Page 1

editie

15

dinsdag 30 augustus 2016

Zie ook pag. 3

nl ma.

ru w.b

ww

Nr.1

1

DE NR. IN BANDZAAGMACHINES

in kernboortechniek t 079 361 49 90 - www.euroboor.nl

ZANTECH 2 - 2,5 - 3 D lasersnijden + buislasersnijden Ook onder een hoek

WWW.ZANTECH.NL CADCAM, Calculatie & Onderdelen

www.widenhorn.nl

WWW.JANVANDAMTRANSPORT.NL

www.ijzeron.nl

het adres voor al uw metaalbewerkingsmachines.

INHOUD Actueel Metaal Bedrijf Opgeleverd Agenda Thema: AMB Stuttgart Productnieuws Metaal Economie

www geran nl

VANHOORNMACHINING.COM

O S S

3 7 9 13 21 30 31

Magazijnsystemen

0548-543000 

www.promatt.com

Robots rukken op Robots rukken snel op in de productiehallen en worden geïntegreerd in werktuigmachines, geautomatiseerde systemen worden plug & play modules. De toename van netwerken en platformverbindingen leidt tot compleet nieuwe besturingsarchitecturen. Kortom, de wereld rondom werktuigmachines verandert stormachtig, zegt professor Thomas Bauernhansl van de Universiteit Stuttgart aan de vooravond van de vakbeurs AMB in Stuttgart (13-17 september). Toch kan volgens hem nog steeds geen robot de plaats innemen van de werktuigmachine. Hij kan slechts niet-kernprocessen van de machine overnemen, zoals ontbramen, positioneren en werkstukwissel. Maar hij zal niet het verspanen zelf overnemen, want daarvoor zijn zowel de nauwkeurigheid als de dynamiek van de robot onvoldoende. “In de toekomst kan echter de overgang tussen werktuigmachine en portaalrobots vloeiender worden. Voor de robot spreken zijn flexibiliteit en de steeds verder gaande programmeermogelijkheden. De werktuigmachine zal zeker steeds meer met de

robot samengroeien, ze zullen niet meer als aparte componenten naast elkaar staan”, aldus Bauernhansl.

Besturingstechniek verandert De klassieke besturingstechniek van de werktuigmachine verandert richting plug & produce. Bedrade hardwaregebaseerde NC-systemen hebben geen toekomst meer. Bauernhansl: “Voor plug & produce heb ik meer intelligentie nodig in alle componenten: in de robotarm, de grijper, de spindel, de aanvoerband et cetera. Deze autonome systemen bezitten een eigen microcontroller en melden zich via een interface aan bij een platform. Ze delen mee welke diensten ze beschikbaar stellen en de operator aan de machine kan dat dan tot een ‘smart workflow’ configureren. Met de toenemende bandbreedte van de netwerken kan men diensten uit de werktuigmachine uitbesteden en bijvoorbeeld op cloudgebaseerde platforms aanbieden. Op het laatst zullen nog maar weinig zaken zoals de veiligheid lokaal worden geregeld. Functionaliteit als service is een grote trend.”

Omdat de 300-tonner een lage doorrijhoogte van 3,5 meter heeft, kan hij makkelijk in bedrijfshallen komen. Eenmaal binnen kan de nieuwe aanwinst veelzijdig opereren. (Foto: Ad de Koning)

Krachtpatser voor Jan van Dam Om zwaardere machines (vanaf 20 ton) veel professioneler en gemakkelijker te kunnen laden, lossen en verhuizen, heeft Jan van Dam Machinetransport geïnvesteerd in een uniek stuk gereedschap: een compacte 300-tonner met een hijskraan, die maar liefst tot 60 ton kan tillen.

porteur in Oudewater heeft er zelf aan mee ontwikkeld. Het imposante voertuig is compact en heeft een lage doorrijhoogte van 3,5 meter. Hierdoor kan hij makkelijk in bedrijfshallen komen. Eenmaal binnen kan de nieuwe aanwinst veelzijdig opereren.

Lees het artikel op pagina 7 in onze Deze krachtpatser is speciaal voor Jan TIV Beursspecial. Zie ook de folder bij van Dam gebouwd. De machinetrans- deze MetaalNieuws.

sche ische chni Tehn iële Tec dustrië Inustreule rs Ind Vakbeurs Vakb

en 6, 7

6 201 ber erg tem nb 8 sep Harde

lijft ve

erende 8 s terugk 7 en op 6, het jaarlijk Harden g wordt rs (TIV),industrie, entenhal werkin che iële Vakbeu in samen verder technis en in Evenem de beurs sen wordt dankzij che Industrvoor de gehoud Technis kmoment 18e keer koers om te verfris gezicht gen de tte en netwer ber voor et nieuw zijn vervan ingeze eren punten stands septem vorig jaar te verand een comple De houten ing. De horeca nten dit jaar berg. rd. de beuken uitstral de exposa krijgt met zet. TIV standbouw: jdse grijzegemodernisee ns doorge wde een eigenti nd is zijn evenee de vernieu met e Mazelawordt stands door centrale pleinen ers. Christin dit ook nten bezoek te zien dat exposa op de heel de

n

ngslijne

Bewerki

bewer e CNC de nieuw stelt haar Geka van Tuwi jnen rdiging een kingsli wordt enwoo verteg Getoond NC positivoor. achine met ponsm afel. oneert 9

wen rnieu

TIV b

cial

sspe

ur e Be

ciël

Offi

Pagina

Hololens

or

en do enom overg irs nhal yfa mente s Eas Evene che Artexi Belgis

kunCadac de van s zelf stand zoeker een augOp de n, TIV-be holonen ns ervarebril, die Holole d reality eeft mente en weerg gramm 13

Pagina

. goed blij om jaar kt door n dit e industrie voor dit keer is al opgepa hebbe everd technisch berg, nten, er in de Hier“Ze Harden exposa numm ns aangelervice. zelf. sectoren TIV 235 aan diverse succes ruim veel gegeve igingss zo’n veel voor voor ng een mix van uitnod we ook kunnen we goed n een mooie jarenla vorig jaar “Maar - onze hebbe ving weer t ers. tie erswer vernieu n door TIV biedt en was bezoek reputa sluit perfec bezoek blijven acende 12.500 continu op de wense - de nde n samen Uitstek mentenhal n n n”, bestaa aantrek doen.” kunne n, zoals moete inspele dit jaar “Evene redene en die onze en natuur opom onzeden”, zegt wen Robots met mensezijn in AK. “Voor TIV-or- aan op om tweeoprichter mix staan Samen de marktte behou Mazeland, Mooie n zegt “Ten nten ABB, een toeMETAV d, nd. TIV. van kvan e acht Everar Easyfairs. een werken er niks”, Mazela ook tiviteite TIV en k van De exposaal tijdens laat aantre Eric al kingskr r Christin Technie de Yumi Radine rs zien. sator verandert Christine ber sectocentra weer een . al zegt van Artexis entenh in zijn tor adviseu het cluster verantwoorde- lijk ze MEkomst met trilvulle al, organi in novementenh rie: diverse g “Met bieden al is Evenemeiders Artexis n CEO van indust entenh TIV en door ganisaen straks Evenem binnen entenh berg: passin 28 ring, eerste marktl and en meer laten kelijke mixtechnische Evenem n gewoo de l- “TIV AK in nomen uitstetoeleve aanEvenem TIV Harden ouw onder Pagina te Op ter- van Nederl een in de van , is overge de Brusseen METAV hem worde zijn riële standb ren altijd. ling, lijk voor voor- sector in heeft al een sterke n, x. TAVAK Easyfairs, beurzen en Gorinc den zoals maar nieuwe we bereid n en van indust hande hnieke de Easy- Easyfairs tie en tot beurze doen dat Benelu laktebe ingstec llen gehou Artexis sator van we alleen me. zien reputa in de opperv bestur materialen in onze . Dat zien we expoha overna passie kende nieren onze drijfmijn in deze se organider van en met zigheid met investe slagen maken toffen productietech riële or aanwe ook delen een bedrijf beheer sgebouwen. gronds indust perzo is beeld App, waardo dat we n.” nog fairs congre kelijk industriële ering, k, al me we bijvoor engine g, logistie Er zijn entenh en gemak en afnt nog voor beurze overna ken, atiserin t de mome effecEvenemers snel satie. onkomen exOmda is op dit ten de organi met autom bezoek t kunnen is, ook ijk wat zijn voor maken interes- soneel en wde gezich vers maar in contac kunnen duidel zullen hen nten, ten. n niet Tinder veel vertrou sprake en die voor soort hiervan de exposae gezich 3 ten een der posant Het is rs.” ert 70 nieuw zijn. op pagina zo’n ezoeke sant tie investeververder beursb rganisa nten te voor it Lees beurso exposa kwalite De om goede veel een ook n van zekere ie che che industr Technis ële technis Industri rs de gehele Vakbeu rs voor berg uur. 426 : vakbeu Harden tot 21.00 dustrie al TIV , Stand 2016 van 13.00 maakin f- bement: entenh Evene Evenem september dagen gehele e: 8 ing, aandrij iële uit de Locati : 6, 7 en Op alle drie handel tot industrg, lot spelers laktebe en: alen Datum atiserin reerd verbind opperv ngstijd autom en materi ring, Openi rofiel: TIV iële geïnteg toffen iële toelevegronds ering, industr AK is eenproductietech Beursp iële ieken, , engine METAV van industr in atie. stechn industr ionals sturing tietechniekenen organis segment profess Profesl.nl voor nt. produc personeel onder het etaa gen, kelijk TIV exposa stm een gistiek, eel van in ontvan t is toegan van lhor onderd . nemen uitnodiging iging hebbe van voorreg isse uitnod t) op basis al: nieken g: Dit vakeve ie, op w.d geen ww entenh (e-ticke Toegan che industr e die PH Raalte bewijs van Evenem branch 22 98 8102 de technis e 21 entree 26 | 0572 - 36 in de berg, en 20 weg | Fax: sionals een gratis via de websit amps al Harden pagina 00 kunnenaanvragen entenh Overk - 36 26 jst: Zie al.nl 0572 mersli : Evenem stratie venementenh Tel.: deelne ocatie www.e grond en berg. beursl Platte tgegevens TV Harden Contac weg 2, 7772 89898 Energie al.nl v al.nl/ti Tel. 0523-2 entenh

o

inf ekers

Bezo

Yumi

Technische Industriële uw t in to ch Vakbeurs en na Dag uw k voor er w 6, 7 pen t! laat 8 aseptember m a in ijd jf! Alt dri be

op

DIS SEL

HO RS

T ME

TAA

L

al.nl venem entenh info@e venementenh venem www.e www.e atie: inform meer Voor

Van der Waal maakt effciencyslag

Met MetaalNieuws naar Euroblech!

AMB: machine wordt digitaal

TIV Beursspecial

Machinefabriek Van der Waal heeft een Doosan Puma 5100LYB aangeschaft om de productie van assen met relatief grote spiebanen te vereenvoudigen.

MetaalNieuws organiseert voor haar lezers een eendaagse reis per luxe touringcar naar ’s werelds belangrijkste vakbeurs voor plaatbewerking, de Euroblech.

‘De machine van de toekomst’ is het centrale thema van de AMB in Stuttgart. Want onder invloed van Industrie 4.0 wordt de werktuigmachine digitaal.

Met Technische Industriële Vakbeurs (TIV) Hardenberg op 6, 7 en 8 september start het nieuwe beursseizoen.

9

16

21

zie bijlage

2011 AdvSpectaculair90x50mm Nieuw Logo.pdf

1

18-08-11

23:28

Spectaculair nauwkeurig in metaalbewerking Made by Boessenkool

Airconditioning

&

0546 - 488 800 www.boessenkool.com

Combinatie van wereldklasse!

WWW. FRI MACH .NL metaalbewerkingsmachines B.V.

!! ASE E L OOK 335478 0168

... als kwaliteit belangrijk is!

www.kernboor.nl

FEPT_adv_90x20.indd 1

www.alf-international.nl

08-02-2010 08:58:27

straalmachines richtmachines ontbraammachines bandschuurmachines polijstmachines www.hevami.nl Tel: +31(0)413376602


2

30 augustus 2016

Moeilijke materialen? Die bestaan niet. Metaal- en kunststofbewerking tot op de duizendste millimeter Specialist in maatwerk Hoogwaardige machines Deskundige vakmensen 5-vlaks CNC frezen tot 3.000 mm Bijna 50 jaar ervaring

Twentse nuchterheid en vakmanschap www.tjonk.nl

HOP

Machines / Handelsonderneming

Bezoek nu onze nieuwe website

WWW.HOPMACHINES.NL

IN EN VERKOOP METAALBEWERKINGMACHINES

WETHOUDER LINDERSSTRAAT 145 TEL: +31 485 478107 FAX: +31 485 479410 5455 GK WILBERTOORD MOBIEL: +31-647696732 THE NETHERLANDS +31-651089846 INFO@HOPMACHINES.NL

Ook gespecialiseerd in automatendraaiwerk

Plesmanweg 15A, Almelo T (0546) 870814 E info@tjonk.nl

De grootste en voordeligste in slijptechniek

Doorslijpschijven Diamantschijven Afbraamschijven Polijstmaterialen Lamellenschijven Slijpbanden

www.slijpschijvenwinkel.nl Gildemeister Bj. 2002 Hurco CTX420 Linear draaibank besturing Siemens

Bj. 2001 VMX 50 Freesmachine besturing Ultimax

DRUK- en TREKGASVEREN, de mogelijkheden zijn onbeperkt!

WWW.

.NL

PLAATKNIPPERIJ PETER VD VEEN V.O.F.

Chiron FZ18W Bj. 1992 Haas Magnum Freesmachine besturing Siemens

Bj. 1994 VF-O Freesmachine besturing Haas

BIED BIJ ONS UW OVERBODIGE MACHINES AAN!

WWW.FRIEBEL.NL INFO@FRIEBEL.NL 035-6014979

info@slijpschijvenwinkel.nl Tel.: 0314 - 625947 Fax: 0314 - 625945

Schelphorst 52 1771 SN Wieringerwerf Tel.: 06 5385 73 89 Fax: 0227 60 26 00 E-mail: plaatknipperij.pvdveen@quicknet.nl

DIVERSE DRAAIBANKEN

¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

GRAZIANO SAG-12S, tdc 750 mm HUVEMA HU360VAC, tdc 1000 mm FAMOT TUM35, tdc 1000 mm DORMAC 200 S, tdc 1000 mm URSUS 225, tdc 1000 mm TOS SV-18-RA, tdc 1000 mm COLCHESTER 2500VS, tdc 1250 mm GRAZIANO SAG-14, tdc 1500 mm DORMAC 180S, tdc 1500 mm OKUMA LS, tdc 1500 mm WEISSER Senior, tdc 2000 mm MASHTROY C-10 T, tdc 2000 mm NOSOTTI 350, tdc 3000 mm

Voor uitgebreide informatie bezoek onze website: www.plaatknipperij.nl

LASERSNIJWERK.EU

Hydraulische dempers (ook in RVS), ook voor extreem zware deuren

WWW.

BAAS-METAAL.NL

.NL

Auto Well GL 2800 beladingsrobot Werkstuk max gewicht.... [ kg ] .......... 2 x 10 max dia .......... [ mm ] ............. 250 max hoogte .... [ mm ] ............. 200 Stapelen ................................... ja Subspil ...................................... ja Verplaatsing X-as ............... [ mm ] ........... 2800 Z-as ............... [ mm ] ............. 900

YG-1 SPADE DRILL Houders & boorplaten

passend op de meeste systemen

Afmeting lengte .............. [ m ] ............... 2.6 breedte ........... [ m ]................ 1.8 hoogte............. [ m ]................ 3.6 Auto Well Benelux BV Dragonder 9d 5554 GM ....... Valkenswaard Tel: .................040 204 10 29 Fax:................040 204 92 82 E-mail: ....... info@autowell.nl Web: ........... www.autowell.nl

Overige Interface..................... 2 x M-code Plaatsing ............................Zijkant Aanvoerband .. [ m ].......... 3 x 2.3 Afvoerband ..... [ m ].......... 3 x 2.3 Bediening................Touch screen Taal ............................Nederlands

9 houders voor 9.5 tot 114,3 mm range Adapter voor inwendige koeling verkrijgbaar


30 augustus 2016

3

BETROUWBARE PARTNER IN GEBRUIKTE MACHINES TE KOOP AANGEBODEN

TRUMPF CNC LASERSNIJMACHINE TYPE: BOUWJAAR: LASERCAPACITEIT: WERKBEREIK: BESTURING:

l n . a m u r www.b Trumpf tevreden over 3% groei Trumpf heeft in het boekjaar 2015/16, dat op 30 juni is geëindigd, 3 procent meer omzet geboekt. De omzet kwam uit op 2,8 miljard euro. De orderintake lag met eveneens 2,8 miljard euro ongeveer op het niveau van vorig jaar. Het betreft voorlopige cijfers. De definitieve cijfers worden op 19 oktober bekend gemaakt. In een eerste reactie zegt bestuursvoorzitter Nicola Leibinger-Kammüller: “We konden weliswaar niet aanknopen bij de sterke groei van het vorige boekjaar, maar gezien de mondiale omstandigheden stelt het resultaat ons tevreden.” www.nl.trumpf.com

Merford neemt Alrema over Merford Special Doors in Gorinchem, producent van speciale deuren, neemt het Tilburgse Alrema, fabrikant van onder meer deuren voor transformatorruimten, over. Merford zegt met de producten van Alrema architecten en aannemers een compleet aanbod te kunnen doen. “Complete projectontzorging voor hoofdstuk 30 van de Stabu besteksystematiek”, vat algemeen directeur Arjan Ros de voordelen samen. www.merford.nl

VDL bouwt ME-bussen om VDL Bus & Coach verzorgt de ombouw van 256 ME-bussen (Mobiele Eenheid) voor de Nederlandse Politie. De politie heeft wit gekozen als nieuwe exterieurkleur. Deze nieuwe witte ME-busjes vervangen de huidige donkerblauwe voertuigen. Inmiddels zijn er twee voertuigen gepresenteerd, de eerste batch staat gepland voor levering in het najaar van 2016, de laatste bussen worden in 2019 geleverd. www.vdlgroep.com

TRUMATIC L3030 2006 4.000 WATT X 3.000 x Y 1.500 x Z 115 MM BASIS SINUMERIK 840D

Bruma Machines B.V. Edyweg 17 6956 BA Spankeren (nl) Tel. +31 (0)313 49 02 00 Fax +31 (0)313 49 02 01 E-mail info@bruma.nl

Robotize levert slimme productie Hollander Techniek uit Apeldoorn en Machinefabriek Geurtsen uit Deventer zijn een samenwerking aangegaan onder de naam Robotize. De joint venture is het antwoord op de groeiende vraag naar automatisering met meer flexibiliteit en efficiency voor productieomgevingen.

Robotize-salesmanager Erwin Hoeksma. “Wij bieden ‘Smart productivity’. “Niet alleen maar een robot, een machine, vision of een besturingssysteem, maar een integrale verbetering van de productieomgeving, waarmee productiebedrijven steeds beter en slimmer in kunnen spelen op de ontwikkelingen in de markt. Zo zien wij bedrijven waar al wel gebruik gemaakt wordt van een verpakkingsmachine, maar waar de producten nog handmatig in worden ingelegd. Dit kunnen wij met een pick and place robot automatiseren. Daarbij zorgen we ervoor dat deze robot integraal communiceert met het gehele productiepark. Zo is alles afgesteld op elkaar en ontstaat er slimme productie.”

Hollander Techniek is gespecialiseerd in complexe industriële automatisering, elektrotechniek en robotisering. Machinebouwer Geurtsen heeft veel ervaring in engineering en fabricage van speciale machines. Door hun samenwerking in Robotize wordt de kennis en ervaring van meer dan 500 medewerkers gebundeld. “Waar we deze kennis op de juiste manier samenbrengen kunnen we maatwerk bieden om processen Integrale oplossingen nodig slimmer en flexibeler te maken”, stelt Volgens Hoeksma gaan de ontwikke-

lingen in de industriële automatisering hard. “Slimme geautomatiseerde systemen en robots kunnen steeds ingewikkelder productiewerk snel en flexibel uitvoeren. Dat levert ongekende mogelijkheden op om efficiënter te produceren, tegen lagere kosten. Tegelijkertijd groeit de vraag vanuit de markt naar maatwerk in plaats van standaardseries. De technische voorwaarden om productieomgevingen zo efficiënt mogelijk in te richten worden complexer. Dat vergt specialisten die de kennis,

ervaring en faciliteiten in huis hebben om integrale oplossingen te kunnen ontwerpen én uitvoeren.”

Ambities Achter de schermen van Robotize staan professionals klaar om klanten te helpen hun productiepark klaar te maken voor de toekomst. Niet alleen met het ontwerp, de ontwikkeling en realisatie van complexe robotiseringsprojecten, maar ook met service en onderhoud. www.robotize.nl

Toeristische topattractie

Bijeenkomst waterstraalsnijden bij WWD Metaal De Federatie Metaalplaat (FDP) houdt op 14 september samen met machineleverancier Bystronic een bijeenkomst over waterstraalsnijden bij WWD metaal in Nederweert. De aanvang is 13.00 uur. Waterstraalsnijden is een productietechniek die al langer breed zichtbaar is in de maakindustrie. Deze groei zet door omdat deze efficiënte productietechnologie een paar specifieke voordelen biedt. Er is praktisch geen warmte-overdracht door de snijstraal aan het onderdeel. Waterstraalsnijden geeft geen structuurveranderingen in het materiaal, zoals uitharden of microscheuren en heeft een grote bewerkingsnauwkeurigheid en oppervlaktekwaliteit van de snijrand. Omdat

het mogelijk is om met meerdere snijkoppen tegelijk te snijden, heeft de waterstraalsnijmachine een grote output en daardoor lage prijs per product, ten opzichte van het frezen. Gerhard Sautter, specialist bij Bystronic op het gebied van waterstraalsnijden, zal een toelichting geven op de technologie en toepassingsmogelijkheden ervan. De middag wordt verder verzorgd aan de hand van praktijkvoorbeelden bij WWD Metaal en een rondleiding. Ook zal oppervlaktebehandelen met glasparelen mede in de context van RA waarden en food contact, aan de orde komen. Het aantal plaatsen is beperkt. Opgave kan bij de Federatie Metaalplaat. www.fdp.nl

Skyview Attractions is verantwoordelijk voor de realisatie van het zogenaamde ‘Dinnerwheel’ dat door het Limburgse bedrijf Dutch Wheels (onderdeel van achtbaanfabrikant Vekoma) is ontwikkeld.

Met een reuzenrad op De Pier is Den Haag een toeristische topattractie rijker: Europa’s eerste reuzenrad gebouwd boven zee.

Skyview Attractions is verantwoordelijk voor de realisatie van het zogenaamde ‘Dinnerwheel’ dat door het Limburgse bedrijf Dutch Wheels (onderdeel van achtbaanfabrikant Vekoma) is ontwikkeld. Bij de berekening van de constructie door Royal HaskoningDHV is rekening gehouden met de meest extreme weersomstandigheden.

