Page 1

CLUB... สุขภาพ


กินเพื่อสุขภาพ “ผลไม้สดอร่อย ๆ มีให้เลือกกินมากมายแต่อย่าปล่อยให้ความสดหวานผ่าน ลงท้องไปเพียงอย่างเดียว ผลไม้สดนั้นยังสามารถนำมาใช้พอกผิวเพิ่มความเนี ยนใส ไร้จุดแห้งกร้านได้ด้วย วิธีที่แสนจะง่ายก็คือคัดผลไม้สด ๆ อย่าง องุ่น กล้วย เอาแบบสุกพอดี ๆ อย่างอมเกินไปพร้อมด้วยโยเกิร์ตรสธรรมชาติ นมสด และ น้ำผึ้งอย่างละพอปร ะมาณมาปั่นรวมกันจนได้เป็นครีม พอกนวดให้ทั่วผิวกายเน้นที่จุดแห้งกร้านอย่าง ข้อศอก หัวเข่า เท้า แล้วทิ้งไว้สักประมาณ 15 นาทีค่อยล้างออก” - กินอาหารเช้า การกินอาหารเช้า จะ ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเส้น เลือดลดอัตราการเสี่งต่อการเกิดโรค หัวใจช่วยให้การเผาผลาญพลังงานดีขึ้ - เปลี่ยนน้ำมันที่ใช้ปรุงอาหาร ลองเปลี่ ยนไปใช้น้ำมันมะกอกหรือน้ำมันดอกทาน ตะวันปรุงอาหารแทนน้ำมันแบบเดิม ๆที่เ คยใช้เพราะน้ำมันทั้งสองชนิดนี้ทำให้ไม่มี ไขมันในเส้นเลือด -ดื่มน้ำให้มากขึ้นควรดื่มน้ำวัละประมาณ 8-10แก้วเพื่อเป็นการหล่อเลี้ยงเซลล์ ในร่างกายทำให้ระบบขับถ่ายดีขึ้น

-เสริ ม สร้ า งแคลเซี ย มให้ กั บ กระดู ก ควรกินปลาตัวเล็ก เต้าหู้ หรือผักใบเขียว เพราะอาหารประเภทนี้ มี แ คลเซี ย มสู งซึ่ ง เป็ น สิ่ ง จำเป็ น ในการเสริ ม สร้ า ง ความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อและกระดูก -เลิ ก กิ น ขนมขบเคี้ ย วเพราะขนมเหล่ า นี้มีไขมันและน้ำตาลสูง ซึ่งจะไปทำลายสุข ภาพถ้าอยากกินขนมขบเคี้ยวลองหันมา กินผลไม้แทนจะดีกว่าเพราะมีวิตามินและ ไฟเบอร์ซึ่งมีประโยชน์มากกว่า -กินธัญพืชและข้าวกล้องเมล็ดทาน ตะวัน ข้างฟ่าง ลูกเดือย ข้าวกล้อง


รวมทั้งเมล็ดธัญพืชต่าง ๆ สามารถลด คอเลสเตอรอลและควบคุมน้ำตาลในเลือ ดให้สมดุล -เปลี่ ย นชนิ ด ของผั ก ผลไม้ พ ยาม กินผักผลไม้ต่าง ๆ ให้หลากสีอย่ายึดติ ดอยู่กับการกินเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะพืชต่างสีกันสารอาหารก็จะต่างชนิ ดกัน - หันมากินปลากันดีกว่า เพราะในเนื้อปล าจะมีกรดไขมันโอเมก้า3และโปรตีนที่ช่วย ควบคุมการเต้นของหัวใจให้เป็นปกติและ ยังช่วยบำรุงเซลล์สมองที่สำคัญยังมีไข มันน้อย -กินถั่วเป็นประจำในถั่วมีวิตามินและแร่ธา ตุที่สำคัญๆอยู่หลายชนิด ดังนั้นควรที่กิ นถั่วอย่างสม่ำเสมอ


