Page 51

51

Intakescan en workshop Verspanen in Goede Banen doet in grote lijnen twee dingen: via benchmarking in kaart brengen waar een bedrijf nu staat en bepalen welke stappen nodig zijn om in de ‘nieuwe industrie’ concurrerend te blijven. Met het oog hierop worden workshops georganiseerd, waarvoor verspanende bedrijven zich kunnen aanmelden. Voorafgaand aan zo’n workshop vult elk bedrijf eerst een digitale vragenlijst in, bij wijze van Intakescan. Tijdens de workshop worden de resultaten van de Intakescan gepresenteerd. Hoe staat het met de competenties, middelen, organisatie, productiviteit en digitalisering? Op welke punten is verbetering gewenst en hoe verhoudt bedrijf X zich tot bedrijf Y? Na afloop van een workshop worden individuele afspraken gemaakt met de deelnemende bedrijven om een specifieke aanpak te bespreken.

deelnemers waren enthousiast en de eerste individuele gesprekken worden nu gevoerd. De komende tijd gaan we meer workshops organiseren, waarbij we onze unieke benchmark verder zullen uitbreiden. We gaan ook proberen alle bedrijven die deelnemen aan de workshops te verenigen in een netwerk voor de verspanende industrie, waarin ze kennis en inzichten kunnen uitwisselen. Hoe meer bedrijven een bijdrage leveren aan ons initiatief, des te groter de impact.” Meer informatie verspaneningoedebanen.nl

Twee concrete instrumenten Als onderdeel van de specifieke aanpak per bedrijf biedt Verspanen in Goede Banen op dit moment twee concrete instrumenten. De eerste is de Lean & Green-check van het Euregionale Netwerk GEP. Deze onafhankelijke check resulteert in een rapport met aanbevelingen. Vervolgens kan desgewenst een implementatieproject worden ingezet waarin de aanbevelingen in de praktijk worden gebracht. De kosten van de check (4.000 euro) worden voor de helft vergoed vanuit Netwerk GEP. Ook bij een eventuele implementatie neemt Netwerk GEP de helft van de kosten voor zijn rekening. Het tweede instrument is een training waarbij verspanende vaklieden met een GoPro-hoofdcamera zelf opnamen maken van hun eigen werkplek. Aan de hand van deze beelden leren zij analyses te maken van hun eigen proces en zelf tot voorstellen voor verbeterslagen te komen. Hiernaast kan worden geput uit het bestaande trainings- en dienstenaanbod van STODT en Vosteq.

Over STODT Toekomsttechniek

Impact

Als zelfstandig kenniscentrum en praktijkopleider helpt STODT bedrijven in de maakindustrie hun engineering- en productieprocessen te verbeteren en zo een blijvend hoger rendement te behalen. STODT legt de focus op de ontwikkeling en optimale inzet van medewerkers, organisatie en moderne productietechnologie. In de trainingen ligt het zwaartepunt op de praktijk, deskundige begeleiding, een up-to-date lesprogramma en een modern CNC-machinepark.

De eerste Verspanen in Goede Banen-workshop heeft een eerste waardevolle benchmark opgeleverd, aldus Willem Lenselink. “De

Zie ook stodt.nl

april 2019

Profile for 54U Media BV

Solutions magazine 1 2019  

Solutions magazine 1 2019  

Profile for 54umedia