Page 1

27

STYCZNIA

2013

Wa r s z t a t y k ulin a r n e u b o k u pr o f es j o n a ln eg o t r en er a k ulin a r n eg o Miejsce: Biedrusko, Dom Osiedlowy ul. Zjednoczenia 4 Razem odkrywamy sztukę gotowania

uchni K w a Zim

W

arsztaty dla osób, chcących rozwijać swoje umiejętności kulinarne, poznawać techniki gotowania, w sposób ciekawy Cena: 79 zł /os. dobierać przyprawy i smaki, jednocześnie spędzając miło czas Grupa I: godz. 10.00

m en u z im a w k u chni

Grupa II: godz. 15.00

- le ek & po ta to so up w g pr ze pi su H es to na Blumenthala - mule– małże /oczyszc zanie, przygotowanie, gotowanie i serwowanie/ - sałatka waldorf - tempora vegetables - filetowanie ryb /m.in . sos z czerwonego wi na, wanilli or az cy na m on u, zi o ł ow y oc et ba ls am ic zn y, pomarańczowy dressin g/ Z AP IS Y : A n n a N id z iels k a , t el.

Trener:

Andrzej Truchlewski doradca kulinarny sędzia kulinarnego Pucharu Polski, Trendy Chef

michellinowe 606 474 471, b iuro @pa s s io n4fo o d.pl , doświadczenie

Warsztaty Kulinarne  

Zapraszamy 27 stycznia na Warsztaty Kulinarne pt Zima w Kuchni

Warsztaty Kulinarne  

Zapraszamy 27 stycznia na Warsztaty Kulinarne pt Zima w Kuchni

Advertisement