Page 1

˛ „—¨

. ¸. 4357

´ …·

» ’ ¨—¨ ¨ Æ ¨ ª — ¨ ¨ ¨ ¨’ ¨ Æ ¸ ¨— ª —. — ¨—   ˚ ªˇ˛ , ¯— .

„˙‡‚„` 4339

 · 15 . ˜ 69 ˆ† ˆ`´ ` - `·¿´·»– ‚ ` „´˙– ‚ ` 2012 - †¨ — ¨: ¿¨˛ — 5 - 4  ¶—˛ ¸— ˇ ˛: http://konopinanews.blogspot.com - ¶— ¨ ¸ — e-mail: konopina@gmail.com

ˆ ¨ˇØ ˛ ¨ —¸—¨˛ ¨˛¨ ¨— ˚Æ ˛ ˇ ˛ ¨¨˚Æ  ¨ ¨¨Æ ¨¨ ¨— ¨¨ ˇ ˛ ¨˚¸¨¨ ¨˛˛ Æˇ »  ª ˚ ˛ ¨— ˛¨   ¨ ¨—  ¨ ¨— —¸—¨¨ — ¨, —¨ — ª

˚ ¨ ˛ — ª —¨ ¨ ¨˝¨— ¨ —¨ - —¨ ª ¨¨ ¨— — ¨Æ˚ ˛ , Æ— ¨ ¨— ¨ ¨ ª !

— ˝  

˚— — — ¨ ¨— 

ß ¨— , — ¸—¨ ˛— ——  ˛ˇ ¨— , ¨˛ ¨— ˛ ¨ ˚ —¨  ¨ , ¨˚ ¨˛  ¨ , — ¨ ˇ — ¸ ¨ ¨ ˛ 

— ¨! ¿ ¨˚¨¨ ¨ —¨, ¨ — ¨ ¨— ¨ ˇ˛ ¨— ˛ ˛ ˛ ˛ ˚˛¨ ˛

˛— ¨ ¨  ˚ —¨ ˛ ¨ , ¨   , —¨— ¨˚˛¨ ˛ ¨ ˛, ˛—— ˛ ˚

¨— ¨,  ¨ ˛ ¨— ¨ ¨¨ ˛ ¸˛˚˛¨ …— ˚ — — . „¨— ¨ ¨ ¨ ¨— 

 — ¨ . ` ¨— 

 ¨ ! ·— ¨— — ¨ ¨¸ ¨— ¨ ¨˚ — ˝¨— ¨ ¨ , —  ˛¨ ˛ ˚˛¨—˛¨ — ¨— ¨ ¨ ˚¨  ˛¨ — —  — ¨ ¨— ¨’ ¨˛ ˛

 — ˛ ¨ , ¨ — ¨ ¨— ¨ —¨, ¨ ¨¨ — ¨ ¨ ¨— ¨ ˚¨ ¨— ¨ˇ ¨, ¨— ¨ ˇ¨ ¨—¨ ˛ — ˛ ¨ — — ¨, ˛ — ¨ — ¨— ¨˚ ˛, ¨—ˇ¨ ˛ ¨ ¨ ˛, — ˛ ¨— ¨ˇ˛¨˚ ˛ ¨ ˛ ¨¨ ¨— ˛¨ ¨ ¸—   ¨ . ¶ · ˛ — ¸¨ ¨ « « ´ …· ˛ „— -

` ¸¨ ¨ — , ˛ ¨—Æ —Æ ¨¸Ø ˛ ..! `ƨ 11 ˚ 2012, ¨˚ ¨—ªˇ˛ ¨ ˛ „ ¨, — —¨  ¸˛Ø— ˚—¨ ¨ —Æ ¨  —¨ ¨ ˛ ¸ ˛ `˚ „ — — Ø ‰˛  .

´

— —¨ ¸˛ — ˚— ¨ ˛ —¨  ˇ—  — — ˚˚ ,  ˚ — ˛

„ — ¨ ¨¨ ¨— ¨ ˚  —¨. ¶ — ¸˛˛ ¨¸— ¨— ¨ — ¨  17  —— ¨ ˛ „ — ¨, — ˚ —  —

˛ ¨ ˛ ¸˛ , ——¨  ¨ ¨ ˛ ˇ— ˛ ˛ — ˛ — — ¨ ¨—  ¨¨¨  ˚˚ — ˛ .

 ` ˚ „ — — ‰˛  ,  ¨ ¨  ˇ ˛ —˚ —¨ ¨¨ ¨— 

 — , ¨   ¨— ¨ — ¸˛ , ¸˛. ¸  ˛ ¨ ¨¨ ¨¨˛ ˛ ¸ — ¨ „¨ ” —˛ ¨— ˛ —˛ ¨¸—¨ ˇ¨ ¨ ˇ , ¨— ¨˚¨— ˛  ˛ —¨˛ ¸˛˛ ¨— ¸  

` —¨ ˛ . 4

¨ ¥ ¥, ¨¨— ¨ ¨ ˛ , — ¨ ¨¸— — ¨’ ¨ ¨˛˛  ˛¨ ˛ ˚˛¨—˛¨ ,  — ¨  ˛¨ ˛ — ˛ ¨ , ˚ — ˚¨ — ¸  , —˛¨— ¨ ¨ ¨˛¨ —, — ¨—  — — ¸˛ ¨— ˚¨ ¨ ˛ ˛ ¨ ˚ ¨¨¨ —, ¨  —  —

¨  ¸˛ ¨ ¨ ¨¨. · — ¨ — ˛ ¨¨ ¨˛ — ¨— ¨  ˛ ¨ ¨˛ ¸—¨ ¨— ¨—, ¨ ˛ ¨ ¨ ¨ ˚—¨ —¨ ¨ ˛ ¨ ¸¨¨ ¨— ˇ   ˇ ,  — ˛ —— ¨ — ¨— ¨ — ¨ ¸—¨ ¨— ˛  ˛ ¨ ˛ ¨— ¨ ¸  ¨— ˇ˛ ¨ ¸— ¨— ˛ —˛ ¨ˇ   — ¨— ¨ˇ  ˛ — ¨...! ¶ `¨ — ˛ ·— ˛

»˚Æ ˚—Æ— ˛ „ ¨ ˚—¨ ˛ Æ˛ ˛ ˚ ¨ ¿¨¨ª ! — 25 ¨— 26 ‚  —  2 0 1 2 ` ¨˚¨—˛ ˇ˛¨

˛ „— ¨ — ¨ˇ—  ¸˛— ˚—¨  ¨ ˛ — ¨  ˚— ¨ ¿¨ ¨ ˛ ¸— ˚¨ — ` ˚ „—— ‰˛   

 ˚¨— ¨  ·

˛—¨— ` — ¨— ˛ ´— ˛ „— ˛¨, 

 ˛— 

 — ¨— ¨¨˛ — — —-

—   ¨ ¯ — ¨— ¨ ˛ ߨ ¸—¨  ¨ -

 ¸¨ . ¿˛ˇ — ¨ ` —¨ ˛ . 5

˜ Æ˚ ¨ Ø: ¶ ¨ ¨ˇª˛ ¸ ... ˛ `¸—¨˛ ‡. `. ‡˛ — - –—¨ ˚— ˛ „¨¨ ¨˚¨—˛ˇ˛ ˛ ´ — ˛ 24 ‚ — 

2012 ¨— ¨ 7:30 .. ‡˛¨ —¨ ¿ „¨¨˛¨  ˛ ‡˛ »¸ , ˛

„¨ ¨, ˚—¨  ˛ ¨ , 

¸ — ¨˛ 

‡˛— ` —  ‡˛ — -– —¨ . `¨ ˇ ¨¨ ˛ ˛— ¨ ¸—¨¨˛ , ‡˛¨  ˛ - ‡˛— ` — ˚—¨ ¨ ¨¨¨ ˛ — ˛ 

¨ ˛˛ ˚¨— ¨ — ˛

ˇ˛ ¨ — 7 ‚

— 

2012   ˆ ˚— 

` —¨ ˛ . 3


`—¸¨

TA NEA

2

´ …· ˛ „—¨ ´‚»¶…‚‚ ·„‡`¶ ´ˆ `ˆ””†ˆ „˙…˙¿‚…‚˙´˙… ß‚ ‡˙‡·„ ¿`´”‚ † ¨ — ¨ ¿¨˛— 5 4  ´¨. • — ¸¨ 3083 102.10 - •¶…

‚¸— ˛ —¨ `ˆ””†` „˙…˙¿‚…‚˙´˙… ‰¶»·ˆ ß‚ ‡˙‡·„ ¿`´”‚

·¸˛ –¨— — ` ¨ 6974726076 ‡—ˇ˛ `¨˛: • ¸ `. ¯˛ ˛. 6974-251161 e-mail: cholis@otenet.gr `¨ — ˛ ·— ˛ : ˇ¨¨ — „¨˚— ˚ 6977993178 ”— ¸¨ „¨ ¨ — 6932159962 ‡˛ ˛ — „ˇ ¨ 6946068874 ”¨  ´¨ ¸˛ 6946623429 ·—¸— — ` ˚¨ : …— ¨ †. ¨  ˛ »— ˛ ˆ ˇ ‡— ¨— ˛ …— ¨ „ ˛¨ ˛. 6976333165 T˚ ¨ — ˛ ·— —¨ ¿¨ „ ¨ ˛. 210-5241046 ´¨ ˚ ¨ ¨ ¨ ˇ ¨ ‡·… ˛ ¨— — — ¨˛ ¨— — ¨ — ˛ ˛ — ¸¨. ¶ ¨˛ ¸˛ — — ¨ —¨ ˛  — ˛˛ ¨

— ¨ ¨ ¨ —.

`ˆ…‡»·` ¨—˛ ¿¨¨˚—¨ ...... 20 ”¨—¢ ‚¨˛ ...........................20 „¨— ˚— ˜— ................20 „¨— ˚— ‡˛ ˛— ....... 30 ` ¨ –. …— ¨ ......... 30 » ˚¨˛ ¿— ˛ ........... 30 » ˚¨˛ - »—¸ ˛ ‚ —¨ ............................... 20 ˜——¨ • ¸ ......... 30 ˜——¨ -¨ ”—— ¨ .. 20 ` ¨ `¨˛ .............. 20 ¯¨¨¨  

— ..................... 100 „ ˛ - ¨ ¨  `¨ ¨ ................... 50 „¨˛ `˛— ...... 100 …— ¨ - „ ˇ¨ „¨—¨ .......................... 50 ” ˝˛ ¸¨ ............... 30 ” ˝˛ …— ¨ ............. 30 ¨ ‡˛ ˛¨ ................. 50

 ¯¨ ¨¨  — — ˛ ˛ ˛ ˝ ˚ ¯¨ ¨¨ -…¨ —¨ `¨ ¨— ¨   ˚—¨ ˛ — — ˛ — ˛ ` ˚ ¨  ˛ ¨—  100  .

˛ „˙…˙¿‚…`

˜—¨ ¯ — ¨. „—¸  ` — ! ‡˛,  ˚—˛— ¨˚ ¨— ˇ˛¨

¨˝—  —¨   ˛ 1 ˚´ ¨ ¨— ˛¨ ˛ —¨. 2012 ¨— — ¨ 17.00, ¸˛ ˇ˛ —¨ ˛

„ — ¨ ¨— ˚ — ¨ ˛ ¸¨ ˛ — ˛ `˜…‚, ˇ— ¨ »— — ¨˚ ¨ —¨  —¨ ¨ „ ¨ — `. „¨—˛ ¨— ‡˛˛ — 

‚¨ . „¨—˛. ·˚— ¨ —˛˛ ¨  —¨  ¨ , — — — — ˛—˛ˇ˛¨ ¨¨ —¸— ¨ ¨  ¨ ˛ ¿ —˛ ˆ˛ — ¨, ˛ — ¨ ¨ ¨ ¨¨ ¨— ˛ ˛ —¨, — ¨ ˛ ¨— ¨ ¨ˇ—   ¸¨ .

