Page 4

Toiminnanjohtajan palsta Uuden alussa

Elokuun alussa aloitin työt Pohjois-Karjalassa toiminnanjohtajana. Kevään työsuhteen jälkeen olin tottunut talon tavoille ja kansiot ja paperitkin löytyivät minulle tutuista paikoista. Oli siis melko helppo tarttua töihin ja alkaa koota itselleen tehtävälistaa.

Seurakäynnit tärkeä osa piirin toimintaa Olen erittäin iloinen siitä, että edellisen työsuhteen myötä pääsin seurakäynneille ja tutustumaan moniin minulle uusiin ihmisiin, vaikka avaintoimijoiden nimet seuroissa olivatkin tuttuja. Tästä on hyvä jatkaa syksyn seurakäyntejä ja yleisemminkin toiminnanjohtajan työtä. Seurakäynnit ovat tärkeä osa työtä ja antavat hyvän pohjan seuratoiminnan yhteiselle kehittämiselle. Niin kuin eräässä seurassa minulle kerrottiinkin, on seurakäynti yksi jäsenyyden ja nuorisoseurajärjestöön kuulumisen merkki. Seurakäynnit luovat myös pohjan luottamukselliselle suhteelle työntekijän ja seura-aktiivin välillä.

Haasteet Pohjois-Karjalassa Vaikka olenkin innoissani uudesta työstäni ja näen siinä paljon hyvää, on toiminnanjohtajan työ Pohjois-Karjalassa ole myös haasteellista. Maakunnassa on hyvin erilaisia nuorisoseuroja, erilaisine tarpeineen, ja kaikkiin näihin tarpeisiin on piirijärjestöjen kyettävä vastaamaan. Olemassa olevat resurssit jäsenseuratyöhön ovat vähäiset. Vuosien mittaan on monissa seuroissa totuttu hoitamaan asioita itsenäisesti, ja joissakin seuroissa tarve piirin toiminnoille on niin sanotusti kadonnut. Ei enää oikein osatakaan pyytää palveluita piiriltä. Leader -hanke kerhotoiminnan kehittämiseksi seitsemässä maakunnan nuorisoseurassa on uudenlainen avaus piiriltä nuorisoseuratoiminnan laajentamiseksi. Tämänkaltaisia hankkeita tarvitaan myös jatkossa koko ajan tehtävän tärkeän neuvonnan, tiedotustyön sekä koulutus- ja tapahtumatuotannon lisäksi.

Mihin aluekeskusta ja nuorisoseuraorganisaatiota tarvitaan? Jäsenpalveluja on monenlaisia ja kuten aiemmin totesin, ovat jokaisen seuran tarpeet yksilölliset. Aluetoimisto on olemassa alueen seuroja varten ja toiminnan kehittämisen edellytyksenä ovat mielestäni tärkeimmässä roolissa asiakkaiden eli alueen seurojen tarpeet. Haastaisinkin nyt kaikki seurat pohtimaan oman seuran palvelutarvetta. Mitä varten piiri tai tulevaisuuden aluetoimisto teidän mielestänne tulisi olla olemassa? Minkälaisesta palvelusta teidän seuranne hyötyisi? Toivoisin, että seuroissa käsiteltäisiin näitä kysymyksiä johtokunnassa ja välittämään viestin piiriin, jotta jokainen seura saisi parasta mahdollista palvelua oman toimintansa tukemiseen ja sen kehittämiseen. Asiakas on aina oikeassa, kuten sanotaan. Henna, toiminnanjohtaja

Profile for Nuorisoseurat Pohjois-Karjala

Seuralainen -tiedotelehti 2011  

Seuralainen on Pohjois-Karjalan Nuorisoseurojen Liitto ry ja Kalevan Nuorten Piiri ry

Seuralainen -tiedotelehti 2011  

Seuralainen on Pohjois-Karjalan Nuorisoseurojen Liitto ry ja Kalevan Nuorten Piiri ry

Profile for 5808
Advertisement