Page 98

Beoordelen als leidraad voor de uitrol van de strategie 96

Hoe sneller de technologie zich ontwikkelt en eisen vanuit de markt verschuiven, des te beter moet een maakbedrijf zicht houden op de kwaliteiten van medewerkers. Competenties van vakmensen moeten matchen met de ambities van het bedrijf. KMWE Group heeft hiervoor samen met De Coachtrain de digitale tool EeZZer ontwikkeld.

Hiermee krijgen niet alleen medewerkers zicht op hun ontwikkelkansen; elke leidinggevende van een afdeling ziet in welke competenties geïnvesteerd moet worden om bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Bij KMWE Group was zes jaar geleden eigenlijk niemand echt gelukkig met de beoordelingssystematiek.

Leidinggevenden hadden niks met de vijf open vragen; medewerkers vonden hun beoordeling vaak te subjectief. “Een minder kritische leidinggevende oordeelt lovend, terwijl een kritische chef net een zesje geeft aan een medewerker die zijn stinkende best doet”, zegt Ruth de Beijer, HR manager bij KMWE.

Jaarboek Verspanen 2017  
Jaarboek Verspanen 2017