Page 1

Огородник.–2011. -№ 11.—С. 38-41. Національні парки 1.Антипенко, І. Стежками стародавньої Гілеї, або чим приваблюють заповідні місця Кінбурської коси /І Антипенко // День. –2015.—27 травня (№90).—С.12. 2. Галаур,С. Бути парку національним?: [Краснокутський дендропарк] / С.Галаур //Урядовий кур*єр. -2007.- 22 червня.-С.13. 3. Гетьман, В. Домінанта краси: [Національний парк «Святі гори»] / В.Гетьман //Урядовий кур*єр. -2006. 14 вересня. С.5. 4. Гетьман, В. Туди, де грегочуть бескиди: [Національний природний парк «Сколівські бескиди»] / В.Гетьман // Урядовий кур*єр. -2007. -21 квітня. – С.7. 5.Ключ, І. Оазис перетворюють на пустелю? :Національний природний парк‖Нижньодністровський‖ та дельта річки стали дзеркалом ситуації в усьому суспільстві /І.Ключ // День.—2015.—27 лютого (№37) - С. 6.

8. Поліщук, В. Парк чотирьох Михайлів: [Онуфріївський парк. Кіровоградщина] /В. Поліщук // День.—2013.—22-23 листопада (№214-215).—С.7.

ЦБС Дніпровського району Бібліотека ім. А.Малишка

9. Салімонович, Л. Острів надії: [Краснокутський дендропарк] / Л.Салімонович //Україна молода. – 2007.- 20 червня.-С.10. 10. Семена, М. ―Салгірка‖ -сестра ―Нікіти‖: Силами Таврійського Національного університету ім. Вернадського відроджено старий ботанічний сад України /М.Семена // День. –2012. –16-17 листопада (№209-210).—С.16. 11. Шарыгин, С. Никитскому Ботаническому—200! /С.Шарыгин // Загадки природы и Вселенной.— 2012.- №11-12. –С. 26.

6. Колодійчук, Є. Ходаківський дендропарк, або перлина в незавершеній

Хранителі зелених багатств (Заповідники та національні парки України)

оправі /Є.Колодійчук //Урядовий кур*єр. –2004. –25листопада. –С.18. 7. Миронова, Г. Там, где воздух напоен любовью…: [Парк ―Софиевка‖ отмечает свой 215-й юбилей] / Г.Миронова //

Список упорядкувала зав бібліотеки ім. А.Малишка

Хвоя Н.

Київ – 2016


Немає на землі нічого прекраснішого й величнішого, аніж зелене природне довкілля. Природа, що зберігається на заповідних територіях має ще багато не усвідомлених людиною цінностей. Одною з них є пізнавально—гуманістична. Зокрема, національні природні парки, де охороняються природні та історико культурні об*єкти, покликані служити святій справі патріотичного виховання. Шановні читачі! Пропонуємо вашій увазі список статей з періодичних видань, присвячений цій темі. Заповідники 1.Бабенко, В. Карпатський край: гармонія людини і довкілля: Післямова до міжнародної конференції ―Гори і люди‖/В.Бабенко // Урядовий кур*єр. – 2002.– 7грудня(№229).—С.7. 2. Бондаренко,Р. Найунікальніший острів Дніпра: [заповідник ―Хортиця‖] /Р.Бондаренко //Урядовий кур*єр. –2005.-7 липня. –С.12. 3. Власенко,І. Освідчення в любові до Дунаю: [Дунайський біосферний заповідник] /І.Власенко // Урядовий кур*єр. -2006.—16 листопада. – С.14. 4. Гетьман, В. Захистимо Хортицю: Наші історичні святині / В. Гетьман // Урядовий кур*єр.—2006.—10 серпня.

5. Гетьман, В. Чи все добре в «заповідному королівстві»? / В.Гетьман //Урядовий кур*єр. -2006. – 8 грудня. –С.12.

державного заповідника]/ Н.Околітенко //Жінка. -2015. - №2.Обкладинка.

6. Івашко,О. Єланецький бізон – такий собі мачо: В єдиному на Правобережжі степовому заповіднику збережено не тільки цілинні степи, а й екзотичних тварин /О.Івашко // Урядовий кур*єр.— 2013. –8червня.– С.20.

13. Парникоза,И.Ю. Идея абсолютной заповедности – природоохранная концепция ХХІ века /И.Ю.Парникоза // Страна знаний. – 2014.- №4.- С.27-30.

7. Кирей,В. Заповідники – від слова «заповідати»…/В.Кирей //Урядовий кур*єр. – 2005.-15 жовтня. – С.7. 8.Колодійчук, Є. Шацьке поозер*я: що залишимо нащадкам? /Є.Колодійчук // Урядовий кур*єр. –2005.– 5 серпня. – С.14.

14.Стадниченко,В. Ангели довкілля: [Дунайський біосферний заповідник] / В. Стадниченко //Урядовий кур*єр. – 2005. –18 лютого.– С.14. 15. Стадниченко,В.Зелений дзвін. [Дунайський біосферний заповідник] / В. Стадниченко //Урядовий кур*єр. – 2005. –25 лютого.– С.12.

9. Лагановський, Л. Де бродить хитра рись: [Черемський заповідник] / Л.Лагановський //Урядовий кур*єр. – 2005.— 10 грудня. - С.12.

16. Стадниченко,В. Скільки нам потрібно симфоній Моцарта? [Дунайський біосферний заповідник] / В.Стадниченко //Урядовий кур*єр. – 2005. –5 лютого.– С.11.

10.Николаева,С. Заповедник Аскания – Нова /С. Николаева //Загадки природы и Вселенной.—2014.—№11-12. - С.2730.

17. Шот, М. Звідки нуртує вода в карстових лійках: Природний заповідник «Медобори» на Тернопіллі / М.Шот // Урядовий кур*єр. – 2013. – 2 серпня.С.9.

11.Околітенко, Н. Канівський природничо-історичний заповідник / Н.Околітенко //Жінка. - 2015. –№5. С.34. 12. Околітенко,Н. Хомутівський степ: [Центрадьне відділення Українського

18. Шот,М. У краю, де стояв Святовит. [Природний заповідник «Медобори»]/ М.Шот //Урядовий кур*єр. -2005.-21 жовтня. –С.12. 19.Якимчук,М. Острозька долина – унікальний природний комплекс! / М.Якимчук //Урядовий кур*єр.-2005.-8 жовтня. – С.12.

Хранителі зелених багатств : Заповідники та національні парки України  

Хранителі зелених багатств : Заповідники та національні парки України : буклет / Бібліотека ім. А. Малишка. - К.: 2016

Хранителі зелених багатств : Заповідники та національні парки України  

Хранителі зелених багатств : Заповідники та національні парки України : буклет / Бібліотека ім. А. Малишка. - К.: 2016

Advertisement