Page 1

thuis I n f o r m a t i e

v a n

h e t

F l e v o z i e k e n h u i s

-

m a a r t

2 0 1 4

Pagina 5 “Huid is de spiegel van je ziel”

Pagina 7 “CVA is een aanslag op je hersenen”

Pagina 9 Mammazorg op maat

Chirurg Anthony van de Ven demonstreert de darmstapler ter voorbereiding van een operatie. “Met de darmstapler kunnen we de nieuwste darmoperatietechnieken toepassen.”

Kans op darmkanker geconstateerd? Optimale behandeling door team van experts

Pagina 11 Sneller mobiel na knieprothese-operatie

Het aantal mensen met darmkanker neemt toe. Chirurg Anthony van de Ven legt uit: “Dit komt door onze manier van leven en omdat we ouder worden. Helaas overlijden jaarlijks ongeveer 5.000 mensen aan deze ziekte. Dit aantal neemt gelukkig af doordat we de symptomen sneller herkennen. Darmkanker is namelijk een van de best behandelbare vormen van kanker, als je er op tijd bij bent.” De rijksoverheid is daarom in januari gestart met het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker. Maag-

Pagina 15 Handig om te weten

darm-leverarts Marco Mundt vertelt: “Hiermee verwacht men 2.400 sterfgevallen te voorkomen. Reden te meer voor het Flevoziekenhuis om de diagnose en behandeling van darmkanker als bijzonder aandachtsgebied te hebben.” Het Flevoziekenhuis heeft de afgelopen jaren veel expertise en ervaring opgebouwd met darmkanker of voorstadia daarvan. Jaarlijks wordt een groot aantal patiënten met deze vorm van kanker behandeld, en dit aantal groeit elk jaar. Hierdoor kunnen patiënten in het Flevoziekenhuis terecht voor alles wat met darmkanker te maken heeft; van diagnose en behandeling, tot operatie en radiotherapie. De expertise is opgebouwd door een team van maag-darm-leverartsen, chirurgen, oncologen, radiologen, radiotherapeuten en pathologen. Mundt vertelt: “Het Flevoziekenhuis is al vanaf juli 2011 betrokken bij de voorbereidingen voor het landelijke bevolkingsonderzoek. In samenwerking

met het AMC hebben we meegedaan aan een proef-bevolkingsonderzoek. Hierdoor zijn we medisch en organisatorisch goed voorbereid. Ook dit jaar participeren we in wetenschappelijk onderzoek naar darmkanker.”

Gecertificeerd “Afdeling MDL van het Flevoziekenhuis voldoet aan alle kwaliteitseisen van de Stichting Bevolkingsonderzoek en het Lees verder op pagina 3

Neem altijd uw ID mee bij een afspraak in het ziekenhuis.

“” Volg ons op

Darmonderzoek altijd volledig vergoed met verwijzing huisarts Bent u verzekerd bij Achmea en bent u uitgenodigd om deel te nemen aan het landelijke bevolkingsonderzoek darmkanker? En heeft u vervolgens een ‘niet gunstige uitslag’ ontvangen? U krijgt dan automatisch een verwijzing naar een ander centrum in uw regio om vervolg-darmonderzoek te laten doen. Zorgverzekeraar Achmea heeft namelijk besloten om het Flevoziekenhuis voor 2014 nog niet te selecteren om darmonderzoeken uit te voeren die voortkomen uit het landelijke bevolkingsonderzoek darmkanker. Reden is dat we niet de laagste prijs hebben geboden. Als u dit vervolgonderzoek toch liever in het Flevoziekenhuis laat doen, dan moet u uw huisarts om een verwijzing vragen. Dan komt u wel in aanmerking voor volledige vergoeding van het darmonderzoek in het Flevoziekenhuis. Eventuele behandeling kan wel – zonder verwijzing – in het Flevoziekenhuis plaatsvinden en wordt volledig vergoed, ook door Achmea.


Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in Nederland. De maatschappelijke en persoonlijke gevolgen zijn enorm. Ook voor kinderen: zij zijn vaak de (stille) getuigen.

Wat doet het Steunpunt Huiselijk Geweld Flevoland? Wij luisteren naar uw vraag, verhaal of probleem. Samen met u zoeken wij een manier om er wat aan te doen. Onze medewerkers kennen de signalen, de oorzaken en de risico’s. Wij proberen te helpen zonder te oordelen en geven professioneel advies en hulp. Ook kinderen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld kunnen bij het Steunpunt terecht voor hulp.

Sonja “Bij het Steunpunt werd ik eindelijk begrepen. Het was veilig en het bleef tussen ons.” Sonja beleefde een moeilijke jeugd en werd in haar eerste huwelijk misbruikt. Die slechte ervaringen bleven haar achtervolgen. Zij kreeg een folder met informatie over het Steunpunt Huiselijk Geweld. Sonja belde en kreeg hulp. Ze kan het leven nu veel beter aan.

Help jezelf. Help de ander. Bel voor advies of hulp.


Vervolg van pagina 1 RIVM en is volledig gecertificeerd. Dat betekent dat drie van onze maag-darmleverartsen bij de eersten in de regio behoren die de coloscopieën voor dit bevolkingsonderzoek mogen uitvoeren,” aldus Mundt.

Flevoziekenhuis als in het AMC. Ook een deel van de AMC-patiënten wordt dus in het Flevoziekenhuis geopereerd. Een operatie vindt binnen 3 weken plaats en is in 92% van de gevallen een kijkoperatie, dus met een camera. Dit heeft veel voordelen bij het herstel.”

Polikliniek Coloncare

“” “Ook een deel van de AMC-patiënten wordt in het Flevoziekenhuis geopereerd.”

“In de periode van onderzoeken en behandeling, krijgt de patiënt begeleiding van een coloncare verpleegkundige. Deze verpleegkundige is gespecialiseerd in dikkedarm- en endeldarmkanker.

Zij is er ook voor de patiënt en familie ná de behandeling,” sluit Van de Ven af.

Voor uw agenda Op zaterdag 12 april a.s. organiseert het Flevoziekenhuis na het succes van vorig jaar opnieuw een Informatiedag Darmkanker met diverse sprekers en een interactieve informatiemarkt.

Het Flevoziekenhuis is een van

Meer lezen? www.flevoziekenhuis.nl/darmkanker www.rivm.nl/Onderwerpen/B/ Bevolkingsonderzoek_darmkanker

Samenwerking AMC

Van de Ven legt uit: “Wanneer uit onderzoek blijkt dat er een vorm van darmkanker gevonden is, zijn er verschillende behandelingen mogelijk, afhankelijk van wat kan en van wat de patiënt wil. Binnen een week krijgt de patiënt een multidisciplair advies van ons. Bijna alle behandelingen zijn binnen het Flevoziekenhuis beschikbaar, ook bestraling. In enkele gevallen, zoals uitzaaiing naar de lever, wordt een eventuele operatie in het AMC uitgevoerd. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van de eigen chirurg van het Flevoziekenhuis. Een deel van onze chirurgen werkt namelijk zowel in het

Opnamen voor RTL 4-serie ‘Nieuwe Buren’ in Flevoziekenhuis

In de voorlichtingsfilms van het RIVM over het landelijk bevolkingsonderzoek darmkanker figureert Marco Mundt, een van de MDL-artsen van het Flevoziekenhuis. In dit filmpje wordt het hoe, wat en waarom van een coloscopie uitgelegd. Mundt is tevens toetsingscoordinator van de Stichting Bevolkingsonderzoek Regio Midden West (onderdeel RIVM). Dit betekent dat hij MDL-artsen certificeert om het bevolkingsonderzoek te mogen uitvoeren.

