Page 1

CHELSEA

FOOTBALL CLUB


โมสรฟุตบอลเชลซี(อังกฤษ:Chelsea Football Club) เป็ นทีมฟุตบอลในอังกฤษ ก่อตังเมื ้ ่อ พ.ศ. 2448 (ค.ศ. 1905) เคยได้ แชมป์ลีกสูงสุดมาแล้ ว 4 ครัง้ รวมฤดูกาลล่าสุด (2009-10) เป็ นแชมป์ เอฟเอคัพ 9 ครัง้ แชมป์ ลีกคัพ 8 ครัง้ , แชมป์ ยูฟ่าคัพ 10 ครัง้ และยูฟ่าแชมเปี ยนส์ลีก 1 ครัง้ สนามเหย้ าของทีมคือ สแตมฟอร์ ด บริ ดจ์ จุผ้ ชู มได้ 42,055 คน ตังอยู ้ ใ่ น เขตชุมชนฟูแลมบริ เวณตะวันตกเฉียงใต้ ของ เมือง ลอนดอน ทีมฟุตบอลเชลซีไม่ได้ ตงอยู ั ้ ใ่ น เขต ชุมชนเชลซี แต่ตงอยู ั ้ บ่ นถนนฟูแลม ซึง่ เป็ นถนนที่เชื่อมระหว่างเขตฟูแลมแล ะเขตเชลซี

ระวัติ สโมสรฟุตบอลเชลซีก่อตังเมื ้ ่อ 10 มีนาคม พ.ศ. 2448 (ค.ศ. 1905) ที่ ผับชื่อเดอะไรซิงซัน ตรงข้ ามกับสนามแข่งปั จจุบนั บนถน นฟูแลม และได้ เข้ าร่วมกับลีกฟุตบอลในเวลาต่อมา เชลซีเริ่ มมีชื่อ เสียงภายหลังจากที่ได้ รับชัยชนะใน ดิวิชนั่ 1 ฤดูกาล 1954–55 ปี 1996 แต่งตัง้ รุด กุลลิท(Ruud Gullit) เป็ นทังผู ้ ้ เล่นและผู้จดั การทีม เชลซีสามารถคว้ าแชมป์ เอฟเอ คัพ มาครองได้ ในยุคของกุลลิทนี ้ ปี 1997 เปลี่ยนผู้จดั การทีมเป็ น จิอนั ลูก้า วิอลั ลี่( Gianluca Vialli) โดยเป็ นทังผู ้ ้ เล่นและผู้จดั การทีมในช่วงแรก ในยุคของวิอลั ลี่นี ้ สามารถทำทีมได้ แชมป์ลีกคัพ และ ยูฟ่า คัพวินเนอร์ สคัพและส ามารถเข้ าถึงรอบรอง”ยูฟ่า คัพวินเนอร์ สคัพ”ได้ เป็ นปี ทีสอง

ติดต่อกันก่อนที่จะแพ้ รีล มายอร์ ก้าในปี นันที ้ มที่ได้ แชมป์คือ ลาซิโอทีมจากอิตาลีไป ซึง่ เป็ นปี สุดท้ ายที่มีการจัดการแข่งขัน “ยูฟ่า คัพวินเนอร์ สคัพ” ปี 2000 จิอนั ลูก้า วิอลั ลี่ถกู ปลดออกจากผู้จดั การทีมและแทนที่ด้ วย เคลาดิโอ รานิเอรี (Claudio Ranieri) เป็ นผู้จดั การทีมคนใหม่ ในยุคของรานิเอรี นนั ้ เชลซีมีผลงานติดห้ าอันดับแรกของของพรี เ มียร์ ลีกอย่างสม่ำเสมอ มิถนุ ายน ปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ.2003) โรมัน อบราโมวิช เข้ าซื ้อกิจการต่อจากเคน เบตส์(Ken Bates) ในราคา 140 ล้ านปอนด์ หลังการเข้ าซื ้อกิจการของมหาเศรษฐี ชาวรัสเซีย เคลาดิโอ รานิเอรี ซงึ่ เป็ นผู้จดั การทีมในขณะนันยั ้ งคงได้ คมุ ทีม ต่อไป ภายใต้ การเปลี่ยนแปลงทีมอย่างมากมาย มีการซื ้อนักเต ะชื่อดังหลายรายเข้ ามาเสริ มทีมโดยใช้ เงินไปอีกมากมายกว่าร้ อยล้ านปอนด์ เมื่อสิ ้นสุดฤดูกาลแข่งขันเชลซีไม่คว้ าแชมป์ใดม าได้ เลย สามารถทำอันดับ 2 ของพรี เมียร์ ลีก และ เข้ าสูร่ อบ 4 ทีมสุดท้ ายยูฟ่าแชมเปี ย้ นลีก เมื่อจบฤดูกาลแรกหลังจากเข้ าซื ้ อกิจการของมหาเศรษฐี ชาวรัสเซีย ทางทีมจึงได้ ปลด เคลาดิโอ รานิเอรี่ ออกจากตำแหน่งผู้จดั การทีม และได้ เซ็นสัญญาให้ โชเซ่ มูรินโญ่ ( José Mourinho)เป็ นผู้จดั การทีมต่อมา ปี พ.ศ. 2547 (ค.ศ.2004) เปลี่ยนผู้จดั การทีมเป็ น โชเซ่ มูรินโญ่ ซึง่ สร้ างสีสนั ให้ กบั วงการฟุตบอลอังกฤษในสมัยนั ้


