__MAIN_TEXT__

Page 41

Column Industrialisatie van AM heeft nog een lange weg te gaan Door: ir. Rein van der Mast

U zult het met me eens zijn dat additive manufacturing een blijvertje is. Wereldwijd wordt in AM geïnvesteerd als nooit tevoren. Bovendien worden de bedrijven die AM in huis halen almaar groter. Het kan echter geen kwaad dit een beetje te relativeren. Nog niet alle AM machines worden ‘24/7’ ingezet om er eindproducten mee te maken en nog niet alles wat ze printen valt geslaagd te noemen. Veel van die bedrijven halen AM in huis om af te tasten wat er zoal mee mogelijk is, om voorbereid te zijn op wat er onvermijdelijk wordt geacht. Buiten de bouwkamer

Het is allemaal ietwat complexer gebleken dan we aanvankelijk dachten, toen we in ons enthousiasme de verzamelterm time-compression technologies bezigden. Zo zijn ook zaken van invloed gebleken die zich (ver) buiten de bouwkamer afspelen. En is belangstelling voor industrialisatie pas veel later ontstaan: de weg van lab(-oratorium) naar fab(-riek), zoals Additive Industries het uitdrukt, wordt nu pas voorzichtig geëffend. Voor het slim nabewerken van stukken uit de bouwkamer bestond lange tijd slechts beperkt aandacht. En aan de voorkant van de bouwkamer, althans in tijd, verandert er ook wat. Software om AM prints mee voor te bereiden wordt slimmer en van oudsher afzonderlijke digitale hulpmiddelen worden samengevoegd. Zo komt steeds meer AM-technologie beschikbaar in CAD en wordt de afstand tussen CAD en AM steeds kleiner.

Durf bekende los te laten

Dat AM zich minder snel ontwikkelt dan gehoopt, ligt ook aan de ontwerper of constructeur. Voor de wat oudere ontwerper, bekend met verspanen, dieptrekken en spuitgieten, is AM onbekend terrein. Wat onbekend is, gaat gepaard met onzekerheid. Bij twijfel neigt hij terug te grijpen naar traditionele, vertrouwde oplossingen. Maar voor wie maximaal wil profiteren van AM geldt dat hij het hem bekende moet loslaten, meer nog dan dat hij zich het nieuwe aanleert. Gelukkig kan hij op steeds meer plaatsen terecht om de juiste kennis en ervaring op te doen. Zo zal Fontys Hogeschool vanaf januari een online leeromgeving openstellen vol informatie rondom AM. En ook een offline, fysieke omgeving, waarbij de cursist praktische ervaring kan opdoen.

Computer en constructeur

Tegelijk groeit een nieuwe generatie ontwerpers op. Ze hebben 3D printers op school en wellicht ook thuis staan. De complexiteit van wat zich in de bouwkamer en eromheen afspeelt, is echter groot. Naarmate we hogere eisen stellen en meer inzicht krijgen in de processen, wordt deze complexiteit alleen maar groter. Dat leidt tot betere digitale hulpmiddelen voor het voorspellen van vervormingen, voor het genereren van de meest efficiënte vorm enzovoort. Ik ga ervan uit dat die hulpmiddelen te zijner tijd bij elkaar gevoegd worden en dat de computer zal doen wat de ontwerper nu doet. De ontwerper inventariseert dan de behoefte, verzamelt de wensen en eisen, stelt de randvoorwaarden, bewaakt het proces en controleert de uitkomst. Kortom, er staat nog een hoop te gebeuren.

print magazine november 2017

Rein van der Mast, Revelator AM Design Paradigm, heeft 3 jaar als manager Design & Engineering bij Additive Industries gewerkt. Buiten zijn adviesbureau SOLide (SOLutions in design engineering) is hij AM expert bij Fontys Hogescholen en helpt hij maakbedrijven bij het verkennen en implementeren van AM technologie. rm@solide-tct.nl

41

Profile for 54U Media BV

3D print magazine november  

Informerend en inspirerend over 3D in de industrie

3D print magazine november  

Informerend en inspirerend over 3D in de industrie

Profile for 54umedia