de filmlocaties voor de nieuwe tv-serie ‘Nieuwe Buren’. Eva en Peter (Bracha van Doesburgh & Daan Schuurmans) kopen een nieuwbouwhuis in ‘De Zonnewijk’ buiten de stad, in de hoop daar gelukkig te worden met hun kind. Nog vóór de verhuizing slaat het noodlot toe als Eva veel te vroeg bevalt en dochter Lieve overlijdt. Zware tijden breken aan. Eva vindt steun bij haar nieuwe buurvrouw, Rebecca (Katja RömerSchuurman), terwijl Peter steeds vaker optrekt met Rebecca’s man Steef (Thijs Römer). Er ontstaat een hechte vriendschap tussen de twee stellen waarin lief, leed en uiteindelijk ook het bed wordt gedeeld. Eén en ander blijft in ‘De Zonnewijk’ niet onopgemerkt en heeft dramatische gevolgen.

De filmopnames vinden plaats van februari t/m half mei 2014 op verschillende locaties in Almere.

Hoe werkt het landelijk bevolkingsonderzoek? Als u tussen de 55 en 75 jaar bent, kunt u vanaf 1 januari een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Wanneer u de paarse uitnodigingsbrief per post krijgt, hangt af van uw geboortejaar. Meedoen is gratis en vrijwillig en u beslist zelf of u wel of niet meedoet. Bij het bevolkingsonderzoek wordt gekeken of er bloed in uw ontlasting (poep) zit. Bloed in de ontlasting is niet altijd met het blote oog zichtbaar. Daarom wordt uw ontlasting onderzocht in een laboratorium. U kunt de test thuis uitvoeren en deze in een antwoordenvelop opsturen naar de organisatie die het bevolkingsonderzoek uitvoert. U krijgt vervolgens de uitslag binnen twee weken per post opgestuurd. Er zijn drie uitslagen mogelijk. Of de uitslag is gunstig en dan krijgt u over twee jaar een nieuwe uitnodiging. Of de uitslag is onbekend en u krijgt een nieuw onderzoek. Of er is bloed in uw ontlasting gevonden. Dan krijgt u het advies om vervolgonderzoek te laten doen. Tijdens dit vervolgonderzoek wordt bekeken of het bloed afkomstig is van aambeien of bijvoorbeeld poliepen, of dat er sprake is van darmkanker. Dit vervolgonderzoek bestaat uit een gesprek en een coloscopie, een inwendig onderzoek. Tijdens deze coloscopie kan de MDL-arts poliepen of stukje weefsels verwijderen voor verder onderzoek. Na twee werkdagen heeft u een vervolgafspraak met uw MDL-arts om de uitslag van het weefselonderzoek te bespreken.

foto, echoscopie of MRI-scan laat maar een deel van de werkelijkheid zien. Alle uitslagen samen geven een samengesteld beeld. En dat beeld is alles wat we hebben. De arts stelt op basis van dat beeld een werkdiagnose en een behandelplan op dat moet leiden tot verlichting van de klacht of tot genezing. Daarbij zijn vaak meerdere wegen naar Rome. De keuze daartussen wordt altijd gemaakt in het belang vàn de patiënt en het liefste ook

Wist u dat u in het Flevoziekenhuis vaak al binnen één week een eerste poliklinische afspraak heeft met een van onze specialisten?

Meer weten: www.flevoziekenhuis.nl/toegangstijden

C o l u m n

Even aan de diagnosemonitor Het zou zo gemakkelijk zijn. Als je een patiënt gewoon even aan de computer kan leggen en dat er dan een lampje gaat knipperen waar de storing zit en het scherm aangeeft wat je moet doen. Zo eenvoudig is het echter niet. Meestal moeten artsen indirect zoeken naar de oorzaak van een klacht. Verschillende testuitslagen geven deelinformatie, met een bepaalde waarschijnlijkheid. Het is (bijna) nooit helemaal zeker. Zelfs een

Korte toegangstijden

in overleg mét de patiënt. De arts coacht, de patiënt kiest. Het resultaat is de beste behandeling, voor díe patiënt, in díe situatie. Daar is geen whizzkid voor nodig, maar gewoon een goede dokter en een mondige, goed geïnformeerde patiënt.

Jan-Willem Bok, KNO-arts 3


Maakt u zich zorgen over het (niet) eten van uw kind? Accare Centrum voor Eetstoornissen in Almere werkt samen met u en uw kind aan een gezonde leefstijl.

Meer weten? Bel 036-7430110 of mail naar eetstoornissen@accare.nl Meer informatie vindt u ook op www.accare.nl Accare Centrum voor Eetstoornissen, Randstad 20-27a, 1314 BC ALMERE

4


“Huid is de spiegel van je ziel” In elke editie van thuis stellen wij een specialist aan u voor. Deze keer dermatoloog (huidarts), Jim Zeegelaar, die sinds 1999 werkzaam is bij de polikliniek Dermatologie van het Flevoziekenhuis.

Waarom heeft u voor het vakgebied dermatologie gekozen? “In eerste instantie had ik geen duidelijke voorkeur voor een bepaald medisch specialisme. Tijdens mijn studie werd ik gevraagd onderzoek te doen op het gebied van de pigmentcel, en zo belandde ik in de dermatologie. Terugkijkend had ik nooit gedacht dat het zo’n leuk vak zou zijn. De dermatologie ontwikkelt zich sterk. Het is veel meer dan voorheen een ‘snij-vak’ geworden, waarbij een dermatoloog steeds vaker kleine chirurgische ingrepen doet. Voor mij persoonlijk speelt daarnaast mee dat ik veel affiniteit heb met de Tropen. De dermatologie is daar een vooraanstaand vak, meer dan in Europa. Ik kom zelf uit Suriname en je merkt dat daar veel aandacht is voor huidziekten.”

Hoe komt dat? In de Tropen heb je veel meer infectieziektes, bij ons zijn de meeste uitgebannen. Een goed voorbeeld daarvan is lepra. Lepra komt door de economische voorspoed niet meer voor in de rijke westerse wereld, terwijl de ziekte bijvoorbeeld in Brazilië en Suriname nog heel groot is. Verder vind ik de psychosociale kant binnen de dermatologie erg interessant, je moet wel met mensen om kunnen gaan. Er wordt wel eens gezegd dat de huid de spiegel van je ziel is. De

Dermatoloog Jim Zeegelaar: “Mensen hebben vaak écht last van huidaandoeningen.”

psychosociale aspecten van een huidaandoening zijn daardoor heel belangrijk. Er is veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen de huid en kwaliteit van leven. Mensen hebben vaak écht last van huidaandoeningen. Dat probleem wordt onderschat, ook door de overheid. Die vraagt zich bijvoorbeeld af of eczeem wel een ziekte is. Mensen met ernstig eczeem hebben daar echter erg veel last van en worden vaak ernstig belemmerd in hun dagelijks functioneren.

