Page 1

Jaarverslag Verloskunde/Gynaecologie 2012


Almere, september 2013

Geachte lezer,

Bijgaand vindt u het jaarverslag van de vakgroep verloskunde en gynaecologie over 2012. Ook dit jaar hebben weer zeer vele medewerkers met grote inzet en in een goede sfeer veel werk verzet. De weerslag hiervan ziet u in dit vijftiende jaarverslag van de vakgroep. Wij wensen u leesvreugde en staan open voor uw opmerkingen en suggesties.

namens de vakgroep, Gunilla Kleiverda, plaatsvervangend opleider

1


1. Inleiding ....................................................................................................................................5 1.1. Het jaar 2012 in vogelvlucht ............................................................................................. 5 1.2. Personele ontwikkelingen ................................................................................................. 6 1.3. Vakgroep organisatie......................................................................................................... 6 1.4. Aandachtsgebieden en FTE ............................................................................................... 7 2. Personele bezetting....................................................................................................................8 2.1. Gynaecologen .................................................................................................................... 8 2.2. Oud Gynaecologen ............................................................................................................ 8 2.3. AIOS.................................................................................................................................. 8 2.4. Oud assistenten .................................................................................................................. 8 2.5. Echoscopisten .................................................................................................................... 8 2.6. ANIOS ............................................................................................................................... 8 2.7. Verloskundigen ................................................................................................................. 8 2.8. Fertiliteitpoli ...................................................................................................................... 8 2.9. Incontinentiepoli................................................................................................................ 9 2.10. Abortuspoli ...................................................................................................................... 9 2.11. Menopauzepoli ................................................................................................................ 9 2.12. Extra Zorg Poli ................................................................................................................ 9 2.13. POP-poli .......................................................................................................................... 9 2.14. Secretariaat ...................................................................................................................... 9 2.15. Polikliniekassistentie ....................................................................................................... 9 2.16. Verpleegafdeling ............................................................................................................. 9 3. Kwaliteit ..................................................................................................................................10 3.1. Algemeen ........................................................................................................................ 10 3.2. Planetree .......................................................................................................................... 10 3.3. Tevredenheid patiĂŤnten ................................................................................................... 10 3.4. Klachten .......................................................................................................................... 10 3.5. Perinatal audit .................................................................................................................. 10 3.6. Audit Eclampsie .............................................................................................................. 10 3.7. Verloskundige drills ........................................................................................................ 11 3.8. IFMS................................................................................................................................ 11 3.9. Kwaliteitsvisitatie ............................................................................................................ 11 3.10. Contacten met de eerste lijn .......................................................................................... 11 3.11. Dim Commissie ............................................................................................................. 11 3.12. Complicaties .................................................................................................................. 15 3.13. Complicatiebespreking .................................................................................................. 18 3.14. Kwaliteitsindicatoren .................................................................................................... 18 4. Opleiding .................................................................................................................................19 4.1. Algemeen ........................................................................................................................ 19 4.2. Besprekingen ................................................................................................................... 19 4.3. Inwerken, begeleiden, bewaken voortgang en intervisie assistenten .............................. 19 4.4. Ontwikkelen van vaardigheden ....................................................................................... 19 4.5. Onderwijs AIOS .............................................................................................................. 19 4.6. Bewaking kwaliteit opleiding.......................................................................................... 20 5. Polikliniek en productie ..........................................................................................................21 5.1. Polikliniekmedewerkers .................................................................................................. 21 2


5.2. Productieoverzicht ........................................................................................................... 21 5.3. Verrichtingen ................................................................................................................... 21 5.4. Adherentie ....................................................................................................................... 22 5.5. Gemiddelde verpleegduur ............................................................................................... 22 6. Fertiliteit ..................................................................................................................................23 6.1. Aantal polikliniekbezoeken fertiliteit .............................................................................. 23 6.2. Resultaten transport IVF en ICSI .................................................................................... 23 6.3. Resultaten IUI ................................................................................................................. 23 6.4. Beschouwing en bijzonderheden ..................................................................................... 24 7. Echoscopie ..............................................................................................................................25 7.1. Personele ontwikkelingen ............................................................................................... 25 7.2. Aantallen en soorten echo’s door echoscopisten............................................................. 25 7.3. Echoscopisch onderzoek: geavanceerd echoscopisch onderzoek ................................... 26 7.4. Bevindingen geavanceerd echoscopisch onderzoek (GE0)............................................. 26 8. Verloskunde ............................................................................................................................37 8.1. Verloskundige ontwikkelingen ...................................................................................... 37 8.1.1. Het tweede lijns team ............................................................................................... 37 8.1.2. Verpleegkundige ontwikkelingen op de verloskundige afdeling ............................. 37 8.1.3. Pijnbestrijding tijdens de baring ............................................................................... 38 8.1.4. Het verloskundig samenwerkingsverband (VSV) Almere ....................................... 38 8.2. Zorgaanbod voor probleemzwangeren (zwangeren met psychosociale en/of psychiatrische problematiek).................................................................................................. 38 8.2.1. Onderdelen van dit zorgaanbod:............................................................................... 38 8.2.2. Overige activiteiten in dit kader ............................................................................... 39 8.2.3. De Extra Zorg Poli (EZP)......................................................................................... 39 8.2.4. Het klinisch kraambed en maatschappelijk werk ..................................................... 40 8.3. Verloskundige uitkomsten............................................................................................... 40 8.3.1. Aantal partus de laatste 12 jaar ............................................................................... 40 8.3.2. Jaaroverzicht verloskunde ........................................................................................ 41 8.3.3. VOKS spiegeling wijze partus en mortaliteit ........................................................... 46 8.3.4. Opvallend in de PRN................................................................................................ 47 8.4. Kwaliteitsindicatoren verloskunde .................................................................................. 51 8.4.1. NVOG ...................................................................................................................... 51 8.4.2. Zizo indicatoren........................................................................................................ 52 8.4.3. IGZ indicatoren ........................................................................................................ 53 8.5. Maternale sterfte .............................................................................................................. 54 8.6. Perinatale sterfte .............................................................................................................. 54 8.6.1. Termijn 16 t/m 23+6 wk........................................................................................... 54 8.6.2. Termijn 24 t/m 27+6 wk........................................................................................... 56 8.6.3. Termijn 28 t/m 31+6 wk........................................................................................... 57 8.6.4. Termijn 32 t/m 36+6 wk........................................................................................... 57 8.6.5. Termijn 37 t/m 41+6 wk.......................................................................................... 58 8.7. Overplaatsingen verloskunde .......................................................................................... 58 8.7.1. Intra-uteriene overplaatsingen voor 32 weken ivm derde lijns zorg ........................ 59 8.7.2. Intra-uteriene overplaatsingen na 32 weken ivm derde lijns zorg ........................... 60 8.7.3. Postpartum overplaatsingen ivm derde lijns zorg .................................................... 61 8.7.4. Overplaatsingen ivm plaatsgebrek couveuse intra-uterien ....................................... 62 3


8.7.5. Overplaatsingen postpartum ivm plaatsgebrek couveuse ........................................ 62 8.7.6. Overplaatsingen vanuit andere ziekenhuizen ........................................................... 62 8.8. Versies van stuiten .......................................................................................................... 62 9. Gynaecologie...........................................................................................................................64 9.1. Gynaecologie poliklinisch ............................................................................................... 64 9.2. Seksuologie ..................................................................................................................... 64 9.3. Menopauzepoli ................................................................................................................ 64 9.4. Poliklinische Operatie Kamer (POK) .............................................................................. 64 9.5. Gynaecologische afdeling ............................................................................................... 64 9.6. Operatieve gynaecologie ................................................................................................. 65 9.7. Overzicht gynaecologische operaties .............................................................................. 65 9.8. Overzicht ingrepen op Poliklinische Operatie Kamer (POK) ......................................... 67 10. Gynaecologische oncologie ..................................................................................................68 10.1. Overzicht nieuwe oncologiepatiĂŤnten ........................................................................... 68 10.2. Cervixcarcinoom ........................................................................................................... 68 10.3. Corpuscarcinoom .......................................................................................................... 69 10.4. Ovariumcarcinoom ........................................................................................................ 72 10.5. Borderline ovarium carcinoom ...................................................................................... 73 10.6. Vulvacarcinoom ............................................................................................................ 74 10.7. Mola .............................................................................................................................. 74 11. Abortushulpverlening...........................................................................................................75 11.1. Werkwijze ..................................................................................................................... 75 11.2. Aantallen afspraken ....................................................................................................... 75 11.3. Woonplaats .................................................................................................................... 75 11.4. Leeftijd .......................................................................................................................... 75 11.5. Behandeling ................................................................................................................... 76 11.6. Complicaties .................................................................................................................. 76 12. Urogynaecologie ...................................................................................................................77 12.1. Personele bezetting ........................................................................................................ 77 12.2. Werkwijze incontinentiepolikliniek .............................................................................. 77 12.3. Multidisciplinair bekkenbodemoverleg......................................................................... 77 12.4. Aantallen patienten en verwijzers ................................................................................. 77 12.5. Operatieve urogynaecologie .......................................................................................... 78 12.6. Complicaties .................................................................................................................. 78 12.7. Wetenschappelijk onderzoek......................................................................................... 78 13. Congres en nascholingsbezoek .............................................................................................79 14. Wetenschappelijke activiteiten en publicaties ......................................................................81 14.1. Participatie in wetenschappelijk onderzoek .................................................................. 81 14.2. Publicaties ..................................................................................................................... 81 14.3. Voordrachten ................................................................................................................. 82 15. Overige activiteiten ...............................................................................................................83 15.1. Activiteiten in het ziekenhuis ........................................................................................ 83 15.2. Activiteiten extern ......................................................................................................... 83 16. Lidmaatschappen...................................................................................................................84 4


1. Inleiding 1.1. Het jaar 2012 in vogelvlucht Enkele high-lights van 2012: • • • • • • • • • • • • • • •

Een zeer goede kwaliteitsvisitatie Een nieuwe EVR structuur met Bart van Aken als voorzitter in ‘the lead’, ondersteund door bedrijfsleider Een nieuwe opleider: Marchien van Baal Intake bespreking van alle zwangeren met opstellen zorgpad/beleidsplan en indeling low/medium/high risk begeleiding Geïntensiveerde samenwerking met eerste lijn in diverse werkgroepen om ‘te ontschotten’ en gezamenlijke zorg te initiëren Goede implementatie van protocol besprekingen en betrokkenheid AIOS bij opstellen protocollen Steeds meer ook medische protocollen in Idoc en start opschoning Idoc mbt oude protocollen Een nieuwe opzet van de spoedpoli voor meer professionele, effectieve en optimale zorg Start met meer ‘gentle’ keizersnede: kind vanaf geboorte ook op OK en verkoeverkamer zoveel mogelijk bij moeder Participatie in het onderzoek ‘Healthy Pregnancy for All’ met vragenlijsten voor zwangeren over sociaaleconomische risicofactoren Start van EMDR therapie op poli seksuologie bij vrouwen met traumatische seksuele ervaringen in het verleden Voor de derde maal een nominatie in de verkiezing voor het beste coschap en voor de tweede maal daadwerkelijke verkiezing als beste coschap Implementatie van de oefenpop ‘Noelle’ in de trainingen voor acute situaties Een goed opleidingsklimaat met het zevende opleidingsweekeind in Ehrwald De eerste twee AIOS die hun opleiding in het Flevoziekenhuis begonnen en die deze ook in het Flevoziekenhuis afrondden

En continuering van: • • • • • • • • • • • • • • •

Planetree werken zowel op de short-stay afdeling als op de verloskundige afdeling met de kraamsuites Enquêtes die tonen dat patiënten zeer tevreden zijn Goede ‘zorgstraten’ als cervixpoli, vulva poli, menopauze poli, bekkenbodempoli, abortuspoli, extra zorg poli, POP-poli, poli voor diabetische zwangeren en zwangeren met hormonale problematiek Goede resultaten fertiliteit poli met relatief weinig meerlingen Goede echoscopische diagnostiek Participatie in perinatal audit met een gedreven audit-team Participatie in wetenschappelijk onderzoek van Consortium en eigen wetenschappelijk onderzoek Verdere ontwikkeling en invulling van aandachtsgebieden Opleiding AIOS (achtste jaar) in samenwerking met AMC en VUMC Wekelijks uur onderwijs aan de A(N)IOS, ingeroosterd op dagen dat er veel assistenten aanwezig zijn Update van protocollen Een zeer actieve DIM commissie met regelmatige terugkoppeling over verbeteracties Een goede complicatieregistratie en regelmatige complicatiebesprekingen Website vakgroep met veel informatie over onderzoeken, behandelingen, wetenschappelijk onderzoek, medewerkers, NVOG-folders, etc Goede ondersteuning bij het schrijven van het jaarverslag

5


1.2. Personele ontwikkelingen De vakgroep, bestaande uit van Aken, van Alphen, van Baal, Dommerholt, van Doorenmaalen, Lely, Lenglet Kleiverda, en Ruhe verwelkomde collega Gerards. Henri Dommerholt, in 2011 met pensioen gegaan, bleef beschikbaar als vaste waarnemer. Het team tweede lijns verloskundigen was zoals voorheen de spil in de dagelijkse zorg op de verloskunde afdeling en verrichtte ook veel andere taken. Arja Jaarsveld, Hilde Beeren, Ingrid Powel, Jeannette van Capelleveen, Karin van Loenen, Marina Hugenholtz, Magrieta Engel, Maud Timmermans, Sandra van Poppelen en Ellen de Vries droegen ieder op hun eigen wijze hieraan bij. AIOS waren zoals gebruikelijk zowel vanuit het AMC als het VUMC afkomstig. Flip vd Made, Freek Groenman, Heleen Betjes, Jelle Schaaf, Karlijn Vollebregt, Kimiko Kleiman en Mireille Duindam, brachten (een deel van) 2012 bij ons door. Bij de ANIOS waren er zoals gebruikelijk mutaties. Terwijl en Daphne van Vliet, Frederiek van Mameren, Lotte Nieuwenhuis, Kevin Voogdt en Philip Greggers bleven, veelal in combinatie met een promotieonderzoek, namen wij afscheid van Yoav Senft en Magali Netten. Sabine Bakhuizen en Laura van Vliet werden als nieuwe ANIOS verwelkomd. De fertiliteitarts Ine Kimmel droeg voor het elfde jaar de dagelijkse zorg voor de fertiliteitpolikliniek, gesuperviseerd door Kees Lely. Het echoteam, bestaande uit Cora Verschuur, Hanneke Tees en José Duzijn en zo nodig aangevuld door Jeannette van Capelleveen leverde als vanouds goede kwaliteit van verloskundige en gynaecologische echo’s. Derde lijns echoscopie werd verricht door Marcel van Alphen en Franca Gerards. Franca Gerards versterkte ook Inge Ruhe op de incontinentiepoli. Marchien van Baal en Merel van Doorenmaalen professionaliseerden de oncologische zorg nog verder met de nurse practitionar Chantal Esveld en verpleegkundige Marielise Reuchlin. Fayette Buijst met uitgebreide ervaring in vele gebieden van de verloskundige zorg kwam ons op de poli versterken om deze grondig te reorganiseren. Verpleegkundigen kregen daarbij een duidelijkere taak. De seksuologe Minke de Boer, tevens werkzaam bij de Seksuologische Praktijk SPA, zette haar eigen poli in het Flevoziekenhuis voort en nam ook deel in het bekkenbodemteam. Elles Garcia leverde voor het vierde jaar voortreffelijke zorg aan een groot aantal zwangeren met een ongewenste zwangerschap in de abortuspolikliniek bij de GGD. Bij het maatschappelijk werk namen wij afscheid van Christa Wessels en Anita Schut. Gelukkig konden wij Sylvia Brons verwelkomen als ervaren maatschappelijk werkster voor de coördinatie van zorg bij veel zwangeren van de extra zorg poli met ernstige psychosociale problematiek. 1.3. Vakgroep organisatie Vakgroepsvergaderingen vonden maandelijks plaats, soms in het ziekenhuis, soms daarbuiten. Merel van Doorenmaalen was daarbij technisch voorzitter. Bart van Aken bleef vakgroep voorzitter en werd daarnaast EVRvoorzitter. Laurita Geers, bedrijfsleider van de EVR participeerde in de vakgroepsvergaderingen, die door Sandra Lascaris werden genotuleerd. Marchien van Baal nam per 1 juli het opleiderschap van Gunilla Kleiverda over, die plaatsvervangend opleider werd. Evenals in voorgaande jaren vonden enkele beleidsdagen met externe consultants plaats. Voor het zevende jaar was er een zinvol en gezellig onderwijs/ski weekeind van AIOS en ‘bazen’ in Ehrwald, Oostenrijk.

6


1.4. Aandachtsgebieden en FTE B. van Aken (Bart)

1.0

Climacterium / Innovatie Minimaal invasieve chirurgie

M van Alphen (Marcel)

1.0

Perinatologie Minimaal invasieve chirurgie

Dr. W.M van Baal (Marchien)

1.0

Oncologie Minimaal invasieve chirurgie

M. van Doorenmaalen (Merel)

0.8

Oncologie

Dr. F.A. Gerards (Franca)

0.8

Urogynaecologie Geavanceerd echoscopisch onderzoek

C. Lely (Cees)

1.0

Voortplantingsgeneeskunde Minimaal invasieve chirurgie Climacterium

J. Lenglet (Joris)

1.0

Perinatologie Minimaal invasieve chirurgie

Dr. G. Kleiverda (Gunilla)

0.8

Perinatologie Benigne gynaecologie Psychosomatiek/seksuologie

I.M.C. Ruhe (Inge)

1.0

Urogynaecologie

7


2. Personele bezetting 2.1. Gynaecologen Bart van Aken Marchien van Baal Franca Gerards Joris Lenglet Inge Ruhe

Marcel van Alphen Merel van Doorenmaalen Gunilla Kleiverda Kees Lely

Waarnemer: Henri Dommerholt 2.2. Oud Gynaecologen Lodewijk Bosch van Drakestein Klaas Jaarsma

Henri Dommerholt Anne-Mieke Omtzigt

2.3. AIOS Karlijn Vollebregt (tot medio mei) Heleen Betjes Mireille Duindam Flip vd Made (tot medio september)

Freek Groenman Kimiko Kleiman Jelle Schaaf

2.4. Oud assistenten Gabriela Dias Pereira (Beverwijk) Soerin Mahadew (Dirksland) Gijs van Unnik (Leiden) Ramon Smulders (UMCU)

Linda Bouma (Heerenveen) Karlijn Vollebregt (Haarlem) Flip vd Made (Rotterdam)

2.5. Echoscopisten Cora Verschuur JosĂŠ Duzijn Jeannette van Capelleveen (tevens verloskundige) Hanneke Tees 2.6. ANIOS Frederiek van Mameren Daphne van Vliet Kevin Voogdt

Lotte Nieuwenhuis Philip Greggers-Peusch

In dienst Laura van Vliet Sabine Bakhuizen

Uit dienst Yoav Senft Magali Netten.

2.7. Verloskundigen Hilde Beeren Marina Hugenholtz Maud Timmermans Sandra Makkinje Ingrid Powel

Arja Jaarsveld Karin van Loenen Margrietta Engel Ellen de Vries Jeannette van Capelleveen, tevens echoscopiste

2.8. Fertiliteitpoli Fertiliteitarts: Ine Kimmel, Cees Lely Verpleegkundigen: Carolina Messink, Ingeborg Westenberg Analisten: Ellen van Wingerden, Anneke van Seggelen, Linda Lubken Ondersteuning: Carola van Putten, Pauline Eek, Resy Koopmanschap

8


2.9. Incontinentiepoli Gynaecologen: Inge Ruhe, Franca Gerards Incontinentieverpleegkundige: Susette Hooijen Fysiotherapeuten: Dineke Bekedam en Margot Roberts 2.10. Abortuspoli Arts: Elles Garcia Gynaecoloog: Gunilla Kleiverda Ondersteuning: Babs Meij 2.11. Menopauzepoli Gynaecologen: Bart van Aken en Kees Lely Internist: Robin Hes Verpleegkundige: Mirjam Hartsuiker 2.12. Extra Zorg Poli Verloskundigen: Arja Jaarsveld, Karin van Loenen, Magrietta Engel Maatschappelijk werk: Christa Wessels en Anita Schut, later Sylvia Brons 2.13. POP-poli Psychiater: Monique Frohn, later Delphine L端cht-Ambe Obstetricus: Gunilla Kleiverda Pediater: Dianne Maingay, Saskia Wolt Aanmelding/ondersteuning: Wendy Tang 2.14. Secretariaat Desiree Jerphanion (o.a. jaarverslag assistentie) Willy Zaal Sandra Lascaris (vakgroep notulering)

Wendy Tang (o.a. POP-poli/onderwijsplanning) Jacqueline de Jager (Senior)

2.15. Polikliniekassistentie Angela Panchoe Babs Meij Chantal Esveld (nurse-practitionar) Els Fischer Emy vd Weerdt Ineke van Hoeflaken Jacqueline de Jager (Senior) Kim Mulders (verpleegkundige) Marielise Reuchlin (verpleegkundige) Mirjam Hartsuiker (verpleegkundige) Miranda van Leeuwen Marjolein Lindeboom Nancy Voskes Olga van Pelt Tasia Kalis Wanda Ugwa Brigitte Arts Desiree Jerphanion Ellen Berendrecht Nora Chahid Erica Borsch 2.16. Verpleegafdeling Verloskundige afdeling: bedrijfsleider Laurita Geers Senior zorgeenheid verloskunde: Sandra Ramdin en Annet Moleveld Senior OKE verloskunde: Louise Mossad en Jeanne vd Schalie Gynaecologische afdeling: teamleider: Akke Klijnstra

9


3. Kwaliteit 3.1. Algemeen In dit jaarverslag is voor de derde maal een hoofdstuk kwaliteit opgenomen. Met betrekking tot de protocollen werd een forse inhaalslag gemaakt, veel protocollen kregen een update, medische protocollen werden ook in idoc geplaatst, en controle vond plaats op de aansluiting tussen medische en verpleegkundige protocollen. 3.2. Planetree Het Flevoziekenhuis werd in 2010 als eerste Europees ziekenhuis gecertificeerd als Planetreeziekenhuis. Het planetreeconcept is in 2012 steeds meer gemeengoed geworden in de verloskundige en gynaecologische zorgverlening. Op alle niveaus wordt gestreefd de zorg daadwerkelijk aan te laten sluiten bij wensen van patiënten. 3.3. Tevredenheid patiënten Sinds enkele jaren voert Mediquest elk kwartaal een cliënt tevredenheid onderzoek uit. Evenals in voorgaande jaren beoordeelden patiënten onze zorg als zeer goed, met ‘rapportcijfers’ van 8 of hoger voor verschillende aspecten van de zorg, zoals bejegening en medische deskundigheid. Alleen de ontslag-procedure, met een score tussen de 7 en 8, blijft een aandachtspunt. 3.4. Klachten De relatief eenvoudige klachten worden door de afdelingen zelf afgehandeld en bij meer complexe of multidisciplinaire klachten gebeurt dit met de inzet van een klachtenfunctionaris. De klachtencommissie rapporteert in haar jaarrapportage ten opzichte van 2011 een opmerkelijke daling bij de EVR Gynaecologie/Verloskunde en Fertiliteit, t.w. 38% (van 53 naar 33). 3.5. Perinatal audit Sinds 2010 participeert het Flevoziekenhuis in de landelijke Perinatale Audit. Tijdens een Perinatale Audit analyseren zorgverleners op een kritische, gestructureerde manier de daadwerkelijk verleende zorg. Het gaat om vragen als: • Is er optimale zorg verleend? Of zijn er momenten geweest waarop de zorg anders of beter had gekund? • Hebben de betrokken zorgverleners zich gehouden aan richtlijnen, standaarden of protocollen, afspraken tussen beroepsgroepen of gangbare zorg? • Behoeven deze richtlijnen, protocollen of afspraken aangepast te worden? • Hoe wordt dit geïmplementeerd? In 2012 werd tijdens drie bijeenkomsten alle a terme perinatale sterfte geëvalueerd met de betrokken hulpverleners. De gevonden sub-standaard factoren zijn in de landelijke database opgenomen en op lokaal niveau binnen het verloskundig samenwerkingsverband (VSV) besproken. Voorbeelden van ondernomen acties nav de perinatal audit in 2012 zijn • Minder leven protocol • Gegevens uitwisselen 1e-2e lijn • Logistiek spoedconsulten overdag • Werkafspraak overdracht • IUVD protocol aangescherpt, met name PA en cytogenetisch onderzoek De leden van de perinatale auditwerkgroep in 2012 waren: Maud Timmermans, klinisch verloskundige Hilde Beeren, klinisch verloskundige Louise Mossad, senior verpleegkundige Frank Schuerman, kinderarts Annelies Jonker, eerstelijns verloskundige Dagmar Kurtze, eerstelijns verloskundige Gunilla Kleiverda, gynaecoloog

3.6. Audit Eclampsie In 2012 vond in het kader van de kwaliteitsvisitatie een audit (pre-)eclampsie plaats.

10


3.7. Verloskundige drills De training van verloskundige calamiteiten werd in 2012 voortgezet. Nieuw was het gebruik van de bevallingssimulator Noëlle. Reanimatietraining voor pasgeborenen wordt separaat onder verantwoordelijkheid van de neonatologen georganiseerd. 3.8. IFMS Alle gynaecologen namen deel aan de Groep-IFMS aangeboden aan de hele vakgroep. 3.9. Kwaliteitsvisitatie De kwaliteitsvisitatie verliep zeer positief. Er werden een vijftal adviezen geformuleerd betreffende contacten met eerste lijns verloskundigen, feedback en onderwijs aan verloskundigen, 1:1 verpleging durante partu, regie op de verloskamers en versimpeling van de complexe automatisering en statusvoering. 3.10. Contacten met de eerste lijn Goede contacten met onze verwijzers, huisartsen en verloskundigen, zijn van groot belang. Zij kunnen zeer laagdrempelig overleggen via het spoedsein van met de dienstdoende gynaecoloog. Op de spoedpoli kunnen acute patiënten direct gezien worden. Van elke nieuwe patiënt wordt een brief tijdens het consult geschreven, die direct elektronisch aan de huisarts verstuurd wordt. Op de jaarlijks terugkerende ‘compagnondagen’, twee identieke opleidingsdagen voor huisartsen en specialisten rond een bepaald thema, is altijd een vertegenwoordiging van de vakgroep aanwezig. Voor de eerste lijns verloskundigen bestaat de mogelijkheid tijdens het maandelijkse VSV casus te bespreken, zonder de zwangere te verwijzen. 3.11. Dim Commissie

1. Aantal meldingen Verdeling meldingen van poli en afdeling

350 300

138 250 200

2012 2011

150

105

2010

100 50

10 25 14

82

0

poli

afd

Een toename van meldingen sinds 2010, waarbij er op de poli relatief weinig gemeld wordt.

2. Aantal meldingen per maand

11


3. Aard van de meldingen Aard van de meldingen 40

39

35 31

30

28

28

25 21

20

22

20

2010 17

18

2011

17

15

6

5

7

2012

12 12 10

8

6

10

8

5 4

2

6

34

2

11 0

le

ed

Bl o

Ap pa r

at u

ur /M at er B ia en eh al an Bl In oe de fo dp lin r M m ro g ed at du ie ic ct ve at en ie rs /V tre oc kk ht in to g ed Pa i t ie en nt i n O id g nd en er tif zo ic at ek O ie ve /v rig Pe er ,n w rs Sp is l on ec se ee ia lin ls lis g b tis ch eze tti e ng af de lin ge n

n

0

0

Va l

5

11

10

10

Meldingen over medicatie namen toe, meldingen over identificatie namen fors af.

