Page 1

Beursuitgave

Volle beursvloer en sterk inhoudelijk programma Ruim 400 exposanten doen van 15 tot en met 18 maart mee aan de ESEF, de vakbeurs voor toeleveren, uitbesteden, productontwikkeling en engineering. Meer dan ooit is de ESEF veel meer dan een expositie van toeleveranciers die in contact willen komen met inkopers. Het tweejaarlijkse evenement heeft voor de bezoekers tal van activiteiten in petto om de belangrijkste thema’s in de maakindustrie te belichten. Veel nadrukkelijker dan voorheen ook trekt de ESEF samen op met TechiShow, die tegelijkertijd in Jaarbeurs Utrecht plaats vindt. De synergie tussen deze vakbeurzen wordt onderstreept door de keuze voor drie overkoepelende thema’s die op beide vakbeurzen worden uitgewerkt in een inhoudelijk programma. Die thema’s zijn Smart Industry, 3D Printing/ Additive Manufacturing en Advanced Engineering. Stuk voor stuk onderwerpen die in het middelpunt van de belangstelling staan. Terecht, want ze lijken voor grote veranderingen in de toeleverwereld te gaan zorgen, en

daarmee voor stevige uitdagingen. De ESEF biedt iedereen die actief is in de maakindustrie een uitgelezen kans om zich goed in de materie te verdiepen. Metaalbewerking en materialen, rubber- en kunststofverwerking, hightech systems suppliers, engineering en design en oppervlaktebehandeling zijn de vier pijlers onder de ESEF. Samen met Koninklijke Metaalunie, NEVAT, Federatie NRK en VerenigingIon, de vier brancheverenigingen die de scope van ESEF afdekken, alsmede inkoopvereniging Nevi, heeft de beursorganisatie een aantrekkelijk programma neergezet. De bezoeker kan kennis vergaren middels een uitgebreid aanbod van inhoudelijke sessies, workshops en activiteiten op het gebied van meerdere actuele thema’s: inkoopstrategieën, nieuwe materialen, Quick Response Manufacturing, Small Series Manufacturing, metaalbewerking, De essentie van de ESEF: toeleveranciers tonen aan inkopers wat ze allemaal in hun mars hebben. kunststoffen en oppervlaktetechnologie. taalsector, is Hal 1 als vanouds weer zich de collectieven van Metaalunie bewerkers en de producenten/leveVoor partijen die actief zijn in de me- de interessantste hal. Hier bevinden en Nevat, de verspaners en de plaat- ranciers van metalen.

Positieve stemming met een kanttekening Positief met een kanttekening. Zo kun je de markt in de aanloop naar de ESEF samenvatten. Want de Nederlandse maakbedrijven hebben het druk, maar er zijn ook zorgen en de groei van de afgelopen jaren lijkt af te vlakken (zie de jongste Nevi-cijfers op pagina 85).

bedrijven actief zijn, profiteren ze in méér of mindere mate van het economisch herstel. De marges zijn echter nog altijd niet hersteld van klappen tijdens de crisis. En de machinebezetting is nog nét niet hoog genoeg om uitbreidingsinvesteringen op gang te brengen. Maar de bouw trekt aan en er Afhankelijk van de sector waarin maak- zijn duidelijke tekenen van reshoring:

grote OEM'ers halen werk terug naar Nederland omdat wereldwijd inkopen en produceren stilaan als een risico wordt gezien. Bovendien ziet men in dat het beheersen van een mondiaal sourcing systeem kostbaar is. “De trend is omhoog”, zegt Richard Schuitema van de Metaalunie. “De omzetten in de industrie als geheel nemen toe, maar

prijzen blijven kwakkelen. En niet alle deelsectoren doen het goed.” Dat niet alle deelmarkten hetzelfde groeitempo kennen, merkt ook Edwin Dekker van de NEVAT. “Wie in de medische markt zit, doet het goed, semicon ook, ondanks de kleine terugslag op dit moment. Wie echter in olie en gas zit, zit in een markt die moeizaam gaat.

Dat geldt ook voor de agro-industrie op sommige plaatsen.” Toch rekenen de Nevat-leden gemiddeld in 2016 op een groei van 5 tot 10%. Deze groei ontstaat door een combinatie van de verder aantrekkende binnenlandse markt én toenemende export, doordat OEM'ers risico's kwijt willen die de toeleveranciers overnemen.

2016 Vakbeurs voor toeleveren, uitbesteden en engineering Datum: Dinsdag 15 tot en met vrijdag 18 maart. Locatie: Jaarbeurs Utrecht, hal 1, 2 en 3. Openingstijden: dagelijks van 10.00 tot 17.30 uur. Aantal exposanten: ongeveer 430 Expositieprogramma: Het expositieprogramma van ESEF bestaat uit de volgende onderdelen: Metaalbewerking- en producten, Metaal: grondstoffen en materialen, Kunststof- en rubberverwerking, Kunststof: grondstoffen en materialen, Kunststof: machines en toebehoren, Oppervlaktebehandeling, Oppervlaktebehandeling: machines en toebehoren, Engineering, Design, Gereedschappen, stempels en matrijzen, Software, Systemen & modules, Electronic contract manufacturing, Embedded technologie

Bezoekersdoelgroepen: metaalproductenindustrie, machine- en apparatenindustrie, technisch ontwerp-, ingenieurs- en adviesbureau, rubber- en kunststofindustrie, elektrotechnische industrie, transportmiddelenindustrie, basismetaalindustrie, voedingsmiddelen- en drankenindustrie, oppervlaktetechnologie. Entree: Gratis via voorregistratie op www.esef.nl

Nadere informatie: www.esef.nl

Hal 1 D106


ik kom graag met jou in gesprek! bezoek onze Esef stand

gedreven metaalspecialist

hal 3 - nr. 03.D066

Als specialist van Metaalketen ben ik dag in dag uit op zoek naar creatieve (maatwerk)oplossingen voor uiteenlopende vraagstukken, van eenvoudig tot zeer complex. Benieuwd wat ik voor jou kan betekenen? Ik ontmoet je graag in onze stand! Marinho Besselink

ALUMINIUM

MESSING

ROESTVASTSTAAL

BRONS

KOPER

SPECIALS

GEPERFOREERD / GAAS / STREKMETAAL

Topaasstraat 45 7554 TJ HENGELO T +31 74 24 36 455 F +31 74 29 15 029 Postbus 1125 7550 BC Hengelo info@metaalketen.com www.metaalketen.com


8 maart 2016

Succesvol toeleveren wordt teamsport NEVAT lanceert op de ESEF een nieuw professionaliseringsprogramma voor de top van de Nederlandse toeleveringsindustrie. Hiermee gaat de branchevereniging de ondernemers ondersteunen in hun eigen ontwikkeling, die nodig is om de uitdagingen aan te kunnen. Toeleveranciers hebben volop kansen, maar de uitdagingen en de bijbehorende risico’s nemen navenant toe. Hun succes zal afhangen van de mate waarin ze met hun team scoren. Dat vergt van het management leiderschap, om de juiste strategische keuzes te maken én het potentieel van medewerkers en partners maximaal te benutten. NEVAT gaat daarbij helpen met het nieuwe professionaliseringsprogramma. Edwin Dekker van NEVAT licht toe: “Veel bedrijven klagen over de 9-5 mentaliteit van medewerkers. Als management moet je daarmee aan de slag. Dat vergt leiderschap.” Daarnaast moeten ze meer delen met elkaar. Dekker vindt wat dat betreft de plaatwerkbedrijven goed bezig. “Met kennis delen lopen zij voorop. Ze wisselen continu informatie uit over robotica, QRM en automatisering.”

Risicoprofiel verandert De professionaliseringsslag is nodig omdat de systems suppliers een nieuwe stap vooruit zetten. De markt vraagt hierom, zegt Patrick Geerts,

directeur van MTA in Helmond. Leveranciers moeten zelf duidelijke keuzes gaan maken en zich niet laten leiden door de waan van de dag. Een van de grote veranderingen die hij ziet, is de toegenomen onvoorspelbaarheid. “Het is steeds meer hollen of stilstaan, forecasten wordt onvoorspelbaarder.” Door het internet is de wereld transparanter geworden. Als er in China een probleem is, zijn de effecten hiervan dezelfde dag in Europa voelbaar. Financieel zijn de effecten van de diepe crisis in de wereldwijde industrie ook nog steeds aanwezig. “Er is minder flexibiliteit in het vrijgeven van investeringen, men kiest zekerheden nog steeds boven goed ondernemerschap. Met de verse crisis in de zak en de toenemende onvoorspelbaarheid, is men voorzichtiger geworden. Dat zet druk op doorlooptijden. Op een mondelinge toezegging worden geen projecten meer gestart bij onze klanten; er moet eerst aanbetaald worden.” Systems suppliers moeten risico’s gaan taxeren en verdisconteren in hun verdienmodellen. Geerts: “Daarom is het belangrijk duidelijke keuzes te maken: in welke markten en applicatiegebieden willen we opereren en hoeveel klanten willen en kunnen we behappen?” Als je de juiste klanten en markten bedient, dienen de redenen waarom je klanten klant zijn centraal te staan in de strategie.

Teamprestatie Toeleveranciers moeten dit proces beheerst doorlopen. Om deze transitie succesvol door te maken, zal er de komende jaren veel gevraagd gaan worden op het vlak van leiderschap. Vandaar het nieuwe professionaliseringsprogramma. De dga van een system supplier moet veel meer inzicht hebben in de eigen positie, van zichzelf, zijn team en van zijn onderneming. Dat heeft volgens Edwin Dekker ook gevolgen voor de manier waarop de directeur zijn onderneming gaat aansturen. Transparantie is een van de sleutelwoorden. Openheid tonen. Durven delegeren omdat je je eigen beperkingen kent. “Als directie hier staan en daar is de werkvloer, dat is niet meer van deze tijd. Je moet weten waar je zelf goed in bent en waar je team goed in is. Die combinatie is de winnende formule.”

Meer disciplines bij elkaar Er zijn twee belangrijke drivers achter de trend dat OEM’ers méér van hun toeleveranciers vragen. De eerste is dat ze zelf over minder kennis van productietechnologie beschikken. De andere is dat time to market belangrijker is dan ooit. Daarom haalt MTA niet alleen nieuwe kennis aan boord, maar zet ook meer disciplines al in een vroeg stadium bij elkaar. En het betrekt andere kennispartners en toeleveranciers. Een goed voorbeeld is de ontwikkeling van de 3D metaalprinter

Ontbijtcongres 3D printen: de praktijk in de keten ESEF en TechniShow belichten onder meer 3D printen. Het thema komt tot uiting in een dagelijkse guided tour 3D printing op de TechniShow en een ontbijtcongres op vrijdag 18 maart. Tijdens de ontbijtseminar praten experts deelnemers, nog voordat ze de beursvloer opgaan, bij over de 3D printtechnologie, de juridische aspecten, design for additive manufacturing en de businesskant. Na het ontbijt dat om 7 uur begint, kunnen deelnemers om 8 uur hun kennis ophalen in een uitgebreid programma. Onder de noe-

Hal 1 C013

mer 3D Printing congres – de praktijk in de keten, vertelt Sjef van Gastel van het Fontys Centre of Expertise HTSM Objexlab en manager technologies & patents Kulicke & Soffa (tevens dagvoorzitter) over de stand van de techniek in zowel kunststof als metaal. Giorgio Magistrelli, AM-projectmanager bij Cecimo, de Europese koepelorganisatie van werktuigmachineleveranciers, spreekt over de aansluiting op bestaande productietechnologie, het belang ervan voor de duurzame samenleving en de juridische aspecten. Wat zijn vanuit de designkant de voor-

delen? Rein van der Mast, manager Design & Engineering Addlab, richt zich met deze vraag met name op engineers, maar ook het AM Paradigma komt aan bod: wat zijn de beperkingen? En hoe kan software hierbij helpen? De laatste sprekers, Onno Ponfoort en Hans van Toor (Berenschot) richten de aandacht op de impact op de business. Ze presenteren praktijkcases die aantonen hoe 3D printen bestaande waardeketens verandert. Deelname is gratis, registratie verplicht. Dat kan via de websites van de ESEF en de TechniShow.

Een goed voorbeeld van teamsport tussen kennispartners en toeleveranciers: de ontwikkeling van de 3D metaalprinter Metalfab 1 voor Additive Industries.

Metalfab 1 voor Additive Industries. MTA heeft hierin een substantiële rol gespeeld door diverse complete functionele modules te ontwikkelen en te bouwen. Nog voordat er één lijn op papier stond, stond de time to market van het nieuwe systeem al vast. Patrick Geerts: “Een enorme uitdaging die alleen maar gerealiseerd kan worden op basis van innovatieve samenwerkingsmodellen. Los van elkaar zijn meerdere suppliers aan de slag

gegaan, gecoördineerd door de opdrachtgever Additive Industries, met als resultaat een revolutionaire 3D metaalprinter voor industriële serieproductie die precies op het juiste moment gelanceerd kon worden. In een hele korte doorlooptijd hebben we met elkaar een supermooi resultaat neergezet.”

NEVAT Standnummer 1 C009 www.nevat.nl

Weinig Metaalunie-leden bezig met Smart Industry Smart Industry: wat moet je ermee als ondernemer in de maakindustrie die vooral bezig is met de orders van deze week op tijd af te krijgen? Moet je nu je data in de cloud gaan bewaren? Big data analyses toepassen? Of betekent Smart Industry méér dan een vergaande integratie van ICT tools in je onderneming?

Hij wijt dat aan de schaalgrootte. Wanneer je als machinebouwer honderden machines in de markt hebt staan, loont het om via big data analyse meer te weten te komen over de inzet, de conditie, storingen et cetera. “Voor fabrikanten die grote series maken is dat prima. Bij onze leden zijn de aantallen te klein.” Toch probeert de Metaalunie via projecten het thema wel bij de leden “tussen de oren” te krijgen, want het is zeker een onderwerp dat ook voor het industrieel MKB van belang is.

Het krijgt op de ESEF veel aandacht, maar staat nog niet breed op de agenda van de maakbedrijven, meent Rob van der Werff, adviseur bij Koninklijke Metaalunie. “De definitie is voor veel bedrijven lastig. Zaken die al liepen, Koninklijke Metaalunie worden nu onder één noemer gebun- Standnummer 1 D089 deld. Maar ik zie in onze sector nog www.metaalunie.nl weinig bedrijven die ermee bezig zijn.”

Ervaar hoe online bestellen nu nog completer is! Uniek in Nederland! mijn.cromvoir tse.nl

Nu ook buislasersnijden direct online calculeren en bestellen

Mijn.Cromvoirtse.nl

Stuur Dxf of 3D Step

Offerte in minuten

Uploaden en bestellen

Productie volledig geautomatiseerd

67

Snelle levering door heel Nederland

· Handel · Zaagwerk · Lasersnijden · Plasmasnijden · Autogeensnijden · Kanten

· Ontbr amen · Trommelen · Kantje breken · Tappen · Souvereinen · Buislasersnijden

al Alle diensten in één porta Laarakkerweg 18 5061 JR Oisterwijk T. 013 – 523 20 00 F. 013 – 523 20 01 info@decromvoirtse.nl www.decromvoirtse.nl

Laser, plasma en autogeen snijden • Kanten • Buislaser snijden • Zagen • Oppervlakte behandeling • Knippen


68

8 maart 2016

Specialisten in slijtage oplossingen

Vervaardigen en bewerken van grote componenten.

Industrial Partner Oppervlakte vermoeiing

Lagerpassing slijtage

www.bauhuis-ip.nl Abrasieve slijtage

Erosie

FREZEN 6000mm x 2100mm / DRAAIEN ø 1950mm x 1250mm lang Meer weten? neem contact op met onze slijtage specialisten:

Wheedwarsweg 4 7471 GG Goor T +31 (0) 547 28 10 00 F +31 (0) 547 27 26 99 E verkoop@bauhuis-ip.nl

www.revamo.nl | 0522 - 251 941 | info@revamo.nl

Hal 1 F042

we make ideas come to life

RMIG: MARKTLEIDER IN GEPERFOREERD EN STREKMETAAL

Meer dan 1000 verschillende soorten perfoplaten en strekmetaal op voorraad of productie op maat

RMIG bv | Prisma 100 | 3364 DJ Sliedrecht | T: 0184 49 19 19 | F: 0184 49 19 10 | info.nl@rmig.com | www.rmig.com


8 maart 2016

Industriedebat Tijdens het ESEF Industriedebat (dinsdag 15 maart, ontvangst vanaf 15.00 uur, aanvang debat 15.30 uur) staat centraal de vraag of de industrie klaar is voor Smart Industry. Aan dit debat wordt deelgenomen door ondernemers als Sytse Oreel van Oreel Hallum, Herman Koning van Landes High End Machining, Hans Willemsen van Wila, Ton Plooy van tbp electronics, Wim Simons van Timmerije, Erik Spikmans van MCB Nederland en Carel van Sorgen van 247TailorSteel. Voorafgaande aan het debat zal discussievoorzitter William Smit van DBSC Consulting de resultaten presenteren van het onderzoek dat hij voor de ABN Amro uitvoerde naar effecten van Smart Industry op de processen bij OEM’ers.

