Page 1

ziekenTHUIS

Uw persoonlijke stappenplan bij opname www.flevoziekenhuis.nl

Om mee te neme n!

EN G I E W U AR A L P M EXE maart 2014

Voorbereidingen • Checklists Services • Uw rechten en plichten Wie komt er aan uw bed? • Puzzel Extra’s • Veiligheid • Naar huis


Ontslagen? Better Life helpt U graag verder. En U bepaalt ook nog wat U wilt.

Better Life Thuiszorg Achterwerf 301d 1357 DD Almere Tel: 036-5242980 www.betterlife.nl


Informatie van het ziekenhuis

Welkom in het Flevoziekenhuis U wordt binnenkort opgenomen in het Flevoziekenhuis. Ondanks uw medische situatie doen wij ons best om u er zich ‘thuis’ te laten voelen. De informatie in dit magazine kan u hierbij helpen. Heeft u vragen? De medewerkers van het Flevoziekenhuis beantwoorden ze graag. Voor uitgebreide informatie over de medische zorg en de voorzieningen van het Flevoziekenhuis verwijzen wij u naar onze website: www.flevoziekenhuis.nl.

Inhoudsopgave

Colofon ziekenTHUIS is een uitgave van het Flevoziekenhuis voor opnamepatiënten. Deze uitgave verschijnt

Dagopname en/of operatie

eens per kwartaal. Jaarlijkse

• Stappenplan

pagina 2

oplage is 15.000 exemplaren.

• Anesthesie informatie

pagina 30

Hoewel de inhoud met zorg geschreven is, kunt u hieraan geen rechten ontlenen. Redactie & fotografie

Informatie van het ziekenhuis

Afdeling Communicatie

• Uw veiligheid staat voorop

pagina 11

• Kleine lettertjes

pagina 18

• Plattegrond

pagina 32

tel. (036) 868 9897 communicatie@flevoziekenhuis.nl Uitgeverij & advertentieverkoop BC Uitgevers bv tel. (0515) 429 429 advertenties@bcuitgevers.nl

Opname (langer dan 1 dag)

Bladmanager

• Tijdens uw opname

pagina 12

• Praktisch zaken tijdens uw verblijf

pagina 14

• Extra’s tijdens en na uw verblijf

pagina 16

Dennis de Kam tel. (0515) 429 428 Vormgeving/opmaak Hannique de Jong SMG Groep, Hasselt Dit drukwerk is CO2

Wist u dat?

neutraal gedrukt.

• Puzzel

pagina 23

• Services van het Flevoziekenhuis

pagina 24

Hospitaalweg 1

• Wie komen er aan uw bed

pagina 26

Tel. (036) 868 8888

Flevoziekenhuis 1315 RA Almere www.flevoziekenhuis.nl

Onze nieuwtjes kunt u volgen via Twitter (www.twitter.com/flevoziekenhuis) en Facebook. www.flevoziekenhuis.nl

1


Dagopname en/of operatie

Stappenplan voor dagopname en/of operatie Als u binnenkort wordt opgenomen in het Flevoziekenhuis, adviseren wij u om zich op uw opname voor te bereiden.

1. Controleer uw persoonlijke gegevens Controleer of uw persoonlijke gegevens, uw BSN, zorgverzekeraar en huisartsgegevens correct in het ziekenhuissysteem staan. Geef uw wijzigingen

tijdig door bij de balie van uw polikliniek. Belangrijk: neem altijd uw identificatiebewijs en afsprakenkaart mee, bij ieder ziekenhuisbezoek.

2. Afspraken & planning Planning van uw operatie In overleg met uw behandelend arts is besloten tot opname voor een operatie in het ziekenhuis. Binnen 10 werkdagen neemt uw planner van Bureau opname telefonisch contact met u op (er wordt gebeld met 2

“nummer onbekend”). De planner bespreekt met u: • zo mogelijk een operatiedatum en de eventuele wachttijd. • een poli-afspraak voor het Pre-operatief spreekuur.

www.flevoziekenhuis.nl


Stappenplan

Sylvia Delsing Edith de Haan Marga Mintzis

 8767 8767 8767

Monique Pluer Marion Reuling Corrie Rosema Yvon Wieffering

 8768 8768 8768 8768

U moet verzekerd zijn voor ziektekosten. De basisverzekering vergoedt een groot deel van de ziekenhuiszorg. Vraag bij uw zorgverzekeraar na of uw operatie of behandeling geheel of gedeeltelijk wordt vergoed.

Afspraak voor onderzoek(en) Als u een operatie ondergaat, kan het noodzakelijk zijn om voorbereidende onderzoek(en) te laten doen. U krijgt bij de polikliniek de benodigde formulieren mee. • Voor bloedonderzoek kunt u direct zonder afspraak naar het Laboratorium Bloedafname in de centrale hal van het Flevoziekenhuis (openingstijden: werkdagen van 07.30 - 16.30 uur). Ook kunt u bloed laten prikken in een van de prikposten in de gezondheidscentra (Archipel, werkdagen van 08.00 - 9.30 uur en De Haak/ De Molenwiek, werkdagen van 08.30 - 10.00 uur). • Bij de poli Cardiologie kunt u ook direct zonder afspraak langs gaan om een ECG (hartfilmpje) te laten maken. • Voor de overige onderzoeken moet u een afspraak maken.

Afspraak op Pre-operatief spreekuur Als u geopereerd moet worden, heeft u vooraf een afspraak op het Pre-operatief spreekuur. Kunt u niet komen, bel dan zo snel mogelijk het Pre-operatief spreekuur om de afspraak te wijzigen, (036) 868 9850 (maandag, woensdag en donderdag van 09.00 - 16.30 uur en vrijdagmiddag). Neemt u a.u.b. de ingevulde pre-op vragenlijst mee! Een medewerker van het Apotheek Service Punt (ASP) bespreekt met u uw medicatie die u op dat moment thuis gebruikt (op recept en zelf gekocht). Het is daarom verstandig uw medicijnen(overzicht) mee te nemen. Als u niet in Almere woont, geeft u dan uw apotheek aan ons door? De verpleegkundige meet uw bloeddruk, lengte en gewicht. Hij/zij informeert u over de gang van zaken rondom de operatie, zoals adviezen over eten en drinken en allergieën. Ook vraagt hij/zij wie er voor u als contactpersoon bereikbaar is en of er thuis nazorg nodig is. Natuurlijk kunt u www.flevoziekenhuis.nl

Dagopname en/of operatie

Telefoonnummer van uw planner (Bureau opname), (036) 868 …. algemene chirurgie & vaatchirurgie gynaecologie urologie & pijnpatiënten & KNO & CBT & kaakchirurgie & gynaecologie algemene en vaatchirurgie orthopedie orthopedie & plastische chirurgie algemene en vaatchirurgie & oogchirurgie & kinder-MDL

Medicijnen • U moet bij uw eigen apotheek aangeven of zij uw medicatiegegevens beschikbaar mogen stellen aan andere zorgverleners, waaronder het Flevoziekenhuis. • Ook gezondheidsproducten zonder recept (homeopathie, natuursupplementen, vitaminepillen of pijnstillers) zijn medicijnen en hebben invloed op uw welzijn en/of uw behandeling. We adviseren u altijd goed op de hoogte te blijven welke medicijnen u gebruikt. • Neem bij opname een overzicht van uw medicatie (eventueel verkrijgbaar bij uw apotheek) en uw anticonceptie, inhalatiemiddelen en overige medicijnen (voor de eerste 24 uur) mee. De ziekenhuisapotheek kan niet altijd per direct alle medicijnen leveren. • U moet uw medicijnen innemen zoals met de anesthesioloog afgesproken is. • Wanneer u op uw afdeling aankomt, vraagt een medewerker van het Apotheek Service Punt (ASP) uw medicatie op bij uw eigen apotheek en streeft er naar om binnen 24 uur met u te bespreken welke medicatie u daadwerkelijk gebruikt. Mochten er tussen de afspraak op het Pre-operatief spreekuur en uw opname medicatie-wijzigen zijn geweest, dan vragen wij u dit aan de arts door te geven. • Tijdens uw verblijf op de afdeling krijgt u medicijnen van het ziekenhuis. Het is mogelijk dat deze medicijnen er anders uitzien dan u thuis gebruikt, maar ze hebben wel dezelfde werking. • Onze verpleegkundigen zijn zeer zorgvuldig bij het verstrekken van medicijnen. Toch is het goed om op te blijven letten of u de juiste medicijnen of dosering heeft gekregen. U kunt altijd vragen stellen over de werking of dosering van uw medicijnen.

al uw vragen stellen. De anesthesioloog of anesthesiemedewerker bespreekt tijdens dit spreekuur met u de narcose, de resultaten van de onderzoeken en allergieën. 3


Dagopname en/of operatie

Stappenplan

Visualisatie CD: ontspannen uw operatie ingaan De ervaring leert dat u door van tevoren ontspanningsoefeningen te doen, meer ontspannen uw operatie ingaat en minder angstig bent. U kunt daarom gratis gebruik

maken van een visualisatie-CD. U leent deze ongeveer 14 dagen voorafgaand aan uw operatie bij mijnInfopunt om voor en na uw operatie met deze CD te oefenen. Haal de folder bij het Pre-operatief spreekuur of mijnInfopunt.

Opnamedatum & wachttijd De planner van Bureau Opname neemt contact met u op over de opnamedatum. In sommige gevallen is er sprake van een wachtperiode. Deze geschatte wachtperiode kan door omstandigheden veranderen. U kunt hier geen rechten aan ontlenen. De afgesproken opnamedatum krijgt u schriftelijk bevestigd. Bij het vaststellen van de opnamedatum houden wij zoveel mogelijk rekening met uw wensen. Is door een onverwachte situatie uitstel van uw opname noodzakelijk? Meld dat dan zo snel mogelijk aan Bureau Opname. Dan kan voor u een nieuwe operatiedatum gezocht worden en kan er op uw plaats iemand anders geholpen worden. Door spoedoperaties bestaat er altijd een kans dat uw geplande operatie verzet moet worden. Voor wachttijdinformatie kunt u tijdens kantooruren bellen met Bureau Opname, (036) 868 8767 of 868 8768. Algemene informatie over wachttijden kunt u vinden op onze website www.flevoziekenhuis.nl of op www.nvz-ziekenhuizen.nl.

3 Aandachtspunten bij Pre-operatief spreekuur Allergie of overgevoeligheid Als u weet dat u voor bepaalde stoffen (bijv. pleisters, jodium of medicijnen) overgevoelig of allergisch bent, is het belangrijk dat u dit meldt bij het Pre-operatief spreekuur of de verpleegkundige op uw afdeling.

Buitenlands ziekenhuis (MRSA) Als u de afgelopen twee maanden in een buitenlands ziekenhuis heeft gelegen, moet u dit melden bij uw poliwww.flevoziekenhuis.nl

kliniek of de verpleegkundige op de afdeling. Het kan namelijk zijn dat u drager bent van de MRSA-bacterie (Methicilline Resistente Staphylococcus Aureus). Voor uzelf hoeft deze bacterie geen gevolgen te hebben. De bacterie is echter ongevoelig voor de meeste antibiotica en is daarom moeilijk te bestrijden. Om te voorkomen dat de in het ziekenhuis verblijvende patiĂŤnten besmet raken, worden zo nodig maatregelen getroffen.