Hoe groot wordt de toename van huidkanker? Groot, heel groot. Er komt een tsunami van huidkankerpatiënten op ons af. Per dag zie ik minimaal één nieuw geval op

mijn spreekuur, en mijn collega’s ook. We moeten ons daar echt op gaan voorbereiden, de vraag is alleen hoe precies. Door bezuinigingen worden minder dermatologen opgeleid. Dat betekent dat we het werk anders moeten gaan verdelen. We zullen andere functies moeten gaan invoeren en opleiden. Op onze polikliniek werkt bijvoorbeeld een hoogopgeleide physician assistant, die veel routinematig werk van de dermatologen overneemt. Wij doen dan meer de nieuwe patiënten en de ingewikkelde aandoeningen. Dat werkt heel goed.”

Jullie behandelen ook veel spataderen? Jazeker, wij verzorgen samen met een van de vaatchirurgen onder meer de opleiding van dermatologen van het AMC en de VU op het onderdeel spataderen. Daardoor bieden wij een hoge kwaliteit in de behandeling van spataderen. Wij hebben alles in huis, de nieuwste technieken en de juiste mensen. Onze Spataderkliniek is daardoor nu een van de grootste spatadercentra van Nederland met een bovenregionale uitstraling.”

Hoe is uw relatie met patiënten? “Sommige patiënten zie je jarenlang meerdere keren per jaar, met hen bouw je een band op. Je hoort dan soms zeer aangrijpende verhalen. Huidziekten hebben een grote impact op een mensenleven. Dat geldt voor patiënten waarbij je een kwaadaardig melanoom ontdekt, maar ook voor patiënten met chronische

huidaandoeningen, zoals psoriasis of eczeem. En een puber met hele ernstige jeugdpuistjes is eigenlijk net zo onzeker.”

“Een patiënt goed helpen spreekt vanzelf, daar zijn we voor opgeleid. Maar ik vind het daarbij heel belangrijk dat de patiënt met een goed gevoel mijn kamer uitloopt, ook al is hij of zij niet genezen. “In mijn relatie met een patiënt staat een respectvolle behandeling en bejegening daarom altijd voorop.”

Dermatologie Dermatologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met aandoeningen van de huid, de nagels en het haar, samen 'huidziekten' genoemd. Op de polikliniek Dermatologie van het Flevoziekenhuis kunt u terecht voor al uw huidklachten. maar ook met bijvoorbeeld contactallergieën en seksueel overdraagbare aandoeningen. In onze Flevoclinic leveren wij ook niet-vergoede zorg, zoals behandelingen met Botox of fillers, verkoop van huidverzorgingsproducten en ontharingsbehandelingen. Kijk voor meer informatie op www.flevoziekenhuis.nl/dermatologie of scan de qr-code hiernaast.

5


6


“Een CVA is een aanslag op je hersenen” Op een woensdag in juli werd Luuk Joosten (toen 57) wakker. Hij wilde uit bed stappen, maar kon niet opstaan. Hij dreigde te vallen. “Toch maar even gaan liggen, het zal m'n migraine wel zijn, was mijn eerste reactie,” aldus Joosten. “Maar de klachten gingen niet weg.” Zijn vrouw vond dat hij onduidelijk sprak en ze besloot

anderen. Zij zeiden dat ik niet te snel moest willen, want terugslagen zouden drie keer zo hard aankomen. Een infarct is een 'aanslag op je hersenen' en die moeten nu eenmaal herstellen. Die aanslag is onzichtbaar, waardoor het voor anderen niet altijd duidelijk is waarom het nog niet lekker gaat.”

Herken een beroerte 1. Mond (Face): hangt de mond of een mondhoek scheef naar beneden?

het Flevoziekenhuis te bellen. Luuk Joosten kijkt samen met Ingrid den Besten (verpleegkundig specialist Neurologie) terug op de afgelopen anderhalf jaar. Joosten en Den Besten drinken samen een kopje koffie in de spreekkamer. “Ik bied altijd een kopje koffie aan. Niet alleen uit gastvrijheid, maar ook om te observeren of iemand zich niet verslikt.” vertelt Den Besten. Als verpleegkundig specialist Neurologie ziet zij mensen die een CVA hebben gehad. Een CVA is een Cerebro Vasculair Accident of beter bekend als een beroerte, hersenbloeding of herseninfarct. Zij onderzoekt en begeleidt hen bij het revalideren en overlegt met zorgverleners of instellingen die bij de revalidatie betrokken zijn. Joosten vervolgt zijn verhaal: “Anderhalf uur later zat ik bij de Spoedeisende hulp. Ik heb verschillende onderzoeken gehad, maar er was niets te vinden. De klachten werden minder, dus ik ben naar huis gegaan. Ik kon weer lopen, maar het nare gevoel bleef. Donderdag en vrijdag werd het erger. Ik had ook geen kracht meer in mijn handen. In overleg met de neuroloog heb ik een scan en carotis (halsslagader, red.) onderzoek gehad. Er was niets te zien.”

‘stuttering stroke’ had gehad. Een infarct dat even opkomt en weer wegzakt. Hierdoor was deze niet zichtbaar op de scans. Joosten vertelt verder: “In het ziekenhuis voelde ik me in goede handen. Ik werd prettig verzorgd. Eigenlijk wilde ik gewoon even rust, maar ik moest meteen weer in actie komen. Onder leiding van fysiotherapeute Marieke ging ik bewegen. Mijn herstel verliep voorspoedig. Ik moest soms zelfs afgeremd worden.” Op de vraag hoe hij deze periode ervaren heeft, zegt Joosten: “Ik ben nooit bang geweest. Ik realiseerde me toen niet dat het ernstig was. Pas nadat ik uit het ziekenhuis kwam en het nazorgtraject inging, besefte ik me wat er gebeurd was. Ik kwam regelmatig bij Ingrid en ben tijdelijk bij Revalidatiecentrum De Trappenberg geweest. Maar daar was ik 'te goed' voor, zodat ik bij het Preventiecentrum aan mijn conditie en coördinatievermogen ben gaan werken.”

Luuk Joosten gaat iedere twee maanden naar zijn huisarts voor bloeddrukcontrole. De afgelopen anderhalf jaar heeft hij ook Ingrid Den Besten regelmatig gezien. Den Besten: “Luuk is een zelfmanager en heeft veel eigen initiatief genomen bij zijn revalidatie. Voor iedere patiënt is het verloop anders vanwege de aard van de CVA, zijn of haar omgeving en persoonlijke behoeften.”

2. Arm (Arm): is een arm (of been) verlamd? 3. Spraak (Speach): spreekt de persoon onduidelijk of komt hij niet meer uit zijn woorden?

Herkennen en erkennen Het is belangrijk om een beroerte direct te herkennen en 112 te bellen. Daarmee is de kans op herstel groter. Na een beroerte is het vooral belangrijk om eraan toe te geven en te erkennen wat je is overkomen. Luuk Joosten: “Ik kon gelukkig mijn eigen grenzen goed bewaken. Soms met hulp

4. Tijd (Time): hoe sneller behandeld, hoe meer kans op herstel. Bel direct 112! van mijn omgeving. Ik heb na een jaar mijn werk weer voor 100% kunnen hervatten. Je weet vooraf echt niet hoe het gaat lopen.”