¶ —¨ ˛ˇ˛ —ˇ¨ ¨¨ ¨ ¨

, ˚ ˛ ¨˚ ¨— ˛ ¨  ¨ ¨˚ ¨,  ¨ ¨— —¨ ¨—  ¨, ¨ ¨ ¨

 ¨—  ˛ ¨ 

 — ¨ ! ´  ˛¨ ˛¨ —, ¨ ˛¨ ¨  ¨— ¨ ˛ — ˛— ˛˛ ˛¨ ¨˛ ¨ ¿ ¸ ˛ ´—˛ „— ˛¨ , ˛ ¿ —˛ ¨—

•¨  —  ¨ ˛—ˇ— , — —  —¢  ˛ 6/7˛ ‚ — 2012, ¸˛ ˇ˛¨

¨  ¨ ¨˚— ¸ —  — ˛ ¨¨˛ ¨ ˛ ˛ — ˛ —¨. •¨  — ¨ —˛¨  ˛ ˚¨— ˛  ˛ ˛ ¿ —˛ ˆ˛ — ¨ , ˛ — ¨ ˛ˇ ¸  ˛¨¨ ¨— —¨˛ ‡——˛˛ ˛ . ·  ¨ ¨ ˛ ¨ ¨ —  ¨ !

 „ —  — ¨ †·……¶`·‚` `— 30 »¨—¡ 2012 ´—˚ ˛ ˇ¨ ¨— 

•¨ ¨— ˛ ˝ ˚ 

”—¨¨ ` ¨, ¨ ˛¨

 —¨—. `— 3 ‚— 2012, ˛ · ¨˚˚— ¨ ˜ ˛ •¸ ¨—  ˝ ˚ ˛ ¿¨¨—¨ ˛ …—¨ , ¨ ˛¨ —¨—. `— 3 ` — 2012 ˛ `— ¨ ¨˛ ¿¨ ¨˚—˛ ¨—  ˝ ˚ ˛ » ¨

‡˛˛ — † ˚— ¨ ˛¨ —¨—. `— 2  — 2012, „ »— ¨˛ 

‡˛ ¨— ˛ ˝ ˚ 

¨ ¸ ¨ ‡ ¨˝˛, ¨˛¨ ¨˚ ¨— `— 6  — 2012,  ¸ — „ ¨ — , ˚— ˛ —¨ ˛ ¨ `— ¨ „ ˛¨ ¨— ˛ ˝ ˚ · ˛, ¨ ˛¨ ¨˚ ¨— `— 23  — 2012 „¨ ¨ ˛ ` — ¸ 

† ˚— ¨— ˛ ˝ ˚ 

† ¨¨ ˛ —¨ — ˛ ¿¨ ˛, ¨ ˛¨ ¨˚ ¨—.

–¿´‚`·‚`

¸ -¨ ¨— ‡—

— ¨˛ ¨—¨ ¨˚ ¨— ˛ ¿¨ ¨ ¨—  ¸¨  ¨ „¨— . `— 11 ˚ 2012 ˛ „ˇ ¨ ¿¨ ¨ ˛ 

‡˛˛ — ¨—  ˝ ˚ ˛ † ˚— ´—¨ ¨ ¨—¨ ¨˚ ¨— ˛

`— 24 ‚— 2012 ˛ ‡ — ¨ ¯ —¸  ˛ ˛ ¿ ˛ ¯ —-

”»¿¿ˆ”ˆ `¨¨— ¨  —— ¸˛ ¨— ˛ · ¨ˇ— ¨ , ˝.  — , 64. ¶ ¸— ¨ ˇ— ¨ ˚— ˛ ¿¨ ¨ — 25 ‚ — 2012. `— 11 ˚ 2012 ¨— 

—¨  ¨— 

¨ ˛¨ ˛ `¨ ¨ »¨ — ¨ ¯ ˛ , 17. ¶ ¸— ¨ ˇ— ¨ ˛ , ˚— ˛ ˇ˛ ¨ — 14 ˚ 2012 . `— 19 ˚ 2012 ¨— ¨— ˛¸ ˛

»¨ ˚¨ — ˛ ¿ˇ˛˛ ¨—¨  —¨— 

‚ …¨ „—˛ •  — ¨— ˛ ¸¨  ¨ »¨˚¸¨˛ ˛.

†»‚ – ˝¨ — ˛ ˛— ¨ ˚— · ˇ —  ¯ — ¨ ¨— ˛ ¨ ` —¸ ¨ „ˇ  ¨  ¸  ¨ ‡˛ ˛ —. `— 15 ˚ 2012 ˛ „ˇ ¨ ‚¨

¨ ¿¨ ¨˚—˛ ¨—  ˝ ˚ ˛ ˆ¨ ˛ ¯ ˛ ¨—¨

`— 8 ‚— 2012 ˛ ¨ ·˛ –¨—— ¨—  ˝ ˚ ˛

»— ¨ …— , ¨—¨ ¨˚ ¨— ˛ ¿¨ ¨, ¨— ¸¨  ¨ ‡˛ ˛ —.

`— 2 ` — 2012 »¨ ¨ ˛ ˜ ˛ 

`¨  ¨— ˛ ˝ ˚ 

 ¨˚ ¨— ˛ – ˝¨ — ˛ ˛— ¨ ˚— 

· ˇ —  ¯ — ¨ ¨—  ¸  ¨ ¿¨¨˚— ˛. `— 25 ˚ 2012 ˛ ´¨¸˛ ”¨ — ˛ 

·¨— ¸¨ ¨—  ˝ ˚ ˛ ¿¨¨¨—— `  ¨—¨ ¨˚ ¨—  ‚.…. ˚— ˇ¨ ¨— 

„¨ ¨ ¨— ˛ ¨ „¨ — ¨ ¿¨¨ ˛  ¸  ¨ „¨— .

´ `¨ ¨ 28 ‚— 2012 ¨— ¨ 19.30 ˛ » ¨ ˝¨ …— ˛ ‚¨

˛ ¨— »¨ ˚—¨

˛ ”¨ , ¨ ˚¨ ‚ …¨ ·—¸—¨ ˛ •

 — ¨ . ´ `¨ ¨ 8 ` — 2012 ¨— ¨ 19.30 ˛ ¨˛ »¨ — ¨ …—¨

¨— `˛ ˛ „ ¨ — , ¨ ˚¨ 

‚ …¨ ˚— „ / 

¨— · ˛ ˛ ¿¨—¨ — ¨. ´˛ „ —¨ ˛ 16 ` — 2012 ˛ ´¨¸˛

· ˛  ˚˚ ¨— ”¨ ¨˛ † ˚— , ¨ ˚¨ ‚ …¨ ˚— ¨ ‡ ¨˛ ¨ `¨¨ —˛ . ´ `¨ ¨ 13  — 2012 ¨— ¨ 19.30 ˛ „ˇ ¨ »¨ — ¨ † ˚— ¨— „ —˛ ¨¨— •¨, ¨

˚¨ ‚ …¨ „ ¨ — ¨— · ˛ ˛ † ¨¸¨ —˛ . ´ `¨ ¨ 13  — 2012 ´¨¸˛ ¨ ¸  ‡˛˛ — 

¨— ˛ „— ‚¨

¨ 

‚¨

˛, ¨ ˚¨ 

‚ …¨ ˛¨ —¨¸ ˛, ˛ –¨ ˛.

•…´‚ `— 24 ‚— 2012 ¨— ˛ …´`‚ - ¯-

˛ ¨ — ¨ ˛ †— ¨ »¨¨¨ ˚ ( ¨) ˝. ‡˛˛ — »¨¨¨. `— 2 ` — 2012 ¨— ¨— ˛¸ ˛ ˛ „ — ¨ — 3-9-

2012 »— ¨˛ ` — ¸ ` —¨  ¨— ˛ · ¨˚˚— ¨ 77. `— 23 ` — 2012 ¨— ¨— ˛¸ ˛ ˛ „ — ¨ — 24-92012 ˛ ˜ ¨˚¨˛ · ˚ — ¨ ¯ ˛ ¨— ˛ •¸ ¨ ¨ ¯ ˛ 82. `— 23 ` — 2012 ¨— ¨— ˛¸ ˛ ˛ „ — ¨ — 24-92012 ˛ » ˚¨ ˛ ˜— ˛ ¨ „ ¨ — , ‚¨

˛ ¨— ˛ † — ¨ „¨—˛, 68.


´ …·

`—¸¨

˛ „˙…˙¿‚…`

3

˜†» ¯ˆ˙…: ¶ ¨¨ˇª˛ ¸ ... ` —¨ ¨ 1˛ ˆ¸ , ¨— ˚ — ¨: † — ˇ

  ˚ ‡ —˛ ·¨¸¨ . ´ ¨¨, ˛ ¨ — ˚ . ”¨¨˛ ¨— » ‡.`. ` ˚

„ — — ‰˛ 

« « ‚ ‡˙‡·„ ¿`´”‚ ¥ ¥ — ¨¨˛ — 

ˇ ¨¨, ¨  ˛ ¨ ¸ —˛ ¨ ˛ ˛ — ˛ ¨ ˜ ¨ ˚ ¨  ¨— —¸— ¨, ¨— ˛ ¨— ˛ ˛ „ — ¨ ¨ 

 ¸—¨ ˛ ˛ . † — ˛ — ˛  ¨ ˛ ‡˛— ` — —, ¨ ˛

 ˛ ˛ ¨ — ¨ —

 ˇ

— —— ˆ ˚— ˆ¸ , ˚— ˚ —,  ˚ — ¨— ¸—¨ ¨ — ˚¨   ˛ ´—˛ „— ˛¨ ´ ¨— ¨ —  ˛¨ ˛ ‡˛—˛ „— ˛¨ „¨ ¨ ( — ˛ ”˚˚ ), ¨-

— ¨ — ´— „— ˛ , , „˛ , „ — ¨ , —— ˚— 

…—¨ „¨ ¨ , ¨— ˚¨   ˛ ‡˛—˛ „— ˛¨ „¨ ¨ . ` ˛  ¨ ˛ ¨ — ¨ .... ˛

— ¨ ¨¸¨— -¨¨ —— ,  ¨— ¨ ¨ ¸ — , ....  — ¨— ¨ , ˛¨ ˛ „˛ , ¨  , ˛¨ 

˚— …—¨ „¨ ¨ , —¨ ¨ ‰˛ 

¨— ¨ ˛ „ — ¨ . ‡˛¨  ˛ ¨ » ˛ ‡.` — ¨ —   ` ˚ „ — — ˝˛˛¨ ¨ —— ˆ ˚— , ˛ ¨ ¨ ¨˛ ¨ ¨ —  ¨˛ ¨˚˚ ¨— ˛ ˛  ¨ ˜ ¨˚¨  , ˛ ¨ ¨ ¸¨¸¨ ˛ 

 — ¨— —¨ ¨—¨  — ˛ „ — ¨ . ˚ ˛ ¸ — ¨˛ —˛ ¨ — — 2 ‚ — 2012 ˛ ¨ ¸—¨ ‡— ˇ

˛ ˆ ˚— 

ˆ¸ , — — ¨  ˛ ´ —˛ ˆ˛ — ¨ ‡˛ — ¨˛ —¸˛ ¨ . „ —¨ ˛ ¿¨¨˚— ˛, ¨ ¨ ——¨ 

¨ ¨— 

— ˛ — ¨— ¨ — ˛ ¸

¨˛¨ ¨ ¨  ˇ˛ ¨ ˛   ˛ ¸¨ ˛ ˛ „ — ¨ — ¨ —¨— ¨ ˛˛, ¸˛¨¸˛  —˛ ˛.  ¸  ‡˛— ` — . †—¨

˛ „

 ˛ ¸ ˚ 

¶ ·¿‚`´”¶ ´ˆ ‡¶» ¯ˆ

„´‚ˆ - –…‚´` ` . …‚„ˆ `”‡ ´ˆ ¿` ´… ‡‚·ˆ•ˆ…´¶ ´ˆ ˆ¿ˆ†·‚ˆ ˆ¿‡»˙… . ´`ˆ„ ” (2/7/2012) •·» : ß „¨¨ª Æ˚ ¨ Ø. `¸Æ ¨ ¸—Æ ˚¨ ‡˛ —ª ·˛¨ »¸Ø 