Ingenieurscoaches Heb je een loopbaanvraag? Overweeg je een andere functie of een onderneming op te zetten? Wil je weten wat je carrièremogelijkheden als ingenieur zijn? Ben je net gestart met je onderneming? Heb je een uitvinding gedaan? Of wil je misschien in het buitenland gaan werken? En heb je behoefte om met iemand te sparren? Loop dan langs bij de KIVI Ingenieurscoaches op ESEF in de doorgang van hal 2 naar 3. Ze zijn iedere middag aanwezig vanaf 13.00 uur. Een afspraak maken kan via een mail naar: ingenieurscoach@kivi.nl. Gewoon langslopen kan ook.

Matchmaking Tijdens ESEF vindt voor de eerste keer, live op de beursvloer, een dagelijks Matchmaking Event plaats, verzorgd door partner b2fair. Dit evenement biedt bezoekers de mogelijkheid voorafgaande aan de beurs gesprekken met andere (internationale) deelnemers - zowel standhouders als andere bezoekers - te boeken. Wie interesse heeft kan zijn profiel aanmelden op www.b2fair.com/esef2016. Daarna kan men met toegangscodes afspraken met andere deelnemers boeken. De ESEF Matchmakinglounge is in hal 2.

Smart lunch Dagelijks is er op de ESEF in theater 2 de Lunch and Learn Sessie - Smart Industry. In een uur (van 12 tot 13.00 uur), onder het genot van een lunch, kunt u kennis maken met de mogelijkheden die Smart Industry u biedt, krijgt u voorbeelden te zien van collega ondernemers die al Smart Industry toepassen en wordt u door het Programmabureau Smart Industry heel concreet geholpen om deze stap ook in uw bedrijf te maken.

69

Gevarieerd aanbod in drie kennistheaters In aanvulling op het grote expositieprogramma zijn er ook tal van activiteiten op de ESEF-beursvloer. Zo zijn er dagelijks lezingen in de theaters 1, 2 en 3. Samen met verschillende partners is een aantrekkelijk lezingenprogramma samengesteld. Elke lezing duurt 45 minuten, bevat praktische kennis of inspirerende trends en is vrij toegankelijk voor beursbezoekers. In theater 1 levert Koninklijke Metaalunie een belangrijke bijdrage aan het programma. De brancheorganisatie voor het MKB-metaal stelt onder meer Teqnow voor, het platform voor toptechnologie voor het industriële MKB. Ondernemers in het MKB worden vaak geconfronteerd met vragen over innovatieve toptechnologieën, waarop het moeilijk is om de juiste antwoorden te vinden. Teqnow biedt ondernemers een platform waar zij antwoorden kunnen vinden. Ook verzorgt de Metaalunie een presentatie over robotisering, het antwoord op de toenemende vraag naar flexibiliteit in de maakindustrie. Hoe de robot in de verspanende industrie de CNC-operator kan ondersteunen

en ontzorgen; met als resultaat een aanzienlijke kostenreductie, meer flexibiliteit in de productie en meer creativiteit bij de medewerkers. Ook spreekt de Metaalunie over bedrijfstijdverlenging, een oplossing voor meerdere problemen. Hoe bedrijfstijdverlenging tegelijkertijd de productiviteit kan verhogen en het werkkapitaal kan verlagen. Naast de Metaalunie treden tal van andere partijen op in kennistheater 1. De Pezy Group spreekt over innovatieversnelling door het gebruik van demonstrators, Bayards presenteert een praktijkcase en Enginia spreekt over een snelle start in Smart Industry. BKL Engineering informeert over machineveiligheid, Sapa over innovatief produceren met aluminium en Nijdra Groep over het anders inrichten van de fabriek. Apparatenfabriek ARA vertelt het verhaal over een Achterhoeks bedrijf dat de grootste flipperkast fabrikant van Europa wordt.

Smart Industry In theater 2 zijn er onder meer dagelijkse lunchbijeenkomsten van het programmabureau Smart Industry. Onder het genot van een lunch erva-

Waarom boeken de toppers in de verspaning succes? ‘Waarom zijn de toppers uit de verspaning nu echt succesvol?’ Benieuwd naar het antwoord op deze vraag heeft Made-in-Europe samen met de Koninklijke Metaalunie en de vakbeurs ESEF van Jaarbeurs de Benchmark Verspanen uitgevoerd. De resultaten hiervan worden gepresenteerd op woensdag 16 maart (aanvang 13.00 uur) in het Kennistheater 1. Technologische ontwikkelingen in de CNC-verspaning gaan sneller dan ooit. Wie niet meegaat, raakt achterop als het gaat om nauwkeurigheid, kwaliteit, doorlooptijd en uiteindelijk efficiency. Investeren in nieuwe technologie en in je medewerkers betekent investeren in concurrentiekracht. Maar hoe ziet het investeringsgedrag van de metaalverwerkende industrie er uit? Dat is onderzocht in het kader van deze benchmark, die voortaan ieder jaar zal worden gehouden. Met de resultaten daarvan kan elk verspanend bedrijf zijn

eigen aanpak vergelijken met het gemiddelde verspanend bedrijf in Nederland. De samenvatting van de benchmark verschijnt samen met een reactie van Metaalunie voorzitter Fried Kaanen in het Jaarboek Verspanen 2016. Het volledige eindrapport wordt tijdens de bijeenkomst op de ESEF overhandigd aan de Metaalunie-voorzitter, waarna aansluitend een paneldiscussie plaatsvindt. Hierin gaat Fried Kaanen in discussie met ondernemers over de uitkomsten van het onderzoek. www.made-in-europe.nu

In theater 3 presenteert Michiel van der Kley project EGG, een 3D geprint paviljoen van 3x4x5 meter, gebouwd in samenwerking met honderden 3D printers van over de hele wereld.

ren de deelnemers hier in een uur wat Smart Industry voor hen zou kunnen betekenen. Ook worden in dit theater lezingen verzorgd door VerenigingION, de branchevereniging voor oppervlaktebehandelaars.

gebouwd in samenwerking met honderden 3D printers van over de hele wereld. Hij spreekt over het idee, de weg er naar toe en over zijn nieuwe project: project Next. Het paviljoen bekijken kan uiteraard ook. Dat staat in hal 3 van ESEF tentoongesteld. Theater 3 staat met name in het te- Op de beurswebsite van de ESEF staat ken van materialen: kunststoffen, het volledige programma met de composieten en recyclaat. Het belang aanvangstijden van alle lezingen. van kunststoffen in het totale materiaalaanbod neemt nog steeds toe. www.esef.nl Door innovatie op het gebied van materiaalontwikkeling en processing zijn de toepassingsmogelijkheden onbeperkt. In de presentaties over kunststoffen wordt u op de hoogte gebracht van de trends rond kunststoffen en de toepassingen. Michiel van der Kley presenteert hier op woensdag 16 mart om 13.00 uur het project EGG, een 3D geprint paviljoen van 3x4x5 meter,

DE FIERDE F1200 Vanuit de visie ‘klein voor klein’ en ‘groot voor groot’ is deze brede versie ontbraammachine van Q-fin ontworpen om grotere werkstukken te bewerken.

Q -fin B.V. | Galgenber g 6 | 5571 SP Ber geijk | t. +31 (0) 497 - 5 8 10 18 | info @ q-f in.nl | w w w.q-fin.nl


70

8 maart 2016

Kracht 2Handle zit in kleine series complete producten Twee tot drie volle vrachten stuurt 2Handle Polen elke week naar Nederland. Het door Nederlanders opgerichte en geleide metaalbedrijf maakt in Polen complete producten voor klanten in Nederland. De kracht van 2Handle Polen ligt in het samenstellen van kleine series producten (lassamenstellingen) tegen een concurrerende prijs. Het bedrijf produceert onder andere chassis voor paardentrailers, artikelen voor de sportbranche, hefinstallaties, vastzetmiddelen en werkplaatsinrichting. Een sterk punt is het produceren Omdat 90 procent van de samenstellingen moet worden gepoedercoat, heeft 2Handle Polen een eigen van elementen met vele afwijkingen. poedercoatlijn. Directeur Ton Knapen: “Door samen-

Betech investeert in capaciteit voor grote series Door een aanzienlijke uitbreiding van het machinepark kan Betech Mass Turning haar klanten nog beter bedienen in hun vraag naar seriematig draaiwerk. Er zijn vier nieuwe CNC draaiautomaten geplaatst, die allemaal zijn voorzien van automatische stangenbundelladers tot 3 meter om de capaciteit te optimaliseren. De vier langdraaiers zijn perfect uitgerust om 24 uur per dag, 7 dagen zoveel mogelijk onbemand te produceren. De arbeidstoegevoegde waarde per product blijft hierdoor laag en daarmee de kostprijs van de produc-

ten ook. De draaibanken hebben een maximale doorlaat van Ø 35 mm. Betech Mass Turning is onderdeel van de Betech Group (hoofdkantoor Hoogeveen). De kracht van deze groep ligt in het produceren van grote series draaiwerk en het frezen, draaien en spuitgieten van kunststof. Men levert jaarlijks tientallen miljoenen op maat gemaakte onderdelen in alle soorten metaal en kunststof. Daarvoor wordt 24/7 gebruik gemaakt van volledig geautomatiseerde en vooral intelligente productietechnieken. Op de ESEF is ook Betech Kunststoffen present. Dit bedrijf heeft recent

werking met ons kunnen Nederlandse bedrijven kosten besparen en zich sneller ontwikkelen. Ze verkrijgen goedkopere eigen producten en kunnen hun eigen productie optimaliseren door bij ons de meest arbeidsintensieve en niet-standaard producten uit te besteden.”

Poedercoaten 2Handle doet zelf geen ontwikkeling. De klant levert alle gegevens aan, 2Handle koopt de lasergesneden onderdelen in en daarmee gaan de medewerkers aan de slag. Omdat 90 procent van de samenstellingen moet worden gepoedercoat, heeft 2Handle Polen een eigen poedercoatlijn. Knapen: “De totale productie en afwerking is bij ons in één hand. Als de klant het wil, kunnen we de producten stralen, poedercoaten, monteren, de stickers erop plakken, verpakken en het transport verzorgen. Daarbij hebben we een strakke kwaliteitscontrole en een korte omlooptijd. De standaard omlooptijd is 4 weken na opdracht.”

Het bedrijf beschikt al over drie lasrobots.

op de lasrobot te lassen, door Tüv gecertificeerd voor NEN ISO 3834-2. Met de automatisering komen ook grotere series in beeld. Series van 25.000 stuks zijn door 2Handle Polen al eens helemaal verzorgd. Tijdens de ESEF zal Ton Knapen benadrukken dat 2Handle vanuit Polen toegevoegde waarde kan bieden. “Zo veel mogelijk toegevoegde waarde bieden, op een manier dat wij en onze klanten daar samen het meest profijt van hebben. Daar gaan we voor.”

haar machinepark uitgebreid met een Hyundai L230 LMSA draaiautomaat. Deze machine is voorzien van een sub-spindel en aangedreven gereedschappen om producten zo efficiënt mogelijk te kunnen produceren. In combinatie met een bundel-laadmagazijn kunnen de producten man-arm De focus is gericht op steeds beter en efficiënter werken. Daarom steekt en 24/7 worden geproduceerd. Knapen veel energie in het automatiseren van de productie en adminisBetech Mass Turning tratieve orderafhandeling. Het bedrijf Standnummer 1 D098 beschikt bijvoorbeeld al over drie Betech Kunststoffen lasrobots. Onlangs is de procedure 2Handle Polen Standnummer 1 D092 die 2Handle Polen hanteert om een Standnummer 3.D060 www.betech.nl product voor een Nederlandse klant www.2handle.pl

EXPERT IN ALLROUND METAALBEWERKINGEN

Hal 1 C110

Van plaatwerk tot lassamenstellingen Lasersnijden 4000x2000mm Kanten 4 meter / Robotlassen

www.kempmetal.nl Meerheide 72 | 5521 DZ | Eersel | Nederland | T 0031 (0)0497-573 305 | mailbox@kempmetal.nl


8 maart 2016

71

Garfield, meer dan Aluminium Garfield Aluminium is een modern bedrijf dat is uitgegroeid van leverancier van aluminium band aan isolatiebedrijven tot het bedienen van vele marktsegmenten met een breed spectrum aan aluminium halffabricaten. Het band is er nog steeds, maar de specialiteit zit hem in producten afgestemd op de verschillende marktsegmenten waarin Garfield Aluminium in de loop der tijd actief is geworden. Dat is waar Garfield Aluminium een sterke partner in is en zich met zijn brede service onderscheidt in de markt. Daarnaast blijft Garfield vernieuwen en biedt het sinds kort een geheel nieuw leveringsprogramma.

bedrijf koopt. Een ervan is een goede communicatie. Bij Garfield Aluminium vindt men het belangrijk om goed te luisteren naar de klant - en naar haar leveranciers, want die zijn net zo belangrijk – en om continuïteit te laten zien. Klanten krijgen is één, maar ze daarna ook behouden, is twee. Soms betekent dat het lef hebben om te zeggen dat je iets niet kunt leveren. Die openheid zorgt voor vertrouwen. De klant moet het gevoel hebben dat hij er toe doet. Daar gaat het in essentie om. Ondanks alle digitale hulpmiddelen blijft de fysieke benadering en de communicatie van persoon tot persoon uiterst belangrijk. Tijd voor elkaar maken en zorgen voor een goed gevoel. Daarin wil Garfield zich onderscheiden.

Productinformatie goed toegankelijk

Verkopen begint met bekend maken wie je bent en wat je kunt bieden. Als je naar de website gaat van Garfield Aluminium, valt op dat deze overzichtelijk en toegankelijk is. Het is soms een onderschat medium, maar niet bij Garfield Aluminium. Niet alleen krijgen de partijen die contact zoeken zo een gevoel bij het bedrijf, ze moeten er ook alle relevante informatie op vinden zonder verstrikt te raken in ellenlange verhalen, filmpjes en vragenlijsten. Die eerste indruk is belangrijk. Garfield Aluminium gaat met de tijd In vier decennia is er veel gebeurd. Met de verkoop van het alu- mee en wil dat ook tot uitdrukking brengen in haar gezicht naar minium band groeide het bedrijf wel, maar daarnaast was ex- buiten. pansie gewenst. Men verhuisde naar Schiedam en in 1988 werd daar de huidige vestiging gebouwd. Ook zijn er in die jaren vele Goede communicatie essentieel andere marktsegmenten aangeboord voor aluminium halffabri- Er zijn altijd een aantal facetten waarom iemand juist bij dat ene caten. Inmiddels is er uitgebreide kennis en ervaring opgebouwd binnen de machine-, façade- en silobouw tot constructie-, lichtreclame- en isolatietoepassingen. Het is inmiddels veertig jaar geleden dat Garfield Aluminium werd opgericht! In een tijd van oliecrisis begonnen als leverancier van aluminium band in kleinere hoeveelheden aan isolatiebedrijven, in zowel de petrochemische als de agrarische industrie. De oprichters van het bedrijf zagen daarmee een gat in de markt, daar de fabrikanten alleen grotere productie-eenheden wilden leveren.

Efficiency, kwestie van vooruit denken Duidelijk is ook gebleken, dat het niet alleen een kwestie is van goede communicatie, juiste productinformatie en van hard werken, maar ook van slagen maken in efficiency en dat werkt. Zoals men bij Garfield Aluminium zegt: “Het voeren van een bedrijf is als één groot schaakspel. Daarbij wordt een of twee zetten vooruit gedacht en al snel kun je daar de vruchten van plukken. En dat doen dan niet alleen wij, maar ook onze relaties.”

Garfield Aluminium Standnummer 1 E132 www.garfield.nl

Service Center Schiedam voor maatwerk Naast het leveren van een groot assortiment producten uit voorraad is het ook mogelijk om orders klantspecifiek te produceren. Het servicecentrum, dat sinds 1996 in Schiedam is geïntegreerd, heeft vele mogelijkheden om maatwerk uit te voeren. Bewerkingen zijn onder andere knippen, zetten, ponsnibbelen, ponsen, zagen, lassen, boren maar ook paneliseren, waterstraalsnijden en lasersnijden. Oppervlaktebehandelingen die uitgevoerd kunnen worden, zijn poedercoaten en anodiseren. Door deze bewerkingsmogelijkheden kan Garfield Aluminium heel breed leveren. Garfield Aluminium is VMRG partner en levert volgens de VMRGkwaliteitseisen en adviezen.

Garfield blijft vernieuwen!

GARFIELD, MEER DAN ALUMINIUM.... Met ruim 40 jaar ervaring in de verkoop van aluminium halffabricaten levert Garfield ook RVS, sendzimir, aluzink, koper, messing en brons uit voorraad. Als Multimetal leverancier zijn wij er van overtuigd u nog beter van dienst te zijn dan we in het verleden al waren.

Garfield Aluminium wil voor u een sterke zakelijke partner zijn. Niet alleen op het gebied van aluminium, maar ook als uw totaalleverancier voor metaal. Neem de proef op de som en bel of mail naar ons metaalsterke team.

Onze kennis en ervaring strekt zich inmiddels uit van de machine-, silo-, façadebouw tot constructie-, lichtreclame-, en isolatietoepassingen. Met de jarenlange ervaring in de verkoop van aluminium halffabricaten heeft Garfield Aluminium haar leveringsprogramma fors uitgebreid. Sinds 2013 levert Garfield behalve aluminium, ook RVS, Sendzimir, Aluzink, koper, messing en brons uit voorraad. Als multimetal leverancier is Garfield ervan overtuigd haar klanten zo nog beter van dienst te kunnen zijn, dan het in het verleden al was. Zo blijft Garfield zich vernieuwen.

In ons Service Center bieden wij u de mogelijkheid om diverse bewerkingen uit te voeren zoals; knippen, zetten, ponsen, lassen, zagen, boren etc. Tevens verzorgen wij het poedercoaten en anodiseren voor u.

Ondersteuning ontwerp aluminium extrusieprofielen Het ontwerpen van aluminium producten met behulp van extrusieprofielen geeft u veel vrijheid in het ontwerp van een product. Dure nabewerkingen kunnen hierdoor grotendeels of geheel achterwege blijven. Garfield kan u hiermee helpen. Door nauwe samenwerking met een aantal geselecteerde fabrieken biedt Garfield Aluminium uitstekende mogelijkheden voor het leveren van klantspecifieke tekeningprofielen.

Garfield Aluminium BV 's-Gravelandseweg 244 3125 BK Schiedam Postbus 4052 3102 GB Schiedam

T. +31 (0)10-2382888 F. +31 (0)10-4621851 E. schiedam@garfield.nl

www.garfield.nl T +31 (0)10 238 28 88 E schiedam@garfield.nl


72

8 maart 2016

BATEQ BEZORGT BAAS EIGEN ENGINEERINGCAPACITEIT METAALBEDRIJF

BAAS

IN

ALMELO

HEEFT ZICH VERZEKERD VAN EIGEN ENGINEERINGCAPACITEIT. DAT IS HET

METAALBEDRIJF

BAAS BV

STANDAARDMACHINES, MAAR OOK MACHINES DIE OP MAAT WORDEN ONTWORPEN

EN

GEBOUWD.

BATEQ FUNCTIONEERT GRAAG ALS PARTNER VOOR KLANTEN OM OPLOSSINGEN TE VINDEN VOOR ZOWEL

BESTAANDE

GEVOLG VAN DE OVERNAME VAN EEN

PROBLEMEN ALS NIEUWE PROCESSEN. MAAR OOK OM ELKE MACHINE IN

BEDRIJF DAT TRILLERS ONTWIKKELT EN VERKOOPT. DIT IS DOOR BAAS VOORTGEZET

ZIJN COMPLETE LEVENSCYCLUS TE ONDERSTEUNEN MET SERVICE. ZO

ONDER DE NAAM BATEQ ENGINEERING.

KAN

BATEQ ONTWERPT EN PRODUCEERT INNOVATIEVE MACHINES VOOR DE

EN DE REVISIE VAN DEZE SPECIALE MACHINES VOLLEDIG OVERLATEN AAN

VOEDSELVERWERKENDE INDUSTRIE:

BATEQ EN ZICHZELF CONCENTREREN

TRILLERS VOOR ONTWATERING, SORTEER-, TRANSPORT- EN HANDLINGTRILLERS.

OP

DE

DE

KLANT

EIGEN

HET

ONDERHOUD

KERNACTIVITEITEN.

BAAS-METAAL.NL

LASERSNIJWERK.EU

VRAAG NAAR ENGINEERING DAT ALLES PAST UITSTEKEND BIJ METAALBEDRIJF BAAS.

MEER BUIGCAPACITEIT METAALBEDRIJF BAAS BESCHIKT OVER EEN UITGEBREID MACHINEPARK

“WANT OOK WIJ WERKEN HET LIEFST LANGDURIG SAMEN MET KLANTEN”, ZEGT DIRECTEUR LEONARD BAAS. “WE GAAN VOOR PARTNERSCHAPPEN, GEBASEERD OP ONDERLING VERTROUWEN.” DE ALMELOSE TOELEVERANCIER IS STERK IN MACHINE- EN FRAMEBOUW EN MAAKT VOORNAMELIJK KLANTSPECIFIEKE PRODUCTEN. HET BEDRIJF BEWERKT STAAL, ROESTVAST STAAL EN ALUMINIUM EN WIL EEN BETROUWBARE TOELEVERANCIER ZIJN VOOR BEDRIJVEN DIE AL HUN LASERSNIJWERK, PLAAT-CONSTRUCTIEWERK EN HALFFABRIKATEN WILLEN UITBESTEDEN AAN ÉÉN LEVERANCIER. KLANTEN KUNNEN WORDEN BEGELEID VAN IDEE TOT EINDPRODUCT. EN DAARBIJ HEEFT BAAS NU EEN EXTRA TROEF MET DE EIGEN ENGINEERINGCAPACITEIT, DIE ZOWEL VOOR BATEQ ENGINEERING ALS METAALBEDRIJF BAAS WORDT INGEZET. “DAT IS EEN INTERESSANTE UITBREIDING VOOR ONS”, ZEGT LEONARD BAAS. “WANT WE KRIJGEN STEEDS MEER VRAAG NAAR ENGINEERING. DAT IS ECHT

MET TWEE LASERSNIJDERS, DIVERSE KANTBANKEN, WALSEN, NC BOORMACHINES, LASMACHINES (EN EEN LASROBOT) EN EEN EIGEN STRAALCABINE OM NA DE BEWERKING VAN RVS PRODUCTEN EEN EGALE AFWERKING TE GEVEN. DE KANTCAPACITEIT IS RECENT OPGEVOERD MET EEN 320 TONS KANTBANK, WAARMEE STAAL MET EEN DIKTE VAN 10-12 MM OVER 3 METER KAN WORDEN GEBOGEN. OOK BESCHIKT BAAS OVER EEN SCHRÖDER ZWENKBUIGMACHINE, DIE POSITIEF EN NEGATIEF KAN BUIGEN ZONDER DAT DE PLAAT MOET WORDEN GEDRAAID. BIJ EEN ZWENKBUIGMACHINE LIGT HET PLAATMATERIAAL DAT MOET WORDEN GEBOGEN OP DE BEWERKINGSTAFEL. ZO WORDT DE PLAAT ALTIJD ONDERSTEUND EN IS TILLEN NIET NODIG. DAT BIEDT EEN ERGONOMISCH VOORDEEL MET NAME BIJ LANGE PRODUCTEN, MAAR ZORGT DOORGAANS OOK VOOR KORTERE BEWERKINGSTIJDEN. BOVENDIEN IS DE KANS OP BESCHADIGING VAN HET MATERIAAL VEEL GERINGER. DE ZWENKBUIGER

EEN TENDENS. HEEL VAAK KRIJGEN WE BIJVOORBEELD EEN STEPFILE VAN EEN PRODUCT MET HET VERZOEK DAAR NOG EENS OVER MEE TE DENKEN. DAT KAN VEEL WINST OPLEVEREN. DOOR AANPASSINGEN IN HET ONTWERP KUNNEN PRODUCTEN VAAK EENVOUDIGER EN/OF

IS MET NAME AANTREKKELIJK VOOR EFFICIËNT EN FLEXIBEL PRODUCEREN VAN DOOS-, PANEEL- EN KOFFERVORMIGE PRODUCTEN.

MET MINDER MATERIAALGEBRUIK WORDEN GEPRODUCEERD. DAT LEVERT EEN KOSTENVOORDEEL OP. OOK KAN DE KWALITEIT EN/OF DE FUNCTIONALITEIT VAN PRODUCTEN VAAK NOG WORDEN VERBETERD.”

METAALBEDRIJF BAAS WWW.BAAS-METAAL.NL WWW.BATEQ.NL


8 maart 2016

Magazijninrichter SSI Schäfer debuteert Voort het eerst aanwezig met een stand, presenteert SSI Schäfer op ESEF een breed pakket aan logistieke oplossingen, afgestemd op de maak- en metaalindustrie. De totaalinrichter van magazijnen zal vanwege de toenemende behoefte aan flexibele en efficiënte logistieke oplossingen in deze branche acte de présence geven met een stand waarop speciale aandacht uitgaat naar: draagarmstellingen voor omvangrijke en lange materialen; doorrolstellingen voor productielogistiek en assemblage (first-in-first-out); vakkenkasten en legbordstellingen voor het op flexibele wijze opslaan van

73

legbordstellingen. Als het assortiment van vooral de langzaam lopende kleine artikelen flink toeneemt, moeten er ook meer stellingen komen en worden de af te leggen afstanden in het magazijn groter. Dit betekent dat zowel de inslag als de uitslag veel kostbare tijd vergt. Bovendien zit er een absolute grens aan het aantal stellingen, dat in het bestaande magazijn past. Een plateaulift kan dan een slimme logistieke oplossing zijn, omdat deze slechts een klein vloeroppervlak nodig heeft en hoog kan worden uitgevoerd voor meer capaSchuifladenkasten voor het overzichtelijk, stofvrij en veilig opbergen van Draagarmstellingen voor omvangrijke en lange materialen. citeit. De orderverzamelaar kan alle gereedschap. benodigde artikelen ter plekke uit kleine artikelen; palletstellingen voor lichte en zware pallets; schuifladen- bezoekers aan de hand van een film het dynamische opslagsysteem halen. kasten voor het overzichtelijk, stofvrij over de mogelijkheden en laatste Hiermee komen loop- en rijtijden te en veilig opbergen van gereedschap; ontwikkelingen op het gebied van op- vervallen. kunststof magazijnbakken voor op- slaan en orderverzamelen van kleine slag, transport en orderverzamelen. artikelen met de LogiMat plateaulift. SSI Schäfer gietproces, waardoor het polymeriseert Veel logistieke bedrijven hebben hun Standnummer 1 A076 tot hoogmoleculaire polyamide platen Opslaan en orderverzamelen relatief kleine artikelen vaak opge- www.ssi-schaefer.nl en staven. Verder informeert SSI Schäfer beurs- slagen in statische palletstellingen of Op de stand worden hiervan enkele actuele voorbeelden uit de praktijk gepresenteerd. Vink Techniek is specialist in het bewerken van kunststoffen. Naast diverse Naast het specialistische programma stelen en vlak borstelen. Ook kunnen innovaties onder andere op het gebied van rolvormen, persen, snijden en meerdere dezelfde units achter elkaar van robotisering is de kennis in de afgebuigen presenteert Pasterkamp Metal gezet worden waardoor klantspelopen jaren uitgebreid in de richting van Sheet Solutions op de ESEF een breed- cifieke resultaten haalbaar zijn. Alle on-demand 3D-printen. Vink Techniek bandslijpmachine van de Tsjechische slijtdelen zijn vrij op de markt verkrijgis in staat om met de klant de juiste leverancier RWT. baar, waardoor veel lagere verbruikskeuze te maken tussen 3D-printen en kosten ontstaan. de overige bewerkingstechnieken. Deze robuuste machine is verkrijgbaar in de breedtes 650, 1100, 1300 en Pasterkamp Vink 1600 met roldiameters tot 240 mm. Standnummer 1 A040 Deze robuuste machine is verkrijgbaar in de breedStandnummer 3 B069 tes 650, 1100, 1300 en 1600 met roldiameters tot Bijzonder is de modulaire opbouw www.pasterkamp.nl www.vinkkunststoffen.nl van de modules schuren, schijfbor240 mm.

Vink: start met 3D printen Deze business unit van Vink presenteert de nieuwste generatie 3D Printers voor professionele toepassingen. Ook verzorgt Vink dit jaar weer een aantal trainingen met betrekking tot 3D Printen. Vink is aanwezig met de business units Vink Techniek, 3D Printing en Technische Kunststoffen. Vanuit de afdeling Technische Kunststoffen wordt de veelzijdige alleskunner Lauramid (PA12C) onder de aandacht gebracht. Dit is een polyamide PA 12 met goede eigenschappen dankzij de lage viscositeit van de vloeibare grondstof en het drukloze

Pasterkamp showt breedbandslijper van RWT

Wij verwelkomen u graag op de ESEF! 15-18 maart 2016, Jaarbeurs Utrecht (hal 1, stand B-058)

SNIJDEN IS EENVOUDIG, KWALITEIT & BETROUWBAARHEID EEN KUNST.

GEMAKKELIJK LASERGESNEDEN BUIS EN PLAAT ONLINE

‘Start in 2016 met 3D printen’. Dat is vanuit Vink 3D Printing het thema op de ESEF.


74

8 maart 2016

VERHEIJ METAAL SPECIALIST IN PLAATBEWERKING

Een van onze mogelijkheden is het lasersnijden en ponsnibbelen (of combi-) van industriële producten. Ook kunnen wij voor u:

CNC-Kanten lassen/ Assembleren Lasersnijden_def.indd 1

14-10-2009 10:37:50

Bezoek ons op de TechniShow Hal 8 stand F090

ZZZSDXOPHLMHULQJQO ST AINLESS STEEL

V AKMANSCHAP SINDS 1989 IN ROESTV AST ST AAL & SPECIAL ALLOYS BUIZEN - FITTINGEN - FLENZEN - BSP/NPT - KOGELKRANEN

9UDDJXZRIIHUWHELMRQVDDQHQRQWYDQJELQQHQPLQXWHQHHQDDQELHGLQJ


8 maart 2016

Zantech schudt markt voor 3D lasersnijden op Zantech heeft geïnvesteerd in een LTFree lasercel van BLM/Adige voor het 3D lasersnijden van geperste delen en gebogen buismateriaal. Directeur Bart van der Zande van de buis- en plaatbewerker in Oss, die de mogelijkheden van de nieuwe cel op de ESEF presenteert, verwacht hiermee de markt voor 3D lasersnijden op te schudden. De lasercel is uitgerust met een fiberlaserbron in plaats van met de gebruikelijke CO2 laserbron. Dat is bij 3D lasersnijden nog vrij ongebruikelijk. Eigenlijk zijn de fabrikanten van systemen voor 3D lasersnijden pas sinds enkele jaren serieus met de fiberlaser bezig. Maar ook hier heeft de fiberlaser de bekende voordelen: een hoge snijsnelheid bij dun materiaal, lagere operationele kosten (geen optieken vervangen), de mogelijkheid om ook reflecterende materialen te snijden en een lager energieverbruik.

Aan alle zijden bewerken BLM/Adige brengt de LT-Free lasercel in drie versies op de markt: een instapmodel met een grote deur en een vaste tafel, een model met een rotatietafel en het topmodel High Flex met twee gescheiden cabines met

elk een ABB robot en een verrijdbare tafel (in en uit de cel). Zantech heeft gekozen voor het topmodel. Van der Zande: “Normaal gesproken zet je bij 3D snijden een mal op een tafel, daar span je het product op en dan ga je snijden. In deze cel presenteren de robots de producten echter onder de laser. Zo kan een product aan alle zijden worden bewerkt.” De 5-assig gestuurde laserbron beweegt aan de achterzijde van de cel op een frame, kan naar voren en naar boven en beneden bewegen en in beide ruimten werken. Dat laatste is goed met het oog op de flexibiliteit. Terwijl de laser in de ene cabine snijdt kan in de andere immers een product worden opgespannen of uitgenomen. Beide cabines in de cel hebben een tafel van 1,5 bij 1 meter, maar voor het bewerken van grotere producten is het mogelijk het tussenschot er tussenuit te halen om zo een grotere werkruimte te creëren.