Zacht vallen Op je billen Den Besten herinnert zich zijn situatie nog goed: “Op een gegeven moment moest je op je billen de trap af.” Joosten schrikt een beetje bij de herinnering hieraan. “Ja, dat is waar. Dat was ik bijna vergeten. Ik ging nog onduidelijker praten en kreeg pijn in mijn arm. Op maandag belde het ziekenhuis om te vragen hoe het ging en werd ik opgenomen.” In het ziekenhuis werd pas bij de tweede CT-scan duidelijk dat Joosten een

“Hoewel ik het gevoel had 'het komt goed' was ik soms onzeker. Ik durfde pas na een paar maanden te fietsen. Langs graspaden, zodat ik zacht zou vallen. In juni 2012 kon ik weer op de racefiets. Een memorabele dag! Ook mijn concentratievermogen was sterk verminderd,” aldus Joosten, die als facilitair manager bij Zorggroep Almere werkt. Zijn collega's hebben eerst geschokt, maar later vooral begripvol gereageerd. “Ik kreeg veel ruimte om te herstellen en deze heb ik genomen, mede op advies van

Nazorg en lotgenotencontact Voor mensen die een CVA hebben gehad, organiseert het NAH Ontmoetingspunt Almere regelmatig bijeenkomsten voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH). Meer informatie: www.nahontmoetingspuntalmere.nl Kijk ook op www.hersenletsel.nl van de Stichting Samenwerkende Hersenletsel Verenigingen. De brochure ‘Goede zorg na CVA/TIA’ geeft goede informatie voor patiënten en hun naasten over de periode na een CVA of TIA. Kijk voor de brochure op www.kennisnetwerkcva.nl/ patientenversie.

Ingrid den Besten, verpleegkundig specialist Neurologie, heeft Luuk Joosten de laatste anderhalf jaar regelmatig gezien: “Luuk is een zelfmanager en heeft veel eigen initiatief genomen bij zijn revalidatie.”

“Snelle start van behandeling vergroot de kans op herstel”

Prof. Martien Limburg, neuroloog

“De ontwikkelingen rondom een beroerte of CVA vormen de rode draad in mijn carrière. Tijdens mijn opleiding was een beroerte iets waar je als arts niets mee kon. Je stond met lege handen. Ik heb tijdens mijn werk als neuroloog in diverse academische ziekenhuizen onderzoek gedaan naar de mogelijke behandeling van een beroerte. Inmiddels hebben we verschillende behandelmethodes tot onze beschikking. Ik kan nu als neuroloog daadwerkelijk iets doen voor de patiënt. Het moment waarop ik de patiënt zie, is wel heel bepalend. Hoe eerder iemand zich met klachten in het ziekenhuis meldt, hoe groter zijn kans op herstel. Veel patiënten zijn geholpen met een behandeling met trombolyse. Daarmee worden de stolsels opgelost. Maar deze behandeling moet wel binnen 4,5 uur starten. De laatste jaren heeft de nazorg onze volle aandacht. Hoe groter het beschadigde gebied in de hersenen, hoe groter de - soms blijvende - gevolgen zijn. Ook daarbij willen we patiënten begeleiden. Onze zorg gaat verder dan de ziekenhuisopname.” 7


8


Mammazorg op maat Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen en na huidkanker de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. Binnen het Flevoziekenhuis is de zorg voor patiënten met borstkanker een belangrijk aandachtsgebied. Vrouwen of mannen bij wie een vermoeden van borstkanker bestaat, worden op de Mammapoli in een snel traject onderzocht en, indien nodig, behandeld. Borstkanker bij mannen is overigens vrij zeldzaam.

Zij doet zelfstandig controles en zal later in het jaar ook zelf spreekuur houden op de Mammapoli. Daarin ziet zij onder meer de patiënten die erfelijk belast zijn met borstkanker en waarbij de ziekte veel voorkomt in de familie. Het team van de Mammapoli maakt door de toevoeging van een verpleegkundig specialist een kwaliteitsslag. Bovendien is hierdoor uitbreiding van de zorg mogelijk. Op dit moment is de Mammapoli geopend op maandag, woensdag en vrijdag, maar het doel is om nog dit jaar dagelijks spreekuren te doen. Daarmee wordt de zorg nog efficiënter en sneller.

Samenwerking AMC gesteld. De angstige periode van wachten op onderzoek en uitslag is daardoor zo kort mogelijk. Bovendien kan snel met een eventuele behandeling begonnen worden. Patiënten worden in het Flevoziekenhuis bijna altijd binnen 5 weken na de diagnose geopereerd.

Het Flevoziekenhuis is het enige ziekenhuis waarbij de borstkankerzorg geheel geïntegreerd wordt aangeboden in samenwerking met een academisch ziekenhuis; het AMC in Amsterdam.

Roze lintje In 2013 ontving het Flevoziekenhuis voor het derde achtereenvolgende jaar het roze lintje van de Borstkankervereniging Nederland (BVN). Voor de mammapoli een bevestiging dat de borstkankerpatiënten goede zorg wordt geboden en een stimulans om zichzelf te blijven verbeteren.

Er is sprake van één team van artsen en één gezamenlijk multidisciplinair overleg (MDO), waarin alle patiënten worden besproken. Álle benodigde kennis, expertise en ervaring zit daarbij aan tafel. zodat voor elke patiënt een individueel behandelplan – op maat – opgesteld wordt.

Film: Een knobbeltje in uw borst... En dan?

Sterke groei

Jannet Wiegersma, verpleegkundig specialist Mammacare. Na het lichamelijke en radiologische onderzoek, dat op dezelfde dag plaatsvindt, volgt een eerste uitslag. Patiënten weten zo snel of de uitslag van het onderzoek geruststellend is, of dat vervolgonderzoek nodig is. De uiteindelijke diagnose wordt binnen 5 werkdagen

Sinds 2009 biedt het Flevoziekenhuis gespecialiseerde borstkankerzorg. Sindsdien is het aantal nieuwe patiënten met borstkanker dat jaarlijks in het Flevoziekenhuis wordt behandeld, gestaag gegroeid. Van 70 patiënten in 2009 tot ongeveer 180 in 2012. Vorig jaar werden ruim 260 nieuwe patiënten met borstkanker behandeld op de Mammapoli. Ook de nauwe samenwerking met het AMC heeft aan deze groei bijgedragen.

In ongeveer 5 minuten laat dit filmpje het hele zorgpad borstkanker zien, van eerste gesprek en diagnosevorming tot en met operatie en eventuele nabehandeling.

Uitbreiding team Per 1 januari is het team van de Mammapoli uitgebreid met een verpleegkundig specialist mammacare, Jannet Wiegersma.

Altijd uw ID mee bij een afspraak in het ziekenhuis Bij ieder bezoek aan het Flevoziekenhuis gaan baliemedewerkers de identiteit van patiënten controleren om de veiligheid van patiënten te verbeteren. Alle patiënten, ook kinderen, moeten zich dus kunnen identificeren. Volgens de Zorgverzekersingswet zijn zorgverleners verplicht om de identiteit van de patiënt bij iedere ziekenhuisafspraak te controleren. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is dat

hiermee eventuele medische fouten worden voorkomen. Ahmed Ali, hoofd Zorgadministratie van het Flevoziekenhuis ligt toe: “Persoonsverwisseling komt gelukkig maar heel zelden voor in ons

ziekenhuis. Toch willen we er alles aan doen om te voorkomen dat iemand verkeerde medicijnen of een onjuiste behandeling krijgt.” Een tweede reden voor deze controle op iemands identiteit is het voorkomen van fraude met zorgpassen. De derde reden is het voorkomen dat een patiënt de rekening thuisgestuurd krijgt. “Het gebeurt steeds vaker dat een zorgverzekeraar de ziekenhuisrekening weigert te betalen omdat gegevens van deze patiënt onvolledig, verkeerd of verouderd zijn. Zorgverzekeraars zijn hier veel strenger in geworden. Het gevolg is dan wel dat de patiënt de rekening thuisgestuurd krijgt en zelf moet betalen. Hij of zij kan deze dan vaak nog wel bij de eigen verzekeraar declareren. Maar dit willen we zo veel mogelijk voorkomen” legt Ali uit.