»  ‡.` ` ˚

„ — — . ”— ¸¨ „¨ ¨ —, — ¨ ¨ ˇ˛ ¨ ˛ ¨ˇ¨ ˛¨ ¨—˚  —

¨ ¨ ¨ —¨ ˛ ¨ ¸ ˛ ¨ ˜ ¨˚¨  ¨¨  ¨ ˛

 ¨˚¨—˛ ¨˛ˇ—¨ ¨— ˛ 

 —¨ ¨ ¸— ¨ ¨  ˛ ¨ ˛ ¨ ˛ ˛ —˛ ¨,  — ¨ — ¨ ˚  ¸—¨¨ —, ˝˛ ¨ ¨ —ˇ—    — ´ ˛ ¨ „ ¨   ¨    — , — ˛ ˝˛ ˛ ¨ ‡˛ ¨ ¨— ‡˛ — ` — ¨ ¸—¨ ¨—  —    — ˇ — ˚¨— ¨  ˚¨˝   ˚¨ — Knauf, ˛ ¸ ˛ ˚ — ¨ ¸—¨-

— — ˛ ¨ ˛  ˚ ¨  ˚ 1822 ˛ ˇ ˛ « « ¿˛˚¨ ¸—¨ ¥ ¥ ¿ ˛ ˛ ¶— ¨ 

¨—  — ,  ¨   — ¨ ¨¨¨ˇ —— ˛ ¨—˚— ¸¨ ‡˛ , ˚—¨—  —¨— ˚—¨ ¨ ˛ ¨— 

¨— ¸¨— — — ˚˚ ˚—¨ ˛ —˛ ¨, —¨ ¨— ¨ — ¨˝—  ˛ ˛ , ¸— ¨ ˛, ˛ ¨˛ ˛ ¨ ˝—,  ¨ — — ¸—¨  ‰˛  — ¨— — , ¨ —  — ˛   ˚ ¨, ˇ—¨ ˛ ¨ « «   ¨— — ¥ ¥, ˛ ¸˛

¨— — ˛ ¨ »¨ ˛. ˚ ¸ˇ˛ ¿ ¸  ` ˚ „¨

— ˇ˛ ¨ . –¨˚˚˛ „ —˛, —  ˛ — ¨ 

¨ ¨ ˇ˛  ¨—˚  — ¨ ¨¨ — ¨ ˛ ¨ ¸˛ ¨ ˜ ¨ ˚ ¨ ¨— ˝˛ ˛ ¨ ˚—˛ˇ ¨ ¨¨ ˇ  — — ˛ ¨ ˇ ¨, ˚—¨ ¨ ˚ — ˝  — ¨ —— ˇ ¨— ˚—¨ ˛

„ — ‡—ˇ¨ , ` 

 —¨ ˛ 

¨ ˛˛ ˚¨— ¨  ¨˚¨—˛ˇ˛ ˛ ˆ˛ — ¨ ¨ ˛ 7˛ ‚— ¨ ¨ , ˛ —¨ ¨ ¨˚  ˆ ˚— ¨ , 

¿ ¸ —  ` ˚ „—— ¨— ‡˛ ¨  — -– —¨ ¨ ˚ — ˝ —: ¨) »¨ ¨ ¨ — ¨ ˛ —˛ ˛ — ¨ 

‡˛ ˛ — ˛ ¸—¨—ˇ˛ ¨ ¨˛¨

 —¨ — — ¨ ˚ ˚—¨ ¨ ¨˛ ——¨ ¨— ¨¨— ˛ ¸

¨˛¨ ˛ ˛ ˛ — ¸¨ ˛ ˛ „ — ¨ ¨ ¨ ¸— ¨ ¨ ¸ ˛  ˚ . ·—¸—  ¨, ˛ ¸¨ ˛ ˛ „¨ ¨ — ¨— ¨ 340 m  ¨— ˛ ¸¨ ˛ ˛ „— ¨ ¨ 292 m, ¨˚¨ ˛¨— — — ˛ ¨ ¨ ˇ˛ ¨ ˛ 60/¸  „ — ¨ ¸ ˇ¨ —¨— ¨ ˛˛. ·— ˛ — ˛ 800 —  ¨ ˛— 

˛ „ — ¨ ˛ ¨ ¸ ¨ ¸ ¨— ˇ¨  ¨ ˛ ˛ˇ— —¨ —¸— ˛ ¨ ˛ ¨— ˛ 18 — ˛ 0,075 /¸/ . ) ·— ¨— ¸¸ ˛ ˛ ˚—— ˛˛ ˚

 - ¨  ˚ ¨ ¸¸  — 

¨ ˛ „— ¨ ¨— — ¨— ¨ ¨ — ¸—¨ ¨— ¨¨ ¨— ˛ ¨˛ ˛ ´—˛ „— ˛¨ ˇ¨ ˛ — ¨— ¨ ¨ ˛ ¨ ¨ ¸¨ ˛, ˛ — ¨ — — ¨ — ˚¨ —¨ ¨ ¸  ¨  ˇ——¢ ¨ ¨¨¨  ¨ ˛ — ˛ ¨— ¨ ¨— ˛ ¨ ˛˛ ¨— ¨ ¨ . ¨  ˛ ¸—˛ ¨ ˛ ˚—¨  ˚ ˛ ¨ ¨  ˛ ¸¨ ˛, ¨ˇ ¨— ˛ ¨˛ ˚—¨ ˛¨¸˛˛, ¨ — ˇ— ¨ ¨ ˇ¨, ¨ ¨ ˇ˛ ˛ ¨¨— ¨ ¨ ˛  ¨ —˛ ¨ . » — ˛˛ ‡¶»¯` …‚„` `”‡´`

 ˛ , — ¨ ¨—— ¨ —— ¨ ˛ —˛ — ¨— ¨ ˛ ¨— ˛ — ¨ ¨¨ — ¨ ˛ ¸¨ ˛¨ ¨ ¨  ˇ˛ ¨ ˛   ˛ ¸¨ ˛ ˛ „— ¨, ¨— ˇ¨

˝˛˛ — ¨ ¨ ¨ˇ— ˛  ˛ ˛  ¸—¨ ˛ ¨, ¨ ˛ ¨ ¸—¨ ˆ˛ — ¨ ˆ ˚— ,  —  —ˇ— ˛ ˛ ˛  ˛ ¸¨ ˛ ¨¨ ˛  ˛ ¨ ˛  ˚.

‡˛ — ` „ ¨ ! ¨ — ¨¨˛— ...  ¨ ˛¨ !  ˚— ¨—  ¨— —  — ¨˛ . `˛ 

 —¨ ˚ ¸ˇ˛ † ¨¨ ¨ 

` ˚ „ — — . • ¸ ¯˛ , —  ¨ ˛ —¨ — ˛˛ 

` ˚ ˚—¨ ˛  — ¨ ¿ ¸  ‡˛— ` — ¨ ¨˚¨—˛ˇ— ˛ 

¸ — ¨˛ ˚—¨ ˛ ¨, ˛ ¸ ¨ ˛ ‡˛—˛ · ˛¨ »¸ , ˛ „¨ ¨ ¨— ˛ˇ˛ ¨ — ¨— ˛ ¨¨ ˛ ¨— ¨ — 

¸ —¨

¨— ˛ ¸ ¨ ˛ ‡˛—˛ · ˛¨ ¿¨¨— ¨— ¨ ¨¨˛ ¨— ˛ — ¨  ˇ ¨ — ¨ ¨ ¨ ˛— ¨ ¸¸ ¨, ¨ ˚¨  — ˇ, ˚—¨ ¨ —¨ ¨, ¨— —¸—¨— ¨ ˛ ¨— ˛ ˛ „— ¨, — ¨ ˛ ¨ ¸˛ ¨ ˜ ¨ ˚ ¨  . ·— ˛ ¨¨ ˇ˛ ˚—¨  ¨ ˛ ¸˛ ¨—

˛ —˛ ¨˚ ¨— ˛ ¨¨ ¨˛. `¨ ¨ ¨— ¨ ˛ 

¸ — ¨˛ ¨— ˇ¨

 ¨ ˇ˛¨ , ¨ —

 — ¨ — ¨— — ˝˛˛— , ˛ ¨¨ —˛, ¨˚¨—˛ — ¨ ˜ ¨˚¨  ¨— ˛ ¨˚˛ ˛ 

 ˛ ˇ˛ ˛ 

 —¨, ¨ ¨ —¨ ¨ ˚—¨ ¨ ˚¨¨, ¨  ¨ ¨˝¨ ¨ ¨ ¨— ¨ ¸ ¨ ¨ ¨ ¨ —¨ !

… ˛ —˛  —¨ ¨ , — ¨— ˛ — ˛ ‡˛ ¨ 

¨— —¸˛ ¨ . ¿¨¨˚— ˛ „ —¨ ˛ — 4  — 2012, ˆ ˚— ˆ¸ ,

¨— ˚ — ¨ ˚ ¨ —  †— ˇ  ˚ ‡— ˛ ·¨ ¸¨ . ´ ¨¨ , — 

”¨ ¨  ¨ ¨ ¨ email ¨— ¸˛ —  —  —¨....

ß`¨  —¨ ˚ ¨— ¨  ˚¨¨ ˛

— ¸ ¨¨— ‡˛— ¨ ` — ¨— — ¨— —¨ — ¨  ¨— ¨¨ ¨˛ ˛˛ ¨¨ ¨— —¨ — ¨  ¨ ¸ ˇ — ˝—  ¨¨ ¨ ‡˛— ` —  — ¨ ... ´˛ ˇ ¨ ? ¿— ¸ ¨˛ ¨ ˛ ˛ —˚ ¨˛ 

 — ¨— ˛ — ¸  — ? ´˛ —¨¨ — ¨ ˇ — ˝— ¨ ¨ ¨— — ¨ ˛ ˝˛ ¨ . »¨ ˛ ” ˝˛


`—¸¨

TA NEA

4

˛ „˙…˙¿‚…`

` ¸¨ ¨ — , ˛ ¨—Æ —Æ ¨¸Ø ˛  ` —¨ ¨ 1˛ . ¨ ¨¸—¨ ˛— ¨ ˛ ¨ ‰˛ — — ¨ — . ` — ¨ ¨¨˛—˛ ¨— ¨, ˛ ¨— ˛ ¨— ¨ ‰˛  , — ¸— ˚¨   ¨— ¨— — ¨ ˇ˛— — ˚ ¨˛ ˛ ˛

 —¨ ¨ ˛ — ¨ 

` ˚ ,  ¨ — , ¸—¨ — — — — ¨ ¨¨ — 

¨ ¨¸— 

¨ ˛ ¨ ˛ — ¨  ˚¨ ` ˚ . „ — —˛ ¨˚ ¨ 

˛˛ . …— ¨ ,  — ˛ ˇ˛ ˇ — ¸— ˚¨ ˛ —¨˛  ˚˛ ¨¨— ¸— 

 —— ¨, ¨ˇ˛ —¸—¨— ¨ ˇ—  ¨ , ¨— ˛ 

 —¨  ˛ —¨  ˛ ¸˛˛ , ¨ ¨  ¨ ¨ —¸ —¨ ˛ ` ˚

„ — — , ¸˛— ˚˛¨ ¨  ˚¨ ` ˚,   ¨ ¨ — ¨ ˛ ˛ 

  —˚˛ ˛ ˛ ˛  —¸ — , ¨¨ ¨— ˛ ¨¸— ¨ ˛ — ˛ 17 ˛ , ¸

 — ¨—  ˛ ˝˛, ¨  ¨ ˚— ˛—¨ — ¨. ˇ˛, ¨ 

¿ ¸  ` ˚

„ — — . –¨— ˛

† ¨¨— ¨ ¿¨ —˛— ˇ˛ , ˛

¿ ¸ ˛ ‡—— ˛ ·— ˛ ¿¨ —˛— ‡ —˛ ·¨¸¨ ¨— ¿ ¸ ˛ ——˛ ¿———˛ ·¨— — ¨ . ¿¨ ¨˚— ˛ „ , ¿ ¸ ˛ ¸— ¨ ¿——— ` ˚˚ ‰˛  . ´¨˛ ` ˚— , ` ˚˚ ¨¨ ¨—  ˛ ¿  ¸  ˛ .¿.`ˆ.‰ . …— »˛˛ , ‰˛ — ˛ —˛˛ ¨ ˛ »¨— ˛ .  ˛ »— ˛ , — ¨˛˚˚— ¨— — ¨ —˛¨¨, — ¨— ¨ ¨ ¨ ˇ ¨ ˛, ¿ ¸ 

` ˚ „¨

— ˇ˛ ¨ ¨— ˚˚ ¨ ¨ .