5


Stappenplan

Dagopname en/of operatie

Anesthesie/verdoving Tijdens het Pre-operatief spreekuur bespreekt de anesthesioloog met u de anesthesie-mogelijkheden. Zou u vóór deze afspraak de informatie over anesthesie op blz. 32 en 33 willen lezen?

Wie is uw contactpersoon? Alleen uw contactpersoon krijgt informatie over u tijdens uw opname. Vanwege uw privacy gebeurt dit alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven. Ook kunt u of uw contactpersoon een gesprek aanvragen met de arts of de verpleegkundige. Vragen van de familie of andere personen verlopen alleen maar via u of de aangewezen contactpersoon. Wanneer u door tijdelijke of blijvende verwardheid niet meer in staat bent zelf beslissingen te nemen,

doet de zaakwaarnemer of wettelijke vertegenwoordiger dat voor u. Daar kunt u schriftelijke afspraken over maken met uw arts (via een ‘machtigingsverklaring’).

Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Oudere patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen, hebben grote kans om tijdens het verblijf geestelijk en/of fysiek achteruit te gaan. Tijdens een langere opname houden verpleegkundigen dit in de gaten en screenen oudere patiënten daarom op het risico op delier, ondervoeding, valgevaar en fysieke beperkingen. Ouderen en hun familie kunnen ook zelf achteruitgang voorkomen. Er is een folder met tips beschikbaar bij de poli of via de website (zoek ‘Veiligheid’).

4 Enkele dagen voor uw opname Tijdstip operatie Twee werkdagen voor uw operatie wordt u ’s middags gebeld over het tijdstip waarop u zich (op de operatiedag) bij mijnInfopunt moet melden. Mochten wij u niet kunnen bereiken; kunt u ons bellen tussen 15.00 en 16.00 uur via: (036) 868 8767 of 868 8768.

Tips bij een operatie Om het risico op een infectie te verminderen adviseren wij: • Vijf dagen voor de geplande ingreep het gedeelte van het lichaam waar u wordt geopereerd niet te scheren of te ontharen. Als dit toch nodig blijkt, gebeurt dit in de operatiekamer. • Niet te roken voor en tijdens uw opname. Dit belemmert de wondgenezing.

Wat neemt u mee? • • • • • • • •

Afsprakenkaartje Legitimatie Eigen medicijnen (voor 24 uur) Boeken, tijdschriften e.d. Toiletartikelen Ondergoed Goedzittende pantoffels/badslippers (met stroeve zool) Kleingeld (2 eurostuk voor een leenrolstoel en 2 eurostuk voor een kluisje) • Adres/telefoonnummer(s) van uw contactpersoon Voor handdoeken en washandjes zorgt het ziekenhuis. Na gebruik graag in de waskar gooien.

Meenemen (indien voor u van toepassing): • • • • 6

Dieetlijstje Inhalatiemiddelen, anticonceptie en/of insuline Wilsverklaring Donorcodicil

• • • • • • •

Bad- of kamerjas Eventueel bovenkleding Nachtkleding Krukken (bij knie/heupingreep) Overdracht (thuis)zorg/huisarts DVD RW+ (film eigen kijkoperatie) Als u dagcassettes gebruikt, graag alle originele verpakkingen meenemen. • Hulpmiddelen zoals bril (en brillenkoker), hoorapparaat (incl. reservebatterijen), rollator/looprek of krukken.

Waardevolle spullen Het Flevoziekenhuis is een openbaar gebouw waar veel mensen rondlopen. Laat uw waardevolle zaken, zoals geld, sieraden, dure kleding of creditcards liever thuis. Beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen zijn voor uw eigen risico; het ziekenhuis is hiervoor niet aansprakelijk. Verwisseling van kleding komt helaas wel eens voor, wij vragen u op te letten en vermissing tijdig te melden bij de verpleegkundige.

Kinderopvang ‘Flevo-opvang’ Wanneer u een dagbehandeling moet ondergaan of een langere afspraak of bezoek in het ziekenhuis heeft, kunt u gebruik maken van de incidentele en flexibele kinderopvang (0-4 jaar) via kinderdagverblijf De Regenboog in het Flevoziekenhuis (open: 07.00 - 19.00 uur). Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de poli’s en mijnInfopunt. Vijf werkdagen van te voren aanvragen, betekent gegarandeerd plek. Informatie over o.a. kosten: www.flevoziekenhuis.nl of www.montris.nl. www.flevoziekenhuis.nl


Stappenplan

Dag voor uw operatie niet fit? Wanneer u de dag vóór uw operatie erg verkouden bent of koorts (38˚C of hoger) of open wondjes heeft of plekken die geïnfecteerd zijn, wilt u dan met uw verpleegafdeling contact opnemen? Voor het telefoonnummer, zie blz. 8. Mogelijk krijgt u een nieuwe afspraak in het belang van uw veiligheid en herstel.

Nuchter-beleid Op de dag dat u geopereerd wordt, moet u ‘nuchter’ zijn. Hiermee wordt vermeden dat maaginhoud in de longen terechtkomt tijdens de narcose (dit kan bijvoorbeeld longontsteking geven). Het is niet goed om langer dan voorgeschreven nuchter te blijven. Nuchter zijn betekent: • tot 6 uur voor aanmelding in het ziekenhuis → alles eten en drinken • tot 2 uur voor aanmelding in het ziekenhuis → helder drinken zoals water, koffie en thee (beide zónder melk) en (prik-) limonade; maar géén melk(-poeder), géén vruchtensappen met stukjes/pulp, géén bouillon/vet. • tot 1 uur voor aanmelding in het ziekenhuis → medicatie met een slokje water.

Dagopname EN/OF en/of OPERATIE operatie STAPPENPLAN VOOR DAGOPNAME

5 Eén dag vóór uw operatie Als u de dag vóór de operatie in het ziekenhuis bent, dan dient u nuchter te blijven vanaf 6 uur voor de anesthesie.

Als u het formulier bloedafname heeft ontvangen om kruisbloed af te laten nemen: • Wordt u op de operatiedag zelf opgenomen? Dan moet u zelf de dag vóór uw operatie naar het priklab in het ziekenhuis komen om bloed te laten afnemen. • Wordt u op maandag geopereerd? Dan moet u zelf op vrijdag naar het priklab in het ziekenhuis komen om bloed te laten afnemen. • Wordt u één dag voor uw operatie opgenomen in het ziekenhuis? Dan neemt u het formulier mee naar het ziekenhuis. Er zal dan op de afdeling bloed bij u afgenomen worden. Let op: Laat u niet op tijd bloed prikken (indien nodig) en bent u niet nuchter, dan kan de operatie niet plaatsvinden.

6 De dag van uw opname Voorbereiding thuis • Gelieve op de dag van behandeling of operatie thuis te douchen. • Gebruikt u geen make-up, crème of body lotion, want dan plakken pleisters niet goed. • Geen sieraden dragen en piercings in het operatiegebied en in tong, lip, neus, wenkbrauw (en bij voorkeur ook op andere plekken) verwijderen. Zo vermijdt u huidletsel als u ergens achter blijft haken. • Het is niet nodig om kunstnagels (gel/acryl) of nagellak te verwijderen (wel als uw hand/voet wordt geopereerd).

mijnInfopunt als meldpunt (Opnameservice) Op de dag van opname meldt u zich bij mijnInfopunt (direct links in de centrale hal naast de apotheek, geopend vanaf 06.45 uur). Een medewerker van mijnInfopunt brengt u desgewenst naar de verpleegafdeling. Familieleden mogen natuurlijk meelopen.

Parkeren & leenrolstoel Als u met de auto komt, kunt u (betaald) parkeren bij de Hospitaalgarage naast het ziekenhuis. U kunt zich ook laten afzetten bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Eén van onze gastheren of -vrouwen ontvangt u daar en u kunt zo nodig gebruik maken van een leenrolstoel (muntstuk van 2 euro) bij de ingang. Bij een verblijf langer dan een week, kan uw eerste contactpersoon met korting een ’31 dagenkaart’ aanschaffen bij Parkeerservice Almere (Blekerstraat 6). De verpleegafdeling heeft hiervoor een formulier.

www.flevoziekenhuis.nl

7


Stappenplan

Dagopname en/of operatie Hoe bereikt u uw afdeling? (036) 868 ....

Cardiologie Chirurgie Hartbewaking Interne Geneeskunde Intensive Care Kindergeneeskunde Kraam en Verloskunde Longziekten MDL Nefrologie Neurologie Oncologie Orthopedie Short stay

88 54 85 52 94 42 85 20 88 80 88 65 88 52 90 69 92 21 92 21 88 69 85 20 88 56 88 56

Volg route Route E, 1e Route E, 1e Route G, 1e Route H, 2e Route C, 1e Route K, BG Route K, BG Route G, 3e Route G, 3e Route G, 3e Route H, 3e Route H, 2e Route G, 2e Route G, 2e

Samen met u bepalen we het zogenaamde “beleid”. • U krijgt een polsbandje met uw naam, geboortedatum en afdeling zodat het (verplegend) personeel in het ziekenhuis kan zien dat zij de juiste patiënt voor zich hebben. Controleert u ook uw gegevens? Blijf uw polsbandje tijdens uw verblijf dragen voor uw veiligheid. Vraag een nieuwe als deze losraakt. • U wordt gevraagd een of twee contactpersonen op te geven (naam en telefoonnummer). • Soms krijgt u een injectie tegen ‘trombose’. • Tijdens uw verblijf krijgt u informatie over uw operatie, onderzoeken of andere afspraken die voor u gepland staan. De arts bespreekt met u de redenen van een bepaald onderzoek of behandeling. De verpleegkundige vertelt u wat u kunt verwachten en welke voorbereidingen eventueel nodig zijn. Met vragen, opmerkingen of problemen kunt u altijd bij hen terecht.

Dieet Ontvangst op de afdeling Op de verpleegafdeling wordt u ontvangen door een verpleegkundige. Hij of zij brengt u naar uw kamer en maakt u wegwijs op de afdeling: • De verpleegkundige bespreekt met u bijzonderheden over uw opname, zoals een eventueel dieet of overgevoeligheid. Ook krijgen eventuele risico’s op vallen, decubitus, delier of ondervoeding aandacht. U kunt ook uw persoonlijke wensen aangeven. Dit vindt plaats aan de hand van een gedetailleerde vragenlijst (“anamnese”: o.a. wondjes, bloeddruk, polsslag, lengte en gewicht). 8

Als u een dieet heeft, wilt u dit dan aan de verpleegkundige op uw afdeling melden? De keuken van het ziekenhuis houdt graag rekening met uw wensen.

Voorbereidingen bij operatie • Plast u vlak voor de anesthesie ook goed uw blaas leeg om overvulling van de blaas te voorkomen. • Contactlenzen moeten uit voor de operatie. Zorg ervoor dat u hiervoor alle benodigdheden bij zich heeft. Uw bril kunt u op houden; u kunt dan nog wat lezen in de wachtruimte. Op de OK-afdeling krijgt u hiervoor een www.flevoziekenhuis.nl


brillenkoker. • Uit veiligheidsoogpunt en om zoekraken te voorkomen, verzoeken wij u om kunstgebit of plaatje altijd op de verpleegafdeling achter te laten.

Dagopname en/of operatie

Stappenplan

• Alleen als u tijdens de ingreep wakker blijft, mag u desgewenst uw gebit inhouden en bij voorkeur uw bril of anders uw contactlenzen dragen. Een gehoorapparaat zult u, in overleg, meestal in kunnen laten.