Gebogen producten De LT-Free High Flex lasercel is omwille van de veiligheid een volledig dichte box, van 5,5x4,5x4 meter. Aan de voorzijde zitten twee grote LCD schermen van 42 inch, zodat de ope-

75

rator goed kan zien wat er in de cabines gebeurd. De lasercel betekent voor Zantech een grote vooruitgang. De Brabantse toeleverancier heeft meerdere plaaten buislasers, maar zei tegen gebogen producten eigenlijk altijd nee. Enerzijds omdat het opspannen daarvan lastig en tijdrovend is en de producten in de mal eigenlijk niet goed te handelen zijn. Anderzijds omdat het buigproces minder nauwkeurig is, bijvoorbeeld omdat het materiaal iets harder terugveert. Dat is niet bevorderlijk voor de herhaalnauwkeurigheid. “Bij een serie krijg je nooit helemaal 100 procent dezelfde producten”, aldus Van der Zande. Specifieke buigbedrijven bewerken de buizen daarom meestal op overlengte. Na het buigen moet de over- De lasercel betekent voor Zantech een grote vooruitgang omdat gebogen buismateriaal nu efficiënt en met lengte eraf. Op de nieuwe lasercel van een hoge herhaalnauwkeurigheid kan worden gesneden. Zantech, is dit een simpele job. de mal, het opnieuw laten maken van nen we gebruiken voor automotive meetrapporten kost je zo een week. series, met de andere zijn we vrij om Automatische focus Dat doe je dus niet zo gauw. Door dit de rest van Nederland te bedienen.” Zantech verwerkt veel dun buisma- automotive project zijn we een beetje teriaal. Dat is met de fiberlaser veel de weg kwijt geraakt in het 3D snij- Zantech sneller te snijden. De nieuwe lasercel den. Maar dat gaat nu veranderen. De Standnummer 1 E116 kan ook aluminium heel goed aan. nieuwe lasercel geeft ons veel meer www.zantech.nl Tests bij BLM/Adige in Italië hebben mogelijkheden. Door de twee cabines uitgewezen dat de fiberlaser alumi- zijn we flexibel. De ene cabine kunnium veel beter snijdt dan de CO2laser: minder bramen, wat enorm scheelt in de nabewerking. “Dat komt vooral doordat de machine is uitgerust met automatische focus in plaats van vaste focus. Dat is voor ons een groot voordeel omdat de wanddikte van onze producten varieert van 1,5 tot 5 mm.”

Automotive en andere sectoren

De LT-Free lasercel bij de oplevering in de fabrieken van BLM/Adige in Italië.

Bart van der Zande ziet met de nieuwe lasercel kansen in de automotive sector, maar ook in tal van andere sectoren. Bij hem draait momenteel een groot automotive project, dat zijn bestaande 3D snijcapaciteit eigenlijk volledig opslokt. Dat is prettig voor de bezettingsgraad, maar het laat tegelijkertijd geen ruimte voor andere orders. “Want je haalt niet zomaar even de mal voor dat project van de ma- Het topmodel High Flex van de LT-Free serie heeft twee gescheiden cabines met elk een ABB robot en een chine af. Het afhalen en opzetten van verrijdbare tafel (in en uit de cel).

www.multinal.com

De uitgever in de metaal

Dé chemisch technisch dienstverlener voor oppervlaktebehandelingen en industrieel reinigen

print magazine

Informerend en inspirerend over 3D in de

METAAL OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN

Prinsenweide 26 7317 BB APELDOORN 055-3601060

54U Media www.54umedia.nl info@54umedia.nl

KUNSTSTOF OPPERVLAKTEBEHANDELINGEN

Head office: Rhôneweg 10 • 1043 AH Amsterdam T: +31 (0)88 20 55 300 • F: +31 (0)88 20 55 301 info@multinal.com • www.multinal.com

INDUSTRIEEL REINIGEN P POSANT O JN WIJ EX IN 2016 ZI BEURZEN: E D EN LG DE VO

cht arbeurs Utre ESEF 2016, Ja Koningshof Veldhoven H 2016, N nbosch Kunststoffen abanthallen ‘s-Hertoge , Br Surface 2016


De mens maakt Zintuig voor nauwkeurig

Uiterst nauwkeurig maatwerk. Betrouwbaar en in heel grote formaten. Flexibele mensen, gefocust op premium kwaliteit.

Wereld leverancier van grote verspaande werkstukken. Ze verstaan daar de behoeften van hun klanten. Tot in detail.

Innovators pur sang. Ontwerpers en bouwers van de eerste elektrische tractor. Grenzen verleggende machine voor hogere productie tegen lagere kosten.

Uitvinders van een nieuw, zeer concurrerend meetsysteem. Nauwkeurig tot op 1 micron. Ook voor extreme formaten. Creatief menselijk brein maakte deze innovatie mogelijk.


t het verschil‌ Klaar voor de toekomst. Recycling machines maken van gebruikte spuitbussen nieuw blik maar ook gas en vloeibare brandstof. 0 % emissie.

In de OEM-group wordt natuurlijk gewerkt met eerste klas kwaliteit machines. Om het maximale te bereiken wat technisch haalbaar blijkt. Maar vakmanschap, ambitie en passie maken het verschil. Daarmee hebben ze een hele serie certificeringen behaald. Ook kregen ze een flink aantal awards vanuit verschillende invalshoeken. En het belangrijkste: een grote groep tevreden klanten verspreid over de hele wereld.

www.oem-group.com +31(0)546 488 800


78

8 maart 2016

ZANTECH

O S S

Together to Success

Leverancier van plaatbewerkingsmachines Rolvormen

• Mobiele rolvormers • Complete rolvormlijnen

WWW.ZANTECH.NL

Snijden en Knippen • • • • • •

Lasersnijden Waterstraalsnijden Breedbandslijpen Afkortlijnen Slitlijnen Scharen

Buislasersnijden

2D-lasersnijden

Kom naar de

Hal 1.A040

Persen

Verder nog:

• Complete pers lijnen

Buigen • • • •

Uw partner in toelevering

Kantbanken Zwenkbuig machines Plaat en profiel walsen 3D Draad buig machines

Hal 1 E116

- CNC ponswerk - CNC knipwerk - CNC zetwerk

- Productontwikkeling - Speciaal enkelstuks/serie - Speciaal perforatiewerk

Transport

Adige LT Fiber

Zantech kan snel en op specificatie leveren.

www.pasterkamp.nl

3D-lasersnijden

Lasersnijden buis/koker profiel - koper tot 3 mm - messing tot 5 mm - aluminium tot 6 mm

Zantech V.O.F. Telefoon 0412 - 64 15 75 Lekstraat 26 5347 KV Oss

Telefax 0412 - 63 22 75 E-mail info@zantech.nl

Als standaard niet genoeg is biedt Drabbe voor elke vraag de optimale oplossing. Bezoek ons op de ESEF 01.D046 en TechniShow 10.G015. Wij beloven de helft aan nieuwe producten.

drabbe.nl

Erkende distributeur van Elesa+Ganter en dealer van AMF, Connex, Nolato en Speedy Block


8 maart 2016

79

Merford Plaatbewerking is niet bang voor hoge eisen Merford Plaatbewerking heeft als onderdeel van de Merford Groep in Gorinchem flinke ontwikkelingen doorgemaakt om producten als geluidsisolerende deuren, omkastingen en operatorcabines zo efficiënt mogelijk te produceren. De logistieke prestaties en het kwaliteitsniveau zijn stevig opgeschroefd. Andere bedrijven kunnen daar nu ook van profiteren, want sinds bijna twee jaar is Merford Plaatbewerking ook als toeleverancier actief. “We zijn geen jobber, maar leveren echt toegevoegde waarde”, zegt Business Unit Manager Willem van Dalen. Samen met de business units Acoustic Materials (toeleverancier) en Noise Control (componenten) is Merford Plaatbewerking exposant op ESEF. Van Dalen wil daar de grotere inkopers ontmoeten. Hij weet dat die hoge eisen stellen aan hun toeleveranciers, maar is daar niet bang voor. Integendeel, alle ontwikkelingen bij Merford zijn er juist op gericht om aan die hoge eisen te voldoen. “Zeker klanten die internationaal opereren vragen veel qua kwaliteitsborging, leverbetrouwbaarheid en reactiesnel-

heid bij orders. Wij zijn al jaren ISOgecertificeerd en zijn dus bekend met kwaliteitsborgingssystemen. Maar klanten vragen tegenwoordig om ‘ISO Plus’; ze willen ook meetrapporten en ingangs- en eindcontroles zien. Als toeleverancier moet je voortdurend laten zien hoe je presteert. Daar zijn we nu stappen in aan het maken. Dat gaat steeds beter.”

bewerken van de losse platen verzorgen. Al 3 jaar lang zetten we alles wat we maken om naar 3D via een productconfigurator waarmee het product wordt opgebouwd. Ook dat is voor klanten een interessante oplossing die veel voordeel kan opleveren.”

Zwenkbuigtechniek

Dunne plaat Merford concentreert zich met name op dunne plaat en verwerkt vooral tot 5 mm dik materiaal, maar kan ook RVS en aluminium 10-15 mm dik snijden en staal tot 25 mm. Platen tot een grootte van 4000 bij 2000 mm kunnen op allerlei manieren worden bewerkt. Dit kan zijn door middel van knippen, ponsen, lasersnijden, watersnijden, kanten, zetten of walsen. Daarnaast beschikt Merford over mogelijkheden voor samenstellen en natlakken (in elke gewenste kleur). Ook kan het transport worden verzorgd. De digitalisering van het productieproces is bij Merford in volle gang. Er zijn al flinke slagen gemaakt door investeringen in software, calculatie-

De jongste investering is een Powerbend zwenkbuigmachine. De belangrijkste aanleiding hiervoor was dat Merford veel grote producten als deuren en cabinewanden buigt.

tools, 3D en ontvouwtools. Andere business units binnen de Merford Groep werken voor het ontwerpen van deuren en operatorcabines met Inventor 3D pakketten. “Op de plaatwerkafdeling willen we zo snel mogelijk van stepfile naar product”, zegt Van Dalen. “Die ontvouwen we in één klap en alle plaatdelen komen er uitgeslagen uit. Die plaatdelen halen we door een calculatietool en daarmee hebben we direct een prijs beschikbaar.” Maar er gebeurt digitaal veel meer. De grote kracht van Merford Plaatbewerking is dat alle processen naadloos in elkaar overlopen. In het 3D model wordt bijvoorbeeld al aangegeven welk zetprogramma nodig is. Zo ziet de operator aan de kantbank meteen welk nummer hij moet oproepen. Een tekening hoeft hij niet te lezen, hij moet alleen de juiste buigvolgorde aanhouden.

Steeds meer digitaliseren De digitalisering schrijdt steeds verder voort. Er wordt gewerkt met iPads en extra beeldschermen aan de machines Business Unit Manager Willem van Dalen: “We zijn geen jobber, maar leveren echt toegevoegde waarde.” om de medewerkers snel te voorzien

Ondertussen investeert Merford ook in nieuwe bewerkingstechnieken. De jongste investering is een Powerbend zwenkbuigmachine van de Duitse fabrikant Schröder, geleverd door Tuwi. De belangrijkste aanleiding hiervoor was dat Merford veel grote producten als deuren en cabinewanden buigt. Bij de kantbank moet je daarmee altijd de lucht in, bij de zwenkbuiger leg je die gewoon op de tafel. Een voordeel ten opzichte van de kantbank is ook dat de afdrukken van de ondermatrijs bij het zwenkbuigen bijna weg zijn. De maatvastheid is eveneens pré. Het up & down principe van de Powerbend, waardoor in één bewerking zowel positief als negatief kan worden gebogen, is echt een meerwaarde omdat het product daardoor niet meer hoeft te worden gedraaid. Merford is momenteel bezig het zwenkbuigtraject zo efficiënt mogelijk in te richten en verwacht dat op termijn één medewerker in plaats van twee de grote delen kan buigen. Van Dalen: “Het is voor ons eigenlijk kennismaken met een nieuwe techniek, die we onder de knie moeten krijgen om daarna de markten ervoor te gaan ontdekken. Paneelconstructies kunnen we hiermee netjes en efficiënt verwerken, maar deze machine is ook ideaal voor de gevelbouw.”

van de informatie die ze nodig hebben. Merford is ook bezig de meetrapporten te digitaliseren en uiteindelijk ook de ingangs- en eindcontroles. De calculatietool die intern al wordt gebruikt zal binnen afzienbare tijd ook online komen voor klanten. Want zo efficiënt als de plaatwerkafdeling samenwerkt binnen de eigen groep, zo wil men dat ook doen met externe klanten. Dat heeft wat meer voeten in de aarde, maar ook daar liggen weer kansen. Bijvoorbeeld op het gebied van de tekeningen die worden aangeleverd. “Die zijn nog niet altijd wat ze zouden moeten zijn. Samen met de klant kunnen we dat optimaliseren; een win-winsituatie met financieel voordeel voor beide partijen. We kunnen klanten ontzorgen van ontwerp tot en met oplevering. Beschikt de klant zelf alleen over een 3D-ontwerp, dan is dat geen probleem: dit vertalen we snel en vakkundig naar de benodigde 2D-uitslag. We kunnen desgevraagd zelf de engineering, het ontvouwen van 3D-modellen en/ Merford of het maken van plaatuitslagen, het Standnummer 3 B087 programmeren ervan en daarna het www.merford.com

Vier innovaties in de race voor ESEf Awards ACE Ingenieurs- & Adviesbureau, Ceratec Technical Ceramics, Machinefabriek Boessenkool en Pilllen Products zijn genomineerd voor de ESEF Awards, Deze prijzen worden op 14 maart, aan de vooravond van de ESEF uitgereikt in twee categorieën: ‘Engineering & Design’ en ‘Innovatieve materiaaltoepassingen’. ACE is genomineerd met Fysium, een draagbare unit die wordt ingezet om appels tijdens de opslag te conserveren. De mobiele unit produceert een gas, dat leidt tot een biochemische reactie, waardoor het rijpingsproces wordt uitgesteld. Na blootstelling aan deze zogenaamde 1-MCP technologie kunnen appels maanden lang worden bewaard zonder dat het verouderingsproces intreedt. Het proces is ontwikkeld door Janssen PMP en door ACE uitgewerkt tot een mooi vormgegeven compacte unit.

Ceratec Technical Ceramics is genomineerd met een geïntegreerd hydrodynamisch glijlager van silicium carbide keramiek.

De Drone4Agro van Machinefabriek Boessenkool kan ruim 2 hectare in vooraf ingestelde patronen onbemand besproeien.

Ceratec is genomineerd met een geïntegreerd hydrodynamisch glijlager van silicium carbide keramiek, voor toepassing in de machinebouw voor de procesindustrie. Dankzij de hoge hardheid van het materiaal, de hoge warmtegeleiding en het feit dat het lager binnen

Made in Holland Award Machinefabriek Boessenkool en PillenGroup zijn samen met Romias en Exner Ingenieursbureau (inzendingen voor de TechniShow Innovatie Awards) tevens genomineerd voor de Made in Holland Award.

om prestaties van Nederland als (maak)industrieland in de schijnwerpers te zetten. Bij het beoordelen van de inzendingen heeft de jury met name gekeken naar de ondernemersdrive, de promotiewaarde van het product voor Nederland en Deze prijs is in het leven geroepen het export- en businesspotentieel.

een gesloten systeem zelfsmerend is, levert het een aanzienlijke besparing op kosten voor onderhoud, grondstoffen en energie. Volgens de jury kan het keramische glijlager grote besparingen opleveren. Boessenkool heeft de Drone4Agro ontwikkeld voor het besproeien van gewassen, die eind dit jaar/begin volgend jaar op de markt zal worden gebracht. Met 150 kg draagvermogen en een actieradius van 45 minuten, kan de Drone4Agro ruim 2 hectare in vooraf ingestelde patronen onbemand besproeien. De makers zien een marktpotentie van 10.000 drones per jaar. Juryoordeel: Een dronetoepassing op dit formaat zou wel eens de toekomstige manier van gewasbesproeiing kunnen

De Fysium van ACE Ingenieurs- & Adviesbureau, een draagbare unit om appels tijdens de opslag te conserveren.

In het Heatfun Comfortpanel van Pillen Products zijn infraroodverwarming, LED verlichting en akoestiek in één systeem geïntegreerd.

worden. Mede vanwege het autonome karakter levert inzet niet alleen een forse kostenbesparing op, maar neemt het ook saai werk over. Pillen Products tot slot doet een gooi naar de prijzen met het Heatfun Comfortpanel, een compacte unit waarin infraroodverwarming, LED verlichting en akoestiek in één systeem zijn geïntegreerd. De comfortpanelen zijn ontwikkeld om het klimaat op de individuele werkplek te verhogen, zonder dat bouwkundige aanpassingen nodig zijn. Omdat de panelen in bijvoorbeeld winkels, kantoren en productiewerkplaatsen dicht boven de individuele werkplekken kunnen worden afgehangen, kan de verwarming en verlichting per werkplek worden geregeld. Dat de ont-

wikkelaars drie functionaliteiten in één integraal systeem hebben geïntegreerd is volgens de jury uniek en heeft zeker een hoge marktpotentie.