˛ ——  ˛ˇ — , ¸— — ¨ — ˛ —˛¨, ¨¨ —¨ ˛ —¨ ˛ ˛ ¨. ´˛ ¸˛ ˛ — ˛¨ ˛ ¨ — ¨ : —¸—¨ ¨˛ ‡˛˛ — ¯¨¨ , — –  … ¨

¿ ¸  ` ˚

„¨

— ˇ˛ ¨ ¨— ˚˚ ¨ ¨ . –¨˚˚ ˛ „ —˛ , —¨˛ ˛ —— ˛ 

‡˛ — -– —¨ . †— ˚ ¨˛ ,  —¸˛ ¨ . ‡˛˛ — ´˝¨¨¨ , ˛ —¸˛-

˛ ‰˛ — —˛ ·¨— — ¨ ”˚ ¨— ´ ˛ . ¯ ˛ †¨˝ ¨ , ˛ ¿ ¸  ¿——— ` ˚ „¨ ¨ ¨. ¸— ˛ » ˛, ¿ ¸ ˛ ¿¸¨— —˛ ¨¸¨ »¸ . „¨ »¨ ¨˛ ¨˝—

 ¨ — ¨ : ¿ ¸  — … ¨ ´¨ ¸˛ , ‡˛ ¨ …— `¸¨ , ¿ ¸  ` ˚ „—— –¨— ˛ ` ¨, –˛  … ¨ …— » ¨—¢ ˛, ˛ –˛  … ¨ …— ˛ ˜ ¨, ¿ ¸ ˛ ¸— ¨ ¨ (.¿.`ˆ.‰) ´¨ ˛ ` ˚— , „¨ˇ˛˚˛˛ ¿¨—˛ — ¨— ¿ ¸ ˛ —— ˛ ¿——— ˛ ·¨— — ¨ ¿¨¨˚— ˛ „ , ˚˚ ¨ ¨ …— »˛ ˛, ¿ ¸ ˛ ‰.·.”.´ »¨ ˛ ´˛ , —˛˛  ˛ »— ˛, ¿ ¸  ` ˚ „¨— ˇ˛ ¨ –¨˚˚ ˛ „—˛ ¨— —˛ ˛ ¸˛ ˛ • ¸ ¯˛ —

— , ¨ ¨ ˇ —¨ ¸˛—¨ ¨˚ ¸—¨ ˚ ¨ ¨ ˚—¨ ˚ ¨ ¨ˇ ¨— ¨ ¨ ˛ ˚—¨  ¸ ` ˚ „ — — 

 ˛ 1984 ¨—  ˇ . ` ¨ ¨—   — — — ¨ ˛ ¨— — ¨ ¨ ¸

, ¨ ¸  ¨ ¨  ¸—¨  

 — , —¨ ¨— ˚—¨ ˛ ¨ , ˚— ¸˛ —¨ ¨ ¨¨ ¨¨˛ ¨ ¨¸—¨ ˛—¨ ¸  ¨ — ˛ ¨. 

 —˛ ˛ ¸˛˛ ¨— † ¨¨¨ ` ˚ . •¸ ¯˛ , ˛ —¨˚˚—˛

` ¨ ˛ ¨ ˛ —¸ — . ¯¨— — ¨ ˇ

 ¿ ¸  — . … ¨ ´¨¸˛ , ‡˛¨ — -– —¨ . …— `¸¨ , ˛ – ˛ … ¨ ¨ …— ˛ ˜ ¨, – ˛ … ¨ . …— » ¨—¢ ˛ ¨— ˛ 

 —¨ ¿ ¸  ` ˚ . –¨— ˛ ` ¨ ¨ —   —˛ . ˇ˛ „¨ˇ˛˚˛˛ ¿¨ —˛— 

ˇ˛ , — — ¨ 

(1999-2010) ¿ —¢ ¨ 

‚ ‡˙‡·„ ¿ `´ ” ‚ ˛ »— ˛ ‡ —¨— ¨ ¸ , ¨ —¨¨ —¨ ¨ — — ˛¨ ˛ —  ¨ ˚˚ —¨. ´  — ¨— ¨—¸—¨ ¨ ˛ „—¨ ¨˛ ¨ ¨— —¸ ¨  ˚ ˛ ˇ˛¨.

–¨˚˚ ˛ „ —˛ ¨—   —˛

 — ¿ ¸ ˛ ‰˛ — —˛ ·¨— — ¨ ”˚ ¨— ´ ˛ . »¨˛ ´˛ . — — —˛ ,  ¨¨ ˛ ¨ˇ—¨  ˛ ˚—¨  ¨˚— ¨ ¨— ¨ˇ ¨  —¨ ¨ ¨ ˇ˛ 

¸—  , ˛ ¸—¨¸ ˛ ` ˚ „ — — ¨— ˛ —¨-

. …— » ¨—¢ ˛ ¨— ˛ ¨ …— ˛ ˜ ¨, ‡˛¨ — -– —¨ . …— `¸¨ , ¿ ¸ ˛ ¸— ¨ ¿——— ` ˚ ‰˛  . ´¨˛ ` ˚— , „¨ˇ˛˚˛˛ ¿¨ —˛— ˇ˛ , . ¿ —¢ ¨ † ¨¨— ¨ ¿¨ —˛— ˇ˛ , ˛ ¿ ¸ ˛ ‡—— ˛ ·— ˛ ¿¨ —˛— ‡ —˛ ·¨-

 ¨ „¨—ˇ ¨ ¨ »¨ ˚¨ — ˛ –¨, ¿— ˛ … ¨ . – ¨ — ˛ ˜  ¨ ˛ , — ‡˛—— ` —, ‡˛ — 

– —  ¨ . ¿¨ `¨¸˛˛ ˛ , • ¸ ` ¨ , …—¨ ´¨¨˛ , ‡˛˛ — –— ¨ , ˛ ‡˛—˛ `  ˚ — — ¨ ˚˚—˛ ˛-´˝—¨ ˛, ˛ ‡˛—˛ `  ‡˛

  ‡.`., ¿ ¸  ‚— — „¨ ¨ . –¨˚˚ ˛ „ ¸ ¨ , ¨ ` ˚ ‡ — ˇ˛ ¨ . ¿¨ ¨˚—˛ „¨ , . „ ˚—¨

˛ ‚¨

˛  ¨ ` ˚ ˛ ‚ —˛ »¨ ˛ ˛ „ ˛—¨ . ´˛ ¸˛˛ ¨— —¨ ˆ ˚ ‡—¨— ˛ ¨— – ˛ 

… ¨ . „ ¨ „¨ ¨˚ ˛, — ¸

 ¨ ¨ ˇ— , ˚  ¨— ¿ — —¨ ˛ ‡ —˛ ·¨¸¨ .  „¨— ¨ ¨, — ¸

 ¨ ¨ ˇ— ˚—¨ — — ˚ . ´ ‡.` ` ˚

— – —¨ ¨ ` — — ¯ ¨, ` ˚˚ ¨ ¨ . ‡—

— » ˛ , ` ˚˚ ¨ ¨ ¨—  ˛ ¿  ¸  ˛ .¿.`ˆ.‰ . »¨ ˛ „ ˛ , ¿ ¸ ˛ · ˛ —¨—

¿ — —¨ ‡ —˛ ·¨¸¨ ¨— ‡/ ˛ ˛ ‡— ˛

„ — — ‰˛  , ¨˝— — ˇ  ¨ ——  ,  —˛ ¨ ¨ ¨ ˛ —˛ ¨ ˇ

 —  — ¨ ¨—

¨ —˛

˚—¨ ` ˚ ¨ , — ˛ ˛  ¨ — ˛¨ ˛ ¨ — ¨ ,  — ¨ ¨  ˇ˛¨ , ¨¨ ¨—  —¨  ¨ — ¨— ˛ ¨ ¸ ¨— ¨ ˛ — ˝

¸

¨—¨. ‚¸—¨— ¨ , ¨ —— ¸˛ —¨ ¨— ¨ ¨—— †¨— — ´ ˛ ¨ ` ˚ ¨, ˛ — ˝— ˛ ¨ ˛ ¨ ˇ ¨ ¸˛ ˛ ˛ ˚ — ¨ ¨ ¨— ¨ ˛ ¨— ’ ¨˛ ˛ ˚¨ ˛ ¸˛ ˛. ¶¨ — ¨ ˚¨ ˛ ¸˛ ˛ ¨¨ —¨  ˚¨ ` ˚, ˛ ¨ —¨ —¨ ¨¸ ˛  ...!

ß‚ ‡˙‡·„ ¿`´”‚ — ¨—   

— ¨ ¨ — — ˛ — —  . ` ˚ ¨¨ ˚ — — —¨ ¨˛ ¨˚—¸¨ ¨¨ ˛ — ¨¨ ¨ , ˝ ˛ ˛ ¨—¸¨. ¿¨¨¸—˚ ¨ — ˛˛, ‰˛ ¨

 — — ¨— ˛˛ ¨ ¨¨—¨ ¨ . ` ¨ ¨ —¸¨ — ¨— — ¸¨—

 ¨—¨ ˚¨˛ ¨— — —¨— . » ¸ — ¨—  —  ˛ ¸—¨ ——

— — ¨ ¨—˛  ˚ —˛— . „¨— ¨—¨  —  — — — ¸˛—

¨—ˇ˛— ¨¨  ¨— ¨¨¨¨—— . ß´ …· ´¶` „˙…˙¿‚…` -˛ —  ¨˚˚—˝— ¨——¨ ˇ ¨¨ ˛— ¨ ˛ .   — ˛ ¨— ¨£ ¨ — — —¨— ˛  ˚— ˛¨ — ¨¨—. …¨ ¨—  ˚—¨   —¨ — ¨ —¨ —¨— ˝˛  £ ¨ ˛ ˛ ——¨. `£ ˛ ˛ — ˚—¨ ¨ —¨¨ ˛ ˇ¨— —¨ — ˛ ˛   —, ¸˛ —¨ ¨ ˚¨ ߇¸ ¨  

  ˚—¨ ˚—¨, ˛ —¨ ¨

 . ` ˚ —˝— —¨ —ˇ¨—¨ — ¨— ( — —˝   ¨ˇ—¨  ¨—) ·— ¨— ¨  —˚ — ˇ¨ ¨ ——¨—. ˆ.†. ´ —˛ ¨ ¨¨˚˚ˇ˛ ˚—¨  ˛ ¨ ¨ —˛˛ ¨¨ ˛ —¨ ˛ ¸˛ ˛ ` ˚ ¨ — 11 ˚ 2012.

