Page 1

Въведение

• “Аниди” ЕООД е на българския пазар от 2006 година. • “Аниди” ЕООД е създадено в отговор на нуждата от намаляване потреблението на първична енергия в България. • “Аниди” ЕООД е акредитирано от Агенцията за Енергийна Ефективност, като лице, имащо правото да извършва обследвания за енергийна ефективност и притежава всички необходими сертификати и удостоверения за тази дейност. • Първоначално дружеството започва своята дейност с извъшване на обследвания за енергийна ефективност, сертифициране и паспортизация на сгради и промишлени системи. • От две години в дружеството работи отдел за разработване на Фотоволтаични Електроцентрали и в историята си има обекти от най-малък до най-голям мащаб.


Възобновяема енергия Фотоволтаични централи

Референции: • “Аниди” ЕООД е изготвило слънчево-енергийни одити за голям спектър от фотоволтаични инсталации. Някои от тях са посочени тук: - 2,6 MW и 3,5 MW електроцентрали близо до гр. Съединение - 1,1 MW електроцентрала в землището на с. Рани лист - 500 kW електроцентрала в землището на с. Априлци - 500 kW покривна инсталация в индустриалната зона на гр. Кърджали - 471 kW електроцентрала в с. Мостово - 300 kW електроцентрала в землището на с. Крумово - 300 kW електроцентрала в землището на с. Градина - 80 kW електроцентрала до околвръстен път на гр. Карлово - 60 kW покривна инсталация в с. Татарево


Възобновяема енергия Фотоволтаични централи

• Комплексно проектиране – тук са посочени някои от по-големите обекти: - 2,6 MW електроцентрала до гр. Съединение Размер на инвестицията: 6 500 000 €


Възобновяема енергия Фотоволтаични централи

- 471 kW електроцентрала в с. Мостово Размер на инвестицията: 1 180 000 €


Възобновяема енергия Фотоволтаични централи

- 500 kW покривна инсталация, индустриална зона на гр. Кърджали Инвестиционна стойност: 1 250 000 €


Енергийна Ефективност Сгради и Промишлени Системи

1. В сферата на енергийната ефективност дружеството е обследвало и сертифицирало повече от 250 сгради от всякакъв вид и промишлени системи като “Сокотаб” и ВиК дружества. Инвестиционната стойност на предписаните енергоспестяващи мерки възлиза на около 50 000 000 лева.

Презентация - "АНИДИ" ЕООД  

Presentation of Anidi Ltd

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you