4. Verdeling per risico 2011

Geen opvallende verschuivingen tov voorgaande jaren, iets vaker code geel 5. Meldingen per Dimmer Wie DIMmen er? 40 37

40

37

35 30

27 26

25

21

20

17 14 12

15 10 5

4 21

9 6

9 4 0 1 10

8 2

1312

10

2010 2011 2012

7 4 4 0

A

rt

A

po th e sas ek s G i yn ste n ae co t l oo K K ra g am ind e ve ra rt rz s or O ge La & G bo nd e ve rp rato le eg rium ku nd ig e O ve rig Se Ve ni rl or Ve o s ku rp n le eg dig e ku nd ig e

0

25

21

Een toename van Dimmen door arts-assistenten en verloskundigen, soms ook in opdracht van de gynaecoloog Werkwijze Dimcommissie verloskunde 2012 De Dimcommissie vergadert 1x per 2 weken, uitsluitend met minimaal 3 van de 6 commissieleden kunnen er

12


beslissingen genomen worden t.a.v. de meldingen. Dit jaar hebben we de meldingen gegroepeerd naar soort meldingen die met andere disciplines te maken hebben en deze groep meldingen doorgesproken met een aanspreekpunt van de betreffende discipline; apotheek en kinderartsen. Dit werd door beide partijen zeer doeltreffend gevonden; er konden goede werkafspraken gemaakt worden en meldingen daarmee worden afgesloten. Alle meldingen zijn op 2 na afgesloten in 2012.

6.

Ingezette verbeteracties 2012

Afdeling verloskunde: • Degene die de 9507 heeft dient Mosos O/CTG te openen en notities te maken als er een zwangere belt. • Alle verpleegkundigen worden geschoold in venapunctie. • Werkafspraken gemaakt rondom de nacontrole kraamvrouwen. • Extra uitleg over het gebruik van de noodbel en het piepersysteem na laten kijken. De TD is uitgenodigd voor extra uitleg op het teamoverleg • Er zal een serie klinische lessen gegeven worden mbt glucoseprotocol. • Bij elke overdracht zal er aandacht worden besteed aan glucoses bij pasgeborenen • Computerproblemen zijn extra onder de aandacht van medische techniek en ICT gebracht. 3 laptops zijn vervangen en voortaan is helpdesk het eerste aanspreekpunt zodat er 1 registratiebron is. Ontbrekende informatie: • Aandachtspunt voor alle disciplines om ook in Mosos te noteren als je handeling bij een patiënte uitvoert (observeren, bloed afnemen e.d.) ook bij consulten. • Als er een patiënte belt is moet er eerst in Mosos gekeken worden alvorens afspraken te maken met de patient. Ook zal er een notitie in Mosos gemaakt worden over het telefoongesprek. • Melding over onduidelijke en diverse soorten en plaatsen van protocollen: De protocollen die in een map op het netwerk staan zijn opgeschoond en zoveel mogelijk op IDoc geplaatst. De geplaatste protocollen zijn verwijderd en apart geplaatst om onduidelijkheid en dubbelingen te voorkomen. • Onvoldoende medicijnpompen beschikbaar: afgesproken dat Medische Techniek meldt als materiaal gereed is zodat afdeling deze kan ophalen. • Oudste van dienst zowel voor G0 als voor GG0 wordt aangegeven op het weekrooster met een blauwe streep zodat duidelijk is wie verantwoordelijk voor het invullen van de checklist. • Medicatie werd niet in de koelkast gezet: in overleg met de apotheek: blijven wij zelf controleren of er medicatie gebracht is en zal de apotheek vermelden dat het een koelkastartikel bevat. • Prepar toedienen bij versie: de werkafspraak wordt aangepast met: de arts die de versie uit gaat voeren noemt een tijdstip en dan 15 min te voren checkt de verpleegkundige dit en kan de Prepar toegediend. • Babyreanimatiekoffer bevatte 2 lijsten mbt het aanvullen van de koffer wat fouten gaf, dit is aangepast tot 1 lijst. • Gesprekken met een anesthesist ivm regelmatig terugkerende communicatieproblemen • UHP met geheimhouding, afspraken met maatschappelijk werk gemaakt en de hele casus geëvalueerd. • Dubbelcheck medicatie, zijn hier ziekenhuisbrede instructies voor of hebben wij afdelingsafspraken uitgebreid? • Ontslagcommissie bezig om de ontslagprocedure te bekijken en waarnodig te verbeteren • Arts-assistenten van de kindergeneeskunde hebben een stethoscoop bij zich als ze naar de OK gaan voor een sectio. • Aanpassing weegbeleid. Baby’s elke dag wegen. • In overleg met functieafdeling is er een werkafspraak ECG maken door functieafdeling ontworpen. • Een aantal zaken vanuit meldingen zijn als attentiepunt in de nieuwsbrief genoemd, dit betrof geen nieuwe afspraken maar reeds bestaande afspraken die hiermee nog eens extra onder de aandacht gebracht zijn.

Klinicom:

13


• • •

In het dagelijkse KortOverlegMoment zal Klinicom als vast bespreekpunt opgenomen worden of de gemiste medicatie kan in het K.O.M-schrift gezet, dan kunnen ze het op een later tijdstip rustig uit gewerkt worden waardoor het hopelijk minder vaak gaat voorkomen dat verpleegkundigen medicatie moeten geven die niet in Klinicom staat. Niet om de verantwoording af te schuiven maar op elkaar te ondersteunen in werkprocessen. De artsen en verloskundigen hebben als aandachtspunt om vóórdat de patiënt naar de OK gaat voor sectio als voorwerk de medicatie al in Klinicom te zetten. N.a.v. vele meldingen m.b.t. fouten invoer Klinicom zijn er 2 behandelplannen gemaakt in Klinicom zodat artsen sneller en makkelijker medicatie in kunnen voeren. Problemen met Klinicom en SAP worden besproken met CAB en apotheek. CAB zal een lijst maken van alle mogelijke scenario's zoals patiënten zich kunnen aanmelden bij de inschrijfbalie. Al deze scenario’s zullen worden getest en per "geval" een duidelijke instructie maken hoe de namen in SAP moeten worden ingevuld om het correct in het EVS te krijgen. Deze instructie wordt daarna toegepast bij het inschrijfbureau, de SEH en de Poli's, op die plekken waar patiëntnamen kunnen worden ingetoetst en/of gemuteerd. N.a.v. overleg apotheker nieuw beleid rondom Fraxiparine toediening voor obese patiënten

Poli verloskunde Poli diensttelefoon frequent bezet door doorschakelen van de diensttelefoon naar de balie als deze bezet is. Echter de balietelefoon is ook vaak bezet waardoor het kan voorkomen dat je lang moet wachten. Opgelost door door te schakelen naar minder bezet nummer.

7.

Plannen voor 2013

In overleg met DIMcommissie en EVR leiding is voor het eerste kwartaal 2013 de registratie van het voorschrijven en toedienen van medicatie in Klinicom en Mosos als speerpunt uitgeroepen. Medewerkers zullen nog meer gestimuleerd worden te melden, vooral de meldingen op de poli bleven ver achter in de verwachtingen, dus daar zal een verbetertraject op ingezet worden.

14


3.12. Complicaties Zoals in voorgaande jaren, is er goede discipline in het registreren van complicaties tijdens een OK. Het herkennen en erkennen en registreren van complicaties in het post-operatieve beloop blijft een aandachtspunt. Ernstige complicaties, waarvoor IC opname noodzakelijk was, zijn mbv IC-registratie alle nogmaals nagegaan. Een aantal complicaties, zoals nabloedingen, lijkt de laatste 2 jaar vaker voor te komen, maar is waarschijnlijk het gevolg van betere registratie van bloedverlies > 1000 cc bij een operatie. Ook het mislukken van een procedure (veelal hysteroscopie op de POK) wordt vaker als complicatie (h)erkend. Naar aard volgens NVOG-classificatie De volgende tabel toont complicaties gerangschikt volgens de NVOG classificatie. 2008 2009 2010 Infecties a. Lokaal infiltraat/abces 10 4 11 b. Orgaan niveau 4 8 6 c. Systemisch 3 8 Letsels a. Grote vaten 1 b. Darm 3 3 3 c. Urinewegen 11 8 9 d. Uterus fausse route/perforatie 11 13 11 e. Cervix 1 f. Overig 3 2 5 4 Wonddefect (Na)bloedingen, hematomen incl bloedverlies > 1000 cc 26 29 20 0 Trombose/embolie a. Trombosebeen, bekkentrombose b. Longembolie c. Sin sag thomb of elders trombose Functiestoornis a. Urineretentie/incontinentie 5 6 1 b. Ileus 1 2 1 c. Nier/leverfu stoornis d. OHSS 1 e. Overig, bv pijn/recidief (vanaf 2011) 2 Systematisch a. Medicatiefout 0 b. Bijwerking medicatie 1 2 c. Anesthesie 1 a. mislukken procedure 11 14 Technisch b. overig 1 Partus PE gerelateerd 3 Uterusruptuur 2 1 Rectovag fistel 4 3 7 Conversie 7 6 12 IC-opname

2011

2012

12 3

9 6 11

1 1 7 12

5 11 10

1 6 49

1 2 38

1 3

4 2

6

3

1 10 3

2 21

1 2 1 9

2 2 7 8

15


Gerelateerd aan soort operatie Hysteroscopie (n=15) • Perforatie / fausse route (7) • Incomplete verwijdering rest (1) • Te pijnlijk voor POK / ostium niet te passeren (5) • Verdenking PID 2 dagen postoperatief (1) • Bloeding > 1000 cc (1) Essure (n=7) • Te pijnlijk, gestaakt (2) • Tweede poging (4) • Derde poging (1) • Verwijderen tubae ivm buikpijn na Essure (voor 2012) Novasure (n= 12) • Cervixstenose na eerdere novasure (1) • Mislukt door afwijkend cavum (1) • Mislukt te klein cavum (1`) • Mislukt overig (6) • Buikpijn eci 6e dag post OK waarvoor opname (1) • Perforatie, ingreep niet uitgevoerd (2) Spontane abortus en APLA (n= 36) Voor complicaties APLA zie ook hoofdstuk 11 • Curettage ivm rest na eerdere curettage (5) • Curettage ivm (vermeende) rest na medicamenteuze behandeling (28) • Bloedverlies > 1 liter (2) • Koorts postoperatief waarvoor antibiotica (1) AUE (n=10) • Blaaslaesie (2) • Topabces • Bloedverlies > 1000 cc en blaaslaesie • Bloedverlies > 1000 cc en koorts • Bloedverlies > 1000 cc • Nabloeding, relaparotomie (2) • Bloedverlies > 1000 cc en tophematoom en ileus (bij conversie) • Blaaslaesie (na conversie LH), later faciitis necroticans en uiteindelijk overleden in AMC VUE (n=7) • Tophematoom, spontaan ontlast en diagn skopie (1) • Nabloeding waarvoor tomie (1) • Nabloeding waarvoor skopie (2) • Nabloeding conservatief (1) • Blaaslaesie (1) • Conversie naar tomie (2) • Tophematoom (conservatief) (1) LH (n=8) • Conversie (2) • Open vaginatop met verdenking tubaprolaps waarvoor re-OK • Blaaslaesie, bloedverlies 1000 cc • Topabces • Bloeding epigastrische vaten overhecht • Nabloeding na 2 dagen waarvoor inspectie op OK • 6 dagen postoperatief opgenomen met sepsis

16


Laparotomie stagering / debulking (n=4) • Blaaslaesie (2) • Wondinfect (1) • Bloedverlies > 1000 cc (1) Laparotomie overig (n=3) • Wondhematoom (1) • Wondinfect (2) Prolaps en incontinentie operaties (n=12) • Urineretentie na elevate anterior (1), na VUE met VW/AW-plastiek (1), na VW plastiek (1) • Tophematoom, spontaan ontlast na VUE met VW plastiek (1) • Dunne darm laesie bij enterocele / AW plastiek (1) • Cystitis na VW/AW plastiek (2x), na SSF (1x) • Hematoom (pararectaal) bij SSF met koorts waarvoor antibiotica (1x) • Blaaslaesie dubbelzijdig bij TVT • Blaaslaesie enkelzijdig bij TVT • Nabloeding na SSF en voorwandplastiek (1) Laparoscopie (n= 7) • Heropname ileus na EUG • Darmlaesie bij adnex OK • Infiltraat buikwand • Abces buikwand • Bloeding en conversie • Conversie • Hematoom en abces in buikwand Sterilisatie laparoscopisch (n=1) • Opname ivm koorts (tevens novasure) postoperatief Lletz (n=2) • Opname op IC met streptokok groep A sepsis na tevens plaatsen Mirena • Nabloeding, aangestipt met AgNO3 Vulva-operaties (n=2) • Wonddehiscentie na labiumcorrectie • Recidief bartolinitis binnen 2 wk na marsupialisatie Conversie (n=7) • Skopie -> tomie ivm EUG • VUE –AUE (2x) • LH- AUE (2x) • Lap scop BSO-> lap scop TLH een BSO ivm bloeding en verdenking maligniteit • Lap adnex -> tomie Sectio (n=30) • Ileus (1) • > 1000 cc bloedverlies (12) • Wondhematoom (1) • Wondabces (3) • Wonddehiscentie (1) • Koorts algemeen (5, waarvan 1 met ARDS en IC) • UWI (2) • Uterusruptuur (2) • Darmlaesie (1) • Blaaslaesie (1)

17


• • • •

Geen goede pijnstilling bij opspuiten epiduraal (1) Neuropathische pijn na epiduraal (1) Acuut re falen bij mitraal stenose en opname IC (1) 3 weken na SC zeer forse nabloeding waarvoor uterusextirpatie (1)

Zwangerschap/partus/kraambed (n=2) • Rectovaginale fistel na totaalruptuur gehecht eind 2011 • Rectovaginale fistel na VE en epi

IC opname (n=8) • Repeat SC bij NVO, repeat laparotomie, forse Hb daling en shock, zeer groot retroperitoneaal hematoom, 8 PC • Hoge vaginawandrupturen bdz na vag partus, 8 FFP’s, tampon • OSAS / apneu na prim SC bij BMI van 45 • Atonie na prim SC, 5 l bloedverlies, bakriballon, embolisatie • Curettage ivm placentarest 12 dagen pp, atone nabloeding, embolisatie, tamponade • Na SC dyspneu en koorts, lage saturatie, verdenking sepsis, opIC ernstige mitraalklepstenose met overplaatsing AMC • Atone nabloeding bij SC met zeer fors bloedverlies en opname IC • Partus immaturus, shock, ARDS 3.13. Complicatiebespreking De complicatiebespreking vindt een maal per twee maanden plaats. Door de AIOS wordt het totale aantal complicaties besproken en één of meerdere complicaties worden verder uitgediept. 3.14. Kwaliteitsindicatoren Kwaliteitsindicatoren verloskunde worden beschreven bij hoofdstuk 8.4

18


4. Opleiding 4.1. Algemeen Per 1 juli nam Marchien van Baal het opleiderschap van Gunilla Kleiverda over. Na 7.5 jaar opleider te zijn geweest, werd zij op feestelijke wijze door de assistenten ‘uitgegeten’ en vervult zij nu de rol van plaatsvervangend opleider. 4.2. Besprekingen Ochtendoverdracht Avondoverdracht Grote visite verloskunde Grote visite verloskunde en indicatie bespreking Preoperatieve gynaecologie bespreking Kinderartsen-gynaecologenoverleg Verloskundig samenwerkingsverband IUVD-bespreking Perinatal audit Gynaecologische oncologiebespreking Complicatiebespreking Refereren PICO coassistenten Protocol, bijzondere casus, etc. Video-bespreking Klinisch Pathologische Conferenties (ziekenhuisbreed) Algemene oncologiebespreking (ziekenhuisbreed) Discipline overstijgend onderwijs (ziekenhuisbreed)

dagelijks van 8.00-8.30 dagelijks van 16.45-17.00 maandagochtend 8.30-10.00 woensdagmiddag 12.30-14.00 dinsdagmiddag 13.00-14.00 1e maandag vd maand 13.00-14.00 maandelijks donderdag 17.00-18.00 driemaandelijks voorafgaand aan VSV enkele keren per jaar dinsdag van 09.00-09:30 uur met CGOA 6 maal per jaar, donderdag tussen de middag 6 maal per jaar, donderdag tussen de middag donderdag tussen de middag 2 van de 4 weken maandag 13-14 uur (1-2 maal per maand) maandag 13-14 uur (1 maal per maand) 6 maal per jaar eerste woensdag even maand twee wekelijks vijfde maandag van de maand

4.3. Inwerken, begeleiden, bewaken voortgang en intervisie assistenten Nieuwe ANIOS zonder klinische ervaring worden vier weken ingewerkt, op de verloskamer, echokamer, afdeling en polikliniek. Het inwerken van nieuwe AIOS gebeurt volgens een zelfde soort inwerkschema. Eerdere expertise en werkervaring worden hierbij betrokken. Voor de dagelijkse begeleiding is altijd een dienstdoende gynaecoloog beschikbaar met een vast dienstsein. Sinds 2011 werken de ANIOS meer in tweetallen waardoor er meer continuïteit is bij de zorg voor opgenomen patiënten. Tevens werden de ANIOS sinds 2011 ook meer structureel naast een ervaren verloskundige of samen met AIOS op de verloskamers ingedeeld om verloskundige expertise bij werkzaamheden op de verloskamers te ontwikkelen. Vanuit het ziekenhuis werd aan alle assistenten intervisie aangeboden. Deze sessies onder leiding van twee huisartsen bieden assistenten de mogelijkheid om problematische opleidingssituaties met elkaar te bespreken en ook van elkaar feedback te krijgen. 4.4. Ontwikkelen van vaardigheden Diverse instrumenten en cursussen staan ter beschikking voor het ontwikkelen van vaardigheden. Naast de oefenbox is er de Simendo, met een geavanceerde module sinds 2011. Met deze oefeningen wordt de oog-hand coördinatie t.b.v. het laparoscopisch opereren geoptimaliseerd. Het ziekenhuis verzorgt naast de ATLS en BTLS sinds 2011 ook een bagagecursus voor beginnende assistenten. De neonatologie-afdeling verzorgt regelmatig resuscitatie drills. Tevens vonden verloskundige drills plaats, waarvan een van de opleidingsassistenten de medeorganisator was. Het fantoom bleef gebruikt worden voor het trainen van bijvoorbeeld de stuitbevalling. Maandelijks vinden video-besprekingen van gesprekken door de assistenten plaats, waarbij de opleider en plaatsvervangend opleider aanwezig zijn. 4.5. Onderwijs AIOS Het theoretisch onderwijs in het Flevoziekenhuis aan A(N)IOS vond zoals voorheen wekelijks plaats tussen 8.30 en 9.30 op een dag dat zoveel mogelijk (opleidings)assistenten aanwezig zijn. Afhankelijk van wensen van de assistenten, worden soms ook gastsprekers gevraagd, of presenteren de AIOS iets over hun eigen onderzoek. Evenals in voorafgaande jaren werden ook een deel van de voortgangstoets ook in dit uur onderwijs behandeld.

19


Naast het onderwijs verzorgd door de vakgroep, was er in 2012 ook weer vakgroep overstijgend onderwijs voor alle (co)assistenten werkzaam in het Flevoziekenhuis. Daarnaast volgden de AIOS het landelijke onderwijs en het regionale clusteronderwijs van het AMC/VUMC, dat vijf maal per jaar in een van de clusterklinieken wordt gegeven. 4.6. Bewaking kwaliteit opleiding De opleidingsvergadering vond reglementair vier maal per jaar plaats. Ook vonden driemaandelijkse voortgangsgesprekken tussen opleider en alle AIOS plaats, terwijl de plaatsvervangend opleider de voortgang van de ANIOS bewaakte. Daarnaast vond in 2012 weer een opleidingsweekeind (het zevende) plaats in Ehrwald, waarbij in een goede sfeer zeer openhartig alle aspecten van de opleiding geĂŤvalueerd werden. Ook vond in 2012 de jaarlijkse clusterevaluatie plaats aan de hand van de set-Q en de D-rect. Resultaten van alle clusterklinieken werden door AMC-AIOS gepresenteerd en later ook weer in het Flevoziekenhuis met AIOS, opleiders en de COC besproken. Zoals inmiddels gebruikelijk, kwam het Flevoziekenhuis weer als een leuk en goed opleidingsziekenhuis uit de bus.

4.7. Opleiding coassistenten Zoals vanouds organiseerden de verloskundigen een uitgebreide introductiedag voor het acht weken durende coschap voor tweede fase coassistenten. Hilde Beeren verzorgde ook de tussenbeoordelingen na 4 weken, terwijl het eindgesprek met Marchien van Baal of Gunilla Kleiverda plaats vond. De positieve beoordelingen van de coassistenten, die in 2010 al tot een nominatie voor het beste coschap verloskunde en gynaecologie hadden geleid, zorgden in 2012 evenals in 2011 voor het winnen van de prijs voor het beste coschap in het AMC cluster. Ook passeerden weer een groot aantal junior coassistenten voor een driedaagse kenningsmakingstage. Hun oordeel was eveneens positief. Het onderwijs aan de coassistenten werd verzorgd door de A(N)IOS, tweede lijns verloskundigen en gynaecologen. In de laatste weken tijdens het coschap presenteren coassistenten een PICO / referaat.

20


5. Polikliniek en productie 5.1. Polikliniekmedewerkers Scholing aan medewerkers werd voortgezet, en een start werd gemaakt met taakdifferentiatie in het kader van reorganisatie van de poli. Patiënten werden zoals voorheen via de wachtkamer TV op de hoogte gehouden van ziekenhuisinformatie, nieuwe ontwikkelingen in de verloskunde en gynaecologie en eventuele uitloop van spreekuren. 5.2. Productieoverzicht De productieparameters bleven in dezelfde orde van grootte als voorafgaande jaren. 2001 7.378

2002 7.767

2003 8.293

2004 8.421

2005 8.480

2006 9.223

2007 9.372

2008 9.691

2009 9.996

2010 9.576

2011 10.549

2012 10.523

16.691

23.905

29.954

28.999

29.601

28.947

28.055

22.740

24.768

23.428

26.031

28.863

Dagverpleging

1042

1011

1322

1371

1428

1549

1856

1658

1646

2064

2027

1870

Opnamen Gem verpleegduur

3.445 2.7

3.359 2.7

3.600 2.7

3.476 3.0

3.683 2.8

3.732 2.8

3.791 3.5

3.937 3.3

3.902 3.7

4.017 2.7

4.055 2.6

4.077 2.7

Patiënt eenheden

39.803

42.906

42.690

44.926

46.284

47.988

48.948

49.279

49.979

50.712

49.968

Eerste polibezoek Herhaal bezoeken

39.354

5.3. Verrichtingen Onderstaand aantal verrichtingen is gebaseerd op gegevens uit de financiële registratie. De cijfers geven niet alleen aantallen echo’s van echoscopisten (zie 5.2) weer, maar ook die door anderen gemaakt, voor zover declarabel.

- echo’s verloskundig - dopplers - echo gynaecologish - echo ovulatie inductie - colposcopie - udo’s - HSG’s

2002 6765

2003 4167

2004 4149

2005 5297

2006 6442

2007 6116

2008 7670

2009 8612

2010 10683

2011 11407

2012 11695

670 5558

1058 9215

1374 9765

1447 10331

1317 10028

909 8567

1151 8409

1929 8309

1608 7711

1481 7370

891 7473

3096

3544

2098

3392

3410

3288

2959

3164

3332

3466

3310

192 71 84

178 119 72

197 123 93

171 150 81

196 135 68

250 119 82

254 71 57

317 107 56

427 114 74

363 113 65

418 122 101

21


5.4. Adherentie Evenals in voorafgaande jaren heeft de vakgroep verloskunde/gynaecologie in vergelijking met het ziekenhuis een zeer hoge adherentie, zowel poliklinisch als klinisch, alhoewel ze iets terug lopen. Adhaerentiecijfers over 2012 waren ten tijde van het schrijven van het jaarverslag nog niet bekend.

