Page 27

27

Nadelen horizontale machines - Meer vloeroppervlak

Horizontale CNC-machines vergen meer vloeroppervlak. Tegenwoordig is ruimte bij de meeste bedrijven een issue c.q. kostenpost. Wie echter een eerlijke vergelijking wil maken, moet naar de totale productiviteit die van de machine komt kijken en dan uitrekenen of hiervoor een of twee verticale CNC-machines nodig zijn. Dat kan een ander resultaat opleveren.

- Minder dynamisch

Ontegenzeggelijk is een horizontale machine minder dynamisch dan een verticale. Dit verschil is echter kleiner geworden. Machinebouwers hebben snellere en meer dynamische horizontale centra ontwikkeld. Deze kunnen moderne freesstrategieën aan zoals trochoïdaal frezen, hogesnelheidsfrezen et cetera. Sommige fabrikanten bieden eveneens de mogelijkheid voor 5-assig verspanen door een W-as in de kop te integreren.

- Duurdere gereedschappen

Frees- en opspangereedschappen zijn doorgaans duurder bij een horizontale machine. Maar ook hier geldt: onder aan de streep tellen eigenlijk alleen de toolingkosten per product dat van de machine af komt. Alleen dan kun je een eerlijke vergelijking maken.

- Minder zicht op het werkstuk + Meer spindelrendement

Internationale onderzoeken tonen aan dat het spindelrendement van horizontale machines gemiddeld meer dan drie keer zo hoog ligt dan bij verticale machines. Dit cijfer wordt enigszins vertekend doordat de meeste horizontale bewerkingscentra voor serieproductie worden ingezet, maar ook met een factor 1,5 tot 2 is de horizontale machine effectiever. Dat rechtvaardigt vaak de hogere investeringskosten, omdat de stuksprijs per bewerkt onderdeel vaak lager is.

april 2019

Het zicht op het werkstuk tijdens de bewerking is minder. Dat heeft alles te maken met de opstelling van de spindel ten opzichte van het werkstuk. De fabrikanten plaatsen daarom altijd een raam aan de zijkant, zodat de operator het werkstuk en gereedschap redelijk goed kan zien. Voordeel van het horizontale aspect is wel dat er minder koelsmeeremulsie op het raam spat dan bij een verticale machine. Je kunt je bovendien afvragen of het zicht echt zo’n groot bezwaar is, nu steeds meer CAM-software gebruikt wordt voor het programmeren van de CNC-machines. Dat is bij een horizontale machine toch al aan te raden omdat het programmeren hiervan complexer is. Om het maximale uit zo’n machine te halen, is simulatiesoftware eigenlijk onmisbaar.

Profile for 54U Media BV

Solutions magazine 1 2019  

Solutions magazine 1 2019  

Profile for 54umedia