een geldig legitimatiebewijs moeten kunnen laten zien bij de balie. Voor kinderen onder de 14 jaar, die nog geen ID hoeven te hebben, gelden aangepaste afspraken. Zie www.flevoziekenhuis.nl/id. Wanneer een patiënt geen geldig identificatiebewijs kan laten zien, kan besloten worden de afspraak niet door te laten gaan. Tenzij de arts bepaalt dat medische zorg op dat moment noodzakelijk is (bijvoorbeeld op de Spoedpost). Ali zegt tot besluit: “We beseffen ons dat vooral patiënten die wekelijks in het ziekenhuis komen, zullen moeten wennen. En dat geldt ook zeker voor de baliemedewerkers: het voelt onpersoonlijk om naar de identiteit van een patiënt te vragen die ja al lang kent. De veiligheid van onze patiënt gaat echter boven alles.”

Bij ieder bezoek Voor patiënten betekent dit dat zij bij ieder bezoek aan een polikliniek, onderzoeksafdeling of (dag)opname

Scan de qr-code hiernaast voor meer informatie. 9


advertorial

Hulp bij langdurige onbegrepen pijn en/of vermoeidheidsklachten U blijft maar last houden van langdurige onbegrepen chronische pijn- en/of vermoeidheidsklachten. U voelt zich niet goed, slaap slecht, heeft nergens zin in. Het invullen van sociale rollen (werk, vrije tijd, hobby, sociale contacten) lukt niet meer. Uiteindelijk leiden deze klachten er toe dat u in en om huis minder functioneert, waarbij het voor u zelf kunnen zorgen in het geding komt. Kortom u functioneert niet meer zoals u het gewend was. Met de behandeling van Ciran heeft u de mogelijkheid de negatieve spiraal waarin u zich bevindt of dreigt te bevinden, te herkennen en te doorbreken.

Voor wie is deze zorg? De behandeling van Ciran is bedoeld voor mensen met langdurige onbegrepen chronische pijn en/of vermoeidheidsklachten. Voor patiënten die geen verbetering in gezondheid hebben ondervonden ondanks optimale zorg van huisarts, fysiotherapeut of psycholoog. De behandeling van Ciran is niet alleen gericht op het laten verdwijnen van de

pijn- en/of vermoeidheidsklachten maar richt zich vooral op het herstel van functioneren en het bieden van een toekomstperspectief. Aan het eind van de behandelperiode kunt en wilt u de dingen weer doen die u altijd al deed, thuis en op het werk weer functioneren. Daarbij zorgen we er ook voor dat u zelf weet hoe u gezondheidsproblemen kunt voorkomen.

normaal maatschappelijk functioneren niet langer in de weg staan. U leert ook zelf om te gaan met zaken die uw gezondheid kunnen beïnvloeden. We helpen u weer écht “gezond” te worden, zin te hebben in het leven en grip te houden op de zaken rond uw gezondheid.

Resultaat Samen met u zorgen wij ervoor dat aan het einde van het behandeltraject de dagelijks door u ervaren beperkingen een

Vergoeding vanuit basisverzekering Alle zorgverzekeraars vergoeden de

behandeling van Ciran uit het basispakket, met uitzondering van uw eventuele verplichte eigen risico.

Meer informatie Wil u meer informatie over Ciran of wil u weten of Ciran misschien iets voor u is, neem contact op met Ciran Almere voor een kosteloos, vrijblijvend kennismakingsgesprek via telefoonnummer 036 - 737 03 43 of kijk op www.ciran.nl.

ills lingerie Sneek en Bussum Een borstprothese is een emotioneel beladen hulpmiddel, die een belangrijke rol kan spelen in het herwinnen van zelfvertrouwen.

Wij vinden het dan ook van groot belang om u persoonlijk te begeleiden en aandacht te geven. Samen met u nemen wij er ruim de tijd voor, om de meest optimale prothese voor u aan te meten. U kunt altijd vrijblijvend bij ons binnen komen voor advies of een aanmeting. Het kan gebeuren dat u dan onder het genot van een kopje koffie of thee even moet wachten. Als u een afspraak maakt, bent u er zeker van dat u op tijd geholpen wordt, door een opgeleide mammacaredeskundige. Ills lingerie is erkend zorgverlener voor alle zorgverzekeraars. Een borstprothese zit in het basispakket en wordt 100% vergoed.

10

Wij zijn SEMH gecertificeerd en lid van de BVBL. Dit zijn organisaties die garant staan voor professionele borstprothese leverancies. Wij staan onder regelmatige controle, om de kwaliteit voor u als cliënte te waarborgen.

ills lingerie Sneek Oosterdijk 52 8604 BV Sneek Tel: 0515 412830

ills lingerie Bussum Huizerweg 27A 1401 GG Bussum Tel: 035 6912848

Website: www.borst-prothese.nl en www.ills-lingerie.nl Email:info@ills.nl


Sneller mobiel na knieprothese-operatie De afdeling Orthopedie werkt sinds kort met een nieuwe verdovingstechniek voor patiënten die een totale knieprothese ondergaan. Daardoor kunnen patiënten sneller herstellen en sneller weer naar huis. Patiënten hebben veel meer dan voorheen een actievere rol in hun eigen herstel. Zo wordt van hen verwacht dat zij vrijwel direct na de operatie starten met bewegen.

Bij alle protheseoperaties aan de knie maken de orthopedisch chirurgen van het Flevoziekenhuis, naast de afgesproken anesthesie, gebruik van lokale infiltratie anesthesie (LIA). Dit is een extra plaatselijke verdoving die ervoor zorgt dat een patiënt na de operatie minder pijn heeft en minder misselijk is. De techniek werkt zo goed dat zij al enkele uren na de operatie, onder begeleiding, kunnen beginnen met bewegen, staan en lopen.

Na 1 dag naar huis De volgende dag revalideert de patiënt intensief waardoor hij of zij in principe aan het eind van de dag weer naar huis kan. Voorheen duurde het 3 tot 4 dagen voordat een patiënt met een totale knieprothese ontslagen werd uit het ziekenhuis. Een ander belangrijk voordeel van het snelle traject met de LIA-verdovingstechniek is dat er na de operatie minder kans is op complicaties, zoals doorliggen of tromboseklachten in de benen.

Zorgverzekeringen in 2014 Het Flevoziekenhuis heeft met alle zorgverzekeraars een contract

Dankzij een nieuwe verdovingstechniek kunnen patiënten al enkele uren na het plaatsen van een totale knieprothese beginnen met bewegen, staan en lopen.

Beter resultaat

Het snelle traject voor de totale knieprothese is een van de belangrijkste ontwikkelingen van de laatste jaren in de orthopedische chirurgie. Het is gebleken

dat een sneller herstelprogramma zorgt voor een beter resultaat. Patiënten zijn sneller weer op de been en kunnen eerder dan verwacht hun normale leven weer oppakken.