แกรนท์ ออกจากตำแหน่ง 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 สโมสรเชลซีแต่งตัง้ หลุย เฟลิปเป้ สโกลารี่ ขึ ้นเป็ นกุนซือเชลซีอย่างเป็ นทางการ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 สโกลารี่ ทำผลงานได้ ไม่ดี หลังจากนำทีมเสมอต่อ ฮัลล์ 1-1 ตามหลังแมนฯ ยูผ้ นู ำอยู่ 7 แต้ ม ผู้บริ หารสโมสรได้ มีมติปลดออกจากตำแหน่ง 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 มติสโมสรแต่งตัง้ กุส ฮิดดิ ้งค์ กุน ซือชาวฮอลแลนด์ผ้ จู ดั การทีมชาติรัสเซียเป็ นผู้จดั การทีมคนใหม่ โดยฮิดดิ ้งค์จะทำหน้ าที่ควบ 2 ตำแหน่ง ทังผู ้ ้ จดั การทีมชาติรัสเซี ยและผู้จดั การเชลซี และกุส ฮิดดิ ้งค์ นี ้พาเชลชี คว้ าแชมป์ เอฟเอ คัพ สมัยที่ 5 โดยเอาชนะเอฟเวอร์ ตนั ในนัดชิงชนะเลิศ 1 มิถนุ ายน พ.ศ. 2552 สโมสรเชลซีแต่งตัง้ คาร์ โล อันเชล็อตติ ขึ ้นเป็ นกุนซือเชลซีอย่างเป็ นทางการ ปี พ.ศ. 2553 ได้ แชมป์พรี เมียร์ ชิพ นับเป็ นแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่ 4 ปี พ.ศ. 2553 คว้ า ดับเบิ ้ลแชมป์ เป็ นครัง้ แรก ของสโมสร โดยคว้ า แชมป์ พรี เมียร์ ลีก และ FA-CUP นเป็ นอย่างมากกับบทสัมภาษณ์และทัศนะของ มูริญโญ่เอง ปี พ.ศ. 2548 (ค.ศ.2005) ได้ เป็ นแชมป์พรี เมียร์ ลีกครัง้ แรกหลังจาก โรมัน อบราโมวิช เข้ าซื ้อกิจการของสโมสร และครบร้ อยปี จากการตังสโมสร ้ ปี พ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) ได้ เป็ นแชมป์พรี เมียร์ ลีกอีกครัง้ สอง สมัยติดต่อกัน 20 กันยายน พ.ศ. 2550 มูรินโญ่ถกู ไล่ออกจากตำแหน่ง หลังจากทำผลงานไม่ดี 3 นัดติดต่อกัน แพ้ แอสตันวิลลา 0-2 เสมอแบล็กเบิร์นโรเวอร์ ส 0-0 และไล่ตีเสมอโรเซนบอร์ ก 1-1 แ ละเปลี่ยนผู้จดั การทีมเป็ นอัฟราม แกรนท์ (Afram Grant) 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 สิ ้นสุดฤดูกาลแรกของ อัฟราม แกรนท์มส่ ามารถคว้ าแชมป์พรี เมียร์ ลีกได้ หลังจากรั บงานอัฟรามแกรนท์ พาทีมเชลซีตอ่ สู้แย่งแชมป์กับ แมนเช สเตอร์ ยไู นเต็ดจนถึงนัดสุดท้ าย แต่ไม่สามารถทำได้ โดยนัด สุดท้ ายทำได้ เพียงเสมอกับโบลตัน (Bolton)1-1 โดยถูกตีเสมอ ในนาทีสดุ ท้ ายของการแข่งขันสิ ้นสุดฤดูกาลเชลซีทำแต้ มได้ 85 แต้ ม โดยแชมป์(แมนเชสเตอร์ ยไู นเต็ด)ทำได้ 87แต้ ม 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เข้ าชิงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี ยนส์ลีกเป็ นครัง้ แรกของสโมสร กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่กรุงมอสโค ประเทศรัสเซีย ในเวลา 120 นาทีเสมอกัน 1-1 ต้ องเตะลูกจุดโทษตัดสิน เชลซีแพ้ ไป 10-9 ประตู 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ผู้บริ หารสโมสรมีมติปลดอัฟราม


