Page 1

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ - ФвЕЦ Комплексна оферта ед. цена, лв. общо, лв.

1

Комплексно проектиране по части: "Архитектурна", "Технологична", "Конструктивна", "ПБЗ", "Пожарна безопасност"

бр.

1

3980,00

3980,00

2 ФВ Модул CNM190M-72

бр.

156

551,76

86074,56

3 Инвертор StecaGrid 9000 3ph

бр.

3

4498,40

13495,20

4 Соларен Кабел 1х4 мм², UV Защита

m'

250

1,42

355,00

бр.

1

11859,28

11859,28

10 DC Табло с арестерна група DEHNGUARD и стопяеми предпазители

бр.

3

382,20

1146,60

11 Монтаж

pcs.

1

9

Горещо поцинкована, набивна стоманена конструкция за 156 бр. модули

ОБЩО лв. без ДДС

9275,30

9275,30 126185,94

Offer - Anidi Solar - 30 kWp  

Offer for a 30 kWp ground PV installation