__MAIN_TEXT__

Page 23

Chuck Mathews: waardepropositie van near net shape technologie legitimatie van additive manufacturing.

poederbed metaalprinter zal er een aparte post beschikbaar komen. De eerste machine waarvoor Esprit deze ontwikkelt, is de EBM-machine van Arcam. DP Technology beschikt zelf over een Arcam machine en werkt nauw samen met de wereldwijde gebruikersgroep. De ontwikkelaars beginnen ook samen te werken met de andere fabrikanten van poederbedmachines. “Het is een haat-liefde verhouding, maar ze zien dat ze ons nodig hebben voor de software.” Wat de software voor de hybridemachines betreft, werkt men samen met de drie grote spelers in deze markt, DMG Mori, Mazak en Okuma.

Solid door hele workflow

Ook Esprit neemt afscheid van het STL-formaat, lange tijd de standaard in de additive manufacturing industrie. “Onze data representeren een solid model. Alle nieuwe software is gebaseerd op onze traditionele modellen.” CAM-ontwikkelaars die zich nu op AM-software richten, torsen geen erfenis uit het verleden mee, zo legt Mathews deze stap uit. Dat betekent dat straks met Esprit AM Suite support in de originele geometriedata wordt geprogrammeerd. Slicen gebeurt ook met de data uit een solid model. Essentieel noemt hij dat data consistent blijven door het hele proces proces heen, in elke stap.

Don’t panic

Gelet op de positie die Esprit in de verspanende industrie heeft, denkt Mathews met de oplossing voor hybride machines in eerste instantie het snelst te groeien. Uiteindelijk verwacht hij dat de hybride en de dedicated AM technologie even belangrijk voor het bedrijf zullen worden. Hij ziet de huidige ontwikkelingen als een investering in de toekomst. “Dit is een investering voor de langere termijn. Voordat we echt omzet gaan zien, duurt nog 3 tot 5 jaar.” Bedrijven uit de CNC industrie hoeven volgens de CTO van DP Technology dan ook niet overhaast te werk te gaan nu ze de interesse voor 3D metaalprinten zien toenemen. “Don’t panic”, zegt hij. De industrie is niet gebaat bij investeringen die verkeerd uitpakken want een slechte reputatie van de technologie vertraagt de doorbraak alleen maar. Maar alertheid is wel geboden. Over de vraag of additive manufacturing zijn deel gaat opeisen, twijfelt hij namelijk niet. www.espritadditive.com

Zijn huidige Esprit gebruikers late adopters? DP Technology is de ontwikkeling van Esprit Additive Suite gestart omdat men zelf overtuigd is van het potentieel van additieve technieken. Niet omdat de huidige Esprit gebruikers erom vragen, zo geeft Chuck Mathews toe. “Ik denk niet dat we een vraag van een bestaande Esprit klant naar de nieuwe software hebben gekregen. Zij zijn

print magazine november 2017

de late adopters van AM. We doen dit omdat we in additive manufacturing geloven.” Hij verwacht dan ook dat Esprit met de nieuwe software een nieuw type klant gaat aantrekken. De precieze lanceringsdatum staat nog niet vast maar zal waarschijnlijk laat in 2018 zijn. In ieder geval wil men op de IMTS in september volgend jaar meer laten zien.

23

Profile for 54U Media BV

3D print magazine november  

Informerend en inspirerend over 3D in de industrie

3D print magazine november  

Informerend en inspirerend over 3D in de industrie

Profile for 54umedia