22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 คาร์ โล อันเชล็อตติ ถูกปลดจากตำแหน่งหลังทำผลงานฤดูกาลที่ 2 ของเขากับเชลซีได้ นา่ ผิดหวัง โดยเช ลซีไม่สามารถคว้ าแชมป์ได้ เลย 22 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554 สโมสรประกาศแต่งตัง้ อังเดร วิลลาส-โบอาส โค้ ชชาวโปรตุเกสเป็ นผู้จดั การทีมคนใหม่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2555 อังเดร วิลลาส-โบอาส ถูกปลดออกจากตำแหน่ง เนื่องจากผลงานไม่ดีตามการคาดหวัง และแต่งตังให้ ้ โรแบร์ โต ดิ มัตเตโอ เป็ นผู้จดั การทีมชัว่ คราวจนจบฤดูกาล 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 โรแบร์ โต ดิ มัตเตโอ ผู้จดั การทีมชัว่ คราวของเชลซีได้ นำทีมคว้ าแชมป์ เอฟเอคัพ ได้ เป็ นสมัยที่ 7 ของสโมสร โดยชนะ สโมสรฟุตบอลลิเวอร์ พลู ไป 2-1 จากลูกยิงของ รามีเรส และ ดร็ อกบา 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เชลซีคว้ าแชมป์ ยูฟ่าแชมเปี ยนส์ลีก ได้ เป็ นสมัยแรก โดยชนะ สโมสรฟุตบอลบาเยิร์นมิวนิก ในการดวลจุดโทษไป 4-3 โดยเสมอในเวลา 1-1 ซึง่ เป็ นแชมป์ที่สองในฤดูกาล 2011-12 ของเชลซี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เชลซีไม่ชนะใครมา 5นัดติดต่อกัน ทังในพรี ้ เมียร์ ลีกและยูฟ่าแชมเปี ยนส์ลีก โรแบร์ โต ดิ มัตเตโอ ผู้จดั การทีมของเชลซี จึงถูกปลดออกจากตำแหน่งทันทีหลังจากแพ้ ให้ กบั สโมสรฟุตบอลยูเวนตุส ด้ วยสกอร์ 3-0 ในรอบแบ่งกลุม่ ยูฟ่า แชมเปี ยนส์ลีก สาเหตุที่ทำให้ ถกู ปลดอย่างรวดเร็วเนื่องจาก โรมันอับราโมวิช ประธานสโมสร ไม่ชอบสไตล์การทำทีมของ โรแบร์ โต ดิ มัตเตโอ ในวันรุ่งขึ ้น สโมสรประกาศแต่งตัง้ ราฟาเอล เบนีเตซ โค้ ชชาวสเปนเป็ นผู้จดั การทีมคนใหม่