Inwoners Polikl adh -adherentie FZ Almere -adherentie FZ totaal - adh vlk/gyn Almere - adh vlk/gyn totaal Klin+dag adh adherentie FZ Almere adherentie FZ totaal -adh vlk/gyn Almere - adh vlk/gyn totaal

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 158.902 165.106 170.704 175.007 178.466 180.924 183.270 185.746 188.160 190.766 120.617 128.444 133.751 137.099 140.766 144.797 144.049 148.165 148.326 154.553 (75.9) (77.8) (78.4) (78.3) (78.9) (80.1) (78.6) (79.8) (78.8) (81.1) 128.344 137.735 143.750 147.704 152.301 153.104 152.851 160.061 156.444 166.015 (80.7) (83.4) (84.2) (84.4) (85.3) (84.6) (81.2) (84.0) (81.1) (85.0) 133.222 141.165 145.098 149.062 152.519 155.896 158.302 160.210 161.370 167.779 (83.8) (85.5) (85.0) (85.2) (85.5) (86.1) (86.4) (86.3) (85.8) (88.0) 142.942 152.235 155.382 161.118 168.206 168.681 173.381 175.892 175.922 184.967 (89.9) (92.2) (91.0) (92.1) (94.3) (93.2) (92.4) (91.6) (90.7) (88.0)

109.156 115.651 118.950 123.451 126.486 130.623 130.457 135.112 139.348 144.993 (68.6) (70.0) (67.7%) (70.5) (70.9) (72.1) (71.0) (72.7) (74.1) (75.9) 114.264 121.852 124.896 128.721 132.877 137.530 138.060 143.673 147.846 154.400 (71.9) (73.8) (73.2) (73.6) (74.5) (76.0) (73.9) (75.5) (76.6) (78.4) 138.706 147.384 152.073 150.975 153.271 157.589 157.435 161.693 162.305 162.020 (87.2) (89.3) (89.1) (86.3) (85.9) (87.1) (85.9) (87.1) (86.3) (85.0) 143.450 153.424 157.422 156.623 160.024 (90.2) (92.9) (92.2) (89.5) (89.7)

164960 173.162 171.108 170.902 171.154 (91.1) (93.7) (90.3) (89.0) (88.8)

5.5. Gemiddelde verpleegduur Een eenduidige verklaring voor de toegenomen opnameduur de afgelopen jaren en de sinds 2010 sterk afgenomen opnameduur is niet voorhanden. VERPLDUUR Landelijk Almere

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

4.3 2.7

4.2 2.7

4.1 2.7

4.0 2.7

3.9 3.0

3.0 2.8

2.9 2.8

2.8 3.5

2.7 3.3

2.6 3.7

3.2 2.7

3.3 2.6

2.9 2.7

Vanaf 2004 website bron Prismant

22


6. Fertiliteit 6.1. Aantal polikliniekbezoeken fertiliteit 2002 1143 5063 6206

Eerste consult Herhaal consult Totaal werkelijk consult

2003 1578 6262 7736

2004 1601 4921 6455

2005 1473 5930 7316

2006 1674 6226 7909

2007 1569 5865 8043

2008 1496 5961 7617

2009 1476 6300 8079

2010 1007 7018 8025

2011 1139 7593 8732

2012 936 5630 6566

6.2. Resultaten transport IVF en ICSI OVERALL IVF EN ICSI

AANTAL

% PER CYCLUS *

Gestarte cycli Follikelpuncties* Embryotransf** Zwangersch** -Doorg.zw.schap --meerling 2-ling

08 218 173 156 53 36 3

09 217 156 145 57 45 1

10 214 168 151 61 42 1

11 226 178 153 71 50 0

12 213 166 153 62 45 0

IVF Gestarte cycli Follikelpunct * Embryotransf** Zwangersch ** -doorg. zwschap -- meerling 2-ling

08 139 111 98 34 22 2

09 134 90 85 25 21 1

10 121 91 84 25 16 1

11 123 90 78 36 22 0

12 123 91 82 32 22 0

ICSI Gestarte cycli Follikelpunct* Embryotransf** Zwangersch ** -doorg zwschap .waarvan meerling

08 79 62 58 19 14 1

09 83 66 60 32 24 0

10 93 77 67 36 26 0

11 103 88 75 35 28 0

12 90 75 69 30 23 0

RESULTATEN CRYO Aantal cycli Aantal ontdooiingen -embryo transfer Zwangerschappen -doorgaande zwangerschap -gemelli

08

09

10

11

12

79.4 71.6 24.3 20.8 8.3

71.9 92.9 28.8 31.0 2.2

78.5 89.9 28.6 19.6 2.4

78.8 86.0 31.4 22.1 0

77.9 71.8 29.1 21.1 0

08

09

10

11

12

79.9 70.5 24.5 15.8 9.1

73.2 63.4 27.8 15.7 4.8

75.2 69.4 27.5 13.2 0.8

73.2 86.7 29.3 17.9 0

74 66.7 26.0 17.9 0

08

09

10

11

78.5 73.4 24.1 17.7 1.3

79.5 90.9 38.5 36.4 0

82.8 72.0 38.7 28.0 0

85.4 85.2 34.0 27.2 0

%/EMBRYOTRANSFER 08

09

10

11

12

34.0 23.1

39.3 31.0

40.4 27.8

46.4 32.7

40.5 29.4

08

09

10

11

12

34.7 22.4

29.8 24.7

29.8 19.1

46.2 28.2

39.0 26.8

12

08

09

10

11

12

83.3 76.7 33.3 25.5 0

32.8 24.1 1.7

48.5 40 0

53.7 38.8 0

46.7 37.3 0

43.5 33.3 0

2007 46 (%)

2008 51 (%)

2009 72 (%)

2010 113

39 (89) 17 (37) 11 (28) 3 (27)

45 (88) 16 (31) 9 (56) 2 (22)

65 (90) 22 (34) 14 (22) 3 (21)

108(96) 34(32) 24 (22) 3 (13)

2011 201 (%) 142 (70.6) 133 (93.7) 43 (30.3) 24 (16.9) 1 (0.7)

2012 196 (%) 129 (60.6) 108 (55%) 39 (20%) 25 (12%) 1(0.7)

6.3. Resultaten IUI IUI Aantal cycli Zwangerschap Doorgaande zwschap -- gemelli

2005 386 30 (7.8) 22 (73) 0

2006 447 41 (9.2) 33 (80) 1

2007 416 31 (7.5) 28 (65) 0

2008 381 32 (8.4) 25 (78) 0

2009 336 32 (9.5) 26 (81) 0

2010 464 51(11.0) 36 (71) 0

2011 393 52(13.2) 42 (81) 0

2012 404 35 (8.6) 28 (80) 1

23


6.4. Beschouwing en bijzonderheden IVF en IVF/ICSI Het aantal behandelingen, het aantal gecancelde cycli de resultaten en de cryo cycli en resultaten zijn weinig veranderd in de afgelopen jaren. We bevinden ons in een rustig continu端m. Volgend jaar wellicht veranderingen in het zorgpakket en mogelijk verstoring van ons continu端m. We wachten af. IUI Het aantal IUI behandelingen was in 2012 onveranderd ook daar een soort steady state. En verder: Stond 2012 opnieuw in het teken van de kwaliteit. Het bezoek van de accreditatiecommissie van de CCKL, gericht op het fertiliteitlaboratorium als onderdeel van het grote geheel aan laboratoria in huis van november 2011, werd februari 2012 afgesloten met het verkrijgen van de accreditatie.

.

24


7. Echoscopie 7.1. Personele ontwikkelingen Echoscopisten in 2012 waren: José Duzijn, Cora Verschuur, Hanneke Tees en Jeannette van Capelleveen. De volgende bij/nascholingen en opleidingen werden in 2012 gevolgd: José Duzijn • 13 jan werkgroep foetale echoscopie AMC • 09 mrt contractantenbijeenkomst AMC (studies triple-P, ASB, Promexil en effectiviteit SEO) • 22 jun prenatale diagnostiek van nierafw, AMC • 01 okt Jubileum symposium Biomedic Almere • 26 okt Neurosonografiecursus FMF (Pistorius) • 17 dec bijscholing QF-PCR stand alone en prenatale array, AMC Cora Verschuur • Ik zie iets bij uw kindje 2 16 mrt 2012 • Jubileum symposium Biomedic. Echoscopie in de Gynaecologie en Obstetrie. 1okt 2012 • De 1e trimesterscan,zijn we klaar voor de toekomst? BEN 9nov 2012 • Bijscholing QF-PCR stand alone en prenatale array AMC 17dec 2012. Hanneke Tees • nov certificaat NT-meting behaald 7.2. Aantallen en soorten echo’s door echoscopisten De echoscopisten verrichtten iets minder verloskundige echo’s dan in voorgaande jaren. Door een andere wijze van boeken vond een verschuiving plaats in de classificatie van SEO’s van eerste naar tweede lijn. Het aantal dubbeltesten, waarmee eind 2004 gestart werd, bleef min of meer hetzelfde als in de afgelopen jaren.

Zw. echo < 16 weken Zw. echo > 16 weken Totaal zwangeren echo Gynaecologische echo

T.B.V. EERSTE LIJN 2004 2005 2006 2313 2334 2454 1182 1379 2659 3495 3713 5084 1495 1456 1327

2007 2230 2780 5010 887

2008 2094 2985 5079 671

2009 2554 3395 5949 753

2010 2520 3469 5989 360

2011 2471 3643 6114 210

2012 1860 2793 4653 148

Zw. echo < 16 weken Zw. echo > 16 weken Totaal zwangeren echo Doppler

.T.B.V. TWEEDE LIJN 2004 2005 2006 245 272 306 1371 1298 1141 1616 1570 1447 1355 1415 1153

2007 254 1010 1264 1112

2008 123 542 665 889

2009 88 641 729 1441

2010 137 786 823 1444

2011 61 535 596 1299

2012 366 1231 1597 741

2007 2484 3790 6274

2008 2217 3527 5744

2009 2642 4036 6678

2010 2657 4255 6912

2011 2522 4178 6710

2012 2226 4024 6250

Zw. echo < 16 weken Zw. echo > 16 weken Totaal zwangeren echo

TOTAAL 2004 2005 2558 2606 2553 2677 5111 5283

EERSTE TRIMESTER SCREENING 2006 < 36 jaar 512 > 36 jaar 166 Verhoogd risico (>36 jr) Totaal 678 WEGGEBLEVEN ZONDER BERICHT Aantal

2006 2760 3800 6560

2007 254 170 424

2008 444 74 22 (16) 518 2008 161

2009 383 169 20 (14) 552 2009 262

2010 346 197 26 (19) 543 2010 136

2011 380 177 23 (17) 557

2012 383 170 24 (13) 553

2011 197

2012 129

25


7.3. Echoscopisch onderzoek: geavanceerd echoscopisch onderzoek Zoals in voorgaande jaren verrichte Marcel van Alphen de structureel echoscopische diagnostiek naar aangeboren afwijkingen in samenwerking met het AMC. Daarmee functioneert de afdeling als satellietkliniek van het AMC waarbij er nauwe banden bestaan met de afdeling Prenatale Diagnostiek. In 2012 verrichtte ook Franca Gerards dit onderzoek. Verwijzing voor een second opinion of aanvullende (invasieve) diagnostiek is evenals in voorgaande jaren zeer vlot en laagdrempelig mogelijk, zoals ook blijkt uit de beschrijvingen van onderstaande casus. De herhalingsfactor ligt evenals in voorafgaande jaren laag, daar ook een groot aantal zwangeren voor verdere controle / prenatale begeleiding en partus werd doorverwezen naar het AMC. 7.4. Bevindingen geavanceerd echoscopisch onderzoek (GE0) A. Algemeen 1. Aantal verwezen zwangere vrouwen 2. Aantal verwezen foetussen 3. Totaal aantal geavanceerde ultrageluidsonderzoeken 4. Herhalingsfactor 5. Mediane am duur bij 1e consult (weken) 6. Minimale am duur bij 1e consult (weken) 7. Maximale am duur bij 1e consult (weken)

Groep I

Groep II

281 296 351 1,25 20+2 11+0 36+2 Zwangeren

B. Groep I: Reden van verwijzing 1. Verhoogd risico (VR) i.v.m afwijking in 1e graad 2. VR ivm afwijking 2e graad of meerdere familieleden 3. Zwangere met insuline afhankelijke diabetes mellitus 4. Teratogeen (medicijnen, drugs, straling, chemother) 5. Monochoriale tweeling 6. Zwangere ziet af van invasieve diagnostiek 7. Overige redenen 8. Totaal groep I C. Groep II: reden van verwijzing 1. Echoscopische verdenking op één of meer structurele afwijkingen 2. Verdikte NT (met normaal karyogram 3. Verhoogde AFP in vruchtwater 4. Fœtale hartritmestoornis 5. Maternale infectieziekte met foetaal effect 6. Negatieve discongruentie (fœtale buikomtrek < p5) 7. Oligohydramnion (diepste vruchtwaterpocket <2 cm) 8. Polyhydramnion (diepste vruchtwaterpocket > 8cm) 9. Divers (totaal van ondergenoemde items Afwijkende cytogenetische bevindingen Irregulaire antistoffen Overige (specificeer): 10. Totaal groep II

Totaal

166 169 214 1,29 25+6 11+4 41+1 Foetussen

100 77 18 28 7 2 49 281 Zwangeren

102 82 18 29 14 2 49 296 Foetussen

447 465 565 1,26 20+4 11+0 41+1 Foetussen met afwijkingen 4 3 1 1 2 1 0 12

94

95

Foetussen met afwijkingen 35

6 0 31 0 14 5 10

7 0 32 0 14 5 10

0 0 1 0 0 1 0

1

1

0

3 166

3 169

0 37

26


Aantal D1. Neutrale buiseffect Anencefalie, exencefalie Spina bifida Encefalokele Anders Totaal D2. Intracraniële afwijkingen Microcefalie Infratentoriële afwijkingen Supratentoriële afwijkingen Hydrocefalie Holoprosencefalie Andere supratentoriële afwijkingen Supratentoriële afwijkingen (totaal) Totaal D3. Aangezichtsafwijkingen Schisis lip/kaak/palatum Anders Totaal D4. Afwijkingen nek/huid Hygroma colli Oedeem Anders Totaal D5. Intrathoracale afwijkingen A. Afwijkingen hart/grote vaten Afwijkingen aan instroom en atria (incl. ASDs) Áfwijkingen aan AV-kleppen (incl. AVSD’s) Geïsoleerde VSD’s Hypoplastische linkerventrikel Hypoplastische rechterventrikel Afwijkingen aan de uitstroom (incl. boogafwijkingen) Complexe hartafwijkingen Anders (cardiomyopathie) Totaal B. Longafwijkingen CCAML/ Longsequester Anders Totaal D6. Hernia diafragmatica Hernia diafragmatica D7. Buikwanddefecten Omfalokèle Gastroschisis Anders Totaal

Karyotypering

Afwijkend karyotype

1 1

1 1

Zwangerschafbreking 1 1 0 0

2

2

1

1

5 1

2 1

0 0

0 0

6

3

0

0

2

1

0

0

2

1

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

0

1 3

1 3

0 0

0 1

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

27


D8. Intra-abdominale afwijkingen A. Cysten Cysten B. Gastro-intestinale afwijkingen Oesofagusafwijkingen Duodenum- of darmobstructie Anders (kalkspots in lever) Totaal C. Urogenitale afwijkingen Unilaterale nierafwijking Bilaterale nierafwijking Nieragenesie Pyelectasie (>=10 mm bij +/- 32 weken) Hydronefrose/megaureter/megablaas Multicysteuze nierdysplasie Polycysteuze nierdysplasie Anders Afwijkende genitalia Totaal D. Intra-abdominale afwijkingen anders Intra-abdominale anders D9. Afwijkingen skelet/ ledematen SkeletdysplasieĂŤn Klompvoeten Anders Totaal D10. Echomarkers GeĂŻsoleerd Twee of meer Totaal D11. Hydrops foetalis Ten gevolge van foetale anemie Anders E.c.i. Totaal D12. Hartritmestoornissen Extrasystolen Bradycardie Tachycardie Totaal D13. Multipele congenitale afwijkingen Multipele congenitale afwijkingen D14. Monochoriale gemelligraviditeit TTTS D15. Intra-uterine groeiachterstand Intra-uteriene groeiachterstand D16. Afwijkend vruchtwatercompartiment Anhydramnion Polyhydramnion Totaal D17. Navelstrengafwijkingen Single umbilical artery Anders Totaal

Aantal

Karyotypering

Afwijkend karyotype

Zwangerschafbreking

1

1

0

0

1

1

0

0

8 2 1 2

1 0 0 1

0 0 0 0

0 0 0 0

1 14

0 2

0 0

0 0

1 2

1 1

0 0

0 0

2

1

0

0

29 4 33

2 2 4

0 1 1

0 1 1

31

1

0

0

1 32

0 1

0 0

0 0

2

2

2

2

1

1

0

0

14

1

0

1

5 10 15

2 0 2

0 0 0

1 0 1

8 1 9

1 1 2

0 0 0

0 0 0

28


D18. Placenta-afwijkingen Chorio-angioom Amnionstreng Anders Totaal

1

0

0

0

2

0

0

0

E. Samenvattende bevindingen bij ultrageluidonderzoek en aanvullende invasieve diagnostiek groep I en II Totaal aantal foetussen zonder afwijkingen Totaal aantal foetussen met geïsoleerde afw (excl echomarkers) Totaal aantal foetussen met multipele congenitale afwijkingen Totaal afw bevindingen t.a.v. groei, vrw, navelstreng, placenta F. Afwijkend zwangerschapsbeloop en uitkomst 1. Beloop Zwangerschapsafbreking <24 weken ≥ 24 weken Totaal IUVD < 24 weken (inclusief miskraam) ≥ 24 weken 2. Partus Zwangerschapsduur < 28 weken Zwangerschapsduur ≥ 28 weken én < 37 weken Partus ≥ 37 weken (AT) 3. Kind Levend (minimaal tot 28 dagen) Perinatale sterfte (intra-uterien, dur partu, t/m 1e levensweek) Laat neonatale sterfte (7-28 dagen) Postneonatale sterfte (> 28 dagen-1 jaar) 4. Obductie Obductie G. Follow up en opbrengst 1. Follow up bekend 2. Fout-positieven 3. Fout-negatieven

Aantal

Gekaryotypeerd

2010 331 25 4 12

2011 342 35 5 28

2012 416 34 2 40

2010 4 5 3

2011 10 8 5 3

2012 0 5 2 0

9

8 0 8

7

9

5 0 5

7

5 0 5

5 0 5

3 2

2 2

3 2

1

1 1

0 1

13 18 310

8 32 370

11 29 407

9 1 2

6 1 19

4 1 5

12 2

400 9 1 0

12 0 0

9

18 7 1 0

6 0 0

4

6

4

3

400 4 1

432 3 1

23 2 1

8 0 0

329 2 2

Afwijkingen: Onderstaand de afwijkingen zoals op de echo-kamer ontdekt. Soms vond ook directe verwijzing naar het AMC plaats. Daardoor zijn niet alle onder beschreven bevindingen als afwijkingen in bovenstaande tabellen meegenomen. Afwijkingen CZS 41 jaar, AD 21 wkn hydrocephalus – SO AMC: hydrocephalus, brachycephalie, inlet VSD en nuchal fold. AP: trisomie 21. Zwangerschap getermineerd bij AD 23+5wkn. 35 jaar, AD 20+2 wkn milde ventriculomegalie; SO AMC – beeld idem. TORCH neg. Bij vervolgecho’ binnen de marges. Inleiding bij AD 35+4wkn ivm IUGR. Sp Aav dochter 1870g – geen afwijkingen. 35 jaar, AD 20+4wkn eenzijdige ventriculomegalie. SO AMC: beeld idem. TORCH/trombocyten antistoffen neg. Verdere verloop onbekend (naar buitenland). 28 jaar, Moeder bekend met sterk ontregelde diabetes en G6PD. AD 14 wkn caudale regressie, navelstrengcyste. SO AMC – beeld idem – ouders wensen geen invasieve diagnostiek. Later anhydramnion-oligohydramnion. AD 34+5wkn sec SC (AMC) zoon 2515g. Caudale regressie, geen longproblematiek.

29


28 jaar, AD 14+2 - 3e ventrikel vergroot; so AMC variant op normale, maar corpus callosum gedeeltelijk te visualiseren, imponeert normaal. TORCHes neg, dd partiële cc agenesie blijft staan. 40+5 doorgeleiding VE ivm verdenking foetale nood, jongen goede start – geen afwijkingen. 26 jaar, AD 11+5: exencephalie - wenst geen aanvullende diagnostiek - AD13+3 curettage, ongecompliceerd verloop. 34 jaar, AD 20+5: 21/3 SEO wijde laterale ventrikel; AMC 22/3 aldaar ingezet: TORCH?, Thrombocyten antistoffen geen afwijkingen, AP 46XX, controle echo 4/6 geen ventriculomegalie. AD 40+1 sp thuis bevallen. Gezonde zoon 3420g (3mnd pp consult kinderneurologie AMC). 30 jaar, AD 28+2 Verwijde laterale ventrikel; SO AMC milde ventriculomegalie re achterhoorn bevestigd; bloeding, infectie? verder geen bijz; vervolg alhier. Echo bij 32 weken laterale ventrikel 0,4 cm duidelijk afgenomen, normaal aspect. 39 wkn sp Aav meisje 3730 gr, geen afwijkingen. 34 jaar, AD12 weken; termijnecho beeld v exencephalie. Alhier bevestigd – SO AMC Geen invasieve diagnostiek - exencephalie bevestigd, infauste prognose, zwangerschap getermineerd in AMC – diagnose bevestigd AMC. 29 jaar, 10+4 termijn (via poli fert.) exencephaal, so AMC bevestigd en CVS. AD 11+1 curettage alhier, ongecompliceerd verloop. 26 jaar, AD 20+3 seo: vermis agenesie (partieel) - SO AMC 21+3 Dandy Walker variant of distaal vermis defect. Bij 22 weken AP normaal karyotype. 23+4 MRI en echo onderzoek. NT genormaliseerd. Geen aanwijzingen voor structurele afwijkingen. AD 40+1 mec vrw, sp Aav jongen 3510 gr AS 9/10 controle kinderarts geen bijzonderheden. 3 mndn pp controle AMC kinderneuroloog. 33 jaar, AD 20+4 SEO verwijde laterale en 3e ventrikel; GUO partiële corpus callosum agenesie? Verwijzing AMC bevindingen idem. Lab TORCH/thrombocyt gb. MRI bij foetus: geen aanvullende info. AD 37 wkn prim SC (CIF) gezonde zoon 2980g, 3mnd pp icc kinderneuroloog. 19 jaar, AD 26+4 verwijde laterale ventrikel 9,37 mm – SO AMC 27+3 milde unilaterale ventricolomegalie, herh echo 4 wkn, TORCH/trombocyten antistoffen niet afwijkend. Geen AP. AD 40+4 meisje, consult ka gb. Consult AMC 3mnd pp. 34 jaar, AD 30 wkn laterale ventrikel 1,1 cm SO AMC echo: bevestiging, geen andere afwijkingen. Biometrie P95 en polyhydramnion. Conclusie: geïsoleerde afwijking. Dd doorgemaakte infectie, craniële bloeding, syndroom. Foetale prognose onzeker, in literatuur als relatief gunstig beschreven. Advies biometrie/vruchtwater vervolgen, OGTT. AC > p95. 37+5 ballonpriming, oxytocine, nvo, sec sc. Jongen 3640 (p50-80) AS 9/9. geen bijzonderheden. 3 mnd pp consult kinderneuroloog. Aangezichtsafwijkingen 34 jaar, AD 20+1 unilaterale cheilognatopalatoschisis – SO AMC: bevindingen idem. Geen invasieve diagnostiek (zien ouders van af), AD 41+2 zoon 3130g – diagnose bevestigd. Verdere behandeling schisisteam AMC 35 jaar, AD 20wkn SEO dubbelzijdige schisis en VSD - So AMC bevestiging dbz schizis, verder geen aanwijzingen voor afwijkingen (geen VSD). Ouders wensen geen AP. Echo 30 weken, schizisteam. AD 39+2 sp ww, srom, sec sc. Jongen 4010 gram. cheilognatoschizis bdz drinkt goed mbv habermannspeen. 2 dgn pp ontslag. Behandeling schizisteam AMC. 24 jaar, SEO 19+3 verdenking schisis, polydactylie; GEO geen aanwijzingen voor afwijkingen. Controle 4 wkn, geen bijzonderheden. 38 wkn inleiding sec sc meisje 2690 gram AS 6/8 kortdurend PEEP vlot herstel. Geen cong afw. 3 dgn pp ontslag. 25 jaar, 19+4 SEO schisis bovenlip. SO AMC. AD 38+5 sp Aav jongen 2910 gram. AS 9/10. BV Consult kinderarts: cheilognatopalato-schisis unilateraal rechts waarvoor verdere controle en begeleiding door het schisisteam in het AMC. Zelfde dag ontslag.

30


Afwijkingen nek/huid 27 jaar, AD 12 wkn nekplooi 4 mm; SO AMC NT 4,4 mm, hypoplastisch neusbeen. CVS 46XX. 41+1 sp aav, meisje 3085 gr. AS 9/10. 29 jr, AD 12wkn gesepteerd hygroma – SO AMC: Aldaar neg HA. M&M inleiding – bleek trisomie 18. Hartafwijkingen 40 jaar, AD 20+1 SEO: VSD? SO AMC AP gehad, normale karyotypering XY.: twijfel over VSD, later mogelijk hooggelegen musculair VSD of geen afwijkingen. 40+5 sp Aav. Gezonde zoon 3665 gram AS 9/10. 32 jaar, AD 20+2 SEO: VSD? AD 20+3 GEO: geen aanwijzingen voor aangeboren afw. 40+0 sp Aav meisje 4035 gram. Goede conditie. 42 jaar, AD 20+5 SEO verdenking double outlet RV AD 21 wkn SO AMC: tetralogie v Fallot-achtig (DORV/VSD met ductusafhankelijkheid + PS), cliënt wenst geen karyotypering. Advies: baring in AMC. AD 39 weken inleiding in AMC, sp jongen 3500 gram. AS na 5:9. Opname op Neonatologie. Tetralogie van Fallot – OK in LUMC. 29 jaar, AD 20+1 SEO : hart afwijkend; monoventrikel - GEO dd hypoplastisch linker hartsyndroom, monoventrikel AD 20+4 SO AMC AP gedaan: 46XY. HP li HS en double outlet. Bij AD 21+3 zwangerschap getermineerd in AMC. 36 jaar, 20+2 SEO VSD? – GEO: geen hartafwijking, geen vervolgafspraak. 41+1 inleiding, sec SC, gezonde dochter 4790 gr AS 9/9/10. 28 jaar, AD 20+6 SEO afwijkende positie hart, 2 vaten in de NS. AD 21+1 GUO hartas afwijkend naar mediaan, aorta ascendens en boog lijken te smal - SO AMC: dextrocardie en 2 vaten ns; echo cardioloog: vermoeden op coarctatio aortae, hart vena cava sup sin naar sinus coronarius en dextrocardie; overname zorg aldaar. Beleid: partus AMC, opname op high care tot na sluiting van de ductus (evt Prostin). Nog niet bevallen 27 jaar, AD 11+6 combinatietest,: hygroma colli? SO AMC: tris 21 risico 1:60 tris 18 1:3100 tris 13 1:1900. AP normale uitslag (anamnestisch). echo cor AMC: monoventrikel/groot AVSD? Lymfatic sac en ook mgl afwijkende hersenstructuren. Advies GEO 14 wkn AMC. Hypoplastisch linkerhartsyndroom, met aorta en mitralis atresie en tricuspidalisinsufficiëntie. Complexe hartafwijking, evt in meerdere tempi operatief te verhelpen. chromosomenonderzoek: enkel array onderzoek uitgevoerd: normaal profiel. AD 15+1 zwangerschapsafbreking AMC. 37 jaar, AD 9+3 hydrops en hygroma colli AD 11+3 AMC CVS. AMC : uitgebreide hygroma colli, aanwijzingen voor cardiale anomalie dan wel aneuploidie. Geen invasieve diagnostiek ivm wens tot zwangerschapsafbreking AD 11+5 ongecompliceerde curettage.

