Page 1

Въведение

• “Аниди” ЕООД е на българския пазар от 2006 година. • “Аниди” ЕООД е създадено в отговор на нуждата от намаляване потреблението на първична енергия в България. • “Аниди” ЕООД е акредитирано от Агенцията за Енергийна Ефективност, като лице, имащо правото да извършва обследвания за енергийна ефективност и притежава всички необходими сертификати и удостоверения за тази дейност. • Първоначално дружеството започва своята дейност с извъшване на обследвания за енергийна ефективност, сертифициране и паспортизация на сгради и промишлени системи. • От две години в дружеството работи отдел за разработване на Фотоволтаични Електроцентрали и в историята си има обекти от най-малък до най-голям мащаб.


Възобновяема енергия Фотоволтаични централи

Референции: • “Аниди” ЕООД е изготвило слънчево-енергийни одити за голям спектър от фотоволтаични инсталации. Някои от тях са посочени тук: - 2,6 MW и 3,5 MW електроцентрали близо до гр. Съединение - 1,1 MW електроцентрала в землището на с. Рани лист - 500 kW електроцентрала в землището на с. Априлци - 500 kW покривна инсталация в индустриалната зона на гр. Кърджали - 471 kW електроцентрала в с. Мостово - 300 kW електроцентрала в землището на с. Крумово - 300 kW електроцентрала в землището на с. Градина - 80 kW електроцентрала до околвръстен път на гр. Карлово - 60 kW покривна инсталация в с. Татарево


Възобновяема енергия Фотоволтаични централи

• Комплексно проектиране – тук са посочени някои от по-големите обекти: - 2,6 MW електроцентрала до гр. Съединение Размер на инвестицията: 6 500 000 €


Възобновяема енергия Фотоволтаични централи

- 471 kW електроцентрала в с. Мостово Размер на инвестицията: 1 180 000 €


Възобновяема енергия Фотоволтаични централи

- 500 kW покривна инсталация, индустриална зона на гр. Кърджали Инвестиционна стойност: 1 250 000 €


Енергийна Ефективност Сгради и Промишлени Системи

1. В сферата на енергийната ефективност дружеството е обследвало и сертифицирало повече от 250 сгради от всякакъв вид и промишлени системи като “Сокотаб” и ВиК дружества. Инвестиционната стойност на предписаните енергоспестяващи мерки възлиза на около 50 000 000 лева.

Презентация на "Аниди" ЕООД  

презентация на "Аниди" ЕООФ

Презентация на "Аниди" ЕООД  

презентация на "Аниди" ЕООФ