Ouders van overleden baby’s ontmoeten elkaar

gesloten. Dat betekent dat de zorg vanuit de basisverzekering in het Flevoziekenhuis volledig vergoed wordt (met uitzondering

In het Flevoziekenhuis worden jaarlijks rond de 2000 baby’s

van het eigen risico).

geboren. Meestal gaat alles goed. Maar soms overlijdt de baby voor, tijdens of na de bevalling. Artsen en verpleegkundigen

Is uw behandeling in het Flevoziekenhuis in 2013 al gestart, maar bent u overgestapt naar een andere polis of een andere zorgverzekeraar? Dan wordt de vergoeding voor deze behandeling nog met uw vorige zorgverzekeraar afgehandeld en kan uw behandeling in het Flevoziekenhuis gewoon doorgaan, conform de gemaakte afspraken.

Budgetpolissen of selectieve polissen Bij een budget- of selectieve polis heeft uw zorgverzekeraar in een beperkt aantal ziekenhuizen zorg ingekocht. Kiest u voor uw afspraak, onderzoek of behandeling voor een ziekenhuis dat niet is geselecteerd, dan moet u mogelijk een deel van de kosten zelf betalen. Voor spoedzorg, bezoek aan huisarts, verloskundige hulp, kraamzorg, zorg uit de aanvullende verzekering en zorg voor kinderen tot 18 jaar kunt u altijd bij ieder ziekenhuis terecht. Heeft u een budgetpolis of een selectieve polis? Controleer dan van tevoren goed of alle behandelingen

in het Flevoziekenhuis voor u volledig vergoed worden. Wij weten wel uw zorgverzekeraar, maar hebben uit oogpunt van privacy geen inzage in het type polis dat u heeft. Het gaat uitsluitend om de polissen Beter Af Selectief polis van Zilverenkruis, TakeCareNow! polis van Agis en de Budget Bewust polis van Menzis (voor een deel van de behandelingen).

Eigen risico Uw verplichte eigen risico is in 2014 vastgesteld op € 360,-. Het vrijwillige eigen risico kan zowel bij budgetpolissen als bij gewone basispolissen oplopen tot € 500,-. Hiermee komt het totale maximaal eigen risico in 2014 op € 860,In alle gevallen moet u een verwijsbrief van uw (huis)arts kunnen overhandigen om uw behandeling vergoed te krijgen.

Meer informatie: www.flevoziekenhuis/zorgkosten en www.flevoziekenhuis/budgetpolis.

van de afdeling Verloskunde doen alle moeite om de ouders terzijde te staan. Ze begeleiden de ouders op zo’n manier dat zij zo respectvol en persoonlijk mogelijk afscheid kunnen nemen van hun kindje. Daarnaast heeft een aantal ouders het initiatief genomen om elkaar te ontmoeten. Verpleegkundige Louise Mossad en geestelijk verzorger Rianne Veenstra zijn bij deze avonden aanwezig. Rianne: “Ouders hebben de behoefte om elkaars verhalen te delen, het enige dat wij doen is het mogelijk maken.” De avonden vinden vier keer per jaar plaats in het ziekenhuis, in mijnInfopunt. “Het ziekenhuis is de plek waar het is gebeurd. Hier liggen de herinneringen.”

‘Nu moet het maar over zijn’ Ouders delen met elkaar hoe het met ze gaat, maar ook hoe hun omgeving reageert. Rianne: “Ouders krijgen na verloop van tijd het gevoel dat mensen vinden dat het verdriet nu maar over moet zijn. Zij ervaren geen ruimte meer om erover te praten. Maar voor dit verdriet staat geen tijd en methode. Die ruimte is hier wel.”

Louise en Rianne vinden het belangrijk dat zorgverleners van ouders horen wat deze ervaring met hen doet. Daarom zijn bij een van de vier bijeenkomsten ook medewerkers van het ziekenhuis en kraamzorgcentra welkom. Louise: “Als je het meest dierbare dat je hebt verliest, blijken juist kleine dingen veel te betekenen. Ouders zeggen de moeite die we doen om hen een aandenken aan hun kindje mee te geven, zoals een haarlokje of een hand- of voetafdrukje, te waarderen. Ze voelen dat ze alle ruimte krijgen om het maximale te halen uit de tijd die hen nog rest met hun kindje.” Ouders zoeken elkaar ook buiten de bijenkomsten op. Zo is ook de groep Flevoangels op Facebook ontstaan.

11


advertorial

‘Bij alles wat je eet nadenken’ Ineke Bosch van DeKinderkliniek over diabetes type 1 ontwikkeling zijn. Die een hekel aan regels hebben. Niet anders willen zijn. En dat is nog tot daar aan toe, maar waar veel patiënten moeite mee hebben is het onbegrip van de omgeving. “Je kunt er toch honderd mee worden? Je hoeft toch maar één keer per dag een prikje? Toch alleen maar een pilletje te slikken?” Alsof dat in een pilletje zit! De sociale gevolgen voor kinderen en jongeren met diabetes type 1 zijn enorm groot. Juist de omgeving kan helpen daar beter mee om te gaan.

Diabetes? Een rotziekte!’ Physician Assistant Ineke Bosch van DeKinderkliniek in Almere weet waar ze het over heeft.

Diabetes type 2 is minder ingrijpend. Dan maakt je eigen lichaam nog wel insuline aan, maar de cellen zijn er minder gevoelig voor. Mensen met diabetes type 2 kunnen we vaak helpen met een beter eetpatroon en meer beweging. Maar onderschat ook deze variant niet.’

Ze schreef het succesvolle Groot Diabetesboek. ‘Er zijn twee types diabetes. Als kinderen deze ziekte krijgen, hebben ze vaak diabetes type 1. Dat is een autoimmuunziekte. Je eigen afweersysteem vernietigt de betacellen die insuline aanmaken. Dus moet je vanaf dan zelf insuline toedienen. Nooit meer een

dagje vrij van diabetes. Bij alles wat je eet, nadenken. Hoeveel koolhydraten ga ik nu eten? Hoeveel insuline heb ik dan nodig? Meten en spuiten of bolussen. Voor beide geldt: minimaal vier keer per dag, maar meestal vaker. Dat is echt heel zwaar. Vooral voor kinderen die nog volop in

DeKinderkliniek biedt kinderen en jongeren met diabetes complete zorg. Met twee kinderartsen, twee kinderpsychologen, een Physician Assistant, twee kinderdiabetesverpleegkundigen en een diëtiste. ‘Echt een geweldig team. En dat voelen kinderen en ouders. We zijn open en persoonlijk en organiseren leuke activiteiten.’

Meer weten over diabetes en DeKinderkliniek? Ga naar www.dekinderkliniek.nl. Of bestel het Groot Diabetesboek vol informatie, tips en ervaringen op www.hetgrootdiabetesboek.nl

“Fijn dat deze opvang bestaat”

Stephanie Vos bracht haar dochter Lize, die net één jaar is geworden, in oktober vorig jaar twee keer naar de ‘Flevo-opvang’; een gezamenlijk initiatief van Flevoziekenhuis en kinderdagverblijf De Regenboog, onderdeel van Montris kinderopvang. Deze flexibele en incidentele opvang is bedoeld voor kinderen (0-4 jaar) van patiënten en bezoekers van het ziekenhuis.

Waarom maakte je gebruik van Flevo-opvang? “Ik moest zelf twee keer voor een afspraak in het ziekenhuis zijn waar ik Lize niet mee naartoe kon nemen. Omdat ik op dat moment zelf geen opvang had, ging ik op zoek naar een alternatief. Ik herinnerde me dat ik wel eens iets had gelezen over opvang in het Flevoziekenhuis. Toen ben ik gaan googelen op ‘opvang Flevoziekenhuis’ en kwam ik al snel op deze mogelijkheid.”