ดื่มน้ำเต้าหู้ช่วยกู้ปอด


สิงห์อมควันมีทางชะลอความตาย หลังนั กวิจัยพบว่าการบริโภคถั่วเหลืองเป็น เวลานานจะช่วยบำรุงปอดให้แข็งแรงและ ชะลอการเป็นถุงลมโป่งพอง... มหาวิทยาลัยเมืองจิงโจ้ศกึ ษาพบว่า การ ดื่ ม น้ ำ เ ต้ า หู้ แ ล ะ บ ริ โ ภ ค เ ต้ า หู้ เ ป็ น ประจำสามารถจะป้ อ งกั น โรคถุ ง ลม ปอดโป่งพองเรื้อรังได้โรคถุงลมป อดโป่งพอง มักจะเป็นกับผู้สูบบุห รี่มายาวนานทำให้ไอและเกิดเมือกใน ปอดจำนวนมาก หายใจมีเสียงหวีด รู้สึกปวดแน่นหน้าอกหอบและอาการ อื่นๆ ศาสตราจารย์แอนดี้ ลี แห่งสถานวิจัย

นวัตกรรมสุขภาพแห่งออสเตรเลียหัวห คณะวิจัย ได้ร่วมศึกษากับผู้แทนจากโรง พยาบาลในญี่ปุ่น 4 แห่งแจ้งว่าได้ พบใน การศึกษาว่าผู้ที่บริโภคผลิตภัณฑ์เต้าหู้เ ป็น ประจำ วันละไม่ต่ำกว่า 75 กรัมจะได้ ประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด”เรายังพ บว่าผู้ที่บริโภคอาหารทำด้วยเต้าหู้วันละไ ม่ต่ำกว่า 50 กรัม ยังจะช่วยป้องกันโรค ถุงลมปอดโป่งพองได้ด้วย”แต่เขาเตือน ว่า คอยาไม่ควรจะถือเอาผลการศึกษานี้ ชะล่าใจสูบบุหรี่ต่อไปอยู่ “ผลการวิจัยแ สดงว่าการบริโภคถั่วเหลืองเป็นเวลานา น จะช่วยบำรุงปอดให้แข็งแรงและลดโอก าสของการเป็นโรคถุงลมปอดโป่งพองล งด้วย” เขากล่าว. สิงห์อมควันมีทางชะลอความตาย หลังนักวิจัยพบว่าการบริโภคถั่วเหลือ งเป็นเวลานานจะช่วยบำรุงปอดให้แข็ง แรงและชะลอการเป็นถุงลมโป่งพอง...


“บุหรี่” ตัวสารพัดสารเคมี บุหรี่มีลักษณะเป็นทรงกระบอกม้วนห่อด้วยกระดา ษ (ขนาดปกติจะมีความยาวสั้นกว่า 120 มิลลิเมตร และ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 มิลลิเมตร)มีใบยาสูบบดหรือซอยบรรจุ ภายในห่อกระดาษปลายด้านหนึ่งเป็นปลายเปิดสำหรับจุดไฟ และอีกด้านหนึ่ง จะมีตัวกรองไว้สำหรับใช้ปากสูดควัน คำนี้ปกติจะใช้หมายถึงเฉพาะที่บรรจุใบ ยาสูบภาย ในแต่ในบางครั้งก็อาจใช้หมายถึงมวนกระดาษที่บรรจุสมุนไพรอื่น ๆ เช่น กัญชา (en:marijuana) บุหรี่ต่างจาก ซิการ์ (en:cigar) ตรงที่บุหรี่นั้นมีขนาดเล็กว่าและใบยาสูบนั้น จะมีการบดหรือซอย รวมทั้งกระดาษที่ห่อซิการ์โดยปกติจะใช้ใบยาสูบทั้งใบ ซิ การ์ชนิดที่มีขนาดเล็กพิเศษเท่าบุหรี่เรียกว่า ซิการ์ริลโล (en:cigarillo) บุห รี่เป็นที่รู้จักในกลุ่มคนที่ใช้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ก่อนสงครามแห่งครายเมีย เมื่ อทหารแห่งจักรวรรดิอังกฤษเริ่มเลียนแบบการใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อใบ ยาสูบจากทหารตุรกีแห่งอาณาจักรออตโตมัน