Hernia diafragmatica 33 jaar, AD 20+1 SEO hernia diafragmatica, hart naar re verplaatst. GEO bevestiging. AMC idem – AP:46XY. Erasmus MC: maag bevindt zich in de thorax, normale cardiale dimensies, beide ventrikels op p5. Liver down en de O/E LHR is 29,6%. Ouders zien af van foetale therapie Leuven. Opvang in 3e lijns centrum met ECMO ivm risico op (ernstige) respiratoire insufficiëntie pp tgv longhypoplasie. 35+3 opname Erasmus ivm PROM. AD 35+5 sp Aav jongen 2800 P50-80 AS 2/6. Nog geen info vervolg binnen 28 jaar, AD 20+3 GEO verdenking hernia diafragmatica – SO AMC: beeld idem – AP 46XY Partus Erasmus Rotterdam – nog geen gegevens binnen

Afwijkingen tractus digestivus 33 jaar, AD21+6 SEO geen bijzonderheden. AD 37 wkn groeiecho: wijde darmlissen, verhoogde peristaltiek, biometrie P10. 37+3 poli pren diagn AMC echo: idem, vooral colon. Megacolon? Overname zorg. AMC 37+5

31


Inleiding ivm verdenking megacolon. AD 37+6 sp Aav 2050g opname op kinderafdeling AMC. Overname kinderchirurg ivm volvulus van de dunne darm. 28 jaar, AD 20+5 SEO echogene darmen GEO nauwelijks/geen echogene darmen, zekerheidshalve TORCH:ingezet. Nog niet bevallen. 36 jaar, AD 19+6 SEO echodense rand rond lever. SO AMC; geïsoleerd VSD, echogene darmen, echogene spikkels in lever. B/ CF diagnostiek, TOPCO + PARVO B19, amniocentese. Echocardiografie. GEO AMC: geen afw, overname van zorg op verzoek pte. AD 38+2 AMC jongen 3365 gram hypospadie. 3 dd pp palatoschizis ontdekt korte opname FZH aangepaste voeding. 35 jaar, AD 22+1 SEO en vervolg SEO dubieuze maagvulling - GEO AD 23+2 geen aanwijzingen voor afwijkingen. AD 39+2 poliklinische partus sp Aav gezonde zoon 3935g. Afwijkingen tractus urogenitalis 26 jaar, AD 32+3 bij echogroei intra-abdominale cyste: beeld van ovariumcyste; SO AMC DD darmduplicatuur, mesenteriaalcyste, cyste omentum. AD 39+6 sp Aav gezonde dochter 3205g pp cyste ovarium bevestigd – wordt poliklinisch vervolgd. 30 jaar AD 20+1 SEO polycysteuze nier rechts, GUO uniloculaire multicysteuze nier Re, AMC: idem AP geen afwijkingen; AD 40+4 sp ww dik mec houdend vrw, VE zoon 3235 gr, consult kk pp Multicysteuze nier Re bevestigd. Bij 5 maanden korte opname wgs een milde dehydratie bij GE-itis, waarvoor rehydratie. Ongecompliceerd beloop. 25 jaar, AD 21+3 li pyleum 5,1 mm, echogene darmen; GEO lokaal echogene darmen, pyelectasie 0,29 li en 0,19 re. Dd CF/inf/chrom afw. Ouders: geen vervolg ond gewenst behalve: TORCH neg. Controle echo 29+1 geen aanw voor cong afw, echogene darmen niet noemenswaard. 38+4 gezonde zoon 3170gr. 25 jaar, AD 19+6 SEO pyelectasie li nier 0,9cm; GEO bdz pyelectasie; controle echo: 31+4, Milde pyelectasie bij linker nier, geen vervolgcontr nodig. 38+2 jongen 3560 gr AS 9/10. 29 jaar, AD 32 controle nierpyela, re pyleum gb, li pylum 1,7 cm, enige stuwing, nier vergroot. AMC milde hydronefrose li geen hydro ureter en norm blaasvulling. Relatief gunstige prognose gezien unilateraal aspect. 40+2 zoon 3660g goede conditie. Hydronefrose wordt poliklinisch vervolgd. 24 jaar, AD 20+4 SEO verwijd pyleum en ureter re > 1cm. SOAMC: dubbelsysteem; AP: 46XX. AD 40+4 inleiding, gezonde dochter 3455 gram. Aanvullend onderzoek: dubbelsysteem. Wordt poliklinisch vervolgd. 27 jaar, AD 36+3 bij liggingsecho hydronefrose en -urether links. SO AMC dubbelsysteem van de linker nier met een gedilateerde hydronefrotische bovenpool met verwijde ureter. AD 38+5 poliklinische partus FZH Gezonde dochter 3250g. Diagnose bevestigd. Poliklinisch vervolgd. 29 jaar, AD19+6 verwijde nierpyela li 0,7 en re 0,6 cm en plexus choreoïdus cyste 0.1 cm. AD 21+1 GEO li 0,8 en re 0,5 cm, verder geen afwijkingen. AD 26wkn geen plexus choreoïdus cystes, nierpyela binnen normaalwaardes. AD 41+6 gezonde dochter 3390 gram, geen bijzonderheden. 37 jaar, AD 19+4 multcysteuse nierdysplasie rechts: GEO: polycysteuse nierdysplasie re, SO AMC: bevestigd. AD 38+2 gezonde zoon 2670 gram, cystenier rechts, gedegenereerd, poliklinisch vervolg bij kinderarts. 25 jaar, AD 20 weken SEO echodense nieren bdz; polycysteuze dysplasie? SO AMC idem met kleine ophelderingen. DD 1: polycysteuze nierdysplasie bdz, 2: geen afwijkingen. Indien polyc nierd - verslechteren nierfunctie mogelijk. Matige prognose: controle AMC. themaspreekuur nefrologie: reflux (gezien verwijde ureteren/polycyst). Ouders wensen geen aanvullende diagnostiek. co AMC 4 wkn: geen afwijkende nieren meer, 1x herhaling onderzoek met kindernefroloog: echodense nieren. D: normaalvariant of eerste aanwijzing voor later manifeste nierafwijking. Partus FZH. AD 39+4 gezonde zoon 3880 gram. KA: geen afwijkingen 31 jaar, AD 21+6 SEO: bdz pyelectasie, GUO gestuwd pyelum, binnen fysiologische grenzen. AD 37+4 sec SC gezonde zoon 2570g.

32


37 jaar, AD 20+1 SEO: li nier afwezig? GUO zelfde bevinding, so AMC nieragenesie links. AD 39+1 VE gezonde zoon 3515g, mictie +. Antenatale bevinding bevestigd. Skeletafwijkingen 36 jaar, AD 22 GEO (ouders beiden pes equinovarus): pes equinovarus. SO AMC bevestigd. AD 37+4 dochter 2570g. Diagnose bevestigd. Postpartum OK: achillespezen doorgenomen en ingegipst-gaat goed. 31 jaar, AD 20+4 SEO femur < P3. GEO: korte lange pijpbeenderen, licht gebogen suspect voor skeletdysplasie, normale cor/thorax ratio; so AMC: IUGR zonder aanwijzingen plac insuff, lange pijpbeenderen kort, mgl li gebogen. DD chrom. afw/skeletdyspl; inf lab gb, AP normale karyotypering; beeld meest passend bij plac insuff. Later cardiale echo: dd coarctatio aortae (lage verdenking). 37+3 inleiding, sec SC meisje 1870 gram, P<2.3, wschl plac insuff. 30 jaar, AD 20+6 SEO korte lange pijpbeenderen; SO AMC geen andere afwijkingen; verdenking familiaire oorsprong. Vader en oma hebben ook korte lange pijpbeenderen. Controles en baring 1e lijn. Over 2e lijn bij AD 35+4, vlotte partus prem zoon 1895 gram, P 2,3-5. AS 9/10. placenta meerdere infarcten. Kinderarts: geen dysmorfe afwijkingen. Mede op verzoek van ouders geen afspraak bij klinisch geneticus. 25 jaar, AD 26wkn bij SEO, HC/DBP >P95, Fe net < P2.3, iets kromming? Humerus recht. Overleg gyn: vervolgen. Bij AD 26 weken Fe ruim onder P 2,3, nauwelijks gegroeid. GEO korte lange pijpbeenderen, normale echodensiteit, wel wat kromming. SO AMC beeld van achondroplasie dan wel ostiogenesis. imp. type III. DNA afname. Uitslag Londen: beeld van achondroplasie. AD 38+4 primaire sc zoon 3015 gram met beeld van achondroplasie. 2 dgn p.p. kind overleden ivm respiratoire insufficiëntie bij pneumothorax. Hoge drukken nodig bij beademing. DD longhypoplasie / Cardiaal. Secundaire circulatoire insufficiëntie. 29 jaar, AD 22+1 SEO Fe < 2,3 GEO geen aanwijzingen voor afwijkingen. Biometrie na 4 wkn. Volgt eigen curve, net onder p3. bij 37 wkn laatste biometrie Fe p2,3-10. AD 41+4 sp ww, VE jongen 2825gr, < p2,3. Opname neonatologie. Later geen bijzonderheden. Sonomarkers 26 jaar, AD 20 wkn SEO echodens hartfocus/2 plexus choroïdeuscystes links/ iets verwijde nierbekkens. bij 24 weken GEO geen bijzonderheden, controle nierpyela bij 32 weken. Binnen de normale waarden. AD 37 VE Aav op foetale indicatie. Gezonde zoon 2638g. 34 jaar, AD 20+3 SEO 3 sonomarkers: SUA, echogene darmen, echodens hartfocus lv: SO AMC 21+2 geen echogene darmen (meer). Recidiverend bloedverlies in eerste trimester gehad, mogelijk geleid tot pasagere echogene darmen. SUA en hartfocus bevestigd. Verhoogde kans op aneuploïdie, ouders wensen geen invasief onderzoek ivm risico’s. advies: biometrie herhalen ivm HC en Fl P3. AD 39 inleiding Sp Aav, gezonde zoon 2540 gr. <p2,3 AS 8/9. geen bijzonderheden 31 jaar, AD 21 wkn SEO echogene darmen - GUO 3 spotjes, niet gehele darmen; CF TORCH parvo : geen afw. Ouders wensen geen invasieve diagnostiek. AD 39+3 stuitligging Lovset jongen 2600gr dysmorfe kenmerken. consult ka ivm polydactylie: T21 28 jaar, AD 20 wkn 3/12 SEO 20 verwijde nierpyela li en re 0,6 cm/ plexus chor cyste li. SO AMC: bevestiging. AP 46XY. Vervolgecho verbetering. Vervolgzorg FZH. 39+1 SC jongen 3575 g, 47XY 3 mnd pp consult kinderneuroloog AMC 25 jaar, AD 19+5 SEO echogene darmen, GEO 21+3 geen bijzonderheden. AD 40 inleiding ivm hypertensie, gezonde zoon, 3270g. AS 9/10. geen afw. 35 jaar, AD 20+2 SEO echodense darmen. GEO controle ivm echogene darmen. TORCH/PARVO negatief. AMC sec opinion. CF test negatief. AD 40+2 jongen, partus eerste lijn, geen verdere gegevens. 32 jaar, AD 21+2 SEO echogene darmen en uitzetting darm, GEO idem. TORCH :- SO AMC: idem bevindingen, geïsoleerde marker (0,6-2,4 vd zwsch). Ouders wensen geen karyotypering. Diagnostiek CF:-. Herhalen echo 30 weken AMC. AD 40+4 sp Aav, gezonde dochter 3960g, geen bijzonderheden.

33


29 jaar, AD 20+1 echodense darmen – SO AMC echodense darmen en klein VSD, geen andere afwijkingen. CF screening ingezet, tevens AP, herhalen echo AMC bij 32 weken, VSD niet meer zichtbaar, goede groei, darmen normaal aspect. Geen aanwijzingen voor dragerschap CF of virale inf eerder in de zwsch bepaald. AD 38+1 inleiding, gezonde dochter 3200 gram, geen afw. Multipele congenitale afwijkingen 38 jaar, AD 21+2 Syndactylie, SUA, mogelijk VSD, kort femur, korte humerus. SO AMC: bevindingen idem, geen VSD. AD 37+2 inleiding in AMC zoon 2070g. Behandeling plastisch chirurg ivn polysyndactylie 31 jaar, AD 11+4 multiple cong afw; kleine maten, rachischisis, afwijkende onderarmen, hydrops. SO AMC: idem en omphalocele en klein VSD. Infauste prognose, ws T18. AD 13 wkn M&M. Tris 18 gediagnosticeerd. 35 jaar, AD 20+3 SEO afwijking CZS intracranieel. GEO Holoprosencephalie, dubbelzijdige schisis, afwijkende stand, crossing fingers? handjes, AVSD, kalkspatten lever. Verwijzing AMC ivm verdenking T13. Karyotypering. Tris 18. 47XY. AD 20+5 M&M; foetus 230g. 28 jaar, AD 20+1 SEO afwijkend cerebellum, afwijkende stand voetjes. GEO 1. pes equinovaris. 2. gedeeltelijke vermisagenesie/ Dandy Walker syndroom? SO AMC pes equinovarus, mogelijk gedeeltelijke vermis agenesie. AD 39 gezonde zoon, 3370 gram. Dbz pes equinovarus bdz, en tevens hypospadie. Overname kinderorthopeed VUMC (nog geen info binnen). 29 jaar, AD 20+1 SEO pes equinovarus bdz, pijpbeenderen net rond/onder P3, lijkt afwijkende stand hand. SO AMC: multiple contracturen AP verricht.: 46XY DD lang, bv SMA, myotone dystrofie of amyoplasie. Twijfel continueren/afbreken zwsch. Echo: mult contracturen, lage oorinplant, korte pijpbeenderen, schokkerig bewegingspatroon. AD23+1 bewegingsecho bij VUMC. Terminering bij 23+4wkn ivm foetale akinesie deformatiesequentie Navelstrengafwijkingen 35 jaar, Amnionstreng. AD 38+5 wkn inleiding bij CIF, stuitextractie, zoon 2820g, slechte start, overgeplaatst naar VUMC voor koelingsprotocol. Prognose lijkt redelijk. 25 jaar, AD 19 SEO SUA, GEO bevestiging. MI IUGR/PE ia., groeiecho’s AC < P3. 36+6, zoon 1895 gram, P 2,3. Goede start. 35 jaar, AD 20 wkn SUA, verder geen afw. AD38+5wkn sec SC op foetale indicatie gezonde dochter 2550g. 35 jaar, AD 20+6 SUA; AD 21+5 GEO SUA bevestigd; AD 41+6 Srom Sp aav, gezonde dochter 4190g. 26 jaar, AD 20+1 SUA. GEO: bevestiging, verder geen bijzonderheden. Geen aanvullende info ontvangen. 31 jaar, AD 20 SUA. GUO 21+5 SUA en plexus choreoïdus cysten, herh bij 27+3 wkn: niet meer zichtbaar. Nog niet bevallen. 35 jaar, AD 20+3 SEO SUA en plexus choreoïdus cyste; GUO 21+4 bevestiging, verder geen aanwijzing voor afwijkingen. SO AMC ivm 2 softmarkers voor tris 18. Chromosoom onderzoek niet gewenst. GUO 24+4 plexus choreoïduscyste verdwenen. AD 39 primaire SC, gezonde zoon 2730g. 34 jaar, AD 20 SEO: plexus choreoïdus cyste li, SUA, GUO idem, AD 40+2 gezonde dochter 3170g. 25 jaar, AD 20+2 SUA, GUO SUA, verder geen aanw voor afw. AD 38+1 prim SC 2510g, geen afw. Overig 32 jaar, AD 20 wkn SEO biometrie ruim onder P 2,3. GEO symmetrische groeivertraging, meest passend bij genetische predispositie, mogelijk chromosoomafwijking, vroege placenta-insufficiëntie - ouders wensen geen AP. TORCH - ; AD 24+1 hartactie negatief. Placenta insufficiëntie of chromosomaal? AD 24+4 mannelijke foetus 280 gram. Geen aanwijzingen voor trisomie 21/18/13 of aneuploïdie van de geslachtshormonen.

34


28 jaar, AD 20+3 SEO 20+3 dextro positie hart en maag; GEO 20+3 bevestiging. SO AMC: situs inversus. AD 38+1 meisje 3238 gram AS 9/10. Observatie op de neonatologie afdeling. Concl: situs inversus totalis zonder structurele hartafwijkingen. Ongecompliceerd beloop. 39 jaar, AD 18+2 Beeld van TTTS bij monochoriale biamniotische gemelli – verwijzing naar LUMC. Gelaserd bij foetoscopie. AD 37+2 inleiding, 2 gezonde dochters 1990g en 2045g. Doen het goed. Afwijkende combinatietest 39 jaar, AD12wkn bij combinatietest verdikte nekplooi/hygroma? So AMC. Uitslagen tri 21 1:10 T18 1:10 T 13 1:25. Wensen geen invasieve diagnostiek. SO AMC.: geen aanvullende afw. AD 37+2 Inleiding, gezonde zoon 2480g. 35 jaar, AD 12 verdikte nekplooi, kans tris 21/18/13 1:5 SO AMC: multicysteuze nierdysplasie Li CVS: AD 35+2 sp Aav zoon 1940g – eenzijdige multicysteuze nierdysplasie li. Wordt poliklinisch vervolgd. 28 jaar, AD12 wkn hygroma/hydrops, uitslagen tris 21/18/13 kans 1:5. IUVD. AMC: tris 18. Bij AD 16+5 M&M. 40 jaar. AD 13+2 tris 21 kans 1:190 tris18/13 kans <1 :5000; AMC voor invasieve diagnostiek geen AP laten verrichten ivm risico op miskraam. GEO gb. Naar buitenland vertrokken 43 jaar, AD 12+6 combinatietest risico tris 18 1:45. Bij 13+5 GUO; geen aanwijzingen voor cong afwijkingen. AP 46XY. AD 38+4 gezonde zoon 2970 gram. 31 jaar, AD 11+2 combinatietest risico tris 21 1:25; tri 18 1:35; tri 13 1:25. SO AMC AP:46XY GEO: Geen aanw voor afwijkingen. AD 39+4 gezonde zoon 3078. 42 jaar,AD 12 combitest tri 21 1:90 SO AMC: AP:46XY. 1e lijns zorg, overdracht: AD 38+2 inleiding ivm PE, gezonde zoon 3130 gram. 39 jaar, AD 12 combitest tris 21: 1:160 tri 18/13 1<5000. SO AMC voor vervolgonderzoek; ouders wensen geen vervolgonderzoek ivm risico/geen consequenties wat betreft uitslag. MI maternale pneumococcensepsis – opname IC; AD 36+6 prim SC jongen 2975 gr goede conditie. 40 jaar, AD 13+1 combinatietest tris 21 1:150. AMC AP 46XX. AD 39 inleiding, dochter 3660 gram goede conditie. 27 jaar, AD13 combitest risico tris 21 1:5 tris 18 1:510. T13 1:3100. AD 13+3 CVS: 46XX.AD 41+1 gezonde dochter 3085 gram. 35 jaar, AD 12+1 combitest: hygroma colli, dikte 1 cm. Verwijzing voor verder onderzoek AMC. Ouders kiezen voor afbreken zwangerschap ongeacht uitslag. CVS (46XY) Uitslag T21/18/13 1:5. AD 13+1 curettage 33 jaar, AD 13+1 combinatietest risico tris 21 1:180 AMC voor AP: 46 XY. AD 39+6 gezonde dochter 3450g. 41 jaar, AD 11+3 combitest risico tris 21 1:95; AP: 46XX. AD 39+1 primaire sc, gezonde dochter 3185g. 42 jaar, AD 13 weken combitest risico tris 21 1:60 en T18 1:130. AP 16 wkn: trisomie 21. 18+2 inleiding mbv M&M, vrouwelijke foetus185 gram. 43 jaar, AD 11+4 combitest risico tris 21 1:140 tris 18 13 1:5000. AMC : AP 46XY. AD 39 wkn, sec SC, gezonde zoon 3575g. 36 jaar, AD 11+6 combitest risico tris 21 1:90; tris 18/13 < 1:5000. AP AMC: 46XY AD 40+1 gezonde zoon 3655g. 37 jaar, AD 13 wkn combinatietest bi-bi gemelli graviditeit: foetus A: risico tris 21 1:1000; tris 18/13 < 1:5000. foetus B: risico tris 21 1:180 (verhoogd risico) tris 18 1:1800 tris 13 <1:5000. AD15 AMC AP en echo. Echo gb. 2x 46XX, normaal patroon. Zwangerschapscholestase. AD 29 wkn: overplaatsing AMC wegens dreigende partus

35


praematures. AMC remming, bij 29+6 mbv dochter volkomen stuit 1505g en dochter 1495g in hoofdligging. Wschl IU infect. Een kind na 14 dagen van IC, Ander necrotiserende enterocolitis-OK. Goed vervolg 37 jaar, AD12+3 combinatietest risico tris 21 1:110 tris 18/13 <1:5000. CVS: tris 13. echo herhaald: hartafwijking en TR. AD15wkn Termineren grav AMC met M&M. 29 jaar, AD 11+6 combinatietest NT 3,5 mm hygroma colli? Sec opinion AMC. Risico tris 21 1:5; 18 1:430; 13 1:330. Karyotypering normaal. GEO 19+6 wkn, geen verdikte nuchal fold, geen aanwijzingen voor structurele afwijkingen. Geen verdere gegevens. 35 jaar, AD 11+6 NT 3,5 mm so AMC CVS tris 21 1:5, tris 18 1:30, tris 13 1:15. AP karyotypering verricht, QFPCR toonde 2 signalen voor chro 21,18,13 en geslachtschrom. GUO 2: geen structurele afwijkingen, maar wel NT 8,4 mm, en verdikte prenasale huiddikte. Aanbod micro array. Geen vruchtwater meer beschikbaar, mevr wenst geen 2e AP. Is thuis bevallen â&#x20AC;&#x201C; geen verdere gegevens. 43 jaar, AD12+6 combinatietest risico tris 21 1:10, tris 18/13 1:3300, tris 13 < 1:5000. AP : 46XY. screeningsecho 14 wkn ivm DM type 2 geen aanw voor afwijkingen. AD 33+6 sec SC na PPROM gezonde zoon 1924g.

36


8. Verloskunde 8.1. Verloskundige ontwikkelingen 8.1.1. Het tweede lijns team De groep tweede lijns verloskundigen is een hechte groep die elkaar vertrouwt en ondersteunt en die veel aandacht heeft voor innovatie. Allereerst levert deze groep van verloskundigen die vrijwel allen een (academische) vervolgopleiding hebben gevolgd, op hoog niveau een zeer belangrijke aandeel aan de dagelijkse patiëntenzorg. Daarnaast zijn zij actief betrokken bij onderwijs (introductie van co-assistenten, tussentijdse beoordelingen, theoretische en praktisch onderwijs), drills, opleiding van arts-assistenten en onderzoek (consortiumstudies). Ook leveren zij belangrijke bijdragen aan protocolontwikkeling, de perinatale audit en het jaarverslag. De groep tweede lijns verloskundigen bleef in 2012 stabiel zonder personeelswijzigingen. Hilde Beeren is als senior zorgeenheid voor de verloskundigen samen met de 2 senior zorgeenheid van de verpleging verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De diabetespoli die door Ingrid Powel is opgestart is een waardevolle aanvulling op de andere themapoli's zoals de extra zorg poli en de nagesprekkenpoli. Arja Jaarsveld draagt met Sandra van Poppelen zorg voor de uitvoering van de drills, participeert in de Dim-commissie en geeft onderwijs aan de verpleegkundigen. Met de komst van de oefenpop Noëlle kunnen de scenario’s levensecht worden nagebootst. Sandra van Poppelen is getraind is in de Newborn life support en verzorgt samen met verpleegkundigen van de afdeling verloskunde en de kinderafdeling de reanimatielessen. Ook de eerste lijns verloskundigen maken hier gebruik van. Karin van Loenen geeft veel sturing aan de Extra Zorg Poli (EZP) en werkt de overplaatsingen voor het jaarverslag uit. Ook Magrietta Engel en Arja Jaarsveld zijn als vaste krachten op de EZP poli werkzaam. De samenwerking met maatschappelijk werk en de consultatief psychiatrisch verpleegkundigen zowel tijdens de zwangerschap als in het kraambed is onmisbaar bij deze vaak multi-probleem zwangeren. Marina Hugenholtz en Hilde Beeren gaven opnieuw de poli voor patiënten die de baring of hun verblijf in het ziekenhuis als traumatisch hebben ervaren, inhoud. De mogelijkheid om op deze poli extra toelichting te krijgen en ervaringen te bespreken, biedt veel steun voor deze patiëntengroep. Maud Timmermans, Hilde Beeren en Gunilla Kleiverda organiseerden wederom de perinatale audit. Veel tijd werd geïnvesteerd in zeer nauwkeurige systematische analyse van de sterftegevallen rondom de a terme datum. Tijdens de drie bijeenkomsten werden alle a terme sterftes van 2012 besproken in een multidisciplinaire setting. Maud Timmermans voltooide de invoer en correctie van de LVR2 gegevens. Samen met Marina en Ingrid gaf Hilde sturing aan de coassistenten en dit jaar kreeg de afdeling wederom de prijs voor het beste coschap verloskunde! Jeannette van Capelleveen heeft in 2012 stroomdiagrammen voor de prenatale zorg gemaakt en het intakeoverleg vormgegeven waarbij alle nieuwe zwangere een zorgpad op maat krijgen. Er is dit jaar een vervolg gemaakt met een intensieve samenwerking met de verloskundigen van de Zorggroep Almere om de zorg voor de zwangere te verbeteren. Hierbij zijn de standpunten van de Stuurgroep Verloskunde als leidraad genomen in de opzet naar de geïntegreerde geboortezorg. Dankzij mede het werk van Jeannette zijn de voorbereidingen bijna afgerond om in 2013 te beginnen met de uitvoering van een gezamenlijke intake waarbij nieuwe zwangeren in Almere multidisciplinair besproken gaan worden. 8.1.2. Verpleegkundige ontwikkelingen op de verloskundige afdeling De kennis en kunde heeft zich verder kunnen ontwikkelen om onze zorg op topniveau te blijven garanderen aan onze klanten. Wij willen ons blijven verbeteren op diverse gebieden. Opleidingsactiviteiten van voorgaande jaren zijn voortgezet. Verpleegkundigen nemen actief deel aan scholingsprogramma’s en commissies zoals: SAP, MOSOS, DIM, CTG, babyreanimatie, werkprocessen, protocollen, borstvoeding etc. Er zijn wederom obstetrie verpleegkundigen, verpleegkundigen en kraamverzorgenden afgestudeerd. Maandelijkse klinische lessen worden gegeven om de deskundigheidsbevordering te realiseren. Uitwisseling met OK en poli personeel om inzicht te krijgen in elkaars “keuken” werd als zeer positief ervaren. Leerling kraamverzorgende, verpleegkundigen, verloskundigen en HBOV-ers zijn tevreden over de begeleiding en inwerken op onze afdeling. Een veilige leeromgeving staat bij ons hoog in het vaandel. Het is voor ons heel belangrijk dat klanten tevreden het ziekenhuis verlaten. Dit blijkt uit de resultaten van de enquêtes, gemiddeld scoren wij 8.5. Patiënten zijn voornamelijk tevreden over het nabellen 4-6 weken post sectio en de mogelijkheid tot een nagesprek na een traumatische partus. Minder klachten werden via de klachtenfunctionaris gerapporteerd. De samenwerking met overige disciplines intern en extern gaat goed.

37


Klinicom is geïmplementeerd met hier en daar wat kinderziektes, maar gaat steeds beter door positieve inzet van alle disciplines. SURPASS is nu ook specifiek ontwikkeld en aangepast voor verloskunde. De pilot baby op de verkoever na sectio is gestart, in de loop van het eerste kwartaal 2013 wordt deze geëvalueerd. Er is een start gemaakt met PRI waaruit verbeterplannen voortvloeien en werkafspraken. Zorgpaden worden opgezet om inzicht te krijgen in werkprocessen. Voor nieuwe medewerkers zullen deze effectief zijn om efficiënt te kunnen werken. Jaargesprekken met medewerkers zijn 100% gehouden. Kortom opnieuw een enerverend jaar waar wij weer veel werk hebben verzet om goede zorg te leveren. 8.1.3. Pijnbestrijding tijdens de baring Hoewel epiduraal service 24 uur per dag beschikbaar is, werd in 2012, evenals in de voorafgaande jaren, op uitgebreide schaal gebruik gemaakt van Remifentanyl. Dit kortwerkende pijnstillende preparaat dat vrouwen zichzelf ‘on-demand’ kunnen toedienen, werd zonder complicaties toegepast. Bij vrouwen die in het verloop van de baring behoefte aan pijnstilling hebben, is dit middel vaak plezieriger en een betere keuze dan epiduraal anaesthesie. Van deze laatste is de temperatuurverhoging een hinderlijke bijwerking, waarbij het vaak onduidelijk is of de temperatuurverhoging berust op een infectie dan wel een bijwerking is van de epiduraal.

8.1.4. Het verloskundig samenwerkingsverband (VSV) Almere Evenals in voorgaande jaren werd de eerste lijns verloskundige zorg verleend door de Zorggroep Almere (ZGA) en twee vrijgevestigde praktijken. Het sinds 1991 bestaande maandelijkse VSV-overleg werd ook in 2012, onder voorzitterschap van Heidi Reijerkerk, hoofd van de divisie verloskunde van de Zorggroep Almere, voortgezet. Naast consultatie over ‘papieren’ patiënten en het bespreken van organisatorische punten wordt inhoudelijk aandacht besteed aan een bepaald onderwerp of een protocol. Viermaal per jaar wordt het VSV gecombineerd met de IUVD bespreking. 8.2. Zorgaanbod voor probleemzwangeren (zwangeren met psychosociale en/of psychiatrische problematiek) De stuurgroep Zwangerschap en Geboorte adviseert een zorgaanbod te ontwikkelen voor sociaal-zwakkere zwangeren. Almere loopt hierin voorop. Sinds 2008/2009 is er een dergelijk zorgaanbod, inmiddels een vast en onmisbaar onderdeel van de zorg. Desalniettemin staat de psychosociale zorg in tijden van bezuiniging steeds zwaar onder druk. Helaas moesten wij in 2012 gedwongen afscheid nemen van de psychiatrisch verpleegkundige ivm onvoldoende financieringsmogelijkheden. De druk op maatschappelijk werk nam hierdoor verder toe. 8.2.1. Onderdelen van dit zorgaanbod: • De Extra Zorg Poli (maandagochtend) voor zwangeren met ernstige psychosociale problematiek. Zie 8.2.3. • De POP-poli met een vaste psychiater, (Monique Frohn, later Delphie Lucht-Ambe), pediater (Dianne Maingay en Saskia Wolt) en gynaecoloog (Gunilla Kleiverda). Op deze maandagmiddagpoli worden 3 patiënten ieder gedurende een half uur door deze drie hulpverleners gezamenlijk gezien. Het betreft een in principe eenmalig consult voor (aanstaande) zwangeren met (ernstige) psychiatrische problematiek al dan niet gecombineerd met gebruik van psychofarmaca. Naast advisering inzake medicatie wordt met de vrouw en haar eventuele partner een plan voor begeleiding tijdens zwangerschap, bevalling, kraambed en periode daarna opgesteld. Waar nodig wordt gebruik gemaakt van een klinisch kraambed. Ook kan gebruik gemaakt worden van aanvullende begeleiding op de poli Psychiatrie en Psychologie en/of een PIT (Psychiatrisch Intensieve Thuiszorg) verpleegkundige na ontslag. Sinds 2011 participeren ook AIOS van de 3 specialismen. • Het POMP-overleg aan het einde van de maandagmiddag. Hier worden zwangeren van de Extra Zorg poli besproken die ook psychiatrische problemen hebben, dan wel vrouwen van de POP-poli die tevens psycho-sociale problemen ondervinden. Tevens biedt deze bespreking de mogelijkheid om zorg te coördineren in geval van extreme problematiek, zoals bij zeer jonge zwangeren, dak- en thuisloze vrouwen, vrouwen met een (zeer) laag IQ, vrouwen in gewelddadige thuis situaties, met middelengebruik, met financiële problemen, etc. Veelal spelen vele van deze problemen tegelijkertijd. Diverse malen was er sprake van een AMK melding, betrokkenheid van Bureau Jeugdzorg en Raad vd Kinderbescherming, Sinds eind 2010 participeert de vertrouwensarts van het AMK/Bureau Jeugdzorg maandelijks in dit overleg.

38


• •

Het klinisch kraambed op sociale indicatie voor deze groep zwangeren, met sterke betrokkenheid van Maatschappelijk Werk. Het klinisch kraambed voor psychiatrische observatie van moeder en kind met ondermeer bepalen Finniganscore bij SSRI-gebruik.

8.2.2. Overige activiteiten in dit kader • Training aan arts-assistenten en verloskundigen inzake signaleren van en omgaan met geweld • Verzorgen workshop op landelijk congres ‘Kennispoort Verloskunde’ • Het evalueren van het transmurale multidisciplinaire samenwerkingsprotocol ‘Zorgelijke Zwangeren’ met ondermeer AMK, Bureau Jeugdzorg, eerste lijn, vertrouwensarts, ziekenhuisjuristen, etc. • Het organiseren van evaluatiebijeenkomsten nav casus waarbij onder toezichtstelling / uithuisplaatsing plaats vond na de partus. 8.2.3. De Extra Zorg Poli (EZP) Zwangeren met psycho-sociale problematiek worden maandagochtend op de EZP gezien door een vaste groep verloskundigen (Arja Jaarsveld, Karin van Loenen, Magrieta Engel). Het medisch maatschappelijk ziet de vrouwen na iedere controle en zo nodig in extra spreekuur tijd. In een gezamenlijk overleg aan het einde van de poli wordt de situatie rondom de vrouwen geëvalueerd. Bijzonderheden worden aan het eind van de dag in het POMP- overleg gepresenteerd. Het maatschappelijk werk werd tot augustus verzorgd door Christa Wessels en Anita Schut. Zij werden vervangen door Jaqueline Oomens. Per december is Syvia Brons het team van de Extra Zorgpoli komen versterken. In 2012 bezochten 112 vrouwen de EZP. De meerderheid (97) bleef onder controle, een enkeling besloot tot een abortus provocatus, kreeg een spontane abortus, verhuisde of vertrok met bekende of onbekende bestemming om zich aan de zorg te onttrekken. De gemiddelde leeftijd van de vrouwen was 28 jaar. Er kwamen 47 primiparae en 50 multparae op de Extra Zorgpoli. De jongste zwangere was 16 jaar. De oudste zwangere 42 jaar. Ongeveer de helft van de vrouwen heeft een partner. Zevenenveertig vrouwen (45.6%) wonen in “normale” gezinssituatie. Twaalf vrouwen (10.8%) wonen bij hun ouders of vrienden. Zestien vrouwen (15.5%) wonen zelfstandig alleen. Dertien vrouwen (11.7%) wonen begeleid in een moeder- kind huis of via het Leger des Heils. 4 vrouwen (3.9%) hadden geen vaste woonof verblijfsplaats. Het gemiddelde aantal consulten van de afgeronde (volledig gecontroleerde) zwangerschappen bleef, net als in voorgaande jaren, hoog en was ca. 15, inclusief spoedconsulten. De belangrijkste reden voor de extra zorg staat vermeld in de tabel. Veelal waren er meerdere redenen voor extra zorg. INDICATIES

Tienergraviditeit (t/m 21 jaar) Psychosociale problemen Depressie, angststoornis ia. Traumatische partus ia Middelengebruik Overige Psychiatrische problematiek TOTAAL

AANTAL ZWANGEREN 2010 24 26 20 5 4 8 73

2011 18 33 18 6 13 20 110

2012 15 28 23 3 7 21 97

Het aantal tienerzwangerschappen lijkt af te nemen, maar 6 jonge vrouwen boven de 18 hadden meer bijkomende problematiek, zoals problematische relaties met ouders en of vriend, huiselijke problematiek, etc. Daardoor werden zij geclassificeerd als psychosociaal. Een ander deel in de categorie overig psychosociaal waren oudere zwangeren met multipele psychosociale problematiek (huisvesting, relatie, financiën, etc) Ongeveer een kwart van de vrouwen had psychiatrische problematiek, al dan niet gepaard gaand met medicatiegebruik. Tweeëndertig vrouwen gingen voor een eenmalig consult aar de POP-poli. Veertien van deze vrouwen kregen een vervolgtraject op de poli psychiatrie en psychologie. In totaal ging er ongeveer een vijfde van de vrouwen van de extra zorg poli ook naar de polikliniek psychiatrie en psychologie. De zwangerschap van de zwangeren op de extra zorgpoli werd gecompliceerd door onderstaande bijkomende factoren. Naast negatieve seksuele ervaringen en/of huiselijk geweld spelen soms ook eerwraak, vermoorde partners, loverboy affaires en vrouwenhandel om maar enkele voorbeelden van de steeds groter wordende grote

39


stads problematiek te schetsen. Ook middelengebruik is een probleem in deze groep: naast roken soms ook drugs, sedativa en overmatig alcoholgebruik, soms een combinatie.

Aantal vrouwen onbekend

roken

alcohol

drugs

medicatie

27 (26.2%) 2

7 (6.8%) 3

14 (13.6%) 3

24 (23.9%)

Neg. Seks. ervaringen 30 (29.1%) 5

Geweld (ia) 35 (34%) 3

Vrijwel alle vrouwen werden door het maatschappelijk werk gezien. Bij degenen die deze zorg weigerden, terwijl er duidelijk wel sprake was van psychosociale problematiek, sprongen de lampen op rood en nam de zorgzwaarte nog verder toe. In 2012 was er bij 30 zwangeren contact met het AMK / Bureau Jeugdzorg, hetgeen een indicatie is voor de zwaarte van de problematiek. Soms waren al eerdere kinderen uit huis geplaatst, soms stond de zwangere zelf nog onder toezicht. Soms bood het eerste lijns project Stevig Ouderschap uitkomst, maar een aantal keren was een (voorlopige) onder toezichtstelling met uithuisplaatsing noodzakelijk. Zeer arbeidsintensieve en emotioneel belastende procedures voor alle betrokken hulpverleners, waarbij maatschappelijk werk een centrale en onmisbare rol speelde, soms tezamen met de psychiatrische verpleegkundigen die in 2012 helaas wegbezuinigd zijn. Het moge duidelijk zijn dat deze zorg zonder betrokken verloskundigen en maatschappelijk werk onmogelijk is, waarbij waakzaamheid geboden is gezien de soms zeer grote emotionele belasting tgv bijvoorbeeld geuite bedreigingen door gewelddadige partners. 8.2.4. Het klinisch kraambed en maatschappelijk werk Evenals in voorafgaande jaren kregen zeer veel zwangeren die op de EZP gezien werden een klinisch kraambed op psychosociale en/of psychiatrische indicatie. Ook in dit klinisch kraambed speelt het maatschappelijk werk een cruciale rol om bij te dragen aan verantwoord ouderschap na ontslag. Deze zorgtaak werd nog groter na ontslag van de psychiatrisch verpleegkundige. Communicatie met de eerste lijn over het vervolgtraject is daarbij een onderwerp dat continu in de aandacht staat. Daarnaast zag het maatschappelijk werk separaat van de zwangeren van de EZP diverse vrouwen op de poli en op de afdeling met uiteenlopende problematiek.

8.3. Verloskundige uitkomsten 8.3.1. Aantal partus de laatste 12 jaar Het totale aantal partus is in 2012 iets toegenomen als gevolg van meer poliklinische bevallingen olv de eerste lijn. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Aantal verplaatste 445 499 388 322 206 177 203 244 208 236 213 296 thuisbevallingen Aantal partus op 1555 1550 1708 1567 1663 1684 1607 1637 1696 1839 1793 1768 medische indicatie* ** Totaal 2000 2049 2096 1889 1869 1861 1810 1881 1904 2075 2006 2064 * zoals vermeld in LVR-registratie ** Vermoedelijk is het aantal van 1708 medische indicaties te hoog en waren er meer eerste lijns bevallingen.

40


8.3.2. Jaaroverzicht verloskunde Onderstaand jaaroverzicht geeft gegevens weer betreffende het aantal partus met medische indicatie (1768), iets minder dan in 2011.

JAAROVERZICHT

Praktijk 1116

MOEDER Herkomst Nederlands Buitenlands Overig/onbekend Totaal partus

2008 % 866 53 771 47 0 0 1637

2009 % 968 57 728 43 0 0 1696

2010 % 977 53 858 47 4 0 1839

2011 % 1012 56 780 44 1 0 1793

2012 % 931 53 830 47 7 0 1768

Lnd% 75 23 2

Leeftijd Jonger dan 20 20-30 31-36 37 en ouder Totaal partus

2008 % 45 3 862 53 534 33 196 12 1637

2009 % 50 3 898 53 566 33 182 11 1696

2010 % 48 3 980 53 592 32 219 12 1839

2011 % 61 3 959 53 564 31 209 12 1793

2012 % 35 2 947 54 564 32 222 13 1768

Lnd% 1 49 37 12

Graviditeiten 1 2 3 en meer Overig/onbekend Totaal partus

2008 % 604 37 450 27 582 36 1 0 1637

2009 % 616 36 489 29 591 35 0 0 1696

2010 % 666 36 546 30 626 34 1 0 1839

2011 % 686 38 503 28 604 34 0 0 1793

2012 % 685 39 481 27 602 34 0 0 1768

Lnd% 41 29 29 0

Abortus/EUG/mola 0 1 en meer Overig/onbekend Totaal partus

2008 % 1087 66 545 33 5 0 1637

2009 % 1112 66 583 34 1 0 1696

2010 % 538 29 632 34 669 36 1839

2011 % 501 28 606 34 686 38 1793

2012 % 508 29 575 33 685 39 1768

Lnd% 41 28 31

2008

2009

2010

2011

2012

%

Lnd%

Pariteit 1 2 3 en meer Totaal partus

Mortaliteit (mat.) Nee Totaal partus

%

%

%

%

791 48 521 32 325 20 1637

832 49 571 34 293 17 1696

904 49 594 32 341 19 1839

914 51 554 31 325 18 1793

883 50 553 31 332 19 1768

52 32 16

2008 % 1637 100 1637

2009 % 1696 100 1696

2010 % 1839 100 1839

2011 % 1793 100 1793

2012 % 1768 100 1768

Lnd% 100

2008 % 1582 97 55 3 0 0 1637

2009 % 1629 96 66 4 2 0 1697

2010 % 1783 97 55 3 1 0 1839

2011 % 1711 95 80 4 2 0 1793

2012 % 1687 95 80 5 1 0 1768

Lnd% 91 6 3

ZWANGERSCHAP Conceptie Spontaan (incl KID) Gestimuleerd Overig/onbekend Aantal codes (max 2/partus)

41


Zwangerschapsduur 25w0 - 31w6 32w0 - 36w6 37w0 - 41w6 42w0 en meer Overig/onbekend Totaal kinderen

2008 % 7 0 140 8 1431 86 66 4 22 1 1666

2009 % 2 0 143 8 1517 88 43 2 20 1 1725

2010 % 2 0 148 8 1666 89 38 2 22 1 1876

2011 % 9 0 166 9 1606 88 24 1 17 1 1822

2012 % 7 0 149 8 1597 88 34 2 18 1 1805

Lnd% 1 8 87 2 1

Overname Geen Uit 1e lijn Uit 2e lijn Totaal partus

2008 % 431 26 1178 72 28 2 1637

2009 % 427 25 1254 74 15 1 1696

2010 % 504 27 1319 72 16 1 1839

2011 % 475 26 1303 73 15 1 1793

2012 % 481 27 1262 71 25 1 1768

Lnd% 33 65 3

Begeleiding Geen 1x of 2x na w20 3x of meer na w20 Tijdens ontsluiting Tijdens uitdrijving Na de geboorte Totaal patienten

2008 % 10 1 392 23 720 43 424 25 91 5 39 2 1676

2009 % 4 0 349 20 813 47 422 24 108 6 42 2 1738

2010 % 3 0 344 18 935 49 488 26 69 4 51 3 1890

2011 % 7 0 326 18 910 50 481 26 69 4 37 2 1830

2012 % 0 0 313 17 937 52 451 25 67 4 41 2 1809

Lnd% 4 20 48 22 4 2

Eigen zorg 0 dagen 1 of 2 dagen 3-10 dagen >10 dagen Overig/onbekend

2008 345 217 158 916 1

2009 % 317 19 197 12 127 7 1053 62 2 0

2010 % 343 19 192 10 161 9 1142 62 1 0

2011 % 270 15 174 10 153 9 1193 67 3 0

2012 % 254 14 199 11 156 9 1154 65 5 0

Lnd% 20 12 7 61 0

Totaal partus

1637

1696

1839

1793

1768

% 21 13 10 56 0

BEVALLING

2008 Aantal kinderen/partus Eenling Meerling Totaal kinderen

Dag v/d week Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Totaal kinderen

%

2009

%

2010

%

2011

%

2012

%

Lnd% 95 5

1608 97 58 3 1666

1667 97 58 3 1725

1802 96 74 4 1876

1764 97 58 3 1822

1733 96 72 4 1805

2008 203 239 255 253 265 230 221 1666

2009 218 233 237 285 258 270 224 1725

2010 211 269 300 289 276 304 227 1876

2011 215 243 282 282 274 295 231 1822

2012 211 261 277 270 258 307 221 1805

% 12 14 15 15 16 14 13

% 13 14 14 17 15 16 13

% 11 14 16 15 15 16 12

% 12 13 15 15 15 16 13

% 12 14 15 15 14 17 12

Lnd% 11 14 15 16 16 16 12

42


Geboorteuur 8 tot 11 11 tot 14 14 tot 17 17 tot 20 20 tot 8 Totaal kinderen

2008 176 278 293 260 659 1666

% 11 17 18 16 40

2009 209 262 345 263 646 1725

% 12 15 20 15 37

2010 194 318 365 269 730 1876

% 10 17 19 14 39

Begin baring Spontaan begin Inleiding Sectio Overig/onbekend Totaal partus

2008 % 1051 64 473 29 113 7 0 0 1637

2009 % 1055 62 520 31 120 7 1 0 1696

2010 % 1081 59 623 34 135 7 0 0 1839

Indicatie Inl/PS Geen indicatie Electief Conditie kind/moeder Totaal partus

2008 % 1050 64 180 11 407 25 1637

2009 % 1050 62 285 17 361 21 1696

Gebroken vliezen Minder dan 1 uur 1-12 uur 12-24 uur 1-14 dagen >14 dagen Overig/onbekend Totaal partus

2008 % 249 15 1059 65 199 12 126 8 1 0 3 0 1637

Einde baring Spontaan einde Kunstverlossing Secundaire sectio Primaire sectio Overig/onbekend Totaal kinderen

2011 212 325 373 252 660 1822

% 12 18 20 14 36

% 12 20 17 15 37

Lnd% 13 17 17 14 39

2011 % 1084 60 570 32 139 8 0 0 1793

2012 % 1066 60 419 24 148 8 135 8 1768

Lnd% 57 32 10 1

2010 % 1082 59 358 19 399 22 1839

2011 % 1087 61 320 18 386 22 1793

2012 % 1065 60 331 19 372 21 1768

Lnd% 59 15 26

2009 % 249 15 1105 65 189 11 146 9 1 0 6 0 1696

2010 % 247 13 1229 67 211 11 143 8 2 0 7 0 1839

2011 % 249 14 1159 65 233 13 144 8 0 0 8 0 1793

2012 % 228 13 1170 66 221 12 143 8 0 0 6 0 1768

Lnd% 15 61 12 9 0 4

2008 % 1042 63 242 15 265 16 116 7 1 0 1666

2009 % 1088 63 221 13 291 17 123 7 2 0 1725

2010 % 1252 67 238 13 237 13 146 8 3 0 1876

2011 % 1170 64 228 13 277 15 146 8 1 0 1822

2012 % 1132 63 208 12 306 17 156 9 3 0 1805

Lnd% 64 12 12 10 0

Indicatie KV/SS Geen indicatie Foetale nood Niet vorderen baring Nood + niet vorderen Overig/onbekend Totaal kinderen

2008 % 1098 66 170 10 286 17 63 4 49 3 1666

2009 % 1160 67 167 10 283 16 66 4 49 3 1725

2010 % 1327 71 192 10 272 14 55 3 30 2 1876

2011 % 1264 69 154 8 296 16 61 3 47 3 1822

2012 % 1240 69 153 8 296 16 68 4 48 3 1805

Lnd% 73 9 13 3 2

Uitdrijvingsduur <1 uur 1-2 uur 2-4 uur >4 uur Overig/onbekend Totaal kinderen

2008 % 1084 65 222 13 41 2 1 0 318 19 1666

2009 % 1112 64 206 12 43 2 3 0 361 21 1725

2010 % 1305 70 212 11 32 2 1 0 326 17 1876

2011 % 1200 66 241 13 23 1 1 0 357 20 1822

2012 % 1143 63 250 14 38 2 1 0 373 21 1805

Lnd% 61 12 2 0 25

2012 224 356 302 264 659 1805

43


Pijnbestrijding 2008 % Geen 753 43 Sedativa 55 3 Analgetica non-opiaten 0 0 Analgetica opiaten 500 28 Epidurale reeds bij ontsluiting 94 5 Epidurale pas bij sectio 12 1 Spinale bij sectio 331 19 Alg anesthesie bij sectio 10 1 Aantal codes (max 2/partus) 1755

2009 % 666 36 14 1 2 0 657 36 119 7 24 1 338 18 10 1 1830

2010 610 13 1 825 190 17 297 11 1964

% 31 1 0 42 10 1 15 1

Stimulatie Nee Ja Overig/onbekend Totaal partus

2008 % 1074 66 563 34 0 0 1637

2009 % 1079 64 617 36 0 0 1696

2010 % 1165 63 674 37 0 0 1839

Perineum/Ruptuur Gaaf Ruptuur Subtotaal ruptuur Totaal ruptuur Laterale epi. Mediane epi. Overig/onbekend Aantal codes (max 2/partus)

2008 % 883 53 410 25 28 2 15 1 321 19 2 0 0 0 1659

2009 % 947 55 439 25 26 2 14 1 289 17 3 0 4 0 1722

Kind aangepakt Verloskundige Co-assistent Assistent Gynaecoloog Overig/onbekend Totaal kinderen

2008 % 780 47 2 0 510 31 343 21 31 2 1666

Nageboorte behandeling Nee Ja Overig/onbekend Totaal partus

2011 570 18 0 760 246 12 347 15 1968

% 29 1 0 39 12 1 18 1

% 25 1 0 40 12 1 19 1

Lnd% 37 3 1 19 22 1 16 1

2011 % 1101 61 692 39 0 0 1793

2012 % 1013 57 755 43 0 0 1768

Lnd% 53 46 1

2010 % 908 48 551 29 21 1 11 1 384 20 5 0 0 0 1880

2011 % 922 51 507 28 20 1 12 1 346 19 3 0 1 0 1811

2012 % 955 53 492 27 19 1 12 1 312 17 3 0 0 0 1793

Lnd% 43 26 1 1 28 0 1

2009 % 863 50 3 0 434 25 402 23 23 1 1725

2010 % 920 49 10 1 492 26 433 23 21 1 1876

2011 % 752 41 10 1 650 36 394 22 16 1 1822

2012 % 592 33 12 1 803 44 383 21 15 1 1805

Lnd% 39 0 32 23 5

2008 % 1337 82 300 18 0 0 1637

2009 % 1399 82 296 17 1 0 1696

2010 % 1515 82 324 18 0 0 1839

2011 % 1471 82 322 18 0 0 1793

2012 % 1421 80 347 20 0 0 1768

Lnd% 90 10 0

Nageboortetijdperk Geen complicaties HPP > 1000 ml Manuele placentaverw Overige complicaties Aantal codes (max 2/partus)

2008 % 1337 79 132 8 63 4 163 10 1695

2009 % 1400 80 130 7 60 3 160 9 1750

2010 % 1515 79 131 7 74 4 189 10 1909

2011 % 1471 79 129 7 60 3 202 11 1862

2012 % 1421 78 153 8 60 3 196 11 1830

Lnd% 89 7 4 1

Verblijf moeder pp <1 dag 1 dag >1 dag Overig/onbekend Totaal partus

2008 % 614 38 410 25 611 37 2 0 1637

2009 % 638 38 394 23 664 39 0 0 1696

2010 % 692 38 419 23 727 40 1 0 1839

2011 % 654 36 400 22 738 41 1 0 1793

2012 % 592 33 422 24 753 43 1 0 1768

Lnd% 24 28 36 12

2012 492 23 0 792 244 15 381 20 1967

44


KIND Ligging Hoofdligging Stuiten Bijzonder Totaal kinderen

2008 % 1559 94 91 5 16 1 1666

2009 % 1616 94 91 5 18 1 1725

2010 % 1768 94 87 5 21 1 1876

2011 % 1704 94 99 5 19 1 1822

2012 % 1692 94 95 5 18 1 1805

Lnd% 92 6 1

Geboortegewicht <400g 400-2000g 2001-2500g 2501-3000g 3001-3500g 3501-4000g >4000g Overig/onbekend Totaal kinderen

2008 15 40 88 293 564 471 195 0 1666

2009 9 43 101 302 589 463 218 0 1725

2010 19 41 105 351 626 505 229 0 1876

2011 14 34 105 308 596 553 211 1 1822

2012 14 40 98 300 591 556 206 0 1805

% 1 2 5 17 33 31 11 0

Lnd% 1 3 5 16 33 29 13 0

Apgarscore 0-4 5-6 7-10 Overig/onbekend Totaal kinderen

2008 % 33 2 12 1 1621 97 0 0 1666

2009 % 34 2 16 1 1674 97 1 0 1725

2010 % 33 2 18 1 1825 97 0 0 1876

2011 % 33 2 14 1 1774 97 1 0 1822

2012 % 28 2 27 1 1750 97 0 0 1805

Lnd% 2 1 96 0

Kinderarts Geen Consult Overdracht Totaal kinderen

2008 % 839 50 639 38 188 11 1666

2009 % 870 50 644 37 211 12 1725

2010 % 964 51 712 38 200 11 1876

2011 % 871 48 735 40 216 12 1822

2012 % 738 41 834 46 233 13 1805

Lnd% 36 47 17

Kind naar huis Ja Nee Overig/onbekend Totaal kinderen

2008 % 1469 88 184 11 13 1 1666

2009 % 1523 88 185 11 17 1 1725

2010 % 1674 89 194 10 8 0 1876

2011 % 1609 88 208 11 5 0 1822

2012 % 1612 89 185 10 8 0 1805

Lnd% 80 12 9

Mortaliteit (kind) Niet overleden (7 dagen) Ja: ante partum Ja: durante partu Ja: binnen 24 uur pp Ja: 2e t/m 7e dag Totaal kinderen

2008 % 1635 98 20 1 6 0 5 0 0 0 1666

2009 % 1699 98 13 1 7 0 6 0 0 0 1725

2010 % 1847 98 24 1 3 0 2 0 0 0 1876

2011 % 1792 98 23 1 4 0 2 0 1 0 1822

2012 % 1781 99 17 1 5 0 1 0 1 0 1805

Lnd% 98 1 0 0 0

% 1 2 5 18 34 28 12 0

% 1 2 6 18 34 27 13 0

% 1 2 6 19 33 27 12 0

% 1 2 6 17 33 30 12 0

45


8.3.3. VOKS spiegeling wijze partus en mortaliteit Het VOKS percentiel schat welk percentage van alle praktijken in het land - als ze moesten werken met uw kinderen - de interventie minder zouden doen of een lager resultaat zouden halen. De volgende definities worden gebruikt Vroeg Prematuur : zwangerschapsduur = 25w0 - 31w6 Prematuur : zwangerschapsduur = 32w0 - 36w6 A terme : zwangerschapsduur = 37w0 - 41w6 Serotien : zwangerschapsduur = 42w0 en meer

Praktijk 1116 : VOKS rangordes (percentielen)

46


Primaire sectio's De afgelopen jaren voor alle groepen kinderen steeds een Primaire Sectio score beneden de 50e percentiel. In 2012 was deze net boven de P50. Secundaire sectio’s De percentiel voor secundaire sectio’s steeg na een daling in 2010, tot rond de P90, een zorgelijke percentiel welke niet verklaard kan worden uit een lage percentiel primaire sectio’s. Inleidingen bij patiënten die geen Primaire Sectio kregen Een technisch probleem rond met het coderen van primingen met ballon is verantwoordelijk voor de extreme daling in de percentiel inleidingen. Met uitzondering van 2004 (registratiefout) wordt er meer dan in andere praktijken ingeleid, en dat zal in 2012 niet anders geweest zijn. Kunstverlossingen bij patiënten die geen sectio kregen Een percentiel net boven de P50 Mortaliteit Over de jaren heen is de neonatale mortaliteit vergelijkbaar met die in soortgelijke ziekenhuizen

8.3.4. Opvallend in de PRN Opvallend: veelal zoals in voorgaande jaren: • Meer niet-Nederlandse moeders met nogal eens daarmee gepaard gaande lagere sociaaleconomische status en sociale problematiek • Minder gestimuleerde conceptie en mogelijk daarmee samenhangend minder meerlingen • Het percentage oudere moeders stijgt geleidelijk, nu hetzelfde als landelijk, het percentage jongere blijft hoger dan landelijk (zie gegevens hiervoor) • Nog steeds wat minder primiparae dan landelijk • Relatief minder overdrachten tijdens de zwangerschap en meer durante partu dan landelijk • Minder stuiten dan landelijk (als gevolg van actief versiebeleid, of samenhangend met populatie?) • Het percentage serotienen is landelijk sterk gedaald de afgelopen jaren, nu zelfde percentage als Almere • Iets meer weekeindbevallingen en iets minder bevallingen in de avond en nacht dan landelijk • Het percentage lange uitdrijvingen is nog altijd geringer dan landelijk, alhoewel de gap minder groot wordt • In toenemende mate de kinderarts in consult, mogelijk als gevolg van verscherpte afspraken, inmiddels vaker dan regionaal, maar nog steeds minder vaak dan landelijk • Een steeds verder toenemend percentage fluxus, inmiddels bij 1 op de 11 bevallingen, vaker dan landelijk, bij een ook iets hoger percentage MPV’s • Minder vaak een episiotomie dan landelijk, met ook minder vaak een ruptuur en niet meer totaalrupturen

47


48


49


50


8.4. Kwaliteitsindicatoren verloskunde 8.4.1. NVOG Onderstaand een overzicht van de percentielen voor de kwaliteitsindicatoren vanaf 2011 NP = nullipara, EP = Eigen populatie= overname voor partus, AT = A terme (37-42 wk), HL = hoofdligging Percentiel/ % Commentaar 2011 2012 PS electief (NP, EP, AT, HL) 45 7 PS conditie (NP, EP, AT, HL) 63 56 Inleiding (NP, EP, AT, HL) 55 3 In vergelijking met voorafgaande jaren een erg lage percentiel, ook in vgl met landelijk een laag percentage (32% vs 51%). Een terecht laag percentage bij een groep van 378 zwangeren met veelal medische indicatie eigen wens. Echter de vraag of dit lage percentage niet het gevolg is van een codeerprobleem bij balloninleidingen (zie eerder) Kunstverl (NP, EP, AT, HL) 45 33 Een iets lager percentage dan landelijkm 17% vs 19% (n=63/371) Sec SC eigen pop (NP, EP, AT, HL) 92 92 Evenals in 2011 een hoge percentiel, ook een hoog percentage (24% vs landelijk 18%), niet geheel verklaarbaar uit laag primair SC percentage Kunstverl na overdracht (NP, AT, HL) 44 47 Sec SC na overdracht dp (NP, AT HL) 69 91 Zie ook hieronder, Sec SC na kunstverlossing 58 47 Apg < 5 (25-31) 70 0 Apg < 5 (32-36) 45 0 Apg < 5 (>37) 47 50 Periduraal 22 16 De lage percentiel voor PDA is gerelateerd aan de hoge voor Remifentanyl PDA dag 19 16 PDA nacht 19 16 Pijnst <> PDA 92 93 Pijnst <> PDA dag 87 90 Pijnst <> PDA nacht 86 93 Vroeg prematuren 25-31 wk 93 71 5 partus, te laat om door te sturen naar Centrum Een nadere blik op de hoge percentages en percentielen sec SC Bij de eigen populatie (nulliparae, overname voor partus. A terme en hoofdligging): 6% meer secundaire SC dan landelijk !!!!

