__MAIN_TEXT__

Page 25

design zoekt de software binnen de randvoorwaarden voor het product heel veel oplossingen.” De vaardigheden waarover een engineer moet beschikken veranderen hierdoor. “De engineer wordt minder een ontwerper, meer een onderzoeker.” De design engineer wordt de onderzoeker die de vele designopties onderzoekt, eventueel gekoppeld aan machine learning, om tot een selectie te komen. Het handwerk van de engineer verdwijnt hierdoor niet, maar deze zal zijn tijd wel efficiënter kunnen besteden. Deze verandering geldt overigens niet alleen voor additief vervaardigde stukken, ook voor frees- en draaidelen, de bouw, zelfs in de entertainment industrie voltrekt zich deze verandering. Het ontwerpen van special effects in films bijvoorbeeld, een industrietak waarin Autodesk groot is. Oster geeft twee voorbeelden. Voor het nieuwe Autodesk gebouw in Toronto hebben medewerkers een vragenlijst ingevuld waarin ze aangaven wat zij belangrijk vonden. “Op basis daarvan zijn generatief 50 ontwerpen voor het gebouw gemaakt.” Met een VR bril konden medewerkers virtueel door deze designs lopen. “Dit schaft de architect niet af, maar laat hem wel efficiënter werken.” Het tweede voorbeeld komt uit de filmindustrie. Voor de filmreeks Jurassic Park was telkens anderhalf jaar nodig om de special effects te ontwerpen. “Elke aflevering van Games of Thrones bevat vijf keer meer special effects. Het designteam maakt 10 afleveringen per jaar doordat engineers op drie continenten 24/7 doorwerken.”

Fusion 360 of stand alone producten?

Autodesk integreert AM tools in Fusion 360. Tegelijkertijd blijven softwarepakketten zoals Netfabb en Powermill als stand alone oplossing beschikbaar. Voor Alexander Oster gaat de discussie

Een toepassing op de Autodeskstand in Hannover: de 3D geprinte scheepsschroef uit het Ramlab in Rotterdam, geproduceerd met een robot en lasdraad. Autodesk is een van de partners in dit project.

niet over of je nu een geïntegreerd softwaresysteem aanbiedt, losse modules of beide. “Het belangrijkste is dat de dataflow consistent is. Data die van de ene toepassing naar de andere gaan, moeten consistent blijven.” Want engineers zoeken een platform als Fusion 360 op; echte specialisten willen gespecialiseerde softwaretools voor hun werk. “Dan moeten de data daarin wel kloppen.”

Metaal AM nu al concurrerend

EU dreigt achterop te raken Alexander Oster was een van de panelleden tijdens de 3e AM Europe Conference die CECIMO organiseerde in het Europees Parlement. Daar merkte hij onder andere op dat hij bezorgd is over de achterstand die Europa dreigt op te lopen ten opzichte van de VS. “Ik ben niet al te optimistisch. Op Rapid (in Pittsburgh) zag je dat de grootste spelers start-ups waren. Met name software skills zijn cruciaal en op dat punt loopt de EU achter.”

print magazine november 2017

Alexander Oster is overtuigd dat 3D metaalprinten als productietechniek eerder doorbreekt dan het seriematig 3D printen van kunststof onderdelen. “3D metaalprinten kan metaalgieten vervangen. Veel bedrijven zien additive manufacturing als het in huis halen van de gieterij. Ze kunnen procesketens integreren en korter maken.” Alexander Oster denkt dat 3D metaalprinten op dit moment al in staat is om gieten te vervangen: de kwaliteit van de onderdelen is vaak vergelijkbaar, soms zelfs beter. En als het om kleine aantallen gaat, pakken de economische factoren dikwijls gunstiger uit. Fabrikanten van CNC machines zien het potentieel van 3D printen nog onvoldoende, waardoor ze kansen aan andere partijen laten. www.autodesk.com

25

Profile for 54U Media BV

3D print magazine november  

Informerend en inspirerend over 3D in de industrie

3D print magazine november  

Informerend en inspirerend over 3D in de industrie

Profile for 54umedia