ACE Ingenieurs- & Adviesbureau Standnummer 1 B158 www.ace.eu

Ceratec Technical Ceramics Standnummer 1. A015 www.ceratec.nl

Machinefabriek Boessenkool Standnummer 1 A116 www.boessenkool.com

PillenGroup Metaalbewerking Standnummer 1 C067 www.pillen.eu


80

8 maart 2016

Straalbedrijf Asten investeert in automatische straal- en poedercoatlijn voor grotere series

Straalbedrijf Asten, specialist in oppervlaktebandelingen van metalen, breidt zijn poedercoatcapaciteit uit. De Brabantse oppervlaktebehandelaar investeert in een geautomatiseerde lijn met werpstraalmachine, poedercoatrobot en oven. “We kunnen hiermee echt meters maken en daarmee grote series poedercoaten”, aldus directeur/eigenaar Frans de Leijer.

we nu kiezen tussen werpstralen of een chemisch bad.” Direct achter de werpstraler staat de transportbaan waaraan de stukken worden opgehangen om door de poedercoatrobot te worden gevoerd. Deze heeft een capaciteit van 6 (lengte) bij 3 (hoogte) bij 1,5 meter (breedte). De robots aan weerszijden van de spuitcabine zijn uitgerust met in totaal tien spuitmonden. Er is voldoende ruimte voor een medewerker om die delen te behandelen die voor de robot onbereikbaar zijn. Na het coaten gaan de stukken via de transportbaan naar de oven. Achterin de hal de poedercoatcabine en de oven. Op de voorgrond de transportbaan waaraan de stukken De hele installatie is klantspecifiek voor worden opgehangen om door de poedercoatrobot te worden gevoerd. Straalbedrijf Asten ontworpen. Alles is gericht op een zo groot mogelijke capaciteit. natuurlijk niet.” lemaal handmatig.”

Negen jaar lang hebben hij en zijn medewerkers alles handmatig gedaan: stralen, glasparelstralen, chemisch voorbehandelen en poedercoaten. Kwaliteit en goede communicatie en afstemming met de klant om tot een optimaal eindresultaat te komen staan daarbij voorop. Zo is Straalbedrijf Asten gestaag gegroeid en nog steeds komt er elke maand wel een nieuwe klant bij. Ook 2015 was weer een prima jaar. Maar qua capaciteit liep het bedrijf te- Kortere levertijden gen zijn grenzen aan. “We dreigden nee Een mooie kans deed zich voor toen te moeten gaan verkopen en dat wil je een aangrenzende bedrijfshal beschikbaar kwam. Daar heeft De Leijer een stuk bij aan laten bouwen, waardoor voldoende ruimte ontstond voor een automatische straal- en poedercoatlijn. Hiermee is de capaciteit fors vergroot. Straalbedrijf Asten kan hierdoor de capaciteit verdubbelen. Daardoor kunnen de levertijden worden verkort, een belangrijk gegeven gezien de huidige Frans de Leijer van Straalbedrijf Asten is blij met marktomstandigheden. De lijn is idede geautomatiseerde lijn met werpstraalmachine, aal voor grotere series van enkele honpoedercoatrobot en oven. “We kunnen hiermee derden stuks in één kleur. “Die series echt meters maken en daarmee grote series poehadden we al wel, maar dat moest aldercoaten.”

Werpstraalmachine Straalbedrijf Asten beschikt nu over drie coatinglijnen: een lijn voor enkelstuks en spoedjes, een lijn voor groot materiaal en de nieuwe geautomatiseerde lijn voor de grotere series. De Leijer heeft ervoor gekozen om voor de geautomatiseerde lijn een werpstraalmachine te plaatsen. “Daarmee onderscheiden we ons. De meeste poedercoaters hebben een chemische voorbehandeling. Maar die baden hebben we hier al. Daarom hebben we een robuust werpstraalsysteem geïnstalleerd. Afhankelijk van het te behandelen product en de toepassing kunnen De installatie van de werpstraalmachine.

“We hebben nu een breed aanbod: handmatig stralen en coaten, glasparelstralen, chemisch voorbehandelen en automatisch werpstralen en automatisch poedercoaten. En dat allemaal onder één dak”, aldus Frans de Leijer, wiens bedrijf inmiddels vijftien medewerkers telt. Hij verwacht niet dat de automatisering leidt tot minder personeelsbehoefte. Integendeel, de automatische lijn zal leiden tot meer werkzaamheden, waardoor op termijn twee à drie mensen extra nodig zullen zijn. Om zich te onderscheiden als een professionele oppervlaktebehandelaar heeft Straalbedrijf Asten zich ook een nieuwe huisstijl aangemeten. Tevens is de website gemoderniseerd. www.straalbedrijfasten.nl


8 maart 2016

Gevestigd 247TailorSteel met eigen vrachtwagens de weg op 247TailorSteel, leverancier van lasergesneden plaat, gebogen plaat en buis op maat, investeert in een eigen wagenpark met acht vrachtwagens om de leverbetrouwbaarheid verder op te voeren en de levertijden te verkorten. De eerste twee wagens rijden reeds. Ook worden de productiefaciliteiten in Varsseveld uitgebreid met een nieuwe hal van 3000 vierkante meter. “We zien een duidelijke trend dat we gevestigd raken”, zegt sales manager Ferdinand Nibbeling. “Steeds meer bedrijven zijn overtuigd van de voordelen die we met ons innovatieve concept bieden. Dankzij onze vergaande automatisering zijn we nu een voorloper.”

geleverd. Eén muisklik is voldoende om het gehele productieproces in de fabrieken aan te sturen, zonder dat er ook maar één medewerker aan te pas komt. Bovendien is Sophia, de door 247TailorSteel ontwikkelde software, 24/7 realtime connected met de materiaalproducenten, zodat klanten altijd verzekerd zijn van de ‘best price’. 247TailorSteel is in Varsseveld begonnen met twee lasersnijmachines. Anno 2016 telt het machinepark dertien lasersnijmachines en binnenkort vijf kantbanken, waaronder vier Toolcells van LVD met automatische gereedschapswissel. Bovendien wordt er buislasersnijwerk geproduceerd bij de vestiging in Winterswijk en opeZo’n tien jaar geleden was Carel van reren er op de vestiging in Bremen Sorgen, oprichter en eigenaar van drie lasersnijmachines voor de Duitse 247TailorSteel, een pionier door alle markt. mogelijkheden van internet aan zijn productiefaciliteiten te knopen. Zo Enorme software-ontwikkelingen kon hij moderne productiecapaci- En ondertussen vinden er enorme teit voor lasergesneden plaatuitsla- ontwikkelingen plaats op het gebied gen aanbieden aan maakbedrijven, van software. Klanten kunnen gebruik zonder dat die daar zelf in hoefden maken van Sophia, de software om te investeren. Die kwalitatief hoog- hun producttekeningen te uploaden waardige uitslagen worden zo veel en razendsnel – binnen enkele mimogelijk manarm geproduceerd op nuten - een offerte te ontvangen. Ze de modernste lasersnijmachines. Het kunnen ook hun producten tekenen aanvragen van offertes en het plaat- in Sophia, dat steeds geavanceerder sen van bestellingen gaat razendsnel wordt. Het wordt steeds eenvoudiger via internet en de klant krijgt zijn be- om overal en ieder moment vanaf je stelling op het afgesproken tijdstip laptop, smartphone of tablet bestel-

lingen te doen. “Sophia heeft het onze klanten een stuk gemakkelijker gemaakt. We moeten daarbij heel betrouwbaar zijn en producten leveren met een uitstekende kwaliteit voor een interessante prijs”, zegt Nibbeling. “Dat klinkt eenvoudig, maar is heel gecompliceerd. Achter de schermen moet er heel wat gebeuren en daar zijn onze ICT’ers voortdurend mee bezig.”

Betrouwbaar leveren Tot dusverre werkte 247TailorSteel samen met externe vervoerders, maar nu gaat het bedrijf met eigen vervoer werken. Nibbeling: “Alles staat of valt met betrouwbaar leveren. Met eigen vrachtwagens hebben we dat volledig in eigen hand. Maar eigen vervoer heeft meer voordelen. De bestuurders zijn eigenlijk geen chauffeurs maar ambassadeurs. Elke dag wordt bij de aflevering gevraagd naar tevredenheid en verbeterprocessen. Logistiek is een belangrijk deel van ons gehele strategische proces. Een voordeel van eigen vrachtauto’s is de zichtbaarheid op de weg, maar misschien wel het belangrijkste is dat we onze levertijden verder omlaag kunnen brengen. Nu zijn die nog minimaal twee dagen. Met eigen vervoer maken we de volgende stap: vandaag bestellen, ’s nachts gemaakt en morgen in huis.”

Gebogen delen

Sales manager Ferdinand Nibbeling van 247TailorSteel: “Steeds meer bedrijven zijn overtuigd van de voordelen die we met ons innovatieve concept bieden. Dankzij onze vergaande automatisering zijn we nu een voorloper.”

81

247TailorSteel is begonnen met het leveren van vlakke delen. Maar momenteel vormt het bedrijf de spil in de Smart Bending Factory, één van de fieldlabs van het Smart Industry initiatief. Hierin wordt samengewerkt en kennis gedeeld met zo’n twintig relaties (OEM’ers en toeleveranciers) om te komen tot een super efficiënte buigfabriek die gebruik maakt van alle digitale mogelijkheden. Ook hier is software de sleutel tot succes. Sophia kan 3D delen analyseren en direct een aanbieding maken. De software is inmiddels al ver ontwikkeld en 247TailorSteel laat op de ESEF gebogen delen en samenstellingen zien van de Smart Bending Factory. “Maar de ontwikkeling gaat door, want productsamenstellingen worden steeds

247TailorSteel is begonnen met het leveren van vlakke delen, maar produceert inmiddels ook 3D delen. Op de ESEF worden gebogen delen en samenstellingen getoond van de Smart Bending Factory.

complexer”, zegt Ferdinand Nibbeling. “Uiteindelijk is het streven kleine series voor dezelfde prijs te kunnen aanbieden als grote series. Zo wordt de concurrentiekracht van de BV Nederland groter. We zijn bezig om ons proces zó efficiënt in te richten, dat we goedkoper én beter werken dan bijvoorbeeld China en landen in OostEuropa. Werk dat in het verleden is verdwenen naar Oost-Europa, komt al terug. Die ontwikkeling zal versterkt doorzetten naarmate we er beter in slagen om snel, betrouwbaar, kwalitatief optimaal en op maat te produceren.”

Nederlandse klanten, om vervolgens te worden uitgerold in Europa, in eerste instantie in Duitsland. De Nederlandse maakindustrie raakt steeds meer gewend aan het concept. Al zo’n 20 procent van de orders wordt na 17.00 uur geplaatst en dat percentage stijgt. De aanvankelijke scepsis is verdwenen. Nibbeling: “We zijn een perfect alternatief, ook voor bedrijven die eerst de kat uit de boom keken. De behoefte om gesneden en gebogen plaatmateriaal op maat te kunnen bestellen is er en men ziet de voordelen ervan. We hebben diverse klanten die het waarderen dat ze nu ook gebogen delen kunnen bestellen. Nieuwe productiehal in aanbouw Op termijn zullen we nog verder gaan Varsseveld is en blijft de hoofdvesti- met het uitwerken en uitbouwen van ging van 247TailorSteel. Hier is een ons concept. We denken volop na nieuwe productiehal in aanbouw, die over de toekomst.” een groei naar zo’n twintig lasersnijmachines mogelijk maakt. Op termijn 247TailorSteel zal ook het buislasersnijwerk vanuit standnummer 1 B058 Winterswijk hier naar toe verhuizen. www.247tailorSteel.com In Varsseveld zal het 247TailorSteel concept worden geoptimaliseerd voor

Boers & Co gaat voor hightech reinheid Boers & Co FijnMetaal Groep in Schiedam heeft geïnvesteerd in een hightech vacuüm-reinigingsinstallatie. Daarmee is hightech reinheid tot standaard kwaliteit verheven, met als gevolg een meetbare en voorspelbare reinheid van de producten. Voor Boers & Co is dit van belang, omdat de groep óók werkzaam is binnen de hightech branches voor vacuümtechnologie, gaschromatografie en medical, die allemaal hoge eisen stellen aan reinheid. Het reinigingsproces vindt plaats in een compleet manarm gemechaniseerd systeem binnen een beheerste cleanroom-omgeving. Een film hiervan is te zien op de website van Boers & Co. De installatie reinigt met gemo-

dificeerd alcohol dat na gebruik wordt gedestilleerd; dus een continue optimale kwaliteit en géén belasting voor mens en milieu. De beschikbare opties binnen dit systeem zijn legio. Denk aan spoelen, ultrasoon reinigen, hogedruk jets, dampreinigen, roteren en kantelen van de TechRacks en vacuümdrogen. Al deze opties kunnen ook worden gecombineerd om aan speciale vereisten te voldoen of om specifiek de wensen van een klant in te willigen.

en zijn voorzien van een barcode. Vanaf de start van het productieproces wordt de juiste hoeveelheid TechRacks toegekend aan een batch; op deze manier wordt het logistieke proces een ‘makkie’. Door middel van trolleys worden de producten intern vervoerd. Met deze trolleys kunnen echter ook externe bewerkingen – oppervlaktebehandelingen – worden gedaan maar uiteraard ook de levering aan de klant. De combinatie van de trolleys en TechRacks zorgt er dan ook voor dat de producten goed beTechRacks schermd én geïdentificeerd bij de De zwarte TechRacks die in de instal- point-of-use worden gebracht. latie maar ook voor interne logistiek worden gebruikt zijn door Boers & Boers & Co De zwarte TechRacks die in de installatie maar ook voor interne logistiek worden gebruikt zijn door Boers Co. ontwikkelde productdragers. Ze Standnummer 1 B067 & Co. ontwikkelde productdragers. zorgen voor optimale bescherming www.boers.nl


Metaal en poedercoat bedrijf

in Polen Hal 3 D060

Voor meer informatie kom dan naar onze website Of stuur een e-mail naar polen@2handle.pl Hal 3 B087

Advertentie Plaatbewerking 135x190.indd 1

www.2handle.pl 22-2-2016 09:04:52

6, 7 EN 8 SEPTEMBER 2016

Hardenberg

www.evenementenhal.nl/tiv

1, 2 EN 3 NOVEMBER 2016

Gorinchem

www.evenementenhal.nl/metavak

1, 2 EN 3 NOVEMBER 2016

Gorinchem

www.evenementenhal.nl/nilverbindingsweek

new INDUSTRIES ENGINEERING materials

new INDUSTRIES ENGINEERING materials

6, 7 EN 8 DECEMBER 2016

Gorinchem

www.evenementenhal.nl/newindustries

6, 7 EN 8 DECEMBER 2016

Gorinchem

www.evenementenhal.nl/engineeringmaterials


8 maart 2016

83

Kunststoffen dragen bij aan klimaatneutrale samenleving De maakbaarheid van morgen. Dat is de slogan waarmee de Nederlandse toeleveranciers zich presenteren op de ESEF. Die maakbaarheid moet duurzaam zijn, circulair en smart. Trefwoorden die passen bij de rubber- en kunststofindustrie. Heeft die de oplossing in handen voor een duurzame wereld? Sinds het Parijse klimaatakkoord is duidelijk hoe hoog de lat ligt. Om de opwarming van de aarde te stoppen, moet het verbruik van fossiele brandstoffen verder aan banden worden gelegd. Als hier één sector een rol in kan spelen, is het de rubber- en kunststofindustrie. “Wij kunnen twee keer de hoeveelheid energie die we gebruiken, besparen”, zegt Erik de Ruijter, directeur Beleid en Advies bij de Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK), die een van de toeleveringssectoren op de ESEF vertegenwoordigt. Met elke liter olie die de sector verbruikt, kan in de toepassing twee liter worden bespaard, bijvoorbeeld doordat auto’s lichter zijn, composiet vliegtuigen minder kerosine verbruiken of woningen beter geïsoleerd zijn. “Onze sector verbruikt ongeveer 10 petajoules aan energie; tot 2030 kunnen we met onze producten 20 petajoules besparen.” En dat is dan nog zonder de besparingen doordat producten langer meegaan.