51


land jaar 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totaal

16% 16% 16% 16% 16% 17% 17% 18% 18% 18% 17%

regio 17% 17% 17% 18% 18% 19% 20% 19% 19% 19% 18%

% 14% 11% 22% 16% 21% 26% 27% 19% 25% 24% 21%

Praktijk 1116 percentiel aantallen 36 / 264 23 32 / 280 12 55 / 252 87 55 / 334 46 67 / 314 82 74 / 289 95 95 / 357 94 77 / 416 49 100 / 401 92 90 / 371 92 681 / 327 86

Bij de patiënten overgedragen durante partu: 6% meer sectio’s dan landelijk

Secundaire sectio's in een referentiegroep van pas tijdens de baring overgedragen patiënten. land jaar 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Totaal

13% 12% 13% 13% 13% 13% 14% 13% 13% 13% 13%

regio 15% 13% 14% 13% 14% 15% 15% 15% 13% 15% 14%

% 7% 9% 13% 14% 15% 16% 18% 14% 15% 19% 14%

Praktijk 1116 percentiel aantallen 38 / 518 5 31 / 340 20 45 / 349 48 44 / 324 53 42 / 285 67 51 / 320 72 58 / 331 79 46 / 319 66 53 / 343 69 65 / 348 91 473 / 3477 56

Nadere analyse mbv PRN insight lijkt te tonen dat mogelijk te snel de diagnose niet vorderen van de baring wordt gesteld, als een van de oorzaken voor het hoge percentage secundaire sectio’s.

8.4.2. Zizo indicatoren

52


Aantal Sectiones Caesarea Teller: Aantal bevallingen waarbij een primaire sectio is verricht bij aterme nulliparae met eenling in hoofdligging

7

Noemer: Aantal bevallingen bij aterme nulliparae met eenling in hoofdligging

742

Percentage primaire sectio's bij aterme nulliparae met eenling in hoofdligging

0,9 %

2b. Aantal Sectiones Caesarea De VOKS-percentiel primaire sectio's voor de aterme groep

58

3. Epidurale analgesie Teller: Aantal vrouwen dat doordeweeks tussen 23:00 en 11:00 uur en in het weekend bevallen is met epidurale analgesie of gecombineerd spinale-epidurale (CSE) al tijdens de ontsluiting.

118

Noemer: Aantal vrouwen dat doordeweeks tussen 23:00 en 11:00 uur en in het weekend bevallen is minus het aantal primaire sectio's tussen die tijdstippen

848

Percentage patiënten met epidurale analgesie (PDA) of gecombineerd spinale-epidurale (CSE) dat 's nachts (23-11 uur) en in het weekend is bevallen

14 %

8.4.3. IGZ indicatoren Percentage spontane partus in de NTSV-groep NTSV = nulliparous, term, singleton, vertex Is de zorg voor de geïncludeerde patiënten verspreid over meer dan één locatie?

nee

Teller: aantal spontane partussen volgens definitie in de inclusiegroep. A. Moeder en kind voor de start van de bevalling (ontsluiting of uitdrijving) onder verantwoordelijkheid gebracht / verwezen naar de tweede lijn.

B. Moeder en kind overgedragen van de 1e naar de 2e lijn tijdens de ontsluiting of de uitdrijving.

C. Totaal aantal spontane partussen in de 2e lijn (C = A + B).

218

188

406

Noemer: aantal partussen in de inclusie groep. D. Moeder en kind voor de start van de bevalling (ontsluiting of uitdrijving) onder verantwoordelijkheid gebracht / verwezen naar de tweede lijn.

E. Moeder en kind overgedragen van de 1e naar de 2e lijn tijdens de ontsluiting of de uitdrijving.

F.

Totaal aantal partussen in de 2e lijn (F = D + E) in de inclusiegroep.

Percentage 1 (A/D):

378

349

727 58 %

53


Percentage 2 (B/E):

54 %

Percentage 3 (C/F):

56 %

Met 56% spontane partus tov landelijk 60% en een dalende percentiel (vorig jaar P33, nu P29) is het wenselijk het percentage spontane partus goed te bewaken.

8.5. Maternale sterfte In 2012 deed zich geen maternale sterfte voor.

8.6. Perinatale sterfte Onderstaand vindt u een beschrijving van de perinatale sterfte in 2012. In 2012 werden evenals in andere jaren alle gevallen van perinatale sterfte besproken bij de driemaandelijkse vruchtdoodbespreking, samen met de patholoog, de kinderarts en ook eerste lijns verloskundigen. De conclusie betreffende de doodsoorzaak is onderstaand vermeld. De a terme sterfte werd in de perinatale audit besproken. Bij de in de LVR2 geregistreerde vruchtdoden < 25 weken bevinden zich een aantal late zwangerschapsafbrekingen.

8.6.1. Termijn 16 t/m 23+6 wk Casus Moeder Graviditeit Partus Kind Bijzonderheden

partusnr: 120114 am: 17w0d overleden: Ja: ante partum < 28 wk 37 jr herkomst: Nederlands G 5 A 1 P 4 fetal loss: 1 Begeleiding: tweede lijn, cx meting, Proluton, nugentscore ivm part imm in voorgeschiedenis 17w0d: contractes, bloedverlies en verlies foetus Mannelijke foetus Ligging: Achterhoofd Gewicht: 115 gr overleden: Ja: ante partum < 28 wk Tweede partus immaturus eci na twee maal a terme partus

54


Casus Moeder Graviditeit

Bijzonderheden

partusnr: 120998 am: 17w1d overleden: Ja: ante partum < 28 wk 23 jr herkomst: Nederlands G 3 A 1 P 2 Begeleiding: Tweede lijn ivm hypertensie, bij 16+5 opname verdenking i.u. infect, start antibiotica Spontane partus Vrouwelijke foetus Ligging: Stuit + 2 voetjes Gewicht: 145 gr overleden: Ja: ante partum < 28 wk Partus immaturus na opname ivm verdenking intra-uteriene infectie

Casus Moeder Graviditeit Partus Kind Bijzonderheden

partusnr: 121075 am: 17w2d overleden: Ja: ante partum < 28 wk 33 jr herkomst: Nederlands G 3 A 0 P 3 Begeleiding: PNZ eerste lijn, consult 16+5 wk ivm bloedverlies, IUVD Inleiding Misoprostol Vrouwelijke foetus Gewicht: 20 gr overleden: Ja: ante partum < 28 wk IUVD cq late miskraam eci

Casus Moeder Graviditeit

partusnr: 120593 am: 17w2d overleden: Ja: ante partum < 28 wk 38 jr herkomst: Nederlands G 3 A 0 P 3 Begeleiding: PNZ tweede lijn, Ascal en Trandate, st na CVA, hypertensie, hypercholesterolaemie, in eerdere zwangerschappen PE en IUGR Inleiding Misoprostol Mannelijke foetus Gewicht: 105 gr overleden: Ja: ante partum < 28 wk IUVD bij belaste vasculaire anamnese

Partus Kind

Partus Kind Bijzonderheden

Casus Moeder Graviditeit Partus Kind Bijzonderheden

Casus Moeder Graviditeit Partus Kind Bijzonderheden

Casus Moeder Graviditeit Partus Kind Bijzonderheden Casus Moeder Graviditeit Partus

partusnr: 120540 am: 18w2d overleden: Ja: ante partum < 28 wk 33 jr herkomst: Nederlands G 3 A 0 P 3 Begeleiding: PNZ eerste lijn, bij 16 wk GO behandeld door huisarts, bij 17+5 wk anhydramnion bij pretecho, IUVD bij 17+6 wk Inleiding Misoprostol Mannelijke foetus Ligging: Stuit + 2 voetjes Gewicht: 100 gr overleden: Ja: a.p. < 28 wk IUVD na behandelde Gonorroe

partusnr: 120429 am: 19w0d overleden: Ja: ante partum < 28 wk 30 jr herkomst: Nederlands G 1 P 1 Begeleiding: PNZ eerste lijn, in verleden XTC gebruik, recidiverende uwi, ook twee maal behandeld in zwschap. Bij 18+6 wk buikpijn en bloedverlies (urine schoon): IUVD Inleiding Misoprostol Mannelijke foetus Ligging: Stuit zonder voetjes Gewicht: 230 gr overleden: Ja: ante partum < 28 wk. Obductie / chrom onderzoek niet afwijkend IUVD bij recidiverende UWI zonder aanwijzingen voor UWI ten tijde van de IUVD

partusnr: 121081 am: 19w2d overleden: Ja: ante partum < 28 wk 38 jr herkomst: Mediteraan G 2 A 1 P 1 Begeleiding: PNZ eerste lijn. Rookt ong 10 cig/dag. Bij 19 wk IUVD vastgesteld. US: maten conform 14 wk Inleiding Misoprostol. Placenta < P10, geen infarcering, wel ischaemische veranderingen Foetus Gewicht: 80 gr overleden: Ja: ante partum < 28 wk IUVD cq late miskraam bij rokende zwangere partusnr: 120780 am: 20w6d overleden: Ja: durante partu 33 jr herkomst: Creools G 3 A 1 P 2 Begeleiding: PNZ tweede lijn ivm term nierinsufficiĂŤntie, wachtlijst voor transplantatie, bij 20 wk breken vliezen, bij 20+6 wk sec opinion AMC, foetus al deels in vagina Begin baring: Spontane vliesscheur; Spontane weeĂŤn Stimulatie: Misoprostol

55


Kind Bijzonderheden

Casus Moeder Graviditeit Partus

Kind Bijzonderheden

Uitdrijving: <1 uur Gebr. vlzn: 1-14 dagen Vrouwelijke foetus Ligging: Stuit zonder voetjes Gewicht: 262 gr overleden: Ja: durante partu IUVD na gebroken vliezen bij 20 wk bij pte met terminale nierinsufficiëntie

partusnr: 121761 am: 21w3d overleden: Ja: durante partu 23 jr herkomst: Creools G 4 A 3 P 1 Begeleiding: PNZ aanvankelijk eerste lijn, bij SEO maten < P5, sec opinion AMC, wschl plac insuff. Bij 21+3 wk gebroken vliezen, koorts, antibiotica, spontane partus Begin baring: Spontane vliesscheur; Spontane weeën Stimulatie: Nee Uitdrijving: <1 uur Gebr. vlzn: 1-12 uur Vrouwelijke foetus Ligging: Stuit zonder voetjes Gewicht: 325 gr overleden: Ja: durante partu Spontane partus immaturus na gebroken vliezen bij vroege groeiretardatie wschl tgv placentaire insufficiëntie

Casus Moeder Graviditeit Partus Kind Bijzonderheden

partusnr: 120359 am: 22w0d overleden: Ja: ante partum < 28 wk 39 jr herkomst: Creools G 6 A 3 P 3 Begeleiding: Eerste lijn, bij SEO IUVD vastgesteld Inleiding Misoprostol Mannelijke foetus Gewicht: 145 gr overleden: Ja: ante partum < 28 wk Al langer bestaande IUVD bij opvallende torsie navelstreng foetale uiteinde

Casus Moeder Graviditeit

partusnr: 120582 am: 22w3d overleden: Ja: durante partu 26 jr herkomst: Nederlands G 1 P 1 Begeleiding: Overname bij 21+1 wk ivm bloedverlies. US: fors retropac hematoom met beeld partiële solutio, zeer korte cervix, sec opinion AMC idem, sombere prognose, afwachtend beleid Begin baring: Spontane weeën Stimulatie: Nee Uitdrijving: <1 uur Gebr. vlzn: 0 uur Mannelijke foetus Ligging: Achterhoofd Gewicht: 480 gr overleden: Ja: durante partu Spontane partus immaturus bij fors retroplacentair hematoom met beeld van partiële solutio

Partus

Kind Bijzonderheden

Casus Moeder Graviditeit Partus

Kind Bijzonderheden

partusnr: 121492 am: 22w5d overleden: Ja: binnen 24 uur post partum 26 jr herkomst: Mediteraan G 1 P 1 Begeleiding: PNZ eerste lijn, SEO gb Begin baring: Spontane vliesscheur bij 22+2 wk Stimulatie: Nee Uitdrijving: <1 uur Gebr. vlzn: 1-14 dagen Mannelijke foetus Ligging: Achterhoofd Gewicht: 500 gr overleden: Ja: binnen 24 uur post partum Spontane partus immaturus na gebroken vliezen en intrauterien infect

8.6.2. Termijn 24 t/m 27+6 wk Casus Moeder Graviditeit Partus Kind Bijzonderheden

partusnr: 121438 am: 24w1d overleden: Ja: ante partum < 28 wk 25 jr herkomst: Nederlands G 1 P 1 Begeleiding: 1x of 2x na 20e week IUV bij 1e onderzoek Inleiding Misoprostol Mannelijke foetus Gewicht: 318 gr overleden: Ja: ante partum < 28 wk Pediat. betr.: Consult IUVD eci vermoedelijk rond 18 wk opgetreden

56


Casus Moeder Graviditeit Partus Kind Bijzonderheden

Casus Moeder Graviditeit Partus Kind

Bijzonderheden

partusnr: 121151 am: 24w4d overleden: Ja: ante partum < 28 wk 32 jr herkomst: Overig G 3 A 0 P 3, eerste kind P16-20, tweede < P2.3 Begeleiding: overname na SEO ivm alle maten < P3, IUVD bij 24+1 wk Inleiding Misoprostol Mannelijke foetus Ligging: Stuit + 2 voetjes Gewicht: 280 gr overleden: Ja: ante partum < 28 wk IUVD mogelijk op basis placenta insufficiĂŤntie, geen aanwijzing voor chromosomale of virale oorzaak

partusnr: 121729 am: 26w2d overleden: Ja: ante partum < 28 wk 33 jr herkomst: Nederlands G 2 A 0 P 2 Begeleiding: Pnz eerste lijn, SEO gb, bij 25+6 wk geen leven en IUVD Inleiding Misoprostol Jongen Ligging: Achterhoofd Gewicht: 850 gr Gew.perctl: 44 overleden: Ja: ante partum < 28 wk Pediat. betr.: Consult IUVD bij hypercoiling rond 26 weken

8.6.3. Termijn 28 t/m 31+6 wk Casus partusnr: 120726 am: 28w1d overleden: Ja: ante partum < 28 wk Moeder 31 jr herkomst: Creools G 2 A 1 P 1 Graviditeit Begeleiding: eerste lijn, bij intake na verhuizing bij 27+6 wk IUVD Partus Inleiding Misoprostol Kind Jongen Gewicht: 586 gr Gew.perctl: 3 overleden: Ja: ante partum < 28 wk Pediat. betr.: Consult Bijzonderheden IUVD vermoedelijk op basis van placentaire insufficiĂŤntie 8.6.4. Termijn 32 t/m 36+6 wk Casus Moeder Graviditeit Partus Kind Bijzonderheden

partusnr: 121133 am: 32w2d overleden: Ja: ante partum < 28 wk 40 jr herkomst: Creools G 4 A 2 P 2 Begeleiding: Tweede lijn ivm p prem (29 wk) na PPROM in anamnese, IUVD bij 32+1 wk n.v.t. Jongen Ligging: Achterhoofd Gewicht: 1600 gr Gew.perctl: 27 overleden: Ja: ante partum < 28 wk IUVD bij 32+1 wk mogelijk op basis van onderliggende stollingsproblematiek / hyperhomocystinaemie

57


Casus Moeder Graviditeit Partus Kind

Bijzonderheden

partusnr: 120463 am: 32w5d overleden: Ja: ante partum >=28 wk 43 jr herkomst: Mediteraan G 5 A 0 P 5 Begeleiding: PNZ tweede lijn, slecht ingestelde DM en hypertensie, komt vaak niet voor controle ivm oppasprobleem, PNS: risico trisomie 21 1:150, geen invasieve PND, GEO gb Ingeleid met Misoprostol Meisje Ligging: Achterhoofd Gewicht: 1420 gr Gew.perctl: 18 overleden: Ja: ante partum >=28 wk Pediat. betr.: Consult IUVD bij therapie ontrouwe 43 jr zwangere met ongeplande zwangerschap, insuline afhankelijke DM (slecht ingesteld), hypertensie, roken, en sociale problematiek

8.6.5. Termijn 37 t/m 41+6 wk Casus Moeder Graviditeit Partus Kind

Bijzonderheden

Casus Moeder Graviditeit Partus

Kind

Bijzonderheden

partusnr: 120373 am: 37w1d overleden: Ja: ante partum < 28 wk 34 jr herkomst: Nederlands G 1 P 1 Begeleiding: PNZ tweede lijn, nierinsufficiëntie, hypertensie, PE, BMI 39.4, zwangerschapsdiabetes, n.v.t. Jongen Ligging: Achterhoofd Gewicht: 2500 gr Gew.perctl: 15 overleden: Ja: ante partum < 28 wk Pediat. betr.: Consult IUVD op basis van (relatieve) placentainsufficiëntie bij pte met nierinsufficiëntie, hypertensie, PE, BMI 39.4, zwangerschapsdiabetes

partusnr: 121356 am: 38w4d overleden: Ja: 2e t/m 7e dag 25 jr herkomst: Creools G 1 P 1 Begeleiding: Tweede lijn. Bij SEO beeld van korte pijpbeenderen, second opinion AMC, uiteindelijke diagnose achondroplasie en advies prim SC bij 38-39 wk in FZ Begin baring: Primaire sectio Stimulatie: Nee Uitdrijving: Onbekend Gebr. vlzn: 0 uur Jongen Ligging: Stuit zonder voetjes Gewicht: 3015 gr Gew.perctl: 30 Apgar: 9 overleden: Ja: 2e t/m 7e dag Overleden na meerdere reanimaties, pneumothorax en uiteindelijke diagnose na obductie uitgebreide pneumonie Jongen met achondroplasie geboren na prim SC, na meerdere reanimaties en pneumothorax uiteindelijk overleden met bij obductie diagnose uitgebreide pneumonie

8.7. Overplaatsingen verloskunde Het aantal totaal aantal overplaatsingen in verband met plaatsgebrek op de neonatologieafdeling nam sterk af in vergelijking met eerdere jaren. De meeste kinderen (45) werden intra- of extrauterien overgeplaatst ivm derde lijns zorg.

TERMIJN < 32 wk intra-uterien ≥ 32 wk intra-uterien extra-uterien

REDEN: VOLLE VLK OF NEO 04 05 06 07 08 1 3

8

7

2

10

53

53

26

6

09

10

10

11

12

8

6

1

18

15

2

58


TERMIJN < 32 wk intra-uterien ≥ 32 wk intra-uterien extra-uterien

REDEN: DERDE LIJNS ZORG 04 05 06 07 08 20 38 25 25 28

09 24

10 33

11 23

12 25

4

1

1

1

4

3

1

1

4

20

21

19

22

13

23

13

24

16

8.7.1. Intra-uteriene overplaatsingen voor 32 weken ivm derde lijns zorg AMC • • • •

• • • • • • • • • • • • •

G1P0 AD 31+2, opname hypertensie en klachten, RR tot 220/130. Start magnesium en ketansin, na ketansin RR 140/90. CTG suboptimaal. Toxlab en urine gb. AD 32 weken terugplaatsing vanuit AMC. Inl 33+6 ivm groeistilstand. Sec SC bij failed induction. Zoon 1418gr. G5P1 AD 29+0, dreigende HELLP/ hemolytische anemie. Overplaatsing naar AMC. Blijkt hemolytische anemie obv Vit B 12 deficiëntie. Poliklinisch vervolg in AMC: Inl bij AD 38+5 zoon 3640gr. G1P0 AD 31+1, PNZ 1e lijn. PPROM waarvoor start Celestone en Adalat, overplaatsing. 31+3 partus dochter 1480 gr. G1P0 AD 26 opname en overplaatsing ivm bi-bi gemelli graviditeit met ernstige IUGR met verhoogde PI en absent einddiastolische flow. Opname gecontinueerd onder bewaking. Ontwikkeling PIH waarvoor bij AD 28+6 start MgSO2 en corticosteroïden. Prim SC wegens verslechterde maternale en foetale conditie (mn kind 1) en bij AD 29+2. 2x zoon. Kind 1 overleden 5 dagen pp. Kind 2 980gr (P2,3-P10) AS 6/8. G2P1 Partus prem ia. Deze graviditeit Proluton, cx verkorting  cerclage 20+1 overplaatsing bij AD 27+2 na start Adalat en Celestone ivm cx verkorting tot 8mm en belaste anamnese. Spontaan in partu bij AD 37+2, bijstimulatie, sp Aav. Dochter 3195gr, AS 9/10. G2P1 overplaatsing via IC ivm septische shock obv intra-uteriene infectie bij 20+6 weken zwangerschap meest waarschijnlijk obv langdurig gebroken vliezen. 2 dagen later bevallen bij AD 21+1. Moeder knapte pp goed op. Sepsis obv Haemophilus influenza A. G1P0 AD 28+2 overplaatsing ivm dreigende partum prematurus waarvoor start Adalat en Celestone. Primaire SC bij CIF AD 28+4. Zoon 1285gr AS 5/7/8 G2P1 partus prem 28+3 ia. Overplaatsing AD 31+5 partus prematurus in gang. CIF, afgeweken stuit 5 cm. Start Adalat en Celestone. Bij aankomst AMC: VO, snel daarna SROM, half onvolkomen stuitligging: sectio. Gezonde zoon. 1965 gram. G3P0 AD 30+1 met dreigende partus prematurus. Klinisch toenemend contractiel ondanks tocolyse bij stabiele cervixlengte. Retour 1e lijn. A terme opnieuw overname bij 39+0 ivm SVES waarvoor inl bij AD 39+1 sp Aav, ongecompliceerd. G1P0 AD 25+1 PPROM, dreigende partus prematurus. Gestart met Adalat en Celestone. SC bij 25+1. 12 dagen pp zoon overleden aan hersenbloeding. G2P0 AD 23+3wkn. Cervixlengteverkorting en wisselend bloedverlies bij bibi-gemelli graviditeit. Retour in zorg bij 24+2. Partus 37+0 primaire SC 2x CIF zoon 2155gr en dochter 2085 gr. G5P0 AD 31+4 overplaatsing ivm verdenking listeria infectie bij PPROM. AB iv. Spontane start baring. Bijstimulatie. NVO waarvoor sec SC, AD 32+1 dochter 2100 gr. G3P0 AD 28+4 overplaatsing ivm sub-optimaal CTG tijdens consult ivm minder leven sinds 1 week. --> bij 31+4 mbv pSC bevallen ivm dec CTG en verminderde variabiliteit + minder leven. AS 5/7, Ph 7.29. G1P0, AD 31+5 overplaatsing ivm dreigende vroeggeboorte bij bichoriale gemelli graviditeit. Retour Flevo bij 32 weken, cx status quo. – zie verder bij > 32 weken overplaatsing SLAZ. G3P1 31+4 MI: dreigende partus prematurus, start Celestone en Adalat volgens protocol. Overplaatsing naar AMC. Vlot sp Partus zoon 1960gr. AS ?/10. MPV, fluxus 1600cc. 2 PC. Retour Flevo Zkh. 2e pp. MPV, HPP 1600cc. G2P0 AD 24+2 dreigende partus waarvoor overplaatsing naar AMC, Celestone en Adalat. Bij AD 34+0 retour Flevo. Sp in partu bij AD 34+4. Normaal verloop baring. 2x sp Aav. Kind 2 omstrengeld. Beide dochters in goede conditie geboren. 1898gr en 1835gr. Opname ivm prematuriteit. G4P3, AD 28+2. Overplaatsing ivm aanhoudend vaginaal bloedverlies bij een placenta praevia marginalis. PSC ivm verdenking uterusruptuur ad 28+3 wkn dochter GG 1340 gram. Geen uterusruptuur aangetoond. Gecompliceerd door vena ovarica trombose rechts waarvoor antistolling.

59


• •

G2P1 AD 31+4, PNZ 1e lijn, MI: dreigende partus prematurus cx 26 mm (op wee 17 mm). Start Adalat en Dexamethason, overplaatsing naar AMC. Retour 2e lijn bij 32 weken met cx 1,7 cm. Sp partus bij 40+0, dochter 3035 gr. G6P2, overplaatsing ivm immatuur gebroken vliezen bij AD18wk ( waarna gezamenlijke zorg AMC/Flevo) en ruim vaginaal bloedverlies + krampen bij AD 24+4, hiervoor Celestone zonder remming in VuMC. Opnieuw overgeplaatst ivm koorts eci, dreigende partus prematurus en oligohydramnion bij AD 35+2. partus sp Aav bij AD 36+4. Zoon 1965gr AS 9/10. 4e pp appendectomie. G4P1, MI: SC ia, uterus myomatosus. Bij AD 23+3 PPROM waarvoor overplaatsing. 2x corticosteroïden. Prim SC bij AD 32 weken. Zoon 2020gr AS 7 bij 10 min.

VUMC • •

G2P0 AD 30+0 opname PIH met klachten. Start Labetolol en MgSO4. Overplaatsing bij dreigende HELLP, dd acute fatty liver. Tevens dreigende vroeggeboorte bij onvoorbereide neonaat. Volgende dag sec SC na HELLP-shub. Zoon 1230gr. AS 6/7/9. G1P0 29+3 MI: dreigende partus prematurus. 2 cm ontsluiting. Celestone en Adalat  overplaatsing. Bij AD 30+3 zoon 1510gr in sp Aav. AS 8/8/9.