7 Weer naar huis • Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer (verkoever) gebracht en daarna naar uw afdeling. • Voordat u de afdeling verlaat, vertelt uw verpleegkundige welke richtlijnen/adviezen u verder moet volgen. Hierin staat ook vermeld wat te doen bij pijn en met wie u dan contact op kunt nemen. Dit kan gaan over wondverzorging, bewegen, eten, werken, sporten, sex en/of medicijnen. U kunt deze rustig nalezen in een folder. Alle patiëntenfolders van het ziekenhuis staan op www.flevoziekenhuis.nl. • Meestal krijgt u een controleafspraak op de polikliniek en/of worden er andere afspraken met u gemaakt over uw nazorg. • Zorg ervoor dat u vervoer naar huis heeft. Het liefst onder begeleiding, zeker als u onder algehele narcose geholpen wordt. • Uw familie kan een rolstoel meenemen om u op te halen (bij ingang, met een 2 euro muntstuk), als u dat prettig vindt. • Als u onder algehele narcose bent geholpen, is het wenselijk dat u de eerste nacht na de operatie niet alleen bent. • Zorg dat u paracetamol in huis heeft. Dit kunt u eventueel na de operatie/ingreep gebruiken. • Bij elk ontslag krijgen de betrokken zorgverlenende instanties een overdracht van informatie. Daarmee bent

www.flevoziekenhuis.nl

u verzekerd van voortzetting van eventuele zorg na uw ontslag. Zo krijgt in ieder geval uw huisarts een brief zodat hij/zij op de hoogte is van uw behandeling en verblijf in het Flevoziekenhuis. Wanneer u een huisarts buiten Almere heeft of een huisarts die niet onder Zorggroep Almere valt, ontvangt u een brief die u zo spoedig mogelijk af dient te geven bij uw huisarts. • Indien nodig schrijft uw behandelend arts een ontslagrecept uit. Het Apotheek Service Punt (ASP) controleert het ontslagrecept en zorgt dat het bij uw apotheek terecht komt. U kunt de medicijnen zelf ophalen bij apotheek De Brug (centrale hal) of bij uw eigen apotheek. Als zelf ophalen niet kan, kunt u ze laten thuisbezorgen (dit gebeurt in Almere op werkdagen, tussen 18.00 en 22.00 uur). • Voor een aantal afdelingen geldt dat als u uit het ziekenhuis ontslagen bent, onze zorg niet helemaal ophoudt. Wanneer u enkele dagen thuis bent, wordt u door een van de verpleegkundigen van uw afdeling gebeld om te vragen hoe het met u gaat. Tijdens uw ontslaggesprek krijgt u de vraag om een telefoonnummer op te geven, waar u te bereiken bent. • Wij hopen dat u snel herstelt. Daarom adviseren wij u om instructies en adviezen op te volgen en een eventuele vervolgafspraak na te komen. Ook voldoende eten, drinken en bewegen dragen bij aan uw herstel.

9


Uw veiligheid staat voorop

Informatie van het ziekenhuis

Uw veiligheid staat voorop Wij doen er alles aan om uw behandeling en uw verblijf zo veilig mogelijk te laten verlopen. Ter controle kan uw naam of geboortedatum meerdere malen worden gevraagd en worden checklists gebruikt. Zorg blijft echter mensenwerk. U kunt zelf ook meehelpen. Stel altijd vragen als dingen anders gaan dan verwacht of als u een ‘niet pluis’ gevoel heeft.

Aandacht voor veiligheid

Wat kunt u zelf doen? • Geef alle informatie over uw gezondheidstoestand; • Laat de zorgverlener weten wanneer u iets niet begrijpt; • Bespreek vooraf het verloop van uw operatie of behandeling; • Als u vooraf al vragen heeft, schrijf deze vragen op. Zo heeft u een geheugensteuntje tijdens het gesprek met de arts; • Volg instructies en adviezen goed op: dat bevordert uw herstel; • Vraag door als u twijfelt. Voor oudere patiënten is een speciale folder beschikbaar met tips om onnodige achteruitgang tijdens een ziekenhuisopname te voorkomen:

Om zo min mogelijk fouten te maken, doen we veel controles, zoals: • Op afdelingen en poliklinieken vragen verschillende medewerkers soms uw naam of geboortedatum om persoonsverwisseling te voorkomen. • Bij iedere operatie wordt met een checklist gewerkt. Voordat de operatie begint, krijgt u een aantal vragen en vindt een dubbel-check plaats. Pas daarna start de operatie. Dit doen we om vermijdbare fouten te voorkomen. Wanneer bij zo'n veiligheidscheck iets niet in orde is, dan kan de operatie worden uitgesteld. In zeer uitzonderlijke gevallen gaat de operatie niet door. • Er vindt continue controle plaats op procedures, doordat medewerkers ‘bijna-fouten’ melden. Op deze manier kunnen er maatregelen genomen worden om herhaling te voorkomen.

Is u iets opgevallen? Ervaart u een onveilige of andere onwenselijke situatie? Praat erover met betrokkene(n) van de afdeling, zodat het wellicht opgelost kan worden. Uw tips of adviezen zijn van harte welkom via het ‘laat-ons-weten-formulier’ op onze website www.flevoziekenhuis.nl of bij mijnInfopunt. Bij voorbaat dank! www.flevoziekenhuis.nl

11


Opname (langer dan 1 dag)

Tijdens uw opname (langer dan 1 dag) Als u langer dan een dag (dagopname) in het ziekenhuis verblijft, informeren wij u graag over allerlei zaken die voor u zijn georganiseerd om uw verblijf en herstel zo goed mogelijk te laten verlopen.

Tijdens uw verblijf: -

12

Roken De afdeling en uw kamer Voorkomen infectie Huisdieren Bezoektijden Beter voorkomen dan genezen Pijnbestrijding Ontslag Transferverpleegkundige Opmerkingen, suggesties of klachten Roken

Voorkomen infectie

In en rondom het Flevoziekenhuis mag niet gerookt worden. Buiten roken kan alleen in de rookcabine, rechts naast de hoofdingang.

Als een van uw bezoekers een infectie heeft, bijvoorbeeld koorts(lip), verkoudheid of diarree, overleg dan vooraf met de verpleegkundige of uw bezoek naar binnen mag.

De afdeling en uw kamer

Huisdieren

Meestal deelt u een kamer met één of meer patiënten. Bij de indeling van de kamers is de medische situatie van de patiënt doorslaggevend. In het Flevoziekenhuis wordt op de meeste afdelingen gemengd verpleegd. Dit betekent dat op een kamer zowel mannen als vrouwen kunnen liggen. Het is mogelijk dat u tijdens uw verblijf van kamer wisselt om medische of verpleegkundige reden. Een groot deel van de afdelingen heeft een familiekamer, huiskamer of zithoek, waar u uw familie of vrienden kunt ontvangen of waar u zich even kunt terugtrekken. Als u wilt weten waar uw afdeling zich in het ziekenhuis bevindt, kunt u plattegronden vinden op www.flevoziekenhuis.nl. Uiteraard is er in het ziekenhuis ook bewegwijzering naar alle afdelingen.

Een hond, kat of ander huisdier mag niet op de verpleegafdelingen komen vanwege infectiegevaar. In zeer uitzonderlijke gevallen is een huisdier welkom, als dit het genezingsproces of welzijn van een opgenomen patiënt ten goede komt. Hierover moet u vooraf afspraken maken met de afdeling. Het huisdier wordt dan ontvangen in een aparte ruimte.

Over de bezoektijden Na 21.00 uur is bezoek alleen mogelijk in overleg met de verpleging. Als u of een medepatiënt op de kamer meer rust nodig heeft, kunt u dit met uw verpleegkundige en/of contactpersoon bespreken.

www.flevoziekenhuis.nl


Bezoektijden op mijn afdeling: Om uw herstel zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen, is bezoek welkom met maximaal 2 personen tegelijk: • Bezoekers zijn welkom van 14.00 tot 21.00 uur • Familieleden zijn de hele dag welkom tot 21.00 uur Uitzonderingen zijn: Intensive care • 11.00 - 12.00 uur • 18.30 - 20.00 uur Hartbewaking • 16.00 - 16.45 uur • 19.00 - 20.00 uur Kinderafdeling • 16.00 tot 19.00 uur • Ouders zijn dag en nacht welkom Neurologie • Bezoekers: 15.00 - 20.00 uur • Partner/1e contactpersoon tot 21.00 uur

Opname (langer dan 1 dag)

Tijdens uw opname (langer dan 1 dag)

maatregelen te nemen om uw pijn te bestrijden of verminderen. Ook na uw verblijf kunt u hierover thuis gebeld worden.

Ontslag U hoort van ons tijdig uw dag/tijdstip van ontslag. Zou u zich hieraan willen houden vanwege de opname van andere patiënten? U heeft voor dit tijdstip alle benodigde papieren ontvangen. Voordat u naar huis gaat, heeft u een ontslaggesprek met de verpleegkundige aan de hand van een checklist. De verpleegkundige geeft u onder andere informatie over een vervolgafspraak en nazorg-adviezen. U kunt ook zelf vragen stellen of uw reactie geven. Wij vinden het belangrijk om van u te horen hoe u uw verblijf bij ons heeft ervaren. Eventuele nazorg-adviezen kunt u rustig nalezen in een folder; bijvoorbeeld wat te doen bij pijn, en contactgegevens bij vragen. Alle patiëntenfolders van het ziekenhuis staan op www.flevoziekenhuis.nl.

Transferverpleegkundige Als tijdens de ziekenhuisopname blijkt dat u behoefte heeft aan thuiszorg of hulpmiddelen thuis, komt één van onze transferverpleegkundigen bij u langs. Ook wanneer u naar een andere zorginstelling gaat om verder te revalideren zal de transferverpleegkundige dit samen met u en/of uw familie organiseren. De verpleegkundige van de afdeling vraagt dit gesprek voor u aan.

Opmerkingen, suggesties of klachten Wanneer u meer dan twee bezoekers krijgt, kan het overige bezoek in de familiekamer of een andere ruimte op de afdeling wachten. Ook wanneer u medische of verpleegkundige zorg of fysiotherapie krijgt, vragen we uw bezoek om even ergens anders te wachten. In overleg met de verpleegkundige kunt u met uw bezoek van de afdeling afgaan. Wilt u dit altijd aan de verpleegkundige doorgeven?

Beter voorkomen dan genezen Als u langdurig moet liggen of zitten, adviseren wij u om regelmatig van houding te veranderen of uzelf af en toe met uw handen iets op te ‘liften’. Als u pijn op een bepaalde plek krijgt of rode vlekken ziet, waarschuwt u dan direct de verpleegkundige. Daarnaast adviseren wij u om zo veel mogelijk droge en schone, katoenen (onder)kleding te dragen om smetplekken te voorkomen. Daarnaast draagt voldoende eten en drinken bij aan uw herstel. Mocht u zich plotseling heel anders voelen of een ‘niet pluis’ gevoel hebben, bespreek dit dan met uw verpleegkundige.

