Page 1

ยินดีต้อนรับ


จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย 2

นศ.เอกดนตรี มร.ชร. เก่งรับรางวัล ต้นแบบดนตรีไทย

นศ.ดุริยางคศาสตร์ ชมรมดุริยนาฎศิลป์ มร.ชร. เก่งอีกแล้วมีผลงาน มากมาย เคยเป็นทูตวัฒนธรรมไปเผยแพร่ที่ ลาวและจีนมาแล้ว วธ.มอบ รางวัล “เยาวชนต้นแบบ ด้านดนตรีไทย” พร้อมทุนการศึกษา “มูลนิธิ องค์พระปฐมเจดีย์” เจ้าตัวบอกปลื้มมาก ชวนเพื่อนๆ น้องๆ ทา กิจกรรม ใช้ความสามารถพิเศษของตนเอง สร้างความสุขให้คนดู ใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แล้วสิ่งดีๆ ก็จะเข้ามาหาเราเอง จึงขอเชิญชวนเพื่อนๆ น้องๆ ที่ชอบการทากิจกรรม เข้าร่วมชมรมฯ กับ พี่ๆ เพื่อนๆ ได้ตลอด เพราะทาง มร.ชร. เรามีชมรมหลากหลายกิจกรรม ซึ่งจะทาให้เรามีวิสัยทัศน์กว้าง ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ แล้วสิ่งดีๆ ก็จะเข้า มาหาเราเอง เช่น ตนเองได้รับรางวัล “เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย” ในปีนี้ จาก นายวีระ โรจน์- พจนรัตน์ รมว.วธ. เมื่อ 6 ก.ย. ที่กระทรวง วัฒนธรรม และเคย เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่วัฒนธรรม ที่ประเทศ สปป.ลาว เมื่อปี 2557 และไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่มณฑล หนานหนิง สป.จีน เมื่อเดือน ก.พ. ต้นปีที่ผ่านมา ประสบการณ์ และการ ได้เรียนรู้จริงๆ นอกห้องเรียนที่ดีที่สุด” นายสิรภพ กล่าว

จดหมายข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

“เดิน-วิ่งฯ” มร.ชร. คนแห่ร่วม 3,000 เล็ง “ไนท์รัน”ต่อ ทีมพลศึกษาฯ มร.ชร. เจ๋ง จัด “เดิน-วิ่ง-ปั่น” เพื่อสุขภาพ “45thAnniversary CRRU” ครบรอบ 45 ปี มร.ชร. คนรักสุขภาพแห่เข้าร่วมเกินคาดร่วม 3,000 สั่ง เสื้อวิ่งเพิ่มอีก 400 ตัวก็ไม่พอทั้ง “ริสท์แบนด์” ก็เกลี้ยง อธิการฯผู้บริหารยกนิ้วให้ บอกปีต่อไปจะช่วยให้เป็นเอกลักษณ์ ทีมงานต่างปลื้มกับผลงานที่ปรากฏทุ่มเต็มที่ เพื่อชื่อเสียงมหาวิทยาลัย เผยนักวิ่งเร็วสุดทาเวลา 36.25 นาที ตั้งเป้า “วันราชภัฏ” 14 ก.พ. 62 จะจัด “ไนท์รัน” วิ่งภายใน มร.ชร. ไปเยือนตามคณะต่างๆ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) โดยโปรแกรม วิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “เดิน - วิ่ง - ปั่น เพื่อ สุขภาพ” (Walk - Run - Ride 2018) “45th Anniversary CRRU” ฉลอง ครบรอบ 45 ปี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย (วค.เชียงราย) เมื่อ 29 ก.ย. ที่ ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 05.00 น. จากอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายฯ–หอปรัชญา ร. 9 มร. ชร. ระยะทาง 9.45 ก.ม. เพื่อส่งเสริมสุขภาพของบุคลาการและประชาชนทั่วไปที่ สนใจไปแล้วนั้น กิจกรรมดังกล่าว มร.ชร. ได้จัดเป็นประจาทุกๆ ปี จนเป็นประเพณี มาตั้งแต่ ปี 2519 จากเดิมที่เคยเป็นวิทยาลัยครู (วค.) เชียงราย แล้วพัฒนามาเป็น สถาบันราชภัฏ และ มร.ชร. ในปัจจุบัน

3

จดหมายข่าวราชภัฎเชียงราย  
จดหมายข่าวราชภัฎเชียงราย  
Advertisement