Page 1

˛ „—¨

. ¸. 4357

´ …·

» ’ ¨—¨ ¨ Æ ¨ ª — ¨ ¨ ¨ ¨’ ¨ Æ ¸ ¨— ª —. — ¨—   ˚ ªˇ˛ , ¯— .

„˙‡‚„` 4339

 · 16 . ˜ 71 ‚… ˆ ‚ ` - ˜·– ˆ ‚ ` - » ´‚ ` 2013 - †¨ — ¨: ¿¨˛ — 5 - 4  ¶—˛ ¸— ˇ ˛: http://konopinanews.blogspot.com - ¶— ¨ ¸ — e-mail: konopina@gmail.com

`Æ˝ ¨ ß ˛ —¨ Æ˚ ¨... Æ ¨ ˚ — — „ — —Ø! — ¨  ¨— ¨˚¨ —˛ ˇ˛ ˇ 2 »¨ — 2013, ¨— —˛ — — ¨, ˛ ˛—¨  — ¸¨ `

˚ „—— ‰˛  ˛   ˛ ´ ¨  ¨  ¸ —  ¨— (¯¨—¢ ¸¨ —) ß ††·”`, ˛  — ¢ ˇ — ˚—¨ —¨  ˛ ¨¸—¨ ˇ¨ — — ¨ ¨˛ ’ , -

» ¨—— ª — ¨ ˛ ¶ ¸¨ ˚—¨ — ¨

—˚—, ¨˚ ¨—ªˇ˛ ˛ „¨ ¨ ˛ ¨¨ ˛ ¨— ˇ ¨ . ` ‡˛¨ —¨ »˚¨ -

`

 ¨ ˇ˛¨.   ¨¨˛ ¨ ¨ —¨ ˚¨, —¨— ˛ ¨ ˛ — — ¨

˛ ¸˛ ˛, ˚¨ ˛ —¨ — ˛˛  ¸— ˚¨ .

 »¸ , ˛ „¨ ¨, ¨˚¨ —˛ˇ˛ ˛ ¶»·‚‡ ˚—¨  ¨— ˚— ˛ ¨—˚— ¸¨ ‡˛ — –— ¨ ¨— ¸— ˚¨   ˇ˛¨— ¿——— ` ˚ ¨—  ´ —  —  ‡˛ . ¿˛ˇ ¨ ˇ˛ ˚—¨ ¨ ˛ ˇ— ¨  

`—¨ ˛ —¸¨ 3

—˛ ˚—¨ —  ¨

— ˚ — — ¨— ¨  ‰˛ — —  ¸¨ . `—¨ ˛ —¸¨ 4

˜Æ˚ ¨ Ø

‡ ˚¨— ¨ ˆ ˚ ˆ¸ Ø ‚

   — ˛ ˛ ¨ ¨  ˛ ˛ ˛, ˚—¨ ˛ ¸¨¸¨ ª ˚  , ¨Æ

˛ ˛ ¸Æ˛ ˚—¨ ˛ „ ¨! ˛ —¨

 ˚— ª ¨¨ ˛ ˛ ˛ —˛ ¨ ¨  — ¨ ` ˚ „ ——  ‰˛  ¨— ˚— ‡˛¨ — –—¨ . …— `¸¨  ¨ ¸— ˚ ¨— ˛ ‡/˛ ˚ —˛ —— ¨ - ´˛¨ —— ¨ ˛ ¿ — —¨ ‡ —˛ ·¨¸¨,  — ˛ ”— ˛ ¨— ¨ (˚ ) — ˇ¨ ¨˚¨ —˛ˇ— — ¨  ‚ — ,  ¨ ˛ ˛ ¨  „ ¨— „ — — ˘¨ˇ —  ¨, — ¨ —ˇ— —¸—¨— -

·

»

 — ˛¨ ˛ ”— ˛ ¨— ¨ ¸˛— ˚˛ˇ ¨ ¨˛¨, ¨  —  ¨  ˛ ¨—— ¨  ¨ — ¨. `—¨ ˛ —¸¨ 3

æ — ¨˝ —¨ ¨˚ ¨ —Æ ! — ˝ — ˛ ¨¨¨˛ —  — ¨ ¯ —,  † ¨— ¨— — ¨— —¸—¨— ¨ ¸ ˛. ¯¨¨  ¨— ¨—¨˚¨ ˛ —¨ ¨. ` ¨  ¨— ¨ — ˚—’ ¨ . ´ — ¨ — ¨— —¸—¨— ¨ ¨ ¨— ˇ—. »¨ ¨  ¨—   ˝˛˛— ( ˛ ¨ — ¨¨ ¨— ˚—¨ ¨¨˛  ¸˛  ˛ †‚` ¿`„·ˆ¶`) ¨ ¨— ¨ ¨ ¨— ¨, ¨ — ¨¨¨ˇ—  ! ¿—  ¨ ¨¸¨¨ —  — ¨¨˚˛ ¨  ¯ — ¨. — ¨˝— —  ¨¸ ¨ ˛ˇ ˛ ¨ ˛ ´¶`, ¨ ¨¨˛— ¨ ¨— ¨ ¨ˇ—  ¨ ˛ ˛ — ¨ ¨— ˛ ˚¨˛˛. ¶ ¨¨ —˛  ˛¨ ¯ — ˛¨ ˚—˛—˛. ¿¨ ¨

¨ ¨¨ —¸—¨— ¨ ¨ ˛ ¨— ¨ ¨— ¨— ¸ ¨ —  ˛ ˚—˛ ¨ˇ—¨ ¨— ¨ ˛ˇ˛  ˛— ¨— ˛ ˛ ˛ ˛ ˚¨˛ ¨ ˛ ˛ ¸˛ ˛. `¨ —¨˝¨ , ˚—¨— — ˚¨— — ¨—  ¨— — . · ¨ —    ,  ¸ ¨ ˛ ` ˚—˛ ¨ ¨ˇ—¨, ˛ˇ ¨ ¨ˇ ¨ —¸˛    — , ¨   — ˛ ¨˛ — ¸˛ — ˛ ¨ ˛ ˛ †‚`,   — ¨¨˚˛ ¯ — ¨, —¸— ¨ — ¸    ¨. –¨ — ˛ † . ` ¨ ¿ ¸ ` ˚ „ ——  ‰˛ 

¨ ˛˛, ‡˛¨ — – —¨ . …— ` ¸¨ ¨— »  `

˚ „—— ‰˛   † — ˆ ˇ ˚ ‡— ˛ ·

¨¸¨ . ´ ¨ ¨. `— 28 »¨—¢ 2013 ¨— ¨ 11.00 ,

¨ ˚ ¨  — ˛ ˇ ˛  ˆ ˚— ˆ ¸ , ¿¨ 22, ˛ ˇ˛¨, — ˛ ¨˛˛ ˛ -

 ˛ †—  ˇ   ˚ ‡ —˛ ·¨ ¸¨ . ´ ¨¨, ‡˛¨ — - –—¨ . …— `¸¨ ¨—

»  ‡.`. ` ˚ „ ——  ‰˛  « « ‚ ‡˙‡·„ ¿`´”‚ ¥ ¥ . `—¨ ˛ —¸¨ 6

 ª ¨ ˚ ¿Æ¨, ª ¨  ˚ · ˇ   ˇ— ¨ ! ´ –¨ ˛ †. ` ¨ ˛ ¨¨ ˛ „ —¨˛  ‰ ¿¨ ¨, ¨¨ ’ ¨ —¨ , —  ˇ—— — ¨  ˛¨  ˚— ·ˇ— ¨ , — ¨— ¨ — ¸— ¨ ¨  — — . ¿¨ ˛¨ ¨ 

 ¨— ¨¨—¨ . ‡ — ¨— ¸ ¨ ˛¨. `˛ ¨ ¸ — ¨— »˚¨˛ ¿¨ ¨ ˛ ... — ¨— ¿¨ ¨, — — ¨ ¨  ¨ ¨. ¿ ¨ˇ˛¨ ¨ ˛ ˛ 

— — ¨— — ¨— ˇ ¨— ˚—¨ ˛ ˚¨˛ ¨¨¨ ˛ ¨˚— — ¨ ¨— — ¸¨ ¨ ˛ ¨¨˛. ´— ¨ , ˛¨  —˝ ¨ — ˝— ¨ ˚¨ ¨¨ ¨ˇ ¨  ˇ— ˛  . ˜ ¨ ¨

 —  ¨ ¨ ˛¨ ¨  ¨ —  …¨ ¨ ¸ — ¨— —. ´¨ ¨¨ ˇ—¨ ¨— ˇ˛ ¨  ¨ ˛ ’ ¨ ˛ ¨˚ ˚˛ — ¨. `  —¨ ˛ . 6


`—¸¨

TA NEA

2

˛ „˙…˙¿‚…`

— ¨  ˛ ª ˛ !

´ …· ˛ „—¨ ´‚»¶…‚‚ ·„‡`¶ ´ˆ `ˆ””†ˆ „˙…˙¿‚…‚˙´˙… ß‚ ‡˙‡·„ ¿`´”‚ †¨ — ¨ ¿¨˛ — 5 4 ´¨. •— ¸¨ 3083 102.10 - •¶…

‚¸— ˛ —¨ `ˆ””†` „˙…˙¿‚…‚˙´˙… ‰¶»·ˆ ß‚ ‡˙‡·„ ¿`´”‚

· ¸˛ ‡— ˇ. ` ¨˛ –¨ — — ` ¨ 6974726076 `¨ — ˛ ·—˛: ˇ¨¨ — „¨˚—˚ 6977993178 • ¸ `. ¯ ˛ ˛ . 6974-251161 e-mail: cholis@otenet.gr ” — ¸¨ „¨¨ — 6932159962 ‡˛˛— „ˇ ¨ 6946068874 ”¨ ´ ¨¸˛ 6946623429

¨  ˚—¨ ¨ ¨ ¨ — ¨ ¨—  ¨ — ˚   ˚¨ ˚—¨ ˛ ¨——˛¨ ¨˚¨˛ ¨ ¨ ¨, ¨ ¨ ¨  ˇ ˛ — ˛ ¨ —— ¨. ´ ˛ ˛ ¨ ߨ˛—¨ ¨—  ¨ ¨— — ¸—¨ ˛¨ ˛ ¨ ¨ ¨ , ߨ ˛ , ¨  ¨ ¨ ¨, — ¨ ¨ — ¸—¨ — — ,   ¸  ¨¨ ¨ ˝˛ , ˛ — ˚ ¨ ˝˛ ¨— ˛ — —  ˚ — ¨  ¨  ˛ ˝˛ ¨

¨ ¨¨¨— ˛•…´‚ 3 `— 2 »¨ — 2013 ¨ — ˛ » ¨ ¨ ˛

·—¸— — ` ˚¨ : …— ¨ †. ¨  ˛ »— ˛ ˆ ˇ ‡— ¨— ˛ …— ¨ „˛ ¨ ˛ . 6976333165

¯¨ — —¨ † ˚— ¨— ˛ · ¸— ¨ ¨ ˜ — ,  93. 3 `— 18 »¨ — 2013 ¨ —  —¨ -

¨— ¨—¨˚¨˛ ˚—¨ ¨ . ¿¨˛ ˚ —— ¨ ¨—ˇ —¨ ¨  ˚¨ ˚—¨ ¨ — ¨— — ˚— ¨— ¸— ˛ ¨——˛¨  ¨— ¨—, ˚ ˚  — ¨ — ¨¨¨ ¨—

3 `— 3 —— 2013 ¨ —  ¨

 „ -

˚¨˛ ¨ ¨˚ Ø˛

¨— ¨ ˛¨ „ ˇ¨ –¨— — · ˇ — ¨— ˛ · ¨— ¨,  29. 3 `— 31 »¨ — 2013

¨— ˛ ˚˚—˛,  67. 3 `— 8 —— 2013 ¨ — ˛ ˇ˛¨ ¨— ˛¸ ˛  ¨—  ˚— ¨ ˚ , „ ¿¨¨˚— ˛,  78, ˝ ˚   ` ˚ ¨— —¨˛ ¨ ´¨ ¸˛ ·˛ ‚ ¨ . 3 `— 11 —— 2013 ¨ — ˛ `¨ ¨ »¨ — ¨ ` ˛ — ¨— ˛ ·˛, ¨ ˜——

 ,  93. - `— 20 —— 2013

¨ —  ˜ ˛ —  ¿  ¨— ˛ · ¨˚˚— ¨,  86.

·ˆ¯ ‚`´¶ ‚

· ¨ — ˇ ¨   ¨  ¨ ¨¨ˇ˛¨ 

¨ ¨ ¨ —

 ¨ ˜ ˛ ¶ ˛ –¨ — — ˛ ˜ ˛

¨ — ˛ » — ¨˛ † ˚— ¨ ¨ ¯ ˛  78 3 `— 19 —— 2013 ¨ — ˛ † ¨— ¨ » ¨¨ ¿¨˛  — ˛ ¨— ˛ ˇ˛¨ – ˝¨  43. 3 `— 9 »¨—¢ 2013 ¨ — ¨— ˛¸ ˛  ¨— ˚ ¨ — 10-5-2013 „ ˚˚˛ † ˚— …—-

3`— 5 —— 2013, ·ˇ — ` ¨ † ¨— ¨— ˛ ¨— ˛ ˝ ˚ • ¸ — »¨— ¨ ‡˛˛ — ¨ ˛¨ —¨—. 3`— 8 »¨—¢ 2013 »˚¨˛ ¿ — ˛ –˛¨ — ¨ ¨— ˛ ˝ ˚ »¨ — ¨ … ¨ ¨ ˛¨ ¨˚ ¨—

–¿´‚`·‚`

·ˆ¯ ‚`´¶ ‚

´¨ ˚¨¨ ¨ˇ¨ ‡·…

˛¨— — — ¨˛ ¨— — ¨ — ˛ ˛ — ¸¨ . ¶ ¨˛ ¸˛ — — ¨ —¨ ˛ — ˛˛ ¨ — ¨ ¨¨ —.

¶ ˛— ¸¨ ¨ ˛— ˝ ¨— ¨  ¨ ¨— „…·…… ¨ ! †—¨ ¨ — — ¨ ¨— ¨—

 — ¨ ¨˚˛ ¨ ˛ ¸—˛ ˛—˛. ´˛ ¸— ˛ ¸˛ ! •ˆ»¶`ˆ … ´¶ `´·‚” · ‚ ` ¿`¯¶ »˙`... · —¸˛ ˛¨ ˛¨¨ ¨— ¸

—˚— , ˚—¨— —  — ¸˛ ¨  ¨ — ¸  ¨ˇ ¸— ˇ ˛ ˛ —  ¨ ¨¨ ˛˛ —  ˛ ˛ — ¸¨ ¨ . ¿¨¨ ¨  — —ˇ — ¨ — ˛ ¸˛ ¨ , ¨ ¨ ¨¨ ˛ — —¨˚ ¨ ¨ ¨ —   ˛ ¨¨ ¨ ¸— ˇ ˛ ˚¨¨ ¨ — : `ˆ”” † ` „˙…˙¿‚…‚˙´˙… ‰¶ »· ˆ ß‚ ‡˙‡·„ ¿`´”‚ ´.•. 3083 102.10 - •¶…

¨ ¨— ˛ · ¨ˇ— ¨  79. 3 `— 27 »¨—¢ 2013 ¨ — ¨— ˛¸ ˛ — 28-5 —˛˛ —  ˚—   

— ¨ ` ¨ …—¨ –¨—— ¨— ˛ ¨— ¨  87.

¨—  ˇ¨¨— ¨— ˛ ˚˚—˛,  63. 3 `— 4 —— 2013 ¨ —  „¨˚— ˚ ‡˛˛ — ` — ¸ ¨

¿¨ „  ¨ ˛ . 210-5241046

„¨—˚— ¨ ¨ 50 ` ¨ –¨— — ª ¨ · ˇ 100 „ ¨ ª ` ª— 100 ¯¨¸¨ —Æ … 20 ¿¨¨ ¨ ª — ¨ ˛ 20 ` ¨ . ·ˇ ¨ 20 ¿¨¨ Æ  20 Æ `. †—Ø˚ 50 ˜¨˚ Æ ˛ †Ø˚— 20 ` ¨ ˛ 

¨ 20 ˜¨˚ Æ ˛ ` 

¨ 20

¨ . — ¨— ¨ ¨ 

 ¨ ¨— • ¨ , ¨ ¨¨  —  — —  , ¸— ¨ ¨˚— ¨— ¨˛˚—¨. —— ¨ ˛ ˛˛ !

„‚…˙…‚„

T˚¨— ˛ ·— —¨

`ˆ…‡ »·` »·”˙…

¨ ¨˛ ˇ — ˛ ’  ¨ . — ¨˚¨˛   — ,  ˚¨ ¨ ¨ ¨ "˚—¨ ¨¨, — ¨—  ¨ ¨—¨, ¨ —   ¨ ˛ ¨— • ¨ ¨— ˚— ¨— —¨ — ¨— ¨˛˚ — ¨ , ˝ ¨ˇ˛ —¨ ¨˝— ¨ ,  ¨ ˛ ˛˛ ¨ ¨— — ¨¸— 

» ¨ ¨ - »¨—¨, ¨ ¨¨  — ˛¨  — , ¨  — ¨ ¨. · ¨ — ˇ ¨   ¨  ¨ ¨¨ˇ˛ ¨  ¨˚¨ ˛ ¨ ¨ …—¨ –. ` ¨. ˚— , –¨ — — …. ` ¨

†»‚: 3 `— 2 »¨ — 2013 ‚.….·—¸—¨ ˛ • — ¨, ˛ ¿ ˝¨ ”¨ —˛ ”¨ ¨— „¨  ˇ¨¨— ˜ —  ¨ ˚¨. 3´ `¨¨ 18 »¨—¢ 2013 ¨— ¨ 20.00 ‚ …¨ ˚— ¨ ˜—ˇ˛, ˛ ˜—ˇ ˛ —˛, ˛ — ˛ ¸ ¨ ˛ ¯ ˛ ¨— ˛ » ¨ ¨— „—¨ „ ¨—  ‡˛˛ — ¨— ˛ ¨¨— ¨ ¨ ˚¨

†·……¶`·‚` : 3 `— 28 »¨ — 2013 ”—¨  „ ¨—  † ˚— ¨— ˛ ˝ ˚ ”—¨  ` ¨ ¨ ˛¨ ¨˚ ¨—.

3 ´ ˛ „ — ¨ ˛ 2 6 »¨—¢ 2013, ˛ ·¨˚˚ — ¨ ˜ ˛ • ¸ ¨—  ˝ ˚ ˛ ¿¨ ¨ —¨˛ …— ¨ , ¨—¨  —¨—  ‚ …¨ „—˛ •  — ¨—  ¸ ¨ ¨ • ¸¨.

„” ´‰‚‡‚ –`‚”¶ ·˙´` ¶ ‡ `ˆ ¯` ¿ ‡‚¿” ‡·… ´… ˜–»‚ ·”·†·` „‚ ” ´… „ˆ…¶†ˆ`·` ´ ¯·‚ `ˆ `´ ˜·… †…„´‚`»·… …·‚ `´ »´‚ `ˆ ¿·`»·… „‚ ´ „…´· … †˜·‚ „” ´‰‚‡‚ ˜‚”· »ˆ `´ 300 ¿´¶»·… ¿˙‚ ¶´… ¿ˆ ˜¶`·` `´¶ `·” `ˆ †»»·… …´‚ `’ `ˆ` » ‘†¿ˆ… …´‚ `ˆ »… „‚ ¿´· »‚, » »… »‚ ·ˆ„‚‚ ‡·… `ˆ ‡˙`· •·` `´ ¯… … „ˆ”¶`·‚` ¿‚…´` »· ´¶ ˙¶ … ´¶… ‰…„·‡‚`·‚` ´˙ †»¿ `’ ¿»· »· `´·˜…‚ ˜·»·… » ´ ´†ˆ‡‚ ´¶` ¯` ·‚…‚ ”ˆ¿¶»·… ˜˙´‚·` …˘· ‡·”˜· »ˆ †ˆ˙ `ˆ „‚ ‚‰· ´ „»‚ `ˆ … ˘‰·‚ ¯` … ´¶… –·‚ `´¶… `´¯´¶ ´¶… ˘ˆ¯¶ `ˆ ¿‚ ””·` ”·‰·‚` ‡·… »¿˙ `’ ´ˆ´ ´ ¯´‚ … †˘˙ »· „ˆ„”˙`· ´ ˘·» ´˙… ¯·‚˙… `ˆ ¿˙` †‚ „»¶ »‚ ˜ „…´ »` • •·‚`


´ …·

`—¸¨

˛ „˙…˙¿‚…`

3

`¨˝¨ ß ˛ —¨ ¨˚ ¨ ... ¨¨ ˚— — „——!

¸ . ‡˛ˇ˛ „ — ¨, ˛ † ¨¨¨ ¨ –—— ¿¨—¨ ¨— » ¨. · ˛ ¨—¨, ` ˚ –¨   ˛ . ˜ ˛ » . ` ˚ „ ——  ¨˝— — ¨ ——    ˚ —¨ ¨—  — , — ˛¨ ˛ ¸˛ ˛ ¨ ˛ ¨ — ¨  ¨— —¸—¨— ¨ ¿ ¸  ¿——— 

` —¨ ¨ ˛ — ¸¨ 1 –¨—¨ ˛ —˛ — ˛,  — ¸ ¨˛ ¨—  , ˚—¨— ¨¨˛¨ ¸—ˇ ¨— ˇ¨˛ ˝— ¨ ¨¨—  ˚ — ¨— — ¨  ¨˛ ˛ ¨, ˛ — ¨ — ˇ˛ ¨ ¨¨ ˛— ¨ — ¨— —¨ ¨ — ˇ¨˛ —ˇ¨ ¨  †—¨—  –¨ — ˛

¨— »—¨ ˛ »¨ ,  ¸ ¨ ˛ ¨ˇ¨ ¨—˛ ‰˛ — —˛ ˛ •¨¨ ˛ ¨˚  ¨ ¸˛—¨ ¨ ¨˚ ¸—¨,

¨ ˚— ¨ ˛ —— ¨ — ¨— ˛ ¸—¨¸¨˛, « « ¸— ¨ ¥ ¥  ¨˛¸ ¨ ˚ ˛ — ¨ ¨— ¨   ¨¨¨˛¨ — — ! ´¨ »˛ ¨— — ˜— — ¨ ¨¨ — ˇ˛¨ ¨¨ 

` ˚ ¨— ˛ —— ¨ —¨— ¨  ¨   ˛ ¨—¨ ˛ —˛  ˛ ` ˚—˛ ¨ˇ—¨, ¸— ¨ ¨ ¨˛¨ ¨—¨ ¸ ¨˛ ‡.` ˚—¨  —˛  ¨ˇ—  . ¿ ¸  ` ˚ . –¨ — ˛ ` ¨ ¨ — ¨ — ¨— ¨   ¨ — ˛ ˚—¨ ˛ ˚¨˛  ˛  ’ ¨   ¸  ¨— , ¸ ˛ ˛ — ` ˚, ¨ ¨ ¨— —¨  ¸ ¨˛  , ˇ¨  — — ¨ — ¨— ¸— ¨  ˚ —¨ ¨, ¨¨¨¨ ¨ˇ ¸ ¨˛ ¨ ˇ—¨, ˚—¨ ¨ ˛ˇ˛— ˛ ¨¨¨ˇ—˛ ˛ —˛¨ ˝ ˛ . ´˛ ¸˛ ˛ — ˛¨ ˛

¨ — ¨ : ¿ ¸ ˛ ¸— ¨ ¿——— ` ˚ ‰˛  . ´¨˛ ` ˚— , ¿ ¸ ˛ ‰˛ — —˛ ·¨— — ¨ ”˚ ¨— ´ ˛ . » ¨ ˛ ´ ˛, ”˚ ˛ ˚˚ ¨-

¨ . ¿¨ ”¨˝¨  , ‡— ˇ ˛- ·¸˛ ˛ ·˛ — ¸¨ ‚´˙”„……‚„¶ . ¿¨ ¨ ¯ , †— † ¨¨ ¨ ˛ ‰.·.”.´ . ¯ ˛

†¨˝ ¨, ¿ ¸  ` ˚ „¨ —  ˇ˛¨ . –¨˚˚˛ „ —˛, ¿ ¸  ` ˚ — ˇ˛¨ . •¨¨˛ ¨˚ , ¿ ¸  ` ˚ ˚ ¨ —  ˇ˛ ¨ . †— ˚— ´—, ¿ ¸  ` ˚ • —  ˇ˛¨ . ¿ —˛ » ¨—¢ ˛ ¨—  ¨. · ˇ — ¨ ` ˝ , ¨  ` ˚ ˜ —  ¨  ˇ˛¨ —-

 ‚

   — ˛ ˛ ¨ ¨ ˚  , ¨Æ

˛ ˛ ¸Æ˛ ˚—¨ ˛ —¨

 ˚— ª ¨¨ ` —¨ ¨ ˛ — ¸¨ 1 ¿¨ ¨˛¨, ` ˚ „ ——  ‰˛ , ¨—ˇ˛ —˛  ˛

 —¨˚—˛ ¨— ¨  ¨ ¨— —¸—¨— ¨ ˛ ”— ˛ ¨—¨ ,

 ¨ — ˛¨— — ¨— ¨˛—   ¸—  Natura 2000, ¸˛¨¸˛ · ¨—¢ —˚— ‡—  —  —  —   — ¨— — ¨ ¨˛ —— ˝ ˛ —¸—˛ ¨— ¨ ( ·¿)  ¸— GR2310007 ¨—  ——˛ ˛¨— ¨  ¸— (´„`) GR2310016,

˚ ¨¨— ˝— ¨ ¸ ¨˛,

 ˇ¨ — ˛ ¨—ˇ˛—˛ ¨— ¨  — ˛ — ˛ ¨— ˛  ˛ — ˛, ˛ ¨ ¨˛˛ ˛ —˛ ˛ — ˛ ¸—¨˛ ˛˛ ¨— ¨¨ ˛ ˛ — ˇ ¨ ¨˚ ˚˛ ˛ — ˛ ¨— ¨.

 ¨˛ —¨˚— — ˇ˛¨ ˛ ‡.·.¶. ˛ —˛ ¨ —¨! »¨ ¨ ¨ ¨˛  — ¨¨ ¨ –   (`ˆ.‚ .), †— ˚ –¨  ¨— »¨ — ¨ ´ —¨¨ , ¸— ˛ ˛ ¨¨ ˛ ˛ ˚ ¨˛ ¨ ¨ ˛ —  ¨ ¨ ¨ ˛ — ˛ ¨— ¨ ¨— ¨ ¨— ˛ ¨

¨ ¨˛ ˛, ¨ ¸ —  ¨ ˛

 — ˛ ¨ ¨— ¨  ¸—  Natura 2000. » ˛˛ — ¨ ¨¨ˇ— — ¸   , ˛ ¨ ¨ ¸—

”˛ ¨¨ (˜Ø …ب » ˛)

 ˚ ˚—¨ ˛ ˇ˛˛  ¨ ¨ ˛ —  ¨ ¨¨ ˛ ˛ ¨¨—˛ ¨ ˛ — ˛ ¨—  ¸¨— ˛¨ ˛, ¨— ˝˛ ¨ ˛˚˛— ˚—¨ ˛ ߨ¨¨˛˛ ¨ ˛ ¨ ¨˛ ß ¨ˇ— ˝— ¨ ¨ ˛ ¨—ˇ˛—˛ ¨— ¨  — ˛ — ˛ ¨— ˛  ˛ — ˛ ¨— ¨ ¨—¨˝— ¨ˇ ¨— ¨ ˛  — ˛ ¨˛— ¸—  Natura 2000 ¨— ¨ — , ˛¨— — ,  ——˛ ˛¨— ¨ ¨— ˝ ˛ —¸—˛ ¨— ¨. •¨ — ¨ ˛— ˇ— —, ˛ ¨ ¨ ¨¸˛ ¨ ˛ ˚—¨ ˛ ‡·¶,    ˛ ¨—ˇ˛— ¨  ¨ — ˛ ¨ ;¨ ˛ ¿¨ ¨¸¨ . ` — ˜ ¨,  ˚ ¨— — , ¨¨ ˛ˇ˛ ¨ —¨ ¸—¨¸— ¨¨ ¨ ¨— — ,, ¨   —¨˚— — ˇ˛¨ ˛ ‡.·.¶ ¨— ˛  —¨ ¨¸—¨ ˛ – ˛ — ¨¨ ˇ – , ¨ ˚ ¨ ˇ—¨ ¨ ¨¨.

` ˚ — ˇ˛¨ . •¨¨ ˛ ¨˚  , ¨— ¸ ¨— ¨  ˛ ¨˚ ¸˛ ¨¸—  ‡˛—¨ ¨ ¨˚ ¸—¨,

 ˛ ¨ ¨ ¨˛ —. · — ˛ ¨ —— ˇ ¨   ¨ ¸ ¨, — -

 ˛ ˛ ¨ —  ¸—˛ ˚˛ ` ˚ ¨ ˚—¨ ——˛ ˛ —˛.

# ¨ ˚Æ »¿– ˛ —¨ ª ¨ †˚¨ ´—˚ ˛ - „ˇ ¨

 ¸¨— ¨ — ¨ ¨¨ ˛

—¨˛ ¨ † ˚— ¨ ´ —˚ ˛` „ˇ ¨ ¨— —  , ¨ˇ¨ — ˛   ¨ — ˚— — ¨ —¨, ¸  —˛˛ —  ˚— •¸  — ¨. ¶ ¨¨¨˛ ˚—¨  ˚ — ˝, — ¨— « « ˛ ¨—  ¥ ¥, ¨ˇ ˛

˛ ¨˛˛ ¨— ¨ ¨ˇ ˚˛ ¨ ¨ ¸ ¨, ¨ —¨, ¨¨ , ¨ˇ— ¨ ¸ ¨ ¨˛ ˛ — ˛  —¨ ¨ ¨ ˛— ¨  ˚ ¨, ˚—¨ ¨ ¨¨  ¨˛¨— , —¸— ¨¨  ¨——¨— ˛  ˚—¨˝— ˛ ¨˛˛, ¨ — ¸—¨ ¨  ˛ ˛

¨  — ¨  ,

¨ ¨ —,   — . ¶ † ˚— ¨ ˛ˇ  ¨˛   —¨ ,

 ˛ˇ¨ ¨— —¨ ¨ —  ——¨ ˚—¨  ¨ , ¨— ˛ — ˛ ˛, ¨ˇ  ˚¨ ¨ˇ¨ — —˛˛ — ¨—  ¨ ¨,    ¨ , —    ˇ˛  ¨  ¸ ¨  . · — ˝ ¨— ¨ ¨ — ¨— —˛ ˚—¨ —¨

˛¨¨ —¨˝   ¨. ¿·¿·‚ »˙` „‚ ·˛—¨— ` — ¨  ˇ¨  ˚ , ’ ¨ ˛ˇ— ¨— — ˚ ¨ ¨˚¨—¨ ˛¨¨ ˛ ˛— ¨. ´¨ — ¸—¨ ¨— — ¨ ¨—  ¨— ¨ — —˛˛ —  ˚—   . ¿ — ¨ ¨¨— — ¨  ˚¨˝¨— ¨— ¨ —˝— ˛ „—˛¨,  —  ˚ ¨— ¨  — ¨— ¨ ¸— — —. ` ¨—¨ — ˛ ¸ — ¨ ¨¨ ¨ ¨— ¨— ¨ — — ¨ –”·‚ •·` ´ ¯·‚ ´ˆ.


`—¸¨

TA NEA

4

˛ „˙…˙¿‚…`

» ¨—— ª — ¨ ˛ H ¸¨ ˚—¨ — ¨

—˚—, ¨˚ ¨—ªˇ˛ ˛ „¨ ¨ ` —¨ ¨ ˛ 1˛ — ¸¨ ¶ ¸˛ ˛ ¨ —  —˛  ˇ ‡˛— `  ` ˚ ¨ . ” — ¸¨ „¨¨ — ¨— ¨— — ¨ ˇ ¨ —: ‡˛¨ — –— ¨ …— ` ¸¨ , — –  … ¨ …— ˛ ˜ ¨, …— »¨— ˛ , †—˚ –¨  , ¿ — —¨˛ ‡— ˛ ·

¨¸¨  „¨ —¨¨ , — — —¨˛ –¨ — ˛  ¨— ¿ ¸ ˛ ¸— ¨ ¿ —— — `

˚ ‰˛  ‡˛˛˛ ` ˚— . · —˛ ¨ — ¨— — ˝¨ ˛ ¸˛ ˛, ˛ ˛ … ¨ ¨ »¨— ¨ ´—¨¨

. `˛  —¨ ˛ ¨ ˚ — —˛ ˛ ¶»·‚‡` ¨ ˇ :

— ¨ SYMAGRO, ¨¨ ˇ˛ —¸— ¨  ‚¿¿˜·`,   ¨— ˚—¨ ¨— —

———  ¨ , ¨ ¸¨˛

 ¸— ¨— —  — ¨¸¨ ¨— ˚—¸˛ . ´ ¨¨ ˇ˛ ˛— —— ¨— ¨  ‚¿¿˜·` (¨ ¨—˛ ¨— ¨, ˚—¨ ¨ —¨) - —— ¨ • ¨ : « « … ¨— ˚—, ¨— ¨ ˚˛ ¨ ¸¨˛ ‰˛  ¨— ˛  ˛ — ˛ ¥ ¥. ·—˛˚˛˛ ˛¨ »¨—¨ ˛ `˛— , †  · ˛ ˚ — ` ¨— — ˚ —— ,  — — ˛ ˚—¨ ˛ ¨ ˚˛   ¨— ˚— ¨ ¸¨˛ ‰˛  ¸— ¨ ¨˛ ¸¨— ,  — — ¨— ¸¨¨˛¨. ´— — ˛ ¨— ˚—¨ ˇ— ¨˚ ˛ ¨  ¨ ¨ ˛ — ˝— ˛

- —— ¨ ˇ¨: ß ¶ ˛ ¨— ¨— ˚— ˛ ¨˚ —˛ ¨¨ ˛. ·—˛˚˛˛ ˛¨ 0 †¨ — „¨

¨¸ , † , —  ˛ ¨—-

¨— ˚—¨ ¨— ¨ ˛ ˛ˇ¨— ¨ ¨¨ ˇ— . ·— — ¨˚ ˛ ¸

 — ¨ ˛ — ˝¨— — —¸˛— , ¨¨ — ˇ¨ ¨ — ¨ 

—¢ . ´ ˛¨ ¨˚ ˛

˛ — ˛ — ¨— — ¸ ¨   ¨˛ —¨ ˚—¨ ¨ ˇ˛ ˚ ¨ —¢ . - —— ¨ ˇ¨: ß ` ˚  ¨˚˚¨— ¸ ¨˛ — ˛˚—¨  ¨˚ »—— ¨ ¨— ¨ ¨—¨ ¨ . ·—˛˚˛˛ ˛¨ `¨¨ – ¨ , † ¿ — —¨ ‡ —˛ ·¨¸¨,  — — ˛ ˚—¨ ˛ »—— ¨ ¨— ˛ ¸ ¨˛¨ ¨¨ ˛ ¨— ˛˛ —¢ . ·— 

¨ ¨˛ ——¨ —  ˛ ¸ — ˛ ˛— ¨ ˛˛ ¨— — ¨— ¨ ¸ —¢ . ˛ˇ˛ — ¨ ¨—˛— ¨¨— ˚—¨ ˛ ¨ ˛ ¨ ˛˛ ˛ —— ¨ .¨ ˇ˛ ˚—¨ — —¸˛— ,˚—¨ ˛ ¨— ¸ ˛  ˛ —— ¨. ´ — ˚—¨ ˛ ˛ ˛ — —¨ ‡ —˛ ·¨¸ ˛ ¨¨ ˛ ¨¸ ˛ —— ¨. ´¨ —¢ ¨ — — ¨—

—¢ ¨ ˚¨˛ ¨˚ ¨ ˛ ·¨¸¨ ¨¨ ¨—  — . - —— ¨ • ¨: « « · ¸ —¨

˚ ¨¨¨ ¨— ¸—¨ — ˛ —˛˚˛˛ …—  ˛¨ -

 ¨ ˛ - ˛ ˛ ˛ KNAUF † $—¨ –··  ˚¨˝ ˛ ¨—— ¨, ¨¨ ˛ ˛ ¨ ˇ¨ - —¨  ¸—¨¸— 

…„‚…˙`¶ ˇ˛¨, 26.02.2013 ¨ ˛ ¨ ˇ ¨ ¨ — ¨    ¨— ¸—¨˛¨ ¸—¨ ¨ blogs ¸—¨¸— , ¨¨ — ¨ ¨ ˛ —¨ ߨ   —¨ , ˇ¨ ˇ ¨ ¨ ˛   ˚¨˝ ˛ ¨— — ¨ ¨ ˚—¨ ˛ ¨˚¨—˛ ¨¨¨˛  — ¨— ˛ ¨˚ ¨, ¨ˇ ¨— ˚—¨  — — ˛ KNAUF † —— ¨ –··. 3 ` ¨ ¨ — ˛¨ ¸˛— ¨ — — ¨ ˛ ·˛—˛ `¨——˛ ˆ ˛ — ¨, ˚ ˛ —¸—˛ ¸ ¨˛ —˛¨ ˛ ·¨¸¨ 2008 ¨˛ˇ ¨ 65.925,80 m3,  2012 ¨ 17.162,50 m3. ¿¨ ¨˛ ˛ˇ˛ — ¨ ¸ ¨¨—˛ — ˛ 74%, ¸˛¨¸˛ ¨ —  26%. 3 ` ¨  ¸˛—  —˚— ˛ ¨— — ¨ ¨, ˝—   ˇ˛ ¨ — ¸ ¨˛ —˛ ˛ (  ˚¨— ) 2008 ˛¨ 64.079.311,80 ,  ˚—¨ 2012 — 22.867.716,76 , ¸˛¨¸˛

  — ¨ ˛¨—˛ —¨— ¨ — ˛ 64%. »¨—¨  ¨  —˚— 2012 ¨ —¨˛¨ ˝˛— ¨ 1.000.000 . 3 ´ ¨ˇ — ¸ ¨— ˛ KNAUF † —— ¨ –··,    2008 ˛¨ 162 ¨¨ ˛¨ ¨— ˚— ¨ —ˇ ˚¨˝ ˛ — — ¨ ˛. „¨ —, ¨  2009 ¨— ¨ ¨—¸˛ˇ˛¨ 7 ˚¨˝—, ¨  ˛¨ ——ˇ 15, ¨ — ¨ 2, ˛ˇ˛¨ 8 ¨— ¨ ˇ˛¨ 18 ¨¨. `˛ ¨ ¨ˇ — ¸ ¨— ˛ ¨ — ¨— ¨ 128 ˚¨˝  —¨. ‡˛¨¸˛, ˛ ¨˚¨—˛ — ˛ —  ¨ ˛ ¨˚¨ —˛ˇ˛ ¨  2008  ¨— ˜ ¨ — 2013 — ¨— 11%. ·— ¨— — ¨ , — ˛ KNAUF † —— ¨ –··  — ¨ˇ— ¨ ¨ ˛ ¨— ¨ ¨— ¨,  ¨ ¨ ¨ ¸ ¨¨ ¨ ¨¨  ˚ —˛ ¨ ¨

 ¨ ¨ ˛ ——˛ — ¨ ˛

 ¨ ¨— ¨˛ — ¨— ¨ , — —  ˚ ¨˛ ¨¨ ¨ ˛  — ¸— ˛ ˛ ·

˛— ˛ ¨˚¨. ·—  ¨— ¨ ¨ ¨ ¨ , ˛

, † ˛ ¿ — —¨ ‡ —˛ ·¨¸¨  — — ˛ ˚—¨ ¨ ¸ —¨ ˚ ¨¨¨ ˇ¨ ˛ˇ˛  ¨— ˛ ¨¨ ˛   ¨— ˚— . - —— ¨ : •¨ : « « ˚¨ ˛  ¨— ˚— ¥ ¥, —˛˚˛˛ –¨ — ˛ „ ¨—— ¸˛, „¨— ˚˛˛ ` —˛ ` ¨— — ¿ ˛—¨ ‚

¨ . — ˛ ˚—¨ ˛ ˚¨ ˛   ¨— ˚— ¨   ¨ ¨. `˛  —¨ ˛ˇ˛¨ ˛— ¨  ¨ — : `¨ ¨— ¨ ¯˛ , ` —¨¸¨ …— , ¿¨ „¨ ˚—¨˛, ¿¨ ` ¨, · ¨ »¨˝— „ , ´¨ ”— ¨ ¨— ¨ ¨˛¨ — —˛ ¨— ¿ — —¨ ˛ . „¨—¨ ¨ ˛. „— ¨ ˛ ¶ — ¸¨  —˛ ” — ¸¨ „¨¨ — ¨ — ˛  ¨ ¨ — ¨—  —˛ ¨— ¨¨  ¨  ¨ ¨˛ —,  ˛ ¨˚¨ — ˛˛ —¨  ¨ ˛ — ¸¨ ˇ ¨ ˛ ˛— ¨ ....

% : »—¨ ¨ — ˛ ˛˚ª ¨¨ Æ˛¨ ¨— ¨˚! ˛ ˛— ¨— ¨ ¨˛¨ —— ¸ ¸—¨¨ — ¨— — ˛ ¨ ¨ ¨-

»

KNAUF † —— ¨ –··  —  ¸ — ˛ ˚ ¨¨ ˛ ˛ ¸—¨ —¨ ˛ ——˛ — ˛ ¸ ¨ ˛ — — ¨ ¨ 2009  ¨— 2012   3.531.917 . ` — ˝— ¸ ˚—¨ 2013  ¸ — ˛

˚ ¨¨  1.100.000 , — ¨ ˚— — ¨˛ — ¨¨˚ ——˛, ¨ — — ˛ ¨ — ¨ ˛ ˛ ¨ ¨ ¨¨, — , ¨ ¸—¨¨— — — ˇ — ˚¨— ¨ ˛ ·¨¸¨. ` — ˝¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ˚ˇ˛,  — — ¨  2008 — ˛ ¨: 3 ¶ — ¸— ª ¸¨ ˛— ˛ ¨ —Øˇ˛ ¨ Æ 74% 3 ˝ ˛ — ˛˛ —Øˇ˛ ¨ Æ 64% 3 ¨—ˇ ¨ — ˇ˛  11% 3 ¶ Knauf ¸  ˚ Æ— — ¨ Æ ¨ .4.5 . Ø. ´¨ ¨ ¨ ¨ — — ¨ ˇ ˛ —¨ ˛ ¨ˇ—¨ ˛ KNAUF † —— ¨ –·· ˚—¨  ˛,  ˛ ¨— — —˛ ¨ — ¨ ˛ ·¨¸¨. ¿ ¨—˛¨ ˛ KNAUF † —— ¨ –·· ˛¨ ¨— ¨ ˇ— ¨ — ¨— ¨ˇ — ¸ ¨— ˛ ¨— ˛ ¨¨˚— ¨  ¨ ¨ ¨ — — ¸—  ˛ ¨ˇ—¨ ˛ ¨ ¸—¨˛ ˛— ¨¨ ¸ ¨ ˚¨  ˛ ¨¨—, ¸˛¨¸˛ ¨ˇ — ¸ ¨—. †·…‚„¶ ‡‚·ˆ•ˆ…`¶ KNAUF †ˆ˘¿‚‚ –·· ¶ ˛ — ¸¨ ¨ ´ …· ˛ „— ¨ ,

 ¸˛ — ˇ  ’ ¨—ˇ. (70) ˜

 ˛ , — ¨ — ¨¨˚ ¨ ¨ˇ ˛ , ˛ — ¨ ¨ ¨¨ ¨ ˛, ˚˚— ˝¨  ˛˛ ¨— — — ˛¨ ˇ ¨ ˚ ¨ — KNAUF ¨— ˚¨˝  ’ ¨ ¨— ¨— ¨—, ¨— ¨ ˛ ¨¨ — ˛ ˛ ¨— — ¨ , — ¨— ¨— ˛ .

˛ ˚˛¨—˛¨ — ¨, ¨ ˛ — ˝  . ´¨  ¨¨  ˝  ¨— ¨ — ¨— ¨ ¨ ¨ ¨—   — ¨ ˚ ˛  ˛  —¨ ¨,

 ¨—ˇ¨¨— ¨ ¨ — ¨ ˛ ¿—— ¨. • ¨¨ ˚—¨ —¨ ¨˛ ¨ ˛¨ — ¨ — ˚  –¨— ˛ ¯¨—¢ ¸¨˛  ¨ 3 ¨— —¨ ¨— ¨ ˇ  ˛ ¨ ˛, — ˝   ¨ 3 ˚  ¨ ¨— — ˚ — ¿¨ ¨ †— ˚ „¨ ¨ ˛,  ˛ ¨ ’ ¨ —¨. ´ — ´˛¨ „¨ ¨, ¨ — ˛

 — ˛ , ¨ ¨ — — —

 ¨ˇ—  — ˚ ˛   — , ¨¸ ¨— ¨ ¨¨ ˇ— —  — ¨— ¨ ¸ — ¨— ˇ˛¨ ¨¨— ¨,  ¸—¨˝ - ¨’ ¨¨ ˛˛ ¨— . ¶ —˛ ‡— ˇ ˛ ¨ ¨— ¨,  ¨ ˇ, ˚— ¨ ¨¨—¨ — ¨¸ ¿„· ¨ —  — ˛ — ˛, — ¨  ¨— ˛¸—¨ ¨ ¨¨. ¶ ‡—¨— ˛ — ¨— ß ˛ ¨— ¸ — ˛ — ¨ ¨ ¨¨¨˛ ¨— ˚— ˛ ¿—— ¨ « « — — ¨ — ¨ ˛ ¥ ¥

¨˛ ¨ —, ¨ ˚¨ ¨ ˛¨ ¨ — ¨— ¨ˇ ¨  ¨ — ¨. „¨— — ¨¨ — ¨ˇ ˚˛ ˚˛¨— , ¨ ¨ — ˝ ˛ — ˛, ¨— ¨ ¨— ¨—  ¨— —  ¨¨— —¨ ¨. ´¨ —¨—¨ ¨¨˚˚ ¨— — —  — ¨— ¨ —¨, ¨ˇ ¨

 — ¨ ¨ —  ¨— ¨  ¨ˇ, ˚—¨— ¨— —  ˛ — ˛, —¨ ¨— ¨— ˇ˛¨ ¨— ¨  ¨— , — ¨—  ¨ ˇ— . ¿¨ ¨˛¨,  — ¨— ¨—  ¨ ¨˛ ¸—¨ ˛  —— , ¨  ¨— ˛ ¨¨¨—¨  ˛——  ¨¨  — ˚, ¨—  — ¨. ´ ¨ — ¨ ¨˚— — ¨— ¨  ¨ — ¨— ¨ ¨ — ¸ — ¨ ¨ˇ  ˚  —¸  ˚—¨ ¨˚ ¨¨¨— ˇ¨ ¨  ˚¨ ˛ ˚˛ ¨—   —¨ ¨!


´ …·

˛ „˙…˙¿‚…`

´ ß Æ ¨ ¨ ˛ —$ ¸¨ ¨ ƨ— ¨— Æ — ¯— ¨ ! —¨ ¸ ˛ ¨—˛ ¨— — — — » ˛  ¸ — ¨¨— — ¨ˇ ¨— ¨— ¨¨¨— ¨ —˛—¨ ¨¨¨ ˛ — ¸ — ¨ ¨ ¨  — ¨ X —, ˇ — ˝¨ ¨—

¨¨ —¨—¨ ¨ ¸ ¨ ¨¨— —¨ ¨¨— ˛¨  —¨ ¨ ¨— ¸— ¨¨ — ¨  ˛ — ˛ ¨ — — ¨. ˜¨— ¨— — ¨ ¨ˇ˛¨¨ ¶ ߸ —¨˝ ˛ ˚ ——¨  ˛ • — ‡·… ˚— ¨ ¨ˇ˛¨¨ ˚—¨  — ¸—— ¨¨ ¨— ´ ˝˛ ¸˛¨¸˛ — ¨—  ¨ ...ˇ¨ ˚—¨ ¨  ¨¨¨ ¨— — ¨ — — ¨ ¸—¨ — —  ¨  ¨— ˛ ˛ »˚¨˛ ·¸¨¸¨ ¨ — ¨— ¨  ¨  ¸ ¨  . „¨— ¨ ,

¨— ˛ ¨¨ ¨˛ — ¸ — ¨ ¨ ¨¨— — —  ˛ ˇ ˛ ¨˛— ¨ ——¨ 

— ¨ ¸—¨  ˛ ¸ ¸˛˛,  ¨, ¸˛.  ¨¨¨ . ¸—˚ ¨ ¨ ˛¨¨ ˛¨— ·¨   — ˛ ¨ ˛¨  — ¨— —¸—¨— ¨ ˛ —  ¸—- ‡·… ˚— ¨— ¨¨˛ ¨   — ¨˝˛ ˚——¨ ˛ • — ¨— ¸—¨—  ¨ ¨ ¨— ¨ˇ¨ ¨¸—¨ ¨ ˚—¨

— ˚ —¨— ¨ ˚¨ ¸—¨¨  - —¨ , ˚— ¨ —¨— ¨—. — — ...¨— ¸ — ˝¨— ¨ˇ ˛

¨ —— ¨ ˇ ¨ ¨  —: ߨ —¨ — —¨ — — ˚ — ¨ —  ¨— ¸—  !  ¨¨˚¨—¨ ˛ ˇ ˛ ˛ ¸—¨ — —˛   ¨   ¨—  ¨ ˚ ¨ -‡˛— ¨— ´ — - — — —, —¨¨— ¨¨ ¨ ¸  ˛ ˛ ˛ ¸—¨ — —˛  - — ¨˚¨ˇ † — ˝ ¨ ¨ ¨ ¨ — — ¨

¨ ¨— ¸ —¨˝¨— ¸— — ¨ ¨¨, ˚—¨— ¨— ˛¨ — ¨— ¨¨ ¨— ß´— ¨— —¨ —¨ ¨ ¨— ¸—¨  ! ¯˙‚…‚..¨ , —  ¨ — ¨ ˛ ¶ ¸ ¨ ˛ — ¨

 —¨ ¨ ¨ ˛ ¨— —¸˛¨ ¨ ¸ ¨ — ¨— — — ˚—¨ ¨˛¨ —  ¨— ¨— ¨ — ˝¨ ˛ ¸ ¸˛˛  —  ˛ ‡˛ ¨ ˛ —¨ ¨ ¨ ˚¨  ¨— , »¸ , ¨ ˚  ¸—  ˚—¨  — ¨ ¨ ¨ ¨  — ¨— — ˛¨¨ ¨˛ ¨¨ ¨— ˛ ¸¨˛, ¨ ¨ ˛ ˚——¨ ˛ ¨— ˛ ¨¨ ¨— ¸—˛ ˛ ‡˛—˛ ¨— ´ —˛ ¨ ˛ ¨—  ¨ —¨¨ ! ¸—¨ —  —,   ¨ —, ¨ ¶ ˇ ˛ ¨, ¨ ¨¨  ˛ˇ—. …¨ ˇ— ¨— ¨— ˛ ¸¨˛ ¨, ¨¨ ¨ —— ¨ ˛ ˛˛  ˚—¨ ¨ ˛ ˚ ˛ ¨¨¨ ˛ ...  ‡·…  ˛ˇ . ·¿„·‚ ! »  ¨  ¨— ˛ ¨ ¨— ¨ ¸— —¸˛¨  — ˇ¨ ¨  ¸—¨ ¨ ...¨¨ »¶… ´ ¿„ ¸ ˛ ¨— ¿ ¸  — ¨, …ˆ»· ˛ ¨˚—˛ ˛˛  ... ¸ ¨ …„‚…˙`¶, ˛ — ¨ —˛- ˚—¨— ¸ — ¨— ¨ —¨ ˛ ˛ ¨ ˇ¨  ¨—  ˛ ¨˚—˛ ¨¨˛   ¨—  ... ¨—. — ˛ ˛ ˇ — ˝¨ ¨ ¨†—¨ ¨ ¨ ˇ ¨, ` ˚ ¨ ˛¨ ˛ ˆ`´¶¶ ¿†·ˆ`¶   — ˚— — ¨ ¸˛ ¨ ¨   ˚ß ˛ ˛¸ ¨ ¨—¨˝  ¿ - —¨ ¨  —ˇ˛¨ ¿¨ ¨ —   ¨— ˚— ˝ ....˚—¨ — ¨ — ¨ ¨— — ¨  ˛¨ ˛ ¨ — ¨. — ¸ — ¨, ˛  ¨ ¨ —¨ —˛ ·— ¨— ˚ —¨— ¨ ¸—¨¨  ¨— ¨— ¨¨˚  — —  . ˚—¨— ¸   ˚—¨ — ¨ˇ˛ —  ·— ¨— ˚ —, ˛ — ¸ — ¨ ˛ ¨ˇ˛¨¨˚ (¨˚— ¨, —, ¨ ¨ ) —˛¨ ¨ — ¨— ¨ ˛— ¨ ¨˚¨ ¨— —  ˛¨   ¨— ¨ ˇ¨ — — — ˚—¨  —ˇ ˚¨—  ˛ 2013. ¨ —ˇ ˛ ˚ — ¨ ¨ —¨„¨— — ¨— ¨— ¨— ˚ —¨— ¨  ¨, ¨— ¨ ¨˛¨ ¨  —, ˛ ¸—¨¨  ¨— ˚—¨—  ¸ ¨ — ˚—¨ ¨ ˛ —  ˚—¨ —— ¨, ¨ — — ˝ ¨ « « ˝¨ ˝¨¨—¨ ˛  ¥ ¥.  ˇ — ˛ ¯ — ¨, — ¶ ¨˛ˇ—¨  — ¨— ˚ ˛  ¨ ¨  ¨˚¨—. ¨— ¨ ¨ ¨ — ¸ ˛ ˚ — ˝ ¨— ¨ ¨ ¨¨ ¨ ¸—¨— ˛ ¨¸—  ·””¶…‚„¶ ‡¶»„´‚ ¨¨ ˛ ‡˛—˛ ˛ „——˛ ¨ ˛. ¿·‚˜··‚` ‡ˆ´‚„¶` ·””‡` ˚¨˛— —¨— …»` ‚´˙”„……‚` ¶ —˛   — ¨— ˛ ‡¶»` „´‚ˆ –…‚´`` ˛ ˛ ˇ˚—˛ ¸—¨ — —˛ ¨ ¨  —ˇ. ¿ : — ¸— . …„‚…˙`¶  ¨ ˛ —¨ — ¨ˇ ¨ ¨,  `¨ ¨ ˚ — ˛ —˛   ¨¨ — — — — ˛— ˚¨ —¸ ¸ ˛ — ¨—  ¨¨¨ ˛, ¨ˇ , ¸ — ¨ˇ ˚˛ ˝¨˝¨¨— ¨ (¨, ¨¨, ¨˚˚ —¨, ¨¨—¨, -  — ¸¨ ¨— ¨—¨.  ˇ—¨, —˝¨,  ¸—¨, ¸¨, — ¨, — ¨—  —  ¨ ¨ — —  — ¨ —¨ ) ¨— — ¨ — ¨— ˛— ˚—¨ ¨ ¨˚— ¨¨. `˛— ¨— — ˛ — ˛

˛˛    ˛ ¿ —˛ ¿ — —¨ ¨ ¨— ˛ ¸—¨ ˛ ¨). „¨— — (— —¨— ) — ˝ ...˚—¨ †·ˆ·´‚ ˆ`´¶. •¨ ˇ¨ ¨ — — — ¸— —  ˛ ˚—¨ ¨ ˛ ¨ ¸˛ ˛ ¨ ¨˚ ˚˛ ¨. „¨—  — ¨ ¨¨¨¨— , ˛ ¨ ˚ ˛ ˛ — . ¨—— ¨— ˛ ˛ˇ—¨ ¨ ¨— ¨ — ˚—¨ ˛

—  ¸ ˚— ¨— ! »  …·„‚ ·‚…‚ †‚ ˆ‡·ˆ- ¨¨˛˛ ¨. 2 »¨—¢ 2013 `¶ (˚—¨ ¨ —  ¨— ¨ ¨ — — »‡‚` …´‚‡¶»¯` ¨ˇ˛ — ¨ ¨¨˚) ¨— ‡·… ¨ ˛ ˚—¨ „˙…`´…´‚…` `´ˆ¿` ¨ ¸ ˛ (˚—¨ ¨ — ˝  ¨¨ ˛ ) ¿·‡` ´¶` „‚…´¶´` ¨— —¸— ¨¨ ˛ ¨¨— —˛ — ¸ ˛ ·¿»·‚…˙…‡` ´`»¿‡¶»` ¨¨¨ ˛   ¨ ¨¨— ¨¨ ¨ !

`—¸¨

5

` ¸ ¨ ¨ — ¨ — ¨¨ ¨—¨ ¸— ¸  ¿¨¨¸Æ , „ ¨, „¨ ¨ ˚¨¨˛˛ ¨— — —¨ —  ¸˛˚ ¨—   —¨   ˛ ¨ — ¨ ¨ ¸— ˇ   ¨ —¨ ¸— ¸—   ¸— ¨ —¨ ˛ ¸ ¨ ‰˛  ¿¨¨¸¨, „— ¨, „¨ ¨. ¿ —¨— ˚—¨ ¨ ¨ ¨ ¨—  ¸— ¸—   — ¨ ¨ — ¨˚¨—˛ ¨ ¨—¨ ˚—¨  ¨  ¸˛˚ , —  —˝—¨ ¨— ¨ˇ˛ ˛¨˛, — ˛ —¨ —¨— ¸  —— ¸ ¨ ˛— ¨, —  ¨˛¨ ˚ ˛ ¨˛˛, ˚¨ ¨ , ¨—¨ ˛ ¨ ˛ —˛¨ ¨¨ ˛ ¸ ¨— ˛ ¨ ¨ ˛ ˛˛ ˛ . „¨— ¨ ¨¨, — ¨— ¸ — — ¨ ˛¨¸—¨ ˛ ˚ ¨¨ —˛ — ¨ ¨ ˛ — — ¨ ¨— ¸ — ˚¨¨ ˛ ¨¸—¨— ¨ — ¨ ¨.

·—¸—¨ ¨—  ¨ —¨ ¸ ¿¨ ¨¸¨ „ — ¨ - „¨ ¨ ¨— ˚ — ¨ ¨  „˝—¨¨ ¨¨ ‡—¨¨ ˛ ˛ ¨¨¨˛ ¸ ¨ — ¨— ¨˚—˛ ¨— — ¸˛˚— — ¨ ߨ   ¸ ˚—¨ ¨ ¨ ˚ — ¨  ¨ ¨ ¸ ¨, — ¨  ¨˚¨— ˚—¨ ˛ ¨¨˛ ¸˛˚˛˛. ‚¸—¨— ¨ ¸ ˛ ¨, — ¸˛˚— ˇ¨ — ¨ — ¨— —¸—¨— ¨ —— , ˚—¨ ¨ ¨ ˚ — ß ¨˚— ¸ ¨  ¨ ¨¸ , ¨ ¨ ¨ ¨¨  ¨  ˝˛—  ¸—  ˛¨ ¨— ¨ ˛ ¨ ˛¨  —¨— .

` ¨ ˚ ˛ — ¨— — ¨˚˚¨— ¸˛˚— , ( — —, ¨¨ ¨¸ )  — ¨— ¨ —¨ ¨, ¨¨˚¨˝— ¨ ¸— ¨— ¨ ˛ ˛ ߨ—¨ ¨¨ ¨— ¨   ¨ — ¨ ˛ ¨¨ ¸ ߨ ¨—¨. ¶ ¨¨¨˛ — ¨— ¨˚—˛. — ¨— ¨  ¸ ¨ ˛ ˛ ¨˛˛  ¸— ˝— ˛ ¨˛¨ ¸—  ¨—¨ ——¸ ˛¨ ¨— ¨¨ ¨¨ —˚˛  — ¨ ˇ ˛˛ ˇ ¨¨. ¶ ˛ — ¸¨ ¨ « « ´ …· ˛ „— ¨ ¥ ¥,  — ¨¨ ˇ — ˇ ¨ ¨

  ¨ ˛ — ¨—˛¨  ˛¨ — ¨— ¨

 ¨— ¨— ˛¨ ,

˚—¨, ¸˛ ¨

¨ ¨— ¨˚˚ ¨— ¸˛˚ — ¨— ¨ —¨ ¨ ¨— ‡·… • `´»´¶`ˆ»· ¿´· ¨ ¨¨¸ —  ˇ ¨¨ ¨ ˛

¨— ˛ ¨ ¨—˛¨ — ¨ †— ˝  ¨ ¨ — —  ‚`¯…˙… †·”‡˙…. † — ˝  — ˛ — ˇ ¨ ¸ — ¨— ¨ ——˛ ˇ ˛ ‡˛ ¨¨ ˛ ¿ — —¨. ‰    ¨¨ — — ‡˛¨ —  ˛ ¨—ˇ˛— ¨ ¨¨ ¨—   ¨  ˛  ¨ »¿”˙`ˆ… ˛¨ ! „¨ — ˛ ˛ ‡˛¨ ¸ ‡˛ ‰˛ , . . `¨¨¨ ¨— ` ¸¨, ¨ — ˇ ˛ —˛ ˚—¨ ¨ — —¸— ¨ ¨— ˛˛ ˚—¨ ˛ ¨ ˛ ˝˛— ¨— ˛ ¨¨˚ ˛ ¨ ˛ ¨ ¨¨ ¨ ˛ ¸ ¨  ¨ ¨  ¨¨—  ¨— ¨  ˛ ¨¨ ¨¨ ˛ ¨— ˛ ˛˛ ˛ ¨— ¨ ¸ 

 — ¨ —¸ ˚—¨ ¸—  ¸˛˚ ¨— —¨ ¨

¨ ¨— ˇ ¨ ˛¨¨, ¨ ¨ ¨— — ¨  ˚—¨ ¨ ¨ ˇ ¨ — ¨ .


`—¸¨

TA NEA

6

˛ „˙…˙¿‚…`

˜Æ˚ ¨ Ø ‡ ˚¨— ¨ ˆ ˚ ˆ¸ Ø  ˛ ˛ ˛, ˚—¨ ˛ ¸¨¸¨ ª ˛ „ ¨! `—¨ ¨ ˛ 1˛ —¸¨ ¶ ¨˛˛ ¨ ˛ — ¨—  —¨ ¨  ¨˛  ˚¨— ¨ ¨— ¨  —  ‡˛¨ — –—¨ . …— `¸¨ ¨¨ ¨— ` ˚ „ ——  ‰˛   . ´ ¨¨ , ¨¨ —¨ ˛ — ¨  ˚ ¨ —   ˜¨ ˚¨ ¨¨ ¨— ˛ ¨˛ ˛ ˚¨˛ ¸¨¸¨˛ ˛ „ — ¨  ¸—¨  ˚ . `˛ ¨˛˛ . ´ ¨ ¨ ˛  ‡˛¨ ¨— ¨ » ˛ ` ˚ „ ——  ‰˛  , ˚—¨, ˛ — ¨  ˚¨—  ˚ ,  — ˇ¨ ¨ ¨ˇ — ¨ — ¸—¨˚¨¨ 2014,  — ˛ ¨˛˚˚— 

‡˛¨ ¨— ¨ » ˛ `

˚ „—— — ˇ¨ ¨¨ˇ— —  ‚ —    , ˛˛ 

¨ ¸ —  ˚  –¨ ¨— ˛ ¸— ˚¨ — — ¨ . ”¨˝¨— ¸˛, ¨ ˛— ˛ ˛ ˛, — ¨ ¨ —¨ — — ¨ ˚ ˚—¨ ¨ ¨˛ ——¨ ¨— ˛ ¨ ¨˛, —-

 ¨ ˇ— ¨— —˛ˇ— ¨ — ¨— ¸ ¨˛ ˛ ¨  ˛   —˛ ˛ ¨ ¨ ˚¨ ˜ ¨˚¨ ˛ ¸¨˛, ˚—¨ ¨ ¨ ˇ—  ˚ ¨ — ¨ ¸¨ ¨— ¨ ˛— ¨¨ ˛ ¨¨ ˛ ¨˚ ˚ ¨ ¸ ˛, ¨ — ˇ— ˛ ˛ ˛  ˛ ¸¨˛ ¨ ˛ ˛ ¨˛. ·— ¨— ¨¨ — ¨ ˇ—˛ —˛ ¨— —

—¨— ¨ ¨¨  ˚¨˛ ˛ ¨— ¸—¨ ˛ — ˛˛ ˛, ˇ¨ — ¨— ˛ ¸ ¨˛¨ ˛ ˛ ˛ ¨ ¨ ˚¨˛ ¸¨˛ ¨, ¨ ¨ ¸— ¨ ¨ ¸ ˛  ˚ ¨— ˛ ¨ ¨¨¨˛  — ˛ ¨¸—— ¨ ¨  — ¨. ˆ ˇ — ˝¨— — ˛ ¸ ¨ ˛ ˛ „— ¨ — ¨— ¨ 292 m, ˛¨— — —, ˛ ¨¨  ’ ¨˛ ˚— ¨—  — ˛ ˛, — ¨ —¨ — ¨ ˛ ˛ ¨— ¨¨  —¨  — ˛¸ —  . •¨ ¨ — ¨  — ¨ 800 —  ¨¨  — ¨— – —¨¨— ˛¨ — ¨ ¨— ˇ¨ ¸ — — ¸¨ ¨  ˚ —¨ ¨,  ˇ ¨ˇ˛ —¨, ¨ — ˛ ¨¨ ˚˛.

 ª ¨ ˚ ¿Æ¨, ª ¨  ˚ · ˇ   ˇ— ¨ ! `  —¨ ¨ 1˛ — ¸¨. ¿ ¨¨ ¨ ¨  ˛¨ 

  ¨¨ ¨ , ¨ ˛ ¨— . „¨¨ ˚  ¨¨ ¸—¨, ˛˚¨ ¨— ¨ˇ—¨ 

 — ˛˚¨¸— …¨ , — ¨— ¨ ’ ˛ —  —¨. ´ ¨ ˛ ¨ ˛ ˛ — ¨ ¨— — —  ¨ ¨¸ ¨, ˚—¨ ˛¨   ¨ ¨¸—¨,  , ¨ ˛¨

 ¨˛   ˚— ·ˇ — ˚—¨ ¸—¨ ¨ ¨¨ ¨— ¨ — ¨.. ¨¨ ¨—  , . » ¨ , ¨ˇ ¨ ¨ ¨ ¨˚—, ˚ ¸ ¨ — ¨ ¨. ·— ˛ ˛ —˚˛ ¨ — ¨ ¨— ¨ ¨ ¨ ¨— ¨ ¨ ¨ ¨—¨, — ¨— ¨ — ¨ ¨— ¨  —  ˚— · ˇ — . ´ ¨ ¨— ¨ ,  ¸ ¨  ˇ —¢ ¨   , ¨ — ¨ ¸˛-

%˚¨— ¸˛ — ˚ ˇ ¨ ˛ ˚ —˚¨¨ ¨ ¨ ˛ „¨ ¨ o … Æ ¨ ¨˛ ¸— ˚¨ ˛ ¨—¨ ˚˛ , ¨  · — ¨ ˛ „¨ ¨ —¨ ¨, ¨˚ ¨ . …—¨ ¨

 `¨¨ 16 »¨ — . `¨ ¨— —¨  ¨ —¨— 

——— ¸˛  ˛ — ˇ˛¨ ¨  ‡˛ — –—¨ …— ¨

 ¨ — ¨ ¸— ˝ ˚ ¨— ¸˛— ˚—  ˇ¨ ˛ ˚—˚ ¨— ¨! ´ — ¨¨ — ˇ˛ ¨¨ …— ¨

 ¨—

   ‡˛— „¨¨˛¨ ( ˛ ‡˛¨ — ) ˚—¨ ¨ ˇ¨ ¨— — ¸˛— ˚—  ! ´ ¨  ¸ ¨ ¨ ¨  ‡˛¨ — . `¸¨ , — —¸˛¨ — .. † ¸¨, ` ¨

¨ˇ  ¨ˇ  ¨— — ‡˛—— ` — ¿. `¨¸˛˛ ˛ ¨— `. ¿ ¸ — ˛  ¸ ˛ —˛ —˛¨ „¨ ¨ „. „¨ ¨  — — ¨— ˛  — ¨ ¨— ˛ ˇ ˛  ¨ ¨¨— ¸  ˛ — ˛ ! `  ˛ ¸˛ ˛ …— ¨

,  — ¸ ¨˛ — —— ¨— ˚¨ ¨ ———¨ ¸ ¨ ‰˛  , ¨ ˛ ˚—¨ ˛ ¨  ¨ ˚ ß ¨— ¨ »¸ ¨. ¶ ¸ `

˚ . ¸— ˛ » ˛ ¨  —

 . ¨ ¨¨˛ —  ˚˛ ˛ ¨— ¨ `

˚.

— ˚— ¸—¨ ¨¨¨¨— — ¨ ,

 ˛  —¨ ¸ ¨ ¨ ¨— ˚—¨ — ¨— ¨ ¨— ! ´   ¨ ¨— ¨¨¨¨ ˛¨, — ¨ ¨ ¨ ˛, ¨ ˚˛, ¨ ˛ ˛  ¨¨¨¨ ¨ ¨¨ ¨ .. †‚´‚, †‚´‚, †‚´‚, †‚´‚ ...! ´— ˚—¨— ; ¨ ˛ˇ˛¨ ¨ ¨... ߆‚´‚ ...¨ ¨—  ¨ ¨¨  ¨, ˛ ¨˛ ¨¨ ¨˛˛. ‡˛¨¸˛ —¨... ¶ ˛  ¨ ˛¨

— ¨ˇ¨ ˛ ¨— — ˇ— ˛. ß´— ¸˛¨¸˛ ——¨ ; ‡ — ˚  — ¨— — ; ‡ — ˛ ˛ˇ— —,  ¨—  ˛ — ¨— ˛ ˛ ˚¨¨—˛ ¨— ¨ ˛ ; … ¨ ˛¨ , ¸  ¨ ¨ ¨ ˇ  ˛. »¨,  ˚— ... ˛˚¨ ¨ — , ¨¨ ¸ ¨ ¨¨ ¨. ß ——¨ ,  — ˛ ˛ — ¸— ... ߨ ¨— — —  ˚——, ˛¨¨ ¨ ¨ˇ —, ¨—  ¨¨ ¨—  ¨, ¸  ¨ — ¨¸ ¨— . · — ˛,   ¨¨ ¸—¨— . ´ —¨ ¸—¨— ¨ , ¸ ˛ — ¨ ! ‚  ¨—¨, ¨— — — ¨ ¨¨ˇ—  ¨— ¨— . ‚¸—¨— ¨ ¨ 2003   — —  — — ˚—¨ ˛ ¨¨ ¨¨— ˛ ¨— ˛ — ¨˛ . ¨ ˛ —¨ ¨˚¨ ˛, — ˛ ¨— ¨ ¨ ¨ ˛˛. ·— ˇ¨  ˛¨ ...! ´ — — ¨¨ ¨ˇ¨ , ¨ ¨˛—¨ ¨¨¨.  —¨

 ¨¨ˇ¨ , ˛ ˛ ¨ ˛ †— ˛ , ˛ˇ  — ¨ ¨— — . „¨ˇ˛ —¨ ——¨— ¨ ¨  ¨ !  ˚¨ ¨  . „¨— ˛˚¨ ¨ ...¨ ¨— ¨— ¸ ¨ ¨¨ ¨. ¶ ˛  ¨ — ¨˛, -

¨ ¨ ¨ ¸— ¨ ’ ¨ —¨ .. ß ¨, — ˛ ˛ ¨ ˛ †— ˛ , — 20 ‚¨ ¨ — .  ¨ˇ ¸ ¨¨ ¨˛. – —¨ ¨— ¸ ¸— ¨ ¨ , ¨˛— ¸ — ¨¨—, ¨  ¨— . »˛ ¨ ˛˚ —¨ — ¨—  ˚—¨ ¨-, — ¨ ¨  ¨ ¨ ¸—¨ — . ¿ ’ ¨ — ——¨ ; ¿ — ¨ ¨—  ¿¨ ¨,

— ¨ — ˛ ¸—¨— ¨ , ˇ¨ — . – ¨ — ¨— ˛ — ¨ —˚˛ ˛ ¨¨˛, ˚ ¨ — ¨— , — ¨— ˇ—, ¨— ˇ˛  — —,  ¨  — ¨— ¨   ¨¨... ¿ ’ ¨ — ——¨ ; „¨— ˛ ¨ ¨— ,  ˇ— ˛¨ ˛¨ ’   ¸, — ¨— —  ˇ—— — ˛ ¨¸—¨ !  , ˛¨ — ¨—  

 ¨ ¨. ¨ ¨ ˛ ¨—¨ ¨— ¨¨˛ ˇ —¢ ¨   . ´ ˛¨, — ˛ — —˚˛ —... ·˚ , —   — ˛˚¨¸— ˚— ·ˇ— , ¨ ˛ —— ¨ ¨ —  ¨ ¨ — — — , ¨ˇ ¨ ¨ ¨¨¨ , ¨ ¨ ¨—ˇ˛— ˛ — ...! »„‚ … ¶´… …·‚... –¨ — ˛ † . ` ¨


´ …·

`—¸¨

˛ „˙…˙¿‚…`

» ¨Æ ˛ ¨— ¨¨Æ —

 ¨ ˛ ¨Ƹ˛ ˚—Æ˛ o — ¨ &˚— ¿Æ¨

˛ ¨˝ ¨ ˇ˛ — ˛ ¨ —¨ ¨— ¨¨˛ ¨˚¨—˛ˇ˛ ¨ — ¨ , — ¨ — ¸˛ — ˛ » ˚¨ ˛ ·¸¨¸¨ ,  ¿¨ ¨ ˚—¨ ˛ , —¨

— ˛ ¨¨¸ ˛  ˛ —  — ¨. „ — ¨¨ ˛— — , ¨—  ¨— ˛¨ ˛  ˛ 

 —¨ ¨

¨ ¨— ¨— ˛¸, ¸—¨  ¨ ˚¨ ¨ ¨ — ¨ ¨.    ˛ ˛ — ¨ ¨ ˚—¨ ¨ ¨¨ ˇ˛ — ¨ ¿¨ˇ˛ ¯— ¨— ¨ ¨ — —  ˇ— . `˛  ˛ • — ‡¨¨ , ˛ » ˚¨ ˛ ¿¨¨ ˛, —¨— ˚˛ — ˚—¨— ˛ — — ¨ , ¨—¸ —¨ . ‡˛˛— ¯¨¨  ,  ¨ ¨ — ˚ —— — ˚—¨ ¨ —˚˛ — ¨— — . ` — ¨ , ¨¨¸ —¨ ¨ ¨— — —¨ ¨, ˚— ˛ —¨ ·—¨— ˚ ¨ ˛ ˛ — ¨ ¨— ˛ ¨ — ¨ ¨ , — ¨ ¨— —  ¨ ¨

¨ ¨— — — — ¨ ¨ ¨ ˚ —¨ — ¨ —¸—¨— ˛ ˚ — ˛ ˛ ¨— ¨¨˛ , ¨ —¨ ˛ ¨¸—¨ ˇ¨ —  ¨, ¸— ¸¨ ¨ ¸—¨ —  ¨  ¿¨ˇ ¯— ¨ . ´ ¨¸ ˛ ¨ ¨ ˛,  ˛¨ ˛ ¨¨¨ , — — —¨— ˛ ˇ¨ ˛ ˛ — ¨ ¨ , ˚—¨ ¨ ¨  ˛ ¨ ¨ —˛ —˚— ¨ ¨— ¨ ¨ ߇  ¨  ,  ¨ ¨¨ ˛

¨¨¸¨ ,   ˚— ˜ !