Innovatie gedreven Erik de Ruijter en Martin van Dord, in-

kunststofproductie. Grote materiaalfabrikanten leveren groen certificaten bij bepaalde rubbers of kunststoffen als deze op basis van biobased grondstoffen zijn geproduceerd. Goede voorbeelden zijn er al te over. Bijvoorbeeld een sluitdop van een kartonnen drinkverpakking; een coating van biopolymeer in dezelfde verpakking; en de biobased wikkel voor een Marsreep. Een ander, niet onbelangrijk punt, is anders met productdesign omgaan. Slimmer en beter. Erik de Ruijter: “Het is cruciaal dat designers denken vanuit materiaal en niet vanuit grondstoffen. Maak producten waarin weinig materiaal is verwerkt, waar het kan recyclaat. Producten met een levensduur waar de economische en technische levensduur bij elkaar passen.” Als laatste stap in het ontwerpproces moet nadrukkelijk gekeken worden naar hoe je het product aan het einde van de levensduur verantwoord ontmantelt voor hergebruik van de materialen. En de NRK pleit er met de campagne Clean Vliegtuigen in aanbouw bij Airbus. De modernste vliegtuigen van Airbus en Boeing bestaan al voor meer dan de helft uit kunststoffen en composieten. Sweep voor dat bedrijven zwerfafvalnovatiecoach bij de NRK, zien op het dat niet te realiseren”, zegt Martin van dustrie composiet als materiaal, net als vrij produceren. vlak van duurzaamheid en circulaire Dord. de machinebouw. economie kansen voor de sector, voor- Daarom werkt de kunststofindustrie sa- Dat heeft volgens Van Dord alles te Hoewel Erik de Ruijter het klimaat al omdat de branche sterk innovatie men met ketenpartners aan heel nieu- maken met de overgang van thermo- voor recyclaat als goed bestempelt, gedreven is. Bijvoorbeeld als het gaat we concepten. Met scanners wil men hardende composieten naar thermo- merkt hij wel op dat de totale keten om het isoleren van de bestaande wo- complete gevels opmeten om data te plastische. “Deze kun je met de ge- nog de omslag in hoe je tegen recyningvoorraad in Nederland. Komend verkrijgen waarmee in de fabriek de bruikelijke massaproductieprocessen, claat aankijkt, moet maken. “Bij andecennium moet een half miljoen hele voorgevel, op maat voor elke wo- bijvoorbeeld spuitgieten, verwerken.” dere materialen vraagt niemand zich woningen gerenoveerd en geïsoleerd ning, kan worden geproduceerd. Com- Hierdoor hangt er een prijskaartje aan af of het nieuw is of een recyclaat; bij worden, terwijl de bewoners thuis plete bouwdelen uit kunststof isolatie, deze materialen die ze economisch kunststoffen wel. In onze sector moeblijven. “Op de ouderwetse manier is met leidingen, verwarming en ramen geschikt maken voor producten zoals ten onze klant en gebruiker de omslag geïntegreerd. Optimale isolatie en ho- gewone auto’s. De automobielindus- nog maken.” Om deze veranderingen gere kwaliteit komen in dit concept trie is dan ook een van de aanjagers te stimuleren, heeft de NRK Guidelines samen. “Zo kunnen we veel waarde van deze innovatie. “Technologisch ge- Ontwerpen met Kunststof Recyclaat toevoegen aan de bouwkolom, bouw- zien is de komst van thermoplastische ontwikkeld. processen versnellen en de faalkosten composieten een van de belangrijkste Dit is een handboek voor bedrijven, productontwerpers en engineers dat terugdringen”, voegt Erik de Ruijter toe. ontwikkelingen momenteel.” hen stap voor stap helpt vanaf de strategische keuze om recyclaat te gaan Thermoplastische composieten Hernieuwbare grondstoffen De gewichtsbesparing die met kunst- De derde ontwikkeling die duidelijk toepassen tot en met de praktische stoffen bereikt kan worden, is een raakvlakken heeft met thema’s als toepassingen. Ze vinden in het handandere reden om niet alleen in con- duurzaamheid en circulariteit, is de boek onder meer ontwerprichtlijnen. sumenten maar ook B2B producten inzet van gerecycleerde kunststoffen. méér kunststof in te zetten. De mo- In het ketenakkoord Van Afval naar Federatie NRK dernste vliegtuigen van Airbus en Grondstof dat de sector hierover heeft Standnummer 3 C117 Boeing bestaan al voor meer dan de gesloten, wordt onder meer ingezet op www.nrk.nl helft uit kunststoffen en composieten. het gebruik van hernieuwbare grondStilaan ontdekt ook de automobielin- stoffen en de inzet van biomassa in de

Zweedse beschermkappen en -pluggen Op de stand van Drabbe kan onder meer kennis worden gemaakt met de nieuwe Zweedse productlijn Nolato beschermkappen en beschermpluggen. Deze kunststof beschermkappen en kunststof beschermpluggen beschermen producten tegen vuil, water en verf. Het assortiment bestaat uit een breed scala kunststof beschermkappen en kunststof beschermpluggen met een hoge tolerantie en goede chemische weerstand. Ze zijn onder meer beschikbaar in de varianten zelfklemmend en met inwendige of uitwendige schroefdraad. De Nolato producten bieden oplossingen voor veel industriële uitdagingen zoals in de medische, energie, automotive en hydraulische markt. Markten waar producten als slangen, verdeelstukken, motoren beschermd moeten worden tegen vuil, vocht en verf tijdens transport, schilderen en assemblage.

Beugelgreep Drabbe is toeleverancier van kwalitatief duurzame machine- en bedieningsonderdelen. Het familiebedrijf in Nootdorp voert alleen merken van top-

De EBR-PN beugelgreep voor toepassingen op deuren en bewegende delen van machines.

leveranciers en kan met haar expertise en assortiment van ruim 50.000 producten uitstekend adviseren over een optimale oplossing. Een nieuwe product is ook de EBR-PN beugelgreep, die geschikt is voor toepassingen op deuren en bewegende delen van machines. Deze beugelgreep is voorzien van snelkoppelingen voor rechtstreekse fitting van een buis van 4 diameter voor de pneumatiek. Het handvat is beschikbaar in de volgende standaard uitvoeringen: EBRPN-3/2-NO: de pneumatische klep met standaard opening. Met de bedieningsknop sluit de luchtdoorgang; EBR-PN-3/2-NC: de pneumatische klep met standaard sluiting. De bediening van de knop opent de luchtdoorgang; EBR-PN-5/2: met de bedieningsknop regel je het uitvoerkanaal van de lucht, tussen de twee beschikbare mogelijkheden

Drabbe Drabbe presenteert de nieuwe Zweedse productlijn Standnummer 1 D046 Nolato beschermkappen en beschermpluggen. www.drabbe.nl

Elektronicafabrikant ED&A behaalt ISO 9001:2015 De Belgische elektronicafabrikant ED&A ontwikkelt, assembleert en test custom-made elektronische besturingen voor machines en apparaten. Het bedrijf hecht hierbij groot belang aan klanttevredenheid, continue verbetering en proces- en productinnovatie. Stuk voor stuk belangrijke pijlers voor de ISO 9001:2015 norm. ED&A is erin geslaagd de nieuwe ISO 9001:2015 norm te behalen. Deze nieuwe mijlpaal heeft er mede voor gezorgd dat ED&A de ontwikkel-, productie- en testactiviteiten op een nog hoger niveau heeft gebracht. Het past volledig binnen de filosofie van ‘lean product development’ en ‘lean manufacturing’. Naast kennis in eigen huis en automatisering wordt ingezet op 'first time right', efficiëntie en ecologie. Samenwerking tussen de afdelingen is hierbij cruciaal. Reeds vanaf de start van een elektronica-ontwikkeling naden-

Het behalen van de nieuwe ISO 9001:2015 norm past volledig binnen de filosofie van ‘lean product development’ en ‘lean manufacturing’ van ED&A.

ken over de produceer- en testbaarheid in een latere fase. Dit levert tijdens de productie en het testen grote efficiëntie- en kwaliteitsvoordelen op. Hierdoor kan ED&A prima concurre-

ren met lageloonlanden.

ED&A Standnummer 1 A058 www.edna.eu


84

8 maart 2016

Cirkelzaag met robot zaagt 95% sneller Op de vestiging Zwijndrecht van thyssenkrupp Materials Nederland is sinds eind januari een innovatieve cirkelzaagmachine met robot in gebruik. Aanleiding was de toenemende vraag van klanten om grotere series gezaagd materiaal sneller te kunnen leveren.

toon in de markt. De cirkelzaagmachine is van het merk Behringer Eisele, heeft Profibus software, is gekoppeld aan een Kawasaki robot en is geïnstalleerd door Promatt.

Volcontinu productie

De nieuwe machine zaagt rondstaf aanzienlijk sneller dan de traditionele bandzaag, die bijvoorbeeld C45 van Ø 120 mm in 6 minuten zaagt. Op de cirkelzaag duurt dat, inclusief aanvoeren en afleggen, nog maar 20 seconden. Dat is een tijdwinst van 95%. Door de druk van de krachtige 23 kW motor wordt nauwkeuriger gezaagd, zodat materiaal met veel enDe nieuwe cirkelzaagmachine met robot van thyssenkrupp Materials Nederland zaagt rondstaf 95% snelgere toleranties geleverd wordt. thysler dan de traditionele bandzaag. senkrupp Materials Nederland is de enige groothandelaar in ons land met van zagen geeft een zeer vlak zaag- orders voor het zagen van grote series oppervlak, hetgeen het verdere ver- veel sneller afgehandeld en levertijeen dergelijke combinatie. werkingsproces bij de klant optimaal den drastisch verkort. Onze klanten De cirkelzaagmachine met robot ondersteunt. Omdat de zaagsnede kunnen hierdoor sneller inspelen heeft een aantal opvallende eigen- zeer vlak en constant is van kwaliteit op een acute of dringende vraag bij schappen. Naast het feit dat hij vele en toleranties, is het gezaagde mate- hun eindklanten voor grotere series. malen sneller is dan de traditionele riaal ook uitermate geschikt voor klan- Naast de snelheid is ook de constante bandzaag, zaagt hij ook nauwkeuri- ten met een volledig geautomatiseerd hoge kwaliteit van de zaagsnede een ger (nagenoeg -0/+0). Het materiaal productieproces. De maximaal te za- enorm voordeel”, aldus Michael Phiwordt in de machine van drie kanten gen diameter is Ø 180 mm. lipsen, productmanager Constructie ingeklemd en met behulp van de 23 en Blankstaal. kW elektromotor met veel kracht en Korte levertijden Mede door de sterk verkorte zaagtijprecisie doorgezaagd. Deze manier “Door de snelheid van zagen worden den zet deze nieuwe zaagmachine de

Teesing zoekt groei in complete, klantspecifieke assemblages De Teesing Group ontwikkelt zich van leverancier van hoogwaardige verbindingscomponenten tot aanbieder van complete (samengestelde) maatwerkoplossingen. Om die rol beter te kunnen invullen, is de aparte entiteit Teesing Systems & Engineering opgezet. Een team engineers die zich fulltime met het ontwikkelen van specials en assemblages bezig houden. Als Internationale leverancier van pijpverbindingen, koppelingen, buizen en afsluiters ziet Teesing de complexere, meer engineering gerichte vraagstel-

ling jaar na jaar toenemen en speelt daar nu op in met de engineering groep. Mark van Bronswijk stuurt deze groep aan. “Een grote uitdaging”, zegt hij. “Het idee is dat we niet alleen onze Nederlandse vestiging ondersteunen, maar ook die in Taiwan, de Verenigde Staten en China.” De groeiende vraag naar klantspecifieke oplossingen wordt met name gevoed door de trend in de OEMmarkt om veel uit te besteden wat niet tot de core business behoort. “Onze producten vallen daar al gauw buiten”, vertelt Van Bronswijk: “Een

Driessen Las- en Plaatwerk is een vooruitstrevende, dynamische onderneming gevestigd te Eersel. De Brabantse toeleverancier is actief op het gebied van kwalitatief hoogwaardig plaatwerk en fijnmetaal bewerkingen door middel van een modern en compleet machinepark. “De ESEF is in het verleden zeer succesvol voor ons gebleken, mede omdat er door deze beurs al meerdere mooie nieuwe klanten zijn toegevoegd aan het klantenbestand”, zegt Stefan Driessen. “En daar gaat het uiteindelijk toch om bij een beursdeelname.” Hij ziet ook deze beurs weer met vertrouwen tegemoet. De afgelopen 2 jaar zijn er binnen Driessen goede voorwaarden geschapen om verdere

Met een compleet assortiment, het uitgebreide pakket bewerkingen en de grote voorraden in eigen land en de centrale magazijnen in Duitsland, bedient thyssenkrupp Materials Nederland de Nederlandse metaalverwerkende industrie. Het bedrijf heeft zeven verkooppunten in Nederland en beschikt over een totaal magazijnoppervlakte van circa 64.000 m². Moederbedrijf thyssenkrupp heeft meerdere productiefaciliteiten van staal, RVS en aluminium wereldwijd Aanschaf vergroot efficiency bedrijf en is gevestigd in ongeveer 70 landen. De keuze voor deze cirkelzaagma- Er werken circa 150.000 mensen. chine past bij de investeringen die thyssenkrupp Materials Nederland de (Promatt is exposant op de Techniafgelopen maanden heeft gedaan om Show 8 C054, www.promatt.nl) efficiënter te kunnen werken. Zo heeft het bedrijf geïnvesteerd in een geau- thyssenkrupp Materials Nederland tomatiseerde zaagmachine in Veghel Standnummer 1 E046 om balken, profielen en buizen te www.tkmn.nl zagen. Tevens is eind 2015 geïnvesteerd in een volledig geautomatiseerd

Gasveren in de hoofdrol

gat waar wij, met onze core business, prima op in kunnen springen. Een dergelijk traject vraagt meer van de leverancier want bij de gevraagde oplossingen gaat het niet om een type afsluiter of een pijpverbinding, maar om assemblages, samenstellingen. Ontwikkelen wat de klant wil, met hem meedenken; daar zijn we goed in.”

Teesing Standnummer 1 A048 www.teesing.com

Driessen Las- Plaatwerk vol vertrouwen Driessen Las- Plaatwerk heeft een mooie hoekstand op het Metaaluniepaviljoen. De deelname aan de ESEF is voor Driessen inmiddels een kleine traditie geworden, getuige de derde deelname op rij.

De combinatie van de cirkelzaagmachine en de robot levert een enorme tijdsbesparing in vergelijk met de traditionele bandzaagmachines. Er komen bijna geen mensenhanden aan te pas, dus de machine kan volcontinu doordraaien. De gezaagde delen worden door de robot systematisch gestapeld in pallets en door een automatisch palletsysteem doorgevoerd, zodat de pallet voor verdere verzending gereedgemaakt kan worden. Door de systematische manier van stapelen van de gezaagde delen, kan de pallet ook weer volledig geautomatiseerd bij de klant worden verwerkt.

cassettesysteem, waardoor er meer opslagruimte komt voor hoogwaardigere producten. In totaal wordt 90% van de producten die de locatie Zwijndrecht verlaat al op maat gezaagd. Met veertien zaagmachines, en zelfs met twee bandzaagmachines die tot Ø 1300 mm zagen, is thyssenkrupp Materials Nederland goed uitgerust om aan de wensen van de klanten te voldoen.

Mparts toont onder meer een aantal special gasveren uit het programma van Bansbach Easylift.

Bij Mparts spelen de gasveren van Bansbach Easylift een hoofdrol. Getoond worden onder meer een aantal speciale gasveren uit het programma, zoals de CS gasveer (Click Systeem). Deze kan worden ingezet om monitoren te laten verdwijnen in meubels of om zijkanten van relaxstoelen of sofa’s weg te klappen.

een hoge kracht genereren tot maximaal 9.000 Newton en hebben een maximale werkdruk tot 200 bar. Verder op de stand is te zien het complete leveringsprogramma metalen en kunststof sloten, sluitingen en scharnieren. Industriële componenten voor onder andere het openen en sluiten van kleppen, panelen en luiken in de machine- en apparatenbouw. Tevens is op de stand ruimte gereserveerd voor metalen en kunststof norm-, bedien- en machinedelen, alsmede een uitgebreid pakket kabelbinders, krimpkousen en doorvoeren. Op het gebied van aandrijvingen worden spelingsvrije, precisie kogelgeleidingen tentoongesteld en voor het drukvoegen van dunne plaatmaterialen (lees: clinchen) toont Mparts drukvoeggereedschappen. Daarnaast is een keur aan afstandhouders, PCB-steunen, montageblokken en snelnagels te zien.