AZU •

G5P3prog2 AD 29+6. MI: partus immaturus i.a. Overplaatsing ivm PPROM/ dreigende partus prematurus. Celestone+. Bij 30+1 sec SC ivm volkomen stuitligging, dochter 1285gr, AS 3/9/10.

Erasmus MC •

G2P1 AD 25+2, MI: SC ia . Opname dreigende partus prematurus. Ontsluiting, 2,4 cm. Voetje in de vulva. Start Celestone en Adalat. Overplaatsing. AD 26+1 sp Aav, dochter 980gr. pH 7,48.

Isala Zwolle •

G3P0 AD 29+3 MI: Bloedverlies 2de helft. Oligohydramnion. Direct na aankomst in Zwolle spontane partus zoon.

8.7.2. Intra-uteriene overplaatsingen na 32 weken ivm derde lijns zorg AMC • • • •

G1P0 AD 25+1 PNZ 1e lijn, PPROM, alwaar SC bij 25+1. 12 dagen pp zoon overleden aan hersenbloeding. G1P0 PIH waarvoor opname 40+6. Verwezen naar AMC ivm Jehova getuige met wens Cell-saver. 2 dagen ballon, inl amniotomie en synto. 2500gr AS 9/10 dochter. AS ?/10. epi TBV 300cc. G2P0 AD 41+0 sub-optimaal CTG tijdens 41wkn-co. Overplaatsing ivm Johovagetuige  beschikbaarheid cellsaver. Inleiding na ballonpriming. VE ivm NVU, Dochter 3215gr, AS 10 na 5 min. PH 7,19. TBV 300cc. G2P1 AD 38+1 MI: SLE, onder controle in AMC, sp in partu. Overdracht naar AMC. Kort na aankomst sp Aav. zoon AS 9/10.

SLAZ

G1P0 AD 34+2 MI: bichoriale gemelli graviditeit en hydronefrose. Nefrodrain links en koorts. Eerder (AD 31+5) overplaatsing naar AMC ivm dreigende partus prematurus, 2x Celestone gehad, geremd met Atosiban. Overplaatsing ivm 4cm ontsluiting en plaats gebrek couveuse afdeling. Na overplaatsing plaatsing nefrodrain rechts. CRP 245, verslechtering nierfunctie, besluit tot inleiden. Partus AD 34+3 2x zoon

60


8.7.3. Postpartum overplaatsingen ivm derde lijns zorg AMC • • • • •

• •

G1P0 AD 39+0 sec SC ivm foetale nood. Overplaatsing 1 dag pp ivm verslechterende conditie bij dubbelzijdige pneumonie. G3P1 AD 38+5 poliklinische partus. Overplaatsing ivm oesophagusatresie. G4P1 AD 28+0 MI: partus prem in gang, SROM, dwarsligging  code rood sec SC. Zoon 1295gr. AS 4/5/8 Pp overplaatsing ivm prematuriteit. G2P1,AD 31+6 VBV bij dwarsligging. Bleek VT 9 cm, staande vliezen  B/ versie en extractie op OK. Zoon goede conditie, 1850 gr. Pp overplaatsing wegens prematuriteit. G2P0 AD 39+5 opname bij PE; inleiding MHV en maternale koorts waarvoor AB iv; ivm foetale nood en NVO besloten tot SC. Kind in slechte conditie geboren  intubatie en overplaatsing. Vag kweek GBS pos. Conclusie: mec aspiratie en neonatale sepsis pp. 8 dagen pp kind retour Almere. Maternaal: endometritis 10e pp. G1P0 AD 40+6. MI: mec houdend vrw, Epidurale, bijstimulatie. NVO bij 5 cm en sub-optimaal CTG  sec SC. Fluxus 1050cc obv atonie. Koorts pp. overplaatsing eerst naar IC en vervolgens naar AMC ic ivm sepsis, mitralisklepstenose en ARDS. G1P0 AD 38+0, ballon en inleiding ivm PIH met klachten. SSC ivm NVO, 4cm, veel bloedverlies waarvoor 3 PCs. dyspnoe, blijkt tricuspidalisinsufficiëntie en mitralisstenose overplaatsing naar IC en vandaaruit CCU AMC. Mitralisstenose expectatief, na 2 weken echo herhalen, mogelijk OK/ballondilatatie.

VUMC • • •

• • • •

WKZ •

G1P0 AD 36+6 inleiding PIH. Durante partu cortonen pathologie waarvoor spoed SC. Bleek placenta bilobata met vasa previa. Dochter pH 6,98 op kinderafdeling. Overplaatsing moeder ivm overplaatsing kind. G1P0 AD 37+3. Spoed SC ivm partiële solutio. Zoon 3200gr AS 0/0/1  reanimatie, HF 60-100 na 20 min: opname VUMC neonatologie, koelingsprotocol, opname 18 dagen waarna overplaatsing naar Flevoziekenhuis neonatologie. G2P1 Prog1 Bibi gemelli AD 29+6 Spoed SC ivm uitgezakte navelstreng bij partus prem. (binnengekomen met VO, ter plekke SROM, 2x CIF) 2x zoon resp 1485gr (P80) AS 8/8, 10 dagen opname VUMC neonatologie en 1080gr (P20) AS 8/8 16 dagen opname VUMC neonatologie. Kinderen vervolgens terug naar neonatologie Flevoziekenhuis. G2P1 AD 39+2 sp partus in Aav na inleiding PIH. Zoon 3000gr. Via vlokkentest vastgestelde fragile X syndroom, post partum bedreigde luchtweg vanwege retrognathie en forse schizis van het palatum molle. Stabiel in buikligging met mayo-tube. Voor verdere diagnostiek overgeplaatst naar de neonatologie van VUMC. G1P0 AD 38+6 PNZ sub-optimaal CTG tijdens hypertensie consult  SC ivm foetale nood. Zoon 3700 gr geboren AS 0/3 ph: 7.18 –11,7 6.98 –14.4 Reanimatie op Neo, overplaatsing naar VU voor koelingsprotocol. G1P0 40+3 poliklinische partus sp Aav. AS ?/4/4. Overplaatsing ivm onverwachte slechte start, met respiratoire insufficiëntie en vermoeden van convulsies direct post-partum. 5 dagen pp teruggeplaatst naar Flevoziekenhuis. G1P0 AD 39+3 PNZ 1e lijn, Consult minder leven. CTG: foetale nood waarvoor spoed SC. Zoon 3225gr AS 6/8 pH 7,25 BE –8. Overplaatsing ivm antenatale asfyxie met klinische convulsies G1P0 AD 40+6, MI: dik + vers meconium houdend vrw. Dochter sp aav AS 5/4 veneuze ph 7.05 BE – 16.8. Ivm meconiumaspiratie geïntubeerd en overgeplaatst naar VU voor koelingsprotocol.

G3P2 AD 39+1 MI: IUVD ia. Sp partus met moeizame schouderontwikkeling. Overplaatsing wegens perinatale torsio testis. In WKZ werd een orchidectomie links verricht en een orchidopexie rechts.

61


8.7.4. Overplaatsingen ivm plaatsgebrek couveuse intra-uterien Ter Gooi •

G1P0, AD 34+4 ivm dreigende partus prematurus bij plaatsgebrek op de couveuseafdeling. Ontslag AD 34+5. PPROM en sp partus aav bij AD 35+2 in Flevo.

8.7.5. Overplaatsingen postpartum ivm plaatsgebrek couveuse MC Zuiderzee • •

Partus prematurus bij 34+2 weken. Binnengekomen met VO. Sp Aav. Dochter 2102 gr. Overplaatsing wegens prematuriteit. Sec SC wegens sub-optimaal CTG. Overplaatsing ivm opname kind wegens hypoglycemie.

8.7.6. Overplaatsingen vanuit andere ziekenhuizen VanuitAMC G1P0 AD 32+0 Dreigende partus prematurus waarvoor Atosiban en Celestone bij AD 30+2 in AMC. Ontslag bij 32+3. Laatste controle Flevo. Daarna niet meer verschenen. G1P0 AD 35+1 Overname uit AMC 4e dag pSC. Primaire sectio wegens verdenking foetale nood bij bi-bi gemelli met pre-eclampsie en IUGR 2e kind. G5P2 AD 36+1 MI: morbide obesitas en DG met insuline. Overname uit AMC 1e pSC op foetale indicatie bij slecht gereguleerde DG. Zoon (3960g) opname ivm hypoglycaemie. G3P2, AD 32+4 PPROM, opname met Celestone en Atosiban. Toch partus prematurus in onvolkomen stuitligging. Dochter 1755gr. AS 7 na 5 min. Opname ivm prematuriteit.

Vanuit VUMC VUMC wegens IUGR en hematoom in utero. Tijdens opname aldaar hypertensie wv ketensin en MgSO4, sec SC bij AD 33+5. Kind en moeder 4e pp overgeplaatst naar FlevoZH Prenatale zorg 1e lijn Huizen. Opname VUMC ivm PIH. chem inl AD 34+1 ivm perioden bradycardie op CTG. In loop avond SSC bij NVO en suboptimaal CTG, zoon AS 9/10 2020 (p20-50). Overplaatsing moeder en zoon naar FlevoZH 7e pp. Vanuit SLAZ G3P1, AD 29+4 Overname uit SLAZ met opname tot AD 31+3 ivm IUGR en oligohydramnion. Inl na ballon bij AD 37+0. Na aanvankelijk traag in latente fase verder normaal verloop baring met Remifentanil. Sp Aav. Goede start 2335gr. G6P3 AD 35+4 Plac previa totalis met vaginaal bloedverlies tijdens werk in Amsterdam  opname SLAZ. Overplaatsing bij stabiele situatie. Ontslag AD 35+6. Prim SC bij 37+0. Zoon 3290gr, goede start

8.8. Versies van stuiten In vergelijking met 2011 verbeterde het percentage geslaagde versies bij primi’s in 2012 weer nadat het protocol gewijzigd is en gebruik gemaakt wordt van Prepar om de uterus meer te laten ontspannen.

62


NULLIPARAE Totaal gelukt

Totaal gelukt

2003 2004 37 38 10 14 (27%) (36%) MULTIPARAE 2003 34 24 (70%)

2004 27 16 (59%)

2005 42 10 (24%)

2006 54 11 (20%)

2007 27 6 (22%)

2008 22 3 (14%)

2009 42 10 (24%)

2010 24 10 (42%)

2011 35 1 (3%)

2012 31 7 (23%)

2005 41 20 (49%)

2006 38 25 (66%)

2007 41 24 (58%)

2008 35 21 (60%)

2009 40 19 (48%)

2010 28 13 (46%)

2011 28 16 (58%)

2012 36 20 (56%)

63


9. Gynaecologie 9.1. Gynaecologie poliklinisch De poliklinische zorg kenmerkte zich zoals voorheen door de wens goede, snelle en bij de patiënt passende zorg te leveren. Omdat op elke poli-kamer een echoapparaat aanwezig is, kan direct uitgebreide diagnostiek bij het eerste consult verricht worden, zoals een watercontrast (SIS) echo. Voor arts-assistenten die poli doen, is altijd een superviserend gynaecoloog beschikbaar. Vrijwel altijd wordt bij het eerste consult een (elektronische) brief aan de huisarts geschreven. Deze wordt door de opleider of supervisor nabesproken.

9.2. Seksuologie Voor het vijfde jaar deed psycholoog-seksuoloog NVVS Minke de Boer op maandag en dinsdag seksuologisch spreekuur op onze polikliniek. Voor veel vrouwen blijkt een verwijzing naar een seksuoloog in het ziekenhuis veel gemakkelijker dan naar een praktijk buiten het ziekenhuis. Veelvoorkomende problematiek was: dyspareunie, vaginisme, verschil in verlangen tussen partners, seksuele problemen na een negatieve seksuele ervaring, seksuele problemen na de menopauze of na een medische ingreep. Bij de meeste patiënten werd de partner betrokken in de behandeling. Inmiddels kan ook EMDR-therapie gegeven worden. De seksuologe participeert ook in de incontinentie/bekkenbodempoli en bijbehorende besprekingen. Frequent blijkt bij deze problematiek tevens sprake te zijn van seksuele problematiek. De seksuologe is tevens werkzaam bij Seksuologie Praktijk Almere (SPA) en docent Seksuologie bij de Verloskunde Academie Amsterdam en Universiteit Utrecht.

9.3. Menopauzepoli Zoals in voorgaande jaren betreft dit een multidisciplinair spreekuur van menopauzeverpleegkundige, gynaecoloog, en internist. Bij het eerste bezoek heeft de patiënt een gesprek van 45 minuten met de menopauze verpleegkundige en aansluitend is er een bezoek aan de gynaecoloog. Het gesprek van de menopauze verpleegkundige is informerend en voorlichtend. Tevens wordt een score lijst ingevuld. De gynaecoloog bepaalt daarna in overleg met de vrouw of en welke therapie zinvol is nadat er een risicoprofiel gemaakt is. Alle vrouwen krijgen een dexascan (botdichtheid meting) aangeboden en een bezoek in tweede instantie aan de internist (osteoporose). De waardering van de menopauze poli was evenals in vorige jaren hoog, samenhangend met het feit dat vrouwen niet alleen erkenning vonden voor hun klachten, maar vaak ook veel baat bij ingestelde therapie.

9.4. Poliklinische Operatie Kamer (POK) De poliklinische OK (POK) verandert snel. De sterilisaties van de vrouw werden in 2012 voor het grootste deel middels de Essure methode uitgevoerd. Hiernaast is er een forse uitbreiding van het pallet van hysteroscopische ingrepen die nu op de POK kunnen worden uitgevoerd. Dit is mogelijk geworden na een aantal investeringen in apparatuur. Maar zeker ook heeft ondersteunend personeel een grote bijdrage geleverd. Door training en ervaring van het POK-team is een grote sprong voorwaarts gemaakt; kwaliteit van zorg en goede begeleiding zijn hierbij sleutelwoorden. Met de invoering van de POK-surpass vervullen wij in het Flevoziekenhuis een voortrekkersrol. Nieuwe uitdagingen staan in 2013 te wachten. Sinds kort beschikken wij over de Myosure waarmee grotere poliepen op de POK kunnen worden verwijderd. Tevens hopen wij in de toekomst met een andere vorm van pijnstilling het type en aantal behandelingen op de POK te kunnen uitbreiden. Er is nog veel te doen.

9.5. Gynaecologische afdeling In de medische zorg voor gynaecologische patiënten deden zich geen belangrijke wijzigingen voor. Zoals voorheen, was de postoperatieve zorg geprotocolleerd en gericht op een zo kort mogelijk verblijf in het ziekenhuis. Dagelijks wordt door de arts-assistent, gesuperviseerd door de dienstdoende gynaecoloog, visite gelopen. Een maal per week vindt op dinsdag de preoperatieve bespreking plaats van alle, de volgende week te opereren patiënten. Deze bespreking wordt door de AIOS voorbereid. Ook eventuele ‘probleempatiënten’ op de gynaecologische afdeling of vrouwen met ingewikkelde gynaecologische problematiek op de polikliniek passeren dan de revue. Naast pre-operatieve voetmassage werd in 2012 ook handmassage door een vrijwilligster geïntroduceerd.

64


9.6. Operatieve gynaecologie In 2012 werd voor het achtste jaar geopereerd met en door AIOS. Operatieassistenten en gynaecologen zijn hier inmiddels ruimschoots aan gewend. Dat geldt ook voor het doen van OSATâ&#x20AC;&#x2122;s, het systematisch beoordelen van de chirurgische vaardigheden van de assistenten. Conform landelijke ontwikkelingen en eisen van de inspectie, trainen AIOS uitgebreid in een simulatiesetting, voordat zij laparoscopische verrichtingen doen. Naast een oefenbox wordt hiertoe sinds 2010 de Simendo-trainer gebruikt.

9.7. Overzicht gynaecologische operaties Een wisseling van databases in 2010/2011 heeft een andere rubricering tot gevolg gehad, waardoor voor sommige operaties gegevens uit 2010 en 2011 ontbreken. De belangrijkste tendens is een toename van het aantal laparoscopische uterusextirpaties welke gepaard gaat met een afname van het aantal abdominale uterusextirpaties.

65


INGREEP OK

AANTAL 2010

AANTAL 2011

Uterusextirpatie benigne 48 36 • abdominaal 85 71 • vaginaal 14 40 • laparoscopisch Oncologische OK 4 1 • AUE&BSO 5 6 • LH &BSO 10 17 • Tomie ivm sarcoom/ov.ca Urogyn OK (zie ook 12.5) 89 119 • Prolaps OK 59 54 • Incontinentie OK 2 1 Myoomenucleatie Adnexoperaties 47 5 • Tomie benigne Laparoscopie diagn / adnex 130 137 EUG 5 • tomie 29 30 • skopie Sterilisatie 5 • tomie (bij SC) 74 75 • scopie Hysteroscopie 186 100* • diagnostisch 52 99 • klein therapeutisch (IUD, poliep, rest) 112 36 • groot therapeutisch (myoom) 195 174 • novasure / endom abl • overage ablatie IUD Inbrengen op OK Cervix-operaties 214 85 • LLETZ en conisatie 6 4 • cerclage • overig cervix Vulva-operaties 6 10 • vaginale/para-urethrale cysten 12 6 • vulvaplastiek 20 12 • condylomata 47 28 • bartolinische cyste 1 1 • vulvectomie (beperkt) 15 14 • reductie labia 3 1 • correctie oude totaal ruptuur • mapping • overig vagina /vulva Zwangerschapscurettage - apla 230 285 - missed abortion, ab in gang, incompleet, etc 271 199 * een deel van deze hysteroscopieen vond plaats op de POK, zie onderstaand ** 85 onder narcose, 72 op POK *** 74 op OK, rest op POK

AANTAL 2012 32 60 53 1 13

11 1107 1 28

47 62 100 54 127 10 39 74 8 2 19 26 15 3 4 40 263 122

66


9.8. Overzicht ingrepen op Poliklinische Operatie Kamer (POK) POK 2011 2012 BEHANDELINGEN Essure 79* 60** DHS 77 65 HS poliep 4 LLETZ 72 120 Cryo portio/vulva 26 10 Mirena/IUD in/uit 19 30 Implanon 30 33 Klein vulva 22 27 Overig 17 21 * 66 patiënten, 12 patiënten tweede ingreep, 1 derde poging ** 53 patiënten, 3 patiënten tweede ingreep, 1 derde ingreep, 2 niet gelukt

67


10. Gynaecologische oncologie Marchien van Baal en Merel van Doorenmaalen zijn als gynaecologen verantwoordelijk voor de gynaecologische oncologische zorg. Chantal Esveld vervult op de polikliniek als nurse practionar de rol van case manager. In 2012 werd de oncologisch verpleegkundige Marielise Reuchlin aangesteld, waarmee de kwaliteit van geleverde oncologische zorg verder verbeterde. Het multidisciplinair werken voor patiënten met een gynaecologische maligniteit heeft zich voortgezet in 2012, waarbij samengewerkt wordt met de afdelingen medische oncologie, chirurgische oncologie, pathologie, radiologie en radiotherapie van het AMC. Alle nieuwe oncologische patiënten of patiënten met een recidief worden prospectief besproken met het Centrum Gynaecologische Oncologie Amsterdam via een wekelijkse videoconferencing op dinsdag van 9.00-9.30 uur. De pre-maligne afwijkingen van de cervix zijn geconcentreerd in een apart zorgtraject. Het colposcopisch onderzoek is gecentreerd en dezelfde behandelaars verrichten de poliklinische dagbehandelingen. Er werd geparticipeerd in wetenschappelijke onderzoek methyleringsmarkers bij patiënten met een HR-HPV infectie en de follow up van patiënten na een LETZ. Omdat chirurgie bij ovariumtumoren alleen mag plaatsvinden wanneer in een ziekenhuis 20 primaire debulkingen en minimaal 20 proeflaparotomieën met vriescoupe plaatsvinden, vond een heroriëntatie plaats die in 2013 zou leiden tot het verwijzen van vrouwen met een ovariumcarcinoom naar het CGOA.

10.1. Overzicht nieuwe oncologiepatiënten ONCOLOGIE Vaginacarcinoom Cervixcarcinoom Corpuscarcinoom Tubacarcinoom Ovariumcarcinoom Borderline ovariumcarcinoom Vulvacarcinoom Vaginacarcinoom Trofoblasttumor Secundaire tumor (metastase) Onbekende primaire tumor Totaal patiënten prim tumor Recidieven

2002 2003 2004

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

4 5

5 5

5 8*

5 15

6 12

5 11

4 17

8 18

16 8

5 11

4 14

7 1

2

15* 6* 1

5 3

9 1

5 4 3

13 5 2

10 1 1

12 3 4

9 4 1

1 2

5 1

2 2

3

3 1

11 1 3 2 3

29

34

28 43**

36 8

33 9

1

17

13

33

2 43

47

1

* Het totaal aantal patiënten was minder tgv 2 patiënten met gecombineerd corpus/ovariumcarcinoom ** Inclusief 2 patiënten vanuit Lelystad. 10.2. Cervixcarcinoom

Leeftijd Figo Histologie Therapie Follow up

27 jaar Stadium IBII plaveiselcelcarcinoom Extraperitoneale klierdebulking + chemoradiatie AMC / Flevo

Leeftijd Figo Histologie Therapie

32 jaar Stadium IBI plaveiselcelcarcinoom Radicale vaginale trachelectomie en SN met pelviene lymfeklier dissectie UMCUtrecht UMC / Flevo 35 jaar

Follow up Leeftijd

68


Figo Histologie Therapie Follow up

Stadium IB2 Kleincellig neuro-endocrien carcinoom Chemotherapie en radiotherapie AMC Follow up AMC

Leeftijd Figo Histologie Therapie Follow up

56 jaar Stadium IBI plaveiselcelcarcinoom Robot Wertheim UMCUtrecht Flevo

Recidief

Leeftijd Figo Histologie Therapie Follow up

34 jaar Stadium IIB Plaveiselcelcarcinoom 2008, recidief bekkenzijwand Exenteratie AvL (SO R dam, Duitsland, Zwitserland) AvL

Leeftijd Figo Histologie Therapie Follow up

56 jaar Stadium IBI 2006 Plaveiselcelcarcinoom, recidief para-aortaal Chemotherapie Flevo na consult AMC Overleden

10.3. Corpuscarcinoom

Leeftijd Figo Histologie Therapie Adjuvante therapie Follow up

42 jaar Stadium IA Low grade stromacel tumor TLH met BSO geen Flevo

Leeftijd Figo Histologie Differentatie Therapie Follow up

53 jaar Stadium IA Endometroid adenocarcinoom Graad III Abdominale uterusextirpatie + adnexextirpatie bdz + pelviene en para-aortale lymfeklierdissectie Flevo

Leeftijd Figo Histologie Therapie Adjuvante therapie Follow up Leeftijd Figo

57 jaar Stadium leiomyosarcoom AUE geen Flevo 57 jaar Stadium IVB

69


Histologie Differentatie Therapie Follow up

Endometroid adenocarcinoom Graad II Abdominale uterusextirpatie + BSO + lymfeklier rechter lies Palliatief Megace, Overleden 2-3-13

Leeftijd Figo Histologie Differentatie Therapie Follow up

58 jaar Stadium IA Endometroid adenocarcinoom Graad I TLH + BSO Flevo

Leeftijd Figo Histologie Differentatie Therapie Follow up

60 jaar Stadium IA Endometroid adenocarcinoom Graad II TLH + BSO Flevo

Leeftijd Figo Histologie Differentatie Therapie Adjuvante therapie Follow up

63 jaar Stadium IB slecht gedifferentieerd endometroid adenocarcinoom Graad II-III AUE en adnectomie beiderzijds en iliacaal LNN en brachytherapie AMC Flevo

Leeftijd Figo Histologie Differentatie Therapie Adjuvante therapie Follow up

66 jaar Stadium IB Endometriod adenocarcinoom Graad II TLH + adnectomie geen Flevo

Leeftijd Figo Histologie Differentatie Therapie Adjuvante therapie Follow up

69 jaar Stadium IA Endometroid adenocarcinoom Graad II AUE + BSO (gezien ovariumtumor 8 x 10 cm VC: benigne) geen Flevo

Leeftijd Figo Histologie Differentatie Therapie Adjuvante therapie Follow up

72 jaar Stadium IA Endometroid adenocarcinoom Graad I TLH en BSO geen Flevo

70


Leeftijd Figo Histologie Differentatie Therapie Adjuvante therapie Follow up

75 jaar Stadium IB Endometroid adenocarcinoom Graad 2 TLH en BSO Brachytherapie Flevo

Leeftijd Figo Histologie Differentatie Therapie Follow up

77 jaar Stadium IA endometrioid adenocarcinoom Graad I TLH Flevo

Leeftijd Figo Histologie Differentatie Therapie Adjuvante therapie Follow up

85 jaar Stadium IA Endometroid adenocarcinoom Graad III TLH met BSO geen Flevo

Leeftijd Figo Histologie

88 jaar Stadium IA mixed adenocarcinoma, bestaande uit een graad 2 endometrioid type carcinoom en een clearcell carcinoom (20%) Graad II TLH + BSO Flevo : Overleden 12-1-13

Differentatie Therapie Follow up Recidief Leeftijd Figo Histologie Differentatie Therapie Follow up

48 jaar Stadium IB Endometroid adenocarcinoom Graad II

Leeftijd Figo Histologie Differentatie Therapie Follow up

60 jaar Stadium IC 2010 Endometroid adenocarcinoom

Leeftijd Histologie Differentatie Therapie Follow up

69 jaar Leiomyoscarcoom 3de recidief Debulking mei 2012; febr 2013 start Megace (overleg AMC AVL) Flevo

Verwijzing naar het AMC: inoperabel

Palliatieve chemotherapie nog niet gestart Poli oncologie Flevo

71


10.4. Ovariumcarcinoom

Leeftijd Histologie Therapie Bijzonderheden Follow up

21 jaar Kiemceltumor Chirurgie en Chemo Verwijzing naar het AMC: debulking en chemo Flevo

Leeftijd Figo Histologie Therapie Bijzonderheden

30 jaar Stadium IIC adult granulosacelltumor, cysteuze type Laparoscopische adnectomie rechts Follow up AvL

Leeftijd Figo Histologie Therapie Bijzonderheden

48 jaar Stadium IIC peritoneaalcelcarcinoma Debulking en chemotherapie Follow up Flevo

Leeftijd Figo Histologie Therapie Bijzonderheden

50 jaar Stadium IA sereus papillair adenocarcinoom Stageringslaparotomie Follow up Flevo

Leeftijd Figo Histologie Therapie Bijzonderheden

52 jaar Stadium IIIC adenocarcinoom Neo-adjuvante chemotherapie en intervaldebulking Follow up Flevo

Leeftijd Figo Histologie Therapie Bijzonderheden

54 jaar Stadium IIIC carcinosarcoom Neo-adjuvante chemotherapie en intervaldebulking Recidief onder/net na chemo, overleden 2013

Leeftijd Figo Histologie Therapie Bijzonderheden

58 jaar Stadium IA mucineus cystadenocarcinoom Stageringslaparotomie Follow up Flevo

72


Leeftijd Figo Histologie Therapie Bijzonderheden

63 jaar Stadium III Sereus papillair carcinoom Niet gestart wegens MI Overleden 7-2-12 ws aan myocardinfarct

Leeftijd Figo Histologie Therapie Bijzonderheden

71 jaar Stadium IV slecht gedifferentieerd sereus papillair adenocarcinoom Neo-adjuvante chemotherapie en intervaldebulking Verdenking recidief binnen 6 maanden

Recidief Leeftijd Figo Histologie Therapie Bijzonderheden

57 jaar Stadium IIIC sereus papillair adenocarcinoom chemotherapie 3de recidief, palliatieve chemo (overleden)

Leeftijd Figo Histologie Therapie Bijzonderheden

59 jaar Stadium IV sereus adenocarcinoom Herstart chemotherapie 1ste recidief, palliatieve chemo

Leeftijd Figo Histologie Therapie Bijzonderheden

61 jaar Stadium IIIC sereus adenocarcinoom chemotherapie Recidief retrocavaal. Verwijzing naar het AMC

Leeftijd Histologie Therapie Bijzonderheden

76 jaar Granulosacel tumor Debulking augustus 2012 3de recidief, follow up Flevo

10.5. Borderline ovarium carcinoom

Leeftijd Histologie Therapie Follow up

28 jaar sereus surface borderline tumor Adnectomie links Flevo

Leeftijd Figo Histologie Therapie

34 jaar Stadium IIC seromucineuze borderline tumor Adnectomie links, cystectomie rechter ovarium. Implants Douglas, kliertje mesenterium, stuk omentum verwijderd Flevo 37 jaar

Follow up Leeftijd

73


Figo Histologie Therapie Follow up

Stadium IIC Sereuze borderline tumor Adnectomie beiderzijds, strippen peritoneum fossa rechts. Omentectomie. En vergrote klier rechts iliacaal Flevo

Leeftijd Histologie Therapie Follow up

47 jaar Mucineuze borderline tumor Adnectomie beiderzijds Flevo

10.6. Vulvacarcinoom

Leeftijd Figo Histologie Follow up

73 jaar Stadium IA plaveiselcelcarcinoom lymfogeen recidief vulvacarcinoom linker lies verwijzing AMC

10.7. Mola

Leeftijd Histologie Therapie Follow up

26 jaar partiele mola hydatidosa Curretage en follow up HCG Flevo

74


11. Abortushulpverlening 11.1. Werkwijze Het abortus spreekuur is opgezet in april 2008 vanuit het Flevoziekenhuis bij de GG&GD aan de Boomgaardweg. Voor het vijfde jaar ziet Elles Garcia hier als vaste arts op dinsdag en donderdag alle patiĂŤnten. Zowel coassistenten verloskunde/gynaecologie als sociale geneeskunde lopen een dagdeel met haar mee. Zij vinden dit vrijwel allemaal een uiterst boeiend spreekuur. Het spreekuur betreft een samenwerkingsverband van GGD/SENSE en het Flevoziekenhuis. Ook wordt zo nodig verwezen naar de verschillende abortusklinieken in de regio. Bij wens voor een anonieme behandeling vindt verwijzing plaats naar de Oosterparkkliniek in Amsterdam. Vrouwen met een vergevorderde zwangerschap worden naar de Bloemenhovekliniek verwezen. Indien vrouwen kampen met ernstige keuze-problematiek, vindt begeleiding door het maatschappelijk werk van het Flevoziekenhuis plaats. Dit gebeurde 36 maal. SOA-onderzoek vond bij 37 vrouwen plaats. Bij 6 van hen werd Chlamydia aangetoond, een vindpercentage van 16.2 %. 11.2. Aantallen afspraken Cijfers voor 2009 en 2010 zijn in 2010 tezamen berekend. Het totale aantal afspraken was in 2012 wat lager dan in 2011. No-show blijft een probleem bij abortushulpverlening. Soms maken vrouwen alvast een afspraak, terwijl zij nog niet zeker zijn van hun keuze, soms bedenken zij toch om de zwangerschap te behouden en zeggen zij de afspraak niet af, of besluiten zij toch naar een kliniek elders te gaan. Dit gebeurt soms ook na het consult, wat de nodige logistieke problemen voor de afdeling opname en de operatiekamer met zich meebrengt.

