Page 13

uusia toimintamahdollisuuksia paikallisille yrittäjille sekä tehdä koko kylää tunnetummaksi. Hanke on varmasti myös lisännyt ja vahvistanut entisestään paikallisten mehenkeä, kun talkoilla on yhdessä hommia hoidettu. Koveron Nuorisoseuralla onkin ensimmäisestä hankkeestaan hyvät kokemukset ja he antavat mielellään opastusta muille seuroille vastaavissa hankeasioissa. Jos siis seurassanne on pienikin kipinä lähteä virittelemään jotakin hanketta, niin tämä mahdollisuus kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Keskusseuran ja Kn-piirin sääntömääräiset syyskokouksetpidettiin lauantaina 30.10.2010 Joensuussa Itä-Suomen Liikuntaopistolla. Kokousten osallistujamäärä oli ennätyksellisen korkea (kymmenen kokousedustajaa kolmesta eri seurasta), mikä oli hyvin ilahduttava todeta. Ennen kokousta keskustelimme järjestömme organisaatiouudistuksesta Suomen Nuorisoseurojen Liiton pääsihteeri Tuija Sivosen johdolla. Tuija alusti keskustelua kertomalla organisaatiouudistuksen vaiheista sekä uudistuksen vaikutuksista järjestön toimintaan ja järjestörakenteeseen. Uudistuksen tavoitteena on ensisijaisesti turvata paikallisten seurojen laadukas toiminta, kasvattaa nuorisoseurojen vetovoimaa ja jäsenmäärää sekä hyödyntää niukkenevat taloudelliset resurssit tehokkaasti perustehtävän hyväksi pienentämällä ylisuurta järjestöbyrokratiaa. Keskustelun osallistujat suhtautuivat uudistukseen hyvin yksimielisesti ja uudistus koettiin tarpeelliseksi toimenpiteeksi järjestöorganisaatiomme yksinkertaistamiseksi ja hallinnollisten päällekkäisyyksien karsimiseksi. Resurssien vapauttaminen seuroissa tehtävään työhön koettiin siis hyvin tärkeäksi. On siis

13

Profile for Nuorisoseurat Pohjois-Karjala

Seuralainen 2010  

Seuralainen on Pohjois-Karjalan Nuorisoseurojen Liitto ry:n ja Kalevan Nuorten Pohjois-Karjalan Piiri ry:n tiedotelehti.

Seuralainen 2010  

Seuralainen on Pohjois-Karjalan Nuorisoseurojen Liitto ry:n ja Kalevan Nuorten Pohjois-Karjalan Piiri ry:n tiedotelehti.

Profile for 5808
Advertisement