Het ruim veertig meter hoge reuzenrad telt 36 gesloten gondels met airco waaronder één vip-gondel die is voorzien van een glazen bodem. Vanuit het reuzenrad hebben bezoekers een panoramisch uitzicht over zee, strand én de skyline van Den Haag. www.skyviewattractions.com

Puma 4100/5100 series draaimachines

Brimotech blijft groeien Vanwege de gezonde groei met name op de Duitse markt zal Brimotech Solutions per 1 september officieel en exclusief worden vertegenwoordigd door Pneuvatec GU uit Hamburg. Pneuvatec GU is een relatief kleine organisatie waar de juiste kennis betreffende gasveren en dempers grotendeels aanwezig is. Daarnaast zal de technische afdeling van Brimotech geregeld aanwezig zijn 0229in 54 Hamburg 24 85 - info@dormac.nl www.dormac.nl om samen de diverse projecten aan te pakken. www.brimotech.nl

Draaimachines met high power/torque en zware blokgeleiding Met een hoge stabiliteit, hoge prestaties, laag energieverbruik en een hoog gebruiksgemak voor de machinebediener biedt Doosan met de Puma 4100 en 5100, draaimachines met een onovertroffen prijs-/kwaliteitsverhouding in het 15/21” klauwplaat segment! 0229 54 24 85 - info@dormac.nl www.dormac.nl

Solutions for better machining


4

30 augustus 2016

Zicht op veranderingsprocessen in staal Onderzoekers van de TU Delft werpen nieuw licht op veranderingsprocessen in staal, waardoor productie goedkoper kan worden en het makkelijker wordt om de materialen opnieuw te gebruiken bij recyclen. Door verhitting van ijzer kan het van structuur veranderen. Het is één van de manieren om verschillende vormen van staal te krijgen, met verschillende eigenschappen. Dat proces lijkt op de vorming van ijsbloemen:

vanuit een kiempunt verandert de ene ijzerkristalstructuur in de ander, en dat proces breidt zich vanuit zo’n kiempunt verder uit. Dergelijke kiemvorming in materialen heeft de meeste invloed op de uiteindelijke eigenschappen, maar is nog het minst begrepen in de metaalkunde. Over hoe en waar die kiemvorming precies start bijvoorbeeld, is nog weinig bekend. Onderzoekers van de TU Delft werpen daar nu nieuw licht op in hun publicatie ‘Preferential Nucleation

during Polymorphic Transformations’ voor het kiemproces van de overgang niet alleen de productie ingewikkeld in Scientific Reports (Nature) van 3 van ferriet naar austeniet. en vaak kostbaar maakt, maar ook de augustus. recycling. Legeringen Inzicht in het kiemvormingsproces De onderzoekers brachten dit kie- De tot nog toe meest gebruikte ma- biedt hier mogelijk uitkomst. Als je dit mingsproces ‘live’ in beeld door een nier om de eigenschappen van staal kunt sturen, is het in theorie mogelijk staalmonster in een speciaal gemaakt te veranderen is door het toevoegen microstructuren te laten ontstaan die oventje te verhitten tot 1.000 graden, van elementen die invloed hebben het materiaal de gewenste macroscoen het veranderingsproces te volgen op de structuur en daardoor de ei- pische eigenschappen geven, zonder met behulp van röntgenstraling. Ze genschappen van de resulterende toevoeging van andere (zeldzame) brachten zo in kaart welke plekken, staalsoort: legeringen. Legeringen elementen. Delftse materiaalkundige met welke eigenschappen, de meest kunnen bestaan uit meer dan tien Erik Offerman: “Staal moet sterk zijn, waarschijnlijke startpunten waren verschillende soorten elementen, wat maar ook goed vervormbaar, bijvoorbeeld om componenten in de autoindustrie lichter te kunnen maken. Ook in de productie van zogenaamde elektrische stalen voor de kern van transformatoren ben je op zoek naar in de toekomst. specifieke eigenschappen. Wil je in Met de inrichting van extra produc- dat proces het gebruik van legeringstiecapaciteit reageert de laserbouwer elementen terugdringen, dan staat vooral op de gestegen vraag naar fi- het kiemvormingsproces centraal. We berlasers met gering vermogen. In de hebben nu plekken gevonden waar nieuwe assemblagelijn worden uit- een ijzerkristal bij voorkeur kiemt.” sluitend compacte laserbronnen met een lasermodule van 2 kW gebouwd. Simpele basismaterialen Het aantal montageplekken wordt Offerman: “Als je metalen simpeler met de nieuwe lijn met ongeveer 30 kunt maken, dus minder doen met procent verhoogd. Zo kunnen niet al- legeringen, en meer met de microleen de productiecapaciteiten maar structuur, dan kun je de basismateriook maar ook de doorlooptijden voor alen ook simpel houden. Dat maakt de veel gevraagde compacte fiber- productie goedkoper, maar je kunt de lasers met relatief gering vermogen materialen ook makkelijker opnieuw duidelijk worden verbeterd. “Onze gebruiken bij recyclen. Je zou meer laserproductie wordt flexibeler en is met de structuur moeten spelen in daarmee klaar voor de introductie van plaats van te legeren. Een volgende Met de nieuwe lijn voor de productie van fiberlasers neemt het aantal montageplekken bij Rofin met 30 onze nieuwe fiberlaser generatie met stap is om kritische legeringselemenprocent toe. nog krachtiger lasermodules, die we ten te vervangen en het aantal vervolgens principes van lean productie, met of zonder extra opties kunnen nu binnenkort zullen introduceren”, al- schillende legeringselementen en de die nieuwe mogelijkheden opende bij tegelijk en in willekeurige volgorde dus Rofin. concentratie ervan te verlagen door het bouwen van verschillende vermo- worden geproduceerd. Daarmee legde microstructuur te optimaliseren.” gensklassen en laservarianten. Lasers de Rofin de basis voor verdere groei www.rofin.com www.nature.com/articles/srep30860

Rofin breidt capaciteit fiberlaserproductie uit Om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar fiberlasers, breidt Rofin haar productie in Hamburg uit met een nieuwe montagelijn. Fiberlasers hebben zich bewezen als efficiënte en betrouwbare gereedschappen in de industriële productie. Ze worden in de plaat- en buisbewerking vooral ingezet om materiaal te snijden (en ook te lassen) en winnen daarbij steeds meer terrein op de oude vertrouwde CO2-laser. Deze trend bespeurt ook Rofin duidelijk en daarom bouwt de laserproducent er nu een nieuwe montagelijn bij op de productielocatie in Hamburg. Rofin bracht al in 2009 een eigen hoogvermogen fiberlaserbron op de markt. Sindsdien zijn meer dan duizend van deze lasers in het vermogensbereik van 500 tot 8.000 W uitgeleverd. Sinds het voorjaar van 2013 worden deze fiberlasers gebouwd

Uniek in zijn soort: ECO-TUBE.30 VEILIG

LICHT

STERK

HANDIG

EFFICIENT

Manuele magneten

Met zijn 11kg

Levert al 100% grip

Te plaatsen op 75mm

Eén machine

werken zonder

moeiteloos mee

op 3mm staal, plaat

buis en groter.

voor plaat en buis

elektriciteit

te nemen en te

en buis

Zowel binnen- als

zonder gebruik van

buitenzijde

extra accessoires

gebruiken

De ECO-TUBE.30 bespaart je tijd en geld!

Deze unieke kernboormachine met gepatenteerde shallowfield magnetische technologie levert ongeloofelijke grip, al op een stalen plaat van 3 mm. Daarnaast heeft de voet twee afzonderlijke kantelbare magneten die zich perfect op een buis van Ø 75 mm of groter vastgrijpen. De magneten werken zonder stroom, hierdoor gaat alle stroomkracht naar de motor. Dit vergroot de veiligheid bij ongewild stroom verlies.

€ 995,Bestel vandaag óf vraag om een demo Leverbaar vanaf medio juni Bij voorinschrijving gratis borenkit (HCS.KIT)

Euroboor B.V. - t 079 361 49 90 - info@euroboor.com kernboren - kernboortechniek - freestechniek - tapgereedschap - zaagtechniek - slijptechniek - accessoires

www.euroboor.nl

N I EU W !


30 augustus 2016

5

naar de EuroBLECH

Met

Schrijf in op www.metaalnieuws.nl/euroblech NIE

NIE

UW

UW

!

! NIE

Het Nederlandstalige cadcam systeem voor frezen, draaien & draaderoderen

UW

Leadwell CNC draaibank type T-8

Leadwell CNC draaibank type LTC-35CXL

NIE

!

UW

!

Kitamura 5-assig bewerkingscentrum type Mytrunnion

Leadwell CNC draaibank type T-7iM Feeler QM40 met 4de-as Siemens 802D-SL

Bj 2008

Techno-Center FTC 350L met Renishaw touch setter ø 350 x 1.000 mm 4.500 RPM

T 0497-591474

www.techno-center.nl

Mori-Seiki MV45/40 Fanuc 11M besturing

www.edgecam.nl

ultramodern robotlassen

mig/mag en tig snelwisselsysteem | snel | efficiënt | nauwkeurig

www.aalberswico.nl

|

sales@aalberswico.nl

|

tel. +31 318 57 14 11


6

30 augustus 2016

Spantechniek | Normelementen | Bediendelen

ELKE DAG IN DE REGIO

IJZERSTERK

HEINRICH KIPP WERK 0% 10 TIE VA O NN

HEINRICH KIPP WERK is fabrikant van spantechniek, normelementen en bediendelen.

I

Al bijna 100 jaar zijn wij een betrouwbare partner voor de industrie. Wij produceren in Duitsland met een groot machinepark.

VAN Raak Staal Duiven

GARANTSTAAL

VAN Raak Staal oss KIPP NEDERLAND BV

Richard Janssen asten VAN Raak Staal TILBURG

.

.

.

.

Hydraulische dempers (ook in RVS), ook voor extreem zware deuren

Kranenpoot Roermond

WWW.

.NL

UIT VOORRAAD: STAAL - RVS - ALUMiNIUM (ook afhaal balie)

De Hondert Margen 3, 2678 AC De Lier Tel. (0174) 613339 Fax (0174) 613346 e-mail: info@leehove.nl

MultiMove, het nieuwe aandrijfconcept voor schuifdeuren

WWW.

.

Willem Dreeslaan 251 2729 NE Zoetermeer Tel. +31 79 361 12 21 Fax +31 79 361 10 85 info@kippcom.nl www.kippcom.nl

.NL

LASERSNIJWERK.EU BAAS-METAAL.NL

Tel. +31 (0) 168 – 32 53 54 - E-mail: info@mamach.nl

Toeleverancier voor

CNC draai- en freeswerk

Vraag vrijblijvend een offerte aan! Z&B Ziersch & Baltrusch CNC Horizontale Slijpmachine, model ZB 84 CNC

KIJK OOK EENS OP

Max slijp lengte 800 mm Max slijp wijdte 400 mm Slijpsnelheid 1.500 Omw/Min Besturing: Siemens Simatic OP 27

WWW.METAALNIEUWS.NL

WWW.MAMACH.NL

VERGRENDELMAGNETEN tot 6.400N, ook in RVS

WWW.

.NL

54U Media

De uitgever van: editie

8

dinsdag 12 april 2016

1

DE NR. IN BANDZAAGMACHINES

WWW.ZANTECH.NL CADCAM, Calculatie & Onderdelen

Schaar Safan HT cap. 2050 x 4mm

Profielwals Comac 3008PH, 60mm assen Kosmonaut 16 3824 MK Amersfoort Tel. 033 - 4564037 Fax 033 - 4570830 info@ijzeron.nl

Soort Schaar Schaar Schaar Schaar Schaar Schaar Schaar Kantpers Kantpers Kantpers Kantpers Kantpers Kantpers Kantpers Wals Uithoekschaar Profielwals

Merk/Type Darley GS Darley GS Darley GS Darley GS Gasparini CO Safan VS Safan HVS Darley EHP Darley EHP Darley EHP Darley EHP Darley EHP Haco PPM Safan UCK Roundo PS Haco Vari Roundo R5

Omschrijving cap.3100 x 10 mm (Verkocht) cap. 3100 x 16 mm cap. 3100 x 20 mm cap. 4100 x 13 mm Cnc cap.4000 x 4mm Cnc cap. 3000 x 6mm (Verkocht) cap. 3100 x 15 mm (Verkocht cap. 4300 mm x 400 ton Cnc met buighulp cap. 3100 mm x 150 ton Cnc Delem DA51 cap. 2500 mm x 50 ton Cnc Delem DA64 cap. 2500 mm x 50 ton Cnc Delem DA23E cap. 1500 mm x 50 ton Cnc Delem cap. 2000 mm x 40 ton (Verkocht) cap. 3100 mm x 80 ton (Verkocht) cap. 2000 x 6mm cap. 220 x 6mm variabele hoek 48 cm/3, zeer compleet

MACHINES TE KOOP GEVRAAGD!!!

Bj .91 .90 .94 .98 .98 .92 .99 .03 .90 .98 .96 .90 .86 .92 .90 .08

WWW.JANVANDAMTRANSPORT.NL

www.ijzeron.nl

het adres voor al uw metaalbewerkingsmachines.

Het Nederlandstalige cadcam systeem voor frezen, draaien & draaderoderen

www.edgecam.nl

INHOUD Actueel Metaal Bedrijf Opgeleverd Agenda Thema: Hannover Messe Productnieuws Metaal Economie

3 7 9 13 20 22 23

www.promatt.com

3D printen: Ga nu samen aan de slag ‘Ga er nu mee aan de slag’. Dat was de boodschap van de sprekers op het 3D printing congres dat werd gehouden op de slotdag van de TechniShow en de ESEF in Jaarbeurs Utrecht. “3D printen is een kans die het waard is om gegrepen te worden”, zo hield dagvoorzitter Sjef van Gastel de congresgangers voor.

Het onderwerp 3D printen leeft enorm in de maakindustrie. Ondanks het vroege tijdstip (ontbijt vanaf 7.00 uur!) was het congres met meer dan 200 deelnemers een van de best bezochte evenementen tijdens de TechniShow/ESEF. Maar veel ondernemers, decisionmakers, engineers en productiemanagers bij maakbedrijven worstelen met de vraag in welke richting ze het moeten zoeken. En vooral met de vraag waar en hoe ze moeten beginnen. Zowel Sjef van Gastel als de consultants Onno Ponfoort en Hans van Toor van Berenschot gaven het advies om samenwerking te zoeken. “Zoek bijvoorbeeld toenadering tot een van de centres of experience van de hogescholen. Zij kunnen helpen om de eerste stap naar AM te zetten en uitzoeken wat de beste methode voor je is. Bedrijven, studenten en docenten definiëren daar samen projecten die ze gaan uitvoeren om zo te leren. Of koop gewoon een printer en ga daar ‘s avonds in je vrije tijd mee aan de slag. Doe er leuke dingen mee, maar ook moeilijke dingen. Zoek communitys op internet en ga aan de slag met gelijkgestemde vrienden.”

Hij haalde gegevens aan van onderzoeksbureau Gartner, waaruit blijkt dat professioneel 3D printen al in het stadium van volwassenheid is. Op basis daarvan mag worden verwacht dat deze nieuwe productietechniek binnen 2 tot 5 jaar goede kansen zal bieden. “Het is nu dus de tijd daar serieus over na te denken dan wel te starten”, aldus Van Gastel, die werkzaam is bij Fontys Centre of Expertise HTSM Objexlab. Hij belichtte op het congres de stand van de techniek in zowel kunststof als metaal en concludeerde dat 3D printen (of additive manufacturing, AM) een volwaardige productietechniek is voor de metaal. “De kwaliteit is in vergelijking met conventionele technieken nog minder, maar wordt wel steeds beter. Daarbij is gratis vormgevingsvrijheid het grote voordeel van 3D printen.” Lees verder op pagina 3

Speedtwister maakt indruk

Grote stap in ponsen

7E JAARGANG NR. 1 • MAART 2016

print magazine

Informerend en inspirerend over 3D in de industrie

De Mitsubishi eX Fiber lasersnijmachine op de stand van SafanDarley trok veel bekijks.

Nog even nagenieten… De TechniShow is al weer vier weken geleden, maar leverde zoveel nieuws op dat we ook in deze MetaalNieuws graag uitgebreid terugkomen op dit tweejaarlijkse hoogtepunt voor de productietechniek in de Benelux. Om nog even na te genieten …

van machinebouwer SafanDarley, die naast de eigen kantbanken en scharen ook Mitsubishi lasersnijmachines aanbiedt. De Mitsubishi eX Fiber laser, die op de stand in hal 7 veel bekijks trok, is verkocht aan Benier Nederland in Den Bosch, onderdeel van Kaak Group en producent van machines voor de proBijgaande foto is gemaakt op de stand ductie en verwerking van deeg.

Paarse slijpschijven

Industrie 4.0 concreet

Een hoogtepunt bij PB Tools op de Ron van Gompel, directeur/eigenaar Lukas-Erzett presenteerde op de Techni- Op de Hannover Messe (25 tot en met TechniShow was de trochoïdaal frees van Metaalindustrie Vermeulen, rondde Show met de Purple Grain slijpschijven, 29 april) zal dit jaar een recordaantal Speedtwister van Maykestag, die is on- op de TechniShow de aankoop van zijn uitgerust met keramische korrel, echte van maar liefst honderd concrete toederscheiden met een iF design award. nieuwe ponsmachine af. alleskunners voor zware toepassingen. passingen van Industrie 4.0 te zien zijn.

4

9

11

20 g?

Geperforeerd, gaas strekmetaal? Geperforeerd, gaas of of strekmetaal? Wij het altijd altijd op Wij hebben hebben het op voorraad! voorraad! T 075 +31 681 (0)75 68 200 T 821800 E info@kabelzaandam.nl info@kabelzaandam.nl E www.kabelzaandam.nl II www.kabelzaandam.nl

di k no

iban

Draa

www.DRAAIBANKKOPEN.nl

Airconditioning

Nederland maakt inhaalslag AM-research

&

Metaal

Combinatie van wereldklasse! LASERSNIJWERK.EU

METAALBEDRIJF

Topman Dassault Systèmes: echte 3D printrevolutie moet nog komen

BAAS-METAAL.NL BAAS BV

Vervaardigen en bewerken van grote componenten. Wheedwarsweg 4 7471 GG Goor T +31 (0) 547 28 10 00 F +31 (0) 547 27 26 99 E verkoop@bauhuis-ip.nl

IN DEZE EDITIE:

WWW. FRI MACH .NL

Industrial Partner

metaalbewerkingsmachines B.V.

www.bauhuis-ip.nl

WWW.IJZERON.NL

www.widenhorn.nl

print magazine

Fom aluminium zaagmachines

0548-543000

www geran nl

VANHOORNMACHINING.COM

O S S

2 - 2,5 - 3 D lasersnijden + buislasersnijden Ook onder een hoek

3e JAARGANG EDITIE 1 ● MAART 2016

Nr.1

in kernboortechniek t 079 361 49 90 - www.euroboor.nl

ZANTECH

Zie ook pag. 3

a.nl

rum

w.b

ww

E!! LEAS 78 OOK -3354 0168

... als kwaliteit belangrijk is!

www.kernboor.nl

FEPT_adv_90x20.indd 1

www.alf-international.nl

08-02-2010 08:58:27

straalmachines richtmachines ontbraammachines bandschuurmachines polijstmachines www.hevami.nl Tel: +31(0)413376602

DE FANTASIE VAN TRUMPF KENT GEEN GRENZEN - WORDT SOFTWARE BELANGRIJKER DAN HARDWARE? – NIEUW MERK FIBERLASERS: BODOR - ALLE TRENDS IN BEELD OP DE TECHNISHOW - SAFANDARLEY: OPLOSSINGEN ‘Á LA CARTE’ - GUIDED TOURS: SLIMME SOFTWARE EN SLIMME MACHINES - SNEL CAD-FILES BINNENHALEN ONLINE OFFERTES VOOR SNIJDEN EN KANTEN - VIRTUELE WATERJET 3D TOUR - LANGBANDSCHUURMACHINES MET LAGE INSTAPKOSTEN - GETON ZET ERMAK IN VOOR HOOGWAARDIG RVS WERK

Update: 3D metaalprinten in de productie

3D geprinte matrijs katalysator voor meer spuitgietwerk

Bezoek ons op TIV Hardenberg 6, 7 en 8 september 2016 Hal 5, stand 505


30 augustus 2016

www.garfield.nl

T +31 (10) 238 28 88 E schiedam@garfield.nl

aluminium

rVS

Sendzimir

aluzink

Koper

messing

Brons

Service Center

garfiEld, mEEr dan aluminium...

Biesheuvel opent nieuwe distributiecentrum Het nieuwe distributiecentrum van Biesheuvel Techniek in Venlo wordt op 29 september officieel geopend. De industrieel distributeur ontvangt dan de hele dag klanten op een beurs die bij het nieuwe DC wordt gehouden, waarbij zo’n 40 tot 50 leveranciers aanwezig zullen zijn om hun producten te tonen. Een rondleiding door het nieuwe DC maakt deel uit van het dagprogramma. Op een toplocatie aan de A67 in Venlo is 20 miljoen euro geïnvesteerd in het distributiecentrum om Biesheuvel Techniek in staat te stellen haar technische dienst- en engineering-klanten in de OEM/Machinebouw in Nederland en België (waar de organisatie

Rohaco in Nieuwegein is al sinds eind 2000 partner van ABB Robotics met een focus op logistieke totaal- oplossingen. “Onze klanten willen graag een ‘single point of contact’ voor de totale robotinstallatie”, zegt Hans Eil, directeur van Rohaco. “Deze rol willen en kunnen wij goed invullen. Het Service Level Agreement met ABB Robotics is als een extra slot op de deur. Wij zorgen voor de eerste lijnsupport en bij eventuele incidenten kunnen we terugvallen op de expertise van ABB Robotics.” “Een logistieke totaaloplossing bestaat natuurlijk uit veel meer dan alleen een robot”, vervolgt Steven Akkerman, service manager van Rohaco. “En onze service is er steeds meer op gericht preventief stilstand te voorkomen. Dit betekent dat we proactief onze klanten benaderen en preventief onderhoud uitvoeren op de gehele robotinstallatie.” Tijn van Pelt, sales engineer bij ABB

Nivora Groep neemt Dynobend over

Dag en nacht in touw voor uw

seriematig afbramen en aanschuinen? Metaal en poedercoat bedrijf

in Polen

plaatwerk jd in i t l A rijf! bed

op maat!

Overkampsweg 26 | 8102 PH Raalte Tel.: 0572 - 36 26 00 | Fax: 0572 - 36 22 98

PERSONALIA

btshop.nl) wordt nu uitgebreid van 35.000 naar 80.000 industriële artikelen. De ruimte, waar artikelen met moderne rollerbanensystemen naar de mens komen, is vergroot van 5.500 naar 12.000 vierkante meter. Het nieuwe pand herbergt een moderne industriële 4.0 werkomgeving, waar Raymond van Turnhout geeft namens Tuwi uitleg over snijtechniek aan deelnemers aan de Guided duurzaam wordt gewerkt. Tours Plaatwerking tijdens de TechniShow. Begin juli nam CEO Meino Noordenbos namens Biesheuvel symbolisch de Tuwi - Raymond van Turnhout, oudsleutel in ontvangst. Het voltallige Bies- directeur en eigenaar van Tuwi, is op heuvel Techniek logistiek-verhuisteam 1 juli gestopt met werken. Tuwi in was aanwezig en blij met de sleutel Winterswijk is leverancier van metaalvan directeur en bouwer Adriaan Mo- bewerkingsmachines, vooral voor de Meino Noordenbos (links), CEO Biesheuvel Techniek, ontving begin juli symbolisch de sleutel voor het lenschot van HVBM, dat eigenaar en plaatverwerkende industrie. Van Turnnieuwe DC van Adriaan Molenschot van HVBM. verhuurder is van het nieuwe DC. hout begon de samenwerking met actief is onder de namen D’hont en optimaal te bedienen. zijn broer Erik bij Tuwi in januari 1980. D’hont/Mano) de komende jaren De voorraad (ook voor de webshop www.biesheuveltechniek.nl Tot november 2010 fungeerde hij als directeur/eigenaar, sindsdien als directeur Automatisering Projecten. Zijn broer nam in 2002 afscheid. Na 36 jaar heeft Raymond van Turnhout besloten dat het genoeg is geweest. Het was zijn wens om af te zien van een afscheid op zijn werk, in welke Dynobend in Haaksbergen, leverancier de technische mogelijkheden en ken- vorm dan ook. “Eenieder die als toevan oplossingen voor het koud vervor- nis verruimd. leverancier of klant met de heer Van men van buis, draad en profielen, is Turnhout en Tuwi zaken heeft gedaan overgenomen door de Nivora Groep. Vier Nederlandse merken wordt hiervoor hartelijk bedankt”, Dennis Scholten, die aanblijft als alge- De Nivora groep omvat nu vier voor- zegt Tuwi in een kort persbericht. meen directeur van Dynobend, zegt: aanstaande Nederlandse merken me- www.tuwi.nl “Nivora kan ons de kennis en financi- taalbewerkingsmachines: SafanDarële steun geven om een enorme sprong ley (machines voor plaatbewerking), IHC - Topman Bram Roelse vertrekt voorwaarts te maken bij de ontwikkeling Bewo Cutting Systems (zaagmachi- per 1 september bij scheepsbouwer van onze producten en oplossingen.” nes), Style CNC Machines (draai- en IHC. De exacte reden van zijn vertrek freesbanken) en Dynobend. Nivora wordt niet bekend gemaakt. Dave Dynobend is sinds 1988 specialist in Holding beschouwt de acquisitie van Vander Heyde is door de Raad van het leveren van precisieoplossingen Dynobend als een belangrijke bijdrage Commissarissen benoemd als opop het gebied van het buigen (koud bij de waarde van de algehele groep volger van Roelse. Vander Heyde bevervormen) van buis, draad en profiel. van bedrijven. De groep heeft nu fa- kleedt sinds 2011 de functie van CFO Middels slimme software binnen de brieken in Lochem, Eijsden, Waalwijk, en is goed bekend met IHC. buig- en omvormtechnologie, alsme- Bunschoten en Haaksbergen en ves- www.royalihc.com V.l.n.r. Tijn van Pelt (sales engineer ABB), Hans Eil de eigen ontwerp en fabricage van ge- tigingen in Duitsland, Engeland, Tsje(directeur Rohaco) en Steven Akkerman (service reedschappen, is een compleet gam- chië, Taiwan, USA en Zweden. Met Tebunus - Etienne Genefaas, direcengineer Rohaco). ma voorhanden. Bedieningsgemak, de overname van Dynobend heeft de teur-eigenaar van de Tebunus groep maximale vrijheden en een attractief groep meer dan 350 medewerkers in Ursem, heeft de dagelijkse leiding Robotics, geeft aan dat het SLA op- design zijn de unieke eigenschappen in Nederland, welke gezamenlijk een per 1 juli overgedragen aan zijn dochgesteld is om Rohaco hierin volledig voor zowel de standaard buigmachines omzet genereren van meer dan 65 ter Mieke. Tebunus is een specialist in te ondersteunen. Het gaat hier met als ook voor de turn-key oplossingen. miljoen euro. het buigen van buizen in alle buigbaname om de beschikbaarheid van De disciplines engineering, mechanica, re materialen. Het metaalbedrijf kan mensen, materialen en middelen op software en de interactie tussen mens www.nivora.nl koolstof- en roestvaste, (geslepen/gedie momenten dat Rohaco dat wenst. en machine zijn de krachten van Dyno- www.dynobend.com polijste) staalsoorten, koper, aluminiwww.rohaco.com bend. In de zoektocht naar innovatieve um en exotische soorten verwerken. www.abb.com oplossingen, worden de grenzen van www.tebunus.nl

Samenwerking uitgebreid Rohaco Industrial Handling en ABB Robotics hebben hun samenwerking uitgebreid met service-activiteiten en geformaliseerd met een Service Level Agreement.

7

Voor meer informatie kom dan naar onze website Of stuur een e-mail naar polen@2handle.pl

DISSELHORST ME TA A L www.disselhorstmetaal.nl

...SNE en FBM aanschuinmachines De SNE bevelmachine heeft een klembereik van 8 mm tot 76 mm. De beitelkop biedt plaats voor drie verschillende wisselplaathouders. De FBM bevelmachine is semiautomatisch. Met één druk op het voetpedaal wordt de bewerkingscyclus uitgevoerd. Klemmen, ijlgang, bewerken, enz.

Th. WORTELBOER B.V.

Sluisweg 9, 6582 AG Heumen tel. (024) 358 65 14, fax (024) 358 70 79

www.2handle.pl

www.wortelboer.ws


8

30 augustus 2016

Vervaardigen en bewerken van grote componenten.

Industrial Partner www.bauhuis-ip.nl

FREZEN 6000mm x 2100mm / DRAAIEN ø 1950mm x 1250mm lang Wheedwarsweg 4 7471 GG Goor T +31 (0) 547 28 10 00 F +31 (0) 547 27 26 99 E verkoop@bauhuis-ip.nl

Brandveiligheid

In combinatie met optimale toegankelijkheid

 Betrouwbare rook-

 Ruim assortiment deurhoudmagneten

en warmtemelders

en ankerplaten

Óók voor uw complete

Luchtleidingsysteem van Transair en/of Prevost

 Deuraandrijvingen voor (brand)schuifen draaideuren

 Ook voor explosiegevaarlijke(ATEX)

Hoogstraat 393 – 397a 5654 ND E indhoven 040 251 81 29 www.tmg-eindhoven.nl

omgevingen leverbaar

 Vrijloopdeurdrangers, brandveiligheid met een optimale toegankelijkheid Energieweg 11 8304 AJ Emmeloord T +31 (0)527 613456 F +31 (0)527 698420 E-mail: info@dictator.nl of bezoek onze website: www.dictator.nl

LASERSNIJWERK.EU BAAS-METAAL.NL

Innovatie in nevelfiltratie WWW.MACHINE.NL In-en verkoop van metaalbewerkingsmachines

TE KOOP GEVRAAGD !!! Heeft u machines overtollig of inruil door aanschaf van nieuwe machine ???

