Page 6

Olen omassa työssäni panostanut oppilaitosyhteistyöhön, ja se on nostettu myös yhdeksi toimenpiteeksi. Suuri häviö maakunnalle on HUMAK:in kampuksen lakkauttaminen Niittylahdesta, mutta jatkamme yhteistyötä erityisesti PKKY:n nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajakoulutuksen sekä Itä-Suomen yliopiston kanssa. Näkymällä oppilaitoksissa teemme tunnetuksi nuorisoseurajärjestöä ja kulttuurista nuorisotyötä ja saamme tuoretta osaamista järjestöömme.

Yhdessä hyvä tulee

Vapaaehtoistoiminta on sektori, jossa järjestöllämme on kenties eniten kehitettävää. Palkitsemme toimijoita ja tänäkin vuonna jokaiselle esitetylle palkinnonsaajalle olisi tunnustuksen voinut myöntää – niin merkittävä jokaisen antama panos on. Tämä ei kuitenkaan riitä. Toivottavasti kolmivuotiskauden aikana saamme parannettua rekrytointijärjestelmiämme, avattua ovia ja tarjottua erilaisia mahdollisuuksia osallistua nuorisoseuratoimintaan. On hyväksyttävä se, että osallistumisen muodot ovat moninaiset, ja että lyhyt tai pienikin panos on merkittävä.

Pohdintaa nuorisoseurakokouksesta ja kolmivuotisohjelmasta

L

okakuussa Tampereelle kokoontunut nuorisoseurakokous on siis liittomme ylin päättävä elin, joka valitsi liitolle valtuuston, hyväksyi kolmivuotisohjelman, antoi julkilausuman ja käsitteli kokoukselle tulleet aloitteet. Pohjois-Karjalasta nuorisoseurakokoukseen osallistui viisi varsinaista kokousedustajaa sekä aluetoimiston työntekijät. Tampere on toki kaukana, mutta yhteinen kehittäminen, verkostoituminen, keskustelu ja tunnelmasta nauttiminen on tärkeää ja antaa varmasti jokaiselle jotain kotiin viemistä. Otetaanko yhteiseksi tavoitteeksi, että tuplataan osallistujamäärä vuonna2018?

Olen erittäin ylpeä liiton säännöistä, joissa määritellään myös valtuuston kokoonpano niin, että 1/3 osan tulee olla nuorisoikäisiä eli alle 29-vuotiaita. Olen myös iloinen, että meidän 26-vuotias Annimme valittiin valtuustoon! Harmissaan olen toki siitä, että Itä-Suomen kiintiö valtuustossa laski jäsenmäärän putoamisen myötä vain 3+3 paikkaan. Tärkeä huomio ja herääminen siksi kolmivuotisohjelmassa onkin se, että olemme tunnustaneet jäsenmäärämme laskun sekä ottaneet selkeästi uuden asenteen kasvun käynnistämiseksi. Pohjois-Karjalassakin olemme jo panostaneet kerhotoimintaan ja sen laajentamiseen, ja tämä työ jatkuu edelleen.

10

Kasvatustoiminta ja ohjaajat kärjen kolmannessa toimenpiteessä puhutaan toimintamme monipuolisuudesta maantieteellisesti, iällisesti ja eri harrastusalojen suhteen. Maakunnassamme toimii 22 nuorisoseuraa, joista suurin osa järjestää myös eri-ikäisten harrastustoimintaa, mutta laajentamisen mahdollisuuksiakin meillä on. Ollaan aidosti maakunnallinen toimija, joka omalta osaltaan lisää alueen hyvinvointia ja positiivista pöhinää. Toimintamme on tasa-arvoista ja kaikki ovat tervetulleita mukaan. Voimme tarjota osaamistamme myös uusille kohderyhmille. Muistakaa, että kasvu voi syntyä vain toiminnasta!

Olen iloinen siitä satsauksesta, jonka liitto on jo tehnyt viestintään. Edelleen (tai ehkä juuri siksi) tämä teema on yksi kärjistämme. Ensimmäisenä toimenpiteenä on ”kerromme toiminnastamme mahdollisimman monelle ihmiselle”. Tämä toimenpide olisi meidän jokaisen hyvä ottaa asiaksemme – tämä olkoon meidän jokaisen tavoitteena seuraavan kolmen vuoden ajan. Näytään upeasti ulospäin organisaation joka tasolla! Tutustu tarkemmin www.nuorisoseurat.fi/valtuusto www.nuorisoseurat.fi/strategia

11

Henna Liiri toiminnanjohtaja

Profile for Nuorisoseurat Pohjois-Karjala

Seuralainen 2015  

Nuorisoseurat Pohjois-Karjalan vuosittain ilmestyvä jäsenlehti, joka summaa yhteen maakunnan nuorisoseuratapahtumat vuodelta.

Seuralainen 2015  

Nuorisoseurat Pohjois-Karjalan vuosittain ilmestyvä jäsenlehti, joka summaa yhteen maakunnan nuorisoseuratapahtumat vuodelta.

Profile for 5808
Advertisement