

bianco materico con argento ^g_daYdak[ag' materic white Yf\kadn]jd]Y^

f]jg[gf^g_daYjYe]eYl]ja[g black with materic copper d]Y^

NG

ZaYf[gghY[g[gfjYe]^g_daY / mat white and [ghh]jd]Y^

WMG materico

bianco materico con rame white Yf\[ghh]jd]Y^

WG ^g_daYdak[ag

l]klY\aegjg[gfjYe]^g_daY ZjgofYf\[ghh]jd]Y^

AW bianco

PL

platino puro lucido maculato pure platinum high gloss oal`khgll]\Òfak`

NPL

nero opaco con platino puro lucido maculato / mat black with pure platinum high _dgkkoal`khgll]\Òfak`

GG

gjg ^g_daY [gf gjg r][[`afg maculato lucido / _gd\ d]Y^ with pure gold high gloss oal`khgll]\Òfak`

G

oro zecchino lucido maculato pure gold high gloss with khgll]\Òfak`

BR

rame bronzato pure lucido maculato / bronze coppered `a_`_dgkkoal`khgll]\Òfak`

categoria 8

WMC materico

RPL

rosso opaco con platino puro lucido maculato / mat red with pure platinum high _dgkkoal`khgll]\Òfak`

WC ^g_daY dak[ag ' materic

TR

bianco

materico

con

oro

eYl]ja[o`al]Yf\_gd\d]Y^

avorio lucido con damascato / shining ivory and white damasked


119

118

Paralumi/Lampshade

categoria 6

Finiture/Finishes

AGM

AGF

NO

Yngjag[gf\][gjgÓgj]Yd]af ^g_daY gjg eYl]ja[g ' ivory Yf\Ógj]Ydegla^afeYl]ja[ _gd\d]Y^

Yngjag[gfÓgj]Yd]af^g_daY oro dipinto a mano ivory and hand painted Ógj]Yd_gd\d]Y^

f]jgdm[a\g[gfÓgj]Yd]af ^g_daY gjg eYl]ja[g \ahaflg a mano / shining black Yf\ `Yf\ hYafl]\ Ógj]Yd eYl]ja[_gd\d]Y^

GR

gjg ^g_daY [gf jgkY af gjg ^g_daYeYl]ja[g\ahaflYYeYfg _gd\d]Y^Yf\`Yf\hYafl]\ jgk]kafeYl]ja[_gd\d]Y^

NSF

CC

f]jg [gf Ógj]Yd] af ^g_daY argento materico dipinto a mano / black and hand hYafl]\Ógj]YdeYl]ja[_gd\ d]Y^

jYe] dm[a\g [gf Ógj]Yd] jYe]^g_daY\ahaflYYeYfg shining copper and hand hYafl]\Ógj]Yd[ghh]jd]Y^

SR

BA

Yj_]flg^g_daY[gfjgkYaf^g_daY argento materico dipinta a mano kadn]jd]Y^Yf\`Yf\hYafl]\ jgk]kafeYl]ja[kadn]jd]Y^

ZaYf[g dm[a\g [gf Ógj]Yd] af ^g_daY Yj_]flg eYl]ja[g dipinto a mano / shining white and hand painted

f]jg [gf Ógj]Yd] af ^g_daY oro dipinto a mano

RGB black and hand painted

01 pieghe bianco white plissé

11 liscio bianco white plane

10 pieghe beige beige plissé

12 liscio beige beige plane

03 pieghe testa di moro brown plissé

14 liscio testa di moro brown plane

02 pieghe nero black plissé

13 liscio nero black plane

04 pieghe lilla lillac plissé

15 liscio lilla lillac plane

07 dorato golden

16 argentato silvered

17 rete beige beige mesh

18 rete grigia grey mesh

05 pieghe bianco velo white veil plissè

06 pieghe nero velo black veil plissè

Ógj]Yd_gd\d]Y^

09 pieghe rosso nero velo black-red veil plissè f]jg [gf jYeY_] af ^g_daY oro dipinto a mano NRF black and hand painted jYeY_]_gd\d]Y^

Per motivi tecnici i prodotti possono subire leggere variazioni di tonalità rispetto ai colori riprodotti in questo catalogo. >gjl][`fa[Ydeglan]kl`]hjg\m[lk[Yfkm^^]jlgj]Y\nYjaYlagfkg^lgfYdalqaf[gehYjakgflgl`][gdgjkj]hjg\m[]\afl`ak catalog.


120

121

NOTE

NOTE


0011-3-05-11

122

Lml]dY\]deYj[`ag$j]khgfkYZadal][ghqja_`l\]dd]af^gjeYragfa]\algjaYdajahgjlYl]EmfYja)(,Klqdfgn]kjd&Lmllaa\ajallajak]jnYla& Il logo Stylnove® è un marchio depositato in ambito nazionale ed internazionale, di esclusiva titolarità e proprietà di Stylnove Ceramiche srl. Non può essere riprodotto né utilizzato, per scopi commerciali o altro, senza il precedente consenso scritto di Stylnove Ceramiche srl. Stylnove Ceramiche srl si †aeh]_fYlYY^Òf[`…d]af^gjeYragfaaf]kkg[gfl]fml]^gkk]jgadha”hgkkaZad]hj][ak]$lmllYnaY\][dafYg_faj]khgfkYZadalh]j]n]flmYda]jjgja\aklYehY ]kajak]jnY[gemfim]dY^Y[gdl\aafljg\mjj]$afimYdkaYkaege]flg]k]frYgZZda_g\ahj]Ynnakg$eg\aÒ[`]l][fa[`]]^gjeYda\]ahjghjahjg\glla& Senza il precedente consenso scritto di Stylnove Ceramiche srl è vietata la riproduzione, anche parziale e con qualsiasi mezzo, di tutti i contenuti del presente catalogo. Stylnove Ceramiche srl declina ogni responsabilità riguardo l’uso e le prestazioni di questi prodotti. Caratteristiche esecutive delle tecniche artigianali impiegate Klqdfgn] ;]jYea[`] kjd ka Y\gh]jY k[jmhgdgkYe]fl] h]j eYfl]f]j] ad ha” hgkkaZad] ]d]nYlg ad dan]ddg imYdalYlang \]ddY hjghjaY hjg\mragf]& Im]kl] ceramiche artistiche sono prevalentemente realizzate secondo le tecniche artigianali della lavorazione della ceramica artistica. II limiti esecutivi Yjla_aYfYdakgfgjak[gfljYZadaafYd[mfahYjla[gdYja&Fgf†hgkkaZad]hjg\mjj]\m]]k]ehdYja\]ddgkl]kkglahgh]j^]llYe]fl]a\]fla[a&Da]na\a^^]j]fr]f]ddg spessore della ceramica, nel peso e nelle dimensioni complessive o la presenza di minuscole bolle e striature nell’impasto non sono da considerarsi \a^]lla$eY[YjYll]jakla[`]aehj]k[af\aZada\]ddY[]jYea[YdYngjYlYYeYfg& Kh][aÒ[`]\]ahjg\glla]j]_ae]\a[gf^gjeal\aja^]jae]flg Lmll]d]dYehY\]hjg\gll]][gee]j[aYdarrYl]\YKlqdfgn];]jYea[`]kjdj][YfgmfË]la[`]llYf]ddYimYd]kgfgjahgjlYl]dËa\]flaÒ[Yragf]\]deg\]ddg$ dYl]fkagf]]dY^j]im]frY\Ë]k]j[arag$dY[dYkk]\ËakgdYe]flg]dËaf\a[]\ahjgl]ragf]kh][aÒ[a$alaha\adYehY\af]hj]k[jalla]dYdgjghgl]frYeYkkaeY [gfk]flalY afoYll!&G_faYhhYj][[`ag†Y[[gehY_fYlg\Ymf^g_dagakljmragfah]jdËYkk]eZdY__aggdËafklYddYragf][`]\]n]]kk]j]]k]_malY\Yh]jkgfYd] imYdaÒ[Ylg f]d ha]fg jakh]llg \]dd] af\a[Yragfa jahgjlYl]& ImYdkaYka eg\aÒ[Y g jahYjYragf] fgf YmlgjarrYlY ]k]_malY kmd hjg\gllg \ghg dËY[imaklg ]'g dËafY\]_mYlg jakh]llg \]dd] akljmragfa \a afklYddYragf] g Ykk]eZdY__ag$ hgkkgfg afnYda\Yj] d] [gf^gjeal \a ka[mj]rrY \]ddËYhhYj][[`ag ] \]l]jeafYj] kalmYragfa\ah]ja[gdgkalh]jdËml]fl]&Klqdfgn];]jYea[`]kjd\][dafYg_faj]khgfkYZadalkmhjghjahjg\gllaeg\aÒ[Yla]'gh]jadeYf[Ylgjakh]llg\]dd] istruzioni.

Hjgl][lagfg^ljY\]eYjc$j]khgfkaZadalqYf\[ghqja_`lg^hmZdak`]\af^gjeYlagf_an]fEmfYja)(,&9ddja_`lkj]k]jn]\& L`]Klqdfgn];]jYea[`]dg_gakYfYlagfYdYf\afl]jfYlagfYdj]_akl]j]\ljY\]eYjc$`]d\Yf\gof]\]p[dmkan]dqZqKlqdfgn];]jYea[`]kjd&Al[YffglZ] j]hjg\m[]\gjmk]\$^gj[gee]j[aYdgjgl`]jhmjhgk]k$oal`gmll`]hjagjojall]fh]jeakkagfg^Klqdfgn];]jYea[`]kjd& Klqdfgn] ;]jYea[`] kjd `Yk mf\]jlYc]f lg ]fkmj] l`Yl l`] af^gjeYlagf [gflYaf]\ af l`ak [YlYdg_m] ak Yk Y[[mjYl] Y hgkkaZd]$ `go]n]j al \][daf]k Yddj]khgfkaZadalq^gjYfqhjaflaf_]jjgjkYf\afYfq[Yk]j]k]jn]kl`]ja_`llgeYc]l][`fa[YdYf\^gjeYd[`Yf_]klgalkhjg\m[lk$YlYfqlae]Yf\ oal`gmlfgla[]&L`]j]hjg\m[lagf ]n]fhYjlaYd!g^l`ak[YlYdg_m]$^gjYfqj]YkgfYf\oal`Yfqe]Yfk$oal`gmll`]hjagjojall]fh]jeakkagfg^Klqdfgn] Ceramiche srl is prohibited. Klqdfgn];]jYea[`]kjd\][daf]kYfqj]khgfkaZadalqj]_Yj\af_l`]mk]Yf\h]j^gjeYf[]g^l`]k]hjg\m[lk&;]jlaÒ]\imYdalq[gfljgdkqkl]e=p][mlan] [`YjY[l]jakla[kg^l`]YjlakYfe]l`g\kmk]\Klqdfgn];]jYea[`]kjd[Yj]^mddqmf\]jlYc]klgeYaflYafl`]`a_`]klhgkkaZd]imYdalqg^alkhjg\m[lagf$af Y\\alagflgmladaraf_kh][aYdar]\dYZgmj^gjYkk]eZdq$Yf\kmZb][laf_alkhjg\m[lklg[Yj]^md[gfljgdk& L`]\a^^mk]jkafYjlakla[[]jYea[kYj]eYafdqhjg\m[]\Y[[gj\af_lgYjlakYfl][`faim]k$ÓYfcaf_l`]k]ljY\alagfYde]l`g\k$o`]j]YimYdalYlan]Y\nYflY_] akgZlYaf]\&9jlakYf]p][mlagfdaealk[YfZ]^gmf\afhYjla[mdYjafl`]Yjlakla[[]jYea[k&Af^Y[l$alakfglhgkkaZd]lgZdgolog]pYehd]kg^l`]kYe] lqh]afYh]j^][ldqa\]fla[YdeYff]j&Kda_`l\a^^]j]f[]kafl`]l`a[cf]kkg^l`][]jYea[k$l`]o]a_`lYf\gn]jYdd\ae]fkagfkgjl`]hj]k]f[]g^lafq ZmZZd]kYf\klj]Yckafl`]eaplmj]emklfglZ][gfka\]j]\\]^][lk$ZmlmfYnga\YZd][`YjY[l]jakla[kg^`Yf\%eY\] ceramics. Kh][aÒ[Ylagfkg^l`]hjg\m[lkYf\j]^]j]f[][gf^gjealqj]imaj]e]flk& 9dd l`] dYehk hjg\m[]\ Yf\ eYjc]l]\ Zq Klqdfgn] ;]jYea[`] kjd Z]Yj Y dYZ]d _anaf_ l`] a\]flaÒ[Ylagf g^ eg\]d$ ogjcaf_ ngdlY_] Yf\ ^j]im]f[q$ kh][aÒ[afkmdYlagf[dYkkYf\hjgl][lagfjYlaf_$l`]lqh]kg^ZmdZklgZ]mk]\Yf\l`]ajeYpaemeh]jeakkaZd]hgo]j afoYllk!&=Y[`YhhdaYf[][ge]k oal`Yfafkljm[lagfk`]]l^gjafklYddYlagfgjYkk]eZdql`YlemklZ][Yjja]\gmlZqimYdaÒ]\h]jkgff]daf^mdd[gehdaYf[]oal`l`]af\a[Ylagfk_an]f& 9fqmfYml`gjar]\eg\aÒ[Ylagfgjj]hYajg^l`]hjg\m[l[Yjja]\gmlY^l]jhmj[`Yk]Yf\'gjafY\]imYl][gehdaYf[]oal`l`]afklYddYlagfgjYkk]eZdq afkljm[lagfk$[YfafnYda\Yl]l`]kY^]lq[gehdaYf[]g^l`]hjg\m[lYf\_an]jak]lg\Yf_]jgmkkalmYlagfk^gjl`]mk]j& Klqdfgn];]jYea[`]kjd\][daf]kYfqj]khgfkaZadalq^gjeg\aÒ]\hjg\m[lkYf\'gj^Yadmj]lg^gddgol`]afkljm[lagfk& Aeg\]ddakgfg]k[dmkanaKlqdfgn];]jYea[`]&DËYra]f\Ykajak]jnYdY^Y[gdl\aYhhgjlYj]Ydhjg\gllgd]eg\aÒ[`][`]jala]f]ghhgjlmf]$k]frYYd[mf preavviso. 9ddal]ekYj]Klqdfgn];]jYea[`]Ëk]p[dmkan]\]ka_f&L`][gehYfqj]k]jn]kl`]ja_`llgeg\a^ql`]hjg\m[loal`gmlhjagjfgla[]$o`]ff][]kkYjq& Designers: Franco Zanovello Lorenzo Zanovello Munari 104 Lab Sabrina Mattos Gino Carollo Munari 104 è un marchio prodotto e distribuito da:

www.munari104.it

www.secondobinario.it

info@stylnove.it

www.cavalca.net

Secondo Binario e Cavalca sono marchi prodotti e distribuiti da Stylnove Ceramiche:

www.lorenzozanovello.it

h`glgham&al

via A. Canova, 7 36055 Nove (VI) tel. +39 0424 829313 fax +39 0424 829890 - www.stylnove.it


Stylnove Munari104: keramická svítidla a keramické lampy | www.60.cz - svítidla  

Katalog Munari104 italského výrobce Stylnove. Svítidla zajímavých tvarů z keramiky, krásné stolní i stojací dekorativní lampy z keramiky. Vš...