Page 53

CAD-trends voor komende jaren

AI en Machine Learning grootste groeipotentieel Kunstmatige Intelligentie, machine learning, generative design, VR en AR; dat zijn de thema’s die de ontwikkelingen in CAD-software gaan domineren. CADgebruikers verwachten hierdoor hun werkprocessen te versneller. Ook zal de kwaliteit van 3D tekenwerk verbeteren doordat software beter in staat is om zaken te voorspellen en geautomatiseerd de kwaliteit te controleren. Dat zijn enkele belangrijke punten uit het CAD Trends 2018-19 rapport. Business Advantage, een marktonderzoeksbureau dat de CAD-industrie al jaren volgt, heeft de resultaten van deze wereldwijde studie onder CAD-gebruikers en -beslissers onlangs gepresenteerd.

Groeipotentieel De onderzoekers van Business Advantage hebben zo’n 16 CAD-trends onderzocht. Deze lopen uiteen van 3D modelleren, BIM, cloud based CAD tot en met AR, PDM, en CAM. Dit jaar hebben ze vier nieuwe trends aan het onderzoek toegevoegd: VR, Machine Learning, Kunstmatige Intelligentie en generative design. Ze hebben in eerste instantie gekeken naar de mate waarin CADgebruikers deze accepteren en verwachten dat het een rol gaat spelen. Kunstmatige Intelligentie en Machine Learing hebben het grootste groeipotentieel. De CAD-gebruikers denken daarmee vooral snelheid te winnen, naast meer nauwkeurigheid en automatische kwaliteitscontrole.

VR en AR hoog op de agenda Virtual en Augmented Reality scoren eveneens hoog. Ook deze technologieën zullen komende jaren in de CAD-sector sterker dan

AutoCAD marktleider In het onderzoek is ook gekeken naar welke CAD-software gebruikt wordt. AutoCAD staat ver bovenaan (35% van de deelnemers), waarbij het wel vooral grotere en middelgrote bedrijven zijn. SolidWorks staat met 25% op een tweede plek, gevolgd door Inventor (13%), AutoCAD LT (12%) en PTC Creo (11%). Siemens NX staat op de 10e plaats met een aandeel van 5%. Zo’n 62% van de CAD-gebruikers is van plan de huidige licentievorm aan te houden. En die is voor 39% een eeuwigdurende licentie met jaarlijks supportcontract.

april 2019

VR en AR bieden een sterk groeipotentieel bij CAD-gebruikers. Dat bleek ook op SolidWorks World 2019 onlangs in Dallas, waar meerdere VR en AR toepassingen werden gedemonstreerd.

gemiddelde groeipercentages laten zien. Dat het groeicijfer dat Business Advantage hierop plakt lager is, komt doordat VR en AR al meer worden gebruikt. Verwacht wordt dat over 3 tot 5 jaar een kwart van de CAD-gebruikers VR inzet (momenteel 9%) en 19% AR (momenteel 5%). Over AR zeggen de onderzoekers dat de grotere bedrijven beduidend meer de potentiële groei gaan aanjagen dan de kleinere en middelgrote. Als voordelen worden vooral genoemd dat je met AR beter de bedoelingen van een design kunt uitleggen aan cliënten, beter kunt samenwerken en dat AR helpt met marketing en salestrajecten.

Generative design Cloud based CAD en generative design zijn de laatste twee trends die een boven gemiddeld groeipotentie hebben. Opvallend is dat slechts 16% dit over 3 tot 5 jaar in eigen huis denkt te doen. De engineers die met generative design aan de slag gaan, willen sneller méér alternatieve ontwerpen hebben, designs qua performance optimaliseren en zowel materiaal- als productiemethode optimaliseren. Business Advantage heeft zowel een CAD-trend rapport voor AEC als voor de maakindustrie. business-advantage.com

53

Profile for 54U Media BV

Solutions magazine 1 2019  

Solutions magazine 1 2019  

Profile for 54umedia