แตมฟอร์ ดบริ ดจ์ สแตมฟอร์ ดบริ ดจ์ (Stamford Bridge) เป็ นสนามฟุตบอลแห่งเดียวของเชลซีตงแต่ ั ้ เริ่ มก่อตังมาตั ้ งอยู ้ ใ่ นเขตฟูแลม ในลอนดอน โด ยเปิ ดใช้ งานอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2420 โดยในช่วง 28 ปี แรกที่เปิ ดใช้ ได้ ใช้ เป็ นส่วนหนึง่ ของสนามกรี ฑาด้ วย สน ามสแตมฟอร์ ดบริ ดจ์ออกแบบโดยสถาปนิกชาวสก็อต จุคนได้ กว่า 42,000 คน


ผู้เล่นชุดปั จจุบนั หมายเหตุ: ธงชาติที่ปรากฏบ่งบอกให้ ทราบว่าผู้เล่นคนนันสามารถเล่ ้ นให้ กบั ชาติใดตามกฎของฟี ฟ่ าตามความเหมาะสม เพราะผู้ เล่นบางคนอาจถือสองสัญชาติ

No. 1

ตำแหน่ง GK

2

DF

ผู้เล่น ปี เตอร์ เช็ค (รองกัปตันทีมที่ 2) บรานิสลาฟ อีวานอวิช

3

DF

แอชลีย์ โคล

4

DF

ดาวิด ลูอีซ

6

MF

ออรี โอล โรเมว

7

MF

รามีเรส

8

MF

9

FW

แฟรงก์ แลมพาร์ ด (รองกัปตันทีม) เฟร์ นนั โด ตอร์ เรส

10

MF

ควน มาตา

11

MF

ออชการ์

12

MF

จอห์น โอบี มิเกล

13

FW

วิกเตอร์ โมเซส

15

MF

ฟลอร็ อง มาลูดา

17

MF

เอแดน อาซาร์

19

DF

เปาลู ฟี ร์ ไรรา

21

MF

มาร์ โก มาริ น

22

GK

รอส เทิร์นบูล

24

DF

แกรี เคฮิลล์


26

DF

จอห์น เทอร์ รี (กัปตันทีม)

28

DF

เซซาร์ อัซปี ลีกเู อตา

29

FW

เดมบา บา

30

MF

ยอสซี เบนายูน

31

MF

กาแอล กากูตา

34

DF

ไรอัน เบอร์ ทรานด์

40

GK

เองรี กี อีราเรี ยว


ผู้เล่นที่ถกู ยืมตัว หมายเหตุ: ธงชาติที่ปรากฏบ่งบอกให้ ทราบว่าผู้เล่นคนนันสามารถเล่ ้ นให้ กบั ชาติใดตามกฎของฟี ฟ่ าตามความเหมาะสม เพราะผู้เล่นบางคนอาจถือสองสัญชาติ No. 5

ตำแหน่ง MF

ผู้เล่น มิคาเอล เอสเซียง (ไป เรอัลมาดริ ด จนถึง 30 มิถนุ ายน 2013)

14

MF

เควิน เดอ บรุน (ไป แวร์ เดอร์ เบรเมน จนถึง 30 มิถนุ ายน 2013)

18

FW

โรเมลู ลูคากู (ไป เวสต์บรอมวิชอัลเบียน จนถึง 30 มิถนุ ายน 2013)

20

MF

จอช แมคเอคราน (ไป มิดเดิลสโบรจ์ จนถึง 31 พฤษภาคม 2013)

27

DF

แซม ฮัตชินสัน (ไป นอตติงแฮม ฟอเรสต์ จนถึง 31 พฤษภาคม 2013)

29

GK

ธีบอต์ กูร์ตวั ส์ (ไป อัตเลตีโก มาดริ ด จนถึง 30 มิถนุ ายน 2013)

31

MF

กาแอล กากูตา (ไป ฟี เทสเซ จนถึง 31 พฤษภาคม 2013)

38

DF

ปาทริ ค ฟาน อานโฮลต์ (ไป ฟี เทสเซ จนถึง 30 มิถนุ ายน 2013)

43

DF

เจฟฟรี ย์ บรูมา (ไป ฮัมบูร์ก จนถึง 30 มิถนุ ายน 2013)


ผู้เล่นชุดสำรอง หมายเหตุ: ธงชาติที่ปรากฏบ่งบอกให้ ทราบว่าผู้เล่นคนนันสามารถเล่ ้ นให้ กบั ชาติใดตามกฎของฟี ฟ่ าตามความเหมาะสม เพราะผู้เล่นบางคนอาจถือสองสัญชาติ

No. -

ตำแหน่ง GK

ผู้เล่น

-

GK

แซม วอล์คเกอร์

-

DF

นาธาเนียล ชาโลบาห์

-

DF

บิลลี คลิฟฟอร์ ด

-

DF

อาซิซ ดีน-คอนเทห์

-

DF

ทอดด์ เคน

จามาล แบล็คแมน


No. -

ตำแหน่ง DF

ผู้เล่น

-

DF

ดาเนียล ปาปโปอี

-

MF

อามิน อัฟเฟน

-

MF

เจมส์ แอชตัน

-

MF

คอนอร์ คลิฟฟอร์ ด

-

MF

ธอร์ แกน อาซาร์

-

MF

จอร์ จ ซาวิล

-

FW

ปาทริ ค แบมฟอร์ ด

-

FW

อดัม ฟิ ลปิ

-

FW

ลูคสั ปี อาซง

-

FW

ฮอน ปี เรซ

อาร์ เชนจ์ กูมู


อดีตผู้เล่ นที่โด่ งดัง (นับปี ที่เข้ ามาในสโมสร)

ทศวรรษที่ 1990

หมายเหตุ: ธงชาติท่ ปี รากฏบ่ งบอกให้ ทราบว่ าผู้เล่ นคนนัน้ สามารถเล่ นให้ กับชาติใดตามกฎของฟี ฟ่ าตามความ เหมาะสม เพราะผู้เล่ นบางคนอาจถือสองสัญชาติ

No. 2

ผู้เล่น แดน เปเตรสคู

3

แกรม เลอโซ

5

ฟร้ องซ์ เลอเบิฟ

11

เดนนิส ไวส์ (อดีตกัปตันทีม)

9

จิอนั ลูกา วิอลั ลี่

25

จิอนั ฟรังโก้ โซล่า

19

ทอเร อังเดร โฟล

6

มาแซล เดอไซญี่ (อดีตกัปตันทีม)

22

ไอเดอร์ กุ๊ดยอห์นเซน

36

เจสเปอร์ กรุนชา

9

จิมมี่ ฟลอยด์ ฮัสเซลเบงค์

16

โรแบร์ โต้ ดิ มัทเทโอ

23

คาร์ โล คูดชิ ินี่

มาแซล เดอไซญี่ (อดีตกัปตันทีม)


เดนนิสไวส์ (อดีตกัปตันทีม)


• ทศวรรษที่ 2000 หมายเหตุ: ธงชาติที่ปรากฏบ่งบอกให้ ทราบว่าผู้เล่นคนนันสามารถเล่ ้ นให้ กบั ชาติใดตามกฎ ของฟี ฟ่ าตามความเหมาะสม เ พราะผู้เล่นบางคนอาจถือสองสัญชาติ

No. 11

ผู้เล่น เดเมียน ดัฟฟ์

13

แกรม เลอโซ

16

ฟร้ องซ์ เลอเบิฟ

14

เดนนิส ไวส์ (อดีตกัปตันทีม)

9

จิอนั ลูกา วิอลั ลี่

25

จิอนั ฟรังโก้ โซล่า

19

ทอเร อังเดร โฟล

6

มาแซล เดอไซญี่ (อดีตกัปตันทีม)


No. 22

ผู้เล่น ไอเดอร์ กุ๊ดยอห์นเซน

36

เจสเปอร์ กรุนชา

9

จิมมี่ ฟลอยด์ ฮัสเซลเบงค์

16

โรแบร์ โต้ ดิ มัทเทโอ

23

คาร์ โล คูดชิ ินี่


ริคาร์ โด้ คาร์ วัลโญ่

ผู้เล่นที่โด่งดัง 2001 – ปั จจุบนั ชื่อ จิอนั ฟรังโก้ โซล่า จิมมี่ ฟรอยด์ ฮัสเซลเบงค์ เจสเปอร์ กรุนชา ไอเดอร์ กุ๊ดจอห์นเซน ทอเร อังเดร โฟล มาแซล เดอไซญี่ คาร์ โล คูดชิ ินี่ วิลเลียม กัลลาส เดเมี่ยน ดัฟฟ์ เฌเรมี่ โคล้ ด มาเกเลเล่ เวย์น บริ ดจ์ อาเยน ร็อบเบน

ตำแหน่ง FW FW MF FW FW DF GK DF MF MF MF DF MF

เล่นให้ เชลซี 1996-2003 2000-2004 2000-2004 2000-2006 1997-2001 1998-2004 1999-2009 2001-2006 2003-2006 2003-2007 2003-2008 2003-2009 2004-2007

จำนวนครัง้ (ตัวสำรอง) 229 (44) 136 (17) 104 (32) 186 (60) 112 (53) 158 (2) 142 (4) 159 (12) 81 (18) 72 (24) 144 (12) 87 (13) 67 (16)

รวม 273 153 136 246 165 160 146 171 99 96 156 100 83

ประตู 59 69 7 54 34 6 0 12 14 4 2 1 15


จิอันฟรั งโก้ โซล่ า

เดโก้ จอห์น ไรท์ ฟิ ลปิ ส์ โจ โคล มิชาเอล บัลลัค เบลเล็ตติ เดโก้ ริ คาร์ โด้ คาร์ วลั โญ่ แซม ฮันซิมสัน

MF MF MF DF MF DF DF

2005-2009 2003-2010 2006-2010 2007-2010 2008-2010 2004-2010 2006-2010

82 (39) 188 (92) 139 (29) 54 (25) 42 (15) 233 (7) 1 (3)

121 280 168 79 57 240 4

4 39 26 5 6 10 0


ผู้เล่นที่ยิงครบ 100 ประตู พรี เมียร์ ลีก-ถ้ วยอื่น ๆ ชื่อ แฟรงค์ แลมพาร์ ด ดิดเิ ยร์ ดร็ อกบา

สัญชาติ

ตำแหน่ง MF

เล่นให้ เชลซี 2001-ปั จจุบนั

จำนวนครัง้ (ตัวสำรอง) 449 (24)

รวม 473

ประตู 156

FW

2004-2012

209 (48)

257

129

แฟรงค์ แลมพาร์ด


ดิดเิ ยร์ ดร็อกบา


ทำเนียบผู้จดั การทีม

ปี

ปี

1933-1939 เลสลี่ ไนท์ตนั

1998-2000 จิอนั ลูก้า วิอลั ลี่

1939-1952 บิลลี่ แบร์ เรลล์

2000-2004 เคลาดิโอ รานิเอรี่

1952-1961 เท็ด เดร็ค

2004-2007 โชเซ่ มูรินโญ่

1962-1967 ทอมมี่ ด็อคเคอร์ ตี ้

2007-2008 อัฟราม แกรนท์

1967-1974 เดฟ เซ็กตัน

2008-2009 หลุยส์ ฟิ ลปิ เป สโคลารี

1974-1975 รอน ซอวร์ ต

2009 กุส ฮิดดิงค์

1975-1977 เอ็ดดี ้ แม็คเครดี ้

2009-2011 คาร์ โล อันเชลอตติ

1977-1978 เคน เชลลิโต้

2011-2012 อังเดร วิลลาส-โบอาส

1978-1979 แดนนี่ บลังค์ฟลาวเวอร์ ส

2012 โรแบร์ โต ดิ มัตเตโอ

1979-1981 เจฟฟ์ เฮิร์สต์

2012-2013 ราฟาเอล เบนีเตซ

1981-1985 จอห์น นีล 1985-1988 จอห์น ฮอลลินส์ 1988-1991 บ็อบบี ้ แคมป์เบลล์ 1991-1993 เอียน พอร์ เตอร์ ฟิลด์ 1993 เดวิด เวบบ์


โรแบร์ โต ดิ มัตเตโอ

ราฟาเอล เบนีเตซ


สัญลักษณ์ทมี


สโมสรฟุตบอลเชลซี  
สโมสรฟุตบอลเชลซี  

ประวัติ ผู้เล่นชุดปัจจุบัน ผู้เล่นที่ถูกยืมตัว ผู้เล่นชุดสำรอง อดีตผู้เล่นที่โด่งดัง ผู้เล่นที่โด่งดัง