Pijnbestrijding Het is mogelijk dat u een paar keer per dag een aantal vragen van de verpleegkundige krijgt over uw pijnbeleving. Op basis van uw antwoorden, kan besloten worden om www.flevoziekenhuis.nl

Uw verblijf op een van onze afdelingen is onze zorg. Ons doel is om uw tijd hier voor u zo comfortabel mogelijk te maken. Als u klachten, suggesties of opmerkingen heeft over de gang van zaken, de informatievoorziening of de bejegening, dan vragen wij u dit met de verpleegkundige of de leidinggevende van de afdeling te bespreken. Vaak kunnen problemen worden opgelost of uitgelegd. Komen we er samen niet uit, dan kunt u eventueel een klacht indienen. Hiervoor is een klachtenformulier op de afdeling aanwezig. De medewerkers van mijnInfopunt (in de centrale hal) kunnen u informeren over de mogelijkheden en u hierbij helpen.

Samenwerkingspartners Het Flevoziekenhuis werkt op verschillende terreinen intensief samen met Zorggroep Almere, GGz Centraal en revalidatiecentrum De Trappenberg, zodat onze patiënten gemakkelijk en snel kunnen worden doorverwezen. Daarnaast werken onze specialisten bij verschillende medische ingrepen en opleidingen intensief samen met de specialisten van het AMC, zodat patiënten minder vaak buiten Almere behandeld hoeven te worden.

13


Opname (langer dan 1 dag)

Praktische zaken tijdens uw verblijf

Op uw afdeling: -

Oproepsysteem Globale dagindeling Kleding en handdoeken Brandalarm Maaltijden Oproepsysteem Er zijn verschillende manieren om de verpleegkundige op te roepen. U krijgt bij uw ontvangst uitleg over de

mogelijkheden. Verder hangt er bij elke wc een touwtje waaraan u kunt trekken om de verpleegkundige op te roepen.

Globale dagindeling De medewerkers van de verpleegafdeling houden zo veel mogelijk rekening met uw situatie. Hoewel niet elke dag hetzelfde is, bestaat er toch een dagelijkse routine: 06.00 - 08.00 uur: Een deel van de patiënten wordt gewekt voor controles (bloeddruk, pols en temperatuur) en medicijnronde 07.30 uur: Ontbijt 08.00 uur: Begeleiding bij uw verzorging en start artsenvisite 09.30 uur: Koffie/thee* 12.00 uur: Broodmaaltijd en medicijnronde 12.00 uur: Start rustuur 14.00 uur: Koffie/thee* 17.00 uur: Warme maaltijd en medicijnronde 18.30 uur: Koffie/thee* 20.00 uur: Start met verzorging voor de nacht en laatste medicijnronde 22.00 uur: Rusten Op elk moment van de dag kan – indien nodig – onderzoek, operatie of bloedafname plaatsvinden. * Koffie en thee is beschikbaar voor patiënten. Bezoekers van patiënten verwijzen wij graag naar de koffieautomaat in de familiekamer, huiskamer of zithoek of naar restaurant Vermaat in de centrale hal.

14

www.flevoziekenhuis.nl


Kleding en handdoeken

Brandalarm

Uw contactpersoon is verantwoordelijk voor het verzorgen van schone kleding en uw wasgoed. Het ziekenhuis heeft hier geen faciliteiten voor. Handdoeken en washandjes liggen voor u klaar.

Op iedere afdeling vindt u plattegronden waarop vluchtwegen en nooduitgangen aangegeven staan. Ook zijn op iedere afdeling een of meerdere brandblusapparaten. In geval van brand volgt u dan de instructies van de Bedrijfshulpverleners (BHV).

Opname (langer dan 1 dag)

Praktische zaken tijdens uw verblijf

Maaltijden Heeft u een speciaal dieet, laat dit dan weten aan de verpleegkundige. De keuken kan hier rekening mee houden. De maaltijden worden bezorgd door onze medewerkers foodservice. Voor het ontbijt en de lunch komt er een broodkar langs; u kunt dan bestellen waar u op dat moment trek in heeft. Vanaf 17.00 uur komt de medewerker foodservice met een ‘meals-on-wheels’-wagen bij u langs. U kunt op dat moment kiezen wat en hoeveel u wilt eten. Op afdeling Cardiologie kiest en eet u uw maaltijd in het afdelingsrestaurant. Voldoende eten versnelt uw genezing. Als u weinig zin of moeite heeft om maaltijden te eten, kunt u vragen om tussendoortjes met extra eiwitten.

Keuze uit de broodwagen Brood

Vleeswaren

Kaas

Zoet beleg

Volkorenbrood Bruinbrood Witbrood Beschuit Ontbijtkoek Knäckebröd Rozijnenbrood Creamcracker Roggebrood Boter Margarine Halvarine Roomboter

Kiprollade Rookvlees Ham Worst van het seizoen

Jong belegen kaas Belegen kaas Jong belegen komijn Smeerkaas 40+ Smeerkaas 20+ Jong belegen kaas 20+

Chocoladehagel Fruithagel Abrikozenjam Aardbeienjam Kersenjam Honing Pindakaas

Pap

Extra ontbijt

Extra lunch

Havermoutpap Griesmeelpap

Hard gekookt ei Pruimenmoes Zout Peper Suiker Muesli

Soep v/d dag Bouillon (vegetarisch) Rauwkostsalade Zout Peper Suiker

Uw bezoekers Uw bezoek kan op eigen kosten eten in het restaurant in de centrale hal (naast de hoofdingang). Als u samen met uw bezoek wilt eten, kunt u dit aangeven bij de medewerker foodservice. U ontvangt dan een bon (‘voucher’) waarmee u gratis kunt eten bij restaurant Vermaat. Wilt u dit wel vooraf met uw verpleegkundige bespreken, vanwege uw conditie en/of uw dieet?

TIPS: • Om het verblijf op de afdeling aangenamer te maken, kunt u uw bezoek vragen om voor u vers fruit (in stukjes) of een zakje met hartige hapjes (nootjes, worstjes) mee te nemen. Misschien vindt u het ook leuk wanneer zij wat hobby-materialen of (eenpersoons) spelletjes meenemen. • Op de meeste kamers is een koelkastje aanwezig. Hier kunt kleine tussendoortjes gekoeld bewaren. Zorgt u wel voor een sticker erop met uw naam en datum wanneer het geplaatst is.

Keuken & medewerkers foodservice De keuken distribueert 365 dagen per jaar 3 keer per dag ongeveer 250 maaltijden voor onze patiënten. Tussen 07.00 en 20.00 uur staan de medewerkers foodservice voor u klaar. Zij brengen een lekker en gezond ontbijt, lunch en diner en tussendoor een kopje koffie of thee. Hun zorg gaat ver en zij doen hun uiterste best om samen met de koks aangepaste voedingswensen te realiseren: “Wij bieden service met een glimlach”.

www.flevoziekenhuis.nl

15


Opname (langer dan 1 dag)

Extra’s tijdens en na uw verblijf Alles is er tijdens uw verblijf op gericht om uw genezing zo voorspoedig en prettig mogelijk te laten verlopen. Wij doen dit op een “Planetree”-manier. U leest hierover meer in dit hoofdstuk.

Extra’s tijdens uw verblijf -

mijnInfopunt Cliëntenraad Geestelijke verzorging Restaurant en winkeltje Telefoon & televisie & internet/WiFi Patiëntenenquête mijnInfopunt Voorlichting over ziekte en behandeling wordt in de eerste plaats gegeven door uw arts of verpleegkundige. Toch kan het zijn dat u nog vragen heeft of aanvullende informatie zoekt, bijvoorbeeld over patiëntenverenigingen of thuiszorg. De medewerkers van mijnInfopunt helpen u graag op weg. En wanneer folders of formulieren niet duidelijk genoeg voor u zijn, neemt een medewerker van het Infopunt ze graag in alle rust met u door. U kunt in mijnInfopunt rustig de krant lezen en een kopje koffie drinken. MijnInfopunt neemt suggesties en klachten in ontvangst. Ook kunt u er gratis internetten en op uw taxi wachten. mijnInfopunt (in de centrale hal) is open op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur, telefoon: (036) 868 85 21, mijninfopunt@flevoziekenhuis.nl. De opnameservice start om 06.45 uur.

instellingen. De Cliëntenraad brengt aan het bestuur gevraagd én ongevraagd advies uit. Uw ervaringen, ideeën en adviezen, gericht op het belang van alle patiënten, zijn van harte welkom via: clientenraad@flevoziekenhuis.nl of telefoon: (036) 868 96 21.

Geestelijke verzorging Wanneer u bent opgenomen in het Flevoziekenhuis is dit vaak een spannende tijd voor u en uw familie. In deze tijd kunnen u en uw familie een beroep doen op de geestelijke

Cliëntenraad Het is in de wet geregeld dat patiënten meepraten over het beleid van het ziekenhuis. De Cliëntenraad is voor het Flevoziekenhuis de ‘stem’ van de patiënten en kan meehelpen aan de best mogelijke, patiëntvriendelijke en deskundige zorg. Denk bijvoorbeeld aan het zorgaanbod, voeding, bezoektijden en samenwerking met andere 16

www.flevoziekenhuis.nl


verzorging van het ziekenhuis. Voor een goed gesprek of gewoon voor aandacht en medeleven. De geestelijke verzorgers willen open staan voor uw levensbeschouwing en zijn er voor iedereen. U kunt via uw verpleegkundige aangeven dat u een gesprek wilt hebben met één van de geestelijk verzorgers. U kunt daarbij uw voorkeur uitspreken voor een geestelijk verzorger uit uw eigen geloofstraditie. Het Flevoziekenhuis heeft geestelijk verzorgers in dienst met een rooms-katholieke, hindoe, protestantse en islamitische achtergrond. Daarnaast hebben de geestelijke verzorgers contact met andere levensbeschouwelijke stromingen in Almere.

- is op de afdeling na 21.30 uur niet meer toegestaan. Voor uw bezoekers is het NIET toegestaan om op de afdeling mobiel te bellen of gebeld te worden.

WiFi Wanneer u een eigen laptop bij zich heeft, kunt u via het draadloos netwerk FlevoFree van het ziekenhuis gratis surfen. Dit kan bijvoorbeeld in de centrale hal, op de verpleegafdelingen en de chemobehandelingskamer. Omdat alle patiënten dit netwerk delen, vragen wij u om niet teveel capaciteit van dit netwerk te claimen. Dit netwerk is onbeveiligd en onbeschermd.

Restaurant en winkel

Patiëntenenquête

In de centrale hal vindt u een restaurant met terras en een kleine winkel van Vermaat. Vermaat is op werkdagen geopend van 08.00 tot 20.30 uur en in het weekend en op feestdagen van 11.30 tot 20.30 uur.

Wanneer u alweer een tijdje thuis bent, kunt u van onderzoeksbureau MediQuest een enquête ontvangen over uw verblijf in het ziekenhuis. Het Flevoziekenhuis neemt sinds 2014 deel aan de CQ-index. Dit is een landelijke methode om klanttevredenheid in de zorg te meten. U wordt gevraagd een online of papieren enquête in te vullen met vragen over onder andere medische deskundigheid, informatieverstrekking, de gang van zaken rondom opname en ontslag en over de bejegening. Aan de hand van de resultaten worden verbeteracties ingezet. Door deel te nemen helpt u ons de kwaliteit van onze zorg te verbeteren!

Telefoon & televisie & internet Het ziekenhuis maakt gebruik van de diensten van Patientline. Patientline is een voorziening voor televisie, radio, telefoon en internet. Hier zijn kosten aan verbonden, met uitzondering van de radio. Uitleg van het systeem vindt u bij de telefoon of op het beeldscherm op uw kamer.