Hoe is het bevallen? “Heel goed! Ik belde een dag van tevoren of Lize er terechtkon en dat bleek geen 12

probleem. De medewerkers van De Regenboog waren vriendelijk en ook Lize vond het heel leuk. Voor mij was het fijn dat ik haar gewoon mee kon nemen naar het ziekenhuis en direct na mijn afspraak weer kon ophalen. Geen extra (reis)gedoe, gewoon prettig en makkelijk.”

En de kosten? “Voor anderhalf uur opvang betaalde ik 15 euro. Dat vond ik in dit geval wel meevallen. Flevo-opvang is echt een aanrader als je een afspraak in het ziekenhuis hebt en even geen opvangmogelijkheid ziet voor je kind. Dan is het fijn dat dit bestaat!”

Meer weten over Flevo-opvang en hoe het werkt? Kijk op www.flevoziekenhuis.nl, www.montris.nl of scan de qr-code hiernaast.


Een operatie: wat komt er allemaal bij kijken?

15 maart 2014: Open dag in Flevoziekenhuis Het Flevoziekenhuis is de Almeerse ‘gastheer’ van de landelijke Open dag voor zorg en welzijn. Zorg- en welzijnsorganisaties uit Almere presenteren zich op de ‘zorgmarkt’ in de Binnenstraat van het ziekenhuis. Een belevenisvol programma met activiteiten, informatie over werken en leren, rondleidingen en meer. Een mooie kans om de sfeer in het Flevoziekenhuis te komen proeven. Kijk voor meer informatie over het programma: op www.zowelwerk.com

Tape in plaats van gips Wanneer de knieschijf uit de kom schiet, is in de meeste gevallen een behandeling van zes weken met een gipskoker nodig. Hierdoor zijn bewegen en douchen bijna onmogelijk. Sinds kort bieden de gipsverbandmeesters van het Flevoziekenhuis vooral aan jongeren de keuze om de knieschijf met Kinesio-tape te behandelen. Hiermee kan iemand sneller normaal bewegen en gewoon douchen. Ook is antistolling met injecties niet meer nodig. De gipsverbandmeesters willen deze behandeling voor meer mensen mogelijk maken. Zij stuurden het project ‘Kinesio-tape na knieschijfluxatie' in voor de Cliënten

Jaar Prijs 2013 van het Flevoziekenhuis. Met 725 van de 1.268 stemmen van de Almeerse bevolking mocht initiatiefnemer en gipsverbandmeester GerritJan Westenberg deze prijs voor het beste zorgproject van 2013 in ontvangst nemen: een kunstwerk van de Almeerse verstandelijk beperkte kunstenaar Ralph Noort (verbonden aan Atelier ‘De Witte Olifant’) en een geldbedrag van 2.500 euro. De Gipskamer gaat dit bedrag besteden aan scholing en onderzoek. Kijk ook op www.facebook.nl/ flevoziekenhuis voor meer foto’s en een filmpje.

Een gesprek met anesthesioloog Bas Renshof Voor een operatie worden patiënten geheel of gedeeltelijk verdoofd. Hoe werkt verdoving (‘anesthesie’) eigenlijk? Bij narcose worden bepaalde delen in de hersenen geblokkeerd, waardoor het bewustzijn uitgeschakeld wordt en je je niet bewust bent van pijn. Bij plaatselijke verdoving of ruggenprik worden de kleinere zenuwen of het ruggenmerg geblokkeerd voor pijnprikkels.

Hoe gevaarlijk is verdoving? Een verdoving kán complicaties geven, zoals tandschade of een (tijdelijke) zenuwbeknelling. Door de anesthesioloog alles over je gezondheid te vertellen en door een goede voorbereiding is de kans op complicaties echter erg klein.

Waarom is het belangrijk om nuchter te zijn? Voor een operatie word je in slaap gebracht (volledige narcose) en alle spieren verslappen. Zo ook de spier die de maaginhoud afsluit. Daardoor kan de inhoud van de maag in je keel komen. Normaal ga je dan hoesten, maar dat gebeurt niet in narcose. Als je dan niet nuchter bent, komen er bacteriën in de longen en kun je bijvoorbeeld longontsteking krijgen. Bij een ruggenprik of plaatselijke verdoving heb je wel normale hoestreflexen. Maar omdat patiënten soms aanvullende verdoving krijgen, adviseren we alle patiënten om nuchter te blijven.

Gaat de operatie niet door als patiënten niet nuchter zijn? De operatie kan inderdaad niet doorgaan als je vlak voor de operatie hebt gegeten of gedronken. Daarom besteden we veel aandacht aan goede voorlichting. Iedere patiënt krijgt mondelinge informatie en een folder over de juiste voorbereiding op een operatie.

Zijn er nog andere redenen dat een operatie niet doorgaat?

“ “

Gipsverbandmeester Gerrit-Jan Westenberg brengt Kinesio-tape aan bij Chantal Veldman.

Colofon Thuis is de informatiekrant van het Flevoziekenhuis Almere. De krant wordt driemaal per jaar verspreid in Almere, Lelystad, Zeewolde en een deel van ’t Gooi. Hoewel de inhoud met zorg is geschreven, kunt u hieraan geen rechten ontlenen.

Ook als je ziek bent of veel kleine wondjes hebt (denk aan kattenkrassen), is de kans op een bacteriële infectie te groot om op dat moment te kunnen opereren.

Redactie en fotografie

Bladmanager

Afdeling Communicatie Flevoziekenhuis Almere T (036) 868 9897 E communicatie@flevoziekenhuis.nl

Dennis de Kam T (0515) 429428

De redenen om nuchter te blijven zijn verschillend. Denk aan ontlasting in de darm bij een darmonderzoek. Dan verloopt een onderzoek moeizaam of is zelfs niet mogelijk. Sommige onderzoeken worden gedaan onder sedatie. Dat betekent dat je een ‘roesje’ krijgt, dus licht slaapt. Bij sedatie bestaat eenzelfde kans op verslikken.

Wat is het verschil tussen eten en drinken bij nuchter zijn? Hoe dikker of vetter voedsel is, hoe langer de verteringstijd is. Soms blijft het wel tot 6 uur in de maag. Heldere vloeistoffen verdwijnen al na 2 uur. Daarom mogen patiënten tot 2 uur voor de ingreep drinken. Ook weer niet teveel, want dan kan de blaas overvuld raken met bijvoorbeeld een blaasinfectie tot gevolg. Het is overigens niet goed om langer dan de geadviseerde tijd nuchter te blijven. Dat is niet goed voor het herstel na de operatie.

Heeft roken effect op een operatie? Ja, op verschillende manieren. Ten eerste vertraagt roken de wondgenezing. Het lichaam heeft tenminste 3 weken nodig om dit nadelige effect weg te werken. Ten tweede hebben niet-rokers een betere ademhaling en zuurstofopname tijdens een verdoving. Stop tenminste 6 weken voor een operatie met roken, anders kan het extra slijm wat door stoppen veroorzaakt wordt, juist weer een nadeel zijn.