Totaal consulten geboekt Totaal niet verschenen Eerste consult - waarvan anoniem Tweede consult Derde consult Vierde consult

2009 EN 2010 1698 185 (11%) 1156 171 15 2

2011 1058 122 (11.5%) 814 116 (14.2%) 62 15 3

2012 976 94 (10.6%) 727 114 (15.7%) 133 20 2

11.3. Woonplaats De allergrootste meerderheid van de ongewenst zwangere vrouwen komt uit Almere, het aantal uit Lelystad blijft constant.

Almere Lelystad Overig Flevoland Buiten Flevoland

2009 (610) 562 (92.1%) 17 (2.8%) 3 (0.5%) 28 (4.6%)

2010 (696) 620 (89.1%) 47 (6.7%) 6 (0.7%) 23 (3.5%)

2011 (814) 734 (90.2%) 66 (8.1%) 10 (1.2%) 4 (0.5%)

2012 (766) 680 (88,7%) 68 (8.9%) 12(1.5%) 16 (2%)

11.4. Leeftijd De gemiddelde leeftijd was 26.3 jaar

75


11.5. Behandeling Evenals in voorafgaande jaren een lichte voorkeur voor medicamenteuze behandeling UITKOMSTEN Totaal patienten poli • Totaal patiënten Apla Medicamenteus Curettage Flevoziekenhuis Behandeling elders • Overig Behoud zwangerschap EUG, missed abortion, niet zwanger

2009 610 484

2010 693 561

241 (50%) 189 (39%) 54 (11%) 126

2011 814 666

270 (48%) 230 (41%) 61 (11%) 132

597 305 (46%) 285 (43%) 76 (11%)

148

50 76

2012 766 270(45%) 263 (44%) 64 (11%) 169

40 92

27 121

67 102

11.6. Complicaties COMPLICATIES MEDICAMENTEUS Complicatie CURETTAGE Complicatie

2009 N=231 37 (16%)

2010 N=261 26 (10%)

2011 N=305 39 (13%)

2012 N=270 21 (7.8%)

N=185

N=213 6 (4%)

N=285 15 (5%)

N=263 4 (1.5%)

8 (4%)

Complicaties bij medicamenteuze abortus betreffen vrijwel altijd een aanvullende behandeling wegens een (vermeende) rest en/of langdurig bloedverlies. Afgelopen jaren een veel hoger percentage dan in de literatuur vermeld. Mogelijke redenen zijn een beperkte mate van acceptatie van langdurig bloedverlies, dat nogal eens 3 weken of langer aanhoudt. Ook beschouwen hulpverleners een rommelig cavum na afloop soms als een rest met een vermeende noodzaak tot curettage. Heuglijk te zien dat het percentage behandelingen wegens een rest in de loop der jaren duidelijk afneemt, mogelijk door betere voorlichting aan vrouwen, mogelijk door meer bewustzijn bij de artsen. Overigens was dit percentage niet gerelateerd aan de zwangerschapsduur.

76


12. Urogynaecologie 12.1. Personele bezetting Gynaecologen: Inge Ruhe en Franca Gerards Ziekenhuisarts: Frederiek van Mameren Continentieverpleegkundige: Susette Hooijen Fysiotherapeuten: Dineke Bekedam en Margot Roberts Seksuologe: Minke de Boer 12.2. Werkwijze incontinentiepolikliniek Binnen de vakgroep zijn 2 gynaecologen met aandachtsgebied urogynaecologie: Inge Ruhe en Franca Gerards. Sinds 2007 worden patiënten met incontinentieproblemen gezien op de incontinentiepolikliniek. Deze polikliniek draait vrijwel wekelijks en wordt door patiënten zeer gewaardeerd. Op de incontinentiepolikliniek wordt de patiënte gezien door de continentieverpleegkundige, die de mictielijsten en de vragenlijst van de NVOG met haar doorneemt en een verpleegkundige diagnose stelt. Vervolgens gaat zij naar de gynaecoloog voor de overige anamnese en een gynaecologisch onderzoek inclusief echo. De (eerste lijns) bekkenfysiotherapeut doet een bekkenonderzoek en eventueel meting van de bekkenbodemspieren middels Myofeedback. In de middag vindt eventueel op indicatie nog een urodynamisch onderzoek plaats. Aan het einde van de dag worden alle patiënten door het team, incl. seksuoloog en uroloog, besproken. Het persoonlijk behandelplan wordt dan binnen een week door de gynaecoloog met patiënte besproken. 12.3. Multidisciplinair bekkenbodemoverleg Er is 6 keer per jaar een multidisciplinair overleg met de gynaecologen, 1e lijns bekkenfysiotherapeuten, continentieverpleegkundige, seksuoloog, urologen, MDL artsen en chirurgen. Hierbij kunnen o.a. ingewikkelde casuïstiek, terugkoppelingen en eventuele nieuwe behandelopties worden besproken. 12.4. Aantallen patienten en verwijzers TOTAAL AANTAL PATIËNTEN Niet gekomen eerste afspraak Advies wel FT Advies geen FT Aantal naar OK / Urologie / overig Aantal niet gekomen wel FT advies Fysiotherapie elders GEZONDHEIDSCENTRUM Archipel Binder Boog Bouwmeester Castrovalva Compagnie Driehoek Filmwijk Haak Molenwiek Noorderdok Notekraker Oost Opmaat Parkwijk Perspectief Prisma Schakel Spil Vizier

2009 191

2010 154

2011 193

144 41 6 33 9

116 38 17 28 2

114 71 45 15 8

2009 5 6 9 6 14 9 10 9 7 4 2 13 8 7 13 5 9 3 4

2010 5 8 6 4 4 5 4 7 10 5 1 6 8 4 4 6 4 9 4 1

2011 8 10 5 7 11 2 5 11 5 5 2 7 9 5 10 8 13 4 8 2

2012 165 11 101 53 ? 3 2012 13 4 3 5 9 2 5 12 7 2 3 5 2 4 8 4 7 3 9 4

77


Waterwijk West Zephyr

ARTSEN BUITEN ZGA Buiten Almere

9 1 1

8 6 3

9 7 2

5 9 1

2009 17 20

2010 21 9

2011 18 18

2012 30 8

12.5. Operatieve urogynaecologie INGREEP Prolapsoperaties totaal VUE en/of VW/AW-plastiek • VUE • VUE met voorwand • VUE met AW • VUE met VW en AW • VW • AW • VW & AW o Tevens SSF (8) en TVT (1) SSF o Tevens Colpocleisis/Labhart Colpokleisis Met mesh (Prolift/Elevate) • Prolift /Elevate anterior • Prolift / Elevate posterior • Prolift totaal Combinatie prolaps-en incontinentie-operatie Incontinentie-operaties (TVT/MiniArc) • TVT • Mini-arc

2010 89 73

3

3 10

5 59

2011 119 83 6 16 1 11 26 16 7 (9) 4 + (8) = 12 (2)

2012 102 75 3 11 6 34 23 9 (16) 8 + (16) = 24 (1)

11 (+2) = 13 11 2 7 2 (2)

2 + (1) = 3 10 5 3 2

35 18

50 39 11

(tussen haakjes: patiënten met gecombineerde operatie) 12.6. Complicaties Urineretentie na elevate anterior (1), na VUE met VW/AW-plastiek (1), na VW plastiek (1) Tophematoom, spontaan ontlast na VUE met VW plastiek (1) Dunne darm laesie bij enterocele / AW plastiek (1) Cystitis na VW/AW plastiek (2), na SSF (1) Hematoom (pararectaal) bij SSF met koorts waarvoor antibiotica (1) Nabloeding na SSF en voorwandplastiek (1) Blaaslaesie dubbelzijdig bij TVT Blaaslaesie enkelzijdig bij TVT

12.7. Wetenschappelijk onderzoek Hogewoning CR, Ruhe IM, Bekker MD, Hogewoning CJ, Putter H, DeRuiter MC, Pelger RC, Elzevier HW. The MiniArc sling for female stress urinary incontinence: clinical results after 1-year follow-up. Int Urogynecol J. 2012 May;23(5):589-95.

78


13. Congres en nascholingsbezoek van Aken • Young Medical Oncologists Avond Jonge Honden in de Oncologie, 26 januari • UIT2012 Updates in Infertility Treatment, 8, 9 en 10 februari • Lokale en regionale perinatale audit, 15 februari • Kwaliteitsvisitatie Flevo Ziekenhuis, 16 maart • Lokale en regionale perinatale audit. 19 juni • ESHRE Annual meeting 2012 (Istanbul), 1, t/m 4 juli • Combi Symposium endometriose/Financieël “DOT” (in)zicht 2012, 21 september • XX FIGO World Congress of Gynaecology and Obstetrics ,8 t/m 12 oktober • Incompany Training IFMS: intervisie, 12 november • Incompany Training IFMS: intervisie, 12 december van Alphen • Lokale en regionale perinatale audit, 15 februari • Kwaliteitsvisitatie, Flevo Ziekenhuis, 16 maart • Cobradagen 2012, 20 april • Refereeravond cluster Amsterdam VUmc-AMC, 14 mei • Lokale en regionale perinatale audit, 19 juni • Combi Symposium Endometriose/ Financieël “DOT” (in)zicht 2012, 21 september • XX FIGO World Congress of Gynaecology and Obstetrics , 8 t/m 12 oktober • Incompany Training IFMS: intervisie, 12 november • Incompany Training IFMS: intervisie, 12 december van Baal • Lokale en regionale perinatale audit, 15 februari • Kwaliteitsvisitatie Flevo Ziekenhuis, 16 maart • 41e Gyneacongres, Den Haag, 10 en 11 mei • Lokale en regionale perinatale audit. 19 juni • Coachen bij leren op de werkplek, 28 juni • Europese vereniging voor de studie van vulvaire ziekte, 15 september • Incompany Training IFMS: intervisie, 12 november • 20120412 Werkgroep gynaecologische tumoren, 22 november • 20121122 Werkgroep gynaecologische tumoren, 22 november • Incompagny Training IFMS: intervisie, 10 december • Expeditie 2015 (Compententiegericht) opleiden in de dagelijkse praktijk, 12 december Doorenmaalen • Kwaliteitsvisitatie, Flevo Ziekenhuis, 16 maart • 2012 Progress and Controversies in Gynecologic Oncology Conference, 13 en 14 april • Lokale en regionale perinatale audit, 19 juni • 14th Biennial Meeting of the International Gynecologic Cancer Society, 14, t/m 16 oktober • Incompagny Training IFMS: intervisie, 10 december Gerards • Kwaliteitsvisitatie, Flevo Ziekenhuis, 16 maart • Refereeravond cluster Amsterdam VUmc-AMC, 14 mei • 42nd Annual Meeting of the ICS, 15 t/m 19 oktober • Leading Light in Urogynaecology 2012, 10 november • Refereeravond Cluster Amsterdan Vumc-AMC, 26 november • Incompany Training IFMS: intervisie, 12 december

79


Kleiverda • Vergadering working Party on International Safe Motherhood & Reproductive Health, 25 januari • Als de roze wolk wordt overschaduwd, 27 januari • Lokale en regionale perinatale audit, 15 februari • Refereeravond cluster Amsterdam VUmc-AMC, 12 maart • Kwaliteitsvisitatie Flevo Ziekenhuis, 16 maart • Groot Regionaal Overleg Perinatologie (AMC/VUmc), 16 april • Safe Motherhood Revisited: 25 jarige lustrumsymposium Working Party on International Safe Motherhood & Reproductive Health, 20 april • Human rights in Childbirth Following Ternovsky v. Hungary, 6 juni • Vergadering Working Party on International Safe Motherhood & Reproductive Health, 26 september • Plenaire bijeenkomst obstetrie/gynaecologie/fertiliteit consortium, 28 september • Incompany Training IFSM: intervisie, 12 december Lenglet • Lokale en regionale perinatale audit, 15 februari • Kwaliteitsvisitatie, Flevo Ziekenhuis, 16 maart • Klein of groeivertraagd? Onderzoek en beleid rond foetale groeivertraging, 5 april • Cobradagen 2012, 20 april • 41e Gyneacongres, Den Haag, 10 en 11 mei • Lokale en regionale perinatale audit, 19 juni • Combi Symposium Endometriose/ Financieël “DOT” (in)zicht 2012, 21 september • 42e Gyneacongres, Papendal-Arnhem, 15 en 16 november • Incompany Training IFMS: intervisie, 12 december • Symposium over de rol van klinisch verloskundigen, 14 december Lely • • • • • • • •

Lokale en regionale perinatale audit, 15 februari Kwaliteitsvisitatie Flevo Ziekenhuis, 16 maart Cobradagen 2012, 20 april 41e Gyneacongres, Den Haag, 10 en 11 mei Lokale en regionale perinatale audit, 19 juni ESHRE Annual meeting 2012 (Istanbul), 1, t/m 4 juli XX FIGO World Congress of Gynaecology and Obstetrics ,8 t/m 12 oktober Incompagny Training IFMS: intervisie, 10 december

Ruhe • • • • • • • • • •

Kwaliteitsvisitatie, Flevo Ziekenhuis, 16 maart Cobradagen 2012, 20 april 41e Gyneacongres, Den Haag, 10 en 11 mei Voorjaarsymposium Werkgroep Bekkenbodem 2012, 16 mei IUGA workshops, 8 september 37th annual meeting IUGA (int. Urogyn association), 8 september Compagnonsdagen 2012; keuze’s, 1 november Jaarlijks symposium van de Nerderlandse Vereniging voor Vulvapathalogie, 5 november Compagnonsdagen 2012, 20 november Beleidsdag NVOG-pijler benigne gynaecologie, 13 december

80


14. Wetenschappelijke activiteiten en publicaties 14.1. Participatie in wetenschappelijk onderzoek Evenals in voorafgaande jaren werd geparticipeerd in diverse verloskundige en gynaecologische Consortiumstudies. • Daarnaast werd op gynaecologisch gebied geparticipeerd in de ‘ik- herstel studie’, een onderzoek over post-operatief herstel na adnex- en uterusextirpaties samen met andere regionale ziekenhuizen en het VUMC. • Evaluatie van de Miniarc verricht in het Flevoziekenhuis werd in een wetenschappelijk artikel gepubliceerd. • Tevens werd geparticipeerd in een studie naar endometriumablatie dmv stoom (AEGEA). • Ook werd wederom een bijdrage geleverd aan VUMC onderzoek Functional analysis of genes and proteins involved in pre-eclampsia and the HELLP-syndrome, waarbij het Flevoziekenhuis foetaal weefsel van patiënten met een APLA aanlevert. • Op persoonlijke titel werd geparticipeerd in onderzoek over abortushulpverlening. Op oncologisch gebied werd geparticipeerd in de volgende studies: • HPV screening, vroege signalering en stratificatie COMETH studie (M van Baal co-promotor) • Follow up van patiënten na LETZ (SIMONAT studie). • Lapovca-trial: ovariumcarcinoom patiënten voor een primaire debulking worden gerandomiseerd tussen direct een debulking of eerst een laparoscopie.

14.2. Publicaties • Schreuder HW, Pattij TO, Zweemer RP, van Baal MW, Verheijen RH. Increasing experience in laparoscopic staging of early ovarian cancer. Gynecol Surg. 2012 Feb;9(1):89-96. • Kleiverda G. Abortus provocatus. In: Canon van de gynaecologie&obstetrie, 2012, NVOG/DCHG. nr 42 • Kleiverda G. Van heimelijke geheimen tot heimelijk gemeengoed. Een gynaecologisch commentaar. • Madoc, Tijdschrift over de Middeleeuwen, Jaargang 26, 2012, nummer 1, p 49-51 • Kleiverda G. Ternovsky v. Hungary: discussions around a woman’s right to decide about he own sexual and reproductive health. Bynkershoek Conference papers: Human Rights in Childbirth. Hermine HayesKlein editor, 2012 • Kleiverda G. Ook zonder saffraan is zelfbeschikkingsrecht nog een waan. NVOG 125 jaar voorop in vrouwengezondheidszorg. Red: J de Graaff en HP van Geijn. 2012. P 85-87 • Kleiverda G. Ongewenst Zwanger. In: Probleemgeoriënteerd denken in de Gynaecologie, obstetrie en voortplantingsgeneeskunde. Een praktijkboek voor de opleiding en de kliniek. Redactie dr. M.J. Heineman. De Tijdstroom, 2012 • Kleiverda G. IBS bij 16 weken (ingezonden brief NTVG) (www.ntvg.nl/publicatie/wet-bopz-toegepastbij-vroege-zwangerschap-van-verslaafde#comment-1255) • Gunilla Kleiverda, K. Marieke Paarlberg, Monique Frohn, Mijke Lambregtse-van den Berg. Zorg voor kwetsbare zwangere bedreigd. Medisch Contact Nr. 17, 27 april 2012, 1044-1045 • Kleiverda G. Is het de overgang? Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156(41):A5253. • Boersma A, Alberts J, Bruijn JD, Meyboom BD, Kleiverda G. Termination of pregnancy in Curaçao: need for improvement of sexual and reproductive healthcare. Glob J Health Sci. 2012 Apr 28;4(3):30-8. • van Dijk M, Thulluru HK, Mulders J, Michel OJ, Poutsma A, Windhorst S, Kleiverda G, Sie D, Lachmeijer AM, Oudejans CB. HELLP babies link a novel lincRNA to the trophoblast cell cycle. J Clin Invest. 2012 Nov 1;122(11):4003-11. • Vonk Noordegraaf A, Huirne JA, Brölmann HA, Emanuel MH, van Kesteren PJ, Kleiverda G, Lips JP, Mozes A, Thurkow AL, van Mechelen W, Anema JR. Effectiveness of a multidisciplinary care program on recovery and return to work of patients after gynaecological surgery; design of a randomized controlled trial. BMC Health Serv Res. 2012 Feb 1;12:29. • van der Ham DP, Vijgen SM, Nijhuis JG, van Beek JJ, Opmeer BC, Mulder AL, Moonen R, Groenewout M, van Pampus MG, Mantel GD, Bloemenkamp KW, van Wijngaarden WJ, Sikkema M, Haak MC, Pernet PJ, Porath M, Molkenboer JF, Kuppens S, Kwee A, Kars ME, Woiski M, Weinans MJ, Wildschut HI, Akerboom BM, Mol BW, Willekes C; PPROMEXIL trial group (Kleiverda G). Induction of labor versus expectant management in women with preterm prelabor rupture of membranes between 34 and 37 weeks: a randomized controlled trial. PLoS Med. 2012;9(4):e1001208. •

Lim AC, Schuit E, Papatsonis D, van Eyck J, Porath MM, van Oirschot CM, Hummel P, Hasaart TH, Kleiverda G, de Graaf IM, van Ginkel AA, Mol BW, Bruinse HW. Effect of 17-alpha

81


• •

hydroxyprogesterone caproate on cervical length in twin pregnancies. Ultrasound Obstet Gynecol. 2012 Oct;40(4):426-30. van Rheenen-Flach LE, Zweegman S, Boersma F, Lenglet JE, Twisk JW , Bolte AC. A prospective longitudinal study on rotation thromboelastometry in women with uncomplicated pregnancies and postpartum. Aust N Z J Obstet Gynaecol. 2012 Dec 31. Hogewoning CR, Ruhe IM, Bekker MD, Hogewoning CJ, Putter H, DeRuiter MC, Pelger RC, Elzevier HW. The MiniArc sling for female stress urinary incontinence: clinical results after 1-year follow-up. Int Urogynecol J. 2012 May;23(5):589-95.

14.3. Voordrachten • •

Kleiverda G. Abortion in Europe. European Parliament Working Group on Reproductive Health, HIV/AIDS and Development, Brussel, april 2012 Kleiverda G. Ternovsky v. Hungary: discussions around a woman’s right to decide about her own sexual and reproductive health. Human Rights in Childbirth conference, den Haag, 31 mei / 1 juni 2012.

82


15. Overige activiteiten 15.1. Activiteiten in het ziekenhuis van Aken

Directeur innovatie Hoofd wetenschapsbureau Lid stuurgroep ICT lid EPD stuurgroep Vakgroep voorzitter en voorzitter EVR Vertegenwoordiger vakgroep in medische staf Lid stuurgroep mijn flevoziekenhuis.nl

van Alphen

Medisch manager cluster zorg Lid OK bestuur Lid EPD commissie Lid MIC commissie Lid investeringscommissie

van Baal

Plaatsvervangend opleider tot 1/7/2013, daarna opleider Lid Centrale Opleidingscommissie Oncologie bestuur

van Doorenmaalen

Secretaris en technisch voorzitter vakgroep Lid oncologiecommissie

Kleiverda

Opleider tot 1-7-2013, daarna plaatsvervangend opleider Lid Centrale Opleidingscommissie Lid commissie DIM (Decentraal Incident Melden) Lid Perinatal Audit commissie

Lely

Lid werkgroep registratie DOT Lid werkgroep WAC Waarnemend vakgroep voorzitter Aanspreekpunt medisch specialisten inzake DOT registratie

Ruhe

Lid Sedatiecommissie

15.2. Activiteiten extern van Alphen

Vicevoorzitter Stichting Prenatale Diagnostiek Amsterdam en Omstreken (SPSAO)

van Aken

Lid werkgroep digitalisering patiĂŤnten contact Lid raad van toezicht Almere Kennis Stad Lid bestuur van het Turing Instituut Lid landelijke stuurgroep cure 2.0

van Baal

Lid bestuur IKNL-werkgroep gynaecologie Staf Dutch School: chirurgie / onderwijs Universiteit Yogjakarta IndonesiĂŤ

Kleiverda

Voorzitter bestuur Women on Waves Lid DB Commissie Visitatie van de Koepel Kwaliteit NVOG

83


16. Lidmaatschappen van Alphen

Lid OK bestuur Lid EPD commissie Lid MIC commissie

van Aken

Lid NVOG Lid Nederlandse Fertiliteitvereniging Lid werkgroep menopauze Lid werkgroep Gynaecologische Endoscopie en Minimaal Invasieve Chirurgie

van Baal

Lid Dutch School of Gynaecological Oncology Lid International Gynaecological Cancer Society Lid European Society Gynaecological Oncology Lid Nederlandse Vereniging Obstetrie & Gynaecologie Lid IKNL-A Werkgroep Gynaecologische Tumoren Lid Werkgroep Oncologische Gynaecologie (WOG) NVOG Lid Werkgroep Gynaecologische Endoscopie en Minimaal Invasieve Chirurgie

van Doorenmaalen

Lid NVOG Lid werkgroep bekkenbodem Lid werkgroep cervix uteri Lid werkgroep kindergynaecologie Lid International Urogynaecological Society Lid European Society Gynaecological Oncology Lid Werkgroep Oncologische Gynaecologie (WOG) NVOG

Gerards

Lid NVOG Lid Werkgroep Bekkenbodem Lid Werkgroep Gynaecologische Endoscopie

Kleiverda

Lid NVOG Lid werkgroep Psychosomatische Obstetrie en Gynaecologie Lid werkgroep Kindergynaecologie Lid Working Party on International Safe Motherhood and Reproductive Health Lid werkgroep Gynaecologische Endoscopie en Minimaal Invasieve Chirurgie Lid sectie Menopauze Lid Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs Lid Vereniging Nederlandse Vrouwelijke Artsen

Lely

Lid werkgroep IVF Lid werkgroep menopauze Lid werkgroep endoscopie Ondersteunende taken BBC inzake implementatie DOT

Lenglet

Lid NVOG Lid werkgroep Gynaecologische Endoscopie en Minimaal Invasieve Chirurgie

Ruhe

Lid NVOG Lid bekkenbodemwerkgroep NVOG Lid werkgroep endoscopie NVOG Lid IUGA Lid Orde Medisch Specialisten

84

Jaarverslag 2012 Gynaecologie/Verloskunde  
Jaarverslag 2012 Gynaecologie/Verloskunde  

Het jaarverslag 2012 van de vakgroep Gynaecologie / Verloskunde van het Flevoziekenhuis.

Advertisement