Opname (langer dan 1 dag)

Extra’s tijdens en na uw verblijf

Gebruik mobiele telefoon Het gebruik van een mobiele telefoon: - is op de OK en Intensive care niet toegestaan. - is voor patiënten toegestaan op de afdeling, wanneer u andere patiënten niet stoort. Bij voorkeur voert u langere telefoongesprekken in de familiekamer, huiskamer of zithoek.

Flevoziekenhuis … een Planetree ziekenhuis De best mogelijke zorg, goede informatie en persoonlijke aandacht. Dat mag u van ons verwachten. En dat alles in een prettige, gastvrije omgeving. Al onze medewerkers zetten zich daar elke dag voor in. Door te luisteren en met u mee te denken. Of iets extra’s voor u te regelen, gewoon omdat dat prettig is. U wordt zoveel mogelijk betrokken bij uw behandeling en familie en mantelzorgers zijn van harte welkom. Al onze medewerkers werken volgens deze 'Planetree’-filosofie. Planetree is een internationaal concept voor mensgerichte zorg dat het Flevoziekenhuis heeft omarmd. De naam 'Planetree' is het Engelse woord voor ‘plataan’, de boom op het Griekse eiland Kos, waaronder Hippocrates (de grondlegger van de geneeskunde) zijn leerlingen les gaf. Wat mag u van een Planetree-ziekenhuis nog meer verwachten? - Ruimte voor familie om bij de patiënt te zijn - Inzage in uw medisch dossier, als u dat wilt - Veel aandacht voor eten en drinken - Aandacht voor lichaam én geest - Ruimte voor uw persoonlijke levensovertuiging

www.flevoziekenhuis.nl

17


Informatie van het ziekenhuis

De “kleine lettertjes” Wat moet u weten voor uw opname? - Zorg voor legitimatie en inschrijving - Ken uw rechten en plichten - Informeer bij uw verzekeraar over kosten - Wees u bewust van de behandelcodes - Lees uw patiëntenfolder(s)

18

Legitimatie en inschrijving bij (spoed)opname

Recht op informatie (‘informed consent’)

Het is wettelijk verplicht om bij ieder bezoek aan het Flevoziekenhuis een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of ander reisdocument) kunt tonen. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 14 jaar. Het Flevoziekenhuis is volgens de wet verplicht uw burgerservicenummer (BSN) te registeren. Wanneer dit niet gebeurd is, zijn wij helaas genoodzaakt om de zorgrekeningen naar uw huisadres te sturen. Daarom is het ook belangrijk dat u wijzigingen van zorgverzekeraar, huisarts, identiteitsbewijs of adres direct aan ons doorgeeft. In geval van een spoedopname kunt u een bekende vragen om de benodigdheden voor het verblijf in het ziekenhuis bij u thuis op te halen. Als u nog niet bij het Flevoziekenhuis staat ingeschreven, moet deze persoon ook zo snel mogelijk met uw geldige verzekeringspapieren en uw identiteitsbewijs bij de polikliniek langsgaan. Er wordt dan een afsprakenkaart voor u gemaakt.

Het is belangrijk dat de zorgverlener u goed en begrijpelijk informeert over wat er met u aan de hand is, welke behandeling hij/zij adviseert en wat de eventuele gevolgen en nadelen hiervan zijn en of er alternatieven zijn. Hierbij wordt zonodig gebruik gemaakt van de Tolkentelefoon. Zo kunt u zelf een beslissing nemen die bij u past. Ook heeft de wet geregeld wie uw belangen behartigt als u zelf niet in staat bent om beslissingen te nemen of u kunt (alvast) zelf een vertegenwoordiger aanwijzen.

Uw rechten en plichten

Uw medisch dossier

Als patiënt kunt u de best mogelijke zorg van het Flevoziekenhuis verwachten. Iedere zorgverlener doet zijn of haar uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Dit is formeel vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO). Deze wet regelt de relatie tussen u en de zorgverlener en beschrijft uw rechten en plichten. We omschrijven nu een aantal belangrijke rechten in het kort voor u. Voor meer informatie en de algemene voorwaarden, verwijzen wij u naar onze website: www.flevoziekenhuis.nl.

Al uw gegevens worden verzameld in uw medisch dossier, zodat de behandelend zorgverlener zelf, waarnemers of andere betrokken zorgverleners informatie over u in dit dossier kunnen lezen. U kunt tijdens uw opname uw medisch dossier inzien, als u dat wilt. Laat het uw arts of verpleegkundige weten. Wanneer u uitleg wenst, kan er voor u een afspraak gemaakt worden met de arts. U heeft recht op inzage in uw medisch dossier, tenzij de arts ernstige bezwaren heeft (bijvoorbeeld in verband met privacy van derden). In dat geval geeft de arts u een toelichting.

Verlenen van toestemming U moet op basis van goede informatie toestemming geven voor uw behandeling. Als u voor een behandeling of onderzoek géén toestemming geeft, moet u dit duidelijk aangeven. Wij respecteren uw beslissing. In dat geval bespreekt uw zorgverlener met u wat er verder gebeurt.

www.flevoziekenhuis.nl


Informatie van het ziekenhuis

De “kleine lettertjes”

Ook kunt u kopieën uit uw medisch dossier of van röntgenfoto's aanvragen. Hieraan kunnen kosten verbonden zijn. Hiervoor kunt u een formulier ophalen bij uw polikliniek, mijnInfopunt of van de website downloaden. Voor het verschaffen van informatie over medisch dossiers van minderjarige patiënten of aan derden of nabestaanden (van een overleden patiënt) gelden aangepaste regels/ procedures.

Uw verpleegkundig dossier In het verpleegkundig dossier registreren verpleegkundigen www.flevoziekenhuis.nl

alle gegevens over uw verblijf in het ziekenhuis, b.v. onderzoeken, controles, afspraken, verpleegkundige observaties en afspraken met andere disciplines. Als u tijdens uw opname het verpleegkundig dossier wilt inzien en/of bespreken, kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige. U heeft altijd recht op inzage en/of een afschrift van uw eigen gegevens. Toevoegen of wijzigen van gegevens vindt plaats in overleg met de verpleegkundige. Inzage in uw verpleegkundig dossier door derden, zoals de contactpersoon, is alleen mogelijk als u daarvoor toestemming heeft gegeven. 19


Uw privacy Tijdens de ochtendrondes of visite door de arts(en) is het soms lastig om rustig een persoonlijk gesprek te voeren. Als u met uw familie of partner een persoonlijk gesprek wilt hebben met de arts, kunt u via de verpleegkundige of zaalarts een afspraak maken. Artsen, verpleegkundigen en andere medewerkers van het ziekenhuis zijn tot geheimhouding verplicht. Slechts personen die nauw betrokken zijn bij uw behandeling kunnen ook op de hoogte zijn van uw situatie. Alleen met uw toestemming mag informatie over u verstrekt worden aan uw naasten (of andere derden). Het onderliggende privacyreglement staat op onze website. Het Flevoziekenhuis verstrekt anonieme gegevens van patiënten ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en statistieken. Als u hier bezwaar tegen hebt, kunt u dat laten weten en worden uw gegevens niet verstrekt.

Wat verwachten wij van u? U moet uw zorgverlener eerlijk en volledig informeren over uw medische situatie en actief meewerken aan uw genezing. Daarnaast dient u zich tegenover alle medewerkers van het ziekenhuis en uw medepatiënten behoorlijk te gedragen. U hebt de plicht afspraken in het ziekenhuis na te komen of u tijdig en op de juiste wijze af te melden.

Kosten Veel zorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar, met uitzondering van uw eigen risico. De kosten hiervoor worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar ingediend. U ontvangt hiervoor geen rekening van het Flevoziekenhuis. Sommige zorgvragen vallen echter onder de aanvullende verzekering, hiervoor ontvangt u zelf een rekening van het Flevoziekenhuis. Als u aanvullend verzekerd bent, kunt u deze nota doorsturen naar uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw verzekering krijgt u een vergoeding voor deze zorg. Wilt u van te voren weten of uw verzekeraar de behandeling vergoedt, dan is het verstandig om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. Een prijslijst staat op onze website: www.flevoziekenhuis.nl (zoek: DBC-prijslijst).

Informatie van het ziekenhuis

De “kleine lettertjes”

Hoewel het een moeilijk onderwerp is, is het belangrijk om dit nadrukkelijk met u te bespreken en schriftelijk vast te stellen, omdat in een acute situatie er vaak geen overleg meer mogelijk is. U kunt zelf uw wensen en grenzen aangeven. Dit vindt plaats op basis van een zogenaamd code-formulier. Zonodig betrekken wij ook uw familie hierbij.

Orgaan- en weefseldonatie Naast afspraken over behandelcodes bespreekt uw zorgverlener met u of u over een donorcodicil beschikt. In Nederland bestaan wachtlijsten van patiënten die op een donornier, donorhart, andere organen of weefsel wachten. Daarom raadpleegt de arts het Donorregister na het overlijden van een patiënt die op medische gronden geschikt is om donor te zijn. In het Donorregister staat of de overledene zich heeft laten registeren en met welke keuze. Als de overledene niet geregistreerd is, wordt de nabestaanden om toestemming gevraagd voor donatie. Bij of na toestemming meldt de arts de donor aan bij de Nederlandse Transplantatie Stichting. Is er expliciet geen toestemming voor donatie gegeven, dan gebeurt er verder niets. Nabestaanden van een overleden patiënt hebben in het Flevoziekenhuis nadrukkelijk de vrije keuze in uitvaartverzorger.

Patiënteninformatie en -folders Voordat u de afdeling verlaat, vertelt uw verpleegkundige welke richtlijnen/adviezen u verder moet volgen. U kunt deze rustig nalezen in een folder. Hierin staat ook vermeld wat u kunt doen als u nog pijn heeft en met wie u dan contact op kunt nemen. Alle patiëntenfolders van het ziekenhuis staan op de website (www.flevoziekenhuis.nl). Voor aanvullende informatie en informatie van patiëntenverenigingen kunt u bij mijnInfopunt in de centrale hal van het ziekenhuis terecht.