¨ ˛ ¨ — ¨ , ¨ ¿——— — ˛¨.  ` ˚ „ — — ¸ˇ˛, — ¨ — ˚ ¨ …— ¨ ˛ ¨— ¨ »¸ 

 — ¨— ˛ ` ˚˛ . …— ¨ , ¨ ¨ ˛—  ˛ —˛ ¨— — ˛ ˛ . ` ˚ ¨ ˝ — ¨  ¨ — ,  ¨ ˝— — ¨ — — ˛ ˛ ¨, —¨ ˛ ¨— , — ¨— ¨ ¨¸—¨¨ ‰˛ — —¨ ¸ ¨¨ 

 ¨ , — —¨— †

¨—— ´˛¨ 

` ˚ „ — — . ¶¨ — ¨ ˛ ¸˛-

¸¨ ¨— ¿ ¸ ˛ ——˛ ¿———˛ ·¨— — ¨ . ¿¨ ¨˚— ˛ „ , ¿ ¸ ˛

‰˛ — —˛ ·¨— — ¨ ”˚ ¨— ´ ˛ , . »¨˛ ´˛ ,  ˚˚ ¨ ¨ ¨— ˛ ¿ ¸ ˛ .¿.`ˆ.‰ . …— »˛ ˛ , ‰˛ — ˛ —˛˛ ¨ ˛ »¨— ˛ .  ˛ »— ˛ , 

…¨ — ˚ — — 

— ˆ¸/ ˛ . ˜˛ ´˝—¨ ˛ , ‡——˛˛ .´. „¨ ¨ . ‡˛˛ ˛ „— , ¿ ¸  ` ˚ ˚ ¨— ˇ˛ ¨ . †— ˚ ´ — , † ¨¨¨


´ …·

`—¸¨

˛ „˙…˙¿‚…`

5

»˚Æ ˚—Æ— ˛ „ ¨ ˚—¨ ˛ Æ˛ ˛ ˚ ¨ ¿¨¨ª !

` —¨ ¨ 1˛ . ˛  ˛ — ˛ ˛ˇ¨ ˛ „— ¨ ˛ ´¨ ˛ 25/7 ˚—¨ ¨ ¨ ¨ ˇ˛

 » ˚¨ · —  ˇ˛

¨—ˇ — ˛ 19.45 ¨, -

¨  ¨—¸—¨ 

 — ˛ „ — ¨ . ‡˛˛ — ¯¨¨ . ˇ˛ ˇ— ˛ ˚¨ ¨ — ˛ ¨ . ˇ¨ ¨— „  ˛ ¨— ¨ ¨— ¨ ¨— ˛ 

 —¨ ¨ ¨ (450) ¨ ¨ ¨ ¨¨ˇ˛¨  ¨ ˝— ¨— ˚ — « « —  ¥ ¥ — ¸— ˚¨ — ¨— —˛ — — ¨ ¿——— ` ˚ „ — — . `˛ „— ¨ ¨ ˇ   —¨ ¨, ¨¨— — ¨ ¨¸—¨   ¨   ˇ—  ¨˚ ¨—¨ ˝¨— ¨— ¨ ¨— ¨ ˛ — ˛ —— ¨ ¨— ¨— — ¨ ¨˛ ¨ ¨ ¨— ——  ¨ ˛ ˛ ˛ ˛ —˛ ˚ — ˝¨ ¨˚ ¨— ˛¨. » — ¨ ¿——— ` ˚ , ¸—¨ ˇ˛¨ ¨ — (23) ˛ ¨— ,   —¨ ¨ ¨¨ .. ¨— ¨ — ¨ ¨

¨ ,, ¨ˇ — ˛ —— ¨ ¨ ˚ ¨— ˛ ˇ —

¨ ˛  ˛ — ˛ — ¨ ——¨ ¨¨ — ¨ — .  ¨ ˛ ˚— ¨ ¿¨ ¨ ˛ ¯ — „ — ¨ ˚  —¨: „¨ ¨, , ˚— …— ¨, „ ˛ , »¨ — ˛ ˜— . ..˚˚  ¸˛ — ˛ ˚¨˛ ¨ ¨ —˛     , ¨¨ — ˚ˇ

— ¸—¨¨— . ´˛ ˛ 26-72012 ¨— ¨ 07.30 ˇ˛ ¨ — ¨ — ˛ ˇ— ¨ — ˚— ¨. ¿¨ ˛¨ — — ß — ¨  ˇ˛¨

ˇ¨ 

¨ ˇ  ¨—  ¨¨ —¨ ˛ ¨¸—¨ ˛ „— ¨, ’ ¨ ¨   (¨ ¸¨ ), ˛ ˛ ˛ ˇ¨ ¨ ˚˛ ˚— ¨ ¨ ¨ , ˛ ˚— ¨ ¿¨ ¨ ˛ , ¨— — ¨— ¨— — ˇ¨ ¸ , ¨—   ¨ ¨—ˇ , ¨  ˛  — ¸— 

˛¨ — ¨— ¨ — ˛ ¨ ˛ ˛! ˛ — ¨  ¨ ˛ ˚— ¨ ¿¨ ¨ ˛ ,  —¸˛¨  ‡˛ — - – —¨ . ´˝¨¨¨ ‡˛˛ — , ¿ — —¨ `  . ¿¨ ` ¨ , — ‡˛—— ` — .. •¸ ` ¨ ¨— ¿¨ ¨˚—˛ `¨¸˛˛ ˛ , ˆ¸——˛˛ .´.„¨ ¨ , ¿ ¸  ` ˚ „¨

—

ˇ˛ ¨ . –¨˚˚ ˛ „ —˛ , ¿ ¸  ‚— — 

„¨ ¨ . –¨˚˚ ˛ „ ¸ -

¨ „ — ‰˛  ¨ˇ— ˇ˛  ’ ¨ ˚¨ ˇ ˛ — ˚˚     ¨ —¨˝— ¨ ¨ ˛  ˛ — 

  ¨— ¨ ˛  ˛ — ˛ ‰˛  ¨— — .

 ¨  ˛ ˚— ¨ ¨  — ¨ ˛— ˛ ˚— ¨ 

¨  — ¨— —¨ ¨—¨  — ˛ „ — ¨ (

¨ ¸ ) — ˛ —˛—˛ .

´

„—  —˛— ˛— ¨— ¸—¨¨, — ¨˚  ˛

¨¨ —¨   — ¨—  ¨ — ¨ ¨¨˛, — ¨ ¨ —¨ —˚  ¸—¨¨ ¨ ¨ ¨

 ¨ ˛— ˛ — ˛ . „¨ˇ  — 25 ‚ — 

— ¨— ˛ —˛—˛ ˛ ¨. ¶ ˛— ¨ ¨ ˚— ¨˝— ˛ — ˛˛ ˛ ˚— ¨ 

¨ ¨— ˛¨— ¨ ¨ , — ¨— ¨—  ˛

¨ ˛ ˛ , ¨— ¨ ¨¨ ˚—¨ ¨

¸ ˇ— — ,. ·— ¨—  — 

 —  ¨—  ¨ —  ¨¨ ˛ ¨ —  ˛ˇ¨ ˚—¨ ¨ ¨ 

˛ ˇ— ¨ — ˚— ¨,  ¨˛ ˛ — ˛ „ — ¨ . ‡˛˛ — ¯¨¨ . »¨  ¨ , — ˚

¨— — ¨

—¨—  ¨ ¨— ˚ — ¨¨, ¨ — ¨ — ¨¨ ¨ — . •¨ — ¨ ˛—ˇ— ˛ ˚— ¨ 

¨ ˚— ¨˝— ¸   . ¶ — ¨ — ¨— — 9 ‡ — 

 ¨˝¨—: ߶ ` ˛˛ ˚— ¨ 

˛ ˛—¸ ¨— ˛ ¸ ˛ — 25 ‚ —  ¨˝¨—: ߶ „— ˛˛ ˛ ˚— ¨ 

˛ ¨¨ ˛

— ¨ ˚— ¨˝— ¨— ˛¨— ¨ ¨— — 

 ˛ „ — ¨ .

·¨ —˛ — ¸˛˛ ¨ —˚ ¨ »‚…‚ »„·´  — ¨  ˛ † —  ` ¨— ˛ ˝˚  »¨ — ¨, ˛¨ ¨ ˛ ˚ — ˛ — —˛ — ˛ ¨— ¨ —¨ ˛ ¨ ˚— —¨  — ¨ ¨¨˛¨ »‚…‚ »„·´. ´  »‚…‚ »„·´, ˚¨˝¨— ¨¨˛¨ ¸—¨   —¸—˛— ¨ ¨— ˛ `¨  ´¨¸˛ ¨— ¸—¨ˇ— ¨ —¨ —¢   ¨ — , ¨ ¨ — ¨ ¨˚  —¨ ¨ ,

¶¸˛ — —¨— ¨ — ¨— ¨—  ¨˚ ¨—¨ — ¨ ¨˚¨˝— ˛ ˚——¨ !


`—¸¨

TA NEA

6

˛ „˙…˙¿‚…`

‚¸—¨ ¨ ˛ ¨ — ˚˚ ˚—¨  — ¨, ˛ ¨ ¨— ˚¨ ˚ — ‚¨ — ¨— —¸—¨— ¨ ˛¨ — ˚˚ ˛ ¨ ¨— ˚— ¨ ˚ — ‚¨· —  — ¨ , ¨ ¨ ¨ˇ— ¿ ¸ ˛ ´—˛ ¨ „— ˛¨ . ·¨ — ¸¨ ´¨ ¸˛ , ˚—¨— — ˇ˛ ¨ ¨  ˛¨, ¨ ——˝¨ — , — ˛—— — ˚ —¨ — ¨ , ˛¨ ¨ ¨˚¨ — ¨ ¨¨— 

˛ „¨ ¨ ˛ ¨ ˚—¨ ˛ 

¨˚˚ ¨˛˛ ¨ ¨ , — ¨ 

¨˚¨— ... ˚—¨ ¨ , ·—˛˛ –’ . ‚¨ ˛ †—¨ , — ˚¨ — ¨¨  ¨ ˚ ‚¨ — ¨— ¨ — ¨ ˛ 

¨˚˚ ¨˛˛ ¨ ¨ ¨— —¨ —˛ ˛ —˛, ¨ ¨ —¨ —˛—˛,   ¨ ¨˚˛ ˚ —¨  ¨ . ´ ‚¨ — ¸—¨ˇ —: ´ ¨˝¨ — ˛— ¨

—¨ ˛ ˚ , ¶„†, ¨˝¨ — ¨ ¸—˚ ¨ , ¸—¨ ¨ —, ˛ ˛ — ˚—˛  ¸˛ internet, ˛ ¨ ¨ ¨ ¸¸ ¨ ˛ 

¨˚˚ ¨˛˛ ¨ˇ ¨— ¨ ˛¨ ˛ ¨ ¨ . •¨ — ¨ ¨  ˛ ˛ —˛ 

„.ˆ.„¨ ¨ ¨— ¿.‚.¿¨¨¸¨ ¨ˇ 

¨— ˛ ˛ ¨— ˛ ˛ ˛  ˚

.  ¨ „  ˆ˚— ¨ —— ¨. »˚¨˛ — ¨— ¨— ˛ 

— ¨  —¨ ¨ : –¨— ˛ ` ¨ …— ¨ ,  ˚ — ‚¨ —  — ¨ , ¸ —  ˛ ¨—  ˛ ¨ ˛¨., ¸ -

A.E. „ ¨ ß ¨ Æ˛ ˚—¨ ˚ — Æ˚!

