Page 1

Bona pràctica en matèria de complicitat social: SOM ENERGIA

Som Energia és una cooperativa d’iniciativa social que el 2011 inicia la seva activitat en la comercialització d'electricitat verda certificada. El seu principal objectiu és reunir a milers de persones amb el desig de canviar el model energètic actual i treballar junts per assolir un model 100% renovable. Inicialment, comercialitzava a Catalunya però en poc temps i donada la demanda, s’ha estès a la Península i Balears.

www.observatoritercersector.org/canviepoca


Per què és rellevant? •

La complicitat social forma part del plantejament inicial de la cooperativa. Sota l’objectiu és reunir a milers de persones per canviar el model energètic actual i treballar per assolir un model 100% renovable han assolit la xifra de 10.000 socis/sòcies en menys de tres anys. 11.132

Es basa en la promoció de la participació de la ciutadania en un canvi de model energètic a nivell local. Es promou la creació de grups locals, formats per socis i sòcies, que de forma voluntària difonen el projecte, animen a sumar-se, busquen projectes renovables a la zona, etc.

9.320

Persones sòcies

Contractes de llum

3.572.100

Els preus no són els més baixos del mercat perquè l’objectiu és un oferir un servei sostenible, no obstant això les contractacions no paren de créixer.

881.273

Inversió en euros

www.observatoritercersector.org/canviepoca

Producció 2013 en kwh


En què consisteix l’experiència? El projecte de creació de Som Energia va prendre forma durant la primavera del 2010 quan un grup de persones vinculades a la Universitat de Girona varen veure la necessitat de reproduir experiències exitoses en d'altres països europeus. L'any 2011 és el primer any en que Som Energia, SCCL funciona plenament com una cooperativa, amb l'ànim d'assolir els primers objectius marcats: convertir-se en una comercialitzadora d'electricitat 100% renovable i iniciar els primers projectes propis de producció d'energia. Al setembre de 2011 s'inicia l'activitat de comercialització d'electricitat verda certificada. I també es comença la construcció de la primera instal·lació de producció d'energia renovable de la cooperativa, una coberta fotovoltaica de 100kW a Lleida, que comença a generar electricitat el març de 2012. www.observatoritercersector.org/canviepoca


Som Energia compra al mercat l'energia elèctrica que els socis i sòcies consumeixen com ho fa la resta de comercialitzadores, al mateix temps, la cooperativa es proveeix dels certificats de garantia d'origen de productors d'energia exclusivament renovable. S’utilitza la xarxa elèctrica existent pagant un peatge per utilitzar-la. Paral·lelament, es treballa per desenvolupar petits projectes de producció d'energia en quatre sectors: biogàs, fotovoltaic, eòlic i biomassa. Pel que fa a les tarifes, a tall d’exemple, la tarifa fixa amb menys de 10 kwh –preu actual-: 0,132999 euros.

Pel que fa als òrgans de govern, Som Energia es regeix per l’assemblea i el consell rector s’encarrega de la gestió diària. En paral·lel, hi ha comissions de treball i grups locals que tenen un caràcter voluntari.

www.observatoritercersector.org/canviepoca


Què se’n pot aprendre? •

La popularització de les energies renovables passa per aplicar mesures de promoció local a petita escala. Si la gent visualitza i en treu profit dels projectes d'energies renovables es pot provocar el sorgiment d'una nova consciència sostenible.

L’adaptació del llenguatge i les eines comunicatives són essencials per garantir que el missatge arriba a la ciutadania de forma clara. Sabent què es fa i cóm es fa és més fàcil implicar les persones en el projecte.

Basa el creixement en el boca-orella d'aquelles persones que coneixen el projecte, hi creuen i volem explicar-li als amics/gues, coneguts/des, companys/es de feina, etc.

La complicitat social es genera amb compromís col·lectiu, participació, comunicació viral i autenticitat.

www.observatoritercersector.org/canviepoca

Bones pràctiques en complicitat social: Som Energia