Behandelcodes Bij de meeste opnames in het ziekenhuis geldt dat u het ziekenhuis weer beter verlaat. Ondanks dat is het ziekenhuis verplicht met u een paar formele afspraken te maken, in het geval het anders loopt. Zo wordt u tijdens of kort na uw opname gevraagd naar uw specifieke behandelwensen. Bijvoorbeeld over bloedtransfusies of wat te doen in geval van hart- en ademstilstand. Iedereen wordt bij adem- of hartstilstand in het Flevoziekenhuis gereanimeerd, tenzij u hierover andere afspraken heeft gemaakt of de artsen vaststellen dat reanimatie op voorhand medisch zinloos is.

www.flevoziekenhuis.nl

21


Puzzel

Puzzel mee

Puzzel mee

www.puzzelpro.nl

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer Horizontaal: 1 veeleer 6 kornuit 11 vogel 12 honingdrank 13 brandstof 14 en omstreken 16 kleintje 18 slaapplaats 20 telwoord 22 roofdier 23 afkeer 25 deel v.e. trap 26 nachtvogel 27 kluit 28 vertrager 30 Engels bier 31 richting 33 niemendal 35 voorzetsel 36 boksterm 38 zalf 41 pook 45 deel v.h. oor 47 vogeleigenschap 48 papegaai 49 roem 51 pl. in Noord-Holland 53 terdege 55 vlug 56 soort appel 58 grote bijl 59 graafwerktuig 60 buisverlichting 61 zuiver 63 loopvogel 65 landbouwwerktuig 66 griezel 67 smakelijk Verticaal: 1 livreiknecht 2 vorstentitel 3 boerenbezit 4 en dergelijke 5 opstandig 6 nieuwerwets 7 reeds 8 deel v.h. hoofd 9 loods 10 werkelijk 11 meetkundig lichaam 15 schande 17 deel v.e. bloem 19 eerstkomende 21 gewas 23 raamscherm 24 steensoort 27 specerij 29 bedevaartplaats 32 handvat 34 gesloten 37 waakzaam 38 Schotse stam 39 bedompt 40 door water omgeven land 41 rugzak 42 woonschip 43 riv. in Rusland 44 omsingeling 46 man van adel 50 scheepsuitruster 52 binnenste van beenderen 54 ego 55 vetlaag 57 afslagplaats bij golf 59 kledingstuk 62 titel 64 pers. vnw Kijk voor de oplossing op pagina 31. www.flevoziekenhuis.nl

23


Wist u dat?

Services van het Flevoziekenhuis Tijdens uw verblijf kunt u gebruik maken van aantal faciliteiten. In dit hoofdstuk vindt u een overzicht, variërend van de Verwenbon tot het gebruik van radio, internet en televisie.

Beschikbaar in het ziekenhuis -

Massages Bloemen Stilte/gebedsruimte Post Servicecorner Radio: Flevo Ziekenomroep Aanvullende zorg Manicure / pedicure / kapper Verwenbon Piano Massages Patiënten op Short stay/Orthopedie krijgen vóór de operatie een ontspannende voetmassage aangeboden, zodat zij zich minder gespannen voelen. Op de afdelingen Orthopedie/Short stay, Dagbehandeling, MDL/Longgeneeskunde en Chirurgie kunnen patiënten een handmassage aanvragen via de verpleging.

Bloemen Wanneer uw bezoek bloemen meeneemt, kunt u deze in een vaas zetten. Vazen zijn vaak in de afdelingskeukens te vinden. Drie keer per week komen vrijwilligers uw bloemen verzorgen.

u een gesproken boek lenen. U kunt dit vragen aan de verpleegkundige. Een medewerker van mijnInfopunt leent u vervolgens een Daisy-speler waarmee u een boek kunt beluisteren, heeft voor u een boekenlijst en geeft uitleg over het apparaat.

Stilte/gebedsruimte Op de 1e etage van het ziekenhuis is een stiltecentrum, waar u zich even kunt terugtrekken of kunt bidden. Het Stiltecentrum is gesloten tussen 18.00 - 08.00 uur. U kunt zich melden bij de centrale Receptie wanneer u gebruik wilt maken in de avond/nacht van het Stiltecentrum.

Post Daisy-speler Als u slecht kunt lezen of te moe bent om te lezen, kunt 24

U kunt uw post laten sturen aan het adres van het ziekenhuis met vermelding van uw naam en van de www.flevoziekenhuis.nl


afdeling waar u opgenomen bent. Hieronder volgt een voorbeeld: Flevoziekenhuis, Uw voorletters en naam Verpleegafdeling ……, kamernummer … Postbus 3005 1300 EG Almere

Servicecorner Aan het begin van route B in de centrale hal bevindt zich een Servicecorner waar u kunt pinnen, uw ov-chipkaart opladen en uw brieven kunt posten.

Wist u dat?

Services van het Flevoziekenhuis

krijgt u hierover vooraf uitgebreide informatie en kunt u zelf beslissen of u hieraan deel wilt nemen.

Manicure/pedicure/kapper Wanneer u een afspraak wilt bij een manicure, pedicure of kapper, kunt u bij mijnInfopunt (tel. 8521) telefoonnummers opvragen, zodat u een afspraak kunt (laten) maken. Informeert u vooraf naar de kosten. Deze zijn voor eigen rekening. Uiteraard kunt u ook uw eigen manicure, pedicure of kapper in het ziekenhuis laten komen. Wilt u dit in overleg met uw verpleegkundige doen?

Verwenbon Radio: Flevo Ziekenomroep (FZO) De FZO is de huisomroep van het Flevoziekenhuis en verzorgt dagelijks 1 of meerdere radioprogramma's. Op hun website (www.flevoziekenomroep.net) vindt u het volledige programma. Ook via kanaal 40 van uw televisie kunt u gratis meeluisteren. Via de website van het Flevoziekenhuis (www.flevoziekenhuis.nl) kunnen uw familie, vrienden, bekenden of medepatiënten een plaatje voor u aanvragen.

Aanvullende zorg Op een aantal afdelingen bestaan mogelijkheden voor aanvullende zorg. U kunt dus op uw afdeling worden gevraagd of u belangstelling heeft voor rustgevende aromazorg of een massage (kosteloos). Ook kan het zijn dat u wordt geadviseerd om acupunctuur te ondergaan bij misselijkheid of hoofdpijn door chemotherapie (dit wordt vergoed wanneer u aanvullend verzekerd bent). Uiteraard

www.flevoziekenhuis.nl

Patiënten op de verpleegafdeling kunnen een ‘verwenbon’ kopen of cadeau krijgen. Er zijn vier soorten verwenbonnen: voor een bezoek (circa 30 minuten) van de kapper of (medisch) pedicure, een hand- of voetmassage of een schoonheidsbehandeling. De bonnen zijn te koop bij restaurant Vermaat. Als u een verwenbon ontvangt, kunt u uw verpleegkundige vragen om een afspraak te maken met de ‘behandelaar’ naar keuze. Behandelingen worden aan het bed of in Poli B gegeven, liefst in overleg met de verpleging.

Piano Op werkdagen kunt u in de centrale hal van 12.00 tot 13.00 uur en tussen 18.00 en 20.00 uur genieten van pianospel van een van de vrijwilligers van het ziekenhuis. Op zondag speelt er meestal een vrijwilliger tussen 14.00 en 17.00 uur.

25


Wist u dat?

Wie komen er aan uw bed? * Tijdens uw verblijf in het Flevoziekenhuis ziet u veel verschillende mensen, die u samen als team verzorgen. Sommigen ziet u maar een kort moment, anderen spreekt u uitgebreider. In dit hoofdstuk leest u meer over wie u kunt ontmoeten. Onder supervisie van uw eigen arts, is de zaalarts verantwoordelijk voor uw dagelijkse medische behandeling. De verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de coĂśrdinatie van alle overige zorgtaken. De zaalarts en de verpleegkundige komen dagelijks bij u langs om zich voor te stellen, zodat u weet bij wie u terecht kunt met vragen.

Uw team bestaat uit: -

Artsen & arts-assistenten Co-assistenten Verpleegkundigen Vrijwilligers en afdelingsassistenten Medewerkers onderzoek/laboratorium Fysiotherapeuten/maatschappelijk medewerkers/diĂŤtisten - Overige ziekenhuismedewerkers

* U herkent artsen en verpleegkundigen aan een rode kraag, ondersteunende medewerkers (b.v. fysiotherapeuten of laboratoriummedewerkers) aan een blauwe kraag en facilitaire medewerkers (b.v. medewerkers foodservice) aan een groene kraag.

Artsenvisite Op de afdeling werken arts-assistenten (zaalartsen). Dit zijn afgestudeerde artsen, die hun vervolgopleiding tot specialist doen. De zaalarts loopt op werkdagen samen met de verpleegkundige en eventueel een co-assistent visite, ’s ochtends meestal tussen 08.00 en 09.00 uur. In sommige gevallen loopt ook een andere specialist of therapeut mee, die een bijdrage levert aan uw behandeling. Tijdens deze visite kunt u vragen stellen en de zaalarts vertelt u over 26

beslissingen die er op medisch gebied genomen zijn of worden (onderzoek en behandeling). Zij voeren overleg met uw arts, eventuele andere specialisten, verpleegkundigen en andere zorgverleners.

Uw arts en zaalartsen Uw arts (hoofdbehandelaar) wordt via de zaalartsen op de hoogte gehouden over uw medische situatie. Het is belangrijk dat u deze taakverdeling kent, omdat u anders www.flevoziekenhuis.nl


Wist u dat?

Wie komen er aan uw bed?

Andere artsen Het komt voor dat andere artsen (specialisten) te hulp (“in consult”) gevraagd worden. Zij komen dan langs voor een bepaald probleem op hun vakgebied.

Co-assistenten Omdat het Flevoziekenhuis een opleidingsziekenhuis is, kunt u co-assistenten dagelijks ontmoeten bij de ochtendvisite; zij komen dan mee met de zaalarts en verpleegkundige. Ook komen zij aan het begin van de opname bij u langs voor een gesprek, doen een uitgebreid lichamelijk onderzoek of brengen infusen in. Dit gebeurt onder leiding van de zaalarts. Als u bezwaar heeft tegen de aanwezigheid van een co-assistent tijdens uw behandeling of gesprek, kunt u dit bij uw arts of verpleegkundige aangeven.

Opleidingsziekenhuis

Jan-Willem Bok, KNO-arts “Als KNO-arts zit je vaak niet alleen aan tafel met een patiënt. Ouders komen mee met hun zoontje, een dochter komt mee met haar moeder. En vaak is er ook een co-assistent. Dat bracht ons op het idee om ronde tafels te laten maken voor onze nieuwe spreekkamers. Het geeft de patiënten en ons tijdens het gesprek een beter gevoel. Je zit niet tegenover elkaar, maar samen rond de zorgvraag. En samen zoek je zo naar de beste oplossing voor deze vraag.”

Het Flevoziekenhuis is een opleidingsziekenhuis. Dat betekent dat onze medisch specialisten en verpleegkundigen hun toekomstige collega’s in het Flevoziekenhuis opleiden. Tijdens uw opname ontmoet u verschillende artsen. Op de badges die ziekenhuismedewerkers dragen, kunt u zien met wie u te maken heeft. De medisch specialisten zijn eindverantwoordelijk voor de (medische) gang van zaken, maar de dagelijkse leiding ligt bij de zaalartsen of arts-assistenten. Dit zijn afgestudeerde artsen die vaak een vervolgopleiding tot medisch specialist doen. Zij bewaken uw toestand, de voortgang van onderzoek en behandeling en zorgen dat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen. Ook voeren zij overleg met specialisten, verpleegkundigen en andere zorgverleners.

Privacy Tijdens de ochtendronde of visite door de arts(en) is het soms lastig om rustig een persoonlijk gesprek te voeren. Als u met uw familie of partner een persoonlijk gesprek wilt hebben met de arts, kunt u via de verpleegkundige of zaalarts een afspraak maken.