— ¨— —¸—¨— ¨ ¨ ˛ ˛ — ¸˛˛, ˛ ˛ ¨ˇ ¸ ˛ · ˇ — ˛ ¨ ¨ ¸¨ .·. „— ¨ ¨ ˚˛ ¸¨ ˛ —¨ ¨ ¨— ¨, ¨ ¸˛ ¨¸¨ — ¨ ˛ 

 ¨ — ¸ ¨˛ — ˚—¨ ¨ , ˛¨˚˚ ¨˛˛ ¨ ¨ ,  

¨ ¨˚˛ — —¨ — ¨ , — ¨—  ˚— ¸—¨¸—¨—  — — — ˆ ˚— ˆ˚— ¨ ¨ˇ ¨— ˛ ˇ¨¨— ¨ ¨  ˝.  ¸ — ‚¨ — ¨ , — ¨ ¨ ˚—¨ ˛ ˇ ¨ ˛  ¨ˇ ¨— — ¨ ¨¨ ¨ — ˛ 4. ¶ ¨¨— ˚— ¨ ˚ — ¨ ‚¨ — , ¨ — — ¨ ¨ — ¨—  ¨¨ ˚  ˚ —¨ ¨ ¨— ˛ ¨— — ˝  ˇ ˛ !

 ¨ ˇ˛ ¨ ˛ †’ „¨˛˚ — ¨ ·¿`…. ¶ ¨ ¸¨ ¨,  ˚— ˚˛     — ¸ ¨— , ¨¨¸— ¨ ¸—¨ — ¨ ˛ˇ ¨ ¨ , ¸—¨ ˛ —¨  ¨    ¸ ¨— ¨—  — ¨, ˛ ˚—¨ — ˚ (— ˝ ) ˛ ˛¨˛ ˛... ¿¨ ¨ — ¨ ˇ— ¨ ¨¨  — ˛ ¨— ¨ —˚ ˛ , ¸ ¨— — ¨— ¨ ¨ ˚ ˛ ¨ ¸¨ ¨, ¨— ¨— — ¸ ˛ ¨ — ˛ ˛ ˛ ˛  ¨ ˇ˛ ¨, ˚—¨ ¸—¨  ˚. „¨— — « «  ¥ ¥, ¨ ¨ ˛ ˚—¨ — ˚ — ¨ ˚ ! •  — — ¨— ˚¨  — ¨ ˚—¨  — ¨ ˛  ¨— ˛ - ¨¸ ¨— ˛˛ ˛ ˇ — ˛ ¨ .·.„., ˚—¨— ˛ ¨ ¸¨ ¨ ¸— ˚  — ¨ ¨— ˛ ¨ ˛ — ¨¨ ¨ ˛ ¨ˇ˛ — ˛¨ ¨...

¨ ˚˛˛ ¨˛ ¨¨ ˛ —— ¨  ¨ , — ¨—  — — » — • — ¨¨— ¨ ———¨ ¨ ˇ

˛ ¨— ¨ ¨˚˛˛ ¨˛ ¨¨ ˛ — — ¨  ¨ , — ¨— ˛ ¨¨˛ ˛ ¿—— ¨ ¨ ¨ ¨— — ˛ — ˚— ¨ » — • — ¨ ¨ — ¨ — ¨ 

¨˚¨— ˚—¨ ˛ ———˛ ¨ ˛ —¨  ¨¸— ¨— ˇ—¸ — — ˛ ¨ ˛¨ ¨ . •  — — ¨— ¨¸—¨ ˛ —¨ —¨ ˇ— ˛ — ˛,  — ˚— — — ¨—  ,  ˛ ¨ˇ˛ — ˛¨ — ˛, — — ˚—— ¨—¨ — ¨ , ( — ¨— ¿——  ¨), —¸ ¨— ¨ ¨¨ ¨¨ ¨ ¨˚˚— ¨ ˛ — ,  ¨ ¨  ¨ ˛ —¨ — ˛ ¨¨ ˛ ˇ¨  ¨ ¸ ˚˛ˇ— ,  ˛ ¨ —— ¨— ˛ — — ¨ ¨. ` ˚ „ — — ‰˛  « « ‚ ‡˙‡·„ ¿`´”‚ ¥ ¥ ¸—¨ ¨ —  —  ¨— ¨˛˚ ˛¨—  ˛ ¸—¨¨ — ¨ , ˛ ¨¨ ¨¸˛ ¨— ˛—¨˛  ˚—¨ ˛ ¿—— ¨ , ˚—¨ ˛ ¨ ¨˛ — ˚— ¨ » — • — ¨ ¨ — ¨ , ¸˛ — — ¨ ¨,  ¨—¨ ˛ ———˛ ¨ ˛ —¨ ¨— ¨ˇ— ˝—, ¨ ¨ ,  ¨ . ` ˚ „ — — ‰˛  , ¨˛˚˚  

¸˛ ,  ¨ — ¨ ¨— —  — —¨˝ ¨— ˚—¨ ¨ ¨ ˛¨ ¨— ¨ —¨ ¨— — ¨— ,  — ¨— ˛ — ˝—  ˚¨ — —  —  ¨— ¨— 

˛ — ˛ , ¨ — ˛˛ ˆ ˚ ¿—— , ¨ ¨ ¨— ˇ¨, ¨ ¨ ¨ ¨˛¨ –  … ¨ , ¨ ¨ 

¨ˇ¨ ˛ ˇ ˛, ˛ — ˝ ¨  ¨¨ ¸— ¨— ¨— ˛¨ ˛ ¨ ¨— ˚— ¨ » — • — ¨ ¨ — ¨ , ¨¨— ˝ ¨ — —  ¢ˇ— , ˇ¨ ¨ˇ— 

 ˇ˛ ˛ — ˚— ¨ » — ,  — ˝ ¨ ¨ ¨˛¨ ¨ — ¨ ¨ — ¨ ¨ ¨ ¨— ¨ ˛¨¨ ˛ — ˛ ¨ ,  

— ˇ˛ ¨ » — ˛ ¨ ¨ .

· ¸—¨ ¨ — ¨— ¨— ¨ ¨¨ ˇ¨¨ 

 — ¨ — ¨ ˚¨¨˚ ¨—: „— ˛—¨ ˚—.. ‰ — ˝—  ˚ˇ  ¨ ¨— ¨ˇ˛ — — ˇ . »¨—¨ ¨ —— ¨ —— ˛ ¨ˇ˛ — ˛ ˛˛ . …— ¨¨. ´¨ —¨ ˛—¸ . · ˚¨ — — ¨ . ‰ — ˝— ¨ ¨  — —— ¨ —¨˝— ˚¨˛ — —¸˛ ˚ . ”¨ ¨¨ •¨ — ¨ ˛—ˇ— , — ¨ ¨— ¨ —¨ ¨ ¨— ¨ ˛¨¨ ¨ ¨ ¨¨ ˚— ¨  — ˛ ¨ ¨ — ¨ , ¨— ˇ¨  ¸—¨—¨—¨ ¨ — ˇ ¨— » — • — ,  — ˇ˛ ¨ — ˛ ¨ ¨ ! ¿˛˚ : –——¨— ¸—¨ - www.akarnania.net

¿

 ¨—˚— »— • —  ¨ ¨— ¨ — ¨— — ˛ — ¸ 

´ 

 — , ¨— ˛ ˇ— ˛ ˛ — ¨ ¨ , ¸ ¨˚˚— ˝— ¨ — ˛ ˛ ¨ ¨— ¨ ˛ • — , ˛ — ¨, ˛¨ ˛ — ¸¨— ¨ ˛ ¨ ¨ ¨ ˛ ` ¨ ¨— — ¨—¨ ¨— ¸— ˛ —¨. ˆ˛ —¸  ¨— ¨¨˛ —,  372 .¯. ¨ ˇ˛ ¨—  ¨˛˚ ‚ — ¨ ˛, 270 .¯. ¨ ¶—  ¨— 

 ¨ — . ` • — ‰ ˛ 51 .¯. — ˛ ¨— ˛ ¨ ¨— — „— ¨. „¨¨ ¨˛ ¨ ¨—  26 .¯. ¨— — ¨—— ˇ˛¨ ¨ ¨¨ ˚

˛ …—˛. ¶ ¨ ˚ ˛ ¨ ¨—˚—  — 

• — ˚—   — ¨ ¨ ¨—˚

·ˇ — »¨  ¨. — ˚¨— ˛ ˇ˛¨ ˚  1961 ¨— ¨  —¨¨ ¨— ˇ¨¨ 

  ¨— —  ¨  — • — ¨¨ ¨— ¨  — ˛ ¨ ¨— ¨.` —˛ — —  ¸—¨  —  ˛ˇ 

—˚ ¨ — ˇ ¨— ¨ , ——  —  —  .  ‡˛ — -– —˛˚— ¨— ¨ ˛ ——˛ ˛¨— ¨ ¨, ˇ¨ ¨ • —    „—  

¨¨¸— — ˛ ¨¨˚ ¨—˛¨ ¨ ¨ , ¨ ˛ ¨ ˛˛ ˛ ¨ —¨ ˛ — ˛ ` ¨ —  3 .¯. ¨—¨, ¨ ˛ ¨— ¨. ˛, ¸ , ¨¨ ˛ ¨— „ — ¸ —˚ ¨ ˚¨ ¨ ˛ ¨¨—˛˛ — —˛ ˛¨— ¨ — ¨— ˛ —˚ ¨˛ —¨  ¨— ¸ ˛ 

ˇ˛˛ ¨ — ¨ — ¨— — ¨ ¨ ¨ ˇ˛ ¨— ˛ ¨—  212 .¯. (— ¨—¢ ¨ ¨ —˛ ¨¨ ˛ ` ), ¨— ˛ ¨ ¨˚˛ 

`  • — - ¨—  94 —¨ ¨— .¯. ·— ˇ ¨— — ˛ — — ˛— ˛¨ ˛ ”— ˛, , ˚ ¨ — ˛ ¨— ˚¨˛ ¨ ˇ˛ ˛ — —˛ , ¨˚˚— ¨ — ·˛ ——

—¨ —¸ ˛ ¨ ¨——¨  , ¨—¨ ¨ —— ¨ ¨ˇ˛ —˛ ¸¨— ˛ ¨ ¸— — ˛ ˛˛ ˚¨ — — ¨ , ˛¨ ˛ ´ —˛ „— ˛¨¨ ¸ — 

¨— — —˚ ¨ ¨ „ — ¨ ¨— ˚ 

——˚ ¨¨¨, ¨¨˚ — ¨—

¨ ¨—˚—¨ ߯¨—¨. ˇ—¨ , ˛— ¨¨  — ¨ . · — ˛¨—¨— —, ˛ ”—-

 ‡˛ — -– — ¨ ˇ ˛

— ¨—¸ ˚—¨ ˛ ¨¨ ˛ ¨˛—¨ ˛ ”— ˛ ¨—¨˛ ¨ —¨, ¨¨— ¨ ˛ ‡—ˇ˛ ˇ˛˛ Natura 2000,  — ¨— ¨˚ ˛ ¨/¨ ¨¨˛ ˛ 1 5 2 ¨ —  ¸ —  GR 23100 07 SC I, (˜·„ 1289/–/ 98- ¸˛˚—¨ 92/43/ ·„) S.P.A.


