__MAIN_TEXT__

Page 13

Dave Vanhove (3ID) over zijn eerste ervaringen met de 3D printtechnologie van HP complexer. Bijvoorbeeld het bepalen van de hoek waaronder je print, het positioneren van de stukken, rekening houden met de warmtegevoeligheid.” Daarnaast heeft hij de eerste tijd gebruikt voor het finetunen van de machine. Door dit finetunen voorkom je uiteindelijk problemen als thermobleed wat in het begin wel eens voor kwam. Thermobleed ontstaat doordat poeder smelt dat eigenlijk niet zou moeten smelten, bijvoorbeeld omdat het stuk te dicht bij een stuk staat dat veel warmte opneemt. Dit laat op het werkstuk een witte laag achter. “Nu komt dat niet meer voor.”

Goede prints, langzame koeling

Dave Vanhove is over de printkwaliteit tevreden. De reproduceerbaarheid tussen verschillende printjobs is goed. En qua snelheid overtreft de HP printtechnologie duidelijk de SLS technologie. Het maximale volume van 380 bij 380 bij 284 mm wordt in 12 uur geprint. Wat in de praktijk langer blijkt te duren dan hij had verwacht, is het afkoelen. Ook als hij fast cooling inschakelt. “Koelen gaat sneller dan bij een SLS printer, maar een volledige buildkamer koelen vergt toch 20 tot 25 uur.” Dit komt mede doordat het systeem niet continu geforceerd afkoelt. Dat zou namelijk tot spanningen in de werkstukken leiden. Daarom schakelt de HP technologie pas over naar geforceerd afkoelen als het poeder een bepaalde temperatuur heeft bereikt. Voor een poederbed 3D printer levert de HP machine relatief weinig stofoverlast. Maar: schoonmaken tussen twee printjobs in blijft noodzakelijk. Dave Vanhove: “Het uitpakstation is een heel goede stap vooruit. Je hebt minimaal stofvorming, Maar om de kwaliteit te behouden op termijn, moet je de printer zelf wel kuisen.“

Toch materiaalafval

In het uitpakstation wordt het afgekoeld poeder automatisch afgezogen om weer opnieuw gebruikt te worden. Dat zou tot geen poederafval moeten leiden. Op dit punt is de realiteit wel anders dan Dave Vanhove zich had voorgesteld. “Geen poederafval bestaat niet”, zegt hij. In het uitpakstation wordt 20% nieuw poeder toegevoegd. Met de standaard printjob voorbereidingssoftware die HP meelevert, haalt hij tot nog toe geen hogere packing density dan 8 tot 10%. “Bedrijven die met geavanceerdere software hun printjobs nesten, komen

De buildunit wordt eenvoudig verwisseld van printer naar uitpakstation.

tot hooguit 15 - 17%. Dus zonder overschot aan poeder is echt onhaalbaar.” Juist omdat hij 3ID enkele jaren geleden is gestart omdat 3D printen materiaalverspilling voorkomt, vindt Dave dit jammer.

Lastige kostprijsberekening De multijet fusion printtechnologie van HP werkt met PA12 poeder. De printkoppen leggen waar materiaal in het product nodig is, zowel een fusion- als een detailing agent over het poeder heen. Dan wordt de hele laag in één keer belicht door de infraroodlampen in de printer. Hoewel de HP printer dus twee bewegingen maakt, duurt het totale proces korter doordat het hele bouwoppervlak van 380 bij 284 mm in één keer wordt belicht. De temperatuur in de printkamer wordt zeer nauwkeurig per segment bewaakt en bijgestuurd. Stijgt de temperatuur op een bepaalde plek, dan wordt de intensiteit van de belichting op dat punt gereduceerd maar worden er tegelijkertijd meer

print magazine november 2017

druppels detailing agent neergelegd om extra af te koelen. Op de kwaliteit van het product heeft dit geen invloed, de verbinding tussen de poederdeeltjes is overal even sterk. Het nadeel hiervan is wel, zo merkt men bij 3ID, dat het verbruik van de detailing agent sterk wisselt per printjob. “De hoeveelheid fusion agent is constant, die weten we vooraf. De hoeveelheid detailing agent weten we vooraf niet en dat maakt de exacte kostprijs berekening lastig”, zegt Dave Vanhove. Daarnaast wordt de kostprijs beïnvloed door de consumables, zoals het stofdoek en de lampen die na een levensduur van 700 uur vervangen moeten worden.

13

Profile for 54U Media BV

3D print magazine november  

Informerend en inspirerend over 3D in de industrie

3D print magazine november  

Informerend en inspirerend over 3D in de industrie

Profile for 54umedia