»

ˇ ˛ 

˝¨ —!  — ¨ ¿ ¸  ¯ — ¨ . … ¨ ´¨ ¸˛ ¨— ¨ ¨ ¨—˛¨¨ »

—¨ ¨ ˚—¨ ˛ ¸—¨—˛  ¨˚ — ¸ , ˛ˇ — ¨— —¨ ¸ —¨ ˛  ˝¨, ˛ — ¨ ¨ˇ˛ ¨  ‡˛ — - –—¨ ¨¨ˇ˛ ˚ .

7

´ ˚ •¸Ø ...  ¨¨ ˛ 23˛ »¨ — 2013, ´

—¢ - —¢ —¨— ¨¨ ¨— ˛ˇ — ¨ ¨ ˚ —¨ ¨˛ —¨ ˚—¨ ˚ ¨— ˛—  ˚— •¸ , ¸ ˝— —˛—¨ ¨ — ˛ —¨¨—˛ ¨ ˛ — ¨. ´ ˛¨— — ˛ —˛—˛ ¨ˇ  ¨  ˚— •¸ , ¨ — ˝¨—  ¨¨ ˛ ¨ ¸¨¸  ˛— ,  ˚— ¨˝  ߸—¨  ˇ¨ ¨ ˚— •¸  ´˛ . ¯ ¨  — ¨ — ¨ ‡˛˛ — ¯¨¨ , ˛ ˛ ˇ— ¨ — ˚— ¨ ¨ — ¨ ˛ˇ — , ¨  — — ¨ ¨¨ — ˛¨— ˚—¨ ¨ ˛—¨ , ¨ — ¨ ,

 — ¨ —¨ ¨—  ¨—¨ ˚—¨ ¨ ¨¨  ¨ ¨  ˛ — .

»¨  ¨ ˛ ˇ— ¨ — ˚— ¨ — ¨ ˛¨ ¨ ˚ ¨  ¨ — .

‚`´‚„ ´ ˛—  ˚— •¸  ˇ— ˇ˛  1974. ·— ¨— ˛— ¨¨ ¨ ˚—¨  —¨ ¨, ˚—¨— — ¨ — ¸  —˛˛ — 

— ¨—  ¨ ˛˛ ’ ¨ , ˛ ——˛¨ ˛¨— — ¨— ¨ˇ˛ —˛. ` ¨ ¨—  ¨—  — 

¨ —˛˛ — , ˝¨— —  —  —— — ˛  — ¨˚ ˛ ¨ ,  ˛˛ 1915  ¨ ¨ ¨ —˚ ¨˛ ˛ ¸ —˛ ¨ ,  — ˚—¨ ¨˚ ˚ ¸ 

 ¨— ˇ˛. ` ˚ ¨  ¨—  ¨˝ —¨ ¨ •¸  ¨— •¸  ¸ — ¨— ¨— — ˚— ¨¨ ¨—  

¨  ˇ˛¨ ˛¨— ˛ ˚— ˛  ˚— •¸ , ¯…‚ ¿”” »· ˆ†·‚.

. †—˚ ¿¨¨¸˛˛—,  ¿ ¸ `˚ „¨— ˇ˛¨ « « ˜——  ¨¨ ¥ ¥ ‡——˛— ` ´ — ¿——— ` ˚ „¨ —  ˇ˛¨ « « ˜— —

 ¨ ¨ ¥ ¥, ¨ ¨  ¸ — ¨˛ ¨˚¨ —˛ˇ˛ ¨ ¨— ¨ ¨¨¸—¨ ˇ ˛ ¨— ¨ . ´˛ ¸ — ¨ ¨ ¨ . †—˚ ¿¨¨¸˛˛— ,  . –¨˚˚˛ „ —˛ ¨ ¨ — ¨ ¨ ˛ ˛ ˇ ˛, ¨¨ ¨ ¨ ¨ — ¨  ¨— ¨ ¨ ˇ— ¨  — ‡——˛— ` —. ´  ‡.`. ` ˚ „¨ — -

 ˇ˛¨ ¨ — ¨—  ¨  

¨ ¨¨ : ¿¨¨¸˛˛— † ˚— (¿ ¸ ) ´˝¨¨ ¨ ¯˛ (— ¸ ) ˛ …— ¨ († .†¨¨ ¨ ) ”—  · ˇ — (´¨— ¨ ) » ˛: ` ¨ `¨ ˛ » ¨ ¨ „ ¨ „—˛ ·¨˚˚ . `

˚ „—— ‰˛ ,  ¨—  ¿ ¸ ¨ˇ ¨— ¨ ˛ ¨ ¨ — ˝  ‡.` ` ˚ „¨ —  ˇ˛¨, ¨ˇ — — ¨ ¸  ˚ , ’ — ¨  ¨.

·—ª... — ß˝ ¨ ! —  ˛ ¨

— ˚ —¨ ¨ — ¨˚ ‰˛· , — — — ˛ — ¨ ˚¨¨— -

‡ , — ¨˚ —— ¨ ¸ —, — ¨— ¨¸ — ¨— —   — ¨ ’ —¨ ˛— ¨ ¸—¨ ¨— ¨— ’ ¨¨ ˛ ¨ ¨ ¨¸ ¨ —    ¨— ¨ˇ ˚˛ ¨˝¨  ¨—

˛¨— . ·— —¨¨— ˛ ˛ ˛˛  ¨¨

—¨ ¸—¨˛¨¨, ˚—¨— ¸˛— ˚ ¨— ˛¨¨  —¨ ¨ ¨ ¨— ˛ ˛ — ¨ ¨— — ¨˚ — ¨— ˚—. · — ˛ ˛  ˝¨, ˛ ¨ˇ¸˛˚˛˛ ¿ ¸  — ¨, ¸—¨  ¨—  —¨   ˛— ˛ ˚— ¨ ¿¨ ¨ ˛, ˛¨ ¨— ¨— ˛¨ ` ˚ ¨, ˚—¨ ˛ ¨ ˛ ˛ ˛˛  — , ¨¨ — ¸˛ — ¨ ˛ ¨ ˛ ˛. — ¨˚ —— ¸ — ¸—¨— ˛¨ ¨— ˛ˇ˛¨ — ¨— : ˛ „¨— ¨,  ¿ ¨˚, ¨ ”—¨¸—¨, ˛ „—¨,  ¿ ¨— , ˛ ˚— ¨  ¨,  ¨¸¨ , ˜ ¨—,

 „ ¨¨¨ ¨— †¨ —¨.

 ` ¨— ˛ †¨ ¨ —¨ ¨  ¨ ˝¨. ˜: 1992

— — ¨ —¨. — ¨˚  —   — ¨ ˇ¨ ¨ ¨ — — ¨ ¨ — ¸˛¨ ˇ¨ ¸ — ¸— ¸ ¨ ˛¨¨  ¨— ˇ¨ — ˝˛ ¨— ¨¨˛ ˛ ¨ ¨˚ — ˛ — ˛ ‰˛  . ¶¸˛, ¨ ¨ —¨ ¨ ˚ ˇ˛¨ ¨— ¨— ¨— — ¨—  ¸—¨ ¸—¨ ¨— ˝¨— ¨ ˛ —¨ ¨. `˛ —˛ — ¸ — —˛— ¨¨  — ˇ¨ ¨— ˚˛ˇ ˛ — ˛ ¨ ¨ 

 ¨˚ , — — — —  — ¨— —˝—— ¨ ¨¨ —  —¨ — — ¨— ˛ — — — ¨ `-53 ˚—¨ ˛ — ¨ ¨ — ˚¨ ¸—¨ . ¶¸˛ ¨ —¨  ˚— — ˛ — ¨˛ — ,  ˚ ¨— ¨—¨ ¨ ˛ ¨— — ¨ ¨— ¨ ¨

— ˚˛,  ¨ —˛ — ˛ ¨

— ˚ —¨ ˛ — — — ¨ ¨ `-53. ` ¨˛— ˚—¨ ¨ —¨  — ¨ ˛ ¸—¨ ˛ ¨— — ¨ ¨— ¨˚ ¨— †  ˛  ˚—¨ — ¸¸—˚ ¨— —ˇ ˛  ˇ˛ ¨— ˚—¨ : ¨˛ ˛ ¨˛, — — , ¨ ¨ —, ¨¨ ¨— ¨—, ¸ ¨¨, ˚—¨ — ˛ ¨ ¨ ¨ˇ—¨¨, ¨ ¸¨—¨, ˚—¨ ¨ —˛ ˛ ¨— ˚—¨ ¨  `-53 ˛ — ˛,  ˇ¨ ¸ — — ¨—˛— — ¸˛¨ ¨ ¨

— ˚˛ , ¨ ˛ —˛  ¨¨  ¨— ¨ ¸—¨ˇ — ¨ 4  — . …¨ —  — ¨  — ˚ — ˛¨ ˇ¨ ¸ˇ — —¨ — — ¸˛¨ ¨˚ ¨— ˇ¨ ˛ˇ˛— ˛ ¨¨ ˛ ˛ — ˛ — ¨  ˛ ¨  ¨—¨ ——¨ ˛¨¨ ˛ ˛ ¨ ¨— —¸— ¨ ‰˛  ¨ ¨—¨ — ¨—  ¨ ¨—  ¨—¨ — ˛ ¸ ˇ¨ — ¨ ˛ — ˛ — ˛ ¨. ¶¸˛ ¨— ˛ „— ¨, ¨ — —¨— ¨ , ˇ¨ ¨¨¸¨ ˛——˛ˇ ˛ ¨

— ˚ —¨ ¨ , ˛ ˚— ˝ ¨— ¨ ¨ ¨ ˚ ¨ —¨ !


`—¸¨

8

TA NEA

˛ „˙…˙¿‚…`

Εφημερίδα τα νέα της Κωνωπίνας φύλλο (71)  

ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΩΝΩΠΙΝΑΣ