Page 1

SURAT KEBENARAN IBU / BAPA / PENJAGA MENYERTAI AKTIVITI LUAR / DALAM Pemerintah Wilayah St. John Ambulans Malaysia, Wilayah Persekutuan No; 41, Jalan Shelley 55100 Kuala Lumpur (U.P : En. Kartigesan M.Veloo / En. Ghee Wee Sim ) Adalah saya

:

No. K/P

:

Ibu / bapa / penjaga murid bernama

: yang belajar di sekolah

ini

dengan ini memberi kebenaran

kepada anak jagaan saya untuk turut serta dalam aktiviti : PERKHEMAHAN KADET PERINGKAT WILAYAH – TAHUN 2013 anjuran

:

bertempat di :

ST. JOHN AMBULANS MALAYSIA, WILAYAH PERSEKUTUAN KAMPUNG JANDA BAIK RIVERSIDE, 28750 BENTONG, PAHANG DARUL MAKMUR

pada tarikh dan hari berikut :

06 – 08 DISEMBER 2013 ( JUMAAT - AHAD )

Saya faham bahawa pihak sekolah St.John Ambulans Malaysia, Wilayah Persekutuan mengambil langkah-langkah keselamatan yang sewajarnya. Dengan ini saya memberi pengakuan bahawa saya tidak akan membuat apa-apa tuntutan atau mengambil apa-apa tindakan undang-undang / mahkamah terhadap pihak St. John Ambulans, Wilayah Persekutuan ataupun sesiapa yang ada kaitan dengan program / aktiviti ini atas apa-apa kemalangan, kecacatan, kematian dan sebarang kecederaan terhadap anak jagaan saya semasa dan sepanjang program ini berjalan. Saya dengan ini memberi kebenaran kepada pihak St.John Ambulans Malaysia, Wilayah Persekutuan atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan cemas kepada anak jagaan saya jika didapati perlu. Tandatangan ibu / bapa / penjaga

Disahkan oleh, (RSO-Cadet)

Nama:

Tandatangan dan cop rasmi

Tarikh: Nota : Sila sertakan ubat peribadi jika perlu.

Rcc 2013 parent consent letter  
Rcc 2013 parent consent letter