Wat kun je na een operatie/ onderzoek verwachten? Meestal kun je direct weer eten en drinken. Probeer eerst wat te drinken. Gaat dat goed, dan kun je dik vloeibaar en vervolgens vast voedsel eten. Bij misselijkheid of braken kunnen medicijnen verlichting geven. Na een operatie wordt meerdere malen per dag gevraagd of je pijn hebt en krijg je eventueel medicijnen. Ouderen hebben soms last van vermoeidheid, concentratieproblemen, vergeetachtigheid en verlies van initiatief. Het staat niet vast of dit door de narcose, het ziek zijn, of de operatie komt.

Vormgeving Hannique de Jong

Uitgeverij BC Uitgevers BV T (0515) 429429 E advertenties@bcuitgevers.nl

Ook voor sommige onderzoeken moeten patiënten nuchter zijn; waarom?

Druk Wegener Nieuwsdruk BV Apeldoorn

Flevoziekenhuis Hospitaalweg 1 1315 RA Almere T (036) 868 8888

13


14


Handig om te weten Online afspraak maken: www.mijnFlevoziekenhuis.nl Via www.mijnFlevoziekenhuis.nl kunt u altijd en overal afspraken maken, wijzigen of annuleren bij vrijwel alle poliklinieken van het Flevoziekenhuis. U kunt vooraf een vragenlijst invullen en informatie inzien over uw afspraak. Zo regelt u uw zorg voor een belangrijk deel zelf. Altijd en overal!

Het Flevoziekenhuis is een Planetree-ziekenhuis; wij streven met en voor onze patiënten naar de best mogelijke zorg, goede informatie en persoonlijke aandacht. Dat alles in een prettige, gastvrije omgeving. In onze centrale hal treft u daarom: mijnInfopunt: voor vragen, klachten/suggesties, een kopje koffie of wachten op uw taxi. Open: ma. t/m vrij: 9.00 - 17.00 uur. (Dienst)apotheek De Brug: dagelijks geopend: 8.00 - 22.00 uur (22.00 - 8.00 uur via loket van de Spoedpost).

Bezoektijden

Parkeren

Partner en directe familie zijn de hele dag welkom met maximaal 2 bezoekers tegelijk. Overige bezoekers zijn welkom tussen 14.00 en 21.00 uur (ook maximaal 2). Voor de IC, Hartbewaking, Kinderafdeling en Neurologie gelden speciale bezoektijden.

Het Flevoziekenhuis staat in het centrum van Almere. U kunt betaald parkeren bij de gemeentelijke Hospitaalgarage. Voor bezoek aan de Spoedpost of DeKinderkliniek verwijzen wij u naar de gemeentelijke parkeerplaats Hennepveld. Een routebeschrijving naar het ziekenhuis en plattegronden vindt u op onze website.

Flevoziekenhuis, Hospitaalweg 1, 1315 RA Almere, T (036) 868 8888

Bloedafname: bloedprikken of urine/ontlasting inleveren van ma. t/m vrij: 7.30 - 16.30 uur. Receptie & gastvrouwen: Wilt u weten waar een patiënt ligt of hoe u uw polikliniek kunt vinden? De medewerkers van de receptie of een van de gastvrouwen helpen u graag. Restaurant en winkel: ook vindt u in onze centrale hal restaurant/winkel Vermaat.

www.flevoziekenhuis.nl voor meer informatie

“ • de

uitgebreide agenda met informatiebijeenkomsten • informatie over uw veiligheid • folders en informatie van poliklinieken of (dag)opname • een link naar betrouwbare bron.nl voor algemene informatie over ziektebeelden en behandelingen • informatie

over toegangstijden en

• vacatures.

Agenda voorjaar 3 maart: 10-13 maart: 12 maart: 13 maart: 13 & 27 maart: 14 maart: 15 maart: 19 maart: 19 maart: 26 maart: 27 maart:

Informatieavond voor zwangeren Screening/bijeenkomst Glaucoom Longpunt met thema ‘Zuurstof’ Lotgenotencontact ‘Verlies van een baby’ Ontmoeting NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) Thema-avond ‘Epilepsie bij jongvolwassenen' Open dag Zorg en Welzijn (locatie Flevoziekenhuis) Inloop VMCA: vrijwilligerswerk/mantelzorg Inloopochtend Mammacare Lotgenotencontact ‘Pijn & Plezier’ Informatieavond ‘Verschillen in slaapapneu’

Wekelijks: op maandag of woensdag: Groepsbijeenkomst prenatale onderzoeken op woensdag: Dependance Parkhuys op woensdag: Taalspreekuur Meer informatie: www.flevoziekenhuis.nl of (036) 868 8521 Flevoziekenhuis Almere Hospitaalweg 1 1315 RA Almere

Voor Spoedeisende hulp en spoedrecepten kunt u dag en nacht terecht bij Spoedpost Almere, een initiatief van Zorggroep Almere, het Flevoziekenhuis en vrijgevestigde huisartsen. Bel voor spoedeisende hulp altijd eerst naar T 0900-203 0 203 (€ 0,10 p/m) of T (036) 545 4380 (lokaal tarief). De volgorde waarin u bij de Spoedpost wordt geholpen is afhankelijk van uw medische situatie.

Van onze volgers Het Flevoziekenhuis heeft inmiddels ruim 4200 volgers op Twitter. Dat aantal groeit nog iedere dag. Via Twitter gaan er dagelijks berichtjes uit en komen dagelijks berichtjes binnen. Een greep uit de tweets: Jannet Wiegersma @ZusterJ42 Eerste officiële werkdag als #Verpleegkundigspecialist @Flevoziekenhuis en welkom geheten met bloemen #goedemorgen! Provincie Flevoland @Flevoland_ Lotgenotencontact ‘Pijn & Plezier’ in het Flevoziekenhuis in samenwerking met Welzorg biedt bijzondere verrassing Jacquelien Noordhoek @Jacqnoordhoek Cliënten Jaar Prijs @Flevoziekenhuis door mij uitgereikt aan voor een echte gipsverbandmeester. Leuke bijeenkomst Anna van Tienhoven @10hoven #selfie, stoere dochter van 5, geen krimp gegeven bij bloedafname in #Flevoziekenhuis pic.twitter.com/EhAgQ1hWVA Annick v.d. Hoeven @AnnickvdHoeven De afsluiter vd @WeekZorgWelzijn in #flevoland vindt plaats in het @Flevoziekenhuis @almere en de Hanzeborg @gem_Lelystad, zat15mrt #opendag Cynthia v.d. Peppel @Cyn1968 Bij gebrek aan ruimte op SEH @Flevoziekenhuis op n kinderkamer gelegd. Ze hebben zeker naar m'n lengte gekeken :-) pic.twitter.com/dNkcDgktUI Yvonne Burgwal @zustertje59 “@Flevoziekenhuis: Budgetpolis? Let op! http://flevoziekenhuis.nl/organisatie/nieuwsoverzicht/ 1603-budgetpolis-let-op …” opletten geblazen dus bij het kiezen van een andere verzekering 15


Profile for Flevoziekenhuis

THUIS in Flevoziekenhuis - februari 2014  

Informatiekrant van het Flevoziekenhuis Almere. Wordt 3 keer per jaar huis-aan-huis verspreid in Almere, Lelystad, Zeewolde en een deel van...

THUIS in Flevoziekenhuis - februari 2014  

Informatiekrant van het Flevoziekenhuis Almere. Wordt 3 keer per jaar huis-aan-huis verspreid in Almere, Lelystad, Zeewolde en een deel van...

Profile for 58100
Advertisement