Verder meer over het Easy-Motion systeem van Mparts. Een gesloten lineaire hydraulische aandrijving, waarmee het mogelijk is om meerdere cilinders synchroon aan te sturen door deze afzonderlijk simultaan te bedienen. Dit geheel zal worden gecompleteerd met het complete standaard pakket conventionele gasveren. Aandacht op de stand bij Mparts verDriessen Las- en Plaatwerk is toeleverancier van kwalitatief hoogwaardig plaatwerk. der voor het programma hydraulische groei mogelijk te maken bij het ver- om al deze ontwikkelingen op een in- microcilinders met DN2 snelkoppelinder aantrekken van de markt in 2016. formele wijze met klanten, prospects gen. Afhankelijk van het model varieert Ook de komende jaren zullen in het en relaties te delen.” de slaglengte van 30 tot 250 mm, de teken staan van investeringen in de zuigerstangdiameter van 6 tot 14 mm Mparts modernste productiemiddelen en au- Driessen Las- Plaatwerk en de diameter van de cilinderman- Standnummer 1 E076 tomatisering van alle processen. “De Standnummer 1 C110 tel van 15 tot 28 mm. Deze compact www.mparts.nl ESEF is de uitgelezen mogelijkheid www.driessenlp.nl vormgegeven microcilinders kunnen


8 maart 2016

COLOFON Jaargang 16

Correspondentie: Postbus 2108 7302 EM APELDOORN Tel: 00-31-(0)55-3601060 Fax: 00-31-(0)55-3600860 Internet: www.MetaalNieuws.nl e-mail: info@MetaalNieuws.nl Bezoekadres: Prinsenweide 26 7317 BB APELDOORN Advertentie-exploitatie: Vincent Span 055-3606227 Mobiel 06-51193408 e-mail: v.span@metaalnieuws.nl Harold Draaijer 055-3606420 Mobiel 06-51193132 e-mail: h.draaijer@metaalnieuws.nl Redactie Eric Weustink 055-3601633 Mobiel 06-13628689 e-mail: e.weustink@metaalnieuws.nl Mail adressen redactie: redactie@metaalnieuws.nl Administratie: Ingrid Schaake Telefoon

055- 3601060

Ontwerp en opmaak: 54U Media Rijnier van Kesteren Telefoon 055-3600018 E-mail: dtp@metaalnieuws.nl

Toeleveranciers zoeken nieuwe plek in keten OEM’ers verschuiven nog steeds (engineerings)taken naar hun toeleveranciers. Sommigen willen daarmee risico’s afschuiven, anderen doen dit omdat hun eigen engineeringteams te ver af zijn komen te staan van moderne productietechnologie. Een andere trend in toeleveren zijn de alsmaar kortere doorlooptijden, doordat uitbesteders pas in een laat stadium knopen doorhakken. Hoe gaan ESEF-exposanten hiermee om? Opdrachtgevers leggen een steeds groter deel en vaak ook groter risico op het bord van hun toeleveranciers. “OEM’ers doen afstand van engineering omdat ze zelf niet meer concurrerend kunnen zijn”, zegt Ward Bingley, Manager Operations bij Boers & Co Mechatronica Industrie. “Onze engineers hebben direct toegang tot de nieuwe maaktechnologie.” En dat is essentieel. Als de engineers onvoldoende de mogelijkheden van nieuwe maaktechnologie kennen, benutten ze deze kansen niet en boeten ze in op flexibiliteit en concurrentiekracht. “Als een engineer door onze fabriek loopt en een 11-assige draaimachine ziet, gaat hij anders ontwerpen. Goedkoper en beter.” Door compleet te bewerken, in één opspanning, voorkom je bijvoorbeeld een stapeling van tolerantiefouten. Ook Nicol van Hoof (Van Hoof Groep) herkent dit. “OEM’ers weten helemaal niet meer wat modern produceren is. Als we een module zelf in elkaar mogen zetten, zoeken we tolerantiegrenzen beter op, stemmen deze beter af en kunnen we uiteindelijk goedkoper produceren.”

Alle leden van de brancheorganisaties ontvangen MetaalNieuws kosteloos. Drukkerij Senefelder Misset Doetinchem MetaalNieuws is een uitgave van 54U Media BV en wordt 23 maal per jaar in een oplage van 17.500 exemplaren verspreid in de metaalverwerkende industrie aangesloten bij de brancheorganisaties. Verspreidingsgegevens zijn op aanvraag verkrijgbaar.

85

Voor de Van Hoof Groep is met name kennis delen de toegevoegde waarde, naast de meerwaarde doordat de groep meerdere disciplines zoals plaatwerk, verspanen en specifieke vertandingen maken, in huis heeft.

Risico en capaciteit spreiden Toeleveranciers kiezen ieder hun eigen strategie om op deze veranderingen in de markt te reageren. Machinefabriek Boessenkool wil de schommelingen in de markt opvangen met eigen producten. Vorig jaar is de elektrische trekker gelanceerd; op de ESEF 2016 lanceert de grootverspaner een vliegwiel voor energieopslag waarmee duurzaam opgewekte energie tijdelijk kan worden opgeslagen als kinetische energie. Per systeem is er 1 MW opslagvermogen beschikbaar. Door systemen in cascade te plaatsen, kan dat verhoogd worden. “Netwerkbeheerders kunnen hiermee voor kortere cycli gedurende de dag energie opslaan en weer leveren aan hun netten”, legt directeur Eelco Osse uit. “Wij willen met eigen producten minder afhankelijk van derden zijn. Als jobber ben je van de markt afhankelijk. Door ook eigen producten te ontwikkelen, krijgen we een betere spreiding van risico en capaciteit.” Eelco Osse vindt niet dat het risicoprofiel van het bedrijf wezenlijk verandert. De nieuwe producten die hij met partners ontwikkelt, hebben namelijk raakvlakken met de markten waarin Boessenkool als toeleverancier opereert. En dus met de kennis die al in huis is.

Verbreden en verdiepen

Boers & Co kiest ervoor om zowel te verbreden als de diepte in te gaan. Er is een nieuwe tak aan het bedrijf toegevoegd: Boers & Co MechaTronica Industrie.

Boers & Co kiest ervoor om zowel te verbreden als de diepte in te gaan. In 2016 wordt een nieuwe tak aan het bedrijf toegevoegd: Boers & Co MechaTronica Industrie, kortweg MTI. Die tak gaat als zusterbedrijf van FMI (FijnMechanische Industrie) en PWI

(PlaatWerk Industrie) door met complete mechatronica modules te ontwikkelen en bouwen. Erik van Gijn, accountmanager: “Het aandeel mechatronica is zo groot geworden, dat we er een volwaardige bv van kunnen maken. We schuiven hiermee op in de waardeketen.” Daarmee speelt het bedrijf in op de trend dat opdrachtgevers een steeds groter deel van hun werk uitbesteden. “We rekken de keten op”, zegt Ward Bingley. De toeleverancier /systemsupplier voorziet dat de mechatronica-activiteiten de komende drie jaar in omvang zullen verdubbelen, mede doordat men bereid is risicodragend te participeren in projecten van OEM’ers.

Nederland waar het hoogwaardig reinigen van fijnmechanische onderdelen de norm is. “We bieden deze ook als zelfstandige dienst in de markt aan, zodat collega leveranciers er gebruik van kunnen maken.”

Kennis delen

Voor Nicol van Hoof is met name kennis delen de toegevoegde waarde die de groep levert, naast de meerwaarde doordat de groep meerdere disciplines zoals plaatwerk, verspanen en specifieke vertandingen maken, in huis heeft. “De grote kansen voor ons zijn dat we als groep modules kunnen leveren en dat we kennis delen met onze opdrachtgevers. Kennis delen wordt in de toekomst belangrijker dan het al is. Dan ga je gezamenlijk “We merken dat klanten dit vragen. een relatie aan.” En daar is de BraAls een project een zekere body bantse toelevergroep naar op zoek bij heeft, willen we best daarin mee- klantselectie. gaan.” Boers & Co zoekt gelijktijdig een specialisatie op doordat een vol- Het feit dat Boers & Co meerdere disledig nieuwe, geautomatiseerde reini- ciplines in huis heeft, van engineering gingslijn in een cleanroomomgeving tot modulebouw, stelt hen in staat in gebruik is genomen. Ward Bingley: om zich te ontwikkelen van leveran“Hiermee hebben we grade 4 (ASML) cier van monodelen naar een modureinigen tot standaard verheven.” Van- le-leverancier. Voor sommige klanten uit de reinigingsmachine gaan de on- richten de bedrijven zelfs Kanban derdelen automatisch ofwel terug de systemen in, van waaruit direct gefabriek in, voor een volgende bewer- leverd wordt. Door de regie bij een king, of naar een verpakkingsafdeling van de drie bedrijven neer te leggen, of naar de cleanroom voor verder as- worden klanten ontzorgd en daalt de semblage of verpakken. Total Cost of Ownership. Ook Boers & “We nemen hiermee een voorschot Co betitelt kennis delen als een van op de toekomst. Onze stip aan de ho- de kernwaarden en ontwikkelt zich rizon is dat de technische reinheid van steeds meer tot moduleleverancier producten op een zeer hoog niveau die totaaloplossingen aanbiedt. Erik komt te liggen. Daar zetten wij op in.” van Gijn: “En daar stopt het niet, een Het is volgens Bingley en Van Gijn de transparante supply chain is dan esenige volledig gemechaniseerde en sentieel.” geautomatiseerde reinigingsstraat in

Groei vlakt af, maar geen reden tot klagen Niets uit deze uitgave mag door middel van fotokopieën, scans of andere technische reproductiemiddelen worden overgenomen zonder de nadrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle advertentiecontracten worden afgesloten conform de Regelen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd bij de rechtbanken in Nederland (exemplaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar) ISSN: 1570-422X

De groeivertraging in de Nederlandse industrie zet door. De groei is duidelijk aan het afvlakken, zo blijkt uit de Nevi Purchasing Managers’ Index (PMI) van februari. Deze registreerde een waarde van 51.7, beduidend hoger dan de niet-groei grenswaarde van 50, maar toch lager dan voorgaande maanden (januari: 52.4). Na 31 maanden van onafgebroken groei bleef de binnenlandse vraag op het niveau van vorige maand. Niettemin zette de export door. Vooral producenten van consumptie artikelen en kapitaalgoederen boekten meer exportorders. “Een knappe prestatie als men de malaise in de oliesector beziet, waar internationaal de investeringen fors zijn afgenomen”, zegt Arjan van Weele, Nevi-hoogleraar In-

koopmanagement, in zijn reactie op eventuele expansieplannen kritisch te De hoeveelheid onvoltooid of nog de maandelijkse cijfers. bezien. Ik houd mijn rapportcijfer op niet uitgevoerd werk nam voor de 8.0.” tweede keer in drie maanden toe, zij Geen snelle terugval het beperkt. Voor de twaalfde maand Hij denkt niet dat een snelle terug- Lagere grondstofprijzen op rij groeide de werkgelegenheid. val van de groei in de industrie te Het NEVI PMI cijfer van 51.7 in febru- Deze groei was bescheiden, maar verwachten is: “Want de dalende in- ari betekent het laagste cijfer sinds groter dan in januari. koopprijzen van olie, staal en andere augustus 2014. De lagere prijzen De hoeveelheid ingekochte materiagrondstoffen vertalen zich direct in voor grondstoffen droegen bij aan de len daalde gering, maar wel voor de sterk lagere verkoopprijzen. Samen grootste daling van de inkoopprijzen eerste keer in meer dan tweeënhalf met een goede beheersing van de sinds januari 2015. Dit leidde op zijn jaar. De voorraad ingekochte materi(voorraad)kosten weten Nederlandse beurt tot de grootste verlaging van de alen werd eveneens kleiner. Deze afproducenten hierdoor hun concurren- verkoopprijzen in iets meer dan een name was bescheiden, maar wel de tiepositie te behouden.” jaar. grootste sinds september 2015. En de werkgelegenheid? Van Weele: De productieomvang steeg opnieuw, De levertijden waren opnieuw lan“Deze ijlt altijd na op de marktontwik- zij het in de kleinste mate in meer dan ger. Deze verslechtering was echter kelingen: ook in januari nam het aan- tweeënhalf jaar. Het aantal ontvangen de kleinste in zeventien maanden. tal banen in de industrie toe (werkge- nieuwe orders stagneerde, na eenen- De voorraad gereed product steeg legenheidsindex: 52.5). Kortom: geen dertig van groei. Het aantal export or- bescheiden, maar wel in de grootste reden tot klagen op dit moment. Niet- ders was wel groter, al was deze groei mate sinds maart 2008. temin doen ondernemers er goed aan de kleinste in drie maanden.


86

Stand

8 maart 2016

01 B058 01 B097 03 D060 01 A097 01 A067 03 B049 01 C092 01 B158 01 A062 02 G023 01 B017 01 C076 01 A127 03 B025 02 B030 01 A008 03 A089 01 B115 01 F060 01 E067 01 C116 01 C072 01 C116 02 D030 01 A096 03 D036 01 A106 01 C041 03 D073 01 B116 01 B016 01 E058 03 D072 03 D068 01 E105 02 B01 03 C024 01 C042 01 B123 01 C048 03 B032 01 D098 01 D092 01 A144 03 C091 01 E093 01 E097 01 B067 01 A041 02 E054 01 D062 01 D032 01 B070 01 D059 03 C040 01 D076 03 D079 01 F048 01 E075 01 B076 01 A156 01 E142 01 B103 02 G038 03 A094 01 A015 01 A149 01 A121 01 B097 02 B039 02 A037 01 C116 01 C147 01 A100 03 D033 01 A068 01 A070 01 D154 03 B032 01 D154 03 B076 01 C013 01 C116 01 C153 02 A045 02 E022 01 A071 03 A043 03 D088 03 B043 01 D106 03 A025 01 F021 01 D012 03 B088

Overzicht beursdeelnemers Bedrijfsnaam

247Tailorsteel B.V. 2Connect B.V. 2Handle A&A People personeelsdiensten B.V. A&E Trading B.V. A.R.E. bv Aalderink Poedercoaten en KTL ACE Ingenieurs- & Adviesbureau ACL Technopanel B.V. AD Chemicals B.V. Addit BV Adruu B.V. AEMICS B.V. Aeson B.V. AHC Benelux B.V. AIMMAP Airconet B.V. AJB Instrument B.V. Alcomex Veren B.V. Alles Water Snijden VOF Alumess BV Aluminium Donk B.V. Amari Metals BV Amatec Technische Veren B.V. Amkor Zeefdruk B.V. Ampco Metal AMS Group BV Anopanel BV Antung - Prosprise Europe BV Anvil Industries Apparatenfabriek ARA B.V. ArcelorMittal Europe Arnaldo Fuselli & C.SNC Auto Merchandising Inc Avek Haarlem Technische b2fair – Business to Fairs Bakker Springs BV Barosta B.V. Basco Verspaningstechniek BV Batenburg Bevestigingstechniek Behr Bircher Cellpack BBC Czech Betech B.V. Betech Kunststoffen B.V. BKL Engineering B.V. BLW Kunststoffen BV Bodycote Hardingscentrum BV, Bodycote Hardingscentrum BV, Boers & Co Fijnmetaal Groep Bönnekamp Industrial Parts Borsodi Muhely Kft. BOSCH Scharnieren en Metaal BOZ Group B.V. BPO Nederland B.V. Braakhuis Borne Bedrijven Branson Ultrasonics B.V. Breman Machinery b.v. Brink Industrial Brons Kunststof Lagers (B.K.L.) Budi B.V. Bufab Benelux B.V. Bumet B.V. C & W Snijtechniek BV Carl Spaeter GmbH CBI Centrum ter Bevordering v.d. CCI DE REGION ALSACE Ceratec Technical Ceramics B.V. Changhua Diecasting Industries CHC Product Development Chinforce B.V. Chromin Maastricht B.V. codipro Comhan Holland B.V. Configure Me BV Cornelius Electronics Ltd. Cruz Martins & Wahl, LDA Ctac B.V. CTD S.A. Custom Special Tools B.V. Czechtrade - Czech Trade CZL Tilburg B.V. Dajo International B.V. De Cromvoirtse De Ruijter Consultancy/ Dekimo DENTA Engineering BV Derustit Holland B.V. Design8 B.V. Dewaco Kunststoffen BV DGS Interparts Didak Injection N.V. Disselhorst Metaal DM Wheel Systems B.V. Douma Staal DPA Plaatwerk Kampen B.V. DPM - Dedecker Precision Mechanics

03 B073 01 D046 03 A085 01 C110 01 A008 01 C041 01 A058 03 C049 01 E039 01 C154 03 D087 01 A140 02 F039 01 C042 01 E008 03 C025 03 C068 01 B119 01 D008 02 E022 03 C088 03 B062 03 D055 02 G031 01 A008 03 C117 01 A008 01 A105 01 A008 03 D076 03 D048 01 F021 01 A061 01 B066 02 E055 01 A012 01 A077 02 F030 03 D025 02 F023 01 E132 03 A090 01 D041 01 B031 01 D110 01 F131 01 B008 02 E057 02 C058 01 C133 01 E088 01 E040 03 C067 03 A050 02 B030 02 B030 01 B103 01 E089 01 E088 01 E150 03 C075 01 D088 03 B074 03 C054 03 B081 03 C035 03 A094 01 A150 03 B080 01 E121 03 D040 01 D138 02 F045 01 B012 03 C050 01 F022 02 G022 03 D047 01 D146 01 C096 02 C055 03 B055 01 A016 03 C031 01 D145 02 A031 01 C017 03 B048 01 E064 01 A033 01 F122 01 C116 01 C041 01 E088 03 A068 01 C110

DPP Drabbe B.V. Dragon Plastics B.V. Driessen Las-Plaatwerk B.V. DURITCAST SA Duropanel B.V. E.D.&A. nv Egberts Rubber B.V. Elcas B.V. Elcee Holland B.V. Electroalfa ELECTROMAGNETICA Elite Advanced Technologies Elmar Metaalbewerking B.V. Elsto Drives & Controls Emka Benelux B.V. EMS - European Metal Supplies Enginia Essentra Eurofinish B.V. Euronorm Drive Systems Euronyl Plastics Group Europass s.r.l. FABORY Nederland FAL - Fundicao do Alto da Lixa Federatie NRK FELINO -Fundicao e Construçoes Femto Engineering FERESPE - Fundicao de Ferro Filame Brussels S.A., FIPA TUNISIA Fisher Edelstaal Flow Products FlowMotion Forgital Dembiermont S.A.S. Forming AG Formit B.V. Framo Morat BV FROMM Nederland B.V. Galvano Hengelo B.V. Garfield Aluminium Gebrema BV Geerts Metaalwaren B.V. GEPPERT-Band GmbH GFM Master in Parts Gicom BV Goma B.V. Gullimex B.V. GUY DEGRENNE INDUSTRIE Habru Aluminium Lastechniek B.V. Haesevoets N.V. Hamel Metaal B.V. Hannecard N.V. HASCO Hasenclever GmbH Hauck Heat Treatment Eindhoven Hauck Heat Treatment Venlo Hebels Staalservice Heel Metaal Hegge Toelevering N.V. Helaxa HellermannTyton B.V. Hemimex b.v. Hendrikx Matrijzen en prototypen Herbert Paul GmbH & Co. KG Hercorub N.V. Herrmann Ultraschalltechnik GmbH Heuchel S.A.S Heurkens & van Veluw HGF Hijsmiddelen.NL Hinscha NV Hoekman roestvaststaal b.v. Holes Kft Holtec Electronics BV Hopman Machinefabriek BV Huima Specials B.V. HZ Solutions b.v. I.P. Sluitsystemen BV IMS Schmolz+Bickenbach Industrial parts te Booy BV INGRIF S.A. Injextru Plastics N.V. Inno-Metaal B.V. Inspiron Engineering Intermeco B.V. Ionbond Netherlands B.V. ITEQ Industries J. Hersbach B.V. Jack Muller B.V. Jatec B.V. Jiing-Duen Enterprise Co.,Ltd. Jonkman Coating B.V. Kamp Coating Groep Kanigen Works Benelux N.V. Karlex BV Kempmetal B.V.

01 E137 01 C061 02 E031 01 B013 01 A117 03 D052 01 D071 01 D089 03 B054 03 D098 01 B079 01 A033 03 C082 01 E124 03 C071 03 B032 01 F017 01 F016 01 C117 01 A157 01 C146 01 E101 11 B074 03 A094 01 B131 01 E088 01 A089 01 A116 01 F076 01 F123 01 A008 01 D067 01 B040 01 E032 01 E040 01 F041 01 D102 01 E071 01 C016 01 B097 03 B087 01 D038 01 D079 03 D049 03 D066 01 B124 03 D070 03 B044 01 F096 01 F096 01 E145 01 E088 01 E088 03 A024 01 D072 03 C079 01 D130 01 E076 01 C033 03 A078 01 A049 02 F042 01 C032 02 E023 03 D020 03 D032 01 A008 01 B047 01 C009 01 A011 01 B032 01 B146 02 A037 03 D028 01 B046 01 F070 01 F132 01 E021 02 D036 02 E050 01 B157 01 E016 03 C076 02 A030 02 F043 01 A040 01 E125 01 A155 01 F116 03 B062 01 A132 03 B052 03 C049 01 C067 03 A099 02 F031

King Metaal Machinefabriek B.V. KIPP Nederland B.V. Klava for aluminium solutions B.V. KMS Metaal KNF Verder BV Kobespa Komdex Software Ontwikkeling BV Koninklijke Metaalunie Kors N.V. Kownatzki GmbH & Co. KG KS Profiel Kusters Precision Parts LA.ME SRL Labourlink B.V. Labrujere Machining bv Laser Centrum CZ. S.R.O. Leijenaar B.V. Leijenaar B.V. Lemmens Metaalbewerking BV LENCON INGENIEURSBUREAU Lesjöfors Industrial Springs & Lino Metaalwaren LKL Staal B.V. Losberger France SAS LTJ - Laser Technology Janssen BV M.V.T. N.V. Machine Fabriek Elburg B.V. Machinefabriek Boessenkool B.V. Machinefabriek Emmen B.V. Machinefabriek Geurtsen BV Marsilinox, Lda Marvo Technologies B.V. Mat-Tech B.V. MCB Nederland B.V. MCB Nederland B.V. MCB Nederland B.V. Mechanische Industrie Coronam Meerding Metaal BV Meijer bv Menaparts Merford Acoustic Materials Metaal Kennis Groep Nederland Metaaldraaierij De Koning B.V. Metaalgaasweverij Dinxperlo B.V. Metaalketen Hengelo Metafas B.V. Metafors BV Metafox N.V. Metagro Plaatbewerking Metagro Special Coating Metalflex Metech d.o.o. Metes N.V. Meusburger Georg GmbH & Co Mevas B.V. MIM Components (Bangalore) Moors Mill b.v. MParts B.V. MTA B.V. Manufacturing MTS - Moulage Technique MTSA Technopower B.V. MultiComponents International B.V. Multi-Fix BV Multinal Group Mundo 3D Printing MVH Techniek B.V. NCP - Fabrico de Produtos Neitraco Groep Nevat Niemeijer Hengelo BV Nijdra Group Nijman-Arentsen BV No-Nail Boxes (Europe) S.A. NORD-LASER-TUBE Nord-Lock Benelux B.V. Nord-Trade B.V. Noxon Stainless B.V. ODS B.V. Oerlikon Balzers Coating Benelux Ontwerpstudio Dunc B.V. Optibelt-Walk B.V. ORFA Visser B.V. Otto Suhner AG - Transmission Outokumpu PSC Benelux B.V. PACKO INOX Pasterkamp Metal Sheet Paul Kuppel B.V. PEDEO N.V. Perfox B.V. Peters Kunststoffen BV Pezy Group PFT Profiles PGN BV PillenGroup Metaalbewerking Plastica B.V. Pontis Engineering bv


87

8 maart 2016

PLATTEGROND ESEF 2016 | HAL 1 T/M 3

HAL 2

HAL 1 F010

HAL 3

F016

F022

F032

F021

F038 F042

F048

F060

F066

F070

F076

F041

F017 THEATER

CO94

CO76

D065

D049

C054

CO68

C050

D047

C044

D043 D033 D031

C040

C032

D052

C030

C024

CO75 CO71

CO55

CO49

CO47

CO35 CO31

TERRAS

B039

E0 54 E0 50

F045

E040 F039 D036

D037

F037

B031

B030 C031

D031

D030 D031

E030

F031

E016

E032

F096 F107

E040

E046

E058

E064

E066

E076

E088

E098

E106

F116

F122

F123

F131

E116

F126

F132

THEATER F150

E124

E132

E142

E150

E156

METAALBEWERKING EN MATERIALEN F043

E021

F042

E047

E059 E063 E067 E071 E075

D046

D058

E089 E093 E097 E101 E105

E109

E115 E121 E125 E129

E133

E137

E145

D116 D122 D126 D130 D134 D138

D146

E039 G038

F036

D008

D012

D020

D032

D038

D062 D068 D072 D076 D080

D088

D092 D098 D102 D106 D110

D154

KONINKLIJKE METAALUNIE PAVILJOEN

A031 A030

CO79 CO77

E008

AWARDS

A03 8

D073

D079

CO82

CO88

C055

OPPERVLAKTE TECHNOLOGIE

A03 7 A 041 A04 5

C16 6 ATE R

DO91 D087

TREND EN INNOVATIE ZONE

C11 7

THE

D020

METAALBEWERKING

D0 56 E0 57 E0 55

C058

DO92 D088 D082 D076 D072 D070 D068 D060 D056 D052 D048 D044 D040 D036 D032 D028 D026

DO89

F088 Haesevoets Hegge toelevering Kanigen works Benelux Metes MVT Verzinkerij Lenssen

F030

G031

D011

NAAR HAL 2 EN 3

CO25

D017

D041

D059 D063 D076 D071 D075

D079

D089

D109

HOSPITALITY

D145 ALUMINIUM PAVILJOEN

KEUKEN

NAAR HAL 2

TERRAS

B088

B080

B076 B074

B062

B054 B052

B048 B044

B032

NAAR HAL 3

KUNSTSTOF EN RUBBER TECHNOLOGIE PROJECT EGG

122

B078

B081

B077 B073

B068

B055

B049

B043 B035 B031 B027

E023

E022

F023

G023

G022

C008

CONGRESZAAL JULIANA

C009

A094

A090

A086

A078

A072

A068

A054

A050

A042

A038

A049

A043 A041 A039 A031

A034

A032

C013

A093 A089 A085 A081

A071

A059

C017

C033

B016

B032

C042

C048

C058

C062

C041

C072 C076 C061

B012

B040

B046

B058

C080

C088 C092

C096

C117

C067

B066

B070

C116

C100 C106 C110

B076

B088

B116

C127

B124

B130

C146 C133

C154

C147

B136

C153

B146

B158

SYSTEM SUPPLIER PAVILJOEN

A024

B013

A099

C032

ESEF MATCHMAKING

B025

B008

112

C016

B017

B031

B047

B067

B079

B097

B103

B115 B119 B123 B127 B131 B135 B139 B143

A025

B151

B157

A150

A156

NEVAT PAVILJOEN A008

ENTREE WEST

A012

A014 A016

A032

A021

A033

A040

A048

A058

A062

A068 A070 A076

A088

A096 A100

A104

A106

A116 A120 A124 A128 A132 A136 A140 A144

SYSTEMENEN EN ENGINEERING

NAAR TECHNISHOW EENTREE WEST

ENTREE

NAAR TECHNISHOW ENTREE OOST

A011

A015

A041

A049

A061

A067 A071

A077

A089

A097

A105

A117

A121

A127

A133

A145 A149 A155 A157

ENTREE

(SITUATIE PER 10-02-2016. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN)

ESEF 2014 SECTOREN HAL 1, 2 EN 3 HAL 1: METAALBEWERKING EN MATERIALEN HAL 1: KONINKLIJKE METAALUNIE PAVILJOEN HAL 1: SYSTEM SUPPLIER PAVILJOEN HAL 1: SYSTEMEN EN ENGINEERING HAL 2: OPPERVLAKTE TECHNOLOGIE

ACE INGENIEURS- & ADVVIESBUREAU HAL 1 B158

BRABANT ENGINEERING

HAL 2: ESEF MATCHMAKING

CERATEC

MACHINEFABRIEK BOESSENKOOL B.V. HAL 1 A116

HAL 2: AWARDS

MACHINEFABRIEK BOESSENKOOL B.V. HAL 1 A116

HAL 3: METAALBEWERKING

PILLENGROUP

HAL 1 A015

VINDSUBSIDIES

HAL 1 B047 HAL 2 E037

HAL 1 C076

HAL 3: KUNSTSTOF EN RUBBER TECHNOLOGIE HAL 3: PROJECT EGG HAL 3: TREND EN INNOVATIE ZONE

ESEF2016_plattegrond_123.indd 1

01 E059 01 C106 03 A071 03 C077 01 F010 02 E030 02 D031 01 A088 02 G039 03 D060 03 D056 01 D068 01 B127 01 B151 01 C116 01 F032 01 F066 01 F042 01 C008 01 D075 01 C127 03 A054 01 A145 03 C055 03 A112 03 A031 01 E098 03 D026 01 F107 03 B077 01 A133 01 A104 02 A041 03 D031 03 A093 02 F036 01 E115 02 D030 01 F088 01 E066 01 A076 01 C100 01 F041 03 A094 03 D082 03 A122 01 B143

10-02-16 12:34

Pontus bv Popken Metaal B.V. Pöppelmann GmbH & Co. KG PRECIA-MOLEN NEDERLAND B.V. Precimetal Fonderie Precisiewerk Zierikzee B.V. Priema Productie B.V. Prins Metallurgische Profipack Verpakkingsmaterialen Progres CNC S.C. Promach Consulting Tomasz PROPOS software QDP B.V. Rademakers Gieterij BV Rena Castings B.V. Revicon B.V. Rima Fasteners RMIG BV Roba Metals B.V. Roestvrijstaal Industrie Geton B.V. Romédes Engineering BV Roto-Art BV RP² BV RPC Promens Rubbermagazijn.nl Sabic Snij-Unie Saey N.V. Salzmann BV Sapa Extrusion Benelux Schickendantz Schouten & Visschers’ Segeren Metaalwerken Servicing Europe NDT B.V. Shenzhen Metal Products Co.,Ltd SICO Nederland Sir John Sluiter Machining Smalley Steel Ring Company Solutech BV SSAB EMEA AB SSI Schäfer B.V Staalharderij Dominial B.V. Staalmarkt Nederland B.V. Ste PIM Industrie Stedfast Metal Technology Co., Studio Michiel van der Kley Suplacon B.V.

02 C031 03 B032 01 A124 01 E047 03 C032 01 C042 01 C058 01 D109 01 A048 01 A128 01 D134 01 A062 01 E046 01 A021 03 A081 01 B136 01 F126 01 D080 01 A008 02 F037 01 E156 03 C041 01 D058 01 C088 03 A059 03 C030 02 F023 01 D017 01 F038 01 B130 01 B088 01 B088 01 B088 01 B088 01 B088 01 B088 01 B088 01 B088 01 B088 01 B088 01 B088 01 B088 01 B088 01 B088 01 B088 01 B088 01 B088

Surface Treatment Nederland B.V. T Machinery a.s. T.M.I. Rhenen B.V. Tad Inox Service B.V. TAWI B.V. Tebumo CNC-Verspaning B.V. Technische Veren Twente BV Technische Verenfabriek VIOD b.v. Teesing B.V. Ter Hoek Vonkerosie Rijssen B.V. Tevema Technical Supply BV Texim Europe B.V. ThyssenKrupp Materials TMC Group TMR Plastics Sp. z o.o. Tosec TradePlus Tribelt B.V. TSF. Meralurgica de Precisão, TT-Engineering TTL Group Tumag BVBA Uitslag B.V. United Springs B.V. URM Universal Rubber Mfg nv UXEM Flexible Foams B.V. Van Geenen B.V. Van Hoof Groep BV Van Knippenberg Metaalindustrie BV van Schijndel Metaal B.V. VD Leegte Metaal bv VDL Apparatenbouw bv VDL Belgium nv VDL Enabling Technologies VDL Enabling Technologies VDL Enabling Technologies VDL Enabling Technologies VDL Enabling Technologies Group VDL ETG Projects BV VDL ETG Research BV VDL ETG Technology & VDL Fibertech Industries BV VDL Gereedschapmakerij bv VDL GL Precision B.V. VDL Groep bv VDL Groep bv VDL HMI bv

01 B088 01 B088 01 B088 01 B088 01 B088 01 B088 01 B088 01 B088 01 B088 01 B088 01 B088 01 B088 01 B088 01 B088 01 B088 01 B088 01 B088 01 B088 01 B088 01 B088 01 B088 01 D063 01 D080 01 D116 01 E088 02 E037 03 B069 03 B032 01 E106 01 C116 03 D043 02 B031 01 C062 01 E109 01 D020 03 B031 01 C080 01 A033 01 D011 03 B027 01 E116 03 B032 01 E063 03 C044

VDL Industrial Modules bv VDL Konings bv VDL Kunststoffen bv VDL Laktechniek bv VDL Lasindustrie bv VDL MPC BV VDL Nedcar bv VDL Network Supplies BV VDL NSA Metaal bv VDL Parree bv VDL Postma bv VDL Rotech srl VDL RPI Metaal BV VDL Services bv VDL Staalservice bv VDL Systems bv VDL Technics bv VDL TIM Hapert bv VDL VDS Technische Industrie bv VDL Wientjes Emmen bv VDL Wientjes Roden bv Vemefa B.V. Verenfabriek De Spiraal B.V. Verum B.V. Verzinkerij Lenssen N.V. vindsubsidies.nl Vink Kunststoffen B.V. VMV, spol. s r.o. Voestalpine Sadef N.V. Vostermans Alu Foundries B.V. WAAK Walther Trowal GmbH & Co.KG Waterflex Watersnijtechniek Winterswijk B.V. Welser Profieltechniek BV Wescap B.V. Willems Machinebouw B.V. Wilting B.V. Wintheon Management Services WTec engineering ZANTECH V.o.f. ZELTWANGER AMT s.r.o. ZME - Fijnmechanisch Atelier ZS Industries Co., Ltd

Situatie per 29-02-2016. Wijzingen voorbehouden.


T H E

U L T I M A T E

S T E E L

C O M P A N Y

inductieharden machinefabriek aandrijftechniek hydrauliek offshore papierindustrie agri industrie recycling

T +31 411 673 031 www.saboboxtel.nl

editie 6 MetaalNieuws ESEF 2016  

Het laatste nieuws uit de metaal het eerst bij MetaalNieuws

editie 6 MetaalNieuws ESEF 2016  

Het laatste nieuws uit de metaal het eerst bij MetaalNieuws