Verpleegkundige zorg

het gevoel kunt krijgen dat uw eigen specialist te weinig naar u omkijkt. U kunt zelf een persoonlijk gesprek met uw eigen arts aanvragen via de zaalarts of verpleegkundige. Bespreking van een ingrijpende wijziging in het medische beleid, uw onderzoeksuitslag of ‘slecht nieuws’ gebeurt bij voorkeur door uw ‘eigen’ arts met wie u op de polikliniek al vertrouwd was geraakt. www.flevoziekenhuis.nl

Tijdens uw verblijf op de afdeling heeft u het meeste contact met de verpleegkundigen. Het verpleegkundig team bestaat uit een afdelingshoofd, (senior)verpleegkundigen, verpleegassistenten en vaak ook gespecialiseerd verpleegkundigen. Zij zijn verantwoordelijk voor uw dagelijkse verpleegkundige en persoonlijke zorg. Daarnaast heeft de verpleegkundige een coördinerende taak; hij/zij overlegt regelmatig met de betrokken (zaal)artsen, artsassistenten en andere zorgverleners. Uiteraard streven wij naar zoveel mogelijk continuïteit, 27


Wie komen er aan uw bed?

Wist u dat?

zodat u tijdens uw verblijf zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundigen wordt verzorgd en begeleid. Verpleegkundigen begeleiden tijdens hun dagelijks werk ook leerling-verpleegkundigen en verpleegassistenten in opleiding. Hierdoor kan het gebeuren dat niet iedereen direct antwoord op uw vragen kan geven. Wanneer u vragen heeft, kunt u terecht bij de verpleegkundige die op dat moment de verantwoordelijkheid over u heeft. Als er problemen/klachten zijn waar u samen met uw verpleegkundige niet uitkomt, vraag dan naar het hoofd of senior van de afdeling.

Ziekenhuisfysiotherapie Als uw arts het nodig vindt, schrijft hij/zij fysiotherapie voor. Fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in beweging. Ziekenhuisfysiotherapeuten zijn bovendien gespecialiseerd in acute en intensieve zorg voor ziekenhuispatiënten. Passende beweging vergroot uw kans op een goed herstel en behoud van uw dagelijkse activiteiten. Als u door uw opname in het ziekenhuis minder zelfredzaam of mobiel bent geworden, helpt de fysiotherapeut u bij het opnieuw leren bewegen met of zonder hulpmiddelen.

Medisch maatschappelijk werk Ziekte, behandeling en opname in het ziekenhuis kunnen een extra belasting betekenen voor u en/of uw familie. Er kunnen bijvoorbeeld problemen zijn die te maken hebben met de verwerking van de ziekte, of problemen in uw gezin of op het werk. U of uw familie kan dan via de verpleegkundige een afspraak met hen maken voor begeleiding en advies. U kunt ook zelf contact opnemen op

28

werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur via: (036) 868 9522 of 8674. De maatschappelijk werkers werken nauw samen met artsen, verpleegkundigen en andere behandelaars. Uw informatie behandelen wij vertrouwelijk vanwege onze geheimhoudingsplicht. Lees de folder van Medisch maatschappelijk werk voor meer informatie.

Diëtisten (Risico op) ondervoeding door ziekte is in het ziekenhuis een veelvoorkomend probleem (1 op de 3 patiënten). Dit komt doordat u in een periode van ziekte of na een operatie een hogere eiwitbehoefte heeft. De verpleegkundige stelt u daarom bij ontvangst een aantal vragen om vast te stellen of er bij u sprake is van (risico op) ondervoeding. Als dit het geval is, komt de diëtist bij u langs en geeft u een passend voedingsadvies. Dit draagt bij aan uw herstel en het verkleint de kans op doorligwonden.

www.flevoziekenhuis.nl


Wist u dat?

Wie komen er aan uw bed?

Vrijwilligers en afdelingsassistenten Op de afdeling werken ook vrijwilligers en afdelingsassistenten. De vrijwilligers voeren verschillende werkzaamheden uit, zoals het verzorgen van uw bloemen en fruit. Er zijn vrijwilligers die speciaal komen om u voor te lezen of een spelletje met u te doen. Dit verschilt per afdeling. Afdelingsassistenten kunnen u bijvoorbeeld helpen met eten en drinken als dat nodig is. Zij zorgen ook voor een opgeruimde kamer. Ook dit varieert per afdeling.

Overige ziekenhuismedewerkers Andere medewerkers die u op uw afdeling kunt ontmoeten zijn: - apothekersassistenten - ergotherapeuten - gespecialiseerd verpleegkundigen - helpenden - laboranten - logopedisten - medewerkers foodservice - medewerkers van afdeling Schoonmaak - medewerkers van de Technische dienst - medewerkers Receptie & Beveiliging - medewerkers van Logistiek - medewerkers van Patiëntenvervoer - secretaresses - transferverpleegkundigen - medewerker Complementaire zorg

Het is ook mogelijk dat u door patiëntvervoerders wordt opgehaald om een onderzoek te ondergaan in een ander gedeelte van het ziekenhuis, zoals de operatiekamer, één van de poliklinieken, de röntgenafdeling of een functieafdeling. Soms (zoals naar de operatiekamer) loopt een verpleegkundige van de afdeling met u mee. Hierover krijgt u informatie van de zaalarts of verpleegkundige.

ASP-medewerkers Onderzoek/laboratorium Tijdens uw verblijf en/of behandeling op de afdeling kan een arts één of meerdere onderzoeken laten doen om beter inzicht in uw medische situatie te krijgen en/of het vervolg van uw behandeling te kunnen bepalen. Het is dus mogelijk dat een medewerker van het laboratorium bij u bloed komt afnemen. Hij of zij vraagt ter controle uw naam en geboortedatum. In de meeste gevallen wordt er in uw arm geprikt. Heeft u een reden waardoor u liever in uw linker of rechter arm geprikt wordt, zeg dit dan tegen de laboratoriummedewerker. Wanneer u nuchter moet zijn voor dit bloedonderzoek vraagt de verpleegkundige u om op een later tijdstip te ontbijten.

Als u niet geopereerd bent of wordt, komt een medewerkers van het Apotheek Service Punt (ASP) bij u langs om uw medicatie te bespreken, die u thuis gebruikt (op recept of zelf gekocht).

Oplossing puzzel Het gezochte woord is: ambulancepersoneel

De laboratoriummedewerker weet niet voor welk onderzoek uw bloed geprikt wordt. Vragen hierover kan uw arts of verpleegkundige beantwoorden. Er zijn geplande prikrondes: maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 09.30 uur en incidenteel rond 11.00, 14.30 en 18.00 en 21.30 uur. In de weekenden tussen 07.30 en 10.30 uur en incidenteel rond 18.00 uur. Vanwege de aard van het onderzoek kan het echter zijn dat u op een ander tijdstip wordt geprikt. U kunt de verpleging vragen of er bij u bloed wordt afgenomen. www.flevoziekenhuis.nl

29


Dagopname en/of operatie

Anesthesie informatie Binnenkort ondergaat u een operatie of een behandeling waarbij anesthesie (verdoving) wordt toegepast. Deze wordt u toegediend door een arts die zich op dit gebied gespecialiseerd heeft: een anesthesioloog. Deze arts zorgt niet alleen voor de verdoving, maar ook voor de bewaking tijdens de operatie, het ontwaken na de operatie, de pijnbestrijding en de (eventueel intensieve) nazorg. De anesthesioloog werkt samen AMPOSsen en verpleegkundigen. In deze samenwerking is alles er op gericht om zo nauwkeurig en veilig mogelijk te werk te gaan.

Poliklinisch bezoek aan de anesthesioloog (Pre-operatief spreekuur) Tijdens dit poliklinisch bezoek aan de anesthesioloog komt een aantal zaken aan de orde: • uw medische voorgeschiedenis,

• uitslagen van het verrichte onderzoek, • de gang van zaken op de operatiedag, welke vorm van anesthesie voor u het meest geschikt is en beantwoordt uw vragen, • advies met betrekking tot eventueel medicijngebruik. In de meeste gevallen is het beter het gebruik van medicijnen voor de operatie niet te staken, in sommige gevallen juist wel. Het is daarom verstandig uw medicijnen mee te nemen zodat de anesthesioloog u een advies kan geven.

Welk type anesthesie krijgt u? Tijdens het anesthesiologie spreekuur of vlak voor uw operatie ontmoet u de anesthesioloog en wordt de vorm van anesthesie besproken. Voor sommige operaties is er geen keuze mogelijk, voor andere zijn er diverse mogelijkheden. Afhankelijk van de soort ingreep en uw gezondheidstoestand zal de anesthesioloog de eventuele keuzemogelijkheden met u bespreken en samen met u tot een besluit komen.

1. Algehele verdoving (algehele anesthesie of narcose); 2. Epidurale / spinale verdoving (de ruggenprik); 3. Regionale blokkade; 4. Lokale verdoving (plaatselijke verdoving, alleen het te opereren lichaamsdeel wordt verdoofd, bijv. het oog of de hand).

1. Algehele verdoving (narcose) Een algehele anesthesie of narcose houdt in dat u in een diepe slaap wordt gebracht waardoor u niets merkt van de operatie. Normaal gesproken wordt u via het infuus in slaap gebracht. Alleen bij (kleine) kinderen wordt nog een kapje gebruikt. Als u eenmaal slaapt, wordt u buiten bewustzijn gehouden door continue toediening van slaapmiddelen. Bij sommige operaties wordt een buisje in de luchtpijp aangebracht, waardoor u kunstmatig beademd wordt. Aan het einde van de operatie wordt de toediening van slaapmiddelen gestaakt. Kort daarna wordt u wakker.

Voordelen De algehele anesthesie heeft de laatste jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De nieuwe middelen, de technische vooruitgang, de verbeterde voorbereiding en de uitgebreide bewaking maken de algehele anesthesie erg veilig. Een groot voordeel voor veel mensen daarbij is, dat zij helemaal "weggemaakt" zijn en dus niets merken van wat er met hen gebeurt.

Nadelen De meest voorkomende nawerkingen van de algehele verdoving zijn misselijkheid en braken, slaperigheid na de operatie, een droge mond, keelpijn, lichte spierpijn en hoofdpijn. Dit alles gaat meestal vanzelf over of kan met medicijnen goed worden bestreden.

Er kunnen nog andere klachten zijn zoals snel vermoeid raken, concentratieverlies of geheugenverlies. Deze klachten worden uiteraard niet alleen door de narcose veroorzaakt, maar zijn ook een gevolg van de operatie zelf en uw algemene gezondheidstoestand.

Gebitsschade Een enkele keer treedt bij de intubatie (het inbrengen van een buisje in de luchtpijp voor de kunstmatige beademing) schade aan het gebit op als intubatie onverwacht moeilijk is of bij een slechte staat van het gebit. Meldt u daarom aan de anesthesioloog als u kronen of eventueel loszittende gebitselementen heeft zodat hiermee rekening gehouden kan worden.

Word ik wel weer wakker? Voor sommige mensen is het een beangstigend idee dat zij buiten bewustzijn gebracht zullen worden. De vrees niet wakker te worden na de operatie (of juist wel wakker worden tijdens de ingreep) leeft bij iedereen in meer of mindere mate. U kunt er echter van verzekerd zijn, dat u tijdens de operatie voortdurend wordt begeleid door goed opgeleid personeel en dat de belangrijkste lichaamsfuncties elke seconde in de gaten worden gehouden met behulp van moderne apparatuur. Hierdoor is de kans op dergelijke complicaties zeer gering.

2. Epidurale / spinale verdoving (de ruggenprik) Waarschijnlijk heeft geen anesthesiemethode zoveel voordelen als de zogenaamde ruggenprik. Het is jammer dat patiënten er vaak heel huiverig voor zijn. Mensen die eenmaal een ruggenprik hebben meegemaakt, willen meestal als het kan niets anders meer. Vlak voor de ruggenprik wordt een infuus ingebracht. Daarna gaat u zitten en wordt de rug met een ontsmettingsmiddel behandeld. Soms krijgt u dan nog een kleine, branderige voorverdoving midden in de rug. Daarna wordt de eigenlijke ruggenprik gedaan. Deze is meestal niet pijnlijker dan een prik bij bloedafname.

wervelkanaal. Indien men spreekt over een epidurale verdoving dan gebeurt dit buiten deze vloeistofkolom. Bij deze laatste vorm van verdoving kan met behulp van dezelfde injectie nog een dun slangetje (katheter) achtergelaten worden. Deze katheter geeft de mogelijkheid om later nog eens bij te verdoven of eventueel via een pomp continu pijnstillende medicijnen in te spuiten. Deze laatste methode wordt veel gebruikt voor pijnstilling na de operatie en in de verloskunde.

Voordelen Er zijn verschillende vormen van een ruggenprik Als men spreekt over een spinale verdoving dan wordt het verdovingsmiddel gespoten in de vloeistofkolom binnen het 30

U kunt wakker blijven tijdens de operatie, goede pijnstilling na de operatie, een sneller herstel met minder complicaties na grotere operaties, er wordt een minimum aan medicijnen gebruikt. www.flevoziekenhuis.nl


Stappenplan

Bij minder dan één op de honderd patiënten een vervelende hoofdpijn, welke overigens goed te behandelen is, tijdelijk rugpijn

als gevolg van de ruggenprik, soms moeite met plassen op de dag van operatie, het tijdelijke gevoelloos en krachtloos zijn van het onderste gedeelte van het lichaam.

Dagopname en/of operatie

Nadelen

3. Regionale blokkade Indien u voor een regionale blokkade in aanmerking komt, zal op het Pre-operatieve spreekuur met u besproken worden welke vorm voor u (via de zenuwen of een ader) de meest geschikte is.

Wat is een regionale blokkade? Onder regionale blokkade verstaan we, het blokkeren van de pijn zenuwen van een deel van het lichaam, bijvoorbeeld een arm of een been, door middel van ingespoten medicatie. Dit kan op twee manieren: 1. Spuiten van verdovingsmiddel rond de zenuwen zelf: - Onderin hals of nek voor schouderoperaties. - Onder het sleutelbeen of in de oksel voor armoperaties. 2. Spuiten van verdovingsmiddel in de aderen (intraveneus) van een arm of been: Daardoor voelt u geen pijn in dat deel van het lichaam. Meestal is niet alleen het pijngevoel uitgeschakeld, maar zijn ook de zenuwen voor de spieren uitgeschakeld, omdat beide soorten zenuwen in dezelfde zenuwbundel lopen. Daardoor is het verdoofde lichaamsdeel niet alleen pijnvrij, maar ook zwaar en niet te bewegen. Deze pijnstilling dient om de pijn te verminderen gedurende de eerste uren, soms zelfs tot de volgende ochtend tot na uw operatie.

Hoe werkt de regionale blokkade? Vlak voor de operatie wordt de regionale blokkade toegepast, samen met andere voorbereidingen die nodig zijn voor de operatie. De anesthesioloog zal, aan de kant waar u geopereerd wordt, een injectie toedienen. 1. Spuiten van verdovingsmiddel rond de zenuwen zelf: Alle zenuwen van het te behandelen lichaamsdeel lopen via een zenuwvlechtwerk. De anesthesioloog zal deze opzoeken door middel van een naald en een zenuwstimulator. Hij doet dit door het toedienen van kleine, overigens ongevaarlijke, elektrische

stroompjes via de naald. Op het moment dat de naald zich ter hoogte van de juiste zenuw bevindt, kan de arm of het been gaan bewegen zonder dat u daar iets aan kunt doen. Wanneer de naald op de goede plek zit wordt een verdovingsvloeistof op de zenuw gespoten. Vervolgens wordt de naald weer verwijderd. Hierna moet de verdovingsvloeistof nog enige tijd inwerken. Een enkele keer blijft er een katheter achter waardoor het pijngevoel langer afwezig is. Bij 95 van de 100 patiënten is deze werkwijze succesvol. Een enkele keer is de juiste zenuw niet te vinden of werkt de verdoving niet optimaal. U zult dan voor uw operatie alsnog andere anesthesie krijgen. Het opzoeken van de zenuw kan wat onaangenaam zijn. Na de operatie werkt de verdoving nog geruime tijd verder en heeft u daardoor geen pijn. Het lichaamsdeel kan tot ruim 24 uur gevoelloos zijn en zwaar aanvoelen. Indien de blokkade aan uw arm heeft plaatsgevonden, wordt u geadviseerd om deze in een mitella te houden. Let er bij het slapen op dat uw arm niet bekneld wordt. Als het gevoel terugkomt, het lichaamsdeel kan gaan tintelen, kunt u alvast beginnen met de voorgeschreven pijnmedicatie. 2. Spuiten van verdovingsmiddel in de aderen van de arm of been Aan de kant waar u geopereerd wordt, wordt eerst een infuus geplaatst. Rond de bovenarm wordt een manchet aangelegd. Vervolgens wordt het bloed met een zwachtel uit de arm gedrukt en wordt de manchet opgeblazen. Wanneer de arm op deze manier bloedleeg is gemaakt, wordt het lokaal verdovingsmiddel ingespoten. De verdovingsmiddelen verspreiden zich via de bloedbaan naar de zenuwen en verdoven op die manier de arm. Deze techniek kan worden gebruik bij chirurgie aan spieren en pezen van de hand, de pols, de onderarm en het been. Voor botoperaties is het minder geschikt. Deze verdoving kan een paar uur aanhouden.

4. Lokale verdoving Deze verdoving wordt vaak door de operateur zelf gegeven, denk bijvoorbeeld aan de plaatselijke verdoving van een oog bij een oogoperatie. Bij deze verdovingsvorm wordt de patiënt dus niet

"weggemaakt". Tijdens deze verdoving blijft u wel onder controle van de anesthesioloog of zijn/haar medewerker. Zij zorgen voor de algemene bewaking (o.a. hart, bloeddruk en ademhaling).

Na de operatie Na de operatie wordt u overgebracht naar de verkoeverkamer. Daar wordt u door gespecialiseerde verpleegkundigen, onder verantwoordelijkheid van de anesthesioloog, bewaakt en verzorgd.

Zo nodig wordt daar controlerend bloedonderzoek verricht en uiteraard pijnstilling gegeven. Pas als uw situatie stabiel is gaat u weer terug naar uw kamer op de verpleegafdeling.

Enkele veel voorkomende vragen Ik voel er toch niets van?

Ben ik na een ruggenprik verlamd?

Nee. Tijdens de algehele anesthesie voelt u niets. Wel kan bij regionale anesthesie een gevoel van "druk" of "trek" in het operatiegebied worden ervaren.

Ja tijdelijk. Bij een regionale verdoving met behulp van een ruggenprik heeft u het gevoel vanaf ongeveer de navel verlamd te zijn. Soms kunt u uw benen of tenen nog bewegen; dit houdt niet in dat u ook pijn zult voelen.

Ik word toch niet wakker tijdens de operatie? Nee, het belangrijkste onderdeel van algehele anesthesie is het toedienen van slaapmiddelen. Door de uitgebreide bewakingsapparatuur kan de diepte van de verdoving nauwkeurig bepaald worden.

Mag ik de operatie zien? Ja, als dat mogelijk is wel. Als u onder regionale verdoving wordt geopereerd blijft u in principe wakker. U kunt bepaalde operaties, bijv. een kijkoperatie aan de knie, via een monitor volgen. Afhankelijk van de soort operatie maakt men soms in verband met de steriliteit een afscheiding tussen het operatiegebied en de rest van uw lichaam. www.flevoziekenhuis.nl

Mag ik mijn eigen medicijnen blijven gebruiken? Meestal wel. De anesthesioloog moet van tevoren weten welke medicijnen u gebruikt zodat hij/zij hier rekening mee kan houden. Neem uw medicijnen altijd mee naar het ziekenhuis op de dag van opname, zodat in overleg met de anesthesioloog kan worden bekeken of u ze moet blijven gebruiken of niet.

Hoe lang moet ik in het ziekenhuis blijven? Dat hangt van de operatie af. Uw behandelend specialist weet hierop het antwoord.

31


Poli B (buiten het ziekenhuis) Flebologie (1e) Poli Plastische chirurgie (1e) Spataderkliniek (1e) Huidtherapie Streutker (1e) Ingang Flevoburen en Revalidatie Flevoziekenhuis Weerwater

Liftblok H Route K

Radiotherapie AMC Afdeling Interne geneeskunde (2e) Afdeling Oncologie (2e) Afdeling Neurologie (3e)

Route K

Revalidatie Almere Kinderdagbehandeling & Neonatologie Kraam- en verlosafdeling Flevoburen Trappenberg Poli Fysiotherapie

Ingang Radiotherapie AMC

Ingang Dialysecentrum

Route H

Route G

lift G

lift H

lift E

Liftblok E Dagbehandeling Afdeling Cardiologie (1e) Afdeling Chirurgie (1e) Geestelijke verzorging (1e) Operatie afdeling (1e) Stiltecentrum (1e)

Liftblok G Dialysecentrum Poli Nefrologie Hartbewaking CCU (1e) Afdeling Orthopedie/ Short stay (2e) Afdeling Longziekten (3e) Afdeling MDL (3e)

Route E t/m K

Informatie van het ziekenhuis

Plattegrond Flevoziekenhuis

Liftblok D

Ingang Spoedpost en nachtingang Flevoziekenhuis

lift Route D D lift C

lift M Route C Receptie

Route M

Restaurant

Route B

Route B

Route A

lift lift A

nt pu nfo jnI mi

Gipskamer Poli Chirurgie/ Traumatologie Poli Orthopedie

Hoofdingang Flevoziekenhuis

Stadhuis

Liftblok A Liftblok C Spoedpost Poli Cardiologie (1e) Poli Longziekten (1e) Intensive care (1e) Polikliniek Dermatologie (2e) Poli Psychologie & psychiatrie (2e) Poli Urologie (2e) Stoma- en incontinentieverpleegkundigen (2e) 32

Radiologie / RĂśntgen Bureau opname Auditorium (2e) Flexbureau (2e)

Laboratorium bloedafname Apotheek De Brug mijnInfopunt Poli Neurologie (1e) Poli Oogheelkunde (1e) Poli Reumatologie (1e) Coloncare verpleegkundige (1e) Mammacare (1e ) Wond- en decubitusverpleegkundigen (1e) Poli KNO (2e)

Liftblok M Inschrijfbureau Poli Interne geneeskunde/ Oncologie (1e) Poli MDL (1e) DiĂŤtetiek (1e) Diabetesverpleegkundigen (1e) Centrum Bijzondere Tandheelkunde (2e) Pijnpoli (2e) Poli Pre-operatief spreekuur (2e) Poli Fertiliteit (2e) Poli Gynaecologie (2e) Poli Kaakchirurgie (2e) www.flevoziekenhuis.nl


Opnamemagazine ziekenTHUIS maart 2014  
Opnamemagazine ziekenTHUIS maart 2014  

Opnamemagazine van het Flevoziekenhuis. Met persoonlijk stappenplan voor patiënten bij opname. Verschijnt 4 keer per jaar in oplage van 3500...

Advertisement