Page 49

Tijdwinst doordat PMI de 2D tekening vervangt ASML wil af van de 2D tekening. Toeleveranciers moeten overstappen op het werken met PMI oftewel Model Based Definition. Het nieuwe STEP ap242 formaat is hiervoor cruciaal. Onderzoek door de Universiteit Twente toont namelijk aan dat de informatie-uitwisseling met de huidige CAM-pakketten soms mis gaat.

de 46%. “Daarnaast is er minder contact nodig tussen engineer en programmeur.” Deze nieuwe werkwijze biedt bedrijven tevens de kans om hun eigen strategieën vast te leggen in de CAM-software zodat er een veel consistentere manier van produceren ontstaat. Kennis wordt beter vastgelegd en gedeeld.

Dat het 3D model centraal gaat staan in de hele waardeketen, staat voor Hans Tragter en Robin Veld buiten kijf. De docent respectievelijk student van Universiteit Twente presenteerden tijdens Verspanen 2019 de eerste resultaten van een onderzoek waarop Robin Veld later dit jaar promoveert. De reden waarom MBD en PMI belangrijk zijn, is dat interpretatieverschillen en foutieve invoer uitgesloten worden. “Nu interpreteert de man die de 2D tekening maakt het model. En hij kan een invoerfout maken. Dit blokkeert downstream gebruik van data”, zegt Hans Tragter. Met PMI worden data bruikbaar door de hele keten. Maar die moeten dan wel goed uitgelezen kunnen worden door de verschillende CAM-pakketten. Het nieuwe STEP ap242 formaat moet hiervoor uitkomst bieden. Met deze nieuwe release kan men nog meer PMI-features aan het 3D model koppelen. Bijvoorbeeld gegevens van FEM-analyses.

Het knelpunt dat men bij de UTwente ziet, is dat de CADontwikkelaars nagenoeg klaar zijn voor het nieuwe STEP-formaat en de integratie van PMI, maar dat de CAM-ontwikkelaars achterblijven. “CAM-ontwikkelaars zijn ermee bezig, maar ze lopen achter”, zegt Robin Veld. “Ze claimen de eerste functionaliteiten geïntegreerd te hebben, maar ze zijn nog niet klaar.” Hij zegt wel een omslag te zien dat bedrijven af willen van de 2D tekeningen. Ook Leo Broers, bij ASML verantwoordelijk voor het PMI-project, merkte in zijn presentatie op Verspanen 2019 op dat de systemen nog niet 100% klaar zijn voor foutloze data uitwisseling. De single source of truth is van groot belang. Bovendien ziet Broers in de praktijk dat toeleveranciers werk uitsparen door met PMI aan de slag te gaan. De noodzaak om tot een goede standaard te komen is volgens hem heel hoog. “De uitdaging van dit moment is dat we goed communiceren zonder dat informatie verloren gaat.” Zijn boodschap aan softwareontwikkelaars is dit op te pakken en er iets aan te doen. “Want we gaan vastlopen op de mogelijkheden van de software.”

Tijdwinst bij programmeren Bij het CAM-programmeren levert het behoorlijke tijdwinst op als de CAM-software de PMI-data automatisch uit het 3D model haalt. Robin Veld onderzoekt dit momenteel. Dat doet hij aan de hand van een eenvoudig werkstuk voor een 3-assige bewerking, met een asymmetrische tolerantie. In de literatuur vindt hij tijdbesparingen tot 75%; in zijn eigen bevindingen komt hij tot 46%. Bij een complexer model kan de tijdbesparing groter zijn dan

Onderzoek aan de Universiteit Twente toont de tijdwinst aan die je boekt met PMI: automatisch programmeren scheelt zomaar 46% van de tijd. Op de foto een voorbeeld van gebruik van PMI in Edgecam.

april 2019

CAM-ontwikkelaars blijven achter

Leo Broers: noodzaak om tot standaardisatie te komen is hoog om te voorkomen dat informatie verloren gaat.

49

Profile for 54U Media BV

Solutions magazine 1 2019  

Solutions magazine 1 2019  

Profile for 54umedia