หอมแดง ถึงเล็กแต่ก็มีคุณค่า “หอมแดง”มักถูกใช้เป็นส่วนปร ะกอบของอาหารหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นลาบ น้ำตกหรือเป็นผักกินแ กล้มกับอาหาร เช่น ข้าวซอยหรือ เป็นส่วนประกอบในน้ำจิ้มอาจาดซึ่งส่วน ประกอบเล็ก ๆอย่างหอมแดงนี้ก็ให้คุณ ประโยชน์กับคนกินมากมายเช่นกันหอม แดงนั้นมีประโยชน์มากมายโดยในหอมแ ดงสดจะมีน้ำมันหอมระเหยเป็นส่วนประ กอบ อีกทั้งยังมีสารฟลาโวนอยด์ ซึ่งมี ฤทธิ์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระและหากกิน เป็นประจำแล้วหล่ะก็จะช่วยลดระดับคอ เลสเตอรอล ช่วยให้การไหลเวียน ของเลือดดีขึ้นลดไขมันในเส้นเลือดที่เป็ นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงและ โรคหัวใจ

นอกจากนี้ในหอมแดงยังมีธาตุฟอสฟอ รัสปริมาณสูงช่วยทำให้เรามีความจำดี อีกด้วย และยังอุดมไปด้วยวิตามินเอ วิตามินบี วิตามินซี วิตามินอีแถมยัง ช่วยลดจุดด่างดำบนใบหน้าสาวๆ ได้อีก แค่ทุบหรือฝานหอมแดงให้ เป็นแว่นบางๆ ทาบริเวณที่เป็นสิว ฝ้าหรือมีจุดด่างดำ และนอกจากหอมแ ดงจะมีประโยชน์จากการกินแล้วสำ หรับคนที่เป็นหวัดคัดจมูก หอมแดงก็ สามารถช่วยคุณได้เพียงนำหัวหอมแ ดงมาบุบให้แตกสักหน่อยแล้วห่อผ้า วางไว้ใกล้หมอนน้ำมันหอมระเหยจาก หอมแดงก็จะทำให้หายใจได้คล่องขึ้น นอนหลับสบายตลอดคืน


โปรตีน : จากสัตว์หรือพืชดีกว่ากัน?


มีผู้ที่สงสัยอยู่เสมอว่าทำไม คนที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ซึ่งมีสารอาห ารโปรตีนอยู่มาก จึงอยู่ได้อย่างสบาย เช่นท่านที่รับประทานอาหาร ประเภท พืชผัก ผลไม้หรือที่เ ร า เ รี ย ก กั น ว่ า มั ง ส วิ รั ต ิ คำตอบก็คืออาหารประเภทมังสวิรัติเ หล่านี้ เช่น ถั่วเมล็ดแห้งข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด จะมีสารอาหารโปรตีนเป็นส่ วนประกอบอยู่ ด้ ว ยโดยเฉพาะอย่ า ง ยิ่ง ถั่วเมล็ดแห้ง จำพวกถั่วเหลือง ถั่ ว เขี ย วถั่ ว ดำและถั่ ว ลิ ส งจะมี ป ริ มาณของโปรตี น ที่ สู ง พอสมควร

แต่เมื่อเปรียบเทียบกับโปรตีนจากเนื้อ สัตว์ เราจะพบว่าโปรตีนจากพืชส่วนใ หญ่จะมีปริมาณน้อยกว่าต่อน้ำหนักที่ เท่ากันยกเว้นพวกถั่วเมล็ดแห้ง และคุ ณภาพของโปรตีนในพืชจะด้อยกว่าข องในสัตว์เพราะโปรตีนที่ได้จากพืชจะ มีสารที่จำเป็นไม่ครบถ้วน แต่อย่างไร ก็ตามโปรตีนจากพืชก็ยังมีความสำคั ญ เพราะมีราคาถูกกว่าและเป็นอาหา รหลักของประเทศที่กำลังพัฒนาเพีย งแต่ต้องให้ความรู้ความเข้าใจว่าควร จะต้องได้รับโปรตีนจากสัตว์เพิ่มจาก ที่เป็นอยู่เพราะจะทำให้เพิ่มทั้งปริมาณ และคุณภาพของโปรตีนที่รับประทาน ในแต่ละวันแต่มีข้อสังเกตบางประการ ที่ท่านควรทราบว่าเวลาเรารับประทาน เนื้อสัตว์สิ่งที่เราหลีกเลี่ยงได้ยาก

“ อย่างที่พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วว่า โปรตีนเป็นสาร อาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ร่างกายจึงขาดโปรตีนไม่ได้ ”


