Page 1

precision agriculture technology

Прибуток в реальному часі


Мета: максимізація прибутку за допомогою контролю виробничих процесів, облік ресурсів та кінцевого продукту в реальному часі.

Інструмент: програмне забезпечення «ARGO» бортові комп’ютери власної розробки, електронні датчики.

Результат: економія коштів до 500 гривень на гектар, оптимізація виробництва, реальна картина витрат, ефективне планування та бюджетування, високий рівень організації праці, підвищення ефективності персоналу, прозорість перед інвестором.

Облік ресурсів та кінцевого продукту онлайн 3


система контролю руху транспорту Інструмент

програмний комплекс ARGO «GPS-моніторинг та контроль»

Результат Мета повний контроль та облік перевезення насіння, добрив, ззр та кінцевого продукту зі складів на поля та з полів на елеватори.

можливість контролювати вантаж будь-якого автомобіля в будь-який момент; бортові комп’ютери

моніторинговий центр

5

постійний контроль ваги зерна від комбайна до елеватора; підвищення валового збору зерна на 3-5 % за рахунок повного контролю перевезень.


система контролю використання палива Інструмент проточні лічильників палива, бортові комп’ютери та програмний комплекс «ARGO»

Результат

Мета контроль руху та облік використання палива з визначенням затрат в режимі реального часу

економія палива у розмірі щонайменше

100 гривень на гектар система «свій-чужий» на основі кодованих міток, що унеможливлює заправки в «невідмічену» техніку

7


система обліку робіт і послуг Інструмент програмний комплекс «ARGO: Облік робіт та послуг»

Результат інформація про оброблену площу («змолочені гектари») надходить одразу після завершення робіт по кожному окремому полю в розрізі кожної одиниці техніки;

Мета контроль за технологічними операціями та облік виконаних робіт в реальному часі.

система внесення даних на полях за допомогою планшетів

можливість бачити залікову вагу зерна вже через 10 хв. після розвантаження втомобіля на елеваторі; автоматичний розрахунок обробленої площі з урахуванням рельєфу поля.

система ідентифікації транспортних засобів та водіїв

9


Мета: здійснення всіх агротехнічних операцій у точній відповідності до агрохімічних характеристик та рельєфу полів, паспортизація кожного поля, електронне планування сівозміни.

Інструмент: лабораторія аналізу ґрунтів, GPS-контрольований відбір проб ґрунту, програмний комплекс «ARGO: Модуль головного агронома» та «ARGO: Технологічні карти»

Результат: підвищення середньої врожайності культур від 4,5% до 9%, економія добрив від 10% до 26%, планування сівозміни у точній відповідності до якостей грунту в розрізі кожного поля.

Елементи точного землеробства


Модуль головного агронома Інструмент

Мета

програмний комплекс «ARGO: Модуль головного агронома»

створення повної електронної моделі полів, із технологічними картами та сівозміною в масштабах холдингу.

Результат паспорт поля з характеристиками ґрунту, історія агротехнічних робіт та урожайності; технологічні карти полів; планування сівозмін та структур посівних площ в електронному вигляді.

13


система відбору проб та аналізу ґрунтів Інструмент GPS-контрольований відбір проб ґрунту

Результат

Мета

підвищення середньої врожайності культур на 4,5%-9%;

повне розуміння агрохімічного та гранулометричного складу ґрунтів з прив’язкою до паспорту поля та електронних карт полів.

економія добрив на 10%-26%; вирівнювання врожайності на менш врожайних ділянках. агрохімічна лабораторія з обладнанням FOSS FIAstar, FOSS Infratec, Thermo Scientific Orion VERSA STAR

15


Онлайн-контроль стану полів Інструмент безпілотники з мультиспектральними камерами

Мета повний огляд стану рослин на кожному полі у режимі реального часу, аналіз вмісту поживних речовин у рослинах для вчасного підживлення, чітке визначення фаз вегетації рослин для вчасного використання ззр, прогнозування та попередження захворювання рослин.

Результат

збільшення середньої врожайності до 20%. супутникові знімки полів

лабораторія калібрування знімків відповідно до рослинних проб

17


precision agriculture technology

Прибуток в реальному часі


Місія компанії Лідерство у впровадженні інновацій на агропромисловому ринку України.

Цінності компанії Інноваційність, синергія різних підходів до однієї задачі. Синтез існуючих ідей в нових продуктах, орієнтованість на клієнта. Порядність у веденні бізнесу.

Історія компанії Виникнення ідеї впровадження Precision Agriculture в Україні – 2007 р. Перші досліди в сфері Precision Agriculture – 2009 р. Початок впровадження в промислових масштабах – 2011 р. Партнерство з лабораторією Eurofins (Швеція) – 2012 р. Початок розробки власного програмного забезпечення – 2013 р. Виробництво власних бортових комп’ютерів – 2013 р.

Стратегічні плани Створення і промислове виробництво лінійки електронних продуктів для онлайнконтролю якості обробітку ґрунту. Початок виробництва власної лінійки метеостанцій. Впровадження нової бізнес-моделі надання послуг із контролю виробничих процесів в режимі реального часу для аграрних підприємств України. Досягнення лідерських позицій на ринку послуг у сфері точного землеробства та якісного контролю виробничих процесів на агропромисловому ринку України.

19


precision agriculture technology

КАРТА ДОЇЗДУ ДО ОФІСУ

precision agriculture technology  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you