´ …·

`—¸¨

˛ „˙…˙¿‚…` ´ `¨¸— ·˛— 

 ¿¨¨˚—Ø˛ ”¨˝¨ —¸—¨— ˛ — — ¨ ¨˚¨—˛ ˇ˛ ˛ 1 ‚

— 2012, ˛ `¨ –—— , ˛ ˇ˛ ¨, ¨ ˛ —— ˛ ¿——— ˛ ·¨— — ¨ ˛ ¨ ¨¨˛ ˛ ‰˛  — — ˛ ·¨— — ¨ ” ˚ ¨— ´ ˛, ¸˛˛ ˚—¨ ˛ ¨ — ¨˛ 

——  ˚˚ ¨¨ ¿¨¨˚— ˛ ‡. ”¨˝¨  ß´ `¨ ¸ — ·˛—   — ¨ — ¸— ߇»˙…... ´  ˚˚ ¨— ˛¨

»

 ¿¨¨˚— ˛ ‡. ”¨˝¨ : — ¨— ¨ ¨  ˛ 

¨  ˚˚ ¨ ¨ ¨ —¨ — ¨— ¨ — — ¸ ¨ ¨ ¨—   ˛ — : — ¨— — —˛ ,  

 — ¨ˇ˛˚˛˛ ¿¨ —˛— ¨— ¿ ¸ 

˛ ——˛ ———˛ ·¨— — ¨ ¿¨¨˚— ˛ „ ¨ ¨ ˇ˛¨  ˚ ¸¨— ‰˛  — ˛ ˚˚ ¨ ¨ ¿¨¨˚— ˛ ”¨˝¨ , — ˝ ¨ — o ˚˚ ¨ ¨ ¸— — ¨˛ˇ— ¨˚ ¨ ¨— ¨— ¸—¨ — ˛ — . ¿¨¨˚— ˛ „ , ¨ —  ˛ , ˚— ˛ ¸˛˛, — ˚—¨  ˚˚ ¨¨ — ˛ — — ¨  ˚ ¨ — ¨— ˝¨˛ , ¨— ˚ ¨ ˛ ¨ ¨ ¨ˇ ¸—¨  ˚—¨ ˛ ˛ ¨— ˚—¨ ¨ ˇ  ˛ ¸˛— ˚˛¨ ¨ˇ—¨ ˚ ˛ ˛˚ ¨— ˚˚ . ´˛ ¨ — ¨˛ ¨ — ¸——˚ ¨ - —˛˛ ‡˛ ˛ ˛ „¨ ¨ ¨ ˛, — ¨ ˚—¨ ——  — 

— —  —— , —  ¨˚— ¨ ¨˚ ˛  —  ¨ ˛ ˛ ¨ ¨¨˚ —˛ ¨¨ ¨— ˚¨˛ ˛— ¨ ¨ — ¨  —¨ ˛  ˛ — ˛ ‚ — ¨ ˚—¨ ¨ ¨ — —¨ —¨.  ¨ — ˛ †—¨ ˛ ¿ ˛, „¨ˇ˛˚˛˛ , ¸— ˇ

˛  ¨ – ˝¨ — ˛ ˜—˚— ¨ ¨— ”¨˚ ¨— ¨ ˛ ˜——˛ ` ˛ ¿¨ —˛— 

ˇ˛ , — ¨ ˇ ¨˛ —¨ ˛ ¨— ¨ 

 ˚ —˛ —˛ ¨— —¨ ˛ ˛ — ˛. `˛ 

 —¨ »¨ ˛ ´˛ , ¿ ¸ ˛ ‰˛ — —˛ ·¨— — ¨ ”˚

¨— ´ ˛ ˚¨ ˛¨ ˛  ˚ ¿¨¨˚— ˛ ”¨˝¨  ¨— ˛  ¨ ¨ ˚ ¨¨¨ ¨— —  , ¨— — ˛ ˇ ¨ ˚—¨ ˚—¨  ¨-

–‚ – ” ‚ ¿  ˆ` ‚ `· ‚ ` — ¨˛ —— , ¨¨ ¨—  ˚˚ ¨¨ . ¿¨— ¨ ¨—  ˚ ˚˚ ¨ ¨ ¿¨ ”¨˝¨ , ¨ — ˛  

  ¨¨ ˛ ¸— ˚¨ ˛ ˛ ¨ — ¨˛ ,  — ¨— —˛ . `˛ 

 —¨ ¸—¨¨ ¨¨¨ ¨ ——  , ¨ ¨  ¨ ˇ— ¨¨  ¨ ¨ ¨ ˚ ¨—. ߇ ˛ ¨  ˛ ¸ ¨¨ ˛ — — ˛ — ¨ ·˛— . ·— 

¨— ¨ — ¨— ¨˚— ¸

¨— ˇ˛ ¨— . ¨, , ¨ ¨  ¨¸¨ ¨ ˇ  ¨— ˛ ¸ ¨ ˛  ¨, — ¨ ——   ˛ ¨ ¨¨. » ¨¨ ¨  ¸—¨, — ˛ ˇ  ¨ —ˇ , ˚—  ¨ ¨ ¨— ¨ ¨¨ ˛ . , —¨ ˚¨ ˛ — — ˛ —˚ ˛ , ·˛¨ ˛ ˇ˛ ¨— ¸ — ¨ ˛ ¨ ˚ —¨. ‡—¸¨ — ˛ — — ¨, ¨  ¨  — ¨ ˛ ¸¨ ˝ . ˛ˇ—˛ , ¨˚ ¨— ˛

— — ¨ — ˛ ¨— ¨ —¨ ¨ ¨ ˇ —¸— —¨.  ¨ˇ— ¨ ¨ — —— ¨ , ¨¨ ¨ —¨ ¨.... ´˛ ¸˛˛ — ˛¨ ˛ ¨ — ¨ ¨ ˇ — ˚ ¨¨ ¨— —— ¨— ˛ˇ 

 ¨ ¨  ˛ ¨—ˇ ˛ .

¿ — ¨— —Æ ‡ª  –— ¨

 –¨˚˚ ˛ „— ª ¨— †—Ø˚ »¨ ¨˛ —¨   ˛ ¨¸—¨ ˛ – —¨, ¨ — ¨ ˛ˇ , ¨ —¨˛ ˇ ¨— ˇ — ‡˛ ¨ —  — – —¨, ¨—  — ¸—¨ —— , –¨˚˚ ˛ „—˛ ¨— †— ˚ »¨ ¨ ˛: ß¿ — ¨— —¨ ‡˛  — -– —¨. ´ ——  ¸ „  „—— ˛ » — ¨

¨— ¨ ˛ ‡˛  — -– —¨ —¨¨ — 23 —, —¨ ¨— — — , : – —¨, „¨ ¨, ¿¨ ¨— , ˚— …— ¨ – —¨, ˚— …— ¨ „¨ ¨, , —, ¨ , –¨ , – —, ‡  ,

`

• —, „ ˛ , „— ¨, ” ¨ — „¨ ¨, »¨˛ ¨ —, ¿¨—¨ ¨, ¿ ¨—¨ , ¿¨˚—¨ , ¿˚—¨ , ` ¨ ¨—¨, ` ¨— ´ , 320 — ¸ ,  —, ¨ ¸ ˚ ¨—

—..... ¶ ¸˛˛ — ˛ ¨— — ‡˛ ¨ . …— `¸¨  —  —, — —— ¨— ˛— — — ¨ , ˚ ¨—˛ ¨˚˛˛ ¨— — ¨ˇ ˛ 320 — ¸ ¨—— — . ¨ˇ˛˚˛˛ ¿¨—˛ — ¨— ¿ ¸ ˛ —— ˛ ¿——— ˛ ·¨— — ¨

. ¿¨¨˚— ˛ „ , —   — ˚ 

 — ˛ ¸˛˛ , ¨ —  ˛ , ˚— ˛ ¸˛˛ ¨— ¸ ˚ —¨ — —˛ : - . ˛ ˛ ¨, ¸ ˛ ·¨— — ¨ ` ˚˚ ¨-

 , ¨ ¨ ˇ˛ ¨¨˛— — —— , — ¨— —¨ ¨ ¨¨¨ˇ˛ ˛ ˚—¨ ˚ ˇ— ¨ . -¶ ¨. »¨ — ¨ ˚˚ ˛, ˜— ˚ -˚ ˛ ˛ ˛ ¨— ¨  ¸—¨ ¨ ¨ — ¨˛ ˛ — ¸ ¨ˇ˛ — ¨— ¨ ˇ — ˚—¨ ¨ ¨ —¨ — ˝ ¨ — —— ¨— — ˝— 

‡˛ — -– —¨ , ˛ — — ¨ , —— , ˛ ¨˚ ¨—˛ ¨— —˛ —¨ . - . »¨ ˛ ´˛ , ¿ ¸ ˛ ‰˛ — —˛ ·¨— — ¨ ”˚ ¨— ´ ˛  ˚ ¨— ˚¨  ˚, ˛  ˚, 

 ˚˚ ¨ ¨— — ˛ ˇ ¨ ˚—¨ ˚—¨  ¨ — ¨˛ —— . ¿¨— ¨ ¨— —  ˚ — ˚˚ ¨ — , †— ˚ »¨ ¨ ˛ ¨— –¨˚˚ ˛ „—˛  ¨ — ˛¨

 

  ¨¨ ˛ ¸— ˚¨ ˛ ˛ ¨ — ¨˛ ,  — ¨ 

 ¨— 

 ¨— —-

˛ .  ¨ ˛ ¿¨ — ¨˛ —— , ˛ˇ˛  ¨ ˛ — —¨ ˛ ß — —— ¨ ¨ ¨  ˇ ¨ — ¿— ¨— —¨ ‡˛ — – —¨ , — ¨ —¸—¨— ¨ ¨— — ˛ˇ˛ ˇ ¨ ¨  ˛ ˛ ¨ ¨ — . ´˛ ¸˛˛ — ˛¨ ˛ ¨ — ¨ ¨ ˇ — ˚ ¨¨ ¨— —— ¨— ˛ˇ 

 ¨ ¨  ˛ ¨ — ¨˛ .

7

 —— ¨— ¸— ¨ ¨ ˛ ˛ˇ˛, ¨ ¨— ˛ ¨—¸ —˛ — — ¨ , —  —— , ¨¨ ¨— ˛  ˛ — ˛ ´ ¨— ˛ —  —  —— , ˛ ¨ —¨ ˚¨ ˛ ¨— —˛ —  ¨ — ¨˛ 

 ˛ — , ˛ —¨ —˚ ˛ ˚˛ ˚ ¨— , ¨ˇ ¨— ˛ ¨  —¨ ¨— —¨—˛ 

¨  ˚˚ ¨ , — ˇ˛¨ ¨— ¨— ˇ˛¨ ¨ ¨— — —˛ : ‡˛ ˛ ¨ • ¨ „ , ¨ˇ˛˚˛ —¨ ¿¨ —˛— ˇ˛ ¨— „¨— „¨¨¨ , ‡— ˇ

˛ 

1 ‡˛— ` — —— .