เคล็ดลับการดื่มน้ำผักผลไม้

เวลาที่ดีสำหรับการดื่มน้ำผลไม้สด ควรเป็นช่วงเช้า หลังตื่นนอนค่ะเพ ราะเป็นเวลาที่ท้องยังว่างอยู่ จะสามารถช่วยกระตุ้นร่างกายให้ขับของเสียและ สารพิษได้ดียิ่งขึ้นค่ะ โดยส่วนตัว (ถ้าไม่ลืม) ก็จะทำน้ำ apple cider vinegar ผสมน้ำผึ้ง ดื่มตลอดค่ะ แต่ถ้าเสาร์-อาทิตย์ที่มีเวลาหน่อยก็จะดื่มน้ ำแครอท ที่ใช้เครื่องแยกกากเวลาที่ดีสำหรับการดื่มน้ำผัก จะเป็นช่วงบ่ายค่ะ ที่ตอนนี้ฮิตการดื่มน้ำ wheatgrass กันเหลือเกินลอง เลือกเป็นช่วงบ่ายดู นะคะเพราะช่วงเวลานี้เป็นช่วงการฟื้นฟูความสมดุลของกรด-ด่างช่วยเพิ่มคว ามกระชุ่มกระชวยด้วยค่ะ


ในร้านพวกสมูธตี้เนี่ย ปกติเค้าจะมีหลายๆ สูตรที่เซ็ตไว้ซึ่งอา จมีผักและผลไม้ผสมกันอยู่แล้วนะคะซึ่ง อันนี้ก็ช่วยให้น้ำผักมีรสชาติที่ดีขึ้นค่ะเพ ราะประโยชน์ก็คือ น้ำผลไม้ช่วยล้างพิษ ส่วนน้ำผักจะช่วยซ่อมแซมเซลล์แต่เคล็ ดลับสำคัญอยู่ที่เวลาค่ะคือจะให้ได้ประโย ชน์สูงสุดควรดื่มทันทีหลังจากคั้นเสร็จ ค่ะเพราะวิตามินในผักและผลไม้จะสลายตัวเร็ว ไม่ใช่ว่าทุกคนสามารถดื่มน้ำผัก และผลไม้ได้ตลอดนะคะเราควรงด น้ำผลไม้สดถ้าร่างกายไม่อยู่ในสภา วะที่เหมาะสมเช่นมีการติดเชื้อเป็นเบ าหวานหรือว่ามีปัญหาลำไส้อยู่การ detoxด้วยอดอาหารแล้วดื่มน้ำ ผัก-ผลไม้ในระยะสั้น เพื่อเป็นการเต รียมพร้อมอันนี้ถือเป็นวิธีที่ดี แต่ไม่ ควรทำเป็นระยะยาวนะคะเพราะถ้าเรา ไม่ได้รับประทานอาหารที่กากใยจะทำ ให้มีความผิดปกติของระบบขับถ่าย และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ


กินซะ ... แก้ปัญหา เส้นเลือดขอด


เส้นเลือดขอดถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่สาว ๆ มักจะหนักใจเพราะเส้นเลื อดขอดนั้นถือเป็นหนึ่งในอุปสรรคความสวยของผู้หญิงเราเลยทีเดียว ก่อนหน้านี้เคยแนะนำเพื่อน ๆที่นี่ไปแล้วว่า เมื่อเรียวขาสวยเกิดปัญหาไม่น่ามอง เพราะเส้นเลือดขอดลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมๆ เช่น เลิกสวมใส่เสื้อผ้ารั ดแน่นไม่นั่งไขว้ห้างหรือยืนเป็นเวลานาน ไม่ยกของหนัก วันนี้ก็เลยจะหยิบเอาตัวอย่างอาหารที่จะช่วยลดปัญหานี้มาฝากเพิ่มเ ติมกันด้วยค่ะ โดยอาหารต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยลดเส้นเลือดขอดได้ -ใยอาหารไม่ละลายน้ำเช่น ยอดแค มะเขือพวง ถั่วเมล็ดแห้ง ทับทิม ช่วยให้การขับถ่ายเป็นปกติ ลดการปวดเกร็งซึ่งส่งผลให้เกิดเส้นเลือดขอด -วิตามินซีเช่น แขนงผัก บรอกโคลี พริก ผลไม้ตระกูลส้มช่วยให้หลอดเลือดแ ข็งแรง -ผัก ผลไม้ที่มีสารฟลาโวนอยด์เช่น เบอร์รี่ องุ่น ธัญพืช ทำงานร่ วมกับวิตามินซีเสริมความแข็งแรงและลดรอยรั่วของหลอดเลือด ทราบอย่างนี้แล้ว เพื่อน ๆที่นี่ก็อย่าลืมหามาทานกันนะคะ จะได้ช่วยลดเส้น เลือดขอดเพื่อจะได้หมดปัญหามากวนใจความสวยกันนะคะ


บำบัดด้วยตัวเอง


ปัญหาสุขภาพบางอย่างที่ไม่ร้ายแ รง ไม่ต้องรีบไปพบแพทย์ก็ได้เพราะมี วิธีง่ายๆ ช่วยบำบัดหรือบรรเทาอากา รได้ด้วยตนอเอง “ไซเบอร์เกิร์ล” แห่งคอลัมน์“รู้ทันโลก”นิตยสาร“แพ รว” ฉบับธ.ค.มีเคล็ดลับมาฝาก ไอ - รับประทานช็อกโกแลตขนาด สี่เหลี่ยมเล็กๆ 1-2 ชิ้นนักวิจัยพบว่า สารในช็อกโกแลตช่วยระงับการไอโด ยไม่มีผลข้างเคียงหากต้องการป้อง กั น การไอขณะนอนหลั บ ก่ อ นนอน 30นาทีรับประทานวิตามินซี500มิลลิ กรัมและน้ำผึ้ง2ช้อนโต๊ะ (ถ้าเป็นเด็ก รับประทาน1-2 ช้อนโต๊ะเด็กอายุต่ำกว่า 1

ทั้งนี้น้ำผึ้งและวิตามินช่วยให้ระบบภูมิ คุ้มกันร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ป้องกันการไอระยะเริ่มต้นได้ เจ็ บ คอ-ทุ บ กระเที ย ม6กลี บ ใส่ลงไปในน้ำอุ่น (ห้ามใช้น้ำร้อน) ทิ้งไว้สักครู่ แล้วกลั้วคอวันละ2 ครั้ง เป็นเวลา3วันจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บ คอ ผลการวิจัยเมื่อเร็วๆ นี้ พบว่ าน้ำกระเทียมสดมีคุณสมบัติต่อต้านแ บคทีเรียที่ทำให้เจ็บคอส่วนน้ำอุ่นช่วย บรรเทาอาการอักเสบของเนื้อเยื่อบริเ วณลำคอ ผิวแห้ง แดง เป็นผื่น นำข้าวโอ๊ตสะอาด ใส่ในถุงเท้าแห้งแล ะสะอาดปิดปากถุงเท้าให้แน่นและนำไป แช่ในอ่างอาบน้ำที่ใส่น้ำอุ่นหรือน้ำร้อ นหลังจากนั้นลงไปแช่ประมาณ 1520 นาที จะช่วยบรรเทาอาการที่เกิด กับผิวหนังเพราะสารในข้าวโอ๊ตช่วยป้ องกันการอักเสบและอาการคันได้ผล


นอนไม่หลับ - ก่อนนอน รับประทานเชอร์รี่ หนึ่งกำมือเพราะเชอร์รี่มีสารเมลาโทนินสูง ช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นหลังจากนั้นแช่น้ำอุ่ นเพื่อให้กล้ามเนื้อและอารมณ์ผ่อนคลายแ ละหยดน้ำมันหอมระเหยกลิ่นลาเวนเดอร์ที่ห มอน ช่วยให้นอนหลับง่ายมากขึ้น กลิ่นปาก -กลั้วคอหรือบ้วนปากด้วยน้ำมะนาว 1 แก้วเล็กเพื่อให้กรดในน้ำมะนาวฆ่าแ บคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นหลังจากนั้นรับ ประทานโยเกิร์ตแบบไร้น้ำตาลซึ่งมีจุลิน ทรีย์แล็คโตบาซิลลัสที่ช่วยกำจัดแบคที เรียที่สร้างปัญหาวิธีนี้จะช่วย กำจัดกลิ่นปากที่ไม่พึงปรารถนาได้นาน 12-24 ชั่วโมง กลิ่นเท้า - แช่เท้าในน้ำผสมน้ำส้มสายชู (น้ำ 2 ส่วน น้ำส้มสายชู 1 ส่วน)หรือแ ช่เท้าในน้ำชาดำเข้มข้นประมาณ 30 นาที ทำอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งจะช่วยลดกลิ่นเท้าได้ เพราะน้ำส้มสายชูช่วยกำจัดแบคทีเรียนอกจ ากนั้นยังช่วยปิดรูขุมขนบริเวณเท้า ทำให้เท้ าแห้งนานซึ่งเท่ากับช่วยป้องกันไม่ให้แบคทีเ รียที่ทำให้เกิดกลิ่นเติบโตแต่ไม่ควรใช้วิธีนี้หา กเท้ามีบาดแผล


หากทำตามคำแนะนำ แล้วไม่ได้ผล ควรรีบไปพบแพทย์


ประโยชน์ของการหัวเราะ หลาย ๆ คนเมื่อนึกถึงเรื่อง สุขภาพที่ดีมักจะคิดไปถึงเรื่องการออก กำลังกายไว้กาย ซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่คุณเชื่อหรือไม่ว่า บางครั้งกิจ กรรมประจำวันของเราเองนี่แหล่ะก็มีส่วนช่วยให้สุขภาพดีขึ้นได้อย่างไม่น่าเชื่อ การ “หัวเราะ”สาว ๆ หลาย ๆ คนหลีกเลี่ยงที่จะส่งเสียงหัวเราะอย่างเต็มที่เพราะ กลัวว่าใบหน้าจะมีริ้วรอยก่อนวัยอันควร แต่เชื่อหรือไม่ว่าบางครั้งแค่การหัวเราะธ รรมดา ๆ นี่แหล่ะก็สามารถทำให้ร่างกายดีขึ้นได้ - ความดันโลหิตลดลง - ฮอร์โมนเกี่ยวกับความเครียดลดลง ขณะเดียวกันการทำงานของฮอร์โมนต่าง ๆ ก็เป็นปกติ - กระตุ้นระบบภูมิชีวิต (Immune system) ทำให้ T-celll ซึ่งเป็นทหารประจำตัว คอยกำจัดเชื้อโรคเพิ่มจำนวนขึ้น รวมถึงแอนตี้บอดี้อื่น ๆ ในร่างกายด้วย - คลายความเจ็บปวดอารมณ์ขันทำให้ผู้ป่วยลืมความเจ็บปวด และยังกระตุ้นการ สร้างเอ็นดอร์ฟินในร่างกาย ซึ่งเป็นฮอร์โมนระงับปวดโดยธรรมชาติอยู่แล้ว - กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายขณะที่หัวเราะ กล้ามเนื้ออื่น ๆ ที่ไม่ได้สัมพันธ์กับการหั วเราะจะผ่อนคลาย และเมื่อหยุดหัวเราะ กล้ามเนื้อที่สัมพันธ์กับการหัวเราะก็จะผ่อ นคลาย เป็นการทำงานสองขั้นตอน - หายใจดีขึ้นการหัวเราะบ่อย ๆ ทำให้ปอดโล่ง หายใจได้ลึกขึ้นดีมาก ๆ สำหรับ ผู้ที่มีปัญหาเรื่องการหายใจ


ลดอาการผิวแห้ง ด้วยผลไม้สด


ทราบหรือไม่ว่า นอกจากผลไม้สดจะให้ประโยชน์แก่ร่างกายแล้ว ยังสามารถลดอาการผิวแห้งได้ด้วย วันนี้เดลินิวส์ออนไลน์มีเรื่อง นี้มาฝาก... ผลไม้สดอร่อย ๆ มีให้เลือกกินมากมายแต่อย่าปล่อยให้ควา มสดหวานผ่านลงท้องไปเพียงอย่างเดียว ผลไม้สดนั้นยังสามารถ นำมาใช้พอกผิวเพิ่มความเนียนใส ไร้จุดแห้งกร้านได้ด้วย วิธีที่แสนจะง่ายก็คือคัดผลไม้สด ๆ อย่าง องุ่น กล้วยเอาแบบสุกพอดี ๆ อย่างอมเกินไปพร้อมด้วยโยเกิร์ตรสธรร มชาติ นมสด และ น้ำผึ้งอย่างละพอประมาณมาปั่นรวมกันจนได้เป็น ครีม พอกนวดให้ทั่วผิวกายเน้นที่จุดแห้งกร้านอย่างข้อศอก หัวเข่า เท้า แล้วทิ้งไว้สักประมาณ 15 นาทีค่อยล้างออก


คลับสุขภาพ  

คลับสุขภาพ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you