BIED ZE ONS AAN !!! Dormatec Aircleaners met innovatief voorfilter

Bespaar 300 E per unit met Dormatec Air Cleaners

Breeuwhamer 25, 1648 HG De Goorn, tel. +31 (0)229 542 485 - www.dormatec.eu

Dormatec Aircleaners zijn geoptimaliseerd met innovatief voorfilter, drukmeters en energiezuinige motoren. Het voorfilter kan eenvoudig worden verwijderd en dankzij de goede reinigbare eigenschappen kan dit element keer op keer worden hergebruikt. Door deze innovatie zijn enorme besparingen mogelijk op operationele kosten!!. Meer weten? Bel Dormatec!

Emco Mat-17D draaibank, Kaltenbach KKS-400 340x700mm, zaagmachine 8500 euro 4250 euro

Machines te koop gevraagd ! Keetels Machines BV, Voltaweg 17 Schijndel, 073-5478769, info@keetels.nl Voor het sluiten, opvangen, begrenzen of vastzetten van uw deuren

WWW.

.NL


30 augustus 2016

9

Machinefabriek Van der Waal maakt effciencyslag Machinefabriek Van der Waal heeft als eerste in Nederland een Doosan Puma 5100LYB met een Siemens besturing aangeschaft. Deze machine vereenvoudigt onder andere het produceren van assen met relatief grote spiebanen. Deze machine met een maximale draaidiameter van 550 mm, een lengte van 2020 mm en een y-as slag van 150 mm (+/-75 mm) levert een groot efficiencyvoordeel op doordat een draaien freesbewerking in één opspanning kunnen worden uitgevoerd. De machinefabriek in Krimpen aan de Lek is eigendom van de broers Richard, Frank en Gerard van der Waal. Alle drie zijn ze opgegroeid in dit bedrijf, dat eind jaren tachtig door hun vader is opgericht. “Een man met ondernemerschap in de aderen en twee rechterhanden”, zegt Richard. Enkele jaren geleden hebben de broers het bedrijf van hun vader overgenomen. Van der Waal is sterk in machinaal verspanende bewerkingen. Het machinepark in de moderne bedrijfshal

telt zo’n vijftien machines; vooral CNC draai-, frees- en kotterbanken. Hier kunnen werkstukken worden gedraaid met een diameter vanaf 20 mm tot 1600 mm en een lengte van 8000 mm, met een gewicht tot maximaal 20 ton. Kotteren/frezen gaat tot maximaal 15 ton en maximale afmetingen van ± 2x3 meter. Groter kan vaak ook maar is afhankelijk van het werkstuk. Machinefabriek van der Waal bewerkt en levert complete machinecomponenten, van enkelstuks tot grote series voor alle takken van de metaalindustrie, zoals: scheepsbouw, sluizen, on- en offshore, grijpers, apparatenbouw, heimachines, kranenbouw, betonindustrie, bruggen en chemische industrie. Er worden uiteenlopende projecten uitgevoerd, voor zowel binnen als ver buiten de Krimpenerwaard.

chines die elkaar goed aanvullen en opereren op een behoorlijk hoog niveau, waarbij we kennis en vakmanschap koppelen aan veel creativiteit. Met een slimme mix van ervaring en jong enthousiasme bieden wij innovatieve oplossingen. Daarbij zijn we niet voor één gat te vangen. Als een klant belt met een order die de volgende dag klaar moet zijn, dan lukt dat negen van de tien keer. Dat moet wel, want we zitten deels ook in het reparatiewerk. Toch is die snelheid voor het werk, met de afmetingen die wij doen, vrij bijzonder.” De hoofdmoot van het werk bestaat echter uit orders die zo’n twee à drie weken in beslag nemen. Opnieuw Frank: “Onze klantenkring waardeert het erg dat wij meedenken. Het gebeurt regelmatig dat we mee mogen denken bij aanvang van een project. Daarbij letten wij vooral op de maakKort en snel schakelen baarheid en hoe een en ander wellicht “Onze kracht is dat we kort en snel beter en goedkoper zou kunnen. Dat kunnen schakelen”, zegt Frank. “We is misschien wel onze grootste kracht.” hebben een grote diversiteit aan ma-

Investeren op gevoel

Draai- en freesbewerkingen kunnen in één opspanning worden uitgevoerd.

De uitgever in de metaal

Het investeren in nieuwe machines doen de broers vooral op gevoel en ervaring. “Je moet inspelen op de markt en dat doe je op gevoel”, aldus Richard. “We investeren in machines waarvan we denken: daarmee kunnen we onze producten beter, sneller en makkelijker maken, waardoor we onze klanten beter kunnen bedienen met een hoogwaardig product voor een acceptabele prijs. Voor dit laatste baseren we ons op de ervaring die we hebben opgedaan in het verleden in combinatie met de ervaringen die we hebben met de machines die we al

De nieuwe machine is de vierde Puma draaimachine in het machinepark van Machinefabriek Van de Waal en alweer de twaalfde machine voor Van der Waal uit de stal van Dormac.

hebben staan.” Machinefabriek Van der Waal beschikte al over een grotere draaibank met een Y-as en ondervond de grote voordelen daarvan: werkstukken kunnen hierop voor het grootste gedeelte in één keer worden bewerkt, zonder dat ze moeten worden verplaatst naar een andere machine. Maar regelmatig werden op die grote draaibank werkstukken bewerkt, die daarvoor eigenlijk te klein waren. Daarom is de behoefte ontstaan aan een wat kleinere draaibank met Y-as. Dat is de Doosan Puma 5100LYB geworden, een machine uit de nieuwe Puma 5100 serie. Deze is geleverd door Dormac CNC Solutions. De relatie tussen Van der Waal en Dormac bestaat al sinds de beginjaren van het bedrijf, toen er nog uitsluitend met conventionele machines werd gewerkt. De nieuwe machine is de vierde Puma draaimachine in het machinepark en alweer de twaalfde machine voor Van der Waal uit de stal van Dormac.

Door de y-as met een slag van 150 mm als extra functie is deze Puma 5100 LYB in staat om over het hart van een werkstuk heen te werken. Verder is de draaibank voorzien van een zelf centrerende hydraulische bril. Door deze kenmerken is de machine - tevens uitgerust met een Dormatec Air Cleaner en een hogedrukpomp tot 70 bar - in staat om bepaalde werkstukken compleet klaar te maken. “We hebben deze machine onder andere aangeschaft om spiebanen nauwkeurig op maat en meerdere spiebanen onder verschillende hoeken te kunnen frezen. Naast het kunnen frezen van spiebanen is de Puma 5100 ook uitermate geschikt voor het bewerken van werkstukken met radiale en/ of axiale gaten of vlakken. We maken met deze machine een mooie efficiencyslag.” www.mfvanderwaal.nl www.dormaccncsolutions.nl

‘n Stralend resultaat! low carbon steelshot

straalmiddelreiniging

print magazine

Spiebanen frezen

geknipt verenstaaldraad

RVS steelgrit

RVS steelshot

Informerend en inspirerend over 3D in de industrie

Prinsenweide 26 7317 BB APELDOORN 055-3601060

54U Media www.54umedia.nl info@54umedia.nl

www.magistor.nl


van de plaatbewerking 10

30 augustus 2016

Dinsdag 25 oktober gaat

met een luxe touringcar naar de EuroBLECH 2016 Gaat u met ons mee? Lees verder op pagina 16


30 augustus 2016

Dormer Pramet zet vol in op online presentatie Ooit beschikte Dormer Pramet voor al haar gereedschappen over een Excelbestandje met maximaal 10 kolommen informatie. Dat was voldoende voor ERP systemen en het drukken van catalogi. Nu zijn er voor elk van de 22.000 producten wel 300 kolommen beschikbaar. Noodzakelijk om goed gevonden te worden door Google. General Manager Hans van Steenis is ervan overtuigd dat dit hét issue voor de komende jaren wordt: “Iedere snipper informatie moet makkelijk beschikbaar zijn.” Want het koopgedrag in de business to business markt verandert in rap tempo. Na de consument oriënteert ook de zakelijke inkoper zich voor zijn aankopen hoofdzakelijk op internet. “Dat geldt ook voor de gebruikers van gereedschappen”, zegt Van Steenis. “Dus moet op internet alles over onze producten goed vindbaar zijn.” En daarom heeft Dormer Pramet haar online presentatie aangepast. Of, zoals Van Steenis het noemt: “We versterken onze distributiestrategie.”

Centraal magazijn

Hans van Steenis constateert dat ook de zakelijke inkoper zich voor zijn aankopen vooral op internet oriënteert. “Dat geldt ook voor de gebruikers van gereedschappen. Dus moet op internet alles over onze producten goed vindbaar zijn.”

alle gereedschappen op voorraad liggen om door heel Europa te worden verspreid. “In de jaren negentig was dat revolutionair, maar tegenwoordig is een centraal magazijn niet meer bijzonder. Want de concurrentie heeft de distributie ook op orde.”

Inlogmuur verdwenen Bij die distributie wordt internet straks allesoverheersend. En hoewel Dormer Pramet al 50 procent van haar verkopen online via webshops en EDI-koppelingen realiseert, liet de aanwezigheid op internet toch te wensen over. Van Steenis: “We waren zelf onvoldoende vindbaar via Google, en dat gold nog sterker via onze distributeurs.”

Dormer Pramet heeft wel een corporate webshop, maar die zit achter een inlogmuur. En alles wat daar achter zit, ziet Google niet. Bij de lokale Nederlandse website is de inlog nu dus verdwenen. Want alles is er op gericht dat de producten makkelijk vindbaar zijn voor iedere willekeurige gebruiker die gereedschappen zoekt, teneinde zo veel mogelijk leads te genereren voor de distributeurs. Informatie is daarbij de sleutel. Daarom heeft Dormer Pramet nu wel 300 klommen informatie over elk gereedschap. Zo heeft iedere distributeur een ruime keuze om die informatie op zijn website te zetten die voor zijn klanten het meest interessant is. Ook bij de nieuwe internetstrategie

Actuele webshop Van zijn vele bezoeken aan de distributeurs heeft Van Steenis geleerd dat ze allemaal moeite hebben hun webshop actueel te houden. Daarom draagt Dormer Pramet hen nu alles aan wat het maar kan. Uiteraard alle technische details. Maar de informatievoorziening gaat verder. Zo worden er ook gericht artikelen geschreven op de vragen die de binnen- en buitendienst dagelijks krijgen. Daarin komen de oplossingen aan bod die Dormer Pramet daarvoor presenteert. Inzicht in marktbehoefte Het klikgedrag van al die gereedschappengebruikers levert tevens een schat aan informatie op. “Ons inzicht in de marktbehoefte wordt veel groter”, weet Van Steenis. “Als we weten waar mensen op zoeken, kunnen we daar gericht nieuwe producten op ontwikkelen. Onze distributeurs zit-

ten niet altijd te wachten op nieuwe producten, maar nu kunnen we hen uitleggen dat we ze introduceren omdat de markt er naar zoekt. We kunnen ook veel meer feitelijke informatie verstrekken aan onze distributeurs, waardoor ze hun assortiment beter kunnen inrichten.”

3D animaties De internetpresentatie van Dormer Pramet zal zich steeds verder ontwikkelen: “Nu we er mee bezig zijn, ontdekken we pas wat de mogelijkheden zijn. We kijken dagelijks hoe we de informatie gaan presenteren. Bij alles denken we na hoe het in de webshop komt en welke naam we het geven. Steeds stellen we ons de vraag: welke conclusie trekt de gebruiker als hij onze spullen ziet in de webshop. We hebben inmiddels al Youtube filmpjes en een chatfunctie operationeel en de wensenlijst met andere functionaliteiten groeit gestaag. We zien ook dat het beeldmateriaal dat we hadden voor onze catalogus niet toereikend is. Daarom zijn we nu aan het kijken naar apparatuur waarmee we foto’s en tegelijk 3D animaties kunnen maken.” Voor Van Steenis staat vast dat dit de toekomst is: “Je moet als leverancier in de industrie een internetstrategie hebben. Heb je die niet dan is het heel lastig om met de tijd mee te gaan. Want ons koopgedrag verandert gewoon.” www.dormerpramet.nl

GEMAKKELIJK LASERGESNEDEN BUIS EN PLAAT ONLINE

Distributie is altijd een sterk punt geweest van Dormer Pramet. De fabrikant en specialist van gereedschappen als spiraalboren, draadsnijgereedschappen, frezen, ruimers, verzinkers en wisselplaatgereedschappen voor draaien, frezen boren en kotteren heeft hierbij altijd samengewerkt met distributeurs. Een sterke troef daarbij was het centrale magazijn in Schiedam, waar – nog steeds -

blijft Dormer Pramet vol overtuiging samenwerken met de distributeurs. Het winkelmandje met gereedschappen die de bezoeker van de webshop bestelt gaat naar de distributeur van zijn keuze en die handelt de order af. Van Steenis beschouwt dat allereerst als een morele plicht: “Omdat we mede door hen groot zijn geworden. Maar buiten dat bieden distributeurs ook veel voordelen: door hun brede assortiment komen zij bij klanten die kiezen voor één leverancier die alle producten kan leveren. Daar komen wij zelden. Daarbij bieden distributeurs uitgekiende logistieke oplossingen.”

11

SNIJDEN IS EENVOUDIG, KWALITEIT & BETROUWBAARHEID EEN KUNST.


12

30 augustus 2016

Vier in Eén.

Metal working machines

Met de gepatenteerde compenserende 4-klauwplaat

T! ORLA A O D T E M NU OOK

Compenserend centrisch spannen van alle vormen.

De nieuwe standaard.

info@spantech.nl • +31 (0)40 2300222 • www.spantech.nl

SNEL EN EENVOUDIG EEN ONLINE OFFERTE AANVRAGEN DOET U VIA LASERSNIJWERK.EU ONDER ANDERE DOOR DE STERKE AUTOMATISERING VAN ONZE WERKVOORBEREIDING KUNNEN WIJ ZEER CONCURRERENDE PRIJZEN EN KORTE LEVERTIJDEN BIEDEN. OFFERTES KUNNEN VIA DE KNOP “ORDER” WORDEN OVERGEZET NAAR ONS ERP PAKKET. BENT U DAARNAAST OP ZOEK NAAR EEN ERVAREN PARTNER DIE NAAST LASERSNIJDEN OOK UW ENGINEERING, PLAAT- EN LICHT CONSTRUCTIEWERK KAN DOEN DAN ZIJN WIJ DE BETROUWBARE PARTNER. METAALBEDRIJF

BAAS-METAAL.NL

BAAS BV LASERSNIJWERK.EU


30 augustus 2016

AGENDA 6, 7 en 8 september TIV

Technische Industriële vakbeurs Evenementenhal Hardenberg Info: 0523-289898 www.evenementenhal.nl/tiv

13 t/m 17 september AMB

Internationale vakbeurs voor metaalbewerking Messe Stuttgart (D) Info: +49 711 18560-0 www.messe-stuttgart.de/amb/

28 en 29 september Kunststoffen 2016

Vakbeurs voor professionals in de kunststofindustrie Koningshof, Veldhoven Info: 040-2969922 www.kunststoffenbeurs.nl

3-7 oktober

Week van de Oppervlaktetechnologie Event op het gebied van oppervlaktetechnologie in de Benelux Diverse locaties Info: 030–6300390 www.vereniging-ion.nl

4-6 oktober

Surface en Oppervlaktetechnologiecongres Vakbeurs en congres Brabanthallen Den Bosch Info: 073-6293939 www.surfacevakbeurs.nl

11 en 12 oktober Technology for heath

Vakbeurs rondom ontwikkeling van medical devices Congrescentrum 1931, Den Bosch Info: 040-2969922 www.technologyforhealth.nl

12 en 13 oktober

Emmen Economic Industrial Event Event rond industrie en innovatie Atlas Theater en Wildlands Adventure Zoo Emmen Info: 0591–635000 www.eeie.nl

13 oktober Lijmen 2016

Themabijeenkomst over lijmtechniek Beekse Bergen, Hilvarenbeek Info: 040–2969934 www.lijm-event.nl

25-29 oktober Euroblech

Internationale vakbeurs voor plaatbewerking Beursterrein Hannover (D) Info: +44 (0)1727 814 400 www.euroblech.com

Uw open dag in de Metaalnieuws-agenda? Mail de gegevens naar redactie@metaalnieuws.nl

13

METAVAK showt volledig productieproces In totaal zeven bedrijven werken mee aan het speciale demoplein op METAVAK in Evenementenhal Gorinchem. Op dit plein wordt een machine in werking gezet om zo het volledige productieproces van a tot z te demonstreren. DMG Mori, Hagoort, LCMC, Harry Hersbach Tools, Renishaw, BMO Automation en MetaalNieuws nemen deel aan het demoplein, terwijl ThyssenKrupp de materialen levert. Naast de machine die in werking wordt gezet, geven experts aan bezoekers continu uitleg over het productieproces. “Dit is een kwalitatief en interactief onderdeel van de vakbeurs. We zijn enorm blij dat deze bedrijven hun medewerking hebben toegezegd”, laat Daniëlle Wild namens Evenementenhal weten.

Daarbij speelt de vakbeurs in op de laatste ontwikkelingen, want de metaalindustrie is volop in beweging. Mechanisering en automatisering is steeds belangrijker in de Nederlandse metaalsector. Door de handen in één te slaan wordt er gewerkt aan nieuwe technologieën voor slimme, snelle en flexibele metaalproductie. Op METAVAK presenteren leveranciers van metaalbewerkingsmachines, gereedschappen en andere producten/diensten waar de hedendaagse metaalproductie om vraagt. Er zijn tijdens deze vakbeurs veel professionals uit de branche aanwezig. Van eindgebruikers, het MKB tot grote multinationals. Dit jaar vindt METAVAK gelijktijdig plaats met NIL Verbindingsweek. Deze tweejaarlijkse combinatie zorgt voor ruim 10.000 brancheprofes-

Op het speciale demoplein wordt het volledige productieproces van a tot z gedemonstreerd.

sionals en meer dan 200 exposanten Gorinchem. Belangstellenden kunnen onder één dak. METAVAK vindt plaats op een stand boeken via www.evenemen1, 2 en 3 november in Evenementenhal tenhal.nl/metavak.

PKM biedt diverse trainingen aan PKM biedt in september weer diverse trainingen aan. Deze hebben betrekking op tal van aspecten van ondernemen in metaal, zoals leidinggeven, de machinerichtlijn, ISO 9001: 2015 en certificering NEN-EN 1090. Een kort overzicht.

en hoger kader, zoals afdelingschefs, managers en directieleden. De training ‘Leidinggeven voor het Middenkader’ is op 8 en 15 september in Nieuwegein. ‘Coachend Leidinggeven’ staat gepland op 22 en 29 september.

Voor beginnende en meer ervaren leidinggevenden organiseert PKM twee trainingen van elk twee dagen. ‘Leidinggeven voor het Middenkader’ is vooral bedoeld voor productieleiders, werkplaatschefs en voormannen, die hun vaardigheden willen aanleren of verbeteren. ‘Coachend Leidinggeven’ is voor meer ervaren leidinggevenden in het midden-

De eveneens twedaaage training ‘Bent u goed op de hoogte van de Machinerichtlijn?’ leert de deelnemer in twee dagen hoe hij door toepassing van (geharmoniseerde) normen kan voldoen aan de essentiële eisen van de Machinerichtlijn. Ook krijgt de Laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG) en de EMCrichtlijn (2004/108/EG) aandacht. De training is bedoeld voor iedereen die di-

Derde editie Lijm-event Op 13 oktober vindt de derde editie van het Lijm-event plaats. Dit keer in de Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Tijdens dit jaarlijkse event rond industriële lijmen komt de hele keten bij elkaar. Productontwerpers, constructeurs en engineers kunnen gericht met hun vraagstuk bij de verschillende experts terecht. In een kennisintensief lezingenprogramma worden zowel de technische aspecten als de praktische applicaties van lijmoplossingen geëtaleerd. Steeds vaker wordt gekozen voor industriële lijmen als de beste oplossing voor complexe ontwerpen. Wanneer het nu gaat om hele grote aantallen of juist om enkelstuks; kennis van het lijmproces is cruciaal. Er is zorgvuldige afstemming nodig van product-

ontwerp, lijmkeuze en proces. Tijdens Lijmen 2016 is er ruime aandacht voor deze lijmtrends, het integreren van het lijmproces in bestaande productieprocessen, verlijmen van materialen zoals siliconen, composieten en aluminium, dunne lijmverbindingen, testen en certificering. www.lijm-event.nl

rect of indirect betrokken is bij het productontwerp en/of de besluitvorming daaromtrent. De eerstvolgende training is op 7 en 14 september in Nieuwegein. De vraag ‘Wat moet ik nu aanpassen om aan de nieuwe ISO 9001 te voldoen?’ staat op 13 september centraal tijdens een informatieve workshop over de nieuwe ISO 9001: 2015. In een middag/avond wordt verteld wat de belangrijkste veranderingen zijn ten opzichte van de oude norm. De deelnemer krijgt uitleg wat er met een analyse van risico's en kansen wordt bedoeld en hoe men dat als bedrijf aanpakt. Tevens organiseert PKM op 21 september weer een training ‘Interne Audits certificering NENEN 1090’. In slechts 1 dag leren de deelnemers hoe ze zelf kunn e n

checken of hun managementsysteem volgens de regels is ingevoerd en voldoet aan de wettelijke bepalingen. Inschrijving is online mogelijk op de website van PKM. Hier is ook uitgebreidere informatie over de inhoud van de trainingen te vinden. www.pkmadviesmetaal.nl


14

30 augustus 2016

Forse groei NTS door overname van Norma Norma wordt onderdeel van de NTSGroup. Hiermee ontstaat een groep van toeleverende bedrijven in de hightech industrie met wereldwijd 1.500 medewerkers en een jaarlijkse omzet van circa 210 miljoen euro. Norma blijft onder eigen naam opereren. Frank Biemans gaat als CEO van Norma rechtstreeks rapporteren aan de raad van bestuur van NTS-Group.

Norma (400 medewerkers) heeft als hightech toeleverancier ruime kennis en ervaring op het gebied van mechanische precisiebewerkingen en de samenstelling van ultraprecisie modules. Daarnaast beschikt Norma ook over kennis op het gebied van value engineering. Het bedrijf opereert vanuit drie vestigingen: Hengelo, Drachten en Doetinchem.

Marc Hendrikse, CEO van NTS: “De kerncompetenties van Norma op het gebied van precisie verspanen zijn zeer complementair aan die van NTS. Bovendien passen de culturen van beide bedrijven goed bij elkaar. Met Norma in onze groep vormen we een krachtig en ambitieus bedrijf dat qua grootte, internationale positie en totale portfolio van kennis en kunde een optimale eerstelijns toeleverancier is voor machinebouwers in de hightech industrie. De overname van Norma past daarmee perfect in onze strategie om onze klanten op een steeds hoger niveau te ondersteunen bij het ontwikkelen, het maken en het assembleren van systemen, modules en componenten.”