¶ ¨¸ ˛ —— 1640-2012 ‡—˛ `. »ª ¨ ˚ ¨   — ˛ ˇ ˛  ˛ `¨ –—¿ — , ˛ ˇ˛ ¨, — 18 — 2012, ˛ ¨ — ¨˛ ——  ˚˚ ¨ ¨ ‡— ˛ `. » ˛ : ߶ ¨— ¸˛ —— 1640-2012 ˛ ˇ˛ ¨ ¸— ˚¨ ¨ ˛ —— ˛ ¿——— ˛ ·¨— — ¨ ¨— ` ˚ —— — ˛ ˇ˛ ¨ ß ”‚„´` . ´˛ ¸˛˛ —˝ ¿¨¨˚— ˛ „ , ¨ˇ˛˚˛˛ ¿¨ —˛— ¨— ¿ ¸ ˛ ——˛ ¿———˛ ·¨— — ¨ (‚.¿.·), — , ¨ — ¨ —˛ ¨— — ¨ ˚˚ ¨ ¨ ‡.— ˛ » ˛ . H  ˛, ˚— ˛—˛ ¨— ¨˚—˛ ¸˛ ˛ ¨ — — ˚¨ ˚—¨ ¨ ˛

¿ ¸  ` ˚ 

——— ˛ ˇ˛ ¨ ß ”‚„´` ¨ »¨ ˚¸¨ –— ¨, ˛ — ¨ ¨ — ˛ ˛ˇ˛¨ ¨ ¸ˇ—

´ ¨— ˛  ˚ ˚˚ ¨ ¨ ‡— ˛ » ˛ , ˚— ˛ ¨ ˛

¨ — ¨, ˛ ˇ ˛ ¨¸ ˛, ¨— ˛ ¨˚¨˛ ¨ —¨ ,  ¨ — ˛ ˇ ¨ ¨— — ˛ ¸—¨ ˛ ˛ —˛, ˛ ¨ˇ — ¸ ˛ˇ—¨ ˛ ˚ ˛ — ¨— ˛ — ˛ ˛¨

¨ ¨ — — ¨ ˛ ¸

¨ ¨ ¨— ˛ ¨ ¨— ¨ ¨ ˛ —  ˚ ¨ . •¨  — ¨ —˛¨ ˇ— —, — — ¨ — ¨ — ˛ — —— ˇ¨ ¸—¨ˇ ˚—¨ ˛ — ˛ ¨  —— . ´˛ ¸˛˛ — ˛¨ ˛ ¨ — ¨ ¨ ˇ — ˚ ¨¨ ¨— —— ¨— ˛ˇ 

 ¨ ¨ ˛ ¨— ˇ ¨.

•¨¨ ˛ ¨˚ ·¨ ¨ — ˛ ¨ ¨ ..

¨ ¨ ˇ ¸— ¨ ,  ·

¨ 

¸˛˛ ¨ ¨ , •¨¨ ˛ ¨˚  ˚˛ ¨ — ¨ — — ¨    ¿—— , ¿ ¸  ¿——— ` ˚ — ˇ˛ ¨ ß »¿ˆ»`´` , ¸— ¨ ¨ ¨˛¨ ¨— — ¨ , ¨—— ¨ ˛ ¸—˛ ˛ ,  ˛ ˛ ¸˛   CD, ¸¸¨ —˚ ¨ ¨˚ ¸—¨, ¨ ¨ ¨˛ — ˝— ˛  —˛ ¸—¨ˇ˛  —˛ –¨¨ ˛ •¸  ¨— —  :  ˛ »— ˛ , •¸ „¨ ¨— ‡˛˛ ˛ ´ —¨˛ ´ ¨—  ˚— CD — ß  ¨ ¸ ¨ — —   — ˛— — ˚¨˛ — — ¨ ¨— — ¨¨—  ¨ —— ¨ ¨ ˇ   . ·— ¸˛ ¨ ¨ ¨˚ ¸—¨  

 — — ¨— 

˚— — ˝ — ¨— — ß · ¨ ¸ ¨ — — ¨— ß–¨ ¨  ¨ —˛˛  ˛ »— ˛. ¿¨ ¨ ˛¨, ¨¨ ˛ —˛ ¨—˝  •¨¨ ˛ ¨˚  ¨— ˝¨— ¨˝—  •¨¨ ˛ –¨ ¨ ¨ , ˛ ` — ¨ – ¨, –¨— ˛ »¨ , »¨ — ¨ ” ¨ ¨—   « « »¸— ¨ ¥ ¥ ¨  ”— —¨, ”  ˜˛ 69,  ¨

¨¨˛ —  ˚ ¨ ¨ ¨— — —  ‰˛  — ,   ¨ — ¨,  ¸˛  ¨ ¨ ˛ — ˛ ¨ ˇ—¨ . ¶ `

¨—˛ ·— ˛ ˛ ˛ — ¸¨ ¨  ¨— ¸˛˛ ¨— — ¨ •¨ ¨˛ ¨˚  ¨ — ¨— ˚—˛ ¨— ¨ ¸ˇ — — ˛ ¨  ¨ˇ—¨.


`—¸¨

TA NEA

8

˛ „˙…˙¿‚…`

ˆ ¸˛ ˚ ¨— ” ¨ `˚ ¨ ˛ Æˇ —Æ ’ ¨ ¨¸ —, ¨— ¨ Æ — ˛ —ª ¨ ¨ Ƹ˛ ¨— — ¨, ¨ Æ—

¨ ¸Ø — ”·ˆ„˙» ¨¨˚ Æ ¨ ¨ ¨ ˚ ¨ — — — - ——— ¸˛Ø —  ¨, ¨Æ ¨— ¨

 ¨  ¨¨ ¨— Æ˛¨ ¨ ˛  ˛ ¨  —¨ — ¨ ¯ — ¨, ¨ ¨ ¨—   ¯ —¨ ¨, ¨ ˚ ¨— — — Ø ˚  , ¸—Æ ¸˛Ø —, ¨ ˛˚ —¨, ˚— , ˚Æ  , ª ˛ ¨ˇ˛ — ˛¨ ¨Æ ˛ ˛ª  —¸—¨ ˛ ¨¨,

¨ ¨¨ ¨— ¨  ¨ ˛ ‡.`. ` ˚ ¨ (ˇª ¨) ª . … Æ

 („  ¨) — ¨— —˛ˇ Ø, ˛ ¸˛ ˚ ¨— ” ب, ˇ¨ ¨ Ø  ¨ — ˝ ¨ 

 , ˚— ˛— ¨— ˛  . ¶¸˛, ˛ ¨¨ —˛ ¯ —¨ ¨ — ¨— ˚ —˛— ˛ , ¨— —  — ˇ— ¨— ˚ ¨— ¨ —¢ ¸¨ ˝— ˚—¨ ¨ ¨ — ˚ ¨ —   , ¨ ¨ ˛ — — ¨ ¯ — ¨.

»— ¨ —˛ ˇ˛ ˛ ˛

   1940 ˛ „¨ ¨

  10— ¨ 1960. ¶ ¨— ˛˛ »¨ ¨ (`¨ ¨— ¨) …¨ —¨ - ¯¨ ¨¨   ¨ ˚ ( ¨ — ) — ¨ ¨ ¸˛ ¨ ˛ ˚ ¨ — ¨.

¨  —¨ ¨ …‚„ ¿¿ ¿¿†…‡: ¨ Æ˚  –’ ¿¨˚  ¿ ¨ ¨— —¨ ¸˛ ˚—¨  ¨ ˛ 28˛ — 

1940 ¨˚¨—˛ˇ˛ — — ¨ ˛ „¨ ¨ — 27 ¨— 28  — 2012, — ¨  —˛ ˇ˛, ¸— ˚¨ ˛ ‡˛—˛ „— ˛¨ „¨ ¨ ‡˛ — -– —¨ ˛ ¨— ˇ ¨ 

¸ —¨ ‡˛¨ —¨ »˚¨  ˛ ‡˛ »¸ ,  „ — —˛ , ¨˚ ¨ 

˛˛ . …— ¨ , ¨ — ¨, ˚—¨ ˛ ¨, ¨¸—¨ ˇ ¨¨  ˛ ˛  ¨ ˚  –’ ¿¨˚ — ¿ , ˛ ¿ ¨˚¨ ¸¨ ,  ¨— ˛¨ —  ¨ ¨˛ — ¨— ˛ ¨ ¨ˇ ——¨ ˛ ¨˛  .

`

¶ ¨ ˛ ˛ ¸˛˛ ˚— ˛ 19.00 ¨ ˛ 27 — 

¨ ¿ ¸ ˛ ‡˛ — ˛ „— ˛¨ „¨ ¨ ¨— —¸˛ . „¨ ¨ „¨— 

¨— ˚¨— —¨˛ ¨ ‡˛ ¨ . …— `¸¨ , — ˛  ˛ —— ¨ ˛   ¸¨—  ˚ „—— ˛ ¨˚ ¨ . …— ¨ .

˚¨˛ ¨ ¨˚ Ø˛ ¶ ˛ — ¸¨ ¨ ˛— ˝¨— ¨  ¨ ¨— „…·…… ¨ ! †—¨ ¨ — — ¨ ¨— ¨—  — ¨ ¨˚ ˛ ¨ ˛ ¸— ˛  ˛—˛. ´ ˛ ¸ — ˛    ¸  ˛ ! •ˆ»¶`ˆ … ´¶ `´·‚”·‚` ¿`¯¶ »˙`... ·—¸˛ ˛ ¨ ˛ ¨¨ ¨— ¸— ˚— , ˚—¨— — — ¸ ˛ ¨ ¨ — ¸   ¨ ˇ ¸— ˇ˛ ˛ — ¨ ¨ ¨˛ ˛ — ˛ ˛ — ¸¨ ¨. ¿¨ ¨ ¨  — —ˇ — ¨ — ˛ ¸ ˛ ¨, ¨ ¨ ¨¨ ˛ — —¨˚ ¨ ¨ ¨ —  ˛ ¨ ¨ ¨ ¸— ˇ˛ ˚ ¨ ¨ ¨ — : `ˆ”” † ` „˙…˙¿‚…‚˙´˙… ‰¶ »· ˆ ß‚ ‡˙‡·„ ¿`´”‚ ´.•. 3083 102.10 - •¶…

¶ † ¨¨¨ 

¿——— ` ˚ „¨ ¨ ß ¨— ¨ »¸ ¨ ¨ …¨ ¿¨¨ ¨˛ ˛ —— ¨ ˛ , ¨ ¨ ˇ˛ ˚—¨ ˛ — —˛¨ ¨— — ¨— ˛ —  ˚¨ ¯‚. `˛ 

 —¨ ¨˚ ¨  ˛˛ . …— ¨ , ¨— ¨ ˚ ¨ ¨ ˇ˛ ˚—¨ ¨ ˇ¨¨ ¨— ˛ ˛¨— ¨ , —¸— ¨ ˛— — ˛ ˇ˛ ¨¨ ˛ ¨˚˛˛ 

¨ — , — — — — ¨  —¨ — ¨ ¨ ¨ —¨ ˇ ¨¨ -  ¨ ¿ —¨— ˚—¨ ¨ ¸¨— ˚˚  —¸—¨— ˛ ¨— ¨ ¨ ¨ — ¨ ¨¸— ˇ˛ ¨— —˛ — — ¨ ¨ ˇ˛ . …— ¨ , — ¨ ¨˚ ˛ ˛ –’ ¿¨˚ — ¿ , ´˛ ¸˛ ˛ — ˛¨ ˛ ¨ — ¨  — ¨—  ·—  „¨ ¨ ¿¨—˚— ¨ — ¨¸ — ˛ . … ¨ — ´ —¨ ˛, ‡˛ ¨  — – —¨ . …— `¸¨ , — —¸˛ ¨ — . . ˜ — ·ˇ —, ´˝¨¨¨ ‡˛ ˛ — ¨— † ¸¨ »—¨˛ , ‡—— ˛˛  .´. „¨ ¨ ‡˛ ˛ — „

—, — ‡˛ — — ` — . . ` — — ¯ ¨, ”— -„ — ¨ — ˛, `¨¸˛ ˛ ˛ ¿¨ ¨— ` ¨ „¨— , ¿ ¸ 

˛ ´— ˛ „— ˛¨ „— ¨

. ´¨ ¸˛ … ¨, ˛ ¿ ¸  ` ˚ †¨—  „¨ ¨ ¨ —¨ ¸˛ ¯¨— ¸ ¨   ‡.` ¨— ˛ ¿ ¸ 

¿——— ` ˚ „¨ ¨ ß ¨— ¨ »¸ ¨ ¨. ¸— ˛ » ˛ ¨˝—  ‡.`.

´ ` ˚ „—— ‰˛   ˛ ˆ ˇ

 ‡˛— `  . ”— ¸¨ „¨ ¨ —.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΩΝΩΠΙΝΑΣ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 69  

ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΩΝΩΠΙΝΑΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΩΝΩΠΙΝΑΣ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 69  

ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΚΩΝΩΠΙΝΑΣ