__MAIN_TEXT__

Page 43

3D printing include aerospace,

manufacturing industries have experience with this production technique. Industrial

automotive, medical/dental devices, industrial machinery

machinery, automotive, aerospace, medical/dental devices and consumer products (electronics, etc) are the five industries that have been using 3D printing for quite some

and consumer products

time now and are the largest buyers of printers and related services (Figure 2).

Fig 2

Fields of application and consequences of 3D printing, 2016*

Fields of application

Share in sales of 3D printers

Examples of what is made

Effects on production

Industrial machinery

19%

Production of tools like jigs and fixtures

Less time consuming/cheaper to produce (shorter lead time)

Aerospace

18%

Geometrically complex and lightweight parts

Fewer stocks and sometimes faster (so cheaper) to produce

Automotive

15%

Functional prototypes, small and complex parts for luxury and antique cars. Mainly non-mass production of specific tools and parts and for prototyping.

Reduce or even eliminate tooling, welding and entire assembling lines. Design and manufacturing tools become dispensable

Consumer products (a.o electronics)

13%

Micro-electromechanical systems, microwave circuits fabricated on paper substrates, radiofrequency identification devices inside solid metallic objects (RFID), polymer based, three dimensional, grippers

Easier adaption to domain specific development processes, acceleration of design process, functional integration of a number of different electronic devices in just one product, functional prototypes, spare parts produced on demand

Medical and dental devices

11%

Hips, knees, dental aligners, hearing devices, digital prostheses, etc.

Reduced processing times, digitalisation of manufacturing process, easy reproducing of production properties.

Other

24%

Responses from 61 producers of 3D printers asked what their customers use the printers for. Respondents from North American, European and East Asian In deze tabel staat weergegeven hoe 3D printenand in deSouth industriesectoren wordt toegepast en welke effecten het heeft op de productie. industrialised countries and China, India, Thailand Africa. Source: Directorate-general for internal policies, European Parliament, Open innovation in Industry, including 3D printing; 2015; Wohlers report 2017, 3D printing and additive manufacturing, state of the industry, annual progress report.

decennium. Hij durft zich zelfs niet te wagen aan een lange termijn voorspelling. Dat doet in het rapport evenmin Lauren Slowik, design evangelist voor opleiding bij Shapeways. Voor 3D Printing: a threat to complexe global trade September 2017traditionele veel reguliere niet onderdelen blijven productietechnieken nog lange tijd goedkoper. “Produceren met 3D print technologie zal in toenemende mate domineren in markten met zeer complexe industriële producten én in producten die gepersonaliseerd moeten worden.”

Denk in kansen

Hoe moet je hier nu als maakindustrie op reageren? Immers 2060 is nog heel ver weg; en zelfs 2040 lijkt een eeuwigheid verwijderd. “Denk om te beginnen niet alleen in bedreigingen, maar ook in kansen”, zegt Gert Jan Braam, die onlangs Bert Woltheus is opgevolgd als Sector Banker Industrie bij ING. “De grotere ontwerpmogelijkheden zouden voor de Nederlandse maakindustrie positief kunnen uitpakken. Immers, de Nederlandse industrie is aan de creatieve kant best goed. Je kunt 3D inzetten op versnelling van het R&D proces, voor de spare parts is het een kans om beter en goedkoper te reageren op vervolgvraag. Hiermee kan de opkomst van 3D zeker een kans zijn voor de Nederlandse maakindustrie.” Zeker als 3D printen tot een verschuiving richting lokaal produceren leidt, ontstaan er kansen voor de Nederlandse maakindustrie. Bovendien: dit gebeurt gefaseerd. De trend is een echte lange termijntrend richting 2040 of zelfs 2060. “Het gaat het dus vooral ook om nieuwe en/of sterk verbeterde producten die wij nu niet of nauwelijks kennen.” De Nederlandse industrie mag dan aarzelend uit de startblokken zijn gekomen met 3D printen, er is nog ruim voldoende tijd om de kansen te benutten, voegt Gert Jan Braam toe.

echter zelf dat additive manufacturing flinke investeringen vergt, terwijl de businesscase vaak niet meteen helder is. Kaak kon er alleen in investeren omdat een deel van de capaciteit verhuurd wordt aan andere partijen. Moeten banken niet mee risico lopen in investeringen in AM? Of moet er een innovatiefonds van de kant van de overheid komen? Gert Jan Braam: “Mogelijk is de business case uitdagend. Deze zal uiteindelijk echter vertrouwen moeten bieden dat voldoende kasstroom wordt gecreëerd. Het voorbeeld van Kaak laat ook zien dat meer oplossingen denkbaar zijn. Ook Asset Based Financieren zoals leasing van duurzame productiemiddelen als 3D printers kan daarin bijdragen.”

Dreigt Europa achterop te raken? In het ING rapport staat nog een interessante grafiek: De private investeringen in 3D printtechnologie. Ze geven wel duidelijk weer waarom bepaalde organisaties zoals CECIMO voortdurend waarschuwen dat Europa achterop dreigt te raken. 39% van de private investeringen in 3D printtechnologie vonden verleden jaar geleden in Noord-Amerika plaats; 29% in Asia / Pacific en Europa komt op de derde plaats met 28%.

Wat nu te doen?

In het rapport van het economisch bureau schrijft de bank

print magazine november 2017

43

5

Profile for 54U Media BV

3D print magazine november  

Informerend en inspirerend over 3D in de industrie

3D print magazine november  

Informerend en inspirerend over 3D in de industrie

Profile for 54umedia