Page 1

De goede week.


Het begon allemaal op Palmzondag. Op palmzondag is de dag dat Jezus zijn intrede in Jeruzalem. De mensen zwaaiden met palmtakken. En ze legden hun mantels op de grond. Ze dachten dat hij de koning van Jeruzalem was maar eigenlijk is hij gewoon de Messias.


Witte Donderdag. Jezus zit voor het laatst met zijn leerlingen of apostelen. Men noemt men ook nog wel het laatste avondmaal. En wast de voeten van zijn 12 apostelen. En breekt het brood en zij eet hiervan dit is mijn lichaam. Hij dronk van de wijn en zij drink hiervan de is mijn bloed dat voor U vergoten wordt


Goede Vrijdag. Dit is de dag na Witte donderdag. Op die dag werd Jezus opgepakt door de Romeinen. Ze behandelden Hem als een “koning�. Ze gaven Hem een rode mantel en een doornen kroon toen hij werd gekozen om gekruisigd te worden . hij moest zijn kruis nog zelf dragen naar de Golgotaberg. Dan moest op een gegeven moment Simon Van Sirene het kruis helpen dragen omdat Jezus te zwak was om zijn kruis dragen.

Om stipt 3:00 sterft Jezus aan zijn kruis. Alle mensen die stonden te kijken toen Jezus zijn kruistocht deed stonden bijna te huilen. Toen hij toekwam op de Golotaberg hingen al 2 mensen aan het kruis Jezus moest zijn kruis in het midden zetten. Dan stonden zijn 12 apostelen en zijn moeder Maria Magdalena.


Stille zaterdag. Op paaszaterdag is het de eerste dag dat Jezus dood is een paar apostelen en Maria Magdalena. Droegen Jezus naar een grot waar ze een grootte steen voor rolden. In die grot maakten ze een graf waar ze een graf in bouwden van steen waar Jezus in lag. Dan als het klaar was gingen de opstelen weg. En zijn moeder zat noch lang bij Jezus.

Pasen


3 dagen na zijn dood gin Maria Magdalena zoals gewoonlijk naar Jezus zijn graf zoals gewoonlijk. Maar het graf was leeg en Jezus lag er niet meer in toen kwam een engel die zei tegen Maria Hij is verrezen hij is niet langer dood hij leeft verder.


EINDE ! Gemaakt door: Jakob en Robbe

De Goede Week _Jonas en Jakob  
De Goede Week _Jonas en Jakob  

Het verhaal van de Goede Week.

Advertisement