Frank Biemans, CEO van Norma: “Door de krachten te bundelen met NTS, zowel voor productie als engineering, komen we tegemoet aan de wens van veel klanten. Deze klanten willen met grotere partijen zaken doen, die hen meer kunnen ontzor- Met een inspanlengte tot 1.250 mm gen, en die grotere projecten aankun- en een maximale draaglast van 250 kg nen.” per zijde kan een breed spectrum van werkstukken op de installatie verwerkt Stan Oude Mulders, meerderheids- worden. De installatie is uitgerust met aandeelhouder van Norma: “Wij be- de nieuwe Qirox QRH-280 lasrobot, schouwen deze stap als een logisch welke speciaal voor de Cloos comvervolg van onze succesvolle strate- pactcellen is ontwikkeld. De compacte gie in de afgelopen jaren. Wij kennen robot is snel en hoog dynamisch, wat NTS heel lang en we hebben ook al zorgt voor gereduceerde productieintensief samengewerkt. Onze bedrij- tijden. De integratie van de kabels in ven passen heel goed bij elkaar om- het grondraam en de positie van de dat er overduidelijke synergie is. We lasmachine en Qirox Controller buiten

zijn blij onderdeel van dit familiebedrijf te worden .” De transactie wordt naar verwachting gecompleteerd in het derde kwar-

Compacte lascel Cloos voor kleine werkstukken Met de nieuwe Qirox compactcel QRCC-4.1 biedt Cloos een ‘Ready to weld’ systeem met talrijke nieuwe mogelijkheden. De robotcel beschikt over een 2-stations-manipulator met verticale wissel en verticale draaibeweging. Terwijl op het ene station wordt gelast, kan het andere opnieuw worden geladen.

efficiënter kanten en knippen Neem contact met ons op voor een persoonlijke afspraak

kantbanken: in één keer goed • Uniek diktemeetsysteem • Automatische parameteraanpassing • Verkrijgbaar voor verschillende afmetingen en tonnages

knipmachines: onverwoestbaar • Hoge knipsnelheid • Diverse hooghoudinrichtingen • Verkrijgbaar in NC/CNC-uitvoering, met vele opties

taal van 2016, nadat gebruikelijke gingsautoriteiten. voorwaarden zijn vervuld, waaronder waar vereist afronding van de con- www.nts-group.nl centratiemelding bij de mededin- www.norma-groep.nl

De Qirox compactcel biedt nieuwe mogelijkheden om kleine onderdelen efficiënt geautomatiseerd te lassen.

de behuizing vergemakkelijken service en onderhoud van de nieuwe cel. Daar bovenop biedt de compactcel maximale productie-flexibiliteit gezien de modulaire opbouw die op elk moment individuele uitbreidingen en upgrades mogelijk maakt. Cloos biedt een omvangrijk palet aan compacte robotcellen, waarmee elk werkstuk op rendabele wijze gelast kan worden. Ze hebben weinig plaats nodig en kunnen eenvoudig in elke pro-

ductie geïntegreerd worden, doordat ze elektrisch en mechanisch compleet vooraf geïnstalleerd zijn. Van sensoren tot besturing is elke compactcel een op maat gemaakte eenheid met perfect op elkaar afgestemde componenten. Alle robots en manipulatoren werken synchroon. Dit geeft uitstekende lasresultaten, reduceert wachttijden en versnelt de totale procesafloop. www.cloos.de

Teesing officiële leverancier voor Thales Thales Nederland heeft Teesing gekozen als officiële leverancier voor de komende vijf jaar voor alle slangen, slang assemblages, koppelingen, koelsystemen en test en integratie diensten. Teesing kreeg deze internationale status door te voldoen aan strenge eisen in leverbetrouwbaarheid, certificering, documentatie, engineering advies, prijs en kwaliteit. Elk kwartaal wordt Teesing geëvalueerd op deze eisen als onderdeel van het Thales value sourcing program. Het recentelijk toegevoegde test- en integratiedeel in het officiële leverancierscontract betekent dat Teesing klaar is om Thales NL

wereldwijd te ondersteunen met producten of hulp, 24 uur per dag. Voor toekomstige ontwikkeling is afgesproken te beginnen met co-engineering, wat betekent dat Teesing Engineering betrokken wordt bij het begin van alle nieuwe ontwikkelingen en participeert in het Thales development team. Thales Nederland ontwikkelt, produceert en integreert complexe hightech systemen voor de defensie-, transport- en veiligheidsindustrie zoals radar, command & control, OV chipkaart, communicatiesystemen en cybersecurity. www.teesing.nl

Hydraflex naar nieuwe plek Na veertig jaar gaat technische handelsonderneming Hydraflex de oude vertrouwde locatie in Kathagen (Vaesrade) verlaten. Eind dit jaar neemt de Limburgse organisatie haar intrek in een nieuw pand op bedrijventerrein De Horsel in Nuth. “Een bewuste keuze”, legt eigenaar en directeur Léon Beumers uit. “Het nieuwe pand, dat momenteel gebouwd wordt, beschikt over een groter vloeroppervlak waardoor wij ons beter kunnen presenteren en efficiënter kunnen werken. Daarbij zijn we door de centrale ligging goed bereikbaar voor klanten.” Hydraflex bedient de industriële en food sector, de installatie- en land-

bouwwereld, grondverzet-, aannemers- en recreatiebedrijven en de particuliere markt met een divers productassortiment bestaande uit pompen, slangen, koppelingen, compressoren, hogedrukreinigers en gereedschappen in alle denkbare soorten en maten. Het bedrijf beschikt over een werkplaats voor technische reparaties, heeft een eigen storingsdienst en is inzetbaar voor zwembad- en vijveronderhoud. Daarnaast levert de organisatie persoonlijke beschermingsmiddelen en verkoopt en installeert zij brandblusapparatuur waarvoor dankzij de NCP-certificering ook de verplichte jaarlijkse controles kunnen worden uitgevoerd. www.hydraflex.nl


30 augustus 2016

15

Grote productiehal Osse Group voor vliegwielsystemen De Osse Equipment Manufacturing Group heeft op het terrein van Machinefabriek Boessenkool in Almelo een nieuwe productiehal in gebruik genomen. In deze 50 meter lange, 30 meter brede en 16 meter hoge hal zullen met name vliegwielen en andere onderdelen worden gefabriceerd, die nodig zijn om een systeem te laten werken waarmee energie kan worden opgeslagen en dat tevens kan functioneren als een ‘peakshaving’ systeem om variaties in energieproductie op te vangen.

nieuwe systeem dat in de hal van de OEM Group gemaakt gaat worden kan grote vermogens (tot 1 MegaWatt) energie opnemen en terug leveren. Dat wil zeggen: per vliegwiel circa 20% van het vermogen van een moderne utilitaire windmolen. De opgeslagen energie kan in één keer worden ontladen of gedurende langere tijd met een capaciteit van 30 kWh. Grotere producenten van wind en/of zonne-energie, zoals de energiemaatschappijen, en grote energie gebruikende productieplants in heel Europa zijn bijzonder De winning van duurzame energie uit geïnteresseerd voor afname van het bijvoorbeeld zonnewarmte en wind- peakshaving en opslagsysteem. energie neemt hand over hand toe. Opslag van die energie voor later ge- Equipment bruik is vaak nog een probleem. Het De hal is uitgerust met state of the

Pontus zet belangrijke stap richting vliegtuigindustrie

art productiemachinerie. Zoals een FAT proefstand (Factory Acceptance Testen) voor de vliegwielsystemen. Verder een grote Hankook carrouseldraaibank type VTC 40/55 met een draaidiameter van 5,5 meter, een draaihoogte van 3 meter en een productgewicht van 60 ton. En uiteraard de nodige bovenloopkranen om de producten door de productie routing te kunnen loodsen: twee kranen van 30 ton, samen goed voor 60 ton hijscapaciteit. Daarnaast is de hal voorzien van assemblageplekken om de vliegwielsystemen efficiënt en gecontroleerd in serie te kunnen bouwen.

Eigen peakshaving systeem De eigen productie heeft een nogal grillige energiebehoefte. Daarom is hiervoor uiteraard een eigen vliegwielsysteem geplaatst. Dat drukt de kosten voor energieconsumptie aanzienlijk. Tegelijk is daarmee voorzien in een operationeel demonstratiemodel, want zien is geloven. Geïnteresseerde bedrijven met een grillige energieconsumptie zijn dus welkom om de mogelijkheden van het systeem te komen bekijken in de praktijk en de toepassing ervan in hun situatie te bespreken met de specialisten van S4 Manufacturing, onder welke naam de systemen gebouwd worden. De productie in de nieuwe hal is begin augustus gestart. In september zal de nieuwe aanwinst helemaal voltooid zijn, dus inclusief inpandige kantoorruimen en algehele afwerking.

Thomas Heukeler, trotse winnaar van de Boessenkoolprijs 2016

Banen voor het oprapen… “Voor afgestudeerden van het Pius X College in Almelo liggen de banen voor het oprapen.” Dat zei Eelco Osse, CEO van Machinefabriek Boessenkool, bij de uitreiking van de jaarlijkse Boessenkoolprijs. Deze prijs voor de beste studenten van de opleiding Metaal en Elektro van het Pius X College werd dit jaar voor de 47ste keer uitgereikt.

nementen als de Junior Vakkanjers wedstrijden, laswedstrijden en Skills Talent Overijssel. Dit jaar was het extra moeilijk de juiste kandidaat voor de Boessenkoolprijs te vinden. Veel is immers in teamverband gerealiseerd. De prijs gaat echter reglementair altijd naar een persoon. Die is tenslotte toch gevonden in de persoon van Thomas Heukeler; hij presteerde individueel al vanaf de 3e klas op zowel de bèta alsook op de alfa vakken steeds op een niveau hoger dan zijn studiegenoten. Thomas ontving een oorkonde en een goed gevulde gereedschapskist passend bij zijn vakgebied.

Osse onderbouwde zijn stelling met het feit dat de economie weer aantrekt en dat toekomstige vakkrachten broodnodig zijn. De studenten van het Pius hebben de afgelopen tijd bovendien laten zien dat ze een team van young professionals zijn: ze leverden topprestaties bij eve- www.boessenkool.com

www.oem-group.com Geert Wubben tekent namens Pontus Heattreatment het contract, waarmee toetreding tot de markt van de vliegtuigindustrie in beeld komt.

Pontus HeatTreatment heeft een belangrijke stap gezet om te mogen leveren aan de vliegtuigindustrie. De Marshall Group uit Cambridge (UK) heeft toegezegd Pontus en ook PM Aerotec te gaan ondersteunen. Een verklaring hiertoe is getekend tijdens de International Airshow in Farnborough. Marshall is reeds langere tijd een belangrijke klant voor PM Aerotec. Het bedrijf uit Hengelo kan door een samenwerking aan te gaan met het Enschedese Pontus haar afzet vergroten bij de Engelse vliegtuigmodulebouwer. Voor Pontus kunnen de gevolgen nog veel groter zijn. Directeur Geert Wubben voorspelt dat zijn bedrijf door toetreding tot deze markt in enkele jaren kan verdubbelen. Hiervoor moet Pontus wel voldoen aan vergaande kwaliteitseisen van Nadcap, een internationale norm voor specialisten in de vliegtuigindustrie.

CNC DRAAIBANKEN TAKISAWA, OMG, CHEVALIER

Door de steun die Marshall nu heeft toegezegd op het gebied van trainingen en expertise, kan Pontus aan die eisen gaan voldoen. “Deze kwalificatie is extreem belangrijk voor de ontwikkeling van Pontus als bedrijf, maar ook voor de vliegtuigindustrie in Twente”, aldus Wubben. Herman Lüth, CEO van PM Aerotec, voegt daar aan toe: “Voor ons is het belangrijk om gekwalificeerde leveranciers zoals Pontus in de buurt te hebben. Dit houdt de communicatie eenvoudig waardoor wij de belangrijke spelers in de vliegtuigindustrie goed kunnen bedienen.” Eind dit jaar moet de kwalificatie afgerond zijn, waarna de bedrijven onderdelen zullen gaan leveren voor het nieuwe militaire vliegtuig van Boeing. Onlangs tekende Pontus ook al een belangrijke samenwerkingsovereenkomst met HP Valves. www.pontus.nl

CARROUSELDRAAIBANKEN HNK, WELE

VERT. BEWERKINGSCENTRA QUASER, CHEVALIER, WELE

HOR. BEWERKINGSCENTRA NIIGATA, QUASER

BEDFREESMACHINES PARPAS, OMV

www.anma-tech.nl

de juiste technologie

PORTAAL BEW. CENTRA WELE, PARPAS

KOTTERBANKEN PAMA, PARPAS, HNK, WELE

AnMa Tech is verhuisd naar een nieuw over een enorme verhuurvoorraad gebedrijfspand in Mill. reedschappen voor het monteren en demonteren van boutverbindingen. De verhuurvoorraad omvat tientallen momentsleutels met krachten variërend van 170 tot 41.000 Nm, alsmede pneumatisch en elektrisch aangedreven pompen voor de aansturing van deze momentsleutels en de bijbehorende accessoires zoals doppen, slangen en tegenhoudsleutels.

Het verkoopprogramma van EVOLENT voor iedere toepassing

AnMa Tech is verhuisd De begane grond is volledig ingericht voor het uitvoeren van onderhoud, merkonafhankelijke reparaties en kalibraties. Op de eerste verdieping zijn de kantoren en de vergaderruimte gehuisvest. Niet alleen verkoopt AnMaTech als boltingspecialist hydraulische torquegereedschappen van TorsionX via haar agentennetwerk in Europa, ook beschikken ze in Mill

Een uitzonderlijke verhouding van prijs en kwaliteit

VLAKSLIJPMACHINES CHEVALIER Flevolaan 23 1382JX Weesp Nederland Telefoon:

(+31) 0294450540

Website: www.evolent.nl E-mail adres: info@evolent.nl

ADV-EvolentNovember.indd 1

www.evolent.nl 16-11-2015 15:49:30


16

30 augustus 2016

Met MetaalNieuws naar de Euroblech Van 25 tot en met 29 oktober wordt in Hannover (D) weer de Euroblech gehouden. Dit is de grootste vakbeurs voor plaatbewerking ter wereld. De jongste trends en ontwikkelingen zijn hier te zien. MetaalNieuws heeft voor haar lezers een geweldige aanbieding: wij organiseren op dinsdag 25 oktober een eendaagse reis per luxe touringcar naar de Euroblech. Deelname aan deze trip en toegang tot de beurs zijn gratis voor MetaalNieuwslezers met een professionele belangstelling voor plaatbewerking. U kunt zich hiervoor nu opgeven!

De Euroblech is de grootste vakbeurs voor plaatbewerking ter wereld.

EuroBLECH 2016

wikkelingen gaande, nu de productieprocessen en de mogelijkheden van internet steeds nadrukkelijker aan elkaar worden geknoopt. De digitalisering van de productie is in gang gezet en dat biedt grote mogelijkheden om flexibel en betrouwbaar te produceren, doorlooptijden te verkorten en de kwaliteit van producten te vergroten. De productie wordt steeds verder geautomatiseerd, nu machines, gereedschappen en producten met elkaar gaan communiceren en digitale gegevensuitwisseling tussen alle partijen in de productieketens normaal wordt. Zo kunnen plaatbeZoals in de hele maakindustrie, zijn werkers steeds beter inspelen op de ook in de plaatbewerking grote ont- ontwikkelingen waarmee zij allemaal worden geconfronteerd: klanten die steeds hogere eisen stellen ten aanzien van productkwaliteit en levertijden en series die steeds kleiner en gevarieerder worden.

De volgende generatie van de plaatbewerking

24e internationale Technologiebeurs voor Plaatverwerking 3D-print Eindproducten, onderdelen, constructies Buigen Delen, snijden Flexibele plaatbewerking Dataverwerking CAD/CAM/CIM-systemen Machine onderdelen Composieten Bewerken van buizen en profielen Onderzoek en ontwikkeling Oppervlaktebehandeling Procescontrole, kwaliteitscontrole Plaatwerk, Buizen, Profielen Handling Verbinden, lassen Bedrijfs- en magazijnuitrusting Gereedschappen Veiligheid op de werkvloer

25 – 29 OKTOBER 2016 HANNOVER www.euroblech.com Organisator: Mack Brooks Exhibitions Ltd

Vroeg uit de veren Als u met ons meereist, moet u wel vroeg uit de veren. We vertrekken vroeg in de ochtend, zodat we op tijd in Hannover zijn en u de hele dag op de Euroblech kunt doorbrengen.

Vertrek Er zijn twee opstapplaatsen. De eerste is bij schaats- en zwemcomplex De Scheg in Deventer. Hier vertrekt de bus om 7.00 uur. De tweede opstapplaats is bij het kantoor van Trumpf Nederland in Hengelo. Daar is het vertrek om 7.45 uur.

Aankomst De bus arriveert tussen 10.30-11.00 in Hannover.

Beursprogramma

Van 11.00-12.00 uur bent u te gast op de stand van Trumpf. Na ontvangst met koffie, krijgt u hier een korte Als er één beurs is, die laat zien wat rondleiding en aansluitend een lunchde ontwikkelingen op dit gebied zijn, pakket aangeboden. dan is het wel de Euroblech. Alle fabrikanten zijn hier present met hun Vervolgens is er van 12.00- 17.00 uur machines, systemen en complete een vrije middag besteding. Iedereen oplossingen voor moderne produc- is vrij om te gaan en staan waar hij tieprocessen. Zij showen live de wil. U heeft alle gelegenheid om exnieuwste lasersnijmachines, plasma- posanten te bezoeken die voor u insnijders, waterjets, ponsmachines, teressant zijn. kantbanken, persen, walsen, lasapparatuur, apparatuur voor oppervlak- Terugreis tebehandeling etcetera. Maar ook tal De beurs duurt tot 18.00 uur. Om van handling- en opslagsystemen. En 18.15 uur gaat de bus weer terug naar natuurlijk de nieuwste software om Hengelo en Deventer. het maximale rendement uit deze apOpgave paratuur te halen. U kunt zich opgeven voor deelname MetaalNieuws biedt u de gelegenheid aan deze Euroblech-reis via de webom deze internationale vakbeurs gra- site van Metaalnieuws. tis te bezoeken. Iedereen die profes- www.metaalnieuws.nl/euroblech sioneel met plaatbewerking bezig is kan van dit aanbod gebruik maken: Deelname is zoals gezegd geheel leden van het managementteam, be- gratis. Wel zullen wij een bedrag van drijfsleiders, maar ook werkvoorbe- 75 euro in rekening brengen aan reiders, werkplaatschefs en operators mensen die zich wel hebben opgegeven, maar niet komen opdagen. die machines bedienen.

Spaanse waterjets maken maken Britse tanks TCI Cutting uit Valencia heeft twee nieuwe overeenkomsten getekend met giganten uit de militaire en luchtvaartindustrie. Concreet heeft het bedrijf een speciale waterjet snijmachine ontwikkeld voor General Dynamics, waarmee de Ajax tanks voor het Britse leger zullen worden geproduceerd. Een vergelijkbare waterjet op maat is ontwikkeld voor de Turkse vliegtuigbouwer TAI. Het Britse ministerie van Defensie heeft bij General Dynamics een order geplaatst van 589 tanks, ter waarde van 3,5 miljard pond, zo’n 4,8 miljard euro. De order betekent een significante workload voor de twee Spaanse fabrieken van Santa Bárbara Sistemas, een dochter van General Dynamics. De machine van TCI Cutting wordt geïnstalleerd in Trubia (Oviedo) waar de Ajax tanks worden gebouwd. De eerste honderd worden in Spanje gebouwd, waarna de productie zal worden verplaatst naar Wales. De precisie snijtechnologie met waterjet ontwikkeld door TCI wordt reeds gebruikt voor de productie van

Airbus vliegtuigen en schepen van Navantia, de Spaanse marktleider in de scheepsbouwsector. De machines van het bedrijf uit Valencia maken gebruik van een waterjet met een snelheid van meer dan driemaal de geluidssnelheid, dankzij de conversie van een druk van meer dan zesduizend bar in kinetische energie. Daarbij worden er afhankelijk van de toepassing 3D snijkoppen toegepast. Al deze eigenschappen maken het mogelijk delen te bewerken met maximale precisie en zonder fouten, cruciale voorwaarden voor zowel de luchtvaart als de militaire industrie. Sinds 2007 levert TCI Cutting precisie snijmachines die gebruikmaken van waterjet, laser en plasmatechnologie. In de Benelux worden de machines van TCI geleverd door Landré. De watersnijmachines die TCI gaat leveren aan beide opdrachtgevers, zijn afgeleid van de BPH 30, die TCI op de Euroblech zal presenteren. www.tcicutting.com/en/ www.landre.nl


30 augustus 2016

Onderzoek naar hergebruik staal in staalbouwketen Avans Hogeschool gaat in het project ‘Hoger op de Ladder’ samen met een aantal MKB-ondernemingen onderzoeken hoe het hergebruik van staal in de staalbouw kan worden gestimuleerd. Het project start komend najaar en heeft een looptijd van 2 jaar. ‘Hoger op de ladder’ is een van de drie projecten waarvoor onderzoekers van Avans in totaal 850.000 euro financiering hebben binnengehaald. Dit geld betreft zogeheten RAAK-MKB-financieringen van het nationaal regieorgaan praktijkgericht onderzoek SIA. Doel is kennisopbouw, meer kennisuitwisseling en het innovatief vermogen van MKB-ondernemingen vergroten.

Ketenbenadering ‘Hoger op de Ladder’ is een onderzoek van het lectoraat Sustainable Strategy and Innovation dat hergebruik van

staal in de staalbouwketen moet stimuleren. Lector Jan Jurriëns leidt het project samen met associate lector Han van Son. Hergebruik van staal zet de ‘gevangen energie’ in gebruikte grondstoffen, verbruikte brandstof en ingezette arbeid telkens opnieuw in. Dat verbruikt dus minder nieuwe energie dan recycling en levert daardoor minder milieudruk op. Om hergebruik beter mogelijk te maken moeten verschillende drempels overwonnen worden. De verschillende ketenpartners denken nu nog te veel vanuit hun eigen doelen en niet vanuit een ketenbenadering van circulariteit. De uitgangspunten van circulariteit passen niet goed in de huidige inkoopstrategieën. En het businessmodel voor de keten en verdienmodel voor de bedrijven voor circulair ontwerp is nog onduidelijk en onzeker. Om deze drempels te overwinnen

COLUMN

WBSO-subsidie iets voor jou? Dat zou zo maar kunnen!

voert het Expertisecentrum Sustainable Business van Avans Hogeschool onderzoek uit in samenwerking met de projectpartners. Dat zijn twaalf bedrijven in de staalbouwketen, waarvan twee grootbedrijven, TU Delft, de Vereniging Bouwen met Staal en de Koninklijke Metaalunie. Naast ‘Hoger op de Ladder’ is ook aan de projecten ‘BioKleur’ en ‘SEPAC’ van Avans Hogeschool financiering toegekend. BioKleur doet onderzoek naar biobased kleurstoffen voor verpakkingsmaterialen. Het SEPAC-project moet MKB-ondernemers praktisch inzicht verschaffen in de technische en economische haalbaarheid van het produceren en toepassen van flexibele zonnefolies in composiet en kunststof halffabricaten. www.avans.nl

Eerste HDN gecertificeerde lassers beschikbaar De eerste lassers binnen de voedingsmiddelenindustrie zijn onlangs HDN gecertificeerd. De cursisten zijn getoetst op vakmanschap op het gebied van een hygiënische las en het werken met de HDN methodiek. In de voedingsmiddelenindustrie worden hoge eisen gesteld aan de hygiëne van de machines. Een goede las heeft veel invloed op deze hygiëne. Een verkeerde las kan een machine en daarmee het voedingsmiddel vervuilen. De HDN methodiek biedt een uniforme en eenvoudige werkwijze om een las goed en hygiënisch te leggen. Tijdens de eerste lasopleiding kwam zowel theorie als praktijk van deze methodiek aan bod. De cursisten werden op beide onderdelen getoetst. De praktijktoets werd beoordeeld door het Nederlands Instituut voor Lastechniek, de theorietoets door HDN. Aan de eerste lasopleiding namen

Je hebt als ondernemer in de metaalindustrie vast weleens gehoord van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk. Deze wet, beter bekend als de WBSO, is er voor ondernemers die in eigen beheer technisch nieuwe producten, processen of programmatuur ontwikkelen. Ondernemers die gebruikmaken van deze regeling, kunnen zo de loonkosten en andere kosten en uitgaven voor ontwikkelwerkzaamheden verlagen. Door deze voordelen stijgt de populariteit van de WBSO nog steeds onder ondernemers. In 2015 vroegen circa 23.000 bedrijven, waaronder 3.580 startende bedrijven en 470 zelfstandigen, WBSO aan voor hun innovatieplannen. Ik hoor je al denken: is deze regeling dan niets voor mijn onderneming? Mijn antwoord daarop is: dat zou zomaar kunnen! Aan de hand van een praktijkvoorbeeld zal ik een beeld proberen te schetsen van de laagdrempeligheid en mogelijkheden binnen de WBSO regeling. Begin 2015 kwam ik in contact met een vrouwelijke ondernemer. Zij had een watersnijbedrijf opgericht, was groeiende en geïnteresseerd in subsidiemogelijkheden. Haar doel was duidelijk: zo veel mogelijk ruimte maken voor vrouwen in de techniek en een optimaal vrouwvriendelijke werkomgeving creëren. Na de subsidiemogelijkheden met betrekking tot haar doelen te hebben besproken, vroeg ik haar om een rondleiding door de werkplaats. Bij de watersnijmachine vertelde ze dat door het abrasief snijden veel zand achterbleef in de bak onder de watersnijder. Het reinigen van het systeem kostte haar eens in de paar maanden een aantal werkdagen. Haar voornemen was in eigen beheer een filtersysteem te ontwikkelen, om tijdens de productie het zand en het water af te voeren en te filteren. Na enig doorvragen bleek dat zij nog in de beginfase van deze ontwikkeling zat en er verschillende technische uitdagingen bestonden om tot een volledig operationeel systeem te komen. Zonder dat zij met deze intentie het gesprek was ingegaan, leende dit project zich uitstekend voor de WBSO. Er werd immers met eigen mensen, voor eigen technisch risico een oplossing ontwikkeld voor haar probleem. Met behulp van onze expertise in het formuleren en schrijven van de aanvraag heeft zij uiteindelijk een goedkeuring op haar WBSO aanvraag ontvangen. Dit voordeel heeft haar geholpen een werkend prototype te ontwikkelen. Heb jij als ondernemer een soortgelijk idee of wil je het eens geheel vrijblijvend over subsidiekansen voor jouw onderneming hebben, neem dan contact met mij op.

Rogier Teunissen Boonstoppel Subsidie Advies rogier@boonstoppel.org

Tijdens de lasopleiding kwam zowel theorie als praktijk van de HDN methodiek aan bod.

acht cursisten deel. De geslaagden zijn: Wesley Kroot en Raimondo Riitano (Flowfirm), Dave Groeneboer en Koen van Keulen (Smink Orbital welding), Frank Rops en Bob van Ven-

rooij (T&T RVS Service) en Rick Josemanders en Ben Klaver (D&W Process Technology). www.hdn4food.com

De uitgever

ULTRA PRECISIEREINIGING VAN KLEIN TOT GROOT

in de metaal

print magazine

Informerend en inspirerend over 3D in de industrie

Gladsaxe 19, 7327 JZ Apeldoorn Prinsenweide 26 7317 BB APELDOORN 055-3601060

17

54U Media www.54umedia.nl info@54umedia.nl

E-mail: info@gibac.nl Tel. +31(0)55 54 13 586

WWW.GIBAC.NL


18

30 augustus 2016

Dinsdag 25 oktober gaat

met een luxe touringcar naar de EuroBLECH 2016 Gaat u met ons mee? www.metaalnieuws.nl/euroblech

TIV KOPPELT JE WERELD SAMENWERKING ALS AANDRIJFKRACHT VOOR STERKE MAAKINDUSTRIE

DE WEEK VOOR LASSEN, LIJMEN EN SNIJDEN

6, 7 & 8 september 2016

25, 26 & 27 oktober 2016

1, 2 & 3 november 2016

13.00 - 21.00 uur

13.00 - 21.00 uur

13.00 - 21.00 uur

Evenementenhal Hardenberg

Evenementenhal Venray

Evenementenhal Gorinchem

WILT U AAN DEZE VAKBEURZEN DEELNEMEN? EVENEMENTENHAL.NL/TECHNIEK

ENGINEERING materials

ENGINEERING materials

new INDUSTRIES

new INDUSTRIES

IJZERSTERK IN DE METAALBRANCHE

TAKING YOUR TECHNOLOGY TO THE NEXT STEP!

FIT FOR THE FUTURE

1, 2 & 3 november 2016

6, 7 & 8 december 2016

6, 7 & 8 december 2016

13.00 - 21.00 uur

10.00 - 18.00 uur

10.00 - 18.00 uur

Evenementenhal Gorinchem

Evenementenhal Gorinchem

Evenementenhal Gorinchem

Graag tot ziens in Hardenberg, Venray en Gorinchem!


30 augustus 2016

19

Boonstoppel Subsidie Advies, uw partner in subsidies: •

Brengt gratis alle subsidiemogelijkheden in kaart

Risicoloze dienstverlening (No cure – No pay)

Full service dienstverlening in het subsidieproces, van aanvraag tot laatste uitbetaling

Klepperheide 29

Geeft advies in vermindering van de administratieve lasten

Postbus 139

Proactieve houding en persoonlijke benadering

6650 AC Druten Tel 0487 - 51 33 30

Wilt u meer weten over subsidiekansen voor uw organisatie en onze dienstverlening? Wij komen vrijblijvend bij u langs om dit toe te lichten.

Door de talrijke overheidssubsidies om innovatie in techniek te stimuleren, boeken wij veel succes met klanten in de metaalindustrie!

Mob 06 - 54 27 34 43 www.boonstoppel.org

Yaskawa scoort met innovaties op Automatica Een nieuwe serie handlingsrobots met een nieuwe compacte besturing, PLC bestuurde robots, een nieuwe collaboratieve robot, nieuwe oplossingen voor puntlassen en een prototype van een nieuwe mobiele robot; Yaskawa heeft eind juni op de Automatica in München een flink aantal innovaties laten zien. De tweejaarlijkse grootste robotica beurs van Europa werd allereerst aangegrepen voor de lancering van de GPserie handlingsrobots. De nieuwe GP7 en GP8 modellen werden gedemonstreerd, met een draagvermogen van respectievelijk 7 en 8 kg. Deze robots worden gekenmerkt door een ‘cleanline’ ontwerp met een standaard beschermingsgraad van IP67. Ze zijn daarmee geschikt voor gebruik in handling

en andere automatiseringstaken, ook in moeilijker omgevingen. De robots van de GP-serie worden bestuurd met de controller YRC1000, die ook nieuw is. Deze compacte controller maakt integratie in processen en systemen gemakkelijker, heeft uitgebreide interfacemogelijkheden voor aansturing vanuit PLC en PC systemen en is daarmee volledig voorbereid voor Industry 4.0. Yaskawa toonde ook een praktijkvoorbeeld van Motologix, aansturing van robots vanuit een PLC. Hiermee wordt het eenvoudiger robots te integreren in systemen en productielijnen, en neemt het gebruiksgemak voor de operator aanzienlijk toe. Motologix is beschikbaar voor het eigen VIPA platform, maar ook voor Siemens, Rockwell en B&R. Met de nieuwe collaborative HC10 ro-

bot liet Yaskawa zien ook mee te gaan met de ontwikkelingen op het gebied van mens-robot samenwerking. Deze nieuwe robot is ook voorzien van de nieuwe YRC1000 robotbesturing.

Puntlasoplossing Er werd tevens een innovatieve puntlasoplossing getoond met cyclustijdbesparende draaitafel, nieuwe 7-assige puntlasrobot VS100 en eigen servo gestuurde puntlastangen. Het ontwerp is zo compact dat deze cel 40 procent minder plaats inneemt dan een vergelijkbare cel. Als toekomstvisie toonde Yaskawa een mobiel systeem voor machinebe- De puntlasoplossing is zo compact dat deze 40 procent minder plaats inneemt dan een vergelijkbare cel. lading, ontwikkeld in samenwerking met ClearPath in de Verenigde Staten. demonstreerde een automatisch trans- Motoman MH12 handlingrobot. De volledig geïntegreerde oplossing portsysteem van Clearpath met een www.yaskawa.eu.com

Nieuwe generatie CNC-besturing Hypertherm Hypertherm lanceert het nieuwe CNCplatform Edge Connect. Deze nieuwe generatie numerieke besturing bevat een aantal verbeteringen op het gebied van gebruikersgemak, betrouwbaarheid en aanpasbare prestatie. Zo zit op dit nieuwe platform onder meer de nieuwste versie van Hypertherms Phoenix-software gecombineerd met SureCut-technologie voor groot gebruikersgemak en consistente prestaties bij snijtoepassingen. Eveneens nieuw is de bedieningsconsole op basis van software en ingebouwde PLC-functie genaamd PLC Connect, die meer aanpassingen aan een snijmachine mogelijk maakt tegen minder kosten. Ook is Edge Connect uitgerust met Edge Connect bevat een aantal verbeteringen op het gebied van gebruikersgemak, betrouwbaarheid en op Enhanced CNC gebaseerde nesting aanpasbare prestatie. voor gemakkelijk programmeren door

de operator met SureCut-resultaten via ProNest CNC. Tot slot zijn er drie nieuwe, moderne hardware-opties die de prestatie verbeteren, het gewicht verlagen en de betrouwbaarheid vergroten. “Onze klanten wilden meer functionaliteit in hun snijmachines geïntegreerd hebben, in combinatie met onze ingebouwde expertise. Edge Connect levert precies dat aan de hand van onze nieuwe softwareapplicaties die worden uitgevoerd op dit nieuwe hardwareplatform”, aldus Nathan Pascarella, CNC Product Marketing Manager voor Hypertherm, fabrikant van plasma-, laseren waterstraalsnijsystemen. “Daarnaast biedt Edge Connect grotere flexibiliteit voor machine-operators met ProNest CNC, een functie die mogelijk maakt dat SureCut-resultaten snel en efficiënt worden geprogrammeerd vanaf

de touchscreen-interface. Het is een geweldige aanvulling op onze offline CAM-software en biedt een oplossing als offline CAM-programmering wellicht niet beschikbaar is.” Het aanpassen van de snijmachines is verder verbeterd door snelle en eenvoudige installatie door middel van een EtherCAT-communicatieplatform en softwareconfiguratie op maat, met ruimte voor 12 assen via een online configurator. Het hardwareplatform is de basis en softwarekeuzes zorgen ervoor dat elke Edge Connect kan worden ingesteld voor verschillende snijtoepassingen. Bovendien kunnen producenten van snijmachines hun eigen bedieningsconsoles en hulpprogramma's ontwikkelen met behulp van de Soft Op Con API en PLC Connect. www.hypertherm.com

Ervaar hoe online bestellen nu nog completer is! Uniek in Nederland! mijn.cromvoir tse.nl

Nu ook buislasersnijden direct online calculeren en bestellen

Mijn.Cromvoirtse.nl

Stuur Dxf of 3D Step

Offerte in minuten

Uploaden en bestellen

Productie volledig geautomatiseerd

Snelle levering door heel Nederland

· Handel · Zaagwerk · Lasersnijden · Plasmasnijden · Autogeensnijden · Kanten

· Ontbr amen · Trommelen · Kantje breken · Tappen · Souvereinen · Buislasersnijden

al Alle diensten in één porta Laarakkerweg 18 5061 JR Oisterwijk T. 013 – 523 20 00 F. 013 – 523 20 01 info@decromvoirtse.nl www.decromvoirtse.nl

Laser, plasma en autogeen snijden • Kanten • Buislaser snijden • Zagen • Oppervlakte behandeling • Knippen


20

30 augustus 2016

Wat hebben kaas en metalen gietstukken gemeen? Op het eerste oog lijkt metalen gietwerk in niets op kaas. Toch hebben ze één ding gemeen: namelijk dat er insluitingen, zoals onbedoelde luchtbellen, kunnen ontstaan. Met 3D röntgen zijn deze al tijdens het productieproces op te sporen. TNO heeft voor de kaasindustrie met succes een industriële 3D X-ray scanner ontwikkeld voor de kwaliteitsbepaling van kazen om onvolkomenheden en luchtbellen te lokaliseren. De opgedane kennis is recent toegepast bij een aantal metaalgieterijen voor analyse op met name inwendige defecten/onvolkomenheden bij gietstukken. Op 13 oktober zal TNO in samenwerking met de branchegroep MGB de resultaten van het project presenteren aan alle geïnteresseerde gieterijen in Nederland.

TNO heeft een industriële 3D X-ray scanner ontwikkeld om onvolkomenheden en luchtbellen in kazen te lokaliseren. De opgedane kennis is recent ook toegepast voor analyse op met name inwendige defecten/ onvolkomenheden bij gietstukken.

om in-line, dus tijdens het productieproces, het inwendige van producten te screenen op mogelijk aanwezige scheuren of luchtinsluitingen.

13 oktober presenteert TNO de resultaten van het project. Deze presentatie vindt plaats in het Postillion Hotel in Deventer en is gratis toegankelijk is voor alle Nederlandse gieterijen. Na afVoor alle gieterijen loop van de Algemene LedenvergadeDankzij de inspanningen van TNO zijn ring van MGB zijn ook niet-leden vanaf röntgensystemen voor de tuinbouw- 14.30 tot 17.00 uur welkom om deel te en voedingsmiddelensector al com- nemen aan het resterende programma. mercieel op de markt verkrijgbaar. Dit zijn onder andere de tulpenbollenscanner en de 3Dkaasscanner. In de afgelopen periode heeft TNO samen met een aantal MGB gieterijen, zoals Donk Industries uit Lopik en Wolders’ Metaal- Het laboratorium van SKG-IKOB Certigieterij uit Steenbergen maar ook met ficatie in Geldermalsen beschikt over Nefit Industrial uit Deventer, de opge- een nieuwe testopstelling voor het dane expertise getoetst en toegepast in beproeven op inbraakwerendheid van het gietproces bij de metaalgieterijen. gevelelementen en hang- en sluitwerk.

Producten, waaronder metalen gietstukken, worden veelal op uitwendige eigenschappen beoordeeld. Hierbij worden dus zaken die of net onder het oppervlak liggen of zich geheel in het inwendige liggen niet opgemerkt. Bij toepassing van producten met inwendige defecten/onvolkomenheden kunnen dus later bij de bewerking van deze producten problemen ontstaan. Dit kan zich uiten in niet deugdelijke constructies, of producten die na het bewerken visueel niet aan de eisen voldoen. Toepassing van 3D röntgen kan hiervoor Presentatie 13 oktober een oplossing kunnen bieden. Met Deze kennis wordt nu beschikbaar gedeze techniek is het namelijk mogelijk steld aan de Nederlandse industrie. Op

Nieuwe opleiding vormenmaker van start Op initiatief van DutchForm, branchevereniging voor vormen-, model-, matrijzen- en stempelmakerijen, en ROC Hengelo start in augustus de nieuwe opleiding ‘vormenmaker’.

een eigen, erkende opleiding met een eigen kwalificatie. Daarbij hecht men aan herkenbaarheid, temeer omdat het een specifieke vak als vormenmaker beter op de kaart zet.”

Een vormenmaker staat vaak aan de basis van producten die we in het dagelijks leven gebruiken. Of het nu om een bril, plastic bekertje, motor of mobieltje gaat, ieder product begint met een vorm. Maar nog belangrijker is een vorm (gereedschap zoals een matrijs, mal of model) voor de serieproductie van deze producten. Dit is specialistisch werk dat vraagt om specifieke kennis van materialen, ruimtelijk inzicht en een grote mate van creativiteit. Voor dit vakmanschap bestond tot voor kort geen specifieke opleiding. Dat gaat nu veranderen. “Modelmakers werden tot enige jaren geleden opgeleid in het mbo, in een BBL-opleiding op niveau 3”, motiveert Frans van der Brugh, branchemanager DutchForm, de nieuwe opleiding. “In Nederland kon de opleiding op drie plekken worden gevolgd, maar die zijn allemaal verdwenen. Als laatste stopte de opleiding bij het ROC van Twente in Hengelo. Voor de modelmakerijen betekende het stoppen van de opleiding, dat nieuwe medewerkers aangetrokken moeten worden uit andere branches en verder zelf in de bedrijven worden opgeleid, maar vooral ook dat er in Duitsland opgeleide mensen zijn aangetrokken. Parrallel aan het samengaan in 2015 met de branchevereniging voor gereedschaps- en matrijzenmakers (Mould & Dies Industry) is de branche daarom op zoek gegaan naar

De opleiding met crebonummer 25508 is een BBL-opleiding niveau 3 die wordt gegeven op ROC Hengelo en drie jaar duurt. Leerlingen gaan twee dagdelen per week naar school en werken vier dagen bij een leerbedrijf. Ze leren aan de hand van projecttaken, onder begeleiding van een docent (op school) en praktijkopleider (op het werk). Het vakkenpakket omvat bedrijfsleer, berekeningen maken, CNC-verspanen, draaien, frezen, loopbaan en burgerschap, materialen, rekenen, Engels en Nederlands. Leerlingen met een diploma kunnen zich specialiseren en doorleren op het gebied van ontwerpen (CAD/ CAM), werktuigbouw, engineering of verspaningstechnologie (BBL4). De opleiding (ondersteund door OOM en mede mogelijk gemaakt dankzij inspanningen van SOS Vakmanschap en Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven SBB) is bedoeld voor (aankomend) vormenmakers die bij een erkend leerbedrijf werken en in het bezit zijn van een diploma VMBO kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg, of het diploma Verspaner niveau 2 (opleidingsduur 2 jaar) of een gelijkwaardig diploma. Aanmelden of meer informatie kan via Studie Informatiepunt Twente (STIPT): 0800-8383838, via http:// opleidingenzoeker.rocvantwente.nl/ of via een DutchForm-lidbedrijf.

Na de presentatie volgt een introductie van Nefit Industrial, dat de deuren voor alle aanwezigen zal openen. Nefit Industrial is de industriële toeleverancier van seriegietwerk in wit smeedbaar gietijzer en verzorgt verspanende- en niet-verspanende bewerkingen aan het gietwerk en de assemblage van samengestelde producten.

Aanmelden bijeenkomst Metaalgieters die geïnteresseerd zijn in de resultaten van het onderzoekstraject, kunnen zich aanmelden via mgb@metaalunie.nl of contact opnemen met het secretariaat van MGB via 030-6053344. www.metaalgieters.nl

Testopstelling inbraakwerendheid bij SKG-IKOB

Door de ruime afmetingen van zowel de testopstelling als het lab, is het testen van grote gevelelementen mogelijk en vormen ook zware elementen geen probleem.

De nieuwe testopstelling is geschikt voor testelementen tot 6000 mm (b) x 4000 mm (h) en ontwikkeld voor beproevingen volgens NEN 5096 en EN 1627 t/m 1630. SKG-IKOB kruipt bij het testen in de huid van de inbreker en test met gereedschap, variërend van schroevendraaiers en hamers tot zware slijpmachines, hoe lang het duurt voordat een product een doorgangsopening heeft. Tevens wordt de opstelling gehanteerd bij inbraakbeproevingen op hang- en sluitwerk volgens NEN 5089 en BRL 3104. Bekend zijn de SKG-sterren die op gecertificeerd hang- en sluitwerk worden aangebracht. Aan de hand van het aantal sterren is zichtbaar voor welke inbraakwerendheidsklasse het hang- en sluitwerk geschikt is.

De nieuwe testopstelling van SKG-IKOB voor het beproeven van gevelelementen op inbraakwerendheid.

Daarnaast zijn diverse typen impactbeproevingen mogelijk op basis van normen zoals EN 13049, EN 14019 en beproevingen op doorvalveiligheid volgens het Bouwbesluit c.q. EN 1991-1-1/NB. Met de beproeving van een product op inbraakwerendheid overtuigt een

bedrijf zijn klanten dat producten, zoals ramen en deuren voldoen aan de eisen die vanuit het Bouwbesluit (NEN 5096) en door de klant gesteld worden. De uitkomst van de beproeving kan bovendien omgezet worden in een SKG-IKOB KOMO attest. www.skgikob.nl

Betere machine beschikbaarheid Schaeffler Nederland en Spit Elektromechanica gaan hun vakmanschap, ervaring en dienstverlening combineren. Ze verwachten een vruchtbare samenwerking op het gebied van service ten behoeve van roterende apparatuur zoals elektromotoren, tandwielkasten en pompen. De samenwerking is voor Schaeffler gefocust op de levering van lagers en conditiebewakingssystemen zoals het FAG SmartCheck trilling analyse systeem. Gebruikers profiteren van een nieuwe service van Spit die resulteert in verlengde machineonderhouds-intervallen, data-based voorspellend onderhoud en verminderde bedrijfskosten. Schaeffler verleent Spit toegang tot het nieuwe cloud-gebaseerde data-platform, teneinde hun conditiebewakings-data te kunnen uploaden en de resultaten van de verschillende da-

V.l.n.r. Jan Heuvelman, Sales Manager Schaeffler NL, Mark Ent Managing Director Spit en Armin Kempkes, VP Services Industrial & MRO Sectors Europe.

taanalyses weer te kunnen downloaden. Hierdoor kunnen de klanten van Spit profiteren van de ervaring en de analysetools op het gebied van conditiebewaking binnen de Schaeffler Groep. De uitgebreide input van data door Spit draagt bij aan het uitbreiden van de database van Schaeffler en hiermee

verbetering van de cloud-oplossing. De gecombineerde knowhow van beide firma’s helpt om op een kwalitatief hoog niveau te kunnen voorspellen wanneer en waarom apparatuur in de praktijk faalt. www.schaeffler-group.com www.spit.nl


30 augustus 2016

De werktuigmachine wordt digitaal Van 13 tot en met 17 september wordt in Stuttgart, in het hart van de Duitse machinebouw, de internationale vakbeurs voor metaalbewerking AMB gehouden. Deze tweejaarlijkse beurs telt meer dan 1300 exposanten, waaronder vrijwel alle werktuigmachinefabrikanten die er toe doen in de verspaning. Er worden meer dan 90.000 bezoekers verwacht. Een centraal thema is ‘De machine van de toekomst’. Want onder invloed van Industrie 4.0 (Smart Industry) wordt de werktuigmachine digitaal. Ook de AMB zal weer laten zien dat werktuigmachines steeds nauwkeuriger, sneller en beter worden. Aan het basisprincipe van de verspanende machine verandert echter vrijwel niets. Meerdere rotatie- en lineaire assen worden op verschillende manieren gecombineerd in een gesloten behuizing. Ook de besturingen zijn niet zonder meer toegankelijk. In het tijdperk van Industrie 4.0 - eigenlijk slechts een andere benaming voor ‘vernetwerking’ - moet de werktuigmachine zich echter openen. De vraag is dan hoe deze machine er in de toekomst uit zal zien.

Digitalisering en vernetwerking Professor dr. ing. Christian Brecher, een van de directeuren van het laboratorium voor werktuigmachines van RWTH Aachen en eigenaar van de leerstoel voor werktuigmachines, heeft wel een idee hoe de werktuigmachine moet veranderen voor Industrie 4.0: “Twee aspecten staan hierbij centraal: de digitalisering of virtualisatie van de machine en hun vernetwerking. In het eerste geval zal de engineering substantieel worden geoptimaliseerd door nieuwe betekenisvolle modellen voor zowel het mechanische (statische, dynamische en thermische) gedrag als ook het

AMB Naam: AMB 2016, internationale vakbeurs voor metaalbewerking Locatie: Messe Stuttgart (D) Datum: 13 tot en met 17 september Openingstijden: Dagelijks van 9.00 tot 18.00 uur, op zaterdag 17 september van 9.00 tot 16.00 uur.

Een centraal thema is ‘De machine van de toekomst’. Want onder invloed van Industrie 4.0 wordt de werktuigmachine digitaal. (Foto: Sandvik Coromant)

besturingstechnische (aandrijf- en besturingsmodellen) gedrag. Het doel daarbij is de latere machine tot in het proces te simuleren en uitdagingen in een vroeg stadium te detecteren. De vernetwerking zal meer effecten hebben op de aansluitende operationele fase. Toekomstige werktuigmachines moeten semantische interfaces bevatten, om bijvoorbeeld procesdata in hoge resolutie te leveren voor uitgebreidere analyses, liefst realtime, en functioneel te worden geïntegreerd in vernetwerkte systemen.”

gaat om de rendabele inzet van zulke cellen (robots, werktuigmachine, lagers) bij gevarieerde kleine series, wat toch het kenmerkende productspectrum in het MKB is. Heel vaak kunnen processen niet parallel aan de productietijd komen, of is de daarvoor noodzakelijke kennis niet voorhanden. Ook bestaan tot dusverre nog maar weinig aanzetten om een functioneel omvangrijke interface tussen werktuigmachine en robot te definiëren, die tot in de CADCAM-NC of de RC-keten kan worden geïntegreerd. Dit wordt bijzonder spannend, als we Effect robots nadenken over flexibele automatiseDe toenemende automatisering van ring – bijvoorbeeld met collaboratieve processen, vooral door robots, zal robots. Hier zien we ook veel potentivolgens Brecher ook effect hebben eel voor het MKB en kleine series.” op het ontwerp van een werktuigmachine: “Er zijn al geautomatiseerde Bediening productiecellen in bijvoorbeeld de ge- De machines worden steeds comreedschappen- en matrijzenbouw. We plexer, de jongeren denken in Apps. zien echter grote uitdagingen, als het Dat werpt de vraag op hoe machines in

Harddraaimachine met grotere draailengte Hembrug Machine Tools, fabrikant van harddraaimachines voor ultra precisiebewerkingen, introduceert tijdens de AMB de Mikroturn 100 XLS. Dit is de grote broer van de bestaande Mikroturn 100, specifiek ingericht voor het draaien van assen tot 1.000 mm lengte. Hiervoor is de basis van de machine vergroot. Voorts is de machine voorzien van zwaardere kogelomloopspindels voor verplaatsing van de geleidingen en uitgerust met een linker en rechter bril ter ondersteuning van de assen. De Mikroturn 100 XLS is daarnaast geschikt voor alle andere ultra precisiebewerkingen van werkstukken tot 350 mmø (optioneel tot ø 420mm). De Mikroturn 100 XLS is inzetbaar voor de ultra precisie draaibewerking van assen tot 1.000 mm lengte en 350 mm ø. Hembrug bouwt haar machines op een basis van natuur graniet met slijtagevrije, hydrostatisch gelagerde spillen en geleidingen. Ook de vergrote versie van de Mikroturn biedt daarmee zeer hoge bewerkingsnauwkeurigheden. Vormnauwkeurigheden van 0,1 tot 2 µm, oppervlakteruwheden van 0,1 tot 0,4 µm en maatnauwkeu-

21

de toekomst zullen worden bediend? Brecher: “De ontwikkeling van nieuwe innovatieve mens-machine concepten heeft bij ons op het RWTH Aachen een lange historie. Zo is onze benadering van een intuïtief bedieningsconcept – ingegeven door de moderne smartphones – met multimodale interfaces succesvol gevalideerd, waardoor de complexiteit van de bestaande mensmachine interface duidelijk is afgenomen. Celos van DMG Mori volgt op dit punt precies dezelfde benadering. Momenteel onderzoeken we in het project MaxiMMI samen met producenten en toeleveranciers van werktuigmachines bovendien de integratie van nieuwe bedieningsapparaten zoals smart watches, tablets of multimedia-brillen. Het potentieel hiervan is enorm, alleen moet je deze aanzetten altijd wel in een realistische praktische toepassing bouwen.” www.messe-stuttgart.de/amb

Expositieprogramma: Op 105.000 vierkante meter (bruto) tonen de exposanten innovaties en doorontwikkelingen voor verspanende machines en gereedschappen, meettechniek en kwaliteitsborging, robots, systemen voor het beheer van werkstukken en gereedschappen, industriële software & engineering, componenten, modules en toebehoren. Er is een uitgebreid randprogramma themaparken en congressen over diverse actuele thema’s. Nederlandse deelname: De AMB is voor Nederlandse leveranciers van metaalbewerkingsmachines in de loop der jaren steeds belangrijker geworden. De meesten zijn meerdere of alle beursdagen aanwezig op de stands van de exposanten die zij in Nederland vertegenwoordigen. Bereikbaarheid: Het beursterrein in Stuttgart ligt direct naast het vliegveld van Stuttgart. Het is ook uitstekend bereikbaar per auto. Informatie: Zie voor alle overige informatie de uitgebreide beurswebsite, die zowel in het Duits als het Engels beschikbaar is. www.messe-stuttgart.de/amb

Hurco toont bewerkingscentrum met 3D printkop Hurco legt op de AMB het accent op drie innovaties: een bewerkingscentrum uitgerust met een 3D printkop, een nieuwe 5-assige machine met verrijdbare kolom en een universele draaibank met verbeterd aandrijfsysteem.

De Mikroturn 100 XLS is een flexibel en economisch harddraai alternatief voor de cilindrische slijpbewerking van assen uit geharde staalsoorten tot 68 Hrc.

righeden tot 2 µm in gehard staal (tot 68 Hrc) zijn maatgevend voor de bewerkingsresultaten van de Hembrug harddraaimachines. Door toepassing van de hydrostatische lagering blijft de nauwkeurigheid na 20 of 30 jaar nog behouden. De zwaardere kogelomloopspillen maken hogere acceleratie en deceleratie mogelijk, hetgeen kan zorgen voor een

Hurco onthult een technologische innovatie in rapid prototyping en additive manufacturing: bewerkingscentra kunnen worden uitgerust met een 3D printkop. Dat maakt het mogelijk 3D modellen op een machine te programmeren en te printen in 3D en daarna – als ze goed zijn – te frezen in één proces zonder onderbreking. Zo worden machines, materialen en investeringen efficiënt en zonder verspilling gebruikt, aldus Hurco.

verdere reductie van de cyclustijden. Met de Mikroturn 100 XLS biedt Hembrug een flexibel en economisch harddraai alternatief voor de cilindrische slijpbewerking van assen uit geharde Het 5-assige VC 600i bewerkingscenstaalsoorten tot 68 Hrc. trum met verrijdbare kolom is een kosteneffectief instapmodel met comHembrug Machine Tools pact design voor 5-vlaks bewerking. Hal 8, Stand 8A55 De TMX 10MYi draaimachine heeft in www.hembrug.com de nieuwe uitvoering krachtigere aan-

Hurco demonstreert in Stuttgart een bewerkingscentrum dat is uitgerust met een 3D printkop.

drijvingen. Alle machines gebruiken de nieuwste versie van WinMax, Hurco’s eigen gebruiksvriendelijke besturing, die de noodzakelijke set-up en programmeertijden tot een minimum beperkt.

Hurco Hal 5, Stand C72. www.hurco.nl


22

30 augustus 2016

Haas: compact op alle fronten In aanloop naar de AMB heeft Haas Automation diverse nieuwe producten gelanceerd: een compacte freesbank met hoge specificaties die uitgedacht is voor klein werk en krappe ruimtes, enkele aanwinsten in de serie BigBore-draaimachines met een klein vloeroppervlak en een paar nieuwe rotatietafels.

CNC-machines. De Haas CM-1 is het antwoord op die uitdagingen. Deze compacte freesbank (CM staat voor Compact Mill) is een hoognauwkeurige machine met een klein vloeroppervlak die geschikt is voor zowel hoogvolumeproductie als prototyping van kleine 2D- en 3D-precisieonderdelen voor bijvoorbeeld de communicatiesector, de lucht- en ruimtevaart, de De productie van kleine onderdelen medische wereld en de tandheelkunkan aanzienlijke bewerkingsuitdagin- dige sector. gen met zich meebrengen voor een jobshop. Kleine gaatjes, minuscule Big-bore draaimachines kenmerken, extreme nauwkeurig- Voor al wie verspaant en behoefte heid en fijne oppervlaktenabewerkin- heeft aan een grotere stafdoorlaat gen zijn geen sinecure met grotere maar geen ruimte heeft voor een grote draaimachine, heeft Haas nu een complete lijn van Big-Bore-draaimachines met een klein vloeroppervlak. De nieuwste aanwinsten in het aanbod zijn de ST-15 en ST-15Y. Deze bieden een grotere stafdoorlaat, een grotere spilneus, een grotere klauwplaat en meer spilvermogen dan de ST-10 maar met hetzelfde compacte vloeroppervlak. De machines zijn geschikt De ultracompacte TRT70 rotatietafel met twee as- voor stafmateriaal met een diameter sen biedt een hoge snelheid en nauwkeurige po- tot 63,5 mm. De maximale draaicasitionering. paciteit (draaidiameter x draailengte)

bedraagt 356 mm x 406 mm op de ST-15 en 305 x 406 mm op de ST-15Y. De maximale zwaaidiameter boven de kruisslede bedraagt 406 mm.

Rotatietafels Voor verspaners die meer willen halen uit hun geplande investering in een drie-assige freesmachine, of die hun bestaande bewerkingsmogelijkheden een boost willen geven zonder te investeren in een nieuwe machine, bieden de nieuwe rotatietafels TRT70 en TR200Y van Haas Automation mogelijk een oplossing. De ultracompacte TRT70 rotatietafel met twee assen biedt een hoge snelheid en nauwkeurige positionering. Hij is speciaal ontworpen voor 3+2-assige en volledige vijf-assige bewerking van kleine, complexe onderdelen. Denk bijvoorbeeld aan medisch, tandheelkundig en juwelierswerk. Dankzij de compacte afmetingen en het lichte gewicht is de TRT70 de interessante twee assen oplossing voor zelfs de kleinste freesmachine. Om in te spelen op de vraag naar rota- De CM-1 is een hoognauwkeurige machine met een klein vloeroppervlak die geschikt is voor zowel hoogvolumeproductie als prototyping van kleine 2D- en 3D-precisieonderdelen. tietafels voor op verticale bewerkingscentra van volwaardige grootte, biedt Haas nu een nieuwe draaizwenktafel: ene kant van het bed van de machine, de TR200Y. Deze compacte kantelen- terwijl de rest van de ruimte vrij blijft de trunnion rotatietafel met twee as- voor extra opspanningen of machinesen is ontworpen voor montage in de klemmen. Y-richting (van voren naar achteren op het bed) van een middelgroot VBC. Haas Automation Met zijn breedte van nog geen 635 Hal 9, stand C11 mm en diepte van slechts 508 mm www.haascnc.com past de TR200Y gemakkelijk op de

Kasto showt innovaties in zagen en opslaan Kasto presenteert op de AMB voor het eerst een nieuw ontworpen hoogvermogen bandzaagmachine die is geoptimaliseerd voor bimetalen en carbide bladen. Dit resulteert in korte snijtijden en lange standtijden van de gereedschappen. De specialist in het zagen van metalen en opslagtechniek zal haar innovatieve lijn van producten voor het bewerken en opslaan van staf- en plaatmateriaal demonstreren. De presentatie toont ook efficiënte oplossingen voor het terugwinnen en opslaan van energie.

Ontdek de nieuwe producten van WNT op de AMB in Stuttgart! Stuttgart 13. - 17.09.2016 Halle 1 - Stand B 52 WNT Deutschland GmbH Kantoor Nederland • Bergrand 224 • NL-4707 AT Roosendaal • Tel. +31 165 523440 • Fax +31 165 523444 • verkoop@wnt.com • www.wnt.com MD_PG_COM_ADV_Produktneuheiten-AMB-A4_#SALL_#APR_#V1.indd 1

8/3/2016 12:24:37 PM

Alle opslagsystemen van Kasto zijn optioneel beschikbaar met energieterugwinsysteem en een geïntegreerde energie-opslagunit. Het systeem kan een energie-overschot, zoals dat bijvoorbeeld wordt geproduceerd bij het remmen van een portaalkraan, omzetten in elektriciteit en deze tijdelijk opslaan voor later gebruik. Dit reduceert de elektriciteitskosten voor de werking van het opslagsysteem. Op de AMB laat Kasto dit systeem zien op een Unitower torenopslagsysteem. Ook toont Kasto een aantal oplossingen die al lang in gebruik zijn, zoals de automatische KASTOspeed hoogvermogen cirkelzagen die zijn ontworpen voor efficiënte volumeproductie in continue operatie. Met de KASTOsort robot interface kunnen ze makkelijk worden geïntegreerd in een productieproces. Industriële robots

Kasto showt zijn energieterugwinsysteem en een geïntegreerde energie-opslagunit op de AMB op een Unitower torenopslagsysteem.

verwijderen gezaagde delen automatisch en voeren ook andere taken uit zoals ontbramen, markeren sorteren en opslaan. Verder showt Kasto de KASTOvertical semi-automatische bandzaagmachine voor langsliggend zagen en de KASTOwin serie bandzaagautomaten, die een flexibele universele oplossing vormt voor het productief seriematig zagen van solid materialen, buizen en secties. Deze serie omvat vijf volautomatische bandzagen die een bereik van 330 tot 1060 mm afdekken. Kasto wordt in Nederland vertegenwoordigd door Van Hoorn Machining.

Kasto Hal 6, stand B11 en B12 www.vanhoornmachining.nl


30 augustus 2016

23

Meer innovaties en artikelen in eShop Hoffmann Group De Hoffmann Group, systeempartner voor kwaliteitsgereedschap, heeft haar eShop flink uitgebreid met nieuwe artikelen, waaronder de jongste innovaties van het premium-merk Garant.

Sinds 1 augustus zijn rond 10.000 noviteiten en daarmee in totaal meer dan 70.000 geselecteerde kwaliteitsgereedschappen en hoogwaardige bedrijfsinrichting online beschikbaar.

Brabant Alucast neemt Chiron Mill 2000 FX in gebruik

Uitgebreide artikelbeschrijvingen maken het de klant nog eenvoudiger om snel en comfortabel de juiste winkelwagen samen te stellen. Het online-aanbod van de Hoffmann Group is in alle artikelgroepen herzien en vernieuwd. De grootste uitbreiding is doorgevoerd in het onderdeel ‘Verspaning’, onder andere met innovaties bij hoogrendementboren van de productserie Garant MasterSteel. Een aanzienlijk uitgebreider assortiment wordt gepresenteerd in de groep ‘Hand- en meetgereedschap‘. Hierin is voor het eerst een breed scala van elektrogereedschap van het merk Bosch opgenomen en is er gezorgd voor een nog ruimere keuze in persoonlijke beschermingsmiddelen Het online-aanbod van de Hoffmann Group is in alle artikelgroepen herzien en vernieuwd. De grootste (PBM). uitbreiding is doorgevoerd in het onderdeel ‘Verspaning’.

“Wij houden de markt permanent in het oog en reageren direct op nieuwe trends, zodat onze klanten snel vinden wat hun dagelijkse werk verbetert, en dat in de gewenste kwaliteit en uitvoering”, vertelt directievoorzitDe Chiron Mill2000 FX is uitgevoerd als 5-assige verticaal langbed freesmachine met een x-bereik van 2.000 ter van de Hoffmann Group Reinhard Banasch. “Daarom hebben wij rond mm, uitgevoerd met zwenkkop en een in de lengteas geplaatste draaias.

10.000 nieuwe posities en innovaties opgenomen en onder meer ook onze samenwerking met Bosch geïntensiveerd. Als systeempartner en OneStop-Shop bieden wij onze klanten kwaliteitsproducten en service uit één hand.“ De Hoffmann Group forceert de digi-

talisering van haar processen en communicatiemiddelen en ontwikkelt de eShop daarom continu verder. De Hoffmann Group is exposant op de AMB (hal 7, standnummer A71). www.hoffmann-group.com

Bij Brabant Alucast in Oss is recent de het centrale koelmiddelsysteem van eerste van twee 5-assige Chiron machi- Brabant Alucast. nes in bedrijf genomen. Dankzij de hoge ijlgangen, snelle geDeze Mill2000 FX is uitgevoerd als 5-assige verticaal langbed freesmachine met een x-bereik van 2.000 mm, uitgevoerd met zwenkkop en een in de lengteas geplaatste draaias. Op de draaias, met tegenlager, worden de spanmallen opgenomen voor het spannen van structuurdelen. Voor het bewerken van de magnesium structuurdelen is de machine uitgerust met een nevelafzuigsysteem en brandblusinstallatie. De koelmiddeleenheid en spanenafvoersysteem van de machine staan in directe verbinding met

reedschapwissel en met daarnaast de directe meetsystemen op de assen, zijn korte bewerkingstijden te realiseren voor complexe bewerkingen. De hoge stabiliteit, freespresentaties en de bewezen betrouwbaarheid van de machines van dit type dragen bij aan de precieze en hoogproductieve productie. De machine is geleverd door Oude Reimer.

CNC-Automatisering? RoboJob natuurlijk.

Chiron is exposant op de AMB (hal 5, standnummer C12) www.oudereimer.nl

Kopfrezen met kleinere nekdiameters Door opties met kleinere nekdiameters maakt Seco haar assortiment van de Jabro-Solid2 JS554 volhardmetalen kopfrezen nog praktischer en veelzijdiger. Deze nieuwste gereedschappen bieden meer vrijloop bij het bewerken van complexe componenten, zoals voor de luchtvaartindustrie en de medische industrie, maar ook voor algemene bewerkingen. Kleinere afmetingen van de nek maken het gemakkelijker om werkstukken te bereiken die in gecompliceerde ondersteuningen zijn vastgeklemd, en door deze afmetingen kunnen gebruikers ook de voordelen van 4-assige en 5-assige bewerking volledig benutten. De afmetingen van de nek zijn geoptimaliseerd om de stabiliteit van het gereedschap te behouden, terwijl er toch een volledige compatibiliteit blijft bestaan met standaard aansluitsystemen van beitelhouders. De gereedschappen kunnen nog steeds materialen van de ISO P-, M-, S- en andere materiaalgroepen op een productieve manier bewerken. JS554 kopfrezen bieden een hoge stabiliteit en een lage afbuiging. Het

Kleinere afmetingen van de nek maken het gemakkelijker om werkstukken te bereiken die in gecompliceerde ondersteuningen zijn vastgeklemd.

Slim. Simpel. Sterke Service. 13-17 september

assortiment JS554-kopfrezen heeft gereedschapsdiameters van 3 mm tot 20 mm en standaard snijlengtes 2xD + 2 mm. Insteeklengtes zijn 3xDc. Het assortiment omvat ook versies met hoekradius en 45˚-facet, voor zowel cilindrische als Weldon-schachten.

2016

Messe Stuttgart Hal 3, Standnr. 3A74

Bezoek onze website www.Robojob.eu of bel ons voor meer informatie: +32 (0)15 25 72 74

Seco is exposant op de AMB in Stuttgart (hal 2, standnummer C04) en zal daar tal van nieuwe verspaningsoplossingen demonstreren. www.secotools.com

RoboJob_PUB_2016_Metaalnieuws_NL_185bx265h.indd 1

22/08/16 08:54


24

30 augustus 2016

De virtuele tweeling komt Door Industrie 4.0 begeeft de digitalisering zich ook steeds verder in de werktuigmachine. Er wordt al gediscussieerd over besturingen die zich in de Cloud bevinden. Big Data-Analyses zijn hongerig naar steeds meer data uit het verspaningsproces. Ontwikkelt de werktuigmachine zich tot een pc met spindel? Beslist de software over succes of mislukking van een machine? Professor Jivka Ovtcharova van het Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ziet in de toekomst geen werktuigmachines meer zonder hun virtuele tweeling. Gaan we op de AMB werktuigmachines zien of computers met spindels? “In de verspanende productie zal het er in de nabije toekomst net zo uit zien als in veel andere Industrie 4.0 branches. Het zal mogelijk zijn om met virtuele beelden operationele concepten van waardecreatie van een werktuigmachine realtime te valideren. Een voorbeeld is de manuele en automatische bediening alsmede de configuratie van de machine via intuïtieve mens-machine interfaces zoals web-interfaces of haptische interactie devices. Uitgebreide simulatie van de echte beweging van de werktuigmachine zal het mogelijk maken het virtuele 3D-werktuigmachine model te creëren via de software van de besturing. Verder zal het mogelijk zijn een afsluitende validatie uit te voeren voor de bewerking, wat de tijd die nodig is voor proefruns op de echte machine enorm verkort.” Welke gevolgen heeft dat voor de productiviteit en rentabiliteit? “Waardecreatie wordt slechts dan gerealiseerd wanneer volledig rekening wordt gehouden met de processen en al hun data. Hiervoor zijn data zoals energiegegevens, storingsmeldingen en gereedschapsdata uit de machine nodig. Daarbij komen data uit de logistiek en technische informatie zoals snijgegevens. Door het versmelten van echte machines en virtuele

meer Celos-Apps zullen nog worden aangeboden? Op lange termijn zal de trend tot ‘atomisering’ groeien. Diensten zullen zich clusteren rondom toepassingsscenario’s, om de mensen context-gevoelige en gepersonaliseerde informatie te bieden. Met als resultaat dat de graad van intuïtieve bediening snel zal groeien, ook in de industriële context. De complexiteit van de machines wordt voor de mensen onzichtbaar.”

Professor Jivka Ovtcharova samen met een collega voor een virtuele 3D voorstelling van een complete productiehal.

beelden gaan we richting de visie van de geautomatiseerde, vernetwerkte virtuele operatie van een compleet bedrijf.” In hal 4 presenteren zich tijdens de AMB de aanbieders van software & engineering. Welke opgaves komen specifiek op de softwareontwikkeling voor Industrie 4.0-geschikte werktuigmachines af? “In de verspanende productie vormt het IT-systeemnetwerk het hart van een Industrie 4.0-oplossing. Dit netwerk wordt georkestreerd door het Tool Lifeycle Management als een tussenspeler op het snijvlak van de planning en de echte productiewereld. Daardoor kunnen zowel de in de planning als ook de in de productie gegeneerde data opgepakt worden en voor een analyse toegankelijk worden gemaakt. De processen worden continu, quasi ‘in the loop’, verbeterd. Open application programm interfa-

ces (API’s), waarmee ontwikkelaars van derde partijen de mogelijkheden van webservices kunnen gebruiken, zijn een drijvende kracht in de Industrie 4.0-omgeving. Het relatief geringe enthousiasme in de maakindustrie voor open interfaces wijt ik aan bedenkingen met betrekking tot wetgeving over de bescherming van data en copyrights, die weliswaar begrijpelijk, maar niet langer relevant zijn. Open interfaces zijn een investering op lange termijn waarbij op korte termijn eigen kennis kosteloos wordt afgegeven, die op lange termijn echter resulteert in een enorme verhoging van reikwijdte, bekendheid en marktpotentieel.” DMG Mori presenteert met Celos een op Apps gebaseerde gebruikers interface. Welke eisen stellen zulke nieuwe Human Machine Interface (HMI)benaderingen aan de software? “Celos staat voor op Apps gebaseerde

gebruikersinterfaces, die zo eenvoudig en intuïtief te bedienen zijn als bij een smartphone. Sowieso is er meer vraag dan ooit naar mobiele toepassingen als HMI-technologie binnen Industrie 4.0. Want ze borduren voort op bestaande ervaringen in het normale leven en er worden geen opleidingseisen aan gesteld. Ook bieden smart devices dankzij hun beschikbaarheid en hun prestatievermogen nieuwe mogelijkheden voor HMIoplossingen. Voor de realisatie van Apps die geschikt zijn voor industriële toepassing zijn verschillende benaderingen beschikbaar, die al naar gelang hun toepassingsscenario specifiek kunnen worden ingezet. De nieuwste ontwikkeling laat echter zien dat de content in toenemende mate van zijn ontstaan en oorsprong wordt losgekoppeld; ze ‘atomiseren’ zich evenals de diensten. Wat betekent dit voor de ontwikkeling van dure Apps? Zullen ze op den duur verdwijnen? Hoeveel

Als het complete ontstaansproces van producten virtueel wordt voorgesteld, hoe moet software voor de productie er dan uitzien? “De trend naar het virtueel voorstellen in de context van Industrie 4.0 vereist een functionele, interoperatieve proces- en IT-systeeminfrastructuur. Het referentie architectuur model Industrie 4.0 (RAMI 4.0) van VDI, VDE en ZVEI zorgt momenteel voor de locatie van normen, standaards, use case content en betrekkingen. Het vormt de basis voor de afleiding van regels voor Industrie-4.0 implementaties. De Industrie-4.0-componenten in RAMI 4.0 maken de communicatie mogelijk van echte objecten in de productie met behulp van vernetwerkte objecten en processen.” Het beveiligen van data en kennis zijn is dit jaar een belangrijk thema op de AMB. Wat zijn de belangrijkste maatregelen om jezelf te beschermen? “De beste beveiligingssoftware kan door een zwakke implementatie bij de klanten waardeloos worden. Versleuteltechnieken brengen niks als gebruikers ze niet gebruiken. Medewerkers zijn vaak het zwakke punt in de veiligheidsstrategie van een onderneming. Daarom is het aan te bevelen, niet alleen te investeren in de bescherming van de fysieke toegang tot servers en netwerk-hardware, maar ook in de beveiliging van de software en vooral in de opleiding van medewerkers.”

Als robot en machine dezelfde taal spreken… De Duitse branchevereniging voor werktuigmachinefabrikanten VDW heeft een uitgebreide en toch flexibel te gebruiken standaard ontwikkeld waarmee robots of andere draagsystemen voor werkstukken eenvoudiger in een productiesysteem kunnen worden geïntegreerd. Deze standaard is voorgelegd aan het verantwoordelijke technische comité van de Internationale Organisatie voor Standaardisering (ISO). “Hiermee wijzen wij de weg naar een eerste wereldwijd geldende norm voor interfaces in geautomatiseerde productiesystemen”, zegt Hartmuth Müller van de VDW. Iedereen heeft de mond vol van Industrie 4.0, maar de praktische omzetting hiervan hapert. Dat komt onder meer door het ontbreken van standaards voor de verbinding van de digitale machines onder elkaar. Dit wil de VDW nu veranderen.

het vernetwerken van productiesystemen, laat staan complete productieketens, zorgt in de praktijk voor tal van hoofdbrekens. Bedrijven voeren vaak lange gevechten voordat hun machines in een geautomatiseerde productieketen met elkaar kunnen communiceren. Het probleem: de machines begrijpen elkaar niet als de interfaces niet op elkaar passen omdat ze niet genormeerd zijn. Het is zoals mensen elkaar niet kunnen verstaan als ze niet dezelfde taal spreken. Producenten benoemen signalen als ‘laat het werkstuk los’ en ‘plaats het werkstuk in het laadstation’ op verschillende wijzen en definiëren de betekenis daarachter niet op dezelfde manier. Daarom kan bijvoorbeeld een robot niet de noodzakelijke afspraken met de te beladen machine maken over het laden en de aansluitende bewerking van de onderdelen.

meestal gemonteerd zonder vooraf te kunnen testen of de machines via de verschillende interfaces daadwerkelijk met elkaar kunnen communiceren. De individuele machines zijn vaak te groot en te complex om ze naar een testomgeving te transporteren. Daarom worden de interfaces – dus de verbindingen waarlangs de data van de verschillende machines met elkaar worden uitgewisseld – vooraf door systemintegrators op basis van talrijke documenten besproken en afgestemd. Dan komt het grote moment als de installatie wordt ingeschakeld – en veel te vaak functioneert er dan niks. De tijds- en geldverspilling die hiermee gepaard gaan is te vermijden als alle interfaces van meet af aan voldoen aan een norm, zoals de nieuwe standaard nu vastlegt.

De nieuwe standaard van de VDW is modulair toepasbaar om recht te Dezelfde taal spreken Tijds- en geldverspilling kunnen doen aan de meest verschilHet ontbreken van standaards voor Grotere productie-installaties worden lende eisen; overal waar bepaalde

Machines en robots begrijpen elkaar niet als de interfaces niet op elkaar passen omdat ze niet genormeerd zijn. De VDW wil dat veranderen met een wereldwijd geldende standaard norm.

werkstukken van transporterende machines naar bewerkende machines moeten worden gebracht. Daarbij kan het gaan om het eenvoudig uitnemen van delen van een product maar ook om een volledig complexe productieinstallatie in de autoproductie waarin de werkstukken in verschillende stations worden bewerkt. De formele procedure bij ISO start

met een rondvraag om er achter te komen of het standaardiseringsvoornemen van internationale betekenis is. Hiervoor moeten tenminste vier landen het project normeringswaardig achten. Als dat het geval is, wordt het werk voor de internationale standaardisering gestart. De VDW verwacht dat nog dit jaar zal worden begonnen.


30 augustus 2016

25

DMG Mori geeft digitale transformatie steeds meer vorm Met zo’n dertig machines op het gebied van draaien, frezen en geavanceerde technologieën gunt DMG Mori de AMB-bezoeker een blik in de toekomst van bewerkingstechniek. Tijdens de beurs worden innovaties zoals Robo2Go gedemonstreerd. Robo2Go is de nieuwe flexibele automatiseringsoplossing van DMG Mori voor draaimachines. Het systeem wordt middels een heftruck voor een ingerichte machine geplaatst. Na controle van de werkstukdata kan direct met de automatische belading worden begonnen. Omdat de besturing volledig over Celos loopt, heeft de Een wereldprimeur is ook de tweede generatie portaalmachine DMC 210 U, geschikt voor zwaar verspanen Met de DMU 90 P duoBLOCK presenteert DMG Mori een aantrekkelijk instapmodel voor zwaar verspanen. operator hiervoor geen robotkennis en uitgerust met paletwisselaar. nodig. met 1.800 Nm en het van 1.250 naar gelijk. op de AMB een bewerkingscentrum DMU 90 P duoBLOCK opgenomen in Doorontwikkeling Celos 1.600 mm vergrote bereik in de Ydat aantrekkelijk is als instapmodel in het assortiment. Met een bereik in de Het op Apps gebaseerde Celos sys- richting. De machine is geschikt voor Instapmodel zwaar verspanen zwaar verspanen. Dit jongste model is X-As van 900 mm en een werkstukteem is een centrale bouwsteen in de zwaar verspanen in bijvoorbeeld de 5-assig bewerken op het hoogste als een pakketmachine met 430 Nm gewicht van 1.800 kg overtreft deze digitaliseringsstrategie van DMG Mori. algemene machinebouw, de aeros- niveau is ook in de vierde generatie motorspindel met 52 kW, plek voor de kleinere DMU 80 P duoBLOCK. In Zo’n drie jaar geleden werd het voor pace en de automobielindustrie. duoBLOCK het kenmerk van deze ma- 60 SK50-gereedschappen en IKZ- de technologische uitrusting concenhet eerst voorgesteld en sindsdien is De paletwisselaar belaadt de DMC chineserie. Tot de belangrijkste eigen- koelmiddelinstallatie geconcipieerd. treert DMG Mori zich op het thema het doelgericht doorontwikkeld. Met 160 U duoBLOCK met tot 4.000 kilo schappen behoren de stabiele bouw- Toepassingen in de gereedschappen- zwaar verspanen en biedt de DMU 90 elke nieuwe release presenteert DMG zware werkstukken. Het bereik van wijze van deze universele machines, en vormenbouw en de algemene P duoBLOCK aan als een pakketmaMori vijftig verbeteringen. Op de AMB 1.600x1.600x1.100 mm is voldoende de nauwkeurigheid op lange termijn machinebouw maken investeringen chine met passende uitrusting. zullen bovendien weer tien nieuwe voor werkstukken met flinke afmetin- en de hoogste nauwkeurigheid met noodzakelijk in prestatieve en beApps worden voorgesteld, waaron- gen. tot 4 μm positioneernauwkeurig- trouwbare productietechniek. Vooral DMG Mori der de nieuwe Celos Developer App, heid als standaard. Met de DMU 90 voor de universele bewerking heeft Hal 7, stand A01 waarmee het voor het eerst mogelijk Tweede generatie DMC 210 U P duoBLOCK presenteert DMG Mori DMG Mori de qua prijs aantrekkelijke www.dmgmori.com is dat partners hun eigen app ontwik- Een tweede wereldprimeur is de kelen. Door de doorontwikkeling en tweede generatie portaalmachine stuttgart, 13 t/m 17 september 2016 uitbreiding van Celos besparen ver- DMC 210 U, eveneens voor zwaar hal 7, stand 7a01 spaners steeds meer tijd bij het instel- verspanen en uitgerust met paletwislen van machines en is steeds minder selaar. De machine biedt maximale inspanning nodig voor het berekenen stijfheid en lange termijn betrouwvan technologiewaarden of het zoe- baarheid en is perfect uitgerust voor ken van belangrijke informatie. Bo- de toenemende eisen van de markt. vendien geeft DMG Mori de digitale Dankzij tal van uitrustingsopties is transformatie hiermee steeds meer hij geschikt voor zowel de algemene vorm. machinebouw als de gereedschappen- en vormenbouw alsmede de DMC 160 U duoBLOCK aerospace sector. De grote kubische Zoals gebruikelijk op een grote in- werkruimte met een bereik van 2.100 ternationale beurs, presenteert DMG mm in X- en Y-as en 1.250 mm in de Mori ook weer diverse wereldpri- Z-as biedt daarvoor voldoende ruimmeurs op machinegebied. Dit keer te. is dat bijvoorbeeld de nieuwe DMC Het snelle wielmagazijn heeft maar 160 U duoBLOCK, die vanaf de AMB weinig ruimte nodig, maar kan desonbeschikbaar is. Dit 5-assige universele danks tot 303 gereedschappen (SK50 DuitslanD bewerkingscentrum met paletwis- / HSK-A100) herbergen met lengtes selaar is gebaseerd op de bewezen tot maximaal 900 mm. Het standuoBLOCK principe dat in de vierde daard kettingmagazijn heeft 60 gegeneratie 30 procent meer stabiliteit reedschapsplekken en biedt de optie SOFTWARE SOLUTIONS en nauwkeurigheid biedt, terwijl het voor een 30.000-rpm pick-up motor SERVICE & CELOS – APP-gebaseerde bestuONDERDELEN energieverbruik met 30 procent wordt spindel. Ook deze machine is leverrings- en bedieningssoftware als inCustomer First – Service-kwaliteit stap in de digitalisering en exclusieve verminderd. baar met de 5X torqueMASTER. Deze tegen faire prijzen, zoals onderdelen technologiecycli. De innovatieve hoogtepunten van spindel maakt dankzij het uitgebreide met beste-prijs-garantie. deze wereldprimeur zijn de nieuwe zwenkbereik het zwaar verspanen van CLX / CMX 5X-torqueMASTER aandrijfspindel complexe 5-assige werkstukken mo-

GLOBAL ONE „Ons doel: wereldwijd de nummer 1 voor onze klanten“

®

Evolutie van de ECOLINE – meer mogelijkheden, technologie en kwaliteit tegen faire prijzen.

AUTOMATION Nieuwe en innovatieve automatiseringsoplossingen zoals de Robo2Go – met vrije toegang en zonder robotkennis inzetbaar.

„In de toekomst staat DMG MORI nog veel sterker voor kwaliteit en klantoriëntering. Hier zetten wij samen met u nieuwe accenten. Wij verzekeren u stabiliteit en continuïteit in het partnerschap met u, onze klanten en leveranciers.“

Verdere informatie en brochures onder: www.dmgmori.com

Vooral met Celos, dat steeds verder wordt doorontwikkeld en uitgebreid, geeft DMG Mori de digitale transformatie steeds meer vorm.

TECHNOLOGIEOPLOSSINGEN Onze technologiecentra – Totale technologie- en branchecompetentie tot aan Additive Manufacturing.

Japan


26

30 augustus 2016

‘Systemen moeten zelf storingen kunnen opheffen’ Voor Markus Klaiber, technisch directeur van span- en grijptechniekproducent Schunk, zijn het geautomatiseerd beladen van machines en de trend richting Industrie 4.0 de centrale thema’s op de AMB. “Moderne concepten voor werktuigmachines moeten rekening houden met drie kernfactoren”, zegt hij. “De kortste cyclustijden, maximale beschikbaarheid van de installatie en de mogelijkheid om flexibel te kunnen reageren op productmodificaties en veranderingen in de vraag.” Vooral het MKB moet volgens Klaiber in dat opzicht actie komen: “Kleine en middelgrote bedrijven kunnen snel achterop raken als ze niet tijdig automatiseringskennis opbouwen en systematisch investeren in robots, portaaloplossingen en flexibele productiesystemen.”

Potentieel benutten De verspanende productie staat voor de uitdaging dat steeds vaker in zo weinig mogelijk bewerkingen en met minimale omsteltijden een groot onderdelenspectrum moet worden afgedekt. “Dat lukt alleen op een rendabele manier als het diverse efficiencypotentieel van de productie-

verder te vergroten, bouwt Schunk het programma van de high-performance hydraulische spanhouder Tendo E Compact en Tendo Aviation uit. De opnames garanderen enorme spankrachten en beschikken over een mechanische pull-out bescherming, zoals die bijvoorbeeld voorgeschreven is in de lucht- en ruimtevaart.

Proceszekerheid

Op de AMB presenteert Schunk een uitgebreid systeemprogramma voor de geautomatiseerde belading van werktuigmachines.

automatisering consequent benut”, aldus Klaiber.

wordt series tot efficiënte belading bij seriegrootte 1. Hoogtepunten zijn de krachtspanmiddelen Tandem-plus, Op de AMB presenteert Schunk daar- Rota THW-plus en Rota NCX, de comom een volwassen systeemprogram- pacte paleteer- en spantorenoplossinma voor het geautomatiseerd beladen gen uit de serie Vero-S, de multifunctivan werktuigmachines. Het omvat onele centric spanner Kontec KSC, het een veelvoud aan onderhoudsarme klauwensnelwisselsysteem Pronto spanmiddelen en grijpsystemen, die alsmede de nieuwe grijpers PGN-plus in een 24/7 productie een processta- en PGN-plus-Elektrisch, de wereldwijd biele werkstukwissel en nauwkeurige eerste grijper met permanente smebewerking garanderen. Het inzetspec- ring in de multitand geleiding. Om de trum loopt van de productie van grote procesbetrouwbaarheid en efficiency

aan het werkstuk fouten snel waar te nemen en in samenspel met de besturingstechniek en intelligente spanmiddelen het productieproces live te optimaliseren, over te schakelen op een andere werkopdracht of op een andere machine verder te produceren. Zelfs de kleinste seriegroottes zullen op deze manier in de toekomst hoogefficiënt geautomatiseerd kunnen worden geproduceerd.”

Industrie 4.0 is in de optiek van Schunk geen kortstondige hype, maar Schunk wel de consequente voortzetting van Hal 1, Stand 1G12 een ontwikkeling die al tientallen ja- www.schunk.nl ren gaande is. “Productiesystemen van morgen zullen uitstekend vernetwerkt zijn en onder andere met hulp van spanmiddelen en grijpsystemen permanent zowel hun eigen status als die van hun omgeving registeren”, blikt Klaiber vooruit in de toekomst. Hij maakt duidelijk waar de grootste uitdaging voor de machinebouw ligt: “We zijn met Industrie 4.0 een grote stap verder zodra geautomatiseerde, autonome systemen zelf storingen kunnen herstellen.” De componenten van Schunk moeten in deze samenhang een belangrijke bijdrage leveren: “Met intelligente grijpers hebben we de kans direct

Markus Klaiber, technisch directeur van Schunk: “Zelfs de kleinste seriegroottes zullen in de toekomst hoogefficiënt geautomatiseerd kunnen worden geproduceerd.”

Hybride Integrex hoogtepunt in Mazak presentatie Yamazaki Mazak showt twaalf machines en de snelle Smooth CNC-besturing op de AMB in Stuttgart. Een hoogtepunt is de nieuwe Integrex i-400 AM, een hybride machine die additive manufacturing combineert met het vermogen om meervoudig te verspanen.

tasking machine en biedt de gebruiker daarmee de mogelijkheid om materiaal zowel op te bouwen als weg te nemen in één platform. De Integrex i-400 AM maakt gebruik van een ingebouwde 1kW fiberlaser om metaalpoeder te smelten, dat dan laag voor laag wordt opgebracht via De i-400 AM integreert Direct Energy verwisselbare clad koppen. De kopDeposition additive manufacturing pen worden opgeslagen in het matechnologie in een 5-assige multi- gazijn dat standaard 36 gereedschap-

pen kan bevatten. Er kan uitomatisch worden gewisseld van additive naar verspanende tooling, waardoor de cyclustijden worden geoptimaliseerd. De i-400 AM technologie kan worden gebruikt om een reeks aan materiaaltypen te cladden, waaronder RVS, nikkel legeringen en koper. Daarmee is de machine geschikt voor een reeks toepassingen, zowel voor het repareren van bestaande versleten of beschadigde componenten als de productie van een generatie nieuwe onderdelen. De machine is uitgerust met SmoothX, de 5-assige versie van Mazaks Smooth besturingstechnologie.

Nieuw instapmodel draaimachine Op de stand in Stuttgart worden verder horizontale en verticale bewerkingscentra, 5-assige machines, draaicentra en een nieuwe machine reeks instapmodellen getoond, alsmede - voor eerst op een show in De Integrex i-400 AM integreert Direct Energy Deposition additive manufacturing technologie in een multi- Duitsland - alle drie varianten van tasking 5-asser en biedt de gebruiker daarmee de mogelijkheid om materiaal zowel op te bouwen als weg Smooth: SmoothX, SmoothG and te nemen in één platform.

De nieuwe draaibank QT Compact bevat Mazaks geïntegreerde spindel technologie voor de hoofdspindel en Tool Eye als standaard, die samen verbeterde prestaties en nauwkeurigheid bieden.

SmoothC. Instapmodellen blijven een vitaal onderdeel van de Mazak range. Op de AMB wordt de nieuwe draaibank QT (Quick Turn) Compact getoond. Dit model bevat Mazaks geïntegreerde spindel technologie voor de hoofdspindel en Tool Eye als standaard, die samen verbeterde prestaties en nauwkeurigheid bieden. De QT Com-

pact is uitgerust met een door Mazak geproduceerde turret en een 8 inch klauwplaat. De maximale snelheid is 5.000 rpm en het piekvermogen bedraagt 167 Nm. Deze machine is uitgerust met SmoothC besturing.

Mazak Hal 5, stand D12 www.mazakeu.com

Alle mogelijke hoeken Gereedschapmakerij Simons uit Achel/ Hamont (België) heeft geïnvesteerd in een 5-assige Matec portaalfreesmachine. Deze is uitgerust met de door Matec ontwikkelde universele freeskop, die in beide vlakken traploos simultaan bestuurbaar is. Simons bouwt matrijzen en gereedschappen voor onder andere de automobielsector en is daarnaast actief als toeleverancier voor precisieproducten. Onlangs werd besloten te investeren in een grote portaalfreesmachine en de keuze is hierbij gevallen op

een Matec portaal van het type 40P uitgerust met universele freeskop. Het unieke van deze freeskop is dat hij geen vertanding meer heeft waarop gepositioneerd wordt, maar in beide vlakken volledig traploos simultaan aanstuurbaar is. Hierdoor kunnen alle mogelijke hoeken gemaakt worden. De freeskop is uitgerust met een HSK 100 spindel met een vermogen van 38 kW en een koppel van 440 Nm met 8.000 rpm. Het werkbereik van de machine bedraagt 6500x3500x1300 mm. Alle assen zijn voorzien van directe meet-

systemen om zodoende een hoge positioneer- en repeteernauwkeurigheid te waarborgen. Het meelopende gereedschapmagazijn heeft 60 gereedschapposities. De machine is uitgerust met de nieuwste Heidenhain TNC640 besturing. Simons wordt de eerste gebruiker van een dergelijke machine in de Benelux. De Matec wordt begin 2017 geleverd door Limas CNC-machinery, dat Matec vertegenwoordigt in de Benelux. Matec is exposant op de AMB in Stuttgart (hal 9, standnummer C12). De 5-assige portaalfreesmachine, die begin 2017 bij Simons wordt geleverd, is uitgerust met de door Matec ontwikkelde universele freeskop, die in beide vlakken traploos simultaan bestuurbaar is. www.limascnc.nl


30 augustus 2016

Eerste stap naar zagen op topniveau De HCS E cirkelzaagmachines van Behringer Eisele zijn compacte instapsystemen, bestaande uit een automatische hoogvermogen cirkelzaag voor staal met een laadmagazijn voor rond materiaal en optioneel rechthoekige profielen. Daarmee vormen ze een ideale aanvulling op de HCS serie voor volume zagen, want ze dekken een groot aantal industriële toepassingen af voor een aantrekkelijke prijs. Zo vormt de HCS 150 E bijvoorbeeld een eerste stap naar zagen op topniveau. Hierin zitten alle hoogwaardige componenten en technische finesses die men van een cirkelzaag van Behringer Eisele verwacht en met haar betrouwbaarheid draagt ze direct bij aan een rendabel zaagproces. De HCS 150 E hoogvermogen

cirkelzaag is geschikt voor volmateriaal en buizen tot een diameter van 150 mm. De snelheidsregeling kan standaard worden ingesteld van 25 tot 215 r/min, wat een breed toepassingsbereik garandeert, zelfs met de basis uitrusting.

het zaagsysteem maken het HCS systeem tot een echte economische factor. De materiaalaanvoer, aangedreven door een servomotorische kogelomloopspindel, kenmerkt zich door nauwkeurige en snelle positioneerbewegingen van het uitgangsmateriaal. Om beschadigingen en krassen aan de zaagsnede voor te zijn is de aanvoereenheid uitgerust met een gestuurde nulkant, die het materiaal bij de voortduwbeweging opheft en van de vaste spanklauw wegbeweegt. Behringer wordt in Nederland vertegenwoordigd door Promatt.

Behringer Eisele biedt met de HCS 150 E voor het eerst een gestandaardiseerd instapsysteem dat een groot deel van alle industriële eisen afdekt. Echt aantrekkelijk wordt het zagen met dit systeem door de combinatiemogelijkheden met de robuuste Behringer magazijnen, die in tal van varianten beschikbaar zijn voor het laden van staf, vlak en bundels ma- Behringer teriaal. Behringer heeft oplossingen Hal 6, stand B32 voor vele eisen. Rollenbanen en grij- www.promatt.nl pers aan de aan- en afvoerzijde van

Fanuc vernieuwt draadvonkers

In de HCS E instapmodellen zitten alle hoogwaardige componenten en technische finesses die men van een cirkelzaag van Behringer Eisele verwacht.

RoboJob succesvol in Duitsland

RoboJob neemt al voor de derde opeenvolgende keer deel aan de AMB. De Duitse toeleveranciers kunnen de Fanuc lanceert haar nieuwe generatie chines waren al gekend om hun hoge kleinste foot print in de markt. topproducten van RoboJob live aan draadvonkmachines op de Europese performantie en nauwkeurigheid. Met Het nieuwe design van de α-CiB reeks het werk zien: de Turn-Assist 250 en markt. Het vernieuwde design van de de nieuwe generatie weet Fanuc die omvat een symmetrische structuur die Mill-Assist Essential. nieuwe Robocut machines garandeert prestaties verder op te drijven. de machines een hogere stijfheid en een nog hogere performantie en nauw- De nieuwe reeks omvat drie machines: thermische stabiliteit geeft. Daardoor “Het aandeel van onze installaties bij keurigheid. α-C400iB en α-C600iB die de bestaan- kan bij het snijden een nog hogere Duitse klanten is in stijgende lijn”, verDraadvonken is een veel gebruikte technologie in de matrijzenbouw en andere toepassingen die een uitzonderlijk hoge nauwkeurigheid vereisen. De compacte Robocut draadvonkma-

de ROBOCUT machines vervangen en de compleet nieuwe α-C800iB. Deze laatste heeft een werkbereik van 800 x 600 x 310 mm en kan werkstukken tot 3000 kg aan. In zijn categorie is de nieuwe α-C800iB de machine met de

nauwkeurigheid gegarandeerd worden. De α-CiB reeks is verder uitgerust met een compleet nieuwe pulscontrole (FPC - flexible discharge pulse control). De nieuwe draadvonkers zijn uitgerust met de meest recente 31i-WB CNC controller en de nieuwe iHMI user interface. Deze biedt een intuïtieve bediening van de machine en maakt het mogelijk om de Robocut CAMi software direct vanaf het touch screen van de machine te gebruiken. De Robocut Linki software, waarmee de machine vanop een externe PC bewaakt kan worden, heeft eveneens een vernieuwde, gebruiksvriendelijke interface gekregen. Tot slot wordt voor de nieuwe reeks draadvonkmachines ook Robot QSP aangeboden, een software tool De Talent 51 combineert functies voor nauwkeurig- die een makkelijke integratie met een heid, flexibiliteit en duurzaamheid in een compact beladingsrobot mogelijk maakt.

Compacte Talenten Hardinge Hardinge heeft de nieuwe machinefamilie Talent toegevoegd aan haar productlijn en zal deze CNC draaicenters voor het eerst live demonstreren tijdens de AMB in Stuttgart. De Talent 42 en 51 bieden een combinatie van functies voor nauwkeurigheid, flexibiliteit en duurzaamheid in een compact design. Het Collet-ready (spantang opname in het hoofdlager) hoofd- en sub-spindel ontwerp vergroot de nauwkeurigheid en de oppervlaktekwaliteit. De Talent serie biedt twee aparte basisstructuren (korte en standaard bed lengtes) en is voorzien van een robuust eendelig gietijzeren frame, heavy duty roller lineaire geleidingen en kogelomloopspindels. De machine is in de standaard configuratie al rijk uitgerust. Denk hierbij aan een standaard koelmiddelinstallatie voor zowel de hoofd- en subspillen, voetschakelaar, spanentransporteur-interface, barfeder-interface en luchtslang met een luchtpistool. De machine is voorzien van de Fanuc OiTF CNC-besturing met Manual Guide. De Talent-serie is leverbaar met tal van opties, waaronder aangedreven gereedschap, Y-as, servo tailstock, subspil (met 2e X-as), parts-catcher, spanentransporteur en stangenladers. Hardinge wordt in Nederland vertegenwoordigd door BMT Machine Tools, dat op de AMB op de Hardinge/Bridgeport stand (hal 3, stand A33) aanwezig zal zijn. Hier wordt ook de nieuwste Bridgeport XT-630 5AX gepresenteerd. Ook op de stand van Kellenberger slijpmachines (hal 5, standnummer D71) zijn medewerkers van BMT present.

design.

Hardinge

Fanuc

Hal 3, stand A33 www.bmtmachines.nl

Hal 7, stand B51 www.fanuc.eu

heeft wel een eigen verhaal. Andreas Hetschel , productieleider bij Hetschel, heeft wel een heel apart verhaal: hij leerde RoboJob immers kennen op Youtube: “Klopt”, vertelt Hetschel, “Mijn broer en ik hadden al langer gezegd dat we zouden moeten automatiseren om meer rendement uit onze machines te halen, en tegelijk ook de werkdruk voor onze operatoren menselijk te houden. We hebben zelfs een tijdje met de gedachte gespeeld om zelf een robot aan te kopen, en die dan zélf te programmeren. Een standaardoplossing kenden we namelijk niet. Tot we op een filmpje van RoboJob op Youtube stuitten. Dat heeft alles veranderd. In april werd onze Turn-Assist 250 geïnstalleerd aan een Mazak Quick Turn Nexus 200 N. Wat ons daarbij echt van onze sokken heeft geblazen, is de snelheid waarmee deze automatisering geplaatst werd, en waarmee we er aan de slag konden. We hadden nooit verwacht dat onze Turn-Assist op slechts 3 dagen geïnstalleerd zou kunnen worden, en dat we dan op dag 4 manloos en zelfstandig aan de slag zouden kunnen.”

telt mede-directeur Helmut De Roovere van de Belgische CNC-automatiseringsspecialist. “We hebben heel wat inspanningen gedaan om een voet aan de grond te krijgen in Duitsland. We moeten hierbij erkennen dat onze Duitse klanten worden aangesproken door de filosofie die achter RoboJob zit: moderne en flexibele automatisering, uitwisseling van data en nieuwe productietechnieken zijn immers de basisprincipes van Industrie 4.0.” Het mag dan ook geen verrassing heten dat Duitsland ondertussen is uitgegroeid tot de belangrijkste afzetmarkt voor RoboJob buiten de thuismarkt, de Benelux. “En dat is ook logisch”, vertelt Business Development Manager Jelle De Roovere. “Duitsland is immers de grootste CNC-markt in Europa. Bovendien ervaart men in Duitsland de druk op de prijzen en levertijden en vindt RoboJob men ook daar almaar moeilijker ge- Hal 3, stand A74 schoold en flexibel personeel.” www.robojob.eu Elk van de Duitse RoboJob-klanten

Promatt – gespecialiseerd in aluminium- en metaalbewerkingsmachines

Bezoek ook onze website www.promatt.com Promatt Nederland Rietmolenweg 20 7482 NX Haaksbergen Tel: (+31) 53 573 05 10 Fax: (+31) 53 573 05 15 Promatt België Uitbreidingstraat 84 3rd floor 2600 Berchem Tel: (+32) 3 218 23 03 Fax: (+32) 3 218 20 20

27


VAKBEURS & CONGRES

Kunststoffen 2016

Van idee tot product

Ervaar alles op het gebied van: • Slimme materialen • Duurzaamheid en recycling • Kostprijs-besparing • Innovatieve productiemethodes • Productontwikkeling • ‘Smart Industry’ in de kunststoffenbranche

Vakbeurs & Congres Woensdag 28 en donderdag 29 september 2016 NH Conference Centre Koningshof, Veldhoven

www.kunststoffenbeurs.nl


30 augustus 2016

Ontdek wat u allemaal met kunststoffen kunt doen! Mikrocentrum organiseert op 28 en 29 september voor het 18e achtereenvolgende jaar de gratis toegankelijke beurs Kunststoffen 2016 in het NH Conference Centre Koningshof te Veldhoven. Het thema van de grootste kunststoffenbeurs van de Benelux, die steeds internationaler wordt, is dit keer ‘Van idee tot product’. Het gebruik van kunststoffen is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Ze hebben grote voordelen ten opzichte van andere materialen: kunststof is bijvoorbeeld sterk, licht, niet breekbaar en op vele manieren te bewerken. Door deze eigenschappen zijn kunststofproducten onmisbaar geworden voor toepassingen in de industrie en handel, bouwnijverheid, verpakkingsindustrie en consumentenproducten. Op Kunststoffen 2016 worden alle aspecten van kunststof uitvoerig belicht: • Welke materialen zijn er beschikbaar? • Hoe kan kunststof het beste bewerkt en verwerkt worden? • Hoe kan ik zo kostenefficiënt mogelijk produceren? • Wat betekent Circulaire Economie voor de kunststofwereld? • Hoe kom ik aan geld als ik een goed idee heb? • Wie kan mij helpen bij het omzetten van mijn idee tot een goed product? •

Meet & Match Bezoekers kunnen hun ideeën voor het toepassen van kunststoffen in hun producten voorleggen aan vooraanstaande productontwikkelaars en dienstverleners, de nieuwste kunststoffen ontdekken, innovaties ervaren op het gebied van kunststofverwerking en zich laten inspireren door boeiende praktijkverhalen. Om gemakkelijk en direct in contact te komen met de relevante organisaties en personen in de gehele waardeketen van de

Kunststoffen 2016 biedt alle gelegenheid om te netwerken.

kunststofproductie, stellen de Kamer van Koophandel en Het Enterprise Europe Network een Meet & Match faciliteit beschikbaar. Deze biedt de mogelijkheid om in een korte tijd veel interessante contacten te ontmoeten en in bilaterale face-to-face gesprekken van een half uur een projectidee en/of business propositie meer in detail te bespreken. Via de beurswebsite van kunststoffen 2016 kunt u op de speciale meet & match website komen om u op te geven.

Milieu-imago

Soms staan kunststoffen in een wat negatief daglicht vanwege hun milieu-imago. Dat dit beeld lang niet altijd terecht is, zal Kunststoffen 2016 op verschillende manieren aantonen. Zo wordt bijvoorbeeld het Green Vinyl Records project gepresenteerd: de terugkeer van de vinyl langspeelplaat, maar dan op een ‘groene manier gemaakt’. Ook de exposanten tonen diverse ‘groene’ innovaties. BPO (standnummer 129) presenteert in dat verband de ecologische grafkist, die door Onora op de markt is geïntroduceerd. BPO heeft bijgedragen aan de totstandkoming van de grafkist middels CAD-engineering, eindige elementen analyses en spuitgietsimulaties. De kist wordt gemaakt van biobased GreenGran materiaal. De grondstoffen voor dit materiaal zijn lokaal geproduceerde, organische bijproducten van de aardappel en zaad-verwerkende industrie. Behalve biobased is de grafkist van Onora ook biodegradable. In het geval van een begrafenis zal het materiaal van de kist binnen een periode van 10 jaar zijn opgenomen in de grond zonder enige schadelijke resten af te geven. In het geval van een crematie verbrandt de kist schoon en is de hoeveelheid toxische gassen aanzienlijk minder dan bij de verbranding van traditionele uitvaartkisten. De ecologische grafkist is het grootste Bezoekers kunnen de nieuwste kunststoffen ontdekken, innovaties ervaren op het ge- gespuitgiete product van bioplastic ooit gemaakt. bied van kunststofverwerking en zich laten inspireren door boeiende praktijkverhalen. Matco (standnummer 237) toont Past Consumer PVB, een her-

29

Praktische info Naam: Kunststoffen 2016 Datum: woensdag 28 en donderdag 29 september Locatie: NH Conference Centre Koningshof, Veldhoven Soort evenement: vakbeurs en congres Vakbeurs: Kunststoffen 2016 is een vakbeurs voor de hele keten. De 275 exposanten zijn vrijwel allemaal specialistische bedrijven uit met name Nederland, België en Duitsland. U vindt hier onder andere designbureaus, productontwikkelaars, kunststofleveranciers, compounders, decoratiebedrijven, spuitgiet- en extrusiebedrijven, matrijzenmakers, softwareleveranciers, machineleveranciers, rapid-prototypers en internationale kennisinstellingen. Congres: Ruim 40 inspirerende lezingen over duurzaamheid, materialen (o.a. composieten), financiering, matrijzen, spuitgieten, verbinden en design en diverse processen rondom de verwerking van kunststoffen. Naast innovatieve en inspirerende keynote lezingen worden in parallelle tracks door de exposanten en andere partijen lezingen verzorgd op het gebied van materialen, design, producten en processen. Bijzonderheden: De toegang is gratis en omvat: • toegang tot de expositie • toegang tot het congresprogramma • congrespresentaties (digitaal) • beursmagazine • parkeren Vooraf aanmelden: Er worden grote aantallen bezoekers verwacht. Neem daarom nu één minuut de tijd om u te registreren voor Kunststoffen 2016 op de beurswebsite. U hoeft dan op de beurs niet in de rij te staan omdat u vooraf uw e-ticket ontvangt. Organisator: Mikrocentrum. Beursmanager: Els van de Ven, e.ven@mikrocentrum.nl Meer informatie: www.kunststoffenbeurs.nl nieuwde thermoplast die zijn oorsprong vindt in autoruiten en veiligheidsglas. Na collectie en zuivering wordt het plastic ontdaan van vreemde materialen en opnieuw geëxtrudeerd tot korrels die klaar zijn om herwerkt of ingemengd te worden met andere polymeren (PP, PE, PVC). Het gebruik hiervan verlaagt de ecologische voetafdruk en kan de technische eigenschappen van eindproducten verbeteren. De Moretto XD-minidrogers van Kotraco (standnummer 179) zijn geschikt voor gebruik op kleine verwerkingsmachines met een materiaalverbruik van 0,5 - 3 kg/h. Deze kleine granulaatdrogers op perslucht hebben tot 40% kortere droogtijd, en zijn dus energiezuiniger. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de vele innovaties op Kunststoffen 2016, waar maar liefst 275 exposanten zich presenteren. Vrijwel allemaal specialistische bedrijven uit Nederland, België en Duitsland, zoals designbureaus, productontwikkelaars, kunststofleveranciers, compounders, decoratiebedrijven, spuitgiet- en extrusiebedrijven, matrijzenmakers, softwareleveranciers, machineleveranciers, rapid-prototypers en internationale kennisinstellingen. Kortom: Kunststoffen 2016 is een beurs van én voor de gehele keten.

Boeiend congresprogramma Hoe maak je met behulp van kunststof een smart watch van je eigen vertrouwde klokje? Welke rol speelt kunststof bij het verwerken van afgedankte jeans tot nieuwe lifestyle producten? En wat zijn de trends? Het zijn zo maar een paar onderwerpen, die aan bod komen tijdens het uitgebreide congresprogramma van de Kunststoffenbeurs. In vier zalen wordt op beide beursdagen een doorlopend programma gepresenteerd met tal van boeiende sprekers.

Eerste beursdag Zo trapt Marc Meijers, eigenaar/directeur van DenimX, de woensdag af met een lezing over hoe zijn bedrijf topdesign creëert uit afgedankte jeans. Industrieel ontwerper Marc Meijers heeft een spectaculaire methode gevonden om afgedankte en teveel geproduceerde jeans circulair te verwerken tot hoogwaardige lifestyle producten. Daarbij worden jeansvezels met een biobased kunststof vermengd. Daar worden platen uit geperst die kunnen worden gevormd tot drie-dimensionale producten. Zodoende creëert DenimX uit dit 'restafval' nieuwe lifestyle producten met toegevoegde waarde voor de meubel-, verlichtings-, koffer-, helmen- en auto-industrie. Sebastien Verwilghen, Commercial Manager Europe, Cold Jet, gaat in op de toegevoegde waarde van het gebruik van droogijs micropartikels in het onderhoud van matrijzen. Micropartikels kunnen veilig glans en bramen verwijderen van verschillende

materialen: PEEK, PBT, acetaal, nylon, LCP, ABS, UHMWPE, Nitinol, etc. zonder beschadigingen aan te brengen op het oppervlak De impact van Circulaire Economie op productontwerp gezien vanuit een kunststofperspectief is het thema van de bijdrage van Freek van Eijk, Managing Director, Acceleratio, terwijl Peter Tilleman, Sr. Sales manager, Alligator Plastics, aan de hand van de Smarterwatch van Trivoly uitlegt hoe je je eigen mooie horloge behoudt, maar wel geniet van de functionaliteiten van een smartwatch. De Trivoly is een flinterdun schijfje dat bevestigd wordt aan een ‘gewoon’ horloge. Zo tover je je eigen vertrouwde klokje om in een moderne smartwatch. Verder passeren op de eerste beursdag tal van onderwerpen de Tijdens het congresprogramma worden tal van aspecten van kunststoffen belicht. revue, zoals het detecteren van krimpholtes bij spuitgietproducten, kwaliteitscontrole van kunststoffen en technologie en pro- mogelijkheden oplichten. ductontwikkeling voor het recycleren van composiet materialen. Luc Coppers van Sirris gaat in op Energie efficiëntie binnen het kunststofverwerkend proces. Tweede beursdag Marc Beusenberg, Team manager Industrial Design Engineering, De donderdag biedt eveneens een aantrekkelijk congresprogram- Windesheim University of Applied Sciences, reikt tools aan waarma. Wijnand Hollander, bestuurder portefeuille communicatie & mee ontwerpers in het woud van kunststoffen de juiste keuze onderwijs, NRK (Nederlandse Federatie voor Rubber en Kunststof- kunnen maken. Hij heeft ruim 20 jaar als expert, productontfen) ziet als bestuurder de ontwikkelingen binnen Nederland en wikkelaar en manager gewerkt op het gebied van crash-safety. Europa binnen de kunststofverwerkende industrie. Hij zal spreken Binnen de automotive branch geldt hij als expert op het gebied over veranderende trends, wetgeving en nieuwe inzichten. van crash dummy ontwikkeling en crash testen, en in de sport en HighTech Label Engineering heeft een kunstje ontdekt om kunst- andere branches bij het ontwikkelen van helmen. Daarna vormstof in 1 stap lichtgevend te maken. Directeur F.Th. Niemeijer den medische- en fitness apparatuur zijn belangrijkste werkveld. komt er over vertellen en legt uit hoe hierdoor mooie innovatieve Het volledige congresprogramma staat op de beurswebsite.


30

Productnieuws

Kijk ook op

.nl

24 mei 2016

Frequentieregelaar

RFID keuzeschakelaar Siemens heeft voor haar portfolio van Sirius ACT drukknoppen en signalerings-apparatuur een keuzeschakelaar op basis van RFID ontwikkeld. Deze gebruikt draadloze technologie om toegangsrechten op afstand toe te wijzen. In industriële installaties zijn tal van verschillende bevoegdheden nodig voor het inschakelen van functies die vaak veiligheidsgerelateerd zijn. Zo moet een servicetechnicus over andere bevoegdheden beschikken dan een operator. Siemens heeft daarvoor de eerste keuzeschakelaar met draadloze communicatie op basis van RFID (Radio Frequency IDentification) technologie ontwikkeld. De nieuwe Sirius ACT IDKS (ID Key-operated Switch) wordt in productie-installaties gebruikt om diverse schakelbevoegdheden toe te wijzen. Dit gebeurt momenteel nog met behulp van conventionele mechanische sleutelschakelaars. Deze kunnen echter vervuild raken door water en vuil, wat schade kan veroorzaken aan de elektronica. Bij een IDKS bestaat er geen mechanisch contact tussen schakelaar en sleutel. De koppeling vindt draadloos plaats met 125 kHz, een frequentiebereik dat geschikt is voor korte afstanden tussen zender en ontvanger. De sleutel bevat een zogeheten tag die door de zender in de schakelaar wordt gelezen. www.siemens.com/nl/sirius-act

Eaton heeft zijn assortiment van compacte PowerXL DC1 frequentieregelaars uitgebreid met het model voor hoog vermogen tot 22 kW. Dit biedt oplossingen voor vermogens van 0,37 tot 22 kW, met een regelaar die gemakkelijk te hanteren en snel in bedrijf te stellen is. Eaton stelt machine- en systeembouwers zo in staat op efficiënte wijze eenvoudige maar krachtige toepassingen te bouwen met behulp van een vertrouwd assortiment van regelaars. Typische toepassingen van het DC1-assortiment zijn pompen en ventilatoren, lopende banden, roterende machines, coatingsystemen en vulmachines. De DC1 frequentieregelaars zijn snel en eenvoudig in te stellen. Bovendien kunnen de parameterinstellingen, zodra ze zijn vastgelegd, via een copy-stick worden overgedragen naar andere toestellen met slechts één druk op de knop. Hierdoor zijn ze uitermate geschikt voor serie-matige toepassingen. Alle DC1modellen beschikken over de IP20-beschermingsgraad, en de modellen met een vermogen tot 7,5 kW kunnen ook beschikken over de IP66-beschermingsgraad. Aangezien de prestaties zelfs bij een omgevingstemperatuur tot 50 °C ongewijzigd blijven, zijn de regelaars ideaal voor gebruik in besturingskasten, in zware omstandigheden en voor decentrale toepassingen. www.eaton.nl/moem-ee

Wormwiel zwenkaandrijving ATB Automation lanceert in de Benelux een nieuwe serie zwenkaandrijvingen met wormwieloverbrenging van Torriani Gianni. De wormwielzwenkaandrijving heeft een sterk verbeterde vertanding en kleinere spoedhoek. Het grotere contactoppervlak dat daardoor ontstaat op meerdere tanden van de wormwiel verhoogt het rendement van de zwenkaandrijving tot 70%. Dankzij de verbeterde tandvorm heeft de zelfremmende zwenkaandrijving een tot vier maal hogere snelheid dan zijn voorganger. Bovendien is deze uitvoering zwenkunit zeer geschikt voor verticale opstelling. De nieuwe TGE-E.G-CH zwenkaandrijvingen zijn beschikbaar in een diameter 351 tot 788 mm met kipmomenten van 28 tot 297 kNm. www.atbautomation.eu

Dubbele drukknoppen en tuimelschakelaars EAO introduceert de nieuwe Serie 45, die een breed scala aan machinebedieningsfuncties verenigt met uitstekende technische eigenschappen. Het Zwitserse familiebedrijf breidt de innovatieve en modulaire Serie 45 nu uit met veelzijdige dubbele drukknoppen, intuïtieve tuimelschakelaars en extra accessoires. Met twee afzonderlijke knoppen in één behuizing bieden de fraai vormgegeven en robuuste dubbele drukknoppen van de Serie 45 extra toepassingsmogelijkheden en een voordelige, ruimtebesparende oplossing. De dubbele drukknoppen zijn eenvoudig te plaatsen en ideaal voor bedieningsfuncties zoals stop/start. De optioneel verlichte schakelaars en markeringsopties bieden bovendien talloze configuratiemogelijkheden voor allerhande industriële vereisten. De nieuwe tuimelschakelaars van de Serie 45 kenmerken zich door duidelijk zichtbare schakelstanden en een intuïtieve bediening, waardoor ze universeel toepasbaar zijn. Dankzij de robuuste constructie (IP69K) zijn deze innovatieve producten ideaal voor zware industriële omgevingen. De tweestandenschakelaars hebben een lange levensduur, een uitstekende tactiele feedback en zijn verkrijgbaar met puls- of stapfunctie en kunststof of metalen front. Verder heeft EAO de accessoires van de Serie 45 uitgebreid met kunststof en metalen behuizingen, extra schakel- en verlichtingselementen en beschermings- en markeringsopties, die de Serie 45 stuk voor stuk optimaal aanvullen. www.eao.com/45

Gehoorkap met portofoon Nog steeds vinden er vaak (ernstige) ongevallen plaats in een lawaaiige werkomgeving. In veel gevallen had dit voorkomen kunnen worden door het gebruik van goede communicatiemiddelen. Daarom introduceert Wiltec de 3M Peltor Lite-Com Pro 2. Deze gehoorkap is ATEX gecertificeerd en heeft een ingebouwde portofoon. Daarnaast heeft deze ‘horende’ gehoorkap een ingebouwde active sound functie, waardoor de gebruiker alles in de omgeving kan horen. Ook naderend gevaar, zoals een rijdende heftruck. De spraakgestuurde (VOX) portofoon is volledig programmeerbaar, zowel op vergunningsvrije als op vergunningsgebonden frequenties. Plotselinge en schadelijke impulsgeluiden worden onmiddellijk gedempt. Er is keuze uit een model met hoofdband, helmbevestiging of nekband. De headset wordt geleverd met een verwisselbare, oplaadbare accu en bijbehorende oplader. www.wiltec.nl

MetaalNieuws presenteert in iedere editie de vaste rubriek/pagina productnieuws. Heeft u een nieuwe product,

laat het ons weten via productnieuws@metaalnieuws.nl

Industriële knoppen online te bestellen ‘Duizenden slimme componenten voor de bouw van apparaten en machines, te bestellen met slechts één muisklik.’ Dit maakt Mparts mogelijk met haar online catalogus. Sinds kort is ook het volledige assortiment industriële knoppen online te verkrijgen in deze webshop. Het assortiment industriële knoppen is onder te verdelen in ‘knoppen met binnendraad’, ‘knoppen met boring’ en ‘knoppen met draadeinde’. Het pakket ‘knoppen met binnendraad’ bestaat uit 82 verschillende modellen. Kenmerkend voor dit model knop is dat deze eenvoudig op een draadeinde te schroeven is. Van de ‘knoppen met boring’ zijn in totaal 32 verschillende modellen beschikbaar. Net als de knoppen met binnendraad zijn ook deze knoppen eenvoudig te monteren door middel van inpersen/drukken. Het laatstgenoemde pakket, de ‘knoppen met draadeinde’ zijn te verkrijgen in 43 verschillende modellen. Dit laatstgenoemde model knop is te monteren in een binnendraad. Voor alle hierboven genoemde modellen geldt dat deze te verkrijgen zijn in diverse uitvoeringen; diverse kleuren, vormen en materialen (zoals staal, RVS, aluminium, bakeliet, glasvezelversterkte kunststof). Alle beschikbare uitvoeringen hebben een eigen artikelnummer. Verder is per knop een technische doorsnedetekening, een kleurenfoto en een maattabel opgenomen in de online-catalogus, alsmede speciale kenmerken. www.mparts.nl

Meeloopstapelaar De nieuwste serie Hyster S1.0-1.6 stapelaars hebben een hefcapaciteit tussen de 1000 en 1600 kg en manoeuvreren uitstekend in kleine ruimtes. Met een bereik tot 6 meter hoogte zijn ze geschikt voor uiteenlopende toepassingen. De stapelaar biedt het laagste energieverbruik in zijn klasse. De acceleratie- en rijsnelheden tot 6 km/uur geven de machine een hoge productiviteit over korte en middellange afstanden. Deze stapelaar serie heeft een hoge restcapaciteit, zodat er veilig gewerkt kan worden op hoge hefhoogtes. De nauwkeurige besturing zorgt ervoor dat de stapelaar eenvoudig van rijrichting verandert. Hierdoor neemt de cyclustijd aanzienlijk af, vooral in gebieden waar pallets van en naar het ontvangstpunt of vanuit verdeelpunten naar de opslag worden vervoerd. De machine is ook geschikt voor orderverzamelen. Dit komt doordat de vorken ingesteld kunnen worden op een ergonomische werkhoogte. www.heffiq.nl

Schaarhoogwerkers Collé Rental & Sales heeft de elektrische en push-around low-level schaarhoogwerkers van het Amerikaanse Hy-Brid Lifts toegevoegd aan het verkoop- en verhuurassortiment. Hiermee is Collé in staat om een compleet gamma low-level elektrische en push-around schaarhoogwerkers met een werkhoogte tot 6,3 meter aan te bieden. Collé Rental & Sales zal tevens optreden als importeur en de volledige distributie binnen Europa voor haar rekening nemen. Het in 1981 opgerichte Custom Equipment Inc. ontwerpt en produceert universele hybride schaarhoogwerkers in elektrisch aangedreven en duw-bare uitvoeringen. Deze breed inzetbare hoogwerkers bieden uitzonderlijke mogelijkheden dankzij het robuuste maar lichte ontwerp. Ze kenmerking zich door hun eenvoudige bediening en hebben werkhoogtes tot 6,3 meter. Deze hoogwerkers kunnen dankzij hun eigenschappen worden ingezet tijdens diverse fases van bouw-, onderhoud- en renovatieprojecten. www.colle.eu


30 augustus 2016

COLOFON Jaargang 16

Groei MKB-metaal overtreft verwachtingen Na zes kwartalen met een voorzichtige plus, is het MKB-metaal in het tweede kwartaal forser gegroeid. Op bijna alle onderdelen van de Economische Barometer van Koninklijke Metaalunie geven ondernemers aan positiever te zijn dan in voorliggende kwartalen.

Correspondentie: Postbus 2108 7302 EM APELDOORN Tel: 00-31-(0)55-3601060 Fax: 00-31-(0)55-3600860 Internet: www.MetaalNieuws.nl e-mail: info@MetaalNieuws.nl

Aan het einde van het eerste kwartaal waren de verwachtingen over het tweede kwartaal al positief, maar de realisatie heeft de verwachtingen overtroffen. Dit blijkt vooral uit grotere orderportefeuilles en een stijgende vraag naar nieuwe medewerkers.

Bezoekadres: Prinsenweide 26 7317 BB APELDOORN

Groeiende orderportefeuilles

Advertentie-exploitatie: Vincent Span 055-3606227 Mobiel 06-51193408 e-mail: v.span@metaalnieuws.nl Harold Draaijer 055-3606420 Mobiel 06-51193132 e-mail: h.draaijer@metaalnieuws.nl Redactie Eric Weustink 055-3601633 Mobiel 06-13628689 e-mail: e.weustink@metaalnieuws.nl Mail adressen redactie: redactie@metaalnieuws.nl Administratie: Ingrid Schaake Telefoon

055- 3601060

Ontwerp en opmaak: 54U Media Rijnier van Kesteren Telefoon 055-3600018 E-mail: dtp@metaalnieuws.nl Alle leden van de brancheorganisaties ontvangen MetaalNieuws kosteloos. Drukkerij Senefelder Misset Doetinchem MetaalNieuws is een uitgave van 54U Media BV en wordt 23 maal per jaar in een oplage van 17.500 exemplaren verspreid in de metaalverwerkende industrie aangesloten bij de brancheorganisaties. Verspreidingsgegevens zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Zowel de binnenlandse- als buitenlandse orderportefeuilles zijn ten opzichte van het eerste kwartaal toegenomen. De waardering van de beide orderportefeuilles is overwegend positief. Voor het derde kwartaal verwacht ruim de helft van de exporterende ondernemers een verdere toename van de buitenlandse orderportefeuille. Op de vraag hoe de omzet zich in 2016 zal ontwikkelen ten opzichte van 2015, geeft ruim 25% van de bedrijven aan dat men in 2016 een lagere omzet denkt te realiseren, 15% verwacht een zelfde omzet en bijna 60% van de ondernemers verwacht voor 2016 een hogere omzet. Eén op de zes bedrijven heeft de verkoopprijzen weten te verhogen. Voor het eerst in vijf jaar wisten relatief veel bedrijven hun verkoopprijzen te verhogen. Dit heeft er toe geleid dat ondernemers in het MKB-metaal een iets beter bedrijfsresultaat hebben weten te realiseren ten opzichte van het vorige kwartaal. Ook het aantal bedrijven dat aangeeft winst te maken is in het tweede kwartaal toegenomen.

Alle advertentiecontracten worden afgesloten conform de Regelen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd bij de rechtbanken in Nederland (exemplaar op aanvraag kosteloos verkrijgbaar) ISSN: 1570-422X

Toenemende werkgelegenheid

verwachten het komende halfjaar lieerde bedrijven zijn het afgelopen De groei in orderportefeuille komt meer te gaan investeren in hun ma- kwartaal het minst positief. ook tot uitdrukking in de ontwikkeling chinepark. De aan de landbouw ge- www.metaalunie.nl van de arbeidsplaatsen. Bij de ondervraagde MKB-metaalbedrijven werken gemiddeld 25 medewerkers waarvan 3,2 medewerkers op een flexibel contract, de overige medewerkers hebben een vast dienstverband. Een kwart van de bedrijven heeft in het tweede kwartaal meer mensen in vaste dienst dan in het eerste kwartaal. Ook het aantal bedrijven met meer flexibel personeel is toegenomen, zij het dat de toename minder sterk is dan bij het vaste personeel. Het aantal bedrijven met openstaande vacatures is ook relatief hoog. De afgelopen kwartalen hadden 20 tot 30% van de bedrijven gemiddeld een a twee vacatures open staan, nu geven bijna vier op de tien bedrijven aan gemiddeld 2,1 vacatures te hebben. In een aantal sectoren verwacht men deze vacatures het komende halfjaar niet in te kunnen vullen in verband met een tekort aan vakbekwaam personeel.

Tata Steel breidt productie hogesterktestaal uit

Vertrouwen om te investeren Dat het vertrouwen nog niet heel overtuigend is, blijkt uit de investeringsverwachtingen. Sinds het uitbreken van de financiële crisis verwachten meer ondernemers minder te zullen investeren het komende halfjaar dan dat er ondernemers zijn die verwachten meer te gaan investeren. Dit gold ook in het tweede kwartaal van 2016. Sectoren die het meest positief zijn over het tweede kwartaal, zijn de aan de bouw toeleverende bedrijven en de metaalwarenbedrijven. De verspanende bedrijven zijn minder positief dan gemiddeld in het MKB-metaal. Dit komt mede door de prijsdruk in deze sector. Daar staat tegenover dat relatief veel verspanende bedrijven

Hans Fischer, CEO van Tata Steel in Europa, slaat de eerste paal voor de bouw van de derde continugietmachine in IJmuiden.

Bij de staalfabriek van Tata Steel in IJmuiden is begonnen met de bouw van een nieuwe continugietmachine. Met deze uitbreiding kan Tata Steel nog meer soorten hogesterktestaal produceren, waaronder zogenaamde advanced high strength steels en ultra high strength steels. In een continugietmachine wordt vloeibaar staal uitgegoten tot plakken staal, die vervolgens in de warmbandwalserij tot rollen staal worden uitgewalst. In 2019 wordt de nieuwe installatie in gebruik genomen. Met deze uitbreiding is een investering van zo’n 200 miljoen euro gemoeid. “Ik ben bijzonder verheugd dat we hier in IJmuiden een derde, ultramoderne continugietmachine bouwen”, aldus

Hans Fischer, CEO van Tata Steel in Europa. “We maken hiermee een enorme stap voorwaarts. Deze installatie stelt ons in staat ons productpakket te verbreden, waardoor we onder meer onze klanten in de automobielsector van nog meer geavanceerde staalsoorten kunnen voorzien.” Momenteel heeft de staalfabriek in IJmuiden twee continugietmachines. De derde wordt zo’n 35 meter lang. Tussen de plek waar het vloeibaar staal in de installatie wordt gegoten en de plek waar de plak op maat wordt gesneden (een verdieping lager in de fabriek) zit een hoogteverschil van zo’n 12,5 meter. De plakken staal die een continugietmachine produceert zijn 8 tot 12 meter lang en 22,5 cm dik. www.tatasteel.nl

Schommelende valuta en rentetarieven grootste uitdaging MKB-branchescan Schommelende valuta en rentetariegen door, klimaatverandering en ven vormen de grootste uitdaging milieuwetgeving; voor bestuurders in de mijnbouw en 8. Gebrek aan internationale mobimetaalindustrie. Gevolgd door een liteit van werknemers; toenemend risico op het gebied van 9. Problemen bij het werven en becybersecurity en dataprivacy en het houden van groot talent; werken met steeds complexer wor- 10. Een algemeen tekort aan brandende technieken. che specifieke vaardigheden.

SRA-accountants

In één oogopslag weten wat de financiële positie van de ondernemer is ten opzichte van de concurrent, met aandachtspunten voor de bedrijfsvoering in een uniek persoonlijk adviesrapport. Daartoe is er de MKB-brancheDat blijkt uit de nieuwe Natural Re- De lijst is opgesteld aan de hand van scan van accountantsvereniging SRA. sources Risk Index die wereldwijd adviesbureau, consultant en broker Willis Towers Watson onlangs publiceerde.

Niets uit deze uitgave mag door middel van fotokopieën, scans of andere technische reproductiemiddelen worden overgenomen zonder de nadrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever.

31

Top tien uitdagingen Uit het onderzoek kwam de volgende top tien van grootste uitdagingen voor de industrie naar voren: 1. Schommelende valuta en rentetarieven; 2. Verhoogde risico's op het gebied van cybersecurity en dataprivacy; 3. Werken met steeds complexer wordende technieken, 4. Natuurrampen en epidemieën; 5. Technologie die de markt vrijmaakt voor 'disruptors'; 6. Kwetsbaarheid voor terugwinningsverplichtingen; 7. Onzekerheid over, en aantastin-

de antwoorden van 116 bestuurders uit de wereldwijde mijnbouw en metaalindustrie. Zij werden gevraagd om vijftig uitdagingen te ordenen op basis van impact. Theun Hage, Director Power & Utilities bij Willis Towers Watson Nederland: “Het is niet verrassend dat de mijnbouw en metaalindustrie schommelende valuta en rentetarieven als grootste risico ziet. Bedrijven in deze sector hebben namelijk te maken met ongelooflijk complexe transacties in meerdere valuta's en landen. Daarnaast is een stijging van de financieringskosten gedurende een periode van lagere grondstoffenprijzen slecht nieuws voor veel bedrijven die werkzaam zijn in de zwaar hoofdstad-afhankelijke delfstoffenindustrie.”

De gratis scan is vanuit het platform Branche in Zicht (BiZ) ontwikkeld en onderbouwd met harde actuele cijfers. De scan geeft de MKB-ondernemer per branche direct inzicht in de financiële positie ten opzichte van de concurrent. Specifieke informatie over brutomarge, personeelskosten, winst en omzet worden gebenchmarkt en vergeleken met kengetallen uit de database Branche in Zicht, waarin de meest actuele jaarrekeningcijfers uit de branche zijn verzameld. Dit biedt de ondernemer harde cijfers over het afgelopen jaar, en daarmee inzicht in zijn bedrijfsvoering. Naast het realtime benchmarken met harde cijfers wordt de ondernemer gevraagd wat de verwachtingen zijn voor de komende periode. Ook deze verwachtingen worden afgezet tegen

die van de concurrent. Denk aan de financieringsbehoefte en prognoses over de omzet- en winstontwikkeling. Heeft de ondernemer de scan ingevuld, dan krijgt hij aansluitend een persoonlijk adviesrapport met daarin tevens kansen en bedreigingen en andere branchespecifieke informatie over overheidsmaatregelen en trends. De scans worden uitgezet door het netwerk van 370 zelfstandige SRA-accountantskantoren, via hun eigen website. www.sra.nl


0180-317474 Leveringsprogramma Eijerkamp Techniek

pijpenbuigmachines

Maak een afspraak voor een demonstratie op locatie

BIANCO, BTM, EMAPP, ISTECH zaagmachines lintzaagbladen, koelmiddelen BIMAK en SERRMAC tafel- en kolomboormachines, tapmachines ERCOLINA profielwalsen, pijpenbuigmachines, en doornbuigmachines ERA werkplaatspersen, pijpuitslijpers MARK buigpompen SERVICE en ONDERHOUD

EDT-PLUS eenvoudig digitaal programmeren SB48 E-PLUS 48mm / 1”1/2G 6.700,00 TB50 E-PLUS 60mm / 2”G 8.750,00

Ook te zin p de TIV sa 521

doornloos buigen radius vanaf 2d leverbaar uit voorraad ook per week te huur

standaard met hand en voetpedaal bediening maak vrijblijvend een afspraak voor een demonstratie

draagbaar of gemakkelijk verplaatsbaar

Postbus 126 2910 AC Nieuwerkerk a/d IJssel Telefoon 0180-317474 Fax 010-7145877 Email info@etechniek.nl www.eijerkamptechniek.nl Showroom op afspraak geopend: Schuwacht 152c, Lekkerkerk

Editie 15 MetaalNieuws  

Het laatste nieuws in de metaal het eerst bij MetaalNieuws

Editie 15 MetaalNieuws  

Het laatste nieuws in de metaal het eerst bij MetaalNieuws