Page 1

Turinys

Vido Dulkės nuotrauka

*rubrikų

temas remia

Sukaktys ir jubiliejai* 4 Doc. dr. Loreta Vilkienė 8 Vitalija Kazilionytė 14 Justina Katkevičiūtė 18 Antanas Buračas

Perpetuum mobile – išrasti nereikia Susėskim, Mokytojau, ant zuslano kaimyniškai pasišnekėt Dramaturgui Juozui Glinskiui – 80: apie kūrybos (ne)laisvę ir moralės idėją Universalus mąstytojas, pasirinkęs kunigo kelią

1863 m. sukilimo 150-osioms metinėms* 21 Algimantas Krinčius

1863–1864 m. sukilimo epizodai Krinčino parapijoje

Atsigręžimai į praeitį* 27 Gražvydas Balčiūnaitis 32 Dr. Vykintas Vaitkevičius 36 Algis Mickūnas

Pirmajame viršelio puslapyje – Arūno Grušo stogastulpio pašventinimas Ličiūnuose. 2012 m. Vido Dulkės nuotrauka

S enieji Pasvalio krašto dokumentai* 40 Algimantas Krinčius 1605 m. taikos sutartis tarp... Daujėnų ir Krinčino

ISSN 1392-6810

Redaktorė Maketuotoja Kalbos redaktorė Administratorė

2013 2/ 35 Pasvalio krašto istorijos ir kultūros žurnalas

Remia

Agnė Grinevičiūtė Jūratė Juozėnienė Alma Dunauskaitė Danguolė Abazoriuvienė

Redakcijos nariai: Jonas Aničas Vidas Dulkė Stasys Katauskas Albinas Kazlauskas Algimantas Krinčius Danielius Mickevičius

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas Projektui „Šiaurės verdenės“ įsipareigoja skirti 22000 Lt

Pasvalio rajono savivaldybė Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji biblioteka Pasvalio krašto muziejus

Gražvydas Balčiūnaitis Regina Grubinskienė Vitalija Kazilionytė Vitutė Povilionienė Kazimieras Pūras

Redakcijos nuomonė gali nesutapti su autorių nuomone. Už skelbiamus faktus ir teiginius atsako autoriai. Redakcija pasilieka teisę rankraščius redaguoti ir trumpinti.

Leidžia

Spausdina

Žurnalo „Šiaurietiški atsivėrimai“ visuomeninė redakcija

UAB „Panevėžio spaustuvė“ Beržų g. 52, LT 36147 Tiražas 500 egz. Užsakymas 2377

Jeigu turite pasiūlymų, pastebėjimų ar žurnalui naudingos medžiagos, Jūsų laiškai visuomet laukiami el. pašto adresu: redaktore.atsiverimai@yahoo.com

2013 w ii w Siaurietiski atsivErimai

2

Pasvalio krašto smulkioji medinė architektūra: sakralinis menas Kraujuojantis ąžuolas „Rojus“

Mūsų krašto šviesuliai 46 Agnė Grinevičiūtė

Skulptorius Kęstutis Krasauskas: „Šeima man yra viena pagrindinių vertybių“

Nematerialus krašto kultūros paveldas* 52 Kazimieras Pūras

Istorijos tarpsnis – kaip gyvenimo druska

2013-ieji – Tarmių metai* 58 Prof. Meilutė Ramonienė 62 Agnė Grinevičiūtė

Tarmė – namie ar visur? Sostinẹs’ centẹr’ skọmb tarmiọšk šnekt

Literatūriniai atsivėrimai 66 Ieva Demenytė Eilėraščiai 68 Juozas Glinskis SPĄSTAI NELABOMS DVASIOMS PAGAUTI 73 Česlovas Kavaliauskas Eilėraščiai 76 Bronislava Lapinskaitė 2013 metų kultūrinio gyvenimo kronika

3

Siaurietiski atsivErimai w ii w 2013

2__  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you